Visit Finland Matkailu ja sosiaalisen median käyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visit Finland Matkailu ja sosiaalisen median käyttö"

Transkriptio

1 Visit Finland Matkailu ja sosiaalisen median käyttö KIINA, HONG KONG SYKSY

2 Sisältö Menetelmästä ja toteutuksesta Vastaajien taustaa: Kiinnostus Suomea kohtaan, matkailuaikeet Mistä matkailuideoita saadaan? Eri tietolähteiden tärkeys Internet idea- ja tietolähteenä Hakukäyttäytymisestä Internetin palvelujen tunnettuus ja käyttö Suosittelu ja sisällön tuottaminen Internetin palveluiden tärkeys päätöksentekoprosessin vaiheissa Suomi-mielikuvat Yhteenveto

3 Tutkimuksen toteutus ja menetelmä 1/3 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet: Tutkimuksella selvitettiin Visit Finlandille potentiaalisen kohderyhmän online-käyttäytymistä matkailupäätöksenteon suhteen Kiinassa ja Hong Kongissa. Keskeisenä tavoitteena tutkimuksessa oli: lisätä ymmärrystä matkailijan päätöksentekoprosessista online-ympäristössä etenkin kohdevalinta- ja suunnitteluvaiheessa selvittää miten päätöksenteko verkossa tapahtuu millaisia rooleja verkon eri palveluilla päätöksentekoprosessissa on. Lisäksi pyrittiin mm. tunnistamaan, millaiset henkilöt tuottavat sisältöä verkkoon Tilaaja: Toteuttaja: MEK / Visit Finland Mediatoimisto Voitto, tiedonkeruu Taloustutkimus Oy:n yhteistyöpaneelit ko. maissa. Raportin kieli: Suomi, joskin avoimissa vastauksissa ja osassa valintalistoja raportin grafiikassa on säilytetty englanninkieliset vaihtoehdot, jotta vältetään informaation häviäminen käännöksessä

4 Tutkimuksen toteutus ja menetelmä /3 Menetelmä: Kyselytutkimus internet-paneeleissa Kiinassa ja Hong Kongissa Otoskoko: n=300 vastaajaa / maa Ajoitus: Tiedonkeruu loka-marraskuussa viikoilla 43-44/ (alkaen.) Tutkimuksen kohderyhmä: Kussakin maassa 1-0 -vuotiaat, mahdollisimman läheisesti Modernit Humanistit -arvoryhmää edustavat kuluttajat. (lisätietoa seur. sivulla) Kiinassa tutkimus tehtiin vain kolmella merkittävimmällä alueella: Shanghaissa, Pekingissä ja Quangdongissa. Kiintiöinti: Otos kiintiöitiin ikäryhmittäin siten, että kummastakin maasta saatiin saman verran vastaajia kussakin ikäryhmässä: %, %, %, 1-0 ja 1-0 yhteensä % Ikäryhmäkohtaiset kiintiöt painottuivat Kiinassa ja Hongkongissa nuorempaan väestöön, sillä 0+ kohderyhmää ei ko. maissa tavoitettu yhtä hyvin kuin Euroopassa tehdyissä vastaavissa tutkimuksissa. Tutkituilla Euroopan markkinoilla kiintiöt seuraavasti: 1-30 %, -40 %, 41-0 %, 1-0 1%, 1-0 %

5 Tutkimuksen toteutus ja menetelmä 3/3 Tutkimuksen kohderyhmä: Kussakin maassa 1-0 -vuotiaat, mahdollisimman läheisesti Modernit Humanistit -arvoryhmää edustavat kuluttajat. Kohderyhmä valikoitiin mukaan tutkimukseen lomakkeen alussa esitetyllä ns. screenerkysymyspatteristolla. Screener-kysymys esitestattiin Suomessa Mediatoimisto Voiton käyttämässä internet-paneelissa. Esitestauksen tulosten pohjalta analyytikko määritteli optimaalisimman screenaus-kriteeristön kansainvälisiin tutkimuksiin. Screener-kysymyspatteristo ja kriteerit: 1. Pyrin elämään siten, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia hyvistä elinolosuhteista. Elämässäni suurimpia iloja on tuottaa hyvinvointia ja nautintoa toisille ihmisille. 3. Olen kiinnostunut vieraista kulttuureista. 4. Elämässä on hyvä olla varovainen.. Minulla on tapana tehdä ostoksia hetken mielijohteesta.. Usein on parempi pitää asiat siten kuin ne ovat aina ennenkin olleet. Asteikko: Täysin samaa mieltä () Täysin eri mieltä (1) Edellytyksenä tutkimukseen pääsemiseen oli, että vastaaja antaa kaikkiin kysymyksiin 1-3 arvon 4 tai (samaa mieltä). Tutkimuksessa väittämät rotatoitiin. Screener-kysymyksen läpäisi: % * Hongkong Kiina Italia Espanja Saksa Ranska Iso-Britannia Ryhmät ovat eri kokoisia kuin esimerkiksi RISC-yläryhmä Näkemykselliset kyseisissä maissa ero selittyy luonnollisesti osittain menetelmäerolla, lisäksi on muistettava, että internetin aktiivikäyttäjissä (joihin paneelivastaajat kaikissa maissa lukeutuvat) Näkemyksellisten (Modernit Humanistit) osuus on mitä todennäköisimmin suurempi kuin ns. perusväestössä. *) Huom: Kiinassa tutkimus tehtiin vain kolmella merkittävimmällä alueella: Shanghaissa, Pekingissä ja Quangdongissa, joiden alueella screener-kysymyksen läpäisi 3 % vastaajista. Muissa maissa edustaa alueellisesti koko maata.

6 Taustaryhmäkohtaiset tulokset Graafisessa raportissa esitetään tuloksia pääsääntöisesti kaikkien vastaajien keskuudessa Taustaryhmäkohtaisia tuloksia sukupuolen, iän, perhetyypin, vastaajan elämänvaiheen, asuinalueen ja matkailutaustan mukaan voi tarkastella pdf- muotoisista englanninkielisistä taulukkoraporteista. Taulukoiden lukuohje: Taulukoissa lukusuunta aina sarakkeista käsin (VER% -taulukot). Kysymykseen vastanneiden lukumäärä (n) vastaajamäärä(n) taustaryhmässä Kysymys: Lue: Naisista % pitää lentoyhtiöiden nettisivuja erittäin tärkeänä idealähteenä. Vastausvaihtoehto: Asteikko

7 Vastaajien taustatiedot ja kiinnostus Suomea kohtaan

8 Vastaajarakenne (%) IKÄRYHMÄ 1-30 vuotta -40 vuotta Kiina (n=303) Hongkong (n=303) ASUINALUE / KIINA Beijing vuotta 1-0 vuotta Shanghai vuotta 1 1 Guangdong 33 SUKUPUOLI Nainen % Mies ELÄMÄNVAIHE Yhden hlön talous ASUINALUE / HONGKONG Hong Kong island 1 % Pariskunta, ei lapsia 14 Kowloon 3 Lapsiperhe 1 New territories 0 uu aikuistalous (kaikki väh. 1- vuotiaita) (katkaistu asteikko) % Muu %

9 Tehdyt ulkomaanmatkat viimeisen 3 vuoden aikana Kaikki vastaajat / maa Kiina (n=303) Hongkong (n=303) City trip 3 City trip Beach holiday Touring holiday (with car/ public transport) 3 Touring holiday (with car/ public transport) Beach holiday 44 Activity holiday Activity holiday 44 Cultural holiday 4 Holiday in rental house/ villa/ cottage 44 Cruise holiday 4 Visit friends or relatives abroad 43 Special interest 3 Other trip abroad 40 Holiday in rental house/ villa/ cottage 3 Special interest 3 Visit friends or relatives abroad 34 Cultural holiday 34 Wellbeing / Spa holiday 33 Wellbeing / Spa holiday 34 Snow holiday 3 Cruise holiday Other trip abroad Snow holiday None of the above None of the above % %

10 Matkailuaikeet ulkomaille tulevan vuoden aikana Kaikki vastaajat / maa Kiina (n=303) Hongkong (n=303) Beach holiday Cruise holiday 4 Cruise holiday 4 Snow holiday 4 Snow holiday 4 Other trip abroad 41 Visit friends or relatives abroad 4 Visit friends or relatives abroad 3 Other trip abroad 4 Wellbeing / Spa holiday 3 Holiday in rental house/ villa/ cottage 44 Beach holiday 3 City trip 43 City trip 34 Special interest 4 Cultural holiday 34 Wellbeing / Spa holiday 40 Holiday in rental house/ villa/ cottage 33 Touring holiday (with car/ public transport) 3 Touring holiday (with car/ public transport) 33 Cultural holiday 34 Special interest Activity holiday Activity holiday None of the above 4 None of the above % %

11 Matkustaminen ikäryhmittäin VERTAILU Tehdyt matkat viim. 3 vuoden aikana, suosituimmat matkatyypit KIINA 1-30 v. (n=1) -4 v. (n=11) 4-0 v. (n=1) HONGKONG 1-30 v. (n=1) -4 v. (n=14) 4-0 v. (n=) City trip City trip 1 Touring holiday (with car/ public transport) Touring holiday (with car/ public transport) Beach holiday 41 1 Beach holiday Activity holiday 4 Activity holiday Holiday in rental house/ villa/ cottage Holiday in rental house/ villa/ cottage Visit friends or relatives abroad 3 41 Visit friends or relatives abroad Special interest 4 43 Special interest Cultural holiday Cultural holiday 3 3 Wellbeing / Spa holiday 44 Wellbeing / Spa holiday Cruise holiday Cruise holiday 1 Snow holiday 41 Snow holiday 1 1 None of the above 4 None of the above % %

12 Suomessa vierailu (Finland as holiday travel destination) Kaikki vastaajat / maa Kaikista tutkituista maista Kiinassa löytyy eniten Suomesta kiinnostuneita. Kiinnostuneiden ryhmää puretaan seuraavilla sivuilla auki tarkemmin. Kiina (n=303) En ole käynyt Suomessa, enkä harkitsisi sitä tulevaisuudessakaan En ole käynyt Suomessa, mutta harkitsen sitä tulevaisuudessa Olen käynyt Suomessa Hongkong (n=303) %

13 Keitä Suomi kiinnostaa? KIINA Suomesta kiinnostuneet vs. ei-kiinnostuneet vs. Suomessa käyneet SUKUPUOLI Miehet Ei kiinnostuneet (n=) Naiset Suomesta kiinnostuneet (n=) Suomesta kiinnostuneet vastaavat profiililtaan kohderyhmän perusjoukkoa, koska valtaosa vastaajista oli Suomesta kiinnostunut. Kaikki (n=303) 0 0 IKÄPROFIILI Ei kiinnostuneet (n=) Suomesta kiinnostuneet (n=) Kaikki (n=303) Ei kiinnostuneet (n=) 0 Beijing 33 4 Suomesta kiinnostuneet (n=) 3 33 Kaikki (n=303) Shanghai 34 TALOUDEN TYYPPI Sinkku DINK Muu aikuistalous (kaikki yli 1 v.) Lapsiperhe 34 Ei kiinnostuneet (n=) Suomesta kiinnostuneet (n=) Guangdong 33 Kaikki (n=303)

14 Suomesta kiinnostuneiden matkailuprofiili KIINA Suomesta kiinnostuneet vs. ei-kiinnostuneet Tehnyt matkan viim. 3 vuoden aikana: Aikoo tehdä tulevan vuoden aikana: Beach holiday 0 Beach holiday City trip 3 City trip 4 Cruise holiday Special interest 3 4 Ei kiinnostuneet (n=) Cruise holiday Special interest 41 4 Activity holiday Cultural holiday 4 3 Suomesta kiinnostuneet (n=) Activity holiday Cultural holiday Holiday in rental house/ villa/ cottage 3 Holiday in rental house/ villa/ cottage 44 Touring holiday (with car/ public transport) Touring holiday (with car/ public transport) 3 Snow holiday 30 Snow holiday 4 Visit friends or relatives abroad 3 Visit friends or relatives abroad 4 Wellbeing / Spa holiday 3 Wellbeing / Spa holiday 3 Other trip abroad Other trip abroad 4 None of the above None of the above % 0 0 %

15 Keitä Suomi kiinnostaa? HONGKONG Suomesta kiinnostuneet vs. ei-kiinnostuneet vs. Suomessa käyneet SUKUPUOLI Miehet Ei kiinnostuneet (n=) Naiset Suomesta kiinnostuneet (n=) Kaikki (n=303) Myös Hongkongissa kiinnostuneet vastaavat profiililtaan lähes täysin kohderyhmän perusjoukkoa, joskin -40 vuotiaat ja miehet korostuvat suhteessa hieman muita enemmän. IKÄPROFIILI Ei kiinnostuneet (n=) Suomesta kiinnostuneet (n=) Kaikki (n=303) Ei kiinnostuneet (n=) Hong Kong island 1 Suomesta kiinnostuneet (n=) Kaikki (n=303) 30 1 Kowloon TALOUDEN TYYPPI Sinkku DINK Muu aikuistalous (kaikki yli 1 v.) Lapsiperhe Ei kiinnostuneet (n=) 4 New territories Suomesta kiinnostuneet (n=) 1 3 Muu 3 Kaikki (n=303)

16 Suomesta kiinnostuneiden matkailuprofiili HONGKONG Suomesta kiinnostuneet vs. ei-kiinnostuneet Tehnyt matkan viim. 3 vuoden aikana: Aikoo tehdä tulevan vuoden aikana: Beach holiday 4 Beach holiday 3 City trip City trip 33 Cruise holiday Special interest 3 Ei kiinnostuneet (n=3) Cruise holiday Special interest 30 4 Activity holiday Cultural holiday Suomesta kiinnostuneet (n=) Activity holiday Cultural holiday 34 Holiday in rental house/ villa/ cottage 4 Holiday in rental house/ villa/ cottage Touring holiday (with car/ public transport) Touring holiday (with car/ public transport) 30 Snow holiday 1 Snow holiday 4 Visit friends or relatives abroad 41 Visit friends or relatives abroad 3 Wellbeing / Spa holiday 33 Wellbeing / Spa holiday 3 Other trip abroad 3 Other trip abroad 3 None of the above None of the above % 0 0 %

17 Yhteenveto: Matkailuaikeet Hongkongilaiset ovat matkustaneet kaupunkilomien osalta selvästi kiinalaisia vähemmän, Kiinassa kaupunkilomailu on samalla tasolla ja ylikin kuin Euroopan tutkituissa maissa. Touring lomat korostuvat Euroopan tutkittuihin maihin nähden. Kiinalaisilla ja hongkongilaisilla on suhteellisen paljon matkustusaikeita Kiinassa eniten rantalomia kohtaan, Hongkongissa risteily- ja lumilomia kohtaan. Kiinnostus eri matkatyyppejä kohtaan jakautuu kuitenkin varsin tasaisesti molemmissa maissa. Molemmissa maista valtaosa kohderyhmä on kiinnostunut Suomesta matkailukohteena Suunnittelun näkökulmasta: Kiinassa Suomesta matkailukohteena kiinnostuneet ovat matkustamisen suhteen varsin aktiivista joukkoa, eli mitä todennäköisimmin heavy -matkustajia. Hongkongissa ei niinkään nouse esiin eroa kiinnostuneiden vs. ei-kiinnostuneiden matkailukäyttäytymisessä. Molemmissa maissa kiinnostus kohdistuu useisiin eri matkatyyppeihin: Suomesta kannattaa jatkossakin viestiä monipuolisena matkakohteena

18 Mistä matkailuiluideoita saadaan?

19 Näin kysyimme: Now think about the situation when you are just deciding where to travel, getting ideas about the possible destinations. How important the following sources of ideas and information are for you?

20 Idea- ja tiedonlähteiden tärkeys KIINA Kaikki (n=303) = Erittäin tärkeä ideoiden lähde 4 3 1= Ei lainkaan tärkeä EOS Internet Discussions with friends, relatives and colleagues Personal experience Guidebooks TV programs 43 3 Magazine articles 41 Newspaper articles / news 40 Travel / tourist agencies 40 Catalogues and brochures 3 Travel fair Advertising on internet 3 33 Advertising on TV, print, outdoor, or radio Radio programs %

21 Idea- ja tiedonlähteiden tärkeys HONGKONG Kaikki (n=303) = Erittäin tärkeä ideoiden lähde 4 3 1= Ei lainkaan tärkeä EOS Discussions with friends, relatives and colleagues Personal experience Internet 4 4 Guidebooks 1 4 Travel / tourist agencies Magazine articles TV programs Newspaper articles / news Catalogues and brochures 34 1 Travel fair 3 14 Advertising on TV, print, outdoor, or radio Advertising on internet 3 1 Radio programs %

22 Idea- ja tiedonlähteiden tärkeys VERTAILU TOP - Kaikki vastaajat / maa (Keskiarvon mukaan järjestetty) Kiina Hongkong Espanja Italia Iso-Britannia Ranska Saksa Matkailu ja sosiaalisen median käyttö tutkimus ES, IT (syyskuu ) Matkailu ja sosiaalisen median käyttö tutkimus UK, FR, DE (touko-kesä )

23 Idea- ja tiedonlähteiden tärkeys ikäryhmittäin KIINA Erittäin tärkeä tiedonlähde (arvo ) osuudet ikäryhmittäin 1-30 v. (n=1) -4 v. (n=11) 4-0 v. (n=1) Internet Discussions with friends, relatives and colleagues Personal experience Guidebooks TV programs Travel / tourist agencies Newspaper articles / news Catalogues and brochures Magazine articles Advertising on internet Radio programs Travel fair Advertising on TV, print, outdoor, or radio % % Vanhin kohderyhmä antaa Kiinassa painoa eniten keskusteluille muiden ihmisten kanssa seuraavaksi tärkeimpinä lähteinä vanhimmat kuluttajat pitävät internetiä, opaskirjoja ja henkilökohtaista kokemusta. Alle 4-vuotiaat pitävät eri matkustustiedonlähteitä selvästi vanhinta ikäryhmää tärkeämpinä, henkilökohtaisen kokemuksen ja internetin korostumat näkyvät merkittävimpinä.

24 Idea- ja tiedonlähteiden tärkeys ikäryhmittäin HONGKONG Erittäin tärkeä tiedonlähde (arvo ) osuudet ikäryhmittäin 1-30 v. (n=1) -4 v. (n=14) 4-0 v. (n=) Discussions with friends, relatives and colleagues 3 43 Magazine articles 1 Internet Personal experience Guidebooks Travel / tourist agencies TV programs Catalogues and brochures Newspaper articles / news Radio programs Travel fair Advertising on internet Advertising on TV, print, outdoor, or radio % % Hongkongissa keskustelut muiden ihmisten kanssa ovat kaikissa ikäryhmissä tärkein idea- ja tiedonlähde. Suhteessa siihen, että matkustustavat eivät poikkea ikäryhmittäin huomattavan paljon (ks. edellä dia ), hongkongilaiset yli 4-vuotiaat arvioivat yleisesti ottaen matkustustiedon ja ideoiden lähteet varsin vähämerkityksisiksi.

25 Yhteenveto: Eri tietolähteiden tärkeys Henkilökohtaisen kokemuksen merkitys matkustusideoiden ja tiedonlähteenä antaa Kiinassa ja Hongkongissa sijaa keskusteluille muiden ihmisten kanssa, mikä liittynee vahvasti alueen kulttuureihin. Internet tiedon- ja ideoiden lähteenä on kuitenkin Kiinassakin ylivoimaisesti 1. sijalla lähteissä, Hongkongissa toisena yhdessä henkilökohtaisen kokemuksen kanssa. Hongkongissa matkatoimistojen rooli nousee muita tutkittuja maita merkittävämmäksi. Suunnittelun näkökulmasta: Vaikuttamalla kaikkiin kolmeen tärkeimpään tietolähteeseen saavutamme parhaan tuloksen: Internet on tehokkain kanava mainonnalle ja täsmällisen tiedon tarjonnalle (hakusanamainonta), etenkin Kiinassa. Ystävien ja tuttavien, muiden ihmisten kertoman, vaikutusmahdollisuuksista kannattaa Kiinassa ja Hongkongissa ottaa mahdollisimman paljon tehoja irti läsnäololla sosiaalisessa mediassa Matkailijoiden omiin kokemuksiin ja mielikuviin vaikutamme parhaiten mielikuvamainonnalla tai luomalla kokemuksia Suomesta (esim. tapahtumat) Hongkongissa on hyvä huomioida myös matkatoimistojen melko suuri vaikutus.

26 Entä internetin eri osa-alueiden merkitys? Näin kysyimme: Regarding the internet, how important the following sources of ideas and information are for you when getting ideas about travel destinations?

27 Online: Idea- ja tiedonlähteiden tärkeys KIINA Ne joille internet tärkeä idea- ja tiedonlähde (n=30) = Erittäin tärkeä ideoiden lähde 4 3 1= Ei lainkaan tärkeä EOS Price comparison services Travel portals and communities (where one Country/city tourist organizations site Online discussion forums Search engine Pictures of destinations on internet 34 3 Videos about destinations on internet 34 3 Travel-related pod casts Online travel agents 44 1 Map sites 43 Airline websites 3 Travel-related RSS feeds 41 Social media sites on internet (e.g. Renren 3 1 Travel wiki sites 3 Weather sites 3 3 Newsletters and offers on your 3 3 Blogs by private person Blogs by a company or an organization Travel-related desktop applications %

28 Online: Idea- ja tiedonlähteiden tärkeys HONGKONG Ne joille internet tärkeä idea- ja tiedonlähde (n=) = Erittäin tärkeä ideoiden lähde 4 3 1= Ei lainkaan tärkeä EOS Price comparison services 44 Country/city tourist organizations site 4 1 Pictures of destinations on internet Videos about destinations on internet 43 1 Travel portals and communities (where one 41 Online travel agents 1 43 Online discussion forums 3 3 Search engine Map sites 3 34 Airline websites Newsletters and offers on your Weather sites Travel wiki sites Social media sites on internet (e.g. Facebook) Travel-related pod casts Blogs by private person Blogs by a company or an organization Travel-related RSS feeds Travel-related desktop applications %

29 Online-lähteiden tärkeys maittain VERTAILU 1/ Erittäin tärkeä tiedonlähde (arvo ) osuudet maittain Iso-Britannia Ranska Saksa Italia Espanja Kiina Hongkong Netin tärkeys maittain: (ARVO, erittäin tärkeä) UK 3 % FR % DE 33 % IT 3 % ES % CH 4 % HK % Price comparison services Country/city tourist organizations site Travel portals and communities 1 34 Online travel agents Search engine 1 3 Airline websites Pictures of destinations on internet Videos about destinations on internet Kiinalaiset korostavat eri palvelutyyppien tärkeyttä huomattavan paljon kautta linjan. Kuvien ja videoiden merkitys on molemmissa maissa korkea. % Matkailu ja sosiaalisen median käyttö tutkimus UK, FR, DE (touko-kesä ) %

30 Online-lähteiden tärkeys maittain VERTAILU / Erittäin tärkeä tiedonlähde (arvo ) osuudet maittain Iso-Britannia Ranska Saksa Italia Espanja Kiina Hongkong Map sites Online discussion forums Weather sites Newsletters and offers on your Social media sites on internet (e.g. Facebook) Travel-related pod casts Blogs by private person Travel wiki sites Blogs by a company or an organization Travel-related RSS feeds Travel-related desktop applications Netin tärkeys maittain: (ARVO, erittäin tärkeä) UK 3 % FR % DE 33 % IT 3 % ES % CH 4 % HK % % % Sosiaalinen media ja ylipäätään verkon keskustelut ovat tärkeitä Kiinassa ja Hongkongissa. Myös harvinaisemmat verkkopalvelutyypit korostuvat alueilla. Matkailu ja sosiaalisen median käyttö tutkimus UK, FR, DE, ES, IT ()

31 Yhteenveto: Internet -palveluiden tärkeys idea- ja tietolähteenä Internetiä käytetään idea- ja tietolähteenä varsin monipuolisesti; tietoa ei haeta vain yhdestä kohteesta etenkin Kiinassa internetin rooli on erittäin vahva, Hongkongissa ei niinkään. Euroopan maista poiketen tärkeimmiksi palveluiksi nousevat hakukoneen edelle paitsi hintavertailu, myös yhteisölliset palvelut ja foorumit sekä kohteen turistiorganisaation sivusto Hongkongissa myös kuvat ja videot. Euroopassa selvästi vähemmän tärkeiksi koetut verkkopalvelutyypit korostuvat hieman näillä alueilla, etenkin Kiinassa pod castit. Suunnittelun näkökulmasta: Erityisesti Kiinassa hakusanamainonta sekä Visitfinland.comin löydettävyys hakutuloksissa ovat erittäin tärkeässä roolissa on huomioitava myöskin se, että Baidu, Kiinan oma hakukone, on merkittävässä asemassa. Näkyvyys ja löydettävyys eri tyyppisissä palveluissa tekee markkinoinnista tehokkaampaa, koska kohderyhmä etsii ideoita monista eri kanavista.

32 Yhteenveto: Internet -palveluiden tärkeys idea- ja tietolähteenä Internetiä käytetään idea- ja tietolähteenä varsin monipuolisesti; tietoa ei haeta vain yhdestä kohteesta etenkin Kiinassa internetin rooli on erittäin vahva, Hongkongissa ei niinkään. Euroopan maista poiketen tärkeimmiksi palveluiksi nousevat hakukoneen edelle paitsi hintavertailu, myös yhteisölliset palvelut ja foorumit sekä kohteen turistiorganisaation sivusto Hongkongissa myös kuvat ja videot. Euroopassa selvästi vähemmän tärkeiksi koetut verkkopalvelutyypit korostuvat hieman näillä alueilla, etenkin Kiinassa pod castit. Suunnittelun näkökulmasta: Erityisesti Kiinassa hakusanamainonta sekä Visitfinland.comin löydettävyys hakutuloksissa ovat erittäin tärkeässä roolissa on huomioitava myöskin se, että Baidu, Kiinan oma hakukone, on merkittävässä asemassa. Näkyvyys ja löydettävyys eri tyyppisissä palveluissa tekee markkinoinnista tehokkaampaa, koska kohderyhmä etsii ideoita monista eri kanavista.

33 Hakukäyttäytymisestä

34 Näin kysyimme: Think about a situation when you have just gotten an idea to travel abroad, and you go search the internet for ideas and information in order to decide the travel destination. In that situation, what would you do in the internet? Please describe how you would act.

35 Mitä netissä tehdään alkuvaiheen ideoinnissa? KIINA Avoimet vastaukset, luokiteltu aineistosta Kaikki vastaajat (n=303) Haku (yleinen; Google, kohteen haku, tiedon haku) Lento- / kuljetusjärjestelyjen etsiminen/teko Kulttuuriin tutustuminen Selvittää nähtävyydet, aktiviteetit kohteessa Majoitusjärjestelyjen etsiminen/teko Selvittää säätä / ilmastoa & sopivaa matkustusaikaa Etsii hintalähtöisesti / vertailee hintoja Etsii muiden kokemuksia Selvittää käytännön asioita Menee nimetylle sivulle 1 Tukeutuu 'virallisiin' tahoihin Etsii karttoja Menee (matkailu)sivuille (nimeämätön) Etsii maan tai kaupungin sivut Katsoo kuvia Ei mitään Muu, määrittelemätön Ei osaa sanoa Haku kohteen nimellä (maa, kaupunki, muu kohdenimi) %

36 Mitä netissä tehdään alkuvaiheen ideoinnissa? KIINA Esimerkkejä vastaajien kommenteista: I would search for information about local customs and culture, famous sights, method of travel, local food, local climate, hotel and accommodation, local currency and suitable travel agency. Mies 3 v. Look for a popular travel destination. Mies 3 v. I would search for the destination on Baidu and make sure the route, prices and time are suitable. Nainen v. The best itinerary/ Understand the local people, local culture, special food and shopping of the destination. Nainen 4 v. The information need to know when going abroad. Tourist sights. Mies 3 v. Kiinalaiset vastaajat painottivat kulttuuriin ja maan tapoihin liittyviä asioita, ja lisäksi erilaisia käytännön asioita.

37 Mitä netissä tehdään alkuvaiheen ideoinnissa? HONGKONG Avoimet vastaukset, luokiteltu aineistosta Kaikki vastaajat (n=303) Haku (yleinen; Google, kohteen haku, tiedon haku) 4 Etsii hintalähtöisesti / vertailee hintoja Lento- / kuljetusjärjestelyjen etsiminen/teko Selvittää nähtävyydet, aktiviteetit kohteessa Etsii muiden kokemuksia Kulttuuriin tutustuminen Majoitusjärjestelyjen etsiminen/teko Selvittää säätä / ilmastoa & sopivaa matkustusaikaa Tukeutuu 'virallisiin' tahoihin 1 Ei mitään Selvittää käytännön asioita Etsii maan tai kaupungin sivut Katsoo kuvia Menee nimetylle sivulle Etsii karttoja Menee (matkailu)sivuille (nimeämätön) Muu, määrittelemätön Haku kohteen nimellä (maa, kaupunki, muu kohdenimi) Ei osaa sanoa %

38 Mitä netissä tehdään alkuvaiheen ideoinnissa? HONGKONG Esimerkkejä vastaajien kommenteista: At first, I would book a hotel, and then I would make sight-seeing schedule and check the map. Finally I will calculate the prices. Mies v. For travel I would search for routes or tours on the internet and see whether the content is suitable for me. I'd consider if the prices are reasonable and make my decision depending on the reputation of the travel agency. Mies v. searching for information and post the comments Nainen 33 v. Search for countries that I want to visit. Look up some information on Blogs. Compare prices of flights and hotels on the Internet! Mies 3 v. Search for locations of attractions, select and choose accommodation, compare the value for the money, book flights and get more information about the kind of attractions. Nainen 3 v. Euroopan tutkimuksista tutun hakukäyttäytymisen lisäksi myös hongkongilaiset painottavat kiinalaisten tapaan nähtävyyksien merkitystä lisäksi vastauksista käy ilmi mm. se, että matkatoimistolla voi olla mahdollisesti eurooppalaisia suurempi vaikutus lopullisiin valintoihin.

39 Mitä netissä tehdään alkuvaiheen ideoinnissa? VERTAILU Avoimet vastaukset, luokiteltu aineistosta Kaikki vastaajat/maa ISO-BRITANNIA RANSKA SAKSA ITALIA ESPANJA KIINA HONGKONG Haku (yleinen; Google, kohteen haku, tiedon haku) Haku kohteen nimellä (maa, kaupunki tai muu kohteen nimi) Etsii maan tai kaupungin sivut Menee nimetylle sivulle Menee (matkailu)sivuille (nimeämätön) Selvittää käytännön asioita Tukeutuu 'virallisiin' tahoihin Selvittää nähtävyydet / aktiviteetit kohteessa Etsii hintalähtöisesti / vertailee hintoja Majoitusjärjestelyjen etsiminen/teko Selvittää säätä / ilmastoa & sopivaa matkustusaikaa Etsii muiden kokemuksia Kulttuuriin tutustuminen Matkailu ja sosiaalisen median käyttö tutkimus UK, FR, DE, ES, IT () Lisäksi netistä katsotaan mm. valokuvia (- % /maa) ja karttoja (1-3 % /maa) % %

40 Näin kysyimme: Hakusanat: In the same situation, still gathering travelling ideas from the internet, what search terms or words you would write in Google or other search engine?

41 Entä mitä sanoja hauissa käytetään? KIINA Avoimet vastaukset, luokiteltu aineistosta Kaikki vastaajat, joille hakukone tärkeä (n=) Travel destination/ name of destination/ location/ city Sightseeing/ place of interest Hotel/ name of hotel Travel/ trip/ journey 景 点 风 土 人 情 好 玩 的 美 景 好 吃 的 有 纪 念 意 义 的 有 趣 的 Sights, cultures and customs, tourist attractions, beautiful scenery, food, and interesting things. Mies 34 v. Flight/ plane trip/ airplane/ flying/ airline Railway/ traveling by train 搜 索 其 他 人 旅 游 的 心 得 或 攻 略 Search for reports and advice from other people. Mies 4 v. Inexpensive/ cheap hotels tips/reviews Language/ learning the language Esimerkiksi: Means of travel/ transportation Price Country/ name of country Relaxation/ enjoyment/ casual Activities Culture Travel agency/ tour guide Other / miscellaneous Nothing Don't know 3 Family holiday/ destinations Inexpensive/ cheap/ good value/ special offer/ discount Abroad/ travelling abroad/ foreign travel destination/ long-distance travel Holiday/ vacation/ holiday trip/ holiday destination/holiday country % Beautiful/ prettiest/ best/ popular

42 Entä mitä sanoja hauissa käytetään? HONGKONG Avoimet vastaukset, luokiteltu aineistosta Kaikki vastaajat, joille hakukone tärkeä (n=) Travel/ trip/ journey Travel destination/ name of destination/ location/ city Sightseeing/ place of interest 1 旅 遊 景 點, 維 基 百 科, 機 票,maps, 酒 店 Tourist attractions, Wikipedia, flights tickets, maps, hotels. Nainen 4 v. Country/ name of country Hotel/ name of hotel Flight/ plane trip/ airplane/ flying/ airline Location name and "Travel" "Comments" "Suggestions Mies v. name of country I want to go, tourist travel hotel Nainen 3 v. Restaurants/ gastronomy Climate/ weather/ temperature 4 tips/reviews 3 Esimerkiksi: Culture Travel agency/ tour guide Inexpensive/ cheap flights Other / miscellaneous Means of travel/ transportation Inexpensive/ cheap/ good value/ special offer/ discount Holiday/ vacation/ holiday trip/ holiday destination/holiday country Information Nothing Region/ area/ vicinity/ name of region Don't know Maps %

43 Mitä sanoja hauissa käytetään? VERTAILU Avoimet vastaukset, luokiteltu aineistosta Maittain kaikki vastaajat, joille hakukone tärkeä ISO-BRITANNIA RANSKA SAKSA ITALIA ESPANJA KIINA HONGKONG Travel destination/ name of destination/ location/ city Country/ name of country Travel/ trip/ journey Hotel/ name of hotel Sightseeing/ place of interest Inexpensive/ cheap/ good value/ special offer/ discount Flight/ plane trip/ airplane/ flying/ airline Holiday/ vacation/ holiday trip/ holiday destination/holiday country Advice/ report/ travel report/ tips/ reviews % % Matkailu ja sosiaalisen median käyttö tutkimus UK, FR, DE, ES, IT ()

44 Yhteenveto: Hakukäyttäytyminen Kiinassa ja Hongkongissa hakutoiminnossa ei matkan suunnittelussa ja ideoinnissa ole aivan yhtä vahvaa roolia kuin Euroopan tutkituissa maissa. Kun matkaa aletaan suunnitella, haku nousee Kiinassa ja Hongkongissakin eniten mainituksi toiminnaksi, mutta selvästi vähemmissä määrin kuin Euroopassa. Kiinassa ja Hongkongissa painotetaan konkreettisten asioiden selvittämistä netissä sekä kulttuuriin tutustumista. Kiinassa neljä kymmenestä ja Hongkongissa joka kolmas hakee tietoa suoraan maan tai matkakohteen nimellä, noin joka neljäs vertailee hintoja. Kiinassa joka viides etsii netistä tietoa muiden matkakokemuksista, Hongkongissakin 1 % - taso on Euroopan yleistä taso korkeampi. Suunnittelun näkökulmasta: Yhdistettynä kiinalaisten ja hongkonglaisten suureen Suomi-kiinnostuksen asteeseen, hakusanamainonta ja löydettävyys hakutuloksissa voisivat toimia tehokkaasti näillä markkinoilla, jos esiin maissa korostuvia asioita, esim. nähtävyydet ja kulttuuri. Myös hakukoneoptimointi ja orgaanisen haun laadukkuus olisi varmistettava näillä markkinoilla.

45 Suosikkipalvelut haettaessa matkailuideoita internetistä

46 Suosikkipalvelut spontaanisti KIINA Kaikki vastaajat (maininnut palvelun spontaanisti, %) Kysymys: Now think about specific internet sites, services and communities. Please name your favourite sites, those that are most important for you when getting ideas about travel destinations? TOP-OF-MIND (ensimmäisenä mieleen tullut) % Ctrip Baidu Sina Travel websites 4 Google 3 mangocity.com 3 Qunar 3 Sohu 3 Tourist offices china-visit.com Elong gov.cn Listattuna on TOP palvelut/sivustot jos samalla %-osuudella on useita nimikkeitä, lista on joko katkaistu (kun osuudet pieniä) tai sitä on jatkettu yli kymmenen mediabrändin. SPONTAANI TUNNETTUUS (kaikki mieleen tulleet) % Ctrip 41 Sina 1 Baidu 1 Sohu 1 Elong 1 mangocity.com Qunar Travel websites Google 1u.com Yahoo RenRen Tianya china-visit.com

47 Suosikkipalvelut spontaanisti HONGKONG Kaikki vastaajat (maininnut palvelun spontaanisti, %) Kysymys: Now think about specific internet sites, services and communities. Please name your favourite sites, those that are most important for you when getting ideas about travel destinations? TOP-OF-MIND (ensimmäisenä mieleen tullut) % Yahoo Google Facebook Travel agencies 4 Travel zoo 4 U Want 4 Travel websites 3 discuss.com 3 Tourist offices U Travel Ctrip Listattuna on TOP palvelut/sivustot jos samalla %-osuudella on useita nimikkeitä, lista on joko katkaistu (kun osuudet pieniä) tai sitä on jatkettu yli kymmenen mediabrändin. SPONTAANI TUNNETTUUS (kaikki mieleen tulleet) % Yahoo 0 Google Facebook 1 MSN U Want Travel zoo Tourist offices Travel agencies Sina discuss.com Airline websites Travel websites Priceline HongThai 4 U Travel 4

48 Suosikkipalvelut spontaanisti Kaikki vastaajat (maininnut palvelun spontaanisti, %) KIINA % Ctrip 41 Sina 1 Baidu 1 Sohu 1 Elong 1 mangocity.com Qunar Travel websites Google 1u.com Yahoo RenRen Tianya china-visit.com QQ 4 kaixin001.com 4 lvyouwang.com 4 lotour.com 4 *) 1 %:n mainitsemat palvelut KIINASSA izy.cn Lvye Twitter kuxun.cn 1.com ly3.com cctsol.com mop.com nanhutravel.com Facebook cytsonline.com Travel-online Youku Search engines doyouhike.net Yododo Wikipedia/ Wikitravel Travel agencies ifeng.com Forums dianping.com MSN KIINA % (jatkoa) Tuniu 3 lvmama.com 3 Airline websites 3 Tourist offices 3 china-sss.com 3 gov.cn 3 Taobao 3 Daodao dili30.com gzi.com.cn goeu.com Muita 1 %:n mainitsemia palveluita* Others 3 None 3 Dont know Kysymys: Now think about specific internet sites, services and communities. Please name your favourite sites, those that are most important for you when getting ideas about travel destinations? HONGKONG % Yahoo 0 Google Facebook 1 MSN U Want Travel zoo Tourist offices Travel agencies Sina discuss.com Airline websites Travel websites Priceline Hong Tai 4 U Travel 4 Zuji 3 Hotel.com Cathay Pacific New Holiday HONGKONG % (jatkoa) Wing On Travel Youtube Forums Travel Ctrip Travel Life Search engines Lonely Planet Muita 1 %:n mainitsemia palveluita* Others 34 None Dont know 1 *) 1 %:n mainitsemat palvelut HONGKONGISSA Blogs Wikipedia/ Wikitravel CX Holiday Apple Daily Baidu Hotmail EGL Tours mangocity.com Ebay Twitter Qunar Nextmedia U Magazine

49 Palveluiden tunnettuus ja käyttö Suosittelu ja sisällön tuottaminen

50 Matkailun online-mediabrändit KIINA Esittelyä lyhyesti Kiinan sosiaalisen median top- RenRen (renren.com) Kiinan Facebookin perusti vuonna 0 neljä Qinghua-yliopiston opiskelijaa. Aiemmin Xiaonei-nimellä tunnettu palvelu on suosituin nuoren opiskelijaväen keskuudessa. RenRen tukee Googlen ja Myspacen tapaan avointa Open Social - ohjelmointirajapintaa. Kaixin001 (kaixin001.com) ei mukana tutkimuksen listalla Helppokäyttöiseen ja intuitiiviseen käyttöliittymään panostanut Kaixin001 (Onnellinen001) miellyttää opiskelijoita varttuneempaa toimistoväkeä. Osa applikaatioista, kuten Friends for Sale sekä ilike, on kopioitu Facebookista. QQ (qzone.qq.com) 300 miljoonalla käyttäjällään QQ (Qzone) on maailman suurimpia sosiaalisen verkostoitumisen palveluja. QQ-pikaviestiohjelman ympärille rakentunut sivusto houkuttelee kävijöitä myös blogi- ja multimediatiedostojen jakopalvelullaan. QQ:n omistaa kiinalainen pörssiyhtiö Tencent, ja sen liikevoitto on noin miljardi dollaria vuodessa. Sina.com Noin sadalla miljoonalla rekisteröityneellä käyttäjällä kerskaileva uutispalvelu tarjoaa lukijoilleen lisäksi pikaviestipalveluja, keskustelufoorumeja, pelejä ja blogeja. Muut: Kiinan suurin hakukone Baidu.com taobao = Kiinan ebay = huutokauppa Uutispalveluita ainakin Sina, Netease, Sohu, xinhua Suositut video- ja TV-sivut Youku.com ja Tudou.com Matkailussa keskeisiä esim: Ctrip erikoistunut alennus-hotellivarauksiin, halpoihin lentolippuihin, pakettimatkoihin ja yleiseen tietoon 1u.com, Mangocity myös merkittäviä matkailusivustoja 1.com Kiinan maaseutuväestöä ja työläisiä kosiskeleva 1.com on noussut nopeasti yhdeksi suurimmista palveluntarjoajista. Käyttäjiä on yli sata miljoonaa. Päivittäin tämä tarkoittaa noin 30 miljoonaa sivunäkymää, miljoonaa palvelimelle ladattua valokuvaa sekä kolmea miljoonaa blogikirjoitusta. Lähde: Matkailu Internetin ja sosiaalisen tietolähteet median käyttö -tutkimus CH, HK (loka-marraskuu )

51 Matkailun online-mediabrändit KIINA Palveluiden käyttö kohderyhmässä: Suomesta kiinnostuneet (n=) Käyttää toisinaan Käyttää säännöllisesti taobao.com [ 淘 宝 网 ] 1 3 daysinn.cn [ 天 连 锁... baidu.com [ 百 度 ] elong.com [ 艺 龙 ] sina.com.cn [ 新 浪 ] qunar.com [ 去 哪 儿 ] google.cn [Google 中 文 ] 4 lotour.com [ 乐 途 旅 游 网 ] qq.com [ 腾 讯 ] 4 1yala.com [1yala] 1.com [ 网 易 ] kuxun.cn [ 酷 讯 网 ] 1 sohu.com [ 搜 狐 ] 30 tour.cn [tour.cn] 1 youku.com [ 优 酷 ] 3 4 china-sss.com [ 春 秋 旅 1 yahoo.com.cn [ 中 国 雅 虎 ] 3 40 aoyou.com [ 遨 游 ] 1 ctrip.com [ 携 程 ] 4 etpass.com [ 快 乐 e 行 ] 1 msn.com.cn [MSN 中 国 ] 3 1.com [ 中 国 通 用 旅 1 reneren.com [ 人 人 网 ] 30 tuniu.com [ 途 牛 旅 游 网 ] 1 1 xinhuanet.com [ 新 华 网 ] 33 travelsky.com [ 信 天 游 ] people.com.cn [ 人 民 网 ] 30 daodao.com [ 到 到 网 ] huanqiu.com [ 环 球 网 ] 30.com [ 全 游 网 ] chinanews.com.cn [ 中... yododo.com [ 游 多 多 旅 1 1u.com [ 同 程 网 ] lvtou.com [ 驴 头 网 ] 1 mangocity.com [ 芒 果 网 ] travelzoo.com 1 1 china.com.cn [ 中 国 网 ] izy.cn [ 爱 自 由 旅 游 网 ] % %

52 Matkailun online-mediabrändit HONG KONG Palveluiden käyttö kohderyhmässä: Suomesta kiinnostuneet (n=) Käyttää toisinaan Käyttää säännöllisesti Google 4 Miramar Travel 1 Youtube 30 3 Live.com Facebook 1 Asiamiles.com 14 Yahoo!Travel 30 CNN Wikipedia HKST.com 1 4 Hongthai.com Airasia Mingpao.com Ticket.com.hk On.cc 1 1 Travellife.org 4 MSN Travel 1 1 China-airlines.com Egltours HKReporter 1 Nextmedia.com Sina Travel Wing on travel HKCities Priceline 1 Airticket.com 3 Travelzoo 14 Travelocity 4 Ctrip.com 1 Expedia Morning-Star.com.hk 1 4 CNNgo % %

53 Matkailun online-mediabrändit KIINA Tunnettuus, käyttö, aktiivisuus 1/ TOP 1 nimikkeet Kaikki vastaajat (n=303) Ei tunne Tuntee nimeltä Kokeillut Käyttää toisinaan Käyttää säännöllisesti Tuottaa sisältöä Suositellut muille baidu.com [ 百 度 ] taobao.com [ 淘 宝 网 ] sina.com.cn [ 新 浪 ] qq.com [ 腾 讯 ] google.cn [Google 中 文 ].com [ 网 易 ] sohu.com [ 搜 狐 ] youku.com [ 优 酷 ] yahoo.com.cn [ 中 国 雅 虎 ] ctrip.com [ 携 程 ] msn.com.cn [MSN 中 国 ] reneren.com [ 人 人 网 ] xinhuanet.com [ 新 华 网 ] people.com.cn [ 人 民 网 ] huanqiu.com [ 环 球 网 ] chinanews.com.cn [ 中... 1u.com [ 同 程 网 ] china.com.cn [ 中 国 网 ] mangocity.com [ 芒 果 网 ] % %

54 Matkailun online-mediabrändit KIINA Tunnettuus, käyttö, aktiivisuus / #-3 nimikkeet Kaikki vastaajat (n=303) Ei tunne Tuntee nimeltä Kokeillut Käyttää toisinaan Käyttää säännöllisesti elong.com [ 艺 龙 ] daysinn.cn [ 天 连 锁... qunar.com [ 去 哪 儿 ] lotour.com [ 乐 途 旅 游 网 ] 1yala.com [1yala] kuxun.cn [ 酷 讯 网 ] tour.cn [tour.cn] china-sss.com [ 春 秋 旅 游 网 ] aoyou.com [ 遨 游 ] etpass.com [ 快 乐 e 行 ] 1.com [ 中 国 通 用 旅 游 ] tuniu.com [ 途 牛 旅 游 网 ] travelsky.com [ 信 天 游 ] daodao.com [ 到 到 网 ] 30.com [ 全 游 网 ] yododo.com [ 游 多 多 旅 行 网 ] lvtou.com [ 驴 头 网 ] travelzoo.com [Travelzoo] izy.cn [ 爱 自 由 旅 游 网 ] Tuottaa sisältöä 14 1 On suositellut muille ihmisille % %

55 Matkailun online-mediabrändit HONG KONG Tunnettuus, käyttö, aktiivisuus 1/ TOP 1 nimikkeet Kaikki vastaajat (n=303) Ei tunne Tuntee nimeltä Kokeillut Käyttää toisinaan Käyttää säännöllisesti Tuottaa sisältöä On suositellut muille ihmisille Google Facebook Youtube Yahoo!Travel 3 1 Wikipedia 1 14 Hongthai.com 3 MSN Travel Mingpao.com 4 3 Nextmedia.com On.cc 1 14 Egltours 3 3 Wing on travel 4 43 Priceline Travelzoo 34 1 Ctrip.com % %

56 Matkailun online-mediabrändit HONG KONG Tunnettuus, käyttö, aktiivisuus / #1-3 nimikkeet Kaikki vastaajat (n=303) Ei tunne Tuntee nimeltä Kokeillut Käyttää toisinaan Käyttää säännöllisesti Tuottaa sisältöä On suositellut muille ihmisille Live.com Asiamiles.com Morning-Star.com.hk Miramar Travel CNN Airasia HKST.com Travellife.org Ticket.com.hk China-airlines.com HKReporter HKCities Sina Travel Expedia Airticket.com Travelocity CNNgo % %

57 Merkittävimpien matkailumedioiden päällekkäiskäyttö Kiinasta viidestä merkittävimmästä matkailupalvelusta käytetään säännöllisesti tai toisinaan (kaikki vastaajat, %) Hongkongissa viidestä merkittävimmästä matkailupalvelusta käytetään säännöllisesti tai toisinaan (kaikki vastaajat, %) käyttää kaikkia viittä palvelua % käyttää kolmea tai neljää % ei yhtäkään % käyttää kahta 14 % käyttää vain yhtä viidestä % käyttää kaikkia viittä palvelua 1 % käyttää kolmea tai neljää % käyttää kahta 1 % ei yhtäkään % käyttää vain yhtä viidestä 1 % 1u.com Hongthai

58 YHTEENVETO: Suurimmat + hyvin profiloivat sivustot Kiina Hongkong Paljon vahvoja yleisportaaleja, hakukoneita, ym. (mm. Baidu, Taobao, Sina, qq, Google,.com, Sohu, Youku, Yahoo/cn Naisten keskuudessa korostuvat palveluista Ctrip (spontaani muistaminen korostuu miehiin nähden) sekä Mangocity ja Qunar, joita naiset sekä muistavat että käyttävät miehiä aktiivisemmin. Miehet mainitsevat Sohu palvelun selvästi naisia useammin, samoin Baidun ja Sinan hieman naisia useammin. Alle 30-vuotiailla korostuvia palveluita ovat Baidu ja Sina (muistavat spontaanisti vanhempia paremmin),.com (spontaani muistaminen 1 %, kun vanhemmilla - %). RenRenin käyttö korostuu ryhmässä (3 % käyttää säännöllisesti, kun kaikista vastaajista %). Ctripin spontaani muistaminen alikorostuu selvästi (vain 30 %, kun vanhemmilla 40-0 %). 4 % käyttää Googlea säännöllisesti. -4- vuotiaiden keskuudessa Ctrip korostuu: spontaani muistaminen on peräti 4 %, ja % käyttää Ctripiä säännöllisesti. Myös Elong ja Mangocity mainitaan spontaanisti muita ikäryhmiä useammin. Ikäryhmästä % käyttää Googlea säännöllisesti. 1u.com säännöllinen käyttö on muita ikäryhmiä korkeampi (30 %, kun nuoremmassa ja vanhemmassa ikäryhmässä alle %) 4+ vuotiaat: Ctripin spontaani muistaminen on korkea, 44 %. Käytössä kaikkien merkittävimpien matkailusivustojen käyttö jää nuoria ikäryhmiä vähäisemmäksi. Alueellisesti Shanghaissa matkailupalvelujen muistaminen ja käyttö näyttäisi olevan tällä hetkellä muita suurimpia kaupunkeja hieman parempi, esim. Ctripin spontaani muistaminen on 0 %, kun se muualla on alle 40 %. Qunaria ja Elongia käytetään hieman muita kaupunkeja aktiivisemmin. Guangdongissa hieman alikorostuvia palveluita ovat Qunar ja Elong, Pekingissä Mangocity ja Ctrip. Suomesta kiinnostuneet ryhmä vastaa perusjoukkoa (ts. siihen kuuluvat lähes kaikki vastaajat), joten mikään palvelu ei tässä joukossa korostu. Naisten keskuudessa muistetaan selvästi miehiä enemmän eri nettipalveluja, suurimmat ylikorostumat muistamisessa miehiin nähden ovat Yahoossa, Googlessa, Facebookissa sekä Sina-palvelussa. Nettipalveluiden käytön suhteen vain Wing on Travelin säännöllisinä käyttäjinä naiset korostuvat selvästi miehiin nähden. Miehet eivät juuri profiloidu minkään tietyn matkailusivuston käyttäjinä, joskin he mainitsevat geneerisen matkailusivustot sekä online-mediabrändeistä Pricelinen ja U Travelin naisia useammin. Alle 30-vuotiailla U Want ja HongThai palveluiden muistaminen korostuu. Myös palveluiden säännöllisen käytön puolesta HongThai korostuu nuorilla ( % vs. kaikki %), samoin MSN Travel ( %, kaikki 1 %) sekä HKST. Nuorista hongkongilaisista 4 % käyttää Facebookia säännöllisesti. -4- vuotiaiden keskuudessa vain TravelZoo korostuu hieman nuorimpaan ikäryhmään nähden (palvelun spont.muistaminen ja käyttö). Myös EglTours on keski-ikäisten keskuudessa käytetympi kuin nuorimmassa ikäryhmässä. 4+ vuotiaat: Palveluiden käytössä vain EglTours korostuu hieman nuorimpaan ikäryhmään verrattuna, brändien spontaanissa muistamisessa TravelZoo sekä U Travel. Ryhmä mainitsee geneerisen matkatoimistot muita useammin. Spontaanisti Hongkongissa tavanomaista enemmän mainittu turistitoimisto mainitaan yhtä usein (n. % spontaanisti) kaikissa taustaryhmissä. Matkatoimiston geneerisesti mainitsevat 4-0 vuotiaat sekä naiset selvästi muita useammin. Suomesta kiinnostuneet ryhmä vastaa perusjoukkoa (ts. siihen kuuluvat lähes kaikki vastaajat), joten mikään palvelu ei tässä joukossa korostu.

59 Ketkä tuottavat itse sisältöä? Entä ketkä suosittelevat netin palveluita muille? Datasta poimittiin kolme ryhmää: Tuottaa sisältöä netin (matkailu)medioihin (sisällöntuotto kaikkiin tutkittuihin online medioihin) Tuottaa sisältöä vain sosiaalisuuteen keskittyviin medioihin (CH: RenRen, QQ; HK: Facebook) Suosittelee netin (matkailu)medioita muille (suositellut tutkittuja online medioita) = Sisällöntuottaja = SoMe sisällöntuottaja = Suosittelija

60 Sisällöntuottajat ja suosittelijat Osuus eri maiden vastaajista, korostuvimmat demografiat Kiina Hongkong Espanja Italia Iso- Britannia Ranska Saksa Sisällöntuottaja Tuottaa sisältöä netin (matkailu)medioihin 0 % % % % % 14 % 1 % Hieman naisiin painottunut, naisia 4 % Ikäprofiililtaan vastaa pääjoukon väestöä (3 suurta kaupunkia). Suomessa jo käyneitä %, kun pääjoukossa lähes puolet vähemmän. Miehiin painottunut ryhmä (miehiä 1 %) -40 -vuotiaat korostuvat ryhmässä jonkin verran SoMe sisällöntuottaja Tuottaa sisältöä sosiaalisuuteen keskittyviin medioihin (esim. Facebook / Renren) 3 % % % % % % % % naisia Alle 30-vuotiaat korostuvat. Suomessa jo käyneitä peräti 14 % Lähes yhtä paljon miehiä kuin naisia Yli 40 % on 1-30-vuotiaita Suosittelija Suosittelee netin matkailumedioita muille 4 % 3 % 33 % 3 % % 30 % % Hieman useammin naisia kuin miehiä Ikäryhmittäin profiililtaan tasainen joukko Hieman miehiin painottunut ryhmä (miehiä 4 %). Iän suhteen vastaa lähes perusjoukkoa hieman nuoriin painottuen. Suomi-kiinnostus on hieman perusjoukkoa suurempaa. Matkailu ja sosiaalisen median käyttö tutkimus UK, FR, DE, ES, IT ()

61 Sisällöntuottajat & suosittelijat KIINA SUKUPUOLI Miehet Naiset Totaali (n=303) 0 0 Kiina Sisällöntuottaja (n=1) SoMe sisällöntuottaja (n=) Suosittelija (n=14) IKÄPROFIILI Totaali (n=303) Sisällöntuottaja Tuottaa sisältöä netin (matkailu)medioihin 0 % Hieman naisiin painottunut, naisia 4 % Ikäprofiililtaan vastaa pääjoukon väestöä (3 suurta kaupunkia). Suomessa jo käyneitä %, kun pääjoukossa lähes puolet vähemmän. Sisällöntuottaja (n=1) 33 3 SoMe sisällöntuottaja 3 % SoMe sisällöntuottaja (n=) Suosittelija (n=14) Tuottaa sisältöä sosiaalisuuteen keskittyviin medioihin (esim. Renren) % naisia Alle 30-vuotiaat korostuvat. Suomessa jo käyneitä peräti 14 % SUHDE SUOMEEN Ei ole käynyt eikä kiinnosta Ei ole käynyt, harkitsisi On käynyt Suomessa Totaali (n=303) Sisällöntuottaja (n=1) SoMe sisällöntuottaja (n=) Suosittelija (n=14) Suosittelija Suosittelee netin (matkailu)medioita muille 4 % Hieman useammin naisia kuin miehiä Ikäryhmittäin profiililtaan tasainen joukko

62 Sisällöntuottajat & suosittelijat HONGKONG SUKUPUOLI IKÄPROFIILI Miehet Naiset SUHDE SUOMEEN Totaali (n=303) Sisällöntuottaja (n=0) SoMe sisällöntuottaja (n=3) Suosittelija (n=) Totaali (n=303) Sisällöntuottaja (n=0) SoMe sisällöntuottaja (n=3) Ei ole käynyt eikä kiinnosta Ei ole käynyt, harkitsisi On käynyt Suomessa Suosittelija (n=) Totaali (n=303) Sisällöntuottaja (n=0) SoMe sisällöntuottaja (n=3) Suosittelija (n=) Sisällöntuottaja Tuottaa sisältöä netin (matkailu)medioihin SoMe sisällöntuottaja Tuottaa sisältöä sosiaalisuuteen keskittyviin medioihin (esim. Renren) Suosittelija Suosittelee netin (matkailu)medioita muille Hongkong % Miehiin painottunut ryhmä (miehiä 1 %) -40 -vuotiaat korostuvat ryhmässä jonkin verran % Lähes yhtä paljon miehiä kuin naisia Yli 40 % on vuotiaita 3 % Hieman miehiin painottunut ryhmä (miehiä 4 %). Iän suhteen vastaa lähes perusjoukkoa hieman nuoriin painottuen. Suomi-kiinnostus on hieman perusjoukkoa suurempaa.

63 Yhteenveto: Internet palvelujen tunnettuus ja käyttö Suositut palvelut ovat Kiinassa täysin toiset kuin Hongkongissa, eli alueiden verkkomediakenttä eroaa toisistaan vahvasti. Kummassakin maassa spontaanisti matkailupalveluista nousee yksi ylitse muiden: Kiinassa Ctrip, Hongkongissa Yahoo. Etenkin kiinalaiset, mutta myös hongkonglaiset ovat varsin aktiivisia tuottamaan omaa sisältöä verkkoon kiinalaiset (kolmen suuren kaupungin alueilla) ovat erittäin aktiivisia myös sosiaalisen median suhteen. Hongkongissa eri palveluita käytetään selvästi Kiinan tasoja vähemmän ja suosituimpien palveluiden määrä on Hongkongissa huomattavasti Kiinaa rajatumpi. Suunnittelun näkökulmasta: Sivustojen käytössä ja suosiossa on suuria maakohtaisia eroja. Kiinassa Ctrip on erittäin suosittu sivusto kun taas Hongkongissa Yahoolla on merkittävä rooli. Tehokkaimpiin mediavalintoihin päästään vain maakohtaisella suunnittelulla. Google ja Facebook ovat ainoat oikeasti globaalit brändit PAITSI Kiinassa!

64 Internetin palvelut matkapäätöksenteon eri vaiheissa

65 When you think of the different phases in travelling decision making which internet services are important for you in each of these phases? Tutkiskelu ENNEN matkakohteen valintaa Hankintavaihe (tarkemmat lentojen / majoituksen vertailut, yms.) Ennen matkaa (lisää suunnittelua ja vinkkejä lomalle) Matkan aikana (kokemusten jako verkossa) Matkan jälkeen (muistojen ja kokemusten jako muiden kanssa)

66 Online-mediat päätöksenteon vaiheissa KIINA TOP online-mediat kohderyhmässä: Suomesta kiinnostuneet, ei vielä käyneet (n=) Map sites baidu.com Weather sites google.cn sina.com.cn qq.com ctrip.com sohu.com.com Country/city * qunar.com mangocity.com 1yala.com youku.com Newsletters and ** reneren.com travelsky.com taobao.com yahoo.com.cn 1u.com Tutkiskelu Hankintavaihe Ennen matkaa Matkalla Matkan jälkeen Tutkiskeluvaiheessa 0 0 käytetään 0keskimäärin % yli eri palvelua ctrip.com mangocity.com baidu.com daysinn.cn Country/city qunar.com 1u.com taobao.com elong.com tuniu.com google.cn china-sss.com Newsletters and Map sites Weather sites lotour.com lvtou.com tour.cn etpass.com kuxun.cn 3 0 käytetään ka. yli 0 0 yhdeksää 0eri % palvelua * Country/city tourist organizations's site ** Newsletters and offers on your Weather sites Map sites google.cn baidu.com ctrip.com Country/city sina.com.cn etpass.com mangocity.com Newsletters and 1u.com lotour.com tuniu.com 1yala.com taobao.com 1.com elong.com qq.com sohu.com.com qunar.com käytetään 0ka. yli % kahdeksaa eri palvelua qq.com sina.com.cn Map sites sohu.com youku.com Weather sites daysinn.cn google.cn 1yala.com 1.com ctrip.com.com reneren.com tour.cn yododo.com kuxun.cn xinhuanet.com % qq.com reneren.com youku.com.com sina.com.cn elong.com ctrip.com sohu.com baidu.com china-sss.com lvtou.com lotour.com izy.cn huanqiu.com 30.com msn.com.cn people.com.cn google.cn qunar.com mangocity.com 1yala.com %

67 Online-mediat päätöksenteon vaiheissa HONG KONG TOP online-mediat kohderyhmässä: Suomesta kiinnostuneet, ei vielä käyneet (n=) Country/city * Map sites Google Weather sites Yahoo!Travel Newsletters and ** Hongthai.com Egltours Wing on travel Wikipedia HKCities Morning- Sina Travel MSN Travel Travelzoo Facebook Miramar Travel Youtube Nextmedia.com Mingpao.com Tutkiskelu Hankintavaihe Ennen matkaa Matkalla Matkan jälkeen Käytetään ka. 0 0 eri palvelua 0 % Ticket.com.hk Hongthai.com Wing on travel Newsletters and Priceline Egltours China- Airasia Morning- Miramar Travel HKST.com Asiamiles.com Google Country/city Travelzoo Ctrip.com Yahoo!Travel Airticket.com Map sites HKCities käytetään 0 0 ka. yli 0 eri % palvelua * Country/city tourist organizations's site ** Newsletters and offers on your Country/city Map sites Weather sites Google Yahoo!Travel Newsletters and Hongthai.com Wing on travel Egltours HKCities Sina Travel Miramar Travel Priceline Morning- Travelzoo Wikipedia Ticket.com.hk Nextmedia.com Mingpao.com Youtube MSN Travel käytetään 0 % ka. eri palvelua Facebook Youtube Google Country/city Map sites Yahoo!Travel HKCities HKReporter Wikipedia Hongthai.com Sina Travel MSN Travel Nextmedia.com Travellife.org Asiamiles.com Weather sites Mingpao.com % Facebook Youtube HKCities Yahoo!Travel Google Egltours Wing on travel Morning- Country/city Hongthai.com Sina Travel MSN Travel HKST.com Travellife.org HKReporter Live.com Newsletters and Nextmedia.com Miramar Travel Airticket.com On.cc %

68 Prosessista: MEK:n sosiaalisen median strategiaraportissa (Avaus) oli määritelty asiakaskokemuskartan kohtia, joita olisi MEK:n kannalta hyvä tutkia tarkemmin, seurata ja tukea. Kaikki nämä kohdat olivat enjoyment sävyltään positiivisia, high emotional point (mallissa family traveller kohderyhmä).

69 KÄYTTÄYTYMINEN Seurattavat / tuettavat vaiheet suomeksi: ENNEN MATKAA MATKALLA MATKAN JÄLKEEN TUTKISKELU VARAUS VALMISTELU LÄHTÖ PERILLÄ PALUU MUISTELU JAKAMINEN Etsii inspiraatio ja suunnittelee matkaa Varaa ja maksaa matkan tehokkaasti Odottaa matkaa Matkustus kohteeseen Kohteessa olosta nautiskelu Matka kotiin Muistoista ja kokemuksista nauttiminen Kokemusten jako ystävien kanssa Kuulee ystävien kokemuksista On kommunikaation vastaanottajana Tutkiskelee ja vertailee matkakohteita verkossa Lukee kohteesta Kertoo ystäville omista suunnitelmista Suunnittelee aktiviteetteja kohteessa Jakaa kokemuksiaan blogissa, yhteisösivustoilla, sähköpostitse, jne. Kertoo ystäville kokemuksistaan Jakaa valokuvia meilitse tai valokuvien jakosivustolla Matkailu ja sosiaalisen median käyttö tutkimus UK, FR, DE (touko-kesä )

70 KÄYTTÄYTYMINEN ENNEN MATKAA TUTKISKELU VARAUS VALMISTELU Etsii inspiraatio ja suunnittelee matkaa Kuulee ystävien kokemuksista On kommunikaation vastaanottajana Varaa ja maksaa matkan tehokkaasti Tutkiskelee ja vertailee matkakohteita verkossa Euroopan tutkituissa maissa henkilökohtainen kokemus ja internet ovat matkaideoiden ja tiedon lähteinä kaikkein tärkeimmät, MATKALLA sillä ainoalla poikkeuksella, että Espanjassa MATKAN keskustelut JÄLKEEN muiden ihmisten kanssa nousevat. sijalle. Kiinassa LÄHTÖ ja Hongkongissa PERILLÄ on nähtävissä tietty PALUU kulttuurinen ero MUISTELU keskustelu muiden JAKAMINEN kanssa on merkittävämmässä roolissa, vaikkakin Kiinassa internet lähteenä vie ylivoimaisesti 1. sijan lähteissä. Odottaa matkaa Matkustus Kohteessa olosta kohteeseen nautiskelu Google/Baidu, suurimmat kaupalliset matkailupalvelut sekä monet yleistä tietoa tarjoavat palvelut (kohteen omat viralliset sivut, kartat, sääsivustot) ovat apuna kun matkakohdetta ideoidaan. Hongkongissa kohteen turistiorganisaation sivut nousevat tutkiskeluvaiheessä tärkeimmäksi koetuksi lähteeksi Googlen ja karttasivustojen rinnalla. Matka kotiin Muistoista ja kokemuksista nauttiminen Kokemusten jako ystävien kanssa Useimmat internetin palvelut, sivustot ja toiminnot tukevat vertailevaa käyttäytymistä/ toimintaa. Netin matkailuun liittyvistä palveluista hintavertailu on lähes kaikissa tutkituissa maissa tärkeimmäksi koettu tai aivan kärjessä näin myös nyt tutkituissa maissa. Matkailu ja sosiaalisen median käyttö tutkimus ES, IT (syyskuu ) Matkailu ja sosiaalisen median käyttö tutkimus UK, FR, DE (touko-kesä )

71 KÄYTTÄYTYMINEN ENNEN MATKAA MATKALLA MATKAN JÄLKEEN TUTKISKELU VARAUS VALMISTELU LÄHTÖ PERILLÄ PALUU MUISTELU JAKAMINEN Etsii inspiraatio ja suunnittelee matkaa Kuulee ystävien kokemuksista On kommunikaation vastaanottajana Varaa ja maksaa matkan tehokkaasti Tutkiskelee ja vertailee matkakohteita verkossa Odottaa matkaa Keskustelut ystävien, sukulaisten ja kollegoiden kanssa ovat muita maita tärkeämmäksi koettuja Kiinassa ja Hongkongissa. How do you get the ideas for selecting a destination / where to travel? Who affects on your decisions? --- family friends, Friends, i.e. My wife my son or whoever I care... Laaja somen käyttö tukee tätä käyttäytymistä / mentaliteettia. Sosiaalisuuden avustuksella vaikuttamisen voidaan arvioida olevan Kiinassa ja Hongkongissa huomattavan tehokas tapa viedä viestejä eteenpäin.

72 Kysyimme: How do you get the ideas for selecting a destination / where to travel? Who affects on your decisions? Idealähteet ja matkavalinnan motiivit: Esimerkkejä avoimista vastauksista Some people check the blog, and of course economic budget-related reasons nainen Kiina Budjetin mukaan Girlfriend mies Hongkong My wife has her own preferences mies 30 Kiina friend matkaseuran kanssa päätetty / matkaseuran mukaan valittu nainen 3 Hongkong family, friends, nainen 3 Hongkong Decide the destination based on media information and life experience mies 3 Kiina kumuloitu tieto/mielikuvat I decided to take Vacation time and to determine where to go based on tourism, from the Internet to find flights and hotels Sopiva ajankohta, kiinnostava turistikohde According to the recommendations of people around the tourist sites we have selected approximately -3. Muiden suositukset mies 44 Kiina nainen 0 Kiina friends mies 1 Hongkong Family and friends nainen Kiina me, family nainen Hongkong

73 Kysyimme: What affects most on where you decide to travel? Matkakohteen valinnan motiivit: Mikä vaikuttaa eniten valintaan? Air tickets, hotel prices nainen Hongkong --- the destination is worth the price mies 30 Kiina cheap mies 1 Hongkong cost nainen 3 Hongkong money mies 4 Hongkong Price nainen 44 Hongkong Media campaigns and price mies 3 Kiina Concern about the duration and total cost for the planned trip mies Hongkong The greatest impact on my family, it should be with family. nainen 0 Kiina family nainen 3 Hongkong Family mies 3 Kiina Family and friends nainen Kiina Time mies 44 Kiina weather price nainen Hongkong Environment mies Hongkong If it is foreign, the stability of the local government, anti-chinese climate? visa acquired easily? nainen Kiina

74 KÄYTTÄYTYMINEN ENNEN MATKAA MATKALLA MATKAN JÄLKEEN TUTKISKELU VARAUS VALMISTELU LÄHTÖ PERILLÄ PALUU MUISTELU JAKAMINEN Etsii inspiraatio ja suunnittelee matkaa Kuulee ystävien kokemuksista Varaa ja maksaa matkan tehokkaasti Odottaa matkaa Matkustus kohteeseen Kohteessa olosta nautiskelu Matka kotiin Muistoista ja kokemuksista nauttiminen Kokemusten jako ystävien kanssa Matkailuideoiden musta laatikko valintaperusteina ja ideoiden lähteinä esimerkiksi On kommunikaation vastaanottajana Tutkiskelee ja vertailee matkakohteita verkossa Muiden suositukset Sopiva ajankohta, kiinnostava turistikohde Budjetin mukaan jokin uusi paikka iteratiivisen prosessin tulos minimivaatimusten kombinaatio harrastuneisuus, kiinnostus matkailua kohtaan motiivina kohteen luonne matkaseuran kanssa päätetty / matkaseuran mukaan valittu kumuloitu tieto/mielikuvat optimaalinen sovittaminen muuhun elämään kiinnostus + helppous tarjousten antama heräte mielijohde, mainonnan/median antama heräte jopa valinnan hauskuus / leikillisyys mikä tahansa loma! Matkailu ja sosiaalisen median käyttö tutkimus ES, IT (syyskuu ) Matkailu ja sosiaalisen median käyttö tutkimus UK, FR, DE (touko-kesä )

75 KÄYTTÄYTYMINEN ENNEN MATKAA MATKALLA MATKAN JÄLKEEN TUTKISKELU VARAUS VALMISTELU LÄHTÖ PERILLÄ PALUU MUISTELU JAKAMINEN Etsii inspiraatio ja suunnittelee matkaa Varaa ja maksaa matkan tehokkaasti Odottaa matkaa Matkustus kohteeseen Kohteessa olosta nautiskelu Matka kotiin Muistoista ja kokemuksista nauttiminen Kokemusten jako ystävien kanssa Kiinan ja Hongkongin tuloksissa matkatiedon lähteenä korostuu keskustelut toisten ihmisten kanssa lisäksi sosiaalisen median käytön tasot ovat huomattavan korkeita. Muilta saadut tiedot ja ideat ovat merkittävässä roolissa! Lukee kohteesta Suunnittelee aktiviteetteja kohteessa Kertoo ystäville omista suunnitelmista Hakukoneet eivät matkan valmisteluvaiheessa saa Kiinassa ja Hongkongissa aivan kärkisijaa (tosin Googlen ja Baidun nettopeittoa ei tässä ole huomioitu); Kiinassa sää- ja karttapalvelut konkreettisina palveluina nousevat kärkeen, Hongkongissa puolestaan kohteen matkailuorganisaation sivulla on aavistuksen hakukonetta suurempi rooli. Yleiskuvassa ollaan kuitenkin varsin lähellä Euroopan maissa nähtyjä tuloksia. Matkailu ja sosiaalisen median käyttö tutkimus ES, IT (syyskuu ) Matkailu ja sosiaalisen median käyttö tutkimus UK, FR, DE (touko-kesä )

76 KÄYTTÄYTYMINEN ENNEN MATKAA MATKALLA MATKAN JÄLKEEN TUTKISKELU VARAUS VALMISTELU LÄHTÖ PERILLÄ PALUU MUISTELU JAKAMINEN Etsii inspiraatio ja suunnittelee matkaa Varaa ja maksaa matkan tehokkaasti Odottaa matkaa Matkustus kohteeseen Kohteessa olosta nautiskelu Matka kotiin Muistoista ja kokemuksista nauttiminen Kokemusten jako ystävien kanssa Kuulee ystävien kokemuksista On kommunikaation vastaanottajana Tutkiskelee ja vertailee matkakohteita verkossa Lukee kohteesta Suunnittelee aktiviteetteja kohteessa Sosiaalisen median lukeminen on Euroopan maihin nähden huomattavasti yleisempää Kiinassa ( %) ja Hongkongissa (1 % käyttää alkuvaiheen ideoinnissa). UK: % etsii muiden kokemuksia alkuvaiheen ideoinnissa, FR: % ES: 14 % DE: % IT: % Kertoo ystäville omista suunnitelmista Jakaa kokemuksiaan blogissa, yhteisösivustoilla, sähköpostitse, jne, Suosittelee netin matkailumedioita muille Kiina: 4 % HK: 3 % UK: % Ranska: 30 % Saksa: % Espanja: 33 % Italia: 3 % Tuottaa itse sisältöä netin (matkailu)medioihin Kiina: 0 % HK: % UK: % Ranska: 14 % Saksa: 1 % Espanja: % Italia: % Kertoo ystäville kokemuksistaan Jakaa valokuvia meilitse tai valokuvien jakosivustolla When searching the internet for ideas and information in order to decide travel destination What would you do in the internet? Matkailu ja sosiaalisen median käyttö tutkimus ES, IT (syyskuu ) Matkailu ja sosiaalisen median käyttö tutkimus UK, FR, DE (touko-kesä ) Read travel reports and advice and write down some recommended places from other users! Search for information we have to know for the trip and compare the prices! Nainen, v. Kiina

77 Yhteenveto: Internet palvelujen tärkeys päätöksentekoprosessin eri vaiheissa Ennen matkaa tapahtuvassa tutkiskelussa hakukoneet ovat merkittävässä roolissa, mutta painotus hakuun on Kiinassa ja Hongkongissa hieman vähäisempi kuin Euroopan maissa. Kiinassa sosiaalinen media ja Hongkongissa kohteen turistiorganisaation sivut saavat paljon roolia matkan suunnitteluvaiheessa. Molemmissa maissa myös kartta- ja sääpalvelut koetaan tärkeinä. Toisin kuin tutkituissa Euroopan maissa, Kiinassa kohteen turistiorganisaation sivustolla on selvästi vähäisempi rooli tutkiskeluvaiheessa, mutta toisaalta sillä on melko monelle merkitystä matkan hankintavaiheessa. Hongkongissa turistiorganisaation sivun rooli on ensisijainen tutkiskelu- ja ennen matkaa vaiheissa. Matkan aikana ja sen jälkeen internetin palveluissa merkittäviä ovat Kiinassa ja Hongkongissa sosiaalisen median yhteisöpalvelut. Suunnittelun näkökulmasta: Koska mainonnalla pyritään vaikuttamaan erityisesti tutkiskelu- ja hankintavaiheessa, on tehokkaimmat kanavat valittava maakohtaisesti. Googlen, matkailusivustojen sekä Facebookin yhdistelmällä katamme Hongkongissakin päätöksentekoprosessin kaikki vaiheet, mutta Kiinassa kampanjoitaessa joudutaan suunnittelussa huomioimaan Kiinan omat suosikkisivustot. Kiinassa sisällön tuotanto ja suosittelu muille olivat muita maita selvästi korkeammalla tasolla, varsinkin saiteilla Taobao, Sina, QQ. Voidaanko aktivoida Suomessa jo käyneitä?

78 Suomi kohteena - miksi se kiinnostaa / ei kiinnosta?

79 Näin kysyimme: Please tell why you wouldn t consider Finland? Why is it not interesting destination?

80 Miksi Suomi ei kiinnosta? KIINA Ne jotka eivät ole käyneet, eivätkä ole kiinnostuneita tulemaankaan Suomeen (n=) KIINA % Too expensive 33 Esimerkkejä vastaajien kommenteista: Not my favourite, me / family prefers other countries or destinations or other Scandinavian countries Unknown, too foreign, strange / have not seen much about it Already have other destinations planned Other I don't have the money. Mies v. I prefer to visit another country. Nainen 4 v. Don't know about it. Nainen v. Don't like it Mies 3 v. too COLD, only good in summer, not good in winter 4 Not interesting, attractive, or special 4 Not yet planned, not yet (to Finland) 4 Too far 4 No tourist attractions/ places of interest 4

81 Miksi Suomi ei kiinnosta? HONGKONG Ne jotka eivät ole käyneet, eivätkä ole kiinnostuneita tulemaankaan Suomeen (n=3) HONGKONG % Too expensive Not interesting, attractive, or special Already have other destinations planned Too far too COLD, only good in summer, not good in winter Unknown, too foreign, strange / have not seen much about it Need to learn the language 3 Other 14 Esimerkkejä vastaajien kommenteista: Too far, too cold. mies 1 I'm not interested in it at the moment. nainen 43 No attractive information. nainen I'm not interested. nainen 3 I don t know this place. nainen 40 There are too many other countries that I'd prefer to visit, so I won't visit this country at the moment. nainen The time of flight is too long. nainen 4 Expensive nainen 43 Nothing

82 Näin kysyimme: Please tell why Finland is a good destination in your opinion? Why Finland interests you?

83 KIINA Entä miksi Suomi kiinnostaa? KIINA Ne jotka eivät ole käyneet Suomessa, mutta ovat kiinnostuneet tulemaan, sekä Suomessa jo aiemmin käyneet (n=) Scandinavian culture Landscape, beautiful landscape 1 Nature/ virgin nature Beautiful place/ country North/ Nordic/ northern Europe Lakes/ country of 00 lakes developed country Like/ interested in/ curious about Scandinavia Like Finland/ the country/ interesting country/ interesting destination Sauna Have never been to/ curious about/ want to get to know Finland People/ friendly people/ Nordic people Cold/ snow/ winter Climate/ weather (general) 4 Exotic 4 Midsummer/ white nights/ Northern lights 3 Different/ new/ unknown country 3 Hear good things about Finland 3 Clean air/ fresh air 3 Like European countries 3 Environmental protection/ no pollution 3 Nokia 3 Forests Helsinki Green Fjord Flora/ vegetation/ flowers Peace/ calmness/ solitude interested in other countries Winter sports Safe country Home of Santa/ Christmas Romantic History Clean Rural/ countryside/ farm life Other miscellaneous comments * 1 Polar/ Arctic Circle Shopping/ souvenirs/ local specialties Nothing Advertisement/ promotion Doesn't know % Natural environment and way of life. mies 3 I want to visit the country of 00 lakes. nainen 30 Beautiful landscapes, educated people. mies Sauna, North European countries, beautiful landscape, many forests, lakes, wood products and creative products...etc. Finland has been named country of 00 lakes, which is very attractive to me. There are plenty of mushrooms there, and it must be very interesting to pick them. Because of the special geographical location, Finland has continuous day and continuous night, which is very interesting to me. nainen 40 nainen 1 Beautiful environment, friendly people. mies 4 Cultures, holiday, sights, shopping. nainen The sauna is very famous. I want to try it. Snow scenes are also beautiful. nainen 0 It's quite exotic. mies 4 Everyone in European countries has a suitable job and a nice life. The names of the countries are very wonderful. The scenes and landscapes are beautiful. It is the country of 00 lakes and has fascinating northern lights. nainen

84 Entä miksi Suomi kiinnostaa? HONGKONG Ne jotka eivät ole käyneet Suomessa, mutta ovat kiinnostuneet tulemaan, sekä Suomessa jo aiemmin käyneet (n=) HONGKONG % Landscape, beautiful landscape Have never been to, curious about/ want to get to know Finland 1 Home of Santa/ Christmas Likes Finland, interesting country/ destination Cold/ snow/ winter North/ Nordic/ northern Europe Scandinavian culture People/ friendly people/ Nordic people Midsummer/ white nights/ Northern lights Nature/ virgin nature 4 Peace/ calmness/ solitude 4 Clean 3 Food/ gastronomy 3 Climate/ weather (general) interested in other countries Different/ new/ unknown country Different Exotic developed country Few people/ not overpopulated Hear good things about Finland Forests Flora/ vegetation/ flowers Friends/ Relatives in Finland Clean air/ fresh air Good/ quality accommodation Beautiful buildings/ architecture Green Like European countries History Environmental protection/ no pollution Lakes/ country of 00 lakes Polar/ Arctic Circle Other miscellaneous comments* 1 Romantic Nothing Rural/ countryside/ farm life Doesn't know Safe country Sauna Shopping/ souvenirs/ local specialties Winter sports Beautiful landscapes, sights. The local relaxed way of life. Esimerkkejä vastaajien kommenteista: mies All 4 north europe I had the interest to go. mies 3 clean nice place culture people things expensive but still want to go I'm interested to go anywhere I have never been to provided that is a safe place for visit. Finland is one. Santa Claus Village, Arctic Circle, midnight sun. clean nice place culture people things expensive but still want to go mies 4 mies 43 nainen 4 mies 4 Landscape, culture. nainen 30 Peaciful clean with beautiful scenery nainen ski santa clause mies 43 the north europe seems romantic and there are snow in winter mies

85 Kysyimme: Regarding Finland as a possible holiday destination, what kind of information you would like to get about Finland? Mitä Suomesta haluttaisiin tietää? Esimerkkejä avoimista vastauksista Attractions nainen Hongkong Accommodation, tourist attractions, weather conditions nainen Kiina Experirnce of local customs and places of interest, enjoy the local travel comfortable mies 30 Kiina Geography, climate, attractions, history and culture mies 3 Kiina Weather, Traffic and accommodation mies 3 Kiina Sauna Season nainen 0 Kiina weather and famous place mies 1 Hongkong Finland resort, snacks, special products nainen Kiina [I would] visit the travel agency's web sites and go to their office to get more information mies Hongkong

86 Yhteenveto: Suomi-mielikuvat Kiinassa vain % ja Hongkongissa % ei ole kiinnostunut Suomesta lomakohteena. Selvimmät esteet ei-kiinnostuneiden vastaajien Suomi-mielikuvassa ovat: Suomen loma olisi liian kallis Suomi on epäkiinnostava, tuntematon, liian vieras Suomesta puolestaan ollaan kiinnostuneita, koska Skandinavian kulttuuri kiinnostaa, Kiinassa tämä on eniten mainittu kiinnostuksen syy Maisemat ja luonto kiinnostavat, Hongkongissa tämä syy on kärjessä Joulupukin mainitsee Hongkongissa peräti % kiinnostuneista Suunnittelun näkökulmasta: Kalleusmielikuva ei liene ongelma hyvätuloisimmassa osassa kohderyhmää. Positiivisien mielikuvien ja kiinnostuksen syiden korostaminen viestinnällä toimii preferenssiä ja Suomen houkuttelevuutta lisäävästi. Samalla pitkäjänteisellä työllä voidaan kohottaa myös tunnettuutta.

87 Yhteenveto

88 Yhteenveto 1/ Matkailuaikeet Eri tietolähteiden tärkeys Hongkongilaiset ovat matkustaneet kaupunkilomien osalta selvästi kiinalaisia vähemmän, Kiinassa kaupunkilomailu on samalla tasolla ja ylikin kuin Euroopan tutkituissa maissa. Touring lomat korostuvat Euroopan tutkittuihin maihin nähden. Kiinalaisilla ja hongkongilaisilla on suhteellisen paljon matkustusaikeita Kiinassa eniten rantalomia kohtaan, Hongkongissa risteily- ja lumilomia kohtaan. Kiinnostus eri matkatyyppejä kohtaan jakautuu kuitenkin varsin tasaisesti molemmissa maissa. Molemmissa maista valtaosa kohderyhmä on kiinnostunut Suomesta matkailukohteena Henkilökohtaisen kokemuksen merkitys matkustusideoiden ja tiedonlähteenä antaa Kiinassa ja Hongkongissa sijaa keskusteluille muiden ihmisten kanssa, mikä liittynee vahvasti alueen kulttuureihin. Internet tiedon- ja ideoiden lähteenä on kuitenkin Kiinassakin ylivoimaisesti 1. sijalla lähteissä, Hongkongissa toisena yhdessä henkilökohtaisen kokemuksen kanssa. Hongkongissa matkatoimistojen rooli nousee muita tutkittuja maita merkittävämmäksi. Suunnittelun näkökulmasta: Kiinassa Suomesta matkailukohteena kiinnostuneet ovat matkustamisen suhteen varsin aktiivista joukkoa, eli mitä todennäköisimmin heavy -matkustajia. Hongkongissa ei niinkään nouse esiin eroa kiinnostuneiden vs. ei-kiinnostuneiden matkailukäyttäytymisessä. Molemmissa maissa kiinnostus kohdistuu useisiin eri matkatyyppeihin: Suomesta kannattaa jatkossakin viestiä monipuolisena matkakohteena Suunnittelun näkökulmasta: Vaikuttamalla kaikkiin kolmeen tärkeimpään tietolähteeseen saavutamme parhaan tuloksen: Internet on tehokkain kanava mainonnalle ja täsmällisen tiedon tarjonnalle (hakusanamainonta), etenkin Kiinassa. Ystävien ja tuttavien, muiden ihmisten kertoman, vaikutusmahdollisuuksista kannattaa Kiinassa ja Hongkongissa ottaa mahdollisimman paljon tehoja irti läsnäololla sosiaalisessa mediassa Matkailijoiden omiin kokemuksiin ja mielikuviin vaikutamme parhaiten mielikuvamainonnalla tai luomalla kokemuksia Suomesta (esim. tapahtumat). Hongkongissa on hyvä huomioida myös matkatoimistojen melko suuri vaikutus. Internet idea- ja tietolähteenä Internetiä käytetään idea- ja tietolähteenä varsin monipuolisesti; tietoa ei haeta vain yhdestä kohteesta etenkin Kiinassa internetin rooli on erittäin vahva, Hongkongissa ei niinkään. Euroopan maista poiketen tärkeimmiksi palveluiksi nousevat hakukoneen edelle paitsi hintavertailu, myös yhteisölliset palvelut ja foorumit sekä kohteen turistiorganisaation sivusto Hongkongissa myös kuvat ja videot. Euroopassa selvästi vähemmän tärkeiksi koetut verkkopalvelutyypit korostuvat hieman näillä alueilla, etenkin Kiinassa pod castit. Suunnittelun näkökulmasta: Erityisesti Kiinassa hakusanamainonta sekä Visitfinland.comin löydettävyys hakutuloksissa ovat erittäin tärkeässä roolissa on huomioitava myöskin se, että Baidu, Kiinan oma hakukone, on merkittävässä asemassa. Näkyvyys ja löydettävyys eri tyyppisissä palveluissa tekee markkinoinnista tehokkaampaa, koska kohderyhmä etsii ideoita monista eri kanavista. Hakukäyttäytyminen Kiinassa ja Hongkongissa hakutoiminnossa ei matkan suunnittelussa ja ideoinnissa ole aivan yhtä vahvaa roolia kuin Euroopan tutkituissa maissa. Kun matkaa aletaan suunnitella, haku nousee Kiinassa ja Hongkongissakin eniten mainituksi toiminnaksi, mutta selvästi vähemmissä määrin kuin Euroopassa. Kiinassa ja Hongkongissa painotetaan konkreettisten asioiden selvittämistä netissä sekä kulttuuriin tutustumista. Kiinassa neljä kymmenestä ja Hongkongissa joka kolmas hakee tietoa suoraan maan tai matkakohteen nimellä, noin joka neljäs vertailee hintoja. Kiinassa joka viides etsii netistä tietoa muiden matkakokemuksista, Hongkongissakin 1 % - taso on Euroopan yleistä taso korkeampi. Suunnittelun näkökulmasta: Yhdistettynä kiinalaisten ja hongkonglaisten suureen Suomikiinnostuksen asteeseen, hakusanamainonta ja löydettävyys hakutuloksissa voisivat toimia tehokkaasti näillä markkinoilla, jos esiin maissa korostuvia asioita, esim. nähtävyydet ja kulttuuri. Myös hakukoneoptimointi ja orgaanisen haun laadukkuus olisi varmistettava näillä markkinoilla.

89 Yhteenveto / Internetin palvelujen tunnettuus ja käyttö Suositut palvelut ovat Kiinassa täysin toiset kuin Hongkongissa, eli alueiden verkkomediakenttä eroaa toisistaan vahvasti. Kummassakin maassa spontaanisti matkailupalveluista nousee yksi ylitse muiden: Kiinassa Ctrip, Hongkongissa Yahoo. Etenkin kiinalaiset, mutta myös hongkonglaiset ovat varsin aktiivisia tuottamaan omaa sisältöä verkkoon kiinalaiset (kolmen suuren kaupungin alueilla) ovat erittäin aktiivisia myös sosiaalisen median suhteen. Hongkongissa eri palveluita käytetään selvästi Kiinan tasoja vähemmän ja suosituimpien palveluiden määrä on Hongkongissa huomattavasti Kiinaa rajatumpi. Suunnittelun näkökulmasta: Sivustojen käytössä ja suosiossa on suuria maakohtaisia eroja. Kiinassa Ctrip on erittäin suosittu sivusto kun taas Hongkongissa Yahoolla on merkittävä rooli. Tehokkaimpiin mediavalintoihin päästään vain maakohtaisella suunnittelulla. Google ja Facebook ovat ainoat oikeasti globaalit brändit PAITSI Kiinassa! Palvelujen tärkeys päätöksentekoprosessin vaiheissa Suomi-mielikuvat Ennen matkaa tapahtuvassa tutkiskelussa hakukoneet ovat merkittävässä roolissa, mutta painotus hakuun on Kiinassa ja Hongkongissa hieman vähäisempi kuin Euroopan maissa. Kiinassa sosiaalinen media ja Hongkongissa kohteen turistiorganisaation sivut saavat paljon roolia matkan suunnitteluvaiheessa. Molemmissa maissa myös kartta- ja sääpalvelut koetaan tärkeinä. Toisin kuin tutkituissa Euroopan maissa, Kiinassa kohteen turistiorganisaation sivustolla on selvästi vähäisempi rooli tutkiskeluvaiheessa, mutta toisaalta sillä on melko monelle merkitystä matkan hankintavaiheessa. Hongkongissa turistiorganisaation sivun rooli on ensisijainen tutkiskelu- ja ennen matkaa vaiheissa. Matkan aikana ja sen jälkeen internetin palveluissa merkittäviä ovat Kiinassa ja Hongkongissa sosiaalisen median yhteisöpalvelut. Kiinassa vain % ja Hongkongissa % ei ole kiinnostunut Suomesta lomakohteena. Selvimmät esteet ei-kiinnostuneiden vastaajien Suomi-mielikuvassa ovat: Suomen loma olisi liian kallis Suomi on epäkiinnostava, tuntematon, liian vieras Suomesta puolestaan ollaan kiinnostuneita, koska Skandinavian kulttuuri kiinnostaa, Kiinassa tämä on eniten mainittu kiinnostuksen syy Maisemat ja luonto kiinnostavat, Hongkongissa tämä syy on kärjessä Joulupukin mainitsee Hongkongissa peräti % kiinnostuneista Suunnittelun näkökulmasta: Koska mainonnalla pyritään vaikuttamaan erityisesti tutkiskelu- ja hankintavaiheessa, on tehokkaimmat kanavat valittava maakohtaisesti. Googlen, matkailusivustojen sekä Facebookin yhdistelmällä katamme Hongkongissakin päätöksentekoprosessin kaikki vaiheet, mutta Kiinassa kampanjoitaessa joudutaan suunnittelussa huomioimaan Kiinan omat suosikkisivustot. Kiinassa sisällön tuotanto ja suosittelu muille olivat muita maita selvästi korkeammalla tasolla, varsinkin saiteilla Taobao, Sina, QQ. Voidaanko aktivoida Suomessa jo käyneitä? Suunnittelun näkökulmasta: Kalleusmielikuva ei liene ongelma hyvätuloisimmassa osassa kohderyhmää. Positiivisien mielikuvien ja kiinnostuksen syiden korostaminen viestinnällä toimii preferenssiä ja Suomen houkuttelevuutta lisäävästi. Samalla pitkäjänteisellä työllä voidaan kohottaa myös tunnettuutta. Verkon matkailumedian käytön luonteesta Luonteeltaan verkon matkailumedian käyttö on paljolti hakujen tekemiseen ja vertailuun keskittynyttä toimintaa, ja useimmat netin matkailupalvelut tukevat tätä vahvasti. Hintavertailu on merkittävässä roolissa ja siihen on eri matkailun mediabrändien kautta paljon vaihtoehtoja ja välineitä. Saatavilla olevan tiedon määrä onkin valtava, ja eri verkkopalveluiden käytön hajonta kertoo, että moninaisuus sekä pirstaloituminen kuuluvat netin matkailumedioihin väistämättä. Kiinnostavana ja mukavana, vapaa-aikaan liittyvänä aiheena matkustamiseen liittyvä keskustelu on yleistä ja henkilökohtainen keskustelu ystävien, tuttavien tai sukulaisten kanssa koetaan tärkeänä matkailun idea- ja tietolähteenä - tätä on hyvä tukea. Myös verkon keskustelujen rooli on merkittävä monille, ja sosiaalisen median lukeminen näyttäytyykin sitä käyttävien puheessa aina itsestäänselvyytenä.

Visit Finland Matkailu ja sosiaalisen median käyttö

Visit Finland Matkailu ja sosiaalisen median käyttö Visit Finland Matkailu ja sosiaalisen median käyttö ESPANJA, ITALIA Syksy 00 Sisältö Menetelmästä ja toteutuksesta Vastaajien taustaa: Kiinnostus Suomea kohtaan, matkailuaikeet Mistä matkailuideoita saadaan?

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Visit Finland Suomen tunnettuus ja mielikuva

Visit Finland Suomen tunnettuus ja mielikuva Visit Finland Suomen tunnettuus ja mielikuva ISO-BRITANNIA, RANSKA, SAKSA Sisältö Taustaa: Menetelmästä, vastaajien taustatiedot Originellien lomakohteiden spontaani tunnettuus Suomi kaupunki- ja kulttuurilomakohteena:

Lisätiedot

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Mervi Holmén Johtaja, maakuva ja markkinointi 15.9.2014 2 Visit Finland -markkinointi Visit Finland -kohderyhmät kokonaisuudessaan Visit Finland -markkinointi,

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

More relevant, more business.

More relevant, more business. Yhteenveto Vuoden 2015 alusta Forecalla on ollut keskimäärin noin 620 000 viikoittaista vierailijaa Viikolla 14 Forecan sivuilla vieraili 568 000 kävijää Keskimääräinen vierailu helmikuussa kesti n. 1,5

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

More relevant, more business.

More relevant, more business. Yhteenveto Forecalla on kuukausittain n. 1 1,5 milj. uniikkia kävijää Viikolla 4 Forecan sivuilla vieraili 687 815 uniikkia kävijää Keskimääräinen vierailu joulukuussa kesti hieman alle 2 minuuttia Sivuston

Lisätiedot

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress. BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Myös http://blogspot.com on ilmainen ja helppokäyttöinen

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover Example: Corporate Brochure / Report cover Design your journey Matkailuennuste 0 Gallup Forumissa esitettyihin kysymyksiin vastasi väestöä edustavasti 3 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin viikoilla 50-5/0

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan www.youtube.com/watch?v=ezb_svrt-30&feature=plcp No ordinary Destination Lapin matkailuparlamentti 3.10.2012 Hanna-Mari Pyry Talvensaari 3 Lapland The

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI - TUTKIMUKSEN ESITTELY JA TARJOUS

SISÄLTÖMARKKINOINTI - TUTKIMUKSEN ESITTELY JA TARJOUS OLETKO POHTINUT...Mitä kuluttajat odottavat yrityksiltä verkossa?...miten sisältömarkkinointia kannattaa tehdä?...entä kaipaatko välineitä eri sisältötyyppien hyödyntämiseen? SISÄLTÖMARKKINOINTI - TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

VERKON. Taloustutkimus Oy

VERKON. Taloustutkimus Oy VERKON SISÄLLÖT 2011 Taloustutkimus Oy TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus Oy on tehnyt Verkon sisällöt -tutkimuksen yhteistyössä Vapa Median kanssa. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa

Lisätiedot

Modernit humanistit kohderyhmätutkimus 2012

Modernit humanistit kohderyhmätutkimus 2012 Modernit humanistit kohderyhmätutkimus 2012 Kristiina Hietasaari 9.5.2012 Modernit humanistit tutkimus: kohderyhmän profiili ja segmentointi TNS Gallup Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Hollanti, Italia ja

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA MARKKINOINTIKANAVAT KATJA ANTTILA 21.5.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA MARKKINOINTIKANAVAT KATJA ANTTILA 21.5.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA MARKKINOINTIKANAVAT KATJA ANTTILA 21.5.2013 MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN ERITYISPIIRTEITÄ VENÄJÄLLÄ Mainoksiin suhtaudutaan epäluuloisemmin kuin Suomessa. Venäjällä luotetaan enemmän tuttujen

Lisätiedot

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi.

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. SOSIAALINEN MEDIA Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. FACEBOOK Facebook mahdollistaa useiden erilaisten Social plugins -toimintojen

Lisätiedot

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus 2007 Tiivistelmä Johdanto Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja vastaajarakenne Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asunnon ostamiseen ja myymiseen

Lisätiedot

Aloita oman blogisi luominen (järjestelmä lupaa sen tapahtuvan sekunneissa ;-))

Aloita oman blogisi luominen (järjestelmä lupaa sen tapahtuvan sekunneissa ;-)) BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Avaa http://wordpress.com/ -sivu. Aloita oman

Lisätiedot

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa.

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Petri Karjalainen, myyntijohtaja, Sanoma Suomalaisista 78 % käyttää internettiä viikoittain. 20-30%

Lisätiedot

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Visit Finland maailmalla Visit Finland edustajat 10 maassa Venäjä, Peking, Chongqing, Shanghai, Hong Kong & Etelä-Kiina, Tokio, Berliini, Lontoo, Pariisi,

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN ESIINTYVYYS SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI. 5/9 Helsinki

YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN ESIINTYVYYS SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI. 5/9 Helsinki YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN ESIINTYVYYS SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI Pekka Stenholm TSE Entre, Turun kauppakoulu Turun yliopisto 5/9 Helsinki TAUSTAA Esityksen pohjana kansainväliseen yrittäjyysmonitoriin

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Varsan markkinointi 2.0 - webin muuttuvat mahdollisuudet. Marika Pöyri 13.2.2009 Lappeenranta Jalostuspäivät

Varsan markkinointi 2.0 - webin muuttuvat mahdollisuudet. Marika Pöyri 13.2.2009 Lappeenranta Jalostuspäivät Varsan markkinointi 2.0 - webin muuttuvat mahdollisuudet Marika Pöyri 13.2.2009 Lappeenranta Jalostuspäivät Miksi myynti-ilmoitus Hevosurheilussa ei riitä? [In] the last hundred years the way to get into

Lisätiedot

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Case Visit Helsinki Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Matkailutiedottaja Elisabeth Henrichs Helsingin matkailu sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A Rotary ja Internet 1 M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A RI:n ryhmät 2 Kuva: http://www.bbrotary.w5h-global.com/ Rotarit sosiaalisessa mediassa 3 Facebook Miksi Facebook?

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

Mainoskatko. Sikermä ihmisen kokoisia ideoita. Ota, sovella ja toteuta. Ainakin yksi jo ennen kesälomaa!

Mainoskatko. Sikermä ihmisen kokoisia ideoita. Ota, sovella ja toteuta. Ainakin yksi jo ennen kesälomaa! Mainoskatko Sikermä ihmisen kokoisia ideoita. Ota, sovella ja toteuta. Ainakin yksi jo ennen kesälomaa! Mari Männistö & Emma Alftan Toimialapäivä 24.5.2012 Tampere Kuka lukee kirjoja? Kenelle me markkinoimme?

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014 Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 3.11.2014 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Sosiaalinen Media Suomessa - nykyistä ja tulevaa

Sosiaalinen Media Suomessa - nykyistä ja tulevaa Sosiaalinen Media Suomessa - nykyistä ja tulevaa Taneli Tikka toimitusjohtaja IRC-Galleria.net Dynamoid Oy Technology changes while people's needs remain the same. When it comes to communication products,

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Profiilitutkimus 2011

Profiilitutkimus 2011 Profiilitutkimus 2011 Rantapallo SFS-ISO 20252 -sertifioitu Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman TNS

Lisätiedot

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Sosiaalinen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Antti Leino Digital director / Omnicom Media Group @anttileino Kirjat: Dialogin aika (2010) Sosiaainen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

Lisätiedot

Juha Peltomäki JAMK/Teknologia

Juha Peltomäki JAMK/Teknologia Juha Peltomäki JAMK/Teknologia Web vuonna 2009 Web on nyt n. 18 vuotta vanha ilmiö Muistatteko Internet-kuplan vuonna 2000? Internetin kaupallistuminen käynnistyi vuonna 1996 (ebay ja Amazon) Amazon saavutti

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013. Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti.

Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013. Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti. Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013 Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti.fi Kestävän matkailun kyselytutkimuksen taustaa Kestävä matkailu on

Lisätiedot

@juhojokinen. fi.linkedin.com/in/juhojokinen juho.jokinen@dingle.fi

@juhojokinen. fi.linkedin.com/in/juhojokinen juho.jokinen@dingle.fi @juhojokinen fi.linkedin.com/in/juhojokinen juho.jokinen@dingle.fi Agenda Maailma muuttuu Uusi tapa johtaa Viestintä Työkalut Kanavat Seurattavat Oma sisältö Päivittäinen prosessi https://www.youtube.com/watch?v=slhqzxv_tzu

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

Liikennekaari Tieto-alaryhmä. 11.5.2015 Johanna Taskinen ja Paavo Moilanen

Liikennekaari Tieto-alaryhmä. 11.5.2015 Johanna Taskinen ja Paavo Moilanen Liikennekaari Tieto-alaryhmä 11.5.2015 Johanna Taskinen ja Paavo Moilanen 1 Matkustaja joutuu muodostamaan matkaketjut monimutkaisesta kokonaisuudesta ja valitsee helpon täyden palvelun vaihtoehdon: auton

Lisätiedot

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta).

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). CEO, Teemu Neiglick. Keitä me olemme? 34 92 40 KESKI-IKÄ ~15 000 palaveria

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus. Yhteenveto medialle

DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus. Yhteenveto medialle DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus Yhteenveto medialle 1 Tutkimusmenetelmä ja tiedonkeruu Kohderyhmä Näyte Tiedonkeruu Suomalaiset 15 4-vuotiaat Kohderyhmään kuuluvat vastaajat rekrytoitiin

Lisätiedot

Venäjänkielinen Internet eli Runet. Kouvola 28.1.2013 Sähköinen kauppa ja sosiaalinen media Venäjällä

Venäjänkielinen Internet eli Runet. Kouvola 28.1.2013 Sähköinen kauppa ja sosiaalinen media Venäjällä Venäjänkielinen Internet eli Runet Kouvola 28.1.2013 Sähköinen kauppa ja sosiaalinen media Venäjällä Runetin määritelmä Venäläisestä Internetistä käytetään Venäjällä tavanomaisesti nimitystä Runet (Рунет)

Lisätiedot

Kansainvälisten vapaa-ajan matkailijoiden kokemukset Etelä-Suomessa

Kansainvälisten vapaa-ajan matkailijoiden kokemukset Etelä-Suomessa Kansainvälisten vapaa-ajan matkailijoiden kokemukset Etelä-Suomessa Tutkimustulokset Minno-projektissa oli työstetty marraskuun 2012 kesäkuu 2013 aikana matkailustrategioiden analyysin, matkailutoimijoille

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Flight Survey: Finns as Flight Ticket Buyers

Flight Survey: Finns as Flight Ticket Buyers SFS-ISO 20252 -sertifioitu Flight Survey: Finns as Flight Ticket Buyers Vertaa.fi Report, January 2012 Digital Contents Page About the survey 3 What services have been purchased online 5 Non-buyers and

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen Digimarkkinointi Ari Tenhunen Sosiaalinen media 2 Myyntisykli digimarkkinoinnin kehyksenä Ei tietoa Tietoinen Kiinnostunut Käyttö Omistautuminen Ostoaikomus Sisäänajo Muistuttaminen Tutustuminen Suostuttelu

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your www.vent Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja ovat asiakaslähtöisyys ja laadukkuus. Vuonna 1928 startannut, jo kolmannen polven perheyritys, Ventoniemi Oy on liikenteen moniosaaja. Tilausajomme

Lisätiedot

Sosiaaliset mediat rekrytoinnissa 23/24.09.2009

Sosiaaliset mediat rekrytoinnissa 23/24.09.2009 Sosiaaliset mediat rekrytoinnissa 23/24.09.2009 Karri Ahonen Dagmar Strategy Director 1. Markkinoinnin muutos 3. Sosiaalisen median merkitys rekrytoitavalle 4. Sosiaalisen median merkitys rekrytoijalle

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin kuulumiset supervuonna. Maarit Pitkänen Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto

Matkailumarkkinoinnin kuulumiset supervuonna. Maarit Pitkänen Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto Matkailumarkkinoinnin kuulumiset supervuonna Maarit Pitkänen Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto MATKAILUMARKKINOINTI Helsingin matkailubrändin 9 vahvuustekijää Idän ja lännen kohtaamispaikka > Nordic

Lisätiedot

Arto Asikainen Aluepäällikkö Visit Finland

Arto Asikainen Aluepäällikkö Visit Finland Arto Asikainen Aluepäällikkö Visit Finland Kiinan ja Venäjän merkitys Suomen matkailualan yrityksille Source : GroupM Study One Race, Multiple Cultures and Lifestyles Kiina - potentiaalia 1,3 miljardia

Lisätiedot

SoLoMo Innovaatio Camp 19.3.2013 Kenelle palveluja kehitetään? Kohderyhmien palvelupolkuja

SoLoMo Innovaatio Camp 19.3.2013 Kenelle palveluja kehitetään? Kohderyhmien palvelupolkuja SoLoMo Innovaatio Camp 19.3.2013 Kenelle palveluja kehitetään? Kohderyhmien palvelupolkuja Kristian Sievers HAAGA-HELIA Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutusyksikkö kristian.sievers@haaga-helia.fi

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto.

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto. Jyrki Oksanen 9 vuotta maailmalla ja 16 v Suomessa. semat: Helsinki, Lontoo, Turku, Salo, Tukholma, Helsinki, ampuri, Frankfurt, Heidelberg, Amsterdam, Mainz, Berliini. atkailualalla vuodesta 1988 jatkuvasti

Lisätiedot

SMTL Markkinatutkimuspäivä Muuttuva markkinatutkimus

SMTL Markkinatutkimuspäivä Muuttuva markkinatutkimus SMTL Markkinatutkimuspäivä Muuttuva markkinatutkimus Keinovalikoima lisääntyy - miten rakentaa mahdollisimman optimaalinen kokonaisuus yrityksen consumer insight tarpeisiin 23.4.2015 Hanna Hiekkamies Sisältö

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Mun/miun nimi on Paul. Mikä sun/siun nimi on? Mun/miun nimi on Jani. minun, mun, miun nimeni my name sinun, sun, siun nimesi your name

Mun/miun nimi on Paul. Mikä sun/siun nimi on? Mun/miun nimi on Jani. minun, mun, miun nimeni my name sinun, sun, siun nimesi your name 1 MINÄ ITSE MAAT, KIELET ja KANSALAISUUDET TERVEHDYKSET ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Paul

Lisätiedot

Kuka haluaa saada mainoksia ja kuka ei halua? Leeni Kiikkilä, tutkimuspäällikkö, Posti Oy

Kuka haluaa saada mainoksia ja kuka ei halua? Leeni Kiikkilä, tutkimuspäällikkö, Posti Oy Kuka haluaa saada mainoksia ja kuka ei halua? Leeni Kiikkilä, tutkimuspäällikkö, Posti Oy Esityksen sisältö ja tietolähteet Kuka haluaa ja kuka ei halua mainontaa? Kiinnostus seurata mainontaa eri kanavissa

Lisätiedot

Käyttöohje e-travel Single View

Käyttöohje e-travel Single View e-travel Single View Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: Copyright 2007-2013 CWT SISÄLLYSLUETTELO 1 Mikä on Single View... 3 2 e-travel kirjautuminen... 3 3

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa

Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa Kurki-matkailuaamupäivä, Kouvola Projektipäällikkö Olli Hakala Technical Visits China Matkailun ja elämystuotannon Osaamiskeskus

Lisätiedot

Käyttöohje e-travel Single View

Käyttöohje e-travel Single View e-travel Single View Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: Copyright 2007-2013 CWT SISÄLLYSLUETTELO 1 Mikä on Single View... 3 2 e-travel kirjautuminen... 3 3

Lisätiedot

Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 2014

Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 2014 Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 201 Markus Lahtinen Head of Product Management Consumer, Sonera Koti ja tv - tutkimus 201 Sonera selvitti nyt neljättä kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Tallinn- Helsinki Tourism in Twin-Capital

Tallinn- Helsinki Tourism in Twin-Capital Tallinn- Helsinki Tourism in Twin-Capital Empowering & Designing Twin-Capital Destination Past, Present and Future of Tourism in Greater-Helsinki and Greater-Tallinn area 1 Introduction Tallinn and Helsinki

Lisätiedot

Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia.

Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia. Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia. Kirjan ja ruusun päivän alkuperä on vuodessa 1926, jolloin huhtikuun 23. valittiin barcelonalaisen kirjakauppiaan idean mukaan kirjojen ja ruusujen

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Venäläinen kuluttajana on matkailija Vuoden 2011 ulkomaisista kesämatkailijoista yli 1,7 miljoonaa eli yli 40 %

Lisätiedot

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Mielikuvien merkitys kasvaa Lähde Brand Finance. Brändin arvo Muu aineeton Aineellinen Coca-Cola Company IBM GE $64 mrd

Lisätiedot