Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Vesa Pekka Koivuranta Raili Kerola Miikka Keränen Terttu Lehtola Terttu Luoma aho Raimo Miettunen Kimmo Niukkanen Sirpa Nykänen Antti Paananen Asko Peuraniemi Simo Rahtu Veli Matti Latvakoski Riku Tapio Pirjo Pyhäjärvi Antti Jääskeläinen Pirkko Aliisa Rytilahti Kari Yliräisänen puheenjohtaja varapj. (poistui :n 134 käsittelyn ajaksi) varajäsen (Korteniemi) kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja hallintojohtaja sihteeri tiedotuspäällikkö Poissa Liisa Ansala jäsen Samuli Korteniemi jäsen 1 asia 126 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 509. Alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen. Puheenjohtaja Vesa Pekka Koivuranta avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 asia 127 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Antti Paananen ja Miikka Keränen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Paananen ja Veli Matti Latvakoski.

2 Kirkkoneuvosto asia 128 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat kuullaan hallintojohtajan selvitys seurakunnan metsänmyynneistä vuodesta 1997 lukien ja saadaan Annikki Nelinin ja Leena Jääskeläisen terveiset Veszprémin lastenkodin avajaisista. 4 asia 129 Tuomo Haukkalan eronpyyntö luottamustehtävästä ja uuden jäsenen valinta Keskikaupungin piirineuvostoon Tuomo Haukkala pyytää eroa Keskikaupungin piirineuvoston jäsenyydestä lukien paikkakunnalta muuton vuoksi (LIITE 1). Keskikaupungin piirineuvostoon kuuluvat Pirjo Alaraudanjoki, Tuomo Haukkala, Matti Henttunen, Tapani Juntunen, Sirpa Vanhahanni ja Katja Maaria Vilén. Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1. Sari Niemisalo 2. Mirja Stålnacke 3. Riitta Toivonen Seurakuntapiirin kappalainen kuuluu piirineuvostoon itseoikeutettuna jäsenenä. Kirkkoneuvosto esittää, että 1. kirkkovaltuusto toteaa Tuomo Haukkalan menettäneen vaalikelpoisuuden paikkakunnalta muuton vuoksi ja toteaa luottamustehtävän Keskikaupungin piirineuvoston jäsenenä lakanneeksi (KJ 7:2) sekä 2. kirkkovaltuusto valitsee Keskikaupungin piirineuvostoon jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2014 loppuun saakka.

3 Kirkkoneuvosto asia 130 Lausunnon antaminen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille / Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin viran täyttäminen Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin viran haettavaksi mennessä. Virkaan ilmoittautui kaksi hakijaa. Kirkkoneuvoston kokouksessa virka päätettiin julistaa uudelleen haettavaksi mennessä siten, että aikaisemmin hakemuksensa jättäneet otetaan huomioon. Kiinnostuksensa virkaan ovat ensimmäisen ja toisen ilmoittautumisajan aikana ilmaisseet Paula Hagel, Teemu Härkönen, Hannele Juutinen, Anu Morikawa, Samuel Mäkinen, Jukka Peltola ja Tiina Penttinen. Virkaan valittavalla tulee olla teologian maisterin tutkinto ja pappisvihkimys, riittävä seurakuntatyön tuntemus ja sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus tai hänen tulee sitoutua sen hankkimiseen. Valintaa edeltää tarvittaessa soveltuvuushaastattelu. Virkamääräyksen antaa Oulun hiippakunnan tuomiokapituli. Tuomiokapituli pyytää KJ 6:33 perusteella Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvostolta perusteltua lausuntoa virkaan kiinnostuksensa ilmaisseista hakijoista. (LIITE 2, ei julkinen). Kehitysvammaistyön pastorin viran hakijoiden haastattelu pidetään Haastatteluun on kutsuttu viisi hakijaa tuomiokapitulin suosituksen mukaisesti. Haastattelumuistio ja yhteenveto (LIITE 3, ei julkinen). Ehtotus, khra Kirkkoneuvosto päättää antaa kutsun (vokaation) teologian maisteri Anu Morikawalle ja pyytää, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli antaa hänelle virkamääräyksen Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin virkaan pappisvihkimyksestä alkaen. Anu Morikawa toimii vt. kehitysvammaistyön pastorina ilman pappisvirkaan kuuluvia tehtäviä kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä.

4 Kirkkoneuvosto asia 131 Nuorisomuusikon nimeäminen Rovaniemen seurakuntaan on kirkkovaltuuston tekemällä päätöksellä perustettu määräaikainen nuorisomuusikon virka ajalle Viran tehtävänä on seurakunnan nuorisomusiikkitoiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaaminen, nuorten jumalanpalveluselämän kehittämiseen ja toteuttamiseen osallistuminen yhteistyössä nuorisopapin, kanttoreiden ja nuorisotyön tiimin kanssa ja evankeliumin julistaminen musiikin keinoin. Virka kuuluu nuorisotyön tiimiin. Viranhaltijan lähin esimies on nuorisopastori. Kelpoisuusvaatimuksena on kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto ja musiikkialan perustutkinto tai soveltuva kirkollinen vähintään AMK tasoinen musiikkitutkinto, nuorisomusiikin alan kokemus ja osaaminen sekä musiikin sovittamisen taito nuorten musiikkiryhmiä varten. Pop/jazz musiikin erityiskoulutus katsotaan eduksi. Virkasuhteen alussa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka on julistettu haettavaksi mennessä ja uudelleen mennessä. Ensimmäisen ja toisen hakuajan puitteissa virkaan on jätetty yhteensä seitsemän hakemusta. (LIITE 4, ei julkinen). Hakuajan päättyessä kaikkia kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ollut. Työryhmä, kirkkoherra Vesa Pekka Koivuranta, johtava kanttori Mauri Miettunen ja nuorisopastori Ari Jarva, on haastatellut hakijoista Ville Keinästä ja Johanna Ruotsalaista päätyen esittämään Ville Keinästä. Kirkkoneuvosto päättää, että 1. virkaa tekeväksi (vt.) nuorisomuusikoksi palkataan Ville Keinänen ajalle Virkasuhteen alussa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 2. Ville Keinänen jatkaa nuorisomuusikon viran hoitamista , mikäli kirkkovaltuusto päättää jatkaa viran määräaikaa saakka. 7 asia 132 Määräaikaisen nuorisomuusikon viran jatkaminen saakka Kirkkovaltuuston päätöksellä Rovaniemen seurakuntaan on perustettu kolmen vuoden määräaikainen nuorisomuusikon virka, ajalle Kirkkoneuvoston päätöksellä virkaa tekeväksi (vt.) nuorisomuusikoksi palkattiin Ville Keinänen ajalle Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että Ville Keinänen hoitaa virkaa saakka, mikäli kirkkovaltuusto päättää jatkaa nuorisomuusikon viran määräaikaisuutta vuoden 2014 loppuun saakka. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että nuorisomuusikon viran määräaikaa jatketaan saakka.

5 Kirkkoneuvosto asia 133 Veroprosentin määrääminen vuodelle 2012 Kirkkolain 15 luvun 2 :n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Vuoden 2012 talousarviota koskevien laadintaohjeiden mukana laadittu menoraami toimintakulujen osalta vuodelle 2012 on euroa ( euroa vuonna 2010). Menoihin on laskettu 1,5 %:n palkankorotusvaraus sekä reilun 1 %:n korotus kiinteisiin kuluihin. Muita kulueriä ei ole menoraamia laskettaessa korotettu. Vuosikate seuraavien lähivuosien aikana on vain muutamia satojatuhansia positiivinen. Lähivuosien ( ) investointisuunnitelma pohjautuu seurakuntasuunnitelmaan vuosille Sen suuruus on kaikkiaan 4,2 miljoonaa euroa. Summa sisältää Korkalovaaran kappelin arvioituja korjauskustannuksia 1,7 miljoona euroa. Vuosina tulorahoituksella arvioidaan katettavan investoinneista 1,3 miljoonaa, joten rahoitusvajetta jää kaikkiaan 2,9 miljoonaa euroa. Mikäli investoinnit toteutetaan suunnitellussa aikataulussa, rahoitusaseman heikkenemisen estämiseksi on syytä ottaa vuonna 2014 pitkäaikaista lainaa investointien kattamiseksi. Ohessa on ennustetta tuleville vuosille TP2010 TA2011 E 2012 E 2013 E2014 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Kirkollisvero Yhteisövero Verotuskustannukset Kirkon keskusrahastomaksut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron vähennys Tilikauden ylijäämä

6 Kirkkoneuvosto (8 asia 133 Veroprosentin määrääminen vuodelle 2012) RAHOITUSLASKELMA (lyhennetty) (summat 1000 e) TP2010 TA2011 E2012 E 2013 E2014 Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Lainakannan muutos Pitkäaik.lainojen muutos Rahavarojen muutos Ehdotus, hntoj. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Rovaniemen seurakunnan veroprosentti verovuonna 2012 on 1,25.

7 Kirkkoneuvosto asia 134 Maa alueen myyminen/kirkko Kerttula Kirkkoneuvosto Rovaniemen kaupunki jätti syksyllä 2010 ostotarjouksen Rovaniemen kaupungissa sijaitsevasta Kirkko Kerttula Rn:o 24:69 nimisestä tilasta. Tilan pinta ala kiinteistörekisterin mukaan on 22,64 hehtaaria. Kaupunki tarjoaa kohteesta euroa. Kirkkoneuvosto on merkinnyt asian tiedokseen kohdalla. Seurakunta on selvitellyt kyseisen maa alueen käypää hintaa loppusyksyn 2010 ja alkuvuoden 2011 aikana Rovaniemen kaupungissa toimivien auktorisoitujen kiinteistönarvioitsijoiden avulla. Ehdotus, hntoj Rovaniemen seurakunta tekee Rovaniemen kaupungille vastatarjouksen Kirkko Kerttula RN:o 24:69 nimisestä tilasta. Seurakunta pyytää kohteesta kauppahintana euroa. Kirkkoneuvosto Rovaniemen kaupungin kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt kirkkoneuvoston tekemän vastatarjouksen. (LIITE 5). Kirkkolain 9 luvun 3 :n mukaan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka koskevat kiinteän omaisuuden luovuttamista. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kauppakirjaluonnos on liitteenä (LIITE 6). Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. päättää myydä Rovaniemen seurakunnan omistaman Kirkko Kerttula Rn:o 24:69 nimisen tilan Rovaniemen kaupungille euron kauppahinnasta ja kauppakirjaluonnoksessa mainituin muin ehdoin ja 2. alistaa päätöksensä kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Raili Kerola poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

8 Kirkkoneuvosto asia 135 Ilmoitusasia Kirkkopalvelut / Koulutuskeskus Agricola, Oulun hiippakunta ja Kempeleen seurakunta järjestävät Oulun hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivän Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa Kempeleessä. (LIITE 7). Ilmoittautumiset hallintosihteerille mennessä. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasian tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedokseen. 11 asia 136 Pöytäkirjat Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: hautaustoimen päällikkö 34, kiinteistöpalvelupäällikkö 34, hallintojohtaja 34 35, kirkkoherra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen. 12 asia 137 Muut asiat Kuultiin hallintojohtaja Antti Jääskeläisen selostus seurakunnan metsänmyynneistä vuodesta 1997 lähtien. Merkittiin Annikki Nelinin ja Leena Jääskeläisen terveiset Veszprémin lastenkodin vihkimisjuhlasta. (LIITE 8). 13 asia 138 Seuraava kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään klo ja kirkkovaltuusto kokoontuu klo asia 139 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen. Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

9 Kirkkoneuvosto asia 140 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Laulettiin virsi 552. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen puolesta Vesa Pekka Koivuranta puheenjohtaja Pirkko Aliisa Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Antti Paananen Veli Matti Latvakoski