Citylogistiikan toimenpideohjelma Ulla Tapaninen Kaupunkisuunnitteluvirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Citylogistiikan toimenpideohjelma 24.3.2014. Ulla Tapaninen Kaupunkisuunnitteluvirasto"

Transkriptio

1 Citylogistiikan toimenpideohjelma Ulla Tapaninen Kaupunkisuunnitteluvirasto

2 Tausta asukasmäärät kasvavat liikennemäärät kasvavat, ellei tehdä mitään lisätään kaupungin asumisviihtyvyyttä yritysten toimintaedellytyksiä kaupungin kilpailukykyä tehostaa citylogistiikkaa ja vähentää yritysten kuluja vähennetään jakelu-, keräily- ja asiakasliikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia (mm. melu, estevaikutus yms.) TAVOITE 2

3 Taustaselvitys: Citylogistiikka Suurimmat havaitut ongelmat ja haasteet Kaupunkikeskustojen ruuhkautuminen ja ahtaus Negatiiviset ympäristövaikutukset, mm. päästöt ja melu Tavaraliikenteen puutteellinen huomiointi kaupunkisuunnittelussa Kaupunkien keskustojen ja toimitilojen heikko saavutettavuus ja huono opastus Pysähtymis- ja pysäköinti sekä katukuormauspaikkojen puute Tavaroiden vastanottotilojen, lastaus- ja purkupaikkojen ongelmat Rakennustyömaiden kuljetukset Tiedonkulku toimitusketjuissa Markkinoiden tuomat uudet vaatimukset (mm. sähköisen kaupan jakelu): pienet ja usein toistuvat toimituserät Työvoiman puute kuljetusyrityksissä Yhteistyön ja tiedonvaihdon puutteet yritysten ja viranomaisten välillä Pk-yritysten vähäiset kehittämisresurssit SITO: Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet

4 Taustaselvitys: Citylogistiikka Kehittämisratkaisut aiemmista selvityksistä Jakeluliikenteen vaatimusten huomioon ottaminen kaupunkisuunnittelussa Maanalainen jakelu Aikaikkunat, kuorma-autoreitit Henkilöautoliikenteen rajoittaminen Ruuhkamaksut Yhteistoiminnan kehittäminen Älykkäät liikenteen tieto- ja ohjausjärjestelmät Jakelukeskukset, minihubit Toimitusten yhdistäminen Paluu- ja kierrätyslogistiikan tehostaminen Vaihtoehtoiset kuljetusmuodot Jakeluajoneuvojen kuormanpurku- ja pysäköintipaikat SITO: Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet

5 Tieliikennelaki 2:27.12 "Muunkin ajoneuvon saa erityistä varovaisuutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle ja pyörätielle ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten, milloin läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä. Pysäytetty ajoneuvo ei kuitenkaan saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä ja pyörätiellä kulkemista. Kuljettajan on tällöin pysyteltävä ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä." Kuva: Jussi Mäkinen 5

6 Tavaraliikennettä on kaupungissa n % Lähde: Kaupunkisuunnitteluvirasto

7 Citylogistiikan osuus liikenteestä Lähde: Kaupunkisuunnitteluvirasto

8 Esimerkki yhden jakelupakettiauton ajoreitistä yhtenä päivänä 8

9 Yksityiskohta yhden jakelupakettiauton ajoreitistä yhtenä päivänä 9

10 Pakettiautoilla ongelmia Pysäköintipaikat Viiveen syyt 10

11 Haastattelujen tuloksia Yritykset kokevat keskustan jakelun erittäin haastavana, kalliina ja hankalana ( kuskin normaalina työpäivänä ajoa 3km ja kävelyä 8 km ). Keskeisimmät kehitettävät asiat ovat jakelu/keräilyaika ja pysäköintipaikat. Ruuhka-aika 7-9 kaikkein hankalinta. Yöjätekeräystä ja yöjakelua, tai iltajätekeräystä, toivotaan laajalti, tai klo 04 alkaen tai ainakin klo 06 alkaen. Eri korttelit voitaisiin myös porrastaa eri aikoihin. Jakelussa lyhyt pysäköintiaika (5-15 minuutin pysähtymispaikat) ratkaisisivat monta ongelmaa. Kyseisten paikkojen tulisi myös pysyä vapaina (esim. etäohjauksella laskeutuvat tolpat, ettei täynnä remonttiautoja tms.). Jakelupysähtymispaikan pitää olla maksimissaan 50m ovelta, tavarat painavia ja usein sääherkkiä. Ns. rastipaikkoja eli rekkojen palvelu- ja turvaparkkipaikka tarvitaan Kehi I / III sisäpuoliselle alueelle. Monet yritykset toimivat jo ns. yhteislastauskeskuksina. Sen sijaan kaupat eivät yleensä verkostoidu (edes kauppakeskuksessa) kuin yrityskauppojen myötä. Keskustan huoltotunneli on periaatteessa hyvä, mutta kaikkiin liikekiinteistöihin ei ole yhteyttä tunnelista, vaan joudutaan toimimaan kadun kautta. Lisäksi pikakuljetuksille tunneli on liian hidas. Haastatelluilla yrityksillä on suhteellisen uutta kalustoa, joka koko ajan uusiutuu. Tiukat kalustonormit kohtuullisella siirtymäajalla ovat jopa haluttuja. Erilaisia uusia teknologisia vaihtoehtoja (sähkö-, kaasuautot, hiilidioksidijäähdytyskoneet) kokeillaan jopa mielellään, mutta kalustolla tulee tällöin olla myös jälleenmyyntiarvoa. Vaadittaviin latauspisteisiin on kiinnitettävä huomiota. 11

12

13

14

15

16

17 Citylogistiikan kehittämismahdollisuudet 1. Liikennevirtojen tehostaminen - toimitusten yhteisvarastointi ja kuljetukset, yhteislastauskeskukset - kuljetustensuunnittelu - reitityksen suunnittelu - e-kauppa - yritysten välinen yhteistyö 2. Kiinteät rakenteet - tiestö ja kadut - pysähtymis- ja pysäköintipaikat - lastausalueet - tekniset ratkaisut (vähäpäästöinen ja meluinen kalusto) 3. Toimenpideohjelmat - määräykset - luvitus 4. Tutkimus - kaluston ja tietotekniikan kehittäminen citylogistiikan tarpeisiin 17

18 Taustaa kehittämistoimille Citylogistiikan ongelmat Helsingin keskustassa kulminoituvat tällä hetkellä pysäköinti - ja pysähtymispaikkojen puutteeseen. Toinen merkittävä ongelma on jakelutoiminnan rajaaminen tiettyihin kellonaikoihin. Jakelu- ja keräilyliikenteelle aamuruuhka on usein se kaikkein hankalin, sen sijaan päivällä ja yöllä kaduilla olisi enemmän tilaa. Hiljaisempaan, saasteettomampaa, pienempään, meluttomampaan yms. jakelukalustoon ei ole kaupungin puolelta tähän mennessä panostettu lukuun ottamatta yli 12m pitkän kaluston kielto keskusta-alueella ja HSL:n ja HSY:n ympäristövyöhykettä. Uusia mahdollisuuksia citylogistiikkaan tuovat älyliikenteen sovellukset, kuten parkkipaikkojen etävaraaminen yms. Maailmalla laajalti käytössä olevat yhteisjakelukeskuksia (eli keskukset, joihin kerätään tietylle alueelle menevät tuotteet samoihin autoihin) on Helsingissäkin noussut yritysvetoisesti. 18

19 Ensimmäinen vaihe Laki sallii tällä hetkellä pysähtymisen jalkakäytävällä ja pyörätiellä lastauksen ja/tai kuormauksen ajaksi mikäli se ei aiheuta kohtuutonta haittaa. Käytännössä haittaa aiheutuu melkein aina jalkakäytävälle ja/tai pyörätielle pysäköinnistä. Lakia on täsmennettävä. Jakelu- ja keräilyliikenne tulee pääasiassa ohjata pääasiassa kadun varressa oleviin pysäköintikieltopaikoille, joita keskustassa joka kadulla on useita joka kadulla ja joita voidaan tarvittaessa lisätä. Paikat sopivat päivisin lastaukseen ja öisin asukaspysäköintiin. Paikkojen pysymiseen vapaana (mm. ei asukaspysäköinnissä) tulee panostaa mm. pysäköinninvalvonnalla. Otetaan käyttöön erityinen jakeluliikenteen yrityspysäköintitunnus, jolla voisi mm. pysäköidä jalkakäytävälle silloin, kun pysäköintikieltopaikkaa ei ole lähistöllä (kadulla esim. bussikaista), tai jättää auto pysäköintikieltopaikalle tavaran kuljetuksen ajaksi. Tunnuksesta olisi pitkäaikaisversio yrityskäyttöön ja päiväversio esim. muuttoihin. Tunnus tulisi olla erittäin helppo hankkia. Tunnuksen kustannukset porrastettaisiin melun ja päästöjen mukaan. Kokeilu jätekuljetusten yötoimintaan.

20 Toinen vaihe Informaatiojärjestelmä, joka kertoo, onko jakeluruutu tai pysäköintikieltoalue vapaana (käytössä jakelupysäköintitunnuksen omaaville yrityksille). Kehittyneemmässä versiossa ruudun voisi varata. Pollareita kävelykaduille ja muille suljettavilla kävelyalueille. Avattavia alueen asukkaille, yrityksille ja jakeluliikenteelle. Kalasatama-kokeilu -lähijakelupiste Terminaalien ja rekkaparkkien kaavoitus (seudullinen asia) Huoltotunnelien kehittäminen

21 Yritysten oma toiminta Kaupunkikeräilykeskukset yrityslähtöisesti Yhteisjakelu (kauppakeskukset ja kävelykadut) Reittioptimointi Pysäköintipaikkojen ja huoltotunnelin käyttö sisäisenä toimintaohjeistuksena Ympäristöystävällinen etupainotteinen kalustokehitys, erityinen huomio typen oksideihin ja meluun.

22 KIITOS! Ulla Tapaninen Kuvien lähteet: Bestufs, Bestufs Guide, Cityfreight, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, 22

Citylogistiikka. Toimenpideohjelma. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Citylogistiikka. Toimenpideohjelma. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2014:2 Citylogistiikka Toimenpideohjelma Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Luonnos. Citylogistiikka. Toimenpideohjelma. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Luonnos. Citylogistiikka. Toimenpideohjelma. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2014:2 Citylogistiikka Toimenpideohjelma Luonnos Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Citylogistiikka elävässä kaupunkikeskustassa Ulla Tapaninen Helsingin kaupunki. 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi

Citylogistiikka elävässä kaupunkikeskustassa Ulla Tapaninen Helsingin kaupunki. 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Citylogistiikka elävässä kaupunkikeskustassa Ulla Tapaninen Helsingin kaupunki 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Työn tavoite Tausta asukasmäärät ja liikennemäärät kasvavat, ellei tehdä mitään Citylogistiikan

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset 2012. Turun kaupunki Ympäristö ja kaavoitusvirasto huhtikuu 2012

Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset 2012. Turun kaupunki Ympäristö ja kaavoitusvirasto huhtikuu 2012 Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset 2012 Turun kaupunki Ympäristö ja kaavoitusvirasto huhtikuu 2012 ESIPUHE Tämä raportti on laadittu Kauppatorin asemakaavaehdotuksen liikenteellisten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Yhdyskuntalautakunta 26.5.2015 Kaupunginhallitus 1.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA... 2 2. PYSÄKÖINTIRATKAISUN

Lisätiedot

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet Luonnos 15.10.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Ellinoora Kiiskinen, Erika Kallionpää, Pasi Metsäpuro & Jarkko Rantala Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Tutkimusraportti 87 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Tielaitos TIEHALLINTO, Liikenteen palvelut Helsinki 1998 2. painos TIEL 2120007 ISBN 951-726-467-4 J-Paino Oy Helsinki 1998 Julkaisua myy Tielaitoksen kirjasto Telefax

Lisätiedot

Pysäköinnin periaatteet, asuntojen pysäköintipaikkojen laskentaohje ja pysäköinnin kehittämisohjelma

Pysäköinnin periaatteet, asuntojen pysäköintipaikkojen laskentaohje ja pysäköinnin kehittämisohjelma Pysäköinnin periaatteet, asuntojen pysäköintipaikkojen laskentaohje ja pysäköinnin kehittämisohjelma KUVA: WWW.VASTAVALO.FI 25.2.2015 ESIPUHE Tässä työssä on uudistettu ja koottu yhteen pysäköinnin suunnitteluun

Lisätiedot

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä. Nykytila ja tulokset

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä. Nykytila ja tulokset NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä Nykytila ja tulokset Sisältö Hankkeen tausta, tavoitteet ja nykytila Kyselyn tulokset

Lisätiedot

Pysäköintipolitiikka kehityksen kulmakivi

Pysäköintipolitiikka kehityksen kulmakivi 6 Pysäköinti Autopysäköinnin mitä, missä, milloin Tuloksia Tampereen keskustan pysäköintitutkimuksesta tutkija Kaisa Karhula Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto kaisa.karhula@tut.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 1 KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 Kauppatorin asemakaavanmuutosehdotuksesta jätettiin nähtävilläoloaikana yksitoista muistutusta. Muistutuksen

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 ESIPUHE Työssä on laadittu Otaniemeen suositus autopaikkojen laskentaohjeeksi (pysäköintinormi) sekä siihen liittyvä

Lisätiedot

Liikenne 2030. Liikenteen palvelutason nykytila miten arjen matkat ja kuljetukset toimivat. Muistio keskustelun pohjaksi

Liikenne 2030. Liikenteen palvelutason nykytila miten arjen matkat ja kuljetukset toimivat. Muistio keskustelun pohjaksi Liikenne 2030 johtoryhmä 23.3.2006 Liikenne 2030 Liikenteen palvelutason nykytila miten arjen matkat ja kuljetukset toimivat Muistio keskustelun pohjaksi Sisällysluettelo: Saatteeksi... 3 1 Liikkumisen

Lisätiedot

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Keskustan osayleiskaava 2030 1 (28) PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE Yleissuunnittelu Suomen kaupungeissa keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti

Lisätiedot

BIOMODE. Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena. - Markkinaselvitys Vaasan ja Laihian alueella

BIOMODE. Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena. - Markkinaselvitys Vaasan ja Laihian alueella BIOMODE Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena - Markkinaselvitys Vaasan ja Laihian alueella Kevät 2008 Merja Pakkanen & Nea Aspholm TAUSTAA 27-Aug-09 2 VaasaEMG

Lisätiedot

15 Kaupunkiseudut ja liikenne

15 Kaupunkiseudut ja liikenne 15 Kaupunkiseudut ja liikenne Kokemuksia eurooppalaisista katuraitiotiehankkeista Kai Rintala, KPMG Oy Ab Ei kirjallista esitystä. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelumenetelmänä Mika Ristimäki,

Lisätiedot

SUOMEN LIIKENNESEKTORIN TULEVAISUUS

SUOMEN LIIKENNESEKTORIN TULEVAISUUS Vilja Varho & Laura Joki SUOMEN LIIKENNESEKTORIN TULEVAISUUS Ensimmäisen Delfoi kierroksen perusteluja TUTU ejulkaisuja 7/2010 Vilja Varho, MMT, erikoistutkija Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LIIKENTEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 2013-2014

SÄHKÖISEN LIIKENTEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 2013-2014 SÄHKÖISEN LIIKENTEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 2013-2014 1 Johtopäätökset Helsingin kaupungin sähköisen liikenteen työryhmä on toiminut vuosina 2013-2014 jatkaen saman nimisen ohjausryhmän työtä. Työryhmän tehtävänä

Lisätiedot

Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset. Tarveselvitys

Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset. Tarveselvitys Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset Tarveselvitys Raporttiluonnos 15.11.2010 Kannen kuvat: Liidea Oy (Oulun Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaali) SISÄLTÖ 1 Alkusanat... 5 2 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Paikallisliikenne 39. PAIKALLISLIIKENNEPÄIVÄT

Paikallisliikenne 39. PAIKALLISLIIKENNEPÄIVÄT Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 39. PAIKALLISLIIKENNEPÄIVÄT Paikallisliikenne 1/11 Paikallisliikenneliitto ehdottaa määrätietoisia toimia joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden

Lisätiedot

Johanna Wallin ja Kalle Toiskallio

Johanna Wallin ja Kalle Toiskallio ASUKASPYSÄKÖINTIPAIKKOJEN OMISTAMISEN, HALLINNAN JA KUNNOSSAPIDON ORGANISOINTI Kaupunki Omistaa ja vuokraa maata P-yhtiölle Kaavoittaa Kaupungin pysäköinninvalvonta Alueellinen huoltoyhtiö Huoltaa ja ylläpitää

Lisätiedot

550 ap. (paikoista mahdollisesti rakennettavien liiketilojen käytössä max 150 ap) Reska 0 m Goodman 330 m 69 %

550 ap. (paikoista mahdollisesti rakennettavien liiketilojen käytössä max 150 ap) Reska 0 m Goodman 330 m 69 % 1 HÄMEENLINNA KESKUSTAN PYSÄKÖINTIVAIHTOEHTOJEN VERTAILU PERUSTIEDOT Autopaikkamäärä Rakennettava kerrosluku Pohjapintaala (arvio) 380 ap 240 ap 2 krs 3 krs 115 m x 43 m = 4845 m2 34 m x 56 m= 1904 m2

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 71. Marko Kortetmäki & Ari Jolkkonen (toim.) Mennäänkö bussilla? Käyttäjien käsityksiä Turun joukkoliikenteestä

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 71. Marko Kortetmäki & Ari Jolkkonen (toim.) Mennäänkö bussilla? Käyttäjien käsityksiä Turun joukkoliikenteestä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 71 Marko Kortetmäki & Ari Jolkkonen (toim.) Mennäänkö bussilla? Käyttäjien käsityksiä Turun joukkoliikenteestä Kirjoittajat: Osa 1: Jenni Mäkinen Osa 2: Osa 3: Veli

Lisätiedot

Kari Aarnos Antti Rainio KAUPUNKI- LIIKENNEMAKSU VAIHTOEHTO RUUHKILLE

Kari Aarnos Antti Rainio KAUPUNKI- LIIKENNEMAKSU VAIHTOEHTO RUUHKILLE Kari Aarnos Antti Rainio KAUPUNKI- LIIKENNEMAKSU VAIHTOEHTO RUUHKILLE HELSINKI 2008 Julkaisija Vihreä Sivistysliitto ry Ruoholahdenranta 1 E 00180 Helsinki visio@visili.fi www.visili.fi PULTTI Ajankohtaiset

Lisätiedot

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset.

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset. 1. Hämeenkatu should be a pedestrian street. At the moment it is polluting, it is busy and dangerous. Tampere would be more visited, more green and beautiful with a pedestrian centric area. Keskustori

Lisätiedot