Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti klo Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen Raili Kerola Liisa Ansala (poistui klo 20.00) Samuli Korteniemi Terttu Lehtola Terttu Luoma aho Raimo Miettunen Kimmo Niukkanen Sirpa Nykänen Antti Paananen (poistui klo 18.50) Asko Peuraniemi Simo Rahtu Jaakko Saranki vs. kirkkoherra, puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen (Keränen) Riku Tapio Pirjo Pyhäjärvi Antti Jääskeläinen Pirkko Rytilahti kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja hallintojohtaja sihteeri Poissa Miikka Keränen jäsen Rakennuspäällikkö Heikki Rötkönen oli kirkkoneuvoston kuultavana Viirin kappelin peruskorjaushankkeesta. 1 asia 40 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virrestä 59:1 3. Vs. kirkkoherra Kari Yliräisäsen johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen, laulettiin säkeistöt 4 ja 5. Puheenjohtaja Kari Yliräisänen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kirkkoneuvosto asia 41 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Miikka Keränen ja Terttu Lehtola. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jaakko Saranki ja Terttu Lehtola. 3 asia 42 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että esityslistan kohta 8 käsitellään kokouksen neljäntenä asiana ja kohdassa Muut asiat "Ulkoisen arvion teettäminen hallinto, ja toiminto organisaatiorakenteen sekä päätöksenteko ja johtamisjärjestelmän tarkoituksenmukaisuudesta" ja kuullaan vs. kirkkoherra Kari Yliräisäsen selostus Uusheräyksen kesäjuhlan kyselystä.

3 Kirkkoneuvosto asia 43 Viirin kappelin rakennustöiden hankinta ja rakentamispäätös Viirin kappelin peruskorjausremontti suunniteltiin toteuttavaksi vuonna 2011 mutta Korkalovaaran kappelin korjaushankkeen vuoksi Viirin toteutus päätettiin siirtää vuodelle Alla on kerrottu asian valmistelun tämän hetkiset vaiheet: Hankintailmoitus HILMA Osallistumishakemukset jätettiin Tarjouspyynnöt jätettiin Tarjoukset jätettiin , klo 12:00 mennessä Tarjoukset avattiin , klo 12:30 13:45 Tarjouskilpailun valintaperusteena on vähimmäisvaatimukset täyttävä halvin kokonaishinta. Halvimpiin tarjoushintoihin perustuva talouslaskelma ( sis. alv 23 %): Talousvarauma Suunnittelukulut Pää/Rakennusurakka LVI urakka SÄH urakka AU urakka Äänentoistourakka Rikosilmoitin ja kameravalvonta kust.arvio: vertokohteena hankinnat kilpailutetaan myöhemmin Kust.varauma n. 5% hankekustannuksista Alijäämä Ennen urakkasopimuksien allekirjoitusta pidetään urakkaneuvottelu, jossa käsitellään mahdolliset urakoitsijoiden esittämät tilaajalle edullisemmat toteutusvaihtoehdot. Tarjouskilpailun perusteella urakoitsijoiksi esitetään: Pää / rakennusurakka: MY Rakennus Oy LVI urakka: Putki Heikkilä Oy SÄH urakka: Sähkötapio Oy AU urakka: Fidelix Oy Äänentoistourakka: Deivox Oy Kirkkoneuvosto 1. kuulee rakennuspäällikkö Heikki Rötköstä. 2. esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2012 talousarviota muutetaan siten, että Viirin kappelin perusparannus hankkeeseen varattua määrärahaa korotetaan eurosta euroon. Vuoden 2012 investoinnit nousevat samalla eurosta euroon. Rahoituslaskelma muuttuu euron alijäämästä euroa alijäämäiseksi. 3. valitsee urakoitsijat yllä esitetyllä tavalla. Kirkkoneuvosto kuuli rakennuspäällikkö Heikki Rötköstä ja hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

4 Kirkkoneuvosto asia 44 Kanttori Maie Kuusikin virkavapausanomus Kanttori Maie Kuusik anoo palkatonta virkavapautta kanttorin virasta ajalle (LIITE 1). Kanttori Kuusik on perustellut virkavapausanomustaan mahdollisuudella työskennellä kanttorina suomalaisten parissa Ruotsin Eskilstunassa. Sijaisuusjärjestelyt mahdollisia näillä näkymin saakka. Ehdotus, vs. khra Kirkkoneuvosto myöntää anotun virkavapauden kanttori Maie Kuusikille. 6 asia 45 Seurakunnan kesäjuhla / tapahtuma 2012 Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksymään julistus ja aikuistyön toiminta ja taloussuunnitelmaan 2012 on merkitty seurakunnan oma kesäjuhla/ tapahtuma ja sille on varattu määräraha. Kirkkoneuvosto merkitsi kokouksessaan kesäjuhlat tiedokseen ja päätti pyytää julistustyön johtokunnalta yksilöidyn esityksen asiasta. Julistustyön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esittää kirkkoneuvostolle, että 1. Rovaniemen seurakunta järjestää Lähellä sinua tapahtuman Tapahtuman juhlatoimikuntana on julistustyön johtokunta. 3. Vs. kirkkoherra nimeää seurakunnan työntekijöistä työjaoston, joka suunnittelee ja toteuttaa ohjelman. 4. Vs. kirkkoherra nimeää työntekijöistä koordinaattorin( t), joka (jotka) vastaavat käytännön järjestelyistä. Ehdotus, vs. khra Kirkkoneuvosto hyväksyy julistustyön johtokunnan esityksen.

5 Kirkkoneuvosto asia 46 Lausunto rovastikuntajaosta koskien Rovaniemen rovastikuntaa Seurakuntaliitokset Oulun seudulla vuoden 2013 alussa merkitsevät mahdollisia muutoksia nykyisiin rovastikuntarajoihin. Lääninrovastien kokous asetti tammikuussa 2010 työryhmän miettimään muutoksia. Työryhmä on jättänyt esityksensä Työryhmä esittää mm. uuden Koillismaan rovastikunnan perustamista, koska Iin rovastikunta tulee seurakuntaliitoksissa jakautumaan maantieteellisesti. Koillismaan rovastikuntaan esitetään Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken seurakuntia. Lisäksi harkitaan Posion seurakunnan siirtämistä Rovaniemen rovastikunnasta Koillismaan rovastikuntaan. Kirkkolain 3. luvun 1 :n 2.momentin mukaan rovastikuntajaosta päättää tuomiokapituli. Ennen päätöstään asiassa tuomiokapituli on varannut muutosten kohteena olevien rovastikuntien seurakunnille mahdollisuuden antaa lausunto työryhmän esityksestä mennessä. (LIITE 2). Ehdotus vs. khra Rovaniemen seurakunta toivoo Rovaniemen rovastikunnan säilyvän nykyisellään. 8 asia 47 Seurakuntien rakennemuutosprosessin ohjausryhmän loppuraportti/ palautteen antaminen Kirkkohallituksessa vuosina toiminut seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmä on päättänyt työnsä ja julkaissut loppuraporttinsa. Raportista annetaan palautemahdollisuus mm. seurakunnille. Ohjausryhmän tehtävänä on ollut koota muutosprosessin kehityslinjat sekä tehdä niistä johtopäätökset, tukea muutosprosessia kirkon eri tasoilla sekä suunnitella ja ohjeistaa kirkon strategian tavoitteet: kirkon jäsenyyden vahvistaminen, seurakuntayhteisöjen tukeminen ja niiden itsekannattavuuden lisääminen. Ohjausryhmä on loppuraportissaan katsonut, että kirkon paikallistason rakenteita on syytä kehittää, jotta kirkon ja seurakuntien perustehtävän toteuttaminen turvataan. Raportissa tuodaan esille kolme vaihtoehtoa: seurakunnat seuraavat edelleen kuntien kehitystä kirkon rakennetta kehitetään uuden, raportissa luonnostellun rovastikunta rakennemallin mukaisesti kirkon rakennetta kehitetään uuden, raportissa luonnostellun hiippakunta rakennemallin mukaisesti. Kirkkoneuvosto antaa kirkkohallitukselle liitteenä olevan lausunnon. (LIITE 3).

6 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston jäsen Antti Paananen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo asia 48 Oikaisuvaatimus ylipuutarhurin päätökseen nro 10/2012 Rovaniemen seurakunnan tarvitsemat kukkakauppapalvelut on kilpailutettu joko yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ylipuutarhuri on kilpailuttanut ko. palvelut ajalle ja tehnyt asiassa päätöksen nro 10 (LIITE 4). Kukkamarkkinat Oy/Kukkatupa on tehnyt asiassa oikaisuvaatimuksen , jossa vaaditaan kaikkien tarjouksen jättäneiden tarjousten uudelleenkäsittelyä (LIITE 4). Oikaisuvaatimuksessaan Kukkamarkkinat Oy vetoaa siihen, että tarjouspyynnössä sana sidontatyö on esitetty harhaanjohtavasti, koska sen voi ymmärtää myös siten, että se tarkoittaa konkreettista tuotetta esim. alttarikimppua eikä sidonnasta aiheutuvaa työn hintaa. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa esitetään, että alennusprosentit taulukoidaan ja pisteytetään. Vertailussa on pisteytetty hinnat muttei alennusprosentteja. Ylipuutarhuri on lähettänyt tarjouspyynnön kaikkiaan yhdeksälle eri kukkamyymälälle. Tarjouspyynnössä sanotaan, että tarjous tulee jättää tarjouspyynnön liitteenä olevalla taulukolla ja että tarjouksia tullaan vertailemaan pisteytyksellä, joka ilmenee taulukosta (LIITE 4) Tarjouspyyntöön on otsikoitu eri osioita seuraavasti: Leikkokukat, ruukkukukat, sidontatyön hinta, kukkakauppatarvikkeet, seppeleet, kuljetukset ja ekologisuus. Osiossa sidontatyön hinta on kolme alakohtaa: pääkirkon alttarikimpun sidontatyön hinta, pienen onnittelukimpun sidontatyön hinta sekä ison onnittelukimpun sidontatyön hinta. Kaikissa osioissa pyydetään siis työn hintaa eikä valmiin tuotteen hintaa. Tarjouspyynnön liitelomakkeella pyydetään ilmoittamaan voimassa oleva hinta sekä mahdollinen alennusprosentti sekä hinta alennuksen kanssa. Pisteytyskohdassa kerrotaan miten tarjoajien vertailu tehdään. Vertailussa matalin ale hinta saa 5 pistettä ja seuraavat hinnat 4 1 pistettä matalimmasta korkeimpaan hintaan. Tarjouskilpailun voittanut on saanut pisteytyksessä 78 pistettä. Toiseksi tullut Kukkamarkkinat Oy on saanut pisteytyksessä 74 pistettä ja kolmanneksi tullut Rovaniemen Kukka Aitta on saanut 67 pistettä. Ylipuutarhuri on pisteyttänyt tarjouspyynnössä pyydetyn sidontatyön hinnan sekä kukkien hinnat asianmukaisesti. Tarjouspyynnössä ei ole kerrottu, että alennusprosentit itsessään pisteytetään. Näin ollen ylipuutarhurin hankintapäätös nro 10 on tehty tarjouspyynnön ja saatujen tarjousten mukaisesti, joten oikaisuvaatimus hylätään.

7 Kirkkoneuvosto asia 49 Tilinpäätös vuodelta 2011 Oheisena Rovaniemen seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2011 (LIITE). Tasekirja sisältää tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen. Toimintakertomus sisältää talouskatsauksen, hallintoelinten kokoonpanon, henkilöstökertomuksen, väestötilaston ja seurakunnan eri työalojen toimintakertomukset toteutumisvertailuineen. Talouskatsauksesta saa yleiskuvauksen talouden kehittymisestä. Tilinpäätöslaskelmiin kuuluvat myös tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase liitetietoineen. Tasekirja sisältää lisäksi hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Seurakunnan läsnäoleva väestö vuoden 2011 lopussa oli ( vuonna 2010). Seurakuntaan kuului 81,8 % alueen väestöstä (82,1 % vuonna 2010). Suomen talouskasvu on hidastunut selvästi vuoden 2011 aikana. Kokonaistuotannon määrä on selkeästi pienempi kuin ennen taantumaa eikä ennusteiden mukaan kokonaistuotannon määrä yllä vuoden 2008 tasolle ennen vuotta Suomen viennin kehitys on ollut heikkoa eikä kotimainen kysyntäkään ole pystynyt vetämään talouskasvua nousuun. Haasteellisesta talousympäristöstä huolimatta Rovaniemen seurakunnan talous ei heikentynyt niin paljoa kuin oli ennakoitu. Tilikauden alijäämäksi kirjattiin ,93 ( ,27 euroa vuonna 2010), mikä oli euroa pienempi kuin talousarviossa. Vuodelle 2011 budjetoidusta alijäämästä toteutui siis vain 58,4 %. Seurakunnalle verotuloja kertyi kaikkiaan 9,796 miljoonaa euroa (9,521 miljoona euroa vuonna 2010). Verotulot kasvoivat kaikkiaan 2,9 % vuodesta Kirkollisveroja eli ansio ja pääomatuloveroja kertyi 0,7 % enemmän kuin vuonna 2010 mutta ne jäivät jo toisena vuotena peräkkäin alle vuoden 2009 tason. Ansio ja pääomatuloverojen kertymä oli 8,671 miljoonaa euroa (8,609 miljoonaa euroa vuonna 2010). Seurakunnan osuus yhteisöverotulon tuotosta kasvoi peräti 23,4 %:lla. Yhteisöverotuloja kirjattiin kaikkiaan 1,125 miljoonaa euroa (0,912 miljoonaa euroa vuonna 2010). Vuosikate oli euroa ( euroa vuonna 2010). Vuosikate oli euroa parempi kuin talousarviossa oli ennakoitu. Vuosikate kattoi 61 % (35 % vuonna 2010) poistoista. Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotusta kuvaava toimintakate oli 8,729 miljoonaa alijäämäinen, mutta se oli euroa parempi kuin talousarviossa oli ennakoitu. Toimintatuotot kasvoivat 5,2 %:lla kun samaan aikaan toimintakulut kasvoivat 0,9 %:lla. Toimintatuottoja kasvattivat erityisesti ennakoitua paremmat metsänmyyntituotot, jotka olivat euroa kun budjetoituna oli euroa. Toimintakulut nousivat 10,3 miljoonasta eurosta 10,4 miljoonaan euroon. Seurakunnan henkilöstömenot vuonna 2011 olivat 6,174 miljoonaa euroa (6,025 vuonna 2010). Palvelujen ostoihin käytettiin 2,039 miljoonaa euroa (2,161 miljoonaa euroa vuonna 2010). Vuokrat nousivat eurosta euroon. Annetut avustukset (sis. talousarvioavustukset sekä tilitetyt kolehdit) vähenivät eurolla eurosta euroon.

8 Kirkkoneuvosto (10 asia 49 Tilinpäätös vuodelta 2011) Seurakunnan käyttötalouden toteutuma oli 97,8 %. Ulkoisten menojen toteutuma oli 100,8 %. Vastaavasti ulkoisten tulojen toteutuma oli 119,8 %. Investointien toteutumisaste oli 66,7 % (85,7 % vuonna 2010) ja investoinnit kaikkiaan olivat euroa ( euroa 2010). Investoinneista huomattavin oli Korkalovaaran kappelin peruskorjaushanke, joka jatkuu vuonna Sen osuus vuoden 2011 investoinneista oli euroa. Rahalaitoslainat maksettiin pois vuoden 2011 alussa eli pitkäaikaista lainaa ei ole vuoden 2011 päättyessä. Korko ja sijoitustuottoja kirjattiin euroa. Sijoitusten arvonalentumisia kirjattiin euroa. Rahoitustuotot kuluilla vähennettynä yhteensä olivat euroa ( euroa vuonna 2010). Rahoitusvarallisuus vuoden 2011 lopussa oli 6,6 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa vuonna 2010) eli 102,39 euroa seurakunnan jäsentä kohti (114,24 euroa vuonna 2010). Rahavarojen riittävyys oli vuoden 2011 lopussa 184 päivää (213 päivää vuonna 2010). Hautainhoitorahaston tulos oli ,04 euroa alijäämäinen (10.501,60 euroa ylijäämäinen vuonna 2010). Tilikauden tulos oli 5.264,04 euroa huonompi kuin talousarviossa oli ennustettu. Hautainhoitorahastolle kertyi kesähoitohoitosopimuksia 917 kappaletta (940 kappaletta vuonna 2010). Pitkäaikaisia sopimuksia vuoden 2011 lopussa oli yhteensä kappaletta (1.736 kappaletta vuonna 2010). Hoidettujen hautojen määrä oli kappaletta (2.678 kappaletta vuonna 2010). Hautainhoitorahaston hoitovastuun määrä oli ,69 euroa ( euroa vuonna 2010). Hautainhoitorahaston varat olivat ,61 euroa ( euroa vuonna 2010) ja hautainhoitorahaston ylikatteisuus laski eurosta ,92 euroon. Kirkkoneuvosto allekirjoittaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset vuodelta 2011 ja jättää ne tilintarkastajalle tarkastusta varten. Tilinpäätöksen ns. yksityiskohtaisen läpikäynnin yhteydessä Saranki teki kohtaa "Taseen liitetiedot" koskevan esityksen, että yleiskeskustelussa käytyyn keskusteluun perustuen 1) Selvitettäisiin Sarangin tekemien havaintojen oikeellisuus, sekä 2) Tarvittaessa korjattaisiin nyt käsitellyn tilinpäätöksen liitetietoja siten, että lopullinen tilintarkastajalle ja kirkkovaltuustolle esitettävä tilinpäätös vastaisi Kirkon keskushallinnon antamassa ohjeessa esitettyjä vaatimuksia, ja antaisi siten oikeat ja riittävät tiedot mm. konsernitaseen laatimisen periaatteista sekä konsernin velkojen vakuuksista. Sarangin esitystä ei kannatettu ja se raukesi kannattamattomana. Kirkkoneuvosto allekirjoitti seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset ja jätti ne tilintarkastajalle tarkastusta varten.

9 Kirkkoneuvosto asia 50 Oulun hallinto oikeuden päätös Alpo Arkivuon valitukseen koskien hautapaikka asiaa Oulun hallinto oikeus on antanut päätöksen Alpo Arkivuon valituksesta, joka koskee Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvoston päätöstä Alpo Arkivuo on vaatinut hallinto oikeudessa, että hänen tyttärensä Irene Arkivuo Laineen uurna siirretään pois samasta haudasta, johon on haudattu Alpo Arkivuon poika Juha Arkivuo. Hallinto oikeus on jättänyt valituksen tutkimatta, koska ruumiin tai tuhkan siirtämiseen tarvitaan aluehallintoviraston lupa eikä se voi ensi asteena tutkia tuhkauurnan siirtämistä koskevaa vaatimusta. Kirkkoneuvosto merkitsee Oulun hallinto oikeuden päätöksen tiedokseen. (LIITE 5). Kirkkoneuvosto merkitsi päätöksen tiedokseen. 12 asia 51 Ympäristöraportti vuodelta 2011 Ohessa on seurakunnan ympäristöraportti vuodelta (LIITE 6). Kirkkoneuvosto merkitsee ympäristöraportin vuodelta 2011 tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi ympäristöraportin tiedokseen. 13 asia 52 Kirkkovaltuustoseminaarin ohjelma Kirkkovaltuusto pitää talousseminaarin ke kello 16 alkaen. Ohjelman sisältö voisi olla kahvi alkuhartaus Kirkon ja seurakuntien talouden näkymät, Pasi Perander, taloussuunnittelupäällikkö Kirkkohallitus Rovaniemen seurakunnan talousnäkymät ja keskeiset investoinnit, johtavat viranhaltijat. Keskustelua päätöshartaus Kirkkoneuvosto päättää kirkkovaltuustoseminaarin ohjelman yllä esitetyn mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kirkkovaltuuston kokous pidetään talousseminaarin jälkeen klo

10 Kirkkoneuvosto asia 53 Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta. Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston tekemät päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. (KL 10:6). Pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa. 15 asia 54 Pöytäkirjat Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: kirkkovaltuusto , julistustyön johtokunta 13.3., palvelutyön johtokunta hautaustoimen päällikkö viikot 7 10, kiinteistöpalvelupäällikkö 10 11, rakennuspäällikkö 3, 10, hallintojohtaja 8 11, kirkkoherra Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi pöytäkirjat tiedokseen. 16 asia 55 Ulkoisen arvion teettäminen hallinto, ja toiminto organisaatiorakenteen sekä päätöksenteko ja johtamisjärjestelmän tarkoituksenmukaisuudesta Kirkkoneuvosto päätti perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on tuoda käsittelyyn rakennus ja kiinteistötointa koskevia kehittämisehdotuksia sekä hallinto organisaatioon tehtäviä muutosehdotuksia. Lisäksi työryhmä valmistelee esitykset seurakuntapiirijaosta, yhteisen seurakuntatyön kehittämisestä ja organisoinnista sekä johtoryhmätyöskentelyn uudistamisesta. Kehittämistyöryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran ja sen jälkeen 4 kertaa. Kehittämistyöryhmä on päättänyt esittää, että työn tueksi olisi hyvä teettää ulkoinen arviointi hallinto ja toimintoorganisaatiorakenteen sekä päätöksenteko ja johtamisjärjestelmän tarkoituksenmukaisuudesta. Kehittämistyöryhmä on käsitellyt koulutuskeskus Agricolalta saamansa tarjouksen ulkoisen arvion teettämisestä. Tarjouksen hinta on euroa lisättynä matka ja majoituskuluilla. (LIITE 7). Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy koulutuskeskus Agricolan tarjouksen ulkoisen arvioinnin teettämisestä. 2. esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2012 talousarvion muuttamista siten, että yleishallinnon asiantuntijapalvelut määrärahaa korotetaan eurosta euroon. 3. jatkaa kehittämistyöryhmän määräaikaa saakka.

11 Kirkkoneuvosto asia 56 Muut asiat Lestadiolaisen uusheräyksen kesäjuhlat 2013 Vs. kirkkoherra kertoi Lestadiolaisen uusheräyksen lähettämästä toiveesta järjestää liikkeen kesäjuhlat Rovaniemen seurakunnan kanssa kesällä Vs. kirkkoherra kertoi lähettämästään vastauksesta, jonka mukaan Rovaniemen seurakunnalla ei ole mahdollisuutta juhlien järjestämiseen. 18 asia 57 Seuraava kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään klo asia 58 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen. Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. 20 asia 59 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Laulettiin iltavirsi 563. Kokouksen puolesta Kari Yliräisänen puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Jaakko Saranki Terttu Lehtola Samuli Korteniemi Terttu Luoma aho Raimo Miettunen Sirpa Nykänen Asko Peuraniemi Simo Rahtu

Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. poistui :n 122 käsittelyn ajaksi

Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. poistui :n 122 käsittelyn ajaksi Kirkkoneuvosto 21.8.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 22.8.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 21.8.2012 klo 17.00 20.01 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 22.9.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.9.2011 klo 17.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 26.4.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 26.4.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 26.4.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 28.4.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 26.4.2011 klo 17.00 19.40 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2142015 2342015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2142015 klo 1700-1945 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Luoma-aho Leena Aspegrén Raili

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 422014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 422014 klo 1700-1930 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen kirkkoherra, puheenjohtaja Terttu Lehtola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 29.11.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 23.11.2010 klo 17.00-19.57 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 27.10.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 26.10.2010 klo 17.00-18.55 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15 i pöytäkirja 22.02.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2011, YKV...

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika 31.8.2011 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Yhteinen 17.4.2012 51 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Seppo Iivonen

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Aika Paikka Torstai 4.6.2015 klo 18.00 Näsin seurakuntasali Käsiteltävät asiat 35 Kokouksen avaus 5 36 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot