Osallistumispyyntö: Team Finland markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistumispyyntö: Team Finland markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta, 21.11.2014"

Transkriptio

1 1 (10) Osallistumispyyntö: Team Finland markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta, KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Kysymyksiä saapui mennessä tarjouspyynnön johdosta yhteensä 65 kpl. Alla esitetään yhteenveto kysymyksistä ja annetaan niihin vastaukset. Kysymyksistä on poistettu viitteet kysyjään ja tämän edustamaan organisaatioon. Saman aihepiirin kysymyksiä on yhdistelty. Hankinnan tässä vaiheessa osallistumisilmoituksen tekijöiltä ei edellytetä tarjousta eikä minkäänlaista hintatietoa. Ratkaisuehdotuksen ei tule olla tarkka ja suuri osa nyt kysytyistä kysymyksistä on sellaisia, joihin annettavien vastausten on tarkoitus tarkentua neuvotteluvaiheessa. Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä haetaan parhaiten soveltuvaa ratkaisumallia ja sen luonteeseen kuuluu, että vaatimusmääritys tarkentuu lopulliseen tarjouspyyntöön. Kysymyskooste ja vastaukset on julkaistu Tekesin verkkosivuilla sekä lähetetty kysymyksiä esittäneille tarjoajille. 1. Kysymys: Liikevaihtovaatimus ehdokkaalle on vähintään 1 miljoonaa euroa/vuosi edelliseltä tilikaudelta." Voiko tämän liikevaihtovaatimuksen täyttää yhteisesti ryhmittymänä vai tuleeko jokaisella ryhmittymän yrityksellä täyttyä tämä vaatimus? Voidaanko huomioida konsortion yhteenlaskettu liikevaihto? Voiko tämän liikevaihtovaatimuksen täyttää yhdessä alihankkijoiden kanssa? Vastaus: Liikevaihtovaatimuksen voi täyttää yhteisesti ryhmittymänä tai konsortiona tai alihankkijoiden kanssa, joten pienilläkin yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Voiko Tekes laskea liikevaihtovaatimuksen euroon, jotta kilpailutukseen saavat osallistua tasapuolisesti myös pienemmät toimijat? Ehdottamallamme budjetilla toimintaedellytykset ovat millä tahansa pienelläkin yrityksellä eikä vain isoilla usean miljoonan liikevaihtoa tekevillä yhtiöillä. Liikevaihtovaatimuksenne rajoittaa kilpailua. Vastaus: Tekes ei voi laskea liikevaihtovaatimusta. Vähimmäisvaatimus on johdettu hankinnan arvioidusta kokonaisarvosta ja sen suhteesta ehdokkaan toimitusedellytyksiin. Liikevaihtovaatimuksen tarkoituksena on varmistaa ehdokkaan riittävä taloudellinen kyvykkyys. Onko edellisen tilikauden liikevaihtovaatimus ehdoton osallistumishakemukselle, tai voiko Vakuutus vähimmäismaatimukset.rtf -dokumenttiin merkitä tältä osin esim. rastilla ja kertoa todellisen liikevaihdon vuodelta 2013 (hiukan alle vaatimuksen). Vuoden 2014 liikevaihto voitaisiin myös mieltää perusteeksi hankkeen edetessä kevään puolelle? Vastaus: Vuoden 2013 liikevaihtovaatimus on ehdoton vähimmäisvaatimus.

2 2 (10) 2. Kysymys: Epäselvyys Henkilön taulukko.xlsx täyttämisessä. Tarkoitetaanko Organisaation nimi sarakkeella henkilön työnantajia, vai asiakasorganisaatioita (mahdollisesti eri työsuhteiden aikana) joille työskennellyt vaaditunlaisissa projekteissa? Rivejä on useita ja mahdollisuus myös lisätä niitä. Organisaation yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot pyydetään kuitenkin vain kerran. Miten siis toimitaan eri organisaatioiden yhteyshenkilöiden merkitsemisessä? Vastaus: Kustakin organisaatiosta lisätään taulukkoon ko. organisaation yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Henkilön taulukkoa on selkiytetty tältä osin, ja nettisivuilla on julkaistu henkilön taulukon päivitys. 3. Kysymys: Liite 5 Referenssit (DM ): Referenssin tulee olla alkanut aikaväliltä Tarkoittaako, että riittää että työ on alkanut, vai pitääkö olla käyttöönotettu tällä aikavälillä? Käykö referenssiksi myös sellainen, jossa on tehty isompi päivitys vaaditulla aikavälillä? Vastaus: Riittää, että työ on alkanut vaaditulla aikavälillä. Jos isompi päivitys tarkoittaa jonkun palvelun toteuttamista sellaisilla uusilla tavoilla ja työkaluilla, joita oletettavasti tullaan tarvitsemaan tai ehdotetaan käytettäväksi toteutuksessa, voidaan referenssi ottaa huomioon. 4. Kysymys: Liite 6 Henkilötaulukko (DM ): Päteekö sama sääntö kuin referensseihin, eli tulee olla ajalta aikaväliltä ? Vastaus: Toteutustiimin avainhenkilöiden kyvykkyyden vertailussa huomioitavaan työkokemukseen ei ole liitetty aikarajoitusta. 5. Kysymys: CV:tä ei huomioida vertailussa, mutta tuleeko CV:t lähettää osallistumishakemuksen mukana? Vastaus: CV:itä ei huomioida vertailussa eikä niitä tule lähettää osallistumishakemuksen mukana. 6. Kysymys: Voiko osallistumishakemukseen liittyviä asiakirjoja toimittaa muulla kielellä kuin suomeksi, esimerkiksi englanniksi? Mikä osa tarjousmateriaaleista voidaan toimittaa englannin kielellä? Vastaus: Osallistumishakemus toimitetaan suomen kielellä, ainoastaan järjestelmädokumentaatioon liittyvää materiaalia voi toimittaa englannin kielellä. Hankintamenettelyyn sisältyvät neuvottelut käydään suomen kielellä.

3 3 (10) 7. Kysymys: Miten kielitaitovaatimusta palvelun tuottamiseen tulkitaan, jos ydintiimin jäsenistä vain osa hallitsee suomen kielen? Vastaus: Kaikilta ehdokkaan tarjoamilta henkilöiltä ei vaadita suomen ja englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa, mutta ehdokkaan pitää pystyä tuottamaan palvelu sekä hyvällä suomen että englannin kielellä. 8. Kysymys: Onko EU-alueen ulkopuolisen yrityksen osallistumiselle tarjouskilpailuun erityisiä esteitä tai mahdollisia lisävaatimuksia? Vastaus: Ei ole. 9. Kysymys: Mikä on vuorovaikutuksen pääkieli? Vai onko vuorovaikutus tarkoitus mahdollistaa kaikilla kielillä? Vastaus: Vuorovaikutus voi tapahtua sekä suomen että englannin kielellä. 10. Kysymys: Tuleeko ratkaisun olla jatkossa monikielinen? Vastaus: Palvelu tulee tuottaa suomen ja englannin kielellä. Sopimukset tehdään suomen kielellä. Järjestelmädokumentaatio voidaan tuottaa englanniksi tai suomeksi. Järjestelmällä tulee olemaan sekä suomen- että englanninkielisiä käyttäjiä. 11. Kysymys: Onko osallistumispyyntöön liittyen tehty rajoituksia, tai vaateita mahdollisesti toteutettavien IT-palveluiden immateriaalioikeuksien osalta? Vastaus: Ei ole osallistumispyynnössä ilmoitettujen JIT-ehtojen lisäksi. 12. Kysymys: Osallistumispyyntö, s.5/12: 'Liittymistarpeet sopivalla tavalla kansallisen ennakoinnin tarpeisiin ja YritysSuomen tarjoamiin palveluihin'. Voiko tätä tarkentaa: minkä tyyppisiä tarpeita ja mitä palveluita tällä tarkoitetaan? Vastaus: Samaa tietoalustaa ja osin samaa tietoa käytetään myös kansallisessa ennakoinnissa. YritysSuomi palvelujen käyttäjinä on samoja yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöitä kuin Team Finland markkinoiden mahdollisuudet palvelulla. Palveluiden välille tarvitaan joustavuutta, yhteen toimivuutta ja mahdollisuuksia liittää uusia kokonaisuuksia. Yhteen toimivuus ja liittymistarpeet tarkentuvat neuvotteluissa. 13. Kysymys: Liittyykö tarjottuun ratkaisumalliin teknologisia rajoituksia? Voiko palvelun tuottamiseen käyttää pohjana valmista ohjelmistoratkaisua, jota sovitetaan asiakaskohtaisesti? Vastaus: Tiedossa olevat rajoitukset on kuvattu osallistumispyynnössä. Palvelun pohjana voi olla valmis ohjelmistoratkaisu. Neuvottelujen tarkoituksena on etsiä parasta mahdollista tapaa tuottaa palvelu.

4 4 (10) 14. Kysymys: Onko Tekesillä valmiiksi olemassa preferoitua järjestelmäalustaa? Oletetaanko, että palvelu toimii tarjoajan omalla alustalla? Vastaus: Ei ole preferoitua järjestelmäalustaa. Ei oleteta, että palvelu toimii tarjoajan omalla alustalla. Neuvottelujen tarkoituksena on etsiä parasta mahdollista tapaa tuottaa palvelu. 15. Kysymys: Onko järjestelmän tarkoitus olla toimittajan vai Tekesin palvelimella? Voidaanko käyttöpalvelut tarjota pilvialustalta (esim. Azure)? Vastaus: Ei ole määritelty, toimiiko järjestelmä toimittajan vai Tekesin palvelimella. Palvelu voidaan toimittaa pilvipalveluna. 16. Kysymys: Onko mahdollista että asiakas hankkii ratkaisun muodostavien tuotteiden ja palveluiden, esimerkiksi pilvipalveluiden, käyttöoikeudet itse suoraan ko. tuotteiden ja palveluiden toimittajilta? Vastaus: Neuvottelujen tarkoituksena on etsiä parasta mahdollista tapaa tuottaa palvelu, toteutuksen yksityiskohtia ei tässä vaiheessa haluta liikaa lukita. 17. Kysymys: Mitä olemassa olevia työkaluja on käytössä? Viittaamme kohtaan: Prosessien tukena hyödynnetään myös jo olemassa olevia tai mahdollisesti tulevaisuudessa hankittavia verkoston sisäisiä työkaluja, mm. pääasialliset verkoston sisäiset tiedonhallinnan ja työstämisen työkalut sekä esim. videoneuvotteluratkaisu. Vastaus: Team Finland organisaatioilla on käytössään useita sisäisiä tiedonhallinnan/raportoinnin ratkaisuja, joista voidaan tuottaa tietoa avoimelle tietoalustalle. Työkalujen tekniset yksityiskohdat selvitetään neuvottelumenettelyn edetessä. Pääasiallisesti tietoa tuotetaan suoraan viestintä- ja vuorovaikutusratkaisun avulla, joka on hankittavan palvelukokonaisuuden osa. 18. Kysymys: Onko Tekesillä käytössään jo valmiina lisenssejä esim. SQL Server - tietokantapalvelimelle tai jollekin yhteistyöalustalle (kuten esim. SharePoint 2013)? Vastaus: On käytössä, joskin tässä vaiheessa ei ole suunniteltu tullaanko tulevassa ratkaisussa mitenkään suoraan käyttämään minkään Team Finland organisaation mitään olemassa olevaa alustaa. 19. Kysymys: Mihin mahdollisiin järjestelmiin ratkaisu tullaan/voidaan integroida? Millaisia ulkoisia datalähteitä järjestelmään halutaan integroida ja millainen lukumäärä niitä on? Vastaus: Tietoalustan tarjoaja toimittaa viestintä- ja vuorovaikutusratkaisun, analysointi- ja visualisointiratkaisun ja kokonaisuus sisältää autentikointi- ja autorisointiratkaisun. Tarjoaja varmistaa ratkaisujen välisen integraation tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että ne muodostavat ehyen kokonaisuuden. Tietoalustan on voitava ottaa sisältöä vastaan sopivalla syöterajapinnalla.

5 5 (10) Ulkoisten datalähteiden määrää ei tässä vaiheessa voida arvioida. Suuri osa tiedosta syötetään Team Finland verkoston toimijoiden toimesta itse viestintä- ja vuorovaikutusratkaisun avulla. 20. Kysymys: Millaista integraatiomallia halutaan (esim. SSO, AD-yhteys)? Vastaus: Tarkentuu neuvotteluissa. 21. Kysymys: Sisältääkö hinta-arvio integraatiot vai integraatiorajapinnan? Vastaus: Hinta-arvio on hyvin karkea arvio toteutuksen suuruusluokasta. Tarvittavien integraatioiden määrä tarkentuu palvelun rakentamisen ja käytön aikana, joten niiden osalta hinta-arvio on kaikkein karkein. Korostettakoon, että ilmoittautumisvaiheessa ei millään lailla tarkastella hankinnan hintaa, arvio on tehty hankinnan suuruusluokan kuvaamiseksi. 22. Kysymys: Minimum Viable Product (MVP): a. Voisitteko tarkentaa, vastaavatko excelissä esitetyt vaatimukset Minimum Viable Productia (excelissä esitetyt vaatimukset = MVP)? b. Jos vastaavat, voidaanko MVP:n laajuudesta neuvotella? c. Onko esitetyistä vaatimuksista olemassa priorisointia, mitkä ovat pakollisia, mitä pitää olla käytössä heti esim. toukokuussa? Vastaus: Sanoisin vaikkapa näin: Tulevan ratkaisun avulla tulee voida toteuttaa toiminnalliset vaatimukset. Osallistumispyynnössä todettu MVP-ajattelu tarkoittaa tässä tapauksessa toteutuksen osittamista siten, että ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön toiminnallisuuksista vain tietty joukko, jonka avulla ratkaisu saadaan nopeasti tuotantoon. 23. Kysymys: Vaatimuksiin ja käyttötapauksiin liittyen: a. Käyttötapaus 3 ja 4 - alustan toimintoina webcasting, koontinäkymät, ovatko nämä myös katsottavissa alustan/välineen toiminnoiksi? b. Vaatimus Y1: Helppokäyttöisyys ilman koulutusta. Mille tasoille odotetaan, että ei tarvita koulutusta? Esim. onko ok, että ylläpitopuolen asioista tarvitaan kevyt koulutus? Vastaus: a. Koontinäkymän tarve on kuvattu liitteessä 4 (toiminnalliset vaatimukset, analysointi ja visualisointi). Se on yksi alustan toiminnallisuus. Webcasting on erillinen toiminnallisuus, joka voidaan integroida palveluun tarvittaessa mutta sitä ei ole mainittu erillisenä toiminnallisena vaatimuksena. b. Peruskäytön täytyy sujua ilman erillistä koulutusta. Helppokäyttöisyydessä painotetaan tiedon hyödyntäjän/käyttäjän kannalta käytettävyyden riittävää helppoutta. Ylläpidon osalta voidaan tarvita kevyt koulutus. Palvelun yksityiskohdat tarkentuvat neuvotteluissa ja esitetään tarkemmin lopullisessa tarjouspyynnössä.

6 24. Kysymys: Konsepti nojaa paljon ihmisten toimintaan järjestelmässä. Onko integraattorilla vastuu/tarkoitus miettiä ihmisten osallistuminen toimintaan? 6 (10) Vastaus: Henkilöiden osallistumista toimintaan on kuvattu osallistumispyynnössä ja se tarkentuu neuvotteluissa. 25. Kysymys: Miten vuorovaikutusta ja viestintää on tarkoitus ohjata ja fasilitoida? Onko tähän mietitty jo prosessia tai rooleja? Onko näitä tarkoitus miettiä toimituksen aikana? Vastaus: Vuorovaikutuksen ja viestinnän fasilitointi ja ohjaus on osa Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet kokonaisuuden toimintaa ja palvelumallia on suunniteltu ja toteutettu sekä kehitetään edelleen. Tietoalustan on tarkoitus tukea tätä palvelumallia, ja asia tarkentuu neuvotteluissa. 26. Kysymys: Minkälaisia SoMe-kanavia on mietitty otettavan mukaan Team Finland verkostoon? Onko tehty ennalta rajoituksia tai priorisointeja, mitä sosiaalisen median ympäristöjä saa tai voi olla käytössä käyttäjäverkostossa, tämän palvelun kattamissa palveluissa? Vastaus: SoMe-kanavien osalta ei ole tehty rajoituksia. 27. Kysymys: Onko seurantaa mietitty eteenpäin kanavana? Miten seurantaa on tarkoitus tehdä? (Kohta A7, liite 4)? Vastaus: Tietoalustalta vaaditaan mahdollisuutta seurata alustan käyttöä. Seurantaa käytetään palveluiden suunnittelussa. Palvelun yksityiskohdat tarkentuvat neuvotteluissa ja esitetään tarkemmin lopullisessa tarjouspyynnössä. 28. Kysymys: Onko työskentelyprosesseista tarkempia kuvauksia vai tuleeko ne miettiä ratkaisun toteutuksessa? Viittaamme kokonaisprosessin sisällä tapahtuviin työskentelymalleihin. Vastaus: Tietoalustaa ja sen mahdollistamia palveluita ja toimintaprosesseja tarkennetaan hankintaprosessin aikana. Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet -palvelun toimintamalleista on olemassa kuvauksia ja niitä tarkennetaan tietoalustan osalta hankintaprosessin aikana. 29. Kysymys: Mikä on järjestelmän käyttäjien kokonaismäärä? Mikä on alustava arvionne/tavoitteenne käyttömääristä (tai edes suuruusluokista) lähtötilanteessa, 1. vuoden aikana ja 5. vuoden aikana: a) Kumppanien ja loppuasiakkaiden käyttäjät (visits / month) b) Avoimen verkkosivuston kävijät (visits / week, page loads / week) Minkälaisia käyttäjämääriä (autentikoituneet käyttäjät ja anonyymit käyttäjät) järjestelmälle odotetaan? Käyttäjämäärien arviolla on vaikutus mahdollisiin lisenssikuluihin.

7 7 (10) Vastaus: Käyttäjämääriä tarkennetaan neuvotteluissa. Ratkaisun skaalautuvuus on tärkeää. Toivottavaa on, että hinnoittelumalli ei ole sidottu tarkkoihin käyttäjämääriin. Autentikoituneita käyttäjiä on rajatummin ja määrää voidaan arvioida hankintaprosessin edetessä, mutta tietoalustalla olevaa tietoa on voitava selata avoimesti, mikä on otettava huomioon hinnoittelumallissa. 30. Kysymys: Mikä on alustava arvionne käyttäjämääristä (siis nimetyistä henkilöistä, ei organisaatioyksiköiden lukumääristä): a) Team Finland verkoston (16 organisaatiota) käyttäjät b) Kumppanien ja loppuasiakkaiden käyttäjät c) Avoimen verkkosivuston kävijät (esim. visits /week; unique visitors / week) d) Analyytikot (henkilöt, jotka analysoivat dataa tietoalustan työkalujen avulla ja muodostavat raporttipohjia ja tilannekuvapohjia) e) Analytiikan (raporttien ja tilannekuvien) hyödyntäjät (ovatko nämä eri vai samoja henkilöitä kuin Team Finland verkoston käyttäjät?) Vastaus: Käyttäjämääriä tarkennetaan neuvotteluissa. Ratkaisun skaalautuvuus on tärkeää, Toivottavaa on, että hinnoittelumalli ei ole sidottu tarkkoihin käyttäjämääriin. Käyttäjiä ryhmissä a) ja d) on rajallinen määrä ja analytiikan hyödyntäjät ovat samoja henkilöitä kuin Team Finland verkoston käyttäjät. Tietoalustalla jaettava tieto tulee olemaan avointa, eli tiedon selaajia (ja kommentoijia) ei ole syytä rajata. 31. Kysymys: Halutaanko blogimahdollisuus myös muille käyttäjille, ei vain moderaattoreille? Vastaus: Todennäköisesti kyllä, tarkennetaan neuvotteluissa. 32. Kysymys: Onko mitään arviota tulevista tapahtumamääristä? Vastaus: Kysymyksestä ei selviä, mistä tapahtumista on kyse. Future Watch palvelun järjestämiä asiakastapahtumia, joista kerrotaan alustalla, järjestetään vuosittain kymmeniä. 33. Kysymys: Voiko tai tuleeko palvelun raportointi olla reaaliaikainen ja voiko se noudattaa Team Finland -ulkoasua? Vastaus: Ulkoasuvaatimukset tarkentuvat hankintaprosessin edetessä. Tietoalustan käyttöön liittyvä raportointitarve on mainittu liitteessä 4: A6 ja A7. Raportointitiedon on oltava saatavissa alustalta reaaliaikaisesti ja tarpeen vaatiessa (seurantatieto). 34. Kysymys: Voiko myös raportointi olla mobiiliresponsiivinen? Vastaus: Todennäköisesti kyllä, tarkennetaan neuvotteluissa. 35. Kysymys: Onko loppukäyttäjillä tarve mahdollistaa omien visualisointien/raporttien muodostaminen? Vastaus: Todennäköisesti kyllä, tarkennetaan neuvotteluissa.

8 8 (10) 36. Kysymys: Valmiin ohjelmiston kehittäminen tapahtuu sprinteissä, joiden lopputuloksena valmistuvat parannukset ja muutokset ajetaan kaikille asiakkaille samanaikaisesti pilvipalveluna tuotettavaan ohjelmistoon. Onko sprinttiperusteinen tuotekehitys Tekesille sopiva? Vastaus: Kyllä. 37. Kysymys: Onko toimittajan tuki ratkaisun operointivaiheessa (ensimmäisen tuotantoon oton jälkeen) puhtaasti ratkaisun jatkokehitystä vai tämän lisäksi jatkuvaa palvelua esim. käyttäjätukea? Vastaus: Toivottavaa on, että toimittajan tuki on ratkaisun operointivaiheessa jatkokehitystä sekä teknisten vikatilanteiden hoitamista. Järjestelmän pitäisi olla niin helppokäyttöinen että esim. käyttäjätukea ei tarvita. Tarkennetaan neuvotteluissa. 38. Kysymys: Tarvitaanko globaali loppukäyttäjätuki? Vastaus: Käyttäjiä on eri puolilla maailmaa. Järjestelmän pitäisi olla niin helppokäyttöinen, että käyttäjätukea ei tarvita. 39. Kysymys: Toiminnalliset vaatimukset on kuvattu hyvin ylätasolla, onko näistä tarkempaa kuvausta? Vastaus: Tarkennetaan neuvotteluissa. 40. Kysymys: Liite 4 Toiminnalliset vaatimukset (DM )Vaatimuksenne koskien seuraavia: Ratkaisu kytkettävissä Team Finland verkoston organisaatioiden käyttäjänhallintaan Mahdollisuus kutsua käyttäjiä ratkaisuun esimerkiksi massasähköpostien tai vastaavien toiminnallisuuksien avulla Mahdollisuus hyödyntää laajasti käytettyjä julkisia autentikointimekanismejä käyttäjänhallintaan ja ratkaisuun kirjautumiseen Mitä teknologioita on käytetty Team Finland verkoston organisaatioiden käyttäjähallinnassa ja miten ne ovat integroitavissa toimitettavaan palveluun? Mitä sisältää laajasti käytetyt julkiset autentikointimekanismit? Vetuma, VIRTU, muita? Vastaus: Ehdokas voi esittää ratkaisuehdotuksia. Tarkennetaan neuvotteluissa. 41. Kysymys: Toiminnallisissa vaatimuksissa mainittiin Tuki varsinkin strukturoimattoman datan (teksti) analysointiin. Voisitteko täsmentää tarkemmin mitä tarpeita strukturoimattoman datan analysointiin liittyy? Vastaus: Ehdokas voi esittää ratkaisuehdotuksia. Tarkennetaan neuvotteluissa.

9 42. Kysymys: Missä formaateissa julkinen hallinto tuottaa ennakointitietoa? 9 (10) Vastaus: Esimerkiksi tekstimuotoiset dokumentit eri formaateissa, diaesitykset sekä videotallenteet. Tarkennetaan neuvotteluissa. 43. Kysymys: Voisitteko arvioida tietomäärien suuruusluokkia edes karkeasti tietolähteiden perusteella? Vastaus: Karkea arvio tietomääristä vuosittain: satoja signaaleja, kymmeniä diaesityksiä ja kymmeniä raportteja. Asiaa tarkennetaan neuvotteluissa. 44. Kysymys: Onko haettavan taustatiedon lähteistä rajapintakuvausta tai muuta tarkempaa luetteloa? Vastaus: Ei ole. 45. Kysymys: Liite 3. Käyttötapaukset dokumentissa oli kuvattuna käyttötapauksia, joissa data-analyysi vaikutti olevan kohtuullisen perinteistä markkina-analyysia (ihmisten ja think tank:ien tekemää) ryyditettynä rajallisen määrän joukkoistamisella sekä automaattisesti tehtävällä kategorisoinnilla. a) ymmärsimmekö oikein? b) onko jo nyt suunnitteilla jokin lähestymistapa, missä analysoitavan datan määrä on niin valtava, että ihmistyönä sen analysoiminen ja johtopäätösten/suositusten tekeminen olisi mahdotonta? Vastaus: a) Osittain, mutta liitteessä 3 käsiteltiin vain käyttötapauksia, ei koko prosessia, mihin kuuluu luonnollisesti erilaisia menetelmiä tiedon analysoimiseen ja jalostamiseen. b) Ei, mutta kehitettävän ratkaisun on tarkoitus olla ihmistyön tukena. Datan/tiedon analytiikka ja visualisointi on jäsentävässä ja havainnollistavassa roolissa. 46. Kysymys: Osallistumispyyntö-dokumentissa, kohta 3. Hankinnan kohde ja laajuus on maininta voivat osallistua tarvittaessa etäyhteyksin vuorovaikutteisiin keskustelutilaisuksiin Kuuluuko tähän tarvittava viestinvälitysjärjestelmä (esim. Skype, MS Live meeting, Cisco AnyConnect, yms.) hankinnan kohteeseen? Vastaus: Viestinvälitysjärjestelmä ei kuulu hankinnan kohteeseen. 47. Kysymys: Millaisella aikataululla on tavoite päästä tuotantokäyttöön Vastaus: Sopimus on tarkoitus solmia toukokuussa, jonka jälkeen työ alkaa. Tavoitteena on päästä tuotantokäyttöön mahdollisimman pian. Osallistumispyynnössä todettu MVP-ajattelu tarkoittaa tässä tapauksessa toteutuksen osittamista siten, että ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön toiminnallisuuksista vain tietty joukko, jonka avulla ratkaisu saadaan nopeasti tuotantoon. Tuotantokäyttö ja mahdollinen jatkokehitys tarkennetaan neuvotteluissa.

10 10 (10) Soile Ollila asiantuntija Eero Silvennoinen kehitysjohtaja Harri Eskola tietohallintojohtaja

Osallistumispyyntö: Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 17.2.2014

Osallistumispyyntö: Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 17.2.2014 1 (7) Osallistumispyyntö: Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 17.2.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Kysymyksiä saapui 27.2.2014 mennessä tarjouspyynnön johdosta yhteensä 24 kpl. Ohessa

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 12.

Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 12. 1 (5) Perustietotekniikkapalvelujen hankinta Asianumero 4911/02.08.00/2012 Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään 14.12.2012 klo 12.00

Lisätiedot

Osallistumispyyntö kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta

Osallistumispyyntö kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta 20.11.2014 1111 DM 1365356 11/25/2014 Osallistumispyyntö kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti

Lisätiedot

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin Apotti-hanke Hankintailmoitus ja pyyntö osallistumishakemuksen jättämiseen Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin 20.9.2013 Kohta: Hankintayksiköt Aihe: KL-Kuntahankinnat Oy:n rooli Hankkeessa

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Vastaukset tarjoajien osallistumispyyntöön liittyviin kysymyksiin 1 1. Kysymys Hankkeen internet-sivuilla on todettu Apotissa ei olla

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/3 25.2.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/3 25.2.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Päätöshistoria Rahoitusjohtaja 12.11.2012 203 HEL 2012-011861 T 02 08 02 00 Päätös Rahoitusjohtaja päätti jäljempänä mainituin perustein sulkea HRtietojärjestelmän

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Raportointialustan kilpailutus 1 (6) Hankintayksikkö 10.5.2016 Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Voiko järjestelmää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 28.8.2013 1 (5) HSL: tekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat HSL:n tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelut

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Muutosjohtamisen tuki / johtamisen kehittäminen

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Muutosjohtamisen tuki / johtamisen kehittäminen 8.10.2015 1111 31/25/2015 Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn Muutosjohtamisen tuki / johtamisen kehittäminen Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box 69, FI-00101

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Osallistumishakemukseen liittyviä kysymyksiä saapui määräaikaan 15.11.2014 klo 12.00 mennessä 18 kappaletta. Ohessa on yhteenveto

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö JOHDON RAPORTOINTIRATKAISUSTA

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö JOHDON RAPORTOINTIRATKAISUSTA 13.11.2012 1 (7) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö JOHDON RAPORTOINTIRATKAISUSTA KYSYMYS 1 Liite 4. Kohta 6. Tarjoajalla on viimeisen kolmen vuoden ajalta vähintään viisi (5) vastaavaa referenssiä.

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN JATKUVATOIMISEN MIKROBIANALYSAATTORIN HANKINTA

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN JATKUVATOIMISEN MIKROBIANALYSAATTORIN HANKINTA TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE 1(6) JATKUVATOIMISEN MIKROBIANALYSAATTORIN HANKINTA Turun seudun puhdistamo Oy

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

2 Tarjouskilpailujen haku

2 Tarjouskilpailujen haku 2 Tarjouskilpailujen haku Tarjouskilpailuja voi hakea seuraavilla hakukriteereillä: neuvoston viite (esimerkiksi: UCA 140/07) tarjouskilpailun kohteen kuvaus (esimerkiksi: puhelininfrastruktuuri) EU:n

Lisätiedot

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET 8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET Tarjouspyyntöön määräaikaan 6.10.2014 klo 14.00 mennessä esitetyt kysymykset

Lisätiedot

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen?

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen? Tässä dokumentissa vastataan määräaikaan mennessä saapuneisiin lisätietopyyntöihin ja kysymyksiin liittyen asiakaspalauteprosessin sähköistämiseen (VIDICO A31003). Tarjousten jättämisen määräaika on 11.1.2011

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN TURBIININ HANKINTA

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN TURBIININ HANKINTA TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN TURBIININ HANKINTA OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE 1(6) Turun seudun puhdistamo Oy (jäljempänä myös puhdistamo,

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

Rakentamisen hinta. Palvelun ylläpito: Palvelun ylläpitohinta/kk Palvelun ylläpidon aikaisen jatkokehityksen tuntihinta

Rakentamisen hinta. Palvelun ylläpito: Palvelun ylläpitohinta/kk Palvelun ylläpidon aikaisen jatkokehityksen tuntihinta TAPAHTUMANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ALLU Kilpailullisen neuvottelumenettelyn tarjousten vertailu Anssi Hänninen, Helsingin kaupungin rakennusvirasto 1 KILPAILUTUKSEN PISTEYTYSKRITEERIT Kilpailutuksessa jätettyjä

Lisätiedot

MÄNTÄN KESKUSTA ALUEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

MÄNTÄN KESKUSTA ALUEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN HANKEKUVAUKSEN LIITE 1 1 (8) OSALLISTUMISHAKEMUS MÄNTÄN KESKUSTA ALUEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Ehdokkaan tiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Y tunnus: Ehdokkaan yhteyshenkilö

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina

Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina Kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(5) Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina 2016 2019 Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN UV-DESINFIOINTILAITTEISTON HANKINTA

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN UV-DESINFIOINTILAITTEISTON HANKINTA TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO POISTOPUTKEN KAPASITEETIN TEHOSTAMINEN UV-DESINFIOINTILAITTEISTON HANKINTA OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE 1(6) Turun seudun puhdistamo Oy (jäljempänä

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Tietokantakumppani migrointi-, asiantuntija- ja tuotetukitarpeisiin sekä DBaaS palveluiden kartoitus

Tietokantakumppani migrointi-, asiantuntija- ja tuotetukitarpeisiin sekä DBaaS palveluiden kartoitus Pyyntö 1 (7) Tietopyyntö Tietokantakumppani migrointi-, asiantuntija- ja tuotetukitarpeisiin sekä DBaaS palveluiden kartoitus Pyyntö 2 (7) Sisällys 1 Tausta... 3 2 Hankinta, johon tietopyyntö liittyy...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/9 17.2.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/9 17.2.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2014 1 (6) 9 Vuoristo-yhtiöt Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, kuntoremonttikurssien hankinnasta Helsingin kaupungin henkilöstölle vuosille 2014-2015 HEL 2013-012768 T 02 08

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Tietopyyntö / Markkinakartoitus

Tietopyyntö / Markkinakartoitus Apotti-hanke Tietopyyntö / Markkinakartoitus 5.3.2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mahdollisen hankinnan kohde... 4 3 Mahdolliseen hankintaan liittyvät muut tarpeet... 8 1 Johdanto Apotti-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (6) 4 Hankintakeskus, puhepalveluiden kilpailutus HEL 2016-000504 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä TeliaSonera Finland Oyj:n tarjouksen

Lisätiedot

Verkkosivujen analytiikkapalvelut -kilpailutus

Verkkosivujen analytiikkapalvelut -kilpailutus Pyyntö 1 (6) Tietopyyntö Verkkosivujen analytiikkapalvelut -kilpailutus Pyyntö 2 (6) 1 Tausta Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää Valtorin analytiikkapalveluihin ja näiden hankintaan liittyviä

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Allu-tapahtumanhallintajärjestelmä

Allu-tapahtumanhallintajärjestelmä -tapahtumanhallintajärjestelmä Tarjousten pisteytyskriteerit Pisteet lasketaan tiedonkeruutaulukkoon (LIITE 16) ilmoitettujen tietojen perusteella. Pisteytys painotetaan seuraavasti: 25 %: Rakentamisen

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Ketteryyttä kilpailuttamiseen

Ketteryyttä kilpailuttamiseen Ketteryyttä kilpailuttamiseen Sähköinen kilpailutusratkaisu 2.4.2014 Timo Rantanen 1 Sisältö Uusi hankintadirektiivi ja sähköinen kilpailuttaminen Markkinaratkaisut Kilpailutettu ratkaisu Sähköinen kilpailuttaminen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Osallistumispyyntö Julkinen 65/25/ DM

Osallistumispyyntö Julkinen 65/25/ DM Osallistumispyyntö kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box 69, FI-00101 Helsinki,

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Neuvottelumenettelyn kulku Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Koulutuksen ja työn n suunnittelu eopintopalvelut/signus järjestelmäalustalla

Koulutuksen ja työn n suunnittelu eopintopalvelut/signus järjestelmäalustalla Koulutuksen ja työn n suunnittelu eopintopalvelut/signus järjestelmäalustalla Juha Lamminkari juha.lamminkari@itmoon.fi 9.1.2009 1 Tavoite Toteuttaa hankkeeseen osallistuville ammattikorkeakouluille tietojärjestelmä

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset:

Kysymykset ja vastaukset: Kysymykset ja vastaukset: Kysymys 1 Voidaanko JYSE2009 Palvelut sopimusehtoja täydentää JIT2007 sopimusehdoin (Yleiset sopimusehdot, JIT2007 sovellukset, JIT2007 Palvelut)? Vastaus 1 Hankinnassa noudatetaan

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (12) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Sauna- ja päivätoimintakuljetukset OHJE: - jokainen tarjoaja täyttää ja toimittaa tämän välilehden (Excel-taulukon), eli Yleiset

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA. Liite 2 Ehdokkaan referenssit

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA. Liite 2 Ehdokkaan referenssit KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA Liite 2 Ehdokkaan referenssit EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Yrityksen nimi Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelin ja sähköposti Kohta

Lisätiedot

Voidaanko tarjota käyttäjähallinta optiona? - Koska muussa muodossa hinnoiteltu tarjous hylätään

Voidaanko tarjota käyttäjähallinta optiona? - Koska muussa muodossa hinnoiteltu tarjous hylätään 10.11.2010 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 10.11.2010 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖISESTÄ TILAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KYSYMYS 1 Mikäli ette saa hyväksyttäviä tarjouksia niin keskeytättekö hankinnan vai jatkatteko

Lisätiedot

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka?

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka? HUOM! TARJOUSPYYNTÖÄ ON KORJATTU 28.11.2012. Lisätieto 28.11.2012 Hammaslääkäripalvelut TRE: 7514//02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys 1/6 Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Asia ja sen selvitys Tarjouspyyntö 138671 Joensuun GREEN PARK SMART ENERGY NET - Toteutettavuusselvitys

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

IPT 2. Hankinta työpaja Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa

IPT 2. Hankinta työpaja Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa IPT 2 Hankinta työpaja 8.-9.6.2017 Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa Neuvottelumenettelyn läpivienti Hankinnalle määritetty selkeät tavoitteet Hankintaprosessin mukainen

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Liite 1: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet

Liite 1: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet Asiakirjatyyppi 1 (7) Liite 1: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Markkinoiden mahdollisuudet -palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 2 Asiakirjatyyppi

Lisätiedot

Parkanon koulukampus. Pedagogisen suunnittelun johtaminen ja yhteistyö rakennussuunnittelun kanssa elinkaarimallissa

Parkanon koulukampus. Pedagogisen suunnittelun johtaminen ja yhteistyö rakennussuunnittelun kanssa elinkaarimallissa Parkanon koulukampus Pedagogisen suunnittelun johtaminen ja yhteistyö rakennussuunnittelun kanssa elinkaarimallissa Lähtökohdat ja tavoite vuonna 2015 Kaksi alakoulua, yläkoulu ja lukio, 600+100 oppilasta

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (13) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Mainostoimistopalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu

Lisätiedot

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Tarjouspyyntö 1 (6) Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Sisällys 1 Hankinnan kohde... 2 2 Hankekuvaus ja hankkeelle asetetut tavoitteet... 2 2.1 Mallinnuksen toteutus... 2 2.2 Alihankinta...

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu. www.is-hankinta.fi

Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu. www.is-hankinta.fi Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu www.is-hankinta.fi Hankintalaki ja sen tarkoitus Valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten

Lisätiedot

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on?

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME 1 (11) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Integroitu asiakashallinta Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016 Suomi.fipalvelutietovaranto Palvelulupaus 5.4.2016 Sisältö Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa? Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto ei tarjoa? Nykytilanne Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittämisen

Lisätiedot

Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo

Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Mitä on IPT? Integroitu Projekti Toimitus Poikkeaako esim. Allianssista? On syntynyt ymmärrys, mitä ero on

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset on julkaistu tarjouspyynnön sivulla

Kysymykset ja vastaukset on julkaistu tarjouspyynnön sivulla 1 (6) TEKESIN ASIAKASKOKEMUKSEN JA ASIAKASKESKEISEN TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnössä asetettuun määräaikaan, 7.11.2014,mennessä saapui yhteensä 29 kysymystä. Ohessa

Lisätiedot

1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin tuki- ja koulutuspalveluiden järjestämisvaihtoehdot ja parhaat käytännöt

1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin tuki- ja koulutuspalveluiden järjestämisvaihtoehdot ja parhaat käytännöt Tarjouspyyntö Julkisen hallinnon paikkatietoalusta -digihankkeen tuki- ja koulutuspalveluja koskevan osahankkeen konsultointipalveluista - vastaukset esitettyihin kysymyksiin, 29.3.2017 1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin

Lisätiedot

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Global-seminaari 9.12.2010, Hämeenlinna Asiantuntija Jukka Lehtonen,

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen ICF / VAT toimintakyvyn arviointi ICF ICF on WHO:n tekemä toimintakykyluokitus Se ei ole mittari Se tarjoaa hyvän rakenteen toimintakyvyn kuvaamiseksi Se tarvitsee tuekseen välineen jolla toimintakyvyn

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Haj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Haj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2015 1 (5) 2 HKL:n metron kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän hankinta HEL 2014-010183 T 02 08 02 01 Päätösehdotus päättää oikeuttaa liikennelaitoksen hankkimaan

Lisätiedot

KLKH 104 Toimistotarvikkeet 2016-2020

KLKH 104 Toimistotarvikkeet 2016-2020 KLKH 104 Toimistotarvikkeet 2016-2020 Projektitiivistelmä Hankinta-asiantuntija Martti Lappalainen martti.lappalainen@kuntahankinnat.fi 050 400 8462 Nykyinen sopimus Sopimusnumero KLKH43 ( jatketaan maalis-

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen.

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen. Kysymykset ja vastaukset 1) Kysymys: Mitä suunnittelutyön sisällöllä tarkoitetaan? Riittääkö pelkkä tuntihinta, tai kaivataanko esimerkiksi esimerkkejä eri töiden arvioidusta työajasta tai työprosessista

Lisätiedot

Tekesin uusi EAKR-konsepti. Aki Parviainen 18.-19.11.2015

Tekesin uusi EAKR-konsepti. Aki Parviainen 18.-19.11.2015 Tekesin uusi EAKR-konsepti Aki Parviainen 18.-19.11.2015 Mitä Tekes tarjoaa alueen toimijoille Voimme ja haluamme auttaa yrityksiä kilpailukykyiseen kasvuun Meidän panoksemme kasvupolulla: Potentiaalisten

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Kilpailuta Sote-hankinnat oikein

Kilpailuta Sote-hankinnat oikein Kilpailuta Sote-hankinnat oikein Torstai 11.9.2014 klo 11.30 11.50 Helsinki, Kuntamarkkinat Kouluttaja: Asianajaja, KTM Marita Tapola 1 Esittely Työntekijät: 15 Sijainti: Erottajankatu 19 a 11 00130 Helsinki

Lisätiedot

Pääasialliset toimialat: Terveydenhuolto Hankintayksikkö tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta: Kyllä

Pääasialliset toimialat: Terveydenhuolto Hankintayksikkö tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta: Kyllä 1/10 palvelut Yhteystiedot: Medbit Oy Pohjoisranta 11 F 28100 Pori Suomi hankinnat@medbit.fi Osoite, josta saa lisätietoja: hankinnat@medbit.fi Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös

Lisätiedot