TOIMINTAKERTOMUS 2014 / TEKNISET PALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2014 / TEKNISET PALVELUT"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 / TEKNISET PALVELUT

2

3 Päävastuualueen johtajan katsaus Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteet saavutettiin vuonna Strategian toteutuminen on raportoitu erillisillä (BSC) tuloskorteilla. Vuonna 2014 valmistui kaksi suurta investointia, Kirkonkylän koulun kolmivaiheinen, neljä vuotta kestänyt rakentaminen saatiin päätökseen ja Koivulehdon päiväkodin II vaihe saatiin valmiiksi. Samalla vuonna 2014 käynnistettiin kaksi suurta hanketta. Yläkoulun ja liikuntahallin KVR - rakentaminen saatiin käyntiin marraskuussa. Syyskuussa aloitettiin terveyskeskuksen C-osaston peruskorjaus-, muutos- ja laajennustyöt. C-osasto muutetaan palveluasunnoiksi ja kotihoidon tiloiksi. Samalla vanhaa rakennusta laajennetaan ja korjataan 2.- ja 3. kerroksen palveluasuntoja. Terveyskeskuksen C-osaston ja yläkoulun investointien toteuttaminen edellytti toiminnan siirtoa väliaikaistiloihin. Tekniset palvelut toteutti kaikki tarvittavat muutokset yhdessä sopimuskumppaniensa kanssa. Eduskunta hyväksyi keväällä 2014 uuden liikennepoliittisen selonteon, joka sisälsi 45 M rahoituksen valtatien 22 kehittämiseen välillä Kajaani Oulu. Vuonna 2014 laadittiin tien parantamista koskevat suunnitelmat, mutta syksyllä valtion talousarviokäsittelyn yhteydessä tehdyn väylä hankkeiden uudelleenarvioinnin yhteydessä yhteysvälin rahoitus leikattiin 15 M :oon ja raha käytettään Oulun kaupungin alueella tehtäviin tien parannuksiin. Tällä hetkellä ei ole tietoa Muhokselle suunniteltujen parannushankkeiden mahdollista toteutusaikataulua. Yksityisen puolen asuntorakentamisessa näkyy edelleen vuonna 2013 alkanut talouden taantuman vaikutus. Uusia omakotitaloja luvitettiin vuonna 2014 yhteensä 24 kappaletta. Kunnan omistamien rakennusten sisäilma-asiat pysyivät esillä. Ongelmia havaittiin purkutuomion saaneella yläkoululla, lukiolla, Hyrkin koululla, Päivärinteen päiväkodilla ja kunnanvirastolla. Sisäilma-asioita parannettiin tekemällä pieniä rakennus- ja taloteknisiä parannustöitä ja lisäämällä tietoa sisäilma-asioista. Kunnassa toimii erillinen sisäilmatyöryhmä, joka jakaa tietoa asiassa ja etsii ratkaisuja ongelmiin.

4 Suunnitteluhankkeista merkittävimpinä vuonna 2014 käynnistettiin rakennusjärjestyksen uusiminen ja Muhoksen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman laadinta. Maankäytön suunnittelua jatkettiin Päivärinteellä kun kunta hankki alueelta merkittävän maa-alueen ja aloitti asemakaavan laadinnan alueelle. Myös Kirkonkylän osayleiskaavan uudistyö käynnistettiin vuonna Teknisten palveluiden henkilöstön keski-ikä on Muhoksen kunnan hallintokunnista korkein noin 52 vuotta. Henkilöstö on sitoutunutta ja henkilöstön jaksamiseen sekä työmenetelmien ja työolosuhteiden kehittämiseen on kiinnitetty huomiota. Varikolle saatiin mm. uusi kuorma-auto. Teknisten palveluiden oman henkilöstön osalta ei raportoitu työtapaturmia vuonna Henkilöstölle järjestettiin syksyllä virkistyspäivä Montassa. Vuoden 2014 aikana teknisten palveluiden vakituinen henkilöstömäärä kasvoi yhdellä, kun uusi laitoshuoltaja aloitti työt Tekninen lautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä 13 kertaa ja käsitteli yhteensä 144 asiakohtaa. Tekninen lautakunta jalkautui useamman kerran valmisteilla oleviin investointikohteisiin ja tutustui paikan päällä ajankohtaisiin asioihin. Lisäksi lautakunta teki onnistuneen tutustumismatkan asuntomessuille Jyväskylään. Tekninen johtaja kiittää henkilöstöä ja teknistä lautakuntaa kokonaisuutenaan hyvin onnistuneesta talousarviovuodesta Organisaatio Henkilöstö Sitovuustaso Vakin. Määräaik Vakin Määräaik Vakin. Määräaik kokoaik kokoaik osa-aik osa-aik sivutoimi sivutoimi Työllist. Yhteensä Hallinto 2 ä 2 Palo- ja pelastus 0 Ruoka- ja siivous Rakennukset Maanrakennus 3 3 Mittauspalvelut 3 3 Rakennusvalvont 1 1 a Tekniset palvelut yhteensä Käyttötalous Teknisten palveluiden palvelutuotannon kustannukset toteutuivat pääosin alkuperäisen talousarvion mukaisina. Teknisten palveluiden vuoden 2014 vuosikate oli ,03 euroa. Vuosikatteella mitattu tilikauden tulos on ,03 euroa talousarviota heikompi. Teknisten palveluiden vuoden 2014 tulos poistojen ja arvonalentumisten sekä laskennallisten erien jälkeen oli ,50. Tulos ylittää talousarvion ,50 (+1,60 %).

5 Vuoden 2014 aikana talouden ja vuosikatteen toteutumista on seurattu kahdessa osavuosikatsauksessa. Ensimmäisessä ja toisessa osavuosikatsauksessa ennustettu talouden hyvä tilanne toteutui. Käyttötalouden ennustamista ja vuoden 2014 talouden toteuman arviointia vaikeuttaa vuonna 2014 toteutetut suurten investointien vaatimat väliaikaisjärjestelyt, käyttötalouden kertaluontoiset erät ja eräät toiminnalliset muutokset, mm. veteraanien kotiateriapalvelu käynnistettiin vuonna Terveyskeskuksen C-osaston ja Puhakan palveluasuntojen väliaikaista toimintaa varten vuokrattiin väliaikaistilat Päivärinteen vanhasta sairaalasta. - Yläkoulun toiminnan väliaikaistiloiksi perustettiin ja vuokrattiin tilaelementtejä, tekstiilityön tilat perustettiin entisen PAO:n tiloihin, kotitalousluokat uimahallille, teknisen työn tilat yksityiseltä vuokrattuun hallitilaan ja ruokala perustettiin lukion saliin, yläkoulun väliaikaistilojen perustamiskustannukset yhteensä ,62 euroa. - PAO:n matala siipi purettiin ja tehtiin purkuun liittyvät talotekniikan vaatimat muutostyöt, purkukustannus ,60 euroa. - Yläkoulun vanha osa purettiin purkukustannus ,05 euroa. - Yläkoulun purkuun liittyvä ylimääräinen poisto on ,63 Vuonna 2014 toteutettujen kertaluontoisten menojen, ulkopuolisten tilavuokrien ja ylimääräisten poistojen yhteismäärä on ,77 euroa. Teknisten palveluiden toiminnan kustannukset ovat kokonaisuutena kasvaneet hyvin maltillisesti edellisen vuoteen verrattuna. Vertailtavuutta vaikeuttaa toiminnan laajuusmuutokset, kuten uusien kiinteistöjen valmistuminen, vanhojen kiinteistöjen poisto tai myynti, uusien kaava-alueiden käyttöönotto ja ruoka- ja siivouspalveluiden laajuusmuutokset. Talousarviotavoitteet 2014 Teknisten palveluiden talousarviotavoitteet vuonna 2014 ovat: 1. käyttötalousmenojen kasvu enintään 2 %/vuosi edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna. a. teknisten palveluiden käyttötalousmenot kasvoivat 1,45 % vuonna 2014 (yläkoulun väliaikaistilojen perustamisen ja PAO:n purkukustannuksia ei ole huomioitu kustannuksissa) => tavoite saavutettu 2. tonttireserviä kahden vuoden kysyntää vastaava taso (20-30 luovutuskuntoista tonttia a. luovutuskuntoisten okt -tonttien määrä on 37 kpl. Vuonna 2014 luovutettiin yhdeksän kunnan omistamaa tonttia. => tavoite saavutettu. 3. Koivikon liikekeskuksen rakentamisen edistäminen a. pienimmällä liiketontilla sijaitsevan maatalouden konesuojan purku toteutettu ja alueen vihertöitä on viimeistelty kesällä Liiketontit on varattu => tavoite saavutettu. 4. esimiestyön arvosana hyvä a. työtyytyväisyyskysely toteutettu. => tavoite saavutettu. 5. hyvä- ja kilpailukykyinen työnantaja, hyvä työilmapiiri a. siivouspalveluihin on rekrytoitu uusi laitoshuoltaja maaliskuussa, vakituisen työvoiman saatavuudessa ei ole ollut ongelmia, mutta sijaisuuksien täyttämisessä on ongelmia. b. Työilmapiirissä ei ole havaittu suuria ongelmia. => tavoite saavutettu. 6. kunnan investointien toteutuminen laaditussa aikataulussa ja kustannusarviossa

6 a. Kirkonkylän koulun peruskorjaus ja laajennushanke valmistui aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Koivulehdon päiväkodin II vaihe toteutettiin aikataulun mukaan ja ennakoitua edullisemmin. Terveyskeskuksen C-osaston muutos ja laajennus käynnistetty ajallaan tarjoushinnat alittivat kustannusarvion. Yläkoulun muutoksen ja laajennuksen KVR hankinta toteutettiin ja rakennustyöt on saatiin käynnistettyä ajallaan. => tavoite saavutettu. 7. käyttömenojen kasvun hillintä, ei määrärahaylityksiä a. tarkastelujakson käyttötalousmenot toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti. Määrärahaylityksiä toteutui ruoka- ja siivouspalveluyksikössä. => tavoite saavutettu osittain. 8. avoimet välit tiedotusvälineiden kanssa a. normaali yhteistyö ja vuoropuhelu tiedotusvälineiden kanssa, ei poikkeamia. => tavoite saavutettu. Valtuusto on , 3 hyväksynyt Muhoksen kunnan strategian ja tuloskortit vuodelle Tekninen lautakunta on , 109 hyväksynyt teknisten palveluiden tuloskortit. Tuloskorttien toteuma on raportoitu erikseen. Teknisen toimen hallinto Teknisen toimeen hallintoon kuuluvat teknisen lautakunnan, teknisten palvelujen johdon, asumispalvelujen, maankäytön ja kaavoituksen sekä investointien rakennuttamisen hallinnolliset tehtävät. Yksityistieavustukset sisältyvät hallinnon kustannuksiin. Teknisen toimen hallinnon vuoden 2014 toimintatuotot olivat ,44, toimintakulut olivat ,39 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen oli ,06 (TA alitus ,94 ). Palo- ja pelastustoimi Palo- ja pelastustoimen menot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Meno käsittää Muhoksen kunnan osuuden seudullisen pelastustoimen menoista. Palotoimen kustannukset olivat ,88. Palo- ja pelastustoimen kustannukset laskivat -2,36 % vuonna Ruoka- ja siivouspalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut vastaavat kunnan oman ja yksityisten sopimuskumppanien palvelutuotannon eri yksiköiden tarvitsemien aterioiden valmistuksesta ja jakelusta sekä tilojen siisteydestä. Ulkoisena palveluntuottajana on toiminut ISS Oy (Jäähalli, Paloasema, Leppiniemi, Korivaaran koulu, Hyrkin koulun uusi osa, Päiväkeskus, Kunnantoimisto, Nuoriso- ja voimailutalo, Jussilantien kerrostalot, Kk:n koulu PAO:n osa, paja sekä katsastusasema). Vuonna 2014 ruoka- ja siivouspalveluiden yksikössä toimintaan tuli muutoksia seuraavasti: a. Leivokodin siivous siirtyi ko. yksikköön maaliskuussa b. uusi laitoshuoltaja (kiertävä) aloitti c. Laurin koti (TK:n C-osasto) ja Puhakan palveluasunnot siirtyivät väistötiloihin entisen Päivärinteen sairaalan tiloihin aterioiden kuljetus ja siivous alkoivat 25.8.

7 d aloitettiin aterioiden toimittaminen veteraaneille 4 krt/vk, n ann./pv e. Yläkoulun ja lukion ruokailu siirtyi väliaikaistiloihin lukion liikuntasaliin alkaen f. Koivulehdon laajennuksen valmistuttua joulukuussa, ko. yksikössä aloitti kokoaikainen laitoshuoltaja ja palveluvastaava siirtyi hoitamaan yksistään keittiön toimintoja Ruoka- ja siivouspalvelut vastuualueen vuoden 2014 toimintatuotot on ,99, toimintakulut on ,44 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen on ,38 (TA ylitys ,38 ). Ruoka- ja siivouspalveluiden mittarit: mittari/vuosi ruokapalvelu/ suoritemäärä / muutos % +5,67 % +1,15 % -1,93 % +3,36% +4,97% +3,98% ruokahuollon suoritehinta 2,75 /s 2,66 /s 2,78 /s. 2,56 /s. 2,58 /s. 2,58 /s. Siivouksen ostopalveluiden ja oman työn kustannusvertailu toteutettiin vuonna Oman laitoshuoltajan vuosikustannus on noin euroa. Kustannusseurannan mukaisesti oman siivoustyön kustannukset vuonna 2014 olivat 0,18 eur/m2 ja ostopalvelun kustannukset olivat 0,10 eur/m2. Rakennukset Rakennukset menokohtaan on kirjattu tilapalvelujen toiminta. Tilapalvelut vastaa kunnan omistamien rakennusten kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta sekä hallintokuntien käyttöön ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen hankinnasta ja sopimuksista käyttäjähallintokunnan omien määrärahojen sallimissa rajoissa. Rakennusten vastuualueella tapahtui muutoksia, kun PAO:n opetussiipi ja vanha yläkoulu purettiin. Linja-autoasema ja Honkalan koulu myytiin. Koivulehdon päiväkodin II-vaihe ja Kirkonkylän koulun peruskorjaus valmistui. Lisäksi Metlan kiinteistö rakennuksineen ostettiin kunnalle vuonna Rakennusten vastuualueen 2014 toimintatuotot on ,91, toimintakulut on ,47 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,24 (TA ylitys ,24 ). Rakennuksista perittävän sisäisen vuokran määrä ei kattanut rakennusten käyttökustannuksia vuonna Mittarit Toimintavuoden lopulla oli kunnan omistamia rakennuksia yhteensä 69 kpl ja näiden kokonaiskerrosala oli m 2 ja kokonaistilavuus m 3. Tilatoiminnan tehokkuuden mittareiksi on asetettu kokonaismenojen suhde (rakennukset +siivous) kerrosneliömetriä ja tilavuutta kohti. Jakoperusteena käytetään toimintakulut/kaikkien kiinteistöjen m² ja m³. Vertailu toteutumien mukaan yks./vuosi /v/m² 52,01 63,79 68,24 68,88 80,11 76,46 77,68 /v/m³ 7,93 9,25 9,97 10,06 11,85 11,31 12,18

8 Maarakentaminen Maanrakentaminen sisältää katujen ja teiden sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon. Vuoden 2014 talousarviossa varikon sitovuustaso siirrettiin maarakentaminen sitovuustasolle. Kunnossapidettäviä kaavateitä oli vuoden 2014 lopussa 58,34 kilometriä ja kevyenliikenteen väyliä 20,13 kilometriä. Kunnan kunnossapidettävien yksityisteiden pituus oli vuoden lopussa 11,4 km. Vuonna 2014: Kaavateitä tehtiin 0 m Kaavateitä poistui 0 m Leppiniemen asemakaava-alueen tiet lisättiin 3540 m Jalankulku/polkupyöräteitä tehtiin (Sammontien jatke) 250 m Uusia sadevesiviemäreitä rakennettiin 370 m. Ympäristönhoito- ja puistotöitä toteutettiin entiseen hyvään tapaan. Kesällä 2014 toteutettiin Kirkonkylän koulun pihan rakentaminen ja vihertyöt, Koivikon toiminta- /puulaji-/ leikki- ja koirapuiston rakentaminen ja vihertyöt, Kirkkotien vihertyöt, Koivu- ja tähti muistomerkkipuiston rakentaminen ja vihertyöt sekä Töllintien palvelutalon vihertyöt Maarakentaminen vastuualueen vuoden 2014 toimintatuotot on ,51, toimintakulut on ,70 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,79 (TA alitus ,21 ). Mittarit: Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien ylläpitokustannukset ilman valaistus- ja pääomakustannuksia olivat: yks./vuosi /km Kunnan kunnossapidettävien yksityisteiden kustannukset olivat: yks./vuosi /km Lumitöiden kustannukset euroa: yks./vuosi Kaavatiet Paikoitusalueet Kunnan kunnossap. yt Tievalaistuksen energiakustannukset euroa vuosi euroa

9 Ympäristön viihtyisyydessä ei tapahtunut vuoden aikana merkittäviä muutoksia, eikä kunnan ylläpitämän liikenneverkon toimivuudessa tai turvallisuudessa ollut merkittäviä häiriöitä. Mittauspalvelut Mittauspalvelut huolehtivat kunnan kartoituspalveluista ja rakennusmittauksista. Vastuualue sisältää myös puisto- ja talousmetsien hoidon sekä maanhankintaan ja luovuttamiseen liittyvät tehtävät. Vastuualueen tehtäviin kuuluu myös kiinteistöjen tiedonhallintajärjestelmien sekä rakennusvalvonta- ja osoiterekisterin ylläpitäminen, teknisten palveluiden rekisteri- ja suunnittelu ohjelmistojen pääkäyttäjän tehtävät, rakennusvalvonnan tuki ja tarkastustehtävät ja Rokuan ympäristöjaoksen jäsenyys ja tehtävät. Mittauspalveluiden vastuualueen vuoden 2014 toimintatuotot on ,55, toimintakulut on ,93 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,31 (TA alitus ,31 ). Mittauspalveluiden tuloista merkittävän osan muodostaa tonttien vuokratulot, jotka vuonna 2014 olivat ,89, jossa kasvua vuoteen 2013 verrattuna 5,4 % Tonttien luovutus ja vapaat tontit: Muhoksen kunta luovutti vuoden 2014 aikana vuokraamalla omakotitalotontteja yhteensä seitsemän kappaletta. Koivikon alueelta neljä tonttia, Päivärinteeltä kaksi tonttia ja Puhakan alueelta yksi tontti. Muhoksen kunta luovutti myymällä 2014 aikana kaksi tonttia, molemmat tontit myytiin Päivärinteen alueelta. Muhoksen kunnalla oli vuoden lopussa vapaita omakotitalon rakennuspaikkoja yhteensä 37 kpl, Koivikon alueella 11 kpl, Anttilan alueella 2 kpl Puhakan alueella 13 kpl, Päivärinteellä 6 kpl, Rovan alueella 2 kpl ja Kylmälänkylän palstoitussuunnitelman alueella 3 rakennuspaikkaa. Rivitalotontteja on vapaana Anttilan alueella 1 kpl. Liike- ja työpaikkarakentamiseen vapaita rakennuspaikkoja on Kankaanseläntien varressa kaksi kappaletta. Teollisuusalueella on vapaana kolme tonttia. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo rakentamista ja kaavoituksen toteutumista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja valmistelee rakentamiseen liittyviä suunnittelutarve- ja poikkeamislupia. Uudisrakentamisen ja rakennuslupien määrä säilyi vuoden 2013 tasolla. Rakennusvalvonnan vastuualueen vuoden 2014 toimintatuotot on ,63, toimintakulut on ,25 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,46 (TA alitus ,54 ). Rakennusvalvonnan tavoitteena on ollut, että rakennusvalvonnan menoista n. 80 % pystyttäisiin kattamaan rakennusvalvonnan tuloilla. Kertomusvuonna tulot olivat 71 % menoista. Mittarit:

10 Rakennus-, toimenpide- ja purkulupia sekä rakennushankeilmoituspäätöksiä tehtiin kertomusvuonna yhteensä 130 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien määrä pieneni edellisvuoteen verrattuna ja rakentamiseen luvitettu kerrosala kasvoi 15 %. Myönnetyt rakennusluvat: kpl 117 kpl 140 kpl 143 kpl 143 kpl 159 kpl 134 kpl 130 kpl m m m m m m m m 2 Omakotitalojen rakentamista varten myönnettiin rakennuslupia vuonna 2014 yhteensä 24 kpl. Yhteensä uusia asuntoja sisältyi uudisrakennuslupiin 24 kpl. Omakotitalon luvista 11 kpl sijoittui asemakaava-alueelle, 5 kpl yleiskaava-alueelle ja 8 kpl hajaasutusalueelle. Myönnetyt omakotitalojen rakennusluvat (uudisrakennukset) kpl 33 kpl 29 kpl 33 kpl 30 kpl 37 kpl 24 kpl 24 kpl Valmistuneet asunnot kpl 70 kpl 42 kpl 36 kpl 40 kpl 30 kpl 63 kpl 18 kpl Vuonna 2014 maankäyttö- ja kaavoitusjaosto teki suunnittelutarveratkaisupäätöksiä yhteensä seitsemän kpl. Kunnanhallitus teki kaksi poikkeamislupapäätöstä ja ELY-keskus teki yhden poikkeamislupapäätöksen. Korjausavustukset Korjausavustuksia myönnettiin 22 eri kohteeseen yhteensä Energia-avustuksia myönnettiin 4 kohteeseen yhteensä Investoinnit Investoinnit toteutuivat kustannusarvioiden ja aikataulujen mukaisesti. Investointien toteuma on raportoitu erillisellä liitteellä. Merkittävimpinä talonrakennushankkeina valmistui vuonna 2010 aloitettu uuden keskuskeittiön ja Kirkonkylän koulun laajennus ja peruskorjaus hanke. Hanke valmistui kustannusarvion mukaisesti. Yläkoulun ja liikuntahallin KVR urakka kilpailutettiin ja rakentaminen käynnistettiin marraskuussa Koivulehdon päiväkodin II vaiheen rakentaminen valmistui joulukuussa Hankkeen jälkitöitä mm. pihan osalta tehdään vielä vuonna Terveyskeskuksen C-osastolla käynnistettiin syyskuussa 2014 peruskorjaus ja laajennustyöt. Puhakan palveluasuntojen talotekniikkaa uusitaan ja terveyskeskuksen c-osasto muutetaan ja laajennetaan Laurinkoti nimiseksi palveluasuntoyksiköksi.

11 Maanrakennuksen vastuualueella toteutettiin yhdessä ELY keskuksen kanssa valtatien 22 parantamisen suunnittelua välillä Muhos -Oulu. Kadunpidon rahoituksella on jatkettu Koivulehdon alueen teiden peruskorjausta, toteutettu päällystystöitä ja peruskorjattu Veturitie niminen katu. Maanrakennuksen suunnitteluhankkeena toteutettiin uuden Päivänpaisteenmaan 1. vaiheen kunnallistekniikan rakentamisen suunnittelu. Vuoden 2014 bruttoinvestoinnit olivat ,26 (TA alitus ,24 ). Vuoden 2014 investointitulot olivat ,42 (TA alitus ,42 ). Vuoden 2014 investointien nettomenot olivat ,84 (TA alitus ,16 ). Investoinnit on raportoitu tarkemmin erillisellä liitteellä ja Kirkonkylän koulun investoinnista on tehty erillinen taloudellinen loppuselvitys Talouden tasapainottamisohjelma (kvalt , 4) Tarkastelujakson aikana on myyty Honkalan vanhan koulurakennus ja kiinteistö sekä Linjaautoaseman rakennus on myyty vuokratontilla. PAO:n entinen opetussiipi purettiin. Viimeinen Muhoksen kunnan omistama yksittäinen asunto-osake Ojapellontiellä on myyty. Talouden tasapainottamistoimena Kylmälänkylän koulun opettajien asuntolan pidosta on luovuttu ja rakennus siirtyi kyläyhdistyksen hallintaan. Kohde Vastuu Aikataulu seuranta 1. Palvelutuotannon kannalta tarpeettomien rakennuksien myynti /vuokraus - Linja-autoasema - Muhostien päiväkoti - Mäntyrannan vanha koulu - Honkalan vanha koulu - Jussilantie 4 kerrostalo Tekn./ Hall Linja-autoasema myyty - Honkalan vanha koulu myyty 2. Elinkaaren lopussa olevien rakennuksien purku/myynti - Ponkilan kioski - Ainolan kiinteistö - Wanha apteekki - Ukkolan navetta - Kylmälänkylän koulun opettajien asuntola 3. Kiinteistöjen energiakustannusten alentaminen. - lähilämpökiinteistöjen energiatarkastelut ja muutokset - kiinteistöjen energiakatselmukset Tekninen johtaja/ maarakennusmestari Tekninen johtaja / Rakennusmestari Kylmälänkylän koulun opettajien asuntolan pidosta on luovuttu - PAO:n opetussiiven purku 1700 kem Huovilan koulun maalämmön koekaivo

12 4. Palvelutuotannon mitoitus ja toimintamallien kehittäminen - teknisten palveluiden strategian laadinta - uimarantojen ja leikkipuistojen määrän tarkastelu Tekninen johtaja, ruoka- ja siivouspalvelujohtaja, rakennusmestari Päiväkeskuksen ja Puhakan palveluasuntojen siivouksen järjestämismallin tarkastelu 5. Konekeskuksen kaluston täydentäminen - yhden huoltoauton hankinta Tekninen johtaja/ maarakennusmestari hankittu kuorma-auto ja ruohonleikkuri 6. Asunto-osakkeiden myynti 1 kpl 7. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja työtyytyväisyyden parantaminen 8. Pienten metsäkiinteistöjen ja määräalojen myynti Asuntosihteeri myyty Tekninen johtaja, esimiehet henkilökunnan yhteinen virkistyspäivä Montassa 5/ ei toimenpiteitä

OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 /TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT / YHTEENSÄ Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-30.04.2016 Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2016 /TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT / YHTEENSÄ Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-31.08.2016 Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 /TEKNISET PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 /TEKNISET PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 /TEKNISET PALVELUT Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-31.8.2014 Tarkastelujakso kattaa vuoden kaksi ensimmäistä kolmannesta eli 66,6 % -osuuden. Toiminta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 /TEKNISET PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 /TEKNISET PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 /TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT / YHTEENSÄ Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-30.04.2015 Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA 2016

INVESTOINTIOHJELMA 2016 INVESTOINTIOHJELMA 2016 Valtuuston 30.11.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimialueen alle hyväksytty seuraavat investointihankkeet. Investointimääräraha maankäyttö

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

TEKNISET PALVELUT TA 2016

TEKNISET PALVELUT TA 2016 TEKNISET PALVELUT TA 2016 Budj Budj Bu-muutos Budj. Tilinp. Muutos% 2016 2015 2015 2015 yht. 2014 15>16 HALLINTO/TEKNINEN TOIMI TOIMINTATUOTOT 12.800 11.950 11.950 18.613 7,1 TOIMINTAKULUT -355.932-383.335-383.335-380.412-7,1

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Teknisen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E)

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E) 1 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 941 056 1 804 050 1 905 340 5,6 TOIMINTAKULUT -2 516 763-2 366 670-2 442 530 3,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -575 707-562 620-537 190-4,5 Poistot ja arvonalentumiset -446

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0 INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon

Lisätiedot

Varmistetaan lasten leikkimahdollisuuksia. Pyritään pitämään kaavatiet, yleiset ja yksityistiet liikennöitävässä kunnossa.

Varmistetaan lasten leikkimahdollisuuksia. Pyritään pitämään kaavatiet, yleiset ja yksityistiet liikennöitävässä kunnossa. 5.8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 13.3.2014 18/1 Valtuuston vuosille 2011-2015 laaditun strategian visiona on, että Kärsämäki on onnellisten nuorten ja onnellisten lapsiperheiden asuinpaikka, sekä innostuneiden

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2016 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

TEKNISET PALVELUT TA 2017

TEKNISET PALVELUT TA 2017 TEKNISET PALVELUT TA 2017 TEKNISET PALVELUT Budj Budj Bumuutos Budj. Tilinp. Muutos% 2017 2016 2016 2016 yht. 2015 16>17 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3.108.070 3.182.169 18.135 3.200.304 3.193.121-2,9 MAKSUTUOTOT

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Toimielin TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

Toimielin TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Toimielin TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisten palveluiden lautakunnan tehtävänä on vastata kiinteistö- ja huoltopalveluista, yhdyskuntapalveluista, viranomaispalveluista sekä rakentamisohjelman

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt Tekninen lautakunta 136 12.11.2014 Tekninen lautakunta 148 10.12.2014 Tekninen lautakunta 65 20.05.2015 Kunnanhallitus 192 08.06.2015 Tekninen lautakunta 133 09.12.2015 Päiväkodin rakentaminen / taloudellinen

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Taloussuunnitelma 2015 2017 Tekniset palvelut

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Taloussuunnitelma 2015 2017 Tekniset palvelut 0 lousarvio ja taloussuunnitelma - lousarvio loussuunnitelma Tekniset palvelut Kunnanhallitus 1.12. 341 Kunnanvaltuusto 8.12. 121 1 lousarvio ja taloussuunnitelma - Sisällysluettelo 70 Tekniset palvelut...

Lisätiedot

Päävastuualueet: tekniset palvelut. Tilivelvollinen viranhaltija: tekninen johtaja. Palvelutuotannon periaatteet:

Päävastuualueet: tekniset palvelut. Tilivelvollinen viranhaltija: tekninen johtaja. Palvelutuotannon periaatteet: Toiminnan ja talouden raportti 1.1. 31.12.2014 TEKNISET PALVELUT Päävastuualueet: tekniset palvelut Vastuualueet: hallinto, kaavoitus- ja mittauspalvelut, tilapalvelut, kun nallistekniikka ja suojelutoimi

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 4 13 Teknisen toimen toimintakertomus ja tilinpäätösluvut 2015 5 14 Talousarvion toteutuma 1-2 6 15 Maakaapelien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 31.01.2014 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 Päävastuualueen johtajan katsaus Vapaa-aikapalveluiden toimintotasoiset sitovuustasot ovat vapaa-aikapalveluiden hallinto, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut,

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

Tilastotietoja Sipoosta

Tilastotietoja Sipoosta Tilastotietoja Sipoosta Esite on laadittu Sipoon kunnan kehittämis- ja kaavoituskeskuksessa 2.8.2010. Lähteet: Tilastokeskus (taulukot),työ- ja elinkeinoministeriö (työvoima), Maanmittauslaitos (kunnan

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4 Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tukipalvelulautakunta, 15, 11.08.2015 Tukipalvelulautakunta, 23, 29.10.2015 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno-2015-671 Tukipalvelulautakunta,

Lisätiedot

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 08.05.201 Toteumavertailu R Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.03.2015 Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2014 01-12 2015 2015 2015 01-03 2015 01-03 2015 % 00000070

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Talousarviomuutokset. Talousarvio yhteensä Toteuma Tot. % Poikkeama

Talousarviomuutokset. Talousarvio yhteensä Toteuma Tot. % Poikkeama Valtuustotaso Askolan kunnan tekninen osasto hankkii kuntalaisille rakentamiseen, asumiseen ja elämiseen sekä pelastustoimeen liittyviä palveluja kohtuullisin kustannuksin. Uutta tilinpäätöksessä 2015:

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Raportin laatija: Janne Teeriaho Teknisen toimen johto Toimialajohtaja: Janne Teeriaho

Tekninen lautakunta Raportin laatija: Janne Teeriaho Teknisen toimen johto Toimialajohtaja: Janne Teeriaho 1216 181 31 PUOLIVUOTISRAPORTTI AJALTA 216-3.216 Tekninen lautakunta Raportin laatija: Janne Teeriaho 181-Teknisen toimen johto Toimialajohtaja: Janne Teeriaho Ta 216+ Toteutuma Toteut.-% Ennuste Ennuste-%

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot