RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL"

Transkriptio

1 RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Globala Realräntor, klass SEK h Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h 4. kesäkuuta 2013

2 Vastuu rahastoesitteestä:... 3 Riippumattomien tilintarkastajien lausunto rahastoesitteestä... 4 Rahasto (Foreningen) Rahaston nimi, osoite jne Rahaston tavoitteet 5 3. Rahaston hallitus 6 4. Rahaston omaisuudenhoitoyhtiö 6 5. Rahaston tilintarkastaja 6 6. Rahaston valvontaviranomainen 6 7. Rahaston kalenteri 6 Sijoitusrahaston sijoituspolitiikka, riskit jne Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL -sijoitusrahasto 7 Yleistä sijoitusrahastosta 7 Globala Realräntor, klass SEK h osuuslajin erityisehdot 8 Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h osuuslajin erityisehdot 9 Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h osuuslajin erityisehdot Riskiolosuhteet ja riskitekijät Tyypillinen sijoittaja ISIN, FT-nro ja SE-nro 12 Tuotto, tuotonmaksu, verotus ym Tuotto, tuotonmaksu ja kurssivaihtelut Sijoitusrahastoa/osuuslajeja koskevat verotussäännökset Sijoittajien verotus 13 Merkintä ja merkintäkulut Merkintäkurssi Merkintäpaikka Jatkuva liikkeeseenlasku Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu Emissio- ja lunastushinnat jne. 16 Vaihto, lunastus ja lunastuskulut Vaihtokelpoisuus ja lunastus Listautumiset Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen Luovutettavuus 18 Johto, yhteistyökumppanit ja juoksevat kulut Hallinnointi Omaisuudenhoitoyhtiö (ajanjaksolle 30. kesäkuuta 2013 saakka katso Liite 4) Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4) Välittäjä (voimassa 1. heinäkuuta 2013 lähtien) Sijoitusneuvoja (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4) Prosentuaaliset vuosikulut (ÅOP) 21 1

3 Oikeudet, säännöt, kirjanpito jne Rekisteröinti Äänioikeus ja muut oikeudet Rahaston (foreningen), sijoitusrahaston tai osuuslajin toiminnan lopettaminen Rahaston säännöt, sijoittajalle annettavat avaintiedot, vuosikertomus jne Kirjanpito Tilapäisrahoitus Varat 23 Liite 1 24 Liite 2 26 Liite 3 28 Liite Omaisuudenhoitoyhtiö Säilytysyhtiö Sijoitusneuvoja 30 Liite 5 32 Liite

4 Vastuu rahastoesitteestä: Investeringsforeningen Danske Invest Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL -sijoitusrahasto Toteamme lausuntonamme, että tämän rahastoesitteen tiedot pitävät käsittääksemme paikkansa ja että tietääksemme esitteessä ei ole tosiseikkoja vääristäviä puutteita. Kaikki olennaiset hallintokäytäntöjä, tilintarkastuskäytäntöjä ja sisäisiä asiakirjoja koskevat tiedot on otettu huomioon esitteessä, ja esite sisältää käsityksemme mukaan kaikki olennaiset tiedot, joilla voi olla vaikutusta potentiaalisten sijoittajien päätökseen. Kgs. Lyngbyssä, 4. kesäkuuta 2013 Hallitus: Jørn Ankær Thomsen puheenjohtaja Agnete Raaschou-Nielsen varapuheenjohtaja Lars Fournais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft Omaisuudenhoitopalvelun tarjoaja: Danske Invest Management A/S Thomas Mitchell toimitusjohtaja Robert Mikkelstrup apulaisjohtaja Jørgen Pagh apulaisjohtaja 3

5 Riippumattomien tilintarkastajien lausunto rahastoesitteestä Investeringsforeningen Danske Invest Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL Investeringsforeningen Danske Investin tarjoaman Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL sijoitusrahaston potentiaalisille osuudenomistajille Olemme tarkastaneet johdon laatiman rahastoesitteen, joka on päivätty 4. kesäkuuta 2013 ja joka on laadittu tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavista tiedoista 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen 1318 mukaisesti. Rahaston (foreningen) hallitus vastaa rahastoesitteestä, sen sisällöstä ja tietojen esitystavasta ja on antanut erityisen tätä koskevan lausunnon. Meidän tehtävänämme on antaa lausunto siitä, sisältääkö rahastoesite 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen nro :ssä tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavaksi vaaditut tiedot ja vastaavatko numerotiedot vuoden 2012 vuosikertomuksessa ja 30. kesäkuuta 2012 annetussa puolivuosikertomuksessa ilmoitettuja tietoja. Tarkastustapa Olemme tehneet työmme kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ja Tanskan tilintarkastuslain erityissäännösten mukaisesti siten, että saamme hyvän varmuuden lausuntomme perustaksi. Olemme näin ollen lukeneet rahastoesitteen ja arvioineet, sisältääkö se 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen nro :ssä tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavaksi vaaditut tiedot ja vastaavatko rahastoesitteen numerotiedot vuoden 2012 tarkastettua vuosikertomusta ja 30. kesäkuuta 2012 päivättyä puolivuotiskertomusta, jonka sisältämiä tietoja ei ole tilintarkastettu. Tavanomaisen käytännön mukaisesti tässä lausunnossa ei käsitellä johdon arvioita. Tehty tarkastus antaa käsittääksemme riittävän ja asianmukaisen perustan lausunnon antamiselle. Lausunto Esitämme lausuntonamme, että rahastoesite sisältää 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen nro :ssä tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavaksi vaaditut tiedot ja että rahastoesitteen numerotiedot vastaavat vuoden 2012 tarkastettua vuosikertomusta ja 30. kesäkuuta 2012 päivättyä puolivuotiskertomusta, jonka sisältämiä tietoja ei ole tilintarkastettu. Rahastoesitettä koskevat lisätiedot Haluamme lausuntoamme muuttamatta kiinnittää huomiota johdon kuvaukseen rahaston sijoitustilanteesta ja riskeistä, jotka on esitetty kohdassa 8, sekä rahaston riskitilanteeseen ja riskitekijöihin, jotka on esitetty kohdassa 9. Kyseisissä kohdissa kuvaillaan muun muassa rahaston riskiprofiilia ja salkun koostumuksen rajoittamiseen liittyviä toimenpiteitä, joista hallitus on päättänyt rahaston riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Kööpenhaminassa, 4. kesäkuuta 2013 KPMG Auktorisoitu tilintarkastusyhteisö Per Gunslev auktorisoitu tilintarkastaja Anja Bjørnholt Lüthcke auktorisoitu tilintarkastaja 4

6 Merkintäperiaatteet Investeringsforeningen Danske Invest Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL -sijoitusrahasto Investeringsforeningen Danske Investin hallitus on päättänyt 4. kesäkuuta 2013, että Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL -sijoitusrahaston rahasto-osuuksia tarjotaan merkittäväksi seuraavilla ehdoilla, jotka julkaistaan 17. kesäkuuta 2013: Globala Realräntor, klass SEK h Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h, ja Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h Esite korvaa tähän saakka voimassa olleen rahastoesitteen. Esite on laadittu Tanskan määräysten ja lainsäädännön sekä 14. joulukuuta 2012 annetun tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. tietoja koskevan asetuksen nro 1318 mukaisesti. Esite on toimitettu Tanskan finanssivalvonnalle (Finanstilsynet) sijoitusrahastoyhtiöistä ym. annetun lain 11 luvun mukaisesti. Esite toimitetaan myös Suomen ja Ruotsin viranomaisille osuuksien kyseisessä maassa tapahtuvaa markkinointia varten. Rahasto-osuuksia ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ja Kanadassa, eikä rahastoesitettä saa toimittaa näissä maissa asuville sijoittajille. Tämän rahastoesitteen sisältämiä tietoja ei tule pitää sijoitusneuvontana tai muuna neuvontana. Sijoittajia kehotetaan pyytämään yksilöllistä neuvontaa sijoittamisesta ja siihen liittyvistä seikoista. Kaikkia tämän rahastoesitteen sisältämiä tietoja, sijoitusstrategia ja riskiprofiili mukaan lukien, voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä lainsäädännön ja rahaston sääntöjen sallimissa puitteissa. Jos tanskankielisen rahastoesitteen ja sen käännettyjen versioiden välillä on ristiriita, tanskankielinen julkaisu on ratkaiseva. Ellei muuta mainita, kaikki viittaukset lainsäädäntöön koskevat Tanskan lainsäädäntöä. 1. Rahaston nimi, osoite jne. Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Tanska Puh.: Faksi: Rahasto on perustettu 25. marraskuuta Rahasto (Foreningen) Rahasto on rekisteröity Tanskan finanssivalvontaan (Finanstilsynet) FT-numerolla ja Tanskan yritysrekisteriin (Det Centrale Virksomhedsregister) CVR-numerolla Rahaston tavoitteet Rahaston tavoitteena on ottaa vastaan varoja laajalta sijoittajapiiriltä tai suurelta yleisöltä ja sijoittaa ne arvopapereihin riskien hajauttamisen periaate huomioon ottaen sijoitusrahastoista ym. annetun lain 13 ja 14 luvun säännösten mukaisesti sekä osuudenomistajien pyynnöstä lunastaa heidän osuuksiaan varoilla, jotka ovat peräisin tästä toiminnasta, vrt. rahaston (foreningen) sääntöjen 13. 5

7 Näin ollen kohdearvopaperit pyritään valitsemaan siten, että niistä saadaan tyydyttävä tuotto. 3. Rahaston hallitus Asianajaja Jørn Ankær Thomsen Johtaja Agnete Raaschou-Nielsen Gorrissen Federspiel Hauchsvej 8 Silkeborgvej 2 DK-1825 Frederiksberg DK-8000 Århus C Tanska Tanska Toimitusjohtaja Lars Fournais Johtaja Birgitte Brinch Madsen Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Maersk FPSOs Park Allé 370 A.P. Møller Mærsk A/S DK-2605 Brøndby Esplanaden 50 Tanska DK-1098 København K Tanska Johtaja Walther V. Paulsen Johtaja Jens Peter Toft Tuborg Havnepark 20, 2. th. toft advice aps DK-2900 Hellerup Sankt Annæ Plads 13 Tanska DK-1250 København K. Tanska 4. Rahaston omaisuudenhoitoyhtiö Danske Invest Management A/S Katso kohta 25. Omaisuudenhoitoyhtiö (ajanjaksolle 30. kesäkuuta 2013 saakka katso Liite 4) 5. Rahaston tilintarkastaja KPMG Auktorisoitu tilintarkastusyhteisö Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 DK-2000 Frederiksberg Tanska CVR-numero Rahaston valvontaviranomainen Finanstilsynet Puh.: Århusgade 110 Faksi DK-2100 København Ø Tanska 7. Rahaston kalenteri Elokuu 2013: Puolivuosikertomus Maaliskuu 2014: Vuosikertomus 2013 Huhtikuu 2014: Varsinainen yhtiökokous. 6

8 Sijoitusrahaston sijoituspolitiikka, riskit jne. 8. Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL -sijoitusrahasto Sijoitusrahasto on perustettu 04. heinäkuuta 2008 nimellä Globale Indeksobligationer. Vuoden 2010 keväällä nimi vaihtui muotoon Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL. Hallitus päätti 10. kesäkuuta 2010 perustaa sijoitusrahastoon seuraavat osuuslajit: Globala Realräntor, klass SEK h Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h, ja Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h. Yleistä sijoitusrahastosta Osuuslajit ovat kasvuosuuksia ja ne jakautuvat osuustodistuksiin. Sijoitusrahastoon (osuuslajeihin) sovelletaan osakkeiden ennakkoverotuslain 19 :ää, joka sisältää erityiset verotussäännökset ks. kohta 14. Sijoittajien verotus. Rahaston (foreningen) hallitus on vahvistanut sosiaalisesti vastuullisen sijoittamisen politiikan, mistä seuraa, että rahaston (foreningen) ja sitä kautta myös sen sijoitusrahastojen ja osuuslajien sijoitukset arvioidaan YK:n yritysten ihmisoikeussääntöjen (UN Human Rights Norms for Business) ja eräiden muiden, useiden valtioiden hyväksymien kansainvälisten normien mukaisesti. Tarkempia tietoja sijoitusrahaston/osuuslajien määrällisistä rajoista ja menetelmistä, joita omaisuudenhoitoyhtiö käyttää näiden rajojen noudattamisen valvontaan, saa ottamalla yhteyttä Danske Invest Management A/S:ään. Sijoittajat voivat lisäksi saada tietoja tärkeimpien riskien viimeaikaisesta kehityksestä ja sijoitusrahaston yksittäisten instrumenttiryhmien tuotoista. Sääntöjen mukaiset sijoituskohteet Sijoitusrahasto sijoittaa varoja maailmanlaajuisiin indeksiobligaatioihin, joiden tuotto on sidottu OECDalueen inflaatioindeksiin. Obligaatioiden on oltava jonkin OECD-maan liikkeeseenlaskemia ja jonkin OECD-valuutan määräisiä. Sijoitusrahasto saa sijoittaa varoja vain Tanskan rahoitustoiminnasta annetun lain 162 :n 1 momentin 1 3 alakohtien soveltamisalaan kuuluviin obligaatioihin, niiden johdannaisinstrumentit mukaan lukien. Sijoitusrahasto ei voi sijoittaa muiden rahastoyhtiöiden, sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Sijoitusrahasto voi sijoittaa säädellyillä markkinoilla kaupattaviin joukkovelkakirjoihin. Jos markkina on EU- tai ETA-maassa, sen on kuuluttava direktiivin 2004/39/EY (MiFID) 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdan säännösten soveltamisalaan. Jos markkina on EU:n tai ETA:n ulkopuolella, sen on oltava World Federation of Exchanges -järjestön jäsen ja sijaittava maassa, joka on OECD:n täysjäsen. Sijoitusrahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin jne., kuten Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 128 :n 1 momentin 3 kohdassa mainitaan, saman lain 129 :n määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. Sijoitusrahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin velkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan yhteissijoitusyrityksistä ym. annetun lain 120 :n 4 momentti). Sijoitusrahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) määrittämien sääntöjen mukaisesti. Sijoitusrahaston salkun koostumusta koskevat rajoitukset ja tarkennukset: Hallitus on tällä hetkellä määrittänyt seuraavat sijoituksia koskevat lisärajoitukset ja -tarkennukset: 7

9 - Sijoitusrahaston koko korkoriski mitattuna korjattuna duraationa saa olla enintään vertailuindeksin duraatio plus/miinus 2 vuotta, eli tällä hetkellä 3,7 ja 7,7 vuoden välillä. - Sijoitusrahasto voi sijoittaa vain investment grade -joukkolainoihin, eli lainoihin joiden virallinen luottoluokitus on Baa3/BBB- tai korkeampi. Joukkolainat, joihin sijoitusrahasto on sijoittanut ja joiden luottoluokitusta myöhemmin lasketaan alemmaksi kuin Baa3/BBB-, täytyy myydä 3 kuukauden sisällä luokituksenlaskuhetkestä. - Sijoitusrahasto saa käyttää suojattuja ja suojaamattomia johdannaisinstrumentteja. - Suojaamattomat johdannaisinstrumentit saavat edustaa enintään 100 prosenttia rahaston varoista. Sijoitusrahasto voi käyttää kaikkia sijoitusrahaston sijoitusalan instrumenttityyppejä ja käyttö merkitsee suurempaa riskialtistusta, mikä voi puolestaan suurentaa sijoitusrahaston voitto- ja tappiomahdollisuuksia. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Globala Realräntor, klass SEK h osuuslajin erityisehdot Osuuslajia tarjotaan Ruotsissa ja sen nimi Globala Realräntor vaihtuu 17. kesäkuuta 2013 otsikossa mainituksi. Osuuslajin nimen lopussa oleva h osoittaa, että se on suojattu valuuttakurssimuutoksilta (hedged), ks. alla. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus on tällä hetkellä vahvistanut seuraavat osuuslajikohtaiset sijoittamista koskevat rajoitukset ja tarkennukset: - Lähtökohtaisesti osuusluokka suojautuu valuuttakurssimuutoksilta SEK:n suhteen. Osuuslaji voi kuitenkin avata valuuttapositioita, jotka edustavat enintään 5 prosenttia sen varoista. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi Osuuslajin vertailuindeksi on Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index All Maturities, joka on suojattu ruotsin kruunua vastaan. Vertailuindeksin ja osuuslajin tuotto ja keskihajonta Ruotsin kruunuina osuuslajin perustamisesta alkaen on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Globala Realräntor, klass SEK h Vertailuindeksin tuotto, % p.a. Keskihajonta, prosenttiyksikköä Osuuslajin tuotto 2), % p.a. Keskihajonta, prosenttiyksikköä Syys-joulu ) ,49 4) 13,17 7,33 3) 2,80 3,49-1,26 11,47 6,66 3) 2,89 4,08 8

10 1) Jakson syyskuu - joulukuu 2010 ja tammi-kesäkuu 2011 tietoja ei ole muunnettu vuoutuisiksi (p.a.) arvoiksi. 2) Tuotto ilmaisee, kuinka paljon kyseisen ajanjakson alussa sijoitettu 100 SEK on tuottanut kurssivoittoina. 3) Keskihajontaa ei ole määritetty vuodelle 2010, koska epävarmuus on liian suuri yhtä vuotta lyhyemmillä ajanjaksoilla. 4 ) Vertailuindeksin tuotto on laskettu osuuslajin perustamiskuukauden lopusta lähtien. Lähde: Bloomberg ja Danske Invest. On syytä huomata, että osuuslajin tuotosta on vähennetty kaupankäynnin kulut ja muut juoksevat kulut, kun taas vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Muiden osuuslajiin liittyvien asioiden 15Merkintäkurssi, 16. Merkintäpaikka, 18Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu, 20. Vaihtokelpoisuus ja lunastus, 21. Listautumiset, 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen ja 26Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4). Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriskit, obligaatiomarkkinariskit, luottoriskit ja valuuttariskit, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 0. Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriskit, obligaatiomarkkinariskit, luottoriskit ja valuuttariskit, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 0. Fejl! Et bogmærke kan ikke henvise til sig selv.. Riskiolosuhteet ja riskitekijät. Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h osuuslajin erityisehdot Osuuslajia tarjotaan Tanskassa. Se on aiemman Globale Indeksobligationer -sijoitusrahaston seuraaja. Osuuslajin nimi Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DK vaihtuu 17. kesäkuuta 2013 otsikossa mainituksi. Osuuslajin nimen lopussa oleva h osoittaa, että se on suojattu valuuttakurssimuutoksilta (hedged), ks. alla. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus on tällä hetkellä vahvistanut seuraavat osuuslajikohtaiset sijoittamista koskevat rajoitukset ja tarkennukset: - Lähtökohtaisesti osuusluokka suojautuu valuuttakurssimuutoksilta DKK:n suhteen. Osuuslaji voi kuitenkin avata valuuttapositioita, jotka edustavat enintään 5 prosenttia sen varoista. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain sijoitusrahaston riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi Osuuslajin vertailuindeksi on Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index All Maturities, joka on suojattu Tanskan kruunua vastaan. Vertailuindeksin ja osuuslajin tuotto ja keskihajonta Tanskan kruunuina osuuslajin perustamisesta alkaen on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h Vertailuindeksin tuotto, % p.a. Keskihajonta, prosenttiyksikköä Joulukuu ,31 9,42 5,49 11,60 5,23 5,72 6,84 4,61 2,80 3,52 9

11 Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h Joulukuu Osuuslajin tuotto, % p.a. 1) 5,85 3) 9,64 3) 5,28 11,83 4,77 Keskihajonta, prosenttiyksikköä 2) 5,30 3,79 2,65 3,74 1) Tuotto ilmaisee, kuinka paljon joulukuussa 2008 ja tämän vuoden alussa sijoitettu 100 DKK on tuottanut kurssivoittoina. 2) Keskihajontaa ei ole määritetty vuodelle 2008, koska epävarmuus on liian suuri yhtä vuotta lyhyemmillä ajanjaksoilla. 3) Sijoitusrahastoa ei ollut jaettu osuuslajeihin, joten tuotto on sama kuin sijoitusrahaston kokonaistuotto. Lähde: Danske Capital ja Danske Invest. On syytä huomata, että osuuslajin tuotosta on vähennetty kaupankäynnin kulut ja muut juoksevat kulut, kun taas vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Muiden osuuslajiin liittyvien asioiden 15Merkintäkurssi, 16. Merkintäpaikka, 18Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu, 20. Vaihtokelpoisuus ja lunastus, 21. Listautumiset, 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen ja 26Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4). Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriskit, obligaatiomarkkinariskit, luottoriskit ja valuuttariskit, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 0. Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriskit, obligaatiomarkkinariskit, luottoriskit ja valuuttariskit, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 0. Fejl! Et bogmærke kan ikke henvise til sig selv.. Riskiolosuhteet ja riskitekijät. Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h osuuslajin erityisehdot Osuuslajia tarjotaan Suomessa ja sen nimi Reaalikorko Maailma vaihtuu 17. kesäkuuta 2013 otsikossa mainituksi. Osuuslajin nimen lopussa oleva h osoittaa, että se on suojattu valuuttakurssimuutoksilta (hedged), ks. alla. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus on tällä hetkellä vahvistanut seuraavat osuuslajikohtaiset sijoittamista koskevat rajoitukset ja tarkennukset: - Lähtökohtaisesti osuusluokka suojautuu valuuttakurssimuutoksilta EUR:n suhteen. Osuuslaji voi kuitenkin avata valuuttapositioita, jotka edustavat enintään 5 prosenttia sen varoista. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain sijoitusrahaston riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi Osuuslajin vertailuindeksi on Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index All Maturities, joka on suojattu euroa vastaan. Vertailuindeksin ja osuuslajin tuotto ja keskihajonta euroina osuuslajin perustamisesta alkaen on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. 10

12 Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h Vertailuindeksin tuotto, % p.a. Keskihajonta, prosenttiyksikköä Osuuslajin tuotto 2), % p.a. Keskihajonta, prosenttiyksikköä Syys Joulu ,72 11,73 5,55 3) 2,82 3,50-0,83 11,35 4,72 3) 2,65 3,79 1) Jakson syyskuu - joulukuu 2010 tuottotietoja ei ole muunnettu p.a. -arvoiksi. 2) Tuotto ilmaisee, kuinka paljon syyskuussa 2010 ja tämän vuoden alussa sijoitettu 100 EUR on tuottanut kurssivoittoina. 3) Keskihajontaa ei ole määritetty vuodelle 2010, koska epävarmuus on liian suuri yhtä vuotta lyhyemmillä ajanjaksoilla. Lähde: Bloomberg ja Danske Invest. On syytä huomata, että osuuslajin tuotosta on vähennetty kaupankäynnin kulut ja muut juoksevat kulut, kun taas vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Muiden osuuslajiin liittyvien asioiden 15Merkintäkurssi, 16. Merkintäpaikka, 18Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu, 20. Vaihtokelpoisuus ja lunastus, 21. Listautumiset, 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen ja 26Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4). Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriskit, obligaatiomarkkinariskit, luottoriskit ja valuuttariskit, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 0. Fejl! Et bogmærke kan ikke henvise til sig selv.. 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät Kuten kaikkiin sijoituksiin, myös tähän osuuslajeihin sijoittamiseen liittyy sijoittajalle syntyvän tappion riski. Sijoittajan on syytä huomata, ettei sijoitus vastaa käteissijoitusta ja ettei sijoituksen arvo ole taattu. Osuuslajin osuuksien arvo voi näin ollen tiettynä ajankohtana olla sijoitusajankohdan arvoa suurempi, yhtä suuri kuin sijoitusajankohdan arvo tai sitä pienempi. Seuraavassa taulukossa on esitetty osuuslajien riskiluokat asteikolla 1 7. Riskiluokka ilmaisee riskin ja tuottomahdollisuuksien välisen tyypillisen yhteyden osuuslajiin sijoitettaessa. Riskiluokka perustuu osuuslajin todellisen arvon vaihteluun viimeisten viiden vuoden aikana ja/tai edustaviin tietoihin. Riskiluokka 1 tarkoittaa pientä kurssivaihtelua ja siten pientä riskiä, johon liittyy tyypillisesti alhaisempi tuotto. Riskiluokka 7 tarkoittaa suurta kurssivaihtelua ja siten suurta riskiä, johon liittyy tyypillisesti mahdollisuus korkeampaan tuottoon. Sijoittajan on syytä huomata, ettei osuuslajien määritys tiettyyn riskiluokkaan ole pysyvä, vaan riskiluokka voi vaihdella ajan mittaan. Lisäksi riskiluokan laskemiseen käytettävien historiallisten tietojen perusteella ei ehkä voida muodostaa luotettavia oletuksia riskiprofiilin tulevasta kehityksestä. Viimeisimmät lasketut riskiluokat on esitetty osuuslajin sijoittajalle annettavissa avaintiedoissa, jotka ovat saatavana osoitteesta Osuuslaji Tämänhetkinen riskiluokka (asteikko 1-7) Globala Realräntor, klass SEK h 4 Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h 4 Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h 4 11

13 Osuuslajin (sijoitusrahaston) sijoitusalan vuoksi sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen seuraavista riskitekijöistä (jotka on esitetty satunnaisessa järjestyksessä), vrt. yksittäisten osuuslajien tiedot kohdassa 8. Vastapuoliriski: Lainoihin, johdannaisinstrumentteihin ja talletustodistuksiin, kuten ADR- ja GDRsijoitustodistuksiin ym. sijoittamiseen voi liittyä riski siitä, ettei vastapuoli täytä velvollisuuksiaan. Obligaatiomarkkinariski: Obligaatiomarkkinoihin voi kohdistua erityisiä poliittisia tai lainsäädäntöön liittyviä toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa sijoitusrahaston sijoitusten arvoon. Lisäksi sijoitusten arvoon vaikuttavat markkinakohtainen tai yleinen taloudellinen tilanne, mm. globaali korkokehitys. Luottoriski: Erilaisten obligaatiotyyppien valtionobligaatiot, reaaliluotto-obligaatiot, yrityslainat, kehittyvien markkinoiden obligaatiot, velkaobligaatiot ym. luottoriski riippuu siitä, onko obligaatioilla reaalivakuudet ja siitä voivatko valtiot, asunnon omistajat ja yritykset lunastaa velkavelvoitteensa. Tähän voi liittyä riski, että liikkeenlaskijan luokitus laskee. Korkoriski: Korkokannan kehitys vaihtelee alueittain ja sitä tulee tarkastella yhdessä mm. inflaatiotason kanssa. Korkokanta vaikuttaa suuresti siihen, miten houkutteleva sijoituskohde muun muassa obligaatiot ovat. Korkokannan muutokset voivat myös aiheuttaa kurssilaskuja/-nousuja. Kun korkokanta nousee, kurssit voivat laskea. Duraatio ilmaisee mm. sijoituskohteena olevien obligaatioiden kurssiriskin. Mitä lyhyempi duraatio, sitä vähemmän obligaation arvo muuttuu korkojen vaihdellessa. Valuuttariski: Ulkomaisiin arvopapereihin tehtäviin sijoituksiin liittyy altistuminen valuutoille, joiden arvo voi vaihdella enemmän tai vähemmän osuuslajin valuuttaan verrattuna. Yksittäisen osuuslajin kurssiin voivat näin ollen vaikuttaa näiden valuuttojen kurssien väliset vaihtelut. Osuuslajeilla, jotka systemaattisesti suojautuvat osuuslajin perusvaluutan suhteen, on hyvin rajallinen valuuttariski. Mahdollinen suojauksen käyttö käy ilmi sijoitusrahaston sijoitusalueen kuvauksesta, joka on esitetty salkun koostumuksen rajoitusten yhteydessä. Edellä esitettyjen riskien lisäksi myös muut tekijät voivat vaikuttaa sijoitusten todellisen arvon muodostumiseen. Lisäksi sijoitusmarkkinoiden eri osat voivat reagoida olosuhteisiin eri tavoin. 10. Tyypillinen sijoittaja Sijoitusrahaston osuuslajien tyypillinen sijoittaja haluaa hyötyä sijoitusrahaston/osuuslajien hajautetusta riskistä sen sijaan, että hän tekisi itse yksittäisiä sijoituksia ja kokoaisi oman arvopaperisalkun. Tyypilliselle sijoittajalle sijoitus on osa kokonaissalkkua. Katso taulukko alla. Osuuslaji Tyypillinen sijoittajan kansalaisuus ja mahd. pääomaluokka Tyypillinen sijoitushorisontti, minimi Globala Realräntor, klass SEK h Ruotsalainen sijoittaja 3 vuotta Tanskalainen eläkesijoittaja tai Globale Indeksobligationer yritysverojärjestelmän Akkumulerende, klasse DKK h mukaisesti sijoittava 3 vuotta sijoittaja Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h Suomalainen sijoittaja 3 vuotta 11. ISIN, FT-nro ja SE-nro Tanskan finanssivalvonta (Finanstilsynet) on rekisteröinyt sijoitusrahaston FT-numerolla ja Tanskan elinkeinohallitus (Erhvervssstyrelsen) SE-numerolla

14 Osuuslajin SE-numero ja ISIN-koodit näkyvät alla olevassa taulukossa: Osuuslaji SE-numero ISIN-koodi Globala Realräntor, klass SEK h DK Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h DK Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h DK Tuotto, tuotonmaksu, verotus ym. 12. Tuotto, tuotonmaksu ja kurssivaihtelut Osuuslaji ei jaa tuottoa, vaan sijoittaa vuoden tuloksen pääomaan. Osuuslajin sijoituksen tuotto näkyy sijoitusrahaston rahasto-osuuksien kurssin muutoksena (positiivinen tai negatiivinen). 13. Sijoitusrahastoa/osuuslajeja koskevat verotussäännökset Sijoitusrahasto (osuuslajit) ei ole verovelvollinen, koska osuuslajit ovat kasvu-osuuksia, ks. yhtiöverolain 3 :n 1 momentin 19 kohta. 14. Sijoittajien verotus Tanskassa verovelvolliset sijoittajat Seuraavassa on lyhyt kuvaus Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h osuuslajiin sijoittavien, Tanskassa verovelvollisten sijoittajien verotuksesta. Tiedot vastaavat tämän rahastoesitteen laatimishetken tilannetta. Tiedot ovat luonteeltaan yleisiä, minkä vuoksi tässä ei käsitellä erityissäännöksiä tai yksityiskohtia. Verotuskohtelu riippuu sijoittajan omasta tilanteesta ja voi vaihdella lainsäädännön tai sijoittajan olosuhteiden muutosten vuoksi. Siltä osin kuin kyse on henkilön vapaasta varallisuudesta, osuuksien tuotto verotetaan inventaarioperiaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että realisoitunut ja realisoimaton voitto verotetaan vuosittain realisoitunut ja realisoimaton tappio vähentäen. Vuotuinen tuotto otetaan huomioon pääomatuloissa. Myös elinkeinoverotuksen piiriin kuuluvat varat verotetaan vastaavalla tavalla. Osuuksien tuotto tai mahdollinen tappio otetaan huomioon elinkeinotoiminnan verotettavassa voitossa. Siltä osin kuin kyseessä ovat eläkevarat, osuuksien tuotto verotetaan inventaarioperiaatteen mukaisesti vuosikohtaisessa verotuksessa eläketuoton verotuksesta annetun lain mukaisesti. Jos kyseessä ovat yhtiön tai rahaston varat, tuotto ja tappio otetaan huomioon verotettavissa tuloissa, joita verotetaan yhtiöverolain tai rahastoverotuslain mukaisesti. Verotus tapahtuu molemmissa tapauksissa inventaarioperiaatteen mukaisesti. Lisätietoja verotuksesta saa rahastoyhtiöstä. Osuudenomistajan on pyydettävä yksityiskohtaisempia tietoja omalta verotusneuvojaltaan. Osuuksien ostot ja myynnit sekä omistukset vuoden lopussa ilmoitetaan veroviranomaisille. Ruotsissa verovelvolliset sijoittajat Seuraavassa on lyhyt kuvaus Globala Realräntor, klass SEK h osuuslajiin sijoittavien, Ruotsissa verovelvollisten sijoittajien verotuksesta. Tiedot vastaavat tämän rahastoesitteen laatimishetken tilannetta. Osuuksia verotetaan Ruotsin markkinoilla noteerattavia tuotto-osuuksia ( marknadsnoterade delägarrätter ) koskevien säännösten mukaisesti. 13

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Afrika, klass SEK Afrika Akkumulerende, klasse DKK Afrikka,

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Japan Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF India ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto ) JPMorgan s EU Government Bond ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahaston sääntöjen ja avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Tätä Rahastoesitettä

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 12.11.2009 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 2283

Lisätiedot

RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, Freedom ja Presto Heinäkuu 2015 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1.

Lisätiedot

ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite

ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite ALFRED BERG Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto Varsinainen rahastoesite HELMIKUU 2010 LISÄTIETOJA: ALFRED BERG 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG HUOMAUTUS Varsinaista rahastoesitettä

Lisätiedot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 2.8.2010 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 2283

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 4.4.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

SEB. Rahastoyhtiön omistajapolitiikka. Asiamiehen käyttö 1 (9)

SEB. Rahastoyhtiön omistajapolitiikka. Asiamiehen käyttö 1 (9) SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:n rahastojen rahastoesite 11.6.2015 Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahastojen sääntöjen ja avaintietoesitteiden lisäksi julkistettava hallinnoimistaan sijoitusrahastoista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 20.1.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014 N HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SISÄLLYS RAHASTOESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT JA LUNASTUKSET

Lisätiedot

RAHASTOESITE. UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015

RAHASTOESITE. UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015 RAHASTOESITE UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015 Tätä rahastoesitettä täydentävät kunkin rahaston säännöt. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöstään tutustua myös rahaston avaintietoesitteeseen ja rahaston sääntöihin.

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Varsinainen rahastoesite Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Hedge on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto

CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto RAHASTOESITE 18.3.2015 CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi

Lisätiedot

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite 18.3.2015 YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

PYN Elite Erikoissijoitusrahasto. Rahastoesite 1.8.2015

PYN Elite Erikoissijoitusrahasto. Rahastoesite 1.8.2015 PYN Elite Erikoissijoitusrahasto Rahastoesite 1.8.2015 SISÄLTÖ YLEISTÄ PYN ELITE ERIKOISSIJOITUSRAHASTOSTA 3 RAHASTON SIJOITUSTOIMINTA 4 RAHASTO-OSUKSIEN MERKITSEMINEN JA LUNASTAMINEN 6 RAHASTO-OSUUDEN

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot