Kohti vanhustyön vallankumousta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti vanhustyön vallankumousta"

Transkriptio

1 Kohti vanhustyön vallankumousta

2 Someron kaupungin 61- paikkainen entinen vanhainkoti, joka on muuttunut tehostetuksi palveluasumiseksi vuonna kerrosta, jokaisessa 2 ryhmäkotia Henkilökunta: Tiimivastaavia 3 (=sairaanhoitajia), jotka johtavat käytännön hoitotyötä omissa ryhmäkodeissaan Hoitajia 29 Hoitoapulaisia 3 Siivoustyössä 3 Harrastus- ja vapaa-ajanohjaaja Palveluasumisen esimies

3 Ylen A-studio haki julkisella haulla hoivakotia, joka olisi valmis avaamaan ovensa koko Suomelle ja muuttamaan arkeansa entistä enemmän asukkaiden tarpeista lähteväksi. Mukana kolme valmentajaa: Työyhteisökouluttajat Taina Semi ja Anna Pylkkänen Geriatrian professori Jaakko Valvanne

4 Lisää henkilökuntaa ei palkattu, eikä ylimääräistä rahaa ollut käytössä Tavoitteena oli nostaa etusijalle asukkaiden toiveet, kyvyt ja tarpeet sekä muuttaa rutiininomainen ja tylsä arki mielekkäämmäksi irti liukuhihna- ajattelusta Hyvä perushoito ei yksinään riitä

5 Kaiken avaimena hoitohenkilökunnan asenteiden muutos Reflektoidaan omaa työtä ja kuunnellaan asukkaiden ääntä työn luonne muuttuu suorittajasta osallistujaksi ja kanssakulkijaksi. Katse tehtäväkeskeisyydestä ja asukkaiden toimintarajoitteista asukkaiden voimavaroihin ja niihin asioihin, jotka ovat heille tärkeitä. Tavoitteena rakentaa arki, joka ei enää pyöri hoitajien tehtävälistojen ympärillä, vaan kaikki lähtee asukkaan toiveista ja tarpeista

6 Ennen kaikkea avointa mieltä ja uskallusta tarkastella omia työtapojaan ja yhteisiä käytäntöjä huomata muutoksen tarve Vaaditaan kykyä ja halua asettua toisen asemaan: "miten minä haluaisin itseäni hoidettavan?", "miltä tämä minusta tuntuisi?". Rohkeutta muuttaa totuttuja tapoja ja rutiineja Sitoutumista muutokseen

7 Jokainen voi osallistua asukkaiden arjen elävöittämiseen omalla tavallaan, omia vahvuuksiaan ja luovuuttaan apuna käyttäen romukoppaan yleinen ajatus siitä, että meillä on niin huonokuntoisia asukkaita, että näiden kanssa ei voi tehdä mitään. Muutos lähtee jokaisesta itsestään, mutta muutokseen tarvitaan avainkohdat ja avainhenkilöt (muutosagentit), jotka vievät muutosta käytäntöön omalla esimerkillään.

8 Koulutuspäivä, jossa pysähdyttiin miettimään millaisessa hoivakodissa itse haluaisi asua jos nyt olisi vanhus ja muutto olisi edessä? Omahoitajuuden nostaminen uudelle ulottuvuudelle kuka on ihminen sairauden ja toimintarajoitteiden takana? hoito- ja palvelusuunnitelma käytäntöön Huomion kiinnittäminen lisäksi: Työsuunnitteluun Asukkaiden itsemääräämisoikeuteen ja toiveisiin, ravitsemukseen, liikuntaan ja lääkehoitoon

9 Ensimmäisessä koulutuksessa lähdettiin miettimään millaisessa ympärivuorokautisessa hoitopaikassa itse haluaisi asua? Laitettiin ylös asioita, jotka ovat itselle tärkeitä ja mistä haluaisi pitää kiinni vielä vanhanakin. Huomattiin, että asukkaiden nykyistä arkea hallitsi pitkälti tehtäväkeskeisyys Todettiin myös se, että suurin osa omista toivomuksistamme oli toteutettavissa jo nykyisillä resursseilla!!!

10 Jos viikonpäivät eivät poikkea toisistaan, jos päivät toistensa perään ovat samaa tasaista pötköä. Miltä silloin tuntuisi herätä? Miettiä mikä päivä tänään on? Ja muistaa sitten: Ai niin, sillä ei ole mitään merkitystä.

11 Omahoitajuuteen keskittyvän koulutuksen kautta tuli tehtäväksi selvittää 100 asiaa omahoidettavasta haastateltiin asukkaita/omaisia Selvitys koostettiin omakuvamonologiksi, joka luetaan työyhteisössä ja siitä rakentuu hoito- ja palvelusuunnitelma mitkä asiat ovat asukkaalle tärkeitä ja mitkä asiat tulee huomioida hoidossa ja mitkä ovat yhdessä sovitut tavoitteet. Opitaan arvostamaan jokaisen asukkaan ainutlaatuisuutta ennen heidän sairauttaan

12

13 Asioiden tekeminen asukkaan puolesta Riskien mittaaminen ehkäisynä/estämisenä Painopiste enemmän henkilökunnassa Ihmiset on sairaita Nähdään ongelma Asioiden tekeminen asukkaan kanssa Riskien mittaaminen mahdollistajana Painopiste sekä asukkaassa että henkilökunnassa Ihmisillä on kykyjä ja jäljellä olevia taitoja Nähdään ihminen

14 Asukkaat jaetaan työvuoron aluksi hoitajille, jotka vastaavat heille nimetyistä asukkaista koko päivän työn jakautuminen tasaisesti kaikille työntekijöille ja asiakkaille yksilöllisempää hoitoa Antaa jokaiselle mahdollisuuden suunnitella ja aikatauluttaa oma työpäivänsä opettaa työn organisointia.

15 Asukkaasta vastuussa oleva hoitaja huomioi asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan viedyt tavoitteet ja toteutuksen päivittäisissä hoito/ hoiva/ avustamisasioissa sekä dokumentoinnissa. kaikki työ tehdään näkyväksi = kuka vastaa lääkkeistä, kuka on vastuussa asukkaista, muut päivän tapahtumat ja vastuu-alueet sekä kuinka monesta asukkaasta työvuoron aikana kannan vastuun

16 Kuukauden liikkuja seurattiin kuukauden ajan jokaisen asukkaan liikkumista Liikuntapiirakat asukkaille Jokainen pystyy tekemään jotakin ja osallistumaan ainakin arkitoimintojen yhteydessä

17 Huomio yksilölliseen ruokavalioon lisäkalorien tarve, lisäproteiinien tarve Ravitsemus tärkeä osa toimintakyvyn ylläpitämistä edellytys liikkumiselle ja toimimiselle Tärkeässä roolissa yhteistyön kehittäminen keittiön kanssa viestintä puolin ja toisin molemmilla sama päämäärä Asukkaiden lempiruokien kartoittaminen Säännöllinen painonseuranta

18 Proviisori teki kahdelle asukkaalle kokonaislääkityksen arvioinnin huomio erityisesti psyyken- ja unilääkkeisiin Psyykenlääkkeiden vähentäminen mietitään syitä miksi asiakas toimii näin? Miten hoitaja toimii tilanteessa? Lääkkeitä vähennetty tai vaihdettu jatkuvasta tarvittaessa annettaviksi Hoitajille rohkeutta puuttua lääkitykseen yhteistyö talon lääkärin kanssa

19 Kuukausittain järjestetyt asukaskokoukset ovat tuoneet asukkaiden äänen kuuluviin Asukaskokouksessa ideoitu yhdessä asukkaiden kanssa mm. tansseja, joulujuhlaa, erilaisia harrasteryhmiä. Todellinen tapa toteuttaa asiakaslähtöistä kehittämistä Kun se asukaskokous ensi kertaa kokoontui, niin olihan se mieletön juttu, että sieltä tuli molemmista kerroksista niin iso joukko, ettei puhe kuulunut pöydän toisesta päästä toiseen. Ja puhetta oli kummassakin päässä, päätöksiä tehtiin ennen kuin kokous oli alkanutkaan. Jaakko Valvanne, geriatrian professori, yksi Tervaskannon valmentajista

20 Viriketoiminnan muutos harrastustoiminnaksi Viikkosuunnitelma, jossa kaikki tapahtumat Yksilölliset toiveet huomioon Hoitajien vetämänä Tervaskannossa on erilaisia ryhmiä (mm. kuoro), joihin halukkaat voivat osallistua

21 Hoitajien asenteissa valtava muutos työntekijät miettivät itse ratkaisuja esimerkiksi ajan ongelmiin, mistä aikaa omahoidettavalle? työvuorojen muuttaminen. Omahoitajuus Itsemääräämisoikeus (esim. yksilöllisen unirytmin hyväksyminen ja noudattaminen) Omaisyhteistyö Jokainen työntekijä voi käyttää paremmin vahvuuksiaan avoimempi ilmapiiri Ulkoisesti muutos on havaittavissa viihtyisämpänä ympäristönä Harrastustoiminnan lisääminen

22 Muutosten mittaamiseksi sarjan valmentajat laativat hoitajille kaksi kyselyä. Kysymykset nostavat konkreettisesti esiin sen, mistä syntyy hyvä hoito ja elämänlaatu vanhusten hoivakodissa. Tervaskannon hoitajat vastasivat kyselyihin elokuun lopussa ja uudelleen vuodenvaihteessa.

23 Kuva: Stina Tuominen / Yle

24 Kuva: Stina Tuominen / Yle

25 Kuva: Stina Tuominen / Yle

26 Kuva: Stina Tuominen / Yle

27 Kuva: Stina Tuominen / Yle

28 Kuva: Stina Tuominen / Yle

29 Kuva: Stina Tuominen / Yle

30 Asukkaat ovat virkeämpiä, liikkuvat enemmän ja osallistuvat aktiivisemmin toimintaan. Unirytmin huomioon ottaminen on selvästi rauhoittanut joitakin asukkaita. Asukkaat osaavat ja haluavat esittää toiveita esim. ruoasta ja tapahtumista. Aiemmin omissa huoneissaan viihtyneet asukkaat on saatu tulemaan muiden joukkoon. Aiemmin puhumattomat tai hyvin vähäsanaiset ovat selkeästi lisänneet verbaalista aktiviteettiaan, kun heidän kanssaan on keskusteltu, laulettu ja odotettu vastausta.

31 On kyettävä esittämään kysymykset miksi, mihin ja kuinka ja löydettävä vastaukset niihin yhdessä henkilöstön kanssa Jämäkkyyttä mitä yhdessä sovitaan, se pidetään Muutoksen pitäminen käytännönläheisenä ja jatkuvasti liikkeessä Ymmärtää, että muutos lähtee ihmisestä itsestään jokaisen on oivallettava itse muutoksen tarve sitoutuakseen siihen Muutosvastarinnan keskellä ymmärrys siitä mitä tapahtuu Jatkuva tiedottaminen esimiehen tulee olla läsnä, kuunnella, kysellä, keskustella siitä mitä tapahtuu

32 Jokainen työntekijä on tärkeä osa kokonaisuutta ja jokaisen tulee ottaa vastuuta työstään Ymmärtää, että prosessissa opitaan puolin ja toisin olemme kaikki muutoksessa keksitään yhdessä ratkaisut ongelmiin Saada työntekijät ymmärtämään, että myös he ovat muutoksessa voittajia luovuuden käyttö ja lisääntynyt vapaus oman työn suunnitteluun lisää työn mielekkyyttä ja sitä kautta työhyvinvointia. Löytää muutosagentit työyhteisöstä näiden ihmisten sitoutuminen muutokseen edistää huomattavasti sen läpiviemistä vievät muutoksen konkreettisesti käytäntöön Huomata asiat, joissa henkilökunta tarvitsee lisäkoulutusta tai ruostuneiden taitojen päivittämistä.

33 Väliarvioinnit kun jokin ei toimi, mietitään ratkaisuja yhdessä Oman työn kriittinen tarkastelu vaikeaa, toisille jopa mahdotonta jokaiselle annettava aikaa muutokseen, mutta jos muutosta ei tapahdu on uskallettava puuttua Muistettava katsoa välillä taaksepäin ja tarkastella saavutettuja tavoitteita

34 Ei loppua jatkuva prosessi muokataan meille toimivaksi asetetaan seuraavat tavoitteet Jokaisella työntekijällä on vastuu viedä prosessia eteenpäin ja huolehtia asetetuista tehtävistä esimiehen tehtävä huolehtia, että jokainen työntekijä tietää mitä häneltä odotetaan Vuoden 2015 tavoitteet Vahvistetaan ja kehitetään edelleen aloitettua Omaisyhteistyön kehittäminen (yhteiset iltapäiväkahvit omaisille ja asukkaille) Laadun mittaaminen (Rai-arviointi, asiakastyytyväisyyskysely) Työn suunnitelmallisuuden lisääminen entisestään (erityisesti omahoitaja-ajan ottaminen) Kinestetiiikan vieminen osaksi käytäntöä

35 Tavoite kristallin kirkkaana mielessä Onnistunut muutos vaatii alleen pieniä arjen voittoja, jotka johtavat kulttuurin ja lopulta arvojen muutokseen. Hyvä hoidonlaatu ei välttämättä takaa hyvää elämänlaatua, mutta hyvä elämänlaatu takaa varmasti hyvän hoidonlaadun(taina Semi) Koskaan ei tule valmista! Aikaa on 10 minuuttia ennen lounaan alkua, miten hoitaja käyttää tuon ajan?

36 Itselläkin on ollut aiemmin varsinkin hoitajana sellainen ajatusmaailma, että hyvä hoitaminen on nimenomaan hyvää perushoitoa, että siitä huolehditaan hyvin. Mutta se ei oikeasti riitäkään.

37 Ensimmäisessä koulutuksessa oli vähän ihmeissään, että mitä tämä nyt oikein on ja mitä tässä nyt oikein mitään saadaan aikaiseksi. Ja sitten napsahtikin, että hei tää onkin tosi kova juttu. Sieltä se lähtee, miten itse kokee tämän työn ja oivaltaa, mikä on tärkeintä. Se on se ihminen siinä. On kova juttu tarkastella omaa työtänsä kriittisesti, mutta se on jokaisen tehtävä, jotta muutosta voi tapahtua.

38 Tänään vihdoin keksin mitä tehdä kahden keskittymiskyvyttömän muistisairaan mies asukkaan kanssa: me pelattiin pokeria! Korttien maat, numerot ja kuvakorttien nimet alkoivat muistua mieleen ja yhdessä pohdittiin voittaako kolme samaa kaksi paria. Voi sitä riemua, kun toisella ei ollutkaan värisuoraa, mutta itsellä oli täyskäsi!

39 Suurin muutos, jonka itse koen, on tapahtunut hoitajien asenteissa. Ennen tehtäväkeskeisestä työskentelystä ollaan hyvää vauhtia siirtymässä asiakaslähtöiseen toimintaan. Asukkailta kysytään enemmän heidän mielipiteitään, heidät otetaan enemmän huomioon yksilöinä huomioiden myös ennen elettyä elämää ja omia tapoja. Hoitajat ovat myös löytäneet itsestään uusia voimavaroja ja ominaisuuksia, joita he uskaltavat käyttää työssään. Tervaskannossa on iloinen, elämänmakuinen meininki.

40 Hoitajan kysellessä aamulla, tahtoisiko asukas nousta ylös, asukas Muista! Arjen pienet valinnat omaan elämäntapaan liittyen ovat elämänlaadun ja itsemääräämisoikeuden kannalta erittäin tärkeitä sanoi: Eikö voitaisi kerrankin hoitaa ihmistä, eikä kelloa?

41 ASENNE AMMATTITAITO JOHTAMINEN

42 Omahoitajuus vahvistunut merkittävästi Hoitajalla 1-3 omaa asukasta Omahoitaja pitää hoitoneuvottelun, kerää tiedot asukkaasta, kirjoittaa ja lukee monologin Monologin pohjalta yhdessä mietitään asukkaan tärkeät asiat, vahvuudet, hyvää mieltä ja kiinnostusta herättävät asiat Näiden pohdintojen pohjalta vasta tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma ( unohtamatta myöskään lääketieteellisiä ja hoidollisia ulottuvuuksia )

43 Omahoitaja-ajan viettäminen, vähintään tunti viikossa Seurantakaavake, joka vaihtuu puolivuosittain Työaikakokeilu 8-16 Kaikki tavoitteet eivät toteudu, siksi seuranta, kannustus, vaatimus Nämä ovat kaikille kuuluvia työtehtäviä, joiden tekemättä jättämisestä voi saada huomautuksen Motivaatio, taisteluväsymys

44 Työsuunnittelu toteutunut parhaiten kolmoskerroksessa, jossa eniten hoidettavia ja hoitajia On koettu hyväksi ja säilyttämisen arvoiseksi asiaksi Toteutuu hyvin erityisesti silloin, kun on vakituinen porukka töissä Hankalaa eikä oikein kannata silloin kun on uusia tai sijaisia työvuorossa Käytössä nykyään osittain, mutta ei enää niin tarkkarajaisesti, tehdään enemmän yhdessä

45 Onko kaikkien järkevää tehdä kaikkea kuitenkaan? Erilainen koulutus, erilaiset vahvuudet ja osaamistaso Tiimivastaaville ja kokeneille hoitajille joka tapauksessa lisää työtä, koska nyt on löydyttävä aikaa opettaa kaikkia tehtäviin, esim. hoitopalaverit Kaikki vaan eivät halua / pysty / motivoidu samalla tavoin suoriutumaan tahtävistä

46 Kuukauden liikkuja projektin aikana liikunnan määrä lisääntyi ja asukkaiden toimintakyky selvästi parani Projektin jälkeen liikunnan määrä alentunut taas, mutta ei edeltävälle tasolle Tärkeintä oli oivallus että jokaisen kanssa voi ja pitää tehdä jotain Liikunta-asiaan tarvittaisiin nyt paljon uutta / lisää tsemppiä

47 Lisääntynyt yhteistyö keittiön kanssa Positiivisempaa, avoimempaa, jatkuvat yhteistyöpalaverit Keittiö ottaa hyvin vastaan toiveitamme, esim. joulukinkut Käytämme entistä useammilla erityisruokavalioita, esim. runsasenerginen ruoka Tämänhetkisiä ongelmia: meneillään oleva keittiöremontti ja keittiöesimiehen vaihtuminen

48 Ei kovin suuria muutoksia Rohkeutta kyseenalaistaa lääkityksiä Varsinkin rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö harkittua Lääkkeitä mieluummin tarvittavina kuin jatkuvana annostuksena Olemme todennäköisesti pääsemässä mukaan Hoivakotifarmasia tutkimusprojektiin, kevät 2016 I farmasisti paikalla 2 tuntia viikossa 6 viikon ajan sekä koulutusta henkilökunnalle

49 Asukaskokoukset jatkuvat noin kerran kuukaudessa Ajankohtaista suunnittelua, avointa keskustelua Asukkaat välillä liian tyytyväisiä kaikkeen, vaikea saada aikaiseksi keskustelua, mielipiteitä, toiveita, parannettavaa Ensimmäisen kerran eräs asukas kysyi että milloin on seuraava asukaskokous! Hänellä oli sinne asia valmiiksi mietittynä, ehdotus kesäteatteriretkestä.

50 Aika vähän jäi lopulta käteen Muutama ryhmä jatkanut käyntejään, koira Lopulta aika harva oli halukas tulemaan ilman korvausta Positiivista oli se, että kynnys tulla taloomme aleni

51 Haastavaa esimiehen vaihtuminen, eri asioiden painottaminen, esimies ei ole ollut mukana projektissa Muutosvastarinnan voimistuminen ja tilanteen hyväksikäyttö Osalla taisteluväsymys, rankka jakso takana, nyt tarvitaan tsemppausta ja vaatimista Vaarana pikkuhiljaa ajautuminen vanhaan Asennemuutos suurella osalla hoitajista, epätodennäköistä että kaikessa palattaisiin entiseen Edelleen näkyy selvästi yksilöllisyyden kunnioittaminen, arjen pienet mukavat teot, omahoitajuus Ryhmät käynnistyvät pikkuhiljaa kesän hiljaiselon jälkeen Kesä ollut haastavaa aikaa, sijaisia paljon ja kiire

52 Projektin eri osa-alueiden ylläpitoa ja kehittämistä Hoivakotifarmasia tutkimusprojekti A-studion seurantajakso? Positiivisen mielialan ylläpitäminen Suurin osa hoitajista edelleen halukkaita jatkamaan asukaslähtöistä työtä Tulevaisuus on sellainen miksi me sen teemme ja ilman ponnisteluja ei saada mitään aikaiseksikaan. Johtamisen tärkeys.

53 Kysymyksiä - kommentteja Millään kirjaimin ei Elämää voi kirjoittaa yhtä kauniisti kuin noilla viivoilla, rypyillä sinun kasvoillasi. - Tommy Tabermann

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti Vatupassi SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...1 2 SODANKYLÄN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE...2 2.1 Hankkeen tavoitteet...2 2.2 Tavoitteiden toteuttamiskeinot...2 3 PILOTIN

Lisätiedot

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN Mervi Pirilä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä sisältö johdanto johdanto... 3 kotihoito tänään... 4 kotihoidon määrittely... 4 kotihoito

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Vuosikirja. www.savas.fi

Vuosikirja. www.savas.fi Vuosikirja www.savas.fi 2014 n a j r i k i s Vuo sisältö Savas 2013 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus SAVAS 25 VUOTTA Työtä kehitysvammaisten ihmisten ja muiden erityisryhmien palvelujen parantamiseksi

Lisätiedot

KOTOSA Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä

KOTOSA Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 1 Tina Hägg, Tuula Heinonen, Hannele Niiniö KOTOSA Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu ISSN 1796-7325

Lisätiedot

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Me muuttujat Järvenpään kaupungin Asiakkaan asialla -muutoshankkeen lehti, Joulukuu 2012 Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Maahanmuuttaja kaipaa tietoa,

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä

Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä Moilanen Aija, ARvire Ky ja Laine Maarit Terveyskunto Oy Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella hankkeessa kuntouttavalla

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kyselyn yhteenvetoa. KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 3.2.2015

Kyselyn yhteenvetoa. KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 3.2.2015 Kyselyn yhteenvetoa KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 3.2.2015 Mitkä tekijät mielestäsi edistävät näiden tavoitteiden toteutumista? Yksilöllisyys Asiakkaan toiveiden kuunteleminen Asiakkaiden henkilökohtaiset

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA!

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! nea leo (toim.): HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! Ajatuksia esittävien taiteiden tuottajien työolosuhteista ja työhyvinvoinnista TAIVEX 2 -JULKAISUJA 3/2014 1 TAIVEX²-julkaisuja 3/2014 TINFO - Teatterin tiedotuskeskus

Lisätiedot

Pieni opas muistimentorille

Pieni opas muistimentorille Kotona Paras 2008 2011 Ko Pieni opas muistimentorille w w w.kotonaparas.fi Pieni opas muistimentorille Hyvä lukija, Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki Sähköposti: info@muistiasiantuntijat.fi

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

VILKKU. Markku sai uuden sydämen. Ota Loora käyttöösi s.9 Millainen on hyvä esimies s.17

VILKKU. Markku sai uuden sydämen. Ota Loora käyttöösi s.9 Millainen on hyvä esimies s.17 VILKKU Tampereen kaupungin henkilöstölehti 2 2008 Markku sai uuden sydämen Ota Loora käyttöösi s.9 Millainen on hyvä esimies s.17 PÄÄKIRJOITUS MAALISKUU 2008 SISÄLTÖ Ammenna avointa Looraa ARI JÄRVELÄ

Lisätiedot

Aspa-säätiön Työpaikkavalmentajakoulutuksen kouluttajamateriaali 15.10.2014

Aspa-säätiön Työpaikkavalmentajakoulutuksen kouluttajamateriaali 15.10.2014 Aspa-säätiön Työpaikkavalmentajakoulutuksen kouluttajamateriaali 15.10.2014 Sisällys Johdanto... 1 Mitä työpaikkavalmentajalla tarkoitetaan?... 2 Koulutuksen järjestäminen... 3 1 Työpaikkavalmentajana

Lisätiedot

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2/2008 Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

VIIKINKIRAVINTOLA HARALD OY:N TYÖVIIHTYVYYS

VIIKINKIRAVINTOLA HARALD OY:N TYÖVIIHTYVYYS - 1 - Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Restonomi 2011 Anette Saarikko VIIKINKIRAVINTOLA HARALD OY:N TYÖVIIHTYVYYS Miten henkilökunta voi työssään - 2 - OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Yhdistyksemme vietti 20-vuotis juhlaa 12.4. 2014 Tapiolan kirkossa. Juhla oli lämminhenkinen ja sai paljon kiitosta osallistujilta.

Yhdistyksemme vietti 20-vuotis juhlaa 12.4. 2014 Tapiolan kirkossa. Juhla oli lämminhenkinen ja sai paljon kiitosta osallistujilta. PALVELUKOTI MÄNTYRANNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry. ylläpitää Palvelukoti Mäntyrantaa. Palvelukoti Mäntyranta on muistihäiriöisille asukkaille,

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot