TÖÖLÖNLAHDEN ETELÄOSAN ASEMAKAAVALLISET JA LIIKENTEELLISET SUUNNITTELUPERIAATTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÖÖLÖNLAHDEN ETELÄOSAN ASEMAKAAVALLISET JA LIIKENTEELLISET SUUNNITTELUPERIAATTEET"

Transkriptio

1 Kaupunkisuunnitteluvirasto Hankeohjelman liite H1 Keskustaprojekti Anne Karppinen Ilpo Forssén TÖÖLÖNLAHDEN ETELÄOSAN ASEMAKAAVALLISET JA LIIKENTEELLISET SUUNNITTELUPERIAATTEET Töölönlahden asemakaavan tavoitteet ja sisältö (nro 10920, hyväksytty 2002) MUSIIKKITALON EDUSTA JA PROMENADIVYÖHYKE Mannerheimintien varteen sijoittuu julkisia rakennuksia puistomaiseen vyöhykkeeseen. Jalankulun promenadiakseli muodostetaan julkisten rakennusten edustalle Kiasmalta Musiikkitalon editse Finlandiatalolle ja Töölönlahden rantaan saakka. Vesiaihe/kanava-aihe sijoittuu promenadialueen itäreunaan. Selväpiirteisesti rajautunut rakennettu promenadi rajautuu vesi/kanava-aiheeseen korostaen vyöhykkeen luonnetta. KEKUSTAKIRJASTO JA RADAN VARREN KORTTELIVYÖHYKE Radan varteen sijoittuu liike- ja toimisto- asuinrakennuksia. Eteläisin liike- ja toimistokortteli muutettiin Keskustakirjastoksi kaavapäätöksen jälkeen. Korttelit lomittuvat, avautuvat ja rajautuvat keskeiseen puistoalueeseen. MAKASIINIPUISTO - KESKEINEN PUISTOVYÖHYKE KANSALAISTORI Keskelle muodostuu puistoalue, joka jäsentyy eri tavoin käsitellyiksi puistoiksi. Eteläisin näistä on Makasiinipuisto. Suojeltu ja uudet puistomakasiinit tarjoavat tilaa kahviloille ja kansalaistoiminnalle. Puistoalue muodostuu pohjoisosan tapahtumapuistosta ja erityyppisistä teemapuistoista sekä eteläosan kaupunkiaukiosta (Kansalaistori) ja makasiinirakennusten puistosta (Makasiinipuisto). Puistoalue avautuu Kiasman ja Sanoma-talon välistä Töölönlahdelle viuhkamaisesti. Töölönlahden puisto yhdistää kävelykeskustan ja keskustan julkisen tilat keskuspuistoon Sanomatalon ja Kiasman välistä.

2 Makasiinipuiston eteläisin osa on Kansalaistori. Kansalaistorin tavoitteena on julkinen tila, jossa voi järjestää kaupunkitapahtumia, kirpputoreja ym. Kaavan valmistelun alkuvaiheissa Eduskunnan edustan toritilaan kohdistui myös monumentaalisen juhlatorin tavoitteita - "Itsenäisyyden aukio". Kaavan valmistelun edetessä ja vuorovaikutuksessa ja lopulliseen ehdotukseen muotoutui Kansalaistori. EERO ERKON KATU JA HUOLTOLIIKENTEEN POIKITTAINEN ALUE Sanomatalon pohjoispuolelle sijoittuu Eero Erkonkatu ja sen jatkeelle torialueelle muodostuva huoltoyhteys Kiasmalle. Töölönlahden eteläosan konsulttityön tarkistetut asemakaavalliset ja liikenteelliset tavoitteet ja suunnitteluohjeet (2015) TAVOITTEET YLEISESTI Kaupunkirakenteessa Töölönlahden eteläosaan muodostuu uusi julkinen kaupunkitila Eduskuntatalon edustalle. Sitä rajaavat Musiikkitalo, Kiasma ja Sanomatalo. Keskustakirjasto täydentää ja viimeistelee kaupunkitilan. Töölönlahden julkisten tilojen ja puistojen tulee tässä välivaiheessakin muodostaa asemakaavan tavoitteiden mukainen, toimiva, kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja miellyttävä kokonaisuus. Puiston tulee myös materiaaleiltaan ja kalusteiltaan olla laadukas. Puistoalueen ja julkisten ulkotilojen valaistus on tärkeä osa kokonaisuutta. Suunnittelun kohteena oleva kaupunkitila on suurimittakaavainen. Sen mitat ovat Rautatientorin ja Senaatintorin vapaiden keskialueiden monikertoja. Suuri mittakaava korostaa tarvetta alueen jäsentämiseen pienempiin osiin sekä kaupunkikuvan että käytettävyyden kannalta. Eteläosan julkiset tilat, Makasiinipuisto ja Kansalaistori, muodostavat rakennetumman osan puistoa. Suunnittelussa tulee olla sekä kivettyjä osia että viihtyisiä puistoalueita istutuksineen. Eri toimintojen ja puiston erityyppisten osien rajat tulee olla selkeälinjaiset. Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut konsulttityön pohjaksi liikennesuunnitelmaluonnoksen, jossa on mukana päivitetty alueen layout -periaate (ks. liite). Liikennesuunnitelma vahvistetaan konsulttityön valmistuttua. TAVOITTEIDEN TARKISTAMISEN PERUSTELUT Töölönlahden eteläosan lähtökohdat ovat edelleen kaavan päätavoitteiden mukaisia, mutta niitä tarkistetaan kaavavaiheeseen nähden seuraavista syistä:

3 - Alueen kortteleiden ulkotilojen toteutuneesta käytöstä ja käyttökokemuksista sekä saattoliikenteestä ja ilmenneistä ongelmatilanteista on seurannut eräitä uusia tarpeilta. - Uusi julkinen rakennus Keskustakirjasto ja sen sisäänkäyntien paikat ja edustatoiminnat ja saattoliikenne edellyttävät muutoksia kirjaston ympäristöön kaavavaiheen ratkaisuihin nähden. - Baanaa ja pyöräilyä ei ollut asemakaavassa. Uudessa tilanteessa alueelle muodostetaan poikittainen yhteys Baanalta Kaisaniemeen sekä parannetaan Musiikkitalon edustan ratkaisua. - Erityisen tärkeää on ratkaista turvallisesti vilkkaan pyöräilyn ja jalankulun sekä huolto/ saattoliikenteen risteämiskohta Kansalaistorin alueella. Alueella on vilkasta sekä etelä-pohjoissuuntaista että itä-länsisuuntaista jalankulkua ja pyöräilyä. - Makasiinipuiston tilanne on muuttunut kaavan jälkeen, kun kaavassa suojeltu makasiini tuhoutui tulipalossa. Sen paikalle selvitetään mahdollisuutta tutkia uutta paviljonkia tai muuta muistumaa vanhasta. - Kansalaistorin suosio ja käyttötarve erilaisiin tapahtumiin on kasvanut. Käytännössä tapahtumien rajauksissa sekä rakentamisvaiheessa on ilmennyt ongelmia ja vaaratilanteita jalankulkijoille ja pyöräilijöille. - Musiikkitalon taksisaatto alakautta on johtanut myös konfliktitilanteisiin, jopa autoiluun eteläosan puistokäytävillä. - Alueen korttelit huolletaan maanalaisesti lukuun ottamatta Kiasmaa, jonka lastaustilaan ajetaan Sanomantalon ja Kiasman välistä. Kaavavaiheessa samaa kautta oli yhteys Postin maanalaisiin tiloihin. Tämä ajoyhteys on suljettu. MUSIIKKITALON EDUSTAN JA PROMENADIVYÖHYKEEN TAVOITTEET Musiikkitalon edustan jalankulun promenadiakselia levennetään (ihmisen liikkuvat ryhmissä, nykytilanne pakottaa jonoon). Pyörätie levennetään ja sijoitetaan Musiikkitalon puolelle samaan linjaan Töölönlahdenkadun pohjoispuolen pyörätien kanssa. Julkisten rakennusten edustan promenadin rinnalla on vesiaihe - kanava-aihe. Se on tärkeä kaupunkikuvallinen elementti. Tässä vaiheessa vyöhyke voidaan käsitellä erilaisin keinoin esim. kukka- tai muin istutuksin tai ympäristöaihein kuten suihkuttamalla kostutettu kiiltävä kivipinta. Promenadin rinnalle sijoittuvat ja sitä säestävä ympäristöaihe on tärkeä, koska avoin tila on poikkeuksellisen suurimittakaavainen. Musiikkitalon alapihan taksisaatto järjestetään Eero Erkon kadun kautta. Autoilu Musiikkitalon edustan promenadialueella ei ole sallittu.

4 Musiikkitalon jalankulkuyhteydet etelästä tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Musiikkitalon ympäristön taksi- ja saattoliikenne osoitetaan selkeästi, jotta jalankulkualueet rauhoitetaan ajoneuvoliikenteeltä. KESKUSTAKIRJASTON YMPÄRISTÖN TAVOITTEET - Keskustakirjasto rakennetaan Eduskuntatalon edustalle kaupunkikuvallisesti merkittävälle paikalle. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 2011 keskustakirjaston kilpailulle asemakaavalliset ja kaupunkikuvalliset suunnitteluperiaatteet. - Eteläosan julkisen tilan suunnittelussa tulee ottaa huomioon Keskustakirjaston toiminnan vaikutukset ympäristöön, sisäänkäynnit ja toimintojen avautuminen ulkotilaan. - Kirjaston edustatilat tulee suunnitella osana yhteneväistä julkisen tilan suunnitelmaa siten, että aukiotilat liittyvät toisiinsa ilman erillisiä tontin rajoja. - Keskustakirjaston länsipuolelle, pääosin kirjaston ulokkeen alle muodostuu kirjaston sisäänkäynti- ja edustatila, jota tulee olla vapaasti käytettävissä myös Kansalaistorin tapahtumien aikana. - Keskustakirjaston korttelialueen etelä- ja pohjoispuolelle noin tasoon +3.0 muodostuu sisäänkäyntiaukiot. Sisäänkäyntiaukioita ei saa käyttää pysäköintialueena. Keskustakirjastoon liittyy huomattava määrä julkiseen tilaan sijoittuvia pyöräpysäköintipaikkoja. - Keskustakirjaston huoltoliikenneyhteys on Töölönlahdenkadulta pohjoisesta maanalaiseen huoltotilaan. MAKASIINIPUISTON TAVOITTEET - Asemakaavassa Makasiinipuistoon on osoitettu nykyinen makasiinirakennus suojelumääräyksellä ja uusia paviljonkimaisia makasiinirakennuksia, joiden rakennusten kokonaisala on 1500 k-m2. Asemakaavamääräyksen mukaan makasiinirakennuksia saadaan käyttää kulttuuri-, näyttely-, kahvila- ja ravintola- sekä kansalaistoiminnan tilana. - Suojelumerkinnällä merkityn, palaneen makasiinin tilanne selvitetään jatkossa eli säilyykö se fragmenttina puistossa vai voidaanko se purkaa. Suunnitelmassa tulee osoittaa molemmat vaihtoehdot. - Suunnitelmassa tulee osoittaa Töölönlahdenkadun varren uusien paviljonkien/uuden paviljongin sijoitus. Niiden/sen on tarkoitus olla muistumia vanhoista makasiinirakennuksista esimerkiksi siten, että niissä käytetään vanhoja tiiliä. - Keskustakirjaston sisätilojen lasten paikkaan on tarkoitus liittää ulkoleikkipaikka Makasiinipuistossa. Se tulee sovittaa kaupunkikuvaan ja keskeiseen kaupunkitilaan, mikä edellyttää paikalle sovitettuja erityisratkaisuja.

5 KANSALAISTORIN TAVOITTEET - Kansalaistori on jo toiminut tapahtuma-alueena. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon erilaisten tapahtumien ja niiden pystyttämisen vaatimat tilantarpeet ja vaikutukset puiston muuhun käyttöön sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteisiin. - Tästä syystä tapahtuma-alue tulee rajata selkeästi ja tulee huolehtia, että jalankulun ja pyöräilyn pääreitit säilyvät vapaina myös tapahtumien rakentamisen ja tapahtumien aikana. - Tapahtuma-alueen liikennejärjestelyt rajataan selvästi, etteivät ne haittaa jalankulkua ja pyöräilyä eikä mahdollista luvatonta pysäköintiä silloin, kun ei ole tapahtumia. Tapahtuma-alueen käyttö ei saa johtaa autoiluun jalankulualueilla, puistokäytävillä tai puistossa. JALANKULUN JA OLESKELUN TAVOITTEET YLEISESTI - Keskustakirjaston edusta on osa jalankulun "promenaadiakselia", joka jatkuu pohjoisosan kortteleiden edustalle. Pohjakerroksen elävyys ja avautuminen viereisiin julkisiin tiloihin on asemakaavan keskeisiä tavoitteita. Maantasokerrokseen sijoittuu puiston käyttäjiä palvelevia kahvila-, ravintola-, myymälä- ja muita vastaavia asiakaspalvelutiloja ulkotarjoilutiloineen. - Musiikkitalon ja Finlandia -talon edustalla on jalankulun ja pyöräilyn pääraitti, joka jatkuu Hesperianpuiston kautta Keskuspuistoon. Sen mitoitusta ja sijoitusta Musiikkitalon edustalla tarkistetaan. - Myös jalankulun pääraittien mitoitusta tarkistetaan ja niiden suhdetta pyöräilyreitteihin selkiytetään. BAANAN TAVOITTEET SEKÄ PYÖRÄILYN TAVOITTEET YLEISESTI Myös jalankulun pääraittien mitoitusta tarkistetaan ja niiden suhdetta pyöräilyreitteihin selkiytetään Vanhasta ratakuilusta tulevan pyöräilyn Baanan jatkaminen radan alitse Kaisaniemenpuiston puolelle on tärkeä uusi yhteys, joka osoitetaan liikennesuunnitelman mukaisesti. Jalankulku- ja pyöräily-yhteys sijoitetaan samaan tasoon. Pyöräilyreittien suunnittelussa on erityisen tärkeää ottaa huomioon jalankulun turvallisuus ja estää konfliktit jalankulkijoiden sekä aukioiden ja puiston käyttäjien välillä. ETELÄOSAN SAATTO- JA HUOLTOLIIKENTEEN VYÖHYKKEEN TAVOITTEET (EERON ERKONKADUN - SANOMA JA KIASMAN POHJOISREUNAN ALUE)

6 Sanomatalon pohjoispuolelle sijoittuu Eero Erkonkatu ja sen jatkeelle torialueelle muodostuva huoltoyhteys Kiasmalle (ja ajoittain Musiikkitalon alapihalle). Musiikkitalon taksiliikenne ja saattoliikenne sekä invasisäänkäynnit sijoittuvat Mannerheimintien pääsisäänkäynnille, josta on hissiyhteys aulaan. Myös Eero Erkonkadulta osoitetaan taksi- ja saattoliikennemahdollisuus. Eero Erkon kadun liikennejärjestely suunnitellaan siten, että huolto- ja taksiliikenteen ajoneuvoliikenteelle sekä pyöräilylle osoitetaan pollarein rajattu alue. Jalankululle varataan erillinen tila. Katutila suunnitellaan samaan tasoon siten, että se on vapaasti käveltävissä. Huoltoliikennetarve alueella on vähäinen (Kiasman ja tapahtumien huolto). Musiikkitalon taksi- ja saattoliikennetarve ajoittuu ainoastaan konserttien ajankohtiin. Keskustakirjaston käyttäjille on osoitettu itäosaan katua saattotila ja invapysäköintipaikkoja.

HELSINGIN KAUPUNKI VÄLIRAPORTTI 1/15 Keskustakirjastotyöryhmä 10.5.2007

HELSINGIN KAUPUNKI VÄLIRAPORTTI 1/15 Keskustakirjastotyöryhmä 10.5.2007 HELSINGIN KAUPUNKI VÄLIRAPORTTI 1/15 KESKUSTAKIRJASTOHANKKEEN TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUKSIA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI VÄLIRAPORTTI 2/15 SISÄLLYS 1. Työryhmä...3 1.1. Asettaminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus ASEMAKAAVASELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavan muuttamista: Länsi-Turunmaan kaupunki, Korppoon kunta-alue kortteli 5 osa virkistysalueesta Kaavamuutoksen

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

Metropolin sykkivä sydän

Metropolin sykkivä sydän Metropolin sykkivä sydän 1 ARKKITEHTUURIKILPAILU KESKUSTAKIRJASTO Metropolin sykkivä s y d ä n Helsingin keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailu 2012-2013 kilpailuohjelma Sendain mediateekki, Japani TÄSMENNYSTEKSTI

Lisätiedot

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN Diplomityö Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolle valvoja professori Helka-Liisa Hentilä Oulussa 30.9.2009 Matias Topi OULUN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 SISÄLTÖ 1. KILPAILUKUTSU... 3 2. KILPAILUKOHDE... 4 3. KILPAILUTEHTÄVÄ... 5 3.1 Yleiset tavoitteet Myyrmäen keskustan suunnittelusta

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Asemakaavan havainnekuva K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO HANNU JAAKKOLA OY 29.10.2009 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSTAN KAAVARUNKO 2030 SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.12.2013 P21608P001 TIIVISTELMÄ Ylivieskan kaupungin Keskustan kaavarunko 2030

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLIEN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN VAIHTOEHTORATKAISUT V Ä L I R A P O R T T I 12.02.2009 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS/ KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 0 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN YLEISTIEDOT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus 1.3 Palkintolautakunta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 Maankäyttölautakunta 03.12.2014 Aika 03.12.2014 klo 17:30 Paikka Kunnantalo, kok.tila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 127 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot