TOIMINTAKERTOMUS 2014 / TEKNISET PALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2014 / TEKNISET PALVELUT"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 / TEKNISET PALVELUT

2

3 Päävastuualueen johtajan katsaus Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteet saavutettiin vuonna Strategian toteutuminen on raportoitu erillisillä (BSC) tuloskorteilla. Vuonna 2014 valmistui kaksi suurta investointia, Kirkonkylän koulun kolmivaiheinen, neljä vuotta kestänyt rakentaminen saatiin päätökseen ja Koivulehdon päiväkodin II vaihe saatiin valmiiksi. Samalla vuonna 2014 käynnistettiin kaksi suurta hanketta. Yläkoulun ja liikuntahallin KVR - rakentaminen saatiin käyntiin marraskuussa. Syyskuussa aloitettiin terveyskeskuksen C-osaston peruskorjaus-, muutos- ja laajennustyöt. C-osasto muutetaan palveluasunnoiksi ja kotihoidon tiloiksi. Samalla vanhaa rakennusta laajennetaan ja korjataan 2.- ja 3. kerroksen palveluasuntoja. Terveyskeskuksen C-osaston ja yläkoulun investointien toteuttaminen edellytti toiminnan siirtoa väliaikaistiloihin. Tekniset palvelut toteutti kaikki tarvittavat muutokset yhdessä sopimuskumppaniensa kanssa. Eduskunta hyväksyi keväällä 2014 uuden liikennepoliittisen selonteon, joka sisälsi 45 M rahoituksen valtatien 22 kehittämiseen välillä Kajaani Oulu. Vuonna 2014 laadittiin tien parantamista koskevat suunnitelmat, mutta syksyllä valtion talousarviokäsittelyn yhteydessä tehdyn väylä hankkeiden uudelleenarvioinnin yhteydessä yhteysvälin rahoitus leikattiin 15 M :oon ja raha käytettään Oulun kaupungin alueella tehtäviin tien parannuksiin. Tällä hetkellä ei ole tietoa Muhokselle suunniteltujen parannushankkeiden mahdollista toteutusaikataulua. Yksityisen puolen asuntorakentamisessa näkyy edelleen vuonna 2013 alkanut talouden taantuman vaikutus. Uusia omakotitaloja luvitettiin vuonna 2014 yhteensä 24 kappaletta. Kunnan omistamien rakennusten sisäilma-asiat pysyivät esillä. Ongelmia havaittiin purkutuomion saaneella yläkoululla, lukiolla, Hyrkin koululla, Päivärinteen päiväkodilla ja kunnanvirastolla. Sisäilma-asioita parannettiin tekemällä pieniä rakennus- ja taloteknisiä parannustöitä ja lisäämällä tietoa sisäilma-asioista. Kunnassa toimii erillinen sisäilmatyöryhmä, joka jakaa tietoa asiassa ja etsii ratkaisuja ongelmiin.

4 Suunnitteluhankkeista merkittävimpinä vuonna 2014 käynnistettiin rakennusjärjestyksen uusiminen ja Muhoksen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman laadinta. Maankäytön suunnittelua jatkettiin Päivärinteellä kun kunta hankki alueelta merkittävän maa-alueen ja aloitti asemakaavan laadinnan alueelle. Myös Kirkonkylän osayleiskaavan uudistyö käynnistettiin vuonna Teknisten palveluiden henkilöstön keski-ikä on Muhoksen kunnan hallintokunnista korkein noin 52 vuotta. Henkilöstö on sitoutunutta ja henkilöstön jaksamiseen sekä työmenetelmien ja työolosuhteiden kehittämiseen on kiinnitetty huomiota. Varikolle saatiin mm. uusi kuorma-auto. Teknisten palveluiden oman henkilöstön osalta ei raportoitu työtapaturmia vuonna Henkilöstölle järjestettiin syksyllä virkistyspäivä Montassa. Vuoden 2014 aikana teknisten palveluiden vakituinen henkilöstömäärä kasvoi yhdellä, kun uusi laitoshuoltaja aloitti työt Tekninen lautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä 13 kertaa ja käsitteli yhteensä 144 asiakohtaa. Tekninen lautakunta jalkautui useamman kerran valmisteilla oleviin investointikohteisiin ja tutustui paikan päällä ajankohtaisiin asioihin. Lisäksi lautakunta teki onnistuneen tutustumismatkan asuntomessuille Jyväskylään. Tekninen johtaja kiittää henkilöstöä ja teknistä lautakuntaa kokonaisuutenaan hyvin onnistuneesta talousarviovuodesta Organisaatio Henkilöstö Sitovuustaso Vakin. Määräaik Vakin Määräaik Vakin. Määräaik kokoaik kokoaik osa-aik osa-aik sivutoimi sivutoimi Työllist. Yhteensä Hallinto 2 ä 2 Palo- ja pelastus 0 Ruoka- ja siivous Rakennukset Maanrakennus 3 3 Mittauspalvelut 3 3 Rakennusvalvont 1 1 a Tekniset palvelut yhteensä Käyttötalous Teknisten palveluiden palvelutuotannon kustannukset toteutuivat pääosin alkuperäisen talousarvion mukaisina. Teknisten palveluiden vuoden 2014 vuosikate oli ,03 euroa. Vuosikatteella mitattu tilikauden tulos on ,03 euroa talousarviota heikompi. Teknisten palveluiden vuoden 2014 tulos poistojen ja arvonalentumisten sekä laskennallisten erien jälkeen oli ,50. Tulos ylittää talousarvion ,50 (+1,60 %).

5 Vuoden 2014 aikana talouden ja vuosikatteen toteutumista on seurattu kahdessa osavuosikatsauksessa. Ensimmäisessä ja toisessa osavuosikatsauksessa ennustettu talouden hyvä tilanne toteutui. Käyttötalouden ennustamista ja vuoden 2014 talouden toteuman arviointia vaikeuttaa vuonna 2014 toteutetut suurten investointien vaatimat väliaikaisjärjestelyt, käyttötalouden kertaluontoiset erät ja eräät toiminnalliset muutokset, mm. veteraanien kotiateriapalvelu käynnistettiin vuonna Terveyskeskuksen C-osaston ja Puhakan palveluasuntojen väliaikaista toimintaa varten vuokrattiin väliaikaistilat Päivärinteen vanhasta sairaalasta. - Yläkoulun toiminnan väliaikaistiloiksi perustettiin ja vuokrattiin tilaelementtejä, tekstiilityön tilat perustettiin entisen PAO:n tiloihin, kotitalousluokat uimahallille, teknisen työn tilat yksityiseltä vuokrattuun hallitilaan ja ruokala perustettiin lukion saliin, yläkoulun väliaikaistilojen perustamiskustannukset yhteensä ,62 euroa. - PAO:n matala siipi purettiin ja tehtiin purkuun liittyvät talotekniikan vaatimat muutostyöt, purkukustannus ,60 euroa. - Yläkoulun vanha osa purettiin purkukustannus ,05 euroa. - Yläkoulun purkuun liittyvä ylimääräinen poisto on ,63 Vuonna 2014 toteutettujen kertaluontoisten menojen, ulkopuolisten tilavuokrien ja ylimääräisten poistojen yhteismäärä on ,77 euroa. Teknisten palveluiden toiminnan kustannukset ovat kokonaisuutena kasvaneet hyvin maltillisesti edellisen vuoteen verrattuna. Vertailtavuutta vaikeuttaa toiminnan laajuusmuutokset, kuten uusien kiinteistöjen valmistuminen, vanhojen kiinteistöjen poisto tai myynti, uusien kaava-alueiden käyttöönotto ja ruoka- ja siivouspalveluiden laajuusmuutokset. Talousarviotavoitteet 2014 Teknisten palveluiden talousarviotavoitteet vuonna 2014 ovat: 1. käyttötalousmenojen kasvu enintään 2 %/vuosi edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna. a. teknisten palveluiden käyttötalousmenot kasvoivat 1,45 % vuonna 2014 (yläkoulun väliaikaistilojen perustamisen ja PAO:n purkukustannuksia ei ole huomioitu kustannuksissa) => tavoite saavutettu 2. tonttireserviä kahden vuoden kysyntää vastaava taso (20-30 luovutuskuntoista tonttia a. luovutuskuntoisten okt -tonttien määrä on 37 kpl. Vuonna 2014 luovutettiin yhdeksän kunnan omistamaa tonttia. => tavoite saavutettu. 3. Koivikon liikekeskuksen rakentamisen edistäminen a. pienimmällä liiketontilla sijaitsevan maatalouden konesuojan purku toteutettu ja alueen vihertöitä on viimeistelty kesällä Liiketontit on varattu => tavoite saavutettu. 4. esimiestyön arvosana hyvä a. työtyytyväisyyskysely toteutettu. => tavoite saavutettu. 5. hyvä- ja kilpailukykyinen työnantaja, hyvä työilmapiiri a. siivouspalveluihin on rekrytoitu uusi laitoshuoltaja maaliskuussa, vakituisen työvoiman saatavuudessa ei ole ollut ongelmia, mutta sijaisuuksien täyttämisessä on ongelmia. b. Työilmapiirissä ei ole havaittu suuria ongelmia. => tavoite saavutettu. 6. kunnan investointien toteutuminen laaditussa aikataulussa ja kustannusarviossa

6 a. Kirkonkylän koulun peruskorjaus ja laajennushanke valmistui aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Koivulehdon päiväkodin II vaihe toteutettiin aikataulun mukaan ja ennakoitua edullisemmin. Terveyskeskuksen C-osaston muutos ja laajennus käynnistetty ajallaan tarjoushinnat alittivat kustannusarvion. Yläkoulun muutoksen ja laajennuksen KVR hankinta toteutettiin ja rakennustyöt on saatiin käynnistettyä ajallaan. => tavoite saavutettu. 7. käyttömenojen kasvun hillintä, ei määrärahaylityksiä a. tarkastelujakson käyttötalousmenot toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti. Määrärahaylityksiä toteutui ruoka- ja siivouspalveluyksikössä. => tavoite saavutettu osittain. 8. avoimet välit tiedotusvälineiden kanssa a. normaali yhteistyö ja vuoropuhelu tiedotusvälineiden kanssa, ei poikkeamia. => tavoite saavutettu. Valtuusto on , 3 hyväksynyt Muhoksen kunnan strategian ja tuloskortit vuodelle Tekninen lautakunta on , 109 hyväksynyt teknisten palveluiden tuloskortit. Tuloskorttien toteuma on raportoitu erikseen. Teknisen toimen hallinto Teknisen toimeen hallintoon kuuluvat teknisen lautakunnan, teknisten palvelujen johdon, asumispalvelujen, maankäytön ja kaavoituksen sekä investointien rakennuttamisen hallinnolliset tehtävät. Yksityistieavustukset sisältyvät hallinnon kustannuksiin. Teknisen toimen hallinnon vuoden 2014 toimintatuotot olivat ,44, toimintakulut olivat ,39 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen oli ,06 (TA alitus ,94 ). Palo- ja pelastustoimi Palo- ja pelastustoimen menot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Meno käsittää Muhoksen kunnan osuuden seudullisen pelastustoimen menoista. Palotoimen kustannukset olivat ,88. Palo- ja pelastustoimen kustannukset laskivat -2,36 % vuonna Ruoka- ja siivouspalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut vastaavat kunnan oman ja yksityisten sopimuskumppanien palvelutuotannon eri yksiköiden tarvitsemien aterioiden valmistuksesta ja jakelusta sekä tilojen siisteydestä. Ulkoisena palveluntuottajana on toiminut ISS Oy (Jäähalli, Paloasema, Leppiniemi, Korivaaran koulu, Hyrkin koulun uusi osa, Päiväkeskus, Kunnantoimisto, Nuoriso- ja voimailutalo, Jussilantien kerrostalot, Kk:n koulu PAO:n osa, paja sekä katsastusasema). Vuonna 2014 ruoka- ja siivouspalveluiden yksikössä toimintaan tuli muutoksia seuraavasti: a. Leivokodin siivous siirtyi ko. yksikköön maaliskuussa b. uusi laitoshuoltaja (kiertävä) aloitti c. Laurin koti (TK:n C-osasto) ja Puhakan palveluasunnot siirtyivät väistötiloihin entisen Päivärinteen sairaalan tiloihin aterioiden kuljetus ja siivous alkoivat 25.8.

7 d aloitettiin aterioiden toimittaminen veteraaneille 4 krt/vk, n ann./pv e. Yläkoulun ja lukion ruokailu siirtyi väliaikaistiloihin lukion liikuntasaliin alkaen f. Koivulehdon laajennuksen valmistuttua joulukuussa, ko. yksikössä aloitti kokoaikainen laitoshuoltaja ja palveluvastaava siirtyi hoitamaan yksistään keittiön toimintoja Ruoka- ja siivouspalvelut vastuualueen vuoden 2014 toimintatuotot on ,99, toimintakulut on ,44 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen on ,38 (TA ylitys ,38 ). Ruoka- ja siivouspalveluiden mittarit: mittari/vuosi ruokapalvelu/ suoritemäärä / muutos % +5,67 % +1,15 % -1,93 % +3,36% +4,97% +3,98% ruokahuollon suoritehinta 2,75 /s 2,66 /s 2,78 /s. 2,56 /s. 2,58 /s. 2,58 /s. Siivouksen ostopalveluiden ja oman työn kustannusvertailu toteutettiin vuonna Oman laitoshuoltajan vuosikustannus on noin euroa. Kustannusseurannan mukaisesti oman siivoustyön kustannukset vuonna 2014 olivat 0,18 eur/m2 ja ostopalvelun kustannukset olivat 0,10 eur/m2. Rakennukset Rakennukset menokohtaan on kirjattu tilapalvelujen toiminta. Tilapalvelut vastaa kunnan omistamien rakennusten kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta sekä hallintokuntien käyttöön ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen hankinnasta ja sopimuksista käyttäjähallintokunnan omien määrärahojen sallimissa rajoissa. Rakennusten vastuualueella tapahtui muutoksia, kun PAO:n opetussiipi ja vanha yläkoulu purettiin. Linja-autoasema ja Honkalan koulu myytiin. Koivulehdon päiväkodin II-vaihe ja Kirkonkylän koulun peruskorjaus valmistui. Lisäksi Metlan kiinteistö rakennuksineen ostettiin kunnalle vuonna Rakennusten vastuualueen 2014 toimintatuotot on ,91, toimintakulut on ,47 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,24 (TA ylitys ,24 ). Rakennuksista perittävän sisäisen vuokran määrä ei kattanut rakennusten käyttökustannuksia vuonna Mittarit Toimintavuoden lopulla oli kunnan omistamia rakennuksia yhteensä 69 kpl ja näiden kokonaiskerrosala oli m 2 ja kokonaistilavuus m 3. Tilatoiminnan tehokkuuden mittareiksi on asetettu kokonaismenojen suhde (rakennukset +siivous) kerrosneliömetriä ja tilavuutta kohti. Jakoperusteena käytetään toimintakulut/kaikkien kiinteistöjen m² ja m³. Vertailu toteutumien mukaan yks./vuosi /v/m² 52,01 63,79 68,24 68,88 80,11 76,46 77,68 /v/m³ 7,93 9,25 9,97 10,06 11,85 11,31 12,18

8 Maarakentaminen Maanrakentaminen sisältää katujen ja teiden sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon. Vuoden 2014 talousarviossa varikon sitovuustaso siirrettiin maarakentaminen sitovuustasolle. Kunnossapidettäviä kaavateitä oli vuoden 2014 lopussa 58,34 kilometriä ja kevyenliikenteen väyliä 20,13 kilometriä. Kunnan kunnossapidettävien yksityisteiden pituus oli vuoden lopussa 11,4 km. Vuonna 2014: Kaavateitä tehtiin 0 m Kaavateitä poistui 0 m Leppiniemen asemakaava-alueen tiet lisättiin 3540 m Jalankulku/polkupyöräteitä tehtiin (Sammontien jatke) 250 m Uusia sadevesiviemäreitä rakennettiin 370 m. Ympäristönhoito- ja puistotöitä toteutettiin entiseen hyvään tapaan. Kesällä 2014 toteutettiin Kirkonkylän koulun pihan rakentaminen ja vihertyöt, Koivikon toiminta- /puulaji-/ leikki- ja koirapuiston rakentaminen ja vihertyöt, Kirkkotien vihertyöt, Koivu- ja tähti muistomerkkipuiston rakentaminen ja vihertyöt sekä Töllintien palvelutalon vihertyöt Maarakentaminen vastuualueen vuoden 2014 toimintatuotot on ,51, toimintakulut on ,70 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,79 (TA alitus ,21 ). Mittarit: Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien ylläpitokustannukset ilman valaistus- ja pääomakustannuksia olivat: yks./vuosi /km Kunnan kunnossapidettävien yksityisteiden kustannukset olivat: yks./vuosi /km Lumitöiden kustannukset euroa: yks./vuosi Kaavatiet Paikoitusalueet Kunnan kunnossap. yt Tievalaistuksen energiakustannukset euroa vuosi euroa

9 Ympäristön viihtyisyydessä ei tapahtunut vuoden aikana merkittäviä muutoksia, eikä kunnan ylläpitämän liikenneverkon toimivuudessa tai turvallisuudessa ollut merkittäviä häiriöitä. Mittauspalvelut Mittauspalvelut huolehtivat kunnan kartoituspalveluista ja rakennusmittauksista. Vastuualue sisältää myös puisto- ja talousmetsien hoidon sekä maanhankintaan ja luovuttamiseen liittyvät tehtävät. Vastuualueen tehtäviin kuuluu myös kiinteistöjen tiedonhallintajärjestelmien sekä rakennusvalvonta- ja osoiterekisterin ylläpitäminen, teknisten palveluiden rekisteri- ja suunnittelu ohjelmistojen pääkäyttäjän tehtävät, rakennusvalvonnan tuki ja tarkastustehtävät ja Rokuan ympäristöjaoksen jäsenyys ja tehtävät. Mittauspalveluiden vastuualueen vuoden 2014 toimintatuotot on ,55, toimintakulut on ,93 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,31 (TA alitus ,31 ). Mittauspalveluiden tuloista merkittävän osan muodostaa tonttien vuokratulot, jotka vuonna 2014 olivat ,89, jossa kasvua vuoteen 2013 verrattuna 5,4 % Tonttien luovutus ja vapaat tontit: Muhoksen kunta luovutti vuoden 2014 aikana vuokraamalla omakotitalotontteja yhteensä seitsemän kappaletta. Koivikon alueelta neljä tonttia, Päivärinteeltä kaksi tonttia ja Puhakan alueelta yksi tontti. Muhoksen kunta luovutti myymällä 2014 aikana kaksi tonttia, molemmat tontit myytiin Päivärinteen alueelta. Muhoksen kunnalla oli vuoden lopussa vapaita omakotitalon rakennuspaikkoja yhteensä 37 kpl, Koivikon alueella 11 kpl, Anttilan alueella 2 kpl Puhakan alueella 13 kpl, Päivärinteellä 6 kpl, Rovan alueella 2 kpl ja Kylmälänkylän palstoitussuunnitelman alueella 3 rakennuspaikkaa. Rivitalotontteja on vapaana Anttilan alueella 1 kpl. Liike- ja työpaikkarakentamiseen vapaita rakennuspaikkoja on Kankaanseläntien varressa kaksi kappaletta. Teollisuusalueella on vapaana kolme tonttia. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo rakentamista ja kaavoituksen toteutumista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja valmistelee rakentamiseen liittyviä suunnittelutarve- ja poikkeamislupia. Uudisrakentamisen ja rakennuslupien määrä säilyi vuoden 2013 tasolla. Rakennusvalvonnan vastuualueen vuoden 2014 toimintatuotot on ,63, toimintakulut on ,25 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,46 (TA alitus ,54 ). Rakennusvalvonnan tavoitteena on ollut, että rakennusvalvonnan menoista n. 80 % pystyttäisiin kattamaan rakennusvalvonnan tuloilla. Kertomusvuonna tulot olivat 71 % menoista. Mittarit:

10 Rakennus-, toimenpide- ja purkulupia sekä rakennushankeilmoituspäätöksiä tehtiin kertomusvuonna yhteensä 130 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien määrä pieneni edellisvuoteen verrattuna ja rakentamiseen luvitettu kerrosala kasvoi 15 %. Myönnetyt rakennusluvat: kpl 117 kpl 140 kpl 143 kpl 143 kpl 159 kpl 134 kpl 130 kpl m m m m m m m m 2 Omakotitalojen rakentamista varten myönnettiin rakennuslupia vuonna 2014 yhteensä 24 kpl. Yhteensä uusia asuntoja sisältyi uudisrakennuslupiin 24 kpl. Omakotitalon luvista 11 kpl sijoittui asemakaava-alueelle, 5 kpl yleiskaava-alueelle ja 8 kpl hajaasutusalueelle. Myönnetyt omakotitalojen rakennusluvat (uudisrakennukset) kpl 33 kpl 29 kpl 33 kpl 30 kpl 37 kpl 24 kpl 24 kpl Valmistuneet asunnot kpl 70 kpl 42 kpl 36 kpl 40 kpl 30 kpl 63 kpl 18 kpl Vuonna 2014 maankäyttö- ja kaavoitusjaosto teki suunnittelutarveratkaisupäätöksiä yhteensä seitsemän kpl. Kunnanhallitus teki kaksi poikkeamislupapäätöstä ja ELY-keskus teki yhden poikkeamislupapäätöksen. Korjausavustukset Korjausavustuksia myönnettiin 22 eri kohteeseen yhteensä Energia-avustuksia myönnettiin 4 kohteeseen yhteensä Investoinnit Investoinnit toteutuivat kustannusarvioiden ja aikataulujen mukaisesti. Investointien toteuma on raportoitu erillisellä liitteellä. Merkittävimpinä talonrakennushankkeina valmistui vuonna 2010 aloitettu uuden keskuskeittiön ja Kirkonkylän koulun laajennus ja peruskorjaus hanke. Hanke valmistui kustannusarvion mukaisesti. Yläkoulun ja liikuntahallin KVR urakka kilpailutettiin ja rakentaminen käynnistettiin marraskuussa Koivulehdon päiväkodin II vaiheen rakentaminen valmistui joulukuussa Hankkeen jälkitöitä mm. pihan osalta tehdään vielä vuonna Terveyskeskuksen C-osastolla käynnistettiin syyskuussa 2014 peruskorjaus ja laajennustyöt. Puhakan palveluasuntojen talotekniikkaa uusitaan ja terveyskeskuksen c-osasto muutetaan ja laajennetaan Laurinkoti nimiseksi palveluasuntoyksiköksi.

11 Maanrakennuksen vastuualueella toteutettiin yhdessä ELY keskuksen kanssa valtatien 22 parantamisen suunnittelua välillä Muhos -Oulu. Kadunpidon rahoituksella on jatkettu Koivulehdon alueen teiden peruskorjausta, toteutettu päällystystöitä ja peruskorjattu Veturitie niminen katu. Maanrakennuksen suunnitteluhankkeena toteutettiin uuden Päivänpaisteenmaan 1. vaiheen kunnallistekniikan rakentamisen suunnittelu. Vuoden 2014 bruttoinvestoinnit olivat ,26 (TA alitus ,24 ). Vuoden 2014 investointitulot olivat ,42 (TA alitus ,42 ). Vuoden 2014 investointien nettomenot olivat ,84 (TA alitus ,16 ). Investoinnit on raportoitu tarkemmin erillisellä liitteellä ja Kirkonkylän koulun investoinnista on tehty erillinen taloudellinen loppuselvitys Talouden tasapainottamisohjelma (kvalt , 4) Tarkastelujakson aikana on myyty Honkalan vanhan koulurakennus ja kiinteistö sekä Linjaautoaseman rakennus on myyty vuokratontilla. PAO:n entinen opetussiipi purettiin. Viimeinen Muhoksen kunnan omistama yksittäinen asunto-osake Ojapellontiellä on myyty. Talouden tasapainottamistoimena Kylmälänkylän koulun opettajien asuntolan pidosta on luovuttu ja rakennus siirtyi kyläyhdistyksen hallintaan. Kohde Vastuu Aikataulu seuranta 1. Palvelutuotannon kannalta tarpeettomien rakennuksien myynti /vuokraus - Linja-autoasema - Muhostien päiväkoti - Mäntyrannan vanha koulu - Honkalan vanha koulu - Jussilantie 4 kerrostalo Tekn./ Hall Linja-autoasema myyty - Honkalan vanha koulu myyty 2. Elinkaaren lopussa olevien rakennuksien purku/myynti - Ponkilan kioski - Ainolan kiinteistö - Wanha apteekki - Ukkolan navetta - Kylmälänkylän koulun opettajien asuntola 3. Kiinteistöjen energiakustannusten alentaminen. - lähilämpökiinteistöjen energiatarkastelut ja muutokset - kiinteistöjen energiakatselmukset Tekninen johtaja/ maarakennusmestari Tekninen johtaja / Rakennusmestari Kylmälänkylän koulun opettajien asuntolan pidosta on luovuttu - PAO:n opetussiiven purku 1700 kem Huovilan koulun maalämmön koekaivo

12 4. Palvelutuotannon mitoitus ja toimintamallien kehittäminen - teknisten palveluiden strategian laadinta - uimarantojen ja leikkipuistojen määrän tarkastelu Tekninen johtaja, ruoka- ja siivouspalvelujohtaja, rakennusmestari Päiväkeskuksen ja Puhakan palveluasuntojen siivouksen järjestämismallin tarkastelu 5. Konekeskuksen kaluston täydentäminen - yhden huoltoauton hankinta Tekninen johtaja/ maarakennusmestari hankittu kuorma-auto ja ruohonleikkuri 6. Asunto-osakkeiden myynti 1 kpl 7. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja työtyytyväisyyden parantaminen 8. Pienten metsäkiinteistöjen ja määräalojen myynti Asuntosihteeri myyty Tekninen johtaja, esimiehet henkilökunnan yhteinen virkistyspäivä Montassa 5/ ei toimenpiteitä

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Kansikuva: Ilmajoen terveyskeskuksen laajennusosa Kuva: Kati Hiipakka S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan ja talouteen 1 Kunnan

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 214 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 31.3.215 Tekijä: Kaupunginhallitus 1 TASEKIRJA Sisällysluettelo Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus 3 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO Sivunro Tekninen lautakunta ja sen alaiset vastuualueet 1 Teknisen hallinto. 5 Kuntatekniikka. 6 Tilapalvelu 28 Investointien

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8 5.8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 46/3 30.5.2013 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015 Iin kunnan väliraportti 31.7.2015 Julkaistu 9.9.2015 2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2014

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2014 Kaupunginhallitus 28.4.2014 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2014 Kaupunginhallitus 11.5.2015 KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Päätöksenteko ja yleispalvelut Tekninen lautakunta huolehtii teknisen alan palveluista, kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden ylläpidosta ja investoinneista.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 03/2013

OSAVUOSIKATSAUS 03/2013 Tarkastuslautakunta 23.10.2013, 10 Talouden tasapainoryhmä 28.10.2013, 3 Kaupunginhallitus 4.11.2013, 326 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 OSAVUOSIKATSAUS 03/2013 1.1.-30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2012

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2012 TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2012 valtuusto 13.5.2013 TILINPÄÄTÖS 2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009 PIRKKALAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.6.2010 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 2. Tarkastuslautakunta 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät 2 2 2 2.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu valtuusto 8.10.2012 Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu Tuusulan Taiteiden Yö tapahtumaa vietettiin 10.8.2012 jo19. kertaa, tarjolla oli 80 eri taide-elämystä ja ohjelmanumeroa yhden illan aikana. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2011

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2011 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014 Valtuusto 27.5.2015 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus I-V 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio

Lisätiedot