Sähkömagneettiset häiriöt. Sähkömagneettiset häiriöt. Mittaustekniikan perusteet / luento 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkömagneettiset häiriöt. Sähkömagneettiset häiriöt. Mittaustekniikan perusteet / luento 8"

Transkriptio

1 Mittaustekniikan perusteet / luento 8 Signaali-kohinasuhteen parantaminen Häiriökysymyksistä myös oma kurssi: S Elektroniikan mittaukset ja häiriökysymykset Häiriö on ei-toivottu sähköinen signaali, joka voidaan poistaa mittauksista Häiriö voidaan poistaa esim. suojauksella tai suodatuksella Häiriö kytkeytyy usein mittauskohteeseen ulkopuolelta Vertaa: Kohinalla tarkoitetaan elektronisessa järjestelmässä spontaania fluktuaatiota, joka aiheutuu jonkin laitteen, komponentin tai materiaalin fysiikasta Luonnon aiheuttamat kkoshäiriöt 1000 V ylittyy vuosittain pienjänniteverkossa Maadoitus on keskeinen torjuntakeino Atmosfäärinen kohina Aurinko Magneettiset myrskyt Kohina Kuva: solar and heliospheric observatory via Helsingin Sanomat Voimakas magneettimyrsky iski maahan / HS Myrsky havaittiin ilmatieteen laitoksen Nurmijärven observatoriossa, missä magneettikenttää mittaavat laitteet rekisteröivät aamulla ennätyksellisen voimakkaan häiriön... Myrsky jatkuu voimakkaana ja illaksi on odotettavissa kirkkaita revontulia......vahinkoja sähköjärjestelmiin eivät magneettimyrskyt ole Suomessa aiheuttaneet sitten 1950-luvun. Kanadassa sen sijaan voimansiirtoverkot vaurioituivat Auringossa 6. maaliskuuta 1989 tapahtuneen voimakkaan purkauksen jälkeen. Tiistainen purkaus oli hieman voimakkaampi kuin vuonna 1989 tapahtunut...myrsky voi aiheuttaa kaikkialla maapallolla häiriöitä muun muassa radioliikenteeseen. Maata kiertävät satelliitit voivat myös vaurioitua.

2 Ihmisen aiheuttamat Tarkoituksella säteilevät laitteet Radiot, suurtaajuuskuumentimet etc. Kapeakaistaisia Häiriösäteilijät. Periodiset impulssit, kytkimien häiriöt, hakkurit ym. Laajakaistaisia Häiriöiden kytkeytyminen Sähkömagneettisen kentän kytkeytyminen Voidaan ratkaista Maxwellin yhtälöistä Ratkaisu on yleensä hyvin monimutkainen Yksinkertaistus: lähikenttä (dimensiot < λ) MG-kenttä keskinäisinduktanssi Sähkökenttä keskinäiskapasitanssi sein hyvä approksimaatio, koska valtaosa häiriöistä 1 MHz:n alapuolella (λ > 300 m) Kytkeytyminen johtumalla

3 Häiriöiden kytkeytyminen Suuri-impedanssisessa kentässä sähkökenttä dominoi: kytkeytyminen tapahtuu pääasiassa kapasitiivisesti Kapasitiivinen kytkeytyminen Pieni-impedanssisessa kentässä magneettikenttä dominoi: kytkeytyminen tapahtuu pääasiassa induktiivisesti Kytkeytymistapoja: Johdinten välillä (mittajohto ja verkkojohdin) Muuntajan käämien välisen kapasitanssin kautta Kytkentä on tyypillisesti ylipäästösuodatin Piirissä tapahtuu jännitteenjako keskinäiskapasitanssin ja piirin impedanssin (osin resistiivinen) välillä Suuret taajuudet kytkeytyvät helposti Kaukokentässä: E 377 Ω H Kapasitiivinen kytkeytyminen ra Lab Induktiivinen kytkeytyminen sä työs Virta aiheuttaa ympäristöönsä magneettikentän H Häiritsevä johdin H Lähetin C1 Kenttä kytkeytyy mittauspiirin johdinten muodostamaan virtasilmukkaan (mittausjohdot, maajohdot ) Vastaanotin RS Piirin koko pieni suhteessa aallonpituuteen CL RL h H C Verkko: 40Vrms MAA h = jωc1 H h πfrsc1h jω(c1 + C + CL ) + 1 Rs +1 RL Rs pieni Kytkeytymistä voidaan tarkastella keskinäisinduktanssin Lm avulla Häiriöjännite kytkeytyy sarjaan mitattavan jännitteen kanssa Suuret taajuudet kytkeytyvät helposti: =Lm di/dt = jωlmi (sin)

4 Labratyössä Induktiivinen kytkeytyminen Häiritsevä johdin Lähetin Vastaanotin R S I H H I H = πr C L R L h Sähkömagneettisen kentän kytkeytyminen Merkittävä radiotaajuuksilla Piirin mitat voivat olla aallonpituuden suuruusluokkaa johdot toimivat vastaanottoantenneina Vaimenee kaukokentässä kääntäen verrannollisena etäisyyteen (kaukokenttä: lähteen etäisyys >> häiriön aallonpituus) Verkko: 40V rms MAA Pinta-ala A Radiomasto r >> λ _ H _ E Häiriytyvä laite Antennivaikutus on voimakas, jos johtimen pituus on aallonpituuden neljäsosan moninkerta h = dφ dt h dh h µ 0 A (A pieni) h = µ 0 A = dt πr di dt Epälineaarisuuksien takia suuritaajuiset kentät voivat häiritä myös tasasähkömittauksia (tasasuuntautuminen) Maadoitus Kolme tapaa torjua häiriöitä 1. Estetään häiriöiden syntyminen. Katkaistaan häiriöiden etenemistie 3. Parannetaan häiriönsietoa Toimiva maadoitus on ensiarvoisen tärkeä Keinoja (esim.): Johdinten ja piirien järjestely Symmetrointi Suodatus, eri taajuuksien erottelu Modulaation käyttö Analogia-digitaalimuunnos Maadoituksen tehtävät: Tehdä laite turvalliseksi käyttäjälleen Tarjota sama maapotentiaali järjestelmän eri osille Estää laitteiden vaurioituminen vikatilanteissa Muuntamo Suurjänniteverkko maadoituselektrodi Talokeskus L N G Pistorasia vaihejohto 0-johto (neutral) suojamaa L N G ukkosenjohdatin antenniverkko puhelinverkko vesijohtoverkko viemäri talon metallirakenteet

5 Maadoitus Maadoitus Eri maadoitukset: suojamaa ja verkon 0-johdin Verkon 0-johdin on osa virtapiiriä ja tarjoaa paluutien kulutuskojeen virralle Suojamaa on normaalitilanteessa virraton Turvallinen reitti vikavirroille Molemmat on kytketty maapotentiaaliin Signaalimaa = Jännitteen referenssitaso eri laitteille (voi olla kelluva) Suureen arvo on verrannollinen poikkeamaan referenssitasosta Suojamaata käytetään usein signaalimaana Esimerkkejä: mittalaitteet, AV-laitteet... Johtimet epäideaalisia (resistanssia, induktanssia) absoluuttista referenssitasoa ei ole Maadoitustapoja (esim.) (piirielementtien kytkentä referenssipisteeseen) Sarjaankytketty maadoitus (yleensä huonoin vaihtoehto) Rinnankytketty maadoitus (puumaiset verkot) Monipistemaadoitus (suurilla taajuuksilla) Kuvat: ABB:n TTT-käsikirja Sarjaankytketty Rinnankytketty Maadoitus Maadoitus Maasilmukat Maasilmukka syntyy, kun järjestelmä on kytketty useammasta kuin yhdestä pisteestä maapotentiaaliin Seuraus: maapotentiaali (referenssitaso) järjestelmän eri osissa vaihtelee häiriö Syy: maajohtimien virrat resistanssi (induktanssi) = jännite Suuret silmukat induktiiviset virrat Suodattimien ym. synnyttämät kapasitiiviset virrat Eri maiden käyttö referensseinä Vanhat järjestelmät: yhdistetty suojamaa ja verkon 0-johdin (vaikea tapaus) I R S maasilmukka C L R L h

6 Maasilmukoiden katkaisu (esimerkkejä) Kuristin Maadoitus Eroitusmuuntaja Optoerotin Staattinen suoja Johdinten ja piirien järjestely Kapasitiivisesti kytkeytyvän häiriön pienentäminen Pienennetään johdinten välistä kapasitanssia Johtimien etäisyys ja suunta Metallikotelointi = sähköstaattinen suojaus Johdinten sijoitus lähelle maatasoa Kapasitiivisesti kytkeytyvää häiriötä voidaan pienentää käyttämällä mahdollisimman matalia impedanssitasoja Kuvat: ABB:n TTT-käsikirja Johdinten ja piirien järjestely Sähköstaattinen suojaus: maadoitettu metallikotelo, -häkki tai -punos, jonka sisällä johto, laite, laitteen osa tai kokonainen huone on (esim. koaksiaalikaapeli) Suojaa kapasitiiviselta kytkeytymiseltä (sekä sähkömagnettiselta kentältä) Esimerkki: muuntajan käämien välinen kapasitiivinen kytkeytyminen voidaan estää käämien välisellä maadoitetulla metallifoliolla (staattinen suoja) Johdinten ja piirien järjestely Induktiivisesti kytkeytyvän häiriön pienentäminen Pienennetään johdinten välistä induktanssia Vältetään pitkiä yhdensuuntaisia johdotuksia Signaalijohdot ja niihin liittyvät maadoitusjohdot (paluujohdot) vierekkäin Hyvin suojatut kaapelit Kierretyt parikaapelit Symmetrointi Tiivis metallinen laitekotelo

7 Symmetrointi Symmetrisessä kytkennässä Signaali välitetään + ja - kanavien jännite-erona (differential-mode) Vahvistuu erovahvistimessa Häiriö h kytkeytyy (pääosin) samalla tavoin yhteismuotoisena (common-mode) molempiin kanaviin Kumoutuu erovahvistimessa Signaali Epäsymmetrinen kytkentä h out=a (+h) Häiriö Huom: jännite-ero myös muuntajalla tms. Symmetrinen kytkentä + - h + - out =A ( ) Erovahvistin Symmetrointi Symmetrisen jännitteen vaimennusta kuvataan: CMR, eli yhteismuotoisen jännitteen vaimennus CMRR, eli yhteismuotoisen jännitteen vaimennussuhde Käytännön erovahvistimien vaimennus yhteismuotoiselle jännitteelle ei ole ääretön: CMRR= = A + A A A e y e e y Määritellään: y tai CMR = 1 A y CMR ja CMRR CMR ja CMRR pienenevät taajuuden kasvaessa Riittävän suuri yhteismuotoinen jännite kyllästää piirin Symmetrointi Mikäli mittapiirissä on epäsymmetriaa, muuttuu yhteismoutoinen jännite eromuotoiseksi ja järjestelmän CMRR ja CMR pienenevät Kuvat: Burr-Brown Suodatus Kohinan ja häiriöiden vaikutusta mittaukseen voidaan pienentää kaventamalla taajuuskaistaa Kohinajännitteen tai -virran tehollisarvo riippuu mittauksen kaistanleveydestä. Terminen kohina: Raekohina: Valkoinen kohina yleisesti: u n = 4kTRB I n Häiriöille kaistanleveysriippuvuus usein voimakkaampi. Häiriö voi olla kokonaan kaistan ulkopuolella Impulssihäiriö: û h = ei = A B B dc u n = A B=kaistanleveys B

8 Kohinattoman signaalin tehon P s ja kohinatehon P n suhde: P s SNR = 10log Pn [ db] tai signaalin tehollisarvon V RMS ja kohinan tehollisarvon e n suhde: V RMS SNR = 0log en [ db] Suodatus Muistin virkistykseksi: signaali-kohinasuhde Signaali-kohinasuhdetta laskettaessa sisällytetään kohinaan usein kaikki ei-toivottu signaali - myös häiriöt Suodatus Menetelmiä signaali-kohinasuhteen parantamiseksi: Aktiiviset ja passiiviset suotimet Rajoituksena ajan ja ympäristön vaikutus komponenttiarvoihin. Keskiarvoistus Jaksolliset signaalit, tehdään digitaalisesti. Korrelaatiotekniikka Jaksolliset signaalit, tehdään digitaalisesti. Vaiheherkkä ilmaisu, lock-in vahvistin Signaalin modulointi Suotimen kaistanleveys ei voi olla signaalin kaistanleveyttä pienempi. Keskiarvoistus Mittaus mahdollista toistaa (tai mitattava ilmiö on luonteeltaan toistuva) signaali-kohinasuhdetta voi parantaa keskiarvoistamalla Esimerkki: Multichannel scaler Muistiavaruus jonne voidaan tallentaa (esim. 3 bit) lukuja Muistipaikkaan tallennetaan pulssien lukumäärä (= laskuri) Aktiivista muistipaikkaa voidaan vaihtaa askelittain tai ulkopuolisella osoituksella (esim. ajan funktiona) Esimerkki signaalista: suuri määrä satunnaisia kohinapulsseja n k joiden joukossa signaalipulsseja n s (n s << n k ) Keskiarvoistus Signaali-kohinasuhde Pulsseja kerätään usean toiston aikana Signaalipulssit kertyvät samoihin muistipaikkoihin jokaisen toiston aikana Kohinapulssit kertyvät kaikkiin muistipaikkoihin Signaalin havaitsemisen kannalta kohinapulssien kokonaismäärällä ei ole merkitystä: signaali-kohinasuhde määräytyy kohinapulssien lukumäärän hajonnasta keskiarvonsa ympärillä Eli: signaali n s t, kohina n k t signaali-kohinasuhde paranee t -riippuvasti keskiarvoistusajan funktiona

9 Keskiarvoistus Keskiarvoistus Mössbauerresonanssi Co 57:n lähettämän gammasäteilyn absorptio Fe 57 kalvossa n s = 0.1 n k = 0.4 Kaistanleveys Keskiarvoistettaessa aika t on mittauksen kaistanleveys karkeasti f=1/t Vertaa: sinisignaalin keskiarvoistus Signaali-kohinasuhde Kohinan tehotiheys = p k [W/Hz] Signaalin teho = P s Signaali-kohinasuhde = 10log(P s t/p n ) amplitudille saadaan t -riippuus (kuten edellä) Modulointi Modulointi Häiriöt ja kohina eivät ole jakautuneet tasaisesti eri taajuuksille 1/f-kohina Suurin osa häiriöistä alle 1 MHz:n taajuuksilla Häiriöiden ja kohinan vuoksi AC-signaalin amplitudin pieni muutos on paljon helpompi mitata, kuin DC-signaalin tason pieni muutos. Tämän vuoksi monissa mittauksissa käytetään moduloituja signaaleja Moduloimalla mittaus siirretään esim. DC:ltä korkeammille taajuuksille

10 Lock-in -vahvistin Vaiheherkkä ilmaisu on eräs kokeellisen fysiikan tärkeimmistä mittausmenetelmistä. Lock-in vahvistin siirtää mittauksen suuremmille taajuuksille moduloimalla Kaistanleveys on mahdollista valita hyvin pieneksi. Kaistanleveys voi olla esim. 1 mhz. Signaali-kohinasuhde paranee Häiriöiden vaikutus pienenee Mahdollistaa nv-tasoisten signaalien mittauksen, sekä mittaukset kohinaisissa ympäristöissä. Lock-in -vahvistin Miksi käyttää lock-in vahvistinta? Esimerkki: mitataan 10 nv RMS / 10 khz siniaaltoa Vahvistus 1000 signaali: nv = 10 µv Tavallinen mittausvahvistin: Kohina 5 nv/ Hz, kaistanleveys 100 khz kohina: nv/ Hz (100 khz) = 1.6 mv Sama mittausvahvistin + hyvä suodatin: Kaistanleveys 100 Hz kohina: nv/ Hz (100 Hz) = 50 µv Lock-in vahvistin: Kaistanleveys esim. 10 mhz, vahvistus ja kohina kuten ed. kohina: nv/ Hz (0.01 Hz) = 0.5 µv signaali-kohinasuhde: 6 db Lock-in -vahvistin Sekoitin (mikseri) Oskillaattori Vaiheensiirto (viive) φ Sekoitin Alipäästösuodin lostulo Sekoitin muuttaa signaalin taajuuden siten, että signaalin informaatio säilyy Perustapaus: analoginen kertoja Moduloitu valonlähde (LED) Mittaus Anturi (fotodiodi) sin( ω 1 t) sekoitin sin( ω t + ϕ ) sin( ω t) sin( ω t + ϕ) = 1 1 [ cos( ω t ω t ϕ) cos( ω t + ω t + ϕ) ] 1 Erotaajuus 1 Summataajuus Sekoitin on epälineaarinen komponentti Digitaalisissa lock-in vahvistimissa signaali näytteistetään ja tulo lasketaan prosessorilla

11 Lock-in -vahvistimen toiminta Sigaalit: Modulointisignaali ja referenssisignaali samalla taajuudella u = sin( ωt) u = sin( ω t + ϕ ) m m r Näiden tulo kertojalla: Erikoistapaus, koska molemmat samalla taajuudella m r um ur = ( cos( ϕ ) cos(ω t + ϕ) ) Alipäästösuodatus: Poistetaan toinen harmoninen (+ korkeammat harmoniset) m r u m ur = cos( ϕ ) =Vaiheherkän ilmaisun perusyhtälö r Säädettävä vaihe-ero Vaihe-erosta riippuva DC-termi Lock-in -vahvistimen toiminta Mitä lock-in vahvistin mittaa? Lock-in vahvistin kertoo sisääntulevan signaalin (mahdollisiman) puhtaalla siniaallolla Alipäästösuodatin keskiarvoistaa tuloksen Eri taajuuksilla olevat sinisignaalit ovat toisiinsa nähden ortogonaalisia kahden siniaallon tulon keskiarvo ( lim ) on nolla, elleivät t signaalit ole tasan samalla taajuudella Eli: lock-in vahvistimen DC-ulostulo on verrannollinen sisääntulevan signaalin siihen komponenttiin, jonka taajuus on lukittu referenssitaajuudelle Alipäästösuodattimen leveys vaikuttaa mittaukseen (kohina, signaalin muutosnopeus, lähellä olevat signaalit) Lock-in -vahvistimen signaalit Lock-in -vahvistimen signaalit Vaiheensiirto (viive) Sekoitin Alipäästösuodin Vaiheensiirto (viive) Sekoitin Alipäästösuodin Oskillaattori φ lostulo Oskillaattori φ lostulo 0,5 0,5 Moduloitu valonlähde (LED) Mittaus Anturi (fotodiodi) 0,4 0,3 0, 0,1 0,0-0,1 Moduloitu valonlähde (LED) Mittaus Anturi (fotodiodi) 0,4 0,3 0, 0,1 0,0-0,1 DC-signaali Aika [s] Aika [s] Aika [s] Aika [s] Aika [s] Taajuus [Hz] Taajuus [Hz] Taajuus [Hz]

Kytkeytymismuodot: erillismuotoinen, yhteismuotoinen ja antennimuoto - säteilevän kentän sekä emissiossa että siedossa

Kytkeytymismuodot: erillismuotoinen, yhteismuotoinen ja antennimuoto - säteilevän kentän sekä emissiossa että siedossa SUUNNITTELUPERIAATTEITA 8.3 Kytkeytymismuodot 8.4 Säteilevän kentän kytkeytymismuodot 8.5 Säteilevät emissiot 8.6 Johtuvat emissiot SUSKEPTIBILITEETTI: 9.1 RF-kentät 9.2 Johtuvat transientit 9.3 Sähköstaattinen

Lisätiedot

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen EMC - Kaapelointi ja kytkeytyminen Kaapelointi merkittävä EMC-ominaisuuksien kannalta yleensä pituudeltaan suurin elektroniikan osa > toimii helposti antennina

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ ANTTI KOPONEN

DIPLOMITYÖ ANTTI KOPONEN DIPLOMITYÖ ANTTI KOPONEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Antti Koponen Taajuusmuuttajien käytön ongelmakohdat kiinteistöautomaatiossa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

7. JÄRJESTELMÄN KYTKEMINEN

7. JÄRJESTELMÄN KYTKEMINEN 7. JÄRJESTELMÄN KYTKEMINEN 7.1 Siirrettävät sähköiset signaalit Audiosignaalit siirretään useimmiten moduloimattomina eli kantataajuisina. Tällöin taajuusalue eli audiokaista on noin 20 Hz... 20 khz, mikä

Lisätiedot

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN Päivitetty: 23/01/2009 TP 3-1 3. VAIHELUKITTU VAHVISTIN Työn tavoitteet Työn tavoitteena on oppia vaihelukitun vahvistimen toimintaperiaate ja käyttömahdollisuudet

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita SUODATTIMET Suodatinteorian perusteita Suodattimen Q arvo Jyrkkyys Vaihesiirto Suodinapproksimaatiot ja niiden ominaisuudet suodattimet - suodattimet Keraamiset suotimet esonaattorit Aktiivisuodattimet

Lisätiedot

1 Yleistä mikroaalloista

1 Yleistä mikroaalloista FYSA220/K3 (FYS222/K3) MIKROAALLOT Työssä tutustutaan mikroaaltojen käyttäytymiseen aaltoputkissa sekä mikroaaltokomponentteihin ja mikroaaltojen mittaamiseen. Työssä määritetään erilaisten kiinteiden

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS STUK TIEDOTTAA 1/2003. Rakennusten magneettikenttien mittaaminen

SÄTEILYTURVAKESKUS STUK TIEDOTTAA 1/2003. Rakennusten magneettikenttien mittaaminen SÄTEILYTURVAKESKUS STUK TIEDOTTAA 1/2003 Rakennusten magneettikenttien mittaaminen Sisältö Lukijalle... 1 1. Johdatus aiheeseen... 2 2. Magneettikentän lähteet rakennuksissa... 3 3. Pientaajuisten magneettikenttien

Lisätiedot

Timo Niskala Langattoman tehonsiirron lisäys kannettavaan tietokoneeseen

Timo Niskala Langattoman tehonsiirron lisäys kannettavaan tietokoneeseen Timo Niskala Langattoman tehonsiirron lisäys kannettavaan tietokoneeseen Sähkötekniikan laitos Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten Espoossa 7.6.2011

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ Työn tekijä: Soile Sallinen Työn valvoja: Antti Koivumäki Työn ohjaaja: Antti

Lisätiedot

Antenni ja säteilykuvio

Antenni ja säteilykuvio POHDIN projekti Antenni ja säteilykuvio Nykyaikana sekä tietoliikennekulttuuri että ylipäätään koko infrastruktuuri perustuvat hyvin voimallisesti sähkömagneettiseen säteilyyn ja antenneihin. Kun tarkastellaan

Lisätiedot

JUKKA VÄLJÄ VOIMAJOHTOJEN INDUKTIOVAARAJÄNNITTEET

JUKKA VÄLJÄ VOIMAJOHTOJEN INDUKTIOVAARAJÄNNITTEET JUKKA VÄLJÄ VOIMAJOHTOJEN INDUKTIOVAARAJÄNNITTEET Diplomityö Tarkastajat: dosentti Kari Kannus, tekniikan tohtori Kari Lahti Tarkastajat ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

1 SÄHKÖAKUSTISET MUUNTIMET JA SÄHKÖAKUSTIIKAN HISTORIA 5. 1.2 Varhainen historia 6. 1.4 Muunninrakenteet 8 2 MUUNNINTEN YLEINEN TEORIA 21

1 SÄHKÖAKUSTISET MUUNTIMET JA SÄHKÖAKUSTIIKAN HISTORIA 5. 1.2 Varhainen historia 6. 1.4 Muunninrakenteet 8 2 MUUNNINTEN YLEINEN TEORIA 21 0 Sisällysluettelo 0 SISÄLLYSLUETTELO 1 1 SÄHKÖAKUSTISET MUUNTIMET JA SÄHKÖAKUSTIIKAN HISTORIA 5 1.1 Sähköakustiikan sovellutusalueet 5 1. Varhainen historia 6 1.3 Terminologiaa ja peruskäsitteitä 7 1.4

Lisätiedot

Laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille altistuminen työympäristössä, erityisesti sähkön tuotannon, siirron ja jakelun työpaikoilla

Laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille altistuminen työympäristössä, erityisesti sähkön tuotannon, siirron ja jakelun työpaikoilla Laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille altistuminen työympäristössä, erityisesti sähkön tuotannon, siirron ja jakelun työpaikoilla Tommi Keikko, Tuomas Sauramäki, Leena Korpinen TAMPEREEN TEKNILLINEN

Lisätiedot

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi 31 VAIHTOVIRTAPIIRI 311 Lineaarisen vaihtovirtapiirin impedanssi ja vaihe-ero Tarkastellaan kuvan 1 mukaista vaihtovirtapiiriä, jossa on resistanssi R, kapasitanssi C ja induktanssi L sarjassa Jännitelähde

Lisätiedot

JONI ORRE UUSIUTUVAT MATERIAALIT ELEKTRONIIKAN TUOTESUUNNIT- TELUSSA. Diplomityö

JONI ORRE UUSIUTUVAT MATERIAALIT ELEKTRONIIKAN TUOTESUUNNIT- TELUSSA. Diplomityö JONI ORRE UUSIUTUVAT MATERIAALIT ELEKTRONIIKAN TUOTESUUNNIT- TELUSSA Diplomityö Tarkastajat: Johanna Virkki & Leena Ukkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

6. Kertaustehtävien ratkaisut

6. Kertaustehtävien ratkaisut Fotoni 7 6-6. Kertaustehtävien ratkaisut Luku. Oheisessa kuvassa on kompassineulan punainen pohjoisnapa osoittaa alaspäin. a) Mikä johtimen ympärille muodostuvan magneettikentän suunta? b) Mikä on johtimessa

Lisätiedot

Työ 41B28. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA YLEISMITTARILLA JA OSKILLOSKOOPILLA

Työ 41B28. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA YLEISMITTARILLA JA OSKILLOSKOOPILLA TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1/13 Työ 41B28. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA YLEISMITTARILLA JA OSKILLOSKOOPILLA TYÖN TAVOITE Varmistetaan yleismittareiden käytön osaaminen ja tutustutaan oskilloskoopin

Lisätiedot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot Osa 2 T1-moduli Monille radioamatööriksi opiskeleville radiotekniikka ja ylimalkaan tekniikka on täysin vieras asia. Siksi on mietittävä keinoja, joilla tekniikan opetus tuottaa tuloksia ilman, että tekniikkaa

Lisätiedot

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Kaisu Lankinen BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Tampere 2002 Tutkimus

Lisätiedot

232 12. OPTINEN PAIKANMÄÄRITYS 12.1 YLEISTÄ Liikuttaessa rannikon tuntumassa tai saaristossa aluksen paikanmääritys tapahtuu havainnoimalla maissa olevia tunnistettuja kohteita. Menetelmästä käytetään

Lisätiedot

Datasähkö Suomessa 2004

Datasähkö Suomessa 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 46/2004 Viestintä Datasähkö Suomessa 2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 28.7.2004 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

VILLE RÄISÄNEN MAGNETOKVASISTAATTISEN PEEC-MENETELMÄN LUO- TETTAVUUSKARTOITUS

VILLE RÄISÄNEN MAGNETOKVASISTAATTISEN PEEC-MENETELMÄN LUO- TETTAVUUSKARTOITUS TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknis-luonnontieteellinen koulutusohjelma VILLE RÄISÄNEN MAGNETOKVASISTAATTISEN PEEC-MENETELMÄN LUO- TETTAVUUSKARTOITUS Painoon lähtenyt vedos diplomityöstä Tarkastaja:

Lisätiedot

5. ÄÄNENMUOKKAUS. 5.1 Yleistä. Äänenmuokkauslaitteet voidaan toimintaperiaatteidensa mukaan jakaa ryhmiin seuraavasti:

5. ÄÄNENMUOKKAUS. 5.1 Yleistä. Äänenmuokkauslaitteet voidaan toimintaperiaatteidensa mukaan jakaa ryhmiin seuraavasti: 5. ÄÄNENMUOKKAUS 5.1 Yleistä Äänenmuokkauslaitteet voidaan toimintaperiaatteidensa mukaan jakaa ryhmiin seuraavasti: - Signaalin taajuussisältöön vaikuttavat laitteet, kuten taajuuskorjaimet ja suodattimet

Lisätiedot

SÄHKÖISEN JA OPTISEN SIGNAALIN KÄYTTÖ SAMALLA PIIRILEVYLLÄ

SÄHKÖISEN JA OPTISEN SIGNAALIN KÄYTTÖ SAMALLA PIIRILEVYLLÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto, DIPLOMITYÖ Sähkötekniikan osasto 16.5.2005 SÄHKÖISEN JA OPTISEN SIGNAALIN KÄYTTÖ SAMALLA PIIRILEVYLLÄ Diplomityön aihe on hyväksytty Sähkötekniikan osaston osastoneuvostossa

Lisätiedot

Esipuhe. Jyväskylässä 8. lokakuuta 2003 Arto Takala

Esipuhe. Jyväskylässä 8. lokakuuta 2003 Arto Takala Esipuhe Tämä pro gradu -tutkielma valmistui Jyväskylässä toimivan Oivallin Oy:n toimeksiannosta. Työn tarjoamisesta ja ohjaamisesta haluan kiittää filosofian lisensiaatti Seppo Karjalaista. Avusta teknisissä

Lisätiedot

YLIJÄNNITESUOJAUS ST 53.16. 1.1 Määritelmiä SISÄLLYS. 3.5 Viestintäviraston määräykset 3.6 Päätös ylijännitesuojauksesta

YLIJÄNNITESUOJAUS ST 53.16. 1.1 Määritelmiä SISÄLLYS. 3.5 Viestintäviraston määräykset 3.6 Päätös ylijännitesuojauksesta Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 www.sahkotieto.fi Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUSTEN

Lisätiedot

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä Tommi Keikko, Jari Isokorpi, Leena Korpinen Tampereen teknillinen korkeakoulu Tutkimus on tehty Sähkövoimatekniikan kehityspoolin tuella.

Lisätiedot