TOIMINTAKERTOMUS 2014 / TEKNISET PALVELUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2014 / TEKNISET PALVELUT"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 / TEKNISET PALVELUT

2

3 Päävastuualueen johtajan katsaus Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteet saavutettiin vuonna Strategian toteutuminen on raportoitu erillisillä (BSC) tuloskorteilla. Vuonna 2014 valmistui kaksi suurta investointia, Kirkonkylän koulun kolmivaiheinen, neljä vuotta kestänyt rakentaminen saatiin päätökseen ja Koivulehdon päiväkodin II vaihe saatiin valmiiksi. Samalla vuonna 2014 käynnistettiin kaksi suurta hanketta. Yläkoulun ja liikuntahallin KVR - rakentaminen saatiin käyntiin marraskuussa. Syyskuussa aloitettiin terveyskeskuksen C-osaston peruskorjaus-, muutos- ja laajennustyöt. C-osasto muutetaan palveluasunnoiksi ja kotihoidon tiloiksi. Samalla vanhaa rakennusta laajennetaan ja korjataan 2.- ja 3. kerroksen palveluasuntoja. Terveyskeskuksen C-osaston ja yläkoulun investointien toteuttaminen edellytti toiminnan siirtoa väliaikaistiloihin. Tekniset palvelut toteutti kaikki tarvittavat muutokset yhdessä sopimuskumppaniensa kanssa. Eduskunta hyväksyi keväällä 2014 uuden liikennepoliittisen selonteon, joka sisälsi 45 M rahoituksen valtatien 22 kehittämiseen välillä Kajaani Oulu. Vuonna 2014 laadittiin tien parantamista koskevat suunnitelmat, mutta syksyllä valtion talousarviokäsittelyn yhteydessä tehdyn väylä hankkeiden uudelleenarvioinnin yhteydessä yhteysvälin rahoitus leikattiin 15 M :oon ja raha käytettään Oulun kaupungin alueella tehtäviin tien parannuksiin. Tällä hetkellä ei ole tietoa Muhokselle suunniteltujen parannushankkeiden mahdollista toteutusaikataulua. Yksityisen puolen asuntorakentamisessa näkyy edelleen vuonna 2013 alkanut talouden taantuman vaikutus. Uusia omakotitaloja luvitettiin vuonna 2014 yhteensä 24 kappaletta. Kunnan omistamien rakennusten sisäilma-asiat pysyivät esillä. Ongelmia havaittiin purkutuomion saaneella yläkoululla, lukiolla, Hyrkin koululla, Päivärinteen päiväkodilla ja kunnanvirastolla. Sisäilma-asioita parannettiin tekemällä pieniä rakennus- ja taloteknisiä parannustöitä ja lisäämällä tietoa sisäilma-asioista. Kunnassa toimii erillinen sisäilmatyöryhmä, joka jakaa tietoa asiassa ja etsii ratkaisuja ongelmiin.

4 Suunnitteluhankkeista merkittävimpinä vuonna 2014 käynnistettiin rakennusjärjestyksen uusiminen ja Muhoksen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman laadinta. Maankäytön suunnittelua jatkettiin Päivärinteellä kun kunta hankki alueelta merkittävän maa-alueen ja aloitti asemakaavan laadinnan alueelle. Myös Kirkonkylän osayleiskaavan uudistyö käynnistettiin vuonna Teknisten palveluiden henkilöstön keski-ikä on Muhoksen kunnan hallintokunnista korkein noin 52 vuotta. Henkilöstö on sitoutunutta ja henkilöstön jaksamiseen sekä työmenetelmien ja työolosuhteiden kehittämiseen on kiinnitetty huomiota. Varikolle saatiin mm. uusi kuorma-auto. Teknisten palveluiden oman henkilöstön osalta ei raportoitu työtapaturmia vuonna Henkilöstölle järjestettiin syksyllä virkistyspäivä Montassa. Vuoden 2014 aikana teknisten palveluiden vakituinen henkilöstömäärä kasvoi yhdellä, kun uusi laitoshuoltaja aloitti työt Tekninen lautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä 13 kertaa ja käsitteli yhteensä 144 asiakohtaa. Tekninen lautakunta jalkautui useamman kerran valmisteilla oleviin investointikohteisiin ja tutustui paikan päällä ajankohtaisiin asioihin. Lisäksi lautakunta teki onnistuneen tutustumismatkan asuntomessuille Jyväskylään. Tekninen johtaja kiittää henkilöstöä ja teknistä lautakuntaa kokonaisuutenaan hyvin onnistuneesta talousarviovuodesta Organisaatio Henkilöstö Sitovuustaso Vakin. Määräaik Vakin Määräaik Vakin. Määräaik kokoaik kokoaik osa-aik osa-aik sivutoimi sivutoimi Työllist. Yhteensä Hallinto 2 ä 2 Palo- ja pelastus 0 Ruoka- ja siivous Rakennukset Maanrakennus 3 3 Mittauspalvelut 3 3 Rakennusvalvont 1 1 a Tekniset palvelut yhteensä Käyttötalous Teknisten palveluiden palvelutuotannon kustannukset toteutuivat pääosin alkuperäisen talousarvion mukaisina. Teknisten palveluiden vuoden 2014 vuosikate oli ,03 euroa. Vuosikatteella mitattu tilikauden tulos on ,03 euroa talousarviota heikompi. Teknisten palveluiden vuoden 2014 tulos poistojen ja arvonalentumisten sekä laskennallisten erien jälkeen oli ,50. Tulos ylittää talousarvion ,50 (+1,60 %).

5 Vuoden 2014 aikana talouden ja vuosikatteen toteutumista on seurattu kahdessa osavuosikatsauksessa. Ensimmäisessä ja toisessa osavuosikatsauksessa ennustettu talouden hyvä tilanne toteutui. Käyttötalouden ennustamista ja vuoden 2014 talouden toteuman arviointia vaikeuttaa vuonna 2014 toteutetut suurten investointien vaatimat väliaikaisjärjestelyt, käyttötalouden kertaluontoiset erät ja eräät toiminnalliset muutokset, mm. veteraanien kotiateriapalvelu käynnistettiin vuonna Terveyskeskuksen C-osaston ja Puhakan palveluasuntojen väliaikaista toimintaa varten vuokrattiin väliaikaistilat Päivärinteen vanhasta sairaalasta. - Yläkoulun toiminnan väliaikaistiloiksi perustettiin ja vuokrattiin tilaelementtejä, tekstiilityön tilat perustettiin entisen PAO:n tiloihin, kotitalousluokat uimahallille, teknisen työn tilat yksityiseltä vuokrattuun hallitilaan ja ruokala perustettiin lukion saliin, yläkoulun väliaikaistilojen perustamiskustannukset yhteensä ,62 euroa. - PAO:n matala siipi purettiin ja tehtiin purkuun liittyvät talotekniikan vaatimat muutostyöt, purkukustannus ,60 euroa. - Yläkoulun vanha osa purettiin purkukustannus ,05 euroa. - Yläkoulun purkuun liittyvä ylimääräinen poisto on ,63 Vuonna 2014 toteutettujen kertaluontoisten menojen, ulkopuolisten tilavuokrien ja ylimääräisten poistojen yhteismäärä on ,77 euroa. Teknisten palveluiden toiminnan kustannukset ovat kokonaisuutena kasvaneet hyvin maltillisesti edellisen vuoteen verrattuna. Vertailtavuutta vaikeuttaa toiminnan laajuusmuutokset, kuten uusien kiinteistöjen valmistuminen, vanhojen kiinteistöjen poisto tai myynti, uusien kaava-alueiden käyttöönotto ja ruoka- ja siivouspalveluiden laajuusmuutokset. Talousarviotavoitteet 2014 Teknisten palveluiden talousarviotavoitteet vuonna 2014 ovat: 1. käyttötalousmenojen kasvu enintään 2 %/vuosi edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna. a. teknisten palveluiden käyttötalousmenot kasvoivat 1,45 % vuonna 2014 (yläkoulun väliaikaistilojen perustamisen ja PAO:n purkukustannuksia ei ole huomioitu kustannuksissa) => tavoite saavutettu 2. tonttireserviä kahden vuoden kysyntää vastaava taso (20-30 luovutuskuntoista tonttia a. luovutuskuntoisten okt -tonttien määrä on 37 kpl. Vuonna 2014 luovutettiin yhdeksän kunnan omistamaa tonttia. => tavoite saavutettu. 3. Koivikon liikekeskuksen rakentamisen edistäminen a. pienimmällä liiketontilla sijaitsevan maatalouden konesuojan purku toteutettu ja alueen vihertöitä on viimeistelty kesällä Liiketontit on varattu => tavoite saavutettu. 4. esimiestyön arvosana hyvä a. työtyytyväisyyskysely toteutettu. => tavoite saavutettu. 5. hyvä- ja kilpailukykyinen työnantaja, hyvä työilmapiiri a. siivouspalveluihin on rekrytoitu uusi laitoshuoltaja maaliskuussa, vakituisen työvoiman saatavuudessa ei ole ollut ongelmia, mutta sijaisuuksien täyttämisessä on ongelmia. b. Työilmapiirissä ei ole havaittu suuria ongelmia. => tavoite saavutettu. 6. kunnan investointien toteutuminen laaditussa aikataulussa ja kustannusarviossa

6 a. Kirkonkylän koulun peruskorjaus ja laajennushanke valmistui aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Koivulehdon päiväkodin II vaihe toteutettiin aikataulun mukaan ja ennakoitua edullisemmin. Terveyskeskuksen C-osaston muutos ja laajennus käynnistetty ajallaan tarjoushinnat alittivat kustannusarvion. Yläkoulun muutoksen ja laajennuksen KVR hankinta toteutettiin ja rakennustyöt on saatiin käynnistettyä ajallaan. => tavoite saavutettu. 7. käyttömenojen kasvun hillintä, ei määrärahaylityksiä a. tarkastelujakson käyttötalousmenot toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti. Määrärahaylityksiä toteutui ruoka- ja siivouspalveluyksikössä. => tavoite saavutettu osittain. 8. avoimet välit tiedotusvälineiden kanssa a. normaali yhteistyö ja vuoropuhelu tiedotusvälineiden kanssa, ei poikkeamia. => tavoite saavutettu. Valtuusto on , 3 hyväksynyt Muhoksen kunnan strategian ja tuloskortit vuodelle Tekninen lautakunta on , 109 hyväksynyt teknisten palveluiden tuloskortit. Tuloskorttien toteuma on raportoitu erikseen. Teknisen toimen hallinto Teknisen toimeen hallintoon kuuluvat teknisen lautakunnan, teknisten palvelujen johdon, asumispalvelujen, maankäytön ja kaavoituksen sekä investointien rakennuttamisen hallinnolliset tehtävät. Yksityistieavustukset sisältyvät hallinnon kustannuksiin. Teknisen toimen hallinnon vuoden 2014 toimintatuotot olivat ,44, toimintakulut olivat ,39 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen oli ,06 (TA alitus ,94 ). Palo- ja pelastustoimi Palo- ja pelastustoimen menot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Meno käsittää Muhoksen kunnan osuuden seudullisen pelastustoimen menoista. Palotoimen kustannukset olivat ,88. Palo- ja pelastustoimen kustannukset laskivat -2,36 % vuonna Ruoka- ja siivouspalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut vastaavat kunnan oman ja yksityisten sopimuskumppanien palvelutuotannon eri yksiköiden tarvitsemien aterioiden valmistuksesta ja jakelusta sekä tilojen siisteydestä. Ulkoisena palveluntuottajana on toiminut ISS Oy (Jäähalli, Paloasema, Leppiniemi, Korivaaran koulu, Hyrkin koulun uusi osa, Päiväkeskus, Kunnantoimisto, Nuoriso- ja voimailutalo, Jussilantien kerrostalot, Kk:n koulu PAO:n osa, paja sekä katsastusasema). Vuonna 2014 ruoka- ja siivouspalveluiden yksikössä toimintaan tuli muutoksia seuraavasti: a. Leivokodin siivous siirtyi ko. yksikköön maaliskuussa b. uusi laitoshuoltaja (kiertävä) aloitti c. Laurin koti (TK:n C-osasto) ja Puhakan palveluasunnot siirtyivät väistötiloihin entisen Päivärinteen sairaalan tiloihin aterioiden kuljetus ja siivous alkoivat 25.8.

7 d aloitettiin aterioiden toimittaminen veteraaneille 4 krt/vk, n ann./pv e. Yläkoulun ja lukion ruokailu siirtyi väliaikaistiloihin lukion liikuntasaliin alkaen f. Koivulehdon laajennuksen valmistuttua joulukuussa, ko. yksikössä aloitti kokoaikainen laitoshuoltaja ja palveluvastaava siirtyi hoitamaan yksistään keittiön toimintoja Ruoka- ja siivouspalvelut vastuualueen vuoden 2014 toimintatuotot on ,99, toimintakulut on ,44 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen on ,38 (TA ylitys ,38 ). Ruoka- ja siivouspalveluiden mittarit: mittari/vuosi ruokapalvelu/ suoritemäärä / muutos % +5,67 % +1,15 % -1,93 % +3,36% +4,97% +3,98% ruokahuollon suoritehinta 2,75 /s 2,66 /s 2,78 /s. 2,56 /s. 2,58 /s. 2,58 /s. Siivouksen ostopalveluiden ja oman työn kustannusvertailu toteutettiin vuonna Oman laitoshuoltajan vuosikustannus on noin euroa. Kustannusseurannan mukaisesti oman siivoustyön kustannukset vuonna 2014 olivat 0,18 eur/m2 ja ostopalvelun kustannukset olivat 0,10 eur/m2. Rakennukset Rakennukset menokohtaan on kirjattu tilapalvelujen toiminta. Tilapalvelut vastaa kunnan omistamien rakennusten kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta sekä hallintokuntien käyttöön ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen hankinnasta ja sopimuksista käyttäjähallintokunnan omien määrärahojen sallimissa rajoissa. Rakennusten vastuualueella tapahtui muutoksia, kun PAO:n opetussiipi ja vanha yläkoulu purettiin. Linja-autoasema ja Honkalan koulu myytiin. Koivulehdon päiväkodin II-vaihe ja Kirkonkylän koulun peruskorjaus valmistui. Lisäksi Metlan kiinteistö rakennuksineen ostettiin kunnalle vuonna Rakennusten vastuualueen 2014 toimintatuotot on ,91, toimintakulut on ,47 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,24 (TA ylitys ,24 ). Rakennuksista perittävän sisäisen vuokran määrä ei kattanut rakennusten käyttökustannuksia vuonna Mittarit Toimintavuoden lopulla oli kunnan omistamia rakennuksia yhteensä 69 kpl ja näiden kokonaiskerrosala oli m 2 ja kokonaistilavuus m 3. Tilatoiminnan tehokkuuden mittareiksi on asetettu kokonaismenojen suhde (rakennukset +siivous) kerrosneliömetriä ja tilavuutta kohti. Jakoperusteena käytetään toimintakulut/kaikkien kiinteistöjen m² ja m³. Vertailu toteutumien mukaan yks./vuosi /v/m² 52,01 63,79 68,24 68,88 80,11 76,46 77,68 /v/m³ 7,93 9,25 9,97 10,06 11,85 11,31 12,18

8 Maarakentaminen Maanrakentaminen sisältää katujen ja teiden sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon. Vuoden 2014 talousarviossa varikon sitovuustaso siirrettiin maarakentaminen sitovuustasolle. Kunnossapidettäviä kaavateitä oli vuoden 2014 lopussa 58,34 kilometriä ja kevyenliikenteen väyliä 20,13 kilometriä. Kunnan kunnossapidettävien yksityisteiden pituus oli vuoden lopussa 11,4 km. Vuonna 2014: Kaavateitä tehtiin 0 m Kaavateitä poistui 0 m Leppiniemen asemakaava-alueen tiet lisättiin 3540 m Jalankulku/polkupyöräteitä tehtiin (Sammontien jatke) 250 m Uusia sadevesiviemäreitä rakennettiin 370 m. Ympäristönhoito- ja puistotöitä toteutettiin entiseen hyvään tapaan. Kesällä 2014 toteutettiin Kirkonkylän koulun pihan rakentaminen ja vihertyöt, Koivikon toiminta- /puulaji-/ leikki- ja koirapuiston rakentaminen ja vihertyöt, Kirkkotien vihertyöt, Koivu- ja tähti muistomerkkipuiston rakentaminen ja vihertyöt sekä Töllintien palvelutalon vihertyöt Maarakentaminen vastuualueen vuoden 2014 toimintatuotot on ,51, toimintakulut on ,70 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,79 (TA alitus ,21 ). Mittarit: Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien ylläpitokustannukset ilman valaistus- ja pääomakustannuksia olivat: yks./vuosi /km Kunnan kunnossapidettävien yksityisteiden kustannukset olivat: yks./vuosi /km Lumitöiden kustannukset euroa: yks./vuosi Kaavatiet Paikoitusalueet Kunnan kunnossap. yt Tievalaistuksen energiakustannukset euroa vuosi euroa

9 Ympäristön viihtyisyydessä ei tapahtunut vuoden aikana merkittäviä muutoksia, eikä kunnan ylläpitämän liikenneverkon toimivuudessa tai turvallisuudessa ollut merkittäviä häiriöitä. Mittauspalvelut Mittauspalvelut huolehtivat kunnan kartoituspalveluista ja rakennusmittauksista. Vastuualue sisältää myös puisto- ja talousmetsien hoidon sekä maanhankintaan ja luovuttamiseen liittyvät tehtävät. Vastuualueen tehtäviin kuuluu myös kiinteistöjen tiedonhallintajärjestelmien sekä rakennusvalvonta- ja osoiterekisterin ylläpitäminen, teknisten palveluiden rekisteri- ja suunnittelu ohjelmistojen pääkäyttäjän tehtävät, rakennusvalvonnan tuki ja tarkastustehtävät ja Rokuan ympäristöjaoksen jäsenyys ja tehtävät. Mittauspalveluiden vastuualueen vuoden 2014 toimintatuotot on ,55, toimintakulut on ,93 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,31 (TA alitus ,31 ). Mittauspalveluiden tuloista merkittävän osan muodostaa tonttien vuokratulot, jotka vuonna 2014 olivat ,89, jossa kasvua vuoteen 2013 verrattuna 5,4 % Tonttien luovutus ja vapaat tontit: Muhoksen kunta luovutti vuoden 2014 aikana vuokraamalla omakotitalotontteja yhteensä seitsemän kappaletta. Koivikon alueelta neljä tonttia, Päivärinteeltä kaksi tonttia ja Puhakan alueelta yksi tontti. Muhoksen kunta luovutti myymällä 2014 aikana kaksi tonttia, molemmat tontit myytiin Päivärinteen alueelta. Muhoksen kunnalla oli vuoden lopussa vapaita omakotitalon rakennuspaikkoja yhteensä 37 kpl, Koivikon alueella 11 kpl, Anttilan alueella 2 kpl Puhakan alueella 13 kpl, Päivärinteellä 6 kpl, Rovan alueella 2 kpl ja Kylmälänkylän palstoitussuunnitelman alueella 3 rakennuspaikkaa. Rivitalotontteja on vapaana Anttilan alueella 1 kpl. Liike- ja työpaikkarakentamiseen vapaita rakennuspaikkoja on Kankaanseläntien varressa kaksi kappaletta. Teollisuusalueella on vapaana kolme tonttia. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo rakentamista ja kaavoituksen toteutumista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja valmistelee rakentamiseen liittyviä suunnittelutarve- ja poikkeamislupia. Uudisrakentamisen ja rakennuslupien määrä säilyi vuoden 2013 tasolla. Rakennusvalvonnan vastuualueen vuoden 2014 toimintatuotot on ,63, toimintakulut on ,25 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,46 (TA alitus ,54 ). Rakennusvalvonnan tavoitteena on ollut, että rakennusvalvonnan menoista n. 80 % pystyttäisiin kattamaan rakennusvalvonnan tuloilla. Kertomusvuonna tulot olivat 71 % menoista. Mittarit:

10 Rakennus-, toimenpide- ja purkulupia sekä rakennushankeilmoituspäätöksiä tehtiin kertomusvuonna yhteensä 130 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien määrä pieneni edellisvuoteen verrattuna ja rakentamiseen luvitettu kerrosala kasvoi 15 %. Myönnetyt rakennusluvat: kpl 117 kpl 140 kpl 143 kpl 143 kpl 159 kpl 134 kpl 130 kpl m m m m m m m m 2 Omakotitalojen rakentamista varten myönnettiin rakennuslupia vuonna 2014 yhteensä 24 kpl. Yhteensä uusia asuntoja sisältyi uudisrakennuslupiin 24 kpl. Omakotitalon luvista 11 kpl sijoittui asemakaava-alueelle, 5 kpl yleiskaava-alueelle ja 8 kpl hajaasutusalueelle. Myönnetyt omakotitalojen rakennusluvat (uudisrakennukset) kpl 33 kpl 29 kpl 33 kpl 30 kpl 37 kpl 24 kpl 24 kpl Valmistuneet asunnot kpl 70 kpl 42 kpl 36 kpl 40 kpl 30 kpl 63 kpl 18 kpl Vuonna 2014 maankäyttö- ja kaavoitusjaosto teki suunnittelutarveratkaisupäätöksiä yhteensä seitsemän kpl. Kunnanhallitus teki kaksi poikkeamislupapäätöstä ja ELY-keskus teki yhden poikkeamislupapäätöksen. Korjausavustukset Korjausavustuksia myönnettiin 22 eri kohteeseen yhteensä Energia-avustuksia myönnettiin 4 kohteeseen yhteensä Investoinnit Investoinnit toteutuivat kustannusarvioiden ja aikataulujen mukaisesti. Investointien toteuma on raportoitu erillisellä liitteellä. Merkittävimpinä talonrakennushankkeina valmistui vuonna 2010 aloitettu uuden keskuskeittiön ja Kirkonkylän koulun laajennus ja peruskorjaus hanke. Hanke valmistui kustannusarvion mukaisesti. Yläkoulun ja liikuntahallin KVR urakka kilpailutettiin ja rakentaminen käynnistettiin marraskuussa Koivulehdon päiväkodin II vaiheen rakentaminen valmistui joulukuussa Hankkeen jälkitöitä mm. pihan osalta tehdään vielä vuonna Terveyskeskuksen C-osastolla käynnistettiin syyskuussa 2014 peruskorjaus ja laajennustyöt. Puhakan palveluasuntojen talotekniikkaa uusitaan ja terveyskeskuksen c-osasto muutetaan ja laajennetaan Laurinkoti nimiseksi palveluasuntoyksiköksi.

11 Maanrakennuksen vastuualueella toteutettiin yhdessä ELY keskuksen kanssa valtatien 22 parantamisen suunnittelua välillä Muhos -Oulu. Kadunpidon rahoituksella on jatkettu Koivulehdon alueen teiden peruskorjausta, toteutettu päällystystöitä ja peruskorjattu Veturitie niminen katu. Maanrakennuksen suunnitteluhankkeena toteutettiin uuden Päivänpaisteenmaan 1. vaiheen kunnallistekniikan rakentamisen suunnittelu. Vuoden 2014 bruttoinvestoinnit olivat ,26 (TA alitus ,24 ). Vuoden 2014 investointitulot olivat ,42 (TA alitus ,42 ). Vuoden 2014 investointien nettomenot olivat ,84 (TA alitus ,16 ). Investoinnit on raportoitu tarkemmin erillisellä liitteellä ja Kirkonkylän koulun investoinnista on tehty erillinen taloudellinen loppuselvitys Talouden tasapainottamisohjelma (kvalt , 4) Tarkastelujakson aikana on myyty Honkalan vanhan koulurakennus ja kiinteistö sekä Linjaautoaseman rakennus on myyty vuokratontilla. PAO:n entinen opetussiipi purettiin. Viimeinen Muhoksen kunnan omistama yksittäinen asunto-osake Ojapellontiellä on myyty. Talouden tasapainottamistoimena Kylmälänkylän koulun opettajien asuntolan pidosta on luovuttu ja rakennus siirtyi kyläyhdistyksen hallintaan. Kohde Vastuu Aikataulu seuranta 1. Palvelutuotannon kannalta tarpeettomien rakennuksien myynti /vuokraus - Linja-autoasema - Muhostien päiväkoti - Mäntyrannan vanha koulu - Honkalan vanha koulu - Jussilantie 4 kerrostalo Tekn./ Hall Linja-autoasema myyty - Honkalan vanha koulu myyty 2. Elinkaaren lopussa olevien rakennuksien purku/myynti - Ponkilan kioski - Ainolan kiinteistö - Wanha apteekki - Ukkolan navetta - Kylmälänkylän koulun opettajien asuntola 3. Kiinteistöjen energiakustannusten alentaminen. - lähilämpökiinteistöjen energiatarkastelut ja muutokset - kiinteistöjen energiakatselmukset Tekninen johtaja/ maarakennusmestari Tekninen johtaja / Rakennusmestari Kylmälänkylän koulun opettajien asuntolan pidosta on luovuttu - PAO:n opetussiiven purku 1700 kem Huovilan koulun maalämmön koekaivo

12 4. Palvelutuotannon mitoitus ja toimintamallien kehittäminen - teknisten palveluiden strategian laadinta - uimarantojen ja leikkipuistojen määrän tarkastelu Tekninen johtaja, ruoka- ja siivouspalvelujohtaja, rakennusmestari Päiväkeskuksen ja Puhakan palveluasuntojen siivouksen järjestämismallin tarkastelu 5. Konekeskuksen kaluston täydentäminen - yhden huoltoauton hankinta Tekninen johtaja/ maarakennusmestari hankittu kuorma-auto ja ruohonleikkuri 6. Asunto-osakkeiden myynti 1 kpl 7. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja työtyytyväisyyden parantaminen 8. Pienten metsäkiinteistöjen ja määräalojen myynti Asuntosihteeri myyty Tekninen johtaja, esimiehet henkilökunnan yhteinen virkistyspäivä Montassa 5/ ei toimenpiteitä

TOIMINTAKERTOMUS 2015 / TEKNISET PALVELUT

TOIMINTAKERTOMUS 2015 / TEKNISET PALVELUT TOIMINTAKERTOMUS 2015 / TEKNISET PALVELUT Päävastuualueen johtajan katsaus Teknisten palveluiden osalta vuosi 2015 eteni hyvin ja suunnitellusti ja teknisten palveluiden toiminnalliset ja strategiset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 /TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT / YHTEENSÄ Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-30.04.2016 Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 / TEKNISET PALVELUT

TOIMINTAKERTOMUS 2016 / TEKNISET PALVELUT TOIMINTAKERTOMUS 2016 / TEKNISET PALVELUT Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-31.12.2016 Toiminta Teknisten palveluiden osalta vuosi 2016 sujui hyvin ja suunnitellusti ja teknisten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.8.2015 /TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT / YHTEENSÄ Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-31.08.2015 Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2016 /TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT / YHTEENSÄ Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-31.08.2016 Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 /TEKNISET PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 /TEKNISET PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 /TEKNISET PALVELUT Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-31.8.2014 Tarkastelujakso kattaa vuoden kaksi ensimmäistä kolmannesta eli 66,6 % -osuuden. Toiminta

Lisätiedot

TEKNISET PALVELUT TA 2015

TEKNISET PALVELUT TA 2015 TEKNISET PALVELUT TA 2015 TEKNISET PALVELUT Budj Budj Bu-muutos Budj. Tilinp. Muutos% 2015 2014 2014 2014 yht. 2013 14>15 MYYNTITUOTOT 3.045.257 2.781.893 27.700 2.809.593 2.948.832 8,4 MAKSUTUOTOT 48.260

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä

EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2013 008110 Inv/Kiinteä omaisuus 7010 INVESTOINTIMENOT -550.000-550.000-539 258,53-10 741,47 98,0 7020 INVESTOINTITULOT 490.000 490.000 181 292,87 308 707,13 37,0 7030

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 /TEKNISET PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 /TEKNISET PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 /TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT / YHTEENSÄ Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-30.04.2015 Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen,

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017

Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017 Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017 ULKOISET TUOTOT JA KULUT (Kh:n raami) raami 2017 TA esitys 2017 ltk Yli / alle Toimintatuotot 1 182 846 1 132 694 50 152 Toimintakulut -3 315 936-2 981 480 334

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 111 14.10.2014 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 435/22.220/2014 Ympäristölautakunta 111 Menot Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA 2016

INVESTOINTIOHJELMA 2016 INVESTOINTIOHJELMA 2016 Valtuuston 30.11.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimialueen alle hyväksytty seuraavat investointihankkeet. Investointimääräraha maankäyttö

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

TEKNISET PALVELUT TA 2016

TEKNISET PALVELUT TA 2016 TEKNISET PALVELUT TA 2016 Budj Budj Bu-muutos Budj. Tilinp. Muutos% 2016 2015 2015 2015 yht. 2014 15>16 HALLINTO/TEKNINEN TOIMI TOIMINTATUOTOT 12.800 11.950 11.950 18.613 7,1 TOIMINTAKULUT -355.932-383.335-383.335-380.412-7,1

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta 5.8 Liite tekn.ltk 28/1 28.05.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön

Valmistus omaan käyttöön KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Tekninen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA TYRNÄVÄN KUNTA RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA 4 KK:N TOTEUTUMA VUONNA 2014 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO V. 2014 Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osasto tuottaa tekniset palvelut

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Teknisen palvelukeskuksen toteuma

Teknisen palvelukeskuksen toteuma Teknisen palvelukeskuksen toteuma 2016 25.1.2017 Menot Tulot ULKOISET toteuma Erotus toteuma Erotus Hallinto- ja maankäyttö 830 340,00 707 010,00 123 330,00 Hallinto- ja maankäyttö 151 060,00 126 504,00

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. 50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8 5.8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 46/3 30.5.2013 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen

Lisätiedot

TEKNISET PALVELUT TA 2017

TEKNISET PALVELUT TA 2017 TEKNISET PALVELUT TA 2017 TEKNISET PALVELUT Budj Budj Bumuutos Budj. Tilinp. Muutos% 2017 2016 2016 2016 yht. 2015 16>17 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3.108.070 3.182.169 18.135 3.200.304 3.193.121-2,9 MAKSUTUOTOT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Teknisen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

2.4 Investointien toteutuminen

2.4 Investointien toteutuminen 2.4 Investointien toteutuminen 110 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Investointimenot -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Netto -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Toteuma: peruskorjauksen

Lisätiedot

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E)

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E) 1 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 941 056 1 804 050 1 905 340 5,6 TOIMINTAKULUT -2 516 763-2 366 670-2 442 530 3,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -575 707-562 620-537 190-4,5 Poistot ja arvonalentumiset -446

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto , TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

2. TULOSYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLA

2. TULOSYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLA Tekla 29.1.2015 3 liite 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2015 Tekninen lautakunta huolehti, vastaa ja valvoo Lapinlahden kunnan teknisten palveluiden tulosalueen tuottamisesta ja kehittämisestä sekä investointien

Lisätiedot

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. % TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Petri Vainio, puh. 050 590 8678

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0 INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon

Lisätiedot

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain Sisäisten palvelujen johtokunta 4 25.01.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 15 21.03.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 31 23.05.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 43 29.08.2016 Sisäisten palvelujen

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Varmistetaan lasten leikkimahdollisuuksia. Pyritään pitämään kaavatiet, yleiset ja yksityistiet liikennöitävässä kunnossa.

Varmistetaan lasten leikkimahdollisuuksia. Pyritään pitämään kaavatiet, yleiset ja yksityistiet liikennöitävässä kunnossa. 5.8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 13.3.2014 18/1 Valtuuston vuosille 2011-2015 laaditun strategian visiona on, että Kärsämäki on onnellisten nuorten ja onnellisten lapsiperheiden asuinpaikka, sekä innostuneiden

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö.

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. TEKNISET PALVELUT Yleistavoite/tarkoitus Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 096006 TERVEYSKESKUS RAKENTEIDEN IV-MUUTOKSET MUUT 9049 Inv/Muut menot -67.000-67.000-67.000,00 MUUT -67.000-67.000-67.000,00-67.000-67.000-67.000,00 NETTO -67.000 0-67.000

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 Sisäiset / Ulkoiset menot ja tulot 20 /1

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 Sisäiset / Ulkoiset menot ja tulot 20 /1 TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 20 /1 TALOUSARVIO TOTEUTUMA Tot. TOTEUTUMA Tot. Toimintakulut Toimintatuotot 31.12.2012 31.12.2012 Toimintakulut % Toimintatuotot % Rakennustarkastus 62460,00 65000,00

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN Rakennusvalvonta valvoo Maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen sekä rakennusjär jestyksen ja kaa vamääräys ten noudattamista rakentamises sa. Toiminnan tavoitteena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- Totetuma summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- Totetuma summa % Isonkyrön kunta Sivu 1 00005000 Tekninen lautakunta TOIMINTATUOTOT 2.000 2.000,00 TOIMINTAKULUT -66.529-27.451,96-39.077,04 41,3-18.322 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -64.529-27.451,96-37.077,04 42,5-18.322 VUOSIKATE

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Tilapalvelun osavuosikatsaus Q1/2017

Tilapalvelun osavuosikatsaus Q1/2017 Tilapalvelun osavuosikatsaus Q/207 Tilapalvelun tammi-maaliskuu 207 Vuoden 207 talousarviossa tilapalvelun käyttötalouden määrärahat ovat 6,7M Talonrakennuksen investointeihin varattiin 0,5M Tilojen vuokrausaste

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2016 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 804 050 1 804 050 1 965 695 109,0-161 645 TOIMINTAKULUT -2 366 670-30 340-2 397 010-2 452 737 102,3 55 727 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -562 620-30 340-592 960-487 043 82,1-105

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU

Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU TEKLTK 3 Valmistelija: vs. tekninen johtaja Antti Kailio Askolan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Toimielin TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

Toimielin TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Toimielin TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisten palveluiden lautakunnan tehtävänä on vastata kiinteistö- ja huoltopalveluista, yhdyskuntapalveluista, viranomaispalveluista sekä rakentamisohjelman

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.8.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA ARVIOINTI RAPORTOINTI : Tekniset palvelut PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8. III)

Lisätiedot