Miksi vanhustyössä tarvitaan kulttuurityövälineitä? Vanhustytön osaajat ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miksi vanhustyössä tarvitaan kulttuurityövälineitä? 26.3.2010 Vanhustytön osaajat ry"

Transkriptio

1 Miksi vanhustyössä tarvitaan kulttuurityövälineitä? Vanhustytön osaajat ry MuT, psykologi, laulunopettaja Ava Numminen Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistämisen läänintaiteilija, Uusimaa Ava Numminen 1

2 Lääkkeetön hoitomuoto tarkoittaa mm. psykologista ja psykososiaalista hoitoa, ravitsemushoitoa, fysioterapiaa, liikuntaa, toimintaterapiaa jne. Koska lääkäreiden ja hoitotyöntekijöiden peruskoulutus on puutteellinen geriatrisen ja vanhusten pitkäaikaissairauksien lääkkeettömien hoitojen osalta, näitä ei osata soveltaa hoidossa. (Kivelä S-L 2006) Lääkkeetön hoito ei ole vastakkainen lääkehoidolle! Kumpaakin tarvitaan. Ava Numminen 2

3 Luennon sisältö Musiikin aivotutkimuksen näkökulma Esimerkki musiikkiterapeuttisesta hoitamisesta Entä jos ei osaa laulua (tai tanssia...?) Perustelut erilaisille aktiviteeteille muistisairaiden hoidossa Mikä estää lääkkeettömien hoitojen, mm. kulttuurityövälineiden systemaattista käyttöä? Työpajojen esittely Ava Numminen 3

4 Ava Numminen 4

5 Musiikki aktivoi aivoja erittäin laajaalaisesti Äänien kuunteleminen ja analysointi: Kuuloaivokuori Liikkuminen, rytmin naputtelu, tanssiminen, instrumentin soittaminen, laulaminen: Motorinen aivokuori, pikkuaivot, basaaligangliot Ennakointi, suunnittelu, kontrollointi: Etuaivokuori Kosketus- ja asentotunto soitettaessa instrumenttia, tanssittaessa: Sensorinen aivokuori Ava Numminen 5

6 Emotionaaliset reaktiot musiikkiin: Limbinen järjestelmä, pikkuaivot; Viini laulu ja naiset Musiikin muistaminen, muistot ja konteksti: Hippocampus Esiintyjän ja omien liikkeiden näkeminen, sanojen ja nuottien lukeminen: Näköaivokuori (Levitin 2006). Ava Numminen 6

7 Musiikkiterapian vaikutusmekanismit aivotutkimuksen valossa: Musiikki aktivoi keskeisiä tunnekeskuksia, hippocampusta ja amygdalaa > musiikki siis tuottaa todellisia tunteita. Depression ja vakavan ahdistuksen tiedetään liittyvän amygdalan toimintahäiriöön > musiikin avulla voidaan vaikuttaa suoraan amygdalan toimintaan. Emootiot ovat aina yhteydessä autonomiseen hermostoon ja hormonijärjestelmään, jotka puolestaan liittyvät immuunisysteemin aktiivisuuteen (Koelsch 2009). Ava Numminen 7

8 Havainto-toiminta kehä (peilisolut) Peilisolut aktivoituvat sekä havaitsemisen että toiminnan ansiosta. Esimerkiksi: Tietty etuaivokuoren alue aktivoituu kun ihminen laulaa hiljaa mielessään ja myös kun hän vain kuuntelee laulamista. Peilisolut aktivoituvat myös kun ihminen katselee jotain, esimerkiksi tanssia (Koelsch 2009). Ava Numminen 8

9 Sosiaalinen ulottuvuus Kuorossa laulaminen merkitsee uusien ystävien saamista, myönteisiä tunnekokemuksia, rentoutta, virkeyden tuntemuksia, henkistä ja hengellistä vireyttä. Esimerkiksi omasta tai lähiomaisen depressiosta kärsivät sekä omaisen kuolemaa surevat ihmiset kokevat kuorossa laulamisen erittäin tärkeäksi osaksi elämäänsä. Kuoron sosiaaliset suhteet ja itse laulaminen auttavat kestämään vaikeissakin elämäntilanteissa (Clift & Hancox 2001; Clift ym. 2007). Ava Numminen 9

10 Götell (2007) toteutti musiikkiterapeuttistahoitamista koskevan tutkimuksen Ruotsissa. Tutkimukseen osallistui: yhdeksän muistisairasta hoitokodin asukasta, joilla oli diagnosoitu pitkälle edennyt dementia. Osallistujien mini mental state - mittarin tulokset vaihtelivat 0-4 pisteen välillä (maksimipistemäärä on 30). viisi hoitajaa, joilla oli pitkäaikainen hoitokokemus. Ava Numminen 10

11 Tutkimus toteutettiin videoimalla aamupesujen aikana: Asukas istui vessassa ja hänet riisuttiin; kasvot ja ylävartalo pestiin; vaatteet puettiin; hänet autettiin pesualtaan ja peilin luo; hampaat ja kädet pestiin, tukka kammattiin; häntä rohkaistiin katsomaan peiliin. Toteutettiin kolme tilannetta: 1. Normaali tilanne (kontrolli) 2. Nauhalta tuli taustamusiikkia 3. Hoitaja lauloi asukkaalle ja/tai hänen kanssaan. Ava Numminen 11

12 Taustamusiikki valittiin asukkaan mieltymysten mukaan. Asia selvitettiin omaisten/hoitajien avulla. Laulutilanteessa hoitajat valitsivat laulut: lasten laulut, kansanlaulut ja muut tutut laulut. Useimmat hoitajat lauloivat sanoilla, muutamat hyräilivät. Useimmilla ei ollut erityistä laulamistaustaa, vain yksi heistä lauloi kuorossa. Ava Numminen 12

13 Normaali pesutilanne: Asukkaat ilmaisivat usein vihaa, sekaannusta, pelkoa, hämmennystä ja vastustusta. He eivät ymmärtäneet hoitajien pyrkimyksiä. Mielimusiikki soi: Kummankin puoleista hyväntuulisuutta; jotkut asukkaat lauloivat musiikin mukana, jotkut hoitajat hyräilivät. Hoitajat ja asukkaat olivat enemmän samalla aaltopituudella. Laulutilanne: Vuorovaikutusta leimasi avoimuus, läheisyys, rauhallisuus. Asukkaat eivät huutaneet eivätkä olleet aggressiivisia. Laulaminen näytti laajentavan asukkaiden tietoisuutta siitä, mitä parhaillaan tapahtuu ja yhteistyö sujui jouhevasti. Ava Numminen 13

14 Yhteenvetona Erityisesti laulaminen edesauttoi kielellistä kommunikointia, kohensi asukkaiden vartalon asentoa, paransi kehotietoisuutta ja vähensi aggressiivisuutta hoitajaa kohtaan. Tulokset olivat samansuuntaiset kahdeksan muistisairaan kohdalla; yhden kohdalla ei havaittu eroa tilanteiden välillä. Ava Numminen 14

15 Hoitajien kokemukset musiikkiterapeuttisesta hoidosta (Marmstål-Hammar, Emami, Engström, Götell) Hoitajien kokemuksia tavanomaisten aamutoimien sujumisesta muistisairaiden asukkaiden kanssa. Tuli esiin: > Kommunikointivaikeudet > Fyysinen ja psyykkinen aggressio; fyysinen piteleminen keinona saada aamupesut tehtyä > Ristiriita työn eettisten periaatteiden kanssa. Ava Numminen 15

16 Kun hoitajat lauloivat aamupesutilanteessa tuli esiin: > Hoitajat kokivat vaativansa ja puhuvansa vähemmän, silti kommunikointi sujui paremmin. > Tuntui, että asukkaat olivat enemmän läsnä tilanteessa. Asukkaiden puhe oli enemmän tilanteen tasalla. He osoittivat myönteisiä tunteita, hymyilivät ja nauroivat. > Hoitajat tunsivat olonsa laulamisen myötä tyytyväiseksi, asukkaat tuntuivat huomaavan tämän, mikä johti myös heissä myönteisiin tunteisiin. Ava Numminen 16

17 Tutkijat olivat hämmästyneitä kuinka erilaisina hoitajat kokivat tavallisen aamupesutilanteen ja laulamispesun. Myönteinen vuorovaikutus helpotti työtä. Vaikutus koettuun työhyvinvointiin? Ava Numminen 17

18 Suomalaiset tutkijat (Särkämö ym. 2008) totesivat systemaattisen musiikin kuuntelun edistävän aivohalvauksesta toipumista: potilaat kuuntelivat 2 kk ajan tunnin päivässä omaa lempimusiikkiaan. Verrokkiryhmät kuuntelivat äänikirjoja tai saivat vain tavanomaisen kuntoutuksen. Musiikkia kuunnellut ryhmä verrattuna muihin: nopeampi puhekyvyn palautuminen sekä tarkkuuden että nopeuden osalta; vähemmän masentuneisuutta; vähemmän muistiongelmia. Ava Numminen 18

19 Aivohalvauspotilaalla on alussa vain vähän kuntoutumiskeinoja, koska puhe- ja toimintaterapia voidaan aloittaa vasta myöhemmin. Aivokudos on kuitenkin erittäin muovautumiskykyinen heti vaurion jälkeen; tämä muutaman viikon ajanjakso pitää hyödyntää > ärsykeympäristö on erityisen tärkeä (Huotilainen ) Ava Numminen 19

20 Ava Numminen 20

21 Sinä laulat seuraavaksi Ava Numminen 21

22 Tutkimuksessa opetettiin 10 itsensä laulutaidottomaksi kokevaa henkilöä laulamaan. Kaikki edistyivät merkittävästi laulamisessa. Laulutaidottomuus ei ole yksilön pysyvä ominaisuus. Laulutaitoa voi kehittää miltä lähtötasolta ja minkä ikäisenä tahansa. Kielteiset uskomukset laulutaidosta toteuttavat usein itseään (Numminen 2005). Myös hoitolaulutyöpajoja hoitajille. Ava Numminen 22

23 Laulaminen Vanhustyön keskusliiton Mielen muutos -hankkeessa Miten masennuksesta kärsivät ikäihmiset hyötyvät laulamisesta? Lauluryhmä kokoontuu viikoittain yhdeksän kertaa + jatkojärjestelyt. Laulaminen muistisairasyksiköissä: Vapaaehtoisia hoitajia valmennetaan laulamaan hoitotilanteissa ja päivän eri hetkissä. Koulutus sisältää kuusi hoitajien ryhmävalmennusta ja sen jälkeen työpaikalla ohjaamisen. Ava Numminen 23

24 Valmennukseen osallistuneet muistisairasyksiköiden hoitajat: Pitäisi laulaa useammin. Laulusta saa voimaa, rentoutuu ja tulee iloinen mieli. Musiikki luo iloa ja herättää erilaisia tunteita. Se katkaisee mukavasti päivän rutiineja. Valmennus koettiin hyväksi, mutta laulaminen työn yhteydessä ei toistaiseksi ole juuri lisääntynyt. Ava Numminen 24

25 Aktiivinen musisointi kuten laulaminen vaikuttaa fysiologisella tasolla hengitysrytmiin, vireystilaan, hormonitoimintaan kognitioihin: sävelten ja sanojen muistaminen, tarkkaavaisuuden suuntaaminen jne. tunteisiin (mm. "mielihyvävälittäjäaine" dopamiinin välityksellä) psykologisella tasolla "kuka minä olen", mihin kuulun (Minna Huotilainen, "äänikoti") muistot... sosiaalisella tasolla yhteenkuuluvuuden tunne, "meidän laulut" Ava Numminen 25

26 Vastaavasti voidaan kuvata vaikutusmekanismit tanssittaessa tai maalattaessa, runoja kuunnellessa... Olipa kyseessä mopon rassaus, kukkien hoitaminen, kävely jne., oleellista on toiminnan vaikutus hermoverkon aktiviteetin, psykologisen merkityksen, mielialan ja vireyden kannalta. Lyhyetkin toiminnan hetket edesauttavat muistisairaan autonomian, pystyvyyden, ja yhteenkuuluvuuden tunteita > hyvinvointi. Ava Numminen 26

27 Pienin polven fleksio, joka vaaditaan vaivattomaan suoriutumiseen päivittäisistä toiminnoista: 70 kylpyhuoneeseen käveltäessä 75 wc-pytylle istuttaessa tai siltä noustaessa 110 portaita noustessa Vastaava pienin olkanivelen abduktion liikelaajuus: 40 partaa ajettaessa/ehostettaessa 75 peseydyttäessä 90 vaatteita pään yli riisuttaessa 120 hiuksia pestäessä (Valvanne 2003) Ava Numminen 27

28 Miksi muistisairaiden perushoitoon ei yleisesti ja systemaattisesti kuulu tanssia, laulua, värien käyttöä, runoja...? ruokalaulut, iltamusiikki, laitoshuoltaja valitsee ja lukee päivän runon... omaisten osaamisen käyttäminen, vapaaehtoiset... Ava Numminen 28

29 1. Hoitotraditio; kiire ja kiireen tuntu; vaihtuva henkilökunta; tiedon ja taidon puute; johdon tuen puute; säädökset ja määräykset? 2. Lahjakkuusajattelu: en osaa laulaa/tanssia/maalata Jaottelut luoviin ja ei-luovin ammatteihin. Ava Numminen 29

30 Kuva, musiikki, tanssi, teatteri, runous Toimintaa Taide Kulttuuri Mopon rassaus, halon hakkuu, leipominen, puutarha, ulkoilu Estetiikka Luovaa? Vuorovaikutusta Vanhuksen kylvettäminen, myyminen, kokouksen pitäminen, opettaminen Raja luovan ja ei-luovan työn välillä on tarpeeton, mutta erittäin vahvasti olemassa! Ava Numminen 30

31 "Sipoon malli" Kuvataiteilija vetää viikoittain maalausryhmää, palkkaus hoidetaan sijaisrahoilla, laitosapulainen hoitaa puutarhaa vanhusten kanssa yms. ; henkilökunta on pysyvää, ei olla keikkalaisten varassa; unilääkkeitä ei enää käytetä; johto kannustaa henkilöstöä jatkuvaan kouluttautumiseen... Ava Numminen 31

32 Tanssin portaat -työpajassa hoitajat saavat työvälineitä tanssin, liikkeen ja kosketuksen soveltamiseen vuorovaikutuksen tukena, asukkaiden toiminnallisuuden edistäjänä ja ilon tuojana. Kesto 6 x 1,5 t. Osallistujamäärä noin 10 hoitajaa. Riittävän kokoinen ja rauhallinen tila (esim. aula ei sovellu). Koulutuksen aikana toimitaan myös asukkaiden kanssa esimerkiksi päiväsalissa. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa tanssikokemusta. Hinta noin 600 euroa (sis. sos.kulut ja matkat). Ava Numminen 32

33 Kuvat ja maalaaminen -työpajassa hoitajat saavat käytännöllisiä ideoita, joiden avulla vetää kuva- ja maalausryhmiä vanhuksille. Kesto 5 x 1,5 t. Hinta noin 600 (sis. sos. kulut matkat ja maalaustarvikkeet). Ensimmäisillä kerroilla mukana ovat vain hoitajat; seuraavilla kerroilla myös joitakin asukkaita. Tarvittavan tilan on oltava rauhallinen, mielellään vesipiste lähellä. Ryhmässä voi olla noin 6 hoitajaa. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta maalaamisesta. Ava Numminen 33

34 Sibelius-Akatemian avoimen yliopiston luentosarja syksy 2010: Lääkkeetön hoito Kulttuurityökalujen rajattomat mahdollisuudet? (2 op) Aiheet mm. Musiikki kuntoutuksen välineenä (Teppo Särkämö), Kuvat ja maalaaminen hoitotyössä Tanssi hoitotyössä Teatterilähtöiset menetelmät - Luentosarja suunnattu erityisesti hoitajille. - Tavoite saada ideoita sovellettavaksi omassa työssä. -Toivotaan, että työnantaja lähettää useita hoitajia opiskelemaan: ke klo Hinta 20 /opiskelija. Ava Numminen 34

35 Työpajojen ja muun kulttuurityövälineiden koulutuksen tavoite mm: tuoda työhön vuorovaikutusta helpottavia elementtejä tuoda työhön ilon ja luovuuden elementtejä > nuoret kyvykkäät ihmiset hakeutuisivat vanhustyöhön. vanhusten elämänlaadun kohentuminen "Hoitotaiteilija" (Taina Semi) Ava Numminen 35

36 Maiju Malkamäki 2009: Kulttuuritoiminnan edistäminen hoitolaitoksissa. Selvitystyö säädöksistä ja määräyksistä, joilla on oikeudellista merkitystä hoitolaitosten asukkaiden arjessa Raporttiin on pyritty kokoamaan ne lait ja asetukset sekä viranomaismääräykset ja suositukset, joilla on suoraan tai epäsuoraan merkitystä hoitolaitosten kulttuuritoiminnan kannalta. Aihe on kytköksissä perusoikeuksien toteutumiseen laitosoloissa. Moniin kysymyksiin kulminoituu laitosasukkaiden itsemääräämisoikeus, yksityisyydensuoja taikka yhdenvertaisen kohtelun vaatimus. > Julkaisuja > Tutkimuksia, selvityksiä, raportteja TAI Ava Numminen 36

37 Kulttuuritoiminta juurtuu hoitolaitoksiin jos sitä koskeva tieto ja taito lisääntyvät sosiaalija hoitoalan koulutuksessa; hoitohenkilöstöä autetaan käyttämään omia k.taitojaan <> esimiesten tuki ja työilmapiiri! työnantajat haluavat tanssi- ja laulutaitoisia lähihoitajia ; pystymme yhdistämään taiteilijoitten ja vapaaehtoisten osaamisen hoitolaitoselämän rikastamiseen; pystymme purkamaan muureja luovien ja eiluovien ammattien välillä. Ava Numminen 37

38 Ihmisellä on neljä tapaa kohdata todellisuus: tieteellinen (mikä on totta), esteettinen (mikä on kaunista), moraalinen (mikä on oikein) ja käytännöllinen (mikä toimii). Jokainen näkökulma on yksin vajaa. Ihminen, joka kykenee kohtaamaan erilaisia tilanteita eri tavoin, on vahvoilla. Martti Hällström, Auroran koulun rehtori, Espoo Ava Numminen 38

39 Nyt ja tulevaisuudessa meidän on otettava huomioon, että Kilpailu luonnonvaroista, ruuasta, maasta ja vedestä kiihtyy. Emme voi tuottaa työtuntia kohden yhä vain enemmän tavaraa. Mitä tilalle? Palvelua: Tarjoilijan kohtelias käytös ja ruuan asettaminen lautaselle kauniisti ei kuluta luonnonvaroja. Vähemmän työtä: Rikkaissa teollisuusmaissa määrällinen kasvu ei enää lisää onnellisuutta. Kiire ja stressi sen sijaan ahdistavat ja sairastuttavat. Rennompi elämä ja vapaa-ajasta nauttiminen ovat hauskin tapa kantaa vastuuta maailman tulevaisuudesta! (Osmo Soininvaara, Ilmarinen-lehdessä 3/2009) Ava Numminen 39

Toimintaraportti 2009-2011 Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistäminen

Toimintaraportti 2009-2011 Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistäminen Toimintaraportti 2009-2011 Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistäminen Läänintaiteilija Ava Numminen/Uudenmaan taidetoimikunta 24.1.2012 Kirjoitin ensimmäisen työvuoteni toimintakertomuksessa lokakuussa

Lisätiedot

MUISTAAKSENI LAULAN: MUSIIKIN KÄYTTÖ MUISTISAIRAIDEN MIELIALAN, ELÄMÄNLAADUN JA KOGNITIIVISEN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESSA

MUISTAAKSENI LAULAN: MUSIIKIN KÄYTTÖ MUISTISAIRAIDEN MIELIALAN, ELÄMÄNLAADUN JA KOGNITIIVISEN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESSA MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:10 Teppo Särkämö, Sari Laitinen, Ava Numminen, Mari Tervaniemi, Merja Kurki & Pekka Rantanen MUISTAAKSENI LAULAN: MUSIIKIN KÄYTTÖ MUISTISAIRAIDEN MIELIALAN, ELÄMÄNLAADUN

Lisätiedot

Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistäjänä - musiikki ja muut kulttuurivälineet Ikäihmisen vireä huominen -kongressi Oulu 18.4.

Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistäjänä - musiikki ja muut kulttuurivälineet Ikäihmisen vireä huominen -kongressi Oulu 18.4. Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistäjänä - musiikki ja muut kulttuurivälineet Ikäihmisen vireä huominen -kongressi Oulu 18.4.2013 Ava Numminen MuT, psykologi, laulunopettaja www.lauluavain.fi

Lisätiedot

Teema: muistisairaudet

Teema: muistisairaudet 2. 2012 Työikäisenä Alzheimerin tautiin sairastuminen Musiikki ja tanssi muistisairaiden hoidossa Muistisairaudet luokiteltava kansantaudeiksi Teema: muistisairaudet Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Teksti: Eija Kaskiharju, Ikäinstituutti ja Helena Sarjakoski, Espoon kaupunki ISBN 978-952-5292-95-4

Lisätiedot

Muistaakseni laulan -musiikkituokioiden järjestäminen Ohjaajan opas

Muistaakseni laulan -musiikkituokioiden järjestäminen Ohjaajan opas MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:35 Sari Laitinen, Jennie Lillandt, Ava Numminen ja Merja Kurki Muistaakseni laulan -musiikkituokioiden järjestäminen Ohjaajan opas Muistaakseni laulan -musiikkituokioiden

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä

Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä Moilanen Aija, ARvire Ky ja Laine Maarit Terveyskunto Oy Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella hankkeessa kuntouttavalla

Lisätiedot

Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään

Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään Lea Karjalainen Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään Rentoutustuokioiden vaikutus kouluikäisten oppimistilanteisiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Psykomotoriikan erikoistumisopinnot Kehittämistyö 25.10.2013

Lisätiedot

KULTTUURITOIMINNAN EDISTÄMINEN HOITOLAITOKSISSA

KULTTUURITOIMINNAN EDISTÄMINEN HOITOLAITOKSISSA Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission KULTTUURITOIMINNAN EDISTÄMINEN HOITOLAITOKSISSA Selvitystyö säädöksistä ja määräyksistä, joilla on oikeudellista merkitystä hoitolaitosten asukkaiden arjessa

Lisätiedot

TAIDETTA ja työn iloa!

TAIDETTA ja työn iloa! TAIDETTA ja työn iloa! KULTA-tutkimus 2012 2013 Valtiot. tohtori Hanna-Liisa Liikanen TAIDETTA JA TYÖN ILOA! kulta-tutkimus 2012-2013 VTT Hanna-Liisa Liikanen 10.12.2013 Annakodin taidetyöpaja Kuva: Katriina

Lisätiedot

Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia

Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia Kokemuksia ja suosituksia Teksti: Mira Haataja 18.11.2010 Kuva: Mira Haataja sivu 2 / 23 Sisällys Suosituksia museo-opastuksiin...

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien hoidon tukena. Osallistava toimintatutkimus.

Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien hoidon tukena. Osallistava toimintatutkimus. Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien hoidon tukena. Osallistava toimintatutkimus. Sari Laitinen FM Jyväskylän yliopisto Musiikin laitos: Musiikkiterapia Lisensiaatintutkimus

Lisätiedot

Hyvä vanhuus. Liikkuva helsinkiläinen elää pidempään. Ota talteen!

Hyvä vanhuus. Liikkuva helsinkiläinen elää pidempään. Ota talteen! Hyvä vanhuus Laadukasta luettavaa seniorien maailmasta Ota talteen! 1/2013 Liikkuva helsinkiläinen elää pidempään Sukupolvidraamat suurten ikäluokkien teatterihittejä Senioriyrittäjä Leila Simosen rohkea

Lisätiedot

MUISTOISTA MUSIIKIKSI OSALLISTAVA RYHMÄMENETELMÄ MUISTISAIRAILLE IHMISILLE

MUISTOISTA MUSIIKIKSI OSALLISTAVA RYHMÄMENETELMÄ MUISTISAIRAILLE IHMISILLE MUISTOISTA MUSIIKIKSI OSALLISTAVA RYHMÄMENETELMÄ MUISTISAIRAILLE IHMISILLE MAARET MERILÄINEN JA MINNA KANGAS OULUN SEUDUN MUISTIYHDISTYS RY 2014 Toimintaterapeutti Maaret Meriläinen Fysioterapeutti Minna

Lisätiedot

KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä

KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä Soininvaara, Annemaria Utriainen, Outi 2010Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Kummajuna ja muita juttua -Musiikki

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

Pelkonen, Juhani. Kvasikokeellinen interventiotutkimus mielimusiikin käytöstä muistisairauden käytösoireiden hoidossa

Pelkonen, Juhani. Kvasikokeellinen interventiotutkimus mielimusiikin käytöstä muistisairauden käytösoireiden hoidossa Pelkonen, Juhani Kvasikokeellinen interventiotutkimus mielimusiikin käytöstä muistisairauden käytösoireiden hoidossa Musiikkikasvatuksen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Musiikkikasvatuksen

Lisätiedot

SILMISSÄNI MENNYT Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyöprojekti ikäihmisille teemana keholliset muistot

SILMISSÄNI MENNYT Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyöprojekti ikäihmisille teemana keholliset muistot SILMISSÄNI MENNYT Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyöprojekti ikäihmisille teemana keholliset muistot SILMISSÄNI MENNYT Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyöprojekti ikäihmisille teemana keholliset

Lisätiedot

Näkymätön seksuaalisuus. Raportti Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa hankkeen tuloksista

Näkymätön seksuaalisuus. Raportti Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa hankkeen tuloksista Näkymätön seksuaalisuus Raportti Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa hankkeen tuloksista MUISTILIITON JULKAISUSARJA 2014 Rakkauden kipeä viilto kun istun yksin iltaa ja muistelen sinua.

Lisätiedot

Hyvinvointia kulttuurista

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista - Mitä, miten ja kenelle? C:50 Hyvinvointia kulttuurista Mitä, miten ja kenelle? Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU. Laurea Hyvinkää PUUHAPAKETTI. Janica Ahonen, Hanna Brown & Linda Majoinen SSB07SN Hankeraportti Toukokuu, 2008

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU. Laurea Hyvinkää PUUHAPAKETTI. Janica Ahonen, Hanna Brown & Linda Majoinen SSB07SN Hankeraportti Toukokuu, 2008 1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Hyvinkää PUUHAPAKETTI Janica Ahonen, Hanna Brown & Linda Majoinen SSB07SN Hankeraportti Toukokuu, 2008 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 NIKINHARJU TYÖYKSIKKÖNÄ...4 2.1 Työyksikön

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Vertaistuen ja itsehoidon merkitys naisten masennuksen

Vertaistuen ja itsehoidon merkitys naisten masennuksen Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Suvi Arminen ja Minna Turkulainen Vertaistuen ja itsehoidon merkitys naisten masennuksen hoidon tukena Opinnäytetyö

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot