Liikenne- ja kaskovakuutusten hintavertailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenne- ja kaskovakuutusten hintavertailu"

Transkriptio

1 Liikenne- ja kaskovakuutusten hintavertailu Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Saara Järvelä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

2 Liikenne- ja kaskovakuutusten hintavertailu 1 Sisällys 2 Johdanto Liikenne- ja kaskovakuutusmaksuun vaikuttavia tekijöitä Mikä on järjestelmä? Liikennevakuutuksen ten määräytymien Bonusasetus Bonusten kertyminen Bonusten siirto Vahingon vaikutus bonukseen Liikennevakuutusmaksun laiminlyönnin seuraukset Liikennevakuutuksen taulukko Kaskovakuutuksen ten määräytyminen Kaskovakuutuksen laiminlyönnin seuraukset Kaskovakuutusten taulukko Hintavertailutaulukot... 7 Liikenne- ja kaskovakuutuksen hintavertailu FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Lisätietoja: FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta p , 2 Johdanto Liikenne- ja kaskovakuutusten hintavertailu kokoaa yhteen lakisääteisen pakollisen liikennevakuutuksen ja vapaaehtoisen autovakuutuksen eli kaskon hinnoittelun eri vakuutusyhtiöissä. Vertailussa on perustietoa myös järjestelmien perusteista sekä neljän eri henkilöauton vakuutusten hintavertailu. Vertailussa ovat mukana Suomessa toimivat vakuutusyhtiöt, jotka myöntävät sekä lakisääteisiä liikennevakuutuksia että vapaaehtoisia kaskovakuutuksia. Pakollisesta liikennevakuutuksesta on säädetty liikennevakuutuslaissa. Liikennevakuutus on pakollinen jokaisella moottoriajoneuvolle, jos laissa ei toisin mainita. Liikennevakuutuksesta korvataan ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilövahinko tai toiselle aiheutunut omaisuusvahinko. Liikennevakuutuksesta ei koskaan korvata liikennevahingon aiheuttaneen ajoneuvon vaurioita. Jos haluat siis vakuuttaa autosi tällaisten vahinkojen sekä muiden mahdollisesti yllättävien ja ikävien tilanteiden (esimerkiksi varkauden) varalta, sinun tulee hankkia autoosi vapaaehtoinen autovakuutus eli kasko. Vapaaehtoisten autovakuutuksien (kaskojen) hinnat ja sisältö, eli vakuutuksesta korvattavat vahingot ja vakuutusehdot, vaihtelevat yhtiöittäin. Samalla yhtiöllä voi olla erilaisia kaskovakuutuksia, joista laajimmat korvaavat hyvin erilaisia autolle sattuvia vahinkoja. Suppeammat osakaskot korvaavat esimerkiksi vain palo-, hirvi- ja varkausvahingon, eikä niihin normaalisti liity alennusta. Bonusalennus koskee tavallisesti vain kaskovakuutuksia, joista voidaan korvata vakuutetulle autolle sattuneet kolarivahingot. Tässä vertailussa vertaillaan sellaisten vakuutusten hintoja, joihin liittyy alennus. Vertailussa ei ole mukana sellaisia kaskovakuutuksia, joita myönnetään esimerkiksi vain tietyn merkkisille autoille tai tiettyjen yhdistysten jäsenille. Osa yhtiöistä myöntää esimerkiksi ammattiliittojen jäsenille vakuutuksia tavallista edullisempaan hintaan. Vakuutusten hintoja vertaillessa kannattaa siis tarkistaa, onko itse jonkun yhdistyksen jäsenenä oikeutettu tällaiseen erikoisalennukseen. Vakuutusyhtiöt eivät yleensä myönnä autolle pelkkää kaskovakuutusta, vaan edellyttävät että kyseisen auton liikennevakuutus on samasta yhtiöstä. Edullisinta kaskovakuutusta etsiessä kannattaa siis kaskovakuutuksen hinnan ja vakuutusturvan laajuuden lisäksi kiinnittää huomiota myös liikennevakuutuksen hintoihin. 1

3 Vertailussa käytetyt tiedot hinnoista ja vakuutusten sisällöistä on saatu vakuutusyhtiöltä. Vertailun tiedot ovat antaneet ja tarkastaneet seuraavat yhtiöiden edustajat: Tero Pänttönen (Fennia), Peter Ainamo (Folksam), Peter Roselius (If), Eeva Koskela (LähiTapiola), Niina Viitanen (Pohjantähti), Erkka Ansala (Suomen Vahinkovakuutus), Teuvo Kaipainen (Pohjola) ja Marja Räsänen (Turva) 3 Liikenne- ja kaskovakuutusmaksuun vaikuttavia tekijöitä Vakuutusmaksuun sisältyvät mm. riskimaksu, vakuutusyhtiön liikekulut ja vakuutusmaksuverot. Hinnan määrittävät tekijät saattavat vaihdella yhtiöittäin. Alla on lueteltu seikkoja, jotka yleensä vaikuttavat auto- ja liikennevakuutusmaksuun. Kohdat 1 ja 2 vaikuttavat vakuutuksen arvioituun vahinkoriskiin eli riskimaksuun. Vahinkohistoria taas vaikuttaa suoraan vakuutuksen bonukseen, joka kuvaa jäljempänä selitettävällä tavalla juuri kyseisen vakuutuksenottajan vahinkoriskiä aikaisempien vahinkojen perusteella. Kohta 4 taas liittyy vakuutussopimuksen hallinnointikuluihin. 1. Ajoneuvon ominaisuudet - käyttöönottovuosi - merkki ja malli - moottori (esim. teho, sylinteritilavuus, käytettävä polttoaine) - omapaino - korityyppi 2. Ajoneuvon haltija - ikä - asuinpaikka (yleensä postinumeron mukaan) 3. Vahinkohistoria 4. Vakuutussopimukseen liittyvät tekijät - omavastuu - laskutustapa ja -väli - erikois- ja keskittämisalennukset 4 Mikä on järjestelmä? Bonusjärjestelmällä tarkoitetaan vakuutusmaksuun vaikuttavaa vakuutuskohtaista alennusprosenttia, joka määräytyy vakuutuksenottajan aikaisemman vahinkohistorian perusteella. Sekä liikenne- että kaskovakuutusten järjestelmien perusperiaate on, että prosenttia nostavat vahingottomat vuodet ja vastaavasti laskevat sattuneet vahingot. Mitä korkeampi on vakuutuksen luokka, sitä suurempi on alennusprosenttisi ja vakuutusmaksusi pienempi. 5 Liikennevakuutuksen ten määräytymien 5.1 Bonusasetus Liikennevakuutusten järjestelmän puitteet määräytyvät sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2002 antaman ns. asetuksen perusteella. Asetuksen mukaan yhtiöillä tulee olla liikennevakuutuksille luokkataulukko tai sitä vastaava säännöstö, josta ilmenee vahingottomien vuosien vaikutus asiakkaan liikennevakuutusmaksuun. Asetus ei tarkkaan määrittele sitä, millainen yhtiön järjestelmän tulee olla, ja siksi myös liikennevakuutusten järjestelmissä on vakuutusyhtiökohtaisia eroja. Jos vakuutuksenottajana on yritys, ei vakuutukseen tarvitse välttämättä soveltaa järjestelmää. Tällöin yhtiö voi myöntää alennuksia liikennevakuutukseen hieman vapaammin, mutta sen on tällöinkin pystyttävä tarvittaessa osoittamaan vakuutusmaksun ja riskin vastaavuus sekä vahinkohistorian vaikutus maksuun. 5.2 Bonusten kertyminen Liikennevakuutuksen taulukossa (luku 7) on kuvattu liikennevakuutuksia myöntävien yhtiöiden järjestelmiä. Vaikka eri vakuutusyhtiöiden autojen liikennevakuutusten järjestelmät ovat pääpiirteis- 2

4 sään hyvin samankaltaisia, asiakkaan kannattaa liikennevakuutuksia vertailleessaan kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin: 1. Pääsääntöisesti vahingoton vakuutuskausi nostaa ta 5 prosenttiyksikköä, mutta sattuneiden vahinkojen vaikutus bonukseen vaihtelee kertymästä ja yhtiöstä riippuen 5 ja 20 prosenttiyksikön välillä. 2. Jotta asiakkaan vakuutus siirtyy ylempään luokkaan ja alennusprosentti nousee, vakuutuksen tulee olla voimassa tietyn määrän päiviä vuoden aikana. Tarvittavien voimassaolopäivien määrä vaihtelee yhtiöittäin. Myös liikennevakuutuksen maksimibonuksissa ja pitkään ylimmässä luokassa pysyneille kuljettajille myöntämissä erityiseduissa on eroja. 3. Joillakin yhtiöillä on käytössään myös niin kutsuttu turva, joka tarkoittaa, että pitkään vahingotta ajaneen kuljettajan ei välttämättä laske yhden sattuneen vahingon takia. 5.3 Bonusten siirto Sosiaali- ja terveysministeriön asetus säätelee myös asiakkaan vakuutuksen luokan määrittävän vahinkohistorian siirtoa. Nykyisin liikennevakuutuksen vahinkohistoria voidaan siirtää ainoastaan saman vakuutuksenottajan tai hänen puolisonsa ajoneuvo- ja käyttöluokaltaan samanlaisen ajoneuvon vakuutukseen. Toisin sanottuna henkilöauton vahinkohistoriaa ei voida siirtää esimerkiksi moottoripyörään, eivätkä vanhemmat voi siirtää omaa vahinkohistoriaansa lapsilleen. Myös yritykset ovat omia oikeushenkilöitään, joten yrittäjä ei voi siirtää y-tunnuksella ollutta vahinkohistoriaa itselleen tai henkilökohtaisia bonuksiaan yritykselle. Vahinkohistoriaa ei voida myöskään monistaa, eli jos asiakas hankkii vanhan autonsa rinnalle toisen auton, hänen on valittava, kumman auton vakuutukseen hän haluaa alennuksen. 5.4 Vahingon vaikutus bonukseen Liikennevakuutuksesta maksettavat korvaukset pääsääntöisesti alentavat vakuutuksen prosenttia. Bonuksen alenemista eri yhtiöissä on kuvattu tarkemmin liikennevakuutuksen taulukossa (ks. luku 7). Bonus alenee yleensä aina, vaikka vakuutuksenottaja ei olisi itse ollutkaan auton kuljettajana. Jos siis lainaat autoasi vaikka ystävällesi, joka ajaa sillä kolarin, johon hän on syyllinen, korvaus maksetaan sinun autosi liikennevakuutuksesta ja vakuutuksesi alenee. Liikennevahingon perusteella liikennevakuutuksesta maksettujen korvausten määrä ei vaikuta siihen, kuinka paljon asiakkaan laskee. Halutessaan asiakas voi välttää bonuksen alenemisen maksamalla vakuutusyhtiölleen takaisin liikennevakuutuksesta korvatun summan. Mikäli korvattu summa on pieni, tämä vaihtoehto saattaa olla asiakkaan kannalta edullisin. 6 Liikennevakuutusmaksun laiminlyönnin seuraukset Liikennevakuutuksen maksaminen ajallaan on tärkeää, sillä liikennevakuutusmaksu on lain nojalla suoraan ulosmitattavissa ilman oikeuden erillistä päätöstä. Koska liikennevakuutus on laissa säädetty pakolliseksi, tulee ajoneuvon omistajan tai haltijan huolehtia siitä, että ajoneuvo on vakuutettu. Muussa tapauksessa hän joutuu maksamaan liikennevakuutuskeskukselle hyvikemaksun, joka on moninkertainen liikennevakuutusmaksuun verrattuna. 3

5 7 Liikennevakuutuksen taulukko Lähtö Maksimi- Bonusturva Bonuksen kasvu vuodessa Bonuksen lasku vahingon johdosta Fennia 0 % 70 % Ei 5 % tavallisesti, mutta ensimmäisen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen 10 % 120 vrk vakuutuskauden aikana) Folksam 0 % 75 % (Kun asiakas on ajanut vähintään 10 vuotta 70 %:n bonuksilla, nousee 75 %:in) Kun on 75 %, sattunut vahinko laskee sitä vain 5 % 5 % tavallisesti, mutta ensimmäisen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen 10 % 6 kk vuoden aikana) If 0 % 75 % (Kun asiakas on ajanut vähintään 4 vuotta 70 %:n bonuksilla, nousee 75 %:in) Kun on 75 %, ensimmäinen sattunut vahinko ei alenna sitä 5 % 140 vrk vakuutuskauden aikana) LähiTapiola 0 % 70 % Kun ollut 70 % vähintään 3 vuotta, ensimmäinen sattunut vahinko ei alenna sitä 5 % tavallisesti, mutta ensimmäisen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen 10 % 120 vrk vuoden aikana) 15 Pohjantähti 70 % Kun ollut 70 % vähintään 2 vuotta, ensimmäinen sattunut vahinko ei alenna sitä Voimassaoloajasta riippuen Koko vuosi: 5 % 3 kk: 2 % 6 kk: 3 % 9 kk: 4 % % POP Vakuutus, Säästöpankin vakuutukset (palvelun tuottaa Suomen Vahinkovakuutus) 70 % Ei 5-10 % 120 vrk vakuutuskauden aikana) Pohjola 0 % 70 % EI 5 % tavallisesti, mutta ensimmäisen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen 10 % 120 vrk vuoden aikana) Turva 0 % 70 % Kun ollut 70 % vähintään 3 vuotta, ensimmäinen sattunut vahinko ei alenna sitä 5 % tavallisesti, mutta ensimmäisen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen 10 % 120 vrk vuoden aikana) 15-4

6 8 Kaskovakuutuksen ten määräytyminen Kaskovakuutusten järjestelmiä on kuvattu luvun 10 taulukossa. Kaskovakuutusten järjestelmissä on vakuutusyhtiökohtaisia eroja ja huomiota kannattaa kiinnittää ainakin seuraaviin seikkoihin: 1. Summa, josta lasketaan, vaihtelee eri yhtiöissä. Joillakin yhtiöllä alennus vaikuttaa koko kaskovakuutusmaksuun, ja toisilla yhtiöllä alennus vaikuttaa vain johonkin kaskovakuutusmaksun osaan. 2. Pääsääntöisesti vahingoton vakuutuskausi nostaa ta 10 prosenttiyksikköä ja sattunut vahinko laskee sitä 20 prosenttiyksikköä. Jotta asiakkaan vakuutus siirtyy ylempään luokkaan ja alennusprosentti nousee, vakuutuksen tulee olla voimassa tietyn määrän päiviä vuoden aikana. Tarvittavien voimassaolopäivien määrä vaihtelee yhtiöittäin. 3. Maksimibonuksissa ja pitkään ylimmässä luokassa pysyneille kuljettajille myöntämissä erityiseduissa on eroja. Joillakin yhtiöllä on käytössään esimerkiksi niin kutsuttu turva, joka tarkoittaa, että pitkään vahingotta ajaneen kuljettajan ei laske yhden sattuneen vahingon takia. Kaskovakuutuksen alenee yleensä silloin, kun korvaus maksetaan auton ns. kolarivakuutuksesta. Vakuutuksen käyttäminen voi alentaa ta, vaikka vahinko ei olisikaan vakuutuksenottajan vika. Jos esimerkiksi tuntemattomaksi jäänyt ajoneuvo kolhii autoa parkkipaikalla ja auton kolarivakuutusta käytetään korjauskulujen maksuun, alenee. Vakuutuksenottajan lisäksi myös muiden kuljettajien aiheuttamat vahingot voivat alentaa ta. Jos siis lainaat autoasi jollekin muulle, joka kolhii sitä, alenee vakuutuksesi prosentti, jos kolhujen korjaaminen korvataan sinun vakuutuksestasi. 9 Kaskovakuutuksen laiminlyönnin seuraukset Kaskovakuutus, kuten kaikki muutkin vakuutukset, tulee aina maksaa ajallaan. Vakuutusmaksun laiminlyönti saattaa johtaa vakuutusturvan katkeamiseen ja vakuutusmaksun siirtämiseen perintätoimistolle tai ulosottoon. Autovakuutukset voivat olla myös suoraan ulosottokelpoisia ilman oikeuden päätöstä liikennevakuutusmaksujen tapaan. Tällainen vakuutus ei katkea, vaan on aina voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jolta maksu on jäänyt saamatta. 5

7 10 Kaskovakuutusten taulukko Lähtö Maksimi Bonusturva Bonuksen kasvu vuodessa Bonuksen lasku vahingon johdosta Mistä lasketaan Fennia 70 % 70 % Ei 10 % (kun vakuutus voimassa min 120 vrk vakuutuskauden aikana) Folksam Superkasko 70 % Peruskasko 60 % Superkaskossa 70 % Peruskaskossa 60 % Ei 10 % (kun vakuutus voimassa min 180 vrk vakuutuskauden aikana) If 70 % 70 % Ei 10 % (kun törmäysturva voimassa min. 140 vrk LähiTapiola 70 % 70 % Ensimmäinen vahinko ei alenna Loisto- eikä Laajakaskon ta, kun ajettu 3 vuotta ilman kolarivahinkoja 10 % (kun ajoneuvo on ollut liikenteessä min. 120 vrk vakuutuskauden aikana ) (kun korvaus maksetaan kolarivakuutuksesta) (kun korvaus maksetaan törmäysturvasta) (kun korvaus maksetaan kolarointiturvasta) (kun korvaus maksetaan kolarivakuutuksesta) Kolarivakuutuksen maksusta Kaskon perusmaksusta Törmäysturvan maksusta Kolarointiturvan maksusta Pohjantähti 70 % 70 % Ensimmäinen vahinko ei alenna ta, kun 70 % bonuksilla ajettu vähintään 2 vuotta Voimassaoloajasta riippuen Koko vuosi: 10 % 3 kk: 3 % 6 kk: 6 % 9 kk: 9 %. (kun korvaus maksetaan törmäysriskistä) Törmäysriskin maksusta POP Vakuutus, Säästöpankin vakuutukset (palvelun tuottaa Suomen Vahinkovakuutus) Pohjola 60 % (jos 0-25 % liikennevakuutuksessa) 70 % (jos yli 25 % liikennevakuutuksessa) 70 % 70 % Ei 10 % (kun ajoneuvo ollut käytössä min. 150 vrk vuoden aikana) 70 % Bonus alenee vain 10 % ensimmäisestä vahingosta, kun ollut 70 % vähintään 5 peräkkäistä vuotta Pohjolassa Turva 70 % 70 % Ensimmäinen vahinko ei alenna Liittokaskon ja jälkeen alkaneen Turvakaskon ta kun ajettu 3 vuotta ilman kolarivahinkoja 10 % (kun ajoneuvo on ollut liikenteessä min. 120 vrk vakuutuskauden aikana ) 10 % (Jos auto ollut liikenteessä min. 180 vrk) (kun korvaus maksetaan kolariturvasta) (kun korvaus maksetaan kolariturvasta) (kun korvaus maksetaan kolarointiturvasta) Kaskon perusmaksusta Kolarointiturvan maksusta Kolarointiturvan maksusta 6

8 11 Hintavertailussa käytettyjen vakuutusten sisältö Seuraavissa taulukoissa on vertailtu vakuutusyhtiöiden hintoja vapaaehtoisille kaskovakuutuksille ja lakisääteisille liikennevakuutuksille. Hintatiedot perustuvat vakuutusyhtiöiltä saatuihin esimerkkiajoneuvoille ja kuljettajille laskettuihin hintoihin. Hinnat on laskettu olettaen, että asiakkaalla ei ole erikois- tai keskittämisalennuksia eikä muita vakuutuksia yhtiössä kuin kasko- ja liikennevakuutukset. Hintoja vertaillessa vakuutuksen sisältöön kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä vakuutusten sisällössä voi olla yhtiöiden välillä huomattavia eroja. Sisällölliset erot selittävät myös osan hintojen eroista. Esimerkkien 1 ja 2 kohdalla (Nissan Qashqai ja Skoda Fabia) on vertailtu vakuutusyhtiöiden kaikille asiakkaille myönnettäviä laajimpia mahdollisia kaskovakuutuksia. Yhtiöiden vertailussa käytetyt laajimpien kaskovakuutusten hinnat sisältävät seuraavat vakuutusturvat: 1. Fennia Premiumkasko: kolari, hirvi, ilkivalta, palo, varkaus, autopalvelu, oikeusturva, lasi, keskeytys, lunastusturva, vuokra-autovakuutus, eläinvahinko, luonnonilmiö ja pysäköinti 2. Folksam Superkasko: hirvitörmäys, palo, varkaus, oikeusapu, autopalvelu, ojaan ajo, ilkivalta, törmäys, lasivakuutus, keskeytys ja laajennettu lunastusturva 3. If Huippukasko: jatkuvuus, pysäköinti, lasi, lunas, eläin, törmäys, autopalveluplus, lemmikki, varkaus, ilkivalta, hirvi, palo, vastuuturva ulkomaille, oikeusturva 4. LähiTapiola Loistokasko: laaja sijaisautovakuutus, eläintörmäys, lasi, lunastusetu, turva, kolarointi, luonnonilmiö, hirvi, palo, varkaus, ilkivalta, ulkomaan vastuuvakuutus, oikeusturva, autopalvelu ja kuluturva 5. Pohjantähti: törmäys, luonnonilmiö, eläin, ilkivalta, varkaus, palo, autopalvelu, oikeusturva, lasi ja keskeytys 6. Pop ja SP XL-turva: palo, varkaus, ilkivalta, vastuu, hinaus, eläintörmäys, oikeusturva, kolari, lasi, luonnonilmiö, rahoitus, lunastus, parkki, matkan jatkuminen ja rengas 7. Pohjola Superkasko: kolarointi, hirvi, palo, varkaus, oikeus, ulkomaan vastuu, ilkivalta, autopalvelu, pysäköinti, lasi, keskeytys ja superlunastus 8. Turva Turvakasko: lasi, lunastusetu, etu, kolarointi, luonnonilmiö, hirvi, palo, varkaus, ilkivalta, vastuuvakuutus, oikeusturva, autopalvelu Esimerkkien 3 ja 4 kohdalla (Toyota Avensis ja BMW 316) vertaillaan hiukan suppeampia ns. peruskaskoja, jotka kuitenkin kaikki sisältävät kolariturvan. Vertailtavat vakuutukset sisältävät seuraavat turvat: 9. Fennia: kolari, hirvi, ilkivalta, palo, varkaus, autopalvelu ja oikeusturva 10. Folksam: hirvitörmäys, palo, varkaus, oikeusapu, autopalvelu, ojaanajo, ilkivalta ja törmäys 11. If Etukasko: törmäys, autopalveluplus, lemmikki, varkaus, ilkivalta, hirvi, palo, vastuuturva ulkomaille, oikeusturva, liikennevakuutus 12. LähiTapiola Peruskasko: kolarointi, luonnonilmiö, hirvi, palo, varkaus, ilkivalta, ulkomaan vastuuvakuutus, oikeusturva, autopalvelu, kuluturva 13. Pohjantähti: törmäys, luonnonilmiö, eläin, ilkivalta, varkaus, palo, autopalvelu ja oikeusturva 14. Pop ja SP L-turva: palo, varkaus, ilkivalta, vastuu, hinaus, eläintörmäys, oikeusturva, kolari, lasi, luonnonilmiö, rahoitus, 15. Pohjola Kevytkasko: kolarointi, hirvi, palo, varkaus, oikeus, ulkomaan vastuu, ilkivalta ja autopalvelu. 16. Turva Peruskasko: kolarointi, luonnonilmiö, hirvi, palo, varkaus, ilkivalta, vastuuvakuutus, oikeusturva, autopalvelu Eri vakuutusyhtiöt saattavat käyttää käytännössä samasta turvasta eri nimeä tai samaa nimeä erilaisista turvista. Esimerkiksi törmäys- ja kolariturva tarkoittavat käytännössä samaa asiaa. Tutustu siis aina yhtiön omiin esitteisiin ja vakuutusehtoihin valitessasi kaskovakuutusta. Vakuutusturvien lisäksi vakuutuksen hintaan vaikuttaa myös omavastuu eli se summa, josta vakuutuksenottaja joutuu itse vahingon sattuessa vastaamaan. Vakuutus korvaa siis vain ne vahingot, jotka ylittävät vakuutuksen omavastuuosuuden. Omavastuu saattaa vaihdella sen mukaan, mistä vakuutuksen sisältämästä turvasta korvaus maksetaan. Taulukkoon on merkitty yhtiön kohdalle vertailussa käytettävän vakuutuksen kolariturvan omavastuu. Lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvattavat vahingot on määrätty liikennevakuutuslaissa. Tästä johtuen liikennevakuutuksen sisältö on kaikissa yhtiöissä sama. 7

9 12 Hintavertailutaulukot 1. Ajoneuvo: Nissan Qashqai, 1,6dCi Tekna 4WD 6M/T Driver Asst Alcantara Premie, Vuosimalli: 2014, Teho: 96 kw / 131 Hv, Omamassa: 1661kg. Kuljettaja: 59 vuotta, Oulu Vakuutusyhtiö Vapaaehtoinen autovakuutus, laajin kasko Lakisääteinen liikennevakuutus Lähtö Korkein Bonus 0 % Lähtö- Korkein Bonus 0 % Fennia 930,05 Folksam 544,22 If 747,10 LähiTapiola 611 Pohjantähti 488 Pop ja SP 577,47 930,05 544,22 747, , , , , ,30 803, () 1924,88 561,58 () 246, , ,59 822,32 659,30 803, ,97 Pohjola 787 Turva 470, , , , , ,17 822,32 2. Ajoneuvo: Skoda Fabia 1,2 TSI 85 Style (MY13) Vuosimalli: 2013, Teho: 63 kw / 86 Hv, Omamassa: 1116 kg. Kuljettaja: 40 vuotta, Helsinki Vakuutusyhtiö Vapaaehtoinen autovakuutus, laajin kasko Lakisääteinen liikennevakuutus Lähtö Korkein Bonus 0 % Lähtö- Korkein Bonus 0 % Fennia 816,09 Folksam 391 If 678,17 LähiTapiola 479 Pohjantähti 500 Pop ja SP 711,97 816, , , , ,6 1543, , , () 2373,25 510,53 () 226, , ,45 754, , ,16 Pohjola 690 Turva 359, , , , , ,8 8

10 3. Ajoneuvo: Toyota Avensis 1,8VVT-i Linea Sol Technical, Vuosimalli: 2008, Teho: 95 kw / 129 Hv, Omamassa: 1355 kg. Kuljettaja: 30 vuotta, Espoo Vakuutusyhtiö Vapaaehtoinen autovakuutus, laaja peruskasko Lakisääteinen liikennevakuutus Lähtö Korkein Bonus 0 % Lähtö- Korkein Bonus 0 % Fennia 525,72 Folksam 393 If 681,52 LähiTapiola 500 Pohjantähti 455 Pop ja SP 510,42 525, , , ,10 982,5 1932, , () 1701,40 490,58 () 223,28 744, , , , ,22 Pohjola 438 Turva 445, , , , , ,88 744,28 4. Ajoneuvo: BMW i Sport 4d (E46), Vuosimalli: 2004, Teho: 85 kw / 116 Hv, Omamassa: 1360 kg. Kuljettaja: 19 vuotta, Lievestuore Vakuutusyhtiö Vapaaehtoinen autovakuutus, laaja peruskasko Lakisääteinen liikennevakuutus Lähtö Korkein Bonus 0 % Lähtö- Korkein Bonus 0 % Fennia 639,48 Folksam 547 If 1563,01 LähiTapiola 827 Pohjantähti 453 Pop ja SP 872,95 639, , , , ,5 4549, , , () 2909, () 352, , , , , ,40 Pohjola 645 Turva 773, , , , , ,07 9

11 10

12 Liikenne- ja kaskovakuutusten hintavertailu FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu HELSINKI p

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta turvaa AUTOLLESI Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE. Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen.

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE. Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen. BMW Vakuutus www.bmwvakuutus.fi Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS Kaskon

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen VAKUUTUSOPAS VOIMASSA 20.2.2016 ALKAEN VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.1.2010 alkaen Sisältö 1. Miksi ajoneuvo pitää vakuuttaa? 3 2. Toyota Liikennevakuutus 3

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI Kattavaa

Lisätiedot

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Vakuutusopas voimassa 1.1.2016 alkaen Kattavaa turvaa autollesi KATTAVA ja kaikille VAIHTO+ autossa VAKUUTUS Antaa mukana turvaa oleville. autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Helposti ja edullisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ ETELÄ SSO MAATALOUS KASVINVILJELYILTA Vihti, Somero ja Salo TÄTÄ LÄHITAPIOLAN ON UUSI LIIKENNEVAKUUTUS LÄHITAPIOLA LÄHITAPIOLAN UUSI LIIKENNEVAKUUTUS PALKITSEE VAHINGOTTOMUUDESTA Jatkossa liikennevakuutuksen

Lisätiedot

TUOTESELOSTE AJONEUVO

TUOTESELOSTE AJONEUVO TUOTESELOSTE AJONEUVO 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Ajoneuvovakuutus 5 Liikennevakuutus 6 Bonus alentaa vakuutusmaksua 7 Jos et käytä ajoneuvoasi 8 Liikennevakuutuksen korvaukset 8 Kasko

Lisätiedot

VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA

VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA Turvaa autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen MetroAuto Vakuutus on vertaansa vailla oleva vakuutuskokonaisuus, mitä et muualta

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

Voimassa 1.5.2016 alkaen.

Voimassa 1.5.2016 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Ajoneuvovakuutus 5 Liikennevakuutus 6 Bonus alentaa vakuutusmaksua 7 Jos et käytä ajoneuvoasi 8 Liikennevakuutuksen korvaukset 8 POP Kasko 9

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen VAKUUTUSOPAS VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS

Lisätiedot

VAKUUTUSOPAS VOIMASSA ALKAEN. Renault Vakuutus. Autovakuutus, jota et joudu miettimään.

VAKUUTUSOPAS VOIMASSA ALKAEN. Renault Vakuutus. Autovakuutus, jota et joudu miettimään. VAKUUTUSOPAS VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN Renault Vakuutus. Autovakuutus, jota et joudu miettimään. 2 Sinä voit nauttia ajamisen vapaudesta. Me huolehdimme vakuutuksistasi. Parasta palvelua Renaultillesi.

Lisätiedot

ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Vakuutusopas voimassa 1.1.2017 alkaen AINUTLAATUINEN OPEL VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville.

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 1.1.2017 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Auto -liikennevakuutus

Auto -liikennevakuutus Auto -liikennevakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2017 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Vakuutusehtojen soveltamisala 3 2 Vakuutuksen voimassaoloalue 3 3 Liikennevakuutussopimuksen voimassaoloaika 3 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Folksam. Folksam Vahinkovakuutus Oy LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 21G. Voimassa alkaen

Folksam. Folksam Vahinkovakuutus Oy LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 21G. Voimassa alkaen Folksam Folksam Vahinkovakuutus Oy LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 21G Voimassa 1.1.2017 alkaen SISÄLTÖ 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5.

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA

VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA Turvaa autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Vakuutusopas voimassa 1.1.2017 alkaen MetroAuto Vakuutus on vertaansa vailla oleva vakuutuskokonaisuus, mitä et muualta saa.

Lisätiedot

Fennian ajoneuvovakuutukset

Fennian ajoneuvovakuutukset Fennian ajoneuvovakuutukset Tuote-esite voimassa 15.2.2016 alkaen LIIKENNEVAKUUTUS FENNIAKASKO Fennian ajoneuvovakuutukset Fennian ajoneuvovakuutukset Sisältö Liikennevakuutus 3 ikä on moottoriajoneuvo

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme. Sisältö. Olet hankkinut uuden ajoneuvon osamaksurahoituksella.

Hyvä asiakkaamme. Sisältö. Olet hankkinut uuden ajoneuvon osamaksurahoituksella. Hyvä asiakkaamme Olet hankkinut uuden ajoneuvon osamaksurahoituksella. Tervetuloa asiakkaaksemme! Olemme keränneet sinulle osamaksusopimukseesi ja osamaksulla hankitun ajoneuvon käyttöön liittyviä hyödyllisiä

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille 2017

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille 2017 Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille 2017 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

Vakuutukset ajoneuvollesi. Tuoteseloste

Vakuutukset ajoneuvollesi. Tuoteseloste Vakuutukset ajoneuvollesi Tuoteseloste Autoturva liikennevakuutus ja kasko ajoneuvollesi Tuoteseloste voimassa 1.1.2017 alkaen. Vakuutuspalvelumme ovat aina mukanasi vahinkoapu.op.fi Vahingon sattuessa

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutus. tuoteseloste. Voimassa alkaen

Ajoneuvovakuutus. tuoteseloste. Voimassa alkaen Ajoneuvovakuutus tuoteseloste Voimassa 1.1.2017 alkaen Ajoneuvovakuutus Säästöpankin vakuutuksien ajoneuvovakuutuksella saat kattavan turvan ajoneuvollesi, sillä se sisältää sekä liikenne- että kaskovakuutuksen.

Lisätiedot

TUOTESELOSTE AJONEUVO

TUOTESELOSTE AJONEUVO TUOTESELOSTE AJONEUVO 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Ajoneuvovakuutus 5 Liikennevakuutus 6 Bonus alentaa vakuutusmaksua 7 Jos et käytä ajoneuvoasi 8 Liikennevakuutuksen korvaukset 8 Kasko

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Vakuutukset ajoneuvollesi. TUOTESELOSTE Voimassa alkaen.

Vakuutukset ajoneuvollesi. TUOTESELOSTE Voimassa alkaen. Vakuutukset ajoneuvollesi TUOTESELOSTE Voimassa 1.7.2013 alkaen. Pohjolan Autoturva liikennevakuutus ja kasko ajoneuvollesi Tuoteseloste voimassa alkaen 1.7.2013. Sisällys Liikennevakuutus korvaa toiselle

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Fennian tiivistelmä TVL:n tiedotteesta 7.5.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne

Lisätiedot

Voimassa alkaen.

Voimassa alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Ajoneuvovakuutus 5 Liikennevakuutus 6 Bonus alentaa vakuutusmaksua 7 Jos et käytä ajoneuvoasi 8 Liikennevakuutuksen korvaukset 8 POP Kasko 9

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 Sosiaali- ja terveysministeriö 7.1.2015 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Henkilöriskivakuutukset

Henkilöriskivakuutukset Henkilöriskivakuutukset Hyvää tuuria voi toivoa, mutta ei tilata. Turvaa tulevaisuutesi tänään ja nauti elämästä nyt Elämässä parasta on sen yllätyksellisyys. Kun olet varautunut huonoihin päiviin, voit

Lisätiedot

Fennian ajoneuvovakuutukset

Fennian ajoneuvovakuutukset Fennian ajoneuvovakuutukset Tuote-esite voimassa 18.5.2013 alkaen Liikennevakuutus FENNIAN HARRASTE- JA USEOAJONEUVOKASKO 1 Fennian ajoneuvovakuutukset Sisältö Liikennevakuutus ikä on moottoriajoneuvo

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Vakuutuspolitiikka 1(5) 12.10.2015 Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Vastuut ja roolit vakuuttamisessa 3 Vakuuttamisen periaatteet Savonlinnan kaupungissa 3.1 Vakuuttamisen

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö Mopokone Oyj:llä on seuraavat maksettujen korvausten tilastot koskien mopedivakuutuksia, jotka ovat voimassa kalenterivuoden kerrallaan:

Vakuutusyhtiö Mopokone Oyj:llä on seuraavat maksettujen korvausten tilastot koskien mopedivakuutuksia, jotka ovat voimassa kalenterivuoden kerrallaan: SHV Vakuutusmatematiikan sovellukset 30.11.2006 1 1. (10p) Vakuutusyhtiö Mopokone Oyj:llä on seuraavat maksettujen korvausten tilastot koskien mopedivakuutuksia, jotka ovat voimassa kalenterivuoden kerrallaan:

Lisätiedot

Fenniaturvan venevakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturvan venevakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan venevakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Sisältö Fenniaturvan venevakuutukset 3 Venevakuutuksilla vakuutettava omaisuus 3 Venevakuutusten voimassaoloalue 4 Veneen palo- ja varkausvakuutus

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki 29.6.2005 Puh. (09) 680 401 Fax (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TYÖTAPATURMA- JA LIIKENNEVAHINKOPOTILAIDEN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOERITYISEHTO 306: AUTOLIIKKEEN VAPAA- EHTOINEN TURVA

MOOTTORIAJONEUVOERITYISEHTO 306: AUTOLIIKKEEN VAPAA- EHTOINEN TURVA Moa 1 MOOTTORIAJONEUVOERITYISEHTO 306: AUTOLIIKKEEN VAPAA- EHTOINEN TURVA 1.1.2014 306.1 MYÖNTÄMISPERUSTEET Yritykselle, jonka kaupparekisteriin ilmoitettuun toimintaan kuuluu ajoneuvokauppa (= moottoriajoneuvot

Lisätiedot

Tilapäinen liikenteestä poisto ja vakuutukset

Tilapäinen liikenteestä poisto ja vakuutukset Tilapäinen liikenteestä poisto ja vakuutukset Miten hyödynnän ajokausivakuutuksessa liikennekäytöstä poistoa? Mikä on järkevin tapa pitää moottoripyörä liikenteessä ja vakuutettuna? Siirtyykö ympärivuotien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM Mustamäki Milla(STM), Ijäs Hannu(STM) JULKINEN

Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM Mustamäki Milla(STM), Ijäs Hannu(STM) JULKINEN Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM2016-00208 VAO Mustamäki Milla(STM), Ijäs Hannu(STM) 21.06.2016 JULKINEN Asia Komission liikennevakuutusdirektiivin soveltamisalan muuttamista koskeva vaikutustenarviointi

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus 1) Liikennevakuutus 2) Fenniakasko Tuote esite voimassa 1.11.2010 alkaen Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus Sisältö Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus...3 Liikennevakutus on lakisääteinen...3

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset

Aloittavan yrityksen vakuutukset Aloittavan yrityksen vakuutukset Fennia Matti-Pekka Lehtinen 20.08.2014 Sisältö Millaisiin riskeihin yritystoiminnassa on varauduttava Mitä ovat aloittavan yrittäjän vakuutukset Lakisääteiset eli pakolliset

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUKSEN KORVAUKSET AJONEUVO- RYHMITTÄIN VAKUUTUSVUOTTA KOHTI VUOSINA KESKIMÄÄRIN vs. HENKILÖAUTOT, YKS.

LIIKENNEVAKUUTUKSEN KORVAUKSET AJONEUVO- RYHMITTÄIN VAKUUTUSVUOTTA KOHTI VUOSINA KESKIMÄÄRIN vs. HENKILÖAUTOT, YKS. Aktuaarijaosto 6.8.213 LIIKENNEVAKUUTUKSEN RISKITUTKIMUS VUODELLE 214 LIIKENNEVAKUUTUKSEN KORVAUKSET AJONEUVO- RYHMITTÄIN VAKUUTUSVUOTTA KOHTI VUOSINA 28-212 KESKIMÄÄRIN vs. HENKILÖAUTOT, YKS.KÄYTTÖ KORVAUKSET

Lisätiedot

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki LähiTapiola Pohjoinen Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki 14.2.2015 23.2.2015 LÄHITAPIOLA LYHYESTI LähiTapiola-ryhmä on täyden palvelun finanssitalo. Tarjoamme palveluita henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Novum Oy Y-tunnus Pakkahuoneenkatu 12 B, 2.krs. puh Oulu

Novum Oy Y-tunnus Pakkahuoneenkatu 12 B, 2.krs. puh Oulu Sivu 1 / 8 Tarjousvertailu Julkisyhteisö: Sipoon kunta OSATARJOUS 1 Fennia, Protector, Folksam ja Pohjantähti eivät jättäneet tarjousta. LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS tarjouspyyntöjen tilastovuodet 2010

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutetut 3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 4 Korvattavat

Lisätiedot

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Sisältö Hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset 3 Voit

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA Liikennevakuutusehdot Ajoneuvovakuutusehdot Pohjantähden yleiset sopimusehdot

POHJANTÄHTITURVA Liikennevakuutusehdot Ajoneuvovakuutusehdot Pohjantähden yleiset sopimusehdot POHJANTÄHTITURVA Liikennevakuutusehdot 1.1.2017 Ajoneuvovakuutusehdot 1.7.2014 Pohjantähden yleiset sopimusehdot 1.7.2016 SISÄLLYSLUETTELO LI501 LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Venevakuutusehdot EHTO VEN 400.10, voimassa 1.1.2015 alkaen

Venevakuutusehdot EHTO VEN 400.10, voimassa 1.1.2015 alkaen Venevakuutusehdot EHTO VEN 400.10, voimassa 1.1.2015 alkaen Venevakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. SISÄLTÖ Vakuutusehdoissa käytettyjä

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Sisältö Koiran ja kissan sairaus- ja tapaturmavakuutukset 3 Voit valita lemmikillesi

Lisätiedot

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus*

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus* Ryhmäsampo Primus vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen Edullista henkilöturvaa yhteistyöjärjestöjemme jäsenille. if.fi 010 19 19 19 Suomen edullisin henkivakuutus* * Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn

Lisätiedot

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.19, voimassa 1.1.2016

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.19, voimassa 1.1.2016 EHTO AUT 640.19, voimassa 1.1.2016 Kaskovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. ERÄITÄ KASKOVAKUUTUKSEN YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ... 1 1 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin.

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin. VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, YLEINEN OSA 15.4.2016 Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta johonkin

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset Voimassa 1.10.2012 alkaen Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa INFRA ry:n jäsenyrityksille tyypillisistä vastuuvahinkoriskeistä ja niihin varautumisesta vastuuvakuutuksilla.

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2015 alkaen.

Voimassa 1.3.2015 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutus turvalliseen veneilyyn 5 Mitä venevakuutus turvaa? 6 Vakuutus juuri sinulle 7 Venevakuutuksen voimassaolo 8 Veneesi vakuutusmäärä 10

Lisätiedot

Fennian edut FYSI ry:n jäsenille. Edut voimassa alkaen

Fennian edut FYSI ry:n jäsenille. Edut voimassa alkaen Fennian edut FYSI ry:n jäsenille Edut voimassa 1.1.2014 alkaen Fennian edut FYSI ry:n jäsenille Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on neuvotellut vakuutusedut jäsenilleen Fennia-konsernin

Lisätiedot

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Sisältö Metsäsi turvaksi Fenniaturvan metsävakuutukset 3 Valitse metsävakuutus tarpeesi mukaan 3 Metsävakuutuksella

Lisätiedot

LOKALTAPIOLA LÄHITAPIOLA. Myyntipäällikkö/Försäljningschef Kaj Guseff

LOKALTAPIOLA LÄHITAPIOLA. Myyntipäällikkö/Försäljningschef Kaj Guseff LOKALTAPIOLA LÄHITAPIOLA Myyntipäällikkö/Försäljningschef Kaj Guseff LokalTapiola Sydkusten- LähiTapiola Etelärannikko Toiminta-alueena Turunmaa, Länsi-Uusimaa ja Ahvenanmaa. Reilut 20 000 asiakasta, 30

Lisätiedot

VENEVAKUUTUS Vakuutusehdot

VENEVAKUUTUS Vakuutusehdot VENEVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSEHDOISSA KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMÄT ESINEVAKUUTUS 1 Vakuutuksen sisältö 2 Vakuutuksen tarkoitus 3 Vakuutuksen kohde

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEVAKUUTUS 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 6 3 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 6 4 VAKUUTUSSOPIMUS

Lisätiedot

Fenniakaskon vakuutusehdot

Fenniakaskon vakuutusehdot Fenniakaskon vakuutusehdot Voimassa 12.9.2013 alkaen SISÄLLYS 1. FENNIAKASKON SISÄLTÖ... 3 2. VOIMASSAOLOALUE... 4 3. ESINEOSAN VAKUUTUSTEN KOHTEET... 4 3.1 Henkilö- ja pakettiauto, moottoripyörä, mopo,

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

mittaturvan venevakuutukset

mittaturvan venevakuutukset mittaturvan venevakuutukset Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 131 1 9.11 SISÄLLYSLUETTELO mittaturvan venevakuutukset...3 10 Yleistä...3 11 vakuutuksen kohde...3 12 vakuutuksien voimassaolo...3

Lisätiedot

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Fenniaturvan aikuisten henkilövakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Sisältö Sinun ja perheesi turvaksi Fenniaturvan tapaturmavakuutus, aikuisen sairausturvavakuutus ja leikkausturvavakuutus

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen.

Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. Venevakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. Vakuutukset verkossa Verkkopalvelussamme voit ostaa vakuutuksia hakea korvausta tehdä muutoksia vakuutuksiisi lukea ja säilyttää vakuutusasiakirjasi.

Lisätiedot

Kartano. Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?)

Kartano. Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?) Huikon 1 Kartano Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?) 2 Huikon Kartano Matkailualan yritykseksi vuonna 2010 Kohderyhmänä erilaiset ryhmät Majoituspaikkoja 50 Kartano, Sinivilla, liiteri,

Lisätiedot