Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto 25.10.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti klo Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Henry Rantala vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Raili Kerola varapuheenjohtaja, poistui klo Miikka Keränen Samuli Korteniemi Terttu Lehtola Terttu Luoma aho Raimo Miettunen Kimmo Niukkanen Sirpa Nykänen Antti Paananen Simo Rahtu Pirjo Alaraudanjoki varajäsen (Ansala) Matti Henttunen varajäsen (Peuraniemi) Antti Jääskeläinen Pirkko Aliisa Rytilahti Tuomo Korteniemi hallintojohtaja sihteeri vs. seurakuntapastori Poissa Liisa Ansala jäsen Asko Peuraniemi jäsen Riku Tapio kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pirjo Pyhäjärvi kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kari Yliräisänen tiedotuspäällikkö 1 asia 141 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 511. Vs. kirkkoherra Henry Rantalan johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen. Puheenjohtaja Henry Rantala avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 asia 142 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Samuli Korteniemi ja Terttu Lehtola.

2 Kirkkoneuvosto asia 143 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat käsitellään lausunnon antaminen tuomiokapitulille, Tero ja Katariina Raution sivutoimilupa anomus sekä Simo Rahtun asia. Lisäksi Samuli Korteniemi jättää kirjallisen esityksen. 4 asia 144 Nimikkolähettisopimus / Laura ja Jukka Kääriäinen Julistustyön johtokunta Rovaniemen seurakunnan nimikkolähetit Tanja ja Kimmo Kautto ovat palanneet työstään Papua Uusi Guinealta ja jääneet pysyvästi Suomeen. Heidän työsopimuksensa Suomen Lähetysseuran kautta on lakannut kesällä Rovaniemen seurakunta tuki heidän työtään vuosittain eurolla. Laura ja Jukka Kääriäinen ovat lähdössä Suomen Lähetysseuran lähettäminä ensimmäiselle työkaudelleen Taiwanille syksyllä Lauraa on suunniteltu maahanmuuttajatyöhön ja Jukkaa opettajaksi Hsinchun teologiseen seminaariin. Työkauden kesto tulee olemaan 46 kuukautta. (liite) Ehdotus/L.A. Julistustyön johtokunta ehdottaa kirkkoneuvostoa hyväksymään Laura ja Jukka Kääriäisen uusiksi nimikkoläheteiksi, joita kannatetaan vuosittain eurolla. Julistustyön johtokuntaa esittää kirkkoneuvostolle hyväksymään Laura ja Jukka Kääriäisen uusiksi nimikkoläheteiksi, joita kannatetaan vuosittain eurolla.. Kirkkoneuvosto (LIITE 1). Kirkkoneuvosto päättää julistustyön johtokunnan esittämällä tavalla.

3 Kirkkoneuvosto asia 145 Sähkön hankinta vuosina Rovaniemen seurakunta on kilpailuttanut sähköntoimittajat vuosina 2003, 2006 ja Tällä hetkellä voimassa oleva sopimuskausi koskee vuosia Nykyinen sähköntoimittaja on Savon Voima Oyj. Sähkön hankinnassa Lapin seurakunnat ovat pyrkineet yhteiskilpailutuksella kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ratkaisuun. Tällä kierroksella mukana ovat olleet Rovaniemen, Sodankylän, Kemin, Tornion, Kemijärven, Inarin ja Utsjoen seurakunnat. Yhteisen EU tason hankintailmoituksen on laatinut Energiakolmio Oy. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA tietokannassa Tarjouspyyntö on lähetetty 18 sähkön myyjälle, joista 8 jätti tarjouksen kiinteähintaisesta sähkön toimituksesta. Tarjouspyynnössä on huomioitu Rovaniemen seurakunnan ympäristöohjelman vaatimukset, jonka pohjalta ekosähkön vähimmäisosuudeksi on määritelty 25 %. Liitteenä on Energiakolmio Oy:n koostama tarjousvertailu liitteineen sähköyhtiöitten jättämistä tarjouksista. (LIITE 2). Saatujen tarjousten perusteella Energiakolmio Oy suosittelee, että sähköntoimittajaksi valittaisiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt KSS Energia Oyj. Seurakuntien talousjohdon yhteispalaverissa päätettiin esittää kunkin seurakunnan sopimuskaudeksi kolmivuotista sopimusta, jolloin sopimuskaudeksi muodostuisi Samalla päätettiin esittää kirkkoneuvostoille, että sähköntoimituksen hinnan kiinnittäminen jätettäisiin Rovaniemen seurakunnan isännöitsijän tehtäväksi. Sähkön hinnan kiinnittämisen ajankohdasta Energiakolmio Oy antaa suosituksen. Ehdotus, hntoj 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy KSS Energia Oyj:n jättämän kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. 2. Sopimuskaudeksi valitaan kolme vuotta eli , 3. Kiinteistöpalvelupäällikkö Pentti Puuronen valtuutetaan neuvottelemaan sopivasta hinnankiinnitysajankohdasta Energiakolmio Oy:n kanssa sekä päättämään hinnankiinnitysajankohta sekä allekirjoittamaan sähkösopimus. Miikka Keränen esitti, että asiasta päättäminen siirretään myöhempään ajankohtaan ja selvitetään millä energiamuodoilla KSS Energia Oy:n tarjouksessa mainittu ekosähkö on tuotettu ja mikä on sen osuus energiamäärästä. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

4 Kirkkoneuvosto asia 146 Rovaniemen seurakunnan siirtyminen kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi Rovaniemen seurakunta nimettiin keväällä 2011 pilottiseurakunnaksi samalla kun kirkon palvelukeskuksen päätoimipiste päätettiin sijoittaa Ouluun. Pilottiasiaa ja siihen liittyviä kysymyksiä on selvitelty kesän ja alkusyksyn aikana. Kesällä 2011 Oulussa käytyjen keskusteluiden perusteella kirkon palvelukeskuksen etätoimipistettä ei olla valmiita perustamaan ainakaan tässä vaiheessa Rovaniemelle. Lisäksi palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen vaikuttaa ison osan Pohjois Suomen seurakuntia (Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Pelkosenniemi, Posio, Pudasjärvi, Rovaniemi, Sodankylä, Taivalkoski ja Ylitornio) koskeva ohjelmistoyhteistyö ja sen purkaminen. Rovaniemellä olevilta palvelimilta käyttävän talous ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen käyttäminen maksaa tällä hetkellä em. seurakunnille euroa vuodessa. Rovaniemen osuus tästä on euroa. Mikäli yhteistyöseurakunnat purkaisivat yhteistyösopimuksen ja siirtyisivät ohjelmistotoimittajan hosting asiakkaiksi, vuosikustannus olisi kaikille yhteensä euroa vuodessa (Rovaniemi ) ja lisäksi kertakustannuksia kaikkiaan euroa (Rovaniemi 2.558). Kirkkohallituksesta on ilmoitettu, että se ei ota kantaakseen Rovaniemen seurakunnalle ohjelmistoyhteistyön mahdollisesta purkamisesta aiheutuvia lisäkustannuksia. Pohjois Suomen it yhteistyöseurakuntien välisessä neuvottelussa keskusteltiin asiasta ja kirjattiin yhteiseksi kannanotoksi tavoitetila jatkaa nykyistä yhteistyötä vuoden 2014 loppuun saakka (LIITE 3). Kyseinen muistio lähetettiin kirkkohallitukselle, jonka johdosta kirkkohallitus on täysistunnossaan poistanut Rovaniemen seurakunnan pilottiseurakuntien listalta. Palvelukeskuksen johtaja Seija Mäenpää on ilmoittanut Rovaniemen seurakunnan siirtymisajankohdaksi vuoden Ehdotus, hntoj. Kirkkoneuvosto kuulee tilannekatsauksen ja merkitsee asian tiedokseen. Kirkkoneuvosto kuuli hallintojohtaja Antti Jääskeläisen tilannekatsauksen ja merkitsi asian tiedokseen. 7 asia 147 Ilmoitusasia Raportti Hengen uudistus kirkossamme ry:n kesäjuhlasta Rovaniemellä (LIITE 4). Rovaniemen kesäjuhlan koordinaattori, rovasti Tuomo Korteniemi esitteli Hengen uudistus kirkossamme ry:n kesäjuhlan loppuraportin liitteineen kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedokseen.

5 Kirkkoneuvosto asia 148 Pöytäkirjat Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: Kasvatustyön johtokunta ja 27.9., julistustyön johtokunta 20.9., palvelutyön johtokunta 31.8 ja 3.10., hauta ja kiinteistötoimen johtokunta ja 28.9., hautaustoimen päällikkö vk 37 41, hallintojohtaja 38 41, kirkkoherra 38 42, Alakemijoen Ranuantien piirineuvosto 5.10., Keskikaupungin piirineuvosto , Ounasvaaran piirineuvosto 29.9., Saarenkylän Nammankylien piirineuvosto 27.9., Yläkemijoen piirineuvosto Ehdotus, vs.khra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen. 9 asia 149 Lausunnon antaminen tuomiokapitulille Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran virka julistetaan haettavaksi pidettävässä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa. Tuomiokapituli pyytää, että kirkkoneuvosto antaa lausuntonsa avoimeksi julistettavan viran erityistarpeista. Rovaniemen seurakunta on jäsenmäärältään (50 000) Oulun hiippakunnan suurin seurakunta. Kirkkoherran viran erityistarpeina ilmoitetaan, että hakijalta edellytetään henkilöstöhallinnollisia taitoja ja kokemusta, yhteistyökykyä, kokonaisuuksien hallintaa, kykyä strategiseen suunnitteluun ja verkostoitumiseen sekä monipuolista kokemusta johtamisesta. Lisäksi edellytetään hengellistä johtajuutta ja teologista oppineisuutta. (LIITE 5).

6 Kirkkoneuvosto asia 150 Sivutoimilupa anomus / Tero ja Katariina Rautio Nuorisotyönohjaajat Tero ja Katariina Rautio anovat sivutoimilupaa toimiakseen kirjailijoina. (LIITE 6). KJ 6: 5 :n mukaan Viranhaltija ei saa ottaa eikä pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen, ellei hänelle hakemuksesta ole myönnetty sivutoimilupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimilupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Sivutoimella tarkoitetaan 1 3 momentissa virkaa, palkattua työtä ja tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammattia, elinkeinoa ja liikettä. Sivutoimena ei pidetä satunnaista tehtävää. Kirkkoneuvosto myöntää Tero ja Katariina Rautiolle sivutoimiluvan anomuksen mukaan. 11 asia 151 Muut asiat Simo Rahtu tiedusteli johtavien viranhaltijoiden virkavapaiden tiedotuskäytännöistä. Raili Kerola poistui tämän asian käsittelyn aikana klo Samuli Korteniemi jätti kirjallisen esityksen kirkkoneuvostolle koskien Korkalovaaran kappelin remontin kustannusarviota ja Viirin kappelin peruskorjauksen määrärahaesitystä vuodelle (LIITE 7). 12 asia 152 Seuraava kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään klo asia 153 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen. Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

7 Kirkkoneuvosto asia 154 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Hiljennyttiin päätösrukoukseen. Kokouksen puolesta Henry Rantala puheenjohtaja Pirkko Aliisa Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Samuli Korteniemi Terttu Lehtola

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2142015 2342015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2142015 klo 1700-1945 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Luoma-aho Leena Aspegrén Raili

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 22.9.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.9.2011 klo 17.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 17.4.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.3.2012 klo 17.00 20.20 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 422014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 422014 klo 1700-1930 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen kirkkoherra, puheenjohtaja Terttu Lehtola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. poistui :n 122 käsittelyn ajaksi

Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. poistui :n 122 käsittelyn ajaksi Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 22.8.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 21.8.2012 klo 17.00 20.01 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 26.4.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 26.4.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 26.4.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 28.4.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 26.4.2011 klo 17.00 19.40 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 27.10.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 26.10.2010 klo 17.00-18.55 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 29.11.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 23.11.2010 klo 17.00-19.57 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 28.5.2012 klo 16.30 18.05. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011 Aika: Tiistai 6.9.2011 klo 18.00 19.40. Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.4.2015 klo 18.46 21.54 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin

Lisätiedot

KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 29.4.2015

KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 29.4.2015 KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 29.4.2015 sivu 32. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014... 2 33. Kemin seurakunnan taloudellinen tilanne... 6 34. Sähkön hankintasopimus...

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 Aika 10.4.2006 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 20.5.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 20.5.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.5.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 25.5.-26.6.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015 6/2015 16.6.2015 152 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 16.6.2015 kello 17.30-20.05 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio Simo Jouhi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 5/2009 27.8.2009. OSALLISTUJAT läsnä poissa. MUUT OSALLISTUJAT Stoor Timo kv pj x Sinikumpu Airi kv vpj x Sinikumpu Eija sihteeri x

Kirkkoneuvosto 5/2009 27.8.2009. OSALLISTUJAT läsnä poissa. MUUT OSALLISTUJAT Stoor Timo kv pj x Sinikumpu Airi kv vpj x Sinikumpu Eija sihteeri x KOKOUSTIEDOT Aika 27.8.2009 klo 20-21.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Kittilä Raimo kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio Hannu jäsen x Mäkelin Kaisa x Naalisvaara

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 9/2013 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 21. marraskuuta 2013 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot