Päivitetty Aikuisopiskelijan opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas"

Transkriptio

1 Päivitetty Aikuisopiskelijan opas

2 Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta. Opiskelun aloittaminen on aina fiksu päätös. Jotta opiskeluajastasi tulisi mahdollisimman antoisa heti alkumetreiltä lähtien, olemme koonneet tähän opiskelijan oppaaseen tärkeimpiä opiskeluun liittyviä asioita. Kerromme oppaassa tutkintosi opetussuunnitelmasta, opintojen suunnittelusta, opiskelusta Kainuun ammattiopistossa ja tuesta, jota tarjoamme sinulle opintotavoitteisiin pääsemiseksi. Kerromme sinulle myös opiskelijan oikeudellisesta asemasta; velvollisuuksista, oikeuksista, sekä yhteistyöstä oppilaitoksen ja kodin välillä. Henkilö- ja tietoturvallisuus sekä kestävä kehitys ovat oppilaitoksellemme sydämen asioita, joten pyydämme sinua tutustumaan erityisen huolellisesti opiskelijan oppaan ohjeistukseen näistä asioista. Samalla tutustut Kainuun ammattiopiston ja oman toimipaikkasi ympäristöön ja opiskelijapalveluihin. facebook.com/kainuunammattiopisto Osaamista ja elämän eväitä laadukkaasti KAO:ssa opiskelee noin 2200 nuorta ja noin 1400 aikuista sekä noin 400 oppisopimusopiskelijaa. Tarjoamme käyttöösi noin viidensadan opettajan ja opiskelun tukihenkilön ammattitaidon. Oppilaitoksellamme on vankat juuret alueemme elinkeinoelämän ja ammatillisen osaamisen kehittäjänä. KAO on aktiivisesti mukana työelämän kehityksessä ja ennakoi sen muutoksia koulutustarjonnassa. Koulutus on monipuolista ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittyä yksilöllisesti alansa huippuosaajaksi. KAO:n toimipaikat ovat Kajaanissa, Kuhmossa, Kuusamossa, Suomussalmella ja Vuokatissa. Lisäksi aikuiskoulutuksella on toimipisteet Sotkamossa ja Vantaalla. 2

3 Sisältö 1. OPISKELU KAINUUN AMMATTIOPISTOSSA Yleistä Henkilökunta Näyttötutkinnot Muut koulutukset Henkilökohtaistaminen Opiskelijan arviointi Todistukset Työaika Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet sekä työrauha Opetukseen osallistuminen Yhteistyö Opiskelija-aloitteet ja -palautteet Opiskelijan vakuutusturva OPISKELIJAPALVELUT KAJAANISSA Opintotoimisto (Ketunpolku 1, Tieto 2) Opiskelijaruokailu- ja kahvilapalvelut Terveyden- ja sairaudenhoito Oppimiskeskus Edutori (Opintie 3, OPPI 4) Kirjastopalvelut Kajaanissa YLEISIÄ KÄYTÄNNÖN OHJEITA Vastuu oppilaitoksen omaisuudesta Tietojärjestelmien käyttö Työturvallisuus Paikoitusalueet Ympäristö ja siisteys Savuton KAO OPISKELUKUSTANNUKSET Opintososiaaliset etuudet ja koulutuksen kustannukset LAINSÄÄDÄNTÖ Tärkeimmät koulutuksen järjestämistä säätelevät lait ja asetukset OMAT MUISTIINPANOT YHTEYSTIEDOT

4 1.3 Näyttötutkinnot Näyttötutkintojärjestelmässä tunnistetaan ja tunnustetaan eri tavoilla hankittu osaaminen. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla näyttötutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito. Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat: 1. kolmikantayhteistyö: työnantajatahojen, työntekijätahojen ja opetusalan tiivis yhteistyö tutkintorakenteesta päätettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa, koulutustoimikunnissa, tutkintotoimikunnissa sekä näyttötutkintoja suunniteltaessa, järjestettäessä ja arvioitaessa. 2. Tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta. 3. Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. 4. Henkilökohtaistaminen 1.2 Henkilökunta Ryhmänohjaaja Puh. Näyttötutkinnon vastuuhenkilö Puh. Koulutuspäällikkö Puh. Opintosihteeri Puh. Rehtori Puh. Henkilökunnan yhteystiedot löydät myös kotisivuiltamme: Näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvomisesta vastaavat tutkintotoimikunnat. Tutkintotoimikunnat sopivat tutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjän kanssa. Tutkintotoimikunta antaa näyttötutkinnon suorittaneille tutkintotodistukset. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Perustutkinnon nimellislaajuus on 120 opintoviikkoa. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ammattitutkinnosta. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan erikoisammattitutkinnosta. Lisätietoja näyttötutkinnoista saa KAO:n aikuiskoulutuksen henkilökunnalta ja Internetistä osoitteista: 4

5 1.4 Muut koulutukset Omaa ammattitaitoaan voi ylläpitää ja kehittää myös muulla kuin tutkintoon tai sen osaan valmistavalla koulutuksella. Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään sekä oppilaitoksessa että oppisopimuskoulutuksena. Aikuiset voivat täydentää osaamistaan myös lyhytkoulutuksilla, joiden kesto voi vaihdella muutamasta päivästä useisiin kuukausiin. Aikuisille järjestetään myös työvoimakoulutusta sekä työnantajan kustantamaa henkilöstökoulutusta, joiden sisältö ja kesto vaihtelevat tarpeen mukaisesti. Lisätietoja koulutustarjonnastamme löydät kotisivultamme Opiskelijan hyväksytyt opintosuoritukset ja osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (K3), hyvä (H2) ja tyydyttävä (T1). Testillä arvioidut opintosuoritukset (esim. koulutus- tai opetussuunnitelmaan sisältyvät korttikoulutukset), arvioidaan käyttäen asteikkoa Hyv (hyväksytty) / Hyl (hylätty). Opintosuoritukset, joita ei arvioida, merkitään opiskelijahallintojärjestelmään merkinnällä S (suoritettu). Opintosuoritukset merkitään opiskelijahallintojärjestelmään kahden viikon kuluessa suorituksesta. 1.5 Henkilökohtaistaminen A. Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen Tässä vaiheessa selvitetään hakeutujan aikaisemmin hankkima osaaminen ja muut lähtökohdat, soveltuva tutkinto ja koulutustarve sekä mahdolliset ohjaus- ja tukitoimien tarpeet. B. Näyttötutkinnon suorittaminen Tässä vaiheessa kuvataan, miten tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen. Opintosuoritusten arvioinnin oikaisu Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta omiin suorituksiinsa. Opintosuorituksensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai rehtorilta taikka muulta arvioinnista päätöksen tehneeltä henkilöltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Oppisopimuskoulutuksessa pyyntö tehdään työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arvioinnista työnantajalle. C. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Tässä vaiheessa selvitetään ja sovitaan opiskelijalle soveltuvat koulutuksen järjestämismuodot ja oppimisympäristöt, joita koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus tarjota, sekä opetus- ja arviointimenetelmät ja ohjaustoimet. 1.6 Opiskelijan arviointi B. Osaamisen arviointi Näyttötutkintojen arviointi Tutkintosuoritusten arviointi perustuu näyttötutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnissa käytetään monipuolisesti, erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. A. Oppimisen arviointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen ja muiden pitkäkestoisten koulutusten arviointi Arviointi perustuu ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuihin lakeihin (L 630/1998, L 631/1998) ja asetuksiin (A 811/1998, A 812/1998). Opiskelijan oppimista ja sen kehittymistä arvioidaan monipuolisesti ja riittävän usein koulutuksen aikana ja koulutuksen päättyessä. Opiskelijoille ja kaikille arviointiin osallistuville tiedotetaan ennen opintojen alkamista arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta. Työnantajan, työntekijöiden sekä opettajien edustajat tekevät kolmikantaisesti huolellisen ja monipuolisen arvioinnin. Vähintään yksi näytön arviointiin osallistuva henkilö on suorittanut näyttötutkintomestarin koulutuksen. Tutkinnon suorittajan itsearviointi otetaan hänen ammattitaitoaan mahdollisesti täsmentävänä huomioon arviointiesitystä tehtäessä. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Näyttötutkintojen arviointiasteikko Ammatillisissa perustutkinnoissa tutkinnon/tutkinnon osan arviointiasteikko on kiitettävä (K3), hyvä (H2) ja tyydyttävä (T1). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tutkinnon/tutkinnon osan arviointiasteikko on hyväksytty / hylätty. 5

6 Näyttötutkinnon tai -tutkinnon osan arvioinnin oikaisu Tutkinnon suorittaja voi 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hän on saanut tutkintotoimikunnalta (tutkinnon järjestäjän kautta) tiedon näyttötutkinnon tai sen osan arvioinnista, pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta. Muut todistukset Ryhmänohjaaja ilmoittaa korttikoulutuksien hyväksytyt suorittajat eri asiantuntija- tai valvontavirastoihin (esim. Spek, TTK, Valvira). Todistukset tehdään kyseessä olevan vastuuorganisaation ohjeiden mukaisesti. Tiedot korttisuorituksista tallennetaan myös opiskelijahallintojärjestelmään. Tutkintosuorituksen uusinta Näyttötutkintotavoitteisiin koulutuksiin kuuluu yksi tutkintotilaisuuden uusintamahdollisuus. Seuraavista tutkintosuorituksen uusinnoista aiheutuvat kulut peritään tutkinnon suorittajalta todellisten kustannusten mukaisesti (enintään ko. tutkinnon järjestämissuunnitelmassa mainittu summa), mikäli uusintamahdollisuudesta ei ole erillistä sopimusta. Tutkintotilaisuuteen saapumatta jättäminen luetaan yrityskerraksi. 1.7 Todistukset Opintosuoritusote Opintosuoritusote on opiskelijahallintojärjestelmän raportti, josta ilmenevät opiskelijan suorittamat opintojaksot ja -kokonaisuudet (tutkinnon osat), niiden laajuudet ja arvioinnit. Opintosuoritusotteesta ilmenevät myös vastaavat tiedot opiskelijan muualla suorittamien ja hyväksi luettujen opintojen tai muutoin hankitun osaamisen osalta. Opintosuoritusote annetaan opiskelijalle aina koulutuksen päättyessä. Se voidaan antaa opiskelijalle pyynnöstä myös koulutuksen aikana. Kesken ammatillisen tutkinnon suorittamista opintonsa keskeyttävälle opiskelijalle annetaan opintosuoritusote, johon on merkitty tiedot suoritetuista opinnoista sekä opintojen keskeytymisen ajankohta. Osallistumistodistus Kun opiskelija on suorittanut näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen loppuun, hänelle annetaan koulutukseen osallistumistodistus. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osallistumistodistukseen merkitään valmistavan koulutuksen nimi, näyttötutkinnon perusteet ja koulutusaika. Osallistumistodistukset laaditaan Opetushallituksen voimassa olevien määräysten mukaisesti. Oppisopimuskoulutuksen osallistumistodistus tehdään yhdistämällä tietopuolisen opetuksen arviointi ja työnantajan antama arviointi työpaikalla tapahtu-neesta koulutuksesta. Osallistumistodistukseen merkitään oppisopimuksen kestoaika. Työpaikalla tapahtuneen koulutuksen ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän antamat arvioinnit liitetään todistukseen. Näyttötutkinnon tutkintotodistus Tutkintotoimikunta antaa näyttötutkinnon tutkintotodistuksen henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut kaikki tutkinnon osat. Tutkinnon osan hyväksytystä suorittamisesta annetaan todistus pyydettäessä. Kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite Tutkinnon suorittaneelle henkilölle annetaan pyydettäessä tutkintotodistuksen antamisen yhteydessä Opetushallituksen Europassi-verkkosivuilta (http://www.oph.fi/europassi/cs) tulostettu kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite. Liitteet ovat samanmuotoisina käytössä kaikissa EU/ETA-maissa. Niissä annetaan perustietoa tutkinnoista ja niissä vaadittavasta ammattitaidosta. Perustutkintoihin laaditut liitteet ovat osaamisalakohtaisia. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin liitteet on laadittu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 1.8 Työaika Työvoimakoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa päivittäinen pääsääntöinen työaika on klo Tunnin pituus on 45 min. Työssä oppimisen/harjoittelun aikana noudatetaan työpaikalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaisia työaikoja kuitenkin siten, että työpäivän pituus on vähintään seitsemän (7) tuntia. Mikäli työaikajärjestelyt alalla ovat sellaiset, että enimmäiskeston päivittäinen tarkastelu on ongelmallista, työajan kesto voi tasoittua alalla vallitsevaan viikkotyöaikaan tasoittumisjakson aikana.klo

7 1.9 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet sekä työrauha Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet Opiskelijaksi pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa ammatilliseen koulutukseen. KAO:n järjestämään ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu henkilö, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen. Opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevat vaatimukset sitä edellyttävät (eikä ko. estettä voida kohtuullisin toimin poistaa). Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös hakijan aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös. Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan opiskeluaika määräytyy tutkintojen perusteiden ja sen pohjalta laaditun opiskelijan henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaan. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osilta vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Tunnustaminen tehdään henkilökohtaisen opiskeluohjelman laatimisen yhteydessä. Opiskelija on velvollinen pitämään salassa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestetyssä koulutuksessa saamansa tiedot samoin, kuin mitä vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden salassapidosta erikseen säädetään. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan tarvittaessa määrätä terveydentilan toteamiseksi lääkärin suorittamaan terveystarkastukseen. KAO vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista. (L 630/ a, L 631/ ). KAO voi velvoittaa opiskelijan esittämään opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi otteen rikosrekisteristä (rikostaustaote), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. (L 630/ a, L 631/ ). Kun opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, KAO voi tietyin edellytyksin peruuttaa opiskelijaltaan opiskeluoikeuden. (L 630/ a, L 631/ ). KAO voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista (L 630/ a, L 631/ ). 7

8 Työrauha Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä, kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä taikka on käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa em. epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Jos opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. (L 630/ , 35 ). Epäsäännöllinen opiskelu vaikuttaa opintososiaalisiin tukiin ja etuuksiin ja se voi johtaa opiskelun keskeyttämiseen. Poissaolot Sairastuminen Sairastumisesta johtuvasta poissaolosta on aina ilmoitettava opettajalle. Ilmoitus on tehtävä välittömästi poissaolon alkaessa tai heti, kun se olosuhteet huomioiden on mahdollista. Opiskelijan on pyydettäessä esitettävä opettajalle terveydenhoitajan- tai lääkärintodistus. Opiskelijatoiminta Poissaoloseurantaan ei tule merkintää, kun opiskelija edustaa Kainuun ammattiopistoa, asioi sen henkilökunnan kanssa tai osallistuu KAO:n opiskelijayhteistyö- tai kehittämistoimintaan. Edellä mainituista tehtävistä on aina sovittava etukäteen opettajan tai ryhmänohjaajan kanssa. Muut poissaolot Lupa poissaoloon on pyydettävä aina etukäteen kirjallisesti. Luvan voi myöntää perustellusta syystä opettaja, jos poissaolo kestää enintään 3 työpäivää. Jos poissaolo kestää 4-10 työpäivää, luvan myöntää koulutuspäällikkö. Jos poissaolo kestää yli 10 työpäivää, luvan myöntää rehtori. Yli kolmen päivän poissaolojen osalta on opiskelijan lupaa kysyessään tehtävä esitys opintojen täydentämisestä (korvaussuunnitelma). Jos opiskelija kieltäytyy rikosrekisteriotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi. (L 630/ , 35 ) Opetukseen osallistuminen Yleistä Opiskelijalla on velvollisuus osallistua aina opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan osallistumista opetukseen seurataan kaikissa koulutus- tai opetussuunnitelmaan merkityissä opinnoissa. Poissaolojen vaikutuksen opintojakson arviointiin määrittelee opintojakson opettaja, mistä hän tiedottaa opiskelijoille opintojakson alussa. Jollakin opintojaksolla voidaan edellyttää 100 %:n osallistumista. 8

9 Epäsäännöllisen opiskelun aiheuttamat toimenpiteet OMAEHTOINEN KOULUTUS JA OPPISOPIMUS- KOULUTUS Yhteydenotto ja keskustelu epäsäännöllisen opiskelun johdosta Jos opiskelija on poissa koulutuksesta syytä ilmoittamatta, opettaja on velvollinen ottamaan viipymättä yhteyttä opiskelijaan ja selvittämään syyn poissaoloon ja opiskelijan tarkoitukseen jatkaa opintoja. Keskustelu järjestetään myös aina, kun opiskelija jää pois verkko-opiskelun sovituista kirjautumisista tai opiskelijan tehtäväpalautus myöhästyy annetusta aikarajasta. Merkintä käydystä keskustelusta sekä sovitut toimenpiteet kirjataan ylös päiväkirjaan. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelma päivitetään ja siihen tehdään merkintä käydystä keskustelusta. Kirjallinen huomautus epäsäännöllisestä opiskelusta Jos luvattomat poissaolot jatkuvat keskustelusta huolimatta kolmen päivän (21 tunnin) ajan tai suorittamattomia opintojaksoja kertyy edelleen, opettaja antaa opiskelijalle kirjallisen huomautuksen. Huomautuksessa yksilöidään poissaolot ja opiskelun laiminlyönnit. Mikäli opiskelijaa ei tavoiteta henkilökohtaisesti, huomautus lähetetään hänelle postitse saantitodistuksella todistettavasti. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelma päivitetään ja siihen tehdään merkintä annetusta kirjallisesta huomautuksesta. Tehdyt muutokset hyväksytään opiskelijan ja ryhmänohjaajan allekirjoituksin. Kirjallinen varoitus epäsäännöllisestä opiskelusta Jos luvattomat poissaolot jatkuvat keskustelusta ja huomautuksesta huolimatta viiden päivän (35 tunnin) ajan tai suorittamattomia opintojaksoja kertyy edelleen, rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen epäsäännöllisestä opiskelusta. Ennen kirjallisen varoituksen antamista on varoituksen syynä oleva teko tai laiminlyönti yksilöitävä, kuultava opiskelijaa sekä hankittava tarpeellinen selvitys. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelma päivitetään ja siihen tehdään merkintä annetusta kirjallisesta huomautuksesta. Tehdyt muutokset hyväksytään opiskelijan ja ryhmänohjaajan allekirjoituksin. Koulutuksen katsominen keskeytyneeksi / Opiskelijan katsominen eronneeksi Mikäli luvattomat poissaolot jatkuvat keskustelusta, huomautuksesta ja varoituksesta huolimatta tai opettaja ei tavoita opiskelijaa poissaolojen selvittämiseksi opiskelijalle lähetetään selvityspyyntö poissaoloista. Opiskelijan on toimitettava vastine poissaoloista kirjallisesti 14 päivän kuluessa selvityspyynnön lähettämisestä. Kuulemisen jälkeen rehtori päättää yhdessä ryhmänohjaajan ja koulutuspäällikön kanssa koulutuksen katsomisesta keskeytyneeksi / opiskelijan katsomisesta eronneeksi. Rehtori tekee kirjallisen koulutuksen keskeyttämispäätöksen. Päätös lähetään opiskelijalle ja asia tiedotetaan KELA:lle. Oppisopimuskoulutuksessa oppisopimuspalveluiden koulutuspäällikkö järjestää kuulemistilaisuuden, jossa opiskelijaa ja hänen työnantajaansa kuullaan poissaolojen johdosta. Järjestettyään kuulemistilaisuuden koulutuspäällikkö voi purkaa oppisopimuksen. Omaehtoisen koulutuksen opiskelija katsotaan eronneeksi KAO:sta, jos: opiskelija on ilman hyväksyttävää syytä poissa opetuksesta yhtäjaksoisesti kymmenen (10) työpäivää, ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja tai opiskelija ei vastaa kirjallisiin yhteydenottopyyntöihin tai opiskelijaa ei voida voimassaolevien opintotuesta annettujen määräysten mukaan katsoa päätoimiseksi opiskelijaksi tai opiskelija laiminlyö opiskeluaan oleellisesti. 9

10 TYÖVOIMAKOULUTUS Jos opiskelija on poissa koulutuksesta syytä ilmoittamatta, opettaja on velvollinen ottamaan viipymättä yhteyttä opiskelijaan ja selvittämään syyn poissaoloon ja opiskelijan tarkoitukseen jatkaa opintoja. Keskustelu järjestetään myös aina, kun opiskelija jää pois verkko-opiskelun sovituista kirjautumisista tai opiskelijan tehtäväpalautus myöhästyy annetusta aikarajasta. Merkintä käydystä keskustelusta sekä sovitut toimenpiteet kirjataan ylös päiväkirjaan. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelma päivitetään ja siihen tehdään merkintä käydystä keskustelusta. Työvoimakoulutuksessa opettaja ilmoittaa opiskelijan pidemmistä poissaoloista, kuten sairauslomista, viipymättä vastuuvirkailijalle TE-toimistoon. Mikäli opiskelija on syytä ilmoittamatta pois koulutuksesta yhteensä viisi työpäivää, opiskelijalle lähetetään kuulemispyyntö poissaoloista. Opiskelijan on toimitettava vastine poissaoloista kirjallisesti 14 päivän kuluessa kuulemispyynnön lähettämisestä. HUOM. Menettely tai myöhemmin alkaneiden työvoimakoulutusten osalta: Jos opiskelija ei etene opinnoissaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti tai hän on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi koulutuspäivää, opiskelijavalinnasta päättänyt työ- ja elinkeinotoimisto tekee päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä. Koulutuspalvelun tuottajana KAO on velvollinen ilmoittamaan koulutuksen keskeyttämisperusteiden täyttymisestä opiskelijavalinnasta päättäneelle työja elinkeinotoimistolle. Ennen päätöksen tekemistä työ- ja elinkeinotoimiston on varattava opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi. Päätöksestä on viipymättä ilmoitettava opiskelijalle. Opiskelijan eroaminen Jos opiskelija itse eroaa KAO:sta, hänen tulee ilmoittaa siitä ryhmänohjaajalle ja täyttää koulutuksen keskeyttämisilmoitus -lomake opintotoimistossa. Lomakkeen allekirjoittaa opiskelija ja ryhmänohjaaja. Opiskelijan eroamisesta ilmoitetaan KELA:lle tai TEtoimistoon. Kuulemisen jälkeen rehtori päättää yhdessä ryhmänohjaajan ja koulutuspäällikön kanssa koulutuksen katsomisesta keskeytyneeksi. Rehtori tekee kirjallisen koulutuksen keskeyttämispäätöksen. Päätös lähetään opiskelijalle sekä tiedoksi TE-toimistoon. Työvoimakoulutuksen opiskelijan koulutuksen katsotaan keskeytyneen, jos: opiskelija on ollut poissa koulutus- tai opetussuunnitelman mukaisesta koulutuksesta siten, ettei hän ilmeisesti kykene hyväksyttävästi suoriutumaan suunnitelman mukaisista opinnoista tai hän on muutoin olennaisesti laiminlyönyt opiskeluaan tai opiskelija on ilman hyväksyttävää syytä poissa opetuksesta yhtäjaksoisesti viisi (5) työpäivää tai opiskelijaa ei tavoiteta ja on osoitettavissa opiskelijan ilmeinen tarkoitus lopettaa opinnot Kainuun ammattiopistossa tai vastinetta poissaoloista ei toimiteta määräajassa tai poissaolon syyt eivät ole hyväksyttäviä. 10

11 1.11 Yhteistyö Jos koulutus kestää yli kolme kuukautta, ryhmälle suositellaan valittavaksi luokan vanhin. Hänen tehtävänään on kehittää opiskelijoiden ja opettajakunnan sekä oppilaitoshallinnon välistä yhteistyötä. KAO:n kehittämistyöryhmissä opiskelijoilla on mahdollisuus tulla kuuluksi ennen sellaista oppilaitoksen päätöksentekoa, joka voi vaikuttaa opintoihin tai muuhun opiskeluun Opiskelija-aloitteet ja -palautteet Koulutuksen kehittämiseen liittyvät aloitteet voidaan osoittaa suoraan opettajalle, koulutuspäällikölle tai luokan vanhimman kautta rehtorille. Opiskelijoilta kerätään palautetta säännöllisesti koulutuksen aikana Opiskelijan vakuutusturva Opiskelijat on vakuutettu työtapaturman varalta lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Koulumatkalla, teoriatunneilla ja opetussuunnitelman mukaisilla opintomatkoilla tapahtuvat tapaturmat korvataan vapaaehtoisesta ryhmätapaturmavakuutuksesta. Oppisopimusopiskelijat kuuluvat palkattomalla teoriajaksolla oppilaitoksen vakuutusturvan piiriin. Työssä oppimisjaksolla ja palkallisella teoriajaksolla he ovat työnantajansa vakuuttamia. Tapaturman sattuessa ota yhteyttä vakuutusyhteyshenkilöön: (Kajaani, Vimpelinlaakson alue) Virpi Anttonen, Opintie 3, OPPI 4, puh tai KAO:n muun toimipaikan opintotoimistoon. Saat mukaasi vakuutustodistuksen, jolla hoitolasku ohjataan suoraan vakuutusyhtiöön. Vakavissa tapauksissa hakeudu heti hoitoon. Vakuutustodistus lähetetään hoitolaitokselle jälkikäteen, joten ilmoita vahingosta mahdollisimman nopeasti. Talleta kuitit, reseptit sekä lääkärintodistukset ja toimita ne liitteeksi vahinkoilmoitukseen, joka tehdään vakuutusyhtiölle. Työnantajan vastuuvakuutus kattaa opiskelijan työssä oppimisjakson aikana ne henkilö ja esinevahingot, jotka työnantajan alaisuudessa oleva opiskelija aiheuttaa ulkopuoliselle taholle. Työharjoittelijavakuutus kattaa opiskelijan työssä oppimisjakson aikana työnantajalle tai ulkopuoliselle henkilölle aiheuttamat esinevahingot niiltä osin kuin työnantajan vakuutukset eivät niitä korvaa. Voit kysyä lisätietoja opiskelijan vakuutusturvasta omalta ryhmänohjaajaltasi. 11

12 2. Opiskelijapalvelut Kajaanissa 2.1 Opintotoimisto (Ketunpolku 1, Tieto 2) Avoinna toimistoaikoina maanantaista perjantaihin klo Opintotoimistosta opiskelija saa koulutukseen liittyvää neuvontaa, opiskelutodistuksia ja lomakkeita. Opiskelun keskeytymisestä tai opiskelijan yhteystietojen muuttumisesta on aina ilmoitettava opintotoimistoon. 2.2 Opiskelijaruokailu- ja kahvilapalvelut Kajaanissa opiskelijaravintolat Fox (Tieto 2) ja Vimpeli (Oppi 4) järjestävät ateria- ja kahvilapalvelut opiskelijoiden, henkilökunnan ja vierailijoiden käyttöön. KAO:n opiskelijat ruokailevat Foxissa ja Vimpelissä opiskelijahinnalla. Ravintola Kisälli (Tieto 2) on opiskelijaharjoitusravintola, joka palvelee asiakkaita arkisin lounasaikaan ja tilauksesta. Tieto 1 -rakennuksessa toimii kahvio Fox Cafe. Lisätietoja ravintoloiden palveluista ja aukioloajoista löydät kotisivultamme osoitteesta: 2.4 Oppimiskeskus Edutori (Opintie 3, OPPI 4) Edutori on Kainuun ammattiopiston opiskelijoiden ja henkilöstön kohtaamispaikka ja oppimisen keskus. Kyseessä on avoin ja viihtyisä oppimistila, joka tarjoaa uusimmat tekniikat ja oppimisen ja opetuksen tehostamiseen. Edutorin löydät OPPI 4:n kolmannesta kerroksesta. 2.5 Kirjastopalvelut Kajaanissa Kajaanin ammattikorkeakoulun ja yliopiston kirjasto rakennus Tieto 1, KAJAANI > kirjasto Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut sijaitsevat Tieto 1 rakennuksessa ja ovat kaikille avoimet. Kirjastossa on lehtilukusali sekä internet -yhteydet asiakaskäyttöön. Tarvittaessa voi varata käyttöön myös tutkijanhuoneen omatoimista työskentelyä varten. Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto Seminaarinkatu 15, KAJAANI > kirjasto Omien kahvinkeittimien käyttäminen koulun tiloissa on kielletty. 2.3 Terveyden- ja sairaudenhoito Julkiset terveyspalvelut ovat saatavilla kunnissa sijaitsevissa toimipisteissä (lisätietoja: Perusperiaatteena on, että hoidon tarpeen arviointi tehdään ensikontaktissa ja hoidon arvioinnin tarpeellisuudesta vastaa kokenut terveydenhoitaja. Kajaanissa terveydenhoitajan palvelut on saatavissa Terveysasema Vitalista (Opintie 3 D). Terveydenhoitaja on tavoitettavissa ilman ajanvarausta klo ja muuna aikana sopimuksen mukaan. Kiireellisissä tapauksissa voit tiedustella vastaanottoaikaa suoraan Vitalista, puh tai (luonnonvara-alan opiskelijat). Muilla paikkakunnilla terveydenhuoltopalveluista voi tiedustella paikkakunnan terveyskeskuksista. Kainuun ulkopuolisilla paikkakunnilla opiskelijat kuuluvat kotikuntansa normaalien terveyspalvelujen piiriin. 12

13 3. Yleisiä käytännön ohjeita 3.1 Vastuu oppilaitoksen omaisuudesta Opiskelija on vastuussa oppilaitoksen antamista työvälineistä ja materiaaleista. Niitä ei saa kuljettaa pois tai luovuttaa toisen käyttöön ilman erillistä lupaa. Suojavaatteiden ja -välineiden ja työasujen hankinnasta ja huollosta sovitaan koulutuskohtaisesti erikseen. Suojavaatteissa saa oleskella ainoastaan työhalleissa ja työmaalla. Oppilaitoksen lainaamat kirjat, työkalut ja suojavaatteet on palautettava koulutuksen päätyttyä tai keskeydyttyä. Palauttamatta ja korvaamatta jääneestä omaisuudesta ilmoitetaan poliisiviranomaiselle. 3.2 Tietojärjestelmien käyttö Oppilaitoksen tietojärjestelmää saa käyttää vain opiskeluun ja sitä tukevaan toimintaan. Muu käyttö edellyttää erillistä lupaa. Opiskelijan vastaanottaessa käyttäjätunnukset, hän sitoutuu noudattamaan sääntöjä. Sääntöjen rikkominen voi johtaa käyttöoikeuden menettämiseen, korvausvelvollisuuteen tai oikeudelliseen vastuuseen. Tarkemmat käytön ehdot on kirjattu sitoumuslomakkeeseen: Sitoumuslomake tietojärjestelmien käyttöön / toimintaohje TO Työturvallisuus Koneiden ja työvälineiden turvallinen käyttö edellyttää huolellisuutta ja varovaisuutta. Annettuja työturvallisuusohjeita on noudatettava ehdottomasti. Mikäli opiskelija huomaa puutteen, vian tai työturvallisuusvaaran, on hänellä velvollisuus ilmoittaa siitä heti opettajalle. Koneilla ja laitteilla, joista on poistettu suojaimia, ei saa työskennellä. 3.4 Paikoitusalueet Autot ja muut moottoriajoneuvot sekä polkupyörät on säilytettävä niille osoitetuilla paikoilla. Opiskelijoilla on mahdollisuus vuokrata talvikaudeksi auton lämmityspaikka. Lisätietoja autopaikan vuokraamisesta saa huoltomestari Ari Heikkiseltä, puh Autopaikkoja on tarjolla rajoitetusti. 3.5 Ympäristö ja siisteys Viihtyisä toimintaympäristö on osa Kainuun ammattiopiston ympäristöjärjestelmää. Jätteiden lajittelussa noudatetaan erillistä toimintaohjetta: TO 3-05 Jätehuolto. 13

14 3.6 Savuton KAO Tupakointi ja päihteiden käyttö vaarantaa terveytesi. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä lopettaa. Lisätietoja ja neuvoja saat omalta terveydenhoitajaltasi (Vital puh ) tai internetistä ja Tupakointi ja tupakkatuotteiden (ml. nuuska, sähkötupakka) käyttö ja käsittely on kielletty KAO:n käytössä olevilla alueilla, oppimisympäristöissä, oppilaitoksen sisätiloissa, oppilasasuntolassa sekä oppilaitoksen käytössä olevalla piha-alueella, ajoneuvoissa sekä KAO:n järjestämissä tilaisuuksissa. Kielto perustuu tupakkalain (L 698/2010) 12 :ään ja koskee opiskelijoita, henkilökuntaan kuuluvia ja vierailijoita. Savuton KAO Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta. Jokaisen KAO:n henkilökuntaan kuuluvan tulee edistää savuttomuutta ja puuttua tupakointirikkeisiin. Lisätietoja erillisessä toimintaohjeessa: TO 6-07 Tupakointirajoitukset. 4. Opiskelukustannukset 5. Lainsäädäntö 4.1 Opintososiaaliset etuudet ja koulutuksen kustannukset Ammatillisessa peruskoulutuksessa opetus on opiskelijalle pääsääntöisesti maksutonta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavassa omaehtoisessa koulutuksessa sekä muussa koulutuksessa, voidaan opiskelijalta periä kohtuullisia maksuja. Myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoon ilman valmistavaa koulutusta osallistuvalta voidaan periä kohtuullinen maksu tutkinnon järjestämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Erillinen tutkintomaksu perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on 58 (vuonna 2014). Lisätietoja koulutuksen aikaisista etuuksista saat KELA:sta, TE toimistosta tai koulutusrahastosta (www.koulutusrahasto.fi). 5.1 Tärkeimmät koulutuksen järjestämistä säätelevät lait ja asetukset Laki (630/1998) ja asetus (811/1998) ammatillisesta koulutuksesta Laki (631/1998) ja asetus (812/1998) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 Laki julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002 Hallintolaki 434/2003 Opintotukilaki 65/1994 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009 Lisätietoja koulutuslainsäädännöstä löydät osoitteesta 14

15 6. Omat muistiinpanot 15

16 6. Yhteystiedot Kainuun ammattiopisto Kainuu Vocational College Opintie Kajaani FINLAND puhelinvaihde tel Kuhmo Piilolantie 47, Kuhmo Kuusamo Apajatie 1, Kuusamo Sotkamo Akkoniementie 12, Sotkamo Toimipaikat : Kajaani Opintie 3, Kajaani Suomussalmi Siikarannantie 7, Suomussalmi Ketunpolku 1, Kajaani Timperintie 3, Kajaani Vantaa Nietostie 8, Vantaa Kirkkoahonkatu 3, Kajaani Kirkkoahontie 115, Linnantaus Kainuun ammattiopisto Kainuu Vocational College Opintie Kajaani Vuokatti Kidekuja 2, Vuokatti

Aikuisopiskelijan opas

Aikuisopiskelijan opas Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta. Opiskelun aloittaminen

Lisätiedot

Päivitetty 31.8.2015. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 31.8.2015. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 31.8.2015 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

Päivitetty Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 8.9.2016 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa

Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa 19.4.2012 Järjestyssääntöjen soveltaminen 1. Järjestyssäännöt on tehty yhteisiksi pelisäännöiksemme, jotka luovat viihtyisyyttä, turvallisuutta ja

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT Sora-säännösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa seminaari, Helsinki 25.10.2012 Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi Muutokset lyhyesti opiskelijaksi

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset)

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Ohje 1 (4) Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Koulutuksen tavoitteet Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille laadukasta opetusta ammattitaidon

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet 7.2.2013 M.Lahdenkauppi Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle,

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta

Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta TODISTUKSET Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta MÄÄRÄYS 56/011/2009 Määräykset ja ohjeet 2010:6 Opetushallitus Määräykset

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa MÄÄRÄYS 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika: 15.1.2018 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu: L 531/2017, 60 Kumoaa

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen Liite Askolan lukion suunnitelmaan kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimintatavoista: Menettelytavat rike- ja häiriötilanteessa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis-

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu 2011 Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle. joka ei ole suorittanut tutkintoon kuuluvia

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011)

Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011) Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011) Järjestämissuunnitelma Yksinkertaisinta on laatia järjestämissuunnitelma OPH:n näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Yleistä Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2

Yleistä Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2 Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB Arviointi näyttötutkinnossa Päivitetty 18.6.2015 UB ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Laki ammatillisesta koulutuksesta (1990/630) 25 (viittaus laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta) l 631/1998 ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot