LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:35-20:10 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia jäsen Alm Agneta jäsen Lindfors Leena jäsen Ekström Veikko jäsen Peltoluhta Vesa jäsen Lindell Armi jäsen Karvonen Juha Lepolan varajäsen Turku Roger Karlssonin varajäsen Antas Camilla Peren varajäsen MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Paakkanen Petra kv:n 1. varapuh.johtaja Hagfors Kari kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Lönnfors Kristina hallintojohtaja,sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja Perttilä Marko tietohallintopäällikkö 134 Heikel Johanna hankinta-asiantuntija 134 Frondén Sten kehittämisjohtaja POISSA Lepola Janne I varapuheenjohtaja Karlsson Mikael jäsen Pere Nina jäsen

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Tom Liljestrand KÄSITELLYT ASIAT Kristina Lönnfors PÖYTÄKIRJAN Loviisassa toukokuuta TARKASTUS Merja Grönberg Leena Lindfors PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 28. toukokuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Loviisan kaupungin puhelupalveluiden hankinta Palvelurakennemuutokset senioriasumisessa - konsulttiyritys Tamora Oyn raportti koskien senioripalveluiden tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehittämissuunnitelman ensimmäistä vaihetta 136 Senioripalvelujen tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehittämissuunnitelman toinen vaihe (hankesuunnitelma) ja kolmas vaihe (toteuttaminen) 137 Loviisan kaupungin ja Loviisan Wanhat Talot -tapahtuman yhteistyö Onneli ja Anneli -elokuvayhteistyön jatkaminen Sopimus Valkon kyläyhdistyksen kanssa Tien nimeäminen Markkinamäellä Kiinteistön ostaminen Asunto Oy Liljendal Åstrandilta 142 Asemakaavan muutos, kaupunginosa 3, Alakaupunki, osa korttelia 302 (Brandensteininkatu 9 / Aleksanterinkatu 6) 143 Suomenkielisen koulukeskuksen seinäeristeiden kosteusmittaus, hallitusaloite 144 Kiinteistöjen verotusarvoselvitys ja kiinteistöverotus, valtuustoaloite Kokouspalkkiosta luopuminen, valtuustoaloite Lautakuntien ja jaostojen päätökset 312

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 313

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 131 Todettiin.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 132 Valittiin jäsenet Merja Grönberg ja Leena Lindfors.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano KH 133 Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen päätöksistä, että 1. ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, 2. eivätkä muutoin ole lainvastaisia, 3. sekä merkitä päätökset tiedoksi ja panna ne täytäntöön seuraavasti: 63 Sataman yhtiöittäminen: Lähetetään asianosaisille. 64 Reuna-alueiden oppilaiden koulukuljetukset lukuvuoden alusta: Lähetetään sivistyskeskukseen. 65 Kaupungin omistamien maa- ja metsätalousmaiden myyntiperiaatteet: Lähetetään tekniseen keskukseen. 66 Vuokra-asuntojen rakentaminen, taloudellinen pohja: Lähetetään kehittämisyksikköön ja taloustoimistoon. 67 Henkilöstöraportti Nuorten työllistämisen kesäseteli, valtuustoaloite. 69 Hyppytorni Plagenin uimarantaan, valtuustoaloite: Lähetetään tekniseen keskukseen. 70 Suun terveydenhuollon liikkuva vastaanotto, valtuustoaloite: Lähetetään perusturvakeskukseen. 71 Kaupungin kiinteistöosakeyhtiöiden isännöintipalvelujen rationalisointi kilpailutuksen kautta, valtuustoaloite: Lähetetään taloustoimistoon. Ehdotuksen mukainen.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Loviisan kaupungin puhelupalveluiden hankinta 375/ /2014 KH 134 Hankintapäätös Loviisan kaupungin puhelupalveluiden hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa. Valmistelijat: tietohallintopäällikkö Marko Perttilä puh ja hankinta-asiantuntija Johanna Heikel puh Loviisan kaupunki on kilpailuttanut puhelupalvelukokonaisuuden. Nykyinen sopimus on päättymässä 12/2014 ja uuden sopimuskauden kilpailuttaminen oli ajankohtaista. Hankinnan tavoitteena oli saavuttaa nykyaikainen, laadukas ja kustannustehokas ratkaisu. Ennakkomäärittelyssä tärkeimpinä osa-alueina on painotettu mm. seuraavia asioita: yksi kokonaistoimittaja, joka vastaa kokonaisuudesta hankinta kokonaan palveluna, eikä järjestelmän investointikustannuksia tule nykyiset numerot säilyvät ennallaan puheluiden vastaus- ja välitys hoidetaan itse, kuten nytkin kustannustehokas kokonaisuus. Hankinnan kohteena on puhelupalveluiden kokonaistoteutus matkapuhelimiin perustuvalla GSM-vaihdepalvelulla sekä kiinteän verkon vaihteen alaliittymillä Loviisan kaupungille kolmeksi vuodeksi. Kolmen vuoden pääsopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana mikäli sitä ei irtisanota. Palveluntuottajan irtisanomisaika on 6 kk:tta ja tilaajan 1 kk pääsopimuskauden jälkeen. Hankintaprosessi on toteutettu yhteistyössä televiestinnän ratkaisu- ja hankintakonsulttiyrityksen, Learnpoint Oy:n kanssa. Hankinnan suunnittelussa on haastateltu puhelupalveluiden avainhenkilöitä Loviisan kaupungissa. Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Hankinta ylittää EU-kynnysarvon. Ennakkoilmoitus julkaistiin HILMA-tietokannassa sekä Tarjouspalveluportaalissa Ennakkoilmoituksessa tiedotettiin, että tarjouspyyntöluonnos lähetetään kommentoitavaksi niille, jotka ilmoittavat kiinnostuksensa kommentoida tarjouspyyntöluonnosta. Hankintayksikkö sai

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ kommentteja tarjouspyyntöluonnokseen ennen hankintailmoituksen julkaisua. EU-hankintailmoitus on julkaistu HILMA-tietokannassa sekä Tarjouspalveluportaalissa Hankinnasta on tiedotettu kaupungin verkkosivuilla, josta on linkki HILMA-tietokantaan ja Tarjouspalveluportaaliin. Kilpailutukseen liittyviin kysymyksiin vastattiin tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla kilpailutuksen aikana. Tarjoukset tuli toimittaa sähköisesti Tarjouspalveluportaaliin klo mennessä. Tarjoukset avattiin klo alkaneessa kokouksessa kolmen henkilön läsnä ollessa, atk-suunnittelija Erja Lempinen, hankinta-asiantuntija Johanna Heikel sekä tietohallintopäällikkö Marko Perttilä. Tilaisuudesta laadittiin erillinen pöytäkirja. Määräaikaan mennessä oli saapunut kolme (3) tarjousta: Elisa Oyj LPOnet Oy Ab TeliaSonera Finland Oyj klo 9.30 pidettiin kokous tarjoajien kelpoisuuden tarkistamisesta. Kokouksessa olivat läsnä hankinta-asiantuntija Johanna Heikel sekä tietohallintopäällikkö Marko Perttilä. Kokous totesi että kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajalle esitetyt kelpoisuusehdot klo pidettiin kokous tarjousten tarjouspyynnönmukaisuudesta. Kokouksessa olivat läsnä tietohallintopäällikkö Marko Perttilä ja hankinta-asiantuntija Johanna Heikel sekä Learnpoint Oy:stä ratkaisujohtaja Olli Mäkinen ja konsultti Hannu Tervanen. Kokouksessa, jossa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus todettiin, että kaikki hyväksyttyjen tarjoajien tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset sekä palvelun tuottamiselle asetetut vaatimukset. Hankinnan valintakriteeri oli kokonaistaloudellinen edullisuus jossa hinnan osuus oli 60 % ja laadun osuus oli 40 %. Tarjousten kokonaistaloudellisuusvertailu (laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko) liitessä. Kokonaisedullisimman tarjouksen teki TeliaSonera Finland Oyj.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kilpailutuksen tuloksena palvelun osalta kaikki määritellyt tavoitteet täyttyivät ja lisäksi kustannustehokkuus saatiin varmistettua. Puhelupalveluiden nykyiset kokonaiskustannukset ovat tällä hetkellä noin euroa/vuosi (alv 0%). Kilpailutuksen seurauksena vastaavat kustannukset tulevat jatkossa olemaan noin euroa/vuosi. Kustannussäästöä muodostuu nykyisistä palveluista noin euroa/vuosi. Käyttöönottokustannuksia tulee alussa noin euroa. Liite nro 60. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita Loviisan kaupungin puhelupalveluiden tuottajaksi TeliaSonera Finland Oyj:n kolmen vuoden sopimuskaudelle. Arvio vuosittaisista käyttökustannuksista on noin euroa/vuosi, alv 0 %. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintasopimukseen noudatetaan JIT 2007 sopimusehtoja. Hankinnassa noudatetaan hankintalain 77 :ssä säädettyä 21 päivän odotusaikaa, koska hankinta ylittää EU-kynnysrajan. Asian käsittelyn aluksi hankinta-asiantuntija Johanna Heikel ja tietohallintopäällikkö Marko Perttilä esittivät puhelupalveluiden tarjouskilpailun ja sen tulokset. Kaupunginhallitus päätti valita Loviisan Kaupungin puhelupalveluiden tuottajaksi TeliaSonera Finland Oyj:n kolmen vuoden sopimuskaudelle. Arvio vuosittaisista käyttökustannuksista on noin /vuosi, alv 0 %. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintasopimuksessa noudatetaan JIT 2007 sopimusehtoja. Hankinnassa noudatetaan hankintalain 77 :ssä säädettyä 21 päivän odotusaikaa, koska hankinta ylittää EU-kynnysrajan.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Jakelu Elisa Oyj LPOnet Oy Ab TeliaSonera Finland Oyj

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Palvelurakennemuutokset senioriasumisessa - konsulttiyritys Tamora Oyn raportti koskien senioripalveluiden tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehittämissuunnitelman ensimmäistä vaihetta 797/ /2013 PL Valmistelijat:palvelupäällikkö Lisbeth Forsblom, puh , ja perusturvajohtaja Carola Klawér, puh Loviisan perusturvalautakunta päätti ( ) hankkia asiantuntijapalvelua Loviisan senioripalvelun tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehittämissuunnitelman laatimiseen. Hanke kilpailutettiin ja kehittämistyön tekemiseen valittiin konsulttiyritys Tamora Oy. Työ alkoi elokuun puolessa välissä ja raportti piti valmistua marraskuun aikana vuonna Tamora Oy: n henkilöstö on tehnyt tiivistä yhteistyötä senioripalveluyksikön ja teknisen keskuksen kanssa. Tamora Oy on kehittänyt suunnitelman senioripalvelun uudelleen organisointiin, erikoisesti ajatelleen tehostettua palveluasumista, laitoshoitoa ja lyhytaikaishoitoa. Vanhusneuvosto ja ikäpoliittinen työryhmä ovat saaneet ottaa kantaa raportin sisältöön. Vanhusneuvoston ja työryhmän lausunnot raportista olivat hyvin positiivisia eikä toivottu lisäyksiä tai muutoksia raporttiin. Visio on rakennettu rohkeasti vanhusten oikeudesta asua omassa kodissaan valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Strategia on, että 91 % 75-vuotiaista oikeasti voisivat asua kotona, mikä merkitsee uusi ajattelutapa Loviisan senioripalvelussa ja Loviisan kaupungissa. Tarvitaan uusia rakenteellisia ratkaisuja ja suuria muutoksia tavassa työskennellä. Uusi ajattelu vaatii paljon puitteilta mutta investoinnit ovat kuitenkin maltillisia ja käyttötalouden hallintaan saamisen näkökulmasta hyvin perusteltuja. Palvelurakenne senioripalvelussa muodostuu kolmesta keskeisestä elementistä: Kuntoutuskartanot, 50 paikkaa laitosasuminen muuttuu Kuntoutuskartanoiksi Taasiajoen kuntoutuskartano, 24 p

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Pernajan kuntoutuskartano, 14 p (lisärakennus Onnelaan) Hambergin kuntoutuskartano, 12 p (kahvilatoiminta + leipomo) Hyvän Elämän Talot, 100 paikkaa tehostettu palveluasuminen muuttuu Hyvän Elämän taloiksi Onnela, 26 p (12 p + lisärakennus 14 p) Rosenkulla 18 p (14+ terveystalon muuttaminen 4 p) uudisrakennus 56 p (Harmaakallion alueella, S- Marketin läheisyydessä) Kotona asumisen mahdollisuus, 300 asiakkuutta kotihoito muuttuu kotona asumisen mahdollistamiseksi Liite 34. Esittelijä: perusturvajohtaja Carola Klawér. Ehdotus: Perusturvalautakunta tutustuu tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehittämissuunnitelman ensimmäiseen vaiheeseen, ja merkitsee raportin tiedoksi sekä pyytää tekniseltä lautakunnalta lausunnon. Teknisen lautakunnan lausunto on perusta perusturvalautakunnan jatkettuun käsittelyyn sekä tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon ensimmäisen kehittämissuunnitelman hyväksymiselle. Perusturvalautakunta päättää samalla kehittämissuunnitelman toisesta vaiheesta. Sen jälkeen perusturvalautakunta päättää esittää kehittämissuunnitelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Muutettu ehdotus: Perusturvalautakunta tutustuu tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehittämissuunnitelman ensimmäiseen vaiheeseen, ja merkitsee raportin tiedoksi sekä pyytää tekniseltä lautakunnalta lausunnon. Teknisen lautakunnan lausunto on perusta perusturvalautakunnan jatkettuun käsittelyyn sekä tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon ensimmäisen kehittämissuunnitelman hyväksymiselle. Senioripalvelukeskuksen kehittämissuunnitelma on valmistunut sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on jo tehnyt päätöksen tulevan vuoden investointiohjelmasta. Kehittämissuunnitelman aikataulussa esitetään, että kokonaishanke käynnistetään välittömästi, joka tarkoittaa investointitarvetta Liljendalin Terveystalon muuttamisesta Hyvän Elämän Taloksi. Tällöin saadaan 6 uutta asukaspaikkaa. Ripeä aikataulu on välttämätön, koska terveyskeskuksen osasto 5 suljetaan kesäksi ja syksyllä avataan vain puolet paikoista. Perusturvalautakunta ehdotta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että investointiohjelman kohtaan perusturvakeskus tehdään lisäys Liljendalin

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ terveystalon muutostöiden vuoksi ja samalla annetaan perusturvakeskukselle lupa hankkeen käynnistämiseen välittömästi. Perusturvalautakunta päättää samalla kehittämissuunnitelman toisesta vaiheesta. Sen jälkeen perusturvalautakunta päättää esittää kehittämissuunnitelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Muutetun ehdotuksen mukainen. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi. KH 247 Liite nro 88. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että investointiohjelman kohtaan perusturvakeskus tehdään euron lisäys Liljendalin terveystalon muutostöiden vuoksi ja samalla annetaan perusturvakeskukselle lupa hankkeen käynnistämiseen välittömästi. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. KV 124 Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että investointiohjelman kohtaan perusturvakeskus tehdään euron lisäys Liljendalin terveystalon muutostöiden vuoksi ja samalla annetaan perusturvakeskukselle lupa hankkeen käynnistämiseen välittömästi. Valtuutettu Mia Heijnsbroek-Wirén esitti lisäyksen ehdotukseen: Valtuusto päättää myöhemmin senioripalveluiden tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehittämissuunnitelmasta. Valtuutettu Pertti Lohenoja kannatti valtuutettu Mia Heijnsbroek-Wirénin ehdotusta ja ehdotti lisäksi, että liite poistetaan.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Valtuutetut Armi Lindell, Antti Väkevä, Kimmo Eloranta ja Camilla Antas kannattivat Mia Heijnsbroek-Wirénin ja Pertti Lohenojan ehdotuksia. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös muutetun ehdotuksen mukaisesti. TL 13 Valmistelija: Tekninen johtaja Ulf Blomberg, puh Tamora Oy on tutkinut miten tehostettu palveluasuminen on järjestetty nyt ja miten sitä kannattaisi järjestää tulevaisuudessa. Lisäksi on tutkittu miten olemassa olevat rakennukset kannattaa hyödyntää, peruskorjata tai purkaa sekä mitkä uudisrakennustarpeet ovat olemassa. Selvityksessä on huomioitu miten rakennukset täyttävät tämän päivän vaatimukset ja mitä muutoksia olisi tehtävä, jotta niitä voisi käyttää jatkossa. Selvityksessä on myös huomioitu sekä palvelun taloudellisuutta että rakennus- ja korjaustöiden vaikutusta taloudellisuuteen. Rakennusten suhteen vaikutukset olisivat seuraavat: - Taasiakodissa ei tapahtuisi suuria muutoksia - Hambergin koti peruskorjataan - Hemgården jää pois käytöstä ja puretaan mahdollisesti, kun keskuskeittiö on korvattu uudella ratkaisulla - Onnelaan tehdään melko iso laajennus - Rosenkullassa terveyskeskustiloista tehdään neljä asuinhuonetta lisää - Harmaakalliolle rakennetaan uusi melko iso rakennus - Eemilkoti jää pois käytöstä - Maritakodin tilat otettaisiin terveyskeskuksen käyttöön. Tarkastelussa on esimerkiksi tullut selväksi, että Hemgårdenin tilojen korjaaminen vastaamaan tämän päivän vaatimuksia ja määräyksiä on kalliimpaa paikkaa kohti kuin mitä se on uudisrakennuksessa. Eemilkoti taas on liian pieni yksikkö ja lisää henkilökunnan tarvetta, jolloin sitä ei ole taloudellista säilyttää. Liite 10 Esittelijä: Tekninen johtaja Ulf Blomberg Ehdotus: Tekninen lautakunta puoltaa selvitysten ja suunnittelun jatkamista Tamora Oy:n raportin mukaisesti.

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta puoltaa selvitysten ja suunnittelun jatkamista Tamora Oy:n raportin pohjalta, kuitenkin niin, että: - Emil-kodin käyttö ja mahdollinen laajennus tutkitaan - uudisrakennuksen sijoituspaikka tutkitaan - muiden kiinteistöjen toiminnallisuus tutkitaan tarkemmin. PL Valmistelija: Lisbeth Forsblom, palvelupäällikkö, senioripalvelut, puh , Carola Klawér, perusturvajohtaja, puh , ja Antti Kinnunen, tilapäällikkö, puh Kehittämissuunnitelman ensimmäinen vaihe lisäselvityksineen Tekninen lautakunta on kokouksessaan 28. tammikuuta 2014 päättänyt puoltaa konsulttiyritys Tamoran senioripalvelujen tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehittämissuunnitelman ensimmäistä vaihetta koskevaa raporttia seuraavin lisäyksin: Emil-kodin käyttöä ja mahdollista laajentamista tutkitaan uudisrakennuksen sijoituspaikkaa tutkitaan muiden kiinteistöjen toiminnallisuutta tutkitaan tarkemmin. Emil-kodin käyttö, 9 paikkaa Emil-koti on pieni, yhdeksän asiakkaan tehostetun palveluasumisen yksikkö. Pienissä yksiköissä kustannustehokkuus on vaikeasti saavutettavissa, koska henkilökuntaa on oltava paikalla vuorokauden ympäri. Päivä- ja iltavuoroa kohti on paikalla oltava aina vähintään kaksi työntekijää. Emil-koti sijaitsee Taasiakodin lähellä ja yhteistyön avulla Taasiakoti on selvinnyt yhdellä yöhoitajalla 28 asiakasta kohti. Tämän ansiosta Taasiakodin kustannukset ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. Koska Taasiakodin paikkaluku on jo nyt suurempi (28 paikkaa) ja siellä on tarkoituksenmukaisemmat, suhteellisen hyvässä kunnossa olevat yleiset tilat, voisi Taasiakodin laajentaminen olla järkevämpi ratkaisu kuin Emil-kodin laajennus, mikäli tulevaisuudessa on tarvetta useammille ympärivuorokautisen hoidon paikoille. Edellytyksenä Emil-kodin säilyttämiselle on: vesikaton uusiminen, noin euroa jäähdytysjärjestelmän rakentaminen, noin euroa sprinklerien asennus (laki vaatii), noin euroa.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Koska pienessä yksikössä kustannustehokkuutta on vaikea saavuttaa, ja Taasiakodin laajennuksen ollessa sekä toiminnan että talouden kannalta järkevämpi ratkaisu ja Emil-kodin vaatiessa mainitut kunnostukset, ei Emil-kodin kaltaisen pienen yksikön säilyttäminen ole tarkoituksenmukaista. Suunnitelman mukaisesti Emil-koti voisi toimia 3 5 vuoden siirtymäjakson ajan tukemassa siirtymistä laitospainotteisesta hoidosta vahvasti ennakoivaan kotihoitoon. Tämän jälkeen Emil-kotia voitaisiin muuttaa tuetuksi palveluasumiseksi, joka vaatii vähemmän henkilökuntaa kuin tällä hetkellä. Uudisrakennuksen sijoituspaikka perustelut Hyvän Elämän Talolle Harmaakallion alueella, 56 paikkaa Ajatuksena on rakentaa Harmaakalliolle tehostetun palveluasumisen yksikkö 56 ikäihmiselle. 56 asiakkaan yksikkö on liiketaloudellisesta näkökulmasta kustannustehokas. Henkilöstökulut pysyvät kohtuullisina, koska mm. henkilöstömäärä on yöaikaan tehokkaassa käytössä, osastonhoitajien määrä vähenee ja henkilökunnan väliset yhteistyömahdollisuudet lisääntyvät, kun kaikki ovat töissä saman katon alla. Alue sijaitsee lähellä keskustaa, noin 1 km torilta, ja aluetta tullaan kehittämään tulevaisuudessa. Tulevaisuutta silmällä pitäen on samalla ajatuksena suunnitella tilat päiväkodille Hyvän Elämän Talon lähelle. Harmaakallion tontti on Loviisan keskustaa lähimpänä oleva tontti, jolle on mahdollisuus rakentaa n. 60-paikkainen tehostettu palveluasuminen yksitasoisena. Loviisan keskustassa on prosentuaalisesti keskimääräistä enemmän yli 75-vuotiaita tarkoittaen, että suuri osa asumispaikkaa odottavista ikäihmisistä on Loviisan keskustan asukkaita. Nämä henkilöt ja heidän omaisensa toivovat, että asunto voitaisiin järjestää Loviisaan keskustasta. Tällä hetkellä kaupunki ei kykene tarjoamaan kaikille paikkaa Loviisan keskustasta kohtuullisen ajan kuluessa (kolmessa kuukaudessa). Iäkkään ihmisen muutettua kotoaan esim. ympärivuorokautista hoitoa tarjoavaan palveluasumisyksikköön hänen täytyy voida elää siellä pelkäämättä tutun elinympäristön ja siihen kuuluvien ihmissuhteiden menettämistä ( Vanhuspalvelulaki 2013, 14 ). Harmaakallion tontti on riittävän suuri, jotta talo voidaan rakentaa yhteen tasoon, jolloin ikäihmisten on helpompi mennä ulos tai henkilökunnan viedä heitä ulos. Alue on luonnonkaunis ja sinne on mahdollisuus rakentaa iso puutarha, joka voidaan aidata niin että asiakkaat voivat liikkua alueella vapaasti, mutta turvallisesti. Piha ja puutarha tarjoavat mahdollisuuksia luontoelämyksille, joilla on voimaannuttava vaikutus ihmisen hyvinvoinnin kannalta (Ikääntyvien palvelujen laatusuositukset, STM 2008).

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Hyvän Elämän Talon (= aktivoiva talo, joka tukee sosiaalisen arjen mielekkyyttä) tunnusmerkit: oma huone + WC/suihku huoneessa; aviopareille isompi huone ei lukittuja tiloja, vaan aidattu alue, jossa on turvallista liikkua vapaasti; sisäpiha kodikkaat yleistilat luontevat liikkumistilat; asukas aktivoidaan kuntouttamaan itse itseään saunomismahdollisuus kuntosalimahdollisuus mahdollisuus ravintolatyyppiseen ruokailuun turvallista asumista vaikeasti muistisairaille henkilöille (integroitu asumiseen) yhdistyksillä ja kerhoilla mahdollisuus harjoittaa erilaista sosiaalista toimintaa, johon asukkaat voivat osallistua ja tuntea osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta huoneita omaisten yöpymistä varten ympäristö inspiroi havainnoimaan, kokemaan ja liikkumaan; ei laitosmaista ympäristöä tai ankeutta mahdollisuus osallistua talon päivittäiseen toimintaan omien halujen mukaan ihmisarvoista hoitoa elämän loppuvaiheessa. Nykyisten kiinteistöjen toiminnallisuus Maritakoti, 17 paikkaa siirretään Harmaakalliolle Maritakoti toimii Loviisan terveyskeskuksen sairaalan osastona. Kaikki huoneet ovat kahden hengen huoneita ja ympäristö on sairaalamainen. Omia huonekaluja ei ole mahdollista ottaa mukaan. Maritakodissa hoidettavat asiakkaat eivät tarvitse varsinaista sairaanhoitoa. Maritakoti soveltuu sairaalan osastoksi, mutta ei ikäihmisten hoiva-asumiseen. Osasto ei täytä niitä vaatimuksia, jotka vanhuspalvelulaki tai sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositukset asettavat ikäihmisten hoiva-asumiselle. Kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla, jotka sovitetaan sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua ( Vanhuspalvelulaki 2013, 14 ).

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Hamberginkoti, 15 paikkaa vähennetään 12 paikkaan Hamberginkotia on ajateltu kuntoutuskartanoksi henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista laitoshoitoa. Hoito on kuntouttavaa ja asiakas palaa aina kotiinsa. Intervallihoito on tarkoitettu henkilöille, joita hoitaa kotona omaishoitaja, ja ikäihmisille, jotka tarvitsevat kuntoutusta sairaalassaolojakson jälkeen kyetäkseen palaamaan kotiin. Senioripuisto sijaitsee aivan Hamberginkodin vieressä, jolloin sitä voivat käyttää sekä asiakkaat että kotona asuvat henkilöt. Tällä tavoin asukkaiden ja kotona asuvien ikäihmisten välinen sosiaalinen vuorovaikutus voi toteutua luonnollisella tavalla. Hamberginkodin ympäristö on aktivoivaa ja virikkeellistä. Kellariin suunnitellaan kahvilaa sekä Hamberginkodissa hoidettaville että ulkopuolisille. Ajatuksena on, että Hamberginkodissa voidaan järjestää erilaista päivätoimintaa kotona asuville ikäihmisille. Kahvilatoiminnasta huolehtivat työttömät nuoret. Tavoitteena on siten luoda inspiroiva ja aktiivinen ilmapiiri ja ympäristö, joka tukee sosiaalista kuntoutusta. Hamberginkoti ja sen tontti soveltuvat hyvin tämänkaltaiseen toimintaan. Rakennus ei sovi tehostettuun palveluasumiseen, jossa asiakkaiden hoitotarve on suuri. Lisärakentamiseen tontilla ei ole mahdollisuutta. Hemgården ja Kodinonni, 38 paikkaa - siirretään Onnelan lisärakennukseen ja Harmaakalliolle Hemgården on huonokuntoinen iso vanhainkoti. Osa talosta on rakennettu 1950-luvun lopussa ja lisärakennus 1960-luvulla. Asiakashuoneet ovat pieniä eikä niissä ole WC:tä tai suihkua. Talo on rakennettu kolmeen kerrokseen eivätkä asiakkaat pääse ulos suoraan osastoilta. Sisäilma on kehnoa ja sprinklerit puuttuvat. Aluehallintovirasto on jo vuonna 2010 antanut lausunnon, jossa edellytetään kunnostamista. Rakennus on lisäksi rakennettu useaan tasoon, mikä estää asiakkaan aktiivisen ja itsenäisen liikkumisen ulkona. Talo vaatii täydellistä peruskorjausta. Peruskorjausaste nousee yli 100 %:n ja kunnostus tulisi kalliimmaksi kuin vastaava uusi rakennus. Tilatehokkuus laskee merkittävästi peruskorjauksen yhteydessä, esim. neliömetrimääräksi henkilöä kohden tulisi noin 75 m², kun vastaava neliömetrimäärä uudessa rakennuksessa olisi noin 45 m²/henkilö (hoidettavan huone ja WC 25 m² + yleiset tilat 20 m²). Talon käyttökustannukset olisivat noin 1,7 kertaa suuremmat kuin uudessa rakennuksessa.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Onnela on aivan Hemgårdenin läheisyydessä oleva palvelutalo ja se täyttää hyvin nykyajan vaatimukset. Asunnot ovat suuria ja niistä pääsee suoraan omille pienille terasseille. Yleiset tilat ovat valoisia ja tilavia. Yksikkö on tällä hetkellä liian pieni täyttämään toiminnan tehokkuusvaatimukset. Rakentamalla 28 paikkaa käsittävä lisärakennus paikkojen kokonaismääräksi tulisi 40. Onnelan lähellä on rivitalohuoneistoja ja eläkeläistaloja, minkä vuoksi useilla ikäihmisillä olisi mahdollisuus käyttää yhdessä ruokasalia, saunaa, kuntosalia jne. Hemgårdenin asiakkaat muuttavat Onnelan uudisrakennukseen, kun Hemgården poistetaan käytöstä. Onnelan/Hemgårdenin tontti on riittävän suuri mahdolliselle lisärakentamiselle tulevaisuudessa. Tämä edellyttää Hemgårdenin purkamista. Rosenkulla, 14 paikkaa + 6 paikkaa osastolta 5 Rosenkulla on muistisairaiden asiakkaiden asumisyksikkö. Talo on vasta 12 vuotta vanha ja täyttää nykyajan tehostetun palveluasumisen vaatimukset. Terveystalon tilat Rosenkullan yhteydessä kunnostetaan lyhytaikaiseen asumiseen henkilöille, joita hoitaa kotona omaishoitaja ja ikäihmisille, jotka tarvitsevat kuntoutusta sairaalassaolojakson jälkeen kyetäkseen palaamaan kotiinsa. Kunnostustyön arvioidaan valmistuvan toukokuun puolivälissä Intervallihoito siirretään osastolta 5 Rosenkullaan kunnostustöiden valmistuttua. Osasto 5 suljetaan kesäksi ja avataan syksyllä 11-paikkaisena. Tavoitteena on vähentää edelleen laitospaikkoja Loviisan terveyskeskuksessa. Lisärakentaminen ei ole mahdollista. Tontin alue on kokonaan hyödynnetty. Taasiakoti, 28 paikkaa paikkojen mahdollinen vähennys Taasiakoti on hyvin toimiva vanhainkoti, joka täyttää nykyajan tehostetun palveluasumisen vaatimukset. Taasiakodissa on 28 paikkaa, joista 26 yhden hengen huoneissa, jotka ovat riittävän kokoisia ja niissä on oma suihku ja WC. Kahta huonetta oli alun perin ajateltu kahdelle henkilölle, mutta ne ovat kooltaan liian pieniä. Yleiset tilat ovat suuria ja ilmavia. Lähistöllä on rivitalohuoneistoja, joista ikäihmiset voivat tulla Taasiakodille ruokailun tai sosiaalisen kanssakäymisen merkeissä sekä osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin. Taasiakoti muutetaan osittain tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja kuntoutuskartanoksi tukemaan omaishoitajien työtä sekä palvelemaan kuntoutusta sairaalassaolojakson jälkeen tarvitsevia ikäihmisiä heidän kotiutumisessaan. Taasiakodin tontti on riittävän suuri mahdollista lisärakentamista ajatellen tulevaisuudessa.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kokonaiskuva Paikkatilanne Kaupungin omat paikat Nyt (6/14) Taasiakoti, laitoshoito Taasiakoti, lyhytaikainen laitoshoito Taasiakoti, tehostettu palveluasuminen Hamberginkoti, tehostettu palveluasuminen Hamberginkoti, lyhytaikainen laitoshoito Maritakoti, laitoshoito Hemgården, laitoshoito Hemgården, lyhytaikainen laitoshoito Kodinonni/Mäntykoto, palveluasuminen Onnela, palveluasuminen Onnela, lyhytaikainen 14 laitoshoito Rosenkulla Rosenkulla, lyhytaikainen laitoshoito Hyvän Elämän Talo/Harmaakallio Terveyskeskus, osasto Väestöennuste 75 vuotta täyttäneiden määrästä Suositusten mukainen 75 vuotta täyttäneiden paikkatarve Ostetut paikat (tehostettu palveluasuminen) Kotihoito, 75 vuotta täyttäneistä, % , ,

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 206. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 206. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/205 206 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.205 klo 7:30-20:2 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 klo 17:00-19:09 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84 Kaupunginhallitus AIKA 03.03.2014 klo 17:34-20:54 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/205 252 Kaupunginhallitus AIKA 8.05.205 klo 7:30-2:25 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80 Kaupunginhallitus AIKA 18.02.2013 klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.12.2012 klo 18:03-21:23 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.03.2011 klo 18:00-20:30 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja Uutinen Taisto

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.04.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Oikaisuvaatimus Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Muuramen asukaspalveluiden lautakunta PL 1, Virastotie 8 40951 Muurame Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

Kårkulla samkommun (Kårkullan kuntayhtymä) Valtuusto. Pöytäkirja

Kårkulla samkommun (Kårkullan kuntayhtymä) Valtuusto. Pöytäkirja Pöytäkirja Kokousajankohta: Torstai klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Läsnä: Huomautus: Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, Tampere Ks. liite (läsnäolijat) Kokous keskeytettiin ryhmäkokouksia varten klo 15.30

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74 3/2014 70 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 01.04.2014 kl./klo 17:00-18:17 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345 Kaupunginhallitus AIKA 27.06.2011 klo 17:00-18:43 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Järvinen Anja II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 (59 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 (59 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 (59 ) Kaupunginhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 14:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 359 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot