Vain muutos on pysyvää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vain muutos on pysyvää"

Transkriptio

1 2014

2

3 Vain muutos on pysyvää Eläkekassa Verson 50-vuotisjuhlavuoden 2014 toiminnassa näkyivät vahvasti työeläkealan yhteiset hankkeet. Työmarkkinajärjestöt sopivat eläkeuudistuksesta, jonka valmistelu on jatkunut sosiaali- ja terveysministeriössä. Uudistuksen yhteydessä on sovittu myös eräistä työeläkkeiden rahoitukseen ja eläkevarojen sijoittamiseen liittyvistä kysymyksistä. Työeläkelaitosten sijoitustoimintaa ohjaa osaltaan niille asetettavat vakavaraisuusvaatimukset. Näitä koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Useita vuosia jatkunut valmistelu johti hallituksen esityksen antamiseen eduskunnalle marraskuussa. Puitteet työeläkelaitosten sijoitustoiminnalle ovat kehittyneet valtavasti viimeisen vajaan 20 vuoden aikana. Isoja harppauksia on otettu erityisesti 1997, 2007 ja nyt valmistellun kokonaisuudistuksen myötä vuoden 2017 alusta. Myös työeläkelaitosten tuottovaatimuksen määräytyminen on muuttunut merkittävästi. Tuottovaatimus on kaikille TyEL-laitoksille sama. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys ja eläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuus ovat olennainen osa sen määräytymistä. Työeläkelaitoksen sijoitustoiminnan onnistumista mitataankin suhteessa muihin eläkelaitoksiin. Merkittävin taloudellinen riski eläkekassan toiminnassa on, ettei tuottovaatimusta saavuteta ja jäädään jälkeen muista työeläkelaitoksista vakavaraisuudella mitattuna. Versolla on tänä päivänä hyvät ja riittävät resurssit eläkekassan sijoitustoiminnan hoitamiseen ja riskienhallintaan. On meistä itsestämme kiinni, miten niitä käytämme ja miten hyödynnämme osaamistamme parhaan mahdollisen sijoitustuoton saavuttamiseksi. Tavoitteemme on vakuutusmaksutasolla mitatun kilpailukyvyn parantaminen. Verso aikoo myös jatkossa olla osakkailleen ja jäsenilleen hyvää palvelua tuottava, vahvana toimijana tunnettu yhteistyökumppani. Sijoitustoiminta on eläkekassassa nykyisin tyystin erilaista kuin aiemmin. Muutokset vanhaan maailmaan nähden tuntuvat häkellyttävän suurilta. Kiinteistösijoituksia eläkekassalla on enimmillään ollut jopa noin 80 prosenttia sijoitusomaisuudesta, loput metsää ja riskittömiä korkosijoituksia. Vielä vajaat 10 vuotta sitten kiinteistöjä oli noin 40 prosenttia. Tänä päivänä Verson allokaatiossa on kiinteistöjä ja metsää noin 20 prosenttia, osakkeita 32 prosenttia ja loput korkosijoituksia. Usein riskittömiksi miellettyjä valtionlainoja Verson salkussa ei ole lainkaan. Muutokset Verson sijoitustoiminnassa on tehty, koska työeläkelaitosten sijoituksia ohjaavat lait ovat muuttuneet. Eivätkä muutokset tähän ole loppuneet. Vuoden 2017 alusta tulee voimaan lainsäädäntöä, joka ohjaa työeläkelaitosten sijoituksia vielä merkittävästi lisää osakesijoituksiin. Viimeisen vuoden aikana Verson sijoitusjakaumaa on muutettu lähemmäs alan keskimääräistä allokaatiota. Samalla on pohdittu paljon sitä, millä tavoin haluamme poiketa siitä. Tekemällä asiat samalla tavalla kuin kaikki muut, saavuttaa luultavasti suunnilleen saman tuloksen. Se ei riitä Versolle tavoitteemme on korkeammalla ja niiden saavuttamisesta hyötyvät osakkaamme ja jäsenemme. Aloitin Verson toimitusjohtajana toukokuussa. On ollut hyvin mielekästä sukeltaa metsätalouden maailmaan ja tutustua siinä toimiviin organisaatioihin. Koen saaneeni hyvän vastaanoton versolaisilta, eläkekassan osakkailta ja jäseniltä. Suuret kiitokset siitä. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin. Pasi Strömberg 3

4 Eläkekassa Verso Tiivistelmä hallituksen toimintakertomuksesta vuodelta 2014 Osakkaat ja jäsenet Eläkekassassa oli osakkaita, eli työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutuksen ottaneita työnantajia vuoden 2014 lopussa 142 kappaletta. Vuotta aiemmin lukumäärä oli 139. Vuoden aikana Versoon liittyi 13 uutta osakasta ja 10 osakkuutta päättyi joko fuusioon tai liiketoiminnan loppumiseen. Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutuksen Versosta ottaneiden yrittäjien määrä kasvoi voimakkaasti. Kertomusvuoden lopussa heitä oli 40 kappaletta, kun vuotta aiemmin määrä oli 11. Uusia yrittäjiä liittyi jäseniksi 29 kappaletta, mikä kertoo kiinnostuksesta ja luottamuksesta oman toimialan eläkelaitokseen. Jäsenten lukumäärä oli vuoden lopussa Jäsenistä oli miehiä 3368 ja naisia 789. Vuotta aiemmin jäseniä oli Talous Vakuutusmaksutulo Vuonna 2014 vakuutusmaksutulo oli 25,7 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksuista noin puolet on kertynyt kuukausitekniikalla eli ne tilitetään eläke kassalle toteutuneiden palkkojen perusteella kuukausittain jälkikäteen. TyEL-vakuutusmaksun ennakkona perittiin 23,9 prosenttia vuodelle 2014 arvioiduista palkoista. Lopullinen vakuutusmaksuprosentti oli 23,8. Peritty vakuutusmaksu sisälsi työntekijöiden maksuosuudet (alle 53 vuotiaat 5,55 prosenttia ja yli 53 vuotiaat 7,05 prosenttia). Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukainen palkkasumma oli 106,0 miljoonaa euroa. Lopullinen palkkasumma oli 107,4 miljoonaa euroa, missä oli vähennystä edellisvuodesta 0,7 prosenttia. Sijoitukset Tuotot ja kulut Sijoitustoiminnan kirjanpidollisten tuottojen ja arvonkorotusten yhteismäärä oli 21,2 miljoonaa euroa. Kiinteistösijoitusten tuotot olivat 4,5 miljoonaa euroa. Muiden sijoitusten tuotot olivat 7,2 miljoonaa euroa, joista osinkotuottoja 0,9, korkotuottoja 5,3 ja muita tuottoja 1,1 miljoonaa euroa. Arvonkorotuksia ei kirjattu. Omaisuuden myyntivoitot olivat 9,3 miljoonaa euroa eli 3,3 miljoonaa euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Sijoitustoiminnan kulut olivat 8,6 miljoonaa euroa eli 2,5 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Kuluista arvonalennusten osuus oli 2,2 miljoonaa euroa. Osakkeisiin tehtiin vuoden aikana 0,8 ja kiinteistöosakkeisiin 1,3 miljoonan euron arvonalennukset. Sijoitustoiminnan hoitokulut olivat 0,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 koko sijoitustoiminnan nettotuotto oli käyvin arvoin 5,7 prosenttia, edellisenä vuonna 5,0 prosenttia. Osakkeiden tuotto oli 13,2 prosenttia, joukkovelkakirjalainojen 4,8 ja kiinteistösijoitusten 0,8 prosenttia. Eläkevastuille hyvitettävä vähimmäistuotto (tuottovaatimus) oli 5,4 % vuonna Se muodostui kiinteästä rahastokorosta (3,0 %), 4

5 Osakkaiden ja jäsenten lukumäärät kpl Jäsenet (vasen asteikko) Osakkaat (oikea asteikko) eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden perusteella laskettavasta täydennyskertoimesta (keski määrin 1,4 %) ja osaketuottosidonnaisesta osasta (1,0 %) Tase Eläkekassan sijoitukset olivat vuoden 2014 lopussa kirjanpitoarvoltaan 208,5 miljoonaa euroa. Nettolisäys edellisvuodesta oli 13,9 miljoonaa euroa. Taseen loppusummasta sijoitusten osuus oli 95,1 prosenttia. Sijoituksista kiinteistösijoituksia oli 43,0 miljoonaa euroa eli 20,6 prosenttia ja muita sijoituksia 165,5 miljoonaa euroa eli 79,4 prosenttia. Muista sijoituksista oli osakkeita ja osuuksia 92,6 miljoonaa euroa, rahoitusmarkkinavälineitä 72,8 miljoonaa euroa sekä muita sijoituksia 0,2 miljoonaa euroa. Sijoitusten käypä arvo oli 228,4 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksuprosentti % 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16, Eläkekassa Verso TyEL keskimäärin ilman tilapäistä alennusta Pientyönantajan TyEL keskimäärin Korvauskulut Vuoden 2014 alussa eläkkeitä korotettiin työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,37 prosentilla. Vuoden 2015 alussa korotus oli 0,4 prosenttia. Vuoden 2014 aikana annettiin yhteensä 328 (298 vuonna 2013) eläkepäätöstä. Näistä uusia myönteisiä eläkepäätöksiä oli 193 kappaletta, hylkäyksiä 20 kappaletta ja muita päätöksiä kuten tarkistus-, jatko- ja muutospäätöksiä yhteensä 115 kappaletta. Lisäksi toimintavuoden aikana käsiteltiin 13 henkilön kuntoutusasiaa. Eläkkeitä ja kuntoutuksesta aiheutuvia kuluja maksettiin yhteensä 38,9 miljoonaa euroa. Määrä kasvoi 2,0 miljoonaa euroa eli 5,5 prosenttia vuodesta Tase milj. / vuosi

6 Eläkekassa Verso Sijoitukset (katteen mukaan) % Rahamarkkinavälineet Joukkovelkakirjalainat Kiinteistöt Osakkeet Muut sijoitukset Kiinteistöjen vuokrausaste % Maksetut eläkkeet ja kuntoutuskulut euroa/v ,8 % ,6 % 96,9 % 94,0 % 95,40 % Asunnot Liiketilat Toimistot ja varastot Tavoite Keskimäärin Vanhuuseläkkeet Varhennetut vanhuuseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Osa-aikaeläkkeet 349 Perhe-eläkkeet Kuntoutuskulut 54 Yhteensä Uusien myönnettyjen eläkkeiden ja kuntoutusrahan lukumäärät 2014 kpl Vuoden lopussa eläkkeensaajien ja kuntoutujien lukumäärä oli (2 601). Saadut vastuunjakokorvaukset olivat 10,3 (9,8) miljoonaa euroa. Edellisvuosien tapaan Verso järjesti jäsenilleen kaksi Koko metsäväen kuntokurssia. Vanhuuseläkkeet 118 Maksetut eläkkeet ja kuntoutuskulut milj. / vuosi Varhennetut vanhuuseläkkeet 1 Työkyvyttömyyseläkkeet 23 Kuntoutusraha 5 Osa-aikaeläkkeet 6 Perhe-eläkkeet 45 Perhe-eläkkeet Osa-aikaeläkkeet Työttömyyseläkkeet Kuntoutuskulut Työkyvyttömyyseläkkeet Varhennetut vanhuuseläkkeet Vanhuuseläkkeet Vakavaraisuus Eläkekassan vakavaraisuuspääoman määrä oli 44,1 miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääoma nousi edellisestä vuodesta 3,0 miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääomaan sisältyvä lisävakuutusvastuu oli 24,7 miljoonaa euroa ja arvostuserot 13,9 miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääomaan sisältyy myös niin sanottu lisämaksuerä, jonka käyttö perustuu laissa säädettyyn eläkekassan oikeuteen periä osakkailta lisämaksua, jos vakavaraisuus painuu vähimmäismääränsä alapuolelle. Erän suuruus on 4 % Versossa vakuutetusta palkkasummasta eli 4,2 miljoonaa euroa. Vakavaraisuusasteessa lisämaksuerän osuus on 2,2 prosenttiyksikköä. Sijoitusriskin mukaan luokitellun sijoitusomaisuuden vakavaraisuusraja oli 24,5 miljoonaa euroa eli 12,82 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. Vakavaraisuusasema on 1,8. 6

7 Vakavaraisuus Vakavaraisuuspääoma ja sen rajat (%:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta) Vakavaraisuusraja 9,56 6,86 8,77 9,39 12,82 Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä 38,24 27,42 35,08 37,55 51,28 Vakavaraisuuspääoma 28,89 21,04 24,89 22,3 23,02 * Vuoteen 2012 asti toimintapääoma sisältää tasausvastuusta rinnastettavan osan Vakavaraisuuspääoma Vakavaraisuusraja Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % 5,69 4,97 7,97-3,95 10,13 Hoitokulut ilman työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokuluja ja lakisääteisiä maksuja % TyEL-palkkasummasta ja YEL-työtulosummasta 0,67 0,59 0,57 0,73 0,78 Kokonaistulos, Vastuuvelka, Vakavaraisuuspääoma, 2) vastuuvelasta, % 3) 23,02 22,30 24,89 21,04 28,89 suhteessa vakavaraisuusrajaan 1,80 2,38 2,84 3,07 3,02 Tasoitusmäärä, Eläkevarat, ) TyEL-palkkasumma, YEL-työtulosumma, TyEL- vakuutuksia TyEL-vakuutettuja YEL-vakuutuksia Eläkkeensaajia ) Vastaa tuloslaskelman erää maksetut korvaukset 2) Vuoteen 2012 saakka toimintapääoma laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti 3) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta 4) Eläkevastuu + arvostuserot 7

8 Eläkekassa Verso Fredrikinkatu 45 A, Helsinki Puhelin , telefax (09) Sähköposti Henkilökohtainen sähköposti Hallitus Varsinaiset jäsenet varajäsenet Varsinaiset jäsenet varajäsenet Osakkaiden edustajat Jäsenten edustajat Annukka Kimmo hallituksen puheenjohtaja metsäyrittäjä Lappeenranta Marko Rajamäki metsäyrittäjä Parkano Hannu Heikkilä hallituksen varapuheenjohtaja metsänhoitaja Kaarina Airi Matila metsäasiantuntija Vantaa Hannu Välikangas maanviljelijä Kemijärvi Juha-Pekka Hannikainen maaseutuyrittäjä Savonlinna Risto Koivula toiminnanjohtaja Seinäjoki Helena Aaltonen toimistonhoitaja Salo Reijo Virkkunen tilanhoitaja Vaala Jorma Kukkeenmäki maanviljelijä Ähtäri Marjo Virtanen kirjanpitäjä Tampere Riitta Miilumäki henkilöstösihteeri Seinäjoki Jorma Tolonen hallintojohtaja Lahti Jaana Korpi toimitusjohtaja Helsinki Heikki Nivala metsäneuvoja Kemijärvi Timo Nieminen esittelijä Jyväskylä Toimihenkilöt Pasi Strömberg toimitusjohtaja Tarja Kantele kiinteistösihteeri Petri Saarinen kiinteistöpäällikkö Marja Halmu-Tulppala controller Katriina Kemppi-Haikara eläkeneuvoja Marja Tarvainen asiakaspalvelupäällikkö Pekka Huovila vakuutusasiantuntija Heidi Koivunen talous- ja hallintoassistentti Kyösti Ylikortes talousjohtaja Eläkekassa Verson virallinen tilinpäätös on nähtävissä toimistossamme Fredrikinkatu 45 A, Helsinki. Marita Hyypiä eläkepäällikkö Merja Pihkoluoma hallintoassistentti Grano Oy 2015 Kuvat: Soili Jussila / Kuvatoimisto Vastavalo.fi, Sassa Stenroos / Kuvatoimisto Vastavalo.fi

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS TOIMINTA- 2014 KERTOMUS 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖ Hannu Hokka, toimitusjohtaja (09) 6126 2711 Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö (09) 6126 2713 TALOUS Varpu Hyvönen, talouspäällikkö (09) 6126 2715

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2008 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2009 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Talouden kehitys Maailmantalouden kehitystä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 2 26.2.2015 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi TOIMINTAKERTOMUS 1. TALOUDEN KEHITYS Suomen talouden heikko kehitys jatkui vuonna 2014.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen 3 2008 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2007 Miten työeläkevarat on sijoitettu luokkiin? Reijo Vanne

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. Yhtiökokous. Vuosikertomus ja muut julkaisut. Vuosi 2007 lyhyesti... 4. Toimitusjohtajan katsaus... 6

Vuosikertomus 2007. Yhtiökokous. Vuosikertomus ja muut julkaisut. Vuosi 2007 lyhyesti... 4. Toimitusjohtajan katsaus... 6 Vuosikertomus 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO Kansikuvassa Varman uuden toimitalon rakennustyömaa Helsingin Salmisaaressa. Hyvää työtä, jolla luodaan mahdollisuuksia tehdä lisää hyvää työtä. Vuosikertomus 2007

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Sisältö 4 Etera on asiantuntija työeläkkeissä 6 Avainlukuja 2009 7 Eteran uutisvuosi 2009 8 Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa 9 Talous

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2014. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys

Hallituksen toimintakertomus 2014. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys Hallituksen toimintakertomus 2014 Vakuutusmaksutulo 679 milj. euroa (659 milj. v.2013), kasvua 3 % Sijoitusten markkina-arvo 5 796 milj. euroa (5 572 milj. ), tuotto 6,3 % (0,2 %) Vakavaraisuuspääoma kasvoi

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI 2011. 5x10. Ilmarisen vuosi. kokemusta Ilmarisesta

ILMARISEN VUOSI 2011. 5x10. Ilmarisen vuosi. kokemusta Ilmarisesta 5x10 kokemusta Ilmarisesta Ilmarisen vuosi 2011 2 sisältö Ilmarisen vuosi 2011 kertoo yhtiön toiminnasta taloudellisen, sosiaalisen sekä ympäristövastuun näkökulmasta. 2 8 Ilmarinen 2011 ympäristövastuu

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot