Talousarvio Taloussuunnitelma Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Sisällysluetteloon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014. Sisällysluetteloon"

Transkriptio

1 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Sisällysluetteloon

2 2 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut IMATRAN KAUPUNKIKONSERNI IMATRAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Toimintatulot: Toimintamenot: Toimintakate: LIIKELAITOS KONSERNIYHTEISÖT Rahoitus ja talousosa Henkilöstö Imatran kaupunkikonsernin valvontajärjestelmäkuvaus KAUPUNGINKANSLIA Talousarvio 2015 Toimintatulot: Toimintamenot: Toimintakate: HYVINVOINTIPALVELUT Talousarvio 2015 Toimintatulot: Toimintamenot: Toimintakate: TEKNINEN TOIMIALA Talousarvio 2015 Toimintatulot: Toimintamenot: Toimintakate:

3 3 Strateginen kehitystyö KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö Imatran kaupungin kehitystä ja palvelujen tuotantoa on viime vuosina ohjattu kaupunginvaltuuston hyväksymillä strategisilla päätöksillä varsin onnistuneesti. Edellisen valtuustokauden aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Imatran kaupungin strategian Strategian toiminta ajatuksena on elinvoimaisen Imatran ylläpitäminen. Imatra 2020 visioksi on määritelty yrittämisen ja luovuuden rajakaupungin imagon ja toiminnan aikaan saaminen. Tämä strategia avaintavoitteineen on ollut myös vankkana pohjana nyt toimivan valtuuston hyväksymässä uudessa kaupunkistrategiassa sekä siihen perustuvassa palveluohjelmassa. Kaupungin uudessa talousarvion ja osavuosikatsausten esittämistavassa on haluttu korostaa strategisten tavoitteiden yhteyttä kaupungin talousarvion tavoitteisiin. Kaupungin palvelujen tuotannon ohjaus ja johtaminen toteutetaan sopimusohjauksella, jonka pohjalta päätöksentekijä eli tilaa kaupunkilaisten tarvitsemat palvelut erikseen tehtäviin sopimuksiin perustuen. Tämän prosessin tavoitteena on johtaa ja ohjata palvelutuotantoa entistä selkeämmin laadullisin ja määrällisin tavoittein sekä saada määrärahojen käyttö entistä läpinäkyvämmäksi. Uusi toimintamalli pitää saada toiminnaltaan joustavaksi sekä päätöksentekijää palvelevaksi, informatiiviseksi ja nopeasti reagoivaksi toimintatavaksi. Kaupunki on tuottanut ja tuottaa jatkossakin palvelunsa monituottajamallilla. Vuoden 2013 aikana valmistui kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaupungin palveluohjelma, jonka keskeiset avaintavoitteet ulottuvat aina vuoteen Palveluohjelmassa määritellään myös ne periaatteet, joiden mukaisesti kaupunki toteuttaa palvelutuotannossaan monituottajamallia meneillään olevalla valtuustokaudella. Samalla määritellään myös kaupungin omistajaohjauksen ja omaisuuden hoidon periaatteet. Uudessa toimintatavassa kaupunginhallituksen konserniohjauksella ja valvonnalla on erityisen keskeinen merkitys. Seuraava sivu

4 4 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö Kaupungin taloudenhoidon ja palvelutuotannon sekä hallintorakenteen tulevaisuuteen vaikuttaa keskeisesti valtiovallan toimesta käynnistynyt sosiaali ja terveyspalvelujen hallinnon uudistus. Kaupunki on valmistautunut uudistukseen käynnistämällä sosiaali ja terveyspalvelujen tuotannon uudelleen organisoinnin selvitystyön näiden palvelujen integroinnista maakunnalliseen palvelutuotanto organisaatioon. Vuoden 2017 alusta kaupunkilaisten sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtymässä Etelä Suomen sosiaali ja terveyspiirin kuntayhtymän vastuulle. Tässä yhteydessä on varmistettava, etteivät kaupunkilaisten sosiaali ja terveyspalvelujen saatavuus heikkene ja että näiden palvelujen kustannustaso pysyy kohtuullisena suhteessa kaupungin nyt tasapainossa olevaan talouteen. Elinkeinot ja talous KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Kaupunki on pystynyt kuutena peräkkäisenä vuotena ylijäämäiseen tilinpäätökseen. Samoin viime vuosina kaupungin kokonaisvelkamäärää on pysytty vähentämään. Kertyneet ylijäämät ja lainankannan alentuminen antavat vakautta ja liikkumavaraa tulevien vuosien talouden suunnittelulle ja hallinnalle. Vuoden 2015 talousarvion laadintaan epävarmuutta tuovat koko julkisen talouden alijäämäisyys Suomessa sekä talouden yleinen epävakaisuus. Suomen ja Euroopan talouden että koko maailman talouden epävakaus heijastuu kaupunkiimme vientiteollisuuspaikkakuntana. Olemme suuresti riippuvaisia maailman talouden kehityksestä sekä maailmankaupan tasapainosta. Suhteellisen korkea työttömyysaste pitää kaupunkimme verotulopohjan kasvun hyvin alhaisena ja tästä syystä kaupungin verotuloennusteissa on oltu erityisen varovaisia. Kaupunkimme ja sen lähialueen suuret investoinnit vahvistavat myös Imatran matkailun ja kaupan kehitystä. Ukonniemen, Korvenkannan, Mansikkalan ja Vuoksen ympäristön kehitystyötä jatketaan hallitulla suunnittelulla ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Seuraava sivu

5 5 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Kaupunkikeskusten ja tilaa vaativan kaupan alueita kehitetään samoin periaattein. Imatraa kehitetään erityisesti aktiivilomailijoiden ja matkailijoiden matkailu, harjoittelu ja kilpailukohteena. Samalla kehittyvät ja monipuolistuvat myös imatralaisten ja lähiseudun asukkaiden harrastusmahdollisuudet ja palvelut. Kansainväliset ja kansalliset liikunta ja kulttuuritapahtumat ovat tärkeässä osassa matkailupalvelujemme kehittämisessä. Vuoden 2015 talousarvio rakentuu edelleen tiukkaan menojen hallintaan ja kaupungin tulopohjan varmistamiseen. Kaupungin talouden vakaus varmistaa parhaiten resurssien riittävyyden eri palvelujen tuottamiseen. Talousarvio sisältää 0,5 prosenttiyksikön veronkorotuksen tuloveroprosentin ollessa vuoden 2015 alusta 20 %. Talouden tasapainon ylläpidossa tärkeintä on aktiivisesti etsiä entistä tehokkaampia tapoja ohjata ja hallinnoida palvelutuotantoprosesseja ja niiden tukipalveluja. Modernia teknologiaa pitää hyödyntää mahdollisimman laajasti niin kaupungin omassa toiminnassa kuin kaupunkilaisten asiointipalveluissakin. Kaupunginhallituksen toimesta on käynnistetty toimintojen kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on selvittää hallinnon tukipalvelujen ja palvelutuotannon henkilökunnan määrän mitoitus suhteessa tapahtuviin sosiaali ja terveyspalvelujen uudistuksiin ja kaupungin väestön palvelutarpeisiin. Peruskorjauskohteet sekä välttämättömät elinkeinopoliittiset investointikohteet pitävät edelleen kaupungin investointitason kaupungin taloudellisen kantokyvyn sietorajalla. Taloussuunnittelukaudella ja vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu edelleen suunnitelmalliseen katuverkoston sekä vesi ja viemäriverkoston saneeraukseen. Ympäristöystävällisen kaukolämmön saaminen hinnaltaan kilpailukykyiseksi lämmitysmuodoksi on ollut jo vuosia kaupungin keskeisiä tavoitteita. Imatran Lämpö Oy on aloittanut toimintansa vuoden 2013 aikana. Yhtiö rakennuttaa uuden biokaukolämpölaitoksen siten, että entistä edullisempi kaukolämmön tuottaminen on mahdollista vuoden 2016 aikana. Seuraava sivu

6 6 VÄESTÖKEHITYS Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö Seuraava sivu

7 7 VÄESTÖKEHITYS Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö Seuraava sivu

8 8 TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö

9 9 KAUPUNGINVALTUUSTON ASETTAMAT AVAINTAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 1. Kaupungin avaintavoite Luodaan toimintaedellytyksiä vireälle elinkeinoelämälle ja uusille työpaikoille. 2. Kaupungin avaintavoite Laadukkaiden kuntapalveluiden järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Myönteinen Imatra kuva. 3. Kaupungin avaintavoite 4. Kaupungin avaintavoite Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Elinvoiman vahvistaminen alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä.

10 10 Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Kaupungin avaintavoite Luodaan toimintaedellytyksiä vireälle elinkeinoelämälle ja uusille työpaikoille. Kaupunginkanslia Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toteutetaan konserniohjauksen kokonaisuudistus vastaamaan kuntalain ja konsernirakenteen muutoksia Tekninen Maaomaisuuden hallinta ja kaavoitus luovat edellytyksiä elinkeinoille ja asumisen vaihtoehtoja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Imatran seudun ympäristövalvonta Ympäristön ja luonnonsuojelun ylläpitämiseksi ja edistämiseksi tehtävä ohjaus, neuvonta ja valvonta on laadukasta ja riittävää Kuntalaisten, toiminnanharjoittajien ja muiden sidosryhmien ympäristötietouden lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi tehdään tarpeellisessa määrin laadukasta ympäristön tilan tarkkailua. Seuraava sivu

11 11 Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Kaupungin avaintavoite Luodaan toimintaedellytyksiä vireälle elinkeinoelämälle ja uusille työpaikoille. Imatran Seudun Yritystilat Oy Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Onnistunut manageeraus yhtäältä uuden kysynnän ilmetessä ja toisaalta olevien yritysasiakkaiden tarpeiden tyydyttämisessä. Imatran Kiinteistö ja Aluepalvelu Oy Imatran Kiinteistö ja Aluepalvelu Oy on vakavarainen ja elinkelpoinen yritys Imatran YH-Rakennuttaja Oy YH Rakennuttaja Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys Seuraava sivu

12 12 Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Kaupungin avaintavoite Luodaan toimintaedellytyksiä vireälle elinkeinoelämälle ja uusille työpaikoille. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Imatran Lämpö Oy Kaukolämmön tuottaminen ja jakelu sekä maakaasun jakelu kustannustehokkaasti ja varmasti Imatran Lämpö Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys Suuren investoinnin aikataulussa ja kustannusarviossa pysyminen Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Yritysten liiketoimintaa tukevien palveluiden tuottaminen liiketoimintaosaamisen ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi Kehyn talous pysyy tasapainossa ja yhtiö pystyy huolehtimaan vastuistaan

13 13 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 2. Kaupungin avaintavoite Laadukkaiden kuntapalveluiden järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Kaupunginkanslia Tiedonohjaussuunnitelmaan perustuva virallisten dokumenttien ja asiakirjojen elinkaarimalli mukana uusissa virallisten dokumenttien ja asiakirjojen hallinta prosesseissa. Kuntalaisilla käytössä 24/7 periaatteella heidän tarpeitaan palvelevia helppokäyttöisiä sähköisen asioinnin ratkaisuja. Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen Imatralaisten hyvinvointierot kaventuvat Asiakkaiden kotona asumista ja itsenäistä suoriutumista/elämää tuetaan Asiakkaat saavat palveluita joustavasti, nopeasti ja yksilöllisesti Seuraava sivu

14 14 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 2. Kaupungin avaintavoite Laadukkaiden kuntapalveluiden järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Lasten ja nuorten Lapsen päivähoitoa tarvitsevat perheet saavat tarvitsemansa hoitopaikan laissa säädetyssä ajassa. Perus ja lukio opetus on riittävästi resurssoitu. Kaikki peruskoulun päättävät nuoret saavat jatko opiskelupaikan ja valmistuvat ammattiin Lapset ja perheet saavat tarvitsemansa avun ja tuen mahdollisimman pitkälle peruspalveluissa Kulttuuri ja liikunta Monipuoliset kulttuuri ja liikuntapalvelut ovat kuntalaisten tavoitettavissa Kulttuuri ja liikuntapalveluita hyödynnetään kuntalaisten terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä. Palvelut tuotetaan monialaisena yhteistyönä. Seuraava sivu

15 15 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 2. Kaupungin avaintavoite Laadukkaiden kuntapalveluiden järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Tekninen Kaupunkiympäristö on turvallinen, viihtyisä ja toimiva Laatuvaatimukset täyttävän vesihuollon järjestäminen vuoden jokaisena päivänä Imatran seudun ympäristövalvonta Elinympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi tehty ohjaus, neuvonta ja valvonta on riittävää ja laadukasta. Eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelupalvelut on järjestetty lain edellyttämällä tavalla, laadukkaasti ja tarvetta vastaavasti Seuraava sivu

16 16 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 2. Kaupungin avaintavoite Laadukkaiden kuntapalveluiden järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Etelä Karjalan jäte Etelä Karjalan kuntien vastuulle kuuluva jätehuolto toteutuu laadukkaasti, taloudellisesti ja riittävästi Jätehuoltoviranomaisen palvelut ovat tasapuolisia ja asiat käsitellään viipymättä Imatran Tilat Liikelaitos Yhtiön vastuulla olevat toimitilat ovat toiminnallisia ja hyvässä kunnossa Peruskorjausinvestoinnit voidaan pitkällä tähtäimellä kattaa omalla tulorahoituksella Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Seuraava sivu

17 17 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 2. Kaupungin avaintavoite Laadukkaiden kuntapalveluiden järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Imatran Seudun Yritystilat Oy Imatran Seudun Yritystilat Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys mutta tarvitsee vielä pääomitusta taseen vahvistamiseksi Imatran Vuokra asunnot Oy Pitää yllä kysyntää vastaavaa vuokra asuntotarjontaa Imatran Vuokra asunnot Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Seuraava sivu

18 18 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 2. Kaupungin avaintavoite Laadukkaiden kuntapalveluiden järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Imatran Kiinteistö ja Aluepalvelu Oy Palvelut tuotetaan aikatauluissaan, häiriöt minimoiden ja laadukkaasti. Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Imatran Toimitilat Oy Yhtiön vastuulla olevat toimitilat ovat toiminnallisia ja hyvässä kunnossa Peruskorjausinvestoinnit voidaan kattaa omalla tulorahoituksella Imatran Toimitilat Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys Seuraava sivu

19 19 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 2. Kaupungin avaintavoite Laadukkaiden kuntapalveluiden järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Imatran Kiinteistö ja Aluepalvelu Oy Palvelut tuotetaan aikatauluissaan, häiriöt minimoiden ja laadukkaasti. Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Imatran YH-Rakennuttaja Oy Sovittujen palveluiden ja palvelutason tuottaminen nopeasti ja laadukkaasti Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Seuraava sivu

20 20 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 2. Kaupungin avaintavoite Laadukkaiden kuntapalveluiden järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Imatran Lämpö Oy Kaukolämmön tuottaminen ja jakelu sekä maakaasun jakelu kustannustehokkaasti ja varmasti Imatran Lämpö Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys Suuren investoinnin aikataulussa ja kustannusarviossa pysyminen Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot

21 21 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Myönteinen Imatra kuva. 3. Kaupungin avaintavoite Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kulttuuri ja liikunta Kulttuuri ja liikuntapalvelut edistävät kaupungin vetovoimaisuutta paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Imatran Lämpö Oy Kaukolämmön tuottaminen ja jakelu sekä maakaasun jakelu kustannustehokkaasti ja varmasti Imatran Lämpö Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys Suuren investoinnin aikataulussa ja kustannusarviossa pysyminen

22 22 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 4. Kaupungin avaintavoite Elinvoiman vahvistaminen alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen Kolmannen sektorin palvelut täydentävät muuta olemassa olevaa palvelutarjontaa Kulttuuri ja liikunta Maakunnallista ja seudullista yhteistyötä vahvistetaan Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Seuraava sivu

23 23 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 4. Kaupungin avaintavoite Elinvoiman vahvistaminen alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Imatran Lämpö Oy Kaukolämmön tuottaminen ja jakelu sekä maakaasun jakelu kustannustehokkaasti ja varmasti Imatran Lämpö Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys Suuren investoinnin aikataulussa ja kustannusarviossa pysyminen Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kansainvälisten hankkeiden toteuttaminen ja matkailun kehittäminen Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot

24 24 TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖOHJEET Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö 1. Talousarviorakenne Kuntalain 65 mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kaupungin talousarvio sisältää käyttötalous ja tuloslaskelmaosan, investointiosan sekä rahoitusosan. 2. Tilivelvollisuus ja hyväksymismenettelyt 2.1 Tilivelvollisuus Tilivelvollisia ovat kaupunginhallituksen ja lautakunnan jäsenet ja esittelijät sekä edellä mainittujen toimielinten alaisuudessa toimivien luottamushenkilöelinten jäsenet ja esittelijät, toimialajohtajat, tilaajajohtajat sekä palvelujohtajat. Talousarvio on kaupunginvaltuuston hyväksymä sitova ohje kaupunginhallitukselle, lautakunnille, viranhaltijoille ja työntekijöille. Tilivelvollisten on huolehdittava siitä, että myönnetyt määrärahat riittävät tavoitteiden saavuttamiseen ja hyväksyttyjen tilaussopimusten toteuttamiseen. Määrärahojen ja rahamäärien käytössä on noudatettava hallintosäännön määräyksiä, talousarvion käyttöohjeita, kaupunginhallituksen päätöksiä ja taloushallinnon ohjeita sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita ja tarkempia ohjeita. Määrärahoja ja rahamääriä saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin ja talousarviossa sekä tilaussopimuksissa hyväksyttyihin tarkoitukseen, ellei erikseen muuta päätetä. Kaupunginhallitus voi siirtää hyväksymisvastuun ja rahamäärän erikseen määriteltyjen kohtien osalta toiselle toimialalle, jos se tehtävien hoidon ja vastuun rajaamisen kannalta on tarpeen. Seuraava sivu

25 25 TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖOHJEET 2.2 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö Kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin johto, tytäryhteisöjen toimitusjohtajat ja johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkemmat tehtävät ja vastuut on kuvattu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa (kv ). 2.3 Palvelujen myynnin laskutus Palvelujen myynnin laskutuksessa noudatetaan rahasaatavien laskutus ja perintäohjeita sekä taloushallinnon antamia tarkempia ohjeita. 2.4 Ostaminen Kaupungille tulevat ostolaskut käsitellään ostolaskujen käsittely yksikössä. Kaikkien ostoja suorittavien henkilöiden on toimittava ostolaskuprosessin sovittujen toimintatapojen mukaisesti: ostajanumero ja tarvittaessa poikkeava kohdistus. Hankintoja tekevien on annettava toimittajalle kulloinkin käytössä oleva oikea laskutusosoite. Myös ostoja suorittavien esimiesten on seurattava vastuuyksikköjensä ostoja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Ostajan on huolehdittava ostolaskun oikeellisuuden ja sopimuksen tarkistamisesta. Hankinnoissa noudatetaan hankintaintrassa olevia ohjeita ja menettelytapoja, joita kaupungin hankintajohto ja Etelä Karjalan hankintapalvelut yksikkö tarvittaessa täydentää. Seuraava sivu

26 26 TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖOHJEET Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö 3. Talousarvion sitovuus Käyttötalous Toimialakohtaiset strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2015 ovat valtuustoon nähden sitovat. Valtuustoon nähden sitova määräraha vuoden 2015 talousarviossa on lautakunnan toimintakate ellei tässä ohjeessa ole muuta mainittu. Palvelutuotannon talousarvion sitovuustaso on toimintakate (ns. nettobudjetti). Investointiosa Lainalla rahoitettavaksi suunnittelut elinkeinopoliittiseksi hankkeeksi merkityt kohteet ovat kaupunginvaltuuston nähden sitovia määrärahoja. Kaupunginhallitus päättää erikseen talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyvien elinkeinopoliittisten hankkeiden käynnistämisestä. Samalla kaupunginhallitus oikeutetaan siirtämään hankkeen rahoitustarve ao. määrärahatasolle Muilta osin investointiosan kaupunginvaltuustoon nähden sitova määrärahatasot kunnallistekniikassa ovat seuraavat: Uudisrakennuskohteet Saneerauskohteet Muu kunnallistekniikka Imatran vesi, erilliskohteet (taseyksikkö) Seuraava sivu

27 27 TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖOHJEET Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö Saneeraukset sisältävät myös osan vesihuoltoverkoston saneerauksista. Tekninen päättää rahamäärien osoittamisesta katujen perusparantamiseen ja vesihuoltoverkostojen saneeraukseen. Irtain käyttöomaisuus, jakautuu seuraaviin sitoviin tasoihin Kaupunginkanslia Hyvinvointipalvelut Tekninen toimiala Ympäristövalvonta Osakkeet ja osuudet, sitova Aineettomaan omaisuuteen kuuluvien vastikkeellisesti hankittujen toimilupien, patenttien, lisenssien, tavaramerkkien sekä vastaavien oikeuksien hankintameno on aktivoitava. 4. Talousarvion muuttaminen ja muutosmenettely Lähtökohtana talousarvion muuttamiselle on, että talousarvioon ei tehdä nettolisäyksiä talousarviovuoden aikana. Kunkin toiminnan vastuuhenkilön on oltava selvillä jäljellä olevien määrärahojen/rahamäärien riittävyydestä. Määrärahan muutosesityksen yhteydessä on selvitettävä myös toimintaa koskevien tavoitteiden ja sopimusten muutostarve. Seuraava sivu

28 28 TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖOHJEET Talousarvioon tehtävistä muutoksista päätetään seuraavasti: Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö Kaupunginvaltuusto päättää sitovan määrärahan ylittymisestä ja sitovien tavoitteiden alittumisesta. Kaupunginhallitus päättää käyttövarojensa myöntämisestä ja käyttämisestä katteena myös muiden toimialojen määrärahamuutoksiin kaupunginkanslian rahamäärien sekä sitovuustason päätösvallan siirrosta alaisilleen viranhaltijoille kiinteän omaisuuden vastuualueen määrärahan käytöstä osakkeisiin ja osuuksiin varattujen rahamäärien käytöstä määrärahan siirrosta investointiosasta käyttötalouteen, mikäli talousarvion hyväksymisen jälkeen osoittautuu, että hanke on järkevää toteuttaa käyttötalouden projektina tai kirjanpitosäädökset sen vaativat vastaavasti määrärahan siirrosta käyttötalousosasta investointiosaan, mikäli talousarvion hyväksymisen jälkeen osoittautuu, että hanke on tarkoituksenmukaista toteuttaa investointihankkeena tai kirjanpitosäädökset sen vaativat elinkeinopoliittisiin investointeihin varattujen rahamäärien siirtämisestä ao. määrärahatasolle päättää yli vuoden pituisten hankkeiden käynnistämisestä ja rahoituksesta, kun vuosittainen rahoitusosuus ei ylitä euroa. Lautakunnat päättävät sopimusten muuttamisesta ja rahamäärien välisistä siirroista ennen toimenpiteiden toteuttamista, kun muutos ei aiheuta sitovan määrärahan ylittymistä. Seuraava sivu

29 29 TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖOHJEET Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö 6. Talousarvion käytön erityisohjeet Taloushallinto oikeutetaan tekemään muutokset toimialojen välillä eläkemenoperusteisten ja varhaiseläkemenoperusteisten laskujen perusteella ja osoittaa tarvittaessa kate rahoitukseen varatusta määrärahasta. Avustuksista, jotka on hyväksytty talousarvion käsittelyn yhteydessä varauksina sekä muista käyttövaroista talousarviovuoden aikana myönnettävistä tulee tehdä erillinen viranhaltijapäätös, mikäli siitä ei ole tehty aikaisemmin päätöstä. Kaupungin sisäiselle tarkastukselle on varattava mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen. Rahoitussopimusten (leasing ym. sopimukset) tekeminen edellyttää, että rahoituksen edullisuus on selvitetty taloushallinnon kanssa. Sisäiset menot sisältyvät määrärahoihin ja rahamääriin. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden aktivointiraja on euroa. (KiLa:n kuntajaosto: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista.) EU hankkeille on aina avattava erillinen projektinumero, jolle kustannukset ja rahoitus kirjataan. Eu projektien tosite ym. aineiston säilytysaika on hankekohtainen, tarkistettava rahoittajan päätöksestä. Seuraava sivu

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 1 Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 10.12.2014 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 4 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talousarvion laadintaohje Sivu 1 / 32 PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET (Toiminta-alueen talousarvioehdotuksen perusteluteksti rakenteen

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Valtuuston hyväksymä 10.11.2014 Pormestarin katsaus Talouden epävarmuus jatkuu ja ennusteet elpymisestä ja kasvusta ovat hyvin varovaisia. Taloustilanne näkyy

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SIIKAJOEN KUNTA Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Valtuusto hyväksynyt 11/12/2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 11.12.2013 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot