a) I f I d Eri kohinavirtakomponentit vahvistimen otossa (esim.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "a) I f I d Eri kohinavirtakomponentit vahvistimen otossa (esim. http://www.osioptoelectronics.com/)"

Transkriptio

1 a) C C p e n sn V out p d jn sh C j i n V out Käytetyt symbolit & vakiot: P = valoteho [W], λ = valodiodin ilmaisuvaste eli responsiviteetti [A/W] d = pimeävirta [A] B = kohinakaistanleveys [Hz] T = lämpötila [K] q = C k B = J/K Laskuissa oletettu lämpötilaksi T = 98 K. Tehtävänannon mukaisesti käytetty kohinakaistan-leveydelle arvoa B = 10 Hz. Valodiodin spekseistä saatu seuraavat parametriarvot: - Shunttivastus sh = 00 MΩ - Pimeävirta d = 00 pa - lmaisuvaste λ = 0.3 A/W Eri kohinavirtakomponentit vahvistimen otossa (esim. Valodiodin raekohina sn = q( p d ) B, missä valovirta p = Pλ innakkaisresistanssin lämpökohinavirta Takaisinkytkentävastuksen lämpökohinavirta (1) Huomioidaan lisäksi operaatiovahvistimen kohinatermit (vahvistimen otossa): 4 k TB B jn = () sh 4 k TB B = (3) i B missä i n on valmistajan ilmoittama kohinavirrantiheys [A/Hz 1/ ]. (4) n = n sh n, e = i n, e B = en B, missä e n on kohinajännitetiheys [V/Hz 1/ ]. (5) sh Kohinajännite on muutettu kohinavirraksi jakamalla vahvistimen lähderesistanssilla, joka saadaan rinnankytkentänä sh. Koska eri kohinalähteet ovat toisistaan riippumattomia, saadaan kokonaiskohina niiden neliösummana: n, tot sn jn n n, e =. (6) 1/7

2 Signaalivirta puolestaan saadaan mitattavan valotehon ja valodiodin ilmaisuvasteen tulona: signal = P. (7) λ Joten signaali-kohinasuhteen lausekkeeksi tulee: SN = 0log signal n, tot = 0 log sn jn P λ n n, e. (8) b) Valitaan takaisinkytkentävastuksen arvoksi: Vmax Vmax 10 V = = = 3. GΩ, (9) P 0.3A/W 10 nw 3 p,max λ max missä valodiodin ilmaisuvaste λ = 0.3 A/W on saatu datalehdestä (aallonpituus 550 nm). db SN OP497 SN OP07 40 SN OP7 SN LT P [W] Laskuissa käytetyt kohinakomponentit eri opareille: Operaatiovahvistin i n [pa/hz 1/ ] e n [nv/hz 1/ ] LT OP OP OP /7

3 c) Signaali-kohinasuhde OP497 käyttäen valotehon ja takaisinkytkentävastuksen unktiona: SN OP497 SN OP497 Kuvista havaitaan, että takaisinkytkentävastuksen arvolla on merkitystä vain pienehköillä (< 100 MΩ) vastusarvoilla, jolloin ja ne ovat vallitsevia kohinalähteitä. (kts. seuraava sivu) Suurilla takaisinkytkentävastuksen arvoilla merkittävin kohinalähde on raekohina, joten SN kasvaa valotehon neliöjuureen verrannollisesti. Eli mikäli käytetään suhteellisen pieniä takaisinkytkentävastuksen arvoja, kannattaa kiinnittää erityistä huomiota operaatiovahvistimen jännitekohinaan. (Myös shunttivastuksen arvo vaikuttaa, kts. ensimmäisen sivun kaavat). Suuremmilla takaisinkytkentävastuksen arvoilla oparin virtakohinalla on merkittävämpi vaikutus. Tai toisin: kannattaa käyttää suurta takaisinkytkentävastusta, jolloin signaali kasvaa siihen suoraan verrannollisesti, kun taas terminen kohina ja oparin jännitekohinan vaikutus pienenevät... (Huom! Muilla tarkastelussa olleilla operaatiovahvistimilla vahvistimen virtakohina n on rajoittava tekijä koko mittausalueella ja kaikilla käytännöllisillä takaisinkytkentävastuksen arvoilla). 3/7

4 Piirretään ensin eri (virta)kohinatermit [A] optisen tehon [W] untiona, kun = 3.3 GOhm: sn ( P opt ) jn nop497 ( ) ( ) neop P opt Sama vertailu valotehon maksimiarvolla 10 nw ja :n unktiona: sn ( 10 8 ) jn nop497 ( ) ( ) neop /7

5 Muuta: Operaatiovahvistimen epäideaalisuuksien vaikutus: Käytännössä operaatiovahvistimen sisäänmenoimpedanssi on äärellinen (esim. OP497:lle incm ~ 500 GΩ). Tästä aiheutuu bias-virta bias, jonka suuruus riippuu operaatiovahvistintyypistä. Operaatiovahvistimen kumpikin sisäänmeno siis imee (tai antaa ulos) virtaa bias verran. Esimerkiksi valmistusteknisistä syistä johtuen sisäänmenojen välillä on myös epäsymmetriaa, joten sisäänmenojen bias-virrat eivät ole täysin yhtä suuret; erotusta kutsutaan oset-virraksi ( oset = bias - bias- ). BJT-operaatiovahvistimien bias-virrat ovat tyypillisesti suuruusluokkaa kymmeniä nanoampeereja, FET-operaatiovahvistimilla taas kymmeniä pikoampeereja. (Löytyy myös operaatiovahvistimia, joilla bias-virrat ovat reilusti alle pikoampeerin. Esimerkkinä OPA18, jolle valmistaja ilmoittaa maksimi bias-virraksi 75 A). Tehtävässä käsitellyn virta-jännitemuuntimen tapauksessa operaatiovahvistimen bias-virta summautuu mitattavaan valovirtaan, mistä aiheutuu oset-virhettä vahvistimen ulostulojännitteeseen. Mitattaessa pieniä valotehoja tämä vaikutus voi olla hyvinkin merkittävä. Esimerkiksi pienimmällä tehtävänannon valoteholla (1 pw) saatava valovirta on n. 0.3 pa. Operaatiovahvistimelle OP497 tyypillinen bias-virta on puolestaan huomattavasti suurempi, noin 60 pa. Bias-virran vaikutusta koko mittausalueella ( P = 1 pw...10 nw) on havainnollistettu alla olevassa kuvassa ( tot = signal bias ) tot [A] P [W] Toisinaan bias-virtaa pyritään kompensoimaan kytkemällä vastus operaatiovahvistimen positiivisen sisäänmenonavan ja maatason välille (yleisesti käytetty tapa monissa oparikytkennöissä). Tästä tosin aiheutuu pieni jännite valodiodin yli, mikä puolestaan johtaa pimeävirran kasvuun (kts. seuraava sivu, shunttivastuksen vaikutus). 5/7

6 Shunttivastuksen vaikutus: Valodiodin shunttivastuksella on pieniä valotehoja mitattaessa merkittävä vaikutus mittauksen kohinaominaisuuksiin. Esim. pimeävirta ja operaatiovahvistimen jännitekohinan vaikutus riippuvat shunttivastuksen suuruudesta. Operaatiovahvistimen jännitekohina e n skaalautuu vahvistimen ulostuloon kertoimella 1 / sh, kts. kaava 5. Kohinan minimoimiseksi shunttivastuksen tulisi olla mahdollisimman suuri. (Pimeävirralla tarkoitetaan valodiodin läpi kulkevaa virtaa silloin kun diodi on pimennetty ja kun diodin yli on kytketty pieni vastakkaissuuntainen jännite. Käytännössä shunttivastus määritellään valodiodin ominaiskäyrän kulmakertoimena nollajännitteen ympäristössä, kts. kuva alla. Valmistajien ilmoittamat shunttivastusten arvot on saatu mittaamalla pimeävirran suuruus -10 mv jännitebiasoinnilla. Lisää tietoa esim. tse signaaliin shunttivastuksella ei sen sijaan ole niinkään merkitystä. Tämä siksi, että virtajännitemuuntimen ideana on syöttää signaalivirtaa (l. valovirtaa) virtuaaliseen maapisteeseen. Eli virtajännitemuuntimella mitataan olennaisesti valodiodin oikosulkuvirtaa. Käytännössä tilanne ei toki ole aivan ideaalinen, eli signaalivirran näkemä kuormaresistanssi L ei ole nolla, vaan L = / A o. Jos tarkastellaan tämän tehtävän esimerkkitapausta, on takaisinkytkentävastus = 3.3 GΩ ja OP497:n avoimen lenkin vahvistus A o = Tällöin kuormaresistanssiksi saadaan L ~ 1.7 kω, mikä on selvästi pienempi kuin valodiodin shunttivastus sh = 00 MΩ. Toisin sanoen, lähes kaikki signaalivirta saadaan virtajännitemuuntimelle... Virta-jännitemuunninta käyttäen saadaan jännite valodiodin yli pidettyä nollassa, eli mitataan oikosulkuvirtaa sc. Oikosulkuvirta kasvaa lineaarisesti valotehon unktiona. Kuvan lähde: --> support --> application notes 6/7

7 Kytkennän taajuusvaste: Signaalin kaistaa rajoittavat takaisinkytkentävastus ja kapasitanssi, eli -3dB = 1/(π C ). Kohinalle tilanne on hieman toisenlainen. Erityisesti suurilla liitoskapasitanssin C j arvoilla ongelmaksi voi muodostua ns. gain peaking -eekti, joka voi johtaa siihen että piiri alkaa soimaan suhteellisen korkealla taajuudella. Tämä epästabiilius aiheutuu siis liitoskapasitanssin ja takaisinkytkentävastuksen yhteisvaikutuksesta (ylimääräinen napa takaisinkytkentälenkkiin). Tilannetta on havainnollistettu alla olevassa kuvassa. A Avoimen silmukan vahvistus 1 =1/π( sh )(C j C ) =1/π C 3 = c (C /C j ) e n :n vahvistus 1C j /C 1 / sh 1 3 Gain peaking eektiä voidaan vaimentaa kasvattamalla takaisinkytkentäkondensaattorin C arvoa. Tämä toki kaventaa myös signaalikaistaa. DC-mittauksissa gain peaking -ongelmaa ei yleensä synny, sillä kaistaa voidaan yleensä huoletta rajoittaa.. Lisää tietoa ilmiöstä sekä kaistanleveyden ja vahvistuksen optimoinnista löytyy mm. monista Texas nstrumentsin (Burr-Brown) datalehdistä & sovellusohjeista (Application notes). 7/7

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita SUODATTIMET Suodatinteorian perusteita Suodattimen Q arvo Jyrkkyys Vaihesiirto Suodinapproksimaatiot ja niiden ominaisuudet suodattimet - suodattimet Keraamiset suotimet esonaattorit Aktiivisuodattimet

Lisätiedot

Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU

Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö Koulutusohjelma

Lisätiedot

KANDIDAATINTYÖ 2011. Anna Vaskuri

KANDIDAATINTYÖ 2011. Anna Vaskuri KANDIDAATINTYÖ 2011 Anna Vaskuri Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Anna Vaskuri Energiansäästölamppujen sähköiset karakterisoinnit Kandidaatintyö 12.5.2011

Lisätiedot

1 Yleistä mikroaalloista

1 Yleistä mikroaalloista FYSA220/K3 (FYS222/K3) MIKROAALLOT Työssä tutustutaan mikroaaltojen käyttäytymiseen aaltoputkissa sekä mikroaaltokomponentteihin ja mikroaaltojen mittaamiseen. Työssä määritetään erilaisten kiinteiden

Lisätiedot

Työ 41B28. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA YLEISMITTARILLA JA OSKILLOSKOOPILLA

Työ 41B28. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA YLEISMITTARILLA JA OSKILLOSKOOPILLA TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1/13 Työ 41B28. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA YLEISMITTARILLA JA OSKILLOSKOOPILLA TYÖN TAVOITE Varmistetaan yleismittareiden käytön osaaminen ja tutustutaan oskilloskoopin

Lisätiedot

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi 31 VAIHTOVIRTAPIIRI 311 Lineaarisen vaihtovirtapiirin impedanssi ja vaihe-ero Tarkastellaan kuvan 1 mukaista vaihtovirtapiiriä, jossa on resistanssi R, kapasitanssi C ja induktanssi L sarjassa Jännitelähde

Lisätiedot

TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11

TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11 TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11 Vesa Linja-aho Metropolia 7. syyskuuta 2011 Vesa Linja-aho (Metropolia) TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) 7. syyskuuta 2011 1 / 123 Sisällysluettelo

Lisätiedot

3 Raja-arvo ja jatkuvuus

3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3. Raja-arvon käsite Raja-arvo kuvaa funktion kättätmistä jonkin lähtöarvon läheisdessä. Raja-arvoa tarvitaan toisinaan siksi, että funktion arvoa ei voida laskea kseisellä lähtöarvolla

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS STUK TIEDOTTAA 1/2003. Rakennusten magneettikenttien mittaaminen

SÄTEILYTURVAKESKUS STUK TIEDOTTAA 1/2003. Rakennusten magneettikenttien mittaaminen SÄTEILYTURVAKESKUS STUK TIEDOTTAA 1/2003 Rakennusten magneettikenttien mittaaminen Sisältö Lukijalle... 1 1. Johdatus aiheeseen... 2 2. Magneettikentän lähteet rakennuksissa... 3 3. Pientaajuisten magneettikenttien

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

Sähkömagneettiset häiriöt. Sähkömagneettiset häiriöt. Mittaustekniikan perusteet / luento 8

Sähkömagneettiset häiriöt. Sähkömagneettiset häiriöt. Mittaustekniikan perusteet / luento 8 Mittaustekniikan perusteet / luento 8 Signaali-kohinasuhteen parantaminen Häiriökysymyksistä myös oma kurssi: S-108.180 Elektroniikan mittaukset ja häiriökysymykset Häiriö on ei-toivottu sähköinen signaali,

Lisätiedot

Sähkömagneettiset häiriöt. Mittaustekniikan perusteet / luento 9. Sähkömagneettiset häiriöt. Sähkömagneettiset häiriöt

Sähkömagneettiset häiriöt. Mittaustekniikan perusteet / luento 9. Sähkömagneettiset häiriöt. Sähkömagneettiset häiriöt Mittaustekniikan perusteet / luento 9 Sähkömagneettiset häiriöt Signaali-kohinasuhteen parantaminen Sähkömagneettiset häiriöt Häiriö on ei-toivottu sähköinen signaali, joka voidaan poistaa mittauksista

Lisätiedot

SÄHKÖISEN JA OPTISEN SIGNAALIN KÄYTTÖ SAMALLA PIIRILEVYLLÄ

SÄHKÖISEN JA OPTISEN SIGNAALIN KÄYTTÖ SAMALLA PIIRILEVYLLÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto, DIPLOMITYÖ Sähkötekniikan osasto 16.5.2005 SÄHKÖISEN JA OPTISEN SIGNAALIN KÄYTTÖ SAMALLA PIIRILEVYLLÄ Diplomityön aihe on hyväksytty Sähkötekniikan osaston osastoneuvostossa

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUS. Julkaisu J1/2002 LÄMPÖTILAN MITTAUS. toimittanut. Thua Weckström

MITTATEKNIIKAN KESKUS. Julkaisu J1/2002 LÄMPÖTILAN MITTAUS. toimittanut. Thua Weckström MITTATEKNIIKAN KESKUS Julkaisu J1/2002 LÄMPÖTILAN MITTAUS toimittanut Thua Weckström Helsinki 2002 Esipuhe Tämän ohjeen on laatinut metrologian neuvottelukunnan lämpötilatyöryhmä, jonka tehtäviin kuuluu

Lisätiedot

Digitaalinen Signaalinkäsittely T0125 Luento 4-7.04.2006

Digitaalinen Signaalinkäsittely T0125 Luento 4-7.04.2006 Digitaalinen Signaalinkäsittely T5 Luento 4-7.4.6 Jarkko.Vuori@evtek.fi Z-taso Z-taso on paljon käytetty graafinen esitystapa jonka avulla voidaan tarkastella signaalien taajuussisältöjä sekä järjestelmien

Lisätiedot

Antenni ja säteilykuvio

Antenni ja säteilykuvio POHDIN projekti Antenni ja säteilykuvio Nykyaikana sekä tietoliikennekulttuuri että ylipäätään koko infrastruktuuri perustuvat hyvin voimallisesti sähkömagneettiseen säteilyyn ja antenneihin. Kun tarkastellaan

Lisätiedot

Fotometria. Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen

Fotometria. Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen Fotometria Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen Sisällysluettelo 1 1. Fotometria 2 1.1 Fotometrian teoriaa 2 1.2 Peruskäsitteitä 2 1.3 Magnitudit 3 1.4 Absoluuttiset

Lisätiedot

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola TKT-2540 Paikannuksen menetelmät Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola 2010 Esipuhe Tämä moniste on jatkoa kurssin MAT-45800 Paikannuksen matematiikka (http://math.tut. fi/courses/mat-45800/)

Lisätiedot

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Julkaisu J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Alkusanat Paineeseen

Lisätiedot

1. GRAVITAATIOVAKIO G JA ABERRAATIO

1. GRAVITAATIOVAKIO G JA ABERRAATIO 1. GRAVITAATIOVAKIO G JA ABERRAATIO Massa imee gravitaatiokenttää ja ϕ-kenttää itseensä, joita tässä yhteydessä kutsutaan yhteisesti gravitaatiokentäksi. Pienissä kappaleissa protonit suorittavat alkeisryhmäsieppauksen

Lisätiedot

Test Report No. 2014hv14 1(38)

Test Report No. 2014hv14 1(38) AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING Department of Electrical Engineering and Automation Test Report No. 2014hv14 1(38) Requested by: Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B, PL 100, FI

Lisätiedot

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN Päivitetty: 23/01/2009 TP 3-1 3. VAIHELUKITTU VAHVISTIN Työn tavoitteet Työn tavoitteena on oppia vaihelukitun vahvistimen toimintaperiaate ja käyttömahdollisuudet

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TURVA- JA OPASTEVALOJEN RYHMÄVALVONTAKESKUS

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TURVA- JA OPASTEVALOJEN RYHMÄVALVONTAKESKUS TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TURVA- JA OPASTEVALOJEN RYHMÄVALVONTAKESKUS Työn tekijä: Timo-Mikael Sivula Työn valvoja: Timo Karilinna Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Aki Taanila TOIMITUSKETJUN HALLINNAN TYÖKALUJA

Aki Taanila TOIMITUSKETJUN HALLINNAN TYÖKALUJA Aki Taanila TOIMITUSKETJUN HALLINNAN TYÖKALUJA 10.9.2015 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN LAADUNVALVONTA... 2 1.1 Prosessin kyvykkyys... 2 1.2 Prosessin valvonta... 4 1.2.1 Kontrollikaavio keskiarvolle...

Lisätiedot

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN 1 AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN Tämän oppaan tarkoituksena on selittää, miten aurinkoenergiaa voi hyödyntää erilaisin menetelmin erilaisissa tapauksissa, sekä

Lisätiedot

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Tampere 2002 Tutkimus

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

EERO LEIVO HAMMASVAIHTEEN VIERINTÄPOIKKEAMAN MITTAUS JA ANA- LYSOINTI

EERO LEIVO HAMMASVAIHTEEN VIERINTÄPOIKKEAMAN MITTAUS JA ANA- LYSOINTI EERO LEIVO HAMMASVAIHTEEN VIERINTÄPOIKKEAMAN MITTAUS JA ANA- LYSOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Arto Leihtovaara Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot