VERTAISTUKI MARGINAALEISSA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERTAISTUKI MARGINAALEISSA?"

Transkriptio

1 VERTAISTUKI MARGINAALEISSA? Ihmisarvon ja toimijuuden rakentamisen menetelmä Liisa Björklund ja Jukka Hampunen VERTAISTUKIAIVORIIHI YSTÄVYYDEN MAJATALOSSA

2 Kansalainen LÄHIMMÄINEN VERTAINEN Kokemusasiantuntija Omainen IHMINEN TUKIHENKILÖ MENTORI 2

3 MITÄ VERTAISTUKI TARKOITTAA? VERTAINEN SAMANARVOINEN YHTÄ ARVOKAS : jhk rinnaste,avissa, verra,avissa oleva, jonkin toisen arvoinen, veroinen IHMISARVO Dignity first ihmisarvotyötä luodaan edellytyksiä havahtua omaan arvoonsa ja lähteä toimimaan sen mukaises8 toisten kanssa Kokemuksellisuus ja merkityksellisyys: Saada kokemus siitä, e,ä on arvokas ja hyödyllinen yhteisössään ja jakaa sitä Ihmiset eivät halua, e,ä heidän ulkopuoleltaan määritellään heidän hyväänsä ja heidän intressejään Vertaistoimija kokemusasiantuncja, joka on itse saanut jotakin hyvää ja haluaa jakaa sitä toiselle, jae,u intressi Pystyä toimimaan yhdessä yhteisöllisyys on yhteistoimintaa, emansipaa8ota ja ak8vismia ak8ivisen kansalaisuuteen

4 Vertaistuki marginaaleissa? Marginaaleissa ihmiset ovat joutuneet kokemaan itsensä rasi,eeksi, taakaksi, torjutuiksi, häpäistyiksi ei minkään arvoisiksi, heidän kokemuksensa on mitätöity Ihmiset, joilla ei ole mitään sairaita, juoppoja, vi,uuntuneita, ahdistuneita heillä onkin paljon anne,avaa Valtaosa sellaisia, jotka eivät aja,ele kovin yhteisöllises8 vaan aja,elua ohjaa vain oma itse ja oma riippuvuus: Miten saan aineet tänä päivänä? Kansalaistoiminta- areena & Stoori kun tulet ovesta sisään voit antaa jotakin itsestäsi, aina mahdollisuus toimia vertaisena toinen toiselle

5 Vertaistuki marginaaleissa? Vertaistuki on kokemuksellisuu,a vuorovaikutuksessa tapahtuu kohtaaminen, jossa tapahtuu sama kuin minulle, sama kieli, jae,u ympäristö Vertaisen ei tarvitse olla voimaantunut - toimia toiselle ennen kuin pystyy pitämään itseään rii,ävän arvokkaana - > Nähdä toisessa toisen arvo ja si,en ymmärtää myös oman arvonsa Alakul,uuri väistyy vankilakul,uuri, päihdekul,uuri, peliriippuvuudet vaihtuvat rakentavampaan vuorovaikutukseen toisten kanssa Terveysneuvonta osaa antaa 8edon tavalla, e,ä se koske,aa käy,äjän omia tarpeita

6 CABLE vertaistuen tuottamisen malli CABLE COMMUNITY ACTION BASED LEARNING FOR EMPOWERMENT (DIAK, sovellukset HDL) Standardisoitu, konseptoitu ja testa,u tapa tuo,aa vertaisuu,a ja toimijuu,a Ar8kkelit, opinnäytetyöt (DIAK, HDL ja kansainvälinen verkosto) Vaiku,avuu,a hoidon viitekehyksessä: hoidon mi,arit, asiakastyytyväisyyskyselyt, subjek8ivisen hyvinvoinnin seuranta Asiakkaiden oma toiminnallisuus, haastaa ammaolaisuuden asiakkaat eivät tyydykään kaikkeen vaan haastavat toimintaa ja palveluja miten o,aa asiakkaat mukaan palvelujensa suunni,eluun, kehi,ämiseen ja toteutukseen

7 Huume- ja mielenterveystyön henkilöstön yhteisöhoidon koulutus ja terapeuosen yhteisön malli 44 henkilöä, DIACONIA IN THE CITY (DIC) - osallistavan diakonian hanke Namibiassa 200 henkilöä Ecumenical Social Community Ac8on, Namibia LUDIBO Botswanan luterilaisten kirkkojen diakonian ja sosiaalisen vastuun kehi,ämisohjelma 150 henkilöä, LUNODIA Eteläisen Afrikan luterilaisten kirkkojen sosiaalisen vastuun hanke 50 henkilöä, HDL CABLE METODIIKAN YHTEISÖVALMENNUKSET JA HANKKEET Henkilöstön Cable- koulutus 24 hlö 2009 Henkilöstön Tykes- yhteisövalmennus- hanke 65 hlö Yhteisö- valmentajien valmennus 4 hlö Henkilöstön yhteisövalmennus 48 hlö Yhteisö- menetelmät ar8kkeli- kokoelma, 2012 Työ,ömien yhdistysten valmennukset 30 hlö, 2012 Työ,ömien yhteisö- valmennus- hanke Kansainvälisen diakonian hankkeet Palvelunkäy,äjien, vertaisten ja vapaaehtoisten valmennukset Kehi,ämishankkeet työyhteisöissä PäMi: korvaushoito valmennus 2012 Vapaa- ehtoisten valmennus 2013 Henkilöstön valmennukset Suunni,eilla/Hankehaku Suunni,eilla/nykyisillä resursseilla ROOTTORI osallistavan kansalaistoiminnan hanke, lähiöissä hlöä AKTIIVISEEN ASUMISEEN!, HDL 14 hlö, pääkaupunkiseudun henkilöstö 32, vapaaehtoiset 2, asukkaat 6 Helsingin Diakoniaopiston yhteisö- ja kansalaistoiminnan opintokokonaisuuden kehi,ämishanke, Helsingin Diakoniaopiston yhteisö- ja kansalaistoiminnan opintokokonaisuus, Helsingin Diakoniaopiston tarjoama henkilöstön yhteisöhoidon koulutus, 2010-

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 CABLE HAASTAA UUDENLAISEEN AJATTELUUN Erilaiset ihmiset kohtaavat hyvin erilaista 8lanteista ja elämänvaiheista CABLE KEHITYSKAARI Asiakas - ak8ivinen asiakas vertaistoimija - ak8ivinen kansalainen Omien kyvykkyyksien tunnistaminen kasvaa vertaisuudesta yhteisöllisyyteen ja yhteiseen toimijuuteen ja osallisuuteen Kaikki valmennuksen kävijät ryhtyvät toimijoiksi ak8ivitoimijuuteen ei kuitenkaan edellytetä valmennusta Ihmiset, jotka ovat eri maailmoista löytävätkin yhteyden toisiinsa Osallisuus ja tasa- arvo ihmisten välillä myös työntekijät Taide ja kul,uuri yhteisötaide ja intressien rakentuminen

18 CABLE palvelunkäyttäjien keskuudessa Hoidon ammaolaisuuteen kuulunut pitkään yhteisöhoito Yhteisöhoidon sisältöjen kehi,yminen CABLE- yhteisövalmennusten myötä Vertaisuuden ymmärtäminen ja toimijuuden mahdollistaminen - valmennukset toivat uudenlaisen osallisuuden AmmaOlaiset ovat mukana mu,a vertaiset ovat toimijoina päätöksenteossa ovat kaikki mukana KriiOnen kohta: ammaolaisuuden uudistuminen, 8lan antaminen asiakkaalle ase,aa itsensä ammaolaisena aloiksi (ammaolaisen exposure) Palvelualueilla yhteisöhoidon muodoissa/ hoidon viitekehyksessä (aiemmin ulkoiste,u po8lasjärjestöille) Yhteisöhoito strukturoitua: eri yksiköissä on eri vertaistuen muotoja, korvaushoitoyhteisö, ympäristötyö, terveysneuvonta, yhteisössä olevat tehtävät (omat keskusteluryhmät, yhteisökokoukset, toimintapajat) Lyhtyvalmennus erityispäiväkeskuksessa: Kaalo, Salli & Stoori päivätoiminnot Päihdetyössä yhteisöhoito- menetelmät, PYY - perheen yhdiste,y hoito Vertaistuen rakentaminen on aluksi rajatumpaa ja ohjatumpaa ja sen sovellusalueet ovat yhteisövalmennuksissa

19 CABLE kansalaisten keskuudessa CABLE yhteisövalmennus kansalaistoiminnan viitekehyksessä ROOTTORI osallistavan kansalaistoiminnan hanke (RAY ) KAAPELI demokra8amenetelmä (Sitran ideakilpailu 2012) ROOTTORI II hankehaussa osallistavan metodiikan skaalaaminen lähiöissä LÄHIÖ 2072 hanke (Tekes, Aalto- yliopisto, muotoilun laitos) Kaapeli - työ,ömien yhdistysten valmennukset CABLE vapaaehtoisten valmennuksissa CABLE & virtuaalinen vertaistuki tulevaisuudessa?

20 20

21 21

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

PELIRAJAT ON TOIMINNAN PERIAATTEET

PELIRAJAT ON TOIMINNAN PERIAATTEET PELIRAJAT ON TOIMINNAN PERIAATTEET Pelirajat on toiminnan periaatteet on tarkoitettu ongelmallisesti pelaaville ja heidän läheisilleen, jotka etsivät itselleen turvallista vertaisryhmää tai ovat kiinnostuneita

Lisätiedot

keskus ry (Tekry) Terveyden edistämisen Julkaisuja 4/2010 Osallisuus keskustelutilaisuus 31.3.2010 Tulevaisuudenennakointi Päivi Rouvinen-Wilenius

keskus ry (Tekry) Terveyden edistämisen Julkaisuja 4/2010 Osallisuus keskustelutilaisuus 31.3.2010 Tulevaisuudenennakointi Päivi Rouvinen-Wilenius Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) Julkaisuja 4/2010 Osallisuus keskustelutilaisuus 31.3.2010 Tulevaisuudenennakointi Päivi Rouvinen-Wilenius ISSN 1455-5964 ISBN 978-952-205-043-4 Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) ikäihmisten palveluissa

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) ikäihmisten palveluissa Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) ikäihmisten palveluissa Osallisuus ja vaikuttaminen itseään koskevissa asioissa on jokaisen oikeus pumppu-hanke.blogspot.com STM:n Kaste-ohjelmaan kuuluvan Ikäkaste

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKKEEN VERTAISRYHMILLE SUUNNATTU KYSELY

PELIRAJAT ON-HANKKEEN VERTAISRYHMILLE SUUNNATTU KYSELY PELIRAJAT ON-HANKKEEN VERTAISRYHMILLE SUUNNATTU KYSELY SELVITYSRAPORTTI Tekijä: Kukka Hammarström Tammikuu 2013 2 Kyselyn tarkoitus ja tavoitteet Tämä selvitysraportti perustuu Sosiaalipedagogiikan säätiön

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti 1/08. Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa

Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti 1/08. Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti kaus areena 1/08 Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa 1 PÄÄKIRJOITUS Yhteisöllisyys, luottamus, ihmisyys ja arvot teksti: Anitta Raitanen toiminnanjohtaja,

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

Minna Laitila Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä

Minna Laitila Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä Minna Laitila Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä Fenomenografinen lähestymistapa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Health Sciences MINNA LAITILA Asiakkaan

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen - maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikka p luilla ISBN 978-952-99468-8-4 Julkaisija: Suomen Pakolaisapu ry/järjestöhautomo-projekti Toimitus:

Lisätiedot

AKTIIVISEEN KANSALAISUUTEEN - ammattilaisten kannustamina. Päihde- ja mielenterveystyön päivät 9.10.2013

AKTIIVISEEN KANSALAISUUTEEN - ammattilaisten kannustamina. Päihde- ja mielenterveystyön päivät 9.10.2013 AKTIIVISEEN KANSALAISUUTEEN - ammattilaisten kannustamina Päihde- ja mielenterveystyön päivät 9.10.2013 Liisa Björklund KAKSI KYSYMYSTÄ 2 MITÄ ON AKTIIVINEN KANSALAISUUS? 3 MITÄ ON KANNUSTAMINEN? 4 KUKA

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

ETSIVÄ TYÖ. Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa. Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin

ETSIVÄ TYÖ. Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa. Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin ETSIVÄ TYÖ Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin ETSIVÄTYÖ Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a Jutta Kapp Silta yli digitaalis en kuilun S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a M e t ro p o l i a A m m at t i ko r ke a ko u l u n julk a isus a r j a Jutta Kapp Silta yli digitaalis

Lisätiedot

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Asta Sajaniemi NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Opinnäytetyö Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK Huhtikuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle

Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle Liisa Reinman Kansalaisareena ry AUTTAMINEN ANTAA HYVÄN MIELEN - VAPAAEHTOISTOIMINTA VANHUSTYÖSSÄ Seminaari Mikkelissä 25.9.2014 Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

KAN ESPOON ANKKURI PÄIVÄKESKUS

KAN ESPOON ANKKURI PÄIVÄKESKUS 1 KAN ESPOON ANKKURI PÄIVÄKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA Suunnitelman laatijat: Työ- ja ohjausryhmät, yksikön vetäjä. Laadittu suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa syksy 2005-kevät 2006. 1. JOHDANTO...2 2.

Lisätiedot

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS RY (TEKRY) JULKAISU 9/2011 Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen Järjestöt suunnan näyttäjinä Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist (toim.) Tasa-arvo ja osallisuus

Lisätiedot

Huvia, hyötyä vai työtä?

Huvia, hyötyä vai työtä? Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova Huvia, hyötyä vai työtä? Kuluttajatutkimus vesistöistä saatavan tiedon tuottamisesta ja hyödyntämisestä Sanna Peltonen, Tommi Siljamäki, Miia Lammi TAIDE + MUOTOILU +

Lisätiedot

Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana

Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana Maxwell Jonesin demokraattisen yhteisön teoria ja humanistinen ihmiskäsitys Aki Heiskanen Hämeen

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot