LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:35-20:10 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia jäsen Alm Agneta jäsen Lindfors Leena jäsen Ekström Veikko jäsen Peltoluhta Vesa jäsen Lindell Armi jäsen Karvonen Juha Lepolan varajäsen Turku Roger Karlssonin varajäsen Antas Camilla Peren varajäsen MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Paakkanen Petra kv:n 1. varapuh.johtaja Hagfors Kari kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Lönnfors Kristina hallintojohtaja,sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja Perttilä Marko tietohallintopäällikkö 134 Heikel Johanna hankinta-asiantuntija 134 Frondén Sten kehittämisjohtaja POISSA Lepola Janne I varapuheenjohtaja Karlsson Mikael jäsen Pere Nina jäsen

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Tom Liljestrand KÄSITELLYT ASIAT Kristina Lönnfors PÖYTÄKIRJAN Loviisassa toukokuuta TARKASTUS Merja Grönberg Leena Lindfors PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 28. toukokuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Loviisan kaupungin puhelupalveluiden hankinta Palvelurakennemuutokset senioriasumisessa - konsulttiyritys Tamora Oyn raportti koskien senioripalveluiden tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehittämissuunnitelman ensimmäistä vaihetta 136 Senioripalvelujen tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehittämissuunnitelman toinen vaihe (hankesuunnitelma) ja kolmas vaihe (toteuttaminen) 137 Loviisan kaupungin ja Loviisan Wanhat Talot -tapahtuman yhteistyö Onneli ja Anneli -elokuvayhteistyön jatkaminen Sopimus Valkon kyläyhdistyksen kanssa Tien nimeäminen Markkinamäellä Kiinteistön ostaminen Asunto Oy Liljendal Åstrandilta 142 Asemakaavan muutos, kaupunginosa 3, Alakaupunki, osa korttelia 302 (Brandensteininkatu 9 / Aleksanterinkatu 6) 143 Suomenkielisen koulukeskuksen seinäeristeiden kosteusmittaus, hallitusaloite 144 Kiinteistöjen verotusarvoselvitys ja kiinteistöverotus, valtuustoaloite Kokouspalkkiosta luopuminen, valtuustoaloite Lautakuntien ja jaostojen päätökset 312

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 313

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 131 Todettiin.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 132 Valittiin jäsenet Merja Grönberg ja Leena Lindfors.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano KH 133 Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen päätöksistä, että 1. ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, 2. eivätkä muutoin ole lainvastaisia, 3. sekä merkitä päätökset tiedoksi ja panna ne täytäntöön seuraavasti: 63 Sataman yhtiöittäminen: Lähetetään asianosaisille. 64 Reuna-alueiden oppilaiden koulukuljetukset lukuvuoden alusta: Lähetetään sivistyskeskukseen. 65 Kaupungin omistamien maa- ja metsätalousmaiden myyntiperiaatteet: Lähetetään tekniseen keskukseen. 66 Vuokra-asuntojen rakentaminen, taloudellinen pohja: Lähetetään kehittämisyksikköön ja taloustoimistoon. 67 Henkilöstöraportti Nuorten työllistämisen kesäseteli, valtuustoaloite. 69 Hyppytorni Plagenin uimarantaan, valtuustoaloite: Lähetetään tekniseen keskukseen. 70 Suun terveydenhuollon liikkuva vastaanotto, valtuustoaloite: Lähetetään perusturvakeskukseen. 71 Kaupungin kiinteistöosakeyhtiöiden isännöintipalvelujen rationalisointi kilpailutuksen kautta, valtuustoaloite: Lähetetään taloustoimistoon. Ehdotuksen mukainen.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Loviisan kaupungin puhelupalveluiden hankinta 375/ /2014 KH 134 Hankintapäätös Loviisan kaupungin puhelupalveluiden hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa. Valmistelijat: tietohallintopäällikkö Marko Perttilä puh ja hankinta-asiantuntija Johanna Heikel puh Loviisan kaupunki on kilpailuttanut puhelupalvelukokonaisuuden. Nykyinen sopimus on päättymässä 12/2014 ja uuden sopimuskauden kilpailuttaminen oli ajankohtaista. Hankinnan tavoitteena oli saavuttaa nykyaikainen, laadukas ja kustannustehokas ratkaisu. Ennakkomäärittelyssä tärkeimpinä osa-alueina on painotettu mm. seuraavia asioita: yksi kokonaistoimittaja, joka vastaa kokonaisuudesta hankinta kokonaan palveluna, eikä järjestelmän investointikustannuksia tule nykyiset numerot säilyvät ennallaan puheluiden vastaus- ja välitys hoidetaan itse, kuten nytkin kustannustehokas kokonaisuus. Hankinnan kohteena on puhelupalveluiden kokonaistoteutus matkapuhelimiin perustuvalla GSM-vaihdepalvelulla sekä kiinteän verkon vaihteen alaliittymillä Loviisan kaupungille kolmeksi vuodeksi. Kolmen vuoden pääsopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana mikäli sitä ei irtisanota. Palveluntuottajan irtisanomisaika on 6 kk:tta ja tilaajan 1 kk pääsopimuskauden jälkeen. Hankintaprosessi on toteutettu yhteistyössä televiestinnän ratkaisu- ja hankintakonsulttiyrityksen, Learnpoint Oy:n kanssa. Hankinnan suunnittelussa on haastateltu puhelupalveluiden avainhenkilöitä Loviisan kaupungissa. Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Hankinta ylittää EU-kynnysarvon. Ennakkoilmoitus julkaistiin HILMA-tietokannassa sekä Tarjouspalveluportaalissa Ennakkoilmoituksessa tiedotettiin, että tarjouspyyntöluonnos lähetetään kommentoitavaksi niille, jotka ilmoittavat kiinnostuksensa kommentoida tarjouspyyntöluonnosta. Hankintayksikkö sai

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ kommentteja tarjouspyyntöluonnokseen ennen hankintailmoituksen julkaisua. EU-hankintailmoitus on julkaistu HILMA-tietokannassa sekä Tarjouspalveluportaalissa Hankinnasta on tiedotettu kaupungin verkkosivuilla, josta on linkki HILMA-tietokantaan ja Tarjouspalveluportaaliin. Kilpailutukseen liittyviin kysymyksiin vastattiin tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla kilpailutuksen aikana. Tarjoukset tuli toimittaa sähköisesti Tarjouspalveluportaaliin klo mennessä. Tarjoukset avattiin klo alkaneessa kokouksessa kolmen henkilön läsnä ollessa, atk-suunnittelija Erja Lempinen, hankinta-asiantuntija Johanna Heikel sekä tietohallintopäällikkö Marko Perttilä. Tilaisuudesta laadittiin erillinen pöytäkirja. Määräaikaan mennessä oli saapunut kolme (3) tarjousta: Elisa Oyj LPOnet Oy Ab TeliaSonera Finland Oyj klo 9.30 pidettiin kokous tarjoajien kelpoisuuden tarkistamisesta. Kokouksessa olivat läsnä hankinta-asiantuntija Johanna Heikel sekä tietohallintopäällikkö Marko Perttilä. Kokous totesi että kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajalle esitetyt kelpoisuusehdot klo pidettiin kokous tarjousten tarjouspyynnönmukaisuudesta. Kokouksessa olivat läsnä tietohallintopäällikkö Marko Perttilä ja hankinta-asiantuntija Johanna Heikel sekä Learnpoint Oy:stä ratkaisujohtaja Olli Mäkinen ja konsultti Hannu Tervanen. Kokouksessa, jossa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus todettiin, että kaikki hyväksyttyjen tarjoajien tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset sekä palvelun tuottamiselle asetetut vaatimukset. Hankinnan valintakriteeri oli kokonaistaloudellinen edullisuus jossa hinnan osuus oli 60 % ja laadun osuus oli 40 %. Tarjousten kokonaistaloudellisuusvertailu (laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko) liitessä. Kokonaisedullisimman tarjouksen teki TeliaSonera Finland Oyj.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kilpailutuksen tuloksena palvelun osalta kaikki määritellyt tavoitteet täyttyivät ja lisäksi kustannustehokkuus saatiin varmistettua. Puhelupalveluiden nykyiset kokonaiskustannukset ovat tällä hetkellä noin euroa/vuosi (alv 0%). Kilpailutuksen seurauksena vastaavat kustannukset tulevat jatkossa olemaan noin euroa/vuosi. Kustannussäästöä muodostuu nykyisistä palveluista noin euroa/vuosi. Käyttöönottokustannuksia tulee alussa noin euroa. Liite nro 60. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita Loviisan kaupungin puhelupalveluiden tuottajaksi TeliaSonera Finland Oyj:n kolmen vuoden sopimuskaudelle. Arvio vuosittaisista käyttökustannuksista on noin euroa/vuosi, alv 0 %. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintasopimukseen noudatetaan JIT 2007 sopimusehtoja. Hankinnassa noudatetaan hankintalain 77 :ssä säädettyä 21 päivän odotusaikaa, koska hankinta ylittää EU-kynnysrajan. Asian käsittelyn aluksi hankinta-asiantuntija Johanna Heikel ja tietohallintopäällikkö Marko Perttilä esittivät puhelupalveluiden tarjouskilpailun ja sen tulokset. Kaupunginhallitus päätti valita Loviisan Kaupungin puhelupalveluiden tuottajaksi TeliaSonera Finland Oyj:n kolmen vuoden sopimuskaudelle. Arvio vuosittaisista käyttökustannuksista on noin /vuosi, alv 0 %. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintasopimuksessa noudatetaan JIT 2007 sopimusehtoja. Hankinnassa noudatetaan hankintalain 77 :ssä säädettyä 21 päivän odotusaikaa, koska hankinta ylittää EU-kynnysrajan.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Jakelu Elisa Oyj LPOnet Oy Ab TeliaSonera Finland Oyj

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Palvelurakennemuutokset senioriasumisessa - konsulttiyritys Tamora Oyn raportti koskien senioripalveluiden tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehittämissuunnitelman ensimmäistä vaihetta 797/ /2013 PL Valmistelijat:palvelupäällikkö Lisbeth Forsblom, puh , ja perusturvajohtaja Carola Klawér, puh Loviisan perusturvalautakunta päätti ( ) hankkia asiantuntijapalvelua Loviisan senioripalvelun tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehittämissuunnitelman laatimiseen. Hanke kilpailutettiin ja kehittämistyön tekemiseen valittiin konsulttiyritys Tamora Oy. Työ alkoi elokuun puolessa välissä ja raportti piti valmistua marraskuun aikana vuonna Tamora Oy: n henkilöstö on tehnyt tiivistä yhteistyötä senioripalveluyksikön ja teknisen keskuksen kanssa. Tamora Oy on kehittänyt suunnitelman senioripalvelun uudelleen organisointiin, erikoisesti ajatelleen tehostettua palveluasumista, laitoshoitoa ja lyhytaikaishoitoa. Vanhusneuvosto ja ikäpoliittinen työryhmä ovat saaneet ottaa kantaa raportin sisältöön. Vanhusneuvoston ja työryhmän lausunnot raportista olivat hyvin positiivisia eikä toivottu lisäyksiä tai muutoksia raporttiin. Visio on rakennettu rohkeasti vanhusten oikeudesta asua omassa kodissaan valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Strategia on, että 91 % 75-vuotiaista oikeasti voisivat asua kotona, mikä merkitsee uusi ajattelutapa Loviisan senioripalvelussa ja Loviisan kaupungissa. Tarvitaan uusia rakenteellisia ratkaisuja ja suuria muutoksia tavassa työskennellä. Uusi ajattelu vaatii paljon puitteilta mutta investoinnit ovat kuitenkin maltillisia ja käyttötalouden hallintaan saamisen näkökulmasta hyvin perusteltuja. Palvelurakenne senioripalvelussa muodostuu kolmesta keskeisestä elementistä: Kuntoutuskartanot, 50 paikkaa laitosasuminen muuttuu Kuntoutuskartanoiksi Taasiajoen kuntoutuskartano, 24 p

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Pernajan kuntoutuskartano, 14 p (lisärakennus Onnelaan) Hambergin kuntoutuskartano, 12 p (kahvilatoiminta + leipomo) Hyvän Elämän Talot, 100 paikkaa tehostettu palveluasuminen muuttuu Hyvän Elämän taloiksi Onnela, 26 p (12 p + lisärakennus 14 p) Rosenkulla 18 p (14+ terveystalon muuttaminen 4 p) uudisrakennus 56 p (Harmaakallion alueella, S- Marketin läheisyydessä) Kotona asumisen mahdollisuus, 300 asiakkuutta kotihoito muuttuu kotona asumisen mahdollistamiseksi Liite 34. Esittelijä: perusturvajohtaja Carola Klawér. Ehdotus: Perusturvalautakunta tutustuu tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehittämissuunnitelman ensimmäiseen vaiheeseen, ja merkitsee raportin tiedoksi sekä pyytää tekniseltä lautakunnalta lausunnon. Teknisen lautakunnan lausunto on perusta perusturvalautakunnan jatkettuun käsittelyyn sekä tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon ensimmäisen kehittämissuunnitelman hyväksymiselle. Perusturvalautakunta päättää samalla kehittämissuunnitelman toisesta vaiheesta. Sen jälkeen perusturvalautakunta päättää esittää kehittämissuunnitelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Muutettu ehdotus: Perusturvalautakunta tutustuu tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehittämissuunnitelman ensimmäiseen vaiheeseen, ja merkitsee raportin tiedoksi sekä pyytää tekniseltä lautakunnalta lausunnon. Teknisen lautakunnan lausunto on perusta perusturvalautakunnan jatkettuun käsittelyyn sekä tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon ensimmäisen kehittämissuunnitelman hyväksymiselle. Senioripalvelukeskuksen kehittämissuunnitelma on valmistunut sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on jo tehnyt päätöksen tulevan vuoden investointiohjelmasta. Kehittämissuunnitelman aikataulussa esitetään, että kokonaishanke käynnistetään välittömästi, joka tarkoittaa investointitarvetta Liljendalin Terveystalon muuttamisesta Hyvän Elämän Taloksi. Tällöin saadaan 6 uutta asukaspaikkaa. Ripeä aikataulu on välttämätön, koska terveyskeskuksen osasto 5 suljetaan kesäksi ja syksyllä avataan vain puolet paikoista. Perusturvalautakunta ehdotta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että investointiohjelman kohtaan perusturvakeskus tehdään lisäys Liljendalin

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ terveystalon muutostöiden vuoksi ja samalla annetaan perusturvakeskukselle lupa hankkeen käynnistämiseen välittömästi. Perusturvalautakunta päättää samalla kehittämissuunnitelman toisesta vaiheesta. Sen jälkeen perusturvalautakunta päättää esittää kehittämissuunnitelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Muutetun ehdotuksen mukainen. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi. KH 247 Liite nro 88. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että investointiohjelman kohtaan perusturvakeskus tehdään euron lisäys Liljendalin terveystalon muutostöiden vuoksi ja samalla annetaan perusturvakeskukselle lupa hankkeen käynnistämiseen välittömästi. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. KV 124 Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että investointiohjelman kohtaan perusturvakeskus tehdään euron lisäys Liljendalin terveystalon muutostöiden vuoksi ja samalla annetaan perusturvakeskukselle lupa hankkeen käynnistämiseen välittömästi. Valtuutettu Mia Heijnsbroek-Wirén esitti lisäyksen ehdotukseen: Valtuusto päättää myöhemmin senioripalveluiden tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehittämissuunnitelmasta. Valtuutettu Pertti Lohenoja kannatti valtuutettu Mia Heijnsbroek-Wirénin ehdotusta ja ehdotti lisäksi, että liite poistetaan.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Valtuutetut Armi Lindell, Antti Väkevä, Kimmo Eloranta ja Camilla Antas kannattivat Mia Heijnsbroek-Wirénin ja Pertti Lohenojan ehdotuksia. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös muutetun ehdotuksen mukaisesti. TL 13 Valmistelija: Tekninen johtaja Ulf Blomberg, puh Tamora Oy on tutkinut miten tehostettu palveluasuminen on järjestetty nyt ja miten sitä kannattaisi järjestää tulevaisuudessa. Lisäksi on tutkittu miten olemassa olevat rakennukset kannattaa hyödyntää, peruskorjata tai purkaa sekä mitkä uudisrakennustarpeet ovat olemassa. Selvityksessä on huomioitu miten rakennukset täyttävät tämän päivän vaatimukset ja mitä muutoksia olisi tehtävä, jotta niitä voisi käyttää jatkossa. Selvityksessä on myös huomioitu sekä palvelun taloudellisuutta että rakennus- ja korjaustöiden vaikutusta taloudellisuuteen. Rakennusten suhteen vaikutukset olisivat seuraavat: - Taasiakodissa ei tapahtuisi suuria muutoksia - Hambergin koti peruskorjataan - Hemgården jää pois käytöstä ja puretaan mahdollisesti, kun keskuskeittiö on korvattu uudella ratkaisulla - Onnelaan tehdään melko iso laajennus - Rosenkullassa terveyskeskustiloista tehdään neljä asuinhuonetta lisää - Harmaakalliolle rakennetaan uusi melko iso rakennus - Eemilkoti jää pois käytöstä - Maritakodin tilat otettaisiin terveyskeskuksen käyttöön. Tarkastelussa on esimerkiksi tullut selväksi, että Hemgårdenin tilojen korjaaminen vastaamaan tämän päivän vaatimuksia ja määräyksiä on kalliimpaa paikkaa kohti kuin mitä se on uudisrakennuksessa. Eemilkoti taas on liian pieni yksikkö ja lisää henkilökunnan tarvetta, jolloin sitä ei ole taloudellista säilyttää. Liite 10 Esittelijä: Tekninen johtaja Ulf Blomberg Ehdotus: Tekninen lautakunta puoltaa selvitysten ja suunnittelun jatkamista Tamora Oy:n raportin mukaisesti.

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta puoltaa selvitysten ja suunnittelun jatkamista Tamora Oy:n raportin pohjalta, kuitenkin niin, että: - Emil-kodin käyttö ja mahdollinen laajennus tutkitaan - uudisrakennuksen sijoituspaikka tutkitaan - muiden kiinteistöjen toiminnallisuus tutkitaan tarkemmin. PL Valmistelija: Lisbeth Forsblom, palvelupäällikkö, senioripalvelut, puh , Carola Klawér, perusturvajohtaja, puh , ja Antti Kinnunen, tilapäällikkö, puh Kehittämissuunnitelman ensimmäinen vaihe lisäselvityksineen Tekninen lautakunta on kokouksessaan 28. tammikuuta 2014 päättänyt puoltaa konsulttiyritys Tamoran senioripalvelujen tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehittämissuunnitelman ensimmäistä vaihetta koskevaa raporttia seuraavin lisäyksin: Emil-kodin käyttöä ja mahdollista laajentamista tutkitaan uudisrakennuksen sijoituspaikkaa tutkitaan muiden kiinteistöjen toiminnallisuutta tutkitaan tarkemmin. Emil-kodin käyttö, 9 paikkaa Emil-koti on pieni, yhdeksän asiakkaan tehostetun palveluasumisen yksikkö. Pienissä yksiköissä kustannustehokkuus on vaikeasti saavutettavissa, koska henkilökuntaa on oltava paikalla vuorokauden ympäri. Päivä- ja iltavuoroa kohti on paikalla oltava aina vähintään kaksi työntekijää. Emil-koti sijaitsee Taasiakodin lähellä ja yhteistyön avulla Taasiakoti on selvinnyt yhdellä yöhoitajalla 28 asiakasta kohti. Tämän ansiosta Taasiakodin kustannukset ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. Koska Taasiakodin paikkaluku on jo nyt suurempi (28 paikkaa) ja siellä on tarkoituksenmukaisemmat, suhteellisen hyvässä kunnossa olevat yleiset tilat, voisi Taasiakodin laajentaminen olla järkevämpi ratkaisu kuin Emil-kodin laajennus, mikäli tulevaisuudessa on tarvetta useammille ympärivuorokautisen hoidon paikoille. Edellytyksenä Emil-kodin säilyttämiselle on: vesikaton uusiminen, noin euroa jäähdytysjärjestelmän rakentaminen, noin euroa sprinklerien asennus (laki vaatii), noin euroa.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Koska pienessä yksikössä kustannustehokkuutta on vaikea saavuttaa, ja Taasiakodin laajennuksen ollessa sekä toiminnan että talouden kannalta järkevämpi ratkaisu ja Emil-kodin vaatiessa mainitut kunnostukset, ei Emil-kodin kaltaisen pienen yksikön säilyttäminen ole tarkoituksenmukaista. Suunnitelman mukaisesti Emil-koti voisi toimia 3 5 vuoden siirtymäjakson ajan tukemassa siirtymistä laitospainotteisesta hoidosta vahvasti ennakoivaan kotihoitoon. Tämän jälkeen Emil-kotia voitaisiin muuttaa tuetuksi palveluasumiseksi, joka vaatii vähemmän henkilökuntaa kuin tällä hetkellä. Uudisrakennuksen sijoituspaikka perustelut Hyvän Elämän Talolle Harmaakallion alueella, 56 paikkaa Ajatuksena on rakentaa Harmaakalliolle tehostetun palveluasumisen yksikkö 56 ikäihmiselle. 56 asiakkaan yksikkö on liiketaloudellisesta näkökulmasta kustannustehokas. Henkilöstökulut pysyvät kohtuullisina, koska mm. henkilöstömäärä on yöaikaan tehokkaassa käytössä, osastonhoitajien määrä vähenee ja henkilökunnan väliset yhteistyömahdollisuudet lisääntyvät, kun kaikki ovat töissä saman katon alla. Alue sijaitsee lähellä keskustaa, noin 1 km torilta, ja aluetta tullaan kehittämään tulevaisuudessa. Tulevaisuutta silmällä pitäen on samalla ajatuksena suunnitella tilat päiväkodille Hyvän Elämän Talon lähelle. Harmaakallion tontti on Loviisan keskustaa lähimpänä oleva tontti, jolle on mahdollisuus rakentaa n. 60-paikkainen tehostettu palveluasuminen yksitasoisena. Loviisan keskustassa on prosentuaalisesti keskimääräistä enemmän yli 75-vuotiaita tarkoittaen, että suuri osa asumispaikkaa odottavista ikäihmisistä on Loviisan keskustan asukkaita. Nämä henkilöt ja heidän omaisensa toivovat, että asunto voitaisiin järjestää Loviisaan keskustasta. Tällä hetkellä kaupunki ei kykene tarjoamaan kaikille paikkaa Loviisan keskustasta kohtuullisen ajan kuluessa (kolmessa kuukaudessa). Iäkkään ihmisen muutettua kotoaan esim. ympärivuorokautista hoitoa tarjoavaan palveluasumisyksikköön hänen täytyy voida elää siellä pelkäämättä tutun elinympäristön ja siihen kuuluvien ihmissuhteiden menettämistä ( Vanhuspalvelulaki 2013, 14 ). Harmaakallion tontti on riittävän suuri, jotta talo voidaan rakentaa yhteen tasoon, jolloin ikäihmisten on helpompi mennä ulos tai henkilökunnan viedä heitä ulos. Alue on luonnonkaunis ja sinne on mahdollisuus rakentaa iso puutarha, joka voidaan aidata niin että asiakkaat voivat liikkua alueella vapaasti, mutta turvallisesti. Piha ja puutarha tarjoavat mahdollisuuksia luontoelämyksille, joilla on voimaannuttava vaikutus ihmisen hyvinvoinnin kannalta (Ikääntyvien palvelujen laatusuositukset, STM 2008).

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Hyvän Elämän Talon (= aktivoiva talo, joka tukee sosiaalisen arjen mielekkyyttä) tunnusmerkit: oma huone + WC/suihku huoneessa; aviopareille isompi huone ei lukittuja tiloja, vaan aidattu alue, jossa on turvallista liikkua vapaasti; sisäpiha kodikkaat yleistilat luontevat liikkumistilat; asukas aktivoidaan kuntouttamaan itse itseään saunomismahdollisuus kuntosalimahdollisuus mahdollisuus ravintolatyyppiseen ruokailuun turvallista asumista vaikeasti muistisairaille henkilöille (integroitu asumiseen) yhdistyksillä ja kerhoilla mahdollisuus harjoittaa erilaista sosiaalista toimintaa, johon asukkaat voivat osallistua ja tuntea osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta huoneita omaisten yöpymistä varten ympäristö inspiroi havainnoimaan, kokemaan ja liikkumaan; ei laitosmaista ympäristöä tai ankeutta mahdollisuus osallistua talon päivittäiseen toimintaan omien halujen mukaan ihmisarvoista hoitoa elämän loppuvaiheessa. Nykyisten kiinteistöjen toiminnallisuus Maritakoti, 17 paikkaa siirretään Harmaakalliolle Maritakoti toimii Loviisan terveyskeskuksen sairaalan osastona. Kaikki huoneet ovat kahden hengen huoneita ja ympäristö on sairaalamainen. Omia huonekaluja ei ole mahdollista ottaa mukaan. Maritakodissa hoidettavat asiakkaat eivät tarvitse varsinaista sairaanhoitoa. Maritakoti soveltuu sairaalan osastoksi, mutta ei ikäihmisten hoiva-asumiseen. Osasto ei täytä niitä vaatimuksia, jotka vanhuspalvelulaki tai sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositukset asettavat ikäihmisten hoiva-asumiselle. Kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla, jotka sovitetaan sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua ( Vanhuspalvelulaki 2013, 14 ).

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Hamberginkoti, 15 paikkaa vähennetään 12 paikkaan Hamberginkotia on ajateltu kuntoutuskartanoksi henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista laitoshoitoa. Hoito on kuntouttavaa ja asiakas palaa aina kotiinsa. Intervallihoito on tarkoitettu henkilöille, joita hoitaa kotona omaishoitaja, ja ikäihmisille, jotka tarvitsevat kuntoutusta sairaalassaolojakson jälkeen kyetäkseen palaamaan kotiin. Senioripuisto sijaitsee aivan Hamberginkodin vieressä, jolloin sitä voivat käyttää sekä asiakkaat että kotona asuvat henkilöt. Tällä tavoin asukkaiden ja kotona asuvien ikäihmisten välinen sosiaalinen vuorovaikutus voi toteutua luonnollisella tavalla. Hamberginkodin ympäristö on aktivoivaa ja virikkeellistä. Kellariin suunnitellaan kahvilaa sekä Hamberginkodissa hoidettaville että ulkopuolisille. Ajatuksena on, että Hamberginkodissa voidaan järjestää erilaista päivätoimintaa kotona asuville ikäihmisille. Kahvilatoiminnasta huolehtivat työttömät nuoret. Tavoitteena on siten luoda inspiroiva ja aktiivinen ilmapiiri ja ympäristö, joka tukee sosiaalista kuntoutusta. Hamberginkoti ja sen tontti soveltuvat hyvin tämänkaltaiseen toimintaan. Rakennus ei sovi tehostettuun palveluasumiseen, jossa asiakkaiden hoitotarve on suuri. Lisärakentamiseen tontilla ei ole mahdollisuutta. Hemgården ja Kodinonni, 38 paikkaa - siirretään Onnelan lisärakennukseen ja Harmaakalliolle Hemgården on huonokuntoinen iso vanhainkoti. Osa talosta on rakennettu 1950-luvun lopussa ja lisärakennus 1960-luvulla. Asiakashuoneet ovat pieniä eikä niissä ole WC:tä tai suihkua. Talo on rakennettu kolmeen kerrokseen eivätkä asiakkaat pääse ulos suoraan osastoilta. Sisäilma on kehnoa ja sprinklerit puuttuvat. Aluehallintovirasto on jo vuonna 2010 antanut lausunnon, jossa edellytetään kunnostamista. Rakennus on lisäksi rakennettu useaan tasoon, mikä estää asiakkaan aktiivisen ja itsenäisen liikkumisen ulkona. Talo vaatii täydellistä peruskorjausta. Peruskorjausaste nousee yli 100 %:n ja kunnostus tulisi kalliimmaksi kuin vastaava uusi rakennus. Tilatehokkuus laskee merkittävästi peruskorjauksen yhteydessä, esim. neliömetrimääräksi henkilöä kohden tulisi noin 75 m², kun vastaava neliömetrimäärä uudessa rakennuksessa olisi noin 45 m²/henkilö (hoidettavan huone ja WC 25 m² + yleiset tilat 20 m²). Talon käyttökustannukset olisivat noin 1,7 kertaa suuremmat kuin uudessa rakennuksessa.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Onnela on aivan Hemgårdenin läheisyydessä oleva palvelutalo ja se täyttää hyvin nykyajan vaatimukset. Asunnot ovat suuria ja niistä pääsee suoraan omille pienille terasseille. Yleiset tilat ovat valoisia ja tilavia. Yksikkö on tällä hetkellä liian pieni täyttämään toiminnan tehokkuusvaatimukset. Rakentamalla 28 paikkaa käsittävä lisärakennus paikkojen kokonaismääräksi tulisi 40. Onnelan lähellä on rivitalohuoneistoja ja eläkeläistaloja, minkä vuoksi useilla ikäihmisillä olisi mahdollisuus käyttää yhdessä ruokasalia, saunaa, kuntosalia jne. Hemgårdenin asiakkaat muuttavat Onnelan uudisrakennukseen, kun Hemgården poistetaan käytöstä. Onnelan/Hemgårdenin tontti on riittävän suuri mahdolliselle lisärakentamiselle tulevaisuudessa. Tämä edellyttää Hemgårdenin purkamista. Rosenkulla, 14 paikkaa + 6 paikkaa osastolta 5 Rosenkulla on muistisairaiden asiakkaiden asumisyksikkö. Talo on vasta 12 vuotta vanha ja täyttää nykyajan tehostetun palveluasumisen vaatimukset. Terveystalon tilat Rosenkullan yhteydessä kunnostetaan lyhytaikaiseen asumiseen henkilöille, joita hoitaa kotona omaishoitaja ja ikäihmisille, jotka tarvitsevat kuntoutusta sairaalassaolojakson jälkeen kyetäkseen palaamaan kotiinsa. Kunnostustyön arvioidaan valmistuvan toukokuun puolivälissä Intervallihoito siirretään osastolta 5 Rosenkullaan kunnostustöiden valmistuttua. Osasto 5 suljetaan kesäksi ja avataan syksyllä 11-paikkaisena. Tavoitteena on vähentää edelleen laitospaikkoja Loviisan terveyskeskuksessa. Lisärakentaminen ei ole mahdollista. Tontin alue on kokonaan hyödynnetty. Taasiakoti, 28 paikkaa paikkojen mahdollinen vähennys Taasiakoti on hyvin toimiva vanhainkoti, joka täyttää nykyajan tehostetun palveluasumisen vaatimukset. Taasiakodissa on 28 paikkaa, joista 26 yhden hengen huoneissa, jotka ovat riittävän kokoisia ja niissä on oma suihku ja WC. Kahta huonetta oli alun perin ajateltu kahdelle henkilölle, mutta ne ovat kooltaan liian pieniä. Yleiset tilat ovat suuria ja ilmavia. Lähistöllä on rivitalohuoneistoja, joista ikäihmiset voivat tulla Taasiakodille ruokailun tai sosiaalisen kanssakäymisen merkeissä sekä osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin. Taasiakoti muutetaan osittain tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja kuntoutuskartanoksi tukemaan omaishoitajien työtä sekä palvelemaan kuntoutusta sairaalassaolojakson jälkeen tarvitsevia ikäihmisiä heidän kotiutumisessaan. Taasiakodin tontti on riittävän suuri mahdollista lisärakentamista ajatellen tulevaisuudessa.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kokonaiskuva Paikkatilanne Kaupungin omat paikat Nyt (6/14) Taasiakoti, laitoshoito Taasiakoti, lyhytaikainen laitoshoito Taasiakoti, tehostettu palveluasuminen Hamberginkoti, tehostettu palveluasuminen Hamberginkoti, lyhytaikainen laitoshoito Maritakoti, laitoshoito Hemgården, laitoshoito Hemgården, lyhytaikainen laitoshoito Kodinonni/Mäntykoto, palveluasuminen Onnela, palveluasuminen Onnela, lyhytaikainen 14 laitoshoito Rosenkulla Rosenkulla, lyhytaikainen laitoshoito Hyvän Elämän Talo/Harmaakallio Terveyskeskus, osasto Väestöennuste 75 vuotta täyttäneiden määrästä Suositusten mukainen 75 vuotta täyttäneiden paikkatarve Ostetut paikat (tehostettu palveluasuminen) Kotihoito, 75 vuotta täyttäneistä, % , ,

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642 Kaupunginhallitus AIKA 14.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 20.01.2015 klo 17:30-19:51 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Stenvall Patrik puheenjohtaja Grundström Ben jäsen Udd

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 65 25.08.2015

Perusturvalautakunta 65 25.08.2015 Perusturvalautakunta 65 25.08.2015 Hankintapäätös, puitejärjestely Loviisan kaupungin lastensuojelun sijaishuollon palveluiden hankinta, osatarjouspyyntö 1 - Lastensuojelun sijaishuollon luvanvarainen

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija: tekninen johtaja Ulf Blomberg ja tilapäällikkö Antti Kinnunen

Valmistelija: tekninen johtaja Ulf Blomberg ja tilapäällikkö Antti Kinnunen Kaupunginhallitus 95 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 52 15.04.2015 Kaupunginhallitus 151 01.06.2015 Kaupunginhallitus 163 15.06.2015 Talokiinteistöjen ja huoneistojen myyminen 188/02.07/2015 KH 95 Valmistelija:

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 28.01.2014 klo 17:30-22:05 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kopiloff Pauli puheenjohtaja Antas

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142 Perusturvalautakunta AIKA 19.08.2014 klo 17:30-18:34 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Stenvall Patrik puheenjohtaja Bärlund Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Loviisan kaupungin päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden puitejärjestely

Loviisan kaupungin päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden puitejärjestely Perusturvalautakunta 60 17.06.2014 Loviisan kaupungin päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden puitejärjestely 558/02.08.00/2013 PL 60 Hankintapäätös päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 137. Grundström Ben Udd Ann-Lis jäsen ( 72-81)

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 137. Grundström Ben Udd Ann-Lis jäsen ( 72-81) LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 137 Perusturvalautakunta AIKA 18.06.2013 klo 17:37-20:15 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Stenvall Patrik puheenjohtaja Bärlund Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 74

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 74 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 74 Perusturvalautakunta AIKA 26.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Stenvall Patrik puheenjohtaja Bärlund Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.12.2015 klo 17:00 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja Erämaja Elias

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 03.12.2012 Sivu 1 / 1 4730/02.07.00/2012 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 245. Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 245. Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 245 Tekninen lautakunta AIKA 26.11.2013 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, Raatihuone II krs. Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kopiloff Pauli puheenjohtaja

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 233. Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa. MUUT Liljestrand Tom kaup.hall. puh.joht.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 233. Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa. MUUT Liljestrand Tom kaup.hall. puh.joht. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 233 Perusturvalautakunta AIKA 19.11.2013 klo 17:30-19:27 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Stenvall Patrik puheenjohtaja Bärlund Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1370/02.07.00/2015 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436 Kaupunginhallitus AIKA 12.09.2011 klo 17:00-17:55 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Maaseutulautakunta AIKA 26.02.2014 klo 18:30-20:30 PAIKKA Maaseutuyksikkö, Bäckasinkuja 1A, Liljendal LÄSNÄ Björklöf Johan puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina Lindell

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2013 120

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2013 120 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2013 120 Perusturvalautakunta AIKA 21.05.2013 klo 17:30-19:23 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Stenvall Patrik puheenjohtaja Bärlund Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 170. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 170. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 170 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.06.2015 klo 18:00-20:50 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. varajäsen Törnroos Ingrid

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. varajäsen Törnroos Ingrid LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 19.03.2013 klo 18:00-19:15 PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014 Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 KH 102 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Tamara Liimatainen Euroopan Unionin kilpailuneutraliteetin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 21.01.2014 klo 18:00-18:57 PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.06.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 7/2010 74 Tekninen lautakunta. Torstai 02.09.2010 klo 18.00 19.50. Kotalahden leirikeskus, Kotalahdentie 136a.

LEMIN KUNTA 7/2010 74 Tekninen lautakunta. Torstai 02.09.2010 klo 18.00 19.50. Kotalahden leirikeskus, Kotalahdentie 136a. 7/2010 74 Tekninen lautakunta Torstai 02.09.2010 klo 18.00 19.50 Kotalahden leirikeskus, Kotalahdentie 136a Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012. Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012. Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh. 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012 Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja Haapaniemi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 27.3.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.3.2013 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.11.2014 klo 17:10-22:34 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1602/02.07.00/2015 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1. Sivistyskeskusen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1. Sivistyskeskusen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 11.12.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Sivistyskeskusen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

Selvitys mahdollisuuksista tehostaa hallintoa Loviisan kaupungissa, valtuustoaloite

Selvitys mahdollisuuksista tehostaa hallintoa Loviisan kaupungissa, valtuustoaloite Kaupunginvaltuusto 88 12.09.2012 Kaupunginhallitus 197 14.10.2013 Kaupunginhallitus 26 03.02.2014 Selvitys mahdollisuuksista tehostaa hallintoa Loviisan kaupungissa, valtuustoaloite 822/00.01.01/2012 KV

Lisätiedot

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS Kaavoitus ja mittaus Kaupunginvaltuuston 13.12.2010 93 hyväksymässä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015:

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015: Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n välisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen sekä Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 10 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 TILANNE KIRKONKYLÄN ALA-ASTEELLA JA JATKOTOIMENPITEET

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 10 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 TILANNE KIRKONKYLÄN ALA-ASTEELLA JA JATKOTOIMENPITEET Tekninen lautakunta 18.02.2014 AIKA Tiistaina 18.2.2014 klo 18.00-19.45 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 10 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 26.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.6.2014 klo 16.00 18.00 Pyhäniemi Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2013 326. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2013 326. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2013 326 Kaupunginhallitus AIKA 16.09.2013 klo 18:05-21:01 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 176 16.6.2014 92 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen :n otettaville lainoille perusparannusta varten kohteissa: Soukankuja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 17:32-19:13 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta AIKA 07.03.2012 klo 18:30-20:30 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Karlsson Mikael puheenjohtaja Hovi Tapani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 4. kesäkuuta 2015 klo 10-11 PAIKKA Eräjärven seurakuntatalo, Eräjärventie 1553 LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KOPPANEN Elina

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 34. Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa. MUUT Frondén Sten vt. perusturvajohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 34. Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa. MUUT Frondén Sten vt. perusturvajohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 34 Vammaisneuvosto AIKA 24.11.2011 klo 15:00-16:20 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja Laakso Jyrki jäsen Brand Pirkko

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 155

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 155 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 155 Perusturvalautakunta AIKA 16.09.2014 klo 17:30-21:13 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Stenvall Patrik puheenjohtaja Bärlund Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 04.05.2015 Sivu 1 / 1 3026/10.00.02/2014 71 11.8.2014 47 Yleisten rakennusten tontin suunnitteluvarauksen jatkaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle yksityisen päiväkodin suunnittelua varten, kortteli

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2561/02.07.00/2015 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 9.8.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 9.8.2012 klo 16.30 18.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05. Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015 Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.2015 46 Kaupunginvaltuuston 2.3.2015 hyväksymä Ikäystävällinen Uusikaupunki

Lisätiedot

Nykyisten palveluntuottajien kanssa olevia sopimuksia on jatkettu liikelaitoksen johtokunnan 23.11.2010 kokouksen 125 perusteella 31.5.2011 saakka.

Nykyisten palveluntuottajien kanssa olevia sopimuksia on jatkettu liikelaitoksen johtokunnan 23.11.2010 kokouksen 125 perusteella 31.5.2011 saakka. Helli-liikelaitoksen johtokunta 47 11.04.2011 Helli-liikelaitoksen johtokunta 53 16.05.2011 Koti- ja yöhoidon hankkiminen Helli 47 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitos on ostanut yksityisiltä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 495. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 495. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 495 Kaupunginhallitus AIKA 15.09.2014 klo 18:05-20:33 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Tarkastuslautakunta 9 21.3.2013 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot