Päivitetty Aikuisopiskelijan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivitetty 31.8.2015. Aikuisopiskelijan opas"

Transkriptio

1 Päivitetty Aikuisopiskelijan opas

2 Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta. Opiskelun aloittaminen on aina fiksu päätös. Jotta opiskeluajastasi tulisi mahdollisimman antoisa heti alkumetreiltä lähtien, olemme koonneet tähän opiskelijan oppaaseen tärkeimpiä opiskeluun liittyviä asioita. Kerromme oppaassa tutkintosi opetussuunnitelmasta, opintojen suunnittelusta, opiskelusta Kainuun ammattiopistossa ja tuesta, jota tarjoamme sinulle opintotavoitteisiin pääsemiseksi. Kerromme sinulle myös opiskelijan oikeudellisesta asemasta; velvollisuuksista, oikeuksista, sekä yhteistyöstä oppilaitoksen ja kodin välillä. Henkilö- ja tietoturvallisuus sekä kestävä kehitys ovat oppilaitoksellemme sydämen asioita, joten pyydämme sinua tutustumaan erityisen huolellisesti opiskelijan oppaan ohjeistukseen näistä asioista. Samalla tutustut Kainuun ammattiopiston ja oman toimipaikkasi ympäristöön ja opiskelijapalveluihin. facebook.com/ kainuunammattiopisto Osaamista ja elämän eväitä laadukkaasti KAO:ssa opiskelee noin 2000 nuorta ja noin 1300 aikuista sekä noin 400 oppisopimusopiskelijaa. Tarjoamme käyttöösi noin neljänsadan opettajan ja opiskelun tukihenkilön ammattitaidon. Oppilaitoksellamme on vankat juuret alueemme elinkeinoelämän ja ammatillisen osaamisen kehittäjänä. KAO on aktiivisesti mukana työelämän kehityksessä ja ennakoi sen muutoksia koulutustarjonnassa. Koulutus on monipuolista ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittyä yksilöllisesti alansa huippuosaajaksi. KAO:n toimipaikat ovat Kajaanissa, Kuhmossa, Kuusamossa, Suomussalmella ja Vuokatissa. Lisäksi aikuiskoulutuksella on toimipisteet Sotkamossa ja Vantaalla. 2

3 Sisältö 1. OPISKELU KAINUUN AMMATTIOPISTOSSA Yleistä Henkilökunta Näyttötutkinnot Muut koulutukset Henkilökohtaistaminen Opiskelijan arviointi Todistukset Työaika Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet sekä työrauha Opetukseen osallistuminen Yhteistyö Opiskelija-aloitteet ja -palautteet Opiskelijan vakuutusturva OPISKELIJAPALVELUT KAJAANISSA Opintotoimisto (Ketunpolku 1, Tieto 2) Opiskelijaruokailu- ja kahvilapalvelut Terveyden- ja sairaudenhoito Oppimiskeskus Edutori (Opintie 3, OPPI 4) Kirjastopalvelut Kajaanissa YLEISIÄ KÄYTÄNNÖN OHJEITA Vastuu oppilaitoksen omaisuudesta Tietojärjestelmien käyttö Työturvallisuus Paikoitusalueet Ympäristö ja siisteys Savuton KAO OPISKELUKUSTANNUKSET Opintososiaaliset etuudet ja koulutuksen kustannukset LAINSÄÄDÄNTÖ Tärkeimmät koulutuksen järjestämistä säätelevät lait ja asetukset OMAT MUISTIINPANOT YHTEYSTIEDOT

4 1.3 Näyttötutkinnot Näyttötutkintojärjestelmässä tunnistetaan ja tunnustetaan eri tavoilla hankittu osaaminen. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla näyttötutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito. Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat: 1. kolmikantayhteistyö: työnantajatahojen, työntekijätahojen ja opetusalan tiivis yhteistyö tutkintorakenteesta päätettäessä, tutkintojen perusteitalaadittaessa, koulutustoimikunnissa, tutkintotoimikunnissa sekä näyttötutkintoja suunniteltaessa, järjestettäessä ja arvioitaessa. 2. Tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta. 3. Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. 4. Henkilökohtaistaminen Näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvomisesta vastaavat tutkintotoimikunnat. Tutkintotoimikunnat sopivat tutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjän kanssa. Tutkintotoimikunta antaa näyttötutkinnon suorittaneille tutkintotodistukset. 1.2 Henkilökunta Ryhmänohjaaja/omaohjaaja Puh. Koulutuspäällikkö Puh. Opintosihteeri Puh. Rehtori Puh. Henkilökunnan yhteystiedot löydät myös kotisivuiltamme: Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Tutkintoon tai siihen sisältyvään osaamisalaan sisältyy vähintään yksi pakollinen tutkinnon osa ja vähintään yksi valinnainen tutkinnon osa. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella. Ammatilliset perustutkinnot voi suorittaa myös ammatillisena peruskoulutuksena. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ammattitutkinnosta. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan erikoisammattitutkinnosta. Lisätietoja näyttötutkinnoista saa KAO:n aikuiskoulutuksen henkilökunnalta ja Internetistä osoitteista: 4

5 1.4 Muut koulutukset Omaa ammattitaitoaan voi ylläpitää ja kehittää myös muulla kuin tutkintoon tai sen osaan valmistavalla koulutuksella. Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään sekä oppilaitoksessa että oppisopimuskoulutuksena. Aikuiset voivat täydentää osaamistaan myös lyhytkoulutuksilla, joiden kesto voi vaihdella muutamasta päivästä useisiin kuukausiin. Aikuisille järjestetään myös työvoimakoulutusta sekä työnantajan kustantamaa henkilöstökoulutusta, joiden sisältö ja kesto vaihtelevat tarpeen mukaisesti. Lisätietoja koulutustarjonnastamme löydät kotisivultamme 1.5 Henkilökohtaistaminen A. Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen Tässä vaiheessa selvitetään hakeutujan aikaisemmin hankkima osaaminen ja muut lähtökohdat, soveltuva tutkinto ja koulutustarve sekä mahdolliset ohjaus- ja tukitoimien tarpeet. B. Näyttötutkinnon suorittaminen Tässä vaiheessa kuvataan, miten tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen. C. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Tässä vaiheessa selvitetään ja sovitaan opiskelijalle soveltuvat koulutuksen järjestämismuodot ja oppimisympäristöt, joita koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus tarjota, sekä opetus- ja arviointimenetelmät ja ohjaustoimet. Testillä arvioidut opintosuoritukset (esim. koulutus- tai opetussuunnitelmaan sisältyvät korttikoulutukset), arvioidaan käyttäen asteikkoa Hyv (hyväksytty) / Hyl (hylätty). Valmistavan koulutuksen opintosuoritukset merkitään opiskelijahallintojärjetelmään merkinnällä S (suoritettu). Opintosuoritukset merkitään opiskelijahallintojärjestelmään kahden viikon kuluessa suorituksesta. Näyttötutkintojen arviointi Tutkintosuoritusten arviointi perustuu näyttötutkinnon perusteissa määriteltyihin arviointikriteereihin. Arvioinnissa käytetään monipuolisesti, erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. Työnantajan, työntekijöiden sekä opettajien edustajat tekevät kolmikantaisesti huolellisen ja monipuolisen arvioinnin. Vähintään yksi näytön arviointiin osallistuva henkilö on suorittanut näyttötutkintomestarin koulutuksen. Tutkinnon suorittajan itsearviointi otetaan hänen ammattitaitoaan mahdollisesti täsmentävänä huomioon arviointiesitystä tehtäessä. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Näyttötutkintojen arviointiasteikko Ammatillisissa perustutkinnoissa tutkinnon osien arviointiasteikko on kiitettävä (K3), hyvä (H2) ja tyydyttävä (T1). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tutkinnon osien arviointiasteikko on hyväksytty / hylätty. 1.6 Opiskelijan arviointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen ja muiden pitkäkestoisten koulutusten arviointi Arviointi perustuu ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuihin lakeihin (L 630/1998, L 631/1998) ja asetuksiin (A 811/1998, A 812/1998) sekä Opetushallituksen määräykseen (M32/011/2005). Opiskelijan oppimista ja sen kehittymistä arvioidaan monipuolisesti ja riittävän usein koulutuksen aikana antamalla opiskelijalle ei-numeerista suullista tai kirjallista palautetta. 5

6 Näyttötutkinnon tai -tutkinnon osan arvioinnin oikaisu Tutkinnon suorittaja voi 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hän on saanut tutkintotoimikunnalta (tutkinnon järjestäjän kautta) tiedon näyttötutkinnon tai sen osan arvioinnista, pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta. Muut todistukset Ryhmänohjaaja ilmoittaa korttikoulutuksien hyväksytyt suorittajat eri asiantuntija- tai valvontavirastoihin (esim. Spek, TTK, Valvira). Todistukset tehdään kyseessä olevan vastuuorganisaation ohjeiden mukaisesti. Tiedot korttisuorituksista tallennetaan myös opiskelijahallintojärjestelmään. Tutkintosuorituksen uusinta Näyttötutkintotavoitteisiin koulutuksiin kuuluu yksi tutkintotilaisuuden uusintamahdollisuus. Seuraavista tutkintosuorituksen uusinnoista aiheutuvat kulut peritään tutkinnon suorittajalta todellisten kustannusten mukaisesti (enintään ko. tutkinnon järjestämissuunnitelmassa mainittu summa), mikäli uusintamahdollisuudesta ei ole erillistä sopimusta. Tutkintotilaisuuteen saapumatta jättäminen luetaan yrityskerraksi. 1.7 Todistukset Opintosuoritusote Opintosuoritusote on opiskelijahallintojärjestelmän raportti, josta ilmenevät ne opinnot, joihin hän on osallistunut. Opintosuoritusote annetaan opiskelijalle aina koulutuksen päättyessä. Se voidaan antaa opiskelijalle pyynnöstä myös koulutuksen aikana. Kesken ammatillisen tutkinnon suorittamista opintonsa keskeyttävälle opiskelijalle annetaan opintosuoritusote, johon on merkitty tiedot suoritetuista opinnoista sekä opintojen keskeytymisen ajankohta. Osallistumistodistus Kun opiskelija on suorittanut näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen loppuun, hänelle annetaan koulutukseen osallistumistodistus. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osallistumistodistukseen merkitään valmistavan koulutuksen nimi, näyttötutkinnon perusteet ja koulutusaika. Osallistumistodistukset laaditaan Opetushallituksen voimassa olevien määräysten mukaisesti. Oppisopimuskoulutuksen osallistumistodistus tehdään yhdistämällä tietopuolisen opetuksen arviointi ja työnantajan antama arviointi työpaikalla tapahtu-neesta koulutuksesta. Osallistumistodistukseen merkitään oppisopimuksen kestoaika. Työpaikalla tapahtuneen koulutuksen ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän antamat arvioinnit liitetään todistukseen. Näyttötutkinnon tutkintotodistus Tutkintotoimikunta antaa näyttötutkinnon tutkintotodistuksen henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut kaikki tutkinnon osat. Tutkinnon osan hyväksytystä suorittamisesta annetaan todistus pyydettäessä. Kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite Tutkinnon suorittaneelle henkilölle annetaan pyydettäessä tutkintotodistuksen antamisen yhteydessä Opetushallituksen Europassi-verkkosivuilta (http://www.oph.fi/europassi/cs) tulostettu kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite. Liitteet ovat samanmuotoisina käytössä kaikissa EU/ETA-maissa. Niissä annetaan perustietoa tutkinnoista ja niissä vaadittavasta ammattitaidosta. Perustutkintoihin laaditut liitteet ovat osaamisalakohtaisia. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin liitteet on laadittu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 1.8 Työaika Työvoimakoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa päivittäinen pääsääntöinen työaika on klo Tunnin pituus on 45 min. Työssä oppimisen/harjoittelun aikana noudatetaan työpaikalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaisia työaikoja kuitenkin siten, että työpäivän pituus on vähintään seitsemän (7) tuntia. Mikäli työaikajärjestelyt alalla ovat sellaiset, että enimmäiskeston päivittäinen tarkastelu on ongelmallista, työajan kesto voi tasoittua alalla vallitsevaan viikkotyöaikaan tasoittumisjakson aikana. 6

7 1.9 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet sekä työrauha Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet Opiskelijaksi pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa ammatilliseen koulutukseen. KAO:n järjestämään ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu henkilö, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen. Opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevat vaatimukset sitä edellyttävät (eikä ko. estettä voida kohtuullisin toimin poistaa). Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös hakijan aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös. Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan opiskeluaika määräytyy tutkintojen perusteiden ja sen pohjalta laaditun opiskelijan henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaan. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osilta vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Tunnustaminen tehdään henkilökohtaisen opiskeluohjelman laatimisen yhteydessä. Opiskelija on velvollinen pitämään salassa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestetyssä koulutuksessa saamansa tiedot samoin, kuin mitä vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden salassapidosta erikseen säädetään. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan tarvittaessa määrätä terveydentilan toteamiseksi lääkärin suorittamaan terveystarkastukseen. KAO vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista. (L 630/ , A 811/ , A 812/ ). KAO voi velvoittaa opiskelijan esittämään opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi otteen rikosrekisteristä (rikostaustaote), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. (L 630/ , A 811/ , A 812/ ). Kun opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, KAO voi tietyin edellytyksin peruuttaa opiskelijaltaan opiskeluoikeuden. (L 630/ , A 811/ , A 812/ ). KAO voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. 7

8 Työrauha Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä, kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä taikka on käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa em. epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Jos opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. (L 630/ , 35 ). Epäsäännöllinen opiskelu vaikuttaa opintososiaalisiin tukiin ja etuuksiin ja se voi johtaa opiskelun keskeyttämiseen. Poissaolot Sairastuminen Sairastumisesta johtuvasta poissaolosta on aina ilmoitettava opettajalle. Ilmoitus on tehtävä välittömästi poissaolon alkaessa tai heti, kun se olosuhteet huomioiden on mahdollista. Opiskelijan on pyydettäessä esitettävä opettajalle terveydenhoitajan- tai lääkärintodistus. Opiskelijatoiminta Poissaoloseurantaan ei tule merkintää, kun opiskelija edustaa Kainuun ammattiopistoa, asioi sen henkilökunnan kanssa tai osallistuu KAO:n opiskelijayhteistyö- tai kehittämistoimintaan. Edellä mainituista tehtävistä on aina sovittava etukäteen opettajan tai ryhmänohjaajan kanssa. Muut poissaolot Lupa poissaoloon on pyydettävä aina etukäteen kirjallisesti. Luvan voi myöntää perustellusta syystä opettaja, jos poissaolo kestää enintään 3 työpäivää. Jos poissaolo kestää 4-10 työpäivää, luvan myöntää koulutuspäällikkö. Jos poissaolo kestää yli 10 työpäivää, luvan myöntää rehtori. Yli kolmen päivän poissaolojen osalta on opiskelijan lupaa kysyessään tehtävä esitys opintojen täydentämisestä (korvaussuunnitelma). Jos opiskelija kieltäytyy rikosrekisteriotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi. (L 630/ , 35 ) Opetukseen osallistuminen Yleistä Opiskelijalla on velvollisuus osallistua aina opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan osallistumista opetukseen seurataan kaikissa koulutus- tai opetussuunnitelmaan merkityissä opinnoissa. Poissaolojen vaikutuksen opintojen etenemiseen määrittelee opettaja opintojen alkaessa, mistä hän tiedottaa opiskelijoille opintojakson alussa. Jollakin opinto-jaksolla voidaan edellyttää 100 %:n osallistumista. 8

9 Epäsäännöllisen opiskelun aiheuttamat toimenpiteet OMAEHTOINEN KOULUTUS JA OPPISOPIMUS- KOULUTUS Yhteydenotto ja keskustelu epäsäännöllisen opiskelun johdosta Jos opiskelija on poissa koulutuksesta syytä ilmoittamatta, opettaja on velvollinen ottamaan viipymättä yhteyttä opiskelijaan ja selvittämään syyn poissaoloon ja opiskelijan tarkoitukseen jatkaa opintoja. Keskustelu järjestetään myös aina, kun opiskelija jää pois verkko-opiskelun sovituista kirjautumisista tai opiskelijan tehtäväpalautus myöhästyy annetusta aikarajasta. Merkintä käydystä keskustelusta sekä sovitut toimenpiteet kirjataan ylös päiväkirjaan. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelma päivitetään ja siihen tehdään merkintä käydystä keskustelusta. Kirjallinen huomautus epäsäännöllisestä opiskelusta Jos luvattomat poissaolot jatkuvat keskustelusta huolimatta kolmen päivän (21 tunnin) ajan tai suorittamattomia opintojaksoja kertyy edelleen, opettaja antaa opiskelijalle kirjallisen huomautuksen. Huomautuksessa yksilöidään poissaolot ja opiskelun laiminlyönnit. Mikäli opiskelijaa ei tavoiteta henkilökohtaisesti, huomautus lähetetään hänelle postitse saantitodistuksella todistettavasti. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelma päivitetään ja siihen tehdään merkintä annetusta kirjallisesta huomautuksesta. Tehdyt muutokset hyväksytään opiskelijan ja ryhmänohjaajan allekirjoituksin. Kirjallinen varoitus epäsäännöllisestä opiskelusta Jos luvattomat poissaolot jatkuvat keskustelusta ja huomautuksesta huolimatta viiden päivän (35 tunnin) ajan tai suorittamattomia opintojaksoja kertyy edelleen, rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen epäsäännöllisestä opiskelusta. Ennen kirjallisen varoituksen antamista on varoituksen syynä oleva teko tai laiminlyönti yksilöitävä, kuultava opiskelijaa sekä hankittava tarpeellinen selvitys. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelma päivitetään ja siihen tehdään merkintä annetusta kirjallisesta huomautuksesta. Tehdyt muutokset hyväksytään opiskelijan ja ryhmänohjaajan allekirjoituksin. Koulutuksen katsominen keskeytyneeksi / Opiskelijan katsominen eronneeksi Mikäli luvattomat poissaolot jatkuvat keskustelusta, huomautuksesta ja varoituksesta huolimatta tai opettaja ei tavoita opiskelijaa poissaolojen selvittämiseksi opiskelijalle lähetetään selvityspyyntö poissaoloista. Opiskelijan on toimitettava vastine poissaoloista kirjallisesti 14 päivän kuluessa selvityspyynnön lähettämisestä. Kuulemisen jälkeen rehtori päättää yhdessä ryhmänohjaajan ja koulutuspäällikön kanssa koulutuksen katsomisesta keskeytyneeksi / opiskelijan katsomisesta eronneeksi. Rehtori tekee kirjallisen koulutuksen keskeyttämispäätöksen. Päätös lähetään opiskelijalle ja asia tiedotetaan KELA:lle. Oppisopimuskoulutuksessa oppisopimuspalveluiden koulutuspäällikkö järjestää kuulemistilaisuuden, jossa opiskelijaa ja hänen työnantajaansa kuullaan poissaolojen johdosta. Järjestettyään kuulemistilaisuuden koulutuspäällikkö voi purkaa oppisopimuksen. Omaehtoisen koulutuksen opiskelija katsotaan eronneeksi aikuisopistosta, jos: opiskelija on ilman hyväksyttävää syytä poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja tai opiskelija ei vastaa kirjallisiin yhteydenottopyyntöihin tai opiskelijaa ei voida voimassaolevien opintotuesta annettujen määräysten mukaan katsoa päätoimiseksi opiskelijaksi tai opiskelija laiminlyö opiskeluaan oleellisesti. 9

10 TYÖVOIMAKOULUTUS Jos opiskelija on poissa koulutuksesta syytä ilmoittamatta, opettaja on velvollinen ottamaan viipymättä yhteyttä opiskelijaan ja selvittämään syyn poissaoloon ja opiskelijan tarkoitukseen jatkaa opintoja. Keskustelu järjestetään myös aina, kun opiskelija jää pois verkko-opiskelun sovituista kirjautumisista tai opiskelijan tehtäväpalautus myöhästyy annetusta aikarajasta. Merkintä käydystä keskustelusta sekä sovitut toimenpiteet kirjataan ylös päiväkirjaan. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelma päivitetään ja siihen tehdään merkintä käydystä keskustelusta. Työvoimakoulutuksessa opettaja ilmoittaa opiskelijan pidemmistä poissaoloista, kuten sairauslomista, viipymättä vastuuvirkailijalle TE-toimistoon. Jos opiskelija ei etene opinnoissaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti tai hän on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi koulutuspäivää, opiskelijavalinnasta päättänyt työ- ja elinkeinotoimisto tekee päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä. Koulutuspalvelun tuottajana KAO on velvollinen ilmoittamaan koulutuksen keskeyttämisperusteiden täyttymisestä opiskelijavalinnasta päättäneelle työja elinkeinotoimistolle. Ennen päätöksen tekemistä työ- ja elinkeinotoimiston on varattava opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi. Päätöksestä on viipymättä ilmoitettava opiskelijalle. Opiskelijan eroaminen Jos opiskelija itse eroaa KAO:sta, hänen tulee ilmoittaa siitä ryhmänohjaajalle ja täyttää koulutuksen keskeyttämisilmoitus -lomake opintotoimistossa. Lomakkeen allekirjoittaa opiskelija ja ryhmänohjaaja. 10

11 1.11 Yhteistyö Jos koulutus kestää yli kolme kuukautta, ryhmälle suositellaan valittavaksi luokan vanhin. Hänen tehtävänään on kehittää opiskelijoiden ja opettajakunnan sekä oppilaitoshallinnon välistä yhteistyötä. KAO:n kehittämistyöryhmissä opiskelijoilla on mahdollisuus tulla kuuluksi ennen sellaista oppilaitoksen päätöksentekoa, joka voi vaikuttaa opintoihin tai muuhun opiskeluun Opiskelija-aloitteet ja -palautteet Koulutuksen kehittämiseen liittyvät aloitteet voidaan osoittaa suoraan opettajalle, koulutuspäällikölle tai luokan vanhimman kautta rehtorille. Opiskelijoilta kerätään palautetta säännöllisesti koulutuksen aikana Opiskelijan vakuutusturva Opiskelijat on vakuutettu työtapaturman varalta lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Koulumatkalla, teoriatunneilla ja opetussuunnitelman mukaisilla opintomatkoilla tapahtuvat tapaturmat korvataan vapaaehtoisesta ryhmätapaturmavakuutuksesta. Oppisopimusopiskelijat kuuluvat palkattomalla teoriajaksolla oppilaitoksen vakuutusturvan piiriin. Työssä oppimisjaksolla ja palkallisella teoriajaksolla he ovat työnantajansa vakuuttamia. Tapaturman sattuessa ota yhteyttä vakuutusyhteyshenkilöön: (Kajaani, Vimpelinlaakson alue) Virpi Anttonen, Opintie 3, OPPI 4, puh tai KAO:n muun toimipaikan opintotoimistoon. Saat mukaasi vakuutustodistuksen, jolla hoitolasku ohjataan suoraan vakuutusyhtiöön. Vakavissa tapauksissa hakeudu heti hoitoon. Vakuutustodistus lähetetään hoitolaitokselle jälkikäteen, joten ilmoita vahingosta mahdollisimman nopeasti. Talleta kuitit, reseptit sekä lääkärintodistukset ja toimita ne liitteeksi vahinkoilmoitukseen, joka tehdään vakuutusyhtiölle. Työnantajan vastuuvakuutus kattaa opiskelijan työssä oppimisjakson aikana ne henkilö ja esinevahingot, jotka työnantajan alaisuudessa oleva opiskelija aiheuttaa ulkopuoliselle taholle. Työharjoittelijavakuutus kattaa opiskelijan työssä oppimisjakson aikana työnantajalle tai ulkopuoliselle henkilölle aiheuttamat esinevahingot niiltä osin kuin työnantajan vakuutukset eivät niitä korvaa. Voit kysyä lisätietoja opiskelijan vakuutusturvasta omalta ryhmänohjaajaltasi. 11

12 2. Opiskelijapalvelut Kajaanissa 2.1 Opintotoimisto (Ketunpolku 1, Tieto 2) Avoinna toimistoaikoina maanantaista perjantaihin klo Opintotoimistosta opiskelija saa koulutukseen liittyvää neuvontaa, opiskelutodistuksia ja lomakkeita. Opiskelun keskeytymisestä tai opiskelijan yhteystietojen muuttumisesta on aina ilmoitettava opintotoimistoon. 2.2 Opiskelijaruokailu- ja kahvilapalvelut Kajaanissa opiskelijaravintolat Fox (Tieto 2) ja Vimpeli (Oppi 4) järjestävät ateria- ja kahvilapalvelut opiskelijoiden, henkilökunnan ja vierailijoiden käyttöön. KAO:n opiskelijat ruokailevat Foxissa ja Vimpelissä opiskelijahinnalla. Ravintola Kisälli (Tieto 2) on opiskelijaharjoitusravintola, joka palvelee asiakkaita arkisin lounasaikaan ja tilauksesta. Tieto 1 -rakennuksessa toimii YritysAmiksen kahvio. Tieto 1:n aulasta löytyy myös kolikoilla toimiva kahviautomaatti. Lisätietoja ravintoloiden palveluista ja aukioloajoista löydät kotisivultamme osoitteesta: www. kao.fi. 2.4 Oppimiskeskus Edutori (Opintie 3, OPPI 4) Edutori on Kainuun ammattiopiston opiskelijoiden ja henkilöstön kohtaamispaikka ja oppimisen keskus. Kyseessä on avoin ja viihtyisä oppimistila, joka tarjoaa uusimmat tekniikat ja oppimisen ja opetuksen tehostamiseen. Edutorin löydät OPPI 4:n kolmannesta kerroksesta. 2.5 Kirjastopalvelut Kajaanissa Kajaanin ammattikorkeakoulun ja yliopiston kirjasto rakennus Tieto 1, KAJAANI > kirjasto Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut sijaitsevat Tieto 1 rakennuksessa ja ovat kaikille avoimet. Kirjastossa on lehtilukusali sekä internet -yhteydet asiakaskäyttöön. Tarvittaessa voi varata käyttöön myös tutkijanhuoneen omatoimista työskentelyä varten. Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto Seminaarinkatu 15, KAJAANI > kirjasto Omien kahvinkeittimien käyttäminen koulun tiloissa on kielletty. 2.3 Terveyden- ja sairaudenhoito Julkiset terveyspalvelut ovat saatavilla kunnissa sijaitsevissa toimipisteissä (lisätietoja: Perusperiaatteena on, että hoidon tarpeen arviointi tehdään ensikontaktissa ja hoidon arvioinnin tarpeellisuudesta vastaa kokenut terveydenhoitaja. Kajaanissa terveydenhoitajan palvelut on saatavissa Terveysasema Vitalista (Opintie 3 D). Terveydenhoitaja on tavoitettavissa ilman ajanvarausta klo ja muuna aikana sopimuksen mukaan. Kiireellisissä tapauksissa voit tiedustella vastaanottoaikaa suoraan Vitalista, puh tai (luonnonvara-alan opiskelijat). Muilla paikkakunnilla terveydenhuoltopalveluista voi tiedustella paikkakunnan terveyskeskuksista. Kainuun ulkopuolisilla paikkakunnilla opiskelijat kuuluvat kotikuntansa normaalien terveyspalvelujen piiriin. 12

13 3. Yleisiä käytännön ohjeita 3.1 Vastuu oppilaitoksen omaisuudesta Opiskelija on vastuussa oppilaitoksen antamista työvälineistä ja materiaaleista. Niitä ei saa kuljettaa pois tai luovuttaa toisen käyttöön ilman erillistä lupaa. Suojavaatteiden ja -välineiden ja työasujen hankinnasta ja huollosta sovitaan koulutuskohtaisesti erikseen. Suojavaatteissa saa oleskella ainoastaan työhalleissa ja työmaalla. Oppilaitoksen lainaamat kirjat, työkalut ja suojavaatteet on palautettava koulutuksen päätyttyä tai keskeydyttyä. Palauttamatta ja korvaamatta jääneestä omaisuudesta ilmoitetaan poliisiviranomaiselle. 3.2 Tietojärjestelmien käyttö Oppilaitoksen tietojärjestelmää saa käyttää vain opiskeluun ja sitä tukevaan toimintaan. Muu käyttö edellyttää erillistä lupaa. Opiskelijan vastaanottaessa käyttäjätunnukset, hän sitoutuu noudattamaan sääntöjä. Sääntöjen rikkominen voi johtaa käyttöoikeuden menettämiseen, korvausvelvollisuuteen tai oikeudelliseen vastuuseen. Tarkemmat käytön ehdot on kirjattu sitoumuslomakkeeseen: Sitoumuslomake tietojärjestelmien käyttöön / toimintaohje TO Työturvallisuus Koneiden ja työvälineiden turvallinen käyttö edellyttää huolellisuutta ja varovaisuutta. Annettuja työturvallisuusohjeita on noudatettava ehdottomasti. Mikäli opiskelija huomaa puutteen, vian tai työturvallisuusvaaran, on hänellä velvollisuus ilmoittaa siitä heti opettajalle. Koneilla ja laitteilla, joista on poistettu suojaimia, ei saa työskennellä. 3.4 Paikoitusalueet Autot ja muut moottoriajoneuvot sekä polkupyörät on säilytettävä niille osoitetuilla paikoilla. Opiskelijoilla on mahdollisuus vuokrata talvikaudeksi auton lämmityspaikka. Lisätietoja autopaikan vuokraamisesta saa huoltomestari Ari Heikkiseltä, puh Autopaikkoja on tarjolla rajoitetusti. 3.5 Ympäristö ja siisteys Viihtyisä toimintaympäristö on osa Kainuun ammattiopiston ympäristöjärjestelmää. Jätteiden lajittelussa noudatetaan erillistä toimintaohjetta: TO 3-05 Jätehuolto. 13

14 3.6 Savuton KAO Tupakointi ja päihteiden käyttö vaarantaa terveytesi. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä lopettaa. Lisätietoja ja neuvoja saat omalta terveydenhoitajaltasi (Vital puh ) tai internetistä ja Tupakointi ja tupakkatuotteiden (ml. nuuska, sähkötupakka) käyttö ja käsittely on kielletty KAO:n käytössä olevilla alueilla, oppimisympäristöissä, oppilaitoksen sisätiloissa, oppilasasuntolassa sekä oppilaitoksen käytössä olevalla piha-alueella, ajoneuvoissa sekä KAO:n järjestämissä tilaisuuksissa. Kielto perustuu tupakkalain (L 698/2010) 12 :ään ja koskee opiskelijoita, henkilökuntaan kuuluvia ja vierailijoita. Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta. Jokaisen KAO:n henkilökuntaan kuuluvan tulee edistää savuttomuutta ja puuttua tupakointirikkeisiin. Lisätietoja erillisessä toimintaohjeessa: TO 6-07 Tupakointirajoitukset. 4. Opiskelukustannukset 5. Lainsäädäntö 4.1 Opintososiaaliset etuudet ja koulutuksen kustannukset Ammatillisessa peruskoulutuksessa opetus on opiskelijalle pääsääntöisesti maksutonta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavassa omaehtoisessa koulutuksessa sekä muussa koulutuksessa, voidaan opiskelijalta periä kohtuullisia maksuja. Myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoon ilman valmistavaa koulutusta osallistuvalta voidaan periä kohtuullinen maksu tutkinnon järjestämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Erillinen tutkintomaksu perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on 58 (vuonna 2015). Lisätietoja koulutuksen aikaisista etuuksista saat KELA:sta, TE toimistosta tai koulutusrahastosta (www.koulutusrahasto.fi). 5.1 Tärkeimmät koulutuksen järjestämistä säätelevät lait ja asetukset Laki (630/1998) ja asetus (811/1998) ammatillisesta koulutuksesta Laki (631/1998) ja asetus (812/1998) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 Laki julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002 Hallintolaki 434/2003 Opintotukilaki 65/1994 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009 Lisätietoja koulutuslainsäädännöstä löydät osoitteesta 14

15 6. Omat muistiinpanot 15

16 6. Yhteystiedot Kainuun ammattiopisto Kainuu Vocational College Opintie Kajaani FINLAND puhelinvaihde tel Toimipaikat : Kajaani Opintie 3, Kajaani Ketunpolku 1, Kajaani Timperintie 3, Kajaani Kuhmo Piilolantie 47, Kuhmo Kuusamo Apajatie 1, Kuusamo Sotkamo Akkoniementie 12, Sotkamo Suomussalmi Siikarannantie 7, Suomussalmi Vantaa Nietostie 8, Vantaa Vuokatti Kidekuja 2, Vuokatti Kirkkoahontie 115, Linnantaus Vuorikatu 2, Kajaani Kainuun ammattiopisto Kainuu Vocational College Opintie Kajaani

Aikuisopiskelijan opas

Aikuisopiskelijan opas Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta. Opiskelun aloittaminen

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT Sora-säännösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa seminaari, Helsinki 25.10.2012 Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi Muutokset lyhyesti opiskelijaksi

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta

Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta TODISTUKSET Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta MÄÄRÄYS 56/011/2009 Määräykset ja ohjeet 2010:6 Opetushallitus Määräykset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään.

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tarkoitus 1 Määritelmä ja suhde muihin säädöksiin Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB Arviointi näyttötutkinnossa Päivitetty 18.6.2015 UB ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Laki ammatillisesta koulutuksesta (1990/630) 25 (viittaus laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta) l 631/1998 ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

24.7.2006 2/440/2006. Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET

24.7.2006 2/440/2006. Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET 24.7.2006 2/440/2006 Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET Asetuksessa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998, 5 ) säädetään niistä asioista, joista

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kehity kemian ammattilaisena suorita näyttötutkinto Kemianteollisuus on jatkuvasti kehittyvä toimiala, jonka

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA Opetushallitus ISBN 952 13 1001 4 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 37/011/1999 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, kun hän

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, kun hän Opiskelijaksi soveltuminen Tiedote 25.8.2015 TIEDOTE OPISKELIJALLE TAI OPISKELIJAKSI HAKEUTUVALLE Ns. SORA -laki (SOveltumattomuuden RAtkaisut) tuli voimaan 1.1.2012. Laki koskee opiskelijaksi ottamisen

Lisätiedot

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) suorittaneelle

Lisätiedot

OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET SYKSY 2013 OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 muutoksineen, 5 luku) 26 Opiskelijaksi hakeutuminen Opiskelijaksi pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Sum ma / Tutki ntoje n luku määr ä Sarakeotsikot Riviot sikot Ammatillinen peruskoulutus

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Työnantajien edustajat: Camilla Herlin ja Kristiina Holopainen (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Työntekijöiden edustajat: Päivi Bragge (Jyty ry) ja Marjut

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 1/2015 1 (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011. 951/2011 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011. 951/2011 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 951/2011 Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta TOIMINTAOHJE Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDU SORA toimikunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU Toimintaohje on hyväksytty yhtymähallituksessa 11.12.2014 1 Yleistä Ammatillisen

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014. Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus

AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014. Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014 Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus NÄYTTÖTUTKINNOT 20 VUOTTA AJANKOHTAISTA AIKUISKOULUTUKSESTA Tutkintojen ja tutkintorakenteen kehittäminen (TUTKE 2) voimaan

Lisätiedot

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU NÄYTTÖTUTKINNOISSA/ARVIOINTI VAIHE 1. Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman

Lisätiedot

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 1 811/1998 Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 Asetus ammatillisesta koulutuksesta Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998)

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

09.01.2012. Säännös Päätös Ratkaisuvalta Delegointi/ vastuuviranomainen 9 1 koulutuksen järjestämisluvan hakeminen. koulutuksen.

09.01.2012. Säännös Päätös Ratkaisuvalta Delegointi/ vastuuviranomainen 9 1 koulutuksen järjestämisluvan hakeminen. koulutuksen. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 09.01.2012 LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISTEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN RATKAISUVALLAN DELEGOINNIT Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 ja sen muutokset Säännös Päätös Ratkaisuvalta

Lisätiedot