TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Jarvansalo Matti varajäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino kv:n pj kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Törmä Sakari kappalainen Sepponen Eero kirkkoherra, poistui klo Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Vesanto Minna lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja vt. tiedotuspäällikkö Poissa Knuts Lars Runar jäsen Winter Leena jäsen Rinne Heimo kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra 497 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 499 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 500 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kn hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 501 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teija Seppänen ja Tuukka Alhonen. 502 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro 2371 Kiertokirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Pappisasessorinvaali 2. Lääninrovastinvaali 3. Lääninrovasteja 4. Kirkkoherrojen kokouksen paikka 5. Kirkkoherrojen lomakauden jälkeen pidettäväksi jätetyt vuosilomat 6. Hiippakuntavaltuuston kokoukset ja aloitteiden tekoajat 7. Lainmuutoksia ym. Kiertokirje on nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa.

3 Pöytäkirjoja kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 5/ tiedotustoimikunnan pöytäkirjat nrot 3/ ja 4/ diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 6/ kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 6/ tiedotustoimikunnan pöytäkirja nro 5/ työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 5/ kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 27 39/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on määrännyt rovasti Ritva Niemisen kirkkojärjestyksen 6 kuvun 13 :n nojalla ja hänen suostumuksensa mukaisesti Turun Martinseurakunnan vs. seurakuntapastorin (III) virkaan ajalle virkaan kuuluvin palkkaeduin (H36) tuomiokapituli on määrännyt rovasti Anneli Rantalaihon kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja hänen suostumuksensa mukaisesti Turun tuomiokirkkoseurakunnan vs. kappalaiseksi ajalle Tästä viranhoidosta hänelle on maksettava pl H 38 mukainen palkka tuomiokapituli on päättänyt lakkauttaa (peruuttaa) kirkkolain 6 luvun 8a :n 6 momentin nojalla pastori Merja Elon virkamääräyksen Turun Martinseurakunnan vs. seurakuntapastorin virkaan hänen pyynnöstään lukien. Ilmoitus taloustoimistolle. 4. Asiakastutkimus rippikoulun käyneiden vanhemmille Merja Tuominen Taloustutkimuksesta oli kutsuttu esittelemään rippikoulun käyneiden nuorten vanhemmille suunnatun kyselytutkimuksen tuloksia. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

4 Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esittelemä asia 503 KIINTEISTÖ OY VARISSUON LIIKEKESKUKSEN HALLITUKSEN TUTUSTUMISMATKA BARCELONAAN Kiinteistö Oy Varissuon Liikekeskus täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Liikekeskuksen hallitus on päättänyt tehdä tutustumis ja opintomatkan Barcelonan seudun uusiin ja uusittuihin liikekeskuksiin Varissuon kehittämistarpeita varten. Varissuon Liikekeskuksen hallitukseen kuuluvat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä hallintojohtaja Hannu Kallio puheenjohtajana, kiinteistöjohtaja Seppo Kosola varapuheenjohtajana, isännöitsijä Leo Saarinen isännöitsijänä ja talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti varajäsenenä. Lisäksi matkalle osallistuu mainittujen virkamiesten lisäksi muita hallitustyöskentelyyn osallistuvia hallituksen jäseniä. Alustava matkaohjelma kuuluu seuraavasti: Liite K.Oy Varissuon Liikekeskus vastaa tutustumismatkan kuluista. Kirkkoneuvosto oikeuttaa hallintojohtaja Hannu Kallion, kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan, talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaistin ja isännöitsijä Leo Saarisen osallistumaan virka aikana Kiinteistö Oy Varissuon Liikekeskuksen hallituksen tutustumismatkalle Barcelonaan. Matkasta ei aiheudu muita kustannuksia seurakuntayhtymälle. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio, kiinteistöjohtaja Seppo Kosola ja talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Hallintojohtajan asiat 504 LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRKAAN VALITUN LAURA RATIAN VIRKAVAALIN VAHVIS TAMINEN Kirkkoneuvosto on :n 392 kohdalla valinnut Laura Ratian lapsityönohjaajan virkaan edellyttäen, että hän esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan ja rikoslain 6 :n mukaisen rikosrekisteriotteen.

5 Laura Ratia on esittänyt rekisteriotteen Mia Fagerille, jonka johdosta ei ole huomautettavaa. Samoin hän on esittänyt lääkärinlausunnon, jonka perusteella hän on terveydentilansa puolesta sopiva lapsityönohjaajan virkaan. Kn päättää hyväksyä lapsityönohjaaja Laura Ratian lääkärintodistuksen ja rekisteriotteen ja vahvistaa :n 392 kohdalla tekemänsä virkavaalin, jossa Ratia on valittu lapsityönohjaajan virkaan. Ilmoitus Laura Ratialle, kasvatustoimen johtajalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. 505 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 28/2006 Kirkkohallituksen yleiskirje sisältää muistutuksen seurakuntavaalien 2006 valtakunnallisen tietopalvelujärjestelmän käytöstä. Liite Kn merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 28/2006 tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. 506 ERITYISDIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÖ Diakoniakeskus on kirjeellään nro 45 esittänyt kirkkoneuvostolle asiasta seuraavaa: päätti kokouksessaan julistaa haettavaksi erityisdiakoniatyöntekijän viran PL H29, johon kuuluu sinkkutyö. Kokouksessaan yhteinen diakoniatyön johtokunta myönsi nimeämälleen viran täyttöprosessia hoitavalle työryhmälle (Antti Aro, Hannu Kallio, Pirkko Mikkola ja Hannu Suihkonen) oikeuden, tehdä valittavasti tarvittaessa suoraan esitys yhteiselle kirkkoneuvostolle. Hakuilmoitus julkaistiin Kotimaa lehdessä, Turun Sanomissa sekä Oikotiepalvelussa. Määräaikaan mennessä tuli neljä hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin diakoniatyöntekijät Outi Haijanen, Jari Huhtasalo ja Kaija Jokinen.

6 Viran kelpoisuusvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto. Toimenkuvan mukaan sinkkutyöntekijän tehtävään kuuluu mm. vastuu työikäisten, yksin elävien yhteisöllisyyden vahvistamisesta, toiminnan järjestäminen työikäisille, yksin asuville, yhteisöllisten toimintamallien kehittäminen sekä osallistuminen yhdyskuntatyön ja yhteiskunnallisen työn kehittämiseen yhdessä työalansa muiden edustajien kanssa. Hakuilmoituksessa painotettiin yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja, omaaloitteisuutta sekä perehtyneisyyttä yhteisöllisiin työmuotoihin. Haastattelussa kartoitettiin mm. hakijoiden kokemusta vapaaehtoistyön organisoinnista, kokemusta mielenterveyskuntoutujien kanssa tehtävästä työstä, yhteistyötaidoista ja verkostotyöntelystä. Myös hakijoiden kokemusta uusien toimintojen kehittämisestä kartoitettiin. Haastattelussa kysyttiin myös hakijoiden perehtyneisyyttä yhteisöllisiin työmuotoihin. Hakijoista Outi Haijasella on laajin työkokemus diakoniatyöstä seurakunnassa sekä ison seurakuntayhtymän yhteisessä diakoniatyössä. Hän on myös hankkinut eniten lisäkoulutusta, jonka voidaan katsoa tukevan kyseisen viran hoitamista. Hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa saadun käsityksen perusteella, työryhmä esittää yksimielisesti Outi Haijasen valitsemista erityisdiakoniatyöntekijän virkaan. Hakijoista on laadittu yhteenveto, joka on seuraava: liite Kn päättää valita erityisdiakoniatyöntekijän virkaan diakonian viranhaltija Outi Haijasen erityisdiakoniatyöntekijän virkaan. Koska hän on jo seurakuntayhtymän palveluksessa ei häneltä vaadita uutta selvitystä terveydentilasta. Ilmoitus valitulle, hakijoille, diakoniakeskukselle ja taloustoimistolle. Käsittely Hallintojohtaja kertoi, että Outi Haijanen on sähköpostiviestillä peruuttanut hakemuksensa virkaan. Täyttöprosessia hoitanut työryhmä on sähköpostin johdosta kokoontunut uudelleen ja esittää yksimielisesti Kaija Jokisen valitsemista erityisdiakoniatyöntekijän virkaan. Hallintojohtaja teki tältä pohjalta uuden esityksen. Kirkkoneuvosto päättää valita erityisdiakoniatyöntekijän virkaan Kaija Jokisen sillä edellytyksellä, että hän toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

7 Uuden esityksen mukaan. 507 SATAVAN ALUEEN KAAVOITUS Ilmoitus valitulle, muille hakijoille, diakoniakeskukselle ja taloustoimistolle. Asia on ollut kirkkoneuvostossa aikaisemmin esillä , ja Myös kiinteistölautakunta on tutustunut asiaan ja lausunut siitä seuraavaa: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kiinteistölautakunnan antaman lausunnon. Ei muutoksenhakuoikeutta. 508 TALOUDELLISEN AUTTAMISEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Diakoniatyön johtokunta on :ssään 66/ käsitellyt asiaa ja lähettänyt sen kirkkoneuvostolle esityksin, että kirkkoneuvosto lähettää raportin edelleen seurakuntaneuvostoille huomioon otettavaksi diakoniatyötä ja diakoniatyön taloudellisen auttamisen painopisteitä suunniteltaessa. Liite Kirkkoneuvosto merkitsee taloudellisen auttamisen työryhmän loppuraportin saaduksi ja lähettää sen edelleen seurakuntaneuvostoille tiedoksi. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille, diakoniatyön johtokunnalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta.

8 SUOMEN KATULÄHETYSLIITON JÄSENANOMUS Suomen Katulähetysliiton puheenjohtaja Jorma Osari on lähettänyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle liittymisanomuksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän liittymisestä Suomen katulähetysliitto ry:n jäseneksi. Diakoniatyön johtokunta on käsitellyt asiaa :n 67 kohdalla ja päätynyt puoltamaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän liittymistä Suomen Katulähetysliitto ry:n jäseneksi. Liite Hallintojohtaja Hannu Kallio puoltaa jäseneksi liittymistä. Kirkkoneuvosto on käsitellyt samaa asiaa :n 352 kohdalla ja silloin päätös oli, ettei Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä liity Suomen Katulähetysliiton jäseneksi. Kirkkoneuvosto päättää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän liittymisestä Suomen Katulähetysliiton jäseneksi. Ilmoitus Suomen Katulähetysliitolle ja diakoniatyön johtokunnalle. Käsittely Hallintojohtaja muutti esityksensä seuraavaksi: Kirkkoneuvosto päättää että, seurakuntayhtymä ei liity Suomen Katulähetysliiton jäseneksi. Kirkkoneuvosto päättää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ei liity Suomen Katulähetysliiton jäseneksi. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 510 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite Liitteessä on sairauslomaa esitetty 37 henkilölle. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla.

9 Ei muutoksenhakuoikeutta. 511 HANNA BOATENGIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Katariinanseurakunnan vs. diakoni Hanna Boateng on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi on ehdotettu Varissuon kirkkoa osoitteessa Kousankatu 6. Kirkkoherra Martti Hirvonen puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa vs. diakoni Hanna Boatengin laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan Varissuon kirkko osoitteessa Kousankatu 6. Ilmoitus Hanna Boatengille, Martti Hirvoselle ja taloustoimistolle. 512 MARKKU LAUTJÄRVEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUDEN MUUTOS Katariinanseurakunnan kanttori Markku Lautjärvi on ilmoittanut, että hänen kotiosoitteesa on muuttunut alkaen. Hän asuu nykyään osoitteessa [ ]. Hän asui aikaisemmin osoitteessa [ ]. Virkapaikka on edelleen Pyhän Katariinan kirkko. Kirkkoherra Martti Hirvonen puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa kanttori Markku Lautjärven laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Lautjärven virkapaikaksi vahvistetaan Pyhän Katariinan kirkko. Ilmoitus Markku Lautjärvelle, Martti Hirvoselle ja taloustoimistolle. 513

10 ANSSI MIETTISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Henrikinseurakunnan seurakuntapastori Anssi Miettinen on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi on ehdotettu virastoa Eerikinkatu 1 3. Kirkkoherra Heikki Mäntylä puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa seurakuntapastori Anssi Miettisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan seurakuntien toimitalo Eerikinkatu 1 3. Ilmoitus Anssi Miettiselle, Heikki Mäntylälle ja taloustoimistolle. 514 HEIKKI MÄNTYLÄN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUDEN MUUTOS Henrikinseurakunnan kirkkoherra Heikki Mäntylä on ilmoittanut, että hänen kotiosoitteensa on muuttunut lukien. Hän asuu nykyään osoitteessa [ ]. Hän asui aikaisemmin osoitteessa [ ]. Virkapaikka on edelleen seurakuntien toimitalo Eerikinkatu 1 3. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa kirkkoherra Heikki Mäntylän laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan seurakuntien toimitalo Eerikinkatu 1 3. Ilmoitus Heikki Mäntylälle ja taloustoimistolle. Esityksen mukaan 515 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN EHDOTUS VIRANHALTIJOIDEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN MUISTAMISESSA NOUDATETTAVASTA KÄYTÄNNÖSTÄ Seurakuntayhtymässä on käytössä ansiomerkit, joita jaetaan kirkkoneuvoston päätöksellä. Käytäntö on yhtenäinen ja vakiintunut. Sen lisäksi työntekijöitä muistetaan, kun he täyttävät 50 vuotta tai 60 vuotta tai siirtyvät eläkkeelle. Käytäntö muistamisessa vaihtelee huomattavasti seurakunnittain ja osastoittain.

11 Asia on ollut keskustelun kohteena jo pidemmän aikaa. Työympäristötoimikunta on sisäisesti valmistellut asiaa ja asettanut pienen työryhmän tekemään ehdotusta. Työryhmän ehdotus oli työympäristötoimikunnan käsittelyssä, minkä jälkeen ehdotusta esiteltiin johtoryhmässä. Johtoryhmä totesi ensimmäisen ehdotuksen liian avokätiseksi ja työympäristötoimikuntaa pyydettiin tarkistamaan ehdotusta. Työympäristötoimikunnan työryhmä teki korjauksia ehdotukseen, minkä jälkeen asia tuotiin uudelleen työympäristötoimikuntaan. Nyt tehty ehdotus vasta niitä odotuksia, joita asetettiin johtoryhmän työskentelyssä. Työympäristötoimikunnan esitys on seuraava: Liite Ehdotuksessa ansiomerkkien myöntämiskäytäntö säilyy entisenlaisena. Uutena ehdotuksessa on virkavapaa tai työloma tietyn palvelusajan jälkeen. Ehdotuksessa 10 vuodesta saa 3 työpäivää, 20 vuodesta viikon, 30 vuodesta niinikään viikon ja 40 vuodesta kaksi viikkoa. Vaihtoehtoisesti työpäivät voi saada rahakorvauksena, jotka ovat 250, 500, 750 ja euroa. Nämä summat ovat luonnollisesti verollisia suorituksia. Siirtymäsäännöksenä on todettu, että ne, joilla vuodet ovat jo täyttyneet, saavat vain yhden korvauksen, jossa noudatetaan 10 vuoden korvauskäytäntöä eli 3 työpäivää tai 250 euroa. 50 ja 60 vuotispäivien lahjojen arvo on määritetty ja se on riippuvainen myös palvelusajan pituudesta. Vastaava tilanne on eläkkeellelähtölahjoissa. Mikäli ehdotettu järjestelmä otetaan käyttöön, aiheuttaa se jossain määrin lisäkustannuksia, jotka kuitenkin ovat palkkasummaan nähden vaatimattomat. Vastaavan tyyppisiä palkitsemisjärjestelmiä on käytössä muilla työnantajilla ja muilla seurakunnilla. Työympäristötoimikunta ehdottaa, että uusi järjestelmä otettaisiin käyttöön vuoden 2007 alusta alkaen. Johtoryhmä on keskustellut asiasta useaan otteeseen ja puoltaa nyt tehtyä ehdotusta. Kn päättää hyväksyä työympäristötoimikunnan ehdotuksen työntekijöiden muistamisesta pöytäkirjanotteessa esitetyllä tavalla. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2007 alusta. Ilmoitus työympäristötoimikunnalle, Mia Fagerille, taloustoimistolle sekä virastoille, keskuksille ja toimistoille. 516

12 MAATA NÄKYVISSÄ FESTARIEN AVUSTUSANOMUS Maata näkyvissä festarit on anonut seurakuntayhtymältä euron avustusta tapahtuman järjestämiseksi Tapahtumaan osallituu vuosittain yli nuorta eri puolilta Suomea. Tapahtuman järjestää SLEY:n nuorisotyö yhteistyössä Turun seurakuntien nuorisotyön kanssa. Kyseessä on pohjoismaiden suurin kristillinen nuortentapahtuma. Avustusanomus on seuraava: Liite Koska järjestäjänä on SLEY, ei kaikkia seurakuntien ole hyväksytty yhteistyön piiriin. Esteenä on edelleen kysymys naispappeudesta. Hallintojohtaja Hannu Kallio ja talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti ovat keskustelleet projektipäällikkö Anne Hopeavuoren kanssa festareista ja naispappeuskysymyksestä. Tapahtuman järjestelyissä noudatetaan ns. SLEY:n virallista linjaa. Näyttää ilmeiseltä, että SLEY:n ylimmän johdon piirissä ei ole tulossa muutosta kannanotossa naispappeuteen. Hopeavuori ilmoittaa, että avustus ja sponsoritulot ovat pienentyneet ja erityisesti Turun kaupungin avustuksen pieneneminen on huonontanut festarien taloutta. Sen tähden seurakuntien tuki tapahtumaan on tärkeä. Neuvottelijat ehdottavat, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä antaa festariorganisaatiolle pyydetyn avustussumman huolimatta siitä, että SLEY:n suhtautuminen naispappeuskysymykseen on kielteinen. Avustus on aiemmin maksettu kirkkoherrainkokouksen päätettävissä olevista varoista. Se on oikea kustannuspaikka ja avustuksen mahdollinen maksaminen kirkkoneuvoston käyttövaroista ei ole niin hyvin perusteltua. Johtoryhmä on asiasta keskustellut useaan otteeseen ja johtoryhmän keskuudessa vallitsee erilaisia ajatuksia asian hoitamisesta. Enemmistö on kuitenkin sitä mieltä, että seurakuntayhtymän ei tule jättää pohjoismaiden suurinta tilaisuutta ilman avustusta. Tiedossa on, että kirkkoherrainkokous on vastíkään päättänyt antaa festareille mahdollisuuden hoitaa monistuksia kahdeksansadan euron edestä. Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkoherrainkokoukselle, että se myöntäisi asianomaiselta seurakuntatyön kustannuspaikalta kuluvana vuonna

13 euron avustuksen Maata näkyvissä festarien järjestelykuluihin jo päätetyn monistusavustuksen lisäksi. Ilmoitus kirkkoherrainkokoukselle ja taloustoimistolle. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Jäsen Uolevi Lahti piti tärkeänä, ettei nuorille välitetä välitetä sellaista kuvaa, että seurakuntayhtymä vastustaa naispappeutta. Uolevi Lahti esitti, että SLEY:n linja otetaan huomioon kirkollisia avustuksia jaettaessa. 517 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Rauno Heikola puheenjohtaja Mia Fager sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Teija Seppänen Tuukka Alhonen

14 Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.2.2004 87 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 91 115 Aika torstai 19.2.2004 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.2.2007 50 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 60 105 Aika torstai 8.2.2007 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot