Päivitetty Aikuisopiskelijan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas"

Transkriptio

1 Päivitetty Aikuisopiskelijan opas

2 Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta. Opiskelun aloittaminen on aina fiksu päätös. Jotta opiskeluajastasi tulisi mahdollisimman antoisa heti alkumetreiltä lähtien, olemme koonneet tähän opiskelijan oppaaseen tärkeimpiä opiskeluun liittyviä asioita. Kerromme oppaassa tutkintosi opetussuunnitelmasta, opintojen suunnittelusta, opiskelusta Kainuun ammattiopistossa ja tuesta, jota tarjoamme sinulle opintotavoitteisiin pääsemiseksi. Kerromme sinulle myös opiskelijan oikeudellisesta asemasta; velvollisuuksista, oikeuksista, sekä yhteistyöstä oppilaitoksen ja kodin välillä. Henkilö- ja tietoturvallisuus sekä kestävä kehitys ovat oppilaitoksellemme sydämen asioita, joten pyydämme sinua tutustumaan erityisen huolellisesti opiskelijan oppaan ohjeistukseen näistä asioista. Samalla tutustut Kainuun ammattiopiston ja oman toimipaikkasi ympäristöön ja opiskelijapalveluihin. facebook.com/kainuunammattiopisto Osaamista ja elämän eväitä laadukkaasti KAO:ssa opiskelee noin 2200 nuorta ja noin 1400 aikuista sekä noin 400 oppisopimusopiskelijaa. Tarjoamme käyttöösi noin viidensadan opettajan ja opiskelun tukihenkilön ammattitaidon. Oppilaitoksellamme on vankat juuret alueemme elinkeinoelämän ja ammatillisen osaamisen kehittäjänä. KAO on aktiivisesti mukana työelämän kehityksessä ja ennakoi sen muutoksia koulutustarjonnassa. Koulutus on monipuolista ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittyä yksilöllisesti alansa huippuosaajaksi. KAO:n toimipaikat ovat Kajaanissa, Kuhmossa, Kuusamossa, Suomussalmella ja Vuokatissa. Lisäksi aikuiskoulutuksella on toimipisteet Sotkamossa ja Vantaalla. 2

3 Sisältö 1. OPISKELU KAINUUN AMMATTIOPISTOSSA Yleistä Henkilökunta Näyttötutkinnot Muut koulutukset Henkilökohtaistaminen Opiskelijan arviointi Todistukset Työaika Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet sekä työrauha Opetukseen osallistuminen Yhteistyö Opiskelija-aloitteet ja -palautteet Opiskelijan vakuutusturva OPISKELIJAPALVELUT KAJAANISSA Opintotoimisto (Ketunpolku 1, Tieto 2) Opiskelijaruokailu- ja kahvilapalvelut Terveyden- ja sairaudenhoito Oppimiskeskus Edutori (Opintie 3, OPPI 4) Kirjastopalvelut Kajaanissa YLEISIÄ KÄYTÄNNÖN OHJEITA Vastuu oppilaitoksen omaisuudesta Tietojärjestelmien käyttö Työturvallisuus Paikoitusalueet Ympäristö ja siisteys Savuton KAO OPISKELUKUSTANNUKSET Opintososiaaliset etuudet ja koulutuksen kustannukset LAINSÄÄDÄNTÖ Tärkeimmät koulutuksen järjestämistä säätelevät lait ja asetukset OMAT MUISTIINPANOT YHTEYSTIEDOT

4 1.3 Näyttötutkinnot Näyttötutkintojärjestelmässä tunnistetaan ja tunnustetaan eri tavoilla hankittu osaaminen. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla näyttötutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito. Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat: 1. kolmikantayhteistyö: työnantajatahojen, työntekijätahojen ja opetusalan tiivis yhteistyö tutkintorakenteesta päätettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa, koulutustoimikunnissa, tutkintotoimikunnissa sekä näyttötutkintoja suunniteltaessa, järjestettäessä ja arvioitaessa. 2. Tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta. 3. Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. 4. Henkilökohtaistaminen 1.2 Henkilökunta Ryhmänohjaaja Puh. Näyttötutkinnon vastuuhenkilö Puh. Koulutuspäällikkö Puh. Opintosihteeri Puh. Rehtori Puh. Henkilökunnan yhteystiedot löydät myös kotisivuiltamme: Näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvomisesta vastaavat tutkintotoimikunnat. Tutkintotoimikunnat sopivat tutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjän kanssa. Tutkintotoimikunta antaa näyttötutkinnon suorittaneille tutkintotodistukset. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Perustutkinnon nimellislaajuus on 120 opintoviikkoa. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ammattitutkinnosta. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan erikoisammattitutkinnosta. Lisätietoja näyttötutkinnoista saa KAO:n aikuiskoulutuksen henkilökunnalta ja Internetistä osoitteista: 4

5 1.4 Muut koulutukset Omaa ammattitaitoaan voi ylläpitää ja kehittää myös muulla kuin tutkintoon tai sen osaan valmistavalla koulutuksella. Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään sekä oppilaitoksessa että oppisopimuskoulutuksena. Aikuiset voivat täydentää osaamistaan myös lyhytkoulutuksilla, joiden kesto voi vaihdella muutamasta päivästä useisiin kuukausiin. Aikuisille järjestetään myös työvoimakoulutusta sekä työnantajan kustantamaa henkilöstökoulutusta, joiden sisältö ja kesto vaihtelevat tarpeen mukaisesti. Lisätietoja koulutustarjonnastamme löydät kotisivultamme Opiskelijan hyväksytyt opintosuoritukset ja osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (K3), hyvä (H2) ja tyydyttävä (T1). Testillä arvioidut opintosuoritukset (esim. koulutus- tai opetussuunnitelmaan sisältyvät korttikoulutukset), arvioidaan käyttäen asteikkoa Hyv (hyväksytty) / Hyl (hylätty). Opintosuoritukset, joita ei arvioida, merkitään opiskelijahallintojärjestelmään merkinnällä S (suoritettu). Opintosuoritukset merkitään opiskelijahallintojärjestelmään kahden viikon kuluessa suorituksesta. 1.5 Henkilökohtaistaminen A. Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen Tässä vaiheessa selvitetään hakeutujan aikaisemmin hankkima osaaminen ja muut lähtökohdat, soveltuva tutkinto ja koulutustarve sekä mahdolliset ohjaus- ja tukitoimien tarpeet. B. Näyttötutkinnon suorittaminen Tässä vaiheessa kuvataan, miten tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen. Opintosuoritusten arvioinnin oikaisu Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta omiin suorituksiinsa. Opintosuorituksensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai rehtorilta taikka muulta arvioinnista päätöksen tehneeltä henkilöltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Oppisopimuskoulutuksessa pyyntö tehdään työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arvioinnista työnantajalle. C. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Tässä vaiheessa selvitetään ja sovitaan opiskelijalle soveltuvat koulutuksen järjestämismuodot ja oppimisympäristöt, joita koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus tarjota, sekä opetus- ja arviointimenetelmät ja ohjaustoimet. 1.6 Opiskelijan arviointi B. Osaamisen arviointi Näyttötutkintojen arviointi Tutkintosuoritusten arviointi perustuu näyttötutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnissa käytetään monipuolisesti, erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. A. Oppimisen arviointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen ja muiden pitkäkestoisten koulutusten arviointi Arviointi perustuu ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuihin lakeihin (L 630/1998, L 631/1998) ja asetuksiin (A 811/1998, A 812/1998). Opiskelijan oppimista ja sen kehittymistä arvioidaan monipuolisesti ja riittävän usein koulutuksen aikana ja koulutuksen päättyessä. Opiskelijoille ja kaikille arviointiin osallistuville tiedotetaan ennen opintojen alkamista arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta. Työnantajan, työntekijöiden sekä opettajien edustajat tekevät kolmikantaisesti huolellisen ja monipuolisen arvioinnin. Vähintään yksi näytön arviointiin osallistuva henkilö on suorittanut näyttötutkintomestarin koulutuksen. Tutkinnon suorittajan itsearviointi otetaan hänen ammattitaitoaan mahdollisesti täsmentävänä huomioon arviointiesitystä tehtäessä. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Näyttötutkintojen arviointiasteikko Ammatillisissa perustutkinnoissa tutkinnon/tutkinnon osan arviointiasteikko on kiitettävä (K3), hyvä (H2) ja tyydyttävä (T1). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tutkinnon/tutkinnon osan arviointiasteikko on hyväksytty / hylätty. 5

6 Näyttötutkinnon tai -tutkinnon osan arvioinnin oikaisu Tutkinnon suorittaja voi 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hän on saanut tutkintotoimikunnalta (tutkinnon järjestäjän kautta) tiedon näyttötutkinnon tai sen osan arvioinnista, pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta. Muut todistukset Ryhmänohjaaja ilmoittaa korttikoulutuksien hyväksytyt suorittajat eri asiantuntija- tai valvontavirastoihin (esim. Spek, TTK, Valvira). Todistukset tehdään kyseessä olevan vastuuorganisaation ohjeiden mukaisesti. Tiedot korttisuorituksista tallennetaan myös opiskelijahallintojärjestelmään. Tutkintosuorituksen uusinta Näyttötutkintotavoitteisiin koulutuksiin kuuluu yksi tutkintotilaisuuden uusintamahdollisuus. Seuraavista tutkintosuorituksen uusinnoista aiheutuvat kulut peritään tutkinnon suorittajalta todellisten kustannusten mukaisesti (enintään ko. tutkinnon järjestämissuunnitelmassa mainittu summa), mikäli uusintamahdollisuudesta ei ole erillistä sopimusta. Tutkintotilaisuuteen saapumatta jättäminen luetaan yrityskerraksi. 1.7 Todistukset Opintosuoritusote Opintosuoritusote on opiskelijahallintojärjestelmän raportti, josta ilmenevät opiskelijan suorittamat opintojaksot ja -kokonaisuudet (tutkinnon osat), niiden laajuudet ja arvioinnit. Opintosuoritusotteesta ilmenevät myös vastaavat tiedot opiskelijan muualla suorittamien ja hyväksi luettujen opintojen tai muutoin hankitun osaamisen osalta. Opintosuoritusote annetaan opiskelijalle aina koulutuksen päättyessä. Se voidaan antaa opiskelijalle pyynnöstä myös koulutuksen aikana. Kesken ammatillisen tutkinnon suorittamista opintonsa keskeyttävälle opiskelijalle annetaan opintosuoritusote, johon on merkitty tiedot suoritetuista opinnoista sekä opintojen keskeytymisen ajankohta. Osallistumistodistus Kun opiskelija on suorittanut näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen loppuun, hänelle annetaan koulutukseen osallistumistodistus. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osallistumistodistukseen merkitään valmistavan koulutuksen nimi, näyttötutkinnon perusteet ja koulutusaika. Osallistumistodistukset laaditaan Opetushallituksen voimassa olevien määräysten mukaisesti. Oppisopimuskoulutuksen osallistumistodistus tehdään yhdistämällä tietopuolisen opetuksen arviointi ja työnantajan antama arviointi työpaikalla tapahtu-neesta koulutuksesta. Osallistumistodistukseen merkitään oppisopimuksen kestoaika. Työpaikalla tapahtuneen koulutuksen ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän antamat arvioinnit liitetään todistukseen. Näyttötutkinnon tutkintotodistus Tutkintotoimikunta antaa näyttötutkinnon tutkintotodistuksen henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut kaikki tutkinnon osat. Tutkinnon osan hyväksytystä suorittamisesta annetaan todistus pyydettäessä. Kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite Tutkinnon suorittaneelle henkilölle annetaan pyydettäessä tutkintotodistuksen antamisen yhteydessä Opetushallituksen Europassi-verkkosivuilta (http://www.oph.fi/europassi/cs) tulostettu kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite. Liitteet ovat samanmuotoisina käytössä kaikissa EU/ETA-maissa. Niissä annetaan perustietoa tutkinnoista ja niissä vaadittavasta ammattitaidosta. Perustutkintoihin laaditut liitteet ovat osaamisalakohtaisia. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin liitteet on laadittu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 1.8 Työaika Työvoimakoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa päivittäinen pääsääntöinen työaika on klo Tunnin pituus on 45 min. Työssä oppimisen/harjoittelun aikana noudatetaan työpaikalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaisia työaikoja kuitenkin siten, että työpäivän pituus on vähintään seitsemän (7) tuntia. Mikäli työaikajärjestelyt alalla ovat sellaiset, että enimmäiskeston päivittäinen tarkastelu on ongelmallista, työajan kesto voi tasoittua alalla vallitsevaan viikkotyöaikaan tasoittumisjakson aikana.klo

7 1.9 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet sekä työrauha Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet Opiskelijaksi pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa ammatilliseen koulutukseen. KAO:n järjestämään ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu henkilö, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen. Opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevat vaatimukset sitä edellyttävät (eikä ko. estettä voida kohtuullisin toimin poistaa). Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös hakijan aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös. Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan opiskeluaika määräytyy tutkintojen perusteiden ja sen pohjalta laaditun opiskelijan henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaan. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osilta vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Tunnustaminen tehdään henkilökohtaisen opiskeluohjelman laatimisen yhteydessä. Opiskelija on velvollinen pitämään salassa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestetyssä koulutuksessa saamansa tiedot samoin, kuin mitä vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden salassapidosta erikseen säädetään. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan tarvittaessa määrätä terveydentilan toteamiseksi lääkärin suorittamaan terveystarkastukseen. KAO vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista. (L 630/ a, L 631/ ). KAO voi velvoittaa opiskelijan esittämään opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi otteen rikosrekisteristä (rikostaustaote), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. (L 630/ a, L 631/ ). Kun opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, KAO voi tietyin edellytyksin peruuttaa opiskelijaltaan opiskeluoikeuden. (L 630/ a, L 631/ ). KAO voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista (L 630/ a, L 631/ ). 7

8 Työrauha Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä, kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä taikka on käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa em. epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Jos opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. (L 630/ , 35 ). Epäsäännöllinen opiskelu vaikuttaa opintososiaalisiin tukiin ja etuuksiin ja se voi johtaa opiskelun keskeyttämiseen. Poissaolot Sairastuminen Sairastumisesta johtuvasta poissaolosta on aina ilmoitettava opettajalle. Ilmoitus on tehtävä välittömästi poissaolon alkaessa tai heti, kun se olosuhteet huomioiden on mahdollista. Opiskelijan on pyydettäessä esitettävä opettajalle terveydenhoitajan- tai lääkärintodistus. Opiskelijatoiminta Poissaoloseurantaan ei tule merkintää, kun opiskelija edustaa Kainuun ammattiopistoa, asioi sen henkilökunnan kanssa tai osallistuu KAO:n opiskelijayhteistyö- tai kehittämistoimintaan. Edellä mainituista tehtävistä on aina sovittava etukäteen opettajan tai ryhmänohjaajan kanssa. Muut poissaolot Lupa poissaoloon on pyydettävä aina etukäteen kirjallisesti. Luvan voi myöntää perustellusta syystä opettaja, jos poissaolo kestää enintään 3 työpäivää. Jos poissaolo kestää 4-10 työpäivää, luvan myöntää koulutuspäällikkö. Jos poissaolo kestää yli 10 työpäivää, luvan myöntää rehtori. Yli kolmen päivän poissaolojen osalta on opiskelijan lupaa kysyessään tehtävä esitys opintojen täydentämisestä (korvaussuunnitelma). Jos opiskelija kieltäytyy rikosrekisteriotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi. (L 630/ , 35 ) Opetukseen osallistuminen Yleistä Opiskelijalla on velvollisuus osallistua aina opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan osallistumista opetukseen seurataan kaikissa koulutus- tai opetussuunnitelmaan merkityissä opinnoissa. Poissaolojen vaikutuksen opintojakson arviointiin määrittelee opintojakson opettaja, mistä hän tiedottaa opiskelijoille opintojakson alussa. Jollakin opintojaksolla voidaan edellyttää 100 %:n osallistumista. 8

9 Epäsäännöllisen opiskelun aiheuttamat toimenpiteet OMAEHTOINEN KOULUTUS JA OPPISOPIMUS- KOULUTUS Yhteydenotto ja keskustelu epäsäännöllisen opiskelun johdosta Jos opiskelija on poissa koulutuksesta syytä ilmoittamatta, opettaja on velvollinen ottamaan viipymättä yhteyttä opiskelijaan ja selvittämään syyn poissaoloon ja opiskelijan tarkoitukseen jatkaa opintoja. Keskustelu järjestetään myös aina, kun opiskelija jää pois verkko-opiskelun sovituista kirjautumisista tai opiskelijan tehtäväpalautus myöhästyy annetusta aikarajasta. Merkintä käydystä keskustelusta sekä sovitut toimenpiteet kirjataan ylös päiväkirjaan. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelma päivitetään ja siihen tehdään merkintä käydystä keskustelusta. Kirjallinen huomautus epäsäännöllisestä opiskelusta Jos luvattomat poissaolot jatkuvat keskustelusta huolimatta kolmen päivän (21 tunnin) ajan tai suorittamattomia opintojaksoja kertyy edelleen, opettaja antaa opiskelijalle kirjallisen huomautuksen. Huomautuksessa yksilöidään poissaolot ja opiskelun laiminlyönnit. Mikäli opiskelijaa ei tavoiteta henkilökohtaisesti, huomautus lähetetään hänelle postitse saantitodistuksella todistettavasti. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelma päivitetään ja siihen tehdään merkintä annetusta kirjallisesta huomautuksesta. Tehdyt muutokset hyväksytään opiskelijan ja ryhmänohjaajan allekirjoituksin. Kirjallinen varoitus epäsäännöllisestä opiskelusta Jos luvattomat poissaolot jatkuvat keskustelusta ja huomautuksesta huolimatta viiden päivän (35 tunnin) ajan tai suorittamattomia opintojaksoja kertyy edelleen, rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen epäsäännöllisestä opiskelusta. Ennen kirjallisen varoituksen antamista on varoituksen syynä oleva teko tai laiminlyönti yksilöitävä, kuultava opiskelijaa sekä hankittava tarpeellinen selvitys. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelma päivitetään ja siihen tehdään merkintä annetusta kirjallisesta huomautuksesta. Tehdyt muutokset hyväksytään opiskelijan ja ryhmänohjaajan allekirjoituksin. Koulutuksen katsominen keskeytyneeksi / Opiskelijan katsominen eronneeksi Mikäli luvattomat poissaolot jatkuvat keskustelusta, huomautuksesta ja varoituksesta huolimatta tai opettaja ei tavoita opiskelijaa poissaolojen selvittämiseksi opiskelijalle lähetetään selvityspyyntö poissaoloista. Opiskelijan on toimitettava vastine poissaoloista kirjallisesti 14 päivän kuluessa selvityspyynnön lähettämisestä. Kuulemisen jälkeen rehtori päättää yhdessä ryhmänohjaajan ja koulutuspäällikön kanssa koulutuksen katsomisesta keskeytyneeksi / opiskelijan katsomisesta eronneeksi. Rehtori tekee kirjallisen koulutuksen keskeyttämispäätöksen. Päätös lähetään opiskelijalle ja asia tiedotetaan KELA:lle. Oppisopimuskoulutuksessa oppisopimuspalveluiden koulutuspäällikkö järjestää kuulemistilaisuuden, jossa opiskelijaa ja hänen työnantajaansa kuullaan poissaolojen johdosta. Järjestettyään kuulemistilaisuuden koulutuspäällikkö voi purkaa oppisopimuksen. Omaehtoisen koulutuksen opiskelija katsotaan eronneeksi KAO:sta, jos: opiskelija on ilman hyväksyttävää syytä poissa opetuksesta yhtäjaksoisesti kymmenen (10) työpäivää, ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja tai opiskelija ei vastaa kirjallisiin yhteydenottopyyntöihin tai opiskelijaa ei voida voimassaolevien opintotuesta annettujen määräysten mukaan katsoa päätoimiseksi opiskelijaksi tai opiskelija laiminlyö opiskeluaan oleellisesti. 9

10 TYÖVOIMAKOULUTUS Jos opiskelija on poissa koulutuksesta syytä ilmoittamatta, opettaja on velvollinen ottamaan viipymättä yhteyttä opiskelijaan ja selvittämään syyn poissaoloon ja opiskelijan tarkoitukseen jatkaa opintoja. Keskustelu järjestetään myös aina, kun opiskelija jää pois verkko-opiskelun sovituista kirjautumisista tai opiskelijan tehtäväpalautus myöhästyy annetusta aikarajasta. Merkintä käydystä keskustelusta sekä sovitut toimenpiteet kirjataan ylös päiväkirjaan. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelma päivitetään ja siihen tehdään merkintä käydystä keskustelusta. Työvoimakoulutuksessa opettaja ilmoittaa opiskelijan pidemmistä poissaoloista, kuten sairauslomista, viipymättä vastuuvirkailijalle TE-toimistoon. Mikäli opiskelija on syytä ilmoittamatta pois koulutuksesta yhteensä viisi työpäivää, opiskelijalle lähetetään kuulemispyyntö poissaoloista. Opiskelijan on toimitettava vastine poissaoloista kirjallisesti 14 päivän kuluessa kuulemispyynnön lähettämisestä. HUOM. Menettely tai myöhemmin alkaneiden työvoimakoulutusten osalta: Jos opiskelija ei etene opinnoissaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti tai hän on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi koulutuspäivää, opiskelijavalinnasta päättänyt työ- ja elinkeinotoimisto tekee päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä. Koulutuspalvelun tuottajana KAO on velvollinen ilmoittamaan koulutuksen keskeyttämisperusteiden täyttymisestä opiskelijavalinnasta päättäneelle työja elinkeinotoimistolle. Ennen päätöksen tekemistä työ- ja elinkeinotoimiston on varattava opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi. Päätöksestä on viipymättä ilmoitettava opiskelijalle. Opiskelijan eroaminen Jos opiskelija itse eroaa KAO:sta, hänen tulee ilmoittaa siitä ryhmänohjaajalle ja täyttää koulutuksen keskeyttämisilmoitus -lomake opintotoimistossa. Lomakkeen allekirjoittaa opiskelija ja ryhmänohjaaja. Opiskelijan eroamisesta ilmoitetaan KELA:lle tai TEtoimistoon. Kuulemisen jälkeen rehtori päättää yhdessä ryhmänohjaajan ja koulutuspäällikön kanssa koulutuksen katsomisesta keskeytyneeksi. Rehtori tekee kirjallisen koulutuksen keskeyttämispäätöksen. Päätös lähetään opiskelijalle sekä tiedoksi TE-toimistoon. Työvoimakoulutuksen opiskelijan koulutuksen katsotaan keskeytyneen, jos: opiskelija on ollut poissa koulutus- tai opetussuunnitelman mukaisesta koulutuksesta siten, ettei hän ilmeisesti kykene hyväksyttävästi suoriutumaan suunnitelman mukaisista opinnoista tai hän on muutoin olennaisesti laiminlyönyt opiskeluaan tai opiskelija on ilman hyväksyttävää syytä poissa opetuksesta yhtäjaksoisesti viisi (5) työpäivää tai opiskelijaa ei tavoiteta ja on osoitettavissa opiskelijan ilmeinen tarkoitus lopettaa opinnot Kainuun ammattiopistossa tai vastinetta poissaoloista ei toimiteta määräajassa tai poissaolon syyt eivät ole hyväksyttäviä. 10

11 1.11 Yhteistyö Jos koulutus kestää yli kolme kuukautta, ryhmälle suositellaan valittavaksi luokan vanhin. Hänen tehtävänään on kehittää opiskelijoiden ja opettajakunnan sekä oppilaitoshallinnon välistä yhteistyötä. KAO:n kehittämistyöryhmissä opiskelijoilla on mahdollisuus tulla kuuluksi ennen sellaista oppilaitoksen päätöksentekoa, joka voi vaikuttaa opintoihin tai muuhun opiskeluun Opiskelija-aloitteet ja -palautteet Koulutuksen kehittämiseen liittyvät aloitteet voidaan osoittaa suoraan opettajalle, koulutuspäällikölle tai luokan vanhimman kautta rehtorille. Opiskelijoilta kerätään palautetta säännöllisesti koulutuksen aikana Opiskelijan vakuutusturva Opiskelijat on vakuutettu työtapaturman varalta lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Koulumatkalla, teoriatunneilla ja opetussuunnitelman mukaisilla opintomatkoilla tapahtuvat tapaturmat korvataan vapaaehtoisesta ryhmätapaturmavakuutuksesta. Oppisopimusopiskelijat kuuluvat palkattomalla teoriajaksolla oppilaitoksen vakuutusturvan piiriin. Työssä oppimisjaksolla ja palkallisella teoriajaksolla he ovat työnantajansa vakuuttamia. Tapaturman sattuessa ota yhteyttä vakuutusyhteyshenkilöön: (Kajaani, Vimpelinlaakson alue) Virpi Anttonen, Opintie 3, OPPI 4, puh tai KAO:n muun toimipaikan opintotoimistoon. Saat mukaasi vakuutustodistuksen, jolla hoitolasku ohjataan suoraan vakuutusyhtiöön. Vakavissa tapauksissa hakeudu heti hoitoon. Vakuutustodistus lähetetään hoitolaitokselle jälkikäteen, joten ilmoita vahingosta mahdollisimman nopeasti. Talleta kuitit, reseptit sekä lääkärintodistukset ja toimita ne liitteeksi vahinkoilmoitukseen, joka tehdään vakuutusyhtiölle. Työnantajan vastuuvakuutus kattaa opiskelijan työssä oppimisjakson aikana ne henkilö ja esinevahingot, jotka työnantajan alaisuudessa oleva opiskelija aiheuttaa ulkopuoliselle taholle. Työharjoittelijavakuutus kattaa opiskelijan työssä oppimisjakson aikana työnantajalle tai ulkopuoliselle henkilölle aiheuttamat esinevahingot niiltä osin kuin työnantajan vakuutukset eivät niitä korvaa. Voit kysyä lisätietoja opiskelijan vakuutusturvasta omalta ryhmänohjaajaltasi. 11

12 2. Opiskelijapalvelut Kajaanissa 2.1 Opintotoimisto (Ketunpolku 1, Tieto 2) Avoinna toimistoaikoina maanantaista perjantaihin klo Opintotoimistosta opiskelija saa koulutukseen liittyvää neuvontaa, opiskelutodistuksia ja lomakkeita. Opiskelun keskeytymisestä tai opiskelijan yhteystietojen muuttumisesta on aina ilmoitettava opintotoimistoon. 2.2 Opiskelijaruokailu- ja kahvilapalvelut Kajaanissa opiskelijaravintolat Fox (Tieto 2) ja Vimpeli (Oppi 4) järjestävät ateria- ja kahvilapalvelut opiskelijoiden, henkilökunnan ja vierailijoiden käyttöön. KAO:n opiskelijat ruokailevat Foxissa ja Vimpelissä opiskelijahinnalla. Ravintola Kisälli (Tieto 2) on opiskelijaharjoitusravintola, joka palvelee asiakkaita arkisin lounasaikaan ja tilauksesta. Tieto 1 -rakennuksessa toimii kahvio Fox Cafe. Lisätietoja ravintoloiden palveluista ja aukioloajoista löydät kotisivultamme osoitteesta: 2.4 Oppimiskeskus Edutori (Opintie 3, OPPI 4) Edutori on Kainuun ammattiopiston opiskelijoiden ja henkilöstön kohtaamispaikka ja oppimisen keskus. Kyseessä on avoin ja viihtyisä oppimistila, joka tarjoaa uusimmat tekniikat ja oppimisen ja opetuksen tehostamiseen. Edutorin löydät OPPI 4:n kolmannesta kerroksesta. 2.5 Kirjastopalvelut Kajaanissa Kajaanin ammattikorkeakoulun ja yliopiston kirjasto rakennus Tieto 1, KAJAANI > kirjasto Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut sijaitsevat Tieto 1 rakennuksessa ja ovat kaikille avoimet. Kirjastossa on lehtilukusali sekä internet -yhteydet asiakaskäyttöön. Tarvittaessa voi varata käyttöön myös tutkijanhuoneen omatoimista työskentelyä varten. Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto Seminaarinkatu 15, KAJAANI > kirjasto Omien kahvinkeittimien käyttäminen koulun tiloissa on kielletty. 2.3 Terveyden- ja sairaudenhoito Julkiset terveyspalvelut ovat saatavilla kunnissa sijaitsevissa toimipisteissä (lisätietoja: Perusperiaatteena on, että hoidon tarpeen arviointi tehdään ensikontaktissa ja hoidon arvioinnin tarpeellisuudesta vastaa kokenut terveydenhoitaja. Kajaanissa terveydenhoitajan palvelut on saatavissa Terveysasema Vitalista (Opintie 3 D). Terveydenhoitaja on tavoitettavissa ilman ajanvarausta klo ja muuna aikana sopimuksen mukaan. Kiireellisissä tapauksissa voit tiedustella vastaanottoaikaa suoraan Vitalista, puh tai (luonnonvara-alan opiskelijat). Muilla paikkakunnilla terveydenhuoltopalveluista voi tiedustella paikkakunnan terveyskeskuksista. Kainuun ulkopuolisilla paikkakunnilla opiskelijat kuuluvat kotikuntansa normaalien terveyspalvelujen piiriin. 12

13 3. Yleisiä käytännön ohjeita 3.1 Vastuu oppilaitoksen omaisuudesta Opiskelija on vastuussa oppilaitoksen antamista työvälineistä ja materiaaleista. Niitä ei saa kuljettaa pois tai luovuttaa toisen käyttöön ilman erillistä lupaa. Suojavaatteiden ja -välineiden ja työasujen hankinnasta ja huollosta sovitaan koulutuskohtaisesti erikseen. Suojavaatteissa saa oleskella ainoastaan työhalleissa ja työmaalla. Oppilaitoksen lainaamat kirjat, työkalut ja suojavaatteet on palautettava koulutuksen päätyttyä tai keskeydyttyä. Palauttamatta ja korvaamatta jääneestä omaisuudesta ilmoitetaan poliisiviranomaiselle. 3.2 Tietojärjestelmien käyttö Oppilaitoksen tietojärjestelmää saa käyttää vain opiskeluun ja sitä tukevaan toimintaan. Muu käyttö edellyttää erillistä lupaa. Opiskelijan vastaanottaessa käyttäjätunnukset, hän sitoutuu noudattamaan sääntöjä. Sääntöjen rikkominen voi johtaa käyttöoikeuden menettämiseen, korvausvelvollisuuteen tai oikeudelliseen vastuuseen. Tarkemmat käytön ehdot on kirjattu sitoumuslomakkeeseen: Sitoumuslomake tietojärjestelmien käyttöön / toimintaohje TO Työturvallisuus Koneiden ja työvälineiden turvallinen käyttö edellyttää huolellisuutta ja varovaisuutta. Annettuja työturvallisuusohjeita on noudatettava ehdottomasti. Mikäli opiskelija huomaa puutteen, vian tai työturvallisuusvaaran, on hänellä velvollisuus ilmoittaa siitä heti opettajalle. Koneilla ja laitteilla, joista on poistettu suojaimia, ei saa työskennellä. 3.4 Paikoitusalueet Autot ja muut moottoriajoneuvot sekä polkupyörät on säilytettävä niille osoitetuilla paikoilla. Opiskelijoilla on mahdollisuus vuokrata talvikaudeksi auton lämmityspaikka. Lisätietoja autopaikan vuokraamisesta saa huoltomestari Ari Heikkiseltä, puh Autopaikkoja on tarjolla rajoitetusti. 3.5 Ympäristö ja siisteys Viihtyisä toimintaympäristö on osa Kainuun ammattiopiston ympäristöjärjestelmää. Jätteiden lajittelussa noudatetaan erillistä toimintaohjetta: TO 3-05 Jätehuolto. 13

14 3.6 Savuton KAO Tupakointi ja päihteiden käyttö vaarantaa terveytesi. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä lopettaa. Lisätietoja ja neuvoja saat omalta terveydenhoitajaltasi (Vital puh ) tai internetistä ja Tupakointi ja tupakkatuotteiden (ml. nuuska, sähkötupakka) käyttö ja käsittely on kielletty KAO:n käytössä olevilla alueilla, oppimisympäristöissä, oppilaitoksen sisätiloissa, oppilasasuntolassa sekä oppilaitoksen käytössä olevalla piha-alueella, ajoneuvoissa sekä KAO:n järjestämissä tilaisuuksissa. Kielto perustuu tupakkalain (L 698/2010) 12 :ään ja koskee opiskelijoita, henkilökuntaan kuuluvia ja vierailijoita. Savuton KAO Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta. Jokaisen KAO:n henkilökuntaan kuuluvan tulee edistää savuttomuutta ja puuttua tupakointirikkeisiin. Lisätietoja erillisessä toimintaohjeessa: TO 6-07 Tupakointirajoitukset. 4. Opiskelukustannukset 5. Lainsäädäntö 4.1 Opintososiaaliset etuudet ja koulutuksen kustannukset Ammatillisessa peruskoulutuksessa opetus on opiskelijalle pääsääntöisesti maksutonta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavassa omaehtoisessa koulutuksessa sekä muussa koulutuksessa, voidaan opiskelijalta periä kohtuullisia maksuja. Myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoon ilman valmistavaa koulutusta osallistuvalta voidaan periä kohtuullinen maksu tutkinnon järjestämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Erillinen tutkintomaksu perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on 58 (vuonna 2014). Lisätietoja koulutuksen aikaisista etuuksista saat KELA:sta, TE toimistosta tai koulutusrahastosta (www.koulutusrahasto.fi). 5.1 Tärkeimmät koulutuksen järjestämistä säätelevät lait ja asetukset Laki (630/1998) ja asetus (811/1998) ammatillisesta koulutuksesta Laki (631/1998) ja asetus (812/1998) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 Laki julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002 Hallintolaki 434/2003 Opintotukilaki 65/1994 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009 Lisätietoja koulutuslainsäädännöstä löydät osoitteesta 14

15 6. Omat muistiinpanot 15

16 6. Yhteystiedot Kainuun ammattiopisto Kainuu Vocational College Opintie Kajaani FINLAND puhelinvaihde tel Kuhmo Piilolantie 47, Kuhmo Kuusamo Apajatie 1, Kuusamo Sotkamo Akkoniementie 12, Sotkamo Toimipaikat : Kajaani Opintie 3, Kajaani Suomussalmi Siikarannantie 7, Suomussalmi Ketunpolku 1, Kajaani Timperintie 3, Kajaani Vantaa Nietostie 8, Vantaa Kirkkoahonkatu 3, Kajaani Kirkkoahontie 115, Linnantaus Kainuun ammattiopisto Kainuu Vocational College Opintie Kajaani Vuokatti Kidekuja 2, Vuokatti

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän menettelytapaohjeet kurinpidollisissa asioissa sekä opiskeluoikeuden pidättämisessä, peruuttamisessa ja palauttamisessa Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Koulutusjohtaja 20.1.2012

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot