Päivitetty Aikuisopiskelijan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivitetty 31.8.2015. Aikuisopiskelijan opas"

Transkriptio

1 Päivitetty Aikuisopiskelijan opas

2 Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta. Opiskelun aloittaminen on aina fiksu päätös. Jotta opiskeluajastasi tulisi mahdollisimman antoisa heti alkumetreiltä lähtien, olemme koonneet tähän opiskelijan oppaaseen tärkeimpiä opiskeluun liittyviä asioita. Kerromme oppaassa tutkintosi opetussuunnitelmasta, opintojen suunnittelusta, opiskelusta Kainuun ammattiopistossa ja tuesta, jota tarjoamme sinulle opintotavoitteisiin pääsemiseksi. Kerromme sinulle myös opiskelijan oikeudellisesta asemasta; velvollisuuksista, oikeuksista, sekä yhteistyöstä oppilaitoksen ja kodin välillä. Henkilö- ja tietoturvallisuus sekä kestävä kehitys ovat oppilaitoksellemme sydämen asioita, joten pyydämme sinua tutustumaan erityisen huolellisesti opiskelijan oppaan ohjeistukseen näistä asioista. Samalla tutustut Kainuun ammattiopiston ja oman toimipaikkasi ympäristöön ja opiskelijapalveluihin. facebook.com/ kainuunammattiopisto Osaamista ja elämän eväitä laadukkaasti KAO:ssa opiskelee noin 2000 nuorta ja noin 1300 aikuista sekä noin 400 oppisopimusopiskelijaa. Tarjoamme käyttöösi noin neljänsadan opettajan ja opiskelun tukihenkilön ammattitaidon. Oppilaitoksellamme on vankat juuret alueemme elinkeinoelämän ja ammatillisen osaamisen kehittäjänä. KAO on aktiivisesti mukana työelämän kehityksessä ja ennakoi sen muutoksia koulutustarjonnassa. Koulutus on monipuolista ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittyä yksilöllisesti alansa huippuosaajaksi. KAO:n toimipaikat ovat Kajaanissa, Kuhmossa, Kuusamossa, Suomussalmella ja Vuokatissa. Lisäksi aikuiskoulutuksella on toimipisteet Sotkamossa ja Vantaalla. 2

3 Sisältö 1. OPISKELU KAINUUN AMMATTIOPISTOSSA Yleistä Henkilökunta Näyttötutkinnot Muut koulutukset Henkilökohtaistaminen Opiskelijan arviointi Todistukset Työaika Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet sekä työrauha Opetukseen osallistuminen Yhteistyö Opiskelija-aloitteet ja -palautteet Opiskelijan vakuutusturva OPISKELIJAPALVELUT KAJAANISSA Opintotoimisto (Ketunpolku 1, Tieto 2) Opiskelijaruokailu- ja kahvilapalvelut Terveyden- ja sairaudenhoito Oppimiskeskus Edutori (Opintie 3, OPPI 4) Kirjastopalvelut Kajaanissa YLEISIÄ KÄYTÄNNÖN OHJEITA Vastuu oppilaitoksen omaisuudesta Tietojärjestelmien käyttö Työturvallisuus Paikoitusalueet Ympäristö ja siisteys Savuton KAO OPISKELUKUSTANNUKSET Opintososiaaliset etuudet ja koulutuksen kustannukset LAINSÄÄDÄNTÖ Tärkeimmät koulutuksen järjestämistä säätelevät lait ja asetukset OMAT MUISTIINPANOT YHTEYSTIEDOT

4 1.3 Näyttötutkinnot Näyttötutkintojärjestelmässä tunnistetaan ja tunnustetaan eri tavoilla hankittu osaaminen. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla näyttötutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito. Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat: 1. kolmikantayhteistyö: työnantajatahojen, työntekijätahojen ja opetusalan tiivis yhteistyö tutkintorakenteesta päätettäessä, tutkintojen perusteitalaadittaessa, koulutustoimikunnissa, tutkintotoimikunnissa sekä näyttötutkintoja suunniteltaessa, järjestettäessä ja arvioitaessa. 2. Tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta. 3. Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. 4. Henkilökohtaistaminen Näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvomisesta vastaavat tutkintotoimikunnat. Tutkintotoimikunnat sopivat tutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjän kanssa. Tutkintotoimikunta antaa näyttötutkinnon suorittaneille tutkintotodistukset. 1.2 Henkilökunta Ryhmänohjaaja/omaohjaaja Puh. Koulutuspäällikkö Puh. Opintosihteeri Puh. Rehtori Puh. Henkilökunnan yhteystiedot löydät myös kotisivuiltamme: Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Tutkintoon tai siihen sisältyvään osaamisalaan sisältyy vähintään yksi pakollinen tutkinnon osa ja vähintään yksi valinnainen tutkinnon osa. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella. Ammatilliset perustutkinnot voi suorittaa myös ammatillisena peruskoulutuksena. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ammattitutkinnosta. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan erikoisammattitutkinnosta. Lisätietoja näyttötutkinnoista saa KAO:n aikuiskoulutuksen henkilökunnalta ja Internetistä osoitteista: 4

5 1.4 Muut koulutukset Omaa ammattitaitoaan voi ylläpitää ja kehittää myös muulla kuin tutkintoon tai sen osaan valmistavalla koulutuksella. Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään sekä oppilaitoksessa että oppisopimuskoulutuksena. Aikuiset voivat täydentää osaamistaan myös lyhytkoulutuksilla, joiden kesto voi vaihdella muutamasta päivästä useisiin kuukausiin. Aikuisille järjestetään myös työvoimakoulutusta sekä työnantajan kustantamaa henkilöstökoulutusta, joiden sisältö ja kesto vaihtelevat tarpeen mukaisesti. Lisätietoja koulutustarjonnastamme löydät kotisivultamme 1.5 Henkilökohtaistaminen A. Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen Tässä vaiheessa selvitetään hakeutujan aikaisemmin hankkima osaaminen ja muut lähtökohdat, soveltuva tutkinto ja koulutustarve sekä mahdolliset ohjaus- ja tukitoimien tarpeet. B. Näyttötutkinnon suorittaminen Tässä vaiheessa kuvataan, miten tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen. C. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Tässä vaiheessa selvitetään ja sovitaan opiskelijalle soveltuvat koulutuksen järjestämismuodot ja oppimisympäristöt, joita koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus tarjota, sekä opetus- ja arviointimenetelmät ja ohjaustoimet. Testillä arvioidut opintosuoritukset (esim. koulutus- tai opetussuunnitelmaan sisältyvät korttikoulutukset), arvioidaan käyttäen asteikkoa Hyv (hyväksytty) / Hyl (hylätty). Valmistavan koulutuksen opintosuoritukset merkitään opiskelijahallintojärjetelmään merkinnällä S (suoritettu). Opintosuoritukset merkitään opiskelijahallintojärjestelmään kahden viikon kuluessa suorituksesta. Näyttötutkintojen arviointi Tutkintosuoritusten arviointi perustuu näyttötutkinnon perusteissa määriteltyihin arviointikriteereihin. Arvioinnissa käytetään monipuolisesti, erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. Työnantajan, työntekijöiden sekä opettajien edustajat tekevät kolmikantaisesti huolellisen ja monipuolisen arvioinnin. Vähintään yksi näytön arviointiin osallistuva henkilö on suorittanut näyttötutkintomestarin koulutuksen. Tutkinnon suorittajan itsearviointi otetaan hänen ammattitaitoaan mahdollisesti täsmentävänä huomioon arviointiesitystä tehtäessä. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Näyttötutkintojen arviointiasteikko Ammatillisissa perustutkinnoissa tutkinnon osien arviointiasteikko on kiitettävä (K3), hyvä (H2) ja tyydyttävä (T1). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tutkinnon osien arviointiasteikko on hyväksytty / hylätty. 1.6 Opiskelijan arviointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen ja muiden pitkäkestoisten koulutusten arviointi Arviointi perustuu ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuihin lakeihin (L 630/1998, L 631/1998) ja asetuksiin (A 811/1998, A 812/1998) sekä Opetushallituksen määräykseen (M32/011/2005). Opiskelijan oppimista ja sen kehittymistä arvioidaan monipuolisesti ja riittävän usein koulutuksen aikana antamalla opiskelijalle ei-numeerista suullista tai kirjallista palautetta. 5

6 Näyttötutkinnon tai -tutkinnon osan arvioinnin oikaisu Tutkinnon suorittaja voi 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hän on saanut tutkintotoimikunnalta (tutkinnon järjestäjän kautta) tiedon näyttötutkinnon tai sen osan arvioinnista, pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta. Muut todistukset Ryhmänohjaaja ilmoittaa korttikoulutuksien hyväksytyt suorittajat eri asiantuntija- tai valvontavirastoihin (esim. Spek, TTK, Valvira). Todistukset tehdään kyseessä olevan vastuuorganisaation ohjeiden mukaisesti. Tiedot korttisuorituksista tallennetaan myös opiskelijahallintojärjestelmään. Tutkintosuorituksen uusinta Näyttötutkintotavoitteisiin koulutuksiin kuuluu yksi tutkintotilaisuuden uusintamahdollisuus. Seuraavista tutkintosuorituksen uusinnoista aiheutuvat kulut peritään tutkinnon suorittajalta todellisten kustannusten mukaisesti (enintään ko. tutkinnon järjestämissuunnitelmassa mainittu summa), mikäli uusintamahdollisuudesta ei ole erillistä sopimusta. Tutkintotilaisuuteen saapumatta jättäminen luetaan yrityskerraksi. 1.7 Todistukset Opintosuoritusote Opintosuoritusote on opiskelijahallintojärjestelmän raportti, josta ilmenevät ne opinnot, joihin hän on osallistunut. Opintosuoritusote annetaan opiskelijalle aina koulutuksen päättyessä. Se voidaan antaa opiskelijalle pyynnöstä myös koulutuksen aikana. Kesken ammatillisen tutkinnon suorittamista opintonsa keskeyttävälle opiskelijalle annetaan opintosuoritusote, johon on merkitty tiedot suoritetuista opinnoista sekä opintojen keskeytymisen ajankohta. Osallistumistodistus Kun opiskelija on suorittanut näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen loppuun, hänelle annetaan koulutukseen osallistumistodistus. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osallistumistodistukseen merkitään valmistavan koulutuksen nimi, näyttötutkinnon perusteet ja koulutusaika. Osallistumistodistukset laaditaan Opetushallituksen voimassa olevien määräysten mukaisesti. Oppisopimuskoulutuksen osallistumistodistus tehdään yhdistämällä tietopuolisen opetuksen arviointi ja työnantajan antama arviointi työpaikalla tapahtu-neesta koulutuksesta. Osallistumistodistukseen merkitään oppisopimuksen kestoaika. Työpaikalla tapahtuneen koulutuksen ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän antamat arvioinnit liitetään todistukseen. Näyttötutkinnon tutkintotodistus Tutkintotoimikunta antaa näyttötutkinnon tutkintotodistuksen henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut kaikki tutkinnon osat. Tutkinnon osan hyväksytystä suorittamisesta annetaan todistus pyydettäessä. Kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite Tutkinnon suorittaneelle henkilölle annetaan pyydettäessä tutkintotodistuksen antamisen yhteydessä Opetushallituksen Europassi-verkkosivuilta (http://www.oph.fi/europassi/cs) tulostettu kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite. Liitteet ovat samanmuotoisina käytössä kaikissa EU/ETA-maissa. Niissä annetaan perustietoa tutkinnoista ja niissä vaadittavasta ammattitaidosta. Perustutkintoihin laaditut liitteet ovat osaamisalakohtaisia. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin liitteet on laadittu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 1.8 Työaika Työvoimakoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa päivittäinen pääsääntöinen työaika on klo Tunnin pituus on 45 min. Työssä oppimisen/harjoittelun aikana noudatetaan työpaikalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaisia työaikoja kuitenkin siten, että työpäivän pituus on vähintään seitsemän (7) tuntia. Mikäli työaikajärjestelyt alalla ovat sellaiset, että enimmäiskeston päivittäinen tarkastelu on ongelmallista, työajan kesto voi tasoittua alalla vallitsevaan viikkotyöaikaan tasoittumisjakson aikana. 6

7 1.9 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet sekä työrauha Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet Opiskelijaksi pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa ammatilliseen koulutukseen. KAO:n järjestämään ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu henkilö, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen. Opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevat vaatimukset sitä edellyttävät (eikä ko. estettä voida kohtuullisin toimin poistaa). Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös hakijan aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös. Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan opiskeluaika määräytyy tutkintojen perusteiden ja sen pohjalta laaditun opiskelijan henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaan. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osilta vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Tunnustaminen tehdään henkilökohtaisen opiskeluohjelman laatimisen yhteydessä. Opiskelija on velvollinen pitämään salassa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestetyssä koulutuksessa saamansa tiedot samoin, kuin mitä vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden salassapidosta erikseen säädetään. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan tarvittaessa määrätä terveydentilan toteamiseksi lääkärin suorittamaan terveystarkastukseen. KAO vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista. (L 630/ , A 811/ , A 812/ ). KAO voi velvoittaa opiskelijan esittämään opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi otteen rikosrekisteristä (rikostaustaote), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. (L 630/ , A 811/ , A 812/ ). Kun opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, KAO voi tietyin edellytyksin peruuttaa opiskelijaltaan opiskeluoikeuden. (L 630/ , A 811/ , A 812/ ). KAO voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. 7

8 Työrauha Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä, kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä taikka on käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa em. epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Jos opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. (L 630/ , 35 ). Epäsäännöllinen opiskelu vaikuttaa opintososiaalisiin tukiin ja etuuksiin ja se voi johtaa opiskelun keskeyttämiseen. Poissaolot Sairastuminen Sairastumisesta johtuvasta poissaolosta on aina ilmoitettava opettajalle. Ilmoitus on tehtävä välittömästi poissaolon alkaessa tai heti, kun se olosuhteet huomioiden on mahdollista. Opiskelijan on pyydettäessä esitettävä opettajalle terveydenhoitajan- tai lääkärintodistus. Opiskelijatoiminta Poissaoloseurantaan ei tule merkintää, kun opiskelija edustaa Kainuun ammattiopistoa, asioi sen henkilökunnan kanssa tai osallistuu KAO:n opiskelijayhteistyö- tai kehittämistoimintaan. Edellä mainituista tehtävistä on aina sovittava etukäteen opettajan tai ryhmänohjaajan kanssa. Muut poissaolot Lupa poissaoloon on pyydettävä aina etukäteen kirjallisesti. Luvan voi myöntää perustellusta syystä opettaja, jos poissaolo kestää enintään 3 työpäivää. Jos poissaolo kestää 4-10 työpäivää, luvan myöntää koulutuspäällikkö. Jos poissaolo kestää yli 10 työpäivää, luvan myöntää rehtori. Yli kolmen päivän poissaolojen osalta on opiskelijan lupaa kysyessään tehtävä esitys opintojen täydentämisestä (korvaussuunnitelma). Jos opiskelija kieltäytyy rikosrekisteriotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi. (L 630/ , 35 ) Opetukseen osallistuminen Yleistä Opiskelijalla on velvollisuus osallistua aina opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan osallistumista opetukseen seurataan kaikissa koulutus- tai opetussuunnitelmaan merkityissä opinnoissa. Poissaolojen vaikutuksen opintojen etenemiseen määrittelee opettaja opintojen alkaessa, mistä hän tiedottaa opiskelijoille opintojakson alussa. Jollakin opinto-jaksolla voidaan edellyttää 100 %:n osallistumista. 8

9 Epäsäännöllisen opiskelun aiheuttamat toimenpiteet OMAEHTOINEN KOULUTUS JA OPPISOPIMUS- KOULUTUS Yhteydenotto ja keskustelu epäsäännöllisen opiskelun johdosta Jos opiskelija on poissa koulutuksesta syytä ilmoittamatta, opettaja on velvollinen ottamaan viipymättä yhteyttä opiskelijaan ja selvittämään syyn poissaoloon ja opiskelijan tarkoitukseen jatkaa opintoja. Keskustelu järjestetään myös aina, kun opiskelija jää pois verkko-opiskelun sovituista kirjautumisista tai opiskelijan tehtäväpalautus myöhästyy annetusta aikarajasta. Merkintä käydystä keskustelusta sekä sovitut toimenpiteet kirjataan ylös päiväkirjaan. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelma päivitetään ja siihen tehdään merkintä käydystä keskustelusta. Kirjallinen huomautus epäsäännöllisestä opiskelusta Jos luvattomat poissaolot jatkuvat keskustelusta huolimatta kolmen päivän (21 tunnin) ajan tai suorittamattomia opintojaksoja kertyy edelleen, opettaja antaa opiskelijalle kirjallisen huomautuksen. Huomautuksessa yksilöidään poissaolot ja opiskelun laiminlyönnit. Mikäli opiskelijaa ei tavoiteta henkilökohtaisesti, huomautus lähetetään hänelle postitse saantitodistuksella todistettavasti. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelma päivitetään ja siihen tehdään merkintä annetusta kirjallisesta huomautuksesta. Tehdyt muutokset hyväksytään opiskelijan ja ryhmänohjaajan allekirjoituksin. Kirjallinen varoitus epäsäännöllisestä opiskelusta Jos luvattomat poissaolot jatkuvat keskustelusta ja huomautuksesta huolimatta viiden päivän (35 tunnin) ajan tai suorittamattomia opintojaksoja kertyy edelleen, rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen epäsäännöllisestä opiskelusta. Ennen kirjallisen varoituksen antamista on varoituksen syynä oleva teko tai laiminlyönti yksilöitävä, kuultava opiskelijaa sekä hankittava tarpeellinen selvitys. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelma päivitetään ja siihen tehdään merkintä annetusta kirjallisesta huomautuksesta. Tehdyt muutokset hyväksytään opiskelijan ja ryhmänohjaajan allekirjoituksin. Koulutuksen katsominen keskeytyneeksi / Opiskelijan katsominen eronneeksi Mikäli luvattomat poissaolot jatkuvat keskustelusta, huomautuksesta ja varoituksesta huolimatta tai opettaja ei tavoita opiskelijaa poissaolojen selvittämiseksi opiskelijalle lähetetään selvityspyyntö poissaoloista. Opiskelijan on toimitettava vastine poissaoloista kirjallisesti 14 päivän kuluessa selvityspyynnön lähettämisestä. Kuulemisen jälkeen rehtori päättää yhdessä ryhmänohjaajan ja koulutuspäällikön kanssa koulutuksen katsomisesta keskeytyneeksi / opiskelijan katsomisesta eronneeksi. Rehtori tekee kirjallisen koulutuksen keskeyttämispäätöksen. Päätös lähetään opiskelijalle ja asia tiedotetaan KELA:lle. Oppisopimuskoulutuksessa oppisopimuspalveluiden koulutuspäällikkö järjestää kuulemistilaisuuden, jossa opiskelijaa ja hänen työnantajaansa kuullaan poissaolojen johdosta. Järjestettyään kuulemistilaisuuden koulutuspäällikkö voi purkaa oppisopimuksen. Omaehtoisen koulutuksen opiskelija katsotaan eronneeksi aikuisopistosta, jos: opiskelija on ilman hyväksyttävää syytä poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja tai opiskelija ei vastaa kirjallisiin yhteydenottopyyntöihin tai opiskelijaa ei voida voimassaolevien opintotuesta annettujen määräysten mukaan katsoa päätoimiseksi opiskelijaksi tai opiskelija laiminlyö opiskeluaan oleellisesti. 9

10 TYÖVOIMAKOULUTUS Jos opiskelija on poissa koulutuksesta syytä ilmoittamatta, opettaja on velvollinen ottamaan viipymättä yhteyttä opiskelijaan ja selvittämään syyn poissaoloon ja opiskelijan tarkoitukseen jatkaa opintoja. Keskustelu järjestetään myös aina, kun opiskelija jää pois verkko-opiskelun sovituista kirjautumisista tai opiskelijan tehtäväpalautus myöhästyy annetusta aikarajasta. Merkintä käydystä keskustelusta sekä sovitut toimenpiteet kirjataan ylös päiväkirjaan. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelma päivitetään ja siihen tehdään merkintä käydystä keskustelusta. Työvoimakoulutuksessa opettaja ilmoittaa opiskelijan pidemmistä poissaoloista, kuten sairauslomista, viipymättä vastuuvirkailijalle TE-toimistoon. Jos opiskelija ei etene opinnoissaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti tai hän on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi koulutuspäivää, opiskelijavalinnasta päättänyt työ- ja elinkeinotoimisto tekee päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä. Koulutuspalvelun tuottajana KAO on velvollinen ilmoittamaan koulutuksen keskeyttämisperusteiden täyttymisestä opiskelijavalinnasta päättäneelle työja elinkeinotoimistolle. Ennen päätöksen tekemistä työ- ja elinkeinotoimiston on varattava opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi. Päätöksestä on viipymättä ilmoitettava opiskelijalle. Opiskelijan eroaminen Jos opiskelija itse eroaa KAO:sta, hänen tulee ilmoittaa siitä ryhmänohjaajalle ja täyttää koulutuksen keskeyttämisilmoitus -lomake opintotoimistossa. Lomakkeen allekirjoittaa opiskelija ja ryhmänohjaaja. 10

11 1.11 Yhteistyö Jos koulutus kestää yli kolme kuukautta, ryhmälle suositellaan valittavaksi luokan vanhin. Hänen tehtävänään on kehittää opiskelijoiden ja opettajakunnan sekä oppilaitoshallinnon välistä yhteistyötä. KAO:n kehittämistyöryhmissä opiskelijoilla on mahdollisuus tulla kuuluksi ennen sellaista oppilaitoksen päätöksentekoa, joka voi vaikuttaa opintoihin tai muuhun opiskeluun Opiskelija-aloitteet ja -palautteet Koulutuksen kehittämiseen liittyvät aloitteet voidaan osoittaa suoraan opettajalle, koulutuspäällikölle tai luokan vanhimman kautta rehtorille. Opiskelijoilta kerätään palautetta säännöllisesti koulutuksen aikana Opiskelijan vakuutusturva Opiskelijat on vakuutettu työtapaturman varalta lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Koulumatkalla, teoriatunneilla ja opetussuunnitelman mukaisilla opintomatkoilla tapahtuvat tapaturmat korvataan vapaaehtoisesta ryhmätapaturmavakuutuksesta. Oppisopimusopiskelijat kuuluvat palkattomalla teoriajaksolla oppilaitoksen vakuutusturvan piiriin. Työssä oppimisjaksolla ja palkallisella teoriajaksolla he ovat työnantajansa vakuuttamia. Tapaturman sattuessa ota yhteyttä vakuutusyhteyshenkilöön: (Kajaani, Vimpelinlaakson alue) Virpi Anttonen, Opintie 3, OPPI 4, puh tai KAO:n muun toimipaikan opintotoimistoon. Saat mukaasi vakuutustodistuksen, jolla hoitolasku ohjataan suoraan vakuutusyhtiöön. Vakavissa tapauksissa hakeudu heti hoitoon. Vakuutustodistus lähetetään hoitolaitokselle jälkikäteen, joten ilmoita vahingosta mahdollisimman nopeasti. Talleta kuitit, reseptit sekä lääkärintodistukset ja toimita ne liitteeksi vahinkoilmoitukseen, joka tehdään vakuutusyhtiölle. Työnantajan vastuuvakuutus kattaa opiskelijan työssä oppimisjakson aikana ne henkilö ja esinevahingot, jotka työnantajan alaisuudessa oleva opiskelija aiheuttaa ulkopuoliselle taholle. Työharjoittelijavakuutus kattaa opiskelijan työssä oppimisjakson aikana työnantajalle tai ulkopuoliselle henkilölle aiheuttamat esinevahingot niiltä osin kuin työnantajan vakuutukset eivät niitä korvaa. Voit kysyä lisätietoja opiskelijan vakuutusturvasta omalta ryhmänohjaajaltasi. 11

12 2. Opiskelijapalvelut Kajaanissa 2.1 Opintotoimisto (Ketunpolku 1, Tieto 2) Avoinna toimistoaikoina maanantaista perjantaihin klo Opintotoimistosta opiskelija saa koulutukseen liittyvää neuvontaa, opiskelutodistuksia ja lomakkeita. Opiskelun keskeytymisestä tai opiskelijan yhteystietojen muuttumisesta on aina ilmoitettava opintotoimistoon. 2.2 Opiskelijaruokailu- ja kahvilapalvelut Kajaanissa opiskelijaravintolat Fox (Tieto 2) ja Vimpeli (Oppi 4) järjestävät ateria- ja kahvilapalvelut opiskelijoiden, henkilökunnan ja vierailijoiden käyttöön. KAO:n opiskelijat ruokailevat Foxissa ja Vimpelissä opiskelijahinnalla. Ravintola Kisälli (Tieto 2) on opiskelijaharjoitusravintola, joka palvelee asiakkaita arkisin lounasaikaan ja tilauksesta. Tieto 1 -rakennuksessa toimii YritysAmiksen kahvio. Tieto 1:n aulasta löytyy myös kolikoilla toimiva kahviautomaatti. Lisätietoja ravintoloiden palveluista ja aukioloajoista löydät kotisivultamme osoitteesta: www. kao.fi. 2.4 Oppimiskeskus Edutori (Opintie 3, OPPI 4) Edutori on Kainuun ammattiopiston opiskelijoiden ja henkilöstön kohtaamispaikka ja oppimisen keskus. Kyseessä on avoin ja viihtyisä oppimistila, joka tarjoaa uusimmat tekniikat ja oppimisen ja opetuksen tehostamiseen. Edutorin löydät OPPI 4:n kolmannesta kerroksesta. 2.5 Kirjastopalvelut Kajaanissa Kajaanin ammattikorkeakoulun ja yliopiston kirjasto rakennus Tieto 1, KAJAANI > kirjasto Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut sijaitsevat Tieto 1 rakennuksessa ja ovat kaikille avoimet. Kirjastossa on lehtilukusali sekä internet -yhteydet asiakaskäyttöön. Tarvittaessa voi varata käyttöön myös tutkijanhuoneen omatoimista työskentelyä varten. Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto Seminaarinkatu 15, KAJAANI > kirjasto Omien kahvinkeittimien käyttäminen koulun tiloissa on kielletty. 2.3 Terveyden- ja sairaudenhoito Julkiset terveyspalvelut ovat saatavilla kunnissa sijaitsevissa toimipisteissä (lisätietoja: Perusperiaatteena on, että hoidon tarpeen arviointi tehdään ensikontaktissa ja hoidon arvioinnin tarpeellisuudesta vastaa kokenut terveydenhoitaja. Kajaanissa terveydenhoitajan palvelut on saatavissa Terveysasema Vitalista (Opintie 3 D). Terveydenhoitaja on tavoitettavissa ilman ajanvarausta klo ja muuna aikana sopimuksen mukaan. Kiireellisissä tapauksissa voit tiedustella vastaanottoaikaa suoraan Vitalista, puh tai (luonnonvara-alan opiskelijat). Muilla paikkakunnilla terveydenhuoltopalveluista voi tiedustella paikkakunnan terveyskeskuksista. Kainuun ulkopuolisilla paikkakunnilla opiskelijat kuuluvat kotikuntansa normaalien terveyspalvelujen piiriin. 12

13 3. Yleisiä käytännön ohjeita 3.1 Vastuu oppilaitoksen omaisuudesta Opiskelija on vastuussa oppilaitoksen antamista työvälineistä ja materiaaleista. Niitä ei saa kuljettaa pois tai luovuttaa toisen käyttöön ilman erillistä lupaa. Suojavaatteiden ja -välineiden ja työasujen hankinnasta ja huollosta sovitaan koulutuskohtaisesti erikseen. Suojavaatteissa saa oleskella ainoastaan työhalleissa ja työmaalla. Oppilaitoksen lainaamat kirjat, työkalut ja suojavaatteet on palautettava koulutuksen päätyttyä tai keskeydyttyä. Palauttamatta ja korvaamatta jääneestä omaisuudesta ilmoitetaan poliisiviranomaiselle. 3.2 Tietojärjestelmien käyttö Oppilaitoksen tietojärjestelmää saa käyttää vain opiskeluun ja sitä tukevaan toimintaan. Muu käyttö edellyttää erillistä lupaa. Opiskelijan vastaanottaessa käyttäjätunnukset, hän sitoutuu noudattamaan sääntöjä. Sääntöjen rikkominen voi johtaa käyttöoikeuden menettämiseen, korvausvelvollisuuteen tai oikeudelliseen vastuuseen. Tarkemmat käytön ehdot on kirjattu sitoumuslomakkeeseen: Sitoumuslomake tietojärjestelmien käyttöön / toimintaohje TO Työturvallisuus Koneiden ja työvälineiden turvallinen käyttö edellyttää huolellisuutta ja varovaisuutta. Annettuja työturvallisuusohjeita on noudatettava ehdottomasti. Mikäli opiskelija huomaa puutteen, vian tai työturvallisuusvaaran, on hänellä velvollisuus ilmoittaa siitä heti opettajalle. Koneilla ja laitteilla, joista on poistettu suojaimia, ei saa työskennellä. 3.4 Paikoitusalueet Autot ja muut moottoriajoneuvot sekä polkupyörät on säilytettävä niille osoitetuilla paikoilla. Opiskelijoilla on mahdollisuus vuokrata talvikaudeksi auton lämmityspaikka. Lisätietoja autopaikan vuokraamisesta saa huoltomestari Ari Heikkiseltä, puh Autopaikkoja on tarjolla rajoitetusti. 3.5 Ympäristö ja siisteys Viihtyisä toimintaympäristö on osa Kainuun ammattiopiston ympäristöjärjestelmää. Jätteiden lajittelussa noudatetaan erillistä toimintaohjetta: TO 3-05 Jätehuolto. 13

14 3.6 Savuton KAO Tupakointi ja päihteiden käyttö vaarantaa terveytesi. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä lopettaa. Lisätietoja ja neuvoja saat omalta terveydenhoitajaltasi (Vital puh ) tai internetistä ja Tupakointi ja tupakkatuotteiden (ml. nuuska, sähkötupakka) käyttö ja käsittely on kielletty KAO:n käytössä olevilla alueilla, oppimisympäristöissä, oppilaitoksen sisätiloissa, oppilasasuntolassa sekä oppilaitoksen käytössä olevalla piha-alueella, ajoneuvoissa sekä KAO:n järjestämissä tilaisuuksissa. Kielto perustuu tupakkalain (L 698/2010) 12 :ään ja koskee opiskelijoita, henkilökuntaan kuuluvia ja vierailijoita. Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta. Jokaisen KAO:n henkilökuntaan kuuluvan tulee edistää savuttomuutta ja puuttua tupakointirikkeisiin. Lisätietoja erillisessä toimintaohjeessa: TO 6-07 Tupakointirajoitukset. 4. Opiskelukustannukset 5. Lainsäädäntö 4.1 Opintososiaaliset etuudet ja koulutuksen kustannukset Ammatillisessa peruskoulutuksessa opetus on opiskelijalle pääsääntöisesti maksutonta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavassa omaehtoisessa koulutuksessa sekä muussa koulutuksessa, voidaan opiskelijalta periä kohtuullisia maksuja. Myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoon ilman valmistavaa koulutusta osallistuvalta voidaan periä kohtuullinen maksu tutkinnon järjestämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Erillinen tutkintomaksu perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on 58 (vuonna 2015). Lisätietoja koulutuksen aikaisista etuuksista saat KELA:sta, TE toimistosta tai koulutusrahastosta (www.koulutusrahasto.fi). 5.1 Tärkeimmät koulutuksen järjestämistä säätelevät lait ja asetukset Laki (630/1998) ja asetus (811/1998) ammatillisesta koulutuksesta Laki (631/1998) ja asetus (812/1998) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 Laki julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002 Hallintolaki 434/2003 Opintotukilaki 65/1994 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009 Lisätietoja koulutuslainsäädännöstä löydät osoitteesta 14

15 6. Omat muistiinpanot 15

16 6. Yhteystiedot Kainuun ammattiopisto Kainuu Vocational College Opintie Kajaani FINLAND puhelinvaihde tel Toimipaikat : Kajaani Opintie 3, Kajaani Ketunpolku 1, Kajaani Timperintie 3, Kajaani Kuhmo Piilolantie 47, Kuhmo Kuusamo Apajatie 1, Kuusamo Sotkamo Akkoniementie 12, Sotkamo Suomussalmi Siikarannantie 7, Suomussalmi Vantaa Nietostie 8, Vantaa Vuokatti Kidekuja 2, Vuokatti Kirkkoahontie 115, Linnantaus Vuorikatu 2, Kajaani Kainuun ammattiopisto Kainuu Vocational College Opintie Kajaani