HEINOLAN TORIN IDE ASUUNNITELMA YLEISKAAVOITUSTA VAR TEN Torilla tavataan. WSP Finland Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN TORIN IDE ASUUNNITELMA YLEISKAAVOITUSTA VAR TEN Torilla tavataan. WSP Finland Oy"

Transkriptio

1 HEINOLAN TORIN IDE ASUUNNITELMA YLEISKAAVOITUSTA VAR TEN Torilla tavataan WSP Finland Oy

2 HEINOLAN TORIN IDEASUUNNITELMA Torilla tavataan WSP Finland Oy Ideana perinteen vaaliminen Heinolan keskusta on 1700-luvun empireajan ideaaleilla syntynyt vehreä pikkukaupunki, jonka keskipiste ja elämän sydän on tori. Sen kehittämisen periaatteeksi olemme valinneet perinteiset arvot ja aiheet. Myös uudistuksia tehdään modernisti perinteeseen sovittaen. Toripaviljonki uudistuu ja pysäköinti paranee Toripaviljonki sijoitetaan entisen residenssikorttelin paikalle Savontien reunaan. Paviljonki avautuu liike- ja ravintolatiloina sekä Savontielle että torille. Paviljonki käsittää n m2 liiketilaa kahdessa kerroksessa. Toripaviljonkiin vartaan liiketilojen lisäksi tilat torin huoltotoimintaa varten sekä yleisö-wc-tilat. Torin jätehuolto sijoitetaan toripaviljonkiin syväsäiliöihin siten, että ne voidaan tyhjentää pysäköintihallikerroksesta. Kaupungin palveluista kertova informaatiotaulu sijoitetaan rakennuksen seinäpintaan.toripaviljongin toiseen kerrokseen tehdään varaus kattoterassille. Torin alle sijoitetaan pysäköintitilat n. 240 autolle. Ne palvelevat koko torialueen kasvavia pysäköintitarpeita lähikortteleiden uusiutuessa. Pysäköintiin järjestetään sisään- ja ulosajo Kirkkokadun LP-tontilta. Ramppi on suositeltavaa sovittaa tontille mahdollisesti toteutettavan rakennuksen sisään. Toria ympäröivien katujen liikenteellinen rooli noudattaa voimassa olevaa yleissuunnitelmaa siten, että toria risteävät kulkureitit johdetaan Savontien, Kauppakadun ja Torikadun keskeltä kadun ylitse. Tämä edellyttää Kauppakadulla kirjaston edustalle toteutetun hidaskatuosuuden jatkamista Savontien risteykseen asti. Savontie voidaan halutessa torin kohdalla muuttaa myöhemmin kävelykaduksi. Toritilan jäsentely, toiminnot ja kaupunkikuva Torin perinteinen neliömäinen muoto, rajaavat aiheet ja avoin keskeinen toritila ovat suunnitelman perustekijöitä. Toritila kytketään ympäröiviin liikekortteleihin sen läpi johdattavilla kulkuväylillä. Taksirakennus ja siihen kytketty estradi sijoitetaan taksin nykyiselle paikalle, jossa se täydentää torin neliönmuotoista sommitelmaa. Jalankulkijoiden sisäänkäynnit toripysäköintiin sijoitetaan paviljongin yhteyteen ja taksirakennukseen. Tällä tavoin kaikki toria palvelevat rakennukset ovat osa kompaktia, toria rajaavaa sommitelmaa. Toripaviljongin sijoittuessa nykyisen paviljongin ja pysäköintialueen paikalle, toritoiminnalle jää nykyisen laajuinen tilavaraus. Toripaviljonkiin sijoitetaan yleisö-wc:t, jätteenkeräyspiste maanalaiseen tilaan (huollettavissa pysäköintitasolta) sekä torivalvojan tilat ja varastotilaa. Paviljonki toteutetaan läpinäkyvänä rakenteena. Toisena materiaalina on Heinolan perinteiseen rakennustaitoon viittaava puu.

3 Torin perinteiset lehmusrivit, joudutaan poistamaan maanalaisen pysäköinnin toteutuessa. Tämä on suuri uhraus torin ja liikekortteleiden toimivuuden vuoksi. Menetykseen sisältyy kuitenkin myös mahdollisuus: torin rajauksen perinteinen idea voidaan jalostaa uniikiksi ympäristö- ja valoteokseksi, joka virittää Heinolan kaupunkikuvan tämän päivän moderniin elämänmuotoon. Haluamme kuitenkin korostaa perinteisen sommitelman säilyttämistä taideteoksenomaiset valopuut sijoitetaan tarkalleen nykyisten lehmusten paikoille. Vihreänä aiheena valopuiden väleihin sijoitetaan istutusaltaat, jotka tarjoavat myös paikkoja istuskelulle. Rajaavan vyöhykkeen tuntumaan voidaan sijoittaa siististi ja järjestykseen torin kioskimaisia myyntipisteitä. Vanhan paviljongin poistuessa toripuistikko avautuu torille päin. Valaistuksen yleissuunnitelma Iltaisin ja varsinkin pimeään talviaikaan tori muuttuu kiehtovaksi valotilaksi. Torirakennukset ja valopuut muodostavat valossa kylpevän rajaavan vyöhykkeen. Lisäksi hopeapaju ja sen heijastus altaan vesipeilissä korostetaan valolla. Valopuiden muodostama pylväikkö toteutetaan puusta jatkamaan toripaviljongin puuarkkitehtuurin ideaa. Puisesta pylväästä muotoillaan veistoksellinen. Valaisimien lisäksi pylvään päätteeksi sijoitetaan puun lehvästöä symboloiva valokuituvalokuituvyyhti. Toteutettavuus ja kustannustarkastelu Vaiheittaintoteuttaminen on mahdollista Torin uudistus voidaan tehdä kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa voidaan toteuttaa toripaviljonki ja sen alapuolinen pysäköintialuevaraus. Tällöin muu tori lehmuksineen jää nykyiselleen. Toisessa vaiheessa voidaan toteuttaa maanalainen pysäköintihalli ja sen yhteydet ympäröiviin liikerakennuksiin. Toteutuksen kokonaiskustannusten tarkastelu Toteutuksen kustannuksia on tarkasteltu erittäin karkealla tasolla. Kustannusten määrittely perustuu asiantuntijoiden tietoon viimeaikaisten rakennuskustannusten keskiarvoista. Ideasuunnitelman kustannukset ovat karkeasti arvioiden Kustannukset kohdistuvat eri osarakenteille seuraavasti: - rakennukset maanalainen pysäköintihalli toripinnoite asennuskerroksineen valaistus vesiaihe, istutukset, informaatio- ym. kalusteet muut, varaus

4 Ideana perinteen vaaliminen Heinolan keskusta on 1700-luv un empireajan ideaaleilla syntynyt vehreä pikkukaupunki, jonka keskipiste ja elämän sydän on tori. Torin kehittämisen periaatteeksi olemme valinneet perinteiset arvot ja aiheet. Myös uudistuksia tehdään modernisti perinteeseen sovittaen. Kauppakadun näkymässä 1900-luvun alusta Toripuistikko on jo nykyisessä hahmossaan. C. W. Gyldenin v asemakaavassa maaherran residenssi v altaa puolet torista. Vuosisadan vaihteen tienoilla tori rajautuu matalin puutaloin. Tori on nurmipintainen ja diagonaaliset kulkureitit halkovat toria.

5 Kadut kuntoon, pysäköinti paranee Toria ympäröivien katujen liikenteellinen rooli noudattaa v oimassa olev aa yleissuunnitelmaa. Siitä poiketen myös Kauppakadun keskeltä johdetaan suojatie kadun ylitse. Tämä edellyttää Kauppakadulla hidaskatuosuuden jatkamista Savontien risteykseen asti. Sav ontie v oidaan torin kohdalla muuttaa myöhemmin kävelykaduksi. Torin alle sijoitetaan pysäköintitilat n. 240 autolle. Pysäköintiin järjestetään ajoyhteys Kirkkokadun LPtontilta. K at ujen rooli, pysäköint i ja t ori M aanalainen pysäköintihalli

6 A A, Torin ideasuunnitelma Toripaviljonki sijoitetaan Sav ontien reunaan. Se avautuu liike- ja ravintolatiloina sekä Sav ontielle että torille. Pav iljonki käsittää n m2 liiketilaa kahdessa kerroksessa. Toripaviljonkiin varataan liiketilojen lisäksi tilat torin huoltotoiminnalle sekä yleisö-wc-tilat. Torin jätehuolto sijoitetaan toripaviljonkiin syväsäiliöihin siten, että ne voidaan tyhjentää pysäköintikerroksesta. Kaupungin palv eluista kertova informaatiotaulu sijoitetaan rakennuksen seinäpintaan. Toripaviljongin toiseen kerrokseen tehdään varaus kattoterassille. Toritoiminnalle jää nykyisen laajuinen tilav araus. Torin perinteiset lehmusrivit, joudutaan poistamaan maanalaisen pysäköinnin toteutuessa. Tämä on suuri uhraus torin ja liikekortteleiden toimivuuden vuoksi. Menetykseen sisältyy kuitenkin myös mahdollisuus: torin rajauksen perinteinen idea voidaan jalostaa uniikiksi ympäristö- ja valoteokseksi. B B,

7 Paviljonki toteutetaan läpinäkyv änä. Toisena materiaalina on puu. Valopuut sijoitetaan täsmälleen nykyisten lehmusten paikoille. Valopuiden väleihin sijoitetaan istutusaltaat, jotka tarjoavat myös paikkoja istuskelulle. Rajaav an v yöhykkeen tuntumaan v oidaan sijoittaa kioskimaisia myyntipisteitä. Vanhan pav iljongin poistuessa toripuistikko avautuu torille päin. Torin ideasuunnit elma

8 Valaistuksen yleissuunnitelma Iltaisin ja v arsinkin pimeään talviaikaan tori muuttuu kiehtovaksi valotilaksi. Torirakennukset ja valopuut muodostavat valossa kylpev än rajaav an v yöhykkeen. Lisäksi hopeapaju ja sen heijastus altaan v esipeilissä korostetaan v alolla. Valopuiden muodostama pylv äikkö toteutetaan puusta jatkamaan toripaviljongin puuarkkitehtuurin ideaa. Puisesta pylväästä muotoillaan veistoksellinen. Valaisimien lisäksi pylv ään päätteeksi sijoitetaan puun lehvästöä symboloiva valokuituvyyhti.

9 Toteutettavuus ja kustannustarkastelu Torin uudistus voidaan tehdä kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa voidaan toteuttaa toripaviljonki ja sen alapuolinen pysäköintialuevaraus. Tällöin muu tori lehmuksineen jää nykyiselleen. Toisessa v aiheessa v oidaan toteuttaa maanalainen pysäköintihalli ja sen yhteydet ympäröiv iin liikerakennuksiin. Ensimmäinen t ot eut usvaihe Toteutuksen kustannuksia on tarkasteltu erittäin karkealla tasolla. Kustannusten määrittely perustuu asiantuntijoiden tietoon viimeaikaisten rakennuskustannusten keskiarv oista. Ideasuunnitelman kustannukset ov at karkeasti arvioiden

10

11

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

LAUKAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUSELOSTUS

LAUKAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUSELOSTUS LAUKAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN SUUNNITTELUKILPAILU Yleistä kilpailuehdotuksen symboliikasta Laukaan Saraakallio on Fennoskandian laajin kalliomaalaus, jossa kuva-aiheita on yli 100. Paikkakunnan

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Suunnitteluohjeet Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ympäristölautakunta 18.10.2011 Teivo 2 / Yritysalue Sijainti Teivo 2 yritysalue (Hiitin asemakaava-alue)

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta Koskelan sairaala-alue ympäristöineen Selvitys kaavoitettavasta alueesta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Annina Vainio Valokuvat: Annina Vainio (ellei toisin mainita) Arkistovalokuvat: Helsingin

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

CITY BOOK 14 RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI. www.kaupunkikeskustat.fi

CITY BOOK 14 RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI. www.kaupunkikeskustat.fi www.kaupunkikeskustat.fi RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI CITY BOOK 14 K E S K U S T A N K E H I T T Ä M I S E N K Ä S I K I R J A Kaupunki on kuin possumunkki, keskusta sen hilloa. P. L. www.kaupunkikeskustat.fi

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT -, -8 JA -..00, sivu / ..00, sivu / ALUE ; kortteli / tontti sekä kortteli / tontit ja 8 YLEISTÄ Rakennustapaohje on laadittu noudatettavaksi asemakaavan

Lisätiedot

Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä

Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä 20 Pasila alppila töölö hakaniemi keskusta Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi Liikennevirasto Helsingin kaupunki Pisara-rata Yleissuunnitelman

Lisätiedot

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Maan kä ytö tieteiden laitos Markku Norvasuo Visio Su vela n pa ika liskesku ksesta lä hiökehitä m isen m u u toksessa Aalto-yliopisto VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Markku

Lisätiedot

kau- Keskustan ympäristöviras- kaupungin si oli myös

kau- Keskustan ympäristöviras- kaupungin si oli myös NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN KUTSUKILPAILU 2.5.2012 31.8.20 12 Avoin nettikysely kansalaisille 5.6.2012 15.6. 2012 LOPPURAPORTTI 21.6.2012 27.2.2012 93 Naantalin kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan keskustakorttelien

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Rakennusalueen sijainti 1.3 Alueen erityispiirteet

Lisätiedot

Tievalaistuksen suunnittelu

Tievalaistuksen suunnittelu Tievalaistuksen suunnittelu Tievalaistuksen suunnittelu 1 Tievalaistuksen suunnittelu Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2006 2 Tievalaistuksen suunnittelu Kansikuva: Sito Oy ISBN 951-803-552-0

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

HIPPODAMUS. Veturitallit - osa-alue 2. Rantakor elit - osa-alue 1. Satamatorin ympäristö. Puhdistamo - osa-alue 3. Asuinkor elit.

HIPPODAMUS. Veturitallit - osa-alue 2. Rantakor elit - osa-alue 1. Satamatorin ympäristö. Puhdistamo - osa-alue 3. Asuinkor elit. HIPPODAMUS Ehdotusta on kehite y monin tavoin. Jatkosuunni elun erityisinä tavoi eina ovat olleet kaupunki- ja palvelurakenteen rikastaminen ja monimuotoisuus. Yleissuunnitelman perusrakenne on säilyte

Lisätiedot