Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL"

Transkriptio

1 RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Afrika, klass SEK Afrika Akkumulerende, klasse DKK Afrikka, osuuslaji EUR 4. kesäkuuta 2013

2 Vastuu rahastoesitteestä: 3 Riippumattomien tilintarkastajien lausunto rahastoesitteestä 4 Merkintäperiaatteet 5 1. Rahasto (Foreningen) nimi, osoite jne Rahaston (foreningen) tavoitteet 5 3. Rahaston (foreningen) hallitus 6 4. Rahaston (foreningen) omaisuudenhoitoyhtiö 6 5. Rahaston (foreningen) tilintarkastaja 6 6. Rahaston (foreningen) valvontaviranomainen 6 7. Rahaston (foreningen) kalenteri 6 Sijoitusrahaston sijoituspolitiikka, riskit jne Sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL 7 Yleistä osuuslajeista 7 Afrika, klass SEK osuuslajin erityisehdot 8 Afrika Akkumulerende, klasse DKK osuuslajin erityisehdot 9 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät Sijoitusrahaston/osuuslajin tyypillinen sijoittaja FT-numero, ISIN-koodi ja SE-numero 12 Kurssi, tuotonmaksu, verotus ym Tuotto, tuotonmaksu ja kurssivaihtelut Sijoitusrahastoa/osuuslajeja koskevat verotus- ja ilmoitussäännöt Sijoittajien verotus 13 Merkintä ja merkintäkulut Merkintäkurssi Merkintäpaikka Jatkuva liikkeeseenlasku Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu Emissio- ja lunastushinnat jne. 16 Vaihto, lunastus ja lunastuskulut Vaihtokelpoisuus ja lunastus Listautumiset Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen Luovutettavuus 18 Johto, yhteistyökumppanit ja juoksevat kulut Hallinto Omaisuudenhoitoyhtiö (ajanjaksolle 30. kesäkuuta 2013 saakka katso Liite 4) Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4) Välittäjä (voimassa 1. heinäkuuta 2013 lähtien) Salkunhoitaja ja sijoitusneuvoja (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4) Prosentuaaliset vuosikulut (ÅOP) 21 Oikeudet, säännöt, kirjanpito jne Rekisteröinti Äänioikeus ja muut oikeudet Rahaston, sijoitusrahaston tai osuuslajin toiminnan lopettaminen Rahaston säännöt, avaintietoesite, vuosikertomus jne Kirjanpito Tilapäisrahoitus 22 DI Afrikka - Akkumulerende KL_

3 36. Varat 22 Liite 1 24 Liite 2 25 Liite 3 26 Liite 4 27 Liite 5 30 Liite 6 31 DI Afrikka - Akkumulerende KL_

4 Vastuu rahastoesitteestä: Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL Toteamme lausuntonamme, että tämän rahastoesitteen tiedot pitävät käsittääksemme paikkansa ja että tietääksemme esitteessä ei ole tosiseikkoja vääristäviä puutteita. Kaikki olennaiset hallintokäytäntöjä, tilintarkastuskäytäntöjä ja sisäisiä asiakirjoja koskevat tiedot on otettu huomioon esitteessä, ja esite sisältää käsityksemme mukaan kaikki olennaiset tiedot, joilla voi olla vaikutusta potentiaalisten sijoittajien päätökseen. Kgs. Lyngbyssä, 4. kesäkuuta 2013 Hallitus: Jørn Ankær Thomsen puheenjohtaja Agnete Raaschou-Nielsen varapuheenjohtaja Lars Fournais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft Omaisuudenhoitopalvelun tarjoaja: Danske Invest Management A/S Thomas Mitchell toimitusjohtaja Robert Mikkelstrup apulaisjohtaja Jørgen Pagh apulaisjohtaja DI Afrikka - Akkumulerende KL_

5 Riippumattomien tilintarkastajien lausunto rahastoesitteestä Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL Investeringsforeningen Danske Investin tarjoaman sijoitusrahaston Afrika Akkumulerende KL potentiaalisille osuudenomistajille Olemme tarkastaneet johdon laatiman rahastoesitteen, joka on päivätty 4. kesäkuuta 2013 ja joka on laadittu tanskalaisten sijoitusrahastojen (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavista tiedoista 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen 1318 mukaisesti. Rahaston hallitus vastaa rahastoesitteestä, sen sisällöstä ja tietojen esitystavasta ja on antanut erityisen tätä koskevan lausunnon. Meidän tehtävänämme on antaa lausunto siitä, sisältääkö rahastoesite 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen nro :ssä tanskalaisten sijoitusrahastojen (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavaksi vaaditut tiedot ja vastaavatko numerotiedot vuoden 2012 vuosikertomuksessa ja 30. kesäkuuta 2012 annetussa puolivuosikertomuksessa ilmoitettuja tietoja. Tarkastustapa Olemme tehneet työmme kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ja n tilintarkastuslain erityissäännösten mukaisesti siten, että saamme hyvän varmuuden lausuntomme perustaksi. Olemme näin ollen lukeneet rahastoesitteen ja arvioineet, sisältääkö se 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen nro :ssä tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavaksi vaaditut tiedot ja vastaavatko rahastoesitteen numerotiedot vuoden 2012 tarkastettua vuosikertomusta ja 30. kesäkuuta 2012 päivättyä puolivuotiskertomusta, jonka sisältämiä tietoja ei ole tilintarkastettu. Tavanomaisen käytännön mukaisesti tässä lausunnossa ei käsitellä johdon arvioita. Tehty tarkastus antaa käsittääksemme riittävän ja asianmukaisen perustan lausunnon antamiselle. Lausunto Esitämme lausuntonamme, että rahastoesite sisältää 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen nro :ssä tanskalaisten sijoitusrahastojen (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavaksi vaaditut tiedot ja että rahastoesitteen numerotiedot vastaavat vuoden 2012 tarkastettua vuosikertomusta ja 30. kesäkuuta 2012 päivättyä puolivuotiskertomusta, jonka sisältämiä tietoja ei ole tilintarkastettu. Rahastoesitettä koskevat lisätiedot Haluamme lausuntoamme muuttamatta kiinnittää huomiota johdon kuvaukseen rahaston sijoitustilanteesta ja riskeistä, jotka on esitetty kohdassa 8, sekä rahaston riskitilanteeseen ja riskitekijöihin, jotka on esitetty kohdassa 9. Kyseisissä kohdissa kuvaillaan muun muassa rahaston riskiprofiilia ja salkun koostumuksen rajoittamiseen liittyviä toimenpiteitä, joista hallitus on päättänyt rahaston riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Kööpenhaminassa, 4. kesäkuuta 2013 KPMG Auktorisoitu tilintarkastusyhtiö Per Gunslev auktorisoitu tilintarkastaja Anja Bjørnholt Lüthcke auktorisoitu tilintarkastaja DI Afrikka - Akkumulerende KL_

6 Merkintäperiaatteet Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL Investeringsforeningen Danske Investin hallitus on päättänyt 4. kesäkuuta 2013, että Afrika Akkumulerende KL -sijoitusrahaston rahasto-osuuksia tarjotaan merkittäväksi seuraavilla ehdoilla, jotka julkaistaan 17. kesäkuuta 2013: Afrika, klass SEK Afrika Akkumulerende, klasse DKK Afrikka, osuuslaji EUR Esite on laadittu n määräysten ja lainsäädännön sekä 14. joulukuuta 2012 annetun tanskalaisten sijoitusrahastojen (UCITS) ym. tietoja koskevan asetuksen nro 1318 mukaisesti. Esite on toimitettu n finanssivalvonnalle (Finanstilsynet) rahastoyhtiöistä ym. annetun lain 11 luvun mukaisesti. Esite toimitetaan myös Ruotsin ja Suomen viranomaisille osuuksien kyseisissä maissa tapahtuvaa markkinointia varten. Rahasto-osuuksia ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ja Kanadassa, eikä rahastoesitettä saa toimittaa näissä maissa asuville sijoittajille. Tämän rahastoesitteen sisältämiä tietoja ei tule pitää sijoitusneuvontana tai muuna neuvontana. Sijoittajia kehotetaan pyytämään yksilöllistä neuvontaa sijoittamisesta ja siihen liittyvistä seikoista. Kaikkia tämän rahastoesitteen sisältämiä tietoja, sijoitusstrategia ja riskiprofiili mukaan lukien, voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä lainsäädännön ja rahaston sääntöjen sallimissa puitteissa. Jos tanskankielisen rahastoesitteen ja sen käännettyjen versioiden välillä on ristiriita, tanskankielinen julkaisu on ratkaiseva. Ellei muuta mainita, kaikki viittaukset lainsäädäntöön koskevat n lainsäädäntöä. 1. Rahasto (Foreningen) nimi, osoite jne. Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Puh.: Faksi: Rahasto (foreningen) on perustettu 25. marraskuuta Rahasto (foreningen) on rekisteröity n finanssivalvontaan (Finanstilsynet) FT-numerolla ja n yritysrekisteriin (Det Centrale Virksomhedsregister) CVR-numerolla Rahaston (foreningen) tavoitteet Rahaston (foreningen) tavoitteena on ottaa vastaan varoja laajalta sijoittajapiiriltä tai suurelta yleisöltä ja sijoittaa ne arvopapereihin riskien hajauttamisen periaate huomioon ottaen rahastoyhtiöistä ym. annetun lain 13 ja 14 luvun säännösten mukaisesti sekä osuudenomistajien pyynnöstä lunastaa heidän osuuksiaan varoilla, jotka ovat peräisin tästä toiminnasta, vrt. rahaston sääntöjen 13. Näin ollen kohdearvopaperit pyritään valitsemaan siten, että niistä saadaan tyydyttävä tuotto. DI Afrikka - Akkumulerende KL_

7 3. Rahaston (foreningen) hallitus Asianajaja Jørn Ankær Thomsen Johtaja Agnete Raaschou-Nielsen Gorrissen Federspiel Hauchsvej 8 Silkeborgvej 2 DK-8000 Århus C DK-1825 Frederiksberg C Toimitusjohtaja Lars Fournais Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 DK-2605 Brøndby Tekninen johtaja Birgitte Brinch Madsen Maersk FPSOs A.P. Møller - Mærsk A/S Esplanaden 50 DK-1098 København K Johtaja Walther V. Paulsen Johtaja Jens Peter Toft Tuborg Havnepark 20, 2. th. toft advice aps DK-2900 Hellerup Sankt Annæ Plads 13 DK-1250 København K 4. Rahaston (foreningen) omaisuudenhoitoyhtiö Danske Invest Management A/S Katso kohta 25. Omaisuudenhoitoyhtiö. 5. Rahaston (foreningen) tilintarkastaja KPMG Auktorisoitu tilintarkastusyhtiö Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg CVR-numero Rahaston (foreningen) valvontaviranomainen Finanstilsynet Puh.: Århusgade 110 Faksi DK-2100 København Ø 7. Rahaston (foreningen) kalenteri Elokuu 2013: Puolivuosikertomus Maaliskuu 2014: Vuosikertomus 2013 Huhtikuu 2014: Varsinainen osuudenomistajakokous DI Afrikka - Akkumulerende KL_

8 Sijoitusrahaston sijoituspolitiikka, riskit jne. 8. Sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL Sijoitusrahasto on perustettu 31. toukokuuta Rahaston osuuslajit ovat kasvuosuuksia ja ne jakautuvat osuustodistuksiin. Hallitus päätti 11. syyskuuta 2012 perustaa sijoitusrahastoon seuraavat osuuslajit: Afrika, klass SEK Afrika Akkumulerende, klasse DKK Afrikka, osuuslaji EUR Yleistä osuuslajeista Osuuslajit ovat kasvuosuuksia ja ne jakautuvat osuustodistuksiin. Rahaston (foreningen) hallitus on vahvistanut sosiaalisesti vastuullisen sijoittamisen politiikan, mistä seuraa, että rahaston ja sitä kautta myös sen sijoitusrahastojen ja osuuslajien sijoitukset arvioidaan YK:n yritysten ihmisoikeussääntöjen (UN Human Rights Norms for Business) ja eräiden muiden, useiden valtioiden hyväksymien kansainvälisten normien mukaisesti. Tarkempia tietoja sijoitusrahaston määrällisistä rajoista ja menetelmistä, joita omaisuudenhoitoyhtiö käyttää näiden rajojen noudattamisen valvontaan, saa ottamalla yhteyttä Danske Invest Management A/S:ään. Sijoittajat voivat lisäksi saada tietoja tärkeimpien riskien viimeaikaisesta kehityksestä ja sijoitusrahaston yksittäisten instrumenttiryhmien tuotoista. Sääntöjen mukaiset sijoituskohteet Sijoitusrahasto sijoittaa ensisijaisesti osakkeisiin, joilla käydään kauppaa afrikkalaisilla markkinapaikoilla, tai Afrikasta kotoisin olevien tai siellä pääasiassa toimivien yhtiöiden osakkeisiin, joilla käydään kauppaa Afrikan ulkopuolisilla markkinapaikoilla. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita, ks. n sijoitusrahastoista ym. annetun lain 3 :n 1 momentti. Pieni osa voidaan sijoittaa arvopapereihin, joilla on yhteys Afrikkaan. Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen, sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta. ks. n sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124. Sijoitusrahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan muihin rahastoihin, sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Sijoitusrahasto voi sijoittaa markkinoille, jotka on määritelty rahastoista ym. annetun lain 120 :ssä. Sijoitusrahaston varat sijoitetaan: 1. markkinoille, jotka sijaitsevat EU- tai ETA-maassa tai 2. markkinoille, jotka ovat World Federation of Exchanges -järjestön jäseniä tai 3. markkinoille, jotka ovat Federation of European Securities Exchanges -järjestön Full Membertai Associate Member -jäseniä tai 4. markkinoille, jotka n finanssivalvonta (Finanstilsynet) on hyväksynyt erikseen tai 5. pörsseihin ja muille säännellyille markkinoille, jotka hallituksen päätöksellä on määritetty säännöissä perustuen edeltävään arviointiin, jonka mukaan ne täyttävät tietyn vaatimustason, ks. n finanssivalvonnan (Finanstilsynet) tätä koskevat ohjeet. Näin hyväksytyt pörssit/markkinat on esitetty rahaston sääntöjen liitteessä B. Liitettä voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä, ks. n finanssivalvonnan (Finanstilsynet) edellä mainitut ohjeet. Sijoitusrahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin ym., ks. sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 :n 4 momentti. Sijoitusrahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja n finanssivalvonnan (Finanstilsynet) määrittämien sääntöjen mukaisesti. DI Afrikka - Akkumulerende KL_

9 Sijoitusrahaston salkun koostumusta koskevat rajoitukset ja tarkennukset: Hallitus on tällä hetkellä määrittänyt seuraavat sijoituksia koskevat lisärajoitukset ja -tarkennukset: - Sijoitusrahasto ei käytä rahaston säännöissä annettua mahdollisuutta sijoittaa muihin rahastoihin, sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. - Sijoitusrahasto ei sijoita listaamattomiin arvopapereihin, mutta voi omistaa jaettuja listaamattomia ja listalta poistettuja arvopapereita. - Sijoitusrahasto ei saa käyttää johdannaisinstrumentteja aktiivisesti, mutta voi omistaa jaettuja johdannaisinstrumentteja. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Afrika, klass SEK osuuslajin erityisehdot Osuuslajia tarjotaan ensisijaisesti Ruotsissa ja sen nimi Afrika vaihtuu 17. kesäkuuta 2013 otsikossa mainituksi. Osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus on tällä hetkellä vahvistanut seuraavat osuuslajikohtaiset sijoittamista koskevat rajoitukset ja tarkennukset: - Osuuslaji ei harjoita valuuttasuojausta. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi Osuuslajilla ei ole vertailuindeksiä. Osuuslajin tuotto ja keskihajonta osuuslajin perustamisesta alkaen on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Marras - Afrika, klass SEK Joulu 2012 Osuuslajin tuotto, % p.a. 2) 1,47 1) Keskihajonta, prosenttiyksikköä 3) 1) Jakson marraskuu - joulukuu 2012 tuottotietoja ei ole muunnettu p.a. -arvoiksi. 2) Tuotto ilmaisee, kuinka paljon kyseisen ajanjakson alussa sijoitettu 100 SEK on tuottanut kurssivoittoina. 3) Keskihajontaa ei ole määritetty vuodelle 2012, koska epävarmuus on liian suuri yhtä vuotta lyhyemmillä ajanjaksoilla. Lähde: Danske Capital ja Danske Invest. On syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat selvitysriskit, likviditeettiriskit, vastapuoliriskit, poliittiset riskit, kirjanpitoon liittyvät riskit, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, sosiaalisesti vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät riskit, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit ja osakemarkkinan volatiliteettiin liittyvät riskit, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät. DI Afrikka - Akkumulerende KL_

10 Muiden osuuslajiin liittyvien asioiden osalta viitataan kohtiin 15. Merkintäkurssi,16. Merkintäpaikka, 18. Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu, 20. Vaihtokelpoisuus ja lunastus, 21. Listautumiset, 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen ja 26. Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4) Afrika Akkumulerende, klasse DKK osuuslajin erityisehdot Osuuslajia tarjotaan ssa. Se on aiemman Afrika Akkumulerende KL -sijoitusrahaston seuraaja. Osuuslajin nimi Afrika Akkumulerende, klasse DK vaihtuu 17. kesäkuuta 2013 otsikossa mainituksi. Osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus on tällä hetkellä vahvistanut seuraavat osuuslajikohtaiset sijoittamista koskevat rajoitukset ja tarkennukset: - Osuuslaji ei harjoita valuuttasuojausta. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi Osuuslajilla ei ole vertailuindeksiä. Osuuslajin (sijoitusrahaston) tuotto ja keskihajonta osuuslajin (sijoitusrahaston) perustamisesta alkaen on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Afrika Akkumulerende, klasse DKK Joulukuu Osuuslajin tuotto, % p.a. 2) 2,12 4) 18,17 Keskihajonta, prosenttiyksikköä 3) 11,91 1) Joulukuun 2011 tuottotietoja ei ole muunnettu p.a. -arvoiksi. 2) Tuotto ilmaisee, kuinka paljon kyseisen vuoden alussa sijoitettu 100 DKK on tuottanut kurssivoittoina. 3) Keskihajontaa ei ole määritetty vuodelle 2011, koska epävarmuus on liian suuri yhtä vuotta lyhyemmillä ajanjaksoilla. 4) Sijoitusrahastoa ei ollut jaettu osuuslajeihin, joten tuotto on sama kuin sijoitusrahaston kokonaistuotto. Lähde: Danske Capital ja Danske Invest. On syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat selvitysriskit, likviditeettiriskit, vastapuoliriskit, poliittiset riskit, kirjanpitoon liittyvät riskit, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, sosiaalisesti vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät riskit, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit ja osakemarkkinan volatiliteettiin liittyvät riskit, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät Muiden osuuslajiin liittyvien asioiden osalta viitataan kohtiin 15. Merkintäkurssi,16. Merkintäpaikka, 18. Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu, 20. Vaihtokelpoisuus ja lunastus, 21. Listautumiset, 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen ja 26. Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4) Afrikka, osuuslaji EUR osuuslajin erityisehdot Osuuslajia tarjotaan ensisijaisesti Suomessa ja sen nimi Afrikka vaihtuu 17. kesäkuuta 2013 otsikossa mainituksi. DI Afrikka - Akkumulerende KL_

11 Osuuslajikohtaiset rajoitukset Hallitus on tällä hetkellä vahvistanut seuraavat osuuslajikohtaiset sijoittamista koskevat rajoitukset ja tarkennukset: - Osuuslaji ei harjoita valuuttasuojausta. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi Osuuslajilla ei ole vertailuindeksiä. Osuuslajin tuotto ja keskihajonta osuuslajin perustamisesta alkaen on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Marras - Afrikka, osuuslaji EUR Joulu 2012 Osuuslajin tuotto, % p.a. 2) 0,82 1) Keskihajonta, prosenttiyksikköä 3) 1) Jakson marraskuu - joulukuu 2012 tuottotietoja ei ole muunnettu p.a. -arvoiksi. 2) Tuotto ilmaisee, kuinka paljon kyseisen ajanjakson alussa sijoitettu 100 EUR on tuottanut kurssivoittoina. 3) Keskihajontaa ei ole määritetty vuodelle 2012, koska epävarmuus on liian suuri yhtä vuotta lyhyemmillä ajanjaksoilla. Lähde: Danske Capital ja Danske Invest. On syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat selvitysriskit, likviditeettiriskit, vastapuoliriskit, poliittiset riskit, kirjanpitoon liittyvät riskit, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, sosiaalisesti vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät riskit, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit ja osakemarkkinan volatiliteettiin liittyvät riskit, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät Muiden osuuslajiin liittyvien asioiden osalta viitataan kohtiin 15. Merkintäkurssi,16. Merkintäpaikka, 18. Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu, 20. Vaihtokelpoisuus ja lunastus, 21. Listautumiset, 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen ja 26. Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4) 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät Kuten kaikkiin sijoituksiin, myös tähän sijoitusrahastoon (osuuslajeihin) sijoittamiseen liittyy sijoittajalle syntyvän tappion riski. Sijoittajan on syytä huomata, ettei sijoitus vastaa käteissijoitusta ja ettei sijoituksen arvo ole taattu. Sijoitusrahaston/osuuslajin osuuksien arvo voi näin ollen tiettynä ajankohtana olla sijoitusajankohdan arvoa suurempi, yhtä suuri kuin sijoitusajankohdan arvo tai sitä pienempi. Seuraavassa taulukossa on esitetty osuuslajien riskiluokat asteikolla 1 7. Riskiluokka ilmaisee riskin ja tuottomahdollisuuksien välisen tyypillisen yhteyden osuuslajiin sijoitettaessa. Riskiluokka perustuu osuuslajin todellisen arvon vaihteluun viimeisten viiden vuoden aikana ja/tai edustaviin tietoihin. Riskiluokka 1 tarkoittaa pientä kurssivaihtelua ja siten pientä riskiä, johon liittyy tyypillisesti alhaisempi tuotto. Riskiluokka 7 tarkoittaa suurta kurssivaihtelua ja siten suurta riskiä, johon liittyy tyypillisesti mahdollisuus korkeampaan tuottoon. Sijoittajan on syytä huomata, ettei osuuslajin määritys tiettyyn riskiluokkaan ole pysyvä, vaan riskiluokka voi vaihdella ajan mittaan. Lisäksi riskiluokan laskemiseen käytettävien historiallisten tietojen perusteella ei ehkä voida muodostaa luotettavia oletuksia riskiprofiilin tulevasta kehityksestä. DI Afrikka - Akkumulerende KL_

12 Viimeisimmät lasketut riskiluokat on esitetty osuuslajin sijoittajalle annettavissa avaintiedoissa, jotka ovat saatavana osoitteesta Osuuslaji Tämänhetkinen riskiluokka (asteikko 1 7) Afrika, klass SEK 6 Afrika Akkumulerende, klasse DKK 6 Afrikka, osuuslaji EUR 6 Sijoitusrahaston (osuuslajien) sijoitusalan vuoksi sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen seuraavista riskitekijöistä (jotka on esitetty satunnaisessa järjestyksessä), vrt. yksittäisten osuuslajien tiedot kohdassa 8. Riskitekijät Kokemuksen perusteella voidaan todeta, että afrikkalaisiin yrityksiin sijoittamiseen liittyy suurempi riski kuin sijoittamiseen kehittyneemmille osakemarkkinoille, kuten Yhdysvaltoihin ja Länsi-Eurooppaan. Seuraavassa kuvaillaan tärkeimpiä sijoitusrahaston/osuuslajin afrikkalaisiin yrityksiin sijoittamiseen liittyviä riskejä sekä sijoitusrahastoon/osuuslajiin sijoittamiseen liittyviä yleisiä riskejä. Selvitysriski: Sijoitusrahaston arvopaperien säilyttäjä ei ehkä kaikkina ajankohtina pysty toteuttamaan tai selvittämään rahaston arvopaperien kauppoja sovitulla tavalla. Tämä koskee muun muassa kauppoja, joissa vastapuoli ei noudata kaupan ehtoja sovitulla tavalla tai joissa vastapuoli jättää muulla tavalla velvollisuutensa noudattamatta. Tästä seuraa tappioriski. Likviditeettiriski: Monet afrikkalaiset osakemarkkinat ovat melko epäkypsiä ja niiden liikevaihto on pieni, ja tietyillä afrikkalaisilla osakemarkkinoilla tehtävien kauppojen selvitysaika on pidempi kuin ssa, jossa kaupat selvitetään kolme päivää kaupantekopäivästä. Lisäksi on olemassa paikallista olosuhteista johtuva riski siitä, että markkinat ovat toisinaan kiinni. Tästä voi seurata, ettei sijoitusrahaston osuuksia toisinaan voida tarjota myyntiin tai lunastettavaksi. Likviditeettiriskiin liittyy lisäksi riski siitä, ettei arvopapereita voida myydä tai että niitä voidaan myydä vain huomattavalla tappiolla. Vastapuoliriski: Lainoihin, johdannaisinstrumentteihin ja talletustodistuksiin, kuten ADR- ja GDRsijoitustodistuksiin ym. sijoittamiseen voi liittyä riski siitä, ettei vastapuoli täytä velvollisuuksiaan. Poliittinen riski: Monissa sijoitusrahaston sijoituskohdemaissa eri poliittisten puolueiden harjoittamissa talouspolitiikoissa on suuria eroja. Samalla maiden taloudet seuraavat tarkoin poliittisia suuntauksia. Siksi osakekurssit voivat reagoida negatiivisesti poliittisiin lausuntoihin, hallituksen toimenpiteisiin tai vallanvaihdoksen näkymiin ym. Lisäksi monissa afrikkalaisissa maissa on ongelmana poliittinen epävakaus ja korruptio ja niissä voi esiintyä yhteiskunnallista epävakautta, joka voi toisinaan johtaa markkinan sulkemiseen. Kirjanpidollinen riski: Afrikkalaiset yritykset eivät painota hyvää hallintotapaa, kirjanpitostandardeja, tilintarkastusta ja avoimuutta yhtä suuressa määrin kuin kehittyvien markkinoiden yritykset. Tämä voi aiheuttaa epävarmuutta afrikkalaisiin yrityksiin tehtävien sijoitusten todellisesta arvosta ja riskin sijoituksesta aiheutuvasta tappiosta. Ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvä riski: Hyvin järjestäytyneille ja pitkälle kehittyneille ulkomaisille markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyy yleensä kokonaissalkun kannalta pienempi riski kuin sijoituksiin, jotka tehdään pelkästään johonkin yksittäiseen maahan tai kehittyville markkinoille. Ulkomaiset markkinat voivat kuitenkin olla epävakaampia kuin n markkina. Syynä on suurempi yrityskohtaisiin, poliittisiin, lainsäädäntöön liittyviin, markkinoihin liittyviin ja yleisiin taloudellisiin olosuhteisiin liittyvän voimakkaan reaktion riski. Ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyy myös altistuminen valuutoille, joiden arvo n kruunun suhteen voi vaihdella enemmän tai vähemmän. Kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvä riski: Kehittyvät markkinat käsittävät käytännössä kaikki Latinalaisen Amerikan, Aasian (paitsi Japani, Hongkong ja Singapore), Itä-Euroopan ja Afrikan maat. Maalle voi olla tunnusomaista poliittinen epävakaus, suhteellisen epävarmat finanssimarkkinat, suhteellisen epävarma taloudellinen kehitys sekä kehittyvät osake- ja velkakirjamarkkinat. Kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin voi liittyä erityisriskejä, joita ei esiinny kehittyneillä markkinoilla. DI Afrikka - Akkumulerende KL_

13 Epävakaa poliittinen järjestelmä tarkoittaa suurempaa äkillisten ja perustavien poliittisten ja taloudellisten mullistusten riskiä. Sijoittajille tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että omaisuus kansallistetaan, omaisuuden käyttömahdollisuuksia rajoitetaan tai että markkinoille syntyy valtiollisia valvonta- ja hallintamekanismeja. Valuutan arvo saattaa vaihdella suuresti ja odottamattomasti. Muutamat maat ovat jo ottaneet käyttöön valuutan vientirajoituksia tai voivat tehdä sen lyhyellä varoitusajalla. Kehittyvien markkinoiden likviditeetti voi olla laskeva taloudellisten ja poliittisten muutosten seurauksena. Vaikutus voi myös olla pysyvämpi. Yrityskohtaisiin olosuhteisiin liittyvä riski: Yksittäisen arvopaperin arvo voi heilahdella enemmän kuin koko markkinan, minkä vuoksi sen tuotto voi poiketa markkinan tuotosta huomattavasti. Valuuttamarkkinan muutokset sekä lainsäädäntöön, kilpailuun, markkinoihin ja likviditeettiin liittyvät olosuhteet voivat vaikuttaa yrityksen tuottoihin. Koska sijoitusrahasto voi sijoitusajankohtana sijoittaa yksittäiseen yritykseen jopa 10 % varoistaan, sijoitusrahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti yksittäisten osakkeiden heilahtelun vuoksi. Yritys voi mennä konkurssiin, jolloin siihen tehty sijoitus menetetään. Sosiaalisesti vastuulliseen sijoittamiseen liittyvä riski: Riskiä siitä, etteivät yritykset noudata rahaston (foreningen) sosiaalisesti vastuulliseen sijoittamiseen liittyvää politiikkaa tai että niitä syytetään tästä, on pidettävä tässä sijoitusrahastossa korkeampana kuin rahaston (foreningen) muissa sijoitusrahastoissa. Tämä johtuu siitä, että tietyt afrikkalaiset maat, joihin sijoitusrahasto sijoittaa, ovat jatkuvasti poliittisesti epävakaita tai niissä on tapahtumassa suuria yhteiskunnallisia muutoksia. Lisäksi esimerkiksi yhteiskunnallisen ja taloudellisen epätasa-arvon kaltaiset asiat kasvattavat riskiä siitä, etteivät yritykset pysty noudattamaan edellä tarkoitettuja sosiaalisen vastuun vaatimuksia. Osakemarkkinan volatiliteettiin liittyvä riski: Osakemarkkinoiden suuri volatiliteetti voi olla reaktio, joka johtuu yrityskohtaisista tai poliittisista ja lainsäädäntöön liittyvistä tilanteista tai toimialakohtaisista, alueellisista, paikallisista tai yleisistä markkinoihin ja talouteen liittyvistä olosuhteista. Edellä esitettyjen riskien lisäksi myös muut tekijät voivat vaikuttaa sijoitusten todellisen arvon muodostumiseen. Lisäksi osakemarkkinoiden eri osat voivat reagoida olosuhteisiin eri tavoin. 10. Sijoitusrahaston/osuuslajin tyypillinen sijoittaja Sijoitusrahaston osuuslajien tyypillinen sijoittaja haluaa hyötyä sijoitusrahaston/osuuslajien hajautetusta riskistä sen sijaan, että hän tekisi itse yksittäisiä sijoituksia ja kokoaisi oman arvopaperisalkun. Tyypilliselle sijoittajalle sijoitus on osa kokonaissalkkua. Katso taulukko alla. Osuuslaji Tyypillinen sijoittajan kansallisuus ja mahd. pääomaluokka Tyypillinen sijoitushorisontti, minimi Afrika, klass SEK Ruotsalainen sijoittaja 3 vuotta Afrika Akkumulerende, klasse DKK lainen eläkesijoittaja tai yritysverojärjestelmän mukaisesti sijoittava sijoittaja 3 vuotta Afrikka, osuuslaji EUR Suomalainen sijoittaja 3 vuotta 11. FT-numero, ISIN-koodi ja SE-numero n finanssivalvonta (Finanstilsynet) on rekisteröinyt sijoitusrahaston FT-numerolla ja n elinkeinohallitus (Erhvervssstyrelsen) SE-numerolla Osuuslaji SE-numero ISIN-koodi VP Afrika, klass SEK DK DI Afrikka - Akkumulerende KL_

14 Osuuslaji SE-numero ISIN-koodi VP Afrika Akkumulerende, klasse DKK DK Afrikka, osuuslaji EUR DK Kurssi, tuotonmaksu, verotus ym. 12. Tuotto, tuotonmaksu ja kurssivaihtelut Osuuslaji ei jaa tuottoa, vaan sijoittaa vuoden tuloksen pääomaan. Osuuslajin sijoituksen tuotto näkyy sijoitusrahaston rahasto-osuuksien kurssin muutoksena (positiivinen tai negatiivinen). 13. Sijoitusrahastoa/osuuslajeja koskevat verotus- ja ilmoitussäännöt Sijoitusrahasto (osuuslajit) ei lähtökohtaisesti ole verovelvollinen, koska osuuslajit ovat kasvu-osuuksia, ks. yhtiöverolain 3 :n 1 momentin 19 kohta. Ulkomailta saatavasta tuotosta kannetaan kuitenkin lähtömaassa tyypillisesti 15 prosentin vero. Verotus vaihtelee lähtömaan verolainsäädännön mukaan ja sen mukaan, onko lla ja kyseisellä maalla kaksoisverotuksen estävä sopimus. 14. Sijoittajien verotus ssa verovelvolliset sijoittajat Seuraavassa on lyhyt kuvaus osuuslajiin Afrika Akkumulerende, klasse DKK sijoittavien, ssa verovelvollisten sijoittajien verotuksesta. Tiedot vastaavat tämän rahastoesitteen laatimishetken tilannetta. Tiedot ovat luonteeltaan yleisiä, minkä vuoksi tässä ei käsitellä erityissäännöksiä tai yksityiskohtia. Verotuskohtelu riippuu sijoittajan omasta tilanteesta ja voi vaihdella lainsäädännön tai sijoittajan olosuhteiden muutosten vuoksi. Siltä osin kuin kyse on henkilön vapaasta varallisuudesta, osuuksien tuotto verotetaan inventaarioperiaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että realisoitunut ja realisoimaton voitto verotetaan vuosittain realisoitunut ja realisoimaton tappio vähentäen. Vuotuinen tuotto otetaan huomioon pääomatuloissa. Myös elinkeinoverotuksen piiriin kuuluvat varat verotetaan vastaavalla tavalla. Osuuksien tuotto tai mahdollinen tappio otetaan huomioon elinkeinotoiminnan verotettavassa voitossa. Siltä osin kuin kyseessä ovat eläkevarat, osuuksien tuotto verotetaan inventaarioperiaatteen mukaisesti vuosikohtaisessa verotuksessa eläketuoton verotuksesta annetun lain mukaisesti. Jos kyseessä ovat yhtiön tai rahaston varat, tuotto ja tappio otetaan huomioon verotettavissa tuloissa, joita verotetaan yhtiöverolain tai rahastoverotuslain mukaisesti. Verotus tapahtuu molemmissa tapauksissa inventaarioperiaatteen mukaisesti. Lisätietoja verotuksesta saa rahastoyhtiöstä. Osuudenomistajan on pyydettävä yksityiskohtaisempia tietoja omalta verotusneuvojaltaan. Osuuksien ostot ja myynnit sekä omistukset vuoden lopussa ilmoitetaan veroviranomaisille. Ruotsissa verovelvolliset sijoittajat Seuraavassa on lyhyt kuvaus osuuslajiin Afrika klass SEK sijoittavien, Ruotsissa verovelvollisten sijoittajien verotuksesta. Tiedot vastaavat tämän rahastoesitteen laatimishetken tilannetta. Osuuksia verotetaan Ruotsin markkinoilla noteerattavia tuotto-osuuksia ( marknadsnoterade delägarrätter ) koskevien säännösten mukaisesti. Yksityissijoittajien ja oikeushenkilöiden verotukseen sovelletaan kuvitteellista tuottoa ( Schablonintäkt ). Laskentaperusteena käytetään osuuksien arvoa kalenterivuoden alussa, ja tuotoksi lasketaan 0,4 prosenttia DI Afrikka - Akkumulerende KL_

15 laskentaperusteesta. Yksityissijoittajien osalta tämä tarkoittaa, että osuuksien tuotto lasketaan mukaan pääomatuloihin, ja oikeushenkilöiden osalta elinkeinotoiminnan tuloihin. Erityissäännöksiä sovelletaan osuuksiin, jotka on hankittu elinkeinotoiminnan vaihto-omaisuudeksi. Yksityissijoittajien osuuksien myynnistä saatu voitto lasketaan mukaan pääomatuloihin. Mahdollinen tappio voidaan vähentää kokonaisuudessaan verovuoden muiden markkinoilla noteerattavien tuottoosuuksien ( marknadsnoterade delägarrätter ) voitoista lukuun ottamatta korkorahastoja eli sijoitusrahastoja, jotka voivat sijoittaa vain SEK-määräisiin joukkovelkakirjoihin. Ylijäävä tappio voidaan vähentää lopullisessa verotuksessa erityissäännösten mukaisesti. Oikeushenkilöiden osuuksien myynnistä saatu voitto lasketaan mukaan elinkeinotoiminnan tuloihin. Mahdollista tappiota ei voida vähentää elinkeinotoiminnan muista tuloista, mutta se voidaan kohdentaa kokonaisuudessaan muihin tuotto-osuuksista ( delägarrätter ) saataviin voittoihin. Mahdollinen käyttämättä jäänyt tappio voidaan siirtää myöhemmille verovuosille tietyn ajan kuluessa. Jos osuudet on hankittu elinkeinotoiminnan vaihto-omaisuudeksi, sovelletaan erityismääräyksiä. Erityissäännöksiä sovelletaan yksityissijoittajiin, jotka ovat hankkineet osuudet sijoitustalletuksena ( investeringssparkonto ). Suomessa verovelvolliset sijoittajat Seuraavassa on lyhyt kuvaus osuuslajiin Afrikka, osuuslaji EUR sijoittavien, Suomessa verovelvollisten sijoittajien verotuksesta. Tiedot vastaavat tämän rahastoesitteen laatimishetken tilannetta. Osuuksien myyntivoitto verotetaan pääomatulona siihen sovellettavien määräysten mukaisesti. Tappion voi vähentää voitosta vain tiettyjen Suomen tuloverolakiin perustuvien säännösten mukaisesti. Määrältään vähäiset voitot ja tappiot eivät kuitenkaan tietyissä tilanteissa ole veronalaisia, eikä niitä saa vähentää. Jos sijoitus on tehty sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain ( /1183) mukaisesti, sovelletaan erityisiä verotussäännöksiä. Lisätietoja verotuksesta saa rahastoyhtiöstä. Osuudenomistajan on pyydettävä yksityiskohtaisempia tietoja omalta verotusneuvojaltaan. 15. Merkintäkurssi Merkintä ja merkintäkulut Afrika Akkumulerende, klasse DKK -osuuslaji Osuuslajin merkintäkurssi (emissiohinta) vahvistetaan kaksihintamenetelmän (dobbeltprismetoden) perusteella (ks. n finanssivalvonnan (Finanstilsynet) asetus emissio- ja lunastushintojen laskemisesta tanskalaisten sijoitusrahastojen (UCITS) ym. osuuksien merkinnän ja lunastuksen yhteydessä, 4 ) osuuslajin todellisena arvona, johon lisätään arvopaperien ostamisesta aiheutuvat kulut ja emissiokulut kattava summa (emissiopalkkio). Todellinen arvo lasketaan jakamalla laskentahetken osuus rahaston varoista osuuslajista merkittyjen osuuksien määrällä. Jaettava osuus vastaa sitä osaa kokonaissalkusta, josta osuuslaji saa tuottoa, ja summaa oikaistaan mahdollisilla osuuslajista johtuvilla osuuslajikohtaisilla varoilla ja kuluilla. Emissiopalkkion koostumus ja enimmäismäärä on esitetty Liitteessä 1. Näin laskettu emissiohinta pyöristetään, ks. kohta 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen. Ilmoitettu emissiopalkkion enimmäismäärä voi ylittyä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, josta seuraa rahoitusvälineiden ostamiseen liittyvien muiden markkinaperustaisten maksujen nousu. Rahasto ilmoittaa tällaisen tilanteen syntyessä kyseisen kauden todellisen emissiopalkkion sivustolla Muutokset ilmoitetaan lisäksi NASDAQ OMX Copenhagen A/S:n kautta. Afrika, klass SEK ja Afrikka, osuuslaji EUR -osuuslajit Merkintäkurssi (emissiohinta) vahvistetaan mukautetulla yksihintamenetelmällä (enkeltprismetoden) (ks. n finanssivalvonnan (Finanstilsynet) asetus emissio- ja lunastushintojen laskemisesta tanskalaisten DI Afrikka - Akkumulerende KL_

16 yhteissijoitusyhtiöiden ym. osuuksien merkinnän ja lunastuksen yhteydessä, 6 ). Tämän mukaan osuuksien arvon määrittämiselle vahvistetaan yksi tai useita ajankohtia. Rahaston vastaanottamien osuuksien liikkeeseenlaskupyyntöjen selvittämistä varten rahasto vahvistaa todellista arvoa vastaavan emissiohinnan seuraavana mahdollisena määritysajankohtana. Todellinen arvo lasketaan jakamalla laskentahetken osuus rahaston varoista osuuslajista merkittyjen osuuksien määrällä. Jaettava osuus vastaa sitä osaa kokonaissalkusta, josta osuuslaji saa tuottoa, ja summaa oikaistaan mahdollisilla osuuslajista johtuvilla osuuslajikohtaisilla varoilla ja kuluilla. Rahaston (foreningen) hallitus on päättänyt, että edellä mainittuun todelliseen arvoon lisätään jokaisen nettoemission yhteydessä summa, joka kattaa kaupankäyntikulut. Se lasketaan kaupan todellisten ehtojen (välityspalkkio, kurssispreadikurssispread ja muut kaupankäyntikulut) perusteella. Maksun tämänhetkinen suuruus käy ilmi liitteestä 1. Näin laskettu emissiohinta pyöristetään, ks. kohta 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen. Rahaston klo Ruotsin aikaa / klo Suomen aikaa mennessä vastaanottamat kirjalliset osuuksien merkintäpyynnöt selvitetään emissiohintaan, joka vahvistetaan samana pankkipäivänä klo Ruotsin aikaa / klo Suomen aikaa, ellei tälle ole markkinakohtaisia tai teknisiä esteitä. Ellei kyseinen päivä ole pankkipäivä ssa, emissiohinta määritetään klo Ruotsin aikaa / klo Suomen aikaa seuraavana päivänä, joka on pankkipäivä sekä ssa että Ruotsissa tai sekä ssa että Suomessa. Suurten liikkeeseenlaskujen yhteydessä emissiohinta voidaan kuitenkin vahvistaa todellisten kauppahintojen perusteella myöhemmin samana päivänä, kun rahasto on ostanut liikkeeseenlaskujen vuoksi tarvittavat arvopaperit. 16. Merkintäpaikka Afrika Akkumulerende, klasse DKK -osuuslaji Danske Bank A/S Corporate Actions Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K Puh.: Faksi: Osuuksia voidaan ostaa ja myydä pankin kaikissa konttoreissa. Lisäksi kauppaa voidaan käydä kaikkien muiden rahoituslaitosten ja pörssivälittäjien kautta. Afrika, klass SEK -osuuslaji Danske Bank, Sverige, (Danske Bank A/S:n sivuliike) Norrmalmstorg 1 Box 7523 S Stockholm Ruotsi Puh.: +46 (0) Osuuksia voidaan ostaa ja myydä Danske Bank Sverigen kaikissa konttoreissa. Afrikka, osuuslaji EUR -osuuslaji Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2 PL 1561 FI Helsinki Suomi Puh.: +358 (0) Osuuksia voidaan ostaa ja myydä Danske Bank Oyj:n kaikissa konttoreissa. DI Afrikka - Akkumulerende KL_

17 17. Jatkuva liikkeeseenlasku Sijoitusrahaston osuuksia tarjotaan jatkuvana liikkeeseenlaskuna ilman vahvistettua suurinta määrää kulloinkin laskettuun, tavanomaisilla kaupantekokuluilla lisättyyn merkintäkurssiin. Liikkeeseenlasku voi keskeytyä mahdollisten markkinoihin liittyvien ja teknisten esteiden vuoksi. 18. Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu Jatkuvan liikkeeseenlaskun aikana merkityt osuudet veloitetaan Afrika Akkumulerende, klasse DKK - osuuslajin osalta kolmantena merkintää seuraavana pankkipäivänä, jolloin osuudet myös kirjataan sijoittajan. Jatkuvan liikkeeseenlaskun aikana merkityt osuudet veloitetaan Afrika, klass SEK ja Afrikka, osuuslaji EUR -osuuslajin osalta ensimmäisenä merkintää seuraavana sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä sekä ssa että Ruotsissa tai sekä ssa että Suomessa. Osuudet kirjataan samalla sijoittajan säilytystilille. Afrika Akkumulerende, klasse DKK osuuslajiin kuuluvia osuuksia säilytetään veloituksetta säilytysyhtiössä tai muussa tanskalaisessa rahalaitoksessa. Osuuksien siirtojen yhteydessä maksetaan kuitenkin tavanomaiset maksut arvopaperikeskukselle (Værdipapircentralen). Muiden osuuslajien osuuksien säilyttämisestä maksetaan kyseessä olevan rahalaitoksen määrittämät maksut. 19. Emissio- ja lunastushinnat jne. Danske Invest Management A/S julkaisee voimassa olevat emissio- ja lunastushinnat ja todelliset arvot (elleivät mahdolliset markkinoihin liittyvät tai tekniset esteet estä sitä). Kurssitiedot julkaistaan lisäksi eräissä päivälehdissä ja osoitteessa Osuuslajin Afrika Akkumulerende, klasse DKK kurssitiedot julkaistaan lisäksi eräissä tanskalaisissa päivälehdissä ja osoitteessa 20. Vaihtokelpoisuus ja lunastus Rahasto-osuudet ovat vapaasti vaihdettavissa. Vaihto, lunastus ja lunastuskulut Jos osuudenomistaja haluaa myydä rahaston (foreningen) sijoitusrahaston/osuuslajin osuuksia ostaakseen toisen sijoitusrahaston/osuuslajin osuuksia, vaihto tapahtuu valitussa rahalaitoksessa tavanomaisten kauppaehtojen mukaisesti. Danske Bankin kanssa on tehty sopimus, jonka perusteella sijoitusrahaston osuuksia voidaan ostaa ja myydä pankin kautta, elleivät mahdolliset markkinoihin liittyvät tai tekniset esteet estä sitä. Kukaan osuudenomistaja ei ole velvollinen antamaan kaikkia tai joitakin osuuksiaan lunastettavaksi. Rahasto on velvollinen lunastamaan osuudet, jos osuudenomistaja sitä pyytää. Rahasto voi kuitenkin sääntöjensä 13 :n 3 momentin mukaisesti vaatia erityistilanteissa, että lunastushinta vahvistetaan sen jälkeen, kun rahasto on realisoinut osuuksien lunastamiseen tarvittavat omaisuuserät. Syy voi olla, rahasto ei voi määrittää todellista arvoa markkinaolosuhteiden vuoksi tai rahasto voi sijoittajien tasapuolista kohtelua varten määrittää lunastushinnan vasta, kun rahasto on realisoinut osuuksien lunastamiseen tarvittavat omaisuuserät. Osuuksien takaisinmyynti tai lunastus tapahtuu säilytysyhteisön kautta. Kaupasta peritään tavanomaiset kaupankäyntikulut. Afrika Akkumulerende, klasse DKK -osuuslaji Lunastushinta vahvistetaan kaksihintamenetelmän perusteella (ks. n finanssivalvonnan (Finanstilsynet) asetus emissio- ja lunastushintojen laskemisesta tanskalaisten yhteissijoitusyhtiöiden ym. osuuksien merkinnän ja lunastuksen yhteydessä, 4 ) osuuslajin todellisena arvona, josta vähennetään rahoitusinstrumenttien (arvopaperien) myynnistä aiheutuvat kulut ja lunastuskulut kattava summa (lunastuspalkkio). DI Afrikka - Akkumulerende KL_

18 Todellinen arvo lasketaan jakamalla laskentahetken osuus rahaston varoista osuuslajista merkittyjen osuuksien määrällä. Jaettava osuus vastaa sitä osaa kokonaissalkusta, josta osuuslaji saa tuottoa, ja summaa oikaistaan mahdollisilla osuuslajista johtuvilla osuuslajikohtaisilla varoilla ja kuluilla. Lunastuspalkkion koostumus ja enimmäismäärä on esitetty Liitteessä 2. Näin laskettu lunastushinta pyöristetään, ks. kohta 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen. Ilmoitettu lunastuspalkkion enimmäismäärä voi ylittyä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, josta seuraa rahoitusvälineiden myyntiin liittyvien muiden markkinaperustaisten maksujen nousu. Sijoitusrahasto ilmoittaa tällaisessa tilanteessa kyseisen kauden todellisen lunastuspalkkion sivustolla Muutoksista ilmoitetaan lisäksi NASDAQ OMX Copenhagen A/S:n kautta. Afrika, klass SEK ja Afrikka, osuuslaji EUR -osuuslajit Lunastuskurssi lasketaan mukautetulla yksihintamenetelmällä (ks. n finanssivalvonnan asetus emissioja lunastushintojen laskemisesta tanskalaisten sijoitusrahastojen ym. osuuslajien merkinnän ja lunastuksen yhteydessä, 6 ). Tämän mukaan osuuksien arvon määrittämiselle vahvistetaan yksi tai useita ajankohtia. Rahaston vastaanottamien osuuksien lunastuspyyntöjen selvittämistä varten rahasto vahvistaa todellista arvoa vastaavan lunastushinnan määritysajankohtana. Näin laskettu lunastushinta pyöristetään, ks. kohta 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen. Todellinen arvo lasketaan jakamalla laskentahetken osuus rahaston varoista osuuslajista merkittyjen osuuksien määrällä. Jaettava osuus vastaa sitä osaa kokonaissalkusta, josta osuuslaji saa tuottoa, ja summaa oikaistaan mahdollisilla osuuslajista johtuvilla osuuslajikohtaisilla varoilla ja kuluilla. Rahaston (foreningen) hallitus on päättänyt, että edellä tarkoitetusta todellisesta arvosta vähennetään jokaisen nettolunastuksen yhteydessä kaupankäyntikulut. Se lasketaan lunastuksen todellisten ehtojen (välityspalkkio, ja muut kaupankäyntikulut) perusteella. Maksun tämänhetkinen suuruus käy ilmi liitteestä 2. Rahaston klo Ruotsin aikaa / klo Suomen aikaa mennessä vastaanottamat kirjalliset osuuksien lunastuspyynnöt selvitetään lunastushintaan, joka vahvistetaan samana pankkipäivänä klo Ruotsin aikaa / klo Suomen aikaa, ellei tälle ole markkinakohtaisia tai teknisiä esteitä. Ellei kyseinen päivä ole pankkipäivä ssa, lunastushinta määritetään klo Ruotsin aikaa / klo Suomen aikaa seuraavana päivänä, joka on pankkipäivä sekä ssa että Ruotsissa tai sekä ssa että Suomessa. Lunastushinta voidaan kuitenkin suurten lunastusten yhteydessä vahvistaa todellisten kauppahintojen perusteella myöhemmin samana päivänä, kun sijoitusrahasto on myynyt lunastuksen kannalta tarvittavat arvopaperit. 21. Listautumiset Afrika Akkumulerende, klasse DKK osuuslajin osuudet on listattu NASDAQ OMX Copenhagen A/S:n sijoitusrahasto-osuuslistalle (IFX-lista). 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen Rahasto-osuudet laskee liikkeeseen VP Securities A/S. Danske Bank on VP Securities A/S:n edustajana toimiva osuustodistuksia myöntävä laitos. Rahasto-osuuksien suuruus käy ilmi alla olevasta taulukosta. Osuuslaji Minimikoko Kurssin ilmoittaminen nimellisarvon summaa kohden Afrika, klass SEK 0, SEK 100 SEK Afrika Akkumulerende, klasse DKK 100 DKK 100 DKK Afrikka, osuuslaji EUR 0, EUR 10 EUR Afrika Akkumulerende, klasse DKK osuuslajin merkintäkurssi ja lunastuskurssi pyöristetään NASDAQ OMX Copenhagen A/S:n sijoitusrahastoille käyttämän kurssispreadin mukaan. DI Afrikka - Akkumulerende KL_

19 Afrika, klass SEK ja Afrikka, osuuslaji EUR osuuslajien merkintä- ja lunastuskurssi pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen. 23. Luovutettavuus Rahasto-osuudet ovat siirrettävissä. Johto, yhteistyökumppanit ja juoksevat kulut 24. Hallinto Päivittäisestä johtamisesta vastaa Danske Invest Management A/S rahaston kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti, ks. kohta 25. Omaisuudenhoitoyhtiö. Afrika Akkumulerende KL osuuslajin kokonaishallintokulut, mukaan luettuna hallituksen, hallinnon, sijoitusneuvonnan, tietotekniikan, tilintarkastuksen, valvonnan, markkinoinnin, omaisuudenhoitoyhtiön ja säilytysyhtiön kulut, eivät saa ylittää 2,5 prosenttia sijoitusrahaston tilikauden varojen keskiarvosta. Kaupankäyntikustannukset eivät sisälly hallintokuluihin. Myynti- ja tiedotuskulut sisältyvät hallintokuluihin. Kustannukset, joita ei voida kohdistaa tietylle sijoitusrahastolle (yleiskustannukset), jaetaan sijoitusrahastoille niiden keskimääräisen arvon perusteella, ks. sijoitusrahaston sääntöjen tätä koskevat määräykset. Sijoitusrahaston kokonaishallintokulut (Total Expense Ratio, TER) prosentteina keskimääräisistä varoista oli tilivuosina seuraava: Osuuslaji Afrika, klass SEK 1,89 1) Afrika Akkumulerende, klasse DKK 0,09 1) 1,79 Afrikka, osuuslaji EUR 1,89 1) 1)Osuuslaji perustettiin kyseisenä vuonna. Hallintokuluihin eivät kuitenkaan sisälly kohdassa 28. Salkunhoitaja ja sijoitusneuvoja käsitellyt välityspalkkiot. Sama koskee kohdassa 26. Säilytysyhtiö käsiteltäviä emissiopalkkioita, sillä niistä vastaavat emissioannin osallistujat. Sijoitusrahaston hallituksesta ja n finanssivalvonnasta (Finanstilsynet) vuonna 2012 aiheutuneet kulut on esitetty seuraavassa taulukossa. Sijoitusrahasto Hallitus Finanstilsynet (1 000 DKK ) (1 000 DKK ) Afrika Akkumulerende KL 2 5 Hallituksen palkkiot ovat yleiskustannus. Johdon palkkio sisältyy omaisuudenhoitoyhtiölle maksettavaan kokonaispalkkioon, ks. kohta 25. Omaisuudenhoitoyhtiö. n finanssivalvonta (Finanstilsynet) vahvistaa sille maksettavan korvauksen kunkin kalenterivuoden alussa. 25. Omaisuudenhoitoyhtiö (ajanjaksolle 30. kesäkuuta 2013 saakka katso Liite 4) Danske Invest Management A/S Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Puh.: Faksi: DI Afrikka - Akkumulerende KL_

20 Yhtiön omistaa Danske Bank A/S, joka toimii myös rahaston säilytysyhteisönä. Omaisuudenhoitoyhtiö on rekisteröity n yritysrekisteriin (Det Centrale Virksomhedsregister) CVRnumerolla ja n finanssivalvontaan (Finanstilsynet) FT-numerolla Omaisuudenhoitoyhtiön johtajana toimii väliaikainen toimitusjohtaja Finn Kjærgård. Rahasto on sopinut omaisuudenhoitoyhtiön kanssa, että omaisuudenhoitoyhtiö vastaa rahaston päivittäisestä johtamisesta rahoitustoiminnasta annetun lain, sijoitusrahastoista ym. annetun lain, rahaston sääntöjen, rahaston hallituksen ohjeiden ml. yksittäisten rahastojen sijoitusmääräykset mukaisesti, ks. kohta 28. Salkunhoitaja ja neuvonantaja. Sopimuksen mukaan omaisuudenhoitoyhtiö voi rahaston hallituksen hyväksynnän jälkeen solmia sijoitusneuvontaa ja salkunhoitoa sekä rahaston sijoitusrahastojen välittämistä koskevia sopimuksia. Danske Invest Management A/S:n palkkio (hallintopalkkio) ilmenee liitteestä 3 ja kattaa myös palkkiot osuuslajien välityksestä kohdan 27. Välittäjä mukaisesti sekä palkkiot kohdassa 28 mainitusta Salkunhoidosta ja sijoitusneuvonnasta. Hallintopalkkio ei kata mahdollisia viranomaisille maksettavia maksuja, säilytyspankille säilytyksestä ja tavanomaisista pankkitoiminnoista maksettavia maksuja, muita ulkoisia maksuja eikä tapahtumakuluja, jotka kaikki peritään erikseen. Rahasto voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi, kuitenkin siten, että jos rahasto irtisanoo sopimuksen alle 6 kuukauden irtisanomisajalla, se joutuu maksamaan 6 kuukauden tavanomaisten maksujen ja todellisen irtisanomisajan maksujen välisen erotuksen. Omaisuudenhoitoyhtiö voi irtisanoa sopimuksen 18 kuukauden irtisanomisajalla tilikauden päättymisestä lukien. Omaisuudenhoitoyhtiö on delegoinut rekisteröintitehtävät ja eräät IT-tehtävät edelleen Danske Capitalille, joka kuuluu Danske Bank A/S:ään. 26. Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4) Danske Bank A/S Danske Forvaltning Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K Säilytysyhteisö on rekisteröity n yritysrekisteriin (Det Centrale Virksomhedsregister) CVRnumerolla Rahasto on sopinut Danske Bank A/S:n kanssa, joka omistaa rahaston omaisuudenhoitoyhtiön kokonaan, että pankki hoitaa ja säilyttää säilytysyhtiönä arvopapereita ja likvidejä varoja rahaston kunkin sijoitusrahaston puolesta rahoitustoiminnasta annetun lain ja n finanssivalvonnan (Finanstilsynet) määräysten mukaisesti ja huolehtii niissä määrätyistä tarkastustehtävistä ja velvoitteista (säilytysyhteisötehtävät). Kukin sijoitusrahasto maksaa edellä mainitusta palkkion, jonka suuruus määräytyy sijoitusrahaston keskimääräisen arvon mukaan. Sijoitusrahaston Afrika Akkumulerende KL palkkion määrä on esitetty Liitteessä 3. Lisäksi maksetaan osuudenomistajien rahasto-osuuksien säilytyspalkkio. Palkkio lasketaan sijoitusrahaston arvon perusteella. Palkkio on esitetty Liitteessä 3. Rahastoyhtiö voi irtisanoa sopimuksen kolmen kuukauden irtisanomisajalla seuraavan kuukauden lopusta lukien ja pankki voi irtisanoa sopimuksen 12 kuukauden irtisanomisajalla seuraavan kuukauden lopusta lukien. Rahasto on lisäksi sopinut Danske Bankin kanssa, että pankki hoitaa liittyvät toimenpiteet osuuksien uusmerkinnän yhteydessä. DI Afrikka - Akkumulerende KL_

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Japan Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

PYN Elite Erikoissijoitusrahasto. Rahastoesite 1.8.2015

PYN Elite Erikoissijoitusrahasto. Rahastoesite 1.8.2015 PYN Elite Erikoissijoitusrahasto Rahastoesite 1.8.2015 SISÄLTÖ YLEISTÄ PYN ELITE ERIKOISSIJOITUSRAHASTOSTA 3 RAHASTON SIJOITUSTOIMINTA 4 RAHASTO-OSUKSIEN MERKITSEMINEN JA LUNASTAMINEN 6 RAHASTO-OSUUDEN

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 20.1.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 4.4.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto ) JPMorgan s EU Government Bond ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite 18.3.2015 YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 12.11.2009 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 2283

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite 20.1.2015 Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Japani

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä Sijoittajatiedote 15.11.2012 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos

Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos 11. kesäkuuta 2015 Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos PYN Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on kokouksessaan 4.6.2015 hyväksynyt Erikoissijoitusrahasto Eliten ( PYN Elite ) sääntömuutokset. Uudet liitteenä

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 1 Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. PALVELUNTARJOAJAT JA TOIMILUPA...

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA Société Généralen Warranttiohjelman listalleottoesite koostuu tästä Listalleottoesitteen perusosasta ( Listalleottoesitteen perusosa ), sen

Lisätiedot

Rahastoesite 1.5.2015

Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken sijoitusrahastot Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken rahastoyhtiö oy Sisältö 4 Ålandsbanken Sijoitusrahastot 12 tietoja verotuksesta 13 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 14 Ålandsbanken Asuntorahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt Varsinainen rahastoesite YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Rahasto Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt (ruotsiksi Specialplaceringsfond eq Vård, englanniksi Special Investment Fund eq Care)

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot