LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2013 120"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:30-19:23 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Stenvall Patrik puheenjohtaja Bärlund Päivi varapuheenjohtaja Grundström Ben Udd Ann-Lis Hydén Pia Aspholm-Backman Carola Rinne Jens Wilenius Yvonne Poikeljärvi Mauri Engård Benny Rönkkö Anne Stenberg Immo Kouvon vara Cedergren Gun-May Sihvosen vara MUUT Lindell Armi kaup.hall. edustaja Nevalainen Sofia nuorisovalt. edustaja Taipale Tero J. joht. lääkäri Hirvonen Petri sihteeri Plit Pauli joht.hammaslääkäri Kinnunen Antti tilapäällikkö ( 66) Forsblom Lisbeth palvelupäällikkö Iivonen Jaana palvelupäällikkö Povenius Annette taloussuunnittelija POISSA Kouvo Katja Sihvonen Jarmo Liljestrand Tom kaup.hall. puh.joht. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Patrik Stenvall KÄSITELLYT ASIAT Petri Hirvonen PÖYTÄKIRJAN Loviisassa TARKASTUS Gun-May Cedergren Benny Engård PÖYTÄKIRJA YLEI- Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa SESTI NÄHTÄVILLÄ klo

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Hammaslääkärin valinta Terveyskeskuslääkärin valinta Sosiaalityöstä vastaavan valinta Asiantuntijapalvelun hankinta Loviisan senioripalveluiden tehostetun palveluasumisen sekä laitoshoidon kehíttämissuunnitelman ensimmäisen vaiheen laatimiseen Palveluasumisen vuokrankorotukset alkaen Vuoden 2013 talousarvion neljän kuukauden osavuosiraportti Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasioita perusturvalautakunnalle tiedoksi Muut asiat 134

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PL 61 Todettiin.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajat PL 62 Valitaan Gun-May Cedergren ja Benny Engård. Ehdotuksen mukainen.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Hammaslääkärin valinta 405/ /2013 PL 63 Valmistelija: johtava hammaslääkäri Pauli Plit, puh Hammaslääkärin toimi on julistettu haettavaksi viimeistään Seuraavat henkilöt ovat hakeneet tointa: Hanna Hrybanova, Ilva Caunite, Tomislav Stojkov, Charalampos Poulakakis. Hrybanova ja Caunite vetivät pois työhakemuksensa jo aiemmin. Stojkov ja Charalampos kutsuttiin haastatteluun. Stojkov veti pois työhakemuksensa. Charalampos ilmoitti, ettei hän tässä vaiheessa voi tulla haastatteluun. Esittelijä: johtava lääkäri Tero Taipale. Hakuaikaa pidennetään Työvoimavaje korvataan tarvittaessa vuokratyövoimalla, enintään saakka. Tarve viran täyttämiseksi vuodelle 2014 huomioidaan talousarviota laadittaessa. Esittelijän muutettu ehdotus: Hakuaikaa pidennetään Työvoimavaje korvataan tarvittaessa vuokratyövoimalla, enintään saakka. Myös palvelusetelivaihtoehto selvitetään, viimeistään mennesä. Muutetun ehdotuksen mukainen.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Terveyskeskuslääkärin valinta 406/ /2013 PL 64 Valmistelija: ylilääkäri Katariina Borup, puh Kolme virka on julistettu haettavaksi viimeistään Seuraavat henkilöt ovat hakeneet virkaa: Natalia Yläjääski, Nikolai Shenin, Sirkka Mikander, Juuso Ylärakkola, Elisa Häppölä, Paul Faoz Dranichnikov, Galina Asenova Borisova-Marinova. Kaikki hakijat täyttävät pätevyysvaatimukset, viisi hakijaa kutsuttiin haastatteluun. Haastattelun suorittivat perusturvalautakunnan puheenjohtaja Patrik Stenvall, Yvonne Wilenius, ylilääkäri Katariina Borup ja johtava lääkäri Tero Taipale. Esittelijä: johtava läkäri Tero Taipale. Nikolai Shenin, Juuso Ylärakkola sekä Elisa Häppölä valitaan terveyskeskuslääkärin virkaan. Heidät palkataan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen kuuden kuukauden koeajalla. Muut ehdot: Työajasta, palkasta ja muista ehdoista sovitaan työsopimuksessa. Immo Stenberg ehdotti, että Natalia Yläjääski valitaan Nikolai Sheninin sijaan. Ehdotusta ei kannatettu. Päätös esittelijän ehdotuksen mukainen. Immo Stenberg jätti eriävän mielipiteensä päätökseen Nikolai Sheninin valinnan johdosta.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Sosiaalityöstä vastaavan valinta 407/ /2013 PL 65 Valmistelija: perusturvajohtaja Carola Klawér, puh Virka on julistettu haettavaksi viimeistään Vähäisestä hakijamäärästä johtuen hakuaika on pidennetty asti. Seuraavat henkilöt ovat hakeneet virkaa: Pamela Stenberg, Kaj-Erik Nygård. Molemmat hakijat täyttävät pätevyysvaatimukset, ja heidät kutsuttiin haastatteluun. Haastattelun suorittivat perusturvajohtaja Carola Klawér, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Patrik Stenvall, Päivi Bärlund, vs sosiaalityöstä vastaava Agneta Lindholm, palvelupäällikkö Jaana Iivonen. Lisäksi aikuissosiaalityöstä vastaava Agneta Alm osallistui Kaj-Erik Nygårdin haastatteluun. Esittelijä: johtava lääkäri Tero Taipale. Perusturvalautakunta valitsee Pamela Stenberg sosiaalityöstä vastaavan virkaan ja palkkaa hänet toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen kuuden kuukauden koeajalla. Muut ehdot: Työajasta, palkasta ja muista ehdoista sovitaan työsopimuksessa. Ehdotuksen mukainen.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Asiantuntijapalvelun hankinta Loviisan senioripalveluiden tehostetun palveluasumisen sekä laitoshoidon kehíttämissuunnitelman ensimmäisen vaiheen laatimiseen 408/ /2013 PL 66 Valmistelija: tilapäällikkö Antti Kinnunen, puh Loviisan kaupungilla on hoivapalvelua ikääntyneille seitsemässä paikassa. Näissä on yhteensä 151 asukaspaikkaa ja lisäksi ostopalveluna on noin 66 asukaspaikkaa. Arvioidaan, että vuoden 2020 jälkeen asukaspaikkamäärää joudutaan lisäämään. Kaupungin nykyiset hoivapalvelupaikat (asukaspaikkamäärä suluissa) ovat: - Rosenkulla (14) - Hemgården ja Kodinonni (38) - Onnela (12) - Taasiakoti (28) - Emil-koti (9) - Hamberginkoti (15) - Maritakoti (17) ja terveyskeskuksen osasto 5 (18) Suurin osa rakennuksista on ollut käytössä pitkään ilman suuria peruskorjauksia, joten peruskorjausvelkaa on kasaantunut. Hemgårdenin ja Hamberginkodin osalta peruskorjaustarve on suurin. Hemgårdenin osalta aluehallintovirasto on antanut lausuntonsa , missä todetaan että pääsääntöisesti asukashuoneet ovat liian pieniä ja huoneista puuttuu wc- ja suihkutilat (sekä ilmanlaatu huono). Tämä tarkoittaa peruskorjauksessa sitä, että tiloja joudutaan yhdistämään keskenään, jotta asukashuoneista saadaan nykyisten ohjeiden mukaisia. Tällöin asukaspaikat vähentyvät oleellisesti ja tilan käytön tehokkuus alenee merkittävästi (arviolta kertainen verrattuna nykyisiin tilaratkaisuihin). Tämä vaikuttaa myös toiminnan tehokkuuteen alenevasti. Kaikkia yksiköitä tulee tarkastella tämän päivän palvelu- ja toimintasuositusten näkökulmasta. Kiinteistön elinkaaritalous (100 %): - rakennuksen suunnittelu ja rakentaminen 10% - kiinteistönpito (hoito, kunnossapito, perusparannus) 90% Uudet palveluasumisen yksiköt suunnitellaan pääsääntöisesti 30-60:n asukkaan määrille, mikä lienee taloudellinen optimi tarkastellen toiminnan ja resurssien kustannuksia. Loviisan kaupungin nykyisistä hoivapalvelupaikoista suurimmassa osassa

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ on alle kolmekymmentä asukaspaikkaa. Kokonaisselvitystä puoltaa: - aluehallintoviraston lausunto suuret peruskorjaustarpeet - toiminnan kannalta liian pienet yksiköt - Loviisan kaupungin tehostamissuunnitelmat. Palveluasumisen kehittämissuunnitelman ensimmäisen vaiheen sisältö: - arvioidaan nykyisen palveluverkon rakennusten tarvitsemat investointitarpeet - analysoidaan 1-3 uutta vaihtoehtoa - arvioidaan vaihtoehtojen investointikustannukset - arvioidaan vaihtoehtojen kiinteistönpitokustannukset - arvioidaan vaihtoehtojen toimintakustannukset - selvitetään mahdolliset avustukset - selvitetään ostopalvelun mahdollisuudet uusissa yksiköissä - laaditaan vaihtoehdoista IVA-selvitys (ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi) - tarkastelujakso on 20 vuotta. Aikataulu kehittämissuunnitelman ensimmäiselle vaiheelle: - asiantuntijan kilpailutus, toukokuu - asiantuntijan valinta, kesäkuu - perustietojen kerääminen, elokuu - selvitystyö, syys-lokakuu - raportti valmis, marraskuu 2013 Palveluasumisen kehittämissuunnitelman toisessa vaiheessa laaditaan valitun vaihtoehdon mukaiset hankekohtaiset hankesuunnitelmat. Hankkeen ensimmäiselle vaiheelle on osoitettu määräraha (enintään euroa) senioripalveluiden hallinnossa. Esittelijä: johtava lääkäri Tero Taipale. Perusturvalautakunta päättää asiantuntijapalvelun hankkimisesta Loviisan senioripalveluiden tehostetun palveluasumisen kehittämissuunnitelman ensimmäisen vaiheen laatimiseen määrärahan puitteessa. Ehdotuksen mukainen.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Palveluasumisen vuokrankorotukset alkaen 409/ /2013 PL 67 Valmistelijat: taloussuunnittelija Annette Povenius, puh ja senioripalvelupäällikkö Lisbeth Forsblom, puh Palveluasumisen vuokrankorotus on sidottu tammikuun elinkustannusindeksiin. Elinkustannusindeksin mukainen korotus on noin 1,5%. Liite 17. Esittelijä: johtava lääkäri Tero Taipale. Perusturvalautakunta päättää korottaa palveluasumisen vuokrat elinkustannusindeksillä alkaen liitteen mukaisesti. Ehdotuksen mukainen.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Vuoden 2013 talousarvion neljän kuukauden osavuosiraportti 410/ /2013 PL 68 Valmistelija: perusturvajohtaja Carola Klawér, puh Alueelliset palvelut sisältävät kolme eri palvelukokonaisuutta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin palvelut (HUS), Kymenlaakson sairaanhoitopiirin palvelut (Carea) ja Itä-Uudenmaan alueellisen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminnan palvelut (Porvoon kaupunki). Perusturvakeskuksen oman toiminnan osalta budjetti näyttää toteutuvan suunnitellusti. Alueellisten palveluiden budjetti ylittänee budjetin vuoden loppuun mennessä noin eurolla. Suurimmat ylitykset ovat Kymenlaakson sairaanhoitopiirin (Carea) palvelujen kustannuksissa (noin euroa) ja ympäristöterveydenhuollon kustannuksissa (noin euroa). Alueellisten palveluiden osalta tilanne voi muuttua myös loppuvuodesta nopeasti huonompaan suuntaan. Uudenmaan sairaanhoitopiirin palvelujen (HUS) kustannusten osalta olisi yllätyksellistä jos budjetin ylitystä vuonna 2013 ei tulisi, vaikka tämänhetkisen tuloksen mukaan siitä nyt ei ole näyttöä. Liite 18. Esittelijä: johtava lääkäri Tero Taipale. Perusturvalautakunta merkitsee osavuotisraportin tiedoksi ja toteaa, että tässä vaiheessa ei ole tarvetta anoa kaupunginvaltuustolta lisämäärärahaa alueellisiin palveluihin. Ehdotuksen mukainen.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Viranhaltijapäätökset PL 69 Valmistelija: perusturvajohtaja Carola Klawér, puh Seuraaavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa perusturvalautakunnalle tiedoksi: - palvelupäällikkö, lasten ja nuorten palvelualue, 69/ sosiaalityön vastaava, 7-8/2013 Esittelijä: johtava lääkäri Tero Taipale. Perusturvalautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasioita perusturvalautakunnalle tiedoksi PL 70 a) Perusturvakeskuksen yksiköiden tilapäiset sulut kesällä 2013 (liite 19). b) ÅF-Consult Oy:n raportti : Loviisan voimalaitoksen jäähdytys- ja jätevesien sekä ympäröivän merialueen tarkkailu v (liite 20). Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Ehdotuksen mukainen.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Muut asiat PL 71 Ei muita asioita.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80 Kaupunginhallitus AIKA 18.02.2013 klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.11.2014 klo 17:10-22:34 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.04.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (17) Aika 29.04.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434 Kaupunginvaltuusto AIKA 30.06.2010 klo 18:00-19:35 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 160 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 15.11.2012 klo 18.00-19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (18) Aika 10.06.2015, klo 14:01-15:04 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 42 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 Konneveden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot