RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL"

Transkriptio

1 RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Globala Realräntor, klass SEK h Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h 4. kesäkuuta 2013

2 Vastuu rahastoesitteestä:... 3 Riippumattomien tilintarkastajien lausunto rahastoesitteestä... 4 Rahasto (Foreningen) Rahaston nimi, osoite jne Rahaston tavoitteet 5 3. Rahaston hallitus 6 4. Rahaston omaisuudenhoitoyhtiö 6 5. Rahaston tilintarkastaja 6 6. Rahaston valvontaviranomainen 6 7. Rahaston kalenteri 6 Sijoitusrahaston sijoituspolitiikka, riskit jne Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL -sijoitusrahasto 7 Yleistä sijoitusrahastosta 7 Globala Realräntor, klass SEK h osuuslajin erityisehdot 8 Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h osuuslajin erityisehdot 9 Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h osuuslajin erityisehdot Riskiolosuhteet ja riskitekijät Tyypillinen sijoittaja ISIN, FT-nro ja SE-nro 12 Tuotto, tuotonmaksu, verotus ym Tuotto, tuotonmaksu ja kurssivaihtelut Sijoitusrahastoa/osuuslajeja koskevat verotussäännökset Sijoittajien verotus 13 Merkintä ja merkintäkulut Merkintäkurssi Merkintäpaikka Jatkuva liikkeeseenlasku Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu Emissio- ja lunastushinnat jne. 16 Vaihto, lunastus ja lunastuskulut Vaihtokelpoisuus ja lunastus Listautumiset Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen Luovutettavuus 18 Johto, yhteistyökumppanit ja juoksevat kulut Hallinnointi Omaisuudenhoitoyhtiö (ajanjaksolle 30. kesäkuuta 2013 saakka katso Liite 4) Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4) Välittäjä (voimassa 1. heinäkuuta 2013 lähtien) Sijoitusneuvoja (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4) Prosentuaaliset vuosikulut (ÅOP) 21 1

3 Oikeudet, säännöt, kirjanpito jne Rekisteröinti Äänioikeus ja muut oikeudet Rahaston (foreningen), sijoitusrahaston tai osuuslajin toiminnan lopettaminen Rahaston säännöt, sijoittajalle annettavat avaintiedot, vuosikertomus jne Kirjanpito Tilapäisrahoitus Varat 23 Liite 1 24 Liite 2 26 Liite 3 28 Liite Omaisuudenhoitoyhtiö Säilytysyhtiö Sijoitusneuvoja 30 Liite 5 32 Liite

4 Vastuu rahastoesitteestä: Investeringsforeningen Danske Invest Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL -sijoitusrahasto Toteamme lausuntonamme, että tämän rahastoesitteen tiedot pitävät käsittääksemme paikkansa ja että tietääksemme esitteessä ei ole tosiseikkoja vääristäviä puutteita. Kaikki olennaiset hallintokäytäntöjä, tilintarkastuskäytäntöjä ja sisäisiä asiakirjoja koskevat tiedot on otettu huomioon esitteessä, ja esite sisältää käsityksemme mukaan kaikki olennaiset tiedot, joilla voi olla vaikutusta potentiaalisten sijoittajien päätökseen. Kgs. Lyngbyssä, 4. kesäkuuta 2013 Hallitus: Jørn Ankær Thomsen puheenjohtaja Agnete Raaschou-Nielsen varapuheenjohtaja Lars Fournais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft Omaisuudenhoitopalvelun tarjoaja: Danske Invest Management A/S Thomas Mitchell toimitusjohtaja Robert Mikkelstrup apulaisjohtaja Jørgen Pagh apulaisjohtaja 3

5 Riippumattomien tilintarkastajien lausunto rahastoesitteestä Investeringsforeningen Danske Invest Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL Investeringsforeningen Danske Investin tarjoaman Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL sijoitusrahaston potentiaalisille osuudenomistajille Olemme tarkastaneet johdon laatiman rahastoesitteen, joka on päivätty 4. kesäkuuta 2013 ja joka on laadittu tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavista tiedoista 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen 1318 mukaisesti. Rahaston (foreningen) hallitus vastaa rahastoesitteestä, sen sisällöstä ja tietojen esitystavasta ja on antanut erityisen tätä koskevan lausunnon. Meidän tehtävänämme on antaa lausunto siitä, sisältääkö rahastoesite 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen nro :ssä tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavaksi vaaditut tiedot ja vastaavatko numerotiedot vuoden 2012 vuosikertomuksessa ja 30. kesäkuuta 2012 annetussa puolivuosikertomuksessa ilmoitettuja tietoja. Tarkastustapa Olemme tehneet työmme kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ja Tanskan tilintarkastuslain erityissäännösten mukaisesti siten, että saamme hyvän varmuuden lausuntomme perustaksi. Olemme näin ollen lukeneet rahastoesitteen ja arvioineet, sisältääkö se 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen nro :ssä tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavaksi vaaditut tiedot ja vastaavatko rahastoesitteen numerotiedot vuoden 2012 tarkastettua vuosikertomusta ja 30. kesäkuuta 2012 päivättyä puolivuotiskertomusta, jonka sisältämiä tietoja ei ole tilintarkastettu. Tavanomaisen käytännön mukaisesti tässä lausunnossa ei käsitellä johdon arvioita. Tehty tarkastus antaa käsittääksemme riittävän ja asianmukaisen perustan lausunnon antamiselle. Lausunto Esitämme lausuntonamme, että rahastoesite sisältää 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen nro :ssä tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. rahastoesitteissä annettavaksi vaaditut tiedot ja että rahastoesitteen numerotiedot vastaavat vuoden 2012 tarkastettua vuosikertomusta ja 30. kesäkuuta 2012 päivättyä puolivuotiskertomusta, jonka sisältämiä tietoja ei ole tilintarkastettu. Rahastoesitettä koskevat lisätiedot Haluamme lausuntoamme muuttamatta kiinnittää huomiota johdon kuvaukseen rahaston sijoitustilanteesta ja riskeistä, jotka on esitetty kohdassa 8, sekä rahaston riskitilanteeseen ja riskitekijöihin, jotka on esitetty kohdassa 9. Kyseisissä kohdissa kuvaillaan muun muassa rahaston riskiprofiilia ja salkun koostumuksen rajoittamiseen liittyviä toimenpiteitä, joista hallitus on päättänyt rahaston riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Kööpenhaminassa, 4. kesäkuuta 2013 KPMG Auktorisoitu tilintarkastusyhteisö Per Gunslev auktorisoitu tilintarkastaja Anja Bjørnholt Lüthcke auktorisoitu tilintarkastaja 4

6 Merkintäperiaatteet Investeringsforeningen Danske Invest Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL -sijoitusrahasto Investeringsforeningen Danske Investin hallitus on päättänyt 4. kesäkuuta 2013, että Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL -sijoitusrahaston rahasto-osuuksia tarjotaan merkittäväksi seuraavilla ehdoilla, jotka julkaistaan 17. kesäkuuta 2013: Globala Realräntor, klass SEK h Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h, ja Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h Esite korvaa tähän saakka voimassa olleen rahastoesitteen. Esite on laadittu Tanskan määräysten ja lainsäädännön sekä 14. joulukuuta 2012 annetun tanskalaisten yhteissijoitusyritysten (UCITS) ym. tietoja koskevan asetuksen nro 1318 mukaisesti. Esite on toimitettu Tanskan finanssivalvonnalle (Finanstilsynet) sijoitusrahastoyhtiöistä ym. annetun lain 11 luvun mukaisesti. Esite toimitetaan myös Suomen ja Ruotsin viranomaisille osuuksien kyseisessä maassa tapahtuvaa markkinointia varten. Rahasto-osuuksia ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ja Kanadassa, eikä rahastoesitettä saa toimittaa näissä maissa asuville sijoittajille. Tämän rahastoesitteen sisältämiä tietoja ei tule pitää sijoitusneuvontana tai muuna neuvontana. Sijoittajia kehotetaan pyytämään yksilöllistä neuvontaa sijoittamisesta ja siihen liittyvistä seikoista. Kaikkia tämän rahastoesitteen sisältämiä tietoja, sijoitusstrategia ja riskiprofiili mukaan lukien, voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä lainsäädännön ja rahaston sääntöjen sallimissa puitteissa. Jos tanskankielisen rahastoesitteen ja sen käännettyjen versioiden välillä on ristiriita, tanskankielinen julkaisu on ratkaiseva. Ellei muuta mainita, kaikki viittaukset lainsäädäntöön koskevat Tanskan lainsäädäntöä. 1. Rahaston nimi, osoite jne. Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Tanska Puh.: Faksi: Rahasto on perustettu 25. marraskuuta Rahasto (Foreningen) Rahasto on rekisteröity Tanskan finanssivalvontaan (Finanstilsynet) FT-numerolla ja Tanskan yritysrekisteriin (Det Centrale Virksomhedsregister) CVR-numerolla Rahaston tavoitteet Rahaston tavoitteena on ottaa vastaan varoja laajalta sijoittajapiiriltä tai suurelta yleisöltä ja sijoittaa ne arvopapereihin riskien hajauttamisen periaate huomioon ottaen sijoitusrahastoista ym. annetun lain 13 ja 14 luvun säännösten mukaisesti sekä osuudenomistajien pyynnöstä lunastaa heidän osuuksiaan varoilla, jotka ovat peräisin tästä toiminnasta, vrt. rahaston (foreningen) sääntöjen 13. 5

7 Näin ollen kohdearvopaperit pyritään valitsemaan siten, että niistä saadaan tyydyttävä tuotto. 3. Rahaston hallitus Asianajaja Jørn Ankær Thomsen Johtaja Agnete Raaschou-Nielsen Gorrissen Federspiel Hauchsvej 8 Silkeborgvej 2 DK-1825 Frederiksberg DK-8000 Århus C Tanska Tanska Toimitusjohtaja Lars Fournais Johtaja Birgitte Brinch Madsen Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Maersk FPSOs Park Allé 370 A.P. Møller Mærsk A/S DK-2605 Brøndby Esplanaden 50 Tanska DK-1098 København K Tanska Johtaja Walther V. Paulsen Johtaja Jens Peter Toft Tuborg Havnepark 20, 2. th. toft advice aps DK-2900 Hellerup Sankt Annæ Plads 13 Tanska DK-1250 København K. Tanska 4. Rahaston omaisuudenhoitoyhtiö Danske Invest Management A/S Katso kohta 25. Omaisuudenhoitoyhtiö (ajanjaksolle 30. kesäkuuta 2013 saakka katso Liite 4) 5. Rahaston tilintarkastaja KPMG Auktorisoitu tilintarkastusyhteisö Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 DK-2000 Frederiksberg Tanska CVR-numero Rahaston valvontaviranomainen Finanstilsynet Puh.: Århusgade 110 Faksi DK-2100 København Ø Tanska 7. Rahaston kalenteri Elokuu 2013: Puolivuosikertomus Maaliskuu 2014: Vuosikertomus 2013 Huhtikuu 2014: Varsinainen yhtiökokous. 6

8 Sijoitusrahaston sijoituspolitiikka, riskit jne. 8. Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL -sijoitusrahasto Sijoitusrahasto on perustettu 04. heinäkuuta 2008 nimellä Globale Indeksobligationer. Vuoden 2010 keväällä nimi vaihtui muotoon Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL. Hallitus päätti 10. kesäkuuta 2010 perustaa sijoitusrahastoon seuraavat osuuslajit: Globala Realräntor, klass SEK h Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h, ja Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h. Yleistä sijoitusrahastosta Osuuslajit ovat kasvuosuuksia ja ne jakautuvat osuustodistuksiin. Sijoitusrahastoon (osuuslajeihin) sovelletaan osakkeiden ennakkoverotuslain 19 :ää, joka sisältää erityiset verotussäännökset ks. kohta 14. Sijoittajien verotus. Rahaston (foreningen) hallitus on vahvistanut sosiaalisesti vastuullisen sijoittamisen politiikan, mistä seuraa, että rahaston (foreningen) ja sitä kautta myös sen sijoitusrahastojen ja osuuslajien sijoitukset arvioidaan YK:n yritysten ihmisoikeussääntöjen (UN Human Rights Norms for Business) ja eräiden muiden, useiden valtioiden hyväksymien kansainvälisten normien mukaisesti. Tarkempia tietoja sijoitusrahaston/osuuslajien määrällisistä rajoista ja menetelmistä, joita omaisuudenhoitoyhtiö käyttää näiden rajojen noudattamisen valvontaan, saa ottamalla yhteyttä Danske Invest Management A/S:ään. Sijoittajat voivat lisäksi saada tietoja tärkeimpien riskien viimeaikaisesta kehityksestä ja sijoitusrahaston yksittäisten instrumenttiryhmien tuotoista. Sääntöjen mukaiset sijoituskohteet Sijoitusrahasto sijoittaa varoja maailmanlaajuisiin indeksiobligaatioihin, joiden tuotto on sidottu OECDalueen inflaatioindeksiin. Obligaatioiden on oltava jonkin OECD-maan liikkeeseenlaskemia ja jonkin OECD-valuutan määräisiä. Sijoitusrahasto saa sijoittaa varoja vain Tanskan rahoitustoiminnasta annetun lain 162 :n 1 momentin 1 3 alakohtien soveltamisalaan kuuluviin obligaatioihin, niiden johdannaisinstrumentit mukaan lukien. Sijoitusrahasto ei voi sijoittaa muiden rahastoyhtiöiden, sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Sijoitusrahasto voi sijoittaa säädellyillä markkinoilla kaupattaviin joukkovelkakirjoihin. Jos markkina on EU- tai ETA-maassa, sen on kuuluttava direktiivin 2004/39/EY (MiFID) 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdan säännösten soveltamisalaan. Jos markkina on EU:n tai ETA:n ulkopuolella, sen on oltava World Federation of Exchanges -järjestön jäsen ja sijaittava maassa, joka on OECD:n täysjäsen. Sijoitusrahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin jne., kuten Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 128 :n 1 momentin 3 kohdassa mainitaan, saman lain 129 :n määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. Sijoitusrahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin velkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan yhteissijoitusyrityksistä ym. annetun lain 120 :n 4 momentti). Sijoitusrahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) määrittämien sääntöjen mukaisesti. Sijoitusrahaston salkun koostumusta koskevat rajoitukset ja tarkennukset: Hallitus on tällä hetkellä määrittänyt seuraavat sijoituksia koskevat lisärajoitukset ja -tarkennukset: 7

9 - Sijoitusrahaston koko korkoriski mitattuna korjattuna duraationa saa olla enintään vertailuindeksin duraatio plus/miinus 2 vuotta, eli tällä hetkellä 3,7 ja 7,7 vuoden välillä. - Sijoitusrahasto voi sijoittaa vain investment grade -joukkolainoihin, eli lainoihin joiden virallinen luottoluokitus on Baa3/BBB- tai korkeampi. Joukkolainat, joihin sijoitusrahasto on sijoittanut ja joiden luottoluokitusta myöhemmin lasketaan alemmaksi kuin Baa3/BBB-, täytyy myydä 3 kuukauden sisällä luokituksenlaskuhetkestä. - Sijoitusrahasto saa käyttää suojattuja ja suojaamattomia johdannaisinstrumentteja. - Suojaamattomat johdannaisinstrumentit saavat edustaa enintään 100 prosenttia rahaston varoista. Sijoitusrahasto voi käyttää kaikkia sijoitusrahaston sijoitusalan instrumenttityyppejä ja käyttö merkitsee suurempaa riskialtistusta, mikä voi puolestaan suurentaa sijoitusrahaston voitto- ja tappiomahdollisuuksia. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Globala Realräntor, klass SEK h osuuslajin erityisehdot Osuuslajia tarjotaan Ruotsissa ja sen nimi Globala Realräntor vaihtuu 17. kesäkuuta 2013 otsikossa mainituksi. Osuuslajin nimen lopussa oleva h osoittaa, että se on suojattu valuuttakurssimuutoksilta (hedged), ks. alla. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus on tällä hetkellä vahvistanut seuraavat osuuslajikohtaiset sijoittamista koskevat rajoitukset ja tarkennukset: - Lähtökohtaisesti osuusluokka suojautuu valuuttakurssimuutoksilta SEK:n suhteen. Osuuslaji voi kuitenkin avata valuuttapositioita, jotka edustavat enintään 5 prosenttia sen varoista. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain osuuslajin riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi Osuuslajin vertailuindeksi on Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index All Maturities, joka on suojattu ruotsin kruunua vastaan. Vertailuindeksin ja osuuslajin tuotto ja keskihajonta Ruotsin kruunuina osuuslajin perustamisesta alkaen on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Globala Realräntor, klass SEK h Vertailuindeksin tuotto, % p.a. Keskihajonta, prosenttiyksikköä Osuuslajin tuotto 2), % p.a. Keskihajonta, prosenttiyksikköä Syys-joulu ) ,49 4) 13,17 7,33 3) 2,80 3,49-1,26 11,47 6,66 3) 2,89 4,08 8

10 1) Jakson syyskuu - joulukuu 2010 ja tammi-kesäkuu 2011 tietoja ei ole muunnettu vuoutuisiksi (p.a.) arvoiksi. 2) Tuotto ilmaisee, kuinka paljon kyseisen ajanjakson alussa sijoitettu 100 SEK on tuottanut kurssivoittoina. 3) Keskihajontaa ei ole määritetty vuodelle 2010, koska epävarmuus on liian suuri yhtä vuotta lyhyemmillä ajanjaksoilla. 4 ) Vertailuindeksin tuotto on laskettu osuuslajin perustamiskuukauden lopusta lähtien. Lähde: Bloomberg ja Danske Invest. On syytä huomata, että osuuslajin tuotosta on vähennetty kaupankäynnin kulut ja muut juoksevat kulut, kun taas vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Muiden osuuslajiin liittyvien asioiden 15Merkintäkurssi, 16. Merkintäpaikka, 18Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu, 20. Vaihtokelpoisuus ja lunastus, 21. Listautumiset, 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen ja 26Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4). Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriskit, obligaatiomarkkinariskit, luottoriskit ja valuuttariskit, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 0. Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriskit, obligaatiomarkkinariskit, luottoriskit ja valuuttariskit, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 0. Fejl! Et bogmærke kan ikke henvise til sig selv.. Riskiolosuhteet ja riskitekijät. Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h osuuslajin erityisehdot Osuuslajia tarjotaan Tanskassa. Se on aiemman Globale Indeksobligationer -sijoitusrahaston seuraaja. Osuuslajin nimi Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DK vaihtuu 17. kesäkuuta 2013 otsikossa mainituksi. Osuuslajin nimen lopussa oleva h osoittaa, että se on suojattu valuuttakurssimuutoksilta (hedged), ks. alla. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus on tällä hetkellä vahvistanut seuraavat osuuslajikohtaiset sijoittamista koskevat rajoitukset ja tarkennukset: - Lähtökohtaisesti osuusluokka suojautuu valuuttakurssimuutoksilta DKK:n suhteen. Osuuslaji voi kuitenkin avata valuuttapositioita, jotka edustavat enintään 5 prosenttia sen varoista. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain sijoitusrahaston riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi Osuuslajin vertailuindeksi on Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index All Maturities, joka on suojattu Tanskan kruunua vastaan. Vertailuindeksin ja osuuslajin tuotto ja keskihajonta Tanskan kruunuina osuuslajin perustamisesta alkaen on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h Vertailuindeksin tuotto, % p.a. Keskihajonta, prosenttiyksikköä Joulukuu ,31 9,42 5,49 11,60 5,23 5,72 6,84 4,61 2,80 3,52 9

11 Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h Joulukuu Osuuslajin tuotto, % p.a. 1) 5,85 3) 9,64 3) 5,28 11,83 4,77 Keskihajonta, prosenttiyksikköä 2) 5,30 3,79 2,65 3,74 1) Tuotto ilmaisee, kuinka paljon joulukuussa 2008 ja tämän vuoden alussa sijoitettu 100 DKK on tuottanut kurssivoittoina. 2) Keskihajontaa ei ole määritetty vuodelle 2008, koska epävarmuus on liian suuri yhtä vuotta lyhyemmillä ajanjaksoilla. 3) Sijoitusrahastoa ei ollut jaettu osuuslajeihin, joten tuotto on sama kuin sijoitusrahaston kokonaistuotto. Lähde: Danske Capital ja Danske Invest. On syytä huomata, että osuuslajin tuotosta on vähennetty kaupankäynnin kulut ja muut juoksevat kulut, kun taas vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Muiden osuuslajiin liittyvien asioiden 15Merkintäkurssi, 16. Merkintäpaikka, 18Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu, 20. Vaihtokelpoisuus ja lunastus, 21. Listautumiset, 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen ja 26Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4). Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriskit, obligaatiomarkkinariskit, luottoriskit ja valuuttariskit, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 0. Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriskit, obligaatiomarkkinariskit, luottoriskit ja valuuttariskit, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 0. Fejl! Et bogmærke kan ikke henvise til sig selv.. Riskiolosuhteet ja riskitekijät. Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h osuuslajin erityisehdot Osuuslajia tarjotaan Suomessa ja sen nimi Reaalikorko Maailma vaihtuu 17. kesäkuuta 2013 otsikossa mainituksi. Osuuslajin nimen lopussa oleva h osoittaa, että se on suojattu valuuttakurssimuutoksilta (hedged), ks. alla. Salkun koostumusta koskevat osuuslajikohtaiset rajoitukset ja tarkennukset Hallitus on tällä hetkellä vahvistanut seuraavat osuuslajikohtaiset sijoittamista koskevat rajoitukset ja tarkennukset: - Lähtökohtaisesti osuusluokka suojautuu valuuttakurssimuutoksilta EUR:n suhteen. Osuuslaji voi kuitenkin avata valuuttapositioita, jotka edustavat enintään 5 prosenttia sen varoista. Rajoituksia ja tarkennuksia voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä ja ne arvioidaan vuosittain sijoitusrahaston riskiprofiilin pitämiseksi ennallaan. Vertailuindeksi Osuuslajin vertailuindeksi on Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index All Maturities, joka on suojattu euroa vastaan. Vertailuindeksin ja osuuslajin tuotto ja keskihajonta euroina osuuslajin perustamisesta alkaen on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskihajonta ilmaisee vuotuisen tuoton laskentaan käytettyjen kuukausittaisten tuottojen vaihtelun. 10

12 Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h Vertailuindeksin tuotto, % p.a. Keskihajonta, prosenttiyksikköä Osuuslajin tuotto 2), % p.a. Keskihajonta, prosenttiyksikköä Syys Joulu ,72 11,73 5,55 3) 2,82 3,50-0,83 11,35 4,72 3) 2,65 3,79 1) Jakson syyskuu - joulukuu 2010 tuottotietoja ei ole muunnettu p.a. -arvoiksi. 2) Tuotto ilmaisee, kuinka paljon syyskuussa 2010 ja tämän vuoden alussa sijoitettu 100 EUR on tuottanut kurssivoittoina. 3) Keskihajontaa ei ole määritetty vuodelle 2010, koska epävarmuus on liian suuri yhtä vuotta lyhyemmillä ajanjaksoilla. Lähde: Bloomberg ja Danske Invest. On syytä huomata, että osuuslajin tuotosta on vähennetty kaupankäynnin kulut ja muut juoksevat kulut, kun taas vertailuindeksin tuotto on teoreettinen tuotto, jossa ei ole otettu huomioon sijoituksiin liittyviä kuluja. Lisäksi on syytä huomata, että aiempi tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Muiden osuuslajiin liittyvien asioiden 15Merkintäkurssi, 16. Merkintäpaikka, 18Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu, 20. Vaihtokelpoisuus ja lunastus, 21. Listautumiset, 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen ja 26Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4). Riskitekijät Sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen siitä, että sijoituksen arvoon vaikuttavat vastapuoliriskit, obligaatiomarkkinariskit, luottoriskit ja valuuttariskit, joita kuvaillaan tarkemmin kohdassa 0. Fejl! Et bogmærke kan ikke henvise til sig selv.. 9. Riskiolosuhteet ja riskitekijät Kuten kaikkiin sijoituksiin, myös tähän osuuslajeihin sijoittamiseen liittyy sijoittajalle syntyvän tappion riski. Sijoittajan on syytä huomata, ettei sijoitus vastaa käteissijoitusta ja ettei sijoituksen arvo ole taattu. Osuuslajin osuuksien arvo voi näin ollen tiettynä ajankohtana olla sijoitusajankohdan arvoa suurempi, yhtä suuri kuin sijoitusajankohdan arvo tai sitä pienempi. Seuraavassa taulukossa on esitetty osuuslajien riskiluokat asteikolla 1 7. Riskiluokka ilmaisee riskin ja tuottomahdollisuuksien välisen tyypillisen yhteyden osuuslajiin sijoitettaessa. Riskiluokka perustuu osuuslajin todellisen arvon vaihteluun viimeisten viiden vuoden aikana ja/tai edustaviin tietoihin. Riskiluokka 1 tarkoittaa pientä kurssivaihtelua ja siten pientä riskiä, johon liittyy tyypillisesti alhaisempi tuotto. Riskiluokka 7 tarkoittaa suurta kurssivaihtelua ja siten suurta riskiä, johon liittyy tyypillisesti mahdollisuus korkeampaan tuottoon. Sijoittajan on syytä huomata, ettei osuuslajien määritys tiettyyn riskiluokkaan ole pysyvä, vaan riskiluokka voi vaihdella ajan mittaan. Lisäksi riskiluokan laskemiseen käytettävien historiallisten tietojen perusteella ei ehkä voida muodostaa luotettavia oletuksia riskiprofiilin tulevasta kehityksestä. Viimeisimmät lasketut riskiluokat on esitetty osuuslajin sijoittajalle annettavissa avaintiedoissa, jotka ovat saatavana osoitteesta Osuuslaji Tämänhetkinen riskiluokka (asteikko 1-7) Globala Realräntor, klass SEK h 4 Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h 4 Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h 4 11

13 Osuuslajin (sijoitusrahaston) sijoitusalan vuoksi sijoittajan on oltava erityisesti tietoinen seuraavista riskitekijöistä (jotka on esitetty satunnaisessa järjestyksessä), vrt. yksittäisten osuuslajien tiedot kohdassa 8. Vastapuoliriski: Lainoihin, johdannaisinstrumentteihin ja talletustodistuksiin, kuten ADR- ja GDRsijoitustodistuksiin ym. sijoittamiseen voi liittyä riski siitä, ettei vastapuoli täytä velvollisuuksiaan. Obligaatiomarkkinariski: Obligaatiomarkkinoihin voi kohdistua erityisiä poliittisia tai lainsäädäntöön liittyviä toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa sijoitusrahaston sijoitusten arvoon. Lisäksi sijoitusten arvoon vaikuttavat markkinakohtainen tai yleinen taloudellinen tilanne, mm. globaali korkokehitys. Luottoriski: Erilaisten obligaatiotyyppien valtionobligaatiot, reaaliluotto-obligaatiot, yrityslainat, kehittyvien markkinoiden obligaatiot, velkaobligaatiot ym. luottoriski riippuu siitä, onko obligaatioilla reaalivakuudet ja siitä voivatko valtiot, asunnon omistajat ja yritykset lunastaa velkavelvoitteensa. Tähän voi liittyä riski, että liikkeenlaskijan luokitus laskee. Korkoriski: Korkokannan kehitys vaihtelee alueittain ja sitä tulee tarkastella yhdessä mm. inflaatiotason kanssa. Korkokanta vaikuttaa suuresti siihen, miten houkutteleva sijoituskohde muun muassa obligaatiot ovat. Korkokannan muutokset voivat myös aiheuttaa kurssilaskuja/-nousuja. Kun korkokanta nousee, kurssit voivat laskea. Duraatio ilmaisee mm. sijoituskohteena olevien obligaatioiden kurssiriskin. Mitä lyhyempi duraatio, sitä vähemmän obligaation arvo muuttuu korkojen vaihdellessa. Valuuttariski: Ulkomaisiin arvopapereihin tehtäviin sijoituksiin liittyy altistuminen valuutoille, joiden arvo voi vaihdella enemmän tai vähemmän osuuslajin valuuttaan verrattuna. Yksittäisen osuuslajin kurssiin voivat näin ollen vaikuttaa näiden valuuttojen kurssien väliset vaihtelut. Osuuslajeilla, jotka systemaattisesti suojautuvat osuuslajin perusvaluutan suhteen, on hyvin rajallinen valuuttariski. Mahdollinen suojauksen käyttö käy ilmi sijoitusrahaston sijoitusalueen kuvauksesta, joka on esitetty salkun koostumuksen rajoitusten yhteydessä. Edellä esitettyjen riskien lisäksi myös muut tekijät voivat vaikuttaa sijoitusten todellisen arvon muodostumiseen. Lisäksi sijoitusmarkkinoiden eri osat voivat reagoida olosuhteisiin eri tavoin. 10. Tyypillinen sijoittaja Sijoitusrahaston osuuslajien tyypillinen sijoittaja haluaa hyötyä sijoitusrahaston/osuuslajien hajautetusta riskistä sen sijaan, että hän tekisi itse yksittäisiä sijoituksia ja kokoaisi oman arvopaperisalkun. Tyypilliselle sijoittajalle sijoitus on osa kokonaissalkkua. Katso taulukko alla. Osuuslaji Tyypillinen sijoittajan kansalaisuus ja mahd. pääomaluokka Tyypillinen sijoitushorisontti, minimi Globala Realräntor, klass SEK h Ruotsalainen sijoittaja 3 vuotta Tanskalainen eläkesijoittaja tai Globale Indeksobligationer yritysverojärjestelmän Akkumulerende, klasse DKK h mukaisesti sijoittava 3 vuotta sijoittaja Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h Suomalainen sijoittaja 3 vuotta 11. ISIN, FT-nro ja SE-nro Tanskan finanssivalvonta (Finanstilsynet) on rekisteröinyt sijoitusrahaston FT-numerolla ja Tanskan elinkeinohallitus (Erhvervssstyrelsen) SE-numerolla

14 Osuuslajin SE-numero ja ISIN-koodit näkyvät alla olevassa taulukossa: Osuuslaji SE-numero ISIN-koodi Globala Realräntor, klass SEK h DK Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h DK Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h DK Tuotto, tuotonmaksu, verotus ym. 12. Tuotto, tuotonmaksu ja kurssivaihtelut Osuuslaji ei jaa tuottoa, vaan sijoittaa vuoden tuloksen pääomaan. Osuuslajin sijoituksen tuotto näkyy sijoitusrahaston rahasto-osuuksien kurssin muutoksena (positiivinen tai negatiivinen). 13. Sijoitusrahastoa/osuuslajeja koskevat verotussäännökset Sijoitusrahasto (osuuslajit) ei ole verovelvollinen, koska osuuslajit ovat kasvu-osuuksia, ks. yhtiöverolain 3 :n 1 momentin 19 kohta. 14. Sijoittajien verotus Tanskassa verovelvolliset sijoittajat Seuraavassa on lyhyt kuvaus Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h osuuslajiin sijoittavien, Tanskassa verovelvollisten sijoittajien verotuksesta. Tiedot vastaavat tämän rahastoesitteen laatimishetken tilannetta. Tiedot ovat luonteeltaan yleisiä, minkä vuoksi tässä ei käsitellä erityissäännöksiä tai yksityiskohtia. Verotuskohtelu riippuu sijoittajan omasta tilanteesta ja voi vaihdella lainsäädännön tai sijoittajan olosuhteiden muutosten vuoksi. Siltä osin kuin kyse on henkilön vapaasta varallisuudesta, osuuksien tuotto verotetaan inventaarioperiaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että realisoitunut ja realisoimaton voitto verotetaan vuosittain realisoitunut ja realisoimaton tappio vähentäen. Vuotuinen tuotto otetaan huomioon pääomatuloissa. Myös elinkeinoverotuksen piiriin kuuluvat varat verotetaan vastaavalla tavalla. Osuuksien tuotto tai mahdollinen tappio otetaan huomioon elinkeinotoiminnan verotettavassa voitossa. Siltä osin kuin kyseessä ovat eläkevarat, osuuksien tuotto verotetaan inventaarioperiaatteen mukaisesti vuosikohtaisessa verotuksessa eläketuoton verotuksesta annetun lain mukaisesti. Jos kyseessä ovat yhtiön tai rahaston varat, tuotto ja tappio otetaan huomioon verotettavissa tuloissa, joita verotetaan yhtiöverolain tai rahastoverotuslain mukaisesti. Verotus tapahtuu molemmissa tapauksissa inventaarioperiaatteen mukaisesti. Lisätietoja verotuksesta saa rahastoyhtiöstä. Osuudenomistajan on pyydettävä yksityiskohtaisempia tietoja omalta verotusneuvojaltaan. Osuuksien ostot ja myynnit sekä omistukset vuoden lopussa ilmoitetaan veroviranomaisille. Ruotsissa verovelvolliset sijoittajat Seuraavassa on lyhyt kuvaus Globala Realräntor, klass SEK h osuuslajiin sijoittavien, Ruotsissa verovelvollisten sijoittajien verotuksesta. Tiedot vastaavat tämän rahastoesitteen laatimishetken tilannetta. Osuuksia verotetaan Ruotsin markkinoilla noteerattavia tuotto-osuuksia ( marknadsnoterade delägarrätter ) koskevien säännösten mukaisesti. 13

15 Yksityissijoittajien ja oikeushenkilöiden verotukseen sovelletaan kuvitteellista tuottoa ( Schablonintäkt ). Laskentaperusteena käytetään osuuksien arvoa kalenterivuoden alussa, ja tuotoksi lasketaan 0,4 prosenttia laskentaperusteesta. Yksityissijoittajien osalta tämä tarkoittaa, että osuuksien tuotto lasketaan mukaan pääomatuloihin, ja oikeushenkilöiden osalta elinkeinotoiminnan tuloihin. Erityissäännöksiä sovelletaan osuuksiin, jotka on hankittu elinkeinotoiminnan vaihto-omaisuudeksi. Yksityissijoittajien osuuksien myynnistä saatu voitto lasketaan mukaan pääomatuloihin. Mahdollinen tappio voidaan vähentää kokonaisuudessaan verovuoden muiden markkinoilla noteerattavien tuottoosuuksien ( marknadsnoterade delägarrätter ) voitoista lukuun ottamatta korkorahastoja eli sijoitusrahastoja, jotka voivat sijoittaa vain SEK-määräisiin joukkovelkakirjoihin. Ylijäävä tappio voidaan vähentää lopullisessa verotuksessa erityissäännösten mukaisesti. Erityissäännöksiä sovelletaan yksityissijoittajiin, jotka ovat hankkineet osuudet sijoitustalletuksena ( investeringssparkonto ). Oikeushenkilöiden osuuksien myynnistä saatu voitto lasketaan mukaan elinkeinotoiminnan tuloihin. Mahdollista tappiota ei voida vähentää elinkeinotoiminnan muista tuloista, mutta se voidaan kohdentaa kokonaisuudessaan muihin tuotto-osuuksista ( delägarrätter ) saataviin voittoihin. Mahdollinen käyttämättä jäänyt tappio voidaan siirtää myöhemmille verovuosille tietyn ajan kuluessa. Jos osuudet on hankittu elinkeinotoiminnan vaihto-omaisuudeksi, sovelletaan erityismääräyksiä. Suomessa verovelvolliset sijoittajat Seuraavassa on lyhyt kuvaus Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h -osuuslajiin sijoittavien, Suomessa verovelvollisten sijoittajien verotuksesta. Tiedot vastaavat tämän rahastoesitteen laatimishetken tilannetta. Osuuksien myyntivoitto verotetaan pääomatulona siihen sovellettavien määräysten mukaisesti. Tappion voi vähentää voitosta vain tiettyjen Suomen tuloverolakiin perustuvien säännösten mukaisesti. Määrältään vähäiset voitot ja tappiot eivät kuitenkaan tietyissä tilanteissa ole veronalaisia, eikä niitä saa vähentää. Jos sijoitus on tehty sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain ( /1183) mukaisesti, sovelletaan erityisiä verotussäännöksiä. Lisätietoja verotuksesta saa rahastoyhtiöstä. Osuudenomistajan on pyydettävä yksityiskohtaisempia tietoja omalta verotusneuvojaltaan. Merkintä ja merkintäkulut 15. Merkintäkurssi Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h -osuuslaji Osuuslajin merkintäkurssi (emissiohinta) vahvistetaan kaksihintamenetelmän (dobbeltprismetoden) perusteella (ks. Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) asetus emissio- ja lunastushintojen laskemisesta tanskalaisten yhteissijoitusyhtiöiden ym. osuuksien merkinnän ja lunastuksen yhteydessä, 4 ) osuuslajin todellisena arvona, johon lisätään rahoitusinstrumenttien (arvopaperien) ostamisesta aiheutuvat kulut ja emissiokulut kattava summa (emissiopalkkio). Todellinen arvo lasketaan jakamalla laskentahetken osuus rahaston varoista osuuslajista merkittyjen osuuksien määrällä. Jaettava osuus vastaa sitä osaa kokonaissalkusta, josta osuuslaji saa tuottoa, ja summaa oikaistaan mahdollisilla osuuslajista johtuvilla osuuslajikohtaisilla varoilla ja kuluilla. Emissiopalkkion koostumus ja enimmäismäärä on esitetty Liitteessä 1. Näin laskettu emissiohinta pyöristetään, ks. kohta 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen. Ilmoitettu emissiopalkkion enimmäismäärä voi ylittyä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, josta seuraa rahoitusvälineiden ostamiseen liittyvien muiden markkinaperustaisten maksujen nousu. Rahastoyhtiö ilmoittaa tällaisessa tilanteessa kyseisen kauden todellisen emissiopalkkion sivustolla Muutoksista ilmoitetaan lisäksi NASDAQ OMX Copenhagen A/S:n kautta. 14

16 Globala Realräntor, klass SEK h ja Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h -osuuslajit Merkintäkurssi (emissiohinta) vahvistetaan mukautetulla yksihintamenetelmällä (enkeltprismetoden) (ks. Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) asetus emissio- ja lunastushintojen laskemisesta tanskalaisten yhteissijoitusyritysten ym. osuuksien merkinnän ja lunastuksen yhteydessä, 6 ). Tämän mukaan osuuksien arvon määrittämiselle vahvistetaan yksi tai useita ajankohtia. Rahaston vastaanottamien osuuksien liikkeeseenlaskupyyntöjen selvittämistä varten rahasto vahvistaa todellista arvoa vastaavan emissiohinnan seuraavana mahdollisena määritysajankohtana. Todellinen arvo lasketaan jakamalla laskentahetken osuus rahaston varoista osuuslajista merkittyjen osuuksien määrällä. Jaettava osuus vastaa sitä osaa kokonaissalkusta, josta osuuslaji saa tuottoa, ja summaa oikaistaan mahdollisilla osuuslajista johtuvilla osuuslajikohtaisilla varoilla ja kuluilla. Rahaston (foreningen) hallitus on päättänyt, että edellä mainittuun todelliseen arvoon lisätään jokaisen nettoemission yhteydessä summa, joka kattaa kaupankäyntikulut. Se lasketaan kaupan todellisten ehtojen (välityspalkkio, kurssispread ja muut kaupankäyntikulut) perusteella. Maksun tämänhetkinen suuruus käy ilmi liitteestä 1. Näin laskettu emissiohinta pyöristetään, ks. kohta 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen. Rahaston klo Ruotsin aikaa / klo Suomen aikaa mennessä vastaanottamat kirjalliset osuuksien merkintätoimeksiannot selvitetään emissiohintaan, joka vahvistetaan samana pankkipäivänä klo Ruotsin aikaa / klo Suomen aikaa, ellei tälle ole markkinoista johtuvia tai teknisiä esteitä. Ellei kyseinen päivä ole pankkipäivä Tanskassa, emissiohinta määritetään klo Ruotsin aikaa / klo Suomen aikaa seuraavana päivänä, joka on pankkipäivä sekä Tanskassa että Ruotsissa tai sekä Tanskassa että Suomessa. Suurten liikkeeseenlaskujen yhteydessä emissiohinta voidaan kuitenkin vahvistaa todellisten kauppahintojen perusteella myöhemmin samana päivänä, kun rahasto on ostanut liikkeeseenlaskujen vuoksi tarvittavat arvopaperit. 16. Merkintäpaikka Globala Realräntor, klass SEK h -osuuslaji Danske Bank, Sverige (Danske Bank A/S:n sivuliike) Norrmalmstorg 1 Box 7523 S Stockholm Ruotsi Puh.: +46 (0) Osuuksia voidaan ostaa ja myydä Danske Bank Sverigen kaikissa konttoreissa. Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h -osuuslaji Danske Bank A/S Corporate Actions Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K. Tanska Puh.: Faksi: Osuuksia voidaan ostaa ja myydä pankin kaikissa tanskalaisissa konttoreissa. Lisäksi kauppaa voidaan käydä kaikkien muiden tanskalaisten rahoituslaitosten ja pörssivälittäjien kautta. Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h -osuuslaji Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2 PL 1561 FI Danske Bank 15

17 Suomi Puh.: +358 (0) Osuuksia voidaan ostaa ja myydä Danske Bank Oyj:n kaikissa konttoreissa. 17. Jatkuva liikkeeseenlasku Sijoitusrahaston osuuksia tarjotaan jatkuvana liikkeeseenlaskuna ilman vahvistettua suurinta määrää kulloinkin laskettuun, tavanomaisilla kaupantekokuluilla lisättyyn merkintäkurssiin. 18. Merkintähinnan maksaminen ja osuuksien säilytysmaksu Jatkuvan liikkeeseenlaskun aikana merkityt osuudet veloitetaan Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h -osuuslajin osalta kolmantena tanskalaisena merkintää seuraavana pankkipäivänä, jolloin osuudet myös kirjataan sijoittajan tilille. Jatkuvan liikkeeseenlaskun aikana merkityt osuudet veloitetaan osuuslajien Globala Realräntor, klass SEK h ja Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h osalta ensimmäisenä merkintää seuraavana sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä sekä Tanskassa että Ruotsissa tai sekä Tanskassa että Suomessa. Osuudet kirjataan samalla sijoittajan säilytystilille. Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h -osuuslajiin kuuluvia osuuksia voidaan säilyttää veloituksetta säilytysyhtiössä tai muussa tanskalaisessa rahalaitoksessa. Osuuksien siirtojen yhteydessä maksetaan kuitenkin tavanomaiset maksut arvopaperikeskukselle (Værdipapircentralen). Muiden osuuslajien osuuksien säilyttämisestä maksetaan kyseessä olevan rahalaitoksen määrittämät maksut. 19. Emissio- ja lunastushinnat jne. Danske Invest Management A/S julkaisee voimassa olevat emissio- ja lunastushinnat ja todelliset arvot (elleivät mahdolliset markkinoihin liittyvät tai tekniset esteet estä sitä). Kurssitiedot julkaistaan lisäksi osoitteessa Osuuslajin Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h kurssitiedot julkaistaan lisäksi eräissä tanskalaisissa päivälehdissä ja osoitteessa 20. Vaihtokelpoisuus ja lunastus Rahasto-osuudet ovat vapaasti vaihdettavissa. Vaihto, lunastus ja lunastuskulut Jos osuudenomistaja haluaa myydä sijoitusrahaston/osuuslajin osuuksia ostaakseen toisen sijoitusrahaston/osuuslajin osuuksia, vaihto tapahtuu valitussa rahalaitoksessa tavanomaisten kauppaehtojen mukaisesti. Danske Bank A/S:n kanssa on tehty sopimus, jonka perusteella sijoitusrahaston osuuksia voidaan ostaa ja myydä pankin kautta, elleivät mahdolliset markkinoihin liittyvät tai tekniset esteet estä sitä. Kukaan osuudenomistaja ei ole velvollinen antamaan kaikkia tai joitakin osuuksiaan lunastettavaksi. Rahasto (foreningen) on velvollinen lunastamaan osuudet, jos osuudenomistaja sitä pyytää. Rahasto voi kuitenkin sääntöjensä 13 :n 3 momentin mukaisesti vaatia erityistilanteissa, että lunastushinta vahvistetaan sen jälkeen, kun rahasto on realisoinut osuuksien lunastamiseen tarvittavat omaisuuserät. Syy voi olla, rahasto ei voi määrittää todellista arvoa markkinaolosuhteiden vuoksi tai rahasto voi sijoittajien tasapuolista kohtelua varten määrittää lunastushinnan vasta, kun rahasto on realisoinut osuuksien lunastamiseen tarvittavat omaisuuserät. Osuuksien takaisinmyynti tai lunastus tapahtuu säilytysyhtiön kautta. Kaupasta peritään tavanomaiset kaupankäyntikulut. 16

18 Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h -osuuslaji Lunastushinta vahvistetaan kaksihintamenetelmän perusteella (ks. Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) asetus emissio- ja lunastushintojen laskemisesta tanskalaisten yhteissijoitusyhtiöiden ym. osuuksien merkinnän ja lunastuksen yhteydessä, 4 ) osuuslajin todellisena arvona, josta vähennetään rahoitusinstrumenttien (arvopaperien) myynnistä aiheutuvat kulut ja lunastuskulut kattava summa (lunastuspalkkio). Todellinen arvo lasketaan jakamalla laskentahetken osuus rahaston varoista osuuslajista merkittyjen osuuksien määrällä. Jaettava osuus vastaa sitä osaa kokonaissalkusta, josta osuuslaji saa tuottoa, ja summaa oikaistaan mahdollisilla osuuslajista johtuvilla osuuslajikohtaisilla varoilla ja kuluilla. Lunastuspalkkion koostumus ja enimmäismäärä on esitetty Liitteessä 2. Näin laskettu lunastushinta pyöristetään, ks. kohta 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen. Ilmoitettu lunastuspalkkion enimmäismäärä voi ylittyä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, josta seuraa rahoitusvälineiden myyntiin liittyvien muiden markkinaperustaisten maksujen nousu. Sijoitusrahasto ilmoittaa tällaisessa tilanteessa kyseisen kauden todellisen lunastuspalkkion sivustolla Muutoksista ilmoitetaan lisäksi NASDAQ OMX Copenhagen A/S:n kautta. Globala Realräntor, klass SEK h ja Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h -osuuslajit Lunastuskurssi lasketaan mukautetulla yksihintamenetelmällä (ks. Tanskan finanssivalvonnan asetus emissioja lunastushintojen laskemisesta tanskalaisten yhteissijoitusyritysten ym. osuuslajien merkinnän ja lunastuksen yhteydessä, 6 ). Tämän mukaan osuuksien arvon määrittämiselle vahvistetaan yksi tai useita ajankohtia. Rahaston vastaanottamien osuuksien lunastuspyyntöjen selvittämistä varten rahasto vahvistaa todellista arvoa vastaavan lunastushinnan seuraavana määritysajankohtana. Todellinen arvo lasketaan jakamalla laskentahetken osuus rahaston varoista osuuslajista merkittyjen osuuksien määrällä. Jaettava osuus vastaa sitä osaa kokonaissalkusta, josta osuuslaji saa tuottoa, ja summaa oikaistaan mahdollisilla osuuslajista johtuvilla osuuslajikohtaisilla varoilla ja kuluilla. Rahaston (foreningen) hallitus on päättänyt, että edellä tarkoitetusta todellisesta arvosta vähennetään jokaisen nettolunastuksen yhteydessä kaupankäyntikulut. Ne lasketaan lunastuksen todellisten ehtojen (välityspalkkio, kurssispread ja muut kaupankäyntikulut) perusteella. Maksun tämänhetkinen suuruus käy ilmi liitteestä 2. Näin laskettu lunastushinta pyöristetään, ks. kohta 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen. Rahaston klo Ruotsin aikaa / klo Suomen aikaa mennessä vastaanottamat kirjalliset osuuksien lunastuspyynnöt selvitetään lunastushintaan, joka vahvistetaan samana pankkipäivänä klo Ruotsin aikaa / klo Suomen aikaa, ellei tälle ole markkinoista johtuvia tai teknisiä esteitä. Ellei kyseinen päivä ole pankkipäivä Tanskassa, lunastushinta määritetään klo Ruotsin aikaa / klo Suomen aikaa seuraavana päivänä, joka on pankkipäivä sekä Tanskassa että Ruotsissa tai sekä Tanskassa että Suomessa. Lunastuskurssi voidaan kuitenkin suurten lunastusten yhteydessä vahvistaa todellisten kauppahintojen perusteella myöhemmin samana päivänä, kun sijoitusrahasto on myynyt lunastuksen kannalta tarvittavat arvopaperit. 21. Listautumiset Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h osuuslajin osuudet on listattu NASDAQ OMX Copenhagen A/S:n sijoitusrahasto-osuuslistalle (IFX-lista). Globala Realräntor, klass SEK h ja Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h -osuuslajien osuuksia ei ole listattu, mutta Globala Realräntor, klass SEK h -osuuslajilla voidaan käydä kauppaa Danske Bank, Sverigen kautta ja Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h - osuuslajilla Danske Bank Oyj:n kautta, ks. kohta 16. Merkintäpaikka. 17

19 22. Rahasto-osuuksien rekisteröinti, maksun määrä ja kurssin ilmoittaminen Rahasto-osuudet laskee liikkeeseen VP Securities A/S. Danske Bank on VP Securities A/S:n edustajana toimiva osuustodistuksia myöntävä laitos. Rahasto-osuuksien suuruus käy ilmi alla olevasta taulukosta. Kurssin Osuuslaji Minimikoko ilmoittaminen nimellisarvon summaa kohden Globala Realräntor, klass SEK h 0, SEK 100 SEK Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h 100 DKK 100 DKK Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h 0, EUR 10 EUR Osuuslajin Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK h merkintäkurssi ja lunastuskurssi pyöristetään NASDAQ OMX Copenhagen A/S:n sijoitusrahastoille käyttämien kurssien mukaan. Globala Realräntor, klass SEK h ja Reaalikorko Maailma osuuslajien merkintä- ja lunastuskurssi pyöristetään 2 desimaalin tarkkuudella. 23. Luovutettavuus Rahasto-osuudet ovat siirrettävissä. Johto, yhteistyökumppanit ja juoksevat kulut 24. Hallinnointi Päivittäisestä johtamisesta vastaa Danske Invest Management A/S rahaston kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti, ks. kohta 25. Omaisuudenhoitoyhtiö. Sijoitusrahaston/osuuslajin kokonaishallintokulut, mukaan luettuna hallituksen, hallinnon, sijoitusneuvonnan, tietotekniikan, tilintarkastuksen, valvonnan, markkinoinnin, omaisuudenhoitoyhtiön ja säilytysyhtiön kulut, eivät saa ylittää 2,0 prosenttia sijoitusrahaston tilikauden varojen keskiarvosta. Kaupankäyntikustannukset eivät sisälly hallintokuluihin. Myynti- ja tiedotuskulut sisältyvät hallintokuluihin. Kustannukset, joita ei voida kohdistaa tietylle sijoitusrahastolle/osuuslajille (yleiskustannukset), jaetaan sijoitusrahastoille/osuuslajeille niiden keskimääräisen arvon perusteella, ks. sijoitusrahaston sääntöjen tätä koskevat määräykset. Sijoitusrahaston kokonaishallintokulut (Total Expense Ratio, TER) prosentteina keskimääräisistä varoista oli tilivuosina seuraava: Osuuslaji Globala Realräntor, klass SEK h 0,72 1) 0,69 0,71 Globale Indeksobligationer 0,60 1) 0,59 0,63 0,63 Akkumulerende, klasse DKK h 0,65 Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h 0,72 1) 0,69 0,71 1) Osuuslaji perustettiin kyseisenä vuonna. Kulut kattavat alle 12 kuukauden pituisen jakson. Hallintokuluihin eivät kuitenkaan sisälly kohdassa 28. Sijoitusneuvoja käsitellyt välityspalkkiot. Sama koskee kohdassa 26. Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4), siteltäviä emissiopalkkioita, sillä niistä vastaavat emissioantiin osallistujat. Sijoitusrahaston hallituksesta ja Tanskan finanssivalvonnasta (Finanstilsynet) vuonna 2012 aiheutuneet kulut on esitetty seuraavassa taulukossa. 18

20 Sijoitusrahasto Hallitus Finanstilsynet (1 000 DKK ) (1 000 DKK ) Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL Hallituksen palkkiot ovat yleiskustannus. Johdon palkkio sisältyy omaisuudenhoitoyhtiölle maksettavaan kokonaispalkkioon, ks. 25. Omaisuudenhoitoyhtiö (ajanjaksolle 30. kesäkuuta 2013 saakka katso Liite 4) Tanskan finanssivalvonta (Finanstilsynet) vahvistaa sille maksettavan korvauksen kunkin kalenterivuoden alussa. 25. Omaisuudenhoitoyhtiö (ajanjaksolle 30. kesäkuuta 2013 saakka katso Liite 4) Danske Invest Management A/S Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Tanska Puh.: Faksi: Omaisuudenhoitoyhtiön omistaa Danske Bank A/S, joka toimii myös rahastoyhtiön säilytysyhtiönä. Omaisuudenhoitoyhtiö on rekisteröity Tanskan yritysrekisteriin (Det Centrale Virksomhedsregister) CVR-numerolla ja Tanskan finanssivalvontaan (Finanstilsynet) FT-numerolla Omaisuudenhoitoyhtiön johtajana toimii väliaikainen toimitusjohtaja Finn Kjærgård. Rahasto (foreningen) on sopinut omaisuudenhoitoyhtiön kanssa, että omaisuudenhoitoyhtiö vastaa rahaston (foreningen) päivittäisestä johtamisesta rahoitustoiminnasta annetun lain, sijoitusrahastoyhtiöistä ym. annetun lain, rahaston sääntöjen, rahaston (foreningen) hallituksen ohjeiden ja yksittäisten rahastojen sijoitusmääräysten mukaisesti, ks 28Sijoitusneuvoja (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4). Sopimuksen mukaan omaisuudenhoitoyhtiö voi rahaston hallituksen hyväksynnän jälkeen solmia sijoitusneuvontaa ja salkunhoitoa sekä rahastoyhtiön rahastojen välittämistä koskevia sopimuksia. Danske Invest Management A/S:n palkkio (hallintopalkkio) ilmenee liitteestä 3 ja kattaa myös palkkiot osuuslajien välityksestä kohdan 27. Välittäjä mukaisesti sekä palkkiot kohdassa 28 mainitusta sijoitusneuvonnasta. Hallintopalkkio ei kata mahdollisia viranomaisille maksettavia maksuja, säilytyspankille säilytyksestä ja tavanomaisista pankkitoiminnoista maksettavia maksuja, muita ulkoisia maksuja eikä tapahtumakuluja, jotka kaikki peritään erikseen. Rahasto (foreningen) voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi, kuitenkin siten, että jos rahasto irtisanoo sopimuksen alle 6 kuukauden irtisanomisajalla, se joutuu maksamaan 6 kuukauden tavanomaisten maksujen ja todellisen irtisanomisajan maksujen välisen erotuksen. Omaisuudenhoitoyhtiö voi irtisanoa sopimuksen 18 kuukauden irtisanomisajalla tilikauden päättymisestä lukien. Omaisuudenhoitoyhtiö on delegoinut rekisteröintitehtävät ja eräät IT-tehtävät edelleen Danske Capitalille, joka kuuluu Danske Bank A/S:ään. 26. Säilytysyhtiö (ajanjaksolle 30. huhtikuuta 2013 saakka katso Liite 4) 19

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Global StockPicking, osuuslaji EUR Global StockPicking

Lisätiedot

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Afrika, klass SEK Afrika Akkumulerende, klasse DKK Afrikka,

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest Select. Sijoitusrahasto GEM - Akkumulerende KL

RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest Select. Sijoitusrahasto GEM - Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest Select Sijoitusrahasto GEM - Akkumulerende KL Rahastoa markkinoidaan apunimellä: Investeringsforeningen Danske Invest Engros Rahastolla on seuraavat osuuslajit:

Lisätiedot

Investeringsforeningen Danske Invest. Sijoitusrahasto Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest. Sijoitusrahasto Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest Sijoitusrahasto Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating,

Lisätiedot

Investeringsforeningen ProCapture

Investeringsforeningen ProCapture RAHASTOESITE Investeringsforeningen ProCapture Yhteisesite 8 rahastolle Europe Index Fund - Accumulating KL Global AC Index Fund - Accumulating KL Global Emerging Markets Index Fund - Accumulating KL Japan

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Nordiske Virksomhedsobligationer Akkumulerende KL

RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Nordiske Virksomhedsobligationer Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Nordiske Virksomhedsobligationer Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: - NFO, klass SEK Y h (liikkeeseenlasku

Lisätiedot

Investeringsforeningen Danske Invest. Sijoitusrahasto Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest. Sijoitusrahasto Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest Sijoitusrahasto Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Global Realrente Obligasjon, klasse

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Global SMB on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN MoneyMarket EUR

Sijoitusrahaston säännöt ODIN MoneyMarket EUR Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN MoneyMarket EUR 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN MoneyMarket EUR on itsenäinen pääomarahasto. Sen osuudenomistajien lukumäärä on rajoittamaton.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Finland

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Finland Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Finland 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Finland on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Eiendom I 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Eiendom I on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets 1 Sijoitusrahaston nimi ym. Sijoitusrahasto ODIN Emerging Markets on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT AVAINTIETOESITTEET 1.9.2014 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Nordea Fund of Funds, SICAV

Nordea Fund of Funds, SICAV Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Toukokuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.11.2016 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 %

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu rahasto - siis sijoitusrahasto,

Lisätiedot

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta Sivu 1/5 HEDGEHOG OY Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta 6.10.2014 Tässä on kuvailtu Hedgehog Oy:n käyttämän arvonlaskentajärjestelmän toimintaa sijoitusten merkinnän, tuottosidonnaisten palkkioiden,

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän luottamuksellisen esityksen Yhtiöstä vain

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA 1.9.2005 SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen hallitus on 13. marraskuuta 2001 hyväksynyt tämän suosituksen eräiden tunnuslukujen raportoinnista.

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 % vuodessa Kaksi vaihtoehtoa:

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.10.2015 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Nordic Micro Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura

Lisätiedot

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa:

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa: 1 Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 75:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 21.12.2017 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Danske Invest Management A/S:n hallinnoimat rahastot

Danske Invest Management A/S:n hallinnoimat rahastot Danske Invest Management A/S:n hallinnoimat rahastot Informaatiota asiakkaalle Voimassa 12.12.2012 alkaen. 1 PERUSTIETOA TANSKAAN REKISTERÖIDYISTÄ RAHASTOISTA Rahastot ovat Investeringsforeningen Danske

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Sisältö 1. Sijoitusrahaston määritelmä 2. Rahastojen hinnoittelu & kustannukset 3. Rahastotyypit 4. Säästäminen ja rahastot 5. Rahastot Nordnetin palvelussa 6. Verotus Sijoitusrahaston

Lisätiedot

Investeringsforeningen Danske Invest. Sijoitusrahasto Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest. Sijoitusrahasto Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest Sijoitusrahasto Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Global Realrente Obligasjon, klasse

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009. www.seligson.fi

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009. www.seligson.fi ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu tt rahasto

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura Japan Strategic Value

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2008 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili Avaintietoesite Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Tämä markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index

Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Valikoiman yksinkertaistamiseksi ja yksivaluuttaisten lajien

Lisätiedot

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Asien specialplaceringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Investeringsforeningen Danske Invest. Sijoitusrahasto Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest. Sijoitusrahasto Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest Sijoitusrahasto Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Global High Yield Bonds - Accumulating,

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot