Yleinen kirjallisuustiede

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleinen kirjallisuustiede 2010 2011 1"

Transkriptio

1 Yleinen kirjallisuustiede Yleinen kirjallisuustiede Yleisen kirjallisuustieteen opinnot perehdyttävät opiskelijan kirjallisuuden, sen tutkimuksen ja kritiikin filosofisiin perusteisiin, teorioihin ja metodeihin. Opinnoissa käsitellään kirjallisuuden klassikoita, historiaa, kirjallisuuden eri lajeja ja suuntauksia. Opinnot syventävät yleissivistystä, laajentavat maailmankirjallisuuden tuntemusta ja tehostavat kykyä ymmärtää ja arvioida tekstejä kriittisesti. Yleisen kirjallisuustieteen opetuksessa ja tutkimuksessa pyritään teoreettisen ja historiallisen tiedon avulla ymmärtämään ja tulkitsemaan kirjallisuuden ominaispiirteitä, merkityksiä ja yhteiskunnallisia edellytyksiä. Opinnot avaavat näköalaa eurooppalaisen kulttuurin tuntemukseen ja antavat valmiuksia aikamme kulttuuristen ilmiöiden analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun. Yleinen kirjallisuustiede soveltuu sivuaineeksi kaikille kirjallisuudesta, sen historiasta ja teorioista kiinnostuneille. Yleisen kirjallisuustieteen sivuaine soveltuu sivuaineeksi erilaisiin kulttuurialan työtehtäviin, toimittajille ja kriitikoille. Yleisen kirjallisuustieteen aineopintoja ei järjestetä enää lukuvuoden jälkeen. Pakollisten aineopintojen opetus järjestetään suomen kielellä. Osa vaihtoehtoisista aineopinnoista on mahdollista suorittaa myös ruotsin, englannin ja/tai saksan kielellä. Katso opintojaksokuvaukset. AINEOPINNOT 35 op Pakolliset aineopinnot (25 op 35 op) KIRJ2201 Kirjallisuuden tutkimuksen menetelmät, 5 op KIRJ2202 Yleinen kirjallisuuden historia, 5 op KIRJ2203 Kirjallisuus ja kulttuuri, 5 op KIRJ2204 Johdatus suomalaiseen nykykirjallisuuteen, 5 op Kirjallisuuden erikoistumisopinnot KIRJ2205 Kirjallisuudentutkimuksen klassikoita, 5 op ja/tai KIRJ2206 Kirjallisuuden opetus koulussa, 5 op ja/tai KIRJ2207 Lasten ja nuorten kirjallisuus, 5 op Vaihtoehtoiset opinnot (0 10 op) ICSC1003 Cultural Transfer in Literature and the Media, 5 op ENGL1009 Nykyproosa, 3 op ENGL2015 Englannin kirjallisuuden klassikoita II, 3 op (opetuskieli englanti) RUSS2006 Johdatusta venäläiseen kirjallisuuteen, 4 op RUOT3008 Modern svensk prosa, 8 op RUOT3010 Barn- och ungdomslitteratur, 3 op RUOT3052 Litterär textanalys, 3 op RUOT3062 Författarskapsläsning, 3 op RUOT2053 Norsk litteratur- och kulturhistoria, 4 op RUOT3063 Dansk litteratur- och kulturhistoria, 4op GERM2006 Kirjallisuus historiallisessa kontekstissa, 5 op (opetuskieli saksa) GERM2007 Kirjallisuus yhteiskunnallisessa kontekstissa, 3 op (opetuskieli saksa) Vapaasti valittavat opinnot Kirjallisuuden kurssit, 1 3 op

2 Yleinen kirjallisuustiede Opintojaksokuvaukset: Pakollisuus: P = Pakollinen opintojakso VE = Vaihtoehtoinen opintojakso VV = Vapaavalintainen opintojakso Aineopinnot Kirjallisuuden tutkimuksen menetelmät Research Methods in Literary Studies Koodi: KIRJ2201 Ajoitus: syksy Edeltävät opinnot: Yleisen kirjallisuustieteen tai Suomen kirjallisuuden perusopinnot tai kieliaineiden tarjoamat kirjallisuustieteen peruskurssit Tavoite: Kurssi laajentaa ja syventää kirjallisuudentutkimuksen nykysuuntausten tuntemusta ja antaa valmiudet soveltaa menetelmiä käytännön analyysityöhön. Sisältö: Katsaus nykykirjallisuustieteen keskeisiin suuntauksiin ja menetelmiin: strukturalismi, hermeneutiikka ja kirjallisuuden reseptio, gender-tutkimus, intertekstuaalisuus. Opetus: Luennot 20 tuntia. Suoritustapa: Pieniä harjoitustöitä ja tentti. 1. Eagleton: Kirjallisuuden teoria, soveltuvin osin. 2. Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan. Yleinen kirjallisuuden historia General History of Literature Koodi: KIRJ2202 Ajoitus: kevät Edeltävät opinnot: Yleisen kirjallisuustieteen tai Suomen kirjallisuuden perusopinnot tai kieliaineiden tarjoamat kirjallisuustieteen peruskurssit Tavoite: Syventää yleisen kirjallisuuden historian tuntemusta. Sisältö: Kirjallisuushistoriallisen aikakauden, suuntauksen ja/tai koulukunnan laajempi käsittely eri kulttuurialueiden näkökulmasta. Opetus: Luennot 16 tuntia. Suoritustapa: Tentti. Opettajan ohjeiden mukaan: 1. Tutkimuskirjallisuutta n. 200 sivua kaunokirjallista teosta.

3 Yleinen kirjallisuustiede Kirjallisuus ja kulttuuri Literature and Culture Koodi: KIRJ2203 Ajoitus: Tavoite: Kurssi tutustuttaa kulttuurintutkimuksen soveltamiseen kirjallisuuden tutkimuksessa ja antaa valmiuden soveltaa kulttuurintutkimuksen menetelmiä kirjallisuuden analyysissa. Kulttuurisen kontekstin ja sen merkityksetn ymmärtäminen kirjallisuuden yhteydessä. Sisältö: Kulttuurintutkimuksen teorioiden käsittelyä maailman kirjallisuuksien kontekstissa. Kulttuuristen käytäntöjen kirjallisten representaatioiden analysointia. Opetus: Luennot 16 tuntia. Suoritustapa: Tentti/essee. 1. Vainikkala & Mikkola (toim.): Nykyaika kulttuurintutkimuksessa. 2. Herkman et al. (toim.): Tutkimuksen maailma: suomalaista kulttuurintutkimusta kartoittamassa. Vastuuopettaja: ICS-lehtori Johdatus suomalaiseen nykykirjallisuuteen Introduction to Finnish Modern Literature Koodi: KIRJ2204 Ajoitus: kevät Tavoite: Kurssi perehdyttää opiskelijan suomalaisen nykykirjallisuuden suuntauksiin, kirjallisuuden edustajiin ja teosten tyylipiirteisiin. Sisältö: Luentoja ja kaunokirjallisuuden analyysiharjoituksia. Opetus: Luennot ja harjoitukset 20 tuntia. Suoritustapa: Tentti. 1. Lassila (toim.): Suomen kirjallisuushistoria 3. Rintamakirjeistä tietoverkkoihin s Tarkka: Suomalaisia nykykirjailijoita Kaunokirjallisuutta viisi teosta (vähintään 800 sivua) suosituslistalta. Kirjallisuuden erikoistumisopinnot Specialisation in Literature Laajuus: 5 15 op Ajoitus: Tavoite: Syventää kirjallisuuden tuntemusta ja tietoa joistakin kirjallisuudentutkimuksen ja sen soveltamisen osa-alueista. Sisältö: Kirjallisuutta seuraavilta osa-alueilta:

4 Yleinen kirjallisuustiede I Kirjallisuudentutkimuksen klassikoita II Kirjallisuuden opetus kouluissa III Lasten ja nuorten kirjallisuus Opetus: Kirjallisuuskurssi. Suoritustapa: Tentti/essee., opiskelijan on suoritettava vähintään yksi 5 opintopisteen opintojakso. Kirjallisuudentutkimuksen klassikoita Classics of Literary Theory Koodi: KIRJ2205 Opettajan ohjeiden mukaan noin 600 sivua: 1. Auerbach, Erich: Mimesis 1946/ Bahtin, Mikhail: Dostojevskin poetiikan ongelmia. 3. Barthes, Roland: S/Z Writing Degree Zero. 4. Barthes, Roland: Tekstin hurma Benjamin, Walter: Illuminationen/Illuminations 6. Booth, Wayne: The Rhetoric of Fiction. 7. Eco, Umberto: The limits of interpretation. 8. Hamburger, Käthe: Die Logik der Dichtung 9. Jameson, Fredric: The Prison House of Language 10. Kayser, Wolfgang: Das sprachliche Kunstwerk 11. Wellek, René & Austin Warren: Theory of Literature. Lisätiedot: Vaihtoehtoinen opintojaksojen Kirjallisuuden opetus kouluissa sekä Lasten ja nuorten kirjallisuus kanssa. Näistä opintojaksoista suoritettava vähintään 5 opintopistettä. Kirjallisuuden opetus kouluissa The Teaching of Literature in Schools Koodi: KIRJ Appleyard: Becoming a reader: The experience of fiction from childhood to adulthood Inovaara & Malmio: Lukuhaastetta koko elämä ÄOL:n vuosikirja 3. Julkunen: Tie kirjallisuuteen. 4. Rikama: Lukion kirjallisuudenopetus 1900-luvun jälkipuoliskon Suomessa Lisätiedot: Vaihtoehtoinen opintojaksojen Kirjallisuudentutkimuksen klassikoita sekä Lasten ja nuorten kirjallisuus kanssa. Näistä opintojaksoista suoritettava vähintään 5 opintopistettä. Lasten ja nuorten kirjallisuus Children s and Teen Literature Koodi: KIRJ2207 Opettajan ohjeiden mukaan noin 600 sivua: 1. Bettelheim: The Uses of Enchantment (osat: Fairy tale versus myth ja Fantasy, recovery, rape and consolation). 2. Beynon, John: Masculinities & Culture, 2. luku.

5 Yleinen kirjallisuustiede Cherland, M.R.: Private Practices: Girls Reading. 4. Hunt, Peter (ed.): Understanding Children s Literature tai D.C.Thacker & Webb: Introducing Children s Literature. 5. Stephens, John (ed.): Ways of being Male (osa: Representing Masculinities in children s literature and film). 6. Naidoo, Beverley: The Other Side of Truth 7. Pullman, Philip: Kultainen kompassi 8. Rushdie, Salman: Haroun and the Sea of Stories tai vastaava. Lisätiedot: Vaihtoehtoinen opintojaksojen Kirjallisuudentutkimuksen klassikoita sekä Kirjallisuuden opetus kouluissa kanssa. Näistä opintojaksoista suoritettava vähintään 5 opintopistettä. Kirjallisuuden kurssit Courses in Literature Laajuus: 1 3 op Tavoite: Laajentaa opiskelijan kirjallisuuden tuntemusta. Sisältö: Filosofinen tiedekunta järjestää säännöllisesti esim. dosenttiopetuksen puitteissa kirjallisuuden kursseja, joiden sisältö vaihtelee. Tarkemmat kurssikuvaukset ilmoitetaan ennen ko. kurssin alkua. Kurssi voidaan korvata myös muulla soveltavalla kurssilla/jaksolla (esim. Littfest-osallistuminen ja raportti siitä). Opetus: Luentoja ja harjoituksia. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja/tai harjoitustyö. Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Vastuuopettaja: Järjestävän oppinaineen professori Pakollisuus: VV

Opetusohjelma 2013 2014 Kotimainen kirjallisuus

Opetusohjelma 2013 2014 Kotimainen kirjallisuus Opetusohjelma 2013 2014 Kotimainen kirjallisuus Syksyn kursseille ilmoittaudutaan Weboodissa seuraavasti: aine- ja syventävien opintojen kursseille 20. 23.8. ja perusopintojen kursseille 27. 30.8. (ellei

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssitaide avaa omanlaisiaan näkökulmia inhimilliseen todellisuuteen. Nykytanssi näyttäytyy kulttuurissa teoksina ja tapahtumina,

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston kirjasto, 2005 http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/

Tampereen yliopiston kirjasto, 2005 http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/ Tekijä: Nimeke: Julkaisussa: Hallila, Mika Antiromaanista valtavirtaan : metafiktion käsite ja sen käyttö kirjallisuudentutkimuksessa Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja, 54 (2001), s. 118-130 ISSN

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2015 2020

Tutkintovaatimukset 2015 2020 Tutkintovaatimukset 2015 2020 TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (120 op) Tanssijantaiteen maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden intensiivisistä opinnoista. Opinnot kehittävät opiskelijan esiintyjäntaitoa,

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen 222222 TEUVAN LUKIO Te OPINTO-OPAS 2 0 1 kahden tutkinnon suorittaminen 4 5 y h t e y s t i e d o t Teuvan lukion Kivislahti Veijo 040 120 1522 veijo.kivislahti@teuva.fi vs.rehtori Teuvan lukion Kivistö

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI?

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? , Vol. 1, Fall, 2014 SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? Eeva-Liisa Eskelinen 1, Marikki Peltoniemi 2 Elina Roine 1 Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitos

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA: Kansalliskirjaston humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tietoaineiston hankinta-alat

HANKINTAOHJELMA: Kansalliskirjaston humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tietoaineiston hankinta-alat HANKINTAOHJELMA: Kansalliskirjaston humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tietoaineiston hankinta-alat (Liite Kansalliskirjaston kokoelmapolitiikan lukuun 3 Aineistojen valintaperiaatteet). Allaolevassa

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin EETU PIKKARAINEN Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot

Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu

Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu Lahden Ammattikorkeakoulu Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu Media-alan koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri

Lisätiedot

KUKA AUTTAISI OPETTAJAA. Post-moderni näkökulma opetuksen muutokseen

KUKA AUTTAISI OPETTAJAA. Post-moderni näkökulma opetuksen muutokseen Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja A. Tutkimuksia 119 Institute for Educational Research. Publication series A. Research reports 119 Pedagogiska forskningsinstitutet. Publikationsseries

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Luonnontieteen historian opetus tieteenhistorian sisältöjen avulla. kehittämistutkimus lukion historianopetuksen mahdollisuuksista

Luonnontieteen historian opetus tieteenhistorian sisältöjen avulla. kehittämistutkimus lukion historianopetuksen mahdollisuuksista Luonnontieteen historian opetus tieteenhistorian sisältöjen avulla kehittämistutkimus lukion historianopetuksen mahdollisuuksista Lasse Hongisto Esitetään Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen

Lisätiedot

Kieltenopetus TuKi:ssa

Kieltenopetus TuKi:ssa Kieltenopetus TuKi:ssa K E U D A T U U S U L A, H Y V I N V O I N T I A L A T K A I J A KOÇ AK, 2 0 1 1-12 AMIS tai LUKIO tai molemmat Miksi sinä valitsit ammattiopiston? Onko ammattiopistossa pätevää

Lisätiedot

Pääsisipä sen pääkopan sisään. Henkilöhahmojen tajunnan kuvaus Virpi Hämeen-Anttilan romaanissa Suden vuosi

Pääsisipä sen pääkopan sisään. Henkilöhahmojen tajunnan kuvaus Virpi Hämeen-Anttilan romaanissa Suden vuosi Pääsisipä sen pääkopan sisään Henkilöhahmojen tajunnan kuvaus Virpi Hämeen-Anttilan romaanissa Suden vuosi ja Olli Saarelan elokuva-adaptaatiossa Suden vuosi Henna Rytkönen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot