ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto 22.10.2013 23.10.2013. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Sari Kuirinlahti Terttu Lehtola Leena Järventie Terttu Luoma-aho Olli Mourujärvi Kimmo Niukkanen Asko Peuraniemi Simo Rahtu Heikki Salo Hannele Simonen Elli Juusola Samuli Korteniemi Pirjo Pyhäjärvi Raili Kerola Antti Jääskeläinen Kari Yliräisänen Pirkko Rytilahti vs kirkkoherra, pj varapj varajäsen (Hannu Erola) varajäsen (Leena Saraste) kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja hallintojohtaja tiedotuspäällikkö sihteeri Poissa Hannu Erola jäsen Jaakko Saranki jäsen Leena Saraste jäsen Ennen kokouksen alkua vs seurakuntapastori Karita Kaukonen ja nuorisomuusikko Olli Pylkkänen esittäytyivät kirkkoneuvostolle 1 asia 147 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 442:1,4,5 Vs kirkkoherra Sari Kuirinlahden johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen Puheenjohtaja Sari Kuirinlahti avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2 Kirkkoneuvosto asia 148 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Olli Mourujärvi ja Kimmo Niukkanen Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 3 asia 149 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat käsitellään Terttu Luoma-ahon, Asko Peuraniemen, Olli Mourujärven ja Kimmo Niukkasen asiat 4 asia 150 Jäsenen nimeäminen Ounasvaaran piirineuvostoon vuoden 2014 loppuun saakka Ounasvaaran piirineuvoston jäsen Harri Heikkilä on muuttanut ja pyytää eroa Ounasvaaran piirineuvoston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi (LIITE 1) Piirineuvoston jäseniä ovat ( ) Helena Ala, Harri Heikkilä, Raili Kerola, Mirja Raivio, Asko Salmela ja Simo Simojoki Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1 Maria-Riitta Laukkanen-Veteläinen 2 Tiia Haapakangas 3 Merja Lämsä Kirkkoneuvoston edustajana toimii Olli Mourujärvi Ehdotus, vs khra Kirkkoneuvosto esittää, että 1 kirkkovaltuusto toteaa Harri Heikkilän menettäneen vaalikelpoisuuden paikkakunnalta muuton vuoksi ja toteaa luottamustehtävän Ounasvaaran piirineuvoston jäsenenä lakanneeksi (KJ 7:2) 2 kirkkovaltuusto valitsee Ounasvaaran piirineuvostoon jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2014 loppuun saakka Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

3 Kirkkoneuvosto asia 151 OmaisOiva-toiminta / Diakoniatyö Palvelutyön johtokunta Rovaniemen seudun omaishoitajat ja läheiset ry lähettää Rahaautomaattiyhdistykselle (RAY) hakemuksen, joka liittyy valtakunnalliseen Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n OmaisOiva toimintaan Rovaniemen Seudun Omaishoitajien ja Läheisten OmaisOiva toimintasuunnitelman kohderyhmänä ovat Pohjois-, Itä-Lapin ja Rovaniemen seutukuntien omaishoitajat ja omaishoitoperheiden muut toimijat OmaisOiva toiminnalla lisätään omaishoitoperheiden hyvinvointia ja edistetään osallisuutta Kehitetään omaishoitajille suunnattuja jaksamista tukevia toimintamuotoja ja juurrutetaan toimintamuotoja alueelle Liitto hakee toiminnan koordinointiin ja ohjaamiseen kohdennettua toiminta-avustusta (Ak) Liitteessä kuvausta hankkeesta Rovaniemen seurakuntaa on kysytty mukaan yhteistyöhön OmaisOiva toiminnassa Tätä varten on laadittu aiesopimus josta on yhdessä keskusteltu Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry / Lapin ja Koillismaan aluetoimiston aluevastaavan Sirkka Nissi-Onnelan kanssa (diakonissa Sirpa Hiilivirta, johtava diakoni Markku Kukkonen) Liitteenä on Rovaniemen Seudun Omaishoitajien ja Läheisten ry:n OmaisOiva toimintasuunnitelman aiesopimus johon on lisätty Rovaniemen seurakunnan kanssa alustavasti suunniteltu yhteistyön sisältö (esitys) Diakonissa Sirpa Hiilivirralle kuuluu erityistyövastuuna omaishoitajatyö Yhteistyötä tehdään Rovaniemen Seudun Omaishoitajien ja Läheiset ry:n kanssa mm tällä hetkellä Taukopirtti-hankkeen merkeissä Omaishoitajien yksi vertaistukiryhmä kokoontuu Helmikammarissa Ehdotus, MK Palvelutyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle: 1 Rovaniemen seurakunta tekee yhteistyötä OmaisOiva toiminnassa Rovaniemen Seudun Omaishoitajien ja Läheiset ry:n kanssa liitteessä olevan aiesopimuksen mukaan 2 Jos hanke hyväksytään RAY:ssä ja toiminta alkaa Rovaniemen Seudun Omaishoitajien ja Läheiset ry:n kanssa nimetään ohjaus- /tukiryhmään Rovaniemen seurakunnan edustajaksi diakonissa Sirpa Hiilivirta ja varajäseneksi johtava diakoni Markku Kukkonen Liitteet Palvelutyön johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen Kirkkoneuvosto (LIITE 2) Ehdotus, vskhra Kirkkoneuvosto päättää palvelutyön johtokunnan esityksen mukaisesti Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

4 Kirkkoneuvosto asia 152 Suntio Martti Turusen virkavapausanomus Kirkkoneuvosto linjasi seurakunnan uudet virkavapauskäytännöt kokouksessaan Linjauksen mukaan virkavapautta voi saada henkilökohtaisen syyn (vakava lähiomaisen sairastuminen tms) max 6 kuukautta, painavan syyn perusteella mahdollisuus saada toinen kuuden kuukauden jakso Suntio Martti Turunen on ollut hallintojohtajan päätöksellä 198/2013 virkavapaalla lähtien siten, että virkavapaus päättyy Turunen anoo toista 6 kuukauden jaksoa ajalle (LIITE 3) Kirkkoneuvoston linjauspäätöksessä mainitaan virkavapauden myöntämisperusteissa mm lähiomaisen sairastuminen tai muu syy Lähiomaisen käsitettä ei päätöksessä tarkemmin määritellä mutta sillä voitaneen esimerkiksi tarkoittaa Oikeudenkäymiskaaren 17:20 tarkoitettua lähisukulaista Tällainen OK 17:20 tarkoittama lähisukulainen on henkilö joka 1 on tai on ollut avioliitossa tahi on kihloissa asianosaisen kanssa 2 on asianosaisen suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen tahi joka on tai on ollut naimisissa asianosaiseen sanotunlaisessa sukulaisuussuhteessa olevan henkilön kanssa; ja 3 on asianosaisen sisar tai hänen aviopuoliso tahi asianosaisen ottovanhempi tai ottolapsi Lähiomaisella voidaan myös tarkoittaa Kirkkolain 17 luvun 4 :ssä tarkoitettuja vainajan läheisiä, joita voidaan haudata samaan hautaan Näitä lähisukulaisia ovat puoliso sekä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso Ellei tällaista sukulaista ole haudata voidaan myös vainajan sisar ja veli sekä heidän lapsensa, sanottujen henkilöiden otto- ja kasvattilapset sekä näiden kaikkien puolisot Edellä kerrotut lainkohdat on säädetty muita tarkoituksia varten, joten lähiomaisen käsitteen määritteleminen seurakunnan virkavapausasioissa on seurakunnan omassa harkinnassa Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto 1 toteaa, että harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisperusteissa lähiomaisella tarkoitetaan viranhaltijan puolisoa ja kihlakumppania sekä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevaa sukulaista ja tämän puolisoa 2 Kohdassa 1 mainitulla perusteella hylkää suntio Martti Turusen virkavapausanomuksen ajalle Muutettu ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto myöntää suntio Martti Turuselle virkavapautta ajalle Kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen

5 Kirkkoneuvosto asia 153 Diakonissa Riitta Pitkäsen virkavapausanomus Diakonissa Riitta Pitkänen anoo virkavapaata diakonian virasta ajalle toimiakseen Kemijärven seurakunnassa diakonian viransijaisena (LIITE 4) Kirkkoneuvosto on myöntänyt Riitta Pitkäselle virkavapautta em sijaisuutta varten ajalle Kirkkoneuvoston linjauksen mukaan harkinnanvaraista virkavapautta myönnetään yksi vuosi palveluun toisessa seurakunnassa Sijaisjärjestelyt hoidetaan kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä Johtava diakoni Markku Kukkonen puoltaa virkavapauden myöntämistä Ehdotus, vs khra Kirkkoneuvosto myöntää diakonissa Riitta Pitkäselle virkavapautta ajalle Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 8 asia 154 Taloustoimiston henkilöstöjärjestelyt Rovaniemen seurakunnan taloustoimistossa työskentelee talouspäällikön lisäksi kirjanpitäjä, kaksi palkanlaskijaa sekä viisi toimistosihteeriä Rovaniemen seurakunnan taloushallinto integroidaan Kirkon palvelukeskukseen vuoden 2015 alusta Siirtymisprojekti aloitetaan helmikuussa 2014 Taloustoimiston palkanlaskennasta on yksi henkilö töissä Kirkon palvelukeskuksessa (virkavapaata myönnetty elokuun 2014 loppuun) ja toinen on siirtynyt työhön kunnalliseen palvelukeskukseen, joten palkanlaskenta on hoidettu määräaikaisella mutta ammattitaitoisella työvoimalla Siirtymisprojektin onnistumisen kannalta on toivottavaa, että henkilöstöä ei siirtyisi projektin aikana toisiin tehtäviin, joten kahden palkanlaskijan ja yhden määräaikaisen toimistosihteerin määräaikaisuuksia tulisi jatkaa vuoden 2014 loppuun saakka Siirtymisprojektin onnistumiseksi voidaan joutua palkkaamaan myös tilapäistä työvoimaa nykyisen henkilöstön lisäksi Siirtymisprojektin aikana vuoden 2014 kuluessa on tarkoitus tarkentaa taloustoimiston uudet tehtävänkuvat ja tarvittavan henkilöstön määrä vuodesta 2015 eteenpäin Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto jatkaa määräaikaisten toimistosihteereiden Teresa Anttosen, Raija Riikolan ja Marjo Määtän työsuhdetta nykyisin voimassaolevin työsuhteen ehdoin ja tehtäväkuvin Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

6 Kirkkoneuvosto asia 155 Työryhmän perustaminen säästöohjelman laatimiseksi Kirkkoneuvosto päätti käynnistää euron säästöohjelman laatimisen talousarviovuodesta 2015 alkaen Säästöohjelman laatimiseksi on perusteltua perustaa kirkkoneuvoston jäsenistä ja johtavista viranhaltijoista koostuva työryhmä, missä kaikki valtuustoryhmät ovat edustettuina Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto perustaa säästöohjelman laatimiseksi työryhmän, johon kirkkoneuvosto nimeää viisi jäsentä Työryhmään kuuluvat lisäksi kirkkoherra ja hallintojohtaja Työryhmän sihteeriksi kutsutaan talouspäällikkö Työryhmän kokoonkutsuja on kirkkoherra Työryhmä nimeää puheenjohtajan keskuudestaan Kirkkoneuvosto päätti, että säästöohjelman laatimiseksi nimetään työryhmä, johon kuuluvat kirkkoneuvoston varajäsen Samuli Korteniemi, kirkkoneuvoston jäsenet Terttu Luoma-aho, Kimmo Niukkanen, Simo Rahtu, Heikki Salo ja kirkkovaltuuston pj Pirjo Pyhäjärvi Työryhmään kuuluvat lisäksi kirkkoherra ja hallintojohtaja Sihteeriksi kutsutaan talouspäällikkö Kokoonkutsuja on kirkkoherra Työryhmä nimeää puheenjohtajan keskuudestaan 10 asia 156 Ilmoitusasia Pappien, kanttoreiden ja lehtorin vapaa-aikasuunnitelma lokakuulta 2013 tammikuulle 2014 (LIITE 5) Ehdotus, vs khra Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedokseen 11asia 157 Pöytäkirjat Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: kasvatustyön johtokunta 259, julistustyön johtokunta 269, palvelutyön johtokunta 309, kiinteistöpalvelupäällikkö 40, 42, hautaustoimen päällikkö 37-41, hallintojohtaja 38-41, hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 198, lapsityön lehtori 38-41, kirkkoherra 38-41, Alakemijoen piirineuvosto 259, Keskikaupungin piirineuvosto 249, Korkalovaaran piirineuvosto 210, Ounasjoen piirineuvosto 179, Ounasvaaran piirineuvosto 210, Yläkemijoen piirineuvosto 310 Ehdotus, vs khra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen Kirkkoneuvosto merkitsi pöytäkirjat tiedokseen

7 Kirkkoneuvosto asia 158 Muut asiat Terttu Luoma-ahon puheenvuoro koski aikuistyön koordinaattorin viran perustamista ja Korkalovaaran kappelin sisäilmamittauksia Asko Peuraniemi pyysi hautaustoimelta ohjeita eri hautaustilaisuuksien järjestämisestä Seurakunnan kotisivuille toivotaan Avuksi surukotiin ohjeen lisäksi lyhyttä ohjetta Olli Mourujärvi tiedusteli seurakuntapiirien talousarviomäärärahojen jakautumisesta Kimmo Niukkanen muistutti varajäsenten kutsumisvelvollisuudesta piirineuvostojen kokouksiin tarvittaessa 13 asia 159 Seuraava kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään klo asia 160 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 15 asia 161 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 1843 Laulettiin virsi 548 ja hiljennyttiin päätösrukoukseen Kokouksen puolesta Sari Kuirinlahti puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Olli Mourujärvi Kimmo Niukkanen

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 10.6.2014 11.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 10.6.2014 11.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1062014 1162014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1062014 klo 1700 1920 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vs kirkkoherra, puheenjohtaja (poistui

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 13.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 13.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 13.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 14.6.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ke 13.6.2012 klo 17.00 18.50 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 22.9.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.9.2011 klo 17.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 422014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 422014 klo 1700-1930 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen kirkkoherra, puheenjohtaja Terttu Lehtola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2142015 2342015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2142015 klo 1700-1945 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Luoma-aho Leena Aspegrén Raili

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 27.10.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 26.10.2010 klo 17.00-18.55 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 25.10.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 25.10.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 25.10.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 26.10.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 25.10.2011 klo 17.00 18.20 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014 28.3.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014 28.3.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2532014 2832014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2532014 klo 1700-2025 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola, Hannu Erola Leena

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ke 6.6.2012 klo 18.00 18.37 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kirkkoneuvosto 10.11.2014 11.11.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kirkkoneuvosto 10.11.2014 11.11.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 10112014 11112014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika maanantai 10112014 klo 1700-2035 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 9.10.2013 11.10.2013. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 9.10.2013 11.10.2013. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi 11102013 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika ke 9102013 klo 1800-2020 Paikka Läsnä seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Ahokas Pertti Alaraudanjoki Pirjo poistui klo 1957 Alaoja Kaarlo todettiin läsnä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. poistui :n 122 käsittelyn ajaksi

Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. poistui :n 122 käsittelyn ajaksi Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 22.8.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 21.8.2012 klo 17.00 20.01 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 17.4.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.3.2012 klo 17.00 20.20 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 29.11.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 23.11.2010 klo 17.00-19.57 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 26.4.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 26.4.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 26.4.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 28.4.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 26.4.2011 klo 17.00 19.40 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 11.5.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 13.5.2011. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70 B, Rovaniemi

Kirkkovaltuusto 11.5.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 13.5.2011. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70 B, Rovaniemi Kirkkovaltuusto 11.5.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 13.5.2011 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika ke 11.5.2011 klo 18.00 19.25 Paikka Läsnä seurakuntakeskus, Rauhankatu 70 B, Rovaniemi Ahokas

Lisätiedot

1 Auran seurakunta Kokous 1/2015 Kirkkoneuvosto 23.02.2015

1 Auran seurakunta Kokous 1/2015 Kirkkoneuvosto 23.02.2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai 23.02.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kaija Mäki Taina Mäkinen Seija Suominen Irmeli Virtanen Juho

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 1/2015 Sivu 1

Kirkkoneuvosto N:o 1/2015 Sivu 1 N:o 1/2015 Sivu 1 Kokousaika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.45 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, vpj., poissa Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 09.02.2015 klo 17.00 20.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari puheenjohtaja paikalla

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2009 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2009 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2009 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 20.1.2008 kello 16.30 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 s-posti: kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Torstaina 26.2.2015 klo 18:00 20.27 Paikka Keskustan seurakuntakeskus,

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15-19.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15-19.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 57 Aika: 18.5.2015 klo 18.15-19.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Paavilainen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 3.1.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 17.30 18.20 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Alanen Heikki Aro Jorma Eskelinen Reino Hynninen

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011 Aika: Tiistai 6.9.2011 klo 18.00 19.40. Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Kontola Margit, varajäsen

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Kontola Margit, varajäsen 25 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.2.2012 klo 16.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Seppänen Johanna Hietala Heikki Vänskä Maiju Kangasluoma Pentti Pajula

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2005 167. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2005 167. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.3.2005 167 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 150 171 Aika keskiviikko 23.3.2005 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot