Osallistumispyyntö: Team Finland markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistumispyyntö: Team Finland markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta, 21.11.2014"

Transkriptio

1 1 (10) Osallistumispyyntö: Team Finland markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta, KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Kysymyksiä saapui mennessä tarjouspyynnön johdosta yhteensä 65 kpl. Alla esitetään yhteenveto kysymyksistä ja annetaan niihin vastaukset. Kysymyksistä on poistettu viitteet kysyjään ja tämän edustamaan organisaatioon. Saman aihepiirin kysymyksiä on yhdistelty. Hankinnan tässä vaiheessa osallistumisilmoituksen tekijöiltä ei edellytetä tarjousta eikä minkäänlaista hintatietoa. Ratkaisuehdotuksen ei tule olla tarkka ja suuri osa nyt kysytyistä kysymyksistä on sellaisia, joihin annettavien vastausten on tarkoitus tarkentua neuvotteluvaiheessa. Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä haetaan parhaiten soveltuvaa ratkaisumallia ja sen luonteeseen kuuluu, että vaatimusmääritys tarkentuu lopulliseen tarjouspyyntöön. Kysymyskooste ja vastaukset on julkaistu Tekesin verkkosivuilla sekä lähetetty kysymyksiä esittäneille tarjoajille. 1. Kysymys: Liikevaihtovaatimus ehdokkaalle on vähintään 1 miljoonaa euroa/vuosi edelliseltä tilikaudelta." Voiko tämän liikevaihtovaatimuksen täyttää yhteisesti ryhmittymänä vai tuleeko jokaisella ryhmittymän yrityksellä täyttyä tämä vaatimus? Voidaanko huomioida konsortion yhteenlaskettu liikevaihto? Voiko tämän liikevaihtovaatimuksen täyttää yhdessä alihankkijoiden kanssa? Vastaus: Liikevaihtovaatimuksen voi täyttää yhteisesti ryhmittymänä tai konsortiona tai alihankkijoiden kanssa, joten pienilläkin yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Voiko Tekes laskea liikevaihtovaatimuksen euroon, jotta kilpailutukseen saavat osallistua tasapuolisesti myös pienemmät toimijat? Ehdottamallamme budjetilla toimintaedellytykset ovat millä tahansa pienelläkin yrityksellä eikä vain isoilla usean miljoonan liikevaihtoa tekevillä yhtiöillä. Liikevaihtovaatimuksenne rajoittaa kilpailua. Vastaus: Tekes ei voi laskea liikevaihtovaatimusta. Vähimmäisvaatimus on johdettu hankinnan arvioidusta kokonaisarvosta ja sen suhteesta ehdokkaan toimitusedellytyksiin. Liikevaihtovaatimuksen tarkoituksena on varmistaa ehdokkaan riittävä taloudellinen kyvykkyys. Onko edellisen tilikauden liikevaihtovaatimus ehdoton osallistumishakemukselle, tai voiko Vakuutus vähimmäismaatimukset.rtf -dokumenttiin merkitä tältä osin esim. rastilla ja kertoa todellisen liikevaihdon vuodelta 2013 (hiukan alle vaatimuksen). Vuoden 2014 liikevaihto voitaisiin myös mieltää perusteeksi hankkeen edetessä kevään puolelle? Vastaus: Vuoden 2013 liikevaihtovaatimus on ehdoton vähimmäisvaatimus.

2 2 (10) 2. Kysymys: Epäselvyys Henkilön taulukko.xlsx täyttämisessä. Tarkoitetaanko Organisaation nimi sarakkeella henkilön työnantajia, vai asiakasorganisaatioita (mahdollisesti eri työsuhteiden aikana) joille työskennellyt vaaditunlaisissa projekteissa? Rivejä on useita ja mahdollisuus myös lisätä niitä. Organisaation yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot pyydetään kuitenkin vain kerran. Miten siis toimitaan eri organisaatioiden yhteyshenkilöiden merkitsemisessä? Vastaus: Kustakin organisaatiosta lisätään taulukkoon ko. organisaation yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Henkilön taulukkoa on selkiytetty tältä osin, ja nettisivuilla on julkaistu henkilön taulukon päivitys. 3. Kysymys: Liite 5 Referenssit (DM ): Referenssin tulee olla alkanut aikaväliltä Tarkoittaako, että riittää että työ on alkanut, vai pitääkö olla käyttöönotettu tällä aikavälillä? Käykö referenssiksi myös sellainen, jossa on tehty isompi päivitys vaaditulla aikavälillä? Vastaus: Riittää, että työ on alkanut vaaditulla aikavälillä. Jos isompi päivitys tarkoittaa jonkun palvelun toteuttamista sellaisilla uusilla tavoilla ja työkaluilla, joita oletettavasti tullaan tarvitsemaan tai ehdotetaan käytettäväksi toteutuksessa, voidaan referenssi ottaa huomioon. 4. Kysymys: Liite 6 Henkilötaulukko (DM ): Päteekö sama sääntö kuin referensseihin, eli tulee olla ajalta aikaväliltä ? Vastaus: Toteutustiimin avainhenkilöiden kyvykkyyden vertailussa huomioitavaan työkokemukseen ei ole liitetty aikarajoitusta. 5. Kysymys: CV:tä ei huomioida vertailussa, mutta tuleeko CV:t lähettää osallistumishakemuksen mukana? Vastaus: CV:itä ei huomioida vertailussa eikä niitä tule lähettää osallistumishakemuksen mukana. 6. Kysymys: Voiko osallistumishakemukseen liittyviä asiakirjoja toimittaa muulla kielellä kuin suomeksi, esimerkiksi englanniksi? Mikä osa tarjousmateriaaleista voidaan toimittaa englannin kielellä? Vastaus: Osallistumishakemus toimitetaan suomen kielellä, ainoastaan järjestelmädokumentaatioon liittyvää materiaalia voi toimittaa englannin kielellä. Hankintamenettelyyn sisältyvät neuvottelut käydään suomen kielellä.

3 3 (10) 7. Kysymys: Miten kielitaitovaatimusta palvelun tuottamiseen tulkitaan, jos ydintiimin jäsenistä vain osa hallitsee suomen kielen? Vastaus: Kaikilta ehdokkaan tarjoamilta henkilöiltä ei vaadita suomen ja englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa, mutta ehdokkaan pitää pystyä tuottamaan palvelu sekä hyvällä suomen että englannin kielellä. 8. Kysymys: Onko EU-alueen ulkopuolisen yrityksen osallistumiselle tarjouskilpailuun erityisiä esteitä tai mahdollisia lisävaatimuksia? Vastaus: Ei ole. 9. Kysymys: Mikä on vuorovaikutuksen pääkieli? Vai onko vuorovaikutus tarkoitus mahdollistaa kaikilla kielillä? Vastaus: Vuorovaikutus voi tapahtua sekä suomen että englannin kielellä. 10. Kysymys: Tuleeko ratkaisun olla jatkossa monikielinen? Vastaus: Palvelu tulee tuottaa suomen ja englannin kielellä. Sopimukset tehdään suomen kielellä. Järjestelmädokumentaatio voidaan tuottaa englanniksi tai suomeksi. Järjestelmällä tulee olemaan sekä suomen- että englanninkielisiä käyttäjiä. 11. Kysymys: Onko osallistumispyyntöön liittyen tehty rajoituksia, tai vaateita mahdollisesti toteutettavien IT-palveluiden immateriaalioikeuksien osalta? Vastaus: Ei ole osallistumispyynnössä ilmoitettujen JIT-ehtojen lisäksi. 12. Kysymys: Osallistumispyyntö, s.5/12: 'Liittymistarpeet sopivalla tavalla kansallisen ennakoinnin tarpeisiin ja YritysSuomen tarjoamiin palveluihin'. Voiko tätä tarkentaa: minkä tyyppisiä tarpeita ja mitä palveluita tällä tarkoitetaan? Vastaus: Samaa tietoalustaa ja osin samaa tietoa käytetään myös kansallisessa ennakoinnissa. YritysSuomi palvelujen käyttäjinä on samoja yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöitä kuin Team Finland markkinoiden mahdollisuudet palvelulla. Palveluiden välille tarvitaan joustavuutta, yhteen toimivuutta ja mahdollisuuksia liittää uusia kokonaisuuksia. Yhteen toimivuus ja liittymistarpeet tarkentuvat neuvotteluissa. 13. Kysymys: Liittyykö tarjottuun ratkaisumalliin teknologisia rajoituksia? Voiko palvelun tuottamiseen käyttää pohjana valmista ohjelmistoratkaisua, jota sovitetaan asiakaskohtaisesti? Vastaus: Tiedossa olevat rajoitukset on kuvattu osallistumispyynnössä. Palvelun pohjana voi olla valmis ohjelmistoratkaisu. Neuvottelujen tarkoituksena on etsiä parasta mahdollista tapaa tuottaa palvelu.

4 4 (10) 14. Kysymys: Onko Tekesillä valmiiksi olemassa preferoitua järjestelmäalustaa? Oletetaanko, että palvelu toimii tarjoajan omalla alustalla? Vastaus: Ei ole preferoitua järjestelmäalustaa. Ei oleteta, että palvelu toimii tarjoajan omalla alustalla. Neuvottelujen tarkoituksena on etsiä parasta mahdollista tapaa tuottaa palvelu. 15. Kysymys: Onko järjestelmän tarkoitus olla toimittajan vai Tekesin palvelimella? Voidaanko käyttöpalvelut tarjota pilvialustalta (esim. Azure)? Vastaus: Ei ole määritelty, toimiiko järjestelmä toimittajan vai Tekesin palvelimella. Palvelu voidaan toimittaa pilvipalveluna. 16. Kysymys: Onko mahdollista että asiakas hankkii ratkaisun muodostavien tuotteiden ja palveluiden, esimerkiksi pilvipalveluiden, käyttöoikeudet itse suoraan ko. tuotteiden ja palveluiden toimittajilta? Vastaus: Neuvottelujen tarkoituksena on etsiä parasta mahdollista tapaa tuottaa palvelu, toteutuksen yksityiskohtia ei tässä vaiheessa haluta liikaa lukita. 17. Kysymys: Mitä olemassa olevia työkaluja on käytössä? Viittaamme kohtaan: Prosessien tukena hyödynnetään myös jo olemassa olevia tai mahdollisesti tulevaisuudessa hankittavia verkoston sisäisiä työkaluja, mm. pääasialliset verkoston sisäiset tiedonhallinnan ja työstämisen työkalut sekä esim. videoneuvotteluratkaisu. Vastaus: Team Finland organisaatioilla on käytössään useita sisäisiä tiedonhallinnan/raportoinnin ratkaisuja, joista voidaan tuottaa tietoa avoimelle tietoalustalle. Työkalujen tekniset yksityiskohdat selvitetään neuvottelumenettelyn edetessä. Pääasiallisesti tietoa tuotetaan suoraan viestintä- ja vuorovaikutusratkaisun avulla, joka on hankittavan palvelukokonaisuuden osa. 18. Kysymys: Onko Tekesillä käytössään jo valmiina lisenssejä esim. SQL Server - tietokantapalvelimelle tai jollekin yhteistyöalustalle (kuten esim. SharePoint 2013)? Vastaus: On käytössä, joskin tässä vaiheessa ei ole suunniteltu tullaanko tulevassa ratkaisussa mitenkään suoraan käyttämään minkään Team Finland organisaation mitään olemassa olevaa alustaa. 19. Kysymys: Mihin mahdollisiin järjestelmiin ratkaisu tullaan/voidaan integroida? Millaisia ulkoisia datalähteitä järjestelmään halutaan integroida ja millainen lukumäärä niitä on? Vastaus: Tietoalustan tarjoaja toimittaa viestintä- ja vuorovaikutusratkaisun, analysointi- ja visualisointiratkaisun ja kokonaisuus sisältää autentikointi- ja autorisointiratkaisun. Tarjoaja varmistaa ratkaisujen välisen integraation tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että ne muodostavat ehyen kokonaisuuden. Tietoalustan on voitava ottaa sisältöä vastaan sopivalla syöterajapinnalla.

5 5 (10) Ulkoisten datalähteiden määrää ei tässä vaiheessa voida arvioida. Suuri osa tiedosta syötetään Team Finland verkoston toimijoiden toimesta itse viestintä- ja vuorovaikutusratkaisun avulla. 20. Kysymys: Millaista integraatiomallia halutaan (esim. SSO, AD-yhteys)? Vastaus: Tarkentuu neuvotteluissa. 21. Kysymys: Sisältääkö hinta-arvio integraatiot vai integraatiorajapinnan? Vastaus: Hinta-arvio on hyvin karkea arvio toteutuksen suuruusluokasta. Tarvittavien integraatioiden määrä tarkentuu palvelun rakentamisen ja käytön aikana, joten niiden osalta hinta-arvio on kaikkein karkein. Korostettakoon, että ilmoittautumisvaiheessa ei millään lailla tarkastella hankinnan hintaa, arvio on tehty hankinnan suuruusluokan kuvaamiseksi. 22. Kysymys: Minimum Viable Product (MVP): a. Voisitteko tarkentaa, vastaavatko excelissä esitetyt vaatimukset Minimum Viable Productia (excelissä esitetyt vaatimukset = MVP)? b. Jos vastaavat, voidaanko MVP:n laajuudesta neuvotella? c. Onko esitetyistä vaatimuksista olemassa priorisointia, mitkä ovat pakollisia, mitä pitää olla käytössä heti esim. toukokuussa? Vastaus: Sanoisin vaikkapa näin: Tulevan ratkaisun avulla tulee voida toteuttaa toiminnalliset vaatimukset. Osallistumispyynnössä todettu MVP-ajattelu tarkoittaa tässä tapauksessa toteutuksen osittamista siten, että ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön toiminnallisuuksista vain tietty joukko, jonka avulla ratkaisu saadaan nopeasti tuotantoon. 23. Kysymys: Vaatimuksiin ja käyttötapauksiin liittyen: a. Käyttötapaus 3 ja 4 - alustan toimintoina webcasting, koontinäkymät, ovatko nämä myös katsottavissa alustan/välineen toiminnoiksi? b. Vaatimus Y1: Helppokäyttöisyys ilman koulutusta. Mille tasoille odotetaan, että ei tarvita koulutusta? Esim. onko ok, että ylläpitopuolen asioista tarvitaan kevyt koulutus? Vastaus: a. Koontinäkymän tarve on kuvattu liitteessä 4 (toiminnalliset vaatimukset, analysointi ja visualisointi). Se on yksi alustan toiminnallisuus. Webcasting on erillinen toiminnallisuus, joka voidaan integroida palveluun tarvittaessa mutta sitä ei ole mainittu erillisenä toiminnallisena vaatimuksena. b. Peruskäytön täytyy sujua ilman erillistä koulutusta. Helppokäyttöisyydessä painotetaan tiedon hyödyntäjän/käyttäjän kannalta käytettävyyden riittävää helppoutta. Ylläpidon osalta voidaan tarvita kevyt koulutus. Palvelun yksityiskohdat tarkentuvat neuvotteluissa ja esitetään tarkemmin lopullisessa tarjouspyynnössä.

6 24. Kysymys: Konsepti nojaa paljon ihmisten toimintaan järjestelmässä. Onko integraattorilla vastuu/tarkoitus miettiä ihmisten osallistuminen toimintaan? 6 (10) Vastaus: Henkilöiden osallistumista toimintaan on kuvattu osallistumispyynnössä ja se tarkentuu neuvotteluissa. 25. Kysymys: Miten vuorovaikutusta ja viestintää on tarkoitus ohjata ja fasilitoida? Onko tähän mietitty jo prosessia tai rooleja? Onko näitä tarkoitus miettiä toimituksen aikana? Vastaus: Vuorovaikutuksen ja viestinnän fasilitointi ja ohjaus on osa Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet kokonaisuuden toimintaa ja palvelumallia on suunniteltu ja toteutettu sekä kehitetään edelleen. Tietoalustan on tarkoitus tukea tätä palvelumallia, ja asia tarkentuu neuvotteluissa. 26. Kysymys: Minkälaisia SoMe-kanavia on mietitty otettavan mukaan Team Finland verkostoon? Onko tehty ennalta rajoituksia tai priorisointeja, mitä sosiaalisen median ympäristöjä saa tai voi olla käytössä käyttäjäverkostossa, tämän palvelun kattamissa palveluissa? Vastaus: SoMe-kanavien osalta ei ole tehty rajoituksia. 27. Kysymys: Onko seurantaa mietitty eteenpäin kanavana? Miten seurantaa on tarkoitus tehdä? (Kohta A7, liite 4)? Vastaus: Tietoalustalta vaaditaan mahdollisuutta seurata alustan käyttöä. Seurantaa käytetään palveluiden suunnittelussa. Palvelun yksityiskohdat tarkentuvat neuvotteluissa ja esitetään tarkemmin lopullisessa tarjouspyynnössä. 28. Kysymys: Onko työskentelyprosesseista tarkempia kuvauksia vai tuleeko ne miettiä ratkaisun toteutuksessa? Viittaamme kokonaisprosessin sisällä tapahtuviin työskentelymalleihin. Vastaus: Tietoalustaa ja sen mahdollistamia palveluita ja toimintaprosesseja tarkennetaan hankintaprosessin aikana. Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet -palvelun toimintamalleista on olemassa kuvauksia ja niitä tarkennetaan tietoalustan osalta hankintaprosessin aikana. 29. Kysymys: Mikä on järjestelmän käyttäjien kokonaismäärä? Mikä on alustava arvionne/tavoitteenne käyttömääristä (tai edes suuruusluokista) lähtötilanteessa, 1. vuoden aikana ja 5. vuoden aikana: a) Kumppanien ja loppuasiakkaiden käyttäjät (visits / month) b) Avoimen verkkosivuston kävijät (visits / week, page loads / week) Minkälaisia käyttäjämääriä (autentikoituneet käyttäjät ja anonyymit käyttäjät) järjestelmälle odotetaan? Käyttäjämäärien arviolla on vaikutus mahdollisiin lisenssikuluihin.

7 7 (10) Vastaus: Käyttäjämääriä tarkennetaan neuvotteluissa. Ratkaisun skaalautuvuus on tärkeää. Toivottavaa on, että hinnoittelumalli ei ole sidottu tarkkoihin käyttäjämääriin. Autentikoituneita käyttäjiä on rajatummin ja määrää voidaan arvioida hankintaprosessin edetessä, mutta tietoalustalla olevaa tietoa on voitava selata avoimesti, mikä on otettava huomioon hinnoittelumallissa. 30. Kysymys: Mikä on alustava arvionne käyttäjämääristä (siis nimetyistä henkilöistä, ei organisaatioyksiköiden lukumääristä): a) Team Finland verkoston (16 organisaatiota) käyttäjät b) Kumppanien ja loppuasiakkaiden käyttäjät c) Avoimen verkkosivuston kävijät (esim. visits /week; unique visitors / week) d) Analyytikot (henkilöt, jotka analysoivat dataa tietoalustan työkalujen avulla ja muodostavat raporttipohjia ja tilannekuvapohjia) e) Analytiikan (raporttien ja tilannekuvien) hyödyntäjät (ovatko nämä eri vai samoja henkilöitä kuin Team Finland verkoston käyttäjät?) Vastaus: Käyttäjämääriä tarkennetaan neuvotteluissa. Ratkaisun skaalautuvuus on tärkeää, Toivottavaa on, että hinnoittelumalli ei ole sidottu tarkkoihin käyttäjämääriin. Käyttäjiä ryhmissä a) ja d) on rajallinen määrä ja analytiikan hyödyntäjät ovat samoja henkilöitä kuin Team Finland verkoston käyttäjät. Tietoalustalla jaettava tieto tulee olemaan avointa, eli tiedon selaajia (ja kommentoijia) ei ole syytä rajata. 31. Kysymys: Halutaanko blogimahdollisuus myös muille käyttäjille, ei vain moderaattoreille? Vastaus: Todennäköisesti kyllä, tarkennetaan neuvotteluissa. 32. Kysymys: Onko mitään arviota tulevista tapahtumamääristä? Vastaus: Kysymyksestä ei selviä, mistä tapahtumista on kyse. Future Watch palvelun järjestämiä asiakastapahtumia, joista kerrotaan alustalla, järjestetään vuosittain kymmeniä. 33. Kysymys: Voiko tai tuleeko palvelun raportointi olla reaaliaikainen ja voiko se noudattaa Team Finland -ulkoasua? Vastaus: Ulkoasuvaatimukset tarkentuvat hankintaprosessin edetessä. Tietoalustan käyttöön liittyvä raportointitarve on mainittu liitteessä 4: A6 ja A7. Raportointitiedon on oltava saatavissa alustalta reaaliaikaisesti ja tarpeen vaatiessa (seurantatieto). 34. Kysymys: Voiko myös raportointi olla mobiiliresponsiivinen? Vastaus: Todennäköisesti kyllä, tarkennetaan neuvotteluissa. 35. Kysymys: Onko loppukäyttäjillä tarve mahdollistaa omien visualisointien/raporttien muodostaminen? Vastaus: Todennäköisesti kyllä, tarkennetaan neuvotteluissa.

8 8 (10) 36. Kysymys: Valmiin ohjelmiston kehittäminen tapahtuu sprinteissä, joiden lopputuloksena valmistuvat parannukset ja muutokset ajetaan kaikille asiakkaille samanaikaisesti pilvipalveluna tuotettavaan ohjelmistoon. Onko sprinttiperusteinen tuotekehitys Tekesille sopiva? Vastaus: Kyllä. 37. Kysymys: Onko toimittajan tuki ratkaisun operointivaiheessa (ensimmäisen tuotantoon oton jälkeen) puhtaasti ratkaisun jatkokehitystä vai tämän lisäksi jatkuvaa palvelua esim. käyttäjätukea? Vastaus: Toivottavaa on, että toimittajan tuki on ratkaisun operointivaiheessa jatkokehitystä sekä teknisten vikatilanteiden hoitamista. Järjestelmän pitäisi olla niin helppokäyttöinen että esim. käyttäjätukea ei tarvita. Tarkennetaan neuvotteluissa. 38. Kysymys: Tarvitaanko globaali loppukäyttäjätuki? Vastaus: Käyttäjiä on eri puolilla maailmaa. Järjestelmän pitäisi olla niin helppokäyttöinen, että käyttäjätukea ei tarvita. 39. Kysymys: Toiminnalliset vaatimukset on kuvattu hyvin ylätasolla, onko näistä tarkempaa kuvausta? Vastaus: Tarkennetaan neuvotteluissa. 40. Kysymys: Liite 4 Toiminnalliset vaatimukset (DM )Vaatimuksenne koskien seuraavia: Ratkaisu kytkettävissä Team Finland verkoston organisaatioiden käyttäjänhallintaan Mahdollisuus kutsua käyttäjiä ratkaisuun esimerkiksi massasähköpostien tai vastaavien toiminnallisuuksien avulla Mahdollisuus hyödyntää laajasti käytettyjä julkisia autentikointimekanismejä käyttäjänhallintaan ja ratkaisuun kirjautumiseen Mitä teknologioita on käytetty Team Finland verkoston organisaatioiden käyttäjähallinnassa ja miten ne ovat integroitavissa toimitettavaan palveluun? Mitä sisältää laajasti käytetyt julkiset autentikointimekanismit? Vetuma, VIRTU, muita? Vastaus: Ehdokas voi esittää ratkaisuehdotuksia. Tarkennetaan neuvotteluissa. 41. Kysymys: Toiminnallisissa vaatimuksissa mainittiin Tuki varsinkin strukturoimattoman datan (teksti) analysointiin. Voisitteko täsmentää tarkemmin mitä tarpeita strukturoimattoman datan analysointiin liittyy? Vastaus: Ehdokas voi esittää ratkaisuehdotuksia. Tarkennetaan neuvotteluissa.

9 42. Kysymys: Missä formaateissa julkinen hallinto tuottaa ennakointitietoa? 9 (10) Vastaus: Esimerkiksi tekstimuotoiset dokumentit eri formaateissa, diaesitykset sekä videotallenteet. Tarkennetaan neuvotteluissa. 43. Kysymys: Voisitteko arvioida tietomäärien suuruusluokkia edes karkeasti tietolähteiden perusteella? Vastaus: Karkea arvio tietomääristä vuosittain: satoja signaaleja, kymmeniä diaesityksiä ja kymmeniä raportteja. Asiaa tarkennetaan neuvotteluissa. 44. Kysymys: Onko haettavan taustatiedon lähteistä rajapintakuvausta tai muuta tarkempaa luetteloa? Vastaus: Ei ole. 45. Kysymys: Liite 3. Käyttötapaukset dokumentissa oli kuvattuna käyttötapauksia, joissa data-analyysi vaikutti olevan kohtuullisen perinteistä markkina-analyysia (ihmisten ja think tank:ien tekemää) ryyditettynä rajallisen määrän joukkoistamisella sekä automaattisesti tehtävällä kategorisoinnilla. a) ymmärsimmekö oikein? b) onko jo nyt suunnitteilla jokin lähestymistapa, missä analysoitavan datan määrä on niin valtava, että ihmistyönä sen analysoiminen ja johtopäätösten/suositusten tekeminen olisi mahdotonta? Vastaus: a) Osittain, mutta liitteessä 3 käsiteltiin vain käyttötapauksia, ei koko prosessia, mihin kuuluu luonnollisesti erilaisia menetelmiä tiedon analysoimiseen ja jalostamiseen. b) Ei, mutta kehitettävän ratkaisun on tarkoitus olla ihmistyön tukena. Datan/tiedon analytiikka ja visualisointi on jäsentävässä ja havainnollistavassa roolissa. 46. Kysymys: Osallistumispyyntö-dokumentissa, kohta 3. Hankinnan kohde ja laajuus on maininta voivat osallistua tarvittaessa etäyhteyksin vuorovaikutteisiin keskustelutilaisuksiin Kuuluuko tähän tarvittava viestinvälitysjärjestelmä (esim. Skype, MS Live meeting, Cisco AnyConnect, yms.) hankinnan kohteeseen? Vastaus: Viestinvälitysjärjestelmä ei kuulu hankinnan kohteeseen. 47. Kysymys: Millaisella aikataululla on tavoite päästä tuotantokäyttöön Vastaus: Sopimus on tarkoitus solmia toukokuussa, jonka jälkeen työ alkaa. Tavoitteena on päästä tuotantokäyttöön mahdollisimman pian. Osallistumispyynnössä todettu MVP-ajattelu tarkoittaa tässä tapauksessa toteutuksen osittamista siten, että ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön toiminnallisuuksista vain tietty joukko, jonka avulla ratkaisu saadaan nopeasti tuotantoon. Tuotantokäyttö ja mahdollinen jatkokehitys tarkennetaan neuvotteluissa.

10 10 (10) Soile Ollila asiantuntija Eero Silvennoinen kehitysjohtaja Harri Eskola tietohallintojohtaja

Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 12.

Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 12. 1 (5) Perustietotekniikkapalvelujen hankinta Asianumero 4911/02.08.00/2012 Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään 14.12.2012 klo 12.00

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin Apotti-hanke Hankintailmoitus ja pyyntö osallistumishakemuksen jättämiseen Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin 20.9.2013 Kohta: Hankintayksiköt Aihe: KL-Kuntahankinnat Oy:n rooli Hankkeessa

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Osallistumispyyntö kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta

Osallistumispyyntö kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta 20.11.2014 1111 DM 1365356 11/25/2014 Osallistumispyyntö kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Raportointialustan kilpailutus 1 (6) Hankintayksikkö 10.5.2016 Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Voiko järjestelmää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA. Liite 2 Ehdokkaan referenssit

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA. Liite 2 Ehdokkaan referenssit KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA Liite 2 Ehdokkaan referenssit EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Yrityksen nimi Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelin ja sähköposti Kohta

Lisätiedot

Allu-tapahtumanhallintajärjestelmä

Allu-tapahtumanhallintajärjestelmä -tapahtumanhallintajärjestelmä Tarjousten pisteytyskriteerit Pisteet lasketaan tiedonkeruutaulukkoon (LIITE 16) ilmoitettujen tietojen perusteella. Pisteytys painotetaan seuraavasti: 25 %: Rakentamisen

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

Tietokantakumppani migrointi-, asiantuntija- ja tuotetukitarpeisiin sekä DBaaS palveluiden kartoitus

Tietokantakumppani migrointi-, asiantuntija- ja tuotetukitarpeisiin sekä DBaaS palveluiden kartoitus Pyyntö 1 (7) Tietopyyntö Tietokantakumppani migrointi-, asiantuntija- ja tuotetukitarpeisiin sekä DBaaS palveluiden kartoitus Pyyntö 2 (7) Sisällys 1 Tausta... 3 2 Hankinta, johon tietopyyntö liittyy...

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

2 Tarjouskilpailujen haku

2 Tarjouskilpailujen haku 2 Tarjouskilpailujen haku Tarjouskilpailuja voi hakea seuraavilla hakukriteereillä: neuvoston viite (esimerkiksi: UCA 140/07) tarjouskilpailun kohteen kuvaus (esimerkiksi: puhelininfrastruktuuri) EU:n

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016 Suomi.fipalvelutietovaranto Palvelulupaus 5.4.2016 Sisältö Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa? Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto ei tarjoa? Nykytilanne Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittämisen

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset on julkaistu tarjouspyynnön sivulla

Kysymykset ja vastaukset on julkaistu tarjouspyynnön sivulla 1 (6) TEKESIN ASIAKASKOKEMUKSEN JA ASIAKASKESKEISEN TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnössä asetettuun määräaikaan, 7.11.2014,mennessä saapui yhteensä 29 kysymystä. Ohessa

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (6) 4 Hankintakeskus, puhepalveluiden kilpailutus HEL 2016-000504 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä TeliaSonera Finland Oyj:n tarjouksen

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen.

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen. Kysymykset ja vastaukset 1) Kysymys: Mitä suunnittelutyön sisällöllä tarkoitetaan? Riittääkö pelkkä tuntihinta, tai kaivataanko esimerkiksi esimerkkejä eri töiden arvioidusta työajasta tai työprosessista

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Osallistumispyyntö Julkinen 65/25/ DM

Osallistumispyyntö Julkinen 65/25/ DM Osallistumispyyntö kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box 69, FI-00101 Helsinki,

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Palveluväylä tuotantoon! Marraskuun KaPA-päivä 26.11.2015. Kehittämispäällikkö Pauli Kartano / VM Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK

Palveluväylä tuotantoon! Marraskuun KaPA-päivä 26.11.2015. Kehittämispäällikkö Pauli Kartano / VM Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK Palveluväylä tuotantoon! Marraskuun KaPA-päivä 26.11.2015 Kehittämispäällikkö Pauli Kartano / VM Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK Palveluväylän tuotantokäyttö alkoi 18.11 Sitä edelsivät: º Viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta

Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta Esityksen sisältö: HS-Veden esittely aluesaneeraushankkeiden taustaa kilpailutusmenettelyt aluesaneeraushankkeiden ominaispiirteitä HS-Veden aluesaneeraushankkeet

Lisätiedot

Olemassa olevien laitteiden korvaamisen lisäksi tulevan sopimuskauden aikana voidaan hankkia myös muita vastaavia tallennusjärjestelmiä.

Olemassa olevien laitteiden korvaamisen lisäksi tulevan sopimuskauden aikana voidaan hankkia myös muita vastaavia tallennusjärjestelmiä. TARJOUSPYYNTÖ 26.10.2012 Puitejärjestely moniprotokollatallennusjärjestelmästä ja siihen liittyvistä palveluista (Dnro D1238/2/31/2012) Jyväskylän yliopisto (JY) pyytää tarjoustanne moniprotokollatallennusjärjestelmästä

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena?

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena? Tarjouspyyntö UUDELY/5434/2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJOUSPYYNTÖ UUSIMAA KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen:

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: Inkoon sataman ja rannan suunnittelu sekä asemakaavoitus Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: 1. Ote tarjouspyynnöstä: Pyydämme

Lisätiedot

Vastaukset tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin

Vastaukset tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin Asianhallinnan tarjouspyyntö Dnro 3356/1/14 Laatija: Janne Madetoja Dnro 3356/1/14 2 (9) 1. Johdanto Tässä dokumentissa vastataan tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä esitettyihin kysymyksiin. Kysymyksiä

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. TARJOUSPYYNTÖ: LAIHIAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimi,tilakeskusliikelaitos : Espoon sairaala Jorviin, uudisrakennus ja 5-15 vuoden ylläpito

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimi,tilakeskusliikelaitos : Espoon sairaala Jorviin, uudisrakennus ja 5-15 vuoden ylläpito Page 1 of 7 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Espoon kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimi,tilakeskusliikelaitos : Espoon sairaala Jorviin,

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

MHS 7/2016 Asia nro 115

MHS 7/2016 Asia nro 115 Muistio 1 (5) 21.1.2013 179/2016 MHS 7/2016 Asia nro 115 Tarjousten arviointi ja vertailu: Uudenmaan liiton ICT-palvelujen kilpailutus vuosille 2017-2018 Tarjouskilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Iisalmen kaupungin terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmän hankintaa. Ehdokas osallistuu hankintamenettelyyn täyttämällä osallistumispyynnön liitteenä 1 toimitetun osallistumishakemuslomakkeen

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Vastaukset maanantaihin klo mennessä toimitettuihin kysymyksiin ja täsmennykset tarjouspyyntömateriaaleihin:

Vastaukset maanantaihin klo mennessä toimitettuihin kysymyksiin ja täsmennykset tarjouspyyntömateriaaleihin: Urjalan yhtenäiskoulun luonnontieteiden opetusvälineiden hankinta 19.10.2016 Vastaukset maanantaihin 17.10.2016 klo 16.00 mennessä toimitettuihin kysymyksiin ja täsmennykset tarjouspyyntömateriaaleihin:

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Esityksen agenda. Antti Ylä-Jarkko. Listoille. Tavoitteen sparraus. 1. Ammattimaisen hankinnan knopit. Menetelmän valinta. Ekosysteemi.

Esityksen agenda. Antti Ylä-Jarkko. Listoille. Tavoitteen sparraus. 1. Ammattimaisen hankinnan knopit. Menetelmän valinta. Ekosysteemi. Esityksen agenda Listoille 1. Ammattimaisen hankinnan knopit Tavoitteen sparraus Menetelmän valinta Ekosysteemi Sika säkissä Henkireiät 2. Kustannustenhallinnan knopit Toimittajaohjaus Sopimukset Osaamisen

Lisätiedot

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Tutkimuksen tietoaineistot 2014-2017 Keskeinen tavoite edistää sähköisten tutkimusaineistojen hyödyntämistä,

Lisätiedot

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEINFO

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEINFO OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEINFO 2.12.2013 Oulun seudun joukkoliikenneinfo Sivu 1 / 13 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Hankintayksikkö 2 3 Hankinnan kohde 2 4 Hankintamenettely 4 5 Sopimuskausi ja ehdot 9 6 Osa-

Lisätiedot

Junaliikennöinnin veturien suunnittelu- ja ohjaustietojärjestelmä.

Junaliikennöinnin veturien suunnittelu- ja ohjaustietojärjestelmä. Junaliikennöinnin veturien suunnittelu- ja ohjaustietojärjestelmä. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34789892.aspx Ulkoinen hankinta ID 212839-2012 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Tuotevastaava Jyrki Lehtonen & Projektipäällikkö Jouni Tiainen, Valtori Valtio Expo 17.5.2016 Päätelaitepalvelu VALTTI Tuotevastaava Jyrki

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVA KOULUTUS POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuksen nimi ja koulutuskuvauksen numero

LIITE 2 HANKITTAVA KOULUTUS POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuksen nimi ja koulutuskuvauksen numero LIITE 2 HANKITTAVA KOULUTUS POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuksen nimi ja koulutuskuvauksen numero AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat Laajuus (otp) Ammattinumero Paikkakunta Aloitusajankohta

Lisätiedot

TeliaSonera Identity and Access Management

TeliaSonera Identity and Access Management TeliaSonera Identity and Access Management 22.10.2009 EMC Forum Juha Arjoranta 1 TeliaSonera Identity and Access Management Alustus käyttövaltuushallintaan IAM kokonaisratkaisun elementit Nykytilaa ja

Lisätiedot

Verkoston tilanneanalyysi

Verkoston tilanneanalyysi Verkoston tilanneanalyysi 1. Analyysista vastaava kertoo verkostolaiselle, mistä analyysissa on kysymys miksi se tehdään antaa ohjeet täyttämiseen. 2. Jokainen verkoston jäsen vastaa asteikkoon oman näkemyksensä

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Ebax Edujee toiminta- ja organisointimallit. Tuomo Paakkanen

Ebax Edujee toiminta- ja organisointimallit. Tuomo Paakkanen Ebax Edujee toiminta- ja organisointimallit Tuomo Paakkanen 3.1.2012 Toiminta- ja organisointimallit Tavoitteena arvioida palvelua erilaisista näkökulmista. Aihealueen teoriat ja käytännöt. Organisointimallit:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Palvelut asiakaslähtöisiksi

Palvelut asiakaslähtöisiksi Palvelut asiakaslähtöisiksi 2 Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeet 01/2017 Budjetti vahvistetaan vuositasolla Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit - asiakas keskiöön Valtio,

Lisätiedot

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa Terveysosasto Dnro 16/331/2014 Kuntoutusryhmä 18.3.2014 Kelan kuntoutuksena toteutettava vaikeavammaisen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus (neurologinen, tules- ja reuma- ja yleispalvelulinjat)

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tarjouspyyntö 1 (5) NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen numeerisen pohjakartan

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) 5 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaa koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen HEL 2015-003057 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Arkistolaitos REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Ohje v. 1.0 (16.10.2012) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä OHJEET TARJOAJALLE - Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot