KESKI-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1207 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1207 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1207 syyttämättä jättämisestä Asianro PL R 10/ Jyväskylä Puhelin Fax Syyttämättä jätetty KLlNGA ESA EINO Asianomistajat AATSALO-SALLlNEN JOHANNA MAARIA VÄISÄNEN KARI PEKKA JUHANI OY SUOMEN TIETOTOIMISTO-FINSKA NOTISByRA AB Tutkitut tai epäillyt rikokset ja lainkohdat VÄÄRÄ ILMIANTO HELSINKI 2400/R/ /09 Rikoslaki 15 luku 6 TÖRKEÄ PETOS HELSINKI 2400/R/ /09 Rikoslaki 36 luku 2 1 Tapahtumatiedot TAUSTAA Klinga on asianomistajana Helsingin käräjäoikeuden rikosasiassa R 08/8412 vaatinut Johanna Aatsalo-Salliselle ja Kari Väisäselle rangaistusta kahdesta ei vastoin parempaa tietoa tehdystä julkisesta herjauksesta tuolloin voimassa olleiden rikoslain säännösten perusteella. Tätä edeltävästi Klinga oli tehnyt poliisille asiaa koskevan rikosilmoituksen ja tullut asiassa asianomistajana esitutkinnassa kuulustelluksi. Klinga on sanotun rikoasian kanssa samassa oikeudenkäynnissä käsitellyssä riita-asiassa vaatinut Aatsalo-Salliselta, Väisäseltä ja Oy Suomen Tietotoimisto - Finska Notisbyrå Ab:lta (STT) kärsimyksestä euroa ( markkaa) ja asianosaiskulut 908 euroa (5.400 markkaa) sekä oikeudenkäyntikulut korkoineen. Oikeudenkäynnin kohteena ovat ensi sijassa olleet STT:n ja julkaisemien, Aatsalo-Sallisen ja Väisäsen laatimien uutisien

2 2 totuudenmukaisuus. Uutisissa oli kyse pääasiassa hiihtäjä Jari Räsäsen tekemiksi väitetyistä kasvuhormonihankinnoista ja -käytöstä vuosina sekä Suomen Hiihtoliitto ry:n (hiihtoliitto) ja/tai sen johtavien henkilöiden osuudesta hormoniasiaan. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Aatsalo-Sallisen, Väisäsen ja STT:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Klingalle kärsimyksestä euroa ( markkaa), asianosaiskulut 84 euroa (500 markkaa) sekä oikeudenkäyntikulut euroa ( markkaa) korkoineen. Klinga valitti Helsingin hovioikeuteen vaatien käräjäoikeudessa esittämiään summia korvattavaksi. Myös vastaajat valittivat hovioikeuteen ja hovioikeus hylkäsi kaikki Klingan vaatimukset tuomiolla Korkein oikeus päätti olla myöntämättä Klingalle valituslupaa. RIKOSEPÄILY Lahden maastohiihdon MM-kilpailuissa vuonna 2001 tapahtuneiden suomalaisten hiihtäjien doping-käryjen jälkeen edellä sanotussa oikeudenkäynnissä käsitellyssä asiassa tehtiin lisätutkintaa mm. sen selvittämiseksi, oliko joku asianosainen kenties väärin perustein ajanut vaatimuksiaan. Tutkinnan seurauksena kilpailujen aikainen päävalmentaja Kari-Pekka Kyrö sai syytteen ja tuomittiin sakkorangaistukseen sen vuoksi, että hänen katsottiin syyllistyneen petoksen yritykseen sanotussa oikeudenkäynnissä ajamalla vaatimuksiaan väärin perustein. Tuoiloisessa esitutkinnassa selvisi mm. hiihtoliiton varoilla hankitun ns. plasmaexpandereja vuosina Esitutkinnassa saadun asiantuntijaselvityksen perusteella oli syytä epäillä kyseisiä aineita käytetyn kielletyillä menetelmillä nostettujen hemoglobiiniarvojen laskemiseen sen jälkeen, kun maastohiihtoon oli säädetty hemoglobiinille ylärajat. Kari-Pekka Kyrön julkisuudessa vuonna 2008 antamien lausumien vuoksi asian tutkintaa jatkettiin. Kyrön alustavassa puhuttelussa toukokuussa ja esitutkintakuulustelussa marraskuussa 2008 kertomien seikkojen johdosta kirjattiin Klingaa koskeva rikosilmoitus Ilmoituksen mukaan oli syytä epäillä Klingan ajaneen vaatimuksiaan oikeudenkäynnissä väärin perustein ja näin olevan syytä epäillä häntä törkeästä petoksesta. Lisäksi katsottiin olevan syytä epäillä Klingan rikosilmoituksellaan ja esiintymisellään oikeudenkäynnissä syyllistyneen väärään ilmiantoon. Päätös Asiassa ei ole näyttöä rikoksesta tai todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.

3 3 Perustelut VÄÄRÄ ILMIANTO Oikeudenkäynnin kohteena ollutta STT:n uutista ei viimeisimmänkään tutkinnan perusteella ole voitu osoittaa sellaisenaan paikkansa pitäväksi. Sekä henkilö- että asiakirjatodistelua kasvuhormonin ja suomalaisen maajoukkuehiihdon yhteydestä 1990-luvulla on esitettävissä, mutta ei kuitenkaan sen sisältöisenä kuin uutiset antoivat ymmärtää. Rikoslain 15 luvun 6 mukainen väärä ilmianto edellyttää tunnusmerkistönsä mukaisesti tekotapana väärän tiedon antamista. Tunnusmerkistö eroaa saman luvun 1-4 :issä säädetyistä eri perättömän lausuman muodoista siinä, ettei väärän ilmiannon tunnusmerkistössä mainita tekotapana lainkaan salaamista. Väärä ilmianto on itsenäinen tunnusmerkistö eikä sen mukainen totuusvelvollisuus lähtökohtaisesti määrity muualta lainsäädännöstä. Väärä ilmianto eroaa olennaisesti myös arvioinnin kohteena olevan petosrikoksen tunnusmerkistöstä, jonka olennainen tekotapatunnusmerkki on erehdyttäminen. Epäillyn kaltaisessa ns. prosessipetoksessa keskeistä on se, että riita-asian asianosaisen ja rikosasian asianomistajan totuusvelvollisuuden voidaan katsota edellyttävän melko laajaa oma-aloitteista asioiden esiin tuomista. Tulkitsen tunnusmerkistöjen eroja siten, että koska edellä mainitusti uutista ei ole totuudenmukaiseksi sellaisenaan osoitettu, ei asiassa sen vuoksi ole todennäköisiä syitä syytteen nostamiseksi väärästä ilmiannosta. TÖRKEÄ PETOS Syyteoikeudesta Edellä on kuvattu Klingan kärsimyskorvausvaatimuksen olleen aikanaan kaikissa oikeusasteissa euroa ( markkaa). Helsingin käräjäoikeuden tuomitsema määrä oli euroa ( markkaa). Käsitykseni mukaan kyseinen tuomittu määrä täyttäisi tänäkin päivänä törkeän petoksen edellyttämän huomattavan taloudellisen hyödyn kriteerin. Törkeään tekomuotoon liittyy lisäksi kokonaisarvio. Klingan tekemäksi epäiltyyn tekoon ei saatavissa olevan selvityksen perusteella liity mitään sellaisia seikkoja, joiden vuoksi sitä syyteharkinnassa olisi arvioitava muun kuin törkeän petoksen tai ainakin sen yrityksen tunnusmerkistön kannalta. Prosessipetoksessa rikoksen vanhentumisen on katsottava alkavan aikaisintaan siitä, kun kukin oikeusaste on antanut ratkaisunsa. Mahdollisesti vanhentuminen alkaa vasta asian lainvoimaiseksi tulemishetkellä. Kun Klinga haki muutosta hovioikeuden tuomioon eikä

4 4 korkein oikeus myöntänyt valituslupaa, on hänen tapauksessaan vanhentuminen molemmilla edellä mainituilla perusteilla alkanut Törkeän petoksen tai sen yrityksen enimmäisrangaistus on yli kaksi vuotta vankeutta. Syyteoikeuden vanhentumisaika on rikoslain 8 luvun 1 2 momentin 2 kohdan mukaisesti siten 10 vuotta. Näin ollen Klingan epäillyn rikoksen syyteoikeus ei ole vanhentunut. Syytteen puolesta puhuvat seikat Kilnga on ajanut vaatimuksiaan hiihtoliiton toimitusjohtajan asemaan perustuen. Tuossa asemassaan Klinga on mm. hyväksynyt yhdistyksen menoja maksettavaksi. Klinga on perustellut vaatimuksiaan oikeudenkäynnissä tavalla, jonka johdosta hänen totuusvelvollisuutensa piiriin voidaan katsoa kuuluneen tietämys mahdollisesta dopingin käytöstä laajemmin kuin ahtaasti uutisten sanamuotojen mukaan tulkittaessa. Hänen vaatimuksensa perustelut kokonaisuudessaan on ymmärrettävä siten, että hänen asemassaan olevaan henkilöön minkä tahansa doping-leiman lyöminen on erittäin haitallista ja sitä kautta korvauksen perusteeseen ja määrään vaikuttavaa. Kääntäen kysymys on siten siitä, että mikäli Klingalla olisi ollut osallisuutta tai edes tietoisuutta urheilussa kiellettyjen aineiden käyttöön, olisi tästä pitänyt sanottuja korvausvaatimuksia ajettaessa oma-aloitteisesti kertoa. Kari-Pekka Kyrön kertomuksen ydinasiasisältö Klingan osalta on tiivistettävissä seuraavasti: - Klinga olisi ollut merkittävä perimätiedon ja myös ns. doping-tiedon jakaja hiihtoliiton toiminnassa - Kyrö olisi itsekin useita kertoja keskustellut avoimesti hiihtourheilussa käytettävästä dopingista Klingan kanssa - Klingalla asemastaan johtuen on täytynyt olla tieto mm. siitä, että ns. plasmaexpandereja alettiin hankkia hiihtoliiton varoin urheilijoille, jotta kielletyillä menetelmillä nostetut veren hemoglobiiniarvot saatiin sallittuihin rajoihin - Klingan on täytynyt tietää myös Kyrön päävalmentaja kaudellaan tekemistä hormonihankinnoista. Edellä tapahtumatiedot-osiossa mainituissa plasmaexpanderien neljässä hankintatositteessa maksatuksen hyväksyjänä on Klinga. Lisäksi esitutkinta-aineistossa on hemoglobiinirajojen asettamiseen maastohiihtoon koskevia asiakirjoja vuodelta 1997, jotka on merkintöjen mukaan osoitettu hiihtoliitolle tai joiden on syytä epäillä päätyneen hiihtoliittoon. Tällaisia ovat mm. Tapio Videmanin muutamat fax-lähetykset sekä Heikki Ruskon tutkimussuunnitelmaan ja apurahahakemukseen liittyvät asiakirjat, jotka saatekirjeen mukaan on lähetetty suoraan Klingalle osoitettuna.

5 5 Klinga on itse kertonut olleensa yleisellä tasolla tietoinen hemoglobiinirajojen asettamisesta ja sen syistä eli hiihtäjien korkeista veriarvoista. Syytettä vastaan puhuvat seikat ja johtopäätökset Klinga on kiistänyt häneen kohdistuneet epäilyt yksityiskohtaisesti toteutetuissa kuulusteluissa. Edellä mainittuja Videmanin viestejä hän ei muista nähneensäkään. Esitutkinnassa kertyneen selvityksen, erityisesti lukuisten maajoukkuehiihtäjien kertomuksien, mukaan hiihtoliiton toimitusjohtajan käytännön työ ei liity erityisesti maastohiihtoon eikä minkään lajin osalta käsitä osallistumista konkreettiseen valmentautumiseen tai kilpailutoimintaan ns. suorittavassa portaassa. Päinvastoin saadun selvityksen mukaan ainakin maastohiihdossa käytännön toiminnasta vastaavat lajipäällikkö ja valmentajat, erityisesti päävalmentaja. Laskut asiatarkastetaan lajiliitoissa ja niitä kertyy paljon. Klinga itse on kertonut laskuja kertyvän sadoittain (ilmeisesti vuositasolla) eikä hän kyseenalaista lajipäälliköiden asiatarkastusta. Klingan kertomaa ei tältä osin ole erityistä syytä epäillä. Saadun selvityksen mukaan toimitusjohtajan työ liityy enemmälti koko liiton taloudesta ja toimintaedellytyksistä vastaamiseen. Edellä sanottu huomioiden hemoglobiinirajoihin liittyvä asiakirja-aineisto sekä plasmaexpanderilaskujen hyväksyminen eivät sellaisenaan osoita, että Klinga olisi tiennyt vuosina eli oikeudenkäynnin ollessa vireillä maastohiihdossa käytettävän kiellettyjä aineita tai että hän olisi itse tietoisesti ollut tällaista toimintaa edistämässä. Arvioon vaikuttaa muun lausutun ohella se, että plasmaexpanderit itsessään tulivat kiellettyjen aineiden listalle vasta vuonna 2000, ja viimeisin niitä koskeva lasku on vuodelta Arvioitavaksi jää, muuttaako Kyrön kertomus edellä olevaa arviota yhdessä muun saadun selvityksen kanssa. Olen tämän asian syyteharkinnassa laajemmin omaksunut kannan, että puheena olevaan oikeudenkäyntiin liittyvät ns. prosessipetosepäilyt pitää voida lähtökohtaisesti liittää puheena oleviin uutisiin sekä a) konkreettisesti että b) ajallisesti. Kohta a) tarkoittaa sitä, oikeudenkäynnissä totuusvelvollisuuden piiriin kuuluvilla seikoilla pitää olla merkitystä oikeudenkäynnin lopputulokseen. Puheena olevassa oikeudenkäynnissä tällaisia seikkoja ovat olleet joko

6 6 epäillyn osallisuus kiellettyjen aineiden käyttöön suomalaisessa maajoukkuehiihdossa tai vähintään tietoisuus tällaisesta toiminnasta. Kohta b) tarkoittaa käytännössä kohdan a) mukaisen osallisuuden tai tietoisuuden ajoittumista uutisen tarkoittamien vuosien läheisyyteen ja joka tapauksessa 1990-luvulle. Lisäksi kyseeseen voisivat tulla osallisuus tai tietoisuus oikeudenkäynnin aikana, kuten Kyröä koskeva Vantaan käräjäoikeuden päätös vuodelta 2004 osoittaa. Klinga on koko edellä tarkoitetun ajan toiminut hiihtoliiton toimitusjohtajana edellä kuvatuin työnkuvin. Hän ei siten ole toiminut erityisesti maastohiihdon parissa eikä muutoinkaan erityisen konkreettisella tasolla. Asiassa toimitetussa laajassa esitutkinnassa on useille Kyrön kertomille, ratkaisun kannalta merkityksellisille tapahtumille saatu vahvistusta myös muista todisteista. Kyrön kertomusta ei siten voida pitää yleisellä tasolla mitenkään epäluotettavana. Klingan kohdalla kyse on kuitenkin siitä, ettei Kyrönkään kertomus kytke häntä mihinkään urheilussa kiellettyjen aineiden käyttöön liittyvään tapahtumaan, hankkeeseen tai muuhun toimintaan konkreettisesti. Kyrö on tosin yksiselitteisellä tavalla kertonut dopingkeskusteluistaan Klingan kanssa. Tätä ei kuitenkaan vahvista mikään muu oikeudenkäynnissä esitettävissä oleva todiste. Kyse on Kyrön kertomuksen kohdalla näytön riittävyydestä, ei sen luotettavuudesta. Yhteenvetona totean, ettei suoritetussa esitutkinnassa ole kertynyt todennäköisiä syitä sen tueksi, että Esa Klinga olisi puheena olevassa oikeudenkäynnissä vaatimuksiaan ajaessaan salannut tuomioistuimelta seikkoja, jotka hänen olisi tullut oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 1 tai oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 luvun 5 3 momentin mukaan kertoa. Tämän vuoksi syytettä Klingaa vastaan ei nosteta. Allekirjoitus Kihlakunnansyyttäjä Jakelu Syyttämättä jätetty Asianomistaja Poliisi

7 7 OHJEITA ASIANOSAISILLE ASIANOSAISTEN HUOMIOON OTETIAVAKSI 1. Tämä päätös ei vapauta mahdollisesta vahingo nkorva usvelvo Ilisu udesta. 2. Kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta, aaianornlstale saa ltse nostaa syytteen rikoksesta.ellel asianomistaja ole peruuttanut syyttämjspyyntöänsä tai muuten luopunut syytteen nostamisesta. 3. Virallinen syyttäjä saa peruuttaa päätöksensä ja nostaa syytteen, jos asiassailmenneen uuden Selvityksen mukaan päätös on perustunut olennaisesti puutteelllsiin tai virheellistin tietoihin.

TUOMIO 04/1732 Annettu kansliassa AATSALO-SALLINEN JOHANNA MAARIA OY SUOMEN TIETOTOIMISTO VÄISÄNEN KARI PEKKA JUHANI

TUOMIO 04/1732 Annettu kansliassa AATSALO-SALLINEN JOHANNA MAARIA OY SUOMEN TIETOTOIMISTO VÄISÄNEN KARI PEKKA JUHANI VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2/1 TUOMIO 04/1732 Annettu kansliassa Puheenjohtaja: Määräaikainen laamanni Asiana: Markku Räty 24.6.2004 R 03/2534 Lautamiehet: Timo Kalske, Seija Maskulin ja Jouko Suvensalmi

Lisätiedot

Kemira Oyj (jäljempänä myös Kemira)

Kemira Oyj (jäljempänä myös Kemira) 1(65) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 3. osasto VÄLITUOMIO 36492 (käräjäoikeuden toimivallasta, saatavan vanhcntumiscsta ja kantajan asiavaltuudesta)-- Annettu kansliassa 4.7.2013 11/16750 Asian ovat ratkaisseet:

Lisätiedot

ASIA. Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU

ASIA. Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.12.2014 Dnro OKV/1174/1/2013 1/10 ASIA Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille 9.7.2013 osoittamassaan

Lisätiedot

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 15.11.2011 Dnro OKV/1606/1/2009 1/7 ASIA Esitutkinnan viipyminen ja rikosasian käsittelyn kokonaiskesto KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 15.11.2009 osoittamassaan kantelussa arvostellut

Lisätiedot

ASIA. Käräjäoikeuden haastemiehen epäilty virkarikos ASIAN VIREILLETULO

ASIA. Käräjäoikeuden haastemiehen epäilty virkarikos ASIAN VIREILLETULO ANONYMISOITU PÄÄTÖS 28.09.2009 Dnro OKV/13/21/2008 1/6 ASIA Käräjäoikeuden haastemiehen epäilty virkarikos ASIAN VIREILLETULO Valtionsyyttäjä on 12.8.2008 oikeuskanslerille osoitetussa kirjoituksessa arvostellut

Lisätiedot

Kirjoituksia viestintäoikeudesta

Kirjoituksia viestintäoikeudesta Toimittaneet Päivi Tiilikka Jukka Siro Kirjoituksia viestintäoikeudesta HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI copyright: Helsingin hovioikeus ja tekijät ISBN: 978-951-53-3252-3 (nid.) ISBN: 978-951-53-3253-0 (PDF)

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 4.6.2013. 1 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5.

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 4.6.2013. 1 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5. KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) PESÄNHOITAJAN VELVOLLISUUS TEHDÄ RIKOSILMOITUS 1 YLEISTÄ 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5.4 :n mukaan: Jos on syytä epäillä, että velallinen

Lisätiedot

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti perusja ihmisoikeuksien valossa - eräitä näkökohtia. Asianajaja, OTL Markku Fredman

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti perusja ihmisoikeuksien valossa - eräitä näkökohtia. Asianajaja, OTL Markku Fredman Oikeudenmukainen oikeudenkäynti perusja ihmisoikeuksien valossa - eräitä näkökohtia Asianajaja, OTL Markku Fredman Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatupäivät 25.11.2011 Esityksen aiheet 1. Ihmis-

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina Reinikka, Edita Oyj Painopaikka Edita Oyj, Helsinki 2001 2 LUKIJALLE

Lisätiedot

Osakkeen kurssimuutokset ja sisäpiirintiedon väärinkäyttö oikeuskäytännössä

Osakkeen kurssimuutokset ja sisäpiirintiedon väärinkäyttö oikeuskäytännössä Ville Parkkari Osakkeen kurssimuutokset ja sisäpiirintiedon väärinkäyttö oikeuskäytännössä 1. Kehittyvät rahoitusmarkkinat ja sisäpiirintiedon väärinkäytön sääntely 1.1. Lähtökohdat Taloudellisen noususuhdanteen

Lisätiedot

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen.

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Asianajaja Markku Fredman Eriävä mielipide Todistelutoimikunnan mietintöön 1. Anonyymi todistelu Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Toimikunta

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS 1999 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS 1999 HELSINKI 2000 LUKIJALLE Valtakunnansyyttäjänviraston vuosikertomus on tarkoitettu tiedonlähteeksi ensi sijassa

Lisätiedot

Velkomus, palvelussopimus ym.

Velkomus, palvelussopimus ym. HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 3. osasto TUOMIO Annettu kansliassa 11/30797 1 käräjätuomari Mitja Korjakoff 17.8.2011 L 10/40985 Kantaja Vastaaja Asia Vireille KANNE Vaatimukset Oireeta Oy 1530206-0 elo DaOnline

Lisätiedot

EI LAINVOIMAINEN. Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen ENÄJÄRVI MARTTI JAAKKO JUHANI MANTERE EERO TAPANI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

EI LAINVOIMAINEN. Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen ENÄJÄRVI MARTTI JAAKKO JUHANI MANTERE EERO TAPANI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS EI LAINVOIMAINEN HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 11/11767 1 5/2 Os. Käräjätuomari Tarja Airakorpi Asiano: 2.12.2011 R 11/5907 Yhden tuomarin kokoonpano Syyttäjä Vastaaja(t) Asianomistaja(t) Kihlakunnansyyttäjä

Lisätiedot

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri 129 SISÄPIIRINTIEDON Peltolan osuus tuksen jäsenyyden päätyttyä Peltolalla ei ole ollut Jippiissä muodollista eikä tosiasiallista asemaa. PSS-Trade Oy tuli Jippii Group Oyj:n osakkeenomistajaksi 4.7.2000

Lisätiedot

Poliisi- ja syyttäjäviranomaisten menettely ns. huumepoliisiasiassa

Poliisi- ja syyttäjäviranomaisten menettely ns. huumepoliisiasiassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.06.2010 Dnro OKV/186/1/2008, dnro OKV/208/1/2008, dnro OKV/230/1/2008, dnro OKV/285/1/2008, dnro OKV/342/1/2008, dnro OKV/936/1/2008, dnro OKV/1095/1/2008, dnro OKV/1251/1/2008 ja

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut.

Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut. Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut. YLEISET PERUSTELUT A. JOHDANTO Kyseessä Taka-Hattelmalan Hoitotarvike

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII

RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII KESKUSRIKOSPOLIISI CENTRALKRIMINALPOLISEN Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII Taina Neira, Juha Perämaa ja Pekka Vasara 2/2003 Päivittänyt Viivi Jantunen 8/2014 Keskusrikospoliisi

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.11.2013 Dnro 32/32/13 Ritva Sahavirta

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.11.2013 Dnro 32/32/13 Ritva Sahavirta 1 (11) Talousrikossyyttäjät Virastojen päälliköt Ne bis in idem -kiellon tulkinnasta ja sen vaikutuksesta syyttäjäntoimintaan 1. Taustaksi Ne bis in idem -kieltoon liittyvä kansainvälinen ja kansallinen

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta

Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta Valvontakertomus 2011 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja ISBN 978-952-5552-22-5 ISSN 0781-5840 Kuvat: Susa Junnola, Nina Kaverinen Paino: Kirjapaino Uusimaa Taitto:

Lisätiedot

16.10.2007 SM-2006-02043/Tu-51 ASELUPAKÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMISOHJEET

16.10.2007 SM-2006-02043/Tu-51 ASELUPAKÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMISOHJEET 16.10.2007 SM-2006-02043/Tu-51 ASELUPAKÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMISOHJEET 2 1. JOHDANTO... 5 1.1. YHTENÄISTÄMISTYÖN KÄYNNISTYMINEN JA TAVOITTEET... 5 1.2. LUPAHARKINTA... 6 1.3. LAUSUNNOT... 7 1.4. JATKOTOIMENPITEET...

Lisätiedot

Torikatu 27 13130 Hämeenlinna puh. 050-61 331 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi 1.9.2009

Torikatu 27 13130 Hämeenlinna puh. 050-61 331 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi 1.9.2009 1(13) Tapio Yli-kovero Kantelu Torikatu 27 13130 Hämeenlinna puh. 050-61 331 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi 1.9.2009 KOUVOLAN HOVIOIKEUDELLE Tuomio Kantelija Riihimäen käräjäoikeuden 5.12.2007 törkeätä

Lisätiedot

TOMI JANSSON. SAATANAN VASIKKA Todistajien uhkailu Suomessa

TOMI JANSSON. SAATANAN VASIKKA Todistajien uhkailu Suomessa TOMI JANSSON SAATANAN VASIKKA Todistajien uhkailu Suomessa POLIISIAMMATTIKORKEAKOULU TIEDOTTEITA 42 2005 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULU Espoo 2005 SAATANAN VASIKKA Todistajien uhkailu Suomessa Poliisipäällystön

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

OIKEUDENKÄYNNIN KESTO TALOUSRIKOKSISSA

OIKEUDENKÄYNNIN KESTO TALOUSRIKOKSISSA OIKEUDENKÄYNNIN KESTO TALOUSRIKOKSISSA Raportti korkeimmassa oikeudessa vuonna 2007 käsiteltyjen talousrikosten oikeudenkäyntien kestosta Kaarlo Hakamies ja Marian Johansson KORKEIMMAN OIKEUDEN SELVITYKSIÄ

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI Toimittaneet Laura Ervo Raimo Lahti Jukka Siro Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI copyright: Helsingin

Lisätiedot

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä Veera Kankaanrinta Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä 1. Kysymyksenasettelusta Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksi eu-rikosoikeudellisen

Lisätiedot

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM 1 OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM JOHDANTO Laman seurauksena yhä useampi yrittäjä ajautuu konkurssiin ja menettää myös muun kuin osakepääomaan sijoittamansa omaisuuden. Tämä johtuu vallitsevasta, lain vastaisesta

Lisätiedot