Restora(iviset ja sovi-elevat oppimisyhteisöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Restora(iviset ja sovi-elevat oppimisyhteisöt"

Transkriptio

1 Restora(iviset ja sovi-elevat oppimisyhteisöt SYVE HÄMEENLINNA Työpajan alustuksesta poimi-uja dioja Maija Gellin

2 Posi(oni: Verson kasvatuspäällikkö

3 Mikä Verso? Verso eli vertaissovi-elu Sovi-elussa koulutetut sovi-elijat au-avat osapuolia itse löytämään ratkaisun konflik(insa. Sovi-elussa ei leimata, ei etsitä syyllisiä eikä anneta rangaistuksia vaan etsitään ratkaisuja. Sovi-elussa kohtaaminen, keskustelu ja korjaaminen ehey-ää rikkoutuneen sosiaalisen suhteen.

4 Vertaissovi-elija eli Verso eli Verso- oppilas

5 Koulusovi-elun tasot VERTAISSOVITTELU: Koulutetut oppilaat sovi-elevat oppilaiden välisiä konflikteja AIKUISJOHTOINEN SOVITTELU: Koulutetut henkilökunnan jäsenet sovi-elevat oppilaiden konflikteja AIKUIS- JA VERTAISSOVITTELIJAN YHTEISTYÖ: Koulutetut aikuiset ja oppilaat sovi-elevat ope-ajan ja oppilaan välisiä väärinymmärryksiä ja väärintulkintoja sekä jänni-eitä YHTEISTYÖ ALUEELLISEN SOVITTELUTOIMISTON KANSSA: Vakavammat konflik(t oppilaan ja ope-ajan välillä, ris(riidat koulun henkilöstön ja huoltajien välillä, koulun omaisuuteen kohdistunut ilkivalta ym. sovitellaan yhteistyössä sovi-elutoimiston kanssa

6 VERSON organisaa(o Amisverso Amma(lliset oppilaitokset AmmaVkorkeakoulut Perusverso Ala- ja yläkoulut, yhtenäiskoulut, lukiot Restora(ivinen koulu Oppimisyhteisöjen henkilöstö Miniverso Varhaiskasvatus, päiväkodit Verso Koordinoin( Suunni-elu Tutkiminen Kehi-äminen Koulu-aminen Verkostot Ko(mainen ja ulkomainen yhteistyö

7 TIEDÄMME: Lapset ja nuoret ovat keskeneräisinä, mu-a tue-uina oman yhteisönsä asiantun(joita, ak(ivisia toimijoita ja osallistujia. KYSYMYS: Annammeko me aikuiset lasten ja nuorten osallisuudelle aidos( mahdollisuuden ja oikean arvon?

8 Nuorten mielestä maailman ihanin asia on M. Gellin VERSO / SSF

9 Restora(ivisessa oppimisyhteisössä sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen turvallisuus nostetaan keskiöön Gellin M. 2012

10 M. Gellin VERSO / SSF

11 Mikä ihmeen restora(ivinen Restora(ivisuudelle ei yhtä ainoaa teoriaa Tulokulmia useilta eri aloilta esim.: Oikeus: restora(ivinen oikeus Kasvatus: oppiminen Nuorisotyö: osallisuus ja yhteisöllisyys Sosiaalityö: sosiaalinen kompetenssi Psykologia: sosiaalisen iden(tee(n rakentuminen Ympäristö: restora(ivinen (la Liikunta: restora(ivinen jooga Lääke(ede: restora(ivinen hoito jne.

12 Miksi restora(ivisuus sanalle ei käytetä suomenkielistä vas(ne-a? * Kääntyy suomeksi monimerkityksellises(: Korjaaminen, en(söin(, jälleen rakentaminen, virkistyminen, eheytyminen, uudistuminen jne. * Restora(ivisen oikeuden ja aja-elun toimijoilla yhteinen kieli, jossa keskiössä - Lähtökohdat: kohtaaminen, keskustelu, ymmärrys, reflek(o, vastuuno-o, ratkaisut ja syyllistämä-ä työskentely ja voimaantuminen - Menetelmät: puhepiirit (circles), paripiiri (concentric circle), suurpiirit (conferencing), sovi-elu (media(on)

13 Erään ope-ajaryhmän löytö M. Gellin VERSO / SSF

14 Väitöstutkimuksessani kysyn: Millainen on restora(ivinen oppimisyhteisö? Miten restora(ivisuus määri-yy? Mitkä ovat restora(ivisen oppimisyhteisön elemen(t? Mitä on restora(ivinen ope-ajuus? Miten restora(ivinen oppiminen ilmenee?

15 Tarkastelukulmat Oppiminen Osallisuus Oikeus

16 Restora(ivisen oppimisen vaiheet, sisältö ja tulokset sovi-elussa (Gellin 2011 / Lapin yliopisto / 166 vastaajaa / 430 ilmaisua) Missä opitaan? Restoratiivisen yhteisön / tilan tunnusmerkit Osallisuus Kohtaaminen Yhteistyö Ratkaiseminen Miten opitaan? Restoratiivisen oppimistilanteen sosiaaliset ilmentymät Kuunteleminen Kunnioitus Keskustelu / Dialogi Vuorovaikutus Reflektio Ymmärrys Ilmaisu ajatuksille, tunteille, tarpeille, teoille Mitä opitaan? Restoratiivisen oppimisen tuottamat tulokset Empatia Sosiaaliset taidot Vastuunotto Pystyvyys Aktiivinen kansalaisuus (Gellin 2011)

17 Oppiminen ja vertaisuus Ne näkyvät tai näkymä-ömät perustelut tai selitykset, joita oppilaat usein auktoritee(lle tuo-avat eivät toimi vertaisten kesken vaan oppilaiden on peruste-ava osallisuutensa, näkemyksensä ja päätöksentekonsa päteviin syihin: siis sellaisiin, jotka ovat rii-ävän relevan-eja myös vertaisten silmissä. Tilanne johtaa parhaimmillaan oman arvioin(kyvyn ja samalla myös vastuunkannon kehi-ymiseen siinä ryhmässä, jossa oppilaat jatkossakin elämäänsä rakentavat. (Gellin 2012)

18 Oppimisen (la Ischinger B.: Tehokkaat oppimisympäristöt lähtevät oppijan tarpeista ja mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen. Cantell H.: Perinteissä rivipulpevmuodostelmassa samat, ak(iviset oppilaat ovat innokkaas( äänessä, hiljaisten oppilaiden jäädessä jalkoihin. Opetus(lanne tarvitsee rauhaa ja aikaa, jo-a omien vastausten jäsentäminen ja esi-äminen on mahdollista. Poikela E.: Kyse ei ole vain lapsen valmiudesta kouluun vaan myös siitä, onko koulu valmis lasta varten.

19 Osallisuus Mezirow: Meiltä puu-uu usein kyky kriivses( reflek(iviseen keskusteluun, sillä harvoin huolehdimme siitä e-ä jokaisella on vapaus ja tasavertaiset mahdollisuudet omaksua samat roolit puhua, kyseenalaistaa, arvostella ja puolustaa merkitysperspek(ivejään. Kiilakoski: Osallisuutena ei voi pitää (lanne-a, jossa yksilöitä kuunnellaan lopu-omiin vaan tarvitaan myös valtaa vaiku-aa päätöksiin. Gellin: Jos sidomme osallisuuden, reflek(on tai vallan käsi-eet vain aikuisten tapaan ymmärtää ne, tulemme estäneeksi nuorten oman osallisuuden ja toimijuuden heidän arvoaan ja asiantun(juu-aan aliarvioiden.

20 Oikeus Mezirow: Vapaata ja täysimääräistä osallistumista kriivseen ja reflek(iviseen diskurssiin voidaan pitää perustavana ihmisoikeutena. Tämä käsitys au-aa meitä ymmärtämään muun muassa sellaisia käsi-eitä kuin vapaus, demokraavnen osallistuminen tai sosiaalinen vastuu ja itseohjautuvuus.

21 Osallisuuspuheesta huolima-a liian usein käy näin Selvitellään si,en toisella kertaa. Tämä on ihmisillä tapana, sanotaan mitä sa,uu, päästellään sanoja umpimähkään, eikä tule mieleenkään pysähtyä mie:mään seurauksia. José Saramago Oikukas kuolema.

22 KIITOS KUUNTELUSTA! MITÄ AJATTELET? Maija Gellin, projek(päällikkö Tohtorikoulute-ava, Lapin yliopisto KM, Yhteisöpedagogi, sovi-elija European Council for Juvenile Jus(ce (ECJJ) jäsen Suomen sovi-elufoorumi ry:n hallituksen jäsen Gsm: Hp:

Sovi%elu kouluissa ja lähiyhteisöissä. Riidoista ratkaisuihin!

Sovi%elu kouluissa ja lähiyhteisöissä. Riidoista ratkaisuihin! 1 Sovi%elu kouluissa ja lähiyhteisöissä Riidoista ratkaisuihin! 2 Sovi%elu kouluissa "Konflik*t eivät väl0ämä0ä ole jotakin kauheaa. Ne voidaan myös nähdä arvona, resurssina, jota ei tulisi hei0ää pois.

Lisätiedot

Lastensuojelun kehittäjäryhmä Oulun kaupunki

Lastensuojelun kehittäjäryhmä Oulun kaupunki Lastensuojelun kehittäjäryhmä Oulun kaupunki Kehittäjäryhmään haettiin kutsukirjeellä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kautta halukkaita vanhempia Kehittäjäryhmässä aloitti 8 kehittäjäasiakasvanhempaa

Lisätiedot

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa Tuulikki Venninen, Jonna Leinonen ja Mikko Ojala Työpapereita 2010:3 Parasta on, kun yhteinen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Osallisuuskyselyn tulosten hyödyntäminen päiväkodissa

Osallisuuskyselyn tulosten hyödyntäminen päiväkodissa Osallisuuskyselyn tulosten hyödyntäminen päiväkodissa Lukijalle Tämä ohjeistus etenee samassa järjestyksessä kyselylomakkeen kysymysten kanssa ja on jaettu useisiin eri asioita käsitteleviin osioihin.

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

TAMMERKOSKI-KLASSILLINEN KOULU

TAMMERKOSKI-KLASSILLINEN KOULU TAMMERKOSKI KLASSILLINEN KOULU 2012 2013 Niin kuin aalto uittaa aallon yli valtameren niin selviydymme mekin toinen toistamme tukien. Risto Rasa SISÄLTÖ KESKEISIMMÄT TYÖTEHTÄVÄT... 4 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010)

Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010) Satu Öys)lä Tutkivan oppimisen periaa0eet ja työelämälähtöinen opetus Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010) Tiedot, taidot ja asenteet ovat osaamisessa integroituina Sosiaalises)

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla

Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla Selvitys hyvinvoinnin diskursseista kolmannen sektorin palvelutoiminnassa Kai Lehikoinen Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a Jutta Kapp Silta yli digitaalis en kuilun S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a M e t ro p o l i a A m m at t i ko r ke a ko u l u n julk a isus a r j a Jutta Kapp Silta yli digitaalis

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot