ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014 28.3.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti klo Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola, Hannu Erola Leena Järventie Terttu Luoma-aho Olli Mourujärvi Kimmo Niukkanen Simo Rahtu Heikki Salo Jaakko Saranki Leena Saraste Hannele Simonen Raili Kerola Antti Jääskeläinen Pirkko Rytilahti kirkkoherra, pj varapj (poissa :n 34 käsittelyn ajan) kirkkovaltuuston varapj (poissa :ien 28 ja 29 käsittelyn ajan) hallintojohtaja sihteeri Poissa Asko Peuraniemi jäsen Pirjo Pyhäjärvi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kari Yliräisänen tiedotuspäällikkö 1 asia 23 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 50:1,2,6 Kirkkoherra Jouni Riipisen johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen Puheenjohtaja Jouni Riipinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 2 asia 24 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Leena Järventie ja Terttu Luoma-aho

2 Kirkkoneuvosto asia 25 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat käsitellään Liisa Alanteen anomus ja keskustellaan ajankohtaisista asioista 4 asia 26 Viranhoitomääräys / pastori Inka Riina Valtonen Pastori Inka-Riina Valtonen palkataan seurakuntapastorin tehtäviin ajalle Määräaikaisuuden perusteena on seurakunnan toiminnan kausivaihtelu Kirkkoneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräyksen pastori Inka-Riina Valtoselle Rovaniemen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan virkaa perustamatta ajalle asia 27 Katariina Raution anomus ulkomaanmatkasta Nuorisotyönohjaaja Katariina Rautio anoo kirkkoneuvostolta oikeutta osallistua kristittyjen yhteiselle New Wine- opintoretkelle Englantiin (LIITE 1) Seurakunnassamme on monena vuotena ollut yhteiskristillistä toimintaa Uusien ajatusten ja toimintamallien etsiminen ja käytäntöön soveltaminen on seurakuntatyössä jatkuvasti ajankohtainen Myös New Wine -kaltaista toimintaa on jo seurakunnassamme Tällä opintomatkalla haetaan erityisesti nuorisotyöhön ja nuorten aikuisten toimintaan uusia virikkeitä Kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisotyönohjaaja Katariina Raution opintomatkan Englantiin, Warfieldin seurakuntaan , yhteiskustannuksiltaan 650 euroa

3 Kirkkoneuvosto asia 28 Lapsityön pastorin virka Rovaniemen seurakunnan lapsi- ja perhetyön teologi, ylimääräisen lehtorin viranhaltija Sanna Kerola on saanut pappisvihkimyksen Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto muuttaa Rovaniemen seurakunnan ylimääräisen lehtorin viran lapsityön pastorin viraksi Liitteenä tehtävänkuvaus (LIITE) Raili Kerola poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi 7 asia 29 Viranhoitomääräys / pastori Sanna Kerola Kirkkovaltuusto käsittelee kirkkoneuvoston ehdotusta lapsityön ylimääräisen lehtorin viran muuttamisesta lapsityön pastorin viraksi Kirkkoneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia lakkauttamaan Sanna Kerolan viranhoitomääräyksen Rovaniemen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan lukien 2 Kirkkoneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräyksen pastori Sanna Kerolalle lukien Rovaniemen seurakunnan lapsityön pastorin virkaan, mikäli kirkkovaltuusto muuttaa 145 ylimääräisen lehtorin viran lapsityön pastorin viraksi Raili Kerola poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi

4 Kirkkoneuvosto asia 30 Seurakuntapastorin viran hoitaminen Rovaniemen seurakunnan seurakuntapastorin virka vapautuu, mikäli kirkkovaltuusto 145 päättää muuttaa ylimääräisen lehtorin viran lapsityön pastorin viraksi ja pastori Sanna Kerola siirtyy Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille esitettävällä viranhoitomääräyksellä lapsityön pastorin virkaan alkaen Seurakuntapastorin viranhoitoon ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa teologian maisterit Salla Autere, Eerika Granlund, Saila Heinikoski, Tuomo Komulainen, Tuulia Myftari, Satu Pihlajakangas, Jonne Pirkola, Riikka Pääkkönen, Mikko Reijonen, Jari Saha, Noora Tikkala ja Terhi Ämmälä (LIITE 2) Tuomiokapituli pyytää KL 6:11 perusteella kirkkoneuvostoa antamaan perustellun lausunnon kiinnostuksensa määräaikaiseen tehtävään ilmaisseista Lausunnossa pyydetään asettamaan vähintään kolme henkilöä siihen järjestykseen, jossa seurakunta toivoo heitä tehtävään Koska ilmoittautuneet ovat kaikki maistereita, lausunto ilmaistaan vokaation muodossa Oulun hiippakunnan seuraava pappisvihkimys järjestetään Ko seurakuntapastorin virkaa hoidetaan tilapäisin järjestelyin keskeneräisen organisaatiouudistusprosessin vuoksi saakka Esitetään Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote pyydetään nähtäväksi ennen viranhoitomääräyksen antamista ja pappisvihkimystä varten Muutettu ehdotus, khra Ehdotus toimitetaan kirkkoneuvoston kokoukseen Haastattelut suoritetaan tiistaina (työryhmä kirkkoneuvoston varapj Terttu Lehtola, kappalainen Ilari Kinnunen ja kirkkoherra Jouni Riipinen) Kirkkoneuvosto antaa kutsun (vokaation) teologian maisteri Mikko Reijoselle, Jonne Pirkolalle tai Terhi Ämmälälle Rovaniemen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan vihkimispäivästä alkaen saakka Ajalle vihittävä palkataan seurakuntapastorin tehtäviin ilman pappisvirkaan kuuluvia tehtäviä kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä Kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen

5 Kirkkoneuvosto asia 31 Kehitysvammaistyön pastorin virka Kirkkovaltuusto on perustanut kehitysvammaistyön teologin viran ja muuttanut sen kehitysvammaistyön lehtorin viraksi Muutosta lehtorin virasta pastorin viraksi ei ole aikaisemmin tehty Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräyksen lukien pastori Anu Morikawalle kehitysvammaistyön pastorin virkaan Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Rovaniemen seurakunnan kehitysvammaistyön lehtorin virka muutetaan kehitysvammaistyön pastorin viraksi 10 asia 32 Vastaus aloitteisiin Ohessa (LIITE 3) on selonteko kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa jätetyistä aloitteista 2010 lukien 1 Kirkkoneuvosto merkitsee selonteon tiedokseen 2 Selonteko toimitetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi 11 asia 33 Aravarajoituksista vapauttaminen/kiinteistö Oy Pappilantie 52 Rovaniemen seurakunta omistaa Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n osakekannan kokonaan Seurakunta on hakenut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta aravarajoituslain mukaisista rajoituksista vapauttamista kokonaan Hakemuksen perimmäisenä tarkoituksena on mahdollistaa tarvittaessa luopuminen Kiinteistö Oy Pappilantien osakkeista/asunnoista Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tekemän päätöksen (Dnro 19897/644/14) (LIITE 4) Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että selvitetään taloudelliset vaikutukset mitkä on toisaalta osakekannan myymisellä kerralla tai toisaalta yhtiön muuttamisella asunto-osakeyhtiöksi ja tarjoamalla asuntoja ensisijaisesti nykyisille vuokralaisille ostettavaksi

6 Kirkkoneuvosto asia 34 Osakehuoneiston myynti / Siljotie 8 Rovaniemen seurakunta on omistanut Asunto Oy Ratakiskon osakkeet numerot , jotka oikeuttavat hallitsemaan osoitteessa Siljotie 8 sijaitsevaa 60 m2 käsittävää asunto-osaketta Asunto on valmistunut vuonna 1980 ja osakkeet on seurakunnalle hankittu 34175,79 euron kauppahinnalla vuonna 1989 Asunto on ollut vuokrattuna lokakuulle 2013 saakka Kirkkoneuvoston antamalla valtuutuksella hallintojohtaja on kilpailuttanut kiinteistövälitystoimistot ja tehnyt toimeksiantosopimuksen tarjouskauppa-mallin mukaisesti Kiinteistömaailma Rovaniemen kodit Oy:n kanssa Asuntoa on sittemmin myyty ja saatu tarjouksia välillä Hinnan ollessa kirkkoneuvoston jäseniltä on sähköpostitse pyydetty suostumus tarjouksen hyväksymiseen ja vielä myöhemmin kauppakirjan allekirjoittamiseen Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto hyväksyy Asunto Oy Ratakiskon osakkeita nrot koskevan kauppakirjan ehdot (LIITE 5) 13 asia 35 Metsästysvuokra-asiat Jaakko Saranki poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi Seurakunta on vuokrannut paikallisille metsästys- ja kalastusseuroille metsästysalueeksi metsäalueitaan Nykyiset sopimukset on tehty ajalle Sierijärven metsästysseura ry:n, Ala-Ounasjoen erästäjät ry:n, Kaukon erämiehet ry:n, Norvan erä ry:n ja Valajaskosken metsästys- ja kalastusseura ry:n kanssa Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto valtuuttaa seurakunnan metsänhoidosta vastaavan hautaustoimen päällikkö Miia Ylipullin seurakunnan puolesta neuvottelemaan ja hyväksymään uudet metsästysvuokrasopimukset yllä mainittujen tahojen kanssa ajalle

7 Kirkkoneuvosto asia 36 Seurakunnan ilmoituslehden valitseminen vuodelle 2014 Rovaniemen seurakunnan ilmoituslehtenä on pitkään toiminut kaupunkilehti Uusi Rovaniemi, jossa viikoittain on ilmoitettu seurakunnan tapahtumat Käytännössä lehti on ollut ainoa vaihtoehto viikoittain ilmestyvänä ja lähes kaikkiin Rovaniemen talouksiin jaettuna Nyttemmin tilanne on muuttunut, koska Lappilainen toisena kaupunkilehtenä on alkanut ilmestyä myös kerran viikossa Molemmat mainitut lehdet on jaettu Rovaniemen talouksiin Itellan toimesta vuoden 2013 loppuun saakka Vuoden 2014 vaihteessa Uusi Rovaniemen jakelija vaihtui ja sen myötä jakelu loppui noin 1400 talouteen maaseutukylillä Vuoden 2014 alkupuolella kävi ilmi, että myös Lappilainen -lehti muutti jakelijaansa Molemmille tuli sama pääjakelija Tässä tilanteessa asiaa on tarkasteltu myös seurakunnan viikoittaisen tapahtumailmoittelun osalta On katsottu, että seurakunnan tiedottamisen kannalta on tärkeää, että ilmoituslehti jaetaan mahdollisimman kattavasti Rovaniemen talouksiin Tammikuulla 2014 näytti siltä, että Lappilainen-lehti jaettaisiin kattavammin, koska se jaettiin myös maaseudun kyliin Tässä vaiheessa ( ) pyydettiin tarjous Lappilainen-lehdeltä niillä ilmoitusmäärillä, jotka olivat toteutuneet 2013 seurakunnan Uusi Rovaniemi -ilmoittelussa Uusi Rovaniemi-lehti oli ilmoittanut ennen vuoden vaihdetta pitäytyvänsä vuoden 2013 hintatasoon seurakunnan ilmoittelun suhteen Tarjouspyynnön jälkeen kävi ilmi, että Uusi Rovaniemi-lehti oli päättänyt vielä parantaa jakeluaan Itellan avulla maaseutukylillä Muutos merkitsi sitä, että lehtien jakelut ovat samankaltaiset Saadun tarjouksen ja Uusi Rovaniemen ilmoituksen perusteella todetaan, että seurakunnan ilmoittelu (noin pmm/v) on edullisempaa Uusi Rovaniemi lehdessä kuin Lappilainen lehdessä (LIITE 6) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan ilmoituslehdeksi Uusi Rovaniemilehden vuodeksi 2014

8 Kirkkoneuvosto asia 37 Tilinpäätös vuodelta 2013 Oheisena Rovaniemen seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2013 (LIITE) Tasekirja sisältää tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen Toimintakertomus sisältää talouskatsauksen, hallintoelinten kokoonpanon, henkilöstökertomuksen, väestötilaston ja seurakunnan eri työalojen toimintakertomukset toteutumisvertailuineen Talouskatsauksesta saa yleiskuvauksen talouden kehittymisestä Tilinpäätöslaskelmiin kuuluvat myös tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase liitetietoineen Tasekirja sisältää lisäksi hautainhoitorahaston tilinpäätöksen Haasteellisesta talousympäristöstä huolimatta Rovaniemen seurakunnan talous ei juuri heikentynyt vaan pysyi edellisvuoden tasolla Vuoden 2013 toteutunut alijäämä ,70 euroa oli lähes samansuuruinen kuin vuoden 2012 alijäämä eli ,66 Talousarviossa oli varauduttu yli euron alijäämään Vuodelle 2013 budjetoidusta alijäämästä toteutui siis vain 23,1 % Seurakunnalle verotuloja kertyi kaikkiaan miljoonaa euroa (9,531 miljoonaa euroa vuonna 2012) Verotulot kasvoivat kaikkiaan 6,9 % vuodesta 2012 Kirkollisveroja eli ansio- ja pääomatuloveroja kertyi 6,8 % enemmän kuin vuonna 2012 Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä oli 9,290 miljoonaa euroa (8,702 miljoonaa euroa vuonna 2012) Kirkollisverotulojen ennakoitua suurempi kasvu johtuu ensisijassa verohallinnon tilitysrytmityksen muutoksista Seurakunnan osuus yhteisöverotulon tuotosta nousi sekin 8,8 % Yhteisöverotuloja kirjattiin kaikkiaan 0,903 miljoonaa euroa (0,829 miljoonaa euroa vuonna 2012) Seurakunnan talouden tasapainoa parhaiten kuvaava tunnusluku on vuosikate ja sen määrä oli euroa ( euroa vuonna 2012) Vuosikate oli peräti euroa parempi kuin talousarviossa oli ennakoitu Vuosikate kattoi 69 % poistoista (25 % vuonna 2012) sekä 91,8 prosenttia investoinneista (42,3 % vuonna 2012) Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotusta kuvaava toimintakate oli 8,977 miljoonaa alijäämäinen, mutta se oli peräti euroa parempi kuin talousarviossa oli ennakoitu Toimintatuotot tippuivat 2,9 % mutta olivat peräti 20 % yli talousarvion Toimintakulut kasvoivat 1,1 % Toimintakulut olivat 10,745 miljoonaa euroa (10,631 miljoonaa euroa vuonna 2012) Seurakunnan henkilöstömenot vuonna 2013 olivat 6,492 miljoonaa euroa (6,430 miljoonaa euroa vuonna 2012) Palvelujen ostoihin käytettiin 1,985 miljoonaa euroa (2,018 miljoonaa euroa vuonna 2012) Vuokrat nousivat eurosta euroon Annetut avustukset (sis talousarvioavustukset sekä tilitetyt kolehdit) nousivat euroon edellisen vuoden eurosta Työaloittain käyttötalouden ulkoiset menot jakautuivat siten, että seurakunnallisen toiminnan osuus oli 53 % ja toimintaa tukevan toiminnan osuus 47 %

9 Kirkkoneuvosto (15 asia 37 Tilinpäätös vuodelta 2013) Seurakunnan käyttötalouden toteutuma eli toimintakate oli 96,6 % (95,3 % vuonna 2012) Ulkoisten menojen toteutumaprosentti oli 99,8 (99,9 vuonna 2012) Vastaavasti ulkoisten tulojen toteutumaprosentti oli 120 (131,1 vuonna 2012) Investoinnit olivat euroa ( euroa vuonna 2012) Investointien toteutumisaste oli 96,6 % (80,1 % vuonna 2012) Investoinneista huomattavin oli Aapatien asuintalon muuttaminen kerhoja nuorisotiloiksi Tämän hankkeen osuus vuoden 2013 investoinneista oli euroa Korkalovaaran kappelin peruskorjaushanke valmistui ja sen kokonaiskustannus vuosina on ollut 1,591 miljoonaa euroa Seurakunnalla ei ole pitkäaikaista lainaa Korko- ja sijoitustuottoja kirjattiin euroa ( euroa vuonna 2012) Rahoitustuotot ja kulut yhteensä olivat euroa ( euroa vuonna 2012) Rahoitusvarallisuus vuoden 2013 lopussa oli 78,55 seurakunnan jäsentä kohti (78,54 euroa vuonna 2012) Rahavarojen ja saamisten riittävyys vuoden 2013 lopussa oli 150 päivää (141 päivää vuonna 2012) Hautainhoitorahaston tulos oli 4613,13 euroa alijäämäinen (-29849,07 euroa vuonna 2012) Tilikauden tulos oli 14537,87 euroa parempi kuin talousarviossa oli ennustettu Hautainhoitorahastolle kertyi kesähoitohoitosopimuksia 928 kappaletta (929 kappaletta vuonna 2012) Pitkäaikaisia sopimuksia vuoden 2013 lopussa oli yhteensä 1613 (1673 kappaletta vuonna 2012) Hoidettujen hautojen määrä oli 2543 kappaletta (2604 kappaletta vuonna 2012) Hautainhoitorahaston hoitovastuun määrä oli ,98 euroa (548535,68 euroa vuonna 2012) Hautainhoitorahaston varat olivat ,67 euroa (670691,11 euroa vuonna 2012) Hautainhoitorahaston ylikatteisuus laski ,43 eurosta ,69 euroon Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto 1 allekirjoittaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset vuodelta 2013 ja jättää ne tilintarkastajalle tarkastusta varten (LIITE) 2 antaa tilintarkastajalle hänen pyytämän vahvistusilmoituskirjeen, jonka allekirjoittaa kirkkoneuvoston puolesta kirkkoherra ja hallintojohtaja (LIITE 7) 3 merkitsee tiedoksi lapsityön selvityksen budjetin ylityksestä (LIITE 8)

10 Kirkkoneuvosto asia 38 Rovaniemen seurakunnan hallinto-organisaation sekä tukipalveluiden organisaation kehittäminen Kirkkoneuvosto päätti valtuustoaloitteen pohjalta perustaa työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia rakennus- ja kiinteistötoimintaan sekä hallinto-organisaatioon kehittämis- ja muutosehdotuksia, jotka paremmin vastaisivat tämän hetken toiminnalliseen tilanteeseen Työryhmän tehtäväksi tuli myös valmistaa esitykset seurakuntapiirijaosta, yhteisen seurakuntatyön kehittämisestä, organisoinnista sekä johtoryhmätyöskentelyn uudistamisesta Työryhmän työskentely käynnistyi lokakuussa 2011 ja päättyi marraskuussa 2013 Kehittämistyöryhmän esitys painottuu seurakuntapiirijaon uudistamiseen ja tähän liittyvään organisaation johtamisjärjestelmän uusimiseen Nykyinen matriisiorganisaatio -malli yhdessä työalajohtajuuden kanssa ovat johtamisjärjestelmässä rinnakkain Kirkkoneuvosto on kokouksessaan sekä päättänyt pyytää piirineuvostoilta, johtokunnilta, työaloilta ja työntekijöiltä lausunnot ehdotuksista ja hntoj Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen annetuista lausunnoista tehdyt koosteet (LIITE 9) ja päättää, että valmistelua jatketaan 1 Toiminnallisen puolen osalta esitetyn mallin mukaisesti (LIITE 10) 2 Tukipalveluiden osalta kehittämisryhmän esittämän vaihtoehto nro 1 mukaisesti (LIITE 11) Lausuntojen perusteella esityksiä tarkennetaan: - Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki -alueelle sijoitetaan kolme pappia Vastaavasti Ounasvaara-Alakemijoki alueelle jää kaksi pappia - kappalaisten virkojen määrä säilytetään nykyisenä seitsemänä - kappalaisten tehtävänkuviin jäävät seuraavat työalat: lähetystyö vapaaehtoistoiminnan koordinointi, vanhustyön koordinointi, maahanmuuttotyön koordinointi, aikuis- ja evankelioimistyö, oppilaitostyö ja projektit - aluekappalaisilla / kappalaisilla olisi jaettavana näistä neljä tehtäväaluetta Yleisen seurakuntatyön kappalaiselle jäisi kirkkoherran hallinnollisen avustamisen lisäksi kolme tehtäväaluetta Tehtäväjaosta sovitaan kappalaisten kokouksessa - yleisen seurakuntatyön kappalaisen virka laitetaan julkiseen hakuun

11 Kirkkoneuvosto (16 asia 38 Rovaniemen seurakunnan hallinto-organisaation sekä tukipalveluiden organisaation kehittäminen) - poistetaan maininta asiantuntijateologista palvelutyön johtokunnassa ja lisätään maininta diakonian tukiteologista diakonian käytännön tapahtumiin - Palvelevan Puhelimen toiminta organisoidaan diakoniatyön osa-alueena - sielunhoitotyöstä vastaavan tehtävänkuva muodostetaan rajatusti hallinnolliseksi esimieheksi - hallinnon johtoryhmän kokoonpano: kirkkoherra (sijaisena yleisen seurakuntatyön kappalainen), hallintojohtaja, viestintäpäällikkö ja hallintosihteeri - uudistuksen vaikutuksia seurataan kyselytutkimusten avulla 17 asia 39 Ilmoitusasiat 1 Pappien ja kanttoreiden vapaa-aikasuunnitelmat 5/14 saakka, (LIITE 12) 2 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kirje Seurakuntarakenteiden kehittämisprosessi (LIITE 13) Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedokseen Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen 18 asia 40 Pöytäkirjat Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: julistustyön johtokunta 291, kasvatustyön johtokunta 211, hauta - ja kiinteistötoimen johtokunta 52, palvelutyön johtokunta 32, Alakemijoen piirineuvosto 301, Ounasvaaran piirineuvosto 301, Saarenkylän-Nammankylien piirineuvosto 291, Yläkemijoen piirineuvosto 291, johtava diakonianviranhaltija viikot 6-11, kiinteistöpalvelupäällikkö 12, rakennuspäällikkö 14, hautaustoimen päällikkö 3-11, lapsityön pastori 6-9, kirkkoherra 6-12 ja hallintojohtaja 5-11 Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen

12 Kirkkoneuvosto asia 41 Liisa Alanteen anomus Liisa Alanne anoo kirkkoneuvostolta palkallista virkavapautta osallistuakseen Christ Church Fulhamin seurakunnan järjestämään Jesus Ministry konferenssiin Lontoossa Konferessi varustaa syvempään hengelliseen elämään, jota tarvitaan erityisesti rukoustyön koordinaattorin tehtävässä Konferenssin kulut Liisa Alanne maksaa itse (LIITE 14) Kirkkoneuvosto myöntää Liisa Alanteelle palkallista virkavapautta ko matkaa varten ajalle anomuksen mukaan 20 asia 42 Muut asiat 21 asia 43 Seuraava kokous Keskusteltiin ajankohtaisista mm jumalanpalveluselämää koskevista asioista Terttu Luoma-aho tiedusteli Korkalovaaran sisäilmamittauksista Hallintojohtaja Antti Jääskeläisen mukaan mittausarvot olivat normaaleja Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään klo asia 44 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla

13 Kirkkoneuvosto asia 45 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 2025 Laulettiin virsi 563 ja hiljennyttiin päätösrukoukseen Kokouksen puolesta Jouni Riipinen puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Leena Järventie Terttu Luoma-aho

Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 17.4.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.3.2012 klo 17.00 20.20 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 10.6.2014 11.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 10.6.2014 11.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1062014 1162014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1062014 klo 1700 1920 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vs kirkkoherra, puheenjohtaja (poistui

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 22.9.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.9.2011 klo 17.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 11.5.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 13.5.2011. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70 B, Rovaniemi

Kirkkovaltuusto 11.5.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 13.5.2011. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70 B, Rovaniemi Kirkkovaltuusto 11.5.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 13.5.2011 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika ke 11.5.2011 klo 18.00 19.25 Paikka Läsnä seurakuntakeskus, Rauhankatu 70 B, Rovaniemi Ahokas

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 422014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 422014 klo 1700-1930 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen kirkkoherra, puheenjohtaja Terttu Lehtola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. poistui :n 122 käsittelyn ajaksi

Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. poistui :n 122 käsittelyn ajaksi Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 22.8.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 21.8.2012 klo 17.00 20.01 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 25.10.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 25.10.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 25.10.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 26.10.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 25.10.2011 klo 17.00 18.20 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2142015 2342015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2142015 klo 1700-1945 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Luoma-aho Leena Aspegrén Raili

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 26.4.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 26.4.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 26.4.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 28.4.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 26.4.2011 klo 17.00 19.40 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 29.11.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 23.11.2010 klo 17.00-19.57 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 Aika 10.4.2006 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 27.10.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 26.10.2010 klo 17.00-18.55 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 Aika: Keskiviikko 27.5.2015 klo 18.00 20.15 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2013

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2013 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2013 Aika: Keskiviikkona 12.6.2013 klo 18.00 19.00 Paikka: Seurakuntatalo, keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.4.2010 240 w.tuyhteisen KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245 269. Aika torstai 22.4.2010 klo 16.05 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Julkunen Pirkko

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15 i pöytäkirja 22.02.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2011, YKV...

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (15) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 6. päivänä kesäkuuta 2013 klo 17.00 18.18 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 4/2015 19.5.2015 116 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 19.5.2015 kello 17.30-19.20, 19.37-21.45. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot