RTS Ohjausryhmä. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RTS Ohjausryhmä. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 23.2.2011"

Transkriptio

1 RTS Ohjausryhmä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Asialistaa 1. Edellinen kokous 2. Tilannekatsaus ohjausryhmälle 3. KV-yhteistyö/selvitykset (Dumfries, Shetlanti) 4. RTS:n pilottien tilanne (lyhyesti) 5. Joukkoliikenteen reitit ja palveluportaali (tarkemmin) 6. Muut asiat / seuraava kokous 2

3 Aikataulut ja tehtävät 2011 P-K:ssa Q Q Q Q Pilottien valmistelu 1. Kyytikoordinaattori 2. Palveluportaali 3. Kolin Kimppataksi M Konferenssi Open Days RTS:n kansainvälisen materiaalin parempi hyödyntäminen Pohjois-Karjalassa 1. Kyytikoordinaattori Pielisen Karjalassa budjettikäsittely elokuu-lokakuu 2. Palveluportaali toteutukseen (testiversiot touko-kesäkuussa 2011) jatkoneuvottelut 3. Kolin kilpailutus M Työpaja: pilotoinnit 3. Kolin Kimppataksin uusittu malli käynnistyy Hallinto, Viestintä, Koordinaatio 3

4 Work Plan and schedules for 2011 Q Q Q Q Improve existing contact centres 4.1 Test products and services (pilotointi alkaa) M Conference 4.3 Promote the services created M 4.4 Develop sustainable modes of transport Pilot work shop 4.5 Design draft Action Model Ground work for WP5 Management, Communication and Coordination 4

5 3. KV-yhteistyö/selvitykset (Dumfries, Shetlanti) Yhdistelypalveluihin kartoittava analyysi Contact Centre Analysis Dumfries vastuullinen koordinoija Käytiin kaikkien alueiden matkojen yhdistelyyn, kuljetuspalveluiden koordinointiin liittyvät palvelut ICT-sovelluksineen Yhteenveto Pohjois-Karjalan näkökulmasta Palveluna edistyksellisin Din Turin yhdistelykeskus Teknisesti edistyksellisin MYK Pohjois-Karjala 5

6 3. Contact Centre analysis Kaikkien alueiden kuljetusten yhdistelypalveluista kompakti vertailututkimus Heikkoudet, vahvuudet ja hyvät käytännöt muodostettu yhdessä kumppaniverkoston kanssa Ånge contact centre sai eniten mainintoja hyväksi käytännöksi Skottien palvelut pienimuotoisia, mutta hyvin järjestetty osana muuta joukkoliikenteen kokonaisuutta Islannissa erittäin vähän kokemuksia 6

7 3. P-K KV-vertailussa Heikkoudet Kaikki kunnat ja kuntayhtymät eivät ole mukana yhdistelykeskuksessa (vajaakäyttö ja alueellisen koordinaation puute) Matkaa ei voi perua MYK:n ollessa kiinni Asuinkunta vaikuttaa palveluiden saatavuuteen Ei ajoneuvojen hyödyntämistä muuhun käyttöön (taksit). Muualla aluehallinnolla yleisesti omat liikenneyhtiöt Vahvuudet Virka-ajan ulkopuoliset tilaukset ohjautuvat automaattisesti kuljettajalle Jonotusaika maksimissaan 2 minuuttia (3 yhtäaikaista puhelua) Mobirouterin mahdollistama automaattinen yhdistely ja reititys GPS:n hyödyntäminen mahdollista Järjestelmä mahdollistaa jatkuvat käytön ja kustannusten seurannan Tiedottamiskanavia runsaasti: netti, henkilökunnan asiakasohjaus, kuljettajat SHL/VPL-menettely nähdään hyvänä Esteettömyys korkealla tasolla ja henkilökohtainen avustaja tarvittaessa Lieksan ja Nurmeksen avoimet kuljetuspalvelut Matkojen yhdistely ei vaadi yleensä ihmistyövoimaa (ohjelma hoitaa sen automaattisesti) Hyvät käytännöt Keskitetty alueellinen yhdistelykeskus Mobisoft kehittää ohjelmistoaan yhdessä loppukäyttäjien kanssa (jatkuva tuotekehitys) 7

8 3. RTS:n suositukset Pohjois-Karjalalle MYK:n roolin vahvistaminen Uusia organisaatiota mukaan (kustannustehokkuus, palvelutaso) Muut kuin VPL-kyydit kaikille avoimiksi oletuksena (SHL:n erittelyn lopettaminen) When its full, its full Keskipitkällä aikavälillä kaikki kyytivälitykset maakunnallisiksi Nykyaikaiset välineet jo käytössä Maakunnallinen kyytivälitys ei sulje pois paikallisia palveluratkaisuja 8

9 3. Palveluiden markkinointi Osana työpaketti neljää (WP4) Shetlanti koordinoi Tapoja pilottien markkinoimiseksi ja asiakaspalautteen keräämiseksi työ käynnistynyt tammikuun lopussa Kohdennetun palautteen keruu Sosiaalisen media erityistarkastelut Tulee osaksi hankkeen pääjulkaisua (2012) Pilottien markkinointiin RTS:ssä resursseja niiden tehokas käyttäminen 9

10 4. RTS:n pilottien tilanne 1. Kyytikoordinaattori 2. Joukkoliikenteen palveluportaali (erillistarkastelu) 3. Kolin Kimppataksi 10

11 Kyytikoordinaattori Käsitelty Nurmeksessa, Valtimolla, Juuassa ja Lieksassa (maaliskuun alussa) Vihreää valoa pilottivaiheeseen Täysi henkilöstöresurssi RTS-hankkeesta Sovittu valtuuston budjettikäsittelystä ja lisärahoituksen valmistelusta Optiovuodet 2012 ja 2013 (kuntarahoitus + muut lähteet) Tarkennettu työsuunnitelma ja työnohjauksen rakenne seuraavassa pilottiryhmässä Rekrytoinnin käynnistäminen Tavoitteena huhtikuun-huhtikuu RTS:n resursseilla 11

12 Hallitukset ja päätös Rekrystä Mahd. Oletus sijainti Kyytikoordinaattori Helmi-maaliskuu 2011 RTS-hankkeen tuki vuoden 2012 elokuulle Kehitysryhmä, Indikaattoriseuranta Seurantaryhmän ja Indikaattorien luonti Rekrytointi 3vko - 1kk - Perehtyminen kuljetuspalveluihin yhdessä ao. hallintokuntien, hankkeen Elyn ja liikennöitsijöiden kanssa - Suunnittelu ja kehittämistehtävät myöhemmin kilpailutukset, Koulukuljetusyhteistyö, reittisuunnittelu, päätöksenteon valmistelu Palvelutasomäärittely seudulliset standardit - Palvelutasopuutteiden korjaaminen, ljs-työ - Päällekkäisten resurssien minimoiminen resurssien kohdentaminen - Palveluiden avaaminen ja laadukas tiedottaminen (omat nettisivut) - Uudet palvelut ja entisten hiominen (kimppakyyti-malli, sähköiset palvelut, Matkailijat, matkaketjut kuntoon Säännöllinen kuntajohdon ja päättäjien tapaaminen Kuntalaistilaisuudet, markkinointi, asiakaskeskeisyys Valtuustokäsittely 2012 rahoitus 12

13 Ehdotus xx kunnalle/kaupungille Suhtautuisi myönteisesti joukkoliikenteen seudullista koordinaatiota ja palvelutasoa kehittävään RTS-hankkeen pilottiin Henkilön rekrytointi alkuvuodesta 2011 Tarjoaisi mahdollisesti tilat rekrytoitavalle henkilölle ja sitoutuisi aktiivisesti edistämään kaupungin kuljetusten uudistamista Ei irrallisena osana, vaan yhteistyössä muun palvelutuotannon kanssa Nimeäisi edustajan tehtävän vaatimaan kehitysryhmään Mikäli uusi tehtävä täyttää tavoitteet (toiminnallinen/kustannustehokkuus) sitoutuisi tarkastelemaan tehtävän pysyvää hoitoa Vuoden 2012 budjettikäsittely Seurantaindikaattorit Ensimmäisen vuoden kustannukset kunnille laskennallisia Lähinnä työtilat ja tietokone + työnohjaus 13

14 Kolin Kimppataksi Rahoitus (tarve ) POSELY Lieksa Maakuntaliitto PKO Joensuu/Kontiolahti Uudet aikataulu- ja lipputuote-ehdotukset viimeistelyssä Kesäkuu 2011 Kesäkuu

15 Kolin Kimppataksi alkaen Uudet lipputuotteet (yhteenveto) Aikuinen 25 Nuoret/opiskelijat/eläkeläiset 17 Lapset 4-12-vuotiaat 12 Kimppalippu 15 Sarjalippu 10 matkaa POSELY

16 Osaksi Visit Kareliaa (toteutettu) Kaikkien matkailuun liittyvien palvelujen oltava keskitetysti yhdessä paikassa! Kolin majoitusvarausten yhteydessä mahdollisuus saada tietoa myös kulkuyhteyksistä Nettivaraus ja maksaminen (verkkopankki) mahdollista lähiaikoina Positiiviset lehtijutut ja lähimarkkinointi maaliskuussa

17 Mobiilit palvelut Yhteistyössä Karelia Expertin ja TG4NP-projektin kanssa käynnistetty esivalmistelu mukaan mahtuu Tavoitteena testattava tuote vuoden 2011 aikana Karelia Expertin yhteyteen tuleva lanseeraus 2012 Matkailupalvelujen ja liikenneyhteyksien kytkennät Suosittelee, hakee vaihtoehtoja, esittelee Alustan valinta meneillään (PKAMK) 17

18 Joukkoliikenneportaali Aikataulu- ja matkahakujärjestelmät 18

19 3. Tilannekatsaus Aikataulu- ja matkahakujärjestelmät Portaalin rautalankamalli ollut ohjausryhmällä nähtävillä (Keskustelua) Järjestöt, Kylät, Facebook Samalla kertaa mahdollista tuottaa kuntia, liikennöitsijöitä ja asiakkaita palveleva kokonaisuus Tavoitteena tuottaa hyvin yksinkertainen ja esteetön palvelukokonaisuus, jonka avulla informaatiovajeet tulisivat kerralla kuntoon Ajantasainen tieto, yhteinen formaatti, hakupalvelut, käyttöasteen nostotavoitteet 19

20 Mihin muutos ja millä tavalla? 20

21 Innovatiivisuus? Tarve? Asiakas ei tarvitse kunnan maantieteen ja kylärakenteen tuntemusta Mahdollisuus hakea usean kunnan palveluita ja eri hallintokuntien vastuualueilta Käytettävyys ja tarpeellinen tieto Helpottaa palveluiden esilletuomista kunnissa Kaikki on samoissa paikoissa Mahdollisuus osoite ja karttahakuihin Pielisen Karjala edelläkävijänä Alueet kommenteille kuntiin (kutsujoukkoliikenteen aluerajaukset) Mobiilikäyttö optiona (tunnistaa hakupaikan yhteydet) 21

22 Käyttöliittymä (1) Palvelun esittely Yleistiedot portaalista Ja alueen joukkoliikenneyhteyksistä Valitse Kunta KARTTA KUNTAVALINTA Muutostiedotteet ajankohtaista Kuntien väliset, alueelliset ja valtakunnalliset yhteydet 22

23 Käyttöliittymä (2) Kunta - Esteettömyys ja Liitännäispalvelut - Lippujen hinnat -Lippujen ostopaikat -Vakiovuorojen hakupalvelut - Liityntäpysäköinti Hakukenttä KARTTA - Taksi - Ohjeet Hakutuloste: Yhteysmahdollisuudet, päivät, Hinnat, tilaustapa, esteettömyys ja muut palvelut Haluatko tarkastella jatkoyhteyksiä? 23

24 Joukkoliikenneportaali RTS-hanke ehdottaa ohjausryhmälle asian valmistelua kilpailutukseen Tekninen toteuttaja, osoitehaut, käyttäjäkoulutus Kohdennettu kilpailutus + Hilma Resurssi Kilpailutus ajoittuisi kyytikoordinaattorin tehtävien alkuun, jolloin henkilöllä mahdollisuus olla mukana alusta alkaen Seuraava ohjausryhmän kokous hyväksyisi kilpailutusasiakirjat (kokous maaliskuun aikana) tietokanta on auki ja ilmainen kaikille Yhteistyökeskustelut avattu Liikenneviraston kanssa (Pekka Rintamäki) kuntapilotille tilaisuus 24

25 Portaalin ja kilpailutuksen tavoitteet Yhtenäistää joukkoliikennetieto ja parantaa asiakaspalvelua Kevyt ja helppo käyttää Avoimet karttapohjat (Google, OpenStreetMaps jne) Lisenssimaksujen välttäminen Aineisto helposti siirrettävissä kuvina muualle nettiin, lehti-ilmoituksiin ja kylätalojen seinille Käytön opastus Ylläpito kunnissa ei toteuttajalla, reittien päivitys PTTK:n rooli luontevana isäntänä? Reittitieto ja aikataulut ovat jo olemassa vienti nettiin 25

26 Pilottien resurssit Kyytikoordinaattori ja joukkoliikenneportaali sitovat maakuntaliiton osuutta 100 % henkilöstöresursseista ja 35 % ostopalveluista sidottu käytettävissä ohjelmistohankintaan, koulutukseen ja Kolin mobiilipalveluihin Pikesin resurssien kohdentaminen? Maakuntaliiton ja Pikesin vastuunjako 26

27 Muut asiat / seuraava kokous Seuraava kokous viikoilla 11 tai 12 Kyytikoordinaattorin tehtävien seurantaindikaattorit Joukkoliikenneportaalin kilpailutuksen valmistelu Kyytikoordinaattoriryhmän työ jatkuu hallituskäsittelyjen jälkeen Kolin Kimppataksin kehittämisryhmä kokoontuu Kilpailutuksen valmistelu 27

28 Matka jatkuu Facebook

RTS Ohjausryhmä. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 15.3.2011

RTS Ohjausryhmä. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 15.3.2011 RTS Ohjausryhmä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 15.3.2011 Asialistaa 1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen järjestäytyminen 2. Edellinen kokous 3. Pielisen Karjalan ja Juuan kyytikoordinaattori pilotin

Lisätiedot

Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa

Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa R T S Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa 1 Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa Rural Transport

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU Loppuraportti JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU A B C D Tilaaja Kyydinvälitys Liikennöinti huhtikuu 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU

Lisätiedot

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA www.rural-transport.net ARTS on Euroopan Unionin viidennen puiteohjelman projekti kilpailukykyinen ja kestävä kasvu Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2003 /L. Matkojenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2003 /L. Matkojenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2003 /L Matkojenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ALKUSANAT Yhteiskunnan korvaamien matkojen yhdistelyä

Lisätiedot

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Lokakuu 2010 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen

Lisätiedot

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA Johdanto 1 Visio 2 Tavoitteet 3 Toiminta 4 Tulokset 8 Kehittämisen jatkaminen 14 Ohjelman hankkeet 15 Kirjallisuus

Lisätiedot

Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa. Ehdotus LVM:n johtamalle ohjausryhmälle yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämiseksi

Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa. Ehdotus LVM:n johtamalle ohjausryhmälle yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämiseksi Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa Ehdotus LVM:n johtamalle ohjausryhmälle yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämiseksi 21.5.2014 Sisällys 1. Taustaa 1 2. Hankkeen tavoite 3 3. Pilottialueet

Lisätiedot

Raportti: Liikkuminen palveluna esiselvitys

Raportti: Liikkuminen palveluna esiselvitys Raportti: Liikkuminen palveluna esiselvitys 8.5.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Esiselvityksen tavoite... 4 1.2. Sidosryhmät... 4 1.3. Raportin sisältö ja rakenne... 5 2. Liikkuminen palveluna

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Eteläisen Suomen matkailuneuvonnan nykytila ja tulevaisuuden matkailunneuvontapalveluiden konseptista

TIIVISTELMÄ Eteläisen Suomen matkailuneuvonnan nykytila ja tulevaisuuden matkailunneuvontapalveluiden konseptista TIIVISTELMÄ Eteläisen Suomen matkailuneuvonnan nykytila ja tulevaisuuden matkailunneuvontapalveluiden konseptista Johdanto Johdanto Alkuvuodesta 2014 käynnistettiin Uudenmaan liiton hankintana Tulevaisuuden

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

Jätehuollon yhteistyöstrategia

Jätehuollon yhteistyöstrategia Jätehuollon yhteistyöstrategia Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo, Vesanto Ehdotus

Lisätiedot

Henkilökuljetusten uudistaminen. Ohjausryhmän loppuraportti

Henkilökuljetusten uudistaminen. Ohjausryhmän loppuraportti Henkilökuljetusten uudistaminen Ohjausryhmän loppuraportti Julkaisuja 9/2015 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Hyvinvointia ja lähipalveluja maaseudulle. Kyllikki. Kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hanke. Loppuraportti

Hyvinvointia ja lähipalveluja maaseudulle. Kyllikki. Kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hanke. Loppuraportti Hyvinvointia ja lähipalveluja maaseudulle Kyllikki Kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hanke Loppuraportti Anne Lahikainen 12/2007 Sisällysluettelo 1. HANKKEEN TAUSTAA 1 2. HANKKEEN YDINKYSYMYKSET 2 3.

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio. HEILI-hanke

Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio. HEILI-hanke Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio HEILI-hanke HEILI-hanke Helsinki 2004 Julkaisija Liikenne- ja viestintäministeriö Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020 Kouvolan kaupunki 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Sisällys 1 Joukkoliikenteen järjestäminen... 3 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Joukkoliikenteen organisointi Kouvolassa...

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

ESIPUHE 5 TIIVISTELMÄ 7 SUMMARY 9

ESIPUHE 5 TIIVISTELMÄ 7 SUMMARY 9 3 ESIPUHE 5 TIIVISTELMÄ 7 SUMMARY 9 1 2 JOHDANTO 11 VISIO 2015 12 3 VUODEN 2005 KÄRKIHANKKEIDEN TOTEUTUMINEN 13 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA 18 4.1 Liikenne- ja ympäristöpoliittiset muutokset 18 4.2

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot

Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma

Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma LOPPURAPORTTI (Liitemateriaali) TAMPEREEN KAUPUNKI LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITEMATERIAALI

Lisätiedot

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 07479 07 31.8.2007 Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla Kirjoittajat Olli Kuusisto Luottamuksellisuus Julkinen Raportin nimi Jakelu ja tilaustietojen

Lisätiedot

VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE4-2005-2. Mobiilitekniikka kokemusperäisen tiedon keruussa ja hyödyntämisessä

VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE4-2005-2. Mobiilitekniikka kokemusperäisen tiedon keruussa ja hyödyntämisessä VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE4-2005-2 Mobiilitekniikka kokemusperäisen tiedon keruussa ja hyödyntämisessä Loppuraportti 10.2.2005 Muutoshistoria Versio Pvm Laatija(t) Tarkastaja Kuvaus 0.1 14.1.2005

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010. Raportti

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010. Raportti 0 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010 Raportti 0 1 SISÄLLYS 1. Alkusanat... 1 2. Seminaarin avaus: Sosiaaliset verkot ja hankepyydykset... 2 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot