TOIMINTAKERTOMUS 2014 / TEKNISET PALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2014 / TEKNISET PALVELUT"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 / TEKNISET PALVELUT

2

3 Päävastuualueen johtajan katsaus Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteet saavutettiin vuonna Strategian toteutuminen on raportoitu erillisillä (BSC) tuloskorteilla. Vuonna 2014 valmistui kaksi suurta investointia, Kirkonkylän koulun kolmivaiheinen, neljä vuotta kestänyt rakentaminen saatiin päätökseen ja Koivulehdon päiväkodin II vaihe saatiin valmiiksi. Samalla vuonna 2014 käynnistettiin kaksi suurta hanketta. Yläkoulun ja liikuntahallin KVR - rakentaminen saatiin käyntiin marraskuussa. Syyskuussa aloitettiin terveyskeskuksen C-osaston peruskorjaus-, muutos- ja laajennustyöt. C-osasto muutetaan palveluasunnoiksi ja kotihoidon tiloiksi. Samalla vanhaa rakennusta laajennetaan ja korjataan 2.- ja 3. kerroksen palveluasuntoja. Terveyskeskuksen C-osaston ja yläkoulun investointien toteuttaminen edellytti toiminnan siirtoa väliaikaistiloihin. Tekniset palvelut toteutti kaikki tarvittavat muutokset yhdessä sopimuskumppaniensa kanssa. Eduskunta hyväksyi keväällä 2014 uuden liikennepoliittisen selonteon, joka sisälsi 45 M rahoituksen valtatien 22 kehittämiseen välillä Kajaani Oulu. Vuonna 2014 laadittiin tien parantamista koskevat suunnitelmat, mutta syksyllä valtion talousarviokäsittelyn yhteydessä tehdyn väylä hankkeiden uudelleenarvioinnin yhteydessä yhteysvälin rahoitus leikattiin 15 M :oon ja raha käytettään Oulun kaupungin alueella tehtäviin tien parannuksiin. Tällä hetkellä ei ole tietoa Muhokselle suunniteltujen parannushankkeiden mahdollista toteutusaikataulua. Yksityisen puolen asuntorakentamisessa näkyy edelleen vuonna 2013 alkanut talouden taantuman vaikutus. Uusia omakotitaloja luvitettiin vuonna 2014 yhteensä 24 kappaletta. Kunnan omistamien rakennusten sisäilma-asiat pysyivät esillä. Ongelmia havaittiin purkutuomion saaneella yläkoululla, lukiolla, Hyrkin koululla, Päivärinteen päiväkodilla ja kunnanvirastolla. Sisäilma-asioita parannettiin tekemällä pieniä rakennus- ja taloteknisiä parannustöitä ja lisäämällä tietoa sisäilma-asioista. Kunnassa toimii erillinen sisäilmatyöryhmä, joka jakaa tietoa asiassa ja etsii ratkaisuja ongelmiin.

4 Suunnitteluhankkeista merkittävimpinä vuonna 2014 käynnistettiin rakennusjärjestyksen uusiminen ja Muhoksen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman laadinta. Maankäytön suunnittelua jatkettiin Päivärinteellä kun kunta hankki alueelta merkittävän maa-alueen ja aloitti asemakaavan laadinnan alueelle. Myös Kirkonkylän osayleiskaavan uudistyö käynnistettiin vuonna Teknisten palveluiden henkilöstön keski-ikä on Muhoksen kunnan hallintokunnista korkein noin 52 vuotta. Henkilöstö on sitoutunutta ja henkilöstön jaksamiseen sekä työmenetelmien ja työolosuhteiden kehittämiseen on kiinnitetty huomiota. Varikolle saatiin mm. uusi kuorma-auto. Teknisten palveluiden oman henkilöstön osalta ei raportoitu työtapaturmia vuonna Henkilöstölle järjestettiin syksyllä virkistyspäivä Montassa. Vuoden 2014 aikana teknisten palveluiden vakituinen henkilöstömäärä kasvoi yhdellä, kun uusi laitoshuoltaja aloitti työt Tekninen lautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä 13 kertaa ja käsitteli yhteensä 144 asiakohtaa. Tekninen lautakunta jalkautui useamman kerran valmisteilla oleviin investointikohteisiin ja tutustui paikan päällä ajankohtaisiin asioihin. Lisäksi lautakunta teki onnistuneen tutustumismatkan asuntomessuille Jyväskylään. Tekninen johtaja kiittää henkilöstöä ja teknistä lautakuntaa kokonaisuutenaan hyvin onnistuneesta talousarviovuodesta Organisaatio Henkilöstö Sitovuustaso Vakin. Määräaik Vakin Määräaik Vakin. Määräaik kokoaik kokoaik osa-aik osa-aik sivutoimi sivutoimi Työllist. Yhteensä Hallinto 2 ä 2 Palo- ja pelastus 0 Ruoka- ja siivous Rakennukset Maanrakennus 3 3 Mittauspalvelut 3 3 Rakennusvalvont 1 1 a Tekniset palvelut yhteensä Käyttötalous Teknisten palveluiden palvelutuotannon kustannukset toteutuivat pääosin alkuperäisen talousarvion mukaisina. Teknisten palveluiden vuoden 2014 vuosikate oli ,03 euroa. Vuosikatteella mitattu tilikauden tulos on ,03 euroa talousarviota heikompi. Teknisten palveluiden vuoden 2014 tulos poistojen ja arvonalentumisten sekä laskennallisten erien jälkeen oli ,50. Tulos ylittää talousarvion ,50 (+1,60 %).

5 Vuoden 2014 aikana talouden ja vuosikatteen toteutumista on seurattu kahdessa osavuosikatsauksessa. Ensimmäisessä ja toisessa osavuosikatsauksessa ennustettu talouden hyvä tilanne toteutui. Käyttötalouden ennustamista ja vuoden 2014 talouden toteuman arviointia vaikeuttaa vuonna 2014 toteutetut suurten investointien vaatimat väliaikaisjärjestelyt, käyttötalouden kertaluontoiset erät ja eräät toiminnalliset muutokset, mm. veteraanien kotiateriapalvelu käynnistettiin vuonna Terveyskeskuksen C-osaston ja Puhakan palveluasuntojen väliaikaista toimintaa varten vuokrattiin väliaikaistilat Päivärinteen vanhasta sairaalasta. - Yläkoulun toiminnan väliaikaistiloiksi perustettiin ja vuokrattiin tilaelementtejä, tekstiilityön tilat perustettiin entisen PAO:n tiloihin, kotitalousluokat uimahallille, teknisen työn tilat yksityiseltä vuokrattuun hallitilaan ja ruokala perustettiin lukion saliin, yläkoulun väliaikaistilojen perustamiskustannukset yhteensä ,62 euroa. - PAO:n matala siipi purettiin ja tehtiin purkuun liittyvät talotekniikan vaatimat muutostyöt, purkukustannus ,60 euroa. - Yläkoulun vanha osa purettiin purkukustannus ,05 euroa. - Yläkoulun purkuun liittyvä ylimääräinen poisto on ,63 Vuonna 2014 toteutettujen kertaluontoisten menojen, ulkopuolisten tilavuokrien ja ylimääräisten poistojen yhteismäärä on ,77 euroa. Teknisten palveluiden toiminnan kustannukset ovat kokonaisuutena kasvaneet hyvin maltillisesti edellisen vuoteen verrattuna. Vertailtavuutta vaikeuttaa toiminnan laajuusmuutokset, kuten uusien kiinteistöjen valmistuminen, vanhojen kiinteistöjen poisto tai myynti, uusien kaava-alueiden käyttöönotto ja ruoka- ja siivouspalveluiden laajuusmuutokset. Talousarviotavoitteet 2014 Teknisten palveluiden talousarviotavoitteet vuonna 2014 ovat: 1. käyttötalousmenojen kasvu enintään 2 %/vuosi edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna. a. teknisten palveluiden käyttötalousmenot kasvoivat 1,45 % vuonna 2014 (yläkoulun väliaikaistilojen perustamisen ja PAO:n purkukustannuksia ei ole huomioitu kustannuksissa) => tavoite saavutettu 2. tonttireserviä kahden vuoden kysyntää vastaava taso (20-30 luovutuskuntoista tonttia a. luovutuskuntoisten okt -tonttien määrä on 37 kpl. Vuonna 2014 luovutettiin yhdeksän kunnan omistamaa tonttia. => tavoite saavutettu. 3. Koivikon liikekeskuksen rakentamisen edistäminen a. pienimmällä liiketontilla sijaitsevan maatalouden konesuojan purku toteutettu ja alueen vihertöitä on viimeistelty kesällä Liiketontit on varattu => tavoite saavutettu. 4. esimiestyön arvosana hyvä a. työtyytyväisyyskysely toteutettu. => tavoite saavutettu. 5. hyvä- ja kilpailukykyinen työnantaja, hyvä työilmapiiri a. siivouspalveluihin on rekrytoitu uusi laitoshuoltaja maaliskuussa, vakituisen työvoiman saatavuudessa ei ole ollut ongelmia, mutta sijaisuuksien täyttämisessä on ongelmia. b. Työilmapiirissä ei ole havaittu suuria ongelmia. => tavoite saavutettu. 6. kunnan investointien toteutuminen laaditussa aikataulussa ja kustannusarviossa

6 a. Kirkonkylän koulun peruskorjaus ja laajennushanke valmistui aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Koivulehdon päiväkodin II vaihe toteutettiin aikataulun mukaan ja ennakoitua edullisemmin. Terveyskeskuksen C-osaston muutos ja laajennus käynnistetty ajallaan tarjoushinnat alittivat kustannusarvion. Yläkoulun muutoksen ja laajennuksen KVR hankinta toteutettiin ja rakennustyöt on saatiin käynnistettyä ajallaan. => tavoite saavutettu. 7. käyttömenojen kasvun hillintä, ei määrärahaylityksiä a. tarkastelujakson käyttötalousmenot toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti. Määrärahaylityksiä toteutui ruoka- ja siivouspalveluyksikössä. => tavoite saavutettu osittain. 8. avoimet välit tiedotusvälineiden kanssa a. normaali yhteistyö ja vuoropuhelu tiedotusvälineiden kanssa, ei poikkeamia. => tavoite saavutettu. Valtuusto on , 3 hyväksynyt Muhoksen kunnan strategian ja tuloskortit vuodelle Tekninen lautakunta on , 109 hyväksynyt teknisten palveluiden tuloskortit. Tuloskorttien toteuma on raportoitu erikseen. Teknisen toimen hallinto Teknisen toimeen hallintoon kuuluvat teknisen lautakunnan, teknisten palvelujen johdon, asumispalvelujen, maankäytön ja kaavoituksen sekä investointien rakennuttamisen hallinnolliset tehtävät. Yksityistieavustukset sisältyvät hallinnon kustannuksiin. Teknisen toimen hallinnon vuoden 2014 toimintatuotot olivat ,44, toimintakulut olivat ,39 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen oli ,06 (TA alitus ,94 ). Palo- ja pelastustoimi Palo- ja pelastustoimen menot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Meno käsittää Muhoksen kunnan osuuden seudullisen pelastustoimen menoista. Palotoimen kustannukset olivat ,88. Palo- ja pelastustoimen kustannukset laskivat -2,36 % vuonna Ruoka- ja siivouspalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut vastaavat kunnan oman ja yksityisten sopimuskumppanien palvelutuotannon eri yksiköiden tarvitsemien aterioiden valmistuksesta ja jakelusta sekä tilojen siisteydestä. Ulkoisena palveluntuottajana on toiminut ISS Oy (Jäähalli, Paloasema, Leppiniemi, Korivaaran koulu, Hyrkin koulun uusi osa, Päiväkeskus, Kunnantoimisto, Nuoriso- ja voimailutalo, Jussilantien kerrostalot, Kk:n koulu PAO:n osa, paja sekä katsastusasema). Vuonna 2014 ruoka- ja siivouspalveluiden yksikössä toimintaan tuli muutoksia seuraavasti: a. Leivokodin siivous siirtyi ko. yksikköön maaliskuussa b. uusi laitoshuoltaja (kiertävä) aloitti c. Laurin koti (TK:n C-osasto) ja Puhakan palveluasunnot siirtyivät väistötiloihin entisen Päivärinteen sairaalan tiloihin aterioiden kuljetus ja siivous alkoivat 25.8.

7 d aloitettiin aterioiden toimittaminen veteraaneille 4 krt/vk, n ann./pv e. Yläkoulun ja lukion ruokailu siirtyi väliaikaistiloihin lukion liikuntasaliin alkaen f. Koivulehdon laajennuksen valmistuttua joulukuussa, ko. yksikössä aloitti kokoaikainen laitoshuoltaja ja palveluvastaava siirtyi hoitamaan yksistään keittiön toimintoja Ruoka- ja siivouspalvelut vastuualueen vuoden 2014 toimintatuotot on ,99, toimintakulut on ,44 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen on ,38 (TA ylitys ,38 ). Ruoka- ja siivouspalveluiden mittarit: mittari/vuosi ruokapalvelu/ suoritemäärä / muutos % +5,67 % +1,15 % -1,93 % +3,36% +4,97% +3,98% ruokahuollon suoritehinta 2,75 /s 2,66 /s 2,78 /s. 2,56 /s. 2,58 /s. 2,58 /s. Siivouksen ostopalveluiden ja oman työn kustannusvertailu toteutettiin vuonna Oman laitoshuoltajan vuosikustannus on noin euroa. Kustannusseurannan mukaisesti oman siivoustyön kustannukset vuonna 2014 olivat 0,18 eur/m2 ja ostopalvelun kustannukset olivat 0,10 eur/m2. Rakennukset Rakennukset menokohtaan on kirjattu tilapalvelujen toiminta. Tilapalvelut vastaa kunnan omistamien rakennusten kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta sekä hallintokuntien käyttöön ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen hankinnasta ja sopimuksista käyttäjähallintokunnan omien määrärahojen sallimissa rajoissa. Rakennusten vastuualueella tapahtui muutoksia, kun PAO:n opetussiipi ja vanha yläkoulu purettiin. Linja-autoasema ja Honkalan koulu myytiin. Koivulehdon päiväkodin II-vaihe ja Kirkonkylän koulun peruskorjaus valmistui. Lisäksi Metlan kiinteistö rakennuksineen ostettiin kunnalle vuonna Rakennusten vastuualueen 2014 toimintatuotot on ,91, toimintakulut on ,47 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,24 (TA ylitys ,24 ). Rakennuksista perittävän sisäisen vuokran määrä ei kattanut rakennusten käyttökustannuksia vuonna Mittarit Toimintavuoden lopulla oli kunnan omistamia rakennuksia yhteensä 69 kpl ja näiden kokonaiskerrosala oli m 2 ja kokonaistilavuus m 3. Tilatoiminnan tehokkuuden mittareiksi on asetettu kokonaismenojen suhde (rakennukset +siivous) kerrosneliömetriä ja tilavuutta kohti. Jakoperusteena käytetään toimintakulut/kaikkien kiinteistöjen m² ja m³. Vertailu toteutumien mukaan yks./vuosi /v/m² 52,01 63,79 68,24 68,88 80,11 76,46 77,68 /v/m³ 7,93 9,25 9,97 10,06 11,85 11,31 12,18

8 Maarakentaminen Maanrakentaminen sisältää katujen ja teiden sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon. Vuoden 2014 talousarviossa varikon sitovuustaso siirrettiin maarakentaminen sitovuustasolle. Kunnossapidettäviä kaavateitä oli vuoden 2014 lopussa 58,34 kilometriä ja kevyenliikenteen väyliä 20,13 kilometriä. Kunnan kunnossapidettävien yksityisteiden pituus oli vuoden lopussa 11,4 km. Vuonna 2014: Kaavateitä tehtiin 0 m Kaavateitä poistui 0 m Leppiniemen asemakaava-alueen tiet lisättiin 3540 m Jalankulku/polkupyöräteitä tehtiin (Sammontien jatke) 250 m Uusia sadevesiviemäreitä rakennettiin 370 m. Ympäristönhoito- ja puistotöitä toteutettiin entiseen hyvään tapaan. Kesällä 2014 toteutettiin Kirkonkylän koulun pihan rakentaminen ja vihertyöt, Koivikon toiminta- /puulaji-/ leikki- ja koirapuiston rakentaminen ja vihertyöt, Kirkkotien vihertyöt, Koivu- ja tähti muistomerkkipuiston rakentaminen ja vihertyöt sekä Töllintien palvelutalon vihertyöt Maarakentaminen vastuualueen vuoden 2014 toimintatuotot on ,51, toimintakulut on ,70 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,79 (TA alitus ,21 ). Mittarit: Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien ylläpitokustannukset ilman valaistus- ja pääomakustannuksia olivat: yks./vuosi /km Kunnan kunnossapidettävien yksityisteiden kustannukset olivat: yks./vuosi /km Lumitöiden kustannukset euroa: yks./vuosi Kaavatiet Paikoitusalueet Kunnan kunnossap. yt Tievalaistuksen energiakustannukset euroa vuosi euroa

9 Ympäristön viihtyisyydessä ei tapahtunut vuoden aikana merkittäviä muutoksia, eikä kunnan ylläpitämän liikenneverkon toimivuudessa tai turvallisuudessa ollut merkittäviä häiriöitä. Mittauspalvelut Mittauspalvelut huolehtivat kunnan kartoituspalveluista ja rakennusmittauksista. Vastuualue sisältää myös puisto- ja talousmetsien hoidon sekä maanhankintaan ja luovuttamiseen liittyvät tehtävät. Vastuualueen tehtäviin kuuluu myös kiinteistöjen tiedonhallintajärjestelmien sekä rakennusvalvonta- ja osoiterekisterin ylläpitäminen, teknisten palveluiden rekisteri- ja suunnittelu ohjelmistojen pääkäyttäjän tehtävät, rakennusvalvonnan tuki ja tarkastustehtävät ja Rokuan ympäristöjaoksen jäsenyys ja tehtävät. Mittauspalveluiden vastuualueen vuoden 2014 toimintatuotot on ,55, toimintakulut on ,93 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,31 (TA alitus ,31 ). Mittauspalveluiden tuloista merkittävän osan muodostaa tonttien vuokratulot, jotka vuonna 2014 olivat ,89, jossa kasvua vuoteen 2013 verrattuna 5,4 % Tonttien luovutus ja vapaat tontit: Muhoksen kunta luovutti vuoden 2014 aikana vuokraamalla omakotitalotontteja yhteensä seitsemän kappaletta. Koivikon alueelta neljä tonttia, Päivärinteeltä kaksi tonttia ja Puhakan alueelta yksi tontti. Muhoksen kunta luovutti myymällä 2014 aikana kaksi tonttia, molemmat tontit myytiin Päivärinteen alueelta. Muhoksen kunnalla oli vuoden lopussa vapaita omakotitalon rakennuspaikkoja yhteensä 37 kpl, Koivikon alueella 11 kpl, Anttilan alueella 2 kpl Puhakan alueella 13 kpl, Päivärinteellä 6 kpl, Rovan alueella 2 kpl ja Kylmälänkylän palstoitussuunnitelman alueella 3 rakennuspaikkaa. Rivitalotontteja on vapaana Anttilan alueella 1 kpl. Liike- ja työpaikkarakentamiseen vapaita rakennuspaikkoja on Kankaanseläntien varressa kaksi kappaletta. Teollisuusalueella on vapaana kolme tonttia. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo rakentamista ja kaavoituksen toteutumista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja valmistelee rakentamiseen liittyviä suunnittelutarve- ja poikkeamislupia. Uudisrakentamisen ja rakennuslupien määrä säilyi vuoden 2013 tasolla. Rakennusvalvonnan vastuualueen vuoden 2014 toimintatuotot on ,63, toimintakulut on ,25 ja tilikauden tulos poistojen ja arvonvähennysten jälkeen ,46 (TA alitus ,54 ). Rakennusvalvonnan tavoitteena on ollut, että rakennusvalvonnan menoista n. 80 % pystyttäisiin kattamaan rakennusvalvonnan tuloilla. Kertomusvuonna tulot olivat 71 % menoista. Mittarit:

10 Rakennus-, toimenpide- ja purkulupia sekä rakennushankeilmoituspäätöksiä tehtiin kertomusvuonna yhteensä 130 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien määrä pieneni edellisvuoteen verrattuna ja rakentamiseen luvitettu kerrosala kasvoi 15 %. Myönnetyt rakennusluvat: kpl 117 kpl 140 kpl 143 kpl 143 kpl 159 kpl 134 kpl 130 kpl m m m m m m m m 2 Omakotitalojen rakentamista varten myönnettiin rakennuslupia vuonna 2014 yhteensä 24 kpl. Yhteensä uusia asuntoja sisältyi uudisrakennuslupiin 24 kpl. Omakotitalon luvista 11 kpl sijoittui asemakaava-alueelle, 5 kpl yleiskaava-alueelle ja 8 kpl hajaasutusalueelle. Myönnetyt omakotitalojen rakennusluvat (uudisrakennukset) kpl 33 kpl 29 kpl 33 kpl 30 kpl 37 kpl 24 kpl 24 kpl Valmistuneet asunnot kpl 70 kpl 42 kpl 36 kpl 40 kpl 30 kpl 63 kpl 18 kpl Vuonna 2014 maankäyttö- ja kaavoitusjaosto teki suunnittelutarveratkaisupäätöksiä yhteensä seitsemän kpl. Kunnanhallitus teki kaksi poikkeamislupapäätöstä ja ELY-keskus teki yhden poikkeamislupapäätöksen. Korjausavustukset Korjausavustuksia myönnettiin 22 eri kohteeseen yhteensä Energia-avustuksia myönnettiin 4 kohteeseen yhteensä Investoinnit Investoinnit toteutuivat kustannusarvioiden ja aikataulujen mukaisesti. Investointien toteuma on raportoitu erillisellä liitteellä. Merkittävimpinä talonrakennushankkeina valmistui vuonna 2010 aloitettu uuden keskuskeittiön ja Kirkonkylän koulun laajennus ja peruskorjaus hanke. Hanke valmistui kustannusarvion mukaisesti. Yläkoulun ja liikuntahallin KVR urakka kilpailutettiin ja rakentaminen käynnistettiin marraskuussa Koivulehdon päiväkodin II vaiheen rakentaminen valmistui joulukuussa Hankkeen jälkitöitä mm. pihan osalta tehdään vielä vuonna Terveyskeskuksen C-osastolla käynnistettiin syyskuussa 2014 peruskorjaus ja laajennustyöt. Puhakan palveluasuntojen talotekniikkaa uusitaan ja terveyskeskuksen c-osasto muutetaan ja laajennetaan Laurinkoti nimiseksi palveluasuntoyksiköksi.

11 Maanrakennuksen vastuualueella toteutettiin yhdessä ELY keskuksen kanssa valtatien 22 parantamisen suunnittelua välillä Muhos -Oulu. Kadunpidon rahoituksella on jatkettu Koivulehdon alueen teiden peruskorjausta, toteutettu päällystystöitä ja peruskorjattu Veturitie niminen katu. Maanrakennuksen suunnitteluhankkeena toteutettiin uuden Päivänpaisteenmaan 1. vaiheen kunnallistekniikan rakentamisen suunnittelu. Vuoden 2014 bruttoinvestoinnit olivat ,26 (TA alitus ,24 ). Vuoden 2014 investointitulot olivat ,42 (TA alitus ,42 ). Vuoden 2014 investointien nettomenot olivat ,84 (TA alitus ,16 ). Investoinnit on raportoitu tarkemmin erillisellä liitteellä ja Kirkonkylän koulun investoinnista on tehty erillinen taloudellinen loppuselvitys Talouden tasapainottamisohjelma (kvalt , 4) Tarkastelujakson aikana on myyty Honkalan vanhan koulurakennus ja kiinteistö sekä Linjaautoaseman rakennus on myyty vuokratontilla. PAO:n entinen opetussiipi purettiin. Viimeinen Muhoksen kunnan omistama yksittäinen asunto-osake Ojapellontiellä on myyty. Talouden tasapainottamistoimena Kylmälänkylän koulun opettajien asuntolan pidosta on luovuttu ja rakennus siirtyi kyläyhdistyksen hallintaan. Kohde Vastuu Aikataulu seuranta 1. Palvelutuotannon kannalta tarpeettomien rakennuksien myynti /vuokraus - Linja-autoasema - Muhostien päiväkoti - Mäntyrannan vanha koulu - Honkalan vanha koulu - Jussilantie 4 kerrostalo Tekn./ Hall Linja-autoasema myyty - Honkalan vanha koulu myyty 2. Elinkaaren lopussa olevien rakennuksien purku/myynti - Ponkilan kioski - Ainolan kiinteistö - Wanha apteekki - Ukkolan navetta - Kylmälänkylän koulun opettajien asuntola 3. Kiinteistöjen energiakustannusten alentaminen. - lähilämpökiinteistöjen energiatarkastelut ja muutokset - kiinteistöjen energiakatselmukset Tekninen johtaja/ maarakennusmestari Tekninen johtaja / Rakennusmestari Kylmälänkylän koulun opettajien asuntolan pidosta on luovuttu - PAO:n opetussiiven purku 1700 kem Huovilan koulun maalämmön koekaivo

12 4. Palvelutuotannon mitoitus ja toimintamallien kehittäminen - teknisten palveluiden strategian laadinta - uimarantojen ja leikkipuistojen määrän tarkastelu Tekninen johtaja, ruoka- ja siivouspalvelujohtaja, rakennusmestari Päiväkeskuksen ja Puhakan palveluasuntojen siivouksen järjestämismallin tarkastelu 5. Konekeskuksen kaluston täydentäminen - yhden huoltoauton hankinta Tekninen johtaja/ maarakennusmestari hankittu kuorma-auto ja ruohonleikkuri 6. Asunto-osakkeiden myynti 1 kpl 7. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja työtyytyväisyyden parantaminen 8. Pienten metsäkiinteistöjen ja määräalojen myynti Asuntosihteeri myyty Tekninen johtaja, esimiehet henkilökunnan yhteinen virkistyspäivä Montassa 5/ ei toimenpiteitä

OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 /TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT / YHTEENSÄ Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-30.04.2016 Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 /TEKNISET PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 /TEKNISET PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 /TEKNISET PALVELUT Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-31.8.2014 Tarkastelujakso kattaa vuoden kaksi ensimmäistä kolmannesta eli 66,6 % -osuuden. Toiminta

Lisätiedot

TEKNISET PALVELUT TA 2015

TEKNISET PALVELUT TA 2015 TEKNISET PALVELUT TA 2015 TEKNISET PALVELUT Budj Budj Bu-muutos Budj. Tilinp. Muutos% 2015 2014 2014 2014 yht. 2013 14>15 MYYNTITUOTOT 3.045.257 2.781.893 27.700 2.809.593 2.948.832 8,4 MAKSUTUOTOT 48.260

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä

EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2013 008110 Inv/Kiinteä omaisuus 7010 INVESTOINTIMENOT -550.000-550.000-539 258,53-10 741,47 98,0 7020 INVESTOINTITULOT 490.000 490.000 181 292,87 308 707,13 37,0 7030

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 /TEKNISET PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 /TEKNISET PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 /TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT / YHTEENSÄ Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus 1.1.-30.04.2015 Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 111 14.10.2014 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 435/22.220/2014 Ympäristölautakunta 111 Menot Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta 5.8 Liite tekn.ltk 28/1 28.05.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA TYRNÄVÄN KUNTA RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA 4 KK:N TOTEUTUMA VUONNA 2014 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO V. 2014 Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osasto tuottaa tekniset palvelut

Lisätiedot

TEKNISET PALVELUT TA 2017

TEKNISET PALVELUT TA 2017 TEKNISET PALVELUT TA 2017 TEKNISET PALVELUT Budj Budj Bumuutos Budj. Tilinp. Muutos% 2017 2016 2016 2016 yht. 2015 16>17 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3.108.070 3.182.169 18.135 3.200.304 3.193.121-2,9 MAKSUTUOTOT

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8 5.8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 46/3 30.5.2013 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen

Lisätiedot

2. TULOSYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLA

2. TULOSYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLA Tekla 29.1.2015 3 liite 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2015 Tekninen lautakunta huolehti, vastaa ja valvoo Lapinlahden kunnan teknisten palveluiden tulosalueen tuottamisesta ja kehittämisestä sekä investointien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Teknisen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Varmistetaan lasten leikkimahdollisuuksia. Pyritään pitämään kaavatiet, yleiset ja yksityistiet liikennöitävässä kunnossa.

Varmistetaan lasten leikkimahdollisuuksia. Pyritään pitämään kaavatiet, yleiset ja yksityistiet liikennöitävässä kunnossa. 5.8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 13.3.2014 18/1 Valtuuston vuosille 2011-2015 laaditun strategian visiona on, että Kärsämäki on onnellisten nuorten ja onnellisten lapsiperheiden asuinpaikka, sekä innostuneiden

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 096006 TERVEYSKESKUS RAKENTEIDEN IV-MUUTOKSET MUUT 9049 Inv/Muut menot -67.000-67.000-67.000,00 MUUT -67.000-67.000-67.000,00-67.000-67.000-67.000,00 NETTO -67.000 0-67.000

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0 INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 Sisäiset / Ulkoiset menot ja tulot 20 /1

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 Sisäiset / Ulkoiset menot ja tulot 20 /1 TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 20 /1 TALOUSARVIO TOTEUTUMA Tot. TOTEUTUMA Tot. Toimintakulut Toimintatuotot 31.12.2012 31.12.2012 Toimintakulut % Toimintatuotot % Rakennustarkastus 62460,00 65000,00

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN Rakennusvalvonta valvoo Maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen sekä rakennusjär jestyksen ja kaa vamääräys ten noudattamista rakentamises sa. Toiminnan tavoitteena

Lisätiedot

Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 PALVELU 500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT Tekninen johtaja Antti Heinilä Teknisen ja ympäristötoimen johto. Lautakuntatyöskentelyn koordinointi.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA TYRNÄVÄN KUNTA RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA 8 KK:N TOTEUTUMA VUONNA 2014 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO V. 2014 Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osasto tuottaa tekniset palvelut

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU

Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU TEKLTK 3 Valmistelija: vs. tekninen johtaja Antti Kailio Askolan

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön

Lisätiedot

Päävastuualueet: tekniset palvelut. Tilivelvollinen viranhaltija: tekninen johtaja. Palvelutuotannon periaatteet:

Päävastuualueet: tekniset palvelut. Tilivelvollinen viranhaltija: tekninen johtaja. Palvelutuotannon periaatteet: Toiminnan ja talouden raportti 1.1. 31.12.2014 TEKNISET PALVELUT Päävastuualueet: tekniset palvelut Vastuualueet: hallinto, kaavoitus- ja mittauspalvelut, tilapalvelut, kun nallistekniikka ja suojelutoimi

Lisätiedot

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa)

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa) 710 Liiketoiminnan johtokun Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johja Liiketoiminnan johtokun (1000 euroa) TA 2014 Liiketoiminnan johtokun / asukas 1,5 1,5 100,0 1,5 1,4 1,3 1,5-0,6 %:a liiketoiminnan toiminmenois

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 11.08.2015, klo 17:30-18:16 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 31.01.2014 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Kempeleen kunnan toimitilojen jakaantuminen vuonna 2014 Kempeleen kunnalla on käytössä yhteensä 86 855 m2 toimitilaa. Tiloista kunnan omistuksessa on 85

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Taloussuunnitelma 2015 2017 Tekniset palvelut

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Taloussuunnitelma 2015 2017 Tekniset palvelut 0 lousarvio ja taloussuunnitelma - lousarvio loussuunnitelma Tekniset palvelut Kunnanhallitus 1.12. 341 Kunnanvaltuusto 8.12. 121 1 lousarvio ja taloussuunnitelma - Sisällysluettelo 70 Tekniset palvelut...

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi 18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt Tekninen lautakunta 136 12.11.2014 Tekninen lautakunta 148 10.12.2014 Tekninen lautakunta 65 20.05.2015 Kunnanhallitus 192 08.06.2015 Tekninen lautakunta 133 09.12.2015 Päiväkodin rakentaminen / taloudellinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 Päävastuualueen johtajan katsaus Vapaa-aikapalveluiden toimintotasoiset sitovuustasot ovat vapaa-aikapalveluiden hallinto, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut,

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Metsäkylän kaavoitushankkeet

Metsäkylän kaavoitushankkeet Metsäkylä Metsäkylä on ollut vanhahko perinteinen pientaloalue. Viimeisen 20 vuoden aikana Metsäkylää on kehitetty merkittävästi asemakaavoittamalla uusia pientaloalueita. Tätä kautta asukasmäärä on noussut

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: - rakennustarkastaja Mauri Jussinmäki, osa-aikaeläkkeellä, työaika 55 %

Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: - rakennustarkastaja Mauri Jussinmäki, osa-aikaeläkkeellä, työaika 55 % 1 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO 2 Toiminta Rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta käsittelee rakennusvalvontaan, ympäristönsuojeluun, palo- ja pelastustoimeen sekä liikenneväyliin liittyvät

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 4 13 Teknisen toimen toimintakertomus ja tilinpäätösluvut 2015 5 14 Talousarvion toteutuma 1-2 6 15 Maakaapelien

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot