Osallistumispyyntö: Team Finland markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistumispyyntö: Team Finland markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta, 21.11.2014"

Transkriptio

1 1 (10) Osallistumispyyntö: Team Finland markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta, KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Kysymyksiä saapui mennessä tarjouspyynnön johdosta yhteensä 65 kpl. Alla esitetään yhteenveto kysymyksistä ja annetaan niihin vastaukset. Kysymyksistä on poistettu viitteet kysyjään ja tämän edustamaan organisaatioon. Saman aihepiirin kysymyksiä on yhdistelty. Hankinnan tässä vaiheessa osallistumisilmoituksen tekijöiltä ei edellytetä tarjousta eikä minkäänlaista hintatietoa. Ratkaisuehdotuksen ei tule olla tarkka ja suuri osa nyt kysytyistä kysymyksistä on sellaisia, joihin annettavien vastausten on tarkoitus tarkentua neuvotteluvaiheessa. Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä haetaan parhaiten soveltuvaa ratkaisumallia ja sen luonteeseen kuuluu, että vaatimusmääritys tarkentuu lopulliseen tarjouspyyntöön. Kysymyskooste ja vastaukset on julkaistu Tekesin verkkosivuilla sekä lähetetty kysymyksiä esittäneille tarjoajille. 1. Kysymys: Liikevaihtovaatimus ehdokkaalle on vähintään 1 miljoonaa euroa/vuosi edelliseltä tilikaudelta." Voiko tämän liikevaihtovaatimuksen täyttää yhteisesti ryhmittymänä vai tuleeko jokaisella ryhmittymän yrityksellä täyttyä tämä vaatimus? Voidaanko huomioida konsortion yhteenlaskettu liikevaihto? Voiko tämän liikevaihtovaatimuksen täyttää yhdessä alihankkijoiden kanssa? Vastaus: Liikevaihtovaatimuksen voi täyttää yhteisesti ryhmittymänä tai konsortiona tai alihankkijoiden kanssa, joten pienilläkin yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Voiko Tekes laskea liikevaihtovaatimuksen euroon, jotta kilpailutukseen saavat osallistua tasapuolisesti myös pienemmät toimijat? Ehdottamallamme budjetilla toimintaedellytykset ovat millä tahansa pienelläkin yrityksellä eikä vain isoilla usean miljoonan liikevaihtoa tekevillä yhtiöillä. Liikevaihtovaatimuksenne rajoittaa kilpailua. Vastaus: Tekes ei voi laskea liikevaihtovaatimusta. Vähimmäisvaatimus on johdettu hankinnan arvioidusta kokonaisarvosta ja sen suhteesta ehdokkaan toimitusedellytyksiin. Liikevaihtovaatimuksen tarkoituksena on varmistaa ehdokkaan riittävä taloudellinen kyvykkyys. Onko edellisen tilikauden liikevaihtovaatimus ehdoton osallistumishakemukselle, tai voiko Vakuutus vähimmäismaatimukset.rtf -dokumenttiin merkitä tältä osin esim. rastilla ja kertoa todellisen liikevaihdon vuodelta 2013 (hiukan alle vaatimuksen). Vuoden 2014 liikevaihto voitaisiin myös mieltää perusteeksi hankkeen edetessä kevään puolelle? Vastaus: Vuoden 2013 liikevaihtovaatimus on ehdoton vähimmäisvaatimus.

2 2 (10) 2. Kysymys: Epäselvyys Henkilön taulukko.xlsx täyttämisessä. Tarkoitetaanko Organisaation nimi sarakkeella henkilön työnantajia, vai asiakasorganisaatioita (mahdollisesti eri työsuhteiden aikana) joille työskennellyt vaaditunlaisissa projekteissa? Rivejä on useita ja mahdollisuus myös lisätä niitä. Organisaation yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot pyydetään kuitenkin vain kerran. Miten siis toimitaan eri organisaatioiden yhteyshenkilöiden merkitsemisessä? Vastaus: Kustakin organisaatiosta lisätään taulukkoon ko. organisaation yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Henkilön taulukkoa on selkiytetty tältä osin, ja nettisivuilla on julkaistu henkilön taulukon päivitys. 3. Kysymys: Liite 5 Referenssit (DM ): Referenssin tulee olla alkanut aikaväliltä Tarkoittaako, että riittää että työ on alkanut, vai pitääkö olla käyttöönotettu tällä aikavälillä? Käykö referenssiksi myös sellainen, jossa on tehty isompi päivitys vaaditulla aikavälillä? Vastaus: Riittää, että työ on alkanut vaaditulla aikavälillä. Jos isompi päivitys tarkoittaa jonkun palvelun toteuttamista sellaisilla uusilla tavoilla ja työkaluilla, joita oletettavasti tullaan tarvitsemaan tai ehdotetaan käytettäväksi toteutuksessa, voidaan referenssi ottaa huomioon. 4. Kysymys: Liite 6 Henkilötaulukko (DM ): Päteekö sama sääntö kuin referensseihin, eli tulee olla ajalta aikaväliltä ? Vastaus: Toteutustiimin avainhenkilöiden kyvykkyyden vertailussa huomioitavaan työkokemukseen ei ole liitetty aikarajoitusta. 5. Kysymys: CV:tä ei huomioida vertailussa, mutta tuleeko CV:t lähettää osallistumishakemuksen mukana? Vastaus: CV:itä ei huomioida vertailussa eikä niitä tule lähettää osallistumishakemuksen mukana. 6. Kysymys: Voiko osallistumishakemukseen liittyviä asiakirjoja toimittaa muulla kielellä kuin suomeksi, esimerkiksi englanniksi? Mikä osa tarjousmateriaaleista voidaan toimittaa englannin kielellä? Vastaus: Osallistumishakemus toimitetaan suomen kielellä, ainoastaan järjestelmädokumentaatioon liittyvää materiaalia voi toimittaa englannin kielellä. Hankintamenettelyyn sisältyvät neuvottelut käydään suomen kielellä.

3 3 (10) 7. Kysymys: Miten kielitaitovaatimusta palvelun tuottamiseen tulkitaan, jos ydintiimin jäsenistä vain osa hallitsee suomen kielen? Vastaus: Kaikilta ehdokkaan tarjoamilta henkilöiltä ei vaadita suomen ja englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa, mutta ehdokkaan pitää pystyä tuottamaan palvelu sekä hyvällä suomen että englannin kielellä. 8. Kysymys: Onko EU-alueen ulkopuolisen yrityksen osallistumiselle tarjouskilpailuun erityisiä esteitä tai mahdollisia lisävaatimuksia? Vastaus: Ei ole. 9. Kysymys: Mikä on vuorovaikutuksen pääkieli? Vai onko vuorovaikutus tarkoitus mahdollistaa kaikilla kielillä? Vastaus: Vuorovaikutus voi tapahtua sekä suomen että englannin kielellä. 10. Kysymys: Tuleeko ratkaisun olla jatkossa monikielinen? Vastaus: Palvelu tulee tuottaa suomen ja englannin kielellä. Sopimukset tehdään suomen kielellä. Järjestelmädokumentaatio voidaan tuottaa englanniksi tai suomeksi. Järjestelmällä tulee olemaan sekä suomen- että englanninkielisiä käyttäjiä. 11. Kysymys: Onko osallistumispyyntöön liittyen tehty rajoituksia, tai vaateita mahdollisesti toteutettavien IT-palveluiden immateriaalioikeuksien osalta? Vastaus: Ei ole osallistumispyynnössä ilmoitettujen JIT-ehtojen lisäksi. 12. Kysymys: Osallistumispyyntö, s.5/12: 'Liittymistarpeet sopivalla tavalla kansallisen ennakoinnin tarpeisiin ja YritysSuomen tarjoamiin palveluihin'. Voiko tätä tarkentaa: minkä tyyppisiä tarpeita ja mitä palveluita tällä tarkoitetaan? Vastaus: Samaa tietoalustaa ja osin samaa tietoa käytetään myös kansallisessa ennakoinnissa. YritysSuomi palvelujen käyttäjinä on samoja yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöitä kuin Team Finland markkinoiden mahdollisuudet palvelulla. Palveluiden välille tarvitaan joustavuutta, yhteen toimivuutta ja mahdollisuuksia liittää uusia kokonaisuuksia. Yhteen toimivuus ja liittymistarpeet tarkentuvat neuvotteluissa. 13. Kysymys: Liittyykö tarjottuun ratkaisumalliin teknologisia rajoituksia? Voiko palvelun tuottamiseen käyttää pohjana valmista ohjelmistoratkaisua, jota sovitetaan asiakaskohtaisesti? Vastaus: Tiedossa olevat rajoitukset on kuvattu osallistumispyynnössä. Palvelun pohjana voi olla valmis ohjelmistoratkaisu. Neuvottelujen tarkoituksena on etsiä parasta mahdollista tapaa tuottaa palvelu.

4 4 (10) 14. Kysymys: Onko Tekesillä valmiiksi olemassa preferoitua järjestelmäalustaa? Oletetaanko, että palvelu toimii tarjoajan omalla alustalla? Vastaus: Ei ole preferoitua järjestelmäalustaa. Ei oleteta, että palvelu toimii tarjoajan omalla alustalla. Neuvottelujen tarkoituksena on etsiä parasta mahdollista tapaa tuottaa palvelu. 15. Kysymys: Onko järjestelmän tarkoitus olla toimittajan vai Tekesin palvelimella? Voidaanko käyttöpalvelut tarjota pilvialustalta (esim. Azure)? Vastaus: Ei ole määritelty, toimiiko järjestelmä toimittajan vai Tekesin palvelimella. Palvelu voidaan toimittaa pilvipalveluna. 16. Kysymys: Onko mahdollista että asiakas hankkii ratkaisun muodostavien tuotteiden ja palveluiden, esimerkiksi pilvipalveluiden, käyttöoikeudet itse suoraan ko. tuotteiden ja palveluiden toimittajilta? Vastaus: Neuvottelujen tarkoituksena on etsiä parasta mahdollista tapaa tuottaa palvelu, toteutuksen yksityiskohtia ei tässä vaiheessa haluta liikaa lukita. 17. Kysymys: Mitä olemassa olevia työkaluja on käytössä? Viittaamme kohtaan: Prosessien tukena hyödynnetään myös jo olemassa olevia tai mahdollisesti tulevaisuudessa hankittavia verkoston sisäisiä työkaluja, mm. pääasialliset verkoston sisäiset tiedonhallinnan ja työstämisen työkalut sekä esim. videoneuvotteluratkaisu. Vastaus: Team Finland organisaatioilla on käytössään useita sisäisiä tiedonhallinnan/raportoinnin ratkaisuja, joista voidaan tuottaa tietoa avoimelle tietoalustalle. Työkalujen tekniset yksityiskohdat selvitetään neuvottelumenettelyn edetessä. Pääasiallisesti tietoa tuotetaan suoraan viestintä- ja vuorovaikutusratkaisun avulla, joka on hankittavan palvelukokonaisuuden osa. 18. Kysymys: Onko Tekesillä käytössään jo valmiina lisenssejä esim. SQL Server - tietokantapalvelimelle tai jollekin yhteistyöalustalle (kuten esim. SharePoint 2013)? Vastaus: On käytössä, joskin tässä vaiheessa ei ole suunniteltu tullaanko tulevassa ratkaisussa mitenkään suoraan käyttämään minkään Team Finland organisaation mitään olemassa olevaa alustaa. 19. Kysymys: Mihin mahdollisiin järjestelmiin ratkaisu tullaan/voidaan integroida? Millaisia ulkoisia datalähteitä järjestelmään halutaan integroida ja millainen lukumäärä niitä on? Vastaus: Tietoalustan tarjoaja toimittaa viestintä- ja vuorovaikutusratkaisun, analysointi- ja visualisointiratkaisun ja kokonaisuus sisältää autentikointi- ja autorisointiratkaisun. Tarjoaja varmistaa ratkaisujen välisen integraation tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että ne muodostavat ehyen kokonaisuuden. Tietoalustan on voitava ottaa sisältöä vastaan sopivalla syöterajapinnalla.

5 5 (10) Ulkoisten datalähteiden määrää ei tässä vaiheessa voida arvioida. Suuri osa tiedosta syötetään Team Finland verkoston toimijoiden toimesta itse viestintä- ja vuorovaikutusratkaisun avulla. 20. Kysymys: Millaista integraatiomallia halutaan (esim. SSO, AD-yhteys)? Vastaus: Tarkentuu neuvotteluissa. 21. Kysymys: Sisältääkö hinta-arvio integraatiot vai integraatiorajapinnan? Vastaus: Hinta-arvio on hyvin karkea arvio toteutuksen suuruusluokasta. Tarvittavien integraatioiden määrä tarkentuu palvelun rakentamisen ja käytön aikana, joten niiden osalta hinta-arvio on kaikkein karkein. Korostettakoon, että ilmoittautumisvaiheessa ei millään lailla tarkastella hankinnan hintaa, arvio on tehty hankinnan suuruusluokan kuvaamiseksi. 22. Kysymys: Minimum Viable Product (MVP): a. Voisitteko tarkentaa, vastaavatko excelissä esitetyt vaatimukset Minimum Viable Productia (excelissä esitetyt vaatimukset = MVP)? b. Jos vastaavat, voidaanko MVP:n laajuudesta neuvotella? c. Onko esitetyistä vaatimuksista olemassa priorisointia, mitkä ovat pakollisia, mitä pitää olla käytössä heti esim. toukokuussa? Vastaus: Sanoisin vaikkapa näin: Tulevan ratkaisun avulla tulee voida toteuttaa toiminnalliset vaatimukset. Osallistumispyynnössä todettu MVP-ajattelu tarkoittaa tässä tapauksessa toteutuksen osittamista siten, että ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön toiminnallisuuksista vain tietty joukko, jonka avulla ratkaisu saadaan nopeasti tuotantoon. 23. Kysymys: Vaatimuksiin ja käyttötapauksiin liittyen: a. Käyttötapaus 3 ja 4 - alustan toimintoina webcasting, koontinäkymät, ovatko nämä myös katsottavissa alustan/välineen toiminnoiksi? b. Vaatimus Y1: Helppokäyttöisyys ilman koulutusta. Mille tasoille odotetaan, että ei tarvita koulutusta? Esim. onko ok, että ylläpitopuolen asioista tarvitaan kevyt koulutus? Vastaus: a. Koontinäkymän tarve on kuvattu liitteessä 4 (toiminnalliset vaatimukset, analysointi ja visualisointi). Se on yksi alustan toiminnallisuus. Webcasting on erillinen toiminnallisuus, joka voidaan integroida palveluun tarvittaessa mutta sitä ei ole mainittu erillisenä toiminnallisena vaatimuksena. b. Peruskäytön täytyy sujua ilman erillistä koulutusta. Helppokäyttöisyydessä painotetaan tiedon hyödyntäjän/käyttäjän kannalta käytettävyyden riittävää helppoutta. Ylläpidon osalta voidaan tarvita kevyt koulutus. Palvelun yksityiskohdat tarkentuvat neuvotteluissa ja esitetään tarkemmin lopullisessa tarjouspyynnössä.

6 24. Kysymys: Konsepti nojaa paljon ihmisten toimintaan järjestelmässä. Onko integraattorilla vastuu/tarkoitus miettiä ihmisten osallistuminen toimintaan? 6 (10) Vastaus: Henkilöiden osallistumista toimintaan on kuvattu osallistumispyynnössä ja se tarkentuu neuvotteluissa. 25. Kysymys: Miten vuorovaikutusta ja viestintää on tarkoitus ohjata ja fasilitoida? Onko tähän mietitty jo prosessia tai rooleja? Onko näitä tarkoitus miettiä toimituksen aikana? Vastaus: Vuorovaikutuksen ja viestinnän fasilitointi ja ohjaus on osa Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet kokonaisuuden toimintaa ja palvelumallia on suunniteltu ja toteutettu sekä kehitetään edelleen. Tietoalustan on tarkoitus tukea tätä palvelumallia, ja asia tarkentuu neuvotteluissa. 26. Kysymys: Minkälaisia SoMe-kanavia on mietitty otettavan mukaan Team Finland verkostoon? Onko tehty ennalta rajoituksia tai priorisointeja, mitä sosiaalisen median ympäristöjä saa tai voi olla käytössä käyttäjäverkostossa, tämän palvelun kattamissa palveluissa? Vastaus: SoMe-kanavien osalta ei ole tehty rajoituksia. 27. Kysymys: Onko seurantaa mietitty eteenpäin kanavana? Miten seurantaa on tarkoitus tehdä? (Kohta A7, liite 4)? Vastaus: Tietoalustalta vaaditaan mahdollisuutta seurata alustan käyttöä. Seurantaa käytetään palveluiden suunnittelussa. Palvelun yksityiskohdat tarkentuvat neuvotteluissa ja esitetään tarkemmin lopullisessa tarjouspyynnössä. 28. Kysymys: Onko työskentelyprosesseista tarkempia kuvauksia vai tuleeko ne miettiä ratkaisun toteutuksessa? Viittaamme kokonaisprosessin sisällä tapahtuviin työskentelymalleihin. Vastaus: Tietoalustaa ja sen mahdollistamia palveluita ja toimintaprosesseja tarkennetaan hankintaprosessin aikana. Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet -palvelun toimintamalleista on olemassa kuvauksia ja niitä tarkennetaan tietoalustan osalta hankintaprosessin aikana. 29. Kysymys: Mikä on järjestelmän käyttäjien kokonaismäärä? Mikä on alustava arvionne/tavoitteenne käyttömääristä (tai edes suuruusluokista) lähtötilanteessa, 1. vuoden aikana ja 5. vuoden aikana: a) Kumppanien ja loppuasiakkaiden käyttäjät (visits / month) b) Avoimen verkkosivuston kävijät (visits / week, page loads / week) Minkälaisia käyttäjämääriä (autentikoituneet käyttäjät ja anonyymit käyttäjät) järjestelmälle odotetaan? Käyttäjämäärien arviolla on vaikutus mahdollisiin lisenssikuluihin.

7 7 (10) Vastaus: Käyttäjämääriä tarkennetaan neuvotteluissa. Ratkaisun skaalautuvuus on tärkeää. Toivottavaa on, että hinnoittelumalli ei ole sidottu tarkkoihin käyttäjämääriin. Autentikoituneita käyttäjiä on rajatummin ja määrää voidaan arvioida hankintaprosessin edetessä, mutta tietoalustalla olevaa tietoa on voitava selata avoimesti, mikä on otettava huomioon hinnoittelumallissa. 30. Kysymys: Mikä on alustava arvionne käyttäjämääristä (siis nimetyistä henkilöistä, ei organisaatioyksiköiden lukumääristä): a) Team Finland verkoston (16 organisaatiota) käyttäjät b) Kumppanien ja loppuasiakkaiden käyttäjät c) Avoimen verkkosivuston kävijät (esim. visits /week; unique visitors / week) d) Analyytikot (henkilöt, jotka analysoivat dataa tietoalustan työkalujen avulla ja muodostavat raporttipohjia ja tilannekuvapohjia) e) Analytiikan (raporttien ja tilannekuvien) hyödyntäjät (ovatko nämä eri vai samoja henkilöitä kuin Team Finland verkoston käyttäjät?) Vastaus: Käyttäjämääriä tarkennetaan neuvotteluissa. Ratkaisun skaalautuvuus on tärkeää, Toivottavaa on, että hinnoittelumalli ei ole sidottu tarkkoihin käyttäjämääriin. Käyttäjiä ryhmissä a) ja d) on rajallinen määrä ja analytiikan hyödyntäjät ovat samoja henkilöitä kuin Team Finland verkoston käyttäjät. Tietoalustalla jaettava tieto tulee olemaan avointa, eli tiedon selaajia (ja kommentoijia) ei ole syytä rajata. 31. Kysymys: Halutaanko blogimahdollisuus myös muille käyttäjille, ei vain moderaattoreille? Vastaus: Todennäköisesti kyllä, tarkennetaan neuvotteluissa. 32. Kysymys: Onko mitään arviota tulevista tapahtumamääristä? Vastaus: Kysymyksestä ei selviä, mistä tapahtumista on kyse. Future Watch palvelun järjestämiä asiakastapahtumia, joista kerrotaan alustalla, järjestetään vuosittain kymmeniä. 33. Kysymys: Voiko tai tuleeko palvelun raportointi olla reaaliaikainen ja voiko se noudattaa Team Finland -ulkoasua? Vastaus: Ulkoasuvaatimukset tarkentuvat hankintaprosessin edetessä. Tietoalustan käyttöön liittyvä raportointitarve on mainittu liitteessä 4: A6 ja A7. Raportointitiedon on oltava saatavissa alustalta reaaliaikaisesti ja tarpeen vaatiessa (seurantatieto). 34. Kysymys: Voiko myös raportointi olla mobiiliresponsiivinen? Vastaus: Todennäköisesti kyllä, tarkennetaan neuvotteluissa. 35. Kysymys: Onko loppukäyttäjillä tarve mahdollistaa omien visualisointien/raporttien muodostaminen? Vastaus: Todennäköisesti kyllä, tarkennetaan neuvotteluissa.

8 8 (10) 36. Kysymys: Valmiin ohjelmiston kehittäminen tapahtuu sprinteissä, joiden lopputuloksena valmistuvat parannukset ja muutokset ajetaan kaikille asiakkaille samanaikaisesti pilvipalveluna tuotettavaan ohjelmistoon. Onko sprinttiperusteinen tuotekehitys Tekesille sopiva? Vastaus: Kyllä. 37. Kysymys: Onko toimittajan tuki ratkaisun operointivaiheessa (ensimmäisen tuotantoon oton jälkeen) puhtaasti ratkaisun jatkokehitystä vai tämän lisäksi jatkuvaa palvelua esim. käyttäjätukea? Vastaus: Toivottavaa on, että toimittajan tuki on ratkaisun operointivaiheessa jatkokehitystä sekä teknisten vikatilanteiden hoitamista. Järjestelmän pitäisi olla niin helppokäyttöinen että esim. käyttäjätukea ei tarvita. Tarkennetaan neuvotteluissa. 38. Kysymys: Tarvitaanko globaali loppukäyttäjätuki? Vastaus: Käyttäjiä on eri puolilla maailmaa. Järjestelmän pitäisi olla niin helppokäyttöinen, että käyttäjätukea ei tarvita. 39. Kysymys: Toiminnalliset vaatimukset on kuvattu hyvin ylätasolla, onko näistä tarkempaa kuvausta? Vastaus: Tarkennetaan neuvotteluissa. 40. Kysymys: Liite 4 Toiminnalliset vaatimukset (DM )Vaatimuksenne koskien seuraavia: Ratkaisu kytkettävissä Team Finland verkoston organisaatioiden käyttäjänhallintaan Mahdollisuus kutsua käyttäjiä ratkaisuun esimerkiksi massasähköpostien tai vastaavien toiminnallisuuksien avulla Mahdollisuus hyödyntää laajasti käytettyjä julkisia autentikointimekanismejä käyttäjänhallintaan ja ratkaisuun kirjautumiseen Mitä teknologioita on käytetty Team Finland verkoston organisaatioiden käyttäjähallinnassa ja miten ne ovat integroitavissa toimitettavaan palveluun? Mitä sisältää laajasti käytetyt julkiset autentikointimekanismit? Vetuma, VIRTU, muita? Vastaus: Ehdokas voi esittää ratkaisuehdotuksia. Tarkennetaan neuvotteluissa. 41. Kysymys: Toiminnallisissa vaatimuksissa mainittiin Tuki varsinkin strukturoimattoman datan (teksti) analysointiin. Voisitteko täsmentää tarkemmin mitä tarpeita strukturoimattoman datan analysointiin liittyy? Vastaus: Ehdokas voi esittää ratkaisuehdotuksia. Tarkennetaan neuvotteluissa.

9 42. Kysymys: Missä formaateissa julkinen hallinto tuottaa ennakointitietoa? 9 (10) Vastaus: Esimerkiksi tekstimuotoiset dokumentit eri formaateissa, diaesitykset sekä videotallenteet. Tarkennetaan neuvotteluissa. 43. Kysymys: Voisitteko arvioida tietomäärien suuruusluokkia edes karkeasti tietolähteiden perusteella? Vastaus: Karkea arvio tietomääristä vuosittain: satoja signaaleja, kymmeniä diaesityksiä ja kymmeniä raportteja. Asiaa tarkennetaan neuvotteluissa. 44. Kysymys: Onko haettavan taustatiedon lähteistä rajapintakuvausta tai muuta tarkempaa luetteloa? Vastaus: Ei ole. 45. Kysymys: Liite 3. Käyttötapaukset dokumentissa oli kuvattuna käyttötapauksia, joissa data-analyysi vaikutti olevan kohtuullisen perinteistä markkina-analyysia (ihmisten ja think tank:ien tekemää) ryyditettynä rajallisen määrän joukkoistamisella sekä automaattisesti tehtävällä kategorisoinnilla. a) ymmärsimmekö oikein? b) onko jo nyt suunnitteilla jokin lähestymistapa, missä analysoitavan datan määrä on niin valtava, että ihmistyönä sen analysoiminen ja johtopäätösten/suositusten tekeminen olisi mahdotonta? Vastaus: a) Osittain, mutta liitteessä 3 käsiteltiin vain käyttötapauksia, ei koko prosessia, mihin kuuluu luonnollisesti erilaisia menetelmiä tiedon analysoimiseen ja jalostamiseen. b) Ei, mutta kehitettävän ratkaisun on tarkoitus olla ihmistyön tukena. Datan/tiedon analytiikka ja visualisointi on jäsentävässä ja havainnollistavassa roolissa. 46. Kysymys: Osallistumispyyntö-dokumentissa, kohta 3. Hankinnan kohde ja laajuus on maininta voivat osallistua tarvittaessa etäyhteyksin vuorovaikutteisiin keskustelutilaisuksiin Kuuluuko tähän tarvittava viestinvälitysjärjestelmä (esim. Skype, MS Live meeting, Cisco AnyConnect, yms.) hankinnan kohteeseen? Vastaus: Viestinvälitysjärjestelmä ei kuulu hankinnan kohteeseen. 47. Kysymys: Millaisella aikataululla on tavoite päästä tuotantokäyttöön Vastaus: Sopimus on tarkoitus solmia toukokuussa, jonka jälkeen työ alkaa. Tavoitteena on päästä tuotantokäyttöön mahdollisimman pian. Osallistumispyynnössä todettu MVP-ajattelu tarkoittaa tässä tapauksessa toteutuksen osittamista siten, että ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön toiminnallisuuksista vain tietty joukko, jonka avulla ratkaisu saadaan nopeasti tuotantoon. Tuotantokäyttö ja mahdollinen jatkokehitys tarkennetaan neuvotteluissa.

10 10 (10) Soile Ollila asiantuntija Eero Silvennoinen kehitysjohtaja Harri Eskola tietohallintojohtaja

Osallistumispyyntö: Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 17.2.2014

Osallistumispyyntö: Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 17.2.2014 1 (7) Osallistumispyyntö: Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 17.2.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Kysymyksiä saapui 27.2.2014 mennessä tarjouspyynnön johdosta yhteensä 24 kpl. Ohessa

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Osallistumispyyntö kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta

Osallistumispyyntö kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta 20.11.2014 1111 DM 1365356 11/25/2014 Osallistumispyyntö kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet -tietoalusta Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti

Lisätiedot

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin Apotti-hanke Hankintailmoitus ja pyyntö osallistumishakemuksen jättämiseen Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin 20.9.2013 Kohta: Hankintayksiköt Aihe: KL-Kuntahankinnat Oy:n rooli Hankkeessa

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Vastaukset tarjoajien osallistumispyyntöön liittyviin kysymyksiin 1 1. Kysymys Hankkeen internet-sivuilla on todettu Apotissa ei olla

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Raportointialustan kilpailutus 1 (6) Hankintayksikkö 10.5.2016 Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Voiko järjestelmää

Lisätiedot

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 28.8.2013 1 (5) HSL: tekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat HSL:n tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelut

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/3 25.2.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/3 25.2.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Päätöshistoria Rahoitusjohtaja 12.11.2012 203 HEL 2012-011861 T 02 08 02 00 Päätös Rahoitusjohtaja päätti jäljempänä mainituin perustein sulkea HRtietojärjestelmän

Lisätiedot

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Muutosjohtamisen tuki / johtamisen kehittäminen

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Muutosjohtamisen tuki / johtamisen kehittäminen 8.10.2015 1111 31/25/2015 Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn Muutosjohtamisen tuki / johtamisen kehittäminen Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box 69, FI-00101

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö JOHDON RAPORTOINTIRATKAISUSTA

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö JOHDON RAPORTOINTIRATKAISUSTA 13.11.2012 1 (7) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö JOHDON RAPORTOINTIRATKAISUSTA KYSYMYS 1 Liite 4. Kohta 6. Tarjoajalla on viimeisen kolmen vuoden ajalta vähintään viisi (5) vastaavaa referenssiä.

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

MÄNTÄN KESKUSTA ALUEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

MÄNTÄN KESKUSTA ALUEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN HANKEKUVAUKSEN LIITE 1 1 (8) OSALLISTUMISHAKEMUS MÄNTÄN KESKUSTA ALUEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Ehdokkaan tiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Y tunnus: Ehdokkaan yhteyshenkilö

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Osallistumishakemukseen liittyviä kysymyksiä saapui määräaikaan 15.11.2014 klo 12.00 mennessä 18 kappaletta. Ohessa on yhteenveto

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen?

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen? Tässä dokumentissa vastataan määräaikaan mennessä saapuneisiin lisätietopyyntöihin ja kysymyksiin liittyen asiakaspalauteprosessin sähköistämiseen (VIDICO A31003). Tarjousten jättämisen määräaika on 11.1.2011

Lisätiedot

Tietokantakumppani migrointi-, asiantuntija- ja tuotetukitarpeisiin sekä DBaaS palveluiden kartoitus

Tietokantakumppani migrointi-, asiantuntija- ja tuotetukitarpeisiin sekä DBaaS palveluiden kartoitus Pyyntö 1 (7) Tietopyyntö Tietokantakumppani migrointi-, asiantuntija- ja tuotetukitarpeisiin sekä DBaaS palveluiden kartoitus Pyyntö 2 (7) Sisällys 1 Tausta... 3 2 Hankinta, johon tietopyyntö liittyy...

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET 8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET Tarjouspyyntöön määräaikaan 6.10.2014 klo 14.00 mennessä esitetyt kysymykset

Lisätiedot

Koulutuksen ja työn n suunnittelu eopintopalvelut/signus järjestelmäalustalla

Koulutuksen ja työn n suunnittelu eopintopalvelut/signus järjestelmäalustalla Koulutuksen ja työn n suunnittelu eopintopalvelut/signus järjestelmäalustalla Juha Lamminkari juha.lamminkari@itmoon.fi 9.1.2009 1 Tavoite Toteuttaa hankkeeseen osallistuville ammattikorkeakouluille tietojärjestelmä

Lisätiedot

Tietopyyntö / Markkinakartoitus

Tietopyyntö / Markkinakartoitus Apotti-hanke Tietopyyntö / Markkinakartoitus 5.3.2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mahdollisen hankinnan kohde... 4 3 Mahdolliseen hankintaan liittyvät muut tarpeet... 8 1 Johdanto Apotti-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/9 17.2.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/9 17.2.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2014 1 (6) 9 Vuoristo-yhtiöt Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, kuntoremonttikurssien hankinnasta Helsingin kaupungin henkilöstölle vuosille 2014-2015 HEL 2013-012768 T 02 08

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (6) 4 Hankintakeskus, puhepalveluiden kilpailutus HEL 2016-000504 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä TeliaSonera Finland Oyj:n tarjouksen

Lisätiedot

2 Tarjouskilpailujen haku

2 Tarjouskilpailujen haku 2 Tarjouskilpailujen haku Tarjouskilpailuja voi hakea seuraavilla hakukriteereillä: neuvoston viite (esimerkiksi: UCA 140/07) tarjouskilpailun kohteen kuvaus (esimerkiksi: puhelininfrastruktuuri) EU:n

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME 1 (11) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Integroitu asiakashallinta Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (13) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Mainostoimistopalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Ketteryyttä kilpailuttamiseen

Ketteryyttä kilpailuttamiseen Ketteryyttä kilpailuttamiseen Sähköinen kilpailutusratkaisu 2.4.2014 Timo Rantanen 1 Sisältö Uusi hankintadirektiivi ja sähköinen kilpailuttaminen Markkinaratkaisut Kilpailutettu ratkaisu Sähköinen kilpailuttaminen

Lisätiedot

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on?

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Voidaanko tarjota käyttäjähallinta optiona? - Koska muussa muodossa hinnoiteltu tarjous hylätään

Voidaanko tarjota käyttäjähallinta optiona? - Koska muussa muodossa hinnoiteltu tarjous hylätään 10.11.2010 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 10.11.2010 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖISESTÄ TILAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KYSYMYS 1 Mikäli ette saa hyväksyttäviä tarjouksia niin keskeytättekö hankinnan vai jatkatteko

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset:

Kysymykset ja vastaukset: Kysymykset ja vastaukset: Kysymys 1 Voidaanko JYSE2009 Palvelut sopimusehtoja täydentää JIT2007 sopimusehdoin (Yleiset sopimusehdot, JIT2007 sovellukset, JIT2007 Palvelut)? Vastaus 1 Hankinnassa noudatetaan

Lisätiedot

Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo

Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Mitä on IPT? Integroitu Projekti Toimitus Poikkeaako esim. Allianssista? On syntynyt ymmärrys, mitä ero on

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset on julkaistu tarjouspyynnön sivulla

Kysymykset ja vastaukset on julkaistu tarjouspyynnön sivulla 1 (6) TEKESIN ASIAKASKOKEMUKSEN JA ASIAKASKESKEISEN TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnössä asetettuun määräaikaan, 7.11.2014,mennessä saapui yhteensä 29 kysymystä. Ohessa

Lisätiedot

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016 Suomi.fipalvelutietovaranto Palvelulupaus 5.4.2016 Sisältö Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa? Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto ei tarjoa? Nykytilanne Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittämisen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen 1 Sisällysluettelo 1. Hankinnan kuvaus 4 1.1 Hankinnan kohde ja hankintayksikkö 4 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimi,tilakeskusliikelaitos : Espoon sairaala Jorviin, uudisrakennus ja 5-15 vuoden ylläpito

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimi,tilakeskusliikelaitos : Espoon sairaala Jorviin, uudisrakennus ja 5-15 vuoden ylläpito Page 1 of 7 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Espoon kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimi,tilakeskusliikelaitos : Espoon sairaala Jorviin,

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (12) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Sauna- ja päivätoimintakuljetukset OHJE: - jokainen tarjoaja täyttää ja toimittaa tämän välilehden (Excel-taulukon), eli Yleiset

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

LOMITUS JA OSTOPALVELUT

LOMITUS JA OSTOPALVELUT LOMITUS JA OSTOPALVELUT Kilpailutuksesta yleistä ja kysymyksiä sekä vastauksia 21.8.2014 Sysmä LOMITUKSEN OSTOPALVELUT / Miksi kilpailutus? Laki julkisista hankinnoista edellyttää kilpailutusta. Hankintojen

Lisätiedot

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen.

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen. Kysymykset ja vastaukset 1) Kysymys: Mitä suunnittelutyön sisällöllä tarkoitetaan? Riittääkö pelkkä tuntihinta, tai kaivataanko esimerkiksi esimerkkejä eri töiden arvioidusta työajasta tai työprosessista

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Iisalmen kaupungin terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmän hankintaa. Ehdokas osallistuu hankintamenettelyyn täyttämällä osallistumispyynnön liitteenä 1 toimitetun osallistumishakemuslomakkeen

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Palveluväylä tuotantoon! Marraskuun KaPA-päivä 26.11.2015. Kehittämispäällikkö Pauli Kartano / VM Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK

Palveluväylä tuotantoon! Marraskuun KaPA-päivä 26.11.2015. Kehittämispäällikkö Pauli Kartano / VM Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK Palveluväylä tuotantoon! Marraskuun KaPA-päivä 26.11.2015 Kehittämispäällikkö Pauli Kartano / VM Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK Palveluväylän tuotantokäyttö alkoi 18.11 Sitä edelsivät: º Viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Liite 1: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet

Liite 1: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet Asiakirjatyyppi 1 (7) Liite 1: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Markkinoiden mahdollisuudet -palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 2 Asiakirjatyyppi

Lisätiedot

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka?

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka? HUOM! TARJOUSPYYNTÖÄ ON KORJATTU 28.11.2012. Lisätieto 28.11.2012 Hammaslääkäripalvelut TRE: 7514//02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta

Lisätiedot

HELSINGIN KONSERNIHANKINTA OY OSALLISTUMISPYYNTÖ HKH069-13-1 1 (10) Wiren 8.5.2013 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

HELSINGIN KONSERNIHANKINTA OY OSALLISTUMISPYYNTÖ HKH069-13-1 1 (10) Wiren 8.5.2013 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio HELSINGIN KONSERNIHANKINTA OY OSALLISTUMISPYYNTÖ HKH069-13-1 1 (10) SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY -JÄRJESTELMÄHANKINTA 1. Hankinnan perustiedot Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin kohteen kuvauksessa

Lisätiedot

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEINFO

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEINFO OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEINFO 2.12.2013 Oulun seudun joukkoliikenneinfo Sivu 1 / 13 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Hankintayksikkö 2 3 Hankinnan kohde 2 4 Hankintamenettely 4 5 Sopimuskausi ja ehdot 9 6 Osa-

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. JANAKKALAN KUNTA 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 27.2.2013 Janakkalan markkinointiviestintäkumppanuus Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen 1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen Tarjontaa paljon tarvitaan henkilö, joka kokoaa oikeat palikat yhteen Ensin hahmotetaan kokonaisuus sen jälkeen tarkastellaan pienempiä osa-alueita Koulutus/tiedon

Lisätiedot

Nopeiden kokeilujen ohjelma 1. kierros

Nopeiden kokeilujen ohjelma 1. kierros Nopeiden kokeilujen ohjelma 1. kierros Nopeiden kokeilujen ohjelma Fiksu Kalasatama -hankkeessa rakennetaan kansainvälisesti kiinnostavaa yhteiskehitysalustaa, jonka avulla voidaan tukea uusien työpaikkojen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Global-seminaari 9.12.2010, Hämeenlinna Asiantuntija Jukka Lehtonen,

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Olemassa olevien laitteiden korvaamisen lisäksi tulevan sopimuskauden aikana voidaan hankkia myös muita vastaavia tallennusjärjestelmiä.

Olemassa olevien laitteiden korvaamisen lisäksi tulevan sopimuskauden aikana voidaan hankkia myös muita vastaavia tallennusjärjestelmiä. TARJOUSPYYNTÖ 26.10.2012 Puitejärjestely moniprotokollatallennusjärjestelmästä ja siihen liittyvistä palveluista (Dnro D1238/2/31/2012) Jyväskylän yliopisto (JY) pyytää tarjoustanne moniprotokollatallennusjärjestelmästä

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut 21.4.2015 1111 7/25/2015 Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O.

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut

TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut KORJATTU 1 (16) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Kilpailuta Sote-hankinnat oikein

Kilpailuta Sote-hankinnat oikein Kilpailuta Sote-hankinnat oikein Torstai 11.9.2014 klo 11.30 11.50 Helsinki, Kuntamarkkinat Kouluttaja: Asianajaja, KTM Marita Tapola 1 Esittely Työntekijät: 15 Sijainti: Erottajankatu 19 a 11 00130 Helsinki

Lisätiedot

Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta

Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta Esityksen sisältö: HS-Veden esittely aluesaneeraushankkeiden taustaa kilpailutusmenettelyt aluesaneeraushankkeiden ominaispiirteitä HS-Veden aluesaneeraushankkeet

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUKSEN TARJOUSPYYNTÖ

AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUKSEN TARJOUSPYYNTÖ AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUKSEN TARJOUSPYYNTÖ 30.10.2014 Yleistä: Olemme keräämässä yhteistilausta johon osallistuu yksityisiä omakotitalon omistajia ja yrityksiä Iistä ja sen ympäristökunnista, sekä myös

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Vastaukset tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin

Vastaukset tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin Asianhallinnan tarjouspyyntö Dnro 3356/1/14 Laatija: Janne Madetoja Dnro 3356/1/14 2 (9) 1. Johdanto Tässä dokumentissa vastataan tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä esitettyihin kysymyksiin. Kysymyksiä

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

Osallistumispyyntö Julkinen 17/25/2014 10.4.2014 DM 1249936

Osallistumispyyntö Julkinen 17/25/2014 10.4.2014 DM 1249936 Osallistumispyyntö kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn Tekesin perustietotekniikan palvelut Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box 69, FI-00101 Helsinki, Finland +358

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu. www.is-hankinta.fi

Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu. www.is-hankinta.fi Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu www.is-hankinta.fi Hankintalaki ja sen tarkoitus Valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot