Kenttäkokeiden puhdistustehon ja kustannusten arviointia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kenttäkokeiden puhdistustehon ja kustannusten arviointia"

Transkriptio

1 Kenttäkokeiden puhdistustehon ja kustannusten arviointia Humusvesi -loppuseminaari Veli Seppänen, Pentti Pirkonen, Juha Heikkinen VTT Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus NRM Natural Resource Management

2 Nykyiset turvetuotannon vesiensuojelurakenteet Sarkaojat, joiden alapäässä lietesyvennys, päisteputket Kokoomaojissa virtaamansäätöpadot Laskeutusaltaissa kiintoaineen laskeutus Pumppausaltaassa kiintoaineen laskeutus Lietteet haihdutusaltaisiin Laskeutusaltaassa laskeutus Pumppauksessa saostuskemikaalien lisäys (ja ph säätö) Pumppaus (altaassa verkkokori) Eristysojilla estetään ulkoapäin veden virtaus tuotantoalueelle Haihdutuskentälle sumutus kiintoaineen ja ravinteiden pidätys Pintavalutuskentällä kiintoaineen ja ravinteiden pidätys Kosteikolla kiintoaineen ja ravinteiden pidätys Luonnonvesiin Laskuojassa virtaamansäätöpatoja

3 Miksi pintavalutuskentälle vaihtoehto? Uusien pintavalutuskenttien rakentaminen ei ole enää mahdollista luonnontilaisille soille. Se vaikeuttaa hyvin toimivien pintavalutuskenttien perustamista. Fosforia liukenee pintavalutuskentältä, jos se on rakennettu ojitetulle, lannoitetulle turvemaalle Orgaanista hiiltä liukenee pintavalutuskentältä Keväällä jäätyneestä pintavalutuskentästä lähtee liikkeelle kiintoainetta suuren virtaaman aikana Pintavalutuskenttä jäätyy ja sulaa hitaasti ilmojen lämmettyä vaikka lumi sulaa Suuret ja pitkäkestoiset sateet ylikuormittavat pintavalutuskenttää Puhdistusmenetelmän pitää olla käytössä jo suon valmisteluvaiheessa täydellä tehollaan, koska silloin kiintoainepäästöt ovat suurimmillaan

4 Vesienkäsittelymenetelmien laatu 1. Pintavalutuskentät a. Pidättää kiintoainetta, kun maa ei jäässä, virtaama kohtuullinen ja kentällä ei ole oikovirtausta b. Lisää liuennutta orgaanista ainesta c. Lisää fosforia, jos pintavalutuskenttä on perustettu aikoinaan lannoitetulle alueelle d. Happamoittaa yleensä vettä 2. Kemikalointi a. Poistaa liuennutta orgaanista ainetta ja fosforia b. Voi lisätä kiintoainetta, jos laskeutus (selkeytys) ei ole riittävä ylivirtaamatilanteessa c. Lisää puhdistetun veden rauta- tai alumiinipitoisuutta riippuen saostuskemikaalista d. Happamoittaa vettä, jos ei käytetä ph säätöä e. Pienkemikaloinnissa tulee helposti kemikaalin yli- tai aliannostelua f. Talviaikainen toiminta???

5 Vesienkäsittelymenetelmien laatu (jatkuu) 3. Konttisuodatus kalkkikivihiekan ja kvartsihiekan seoksella (tai serpentiniittihiekka) a. Konttisuodatin on demonstraatiovaiheessa ja vaatii tuotekehitystä ennen kaupallistamista b. Pidättää kiintoainetta (reduktio 40 %, tuhkapitoisuudella korjattu reduktio 60 %) c. Nostaa veden ph:n tasolle 7-8 d. Poistaa liuennutta orgaanista ainesta hieman (reduktio 5 %) e. Poistaa hieman fosforia (reduktio 20 %) f. Puhdistettuun veteen ei lisätä haitallisia aineita (kalsium eduksi) g. Käsittelykapasiteettia voidaan säätää, mutta vaatii tasausaltaan h. Pesuvesi voi olla hyvää metsälannoitetta myös kivennäismaalle i. Voidaan ottaa käyttöön heti uuden tuotantoalueen valmisteluvaiheessa j. Perustaminen ei vaadi tietynlaista maa-aluetta, kuten pintavalutuskenttä k. Talviaikainen toimivuus voidaan varmistaa lämmitettävällä suojarakennuksella ja putket maan alle l. Kontit voidaan siirtää toiselle alueelle tarpeen vähentyessä tai loppuessa m. Kiinteä sähkölinja on lähes välttämätön kustannussyistä 4. Teollinen hiekkasuodatus kalkkikivihiekan ja kvartsihiekan seoksella a. Jäteveden, juomaveden ja teollisuuden veden käsittelyssä laajasti käytetty tekniikka b. Voidaan käyttää pelkästään hiekkasuodattimena tai kemikaloinnin kanssa, jolloin humusta ja ravinteita saostetaan c. Puhdistusteho: kiintoainereduktio 80 %/ 70 %, DOC-reduktio 0/30-65 % d. Rautasulfaatti saostuskemikaalina lisää hieman suodatetun veden rautapitoisuutta e. Kalkkikivihiekka nostaa ph:n esimerkiksi 3,5:stä 6,3:een f. Talviaikainen toimivuus voidaan varmistaa lämmitettävällä suojarakennuksella ja putket maan alle

6 Teollisen hiekkasuodattimen periaate ja sovellusesimerkki

7 Vaihtoehtoja nykyiselle pintavalutuskentälle 1. Pintavalutuskentän tehostamisehdotuksia a. Syötön tasaus virtaaman tasausaltaalla b. Syötön tasaus taajuusmuuttajakäyttöisillä pumpuilla c. Veden jakaminen sarkojen keskelle d. Kalkin syöttö veden mukana panoksittain e. Hallittu ohijuoksutus jatkuvatoimisen mittauksen perusteella vain tarvittaessa 2. Hiekkasuodatuskontti a. Suodatinhiekkana pohjalla karkea ja suodatinkerros 0,7-1,2 mm b. Syötön tasaus virtaaman tasausaltaalla c. Taajuusmuuttajakäyttöiset syöttöpumput d. Jatkuvatoimiset mittaukset lähtevälle vedelle: kiintoaine, DOC, ph, vastapaine, vesimäärä e. Vastapesu pumpulla jatkuvatoimisten mittausten ohjaamana f. Pesuvesi (0,5-1% käsitellystä vedestä) syötetään reikäputkilla metsäalueelle kesäaikaan ja talvella palautetaan tasausaltaaseen g. Suodosveden palautus pesun jälkeen lyhyen aikaa h. Hallittu hiekkasuodattimen ohipumppaus jatkuvatoimisen mittauksen perusteella vain tarvittaessa 3. Teollinen hiekkasuodatus ja kemikalointi a. Vaativiin kohteisiin, joissa korkea puhdistusvaatimus kiintoaineelle, DOC:lle ja ravinteille b. Esimerkiksi teollinen DynaSand-suodatin kalkkikivihiekalla ja ferrisulfaattisaostuksella c. Pesuveden (5% käsitellystä vedestä) imeytys metsäalueelle kesäaikaan ja talvella palautetaan tasausaltaaseen

8 Suodatettu vesistöön Pumppuallas M2 M1 Hiekkasuodatin Virtaaman tasausallas Pesuvesi Metsä Vanhoja metsäojia 8

9 suodatin Pumppuallas M1 M2 Pesuvesi metsän kasteluvedeksi Vesistöön

10 10

11 PVK2 pintavalutuskentän yläpuolinen mittakaivo Voitaisiin pumpata ohi

12 Humusvesien puhdistuskustannusarvio 100 ha, 20 vuodelle DS-Agr-PIX105- Kalkkikivi DS-Verkko- PIX105- Kalkkikivi DS-Verkko- PIX105-0 Pintavalutuskenttä Pintavalutus- Mahtikalkki Kontti kalkkikivi Kemikalointi Investoinnit: Perusrakenteet Virtaaman säätö (max 20000m 3 ) Virtaaman tasausallas, m Laskeutusallas Pintavalutuskenttä: ojitettu, pumppaus Puhdistinreaktori Vesiputkistojen rakentaminen Veden syöttöpumput Kemikaliointi ympärivuotinen Kemikaalien säiliö ja syöttö Paineilmapumppu Hiekkapanos Perustus+kevythalli Selkeytysallas 0 Lieteallas/johtaminen metsäalueelle Sähkölinja Sähköliittymä Sähköistys agregaatilla Automaatio Kalkinlevitystie Kalkkikivipatja Investoinnit yhteensä Korkotekijä, q 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 Takaisinmaksuaika (kerran vuodessa) 20 a 20 a 20 a 20 a 20 a 20 a 20 a Pääomakustannus/a Käyttökustannukset/a Käsiteltävä vesimäärä m3/a m3/a m3/a m3/a m3/a m3/a m3/a Pumppausaika h/a h/a h/a h/a h/a h/a h/a Sähköteho pumppausaikana 5 kw 5 kw 5 kw 4 kw 10 kw 5 kw 10 kw Moottoripolttoöljyn hinta, alv 0% 1,61 /l 1,61 /l 1,61 /l Polttoainekulutus aggregaatilla 0,28 l/kw 0,28 l/kw 0,28 l/kw Aggregaatin mitoituskerroin 4,00 4,00 4,00 Polttoainekulutus aggregaatin käydessä 1,8 l/h 3,5 l/h 3,5 l/h Aggregaatin huolto x tunnin välein h h h Aggregaatin huoltohinta kerralta Sähkön hinta, alv 0% 0,15 /kwh 0,15 /kwh 0,15 /kwh 0,15 /kwh Sähkö verkosta /a /a /a /a Sähkö aggregaatilla /a /a /a Kemikaalin kulutus 20 t/a 20 t/a 25 t/a 0 t/a 40 t/a 200 t/a Kemikaaliannostus 49 g/m3 49 g/m3 63 g/m3 0 g/m3 100 g/m3 500 g/m3 Kemikaalikustannus käyttöpaikalla 450 /t 450 /t 450 /t /t /t Kemikaalikustannus /a /a /a 0 /a /a Neutralointiiin kalkkikiveä 4 t/a 4 t/a 0 t/a 4 t/a 4 t/a Kalkkikiven hinta 100 /t 100 /t 100 /t 100 /t 40 /t Kalkkikivikustannus 400 /a 400 /a 0 /a 400 /a 160 /a Pintavalutuskentän vuokra 500 /a 500 /a Letteenpoistoruoppaukset /a /a /a /a 500 /a /a 500 /a Henkilökustannukset /a /a /a /a /a /a /a Valvontamittauskustannukset /a /a /a /a /a /a /a Vuotuiset kokonaiskustannukset /a /a /a /a /a /a /a 12

13 Puhdistusmenetelmien arvioidut vuosikustannukset 100 ha

14 Kustannuseroja pintavalutukseen nähden 1. Pintavalutuskentän tehostamisehdotuksia a. Syötön tasaus tasausaltaalla ( investointi / m 3 vesitilavuutta) b. Syötön tasaus taajuusmuuttajakäyttöisillä pumpuilla ( investointi 2000 /pumppu) c. Veden jakaminen sarkojen keskelle (+/- ) d. Kalkin syöttö veden mukana panoksittain (40 t/100 ha/a, 50 /t) 2. Hiekkasuodatuskontti ( /100 ha/a) a. Suodatinhiekkana pohjalla karkea ja suodatinkerros 0,7-1,2 mm b. Syötön tasaus tasausaltaalla c. Taajuusmuuttajakäyttöiset syöttöpumput d. Jatkuvatoimiset lähtevän veden mittaukset: kiintoaine, DOC, ph, vastapaine, vesimäärä e. Vastapesu pumpulla jatkuvatoimisten mittausten ohjaamana f. Pesuvesi (0,5-1% käsitellystä vedestä) syötetään reikäputkilla metsäalueelle/pakkasella palautus 3. Teollinen hiekkasuodatus ja kemikalointi ( /100 ha/a) a. Vaativiin kohteisiin, jossa korkea puhdistusvaatimus kiintoaineelle, ravinteille ja DOC b. Syötön tasaus tasausaltaalla c. Taajuusmuuttajakäyttöiset syöttöpumput d. Esimerkiksi teollinen DynaSand-suodatin ja ferrisulfaattisaostus e. Pesuveden (5% käsitellystä vedestä) imeytys metsäalueelle kesällä ja palautus altaaseen pakkasella

15 Arvio lisäkustannuksista perusrakenteiden jälkeen ja puhdistuskyvyn arvio Perusrakenteiden jälkeen veden pitoisuudet Perusrakenteet Pintavalutuskenttä luonnonsuolla Pintavalutuskenttä ojitetulle suolle Pintavalutuskenttä ojitetulle ja lannoitetulla suolle Kalkkikivihiekka suodatinkontti Kemikalointi Teollinen kalkkikivihiekkasuodatin, jossa on kemikalointi 6 /a /a /a /a /a /a /a Kiintoaine mg/l TOC mg/l Kokonaisfosfori µg/l Kokonaistyppi µg/l ph 7 3 Puhdistusmenetelmän valinnassa tulisi ottaa huomioon Alapuolisen vesistön pitoisuudet Ennuste tuotantoalueen veden pitoisuuksista Käytettävissä olevien maa-alueiden laatu puhdistusmenetelmää varten

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen Raportti Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valumaalueella 13.09.2011 Ville Santala Inka Ahonen Harjoittelija, ympäristönsuojeluyksikkö Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Etelä

Lisätiedot

Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely

Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Seminaari 30.3.2010 Uusia keinoja virtaamien ja talviaikaisen ravinnekuormituksen

Lisätiedot

EPV BIOTURVE Oy. HALKONEVA (Seinäjoki) TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMA

EPV BIOTURVE Oy. HALKONEVA (Seinäjoki) TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMA EPV BIOTURVE Oy HALKONEVA (Seinäjoki) TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMA Planora Oy 30.11.2012 Sisällysluettelo: 1 HAKIJAN YHTEYSTIEDOT, TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 1 2 TOIMINTAA KOSKEVAT

Lisätiedot

Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue

Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitus- ja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2012 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Lisätiedot

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013 Vapo Oy Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 213 Nab Labs Oy - ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti

Lisätiedot

VESITALOUS Sisältö 1/2009

VESITALOUS Sisältö 1/2009 Vesitalous 1/2009 Vesitalous 1/2009 VESITALOUS Sisältö 1/2009 Vol. L Julkaisija ympäristöviestintä yvt oy Puhelin (09) 694 0622 Annankatu 29 A 18 00100 Helsinki Kustantaja talotekniikka-julkaisut oy Harri

Lisätiedot

Tämänkö olemme menettämässä?

Tämänkö olemme menettämässä? Tämänkö olemme menettämässä? Pelastetaan reittivedet Sisältö Kritiikki 3. vaihemaakuntakaavaan (Olavi Niemi)... 4 Mikä on oikeaa tietoa? (Eija Syrjämäki)... 5 Humus (Kalle Laitinen)... 6 Suoluonnon säilyttäminen

Lisätiedot

67070328EC 30.10.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

67070328EC 30.10.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 67070328EC 30.10.2008 Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Pirkanmaan keskuspuhdistamo Pirkanmaa; Nokia, Pirkkala ja Tampere

Lisätiedot

Yleissuunnitelma 67070292.WT02 12.12.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe

Yleissuunnitelma 67070292.WT02 12.12.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe Yleissuunnitelma Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe Sisältö Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman 2. vaihe 1 1 JOHDANTO 4 2 MITOITUSKUORMITUS 4 3 KÄSITTELYVAATIMUKSET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI?

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI? SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO....................................... 3 Raportin sisällöstä................................ 3 Vapo: tuotteita, palveluita ja energiaa turpeesta ja puusta...........................................

Lisätiedot

Metsätalouden vesistökuormitus ja vesiensuojelusuositukset

Metsätalouden vesistökuormitus ja vesiensuojelusuositukset Metsätalouden vesistökuormitus ja vesiensuojelusuositukset Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Esityksen sisältö Metsätalouden vesistökuormitus, vesistökuormitusta aiheuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

Puhdistamon jälkeisen jätevedenkäsittelyn tehostaminen Taivalkosken jätevedenpuhdistamolla

Puhdistamon jälkeisen jätevedenkäsittelyn tehostaminen Taivalkosken jätevedenpuhdistamolla Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Puhdistamon jälkeisen jätevedenkäsittelyn tehostaminen Taivalkosken jätevedenpuhdistamolla Oulussa 30.11.2012 Tekijä:

Lisätiedot

Turpeen käytön ongelmat

Turpeen käytön ongelmat Turpeen käytön ongelmat Turvetuotannon päästöt ovat luonnonsuon luokkaa Väite on puppua! Risto Sulkava, FT Suomen luonnonsuojeluliitto, pj Sisältö Suomen suot Turpeenkaivun haitat Turpeenpolton ongelmat

Lisätiedot

Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa

Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa Suomen ympäristö 520 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Suomen ympäristö 520 Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015 Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski,

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

TALLIRAKENTAMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ I

TALLIRAKENTAMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ I TALLIRAKENTAMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ I Yhteenveto HevosAgron järjestämän tiedotustilaisuuden (25.11.2011 Haukiputaalla) Janne Pulkan, Etelä-Suomen Salaojakeskus, luennosta. Kaikki kuvat ja kaaviot Janne

Lisätiedot

Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen

Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen Karvian Kunta Jätevesiopas Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen 2 Sisältö JÄTEVESIASETUKSEN TOIMEENPANO... 3 YLEISTÄ... 3 AIKATAULU... 4 LYKKÄYKSET

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ...2 2.1 Maaimeytys ja maasuodatus...2 2.2 Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo...3

Lisätiedot

Yli puolet Suomen soista (n. 5 milj. ha) on ojitettu

Yli puolet Suomen soista (n. 5 milj. ha) on ojitettu Mika Nieminen ja Erkki Ahti Soiden metsätalouskäytön vesistövaikutukset e e m t a Yli puolet Suomen soista (n. 5 milj. ha) on ojitettu puuston kasvun parantamiseksi. Metsänparannustoiminnan on arvioitu

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1

JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1 Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Menetelmän valinta, suunnittelu ja asiakirjat Kai Saralehto SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 2 JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1 2.1 PAINEVIEMÄRIJÄRJESTEL MÄT...1

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Jari Loikkanen PURUVEDEN RAUVANJÄRVI-HEPOJOKI -VALUMA-ALUEELLE SUUNNITELTUJEN VESIENSUOJELUTOIMENPITEIDEN VAIKUT- TAVUUS Opinnäytetyö Toukokuu 2014

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa

Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa Selvitys Savon Taimen Oy:lle 15.2.2010 Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma 2007-2013 Hanke

Lisätiedot

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 277/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Jyväskylä Kesäkuu 2011 Sisältö 1. Lähtökohta... 3 2. Yleistä jätevedenkäsittelystä ja biokaasusta...

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma

Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 6 2008 Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma Anne-Marie Hagman Uudenmaan ympäristökeskus UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 6 2008 Karjaan Kaskimaan

Lisätiedot