Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL"

Transkriptio

1 RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Afrika, klass SEK Afrika Akkumulerende, klasse DKK Afrikka, osuuslaji EUR 4. kesäkuuta 2013

2 Vastuu rahastoesitteestä: 3 Riippumattomien tilintarkastajien lausunto rahastoesitteestä 4 Merkintäperiaatteet 5 1. Rahasto (Foreningen) nimi, osoite jne Rahaston (foreningen) tavoitteet 5 3. Rahaston (foreningen) hallitus 6 4. Rahaston (foreningen) omaisuudenhoitoyhtiö 6 5. Rahaston (foreningen) tilintarkastaja 6 6. Rahaston (foreningen) valvontaviranomainen 6 7. Rahaston (foreningen) kalenteri 6 Sijoitusrahaston sijoituspolitiikka, riskit jne Sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL 7 Yleistä osuuslajeista 7 Afrika, klass SEK osuuslajin erityisehdot 8 Afrika Akkumulerende, klasse DKK osuuslajin erityisehdot 9 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät Sijoitusrahaston/osuuslajin tyypillinen sijoittaja FT-numero, ISIN-koodi ja SE-numero 12 Kurssi, tuotonmaksu, verotus ym Tuotto, tuotonmaksu ja kurssivaihtelut Sijoitusrahastoa/osuuslajeja koskevat verotus- ja ilmoitussäännöt Sijoittajien verotus 13 Merkintä ja merkintäkulut Merkintäkurssi Merkintäpaikka Jatkuva liikkeeseenlasku Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu Emissio- ja lunastushinnat jne. 16 Vaihto, lunastus ja lunastuskulut Vaihtokelpoisuus ja lunastus Listautumiset Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen Luovutettavuus 18 Johto, yhteistyökumppanit ja juoksevat kulut Hallinto Omaisuudenhoitoyhtiö (ajanjaksolle 30. kesäkuuta 2013 saakka katso Liite 4) Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4) Välittäjä (voimassa 1. heinäkuuta 2013 lähtien) Salkunhoitaja ja sijoitusneuvoja (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4) Prosentuaaliset vuosikulut (ÅOP) 21 Oikeudet, säännöt, kirjanpito jne Rekisteröinti Äänioikeus ja muut oikeudet Rahaston, sijoitusrahaston tai osuuslajin toiminnan lopettaminen Rahaston säännöt, avaintietoesite, vuosikertomus jne Kirjanpito Tilapäisrahoitus 22 DI Afrikka - Akkumulerende KL_

3 36. Varat 22 Liite 1 24 Liite 2 25 Liite 3 26 Liite 4 27 Liite 5 30 Liite 6 31 DI Afrikka - Akkumulerende KL_

4 Vastuu rahastoesitteestä: Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL Toteamme lausuntonamme, että tämän rahastoesitteen tiedot pitävät käsittääksemme paikkansa ja että tietääksemme esitteessä ei ole tosiseikkoja vääristäviä puutteita. Kaikki olennaiset hallintokäytäntöjä, tilintarkastuskäytäntöjä ja sisäisiä asiakirjoja koskevat tiedot on otettu huomioon esitteessä, ja esite sisältää käsityksemme mukaan kaikki olennaiset tiedot, joilla voi olla vaikutusta potentiaalisten sijoittajien päätökseen. Kgs. Lyngbyssä, 4. kesäkuuta 2013 Hallitus: Jørn Ankær Thomsen puheenjohtaja Agnete Raaschou-Nielsen varapuheenjohtaja Lars Fournais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft Omaisuudenhoitopalvelun tarjoaja: Danske Invest Management A/S Thomas Mitchell toimitusjohtaja Robert Mikkelstrup apulaisjohtaja Jørgen Pagh apulaisjohtaja DI Afrikka - Akkumulerende KL_

5 Riippumattomien tilintarkastajien lausunto rahastoesitteestä Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL Investeringsforeningen Danske Investin tarjoaman sijoitusrahaston Afrika Akkumulerende KL potentiaalisille osuudenomistajille Olemme tarkastaneet johdon laatiman rahastoesitteen, joka on päivätty 4. kesäkuuta 2013 ja joka on laadittu tanskalaisten sijoitusrahastojen (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavista tiedoista 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen 1318 mukaisesti. Rahaston hallitus vastaa rahastoesitteestä, sen sisällöstä ja tietojen esitystavasta ja on antanut erityisen tätä koskevan lausunnon. Meidän tehtävänämme on antaa lausunto siitä, sisältääkö rahastoesite 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen nro :ssä tanskalaisten sijoitusrahastojen (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavaksi vaaditut tiedot ja vastaavatko numerotiedot vuoden 2012 vuosikertomuksessa ja 30. kesäkuuta 2012 annetussa puolivuosikertomuksessa ilmoitettuja tietoja. Tarkastustapa Olemme tehneet työmme kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ja n tilintarkastuslain erityissäännösten mukaisesti siten, että saamme hyvän varmuuden lausuntomme perustaksi. Olemme näin ollen lukeneet rahastoesitteen ja arvioineet, sisältääkö se 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen nro :ssä tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavaksi vaaditut tiedot ja vastaavatko rahastoesitteen numerotiedot vuoden 2012 tarkastettua vuosikertomusta ja 30. kesäkuuta 2012 päivättyä puolivuotiskertomusta, jonka sisältämiä tietoja ei ole tilintarkastettu. Tavanomaisen käytännön mukaisesti tässä lausunnossa ei käsitellä johdon arvioita. Tehty tarkastus antaa käsittääksemme riittävän ja asianmukaisen perustan lausunnon antamiselle. Lausunto Esitämme lausuntonamme, että rahastoesite sisältää 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen nro :ssä tanskalaisten sijoitusrahastojen (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavaksi vaaditut tiedot ja että rahastoesitteen numerotiedot vastaavat vuoden 2012 tarkastettua vuosikertomusta ja 30. kesäkuuta 2012 päivättyä puolivuotiskertomusta, jonka sisältämiä tietoja ei ole tilintarkastettu. Rahastoesitettä koskevat lisätiedot Haluamme lausuntoamme muuttamatta kiinnittää huomiota johdon kuvaukseen rahaston sijoitustilanteesta ja riskeistä, jotka on esitetty kohdassa 8, sekä rahaston riskitilanteeseen ja riskitekijöihin, jotka on esitetty kohdassa 9. Kyseisissä kohdissa kuvaillaan muun muassa rahaston riskiprofiilia ja salkun koostumuksen rajoittamiseen liittyviä toimenpiteitä, joista hallitus on päättänyt rahaston riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Kööpenhaminassa, 4. kesäkuuta 2013 KPMG Auktorisoitu tilintarkastusyhtiö Per Gunslev auktorisoitu tilintarkastaja Anja Bjørnholt Lüthcke auktorisoitu tilintarkastaja DI Afrikka - Akkumulerende KL_

6 Merkintäperiaatteet Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL Investeringsforeningen Danske Investin hallitus on päättänyt 4. kesäkuuta 2013, että Afrika Akkumulerende KL -sijoitusrahaston rahasto-osuuksia tarjotaan merkittäväksi seuraavilla ehdoilla, jotka julkaistaan 17. kesäkuuta 2013: Afrika, klass SEK Afrika Akkumulerende, klasse DKK Afrikka, osuuslaji EUR Esite on laadittu n määräysten ja lainsäädännön sekä 14. joulukuuta 2012 annetun tanskalaisten sijoitusrahastojen (UCITS) ym. tietoja koskevan asetuksen nro 1318 mukaisesti. Esite on toimitettu n finanssivalvonnalle (Finanstilsynet) rahastoyhtiöistä ym. annetun lain 11 luvun mukaisesti. Esite toimitetaan myös Ruotsin ja Suomen viranomaisille osuuksien kyseisissä maissa tapahtuvaa markkinointia varten. Rahasto-osuuksia ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ja Kanadassa, eikä rahastoesitettä saa toimittaa näissä maissa asuville sijoittajille. Tämän rahastoesitteen sisältämiä tietoja ei tule pitää sijoitusneuvontana tai muuna neuvontana. Sijoittajia kehotetaan pyytämään yksilöllistä neuvontaa sijoittamisesta ja siihen liittyvistä seikoista. Kaikkia tämän rahastoesitteen sisältämiä tietoja, sijoitusstrategia ja riskiprofiili mukaan lukien, voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä lainsäädännön ja rahaston sääntöjen sallimissa puitteissa. Jos tanskankielisen rahastoesitteen ja sen käännettyjen versioiden välillä on ristiriita, tanskankielinen julkaisu on ratkaiseva. Ellei muuta mainita, kaikki viittaukset lainsäädäntöön koskevat n lainsäädäntöä. 1. Rahasto (Foreningen) nimi, osoite jne. Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Puh.: Faksi: Rahasto (foreningen) on perustettu 25. marraskuuta Rahasto (foreningen) on rekisteröity n finanssivalvontaan (Finanstilsynet) FT-numerolla ja n yritysrekisteriin (Det Centrale Virksomhedsregister) CVR-numerolla Rahaston (foreningen) tavoitteet Rahaston (foreningen) tavoitteena on ottaa vastaan varoja laajalta sijoittajapiiriltä tai suurelta yleisöltä ja sijoittaa ne arvopapereihin riskien hajauttamisen periaate huomioon ottaen rahastoyhtiöistä ym. annetun lain 13 ja 14 luvun säännösten mukaisesti sekä osuudenomistajien pyynnöstä lunastaa heidän osuuksiaan varoilla, jotka ovat peräisin tästä toiminnasta, vrt. rahaston sääntöjen 13. Näin ollen kohdearvopaperit pyritään valitsemaan siten, että niistä saadaan tyydyttävä tuotto. DI Afrikka - Akkumulerende KL_

7 3. Rahaston (foreningen) hallitus Asianajaja Jørn Ankær Thomsen Johtaja Agnete Raaschou-Nielsen Gorrissen Federspiel Hauchsvej 8 Silkeborgvej 2 DK-8000 Århus C DK-1825 Frederiksberg C Toimitusjohtaja Lars Fournais Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 DK-2605 Brøndby Tekninen johtaja Birgitte Brinch Madsen Maersk FPSOs A.P. Møller - Mærsk A/S Esplanaden 50 DK-1098 København K Johtaja Walther V. Paulsen Johtaja Jens Peter Toft Tuborg Havnepark 20, 2. th. toft advice aps DK-2900 Hellerup Sankt Annæ Plads 13 DK-1250 København K 4. Rahaston (foreningen) omaisuudenhoitoyhtiö Danske Invest Management A/S Katso kohta 25. Omaisuudenhoitoyhtiö. 5. Rahaston (foreningen) tilintarkastaja KPMG Auktorisoitu tilintarkastusyhtiö Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg CVR-numero Rahaston (foreningen) valvontaviranomainen Finanstilsynet Puh.: Århusgade 110 Faksi DK-2100 København Ø 7. Rahaston (foreningen) kalenteri Elokuu 2013: Puolivuosikertomus Maaliskuu 2014: Vuosikertomus 2013 Huhtikuu 2014: Varsinainen osuudenomistajakokous DI Afrikka - Akkumulerende KL_

8 Sijoitusrahaston sijoituspolitiikka, riskit jne. 8. Sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL Sijoitusrahasto on perustettu 31. toukokuuta Rahaston osuuslajit ovat kasvuosuuksia ja ne jakautuvat osuustodistuksiin. Hallitus päätti 11. syyskuuta 2012 perustaa sijoitusrahastoon seuraavat osuuslajit: Afrika, klass SEK Afrika Akkumulerende, klasse DKK Afrikka, osuuslaji EUR Yleistä osuuslajeista Osuuslajit ovat kasvuosuuksia ja ne jakautuvat osuustodistuksiin. Rahaston (foreningen) hallitus on vahvistanut sosiaalisesti vastuullisen sijoittamisen politiikan, mistä seuraa, että rahaston ja sitä kautta myös sen sijoitusrahastojen ja osuuslajien sijoitukset arvioidaan YK:n yritysten ihmisoikeussääntöjen (UN Human Rights Norms for Business) ja eräiden muiden, useiden valtioiden hyväksymien kansainvälisten normien mukaisesti. Tarkempia tietoja sijoitusrahaston määrällisistä rajoista ja menetelmistä, joita omaisuudenhoitoyhtiö käyttää näiden rajojen noudattamisen valvontaan, saa ottamalla yhteyttä Danske Invest Management A/S:ään. Sijoittajat voivat lisäksi saada tietoja tärkeimpien riskien viimeaikaisesta kehityksestä ja sijoitusrahaston yksittäisten instrumenttiryhmien tuotoista. Sääntöjen mukaiset sijoituskohteet Sijoitusrahasto sijoittaa ensisijaisesti osakkeisiin, joilla käydään kauppaa afrikkalaisilla markkinapaikoilla, tai Afrikasta kotoisin olevien tai siellä pääasiassa toimivien yhtiöiden osakkeisiin, joilla käydään kauppaa Afrikan ulkopuolisilla markkinapaikoilla. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita, ks. n sijoitusrahastoista ym. annetun lain 3 :n 1 momentti. Pieni osa voidaan sijoittaa arvopapereihin, joilla on yhteys Afrikkaan. Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen, sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta. ks. n sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124. Sijoitusrahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan muihin rahastoihin, sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Sijoitusrahasto voi sijoittaa markkinoille, jotka on määritelty rahastoista ym. annetun lain 120 :ssä. Sijoitusrahaston varat sijoitetaan: 1. markkinoille, jotka sijaitsevat EU- tai ETA-maassa tai 2. markkinoille, jotka ovat World Federation of Exchanges -järjestön jäseniä tai 3. markkinoille, jotka ovat Federation of European Securities Exchanges -järjestön Full Membertai Associate Member -jäseniä tai 4. markkinoille, jotka n finanssivalvonta (Finanstilsynet) on hyväksynyt erikseen tai 5. pörsseihin ja muille säännellyille markkinoille, jotka hallituksen päätöksellä on määritetty säännöissä perustuen edeltävään arviointiin, jonka mukaan ne täyttävät tietyn vaatimustason, ks. n finanssivalvonnan (Finanstilsynet) tätä koskevat ohjeet. Näin hyväksytyt pörssit/markkinat on esitetty rahaston sääntöjen liitteessä B. Liitettä voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä, ks. n finanssivalvonnan (Finanstilsynet) edellä mainitut ohjeet. Sijoitusrahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin ym., ks. sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 :n 4 momentti. Sijoitusrahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja n finanssivalvonnan (Finanstilsynet) määrittämien sääntöjen mukaisesti. DI Afrikka - Akkumulerende KL_

9 Sijoitusrahaston salkun koostumusta koskevat rajoitukset ja tarkennukset: Hallitus on tällä hetkellä määrittänyt seuraavat sijoituksia koskevat lisärajoitukset ja -tarkennukset: - Sijoitusrahasto ei käytä rahaston säännöissä annettua mahdollisuutta sijoittaa muihin rahastoihin, sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. - Sijoitusrahasto ei sijoita listaamattomiin arvopapereihin, mutta voi omistaa jaettuja listaamattomia ja listalta poistettuja arvopapereita. - Sijoitusrahasto ei saa käyttää johdannaisinstrumentteja aktiivisesti, mutta voi omistaa jaettuja johdannaisinstrumentteja. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Afrika, klass SEK osuuslajin erityisehdot Osuuslajia tarjotaan ensisijaisesti Ruotsissa ja sen nimi Afrika vaihtuu 17. kesäkuuta 2013 otsikossa mainituksi. Osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus on tällä hetkellä vahvistanut seuraavat osuuslajikohtaiset sijoittamista koskevat rajoitukset ja tarkennukset: - Osuuslaji ei harjoita valuuttasuojausta. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi Osuuslajilla ei ole vertailuindeksiä. Osuuslajin tuotto ja keskihajonta osuuslajin perustamisesta alkaen on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Marras - Afrika, klass SEK Joulu 2012 Osuuslajin tuotto, % p.a. 2) 1,47 1) Keskihajonta, prosenttiyksikköä 3) 1) Jakson marraskuu - joulukuu 2012 tuottotietoja ei ole muunnettu p.a. -arvoiksi. 2) Tuotto ilmaisee, kuinka paljon kyseisen ajanjakson alussa sijoitettu 100 SEK on tuottanut kurssivoittoina. 3) Keskihajontaa ei ole määritetty vuodelle 2012, koska epävarmuus on liian suuri yhtä vuotta lyhyemmillä ajanjaksoilla. Lähde: Danske Capital ja Danske Invest. On syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat selvitysriskit, likviditeettiriskit, vastapuoliriskit, poliittiset riskit, kirjanpitoon liittyvät riskit, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, sosiaalisesti vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät riskit, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit ja osakemarkkinan volatiliteettiin liittyvät riskit, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät. DI Afrikka - Akkumulerende KL_

10 Muiden osuuslajiin liittyvien asioiden osalta viitataan kohtiin 15. Merkintäkurssi,16. Merkintäpaikka, 18. Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu, 20. Vaihtokelpoisuus ja lunastus, 21. Listautumiset, 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen ja 26. Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4) Afrika Akkumulerende, klasse DKK osuuslajin erityisehdot Osuuslajia tarjotaan ssa. Se on aiemman Afrika Akkumulerende KL -sijoitusrahaston seuraaja. Osuuslajin nimi Afrika Akkumulerende, klasse DK vaihtuu 17. kesäkuuta 2013 otsikossa mainituksi. Osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus on tällä hetkellä vahvistanut seuraavat osuuslajikohtaiset sijoittamista koskevat rajoitukset ja tarkennukset: - Osuuslaji ei harjoita valuuttasuojausta. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi Osuuslajilla ei ole vertailuindeksiä. Osuuslajin (sijoitusrahaston) tuotto ja keskihajonta osuuslajin (sijoitusrahaston) perustamisesta alkaen on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Afrika Akkumulerende, klasse DKK Joulukuu Osuuslajin tuotto, % p.a. 2) 2,12 4) 18,17 Keskihajonta, prosenttiyksikköä 3) 11,91 1) Joulukuun 2011 tuottotietoja ei ole muunnettu p.a. -arvoiksi. 2) Tuotto ilmaisee, kuinka paljon kyseisen vuoden alussa sijoitettu 100 DKK on tuottanut kurssivoittoina. 3) Keskihajontaa ei ole määritetty vuodelle 2011, koska epävarmuus on liian suuri yhtä vuotta lyhyemmillä ajanjaksoilla. 4) Sijoitusrahastoa ei ollut jaettu osuuslajeihin, joten tuotto on sama kuin sijoitusrahaston kokonaistuotto. Lähde: Danske Capital ja Danske Invest. On syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat selvitysriskit, likviditeettiriskit, vastapuoliriskit, poliittiset riskit, kirjanpitoon liittyvät riskit, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, sosiaalisesti vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät riskit, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit ja osakemarkkinan volatiliteettiin liittyvät riskit, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät Muiden osuuslajiin liittyvien asioiden osalta viitataan kohtiin 15. Merkintäkurssi,16. Merkintäpaikka, 18. Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu, 20. Vaihtokelpoisuus ja lunastus, 21. Listautumiset, 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen ja 26. Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4) Afrikka, osuuslaji EUR osuuslajin erityisehdot Osuuslajia tarjotaan ensisijaisesti Suomessa ja sen nimi Afrikka vaihtuu 17. kesäkuuta 2013 otsikossa mainituksi. DI Afrikka - Akkumulerende KL_

11 Osuuslajikohtaiset rajoitukset Hallitus on tällä hetkellä vahvistanut seuraavat osuuslajikohtaiset sijoittamista koskevat rajoitukset ja tarkennukset: - Osuuslaji ei harjoita valuuttasuojausta. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan lisätä tai muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi Osuuslajilla ei ole vertailuindeksiä. Osuuslajin tuotto ja keskihajonta osuuslajin perustamisesta alkaen on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Marras - Afrikka, osuuslaji EUR Joulu 2012 Osuuslajin tuotto, % p.a. 2) 0,82 1) Keskihajonta, prosenttiyksikköä 3) 1) Jakson marraskuu - joulukuu 2012 tuottotietoja ei ole muunnettu p.a. -arvoiksi. 2) Tuotto ilmaisee, kuinka paljon kyseisen ajanjakson alussa sijoitettu 100 EUR on tuottanut kurssivoittoina. 3) Keskihajontaa ei ole määritetty vuodelle 2012, koska epävarmuus on liian suuri yhtä vuotta lyhyemmillä ajanjaksoilla. Lähde: Danske Capital ja Danske Invest. On syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat selvitysriskit, likviditeettiriskit, vastapuoliriskit, poliittiset riskit, kirjanpitoon liittyvät riskit, ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvät riskit, sosiaalisesti vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät riskit, yhtiökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät riskit ja osakemarkkinan volatiliteettiin liittyvät riskit, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät Muiden osuuslajiin liittyvien asioiden osalta viitataan kohtiin 15. Merkintäkurssi,16. Merkintäpaikka, 18. Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu, 20. Vaihtokelpoisuus ja lunastus, 21. Listautumiset, 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen ja 26. Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4) 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät Kuten kaikkiin sijoituksiin, myös tähän sijoitusrahastoon (osuuslajeihin) sijoittamiseen liittyy sijoittajalle syntyvän tappion riski. Sijoittajan on syytä huomata, ettei sijoitus vastaa käteissijoitusta ja ettei sijoituksen arvo ole taattu. Sijoitusrahaston/osuuslajin osuuksien arvo voi näin ollen tiettynä ajankohtana olla sijoitusajankohdan arvoa suurempi, yhtä suuri kuin sijoitusajankohdan arvo tai sitä pienempi. Seuraavassa taulukossa on esitetty osuuslajien riskiluokat asteikolla 1 7. Riskiluokka ilmaisee riskin ja tuottomahdollisuuksien välisen tyypillisen yhteyden osuuslajiin sijoitettaessa. Riskiluokka perustuu osuuslajin todellisen arvon vaihteluun viimeisten viiden vuoden aikana ja/tai edustaviin tietoihin. Riskiluokka 1 tarkoittaa pientä kurssivaihtelua ja siten pientä riskiä, johon liittyy tyypillisesti alhaisempi tuotto. Riskiluokka 7 tarkoittaa suurta kurssivaihtelua ja siten suurta riskiä, johon liittyy tyypillisesti mahdollisuus korkeampaan tuottoon. Sijoittajan on syytä huomata, ettei osuuslajin määritys tiettyyn riskiluokkaan ole pysyvä, vaan riskiluokka voi vaihdella ajan mittaan. Lisäksi riskiluokan laskemiseen käytettävien historiallisten tietojen perusteella ei ehkä voida muodostaa luotettavia oletuksia riskiprofiilin tulevasta kehityksestä. DI Afrikka - Akkumulerende KL_

12 Viimeisimmät lasketut riskiluokat on esitetty osuuslajin sijoittajalle annettavissa avaintiedoissa, jotka ovat saatavana osoitteesta Osuuslaji Tämänhetkinen riskiluokka (asteikko 1 7) Afrika, klass SEK 6 Afrika Akkumulerende, klasse DKK 6 Afrikka, osuuslaji EUR 6 Sijoitusrahaston (osuuslajien) sijoitusalan vuoksi sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen seuraavista riskitekijöistä (jotka on esitetty satunnaisessa järjestyksessä), vrt. yksittäisten osuuslajien tiedot kohdassa 8. Riskitekijät Kokemuksen perusteella voidaan todeta, että afrikkalaisiin yrityksiin sijoittamiseen liittyy suurempi riski kuin sijoittamiseen kehittyneemmille osakemarkkinoille, kuten Yhdysvaltoihin ja Länsi-Eurooppaan. Seuraavassa kuvaillaan tärkeimpiä sijoitusrahaston/osuuslajin afrikkalaisiin yrityksiin sijoittamiseen liittyviä riskejä sekä sijoitusrahastoon/osuuslajiin sijoittamiseen liittyviä yleisiä riskejä. Selvitysriski: Sijoitusrahaston arvopaperien säilyttäjä ei ehkä kaikkina ajankohtina pysty toteuttamaan tai selvittämään rahaston arvopaperien kauppoja sovitulla tavalla. Tämä koskee muun muassa kauppoja, joissa vastapuoli ei noudata kaupan ehtoja sovitulla tavalla tai joissa vastapuoli jättää muulla tavalla velvollisuutensa noudattamatta. Tästä seuraa tappioriski. Likviditeettiriski: Monet afrikkalaiset osakemarkkinat ovat melko epäkypsiä ja niiden liikevaihto on pieni, ja tietyillä afrikkalaisilla osakemarkkinoilla tehtävien kauppojen selvitysaika on pidempi kuin ssa, jossa kaupat selvitetään kolme päivää kaupantekopäivästä. Lisäksi on olemassa paikallista olosuhteista johtuva riski siitä, että markkinat ovat toisinaan kiinni. Tästä voi seurata, ettei sijoitusrahaston osuuksia toisinaan voida tarjota myyntiin tai lunastettavaksi. Likviditeettiriskiin liittyy lisäksi riski siitä, ettei arvopapereita voida myydä tai että niitä voidaan myydä vain huomattavalla tappiolla. Vastapuoliriski: Lainoihin, johdannaisinstrumentteihin ja talletustodistuksiin, kuten ADR- ja GDRsijoitustodistuksiin ym. sijoittamiseen voi liittyä riski siitä, ettei vastapuoli täytä velvollisuuksiaan. Poliittinen riski: Monissa sijoitusrahaston sijoituskohdemaissa eri poliittisten puolueiden harjoittamissa talouspolitiikoissa on suuria eroja. Samalla maiden taloudet seuraavat tarkoin poliittisia suuntauksia. Siksi osakekurssit voivat reagoida negatiivisesti poliittisiin lausuntoihin, hallituksen toimenpiteisiin tai vallanvaihdoksen näkymiin ym. Lisäksi monissa afrikkalaisissa maissa on ongelmana poliittinen epävakaus ja korruptio ja niissä voi esiintyä yhteiskunnallista epävakautta, joka voi toisinaan johtaa markkinan sulkemiseen. Kirjanpidollinen riski: Afrikkalaiset yritykset eivät painota hyvää hallintotapaa, kirjanpitostandardeja, tilintarkastusta ja avoimuutta yhtä suuressa määrin kuin kehittyvien markkinoiden yritykset. Tämä voi aiheuttaa epävarmuutta afrikkalaisiin yrityksiin tehtävien sijoitusten todellisesta arvosta ja riskin sijoituksesta aiheutuvasta tappiosta. Ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyvä riski: Hyvin järjestäytyneille ja pitkälle kehittyneille ulkomaisille markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyy yleensä kokonaissalkun kannalta pienempi riski kuin sijoituksiin, jotka tehdään pelkästään johonkin yksittäiseen maahan tai kehittyville markkinoille. Ulkomaiset markkinat voivat kuitenkin olla epävakaampia kuin n markkina. Syynä on suurempi yrityskohtaisiin, poliittisiin, lainsäädäntöön liittyviin, markkinoihin liittyviin ja yleisiin taloudellisiin olosuhteisiin liittyvän voimakkaan reaktion riski. Ulkomaille tehtäviin sijoituksiin liittyy myös altistuminen valuutoille, joiden arvo n kruunun suhteen voi vaihdella enemmän tai vähemmän. Kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin liittyvä riski: Kehittyvät markkinat käsittävät käytännössä kaikki Latinalaisen Amerikan, Aasian (paitsi Japani, Hongkong ja Singapore), Itä-Euroopan ja Afrikan maat. Maalle voi olla tunnusomaista poliittinen epävakaus, suhteellisen epävarmat finanssimarkkinat, suhteellisen epävarma taloudellinen kehitys sekä kehittyvät osake- ja velkakirjamarkkinat. Kehittyville markkinoille tehtäviin sijoituksiin voi liittyä erityisriskejä, joita ei esiinny kehittyneillä markkinoilla. DI Afrikka - Akkumulerende KL_

13 Epävakaa poliittinen järjestelmä tarkoittaa suurempaa äkillisten ja perustavien poliittisten ja taloudellisten mullistusten riskiä. Sijoittajille tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että omaisuus kansallistetaan, omaisuuden käyttömahdollisuuksia rajoitetaan tai että markkinoille syntyy valtiollisia valvonta- ja hallintamekanismeja. Valuutan arvo saattaa vaihdella suuresti ja odottamattomasti. Muutamat maat ovat jo ottaneet käyttöön valuutan vientirajoituksia tai voivat tehdä sen lyhyellä varoitusajalla. Kehittyvien markkinoiden likviditeetti voi olla laskeva taloudellisten ja poliittisten muutosten seurauksena. Vaikutus voi myös olla pysyvämpi. Yrityskohtaisiin olosuhteisiin liittyvä riski: Yksittäisen arvopaperin arvo voi heilahdella enemmän kuin koko markkinan, minkä vuoksi sen tuotto voi poiketa markkinan tuotosta huomattavasti. Valuuttamarkkinan muutokset sekä lainsäädäntöön, kilpailuun, markkinoihin ja likviditeettiin liittyvät olosuhteet voivat vaikuttaa yrityksen tuottoihin. Koska sijoitusrahasto voi sijoitusajankohtana sijoittaa yksittäiseen yritykseen jopa 10 % varoistaan, sijoitusrahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti yksittäisten osakkeiden heilahtelun vuoksi. Yritys voi mennä konkurssiin, jolloin siihen tehty sijoitus menetetään. Sosiaalisesti vastuulliseen sijoittamiseen liittyvä riski: Riskiä siitä, etteivät yritykset noudata rahaston (foreningen) sosiaalisesti vastuulliseen sijoittamiseen liittyvää politiikkaa tai että niitä syytetään tästä, on pidettävä tässä sijoitusrahastossa korkeampana kuin rahaston (foreningen) muissa sijoitusrahastoissa. Tämä johtuu siitä, että tietyt afrikkalaiset maat, joihin sijoitusrahasto sijoittaa, ovat jatkuvasti poliittisesti epävakaita tai niissä on tapahtumassa suuria yhteiskunnallisia muutoksia. Lisäksi esimerkiksi yhteiskunnallisen ja taloudellisen epätasa-arvon kaltaiset asiat kasvattavat riskiä siitä, etteivät yritykset pysty noudattamaan edellä tarkoitettuja sosiaalisen vastuun vaatimuksia. Osakemarkkinan volatiliteettiin liittyvä riski: Osakemarkkinoiden suuri volatiliteetti voi olla reaktio, joka johtuu yrityskohtaisista tai poliittisista ja lainsäädäntöön liittyvistä tilanteista tai toimialakohtaisista, alueellisista, paikallisista tai yleisistä markkinoihin ja talouteen liittyvistä olosuhteista. Edellä esitettyjen riskien lisäksi myös muut tekijät voivat vaikuttaa sijoitusten todellisen arvon muodostumiseen. Lisäksi osakemarkkinoiden eri osat voivat reagoida olosuhteisiin eri tavoin. 10. Sijoitusrahaston/osuuslajin tyypillinen sijoittaja Sijoitusrahaston osuuslajien tyypillinen sijoittaja haluaa hyötyä sijoitusrahaston/osuuslajien hajautetusta riskistä sen sijaan, että hän tekisi itse yksittäisiä sijoituksia ja kokoaisi oman arvopaperisalkun. Tyypilliselle sijoittajalle sijoitus on osa kokonaissalkkua. Katso taulukko alla. Osuuslaji Tyypillinen sijoittajan kansallisuus ja mahd. pääomaluokka Tyypillinen sijoitushorisontti, minimi Afrika, klass SEK Ruotsalainen sijoittaja 3 vuotta Afrika Akkumulerende, klasse DKK lainen eläkesijoittaja tai yritysverojärjestelmän mukaisesti sijoittava sijoittaja 3 vuotta Afrikka, osuuslaji EUR Suomalainen sijoittaja 3 vuotta 11. FT-numero, ISIN-koodi ja SE-numero n finanssivalvonta (Finanstilsynet) on rekisteröinyt sijoitusrahaston FT-numerolla ja n elinkeinohallitus (Erhvervssstyrelsen) SE-numerolla Osuuslaji SE-numero ISIN-koodi VP Afrika, klass SEK DK DI Afrikka - Akkumulerende KL_

14 Osuuslaji SE-numero ISIN-koodi VP Afrika Akkumulerende, klasse DKK DK Afrikka, osuuslaji EUR DK Kurssi, tuotonmaksu, verotus ym. 12. Tuotto, tuotonmaksu ja kurssivaihtelut Osuuslaji ei jaa tuottoa, vaan sijoittaa vuoden tuloksen pääomaan. Osuuslajin sijoituksen tuotto näkyy sijoitusrahaston rahasto-osuuksien kurssin muutoksena (positiivinen tai negatiivinen). 13. Sijoitusrahastoa/osuuslajeja koskevat verotus- ja ilmoitussäännöt Sijoitusrahasto (osuuslajit) ei lähtökohtaisesti ole verovelvollinen, koska osuuslajit ovat kasvu-osuuksia, ks. yhtiöverolain 3 :n 1 momentin 19 kohta. Ulkomailta saatavasta tuotosta kannetaan kuitenkin lähtömaassa tyypillisesti 15 prosentin vero. Verotus vaihtelee lähtömaan verolainsäädännön mukaan ja sen mukaan, onko lla ja kyseisellä maalla kaksoisverotuksen estävä sopimus. 14. Sijoittajien verotus ssa verovelvolliset sijoittajat Seuraavassa on lyhyt kuvaus osuuslajiin Afrika Akkumulerende, klasse DKK sijoittavien, ssa verovelvollisten sijoittajien verotuksesta. Tiedot vastaavat tämän rahastoesitteen laatimishetken tilannetta. Tiedot ovat luonteeltaan yleisiä, minkä vuoksi tässä ei käsitellä erityissäännöksiä tai yksityiskohtia. Verotuskohtelu riippuu sijoittajan omasta tilanteesta ja voi vaihdella lainsäädännön tai sijoittajan olosuhteiden muutosten vuoksi. Siltä osin kuin kyse on henkilön vapaasta varallisuudesta, osuuksien tuotto verotetaan inventaarioperiaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että realisoitunut ja realisoimaton voitto verotetaan vuosittain realisoitunut ja realisoimaton tappio vähentäen. Vuotuinen tuotto otetaan huomioon pääomatuloissa. Myös elinkeinoverotuksen piiriin kuuluvat varat verotetaan vastaavalla tavalla. Osuuksien tuotto tai mahdollinen tappio otetaan huomioon elinkeinotoiminnan verotettavassa voitossa. Siltä osin kuin kyseessä ovat eläkevarat, osuuksien tuotto verotetaan inventaarioperiaatteen mukaisesti vuosikohtaisessa verotuksessa eläketuoton verotuksesta annetun lain mukaisesti. Jos kyseessä ovat yhtiön tai rahaston varat, tuotto ja tappio otetaan huomioon verotettavissa tuloissa, joita verotetaan yhtiöverolain tai rahastoverotuslain mukaisesti. Verotus tapahtuu molemmissa tapauksissa inventaarioperiaatteen mukaisesti. Lisätietoja verotuksesta saa rahastoyhtiöstä. Osuudenomistajan on pyydettävä yksityiskohtaisempia tietoja omalta verotusneuvojaltaan. Osuuksien ostot ja myynnit sekä omistukset vuoden lopussa ilmoitetaan veroviranomaisille. Ruotsissa verovelvolliset sijoittajat Seuraavassa on lyhyt kuvaus osuuslajiin Afrika klass SEK sijoittavien, Ruotsissa verovelvollisten sijoittajien verotuksesta. Tiedot vastaavat tämän rahastoesitteen laatimishetken tilannetta. Osuuksia verotetaan Ruotsin markkinoilla noteerattavia tuotto-osuuksia ( marknadsnoterade delägarrätter ) koskevien säännösten mukaisesti. Yksityissijoittajien ja oikeushenkilöiden verotukseen sovelletaan kuvitteellista tuottoa ( Schablonintäkt ). Laskentaperusteena käytetään osuuksien arvoa kalenterivuoden alussa, ja tuotoksi lasketaan 0,4 prosenttia DI Afrikka - Akkumulerende KL_

15 laskentaperusteesta. Yksityissijoittajien osalta tämä tarkoittaa, että osuuksien tuotto lasketaan mukaan pääomatuloihin, ja oikeushenkilöiden osalta elinkeinotoiminnan tuloihin. Erityissäännöksiä sovelletaan osuuksiin, jotka on hankittu elinkeinotoiminnan vaihto-omaisuudeksi. Yksityissijoittajien osuuksien myynnistä saatu voitto lasketaan mukaan pääomatuloihin. Mahdollinen tappio voidaan vähentää kokonaisuudessaan verovuoden muiden markkinoilla noteerattavien tuottoosuuksien ( marknadsnoterade delägarrätter ) voitoista lukuun ottamatta korkorahastoja eli sijoitusrahastoja, jotka voivat sijoittaa vain SEK-määräisiin joukkovelkakirjoihin. Ylijäävä tappio voidaan vähentää lopullisessa verotuksessa erityissäännösten mukaisesti. Oikeushenkilöiden osuuksien myynnistä saatu voitto lasketaan mukaan elinkeinotoiminnan tuloihin. Mahdollista tappiota ei voida vähentää elinkeinotoiminnan muista tuloista, mutta se voidaan kohdentaa kokonaisuudessaan muihin tuotto-osuuksista ( delägarrätter ) saataviin voittoihin. Mahdollinen käyttämättä jäänyt tappio voidaan siirtää myöhemmille verovuosille tietyn ajan kuluessa. Jos osuudet on hankittu elinkeinotoiminnan vaihto-omaisuudeksi, sovelletaan erityismääräyksiä. Erityissäännöksiä sovelletaan yksityissijoittajiin, jotka ovat hankkineet osuudet sijoitustalletuksena ( investeringssparkonto ). Suomessa verovelvolliset sijoittajat Seuraavassa on lyhyt kuvaus osuuslajiin Afrikka, osuuslaji EUR sijoittavien, Suomessa verovelvollisten sijoittajien verotuksesta. Tiedot vastaavat tämän rahastoesitteen laatimishetken tilannetta. Osuuksien myyntivoitto verotetaan pääomatulona siihen sovellettavien määräysten mukaisesti. Tappion voi vähentää voitosta vain tiettyjen Suomen tuloverolakiin perustuvien säännösten mukaisesti. Määrältään vähäiset voitot ja tappiot eivät kuitenkaan tietyissä tilanteissa ole veronalaisia, eikä niitä saa vähentää. Jos sijoitus on tehty sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain ( /1183) mukaisesti, sovelletaan erityisiä verotussäännöksiä. Lisätietoja verotuksesta saa rahastoyhtiöstä. Osuudenomistajan on pyydettävä yksityiskohtaisempia tietoja omalta verotusneuvojaltaan. 15. Merkintäkurssi Merkintä ja merkintäkulut Afrika Akkumulerende, klasse DKK -osuuslaji Osuuslajin merkintäkurssi (emissiohinta) vahvistetaan kaksihintamenetelmän (dobbeltprismetoden) perusteella (ks. n finanssivalvonnan (Finanstilsynet) asetus emissio- ja lunastushintojen laskemisesta tanskalaisten sijoitusrahastojen (UCITS) ym. osuuksien merkinnän ja lunastuksen yhteydessä, 4 ) osuuslajin todellisena arvona, johon lisätään arvopaperien ostamisesta aiheutuvat kulut ja emissiokulut kattava summa (emissiopalkkio). Todellinen arvo lasketaan jakamalla laskentahetken osuus rahaston varoista osuuslajista merkittyjen osuuksien määrällä. Jaettava osuus vastaa sitä osaa kokonaissalkusta, josta osuuslaji saa tuottoa, ja summaa oikaistaan mahdollisilla osuuslajista johtuvilla osuuslajikohtaisilla varoilla ja kuluilla. Emissiopalkkion koostumus ja enimmäismäärä on esitetty Liitteessä 1. Näin laskettu emissiohinta pyöristetään, ks. kohta 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen. Ilmoitettu emissiopalkkion enimmäismäärä voi ylittyä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, josta seuraa rahoitusvälineiden ostamiseen liittyvien muiden markkinaperustaisten maksujen nousu. Rahasto ilmoittaa tällaisen tilanteen syntyessä kyseisen kauden todellisen emissiopalkkion sivustolla Muutokset ilmoitetaan lisäksi NASDAQ OMX Copenhagen A/S:n kautta. Afrika, klass SEK ja Afrikka, osuuslaji EUR -osuuslajit Merkintäkurssi (emissiohinta) vahvistetaan mukautetulla yksihintamenetelmällä (enkeltprismetoden) (ks. n finanssivalvonnan (Finanstilsynet) asetus emissio- ja lunastushintojen laskemisesta tanskalaisten DI Afrikka - Akkumulerende KL_

16 yhteissijoitusyhtiöiden ym. osuuksien merkinnän ja lunastuksen yhteydessä, 6 ). Tämän mukaan osuuksien arvon määrittämiselle vahvistetaan yksi tai useita ajankohtia. Rahaston vastaanottamien osuuksien liikkeeseenlaskupyyntöjen selvittämistä varten rahasto vahvistaa todellista arvoa vastaavan emissiohinnan seuraavana mahdollisena määritysajankohtana. Todellinen arvo lasketaan jakamalla laskentahetken osuus rahaston varoista osuuslajista merkittyjen osuuksien määrällä. Jaettava osuus vastaa sitä osaa kokonaissalkusta, josta osuuslaji saa tuottoa, ja summaa oikaistaan mahdollisilla osuuslajista johtuvilla osuuslajikohtaisilla varoilla ja kuluilla. Rahaston (foreningen) hallitus on päättänyt, että edellä mainittuun todelliseen arvoon lisätään jokaisen nettoemission yhteydessä summa, joka kattaa kaupankäyntikulut. Se lasketaan kaupan todellisten ehtojen (välityspalkkio, kurssispreadikurssispread ja muut kaupankäyntikulut) perusteella. Maksun tämänhetkinen suuruus käy ilmi liitteestä 1. Näin laskettu emissiohinta pyöristetään, ks. kohta 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen. Rahaston klo Ruotsin aikaa / klo Suomen aikaa mennessä vastaanottamat kirjalliset osuuksien merkintäpyynnöt selvitetään emissiohintaan, joka vahvistetaan samana pankkipäivänä klo Ruotsin aikaa / klo Suomen aikaa, ellei tälle ole markkinakohtaisia tai teknisiä esteitä. Ellei kyseinen päivä ole pankkipäivä ssa, emissiohinta määritetään klo Ruotsin aikaa / klo Suomen aikaa seuraavana päivänä, joka on pankkipäivä sekä ssa että Ruotsissa tai sekä ssa että Suomessa. Suurten liikkeeseenlaskujen yhteydessä emissiohinta voidaan kuitenkin vahvistaa todellisten kauppahintojen perusteella myöhemmin samana päivänä, kun rahasto on ostanut liikkeeseenlaskujen vuoksi tarvittavat arvopaperit. 16. Merkintäpaikka Afrika Akkumulerende, klasse DKK -osuuslaji Danske Bank A/S Corporate Actions Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K Puh.: Faksi: Osuuksia voidaan ostaa ja myydä pankin kaikissa konttoreissa. Lisäksi kauppaa voidaan käydä kaikkien muiden rahoituslaitosten ja pörssivälittäjien kautta. Afrika, klass SEK -osuuslaji Danske Bank, Sverige, (Danske Bank A/S:n sivuliike) Norrmalmstorg 1 Box 7523 S Stockholm Ruotsi Puh.: +46 (0) Osuuksia voidaan ostaa ja myydä Danske Bank Sverigen kaikissa konttoreissa. Afrikka, osuuslaji EUR -osuuslaji Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2 PL 1561 FI Helsinki Suomi Puh.: +358 (0) Osuuksia voidaan ostaa ja myydä Danske Bank Oyj:n kaikissa konttoreissa. DI Afrikka - Akkumulerende KL_

17 17. Jatkuva liikkeeseenlasku Sijoitusrahaston osuuksia tarjotaan jatkuvana liikkeeseenlaskuna ilman vahvistettua suurinta määrää kulloinkin laskettuun, tavanomaisilla kaupantekokuluilla lisättyyn merkintäkurssiin. Liikkeeseenlasku voi keskeytyä mahdollisten markkinoihin liittyvien ja teknisten esteiden vuoksi. 18. Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu Jatkuvan liikkeeseenlaskun aikana merkityt osuudet veloitetaan Afrika Akkumulerende, klasse DKK - osuuslajin osalta kolmantena merkintää seuraavana pankkipäivänä, jolloin osuudet myös kirjataan sijoittajan. Jatkuvan liikkeeseenlaskun aikana merkityt osuudet veloitetaan Afrika, klass SEK ja Afrikka, osuuslaji EUR -osuuslajin osalta ensimmäisenä merkintää seuraavana sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä sekä ssa että Ruotsissa tai sekä ssa että Suomessa. Osuudet kirjataan samalla sijoittajan säilytystilille. Afrika Akkumulerende, klasse DKK osuuslajiin kuuluvia osuuksia säilytetään veloituksetta säilytysyhtiössä tai muussa tanskalaisessa rahalaitoksessa. Osuuksien siirtojen yhteydessä maksetaan kuitenkin tavanomaiset maksut arvopaperikeskukselle (Værdipapircentralen). Muiden osuuslajien osuuksien säilyttämisestä maksetaan kyseessä olevan rahalaitoksen määrittämät maksut. 19. Emissio- ja lunastushinnat jne. Danske Invest Management A/S julkaisee voimassa olevat emissio- ja lunastushinnat ja todelliset arvot (elleivät mahdolliset markkinoihin liittyvät tai tekniset esteet estä sitä). Kurssitiedot julkaistaan lisäksi eräissä päivälehdissä ja osoitteessa Osuuslajin Afrika Akkumulerende, klasse DKK kurssitiedot julkaistaan lisäksi eräissä tanskalaisissa päivälehdissä ja osoitteessa 20. Vaihtokelpoisuus ja lunastus Rahasto-osuudet ovat vapaasti vaihdettavissa. Vaihto, lunastus ja lunastuskulut Jos osuudenomistaja haluaa myydä rahaston (foreningen) sijoitusrahaston/osuuslajin osuuksia ostaakseen toisen sijoitusrahaston/osuuslajin osuuksia, vaihto tapahtuu valitussa rahalaitoksessa tavanomaisten kauppaehtojen mukaisesti. Danske Bankin kanssa on tehty sopimus, jonka perusteella sijoitusrahaston osuuksia voidaan ostaa ja myydä pankin kautta, elleivät mahdolliset markkinoihin liittyvät tai tekniset esteet estä sitä. Kukaan osuudenomistaja ei ole velvollinen antamaan kaikkia tai joitakin osuuksiaan lunastettavaksi. Rahasto on velvollinen lunastamaan osuudet, jos osuudenomistaja sitä pyytää. Rahasto voi kuitenkin sääntöjensä 13 :n 3 momentin mukaisesti vaatia erityistilanteissa, että lunastushinta vahvistetaan sen jälkeen, kun rahasto on realisoinut osuuksien lunastamiseen tarvittavat omaisuuserät. Syy voi olla, rahasto ei voi määrittää todellista arvoa markkinaolosuhteiden vuoksi tai rahasto voi sijoittajien tasapuolista kohtelua varten määrittää lunastushinnan vasta, kun rahasto on realisoinut osuuksien lunastamiseen tarvittavat omaisuuserät. Osuuksien takaisinmyynti tai lunastus tapahtuu säilytysyhteisön kautta. Kaupasta peritään tavanomaiset kaupankäyntikulut. Afrika Akkumulerende, klasse DKK -osuuslaji Lunastushinta vahvistetaan kaksihintamenetelmän perusteella (ks. n finanssivalvonnan (Finanstilsynet) asetus emissio- ja lunastushintojen laskemisesta tanskalaisten yhteissijoitusyhtiöiden ym. osuuksien merkinnän ja lunastuksen yhteydessä, 4 ) osuuslajin todellisena arvona, josta vähennetään rahoitusinstrumenttien (arvopaperien) myynnistä aiheutuvat kulut ja lunastuskulut kattava summa (lunastuspalkkio). DI Afrikka - Akkumulerende KL_

18 Todellinen arvo lasketaan jakamalla laskentahetken osuus rahaston varoista osuuslajista merkittyjen osuuksien määrällä. Jaettava osuus vastaa sitä osaa kokonaissalkusta, josta osuuslaji saa tuottoa, ja summaa oikaistaan mahdollisilla osuuslajista johtuvilla osuuslajikohtaisilla varoilla ja kuluilla. Lunastuspalkkion koostumus ja enimmäismäärä on esitetty Liitteessä 2. Näin laskettu lunastushinta pyöristetään, ks. kohta 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen. Ilmoitettu lunastuspalkkion enimmäismäärä voi ylittyä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, josta seuraa rahoitusvälineiden myyntiin liittyvien muiden markkinaperustaisten maksujen nousu. Sijoitusrahasto ilmoittaa tällaisessa tilanteessa kyseisen kauden todellisen lunastuspalkkion sivustolla Muutoksista ilmoitetaan lisäksi NASDAQ OMX Copenhagen A/S:n kautta. Afrika, klass SEK ja Afrikka, osuuslaji EUR -osuuslajit Lunastuskurssi lasketaan mukautetulla yksihintamenetelmällä (ks. n finanssivalvonnan asetus emissioja lunastushintojen laskemisesta tanskalaisten sijoitusrahastojen ym. osuuslajien merkinnän ja lunastuksen yhteydessä, 6 ). Tämän mukaan osuuksien arvon määrittämiselle vahvistetaan yksi tai useita ajankohtia. Rahaston vastaanottamien osuuksien lunastuspyyntöjen selvittämistä varten rahasto vahvistaa todellista arvoa vastaavan lunastushinnan määritysajankohtana. Näin laskettu lunastushinta pyöristetään, ks. kohta 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen. Todellinen arvo lasketaan jakamalla laskentahetken osuus rahaston varoista osuuslajista merkittyjen osuuksien määrällä. Jaettava osuus vastaa sitä osaa kokonaissalkusta, josta osuuslaji saa tuottoa, ja summaa oikaistaan mahdollisilla osuuslajista johtuvilla osuuslajikohtaisilla varoilla ja kuluilla. Rahaston (foreningen) hallitus on päättänyt, että edellä tarkoitetusta todellisesta arvosta vähennetään jokaisen nettolunastuksen yhteydessä kaupankäyntikulut. Se lasketaan lunastuksen todellisten ehtojen (välityspalkkio, ja muut kaupankäyntikulut) perusteella. Maksun tämänhetkinen suuruus käy ilmi liitteestä 2. Rahaston klo Ruotsin aikaa / klo Suomen aikaa mennessä vastaanottamat kirjalliset osuuksien lunastuspyynnöt selvitetään lunastushintaan, joka vahvistetaan samana pankkipäivänä klo Ruotsin aikaa / klo Suomen aikaa, ellei tälle ole markkinakohtaisia tai teknisiä esteitä. Ellei kyseinen päivä ole pankkipäivä ssa, lunastushinta määritetään klo Ruotsin aikaa / klo Suomen aikaa seuraavana päivänä, joka on pankkipäivä sekä ssa että Ruotsissa tai sekä ssa että Suomessa. Lunastushinta voidaan kuitenkin suurten lunastusten yhteydessä vahvistaa todellisten kauppahintojen perusteella myöhemmin samana päivänä, kun sijoitusrahasto on myynyt lunastuksen kannalta tarvittavat arvopaperit. 21. Listautumiset Afrika Akkumulerende, klasse DKK osuuslajin osuudet on listattu NASDAQ OMX Copenhagen A/S:n sijoitusrahasto-osuuslistalle (IFX-lista). 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen Rahasto-osuudet laskee liikkeeseen VP Securities A/S. Danske Bank on VP Securities A/S:n edustajana toimiva osuustodistuksia myöntävä laitos. Rahasto-osuuksien suuruus käy ilmi alla olevasta taulukosta. Osuuslaji Minimikoko Kurssin ilmoittaminen nimellisarvon summaa kohden Afrika, klass SEK 0, SEK 100 SEK Afrika Akkumulerende, klasse DKK 100 DKK 100 DKK Afrikka, osuuslaji EUR 0, EUR 10 EUR Afrika Akkumulerende, klasse DKK osuuslajin merkintäkurssi ja lunastuskurssi pyöristetään NASDAQ OMX Copenhagen A/S:n sijoitusrahastoille käyttämän kurssispreadin mukaan. DI Afrikka - Akkumulerende KL_

19 Afrika, klass SEK ja Afrikka, osuuslaji EUR osuuslajien merkintä- ja lunastuskurssi pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen. 23. Luovutettavuus Rahasto-osuudet ovat siirrettävissä. Johto, yhteistyökumppanit ja juoksevat kulut 24. Hallinto Päivittäisestä johtamisesta vastaa Danske Invest Management A/S rahaston kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti, ks. kohta 25. Omaisuudenhoitoyhtiö. Afrika Akkumulerende KL osuuslajin kokonaishallintokulut, mukaan luettuna hallituksen, hallinnon, sijoitusneuvonnan, tietotekniikan, tilintarkastuksen, valvonnan, markkinoinnin, omaisuudenhoitoyhtiön ja säilytysyhtiön kulut, eivät saa ylittää 2,5 prosenttia sijoitusrahaston tilikauden varojen keskiarvosta. Kaupankäyntikustannukset eivät sisälly hallintokuluihin. Myynti- ja tiedotuskulut sisältyvät hallintokuluihin. Kustannukset, joita ei voida kohdistaa tietylle sijoitusrahastolle (yleiskustannukset), jaetaan sijoitusrahastoille niiden keskimääräisen arvon perusteella, ks. sijoitusrahaston sääntöjen tätä koskevat määräykset. Sijoitusrahaston kokonaishallintokulut (Total Expense Ratio, TER) prosentteina keskimääräisistä varoista oli tilivuosina seuraava: Osuuslaji Afrika, klass SEK 1,89 1) Afrika Akkumulerende, klasse DKK 0,09 1) 1,79 Afrikka, osuuslaji EUR 1,89 1) 1)Osuuslaji perustettiin kyseisenä vuonna. Hallintokuluihin eivät kuitenkaan sisälly kohdassa 28. Salkunhoitaja ja sijoitusneuvoja käsitellyt välityspalkkiot. Sama koskee kohdassa 26. Säilytysyhtiö käsiteltäviä emissiopalkkioita, sillä niistä vastaavat emissioannin osallistujat. Sijoitusrahaston hallituksesta ja n finanssivalvonnasta (Finanstilsynet) vuonna 2012 aiheutuneet kulut on esitetty seuraavassa taulukossa. Sijoitusrahasto Hallitus Finanstilsynet (1 000 DKK ) (1 000 DKK ) Afrika Akkumulerende KL 2 5 Hallituksen palkkiot ovat yleiskustannus. Johdon palkkio sisältyy omaisuudenhoitoyhtiölle maksettavaan kokonaispalkkioon, ks. kohta 25. Omaisuudenhoitoyhtiö. n finanssivalvonta (Finanstilsynet) vahvistaa sille maksettavan korvauksen kunkin kalenterivuoden alussa. 25. Omaisuudenhoitoyhtiö (ajanjaksolle 30. kesäkuuta 2013 saakka katso Liite 4) Danske Invest Management A/S Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Puh.: Faksi: DI Afrikka - Akkumulerende KL_

20 Yhtiön omistaa Danske Bank A/S, joka toimii myös rahaston säilytysyhteisönä. Omaisuudenhoitoyhtiö on rekisteröity n yritysrekisteriin (Det Centrale Virksomhedsregister) CVRnumerolla ja n finanssivalvontaan (Finanstilsynet) FT-numerolla Omaisuudenhoitoyhtiön johtajana toimii väliaikainen toimitusjohtaja Finn Kjærgård. Rahasto on sopinut omaisuudenhoitoyhtiön kanssa, että omaisuudenhoitoyhtiö vastaa rahaston päivittäisestä johtamisesta rahoitustoiminnasta annetun lain, sijoitusrahastoista ym. annetun lain, rahaston sääntöjen, rahaston hallituksen ohjeiden ml. yksittäisten rahastojen sijoitusmääräykset mukaisesti, ks. kohta 28. Salkunhoitaja ja neuvonantaja. Sopimuksen mukaan omaisuudenhoitoyhtiö voi rahaston hallituksen hyväksynnän jälkeen solmia sijoitusneuvontaa ja salkunhoitoa sekä rahaston sijoitusrahastojen välittämistä koskevia sopimuksia. Danske Invest Management A/S:n palkkio (hallintopalkkio) ilmenee liitteestä 3 ja kattaa myös palkkiot osuuslajien välityksestä kohdan 27. Välittäjä mukaisesti sekä palkkiot kohdassa 28 mainitusta Salkunhoidosta ja sijoitusneuvonnasta. Hallintopalkkio ei kata mahdollisia viranomaisille maksettavia maksuja, säilytyspankille säilytyksestä ja tavanomaisista pankkitoiminnoista maksettavia maksuja, muita ulkoisia maksuja eikä tapahtumakuluja, jotka kaikki peritään erikseen. Rahasto voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi, kuitenkin siten, että jos rahasto irtisanoo sopimuksen alle 6 kuukauden irtisanomisajalla, se joutuu maksamaan 6 kuukauden tavanomaisten maksujen ja todellisen irtisanomisajan maksujen välisen erotuksen. Omaisuudenhoitoyhtiö voi irtisanoa sopimuksen 18 kuukauden irtisanomisajalla tilikauden päättymisestä lukien. Omaisuudenhoitoyhtiö on delegoinut rekisteröintitehtävät ja eräät IT-tehtävät edelleen Danske Capitalille, joka kuuluu Danske Bank A/S:ään. 26. Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4) Danske Bank A/S Danske Forvaltning Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K Säilytysyhteisö on rekisteröity n yritysrekisteriin (Det Centrale Virksomhedsregister) CVRnumerolla Rahasto on sopinut Danske Bank A/S:n kanssa, joka omistaa rahaston omaisuudenhoitoyhtiön kokonaan, että pankki hoitaa ja säilyttää säilytysyhtiönä arvopapereita ja likvidejä varoja rahaston kunkin sijoitusrahaston puolesta rahoitustoiminnasta annetun lain ja n finanssivalvonnan (Finanstilsynet) määräysten mukaisesti ja huolehtii niissä määrätyistä tarkastustehtävistä ja velvoitteista (säilytysyhteisötehtävät). Kukin sijoitusrahasto maksaa edellä mainitusta palkkion, jonka suuruus määräytyy sijoitusrahaston keskimääräisen arvon mukaan. Sijoitusrahaston Afrika Akkumulerende KL palkkion määrä on esitetty Liitteessä 3. Lisäksi maksetaan osuudenomistajien rahasto-osuuksien säilytyspalkkio. Palkkio lasketaan sijoitusrahaston arvon perusteella. Palkkio on esitetty Liitteessä 3. Rahastoyhtiö voi irtisanoa sopimuksen kolmen kuukauden irtisanomisajalla seuraavan kuukauden lopusta lukien ja pankki voi irtisanoa sopimuksen 12 kuukauden irtisanomisajalla seuraavan kuukauden lopusta lukien. Rahasto on lisäksi sopinut Danske Bankin kanssa, että pankki hoitaa liittyvät toimenpiteet osuuksien uusmerkinnän yhteydessä. DI Afrikka - Akkumulerende KL_

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Global StockPicking, osuuslaji EUR Global StockPicking

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL

RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Globala Realräntor, klass SEK h Globale

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest Select. Sijoitusrahasto GEM - Akkumulerende KL

RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest Select. Sijoitusrahasto GEM - Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest Select Sijoitusrahasto GEM - Akkumulerende KL Rahastoa markkinoidaan apunimellä: Investeringsforeningen Danske Invest Engros Rahastolla on seuraavat osuuslajit:

Lisätiedot

Investeringsforeningen ProCapture

Investeringsforeningen ProCapture RAHASTOESITE Investeringsforeningen ProCapture Yhteisesite 8 rahastolle Europe Index Fund - Accumulating KL Global AC Index Fund - Accumulating KL Global Emerging Markets Index Fund - Accumulating KL Japan

Lisätiedot

Investeringsforeningen Danske Invest. Sijoitusrahasto Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest. Sijoitusrahasto Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest Sijoitusrahasto Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating,

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Nordiske Virksomhedsobligationer Akkumulerende KL

RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Nordiske Virksomhedsobligationer Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Nordiske Virksomhedsobligationer Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: - NFO, klass SEK Y h (liikkeeseenlasku

Lisätiedot

Investeringsforeningen Danske Invest. Sijoitusrahasto Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest. Sijoitusrahasto Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest Sijoitusrahasto Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Global Realrente Obligasjon, klasse

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Finland

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Finland Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Finland 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Finland on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Eiendom I on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Global SMB on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT AVAINTIETOESITTEET 1.9.2014 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets 1 Sijoitusrahaston nimi ym. Sijoitusrahasto ODIN Emerging Markets on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän luottamuksellisen esityksen Yhtiöstä vain

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN MoneyMarket EUR

Sijoitusrahaston säännöt ODIN MoneyMarket EUR Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN MoneyMarket EUR 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN MoneyMarket EUR on itsenäinen pääomarahasto. Sen osuudenomistajien lukumäärä on rajoittamaton.

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.11.2016 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Nordea Fund of Funds, SICAV

Nordea Fund of Funds, SICAV Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Toukokuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.10.2015 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 %

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA 1.9.2005 SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen hallitus on 13. marraskuuta 2001 hyväksynyt tämän suosituksen eräiden tunnuslukujen raportoinnista.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta Sivu 1/5 HEDGEHOG OY Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta 6.10.2014 Tässä on kuvailtu Hedgehog Oy:n käyttämän arvonlaskentajärjestelmän toimintaa sijoitusten merkinnän, tuottosidonnaisten palkkioiden,

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu rahasto - siis sijoitusrahasto,

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO

JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli huhtikuussa lopussa 279,70, eli kuukauden aikana rahaston arvo nousi +2,38 %. 12 kuukauden tuotto oli huhtikuun lopussa +25,30 % ja kuuden kuukauden tuotto +14,73

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 2/2014 Osaketalletus 2/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Osakerahasto, Venäjä Rekisteröimisvuosi: 3/2000 Salkunhoitajat: Jonathan Aalto OSUUDEN

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Nordic Micro Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 % vuodessa Kaksi vaihtoehtoa:

Lisätiedot

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili Avaintietoesite Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Tämä markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Tervetuloa Zenito Silver and Gold -sijoitusrahaston osuudenomistajaksi Zenito Silver and Gold -sijoitusrahastoa voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Zenito Silver and

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura Japan Strategic Value

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Asien specialplaceringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Danske Invest Management A/S:n hallinnoimat rahastot

Danske Invest Management A/S:n hallinnoimat rahastot Danske Invest Management A/S:n hallinnoimat rahastot Informaatiota asiakkaalle Voimassa 12.12.2012 alkaen. 1 PERUSTIETOA TANSKAAN REKISTERÖIDYISTÄ RAHASTOISTA Rahastot ovat Investeringsforeningen Danske

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009. www.seligson.fi

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009. www.seligson.fi ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu tt rahasto

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 10.5.2011 Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoituskohteiden valikoimaan Sijoitustuotteiden keskeisiä ominaisuuksia

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Sisältö 1. Sijoitusrahaston määritelmä 2. Rahastojen hinnoittelu & kustannukset 3. Rahastotyypit 4. Säästäminen ja rahastot 5. Rahastot Nordnetin palvelussa 6. Verotus Sijoitusrahaston

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot