Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL"

Transkriptio

1 RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Global StockPicking, osuuslaji EUR Global StockPicking Akkumulerende, klasse DKK 4. kesäkuuta 2013

2 Vastuu rahastoesitteestä: 3 Riippumattomien tilintarkastajien lausunto rahastoesitteestä 4 Rahastoyhtiö 5 1. Rahastoyhtiön nimi, osoite jne Rahastoyhtiön tavoitteet 5 3. Rahastoyhtiön hallitus 6 4. Rahastoyhtiön omaisuudenhoitoyhtiö 6 5. Rahastoyhtiön tilintarkastajat 6 6. Rahastoyhtiön valvontaviranomainen 6 7. Rahastoyhtiön kalenteri 6 Sijoitusrahaston sijoituspolitiikka, riskit jne Global StockPicking Akkumulerende KL -sijoitusrahasto 7 Yleistä kaikille osuuslajeille 7 Global StockPicking, osuuslaji EUR osuuslajin erityisehdot 8 Global StockPicking Akkumulerende, klasse DKK osuuslajin erityisehdot 9 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät Sijoitusrahaston/osuuslajin tyypillinen sijoittaja FT-numero, ISIN-koodi ja SE-numero 11 Kurssi, tuotonmaksu, verotus ym Tuotto, tuotonmaksu ja kurssivaihtelut Sijoitusrahaston verotus- ja ilmoitussäännöt Sijoittajien verotus 12 Merkintä ja merkintäkulut Merkintäkurssi Merkintäpaikka Jatkuva liikkeeseenlasku Merkintä- ja säilytysmaksu Emissio- ja lunastushinnat jne. 14 Vaihto, lunastus ja lunastuskulut Vaihtokelpoisuus ja lunastus Listautumiset Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen Luovutettavuus 16 Johto, yhteistyökumppanit ja juoksevat kulut Hallinto Omaisuudenhoitoyhtiö Säilytysyhtiö Välittäjä Sijoitusneuvoja Prosentuaaliset vuosikulut (ÅOP) 19 Oikeudet, säännöt, kirjanpito jne Rekisteröinti Äänioikeus ja muut oikeudet Rahaston, sijoitusrahaston tai osuuslajin toiminnan lopettaminen Rahaston säännöt, sijoittajalle annettavat avaintiedot, vuosikertomus jne Kirjanpito Tilapäisrahoitus 20 1

3 36. Varat 20 Liite 1 22 Liite 2 23 Liite 3 24 Liite 4 25 Liite 5 28 Liite

4 Vastuu rahastoesitteestä: Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL Toteamme lausuntonamme, että tämän rahastoesitteen tiedot pitävät käsittääksemme paikkansa ja että tietääksemme esitteessä ei ole tosiseikkoja vääristäviä puutteita. Kaikki olennaiset hallintokäytäntöjä, tilintarkastuskäytäntöjä ja sisäisiä asiakirjoja koskevat tiedot on otettu huomioon esitteessä, ja esite sisältää käsityksemme mukaan kaikki olennaiset tiedot, joilla voi olla vaikutusta potentiaalisten sijoittajien päätökseen. Kgs. Lyngbyssä, 4. kesäkuuta 2013 Hallitus: Jørn Ankær Thomsen puheenjohtaja Agnete Raaschou-Nielsen varapuheenjohtaja Lars Fournais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft Omaisuudenhoitopalvelun tarjoaja: Danske Invest Management A/S Thomas Mitchell toimitusjohtaja Robert Mikkelstrup apulaisjohtaja Jørgen Pagh apulaisjohtaja 3

5 Riippumattomien tilintarkastajien lausunto rahastoesitteestä Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto StockPicking Akkumulerende KL Investeringsforeningen Danske Investin tarjoaman sijoitusrahaston Global StockPicking Akkumulerende KL potentiaalisille osuudenomistajille Olemme tarkastaneet johdon laatiman rahastoesitteen, joka on päivätty 4. kesäkuuta 2013 ja joka on laadittu tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavista tiedoista 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen 1318 mukaisesti. Rahaston (foreningen) hallitus vastaa rahastoesitteestä, sen sisällöstä ja tietojen esitystavasta ja on antanut erityisen tätä koskevan lausunnon. Meidän tehtävänämme on antaa lausunto siitä, sisältääkö rahastoesite 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen nro :ssä tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavaksi vaaditut tiedot ja vastaavatko numerotiedot vuoden 2012 vuosikertomuksessa ja 30. kesäkuuta 2012 annetussa puolivuosikertomuksessa ilmoitettuja tietoja. Tarkastustapa Olemme tehneet työmme kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ja n tilintarkastuslain erityissäännösten mukaisesti siten, että saamme hyvän varmuuden lausuntomme perustaksi. Olemme näin ollen lukeneet rahastoesitteen ja arvioineet, sisältääkö se 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen nro :ssä tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavaksi vaaditut tiedot ja vastaavatko rahastoesitteen numerotiedot vuoden 2012 tarkastettua vuosikertomusta ja 30. kesäkuuta 2012 päivättyä puolivuotiskertomusta, jonka sisältämiä tietoja ei ole tilintarkastettu. Tavanomaisen käytännön mukaisesti tässä lausunnossa ei käsitellä johdon arvioita. Tehty tarkastus antaa käsittääksemme riittävän ja asianmukaisen perustan lausunnon antamiselle. Lausunto Esitämme lausuntonamme, että rahastoesite sisältää 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen nro :ssä tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavaksi vaaditut tiedot ja että rahastoesitteen numerotiedot vastaavat vuoden 2012 tarkastettua vuosikertomusta ja 30. kesäkuuta 2012 päivättyä puolivuotiskertomusta, jonka sisältämiä tietoja ei ole tilintarkastettu. Rahastoesitettä koskevat lisätiedot Haluamme lausuntoamme muuttamatta kiinnittää huomiota johdon kuvaukseen rahaston sijoitustilanteesta ja riskeistä, jotka on esitetty kohdassa 8, sekä rahaston riskitilanteeseen ja riskitekijöihin, jotka on esitetty kohdassa 9. Kyseisissä kohdissa kuvaillaan muun muassa rahaston riskiprofiilia ja salkun koostumuksen rajoittamiseen liittyviä toimenpiteitä, joista hallitus on päättänyt rahaston riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Kööpenhaminassa, 4. kesäkuuta 2013 KPMG Auktorisoitu tilintarkastusyhteisö Per Gunslev auktorisoitu tilintarkastaja Anja Bjørnholt Lüthcke auktorisoitu tilintarkastaja 4

6 Merkintäperiaatteet Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL Investeringsforeningen Danske Investin hallitus on päättänyt 4. kesäkuuta 2013, että Global StockPicking Akkumulerende KL -sijoitusrahaston rahasto-osuuksia tarjotaan merkittäväksi seuraavilla ehdoilla, jotka julkaistaan 17. kesäkuuta 2013: Global StockPicking, osuuslaji EUR Global StockPicking Akkumulerende, klasse DKK Esite korvaa tähän saakka voimassa olleen rahastoesitteen. Esite on laadittu n määräysten ja lainsäädännön sekä 14. joulukuuta 2012 annetun tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. tietoja koskevan asetuksen nro 1318 mukaisesti. Esite on toimitettu n finanssivalvonnalle (Finanstilsynet) sijoitusrahastoista ym. annetun lain 11 luvun mukaisesti. Esite toimitetaan myös Suomen viranomaisille osuuksien kyseisessä maassa tapahtuvaa markkinointia varten. Rahasto-osuuksia ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ja Kanadassa, eikä rahastoesitettä saa toimittaa näissä maissa asuville sijoittajille. Tämän rahastoesitteen sisältämiä tietoja ei tule pitää sijoitusneuvontana tai muuna neuvontana. Sijoittajia kehotetaan pyytämään yksilöllistä neuvontaa sijoittamisesta ja siihen liittyvistä seikoista. Kaikkia tämän rahastoesitteen sisältämiä tietoja, sijoitusstrategia ja riskiprofiili mukaan lukien, voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä lainsäädännön ja rahaston sääntöjen sallimissa puitteissa. Jos tanskankielisen rahastoesitteen ja sen käännettyjen versioiden välillä on ristiriita, tanskankielinen julkaisu on ratkaiseva. Ellei muuta mainita, kaikki viittaukset lainsäädäntöön koskevat n lainsäädäntöä. 1. Rahaston nimi, osoite jne. Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Puh.: Faksi: Rahasto (Foreningen) Rahasto (foreningen) on perustettu 25. marraskuuta Rahasto (foreningen) on rekisteröity n finanssivalvontaan (Finanstilsynet) FT-numerolla ja n yritysrekisteriin (Det Centrale Virksomhedsregister) CVR-numerolla Rahaston (foreningen) tavoitteet Rahaston (foreningen) tavoitteena on ottaa vastaan varoja laajalta sijoittajapiiriltä tai suurelta yleisöltä ja sijoittaa ne arvopapereihin riskien hajauttamisen periaate huomioon ottaen sijoitusrahastoista ym. annetun lain 13 ja 14 luvun säännösten mukaisesti sekä osuudenomistajien pyynnöstä lunastaa heidän osuuksiaan varoilla, jotka ovat peräisin tästä toiminnasta, vrt. rahaston sääntöjen 13. Näin ollen kohdearvopaperit pyritään valitsemaan siten, että niistä saadaan tyydyttävä tuotto. 5

7 3. Rahaston (foreningen) hallitus Asianajaja Jørn Ankær Thomsen Johtaja Agnete Raaschou-Nielsen Gorrissen Federspiel Hauchsvej 8 Silkeborgvej 2 DK-1825 Frederiksberg C DK-8000 Århus C Toimitusjohtaja Lars Fournais Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 DK-2605 Brøndby Tekninen johtaja Birgitte Brinch Madsen Maersk FPSOs A.P. Møller - Mærsk A/S Esplanaden 50 DK-1098 København K Johtaja Walther V. Paulsen Johtaja Jens Peter Toft Tuborg Havnepark 20, 2. th. toft advice aps DK-2900 Hellerup Sankt Annæ Plads 13 DK-1250 København K 4. Rahaston (foreningen) omaisuudenhoitopalvelun tarjoaja Danske Invest Management A/S Katso kohta 25. Omaisuudenhoitoyhtiö (ajanjaksolle 30. kesäkuuta 2013 saakka katso Liite 5) 5. Rahaston (foreningen) tilintarkastajat KPMG Auktorisoitu tilintarkastusyhteisö Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 DK-2000 Frederiksberg CVR-numero Rahaston (foreningen) valvontaviranomainen Finanstilsynet Puh.: Århusgade 110 Faksi DK-2100 København Ø 7. Rahaston (foreningen) kalenteri Elokuu 2013: Puolivuosikertomus Maaliskuu 2014: Vuosikertomus 2013 Huhtikuu 2014: Osuudenomistajakokous 6

8 Sijoitusrahaston sijoituspolitiikka, riskit jne. 8. Global StockPicking Akkumulerende KL -sijoitusrahasto Sijoitusrahasto on perustettu 21. kesäkuuta 2002 nimellä Verden Akkumulerende ja sen nimi muutettiin vuonna 2010 muotoon Global StockPicking Akkumulerende. Yhtiökokous päätti keväällä 2011, että osuuslajien vaihtamisen tulisi olla mahdollista sijoitusrahastossa, minkä vuoksi sijoitusrahaston nimeen lisättiin merkintä KL. Sijoitusrahasto on kasvurahasto, joka jakautuu osuustodistuksiin. Hallitus päätti 11. syyskuuta 2012 perustaa sijoitusrahastoon seuraavat osuuslajit: Global StockPicking, osuuslaji EUR Global StockPicking Akkumulerende, klasse DKK Yleistä kaikille osuuslajeille Osuuslajit ovat kasvuosuuksia ja ne jakautuvat osuustodistuksiin. Yksittäisen osuuslajin vertailuindeksi on mainittu, mikäli osuuslaji käyttää sellaista. Jos osuuslajin vertailuindeksi on vaihdellut eri ajankohtina, annetulla ajanjaksolla käytetty vertailuindeksi sisältyy vertailuindeksin tuotto- ja keskihajontalaskelmiin. Rahastoyhtiön hallitus on vahvistanut sosiaalisesti vastuullisen sijoittamisen politiikan, mistä seuraa, että rahaston ja sitä kautta myös sen sijoitusrahastojen ja osuuslajien sijoitukset arvioidaan YK:n yritysten ihmisoikeussääntöjen (UN Human Rights Norms for Business) ja eräiden muiden, useiden valtioiden hyväksymien kansainvälisten normien mukaisesti. Tarkempia tietoja sijoitusrahaston määrällisistä rajoista ja menetelmistä, joita omaisuudenhoitoyhtiö käyttää näiden rajojen noudattamisen valvontaan, saa ottamalla yhteyttä Danske Invest Management A/S:ään. Sijoittajat voivat lisäksi saada tietoja tärkeimpien riskien viimeaikaisesta kehityksestä ja sijoitusrahaston yksittäisten instrumenttiryhmien tuotoista. Sijoitusrahaston varat sijoitetaan pääasiassa: 1. markkinoille, jotka sijaitsevat EU- tai ETA-maassa tai 2. markkinoille, jotka ovat World Federation of Exchanges -järjestön jäseniä tai 3. markkinoille, jotka ovat Federation of European Securities Exchanges -järjestön Full Member- tai Associate Member -jäseniä tai 4. markkinoille, jotka n finanssivalvonta (Finanstilsynet) on hyväksynyt erikseen. Tämän lisäksi rahaston varoista voidaan yleisesti ottaen sijoittaa enintään 10 prosenttia muille markkinoille ja listaamattomiin osakkeisiin. Sääntöjen mukaiset sijoituskohteet Sijoitusrahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakkeen tuotto-odotusten perusteella valittuihin osakkeisiin. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita, ks. n sijoitusrahastoista ym. annetun lain 3 :n 1 momentti. Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta. ks. n sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124. Sijoitusrahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan muihin rahastoihin (forening), sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Sijoitusrahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin ym., ks. sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 :n 4 momentti. 7

9 Sijoitusrahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja n finanssivalvonnan (Finanstilsynet) määrittämien sääntöjen mukaisesti. Sijoitusrahaston salkun koostumusta koskevat rajoitukset ja tarkennukset: Hallitus on tällä hetkellä määrittänyt seuraavat sijoituksia koskevat lisärajoitukset ja -tarkennukset: - Salkkuun kuuluu lähtökohtaisesti osaketta. - Sijoitusrahasto ei käytä rahaston säännöissä annettua mahdollisuutta sijoittaa muihin rahastoihin (forening), sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. - Sijoitusrahasto voi sijoittaa talletustodistuksiin, kuten ADR- ja GDR-sijoitustodistuksiin. - Sijoitusrahasto ei sijoita listaamattomiin arvopapereihin, mutta voi omistaa jaettuja listaamattomia ja listalta poistettuja arvopapereita. - Sijoitusrahasto ei saa käyttää johdannaisinstrumentteja aktiivisesti, mutta voi omistaa jaettuja johdannaisinstrumentteja. - Tracking error -tunnusluvun tavoite on alle 10 prosentin taso. Tracking error kertoo, miten paljon rahaston tuotto eroaa vertailuindeksin tuotosta. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain sijoitusrahaston riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Global StockPicking, osuuslaji EUR osuuslajin erityisehdot Osuuslajia tarjotaan Suomessa ja sen nimi Global StockPicking vaihtuu 17. kesäkuuta 2013 otsikossa mainituksi. Osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus ei ole tällä hetkellä vahvistanut osuuslajikohtaisia sijoittamista koskevia rajoituksia ja tarkennuksia. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi Osuuslajin vertailuindeksi on MSCI AC World Index sisältäen nettotuotot euroina. Vertailuindeksin ja osuuslajin tuotto ja keskihajonta osuuslajin perustamisesta alkaen on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Global StockPicking, osuuslaji EUR Joulukuu 2012 Vertailuindeksin tuotto, % p.a. 0,00 2) Keskihajonta, prosenttiyksikköä 3) Sijoitusrahaston tuotto -1,67 Keskihajonta, prosenttiyksikköä 3) Tuotto ilmaisee, kuinka paljon kuluvan vuoden alussa sijoitettu 100 EUR on tuottanut kurssivoittoina. 2 ) Vertailuindeksin tuotto on laskettu sijoitusrahaston perustamiskuukauden lopusta lähtien. 3) Keskihajontaa ei ole määritetty vuodelle 2012, koska epävarmuus on liian suuri yhtä vuotta lyhyemmillä ajanjaksoilla. Lähde: Danske Capital ja Danske Invest. 8

10 On syytä huomata, että osuuslajin tuotosta on vähennetty kaupankäynnin kulut ja muut juoksevat kulut, kun taas vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriski, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, osakemarkkinan volatiliteettiin liittyvät riskit ja valuuttariski, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 0. Muiden osuuslajiin liittyvien asioiden osalta viitataan kohtiin 15. Merkintäkurssi, 16. Merkintäpaikka, 18. Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu, 20. Vaihtokelpoisuus ja lunastus, 21. Listautumiset, 22. Rahastoosuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen ja 26. Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. kesäkuuta 2013 saakka katso Liite 4). 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät Muiden osuuslajiin liittyvien asioiden osalta viitataan kohtiin 16. Merkintäkurssi, 17. Merkintäpaikka, 19. Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu, 21. Vaihtokelpoisuus ja lunastus, 22. Listautumiset, 23. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen ja 27. Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. kesäkuuta 2013 saakka katso Liite 4). Global StockPicking Akkumulerende, klasse DKK osuuslajin erityisehdot Osuuslajia tarjotaan ssa. Se on aiemman Global StockPicking Akkumulerende KL -sijoitusrahaston seuraaja. Osuuslajin nimi Global StockPicking Akkumulerende, klasse DK vaihtuu 17. kesäkuuta 2013 otsikossa mainituksi. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus ei ole tällä hetkellä vahvistanut osuuslajikohtaisia sijoittamista koskevia rajoituksia ja tarkennuksia. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi Osuuslajin vertailuindeksi on MSCI AC World Index sisältäen nettotuotot. Vertailuindeksin ja osuuslajin tuotto ja keskihajonta viimeisten viiden vuoden ajalta on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Global StockPicking Akkumulerende, klasse DKK 2012 Vertailuindeksin tuotto, % p.a. -39,31 30,39 20,68-4,50 14,79 2) Keskihajonta, prosenttiyksikköä 19,85 17,37 9,68 11,80 7,33 Sijoitusrahaston tuotto, % p.a. 1) -37,84 2) 27,28 2) 24,14 2) -6,27 2) 13,91 Keskihajonta, 19,59 17,23 9,26 10,43 7,62 prosenttiyksikköä 1) Tuotto ilmaisee, kuinka paljon kuluvan vuoden alussa sijoitettu 100 DKK on tuottanut kurssivoittoina. 2) Sijoitusrahastoa ei ollut jaettu osuuslajeihin, joten tuotto on sama kuin sijoitusrahaston kokonaistuotto. Lähde: Bloomberg ja Danske Invest. On syytä huomata, että osuuslajin tuotosta on vähennetty kaupankäynnin kulut ja muut juoksevat kulut, kun taas vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. 9

11 Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriski, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, osakemarkkinan volatiliteettiin liittyvät riskit ja valuuttariski, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 0. Muiden osuuslajiin liittyvien asioiden osalta viitataan kohtiin 15. Merkintäkurssi, 16. Merkintäpaikka, 18. Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu, 20. Vaihtokelpoisuus ja lunastus, 21. Listautumiset, 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen ja 26. Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. kesäkuuta 2013 saakka katso Liite 4). 10. Riskiolosuhteet ja riskitekijät Muiden osuuslajiin liittyvien asioiden osalta viitataan kohtiin 15. Merkintäkurssi, 16. Merkintäpaikka, 18. Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu, 20. Vaihtokelpoisuus ja lunastus, 21. Listautumiset, 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen ja 26. Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. kesäkuuta 2013 saakka katso Liite 4). 11. Riskiolosuhteet ja riskitekijät Kuten kaikkiin sijoituksiin, myös tähän sijoitusrahastoon (osuuslajeihin) sijoittamiseen liittyy sijoittajalle syntyvän tappion riski. Sijoittajan on syytä huomata, ettei sijoitus vastaa käteissijoitusta ja ettei sijoituksen arvo ole taattu. Sijoitusrahaston/osuuslajin osuuksien arvo voi näin ollen tiettynä ajankohtana olla sijoitusajankohdan arvoa suurempi, yhtä suuri kuin sijoitusajankohdan arvo tai sitä pienempi. Seuraavassa taulukossa on esitetty osuuslajien riskiluokat asteikolla 1 7. Riskiluokka ilmaisee riskin ja tuottomahdollisuuksien välisen tyypillisen yhteyden osuuslajiin sijoitettaessa. Riskiluokka perustuu osuuslajin todellisen arvon vaihteluun viimeisten viiden vuoden aikana ja/tai edustaviin tietoihin. Riskiluokka 1 tarkoittaa pientä kurssivaihtelua ja siten pientä riskiä, johon liittyy tyypillisesti alhaisempi tuotto. Riskiluokka 7 tarkoittaa suurta kurssivaihtelua ja siten suurta riskiä, johon liittyy tyypillisesti mahdollisuus korkeampaan tuottoon. Sijoittajan on syytä huomata, ettei osuuslajien määritys tiettyyn riskiluokkaan ole pysyvä, vaan riskiluokka voi vaihdella ajan mittaan. Lisäksi riskiluokan laskemiseen käytettävien historiallisten tietojen perusteella ei ehkä voida muodostaa luotettavia oletuksia riskiprofiilin tulevasta kehityksestä. Viimeisimmät lasketut riskiluokat on esitetty osuuslajin sijoittajalle annettavissa avaintiedoissa, jotka ovat saatavana osoitteesta Sijoitusrahasto Tämänhetkinen riskiluokka (asteikko 1 7) Global StockPicking, osuuslaji EUR 6 Global StockPicking Akkumulerende, klasse DKK 6 Sijoitusrahaston (osuuslajin) sijoitusalan vuoksi sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen seuraavista riskitekijöistä (jotka on esitetty satunnaisessa järjestyksessä), vrt. yksittäisten osuuslajien tiedot kohdassa 8. Vastapuoliriski: Lainoihin, johdannaisinstrumentteihin ja talletustodistuksiin, kuten ADR- ja GDRsijoitustodistuksiin ym. sijoittamiseen voi liittyä riski siitä, ettei vastapuoli täytä velvollisuuksiaan. Yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit: Yksittäisen arvopaperin arvo voi heilahdella enemmän kuin koko markkinan, minkä vuoksi sen tuotto voi poiketa markkinan tuotosta huomattavasti. Valuuttamarkkinan muutokset sekä lainsäädäntöön, kilpailuun, markkinoihin ja likviditeettiin liittyvät olosuhteet voivat vaikuttaa yrityksen tuottoihin. Koska sijoitusrahasto voi sijoitusajankohtana sijoittaa yksittäiseen yritykseen jopa 10 % varoistaan, sijoitusrahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti yksittäisten osakkeiden heilahtelun vuoksi. Yritys voi mennä konkurssiin, jolloin siihen tehty sijoitus menetetään. Ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvä riski: Hyvin järjestäytyneille ja pitkälle kehittyneille ulkomaisille markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyy yleensä kokonaissalkun kannalta pienempi riski kuin sijoituksiin, 10

12 jotka tehdään pelkästään johonkin yksittäiseen maahan tai yksittäiselle markkinalle. Ulkomaiset markkinat voivat kuitenkin olla epävakaampia kuin n markkina. Syynä on suurempi yrityskohtaisiin, poliittisiin, lainsäädäntöön liittyviin, markkinoihin liittyviin ja yleisiin taloudellisiin olosuhteisiin liittyvän voimakkaan reaktion riski. Ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyy myös altistuminen valuutoille, joiden arvo n kruunun suhteen voi vaihdella enemmän tai vähemmän. Kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvä riski: Kehittyvät markkinat käsittävät käytännössä kaikki Latinalaisen Amerikan, Aasian (paitsi Japani, Hongkong ja Singapore), Itä-Euroopan ja Afrikan maat. Maalle voi olla tunnusomaista poliittinen epävakaus, suhteellisen epävarmat finanssimarkkinat, suhteellisen epävarma taloudellinen kehitys sekä kehittyvät osake- ja obligaatiomarkkinat. Kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin voi liittyä erityisriskejä, joita ei esiinny kehittyneillä markkinoilla. Epävakaa poliittinen järjestelmä tarkoittaa suurempaa äkillisten ja perustavien poliittisten ja taloudellisten mullistusten riskiä. Sijoittajille tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että omaisuus kansallistetaan, omaisuuden käyttömahdollisuuksia rajoitetaan tai että markkinoille syntyy valtiollisia valvonta- ja hallintamekanismeja. Valuutan arvo saattaa vaihdella suuresti ja odottamattomasti. Muutamat maat ovat jo ottaneet käyttöön valuutan vientirajoituksia tai voivat tehdä sen lyhyellä varoitusajalla. Kehittyvien markkinoiden likviditeetti voi olla laskeva taloudellisten ja poliittisten muutosten seurauksena. Vaikutus voi myös olla pysyvämpi. Osakemarkkinan volatiliteettiin liittyvä riski: Osakemarkkinoiden volatiliteetti voi olla suuri ja vaihdella huomattavasti. Volatiliteetti voi olla reaktio, joka johtuu esimerkiksi yrityskohtaisista tai poliittisista ja lainsäädäntöön liittyvistä tilanteista tai toimialakohtaisista, alueellisista, paikallisista tai yleisistä markkinoihin ja talouteen liittyvistä olosuhteista. Valuuttariski: Ulkomaisiin arvopapereihin tehtäviin sijoituksiin liittyy altistuminen valuutoille, joiden arvo voi vaihdella enemmän tai vähemmän osuusluokan valuuttaan verrattuna. Yksittäisen osuuslajin kurssiin voivat näin ollen vaikuttaa näiden valuuttojen kurssien väliset vaihtelut. Osuusluokilla, jotka systemaattisesti suojautuvat osuusluokan perusvaluutan suhteen, on hyvin rajallinen valuuttariski. Mahdollinen suojauksen käyttö käy ilmi sijoitusrahaston sijoitusalueen kuvauksesta, joka on esitetty salkun koostumuksen rajoitusten yhteydessä. Edellä esitettyjen riskien lisäksi myös muut tekijät voivat vaikuttaa sijoitusten todellisen arvon muodostumiseen. Lisäksi osakemarkkinoiden eri osat voivat reagoida olosuhteisiin eri tavoin. 12. Sijoitusrahaston/osuuslajin tyypillinen sijoittaja Sijoitusrahaston/osuuslajin tyypillinen sijoittaja haluaa hyötyä sijoitusrahaston/osuuslajin hajautetusta riskistä sen sijaan, että hän tekisi itse yksittäisiä sijoituksia ja kokoaisi oman arvopaperisalkun. Tyypilliselle sijoittajalle sijoitus on osa kokonaissalkkua. Katso taulukko alla. Osuuslaji Tyypillinen sijoittajan kansallisuus ja mahd. pääomaluokka Tyypillinen sijoitushorisontti, minimi Global StockPicking, osuuslaji EUR Suomalainen sijoittaja 3 vuotta Global StockPicking Akkumulerende, klasse DKK lainen eläkesijoittaja tai yritysverojärjestelmän mukaisesti sijoittava sijoittaja 3 vuotta 13. FT-numero, ISIN-koodi ja SE-numero n finanssivalvonta (Finanstilsynet) on rekisteröinyt sijoitusrahaston FT-numerolla ja n elinkeinohallitus (Erhvervssstyrelsen) SE-numerolla

13 Sijoitusrahasto SE-numero ISIN-koodi Global StockPicking, osuuslaji EUR DK Global StockPicking Akkumulerende, klasse DKK DK Kurssi, tuotonmaksu, verotus ym. 14. Tuotto, tuotonmaksu ja kurssivaihtelut Sijoitusrahasto/osuuslaji ei jaa tuottoa, vaan sijoittaa vuoden tuloksen pääomaan. Sijoitusrahaston/osuuslajin sijoituksen tuotto näkyy sijoitusrahaston rahasto-osuuden kurssin muutoksena (positiivinen tai negatiivinen). 15. Sijoitusrahaston verotus- ja ilmoitussäännöt Sijoitusrahasto (osuuslajit) ei lähtökohtaisesti ole verovelvollinen, koska osuuslajit ovat kasvu-osuuksia, ks. yhtiöverolain 3 :n 1 momentin 19 kohta. Ulkomailta saatavasta tuotosta kannetaan kuitenkin lähtömaassa tyypillisesti 15 prosentin vero. Verotus vaihtelee lähtömaan verolainsäädännön mukaan ja sen mukaan, onko lla ja kyseisellä maalla kaksinkertaisen verotuksen estävä sopimus. 16. Sijoittajien verotus ssa verovelvolliset sijoittajat Seuraavassa on lyhyt kuvaus Global StockPicking Akkumulerende, klasse DKK -osuuslajiin sijoittavien, ssa verovelvollisten sijoittajien verotuksesta. Tiedot vastaavat tämän rahastoesitteen laatimishetken tilannetta. Tiedot ovat luonteeltaan yleisiä, minkä vuoksi tässä ei käsitellä erityissäännöksiä tai yksityiskohtia. Verotuskohtelu riippuu sijoittajan omasta tilanteesta ja voi vaihdella lainsäädännön tai sijoittajan olosuhteiden muutosten vuoksi. Siltä osin kuin kyse on henkilön vapaasta varallisuudesta, osuuksien tuotto verotetaan inventaarioperiaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että realisoitunut ja realisoimaton voitto verotetaan vuosittain realisoitunut ja realisoimaton tappio vähentäen. Vuotuinen tuotto otetaan huomioon pääomatuloissa. Myös elinkeinoverotuksen piiriin kuuluvat varat verotetaan vastaavalla tavalla. Osuuksien tuotto tai mahdollinen tappio otetaan huomioon elinkeinotoiminnan verotettavassa voitossa. Siltä osin kuin kyseessä ovat eläkevarat, osuuksien tuotto verotetaan inventaarioperiaatteen mukaisesti vuosikohtaisessa verotuksessa eläketuoton verotuksesta annetun lain mukaisesti. Jos kyseessä ovat yhtiön tai rahaston varat, tuotto ja tappio otetaan huomioon verotettavissa tuloissa, joita verotetaan yhtiöverolain tai rahastoverotuslain mukaisesti. Verotus tapahtuu molemmissa tapauksissa inventaarioperiaatteen mukaisesti. Lisätietoja verotuksesta saa rahastoyhtiöstä. Osuudenomistajan on pyydettävä yksityiskohtaisempia tietoja omalta verotusneuvojaltaan. Osuuksien ostot ja myynnit sekä omistukset vuoden lopussa ilmoitetaan veroviranomaisille. Suomessa verovelvolliset sijoittajat Seuraavassa on lyhyt kuvaus Global StockPicking, osuuslaji EUR -osuuslajiin sijoittavien yksityissijoittajien verotuksesta. Tiedot vastaavat tämän rahastoesitteen laatimishetken tilannetta. Osuuksien myyntivoitto verotetaan pääomatulona siihen sovellettavien määräysten mukaisesti. Tappion voi vähentää voitosta vain tiettyjen Suomen tuloverolakiin perustuvien säännösten mukaisesti. Määrältään vähäiset voitot ja tappiot eivät kuitenkaan tietyissä tilanteissa ole veronalaisia, eikä niitä saa vähentää. 12

14 Jos sijoitus on tehty sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain ( /1183) mukaisesti, sovelletaan erityisiä verotussäännöksiä. Lisätietoja verotuksesta saa rahastoyhtiöstä. Osuudenomistajan on pyydettävä yksityiskohtaisempia tietoja omalta verotusneuvojaltaan. 17. Merkintäkurssi Merkintä ja merkintäkulut Global StockPicking Akkumulerende, klasse DKK -osuuslaji Osuuslajin merkintäkurssi (emissiohinta) vahvistetaan kaksihintamenetelmän (dobbeltprismetoden) perusteella (ks. n finanssivalvonnan (Finanstilsynet) asetus emissio- ja lunastushintojen laskemisesta tanskalaisten yhteissijoitusyhtiöiden ym. osuuksien merkinnän ja lunastuksen yhteydessä, 4 ) osuuslajin todellisena arvona, johon lisätään rahoitusinstrumenttien (arvopaperien) ostamisesta aiheutuvat kulut ja emissiokulut kattava summa (emissiopalkkio). Todellinen arvo lasketaan jakamalla laskentahetken osuus rahaston varoista osuuslajista merkittyjen osuuksien määrällä. Jaettava osuus vastaa sitä osaa kokonaissalkusta, josta osuuslaji saa tuottoa, ja summaa oikaistaan mahdollisilla osuuslajista johtuvilla osuuslajikohtaisilla varoilla ja kuluilla. Emissiopalkkion koostumus ja enimmäismäärä on esitetty Liitteessä 1. Näin laskettu emissiohinta pyöristetään, ks. kohta 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen. Ilmoitettu emissiopalkkion enimmäismäärä voi ylittyä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, josta seuraa rahoitusvälineiden ostamiseen liittyvien muiden markkinaperustaisten maksujen nousu. Rahasto ilmoittaa tällaisen tilanteen syntyessä kyseisen kauden todellisen emissiopalkkion sivustolla Muutokset ilmoitetaan lisäksi NASDAQ OMX Copenhagen A/S:n kautta. Global StockPicking, osuuslaji EUR -osuuslaji Merkintäkurssi (emissiohinta) vahvistetaan mukautetulla yksihintamenetelmällä (enkeltprismetoden) (ks. n finanssivalvonnan (Finanstilsynet) asetus emissio- ja lunastushintojen laskemisesta tanskalaisten yhteissijoitusyritysten ym. osuuksien merkinnän ja lunastuksen yhteydessä, 6 ). Tämän mukaan osuuksien arvon määrittämiselle vahvistetaan yksi tai useita ajankohtia. Rahaston vastaanottamien osuuksien liikkeeseenlaskupyyntöjen selvittämistä varten rahasto vahvistaa todellista arvoa vastaavan emissiohinnan seuraavana mahdollisena määritysajankohtana. Todellinen arvo lasketaan jakamalla laskentahetken osuus rahaston varoista osuuslajista merkittyjen osuuksien määrällä. Jaettava osuus vastaa sitä osaa kokonaissalkusta, josta osuuslaji saa tuottoa, ja summaa oikaistaan mahdollisilla osuuslajista johtuvilla osuuslajikohtaisilla varoilla ja kuluilla. Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt, että edellä mainittuun todelliseen arvoon lisätään jokaisen nettoemission yhteydessä summa, joka kattaa kaupankäyntikulut. Se lasketaan kaupan todellisten ehtojen (välityspalkkio, kurssispread ja muut kaupankäyntikulut) perusteella. Maksun tämänhetkinen suuruus käy ilmi liitteestä 1. Näin laskettu emissiohinta pyöristetään, ks. kohta 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen. Rahaston klo Suomen aikaa mennessä vastaanottamat kirjalliset osuuksien merkintäpyynnöt selvitetään emissiohintaan, joka vahvistetaan samana pankkipäivänä klo Suomen aikaa, elleivät mahdolliset markkinoihin liittyvät tai tekniset esteet estä sitä. Ellei kyseinen päivä ole pankkipäivä ssa, emissiohinta määritetään klo 15,00 Suomen aikaa seuraavana päivänä, joka on pankkipäivä sekä ssa että Ruotsissa. Suurten liikkeeseenlaskujen yhteydessä emissiohinta voidaan kuitenkin vahvistaa todellisten kauppahintojen perusteella myöhemmin samana päivänä, kun rahasto on ostanut liikkeeseenlaskujen vuoksi tarvittavat arvopaperit. 18. Merkintäpaikka Global StockPicking Akkumulerende, klasse DKK -osuuslaji 13

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Afrika, klass SEK Afrika Akkumulerende, klasse DKK Afrikka,

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Japan Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF India ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto ) JPMorgan s EU Government Bond ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahaston sääntöjen ja avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Tätä Rahastoesitettä

Lisätiedot

RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, Freedom ja Presto Heinäkuu 2015 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1.

Lisätiedot

RAHASTOESITE. UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015

RAHASTOESITE. UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015 RAHASTOESITE UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015 Tätä rahastoesitettä täydentävät kunkin rahaston säännöt. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöstään tutustua myös rahaston avaintietoesitteeseen ja rahaston sääntöihin.

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 12.11.2009 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 2283

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Varsinainen rahastoesite Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Hedge on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 2.8.2010 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 2283

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 20.1.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 4.4.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014 N HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SISÄLLYS RAHASTOESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT JA LUNASTUKSET

Lisätiedot

PYN Elite Erikoissijoitusrahasto. Rahastoesite 1.8.2015

PYN Elite Erikoissijoitusrahasto. Rahastoesite 1.8.2015 PYN Elite Erikoissijoitusrahasto Rahastoesite 1.8.2015 SISÄLTÖ YLEISTÄ PYN ELITE ERIKOISSIJOITUSRAHASTOSTA 3 RAHASTON SIJOITUSTOIMINTA 4 RAHASTO-OSUKSIEN MERKITSEMINEN JA LUNASTAMINEN 6 RAHASTO-OSUUDEN

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite

ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite ALFRED BERG Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto Varsinainen rahastoesite HELMIKUU 2010 LISÄTIETOJA: ALFRED BERG 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG HUOMAUTUS Varsinaista rahastoesitettä

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Varsinainen rahastoesite 1.5.2014 13.8.2014 Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot

Lisätiedot

CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto

CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto RAHASTOESITE 18.3.2015 CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite 20.1.2015 Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Japani

Lisätiedot

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

SEB. Rahastoyhtiön omistajapolitiikka. Asiamiehen käyttö 1 (9)

SEB. Rahastoyhtiön omistajapolitiikka. Asiamiehen käyttö 1 (9) SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:n rahastojen rahastoesite 11.6.2015 Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahastojen sääntöjen ja avaintietoesitteiden lisäksi julkistettava hallinnoimistaan sijoitusrahastoista

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite 18.3.2015 YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot