Osallistumispyyntö: Team Finland markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistumispyyntö: Team Finland markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta, 21.11.2014"

Transkriptio

1 1 (10) Osallistumispyyntö: Team Finland markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta, KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Kysymyksiä saapui mennessä tarjouspyynnön johdosta yhteensä 65 kpl. Alla esitetään yhteenveto kysymyksistä ja annetaan niihin vastaukset. Kysymyksistä on poistettu viitteet kysyjään ja tämän edustamaan organisaatioon. Saman aihepiirin kysymyksiä on yhdistelty. Hankinnan tässä vaiheessa osallistumisilmoituksen tekijöiltä ei edellytetä tarjousta eikä minkäänlaista hintatietoa. Ratkaisuehdotuksen ei tule olla tarkka ja suuri osa nyt kysytyistä kysymyksistä on sellaisia, joihin annettavien vastausten on tarkoitus tarkentua neuvotteluvaiheessa. Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä haetaan parhaiten soveltuvaa ratkaisumallia ja sen luonteeseen kuuluu, että vaatimusmääritys tarkentuu lopulliseen tarjouspyyntöön. Kysymyskooste ja vastaukset on julkaistu Tekesin verkkosivuilla sekä lähetetty kysymyksiä esittäneille tarjoajille. 1. Kysymys: Liikevaihtovaatimus ehdokkaalle on vähintään 1 miljoonaa euroa/vuosi edelliseltä tilikaudelta." Voiko tämän liikevaihtovaatimuksen täyttää yhteisesti ryhmittymänä vai tuleeko jokaisella ryhmittymän yrityksellä täyttyä tämä vaatimus? Voidaanko huomioida konsortion yhteenlaskettu liikevaihto? Voiko tämän liikevaihtovaatimuksen täyttää yhdessä alihankkijoiden kanssa? Vastaus: Liikevaihtovaatimuksen voi täyttää yhteisesti ryhmittymänä tai konsortiona tai alihankkijoiden kanssa, joten pienilläkin yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Voiko Tekes laskea liikevaihtovaatimuksen euroon, jotta kilpailutukseen saavat osallistua tasapuolisesti myös pienemmät toimijat? Ehdottamallamme budjetilla toimintaedellytykset ovat millä tahansa pienelläkin yrityksellä eikä vain isoilla usean miljoonan liikevaihtoa tekevillä yhtiöillä. Liikevaihtovaatimuksenne rajoittaa kilpailua. Vastaus: Tekes ei voi laskea liikevaihtovaatimusta. Vähimmäisvaatimus on johdettu hankinnan arvioidusta kokonaisarvosta ja sen suhteesta ehdokkaan toimitusedellytyksiin. Liikevaihtovaatimuksen tarkoituksena on varmistaa ehdokkaan riittävä taloudellinen kyvykkyys. Onko edellisen tilikauden liikevaihtovaatimus ehdoton osallistumishakemukselle, tai voiko Vakuutus vähimmäismaatimukset.rtf -dokumenttiin merkitä tältä osin esim. rastilla ja kertoa todellisen liikevaihdon vuodelta 2013 (hiukan alle vaatimuksen). Vuoden 2014 liikevaihto voitaisiin myös mieltää perusteeksi hankkeen edetessä kevään puolelle? Vastaus: Vuoden 2013 liikevaihtovaatimus on ehdoton vähimmäisvaatimus.

2 2 (10) 2. Kysymys: Epäselvyys Henkilön taulukko.xlsx täyttämisessä. Tarkoitetaanko Organisaation nimi sarakkeella henkilön työnantajia, vai asiakasorganisaatioita (mahdollisesti eri työsuhteiden aikana) joille työskennellyt vaaditunlaisissa projekteissa? Rivejä on useita ja mahdollisuus myös lisätä niitä. Organisaation yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot pyydetään kuitenkin vain kerran. Miten siis toimitaan eri organisaatioiden yhteyshenkilöiden merkitsemisessä? Vastaus: Kustakin organisaatiosta lisätään taulukkoon ko. organisaation yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Henkilön taulukkoa on selkiytetty tältä osin, ja nettisivuilla on julkaistu henkilön taulukon päivitys. 3. Kysymys: Liite 5 Referenssit (DM ): Referenssin tulee olla alkanut aikaväliltä Tarkoittaako, että riittää että työ on alkanut, vai pitääkö olla käyttöönotettu tällä aikavälillä? Käykö referenssiksi myös sellainen, jossa on tehty isompi päivitys vaaditulla aikavälillä? Vastaus: Riittää, että työ on alkanut vaaditulla aikavälillä. Jos isompi päivitys tarkoittaa jonkun palvelun toteuttamista sellaisilla uusilla tavoilla ja työkaluilla, joita oletettavasti tullaan tarvitsemaan tai ehdotetaan käytettäväksi toteutuksessa, voidaan referenssi ottaa huomioon. 4. Kysymys: Liite 6 Henkilötaulukko (DM ): Päteekö sama sääntö kuin referensseihin, eli tulee olla ajalta aikaväliltä ? Vastaus: Toteutustiimin avainhenkilöiden kyvykkyyden vertailussa huomioitavaan työkokemukseen ei ole liitetty aikarajoitusta. 5. Kysymys: CV:tä ei huomioida vertailussa, mutta tuleeko CV:t lähettää osallistumishakemuksen mukana? Vastaus: CV:itä ei huomioida vertailussa eikä niitä tule lähettää osallistumishakemuksen mukana. 6. Kysymys: Voiko osallistumishakemukseen liittyviä asiakirjoja toimittaa muulla kielellä kuin suomeksi, esimerkiksi englanniksi? Mikä osa tarjousmateriaaleista voidaan toimittaa englannin kielellä? Vastaus: Osallistumishakemus toimitetaan suomen kielellä, ainoastaan järjestelmädokumentaatioon liittyvää materiaalia voi toimittaa englannin kielellä. Hankintamenettelyyn sisältyvät neuvottelut käydään suomen kielellä.

3 3 (10) 7. Kysymys: Miten kielitaitovaatimusta palvelun tuottamiseen tulkitaan, jos ydintiimin jäsenistä vain osa hallitsee suomen kielen? Vastaus: Kaikilta ehdokkaan tarjoamilta henkilöiltä ei vaadita suomen ja englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa, mutta ehdokkaan pitää pystyä tuottamaan palvelu sekä hyvällä suomen että englannin kielellä. 8. Kysymys: Onko EU-alueen ulkopuolisen yrityksen osallistumiselle tarjouskilpailuun erityisiä esteitä tai mahdollisia lisävaatimuksia? Vastaus: Ei ole. 9. Kysymys: Mikä on vuorovaikutuksen pääkieli? Vai onko vuorovaikutus tarkoitus mahdollistaa kaikilla kielillä? Vastaus: Vuorovaikutus voi tapahtua sekä suomen että englannin kielellä. 10. Kysymys: Tuleeko ratkaisun olla jatkossa monikielinen? Vastaus: Palvelu tulee tuottaa suomen ja englannin kielellä. Sopimukset tehdään suomen kielellä. Järjestelmädokumentaatio voidaan tuottaa englanniksi tai suomeksi. Järjestelmällä tulee olemaan sekä suomen- että englanninkielisiä käyttäjiä. 11. Kysymys: Onko osallistumispyyntöön liittyen tehty rajoituksia, tai vaateita mahdollisesti toteutettavien IT-palveluiden immateriaalioikeuksien osalta? Vastaus: Ei ole osallistumispyynnössä ilmoitettujen JIT-ehtojen lisäksi. 12. Kysymys: Osallistumispyyntö, s.5/12: 'Liittymistarpeet sopivalla tavalla kansallisen ennakoinnin tarpeisiin ja YritysSuomen tarjoamiin palveluihin'. Voiko tätä tarkentaa: minkä tyyppisiä tarpeita ja mitä palveluita tällä tarkoitetaan? Vastaus: Samaa tietoalustaa ja osin samaa tietoa käytetään myös kansallisessa ennakoinnissa. YritysSuomi palvelujen käyttäjinä on samoja yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöitä kuin Team Finland markkinoiden mahdollisuudet palvelulla. Palveluiden välille tarvitaan joustavuutta, yhteen toimivuutta ja mahdollisuuksia liittää uusia kokonaisuuksia. Yhteen toimivuus ja liittymistarpeet tarkentuvat neuvotteluissa. 13. Kysymys: Liittyykö tarjottuun ratkaisumalliin teknologisia rajoituksia? Voiko palvelun tuottamiseen käyttää pohjana valmista ohjelmistoratkaisua, jota sovitetaan asiakaskohtaisesti? Vastaus: Tiedossa olevat rajoitukset on kuvattu osallistumispyynnössä. Palvelun pohjana voi olla valmis ohjelmistoratkaisu. Neuvottelujen tarkoituksena on etsiä parasta mahdollista tapaa tuottaa palvelu.

4 4 (10) 14. Kysymys: Onko Tekesillä valmiiksi olemassa preferoitua järjestelmäalustaa? Oletetaanko, että palvelu toimii tarjoajan omalla alustalla? Vastaus: Ei ole preferoitua järjestelmäalustaa. Ei oleteta, että palvelu toimii tarjoajan omalla alustalla. Neuvottelujen tarkoituksena on etsiä parasta mahdollista tapaa tuottaa palvelu. 15. Kysymys: Onko järjestelmän tarkoitus olla toimittajan vai Tekesin palvelimella? Voidaanko käyttöpalvelut tarjota pilvialustalta (esim. Azure)? Vastaus: Ei ole määritelty, toimiiko järjestelmä toimittajan vai Tekesin palvelimella. Palvelu voidaan toimittaa pilvipalveluna. 16. Kysymys: Onko mahdollista että asiakas hankkii ratkaisun muodostavien tuotteiden ja palveluiden, esimerkiksi pilvipalveluiden, käyttöoikeudet itse suoraan ko. tuotteiden ja palveluiden toimittajilta? Vastaus: Neuvottelujen tarkoituksena on etsiä parasta mahdollista tapaa tuottaa palvelu, toteutuksen yksityiskohtia ei tässä vaiheessa haluta liikaa lukita. 17. Kysymys: Mitä olemassa olevia työkaluja on käytössä? Viittaamme kohtaan: Prosessien tukena hyödynnetään myös jo olemassa olevia tai mahdollisesti tulevaisuudessa hankittavia verkoston sisäisiä työkaluja, mm. pääasialliset verkoston sisäiset tiedonhallinnan ja työstämisen työkalut sekä esim. videoneuvotteluratkaisu. Vastaus: Team Finland organisaatioilla on käytössään useita sisäisiä tiedonhallinnan/raportoinnin ratkaisuja, joista voidaan tuottaa tietoa avoimelle tietoalustalle. Työkalujen tekniset yksityiskohdat selvitetään neuvottelumenettelyn edetessä. Pääasiallisesti tietoa tuotetaan suoraan viestintä- ja vuorovaikutusratkaisun avulla, joka on hankittavan palvelukokonaisuuden osa. 18. Kysymys: Onko Tekesillä käytössään jo valmiina lisenssejä esim. SQL Server - tietokantapalvelimelle tai jollekin yhteistyöalustalle (kuten esim. SharePoint 2013)? Vastaus: On käytössä, joskin tässä vaiheessa ei ole suunniteltu tullaanko tulevassa ratkaisussa mitenkään suoraan käyttämään minkään Team Finland organisaation mitään olemassa olevaa alustaa. 19. Kysymys: Mihin mahdollisiin järjestelmiin ratkaisu tullaan/voidaan integroida? Millaisia ulkoisia datalähteitä järjestelmään halutaan integroida ja millainen lukumäärä niitä on? Vastaus: Tietoalustan tarjoaja toimittaa viestintä- ja vuorovaikutusratkaisun, analysointi- ja visualisointiratkaisun ja kokonaisuus sisältää autentikointi- ja autorisointiratkaisun. Tarjoaja varmistaa ratkaisujen välisen integraation tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että ne muodostavat ehyen kokonaisuuden. Tietoalustan on voitava ottaa sisältöä vastaan sopivalla syöterajapinnalla.

5 5 (10) Ulkoisten datalähteiden määrää ei tässä vaiheessa voida arvioida. Suuri osa tiedosta syötetään Team Finland verkoston toimijoiden toimesta itse viestintä- ja vuorovaikutusratkaisun avulla. 20. Kysymys: Millaista integraatiomallia halutaan (esim. SSO, AD-yhteys)? Vastaus: Tarkentuu neuvotteluissa. 21. Kysymys: Sisältääkö hinta-arvio integraatiot vai integraatiorajapinnan? Vastaus: Hinta-arvio on hyvin karkea arvio toteutuksen suuruusluokasta. Tarvittavien integraatioiden määrä tarkentuu palvelun rakentamisen ja käytön aikana, joten niiden osalta hinta-arvio on kaikkein karkein. Korostettakoon, että ilmoittautumisvaiheessa ei millään lailla tarkastella hankinnan hintaa, arvio on tehty hankinnan suuruusluokan kuvaamiseksi. 22. Kysymys: Minimum Viable Product (MVP): a. Voisitteko tarkentaa, vastaavatko excelissä esitetyt vaatimukset Minimum Viable Productia (excelissä esitetyt vaatimukset = MVP)? b. Jos vastaavat, voidaanko MVP:n laajuudesta neuvotella? c. Onko esitetyistä vaatimuksista olemassa priorisointia, mitkä ovat pakollisia, mitä pitää olla käytössä heti esim. toukokuussa? Vastaus: Sanoisin vaikkapa näin: Tulevan ratkaisun avulla tulee voida toteuttaa toiminnalliset vaatimukset. Osallistumispyynnössä todettu MVP-ajattelu tarkoittaa tässä tapauksessa toteutuksen osittamista siten, että ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön toiminnallisuuksista vain tietty joukko, jonka avulla ratkaisu saadaan nopeasti tuotantoon. 23. Kysymys: Vaatimuksiin ja käyttötapauksiin liittyen: a. Käyttötapaus 3 ja 4 - alustan toimintoina webcasting, koontinäkymät, ovatko nämä myös katsottavissa alustan/välineen toiminnoiksi? b. Vaatimus Y1: Helppokäyttöisyys ilman koulutusta. Mille tasoille odotetaan, että ei tarvita koulutusta? Esim. onko ok, että ylläpitopuolen asioista tarvitaan kevyt koulutus? Vastaus: a. Koontinäkymän tarve on kuvattu liitteessä 4 (toiminnalliset vaatimukset, analysointi ja visualisointi). Se on yksi alustan toiminnallisuus. Webcasting on erillinen toiminnallisuus, joka voidaan integroida palveluun tarvittaessa mutta sitä ei ole mainittu erillisenä toiminnallisena vaatimuksena. b. Peruskäytön täytyy sujua ilman erillistä koulutusta. Helppokäyttöisyydessä painotetaan tiedon hyödyntäjän/käyttäjän kannalta käytettävyyden riittävää helppoutta. Ylläpidon osalta voidaan tarvita kevyt koulutus. Palvelun yksityiskohdat tarkentuvat neuvotteluissa ja esitetään tarkemmin lopullisessa tarjouspyynnössä.

6 24. Kysymys: Konsepti nojaa paljon ihmisten toimintaan järjestelmässä. Onko integraattorilla vastuu/tarkoitus miettiä ihmisten osallistuminen toimintaan? 6 (10) Vastaus: Henkilöiden osallistumista toimintaan on kuvattu osallistumispyynnössä ja se tarkentuu neuvotteluissa. 25. Kysymys: Miten vuorovaikutusta ja viestintää on tarkoitus ohjata ja fasilitoida? Onko tähän mietitty jo prosessia tai rooleja? Onko näitä tarkoitus miettiä toimituksen aikana? Vastaus: Vuorovaikutuksen ja viestinnän fasilitointi ja ohjaus on osa Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet kokonaisuuden toimintaa ja palvelumallia on suunniteltu ja toteutettu sekä kehitetään edelleen. Tietoalustan on tarkoitus tukea tätä palvelumallia, ja asia tarkentuu neuvotteluissa. 26. Kysymys: Minkälaisia SoMe-kanavia on mietitty otettavan mukaan Team Finland verkostoon? Onko tehty ennalta rajoituksia tai priorisointeja, mitä sosiaalisen median ympäristöjä saa tai voi olla käytössä käyttäjäverkostossa, tämän palvelun kattamissa palveluissa? Vastaus: SoMe-kanavien osalta ei ole tehty rajoituksia. 27. Kysymys: Onko seurantaa mietitty eteenpäin kanavana? Miten seurantaa on tarkoitus tehdä? (Kohta A7, liite 4)? Vastaus: Tietoalustalta vaaditaan mahdollisuutta seurata alustan käyttöä. Seurantaa käytetään palveluiden suunnittelussa. Palvelun yksityiskohdat tarkentuvat neuvotteluissa ja esitetään tarkemmin lopullisessa tarjouspyynnössä. 28. Kysymys: Onko työskentelyprosesseista tarkempia kuvauksia vai tuleeko ne miettiä ratkaisun toteutuksessa? Viittaamme kokonaisprosessin sisällä tapahtuviin työskentelymalleihin. Vastaus: Tietoalustaa ja sen mahdollistamia palveluita ja toimintaprosesseja tarkennetaan hankintaprosessin aikana. Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet -palvelun toimintamalleista on olemassa kuvauksia ja niitä tarkennetaan tietoalustan osalta hankintaprosessin aikana. 29. Kysymys: Mikä on järjestelmän käyttäjien kokonaismäärä? Mikä on alustava arvionne/tavoitteenne käyttömääristä (tai edes suuruusluokista) lähtötilanteessa, 1. vuoden aikana ja 5. vuoden aikana: a) Kumppanien ja loppuasiakkaiden käyttäjät (visits / month) b) Avoimen verkkosivuston kävijät (visits / week, page loads / week) Minkälaisia käyttäjämääriä (autentikoituneet käyttäjät ja anonyymit käyttäjät) järjestelmälle odotetaan? Käyttäjämäärien arviolla on vaikutus mahdollisiin lisenssikuluihin.

7 7 (10) Vastaus: Käyttäjämääriä tarkennetaan neuvotteluissa. Ratkaisun skaalautuvuus on tärkeää. Toivottavaa on, että hinnoittelumalli ei ole sidottu tarkkoihin käyttäjämääriin. Autentikoituneita käyttäjiä on rajatummin ja määrää voidaan arvioida hankintaprosessin edetessä, mutta tietoalustalla olevaa tietoa on voitava selata avoimesti, mikä on otettava huomioon hinnoittelumallissa. 30. Kysymys: Mikä on alustava arvionne käyttäjämääristä (siis nimetyistä henkilöistä, ei organisaatioyksiköiden lukumääristä): a) Team Finland verkoston (16 organisaatiota) käyttäjät b) Kumppanien ja loppuasiakkaiden käyttäjät c) Avoimen verkkosivuston kävijät (esim. visits /week; unique visitors / week) d) Analyytikot (henkilöt, jotka analysoivat dataa tietoalustan työkalujen avulla ja muodostavat raporttipohjia ja tilannekuvapohjia) e) Analytiikan (raporttien ja tilannekuvien) hyödyntäjät (ovatko nämä eri vai samoja henkilöitä kuin Team Finland verkoston käyttäjät?) Vastaus: Käyttäjämääriä tarkennetaan neuvotteluissa. Ratkaisun skaalautuvuus on tärkeää, Toivottavaa on, että hinnoittelumalli ei ole sidottu tarkkoihin käyttäjämääriin. Käyttäjiä ryhmissä a) ja d) on rajallinen määrä ja analytiikan hyödyntäjät ovat samoja henkilöitä kuin Team Finland verkoston käyttäjät. Tietoalustalla jaettava tieto tulee olemaan avointa, eli tiedon selaajia (ja kommentoijia) ei ole syytä rajata. 31. Kysymys: Halutaanko blogimahdollisuus myös muille käyttäjille, ei vain moderaattoreille? Vastaus: Todennäköisesti kyllä, tarkennetaan neuvotteluissa. 32. Kysymys: Onko mitään arviota tulevista tapahtumamääristä? Vastaus: Kysymyksestä ei selviä, mistä tapahtumista on kyse. Future Watch palvelun järjestämiä asiakastapahtumia, joista kerrotaan alustalla, järjestetään vuosittain kymmeniä. 33. Kysymys: Voiko tai tuleeko palvelun raportointi olla reaaliaikainen ja voiko se noudattaa Team Finland -ulkoasua? Vastaus: Ulkoasuvaatimukset tarkentuvat hankintaprosessin edetessä. Tietoalustan käyttöön liittyvä raportointitarve on mainittu liitteessä 4: A6 ja A7. Raportointitiedon on oltava saatavissa alustalta reaaliaikaisesti ja tarpeen vaatiessa (seurantatieto). 34. Kysymys: Voiko myös raportointi olla mobiiliresponsiivinen? Vastaus: Todennäköisesti kyllä, tarkennetaan neuvotteluissa. 35. Kysymys: Onko loppukäyttäjillä tarve mahdollistaa omien visualisointien/raporttien muodostaminen? Vastaus: Todennäköisesti kyllä, tarkennetaan neuvotteluissa.

8 8 (10) 36. Kysymys: Valmiin ohjelmiston kehittäminen tapahtuu sprinteissä, joiden lopputuloksena valmistuvat parannukset ja muutokset ajetaan kaikille asiakkaille samanaikaisesti pilvipalveluna tuotettavaan ohjelmistoon. Onko sprinttiperusteinen tuotekehitys Tekesille sopiva? Vastaus: Kyllä. 37. Kysymys: Onko toimittajan tuki ratkaisun operointivaiheessa (ensimmäisen tuotantoon oton jälkeen) puhtaasti ratkaisun jatkokehitystä vai tämän lisäksi jatkuvaa palvelua esim. käyttäjätukea? Vastaus: Toivottavaa on, että toimittajan tuki on ratkaisun operointivaiheessa jatkokehitystä sekä teknisten vikatilanteiden hoitamista. Järjestelmän pitäisi olla niin helppokäyttöinen että esim. käyttäjätukea ei tarvita. Tarkennetaan neuvotteluissa. 38. Kysymys: Tarvitaanko globaali loppukäyttäjätuki? Vastaus: Käyttäjiä on eri puolilla maailmaa. Järjestelmän pitäisi olla niin helppokäyttöinen, että käyttäjätukea ei tarvita. 39. Kysymys: Toiminnalliset vaatimukset on kuvattu hyvin ylätasolla, onko näistä tarkempaa kuvausta? Vastaus: Tarkennetaan neuvotteluissa. 40. Kysymys: Liite 4 Toiminnalliset vaatimukset (DM )Vaatimuksenne koskien seuraavia: Ratkaisu kytkettävissä Team Finland verkoston organisaatioiden käyttäjänhallintaan Mahdollisuus kutsua käyttäjiä ratkaisuun esimerkiksi massasähköpostien tai vastaavien toiminnallisuuksien avulla Mahdollisuus hyödyntää laajasti käytettyjä julkisia autentikointimekanismejä käyttäjänhallintaan ja ratkaisuun kirjautumiseen Mitä teknologioita on käytetty Team Finland verkoston organisaatioiden käyttäjähallinnassa ja miten ne ovat integroitavissa toimitettavaan palveluun? Mitä sisältää laajasti käytetyt julkiset autentikointimekanismit? Vetuma, VIRTU, muita? Vastaus: Ehdokas voi esittää ratkaisuehdotuksia. Tarkennetaan neuvotteluissa. 41. Kysymys: Toiminnallisissa vaatimuksissa mainittiin Tuki varsinkin strukturoimattoman datan (teksti) analysointiin. Voisitteko täsmentää tarkemmin mitä tarpeita strukturoimattoman datan analysointiin liittyy? Vastaus: Ehdokas voi esittää ratkaisuehdotuksia. Tarkennetaan neuvotteluissa.

9 42. Kysymys: Missä formaateissa julkinen hallinto tuottaa ennakointitietoa? 9 (10) Vastaus: Esimerkiksi tekstimuotoiset dokumentit eri formaateissa, diaesitykset sekä videotallenteet. Tarkennetaan neuvotteluissa. 43. Kysymys: Voisitteko arvioida tietomäärien suuruusluokkia edes karkeasti tietolähteiden perusteella? Vastaus: Karkea arvio tietomääristä vuosittain: satoja signaaleja, kymmeniä diaesityksiä ja kymmeniä raportteja. Asiaa tarkennetaan neuvotteluissa. 44. Kysymys: Onko haettavan taustatiedon lähteistä rajapintakuvausta tai muuta tarkempaa luetteloa? Vastaus: Ei ole. 45. Kysymys: Liite 3. Käyttötapaukset dokumentissa oli kuvattuna käyttötapauksia, joissa data-analyysi vaikutti olevan kohtuullisen perinteistä markkina-analyysia (ihmisten ja think tank:ien tekemää) ryyditettynä rajallisen määrän joukkoistamisella sekä automaattisesti tehtävällä kategorisoinnilla. a) ymmärsimmekö oikein? b) onko jo nyt suunnitteilla jokin lähestymistapa, missä analysoitavan datan määrä on niin valtava, että ihmistyönä sen analysoiminen ja johtopäätösten/suositusten tekeminen olisi mahdotonta? Vastaus: a) Osittain, mutta liitteessä 3 käsiteltiin vain käyttötapauksia, ei koko prosessia, mihin kuuluu luonnollisesti erilaisia menetelmiä tiedon analysoimiseen ja jalostamiseen. b) Ei, mutta kehitettävän ratkaisun on tarkoitus olla ihmistyön tukena. Datan/tiedon analytiikka ja visualisointi on jäsentävässä ja havainnollistavassa roolissa. 46. Kysymys: Osallistumispyyntö-dokumentissa, kohta 3. Hankinnan kohde ja laajuus on maininta voivat osallistua tarvittaessa etäyhteyksin vuorovaikutteisiin keskustelutilaisuksiin Kuuluuko tähän tarvittava viestinvälitysjärjestelmä (esim. Skype, MS Live meeting, Cisco AnyConnect, yms.) hankinnan kohteeseen? Vastaus: Viestinvälitysjärjestelmä ei kuulu hankinnan kohteeseen. 47. Kysymys: Millaisella aikataululla on tavoite päästä tuotantokäyttöön Vastaus: Sopimus on tarkoitus solmia toukokuussa, jonka jälkeen työ alkaa. Tavoitteena on päästä tuotantokäyttöön mahdollisimman pian. Osallistumispyynnössä todettu MVP-ajattelu tarkoittaa tässä tapauksessa toteutuksen osittamista siten, että ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön toiminnallisuuksista vain tietty joukko, jonka avulla ratkaisu saadaan nopeasti tuotantoon. Tuotantokäyttö ja mahdollinen jatkokehitys tarkennetaan neuvotteluissa.

10 10 (10) Soile Ollila asiantuntija Eero Silvennoinen kehitysjohtaja Harri Eskola tietohallintojohtaja

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

Lisäkysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön Team Finland kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 19.12.2014

Lisäkysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön Team Finland kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 19.12.2014 MUISTIO Päivitetty 22.01.2015 1 (24) Lisäkysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön Team Finland kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 19.12.2014 Kysymyksiä saapui tarjouspyynnön johdosta yhteensä 81 kpl.

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 19.10.2012 1 (15) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN Tarjouspyyntö 14.9.2012 PALVELUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ KYSYMYS 1 We can offer our suggestion with purchased/perpetual/owned licenses and with leased

Lisätiedot

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta,

Lisätiedot

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E4353 1 (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

A. Kaikkia osa-alueita (1-6) koskevat kysymykset ja vastaukset:

A. Kaikkia osa-alueita (1-6) koskevat kysymykset ja vastaukset: Senaatti-kiinteistöt: Työympäristökehittämisen konsultointipalveluiden hankinta - tarjouspyyntöjä koskevat kysymykset ja vastaukset Seuraavassa on esitetty Senaatti-kiinteistöjen työympäristökehittämisen

Lisätiedot

Atik-projektin tarjouspyyntö 18.3. 8.4.2009 Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8

Atik-projektin tarjouspyyntö 18.3. 8.4.2009 Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8 1/8 Vastaukset Atik- tarjouspyyntöön esitettyihin kysymyksiin 1.4.2009. Esitetyt kysymykset ovat ohessa esittäjien alkuperäisessä muodossa. Vastausten järjestys on satunnainen, ja joitakin saman aihealueen

Lisätiedot

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut 21.4.2015 1111 7/25/2015 Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O.

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Palautekooste: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

Palautekooste: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Palautekooste: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 24 - Köyliön kunta - Yksityishenkilö - Yksityishenkilö - Yksityishenkilö - Tike, maa- ja

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Päivitetty 4.4.2008 2 SISÄLTÖ 1 Hankintalainsäädännön tavoitteet ja perusperiaatteet... 5 2 Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu... 6 3 Hankintojen

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Osallistumishakemuspyyntö. tarjouskilpailuun taloushallinnon järjestelmäratkaisun tarjoamisesta palveluna

Osallistumishakemuspyyntö. tarjouskilpailuun taloushallinnon järjestelmäratkaisun tarjoamisesta palveluna Osallistumishakemuspyyntö tarjouskilpailuun taloushallinnon järjestelmäratkaisun tarjoamisesta palveluna Sisällys 1. Hankinnan yleistiedot ja hankekuvaus... 3 1.1 Asiakirjojen tarkoitus ja rakenne... 3

Lisätiedot

Thl.fi Vaatimusmäärittely

Thl.fi Vaatimusmäärittely 1(72) Thl.fi Vaatimusmäärittely 2(72) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Muutokset 1.0 16.2.2013 THL Viimeistely ja hyväksyntä tarjouspyynnön liitteeksi. 1.1 18.3.2013 Riku Mäki (THL) Muutoksia kilpailutuskohteen

Lisätiedot