Liikenne- ja kaskovakuutusten hintavertailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenne- ja kaskovakuutusten hintavertailu"

Transkriptio

1 Liikenne- ja kaskovakuutusten hintavertailu Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Saara Järvelä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

2 Liikenne- ja kaskovakuutusten hintavertailu 1 Sisällys 2 Johdanto Liikenne- ja kaskovakuutusmaksuun vaikuttavia tekijöitä Mikä on järjestelmä? Liikennevakuutuksen ten määräytymien Bonusasetus Bonusten kertyminen Bonusten siirto Vahingon vaikutus bonukseen Liikennevakuutusmaksun laiminlyönnin seuraukset Liikennevakuutuksen taulukko Kaskovakuutuksen ten määräytyminen Kaskovakuutuksen laiminlyönnin seuraukset Kaskovakuutusten taulukko Hintavertailutaulukot... 7 Liikenne- ja kaskovakuutuksen hintavertailu FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Lisätietoja: FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta p , 2 Johdanto Liikenne- ja kaskovakuutusten hintavertailu kokoaa yhteen lakisääteisen pakollisen liikennevakuutuksen ja vapaaehtoisen autovakuutuksen eli kaskon hinnoittelun eri vakuutusyhtiöissä. Vertailussa on perustietoa myös järjestelmien perusteista sekä neljän eri henkilöauton vakuutusten hintavertailu. Vertailussa ovat mukana Suomessa toimivat vakuutusyhtiöt, jotka myöntävät sekä lakisääteisiä liikennevakuutuksia että vapaaehtoisia kaskovakuutuksia. Pakollisesta liikennevakuutuksesta on säädetty liikennevakuutuslaissa. Liikennevakuutus on pakollinen jokaisella moottoriajoneuvolle, jos laissa ei toisin mainita. Liikennevakuutuksesta korvataan ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilövahinko tai toiselle aiheutunut omaisuusvahinko. Liikennevakuutuksesta ei koskaan korvata liikennevahingon aiheuttaneen ajoneuvon vaurioita. Jos haluat siis vakuuttaa autosi tällaisten vahinkojen sekä muiden mahdollisesti yllättävien ja ikävien tilanteiden (esimerkiksi varkauden) varalta, sinun tulee hankkia autoosi vapaaehtoinen autovakuutus eli kasko. Vapaaehtoisten autovakuutuksien (kaskojen) hinnat ja sisältö, eli vakuutuksesta korvattavat vahingot ja vakuutusehdot, vaihtelevat yhtiöittäin. Samalla yhtiöllä voi olla erilaisia kaskovakuutuksia, joista laajimmat korvaavat hyvin erilaisia autolle sattuvia vahinkoja. Suppeammat osakaskot korvaavat esimerkiksi vain palo-, hirvi- ja varkausvahingon, eikä niihin normaalisti liity alennusta. Bonusalennus koskee tavallisesti vain kaskovakuutuksia, joista voidaan korvata vakuutetulle autolle sattuneet kolarivahingot. Tässä vertailussa vertaillaan sellaisten vakuutusten hintoja, joihin liittyy alennus. Vertailussa ei ole mukana sellaisia kaskovakuutuksia, joita myönnetään esimerkiksi vain tietyn merkkisille autoille tai tiettyjen yhdistysten jäsenille. Osa yhtiöistä myöntää esimerkiksi ammattiliittojen jäsenille vakuutuksia tavallista edullisempaan hintaan. Vakuutusten hintoja vertaillessa kannattaa siis tarkistaa, onko itse jonkun yhdistyksen jäsenenä oikeutettu tällaiseen erikoisalennukseen. Vakuutusyhtiöt eivät yleensä myönnä autolle pelkkää kaskovakuutusta, vaan edellyttävät että kyseisen auton liikennevakuutus on samasta yhtiöstä. Edullisinta kaskovakuutusta etsiessä kannattaa siis kaskovakuutuksen hinnan ja vakuutusturvan laajuuden lisäksi kiinnittää huomiota myös liikennevakuutuksen hintoihin. 1

3 Vertailussa käytetyt tiedot hinnoista ja vakuutusten sisällöistä on saatu vakuutusyhtiöltä. Vertailun tiedot ovat antaneet ja tarkastaneet seuraavat yhtiöiden edustajat: Tero Pänttönen (Fennia), Peter Ainamo (Folksam), Peter Roselius (If), Eeva Koskela (LähiTapiola), Niina Viitanen (Pohjantähti), Erkka Ansala (Suomen Vahinkovakuutus), Teuvo Kaipainen (Pohjola) ja Marja Räsänen (Turva) 3 Liikenne- ja kaskovakuutusmaksuun vaikuttavia tekijöitä Vakuutusmaksuun sisältyvät mm. riskimaksu, vakuutusyhtiön liikekulut ja vakuutusmaksuverot. Hinnan määrittävät tekijät saattavat vaihdella yhtiöittäin. Alla on lueteltu seikkoja, jotka yleensä vaikuttavat auto- ja liikennevakuutusmaksuun. Kohdat 1 ja 2 vaikuttavat vakuutuksen arvioituun vahinkoriskiin eli riskimaksuun. Vahinkohistoria taas vaikuttaa suoraan vakuutuksen bonukseen, joka kuvaa jäljempänä selitettävällä tavalla juuri kyseisen vakuutuksenottajan vahinkoriskiä aikaisempien vahinkojen perusteella. Kohta 4 taas liittyy vakuutussopimuksen hallinnointikuluihin. 1. Ajoneuvon ominaisuudet - käyttöönottovuosi - merkki ja malli - moottori (esim. teho, sylinteritilavuus, käytettävä polttoaine) - omapaino - korityyppi 2. Ajoneuvon haltija - ikä - asuinpaikka (yleensä postinumeron mukaan) 3. Vahinkohistoria 4. Vakuutussopimukseen liittyvät tekijät - omavastuu - laskutustapa ja -väli - erikois- ja keskittämisalennukset 4 Mikä on järjestelmä? Bonusjärjestelmällä tarkoitetaan vakuutusmaksuun vaikuttavaa vakuutuskohtaista alennusprosenttia, joka määräytyy vakuutuksenottajan aikaisemman vahinkohistorian perusteella. Sekä liikenne- että kaskovakuutusten järjestelmien perusperiaate on, että prosenttia nostavat vahingottomat vuodet ja vastaavasti laskevat sattuneet vahingot. Mitä korkeampi on vakuutuksen luokka, sitä suurempi on alennusprosenttisi ja vakuutusmaksusi pienempi. 5 Liikennevakuutuksen ten määräytymien 5.1 Bonusasetus Liikennevakuutusten järjestelmän puitteet määräytyvät sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2002 antaman ns. asetuksen perusteella. Asetuksen mukaan yhtiöillä tulee olla liikennevakuutuksille luokkataulukko tai sitä vastaava säännöstö, josta ilmenee vahingottomien vuosien vaikutus asiakkaan liikennevakuutusmaksuun. Asetus ei tarkkaan määrittele sitä, millainen yhtiön järjestelmän tulee olla, ja siksi myös liikennevakuutusten järjestelmissä on vakuutusyhtiökohtaisia eroja. Jos vakuutuksenottajana on yritys, ei vakuutukseen tarvitse välttämättä soveltaa järjestelmää. Tällöin yhtiö voi myöntää alennuksia liikennevakuutukseen hieman vapaammin, mutta sen on tällöinkin pystyttävä tarvittaessa osoittamaan vakuutusmaksun ja riskin vastaavuus sekä vahinkohistorian vaikutus maksuun. 5.2 Bonusten kertyminen Liikennevakuutuksen taulukossa (luku 7) on kuvattu liikennevakuutuksia myöntävien yhtiöiden järjestelmiä. Vaikka eri vakuutusyhtiöiden autojen liikennevakuutusten järjestelmät ovat pääpiirteis- 2

4 sään hyvin samankaltaisia, asiakkaan kannattaa liikennevakuutuksia vertailleessaan kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin: 1. Pääsääntöisesti vahingoton vakuutuskausi nostaa ta 5 prosenttiyksikköä, mutta sattuneiden vahinkojen vaikutus bonukseen vaihtelee kertymästä ja yhtiöstä riippuen 5 ja 20 prosenttiyksikön välillä. 2. Jotta asiakkaan vakuutus siirtyy ylempään luokkaan ja alennusprosentti nousee, vakuutuksen tulee olla voimassa tietyn määrän päiviä vuoden aikana. Tarvittavien voimassaolopäivien määrä vaihtelee yhtiöittäin. Myös liikennevakuutuksen maksimibonuksissa ja pitkään ylimmässä luokassa pysyneille kuljettajille myöntämissä erityiseduissa on eroja. 3. Joillakin yhtiöillä on käytössään myös niin kutsuttu turva, joka tarkoittaa, että pitkään vahingotta ajaneen kuljettajan ei välttämättä laske yhden sattuneen vahingon takia. 5.3 Bonusten siirto Sosiaali- ja terveysministeriön asetus säätelee myös asiakkaan vakuutuksen luokan määrittävän vahinkohistorian siirtoa. Nykyisin liikennevakuutuksen vahinkohistoria voidaan siirtää ainoastaan saman vakuutuksenottajan tai hänen puolisonsa ajoneuvo- ja käyttöluokaltaan samanlaisen ajoneuvon vakuutukseen. Toisin sanottuna henkilöauton vahinkohistoriaa ei voida siirtää esimerkiksi moottoripyörään, eivätkä vanhemmat voi siirtää omaa vahinkohistoriaansa lapsilleen. Myös yritykset ovat omia oikeushenkilöitään, joten yrittäjä ei voi siirtää y-tunnuksella ollutta vahinkohistoriaa itselleen tai henkilökohtaisia bonuksiaan yritykselle. Vahinkohistoriaa ei voida myöskään monistaa, eli jos asiakas hankkii vanhan autonsa rinnalle toisen auton, hänen on valittava, kumman auton vakuutukseen hän haluaa alennuksen. 5.4 Vahingon vaikutus bonukseen Liikennevakuutuksesta maksettavat korvaukset pääsääntöisesti alentavat vakuutuksen prosenttia. Bonuksen alenemista eri yhtiöissä on kuvattu tarkemmin liikennevakuutuksen taulukossa (ks. luku 7). Bonus alenee yleensä aina, vaikka vakuutuksenottaja ei olisi itse ollutkaan auton kuljettajana. Jos siis lainaat autoasi vaikka ystävällesi, joka ajaa sillä kolarin, johon hän on syyllinen, korvaus maksetaan sinun autosi liikennevakuutuksesta ja vakuutuksesi alenee. Liikennevahingon perusteella liikennevakuutuksesta maksettujen korvausten määrä ei vaikuta siihen, kuinka paljon asiakkaan laskee. Halutessaan asiakas voi välttää bonuksen alenemisen maksamalla vakuutusyhtiölleen takaisin liikennevakuutuksesta korvatun summan. Mikäli korvattu summa on pieni, tämä vaihtoehto saattaa olla asiakkaan kannalta edullisin. 6 Liikennevakuutusmaksun laiminlyönnin seuraukset Liikennevakuutuksen maksaminen ajallaan on tärkeää, sillä liikennevakuutusmaksu on lain nojalla suoraan ulosmitattavissa ilman oikeuden erillistä päätöstä. Koska liikennevakuutus on laissa säädetty pakolliseksi, tulee ajoneuvon omistajan tai haltijan huolehtia siitä, että ajoneuvo on vakuutettu. Muussa tapauksessa hän joutuu maksamaan liikennevakuutuskeskukselle hyvikemaksun, joka on moninkertainen liikennevakuutusmaksuun verrattuna. 3

5 7 Liikennevakuutuksen taulukko Lähtö Maksimi- Bonusturva Bonuksen kasvu vuodessa Bonuksen lasku vahingon johdosta Fennia 0 % 70 % Ei 5 % tavallisesti, mutta ensimmäisen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen 10 % 120 vrk vakuutuskauden aikana) Folksam 0 % 75 % (Kun asiakas on ajanut vähintään 10 vuotta 70 %:n bonuksilla, nousee 75 %:in) Kun on 75 %, sattunut vahinko laskee sitä vain 5 % 5 % tavallisesti, mutta ensimmäisen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen 10 % 6 kk vuoden aikana) If 0 % 75 % (Kun asiakas on ajanut vähintään 4 vuotta 70 %:n bonuksilla, nousee 75 %:in) Kun on 75 %, ensimmäinen sattunut vahinko ei alenna sitä 5 % 140 vrk vakuutuskauden aikana) LähiTapiola 0 % 70 % Kun ollut 70 % vähintään 3 vuotta, ensimmäinen sattunut vahinko ei alenna sitä 5 % tavallisesti, mutta ensimmäisen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen 10 % 120 vrk vuoden aikana) 15 Pohjantähti 70 % Kun ollut 70 % vähintään 2 vuotta, ensimmäinen sattunut vahinko ei alenna sitä Voimassaoloajasta riippuen Koko vuosi: 5 % 3 kk: 2 % 6 kk: 3 % 9 kk: 4 % % POP Vakuutus, Säästöpankin vakuutukset (palvelun tuottaa Suomen Vahinkovakuutus) 70 % Ei 5-10 % 120 vrk vakuutuskauden aikana) Pohjola 0 % 70 % EI 5 % tavallisesti, mutta ensimmäisen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen 10 % 120 vrk vuoden aikana) Turva 0 % 70 % Kun ollut 70 % vähintään 3 vuotta, ensimmäinen sattunut vahinko ei alenna sitä 5 % tavallisesti, mutta ensimmäisen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen 10 % 120 vrk vuoden aikana) 15-4

6 8 Kaskovakuutuksen ten määräytyminen Kaskovakuutusten järjestelmiä on kuvattu luvun 10 taulukossa. Kaskovakuutusten järjestelmissä on vakuutusyhtiökohtaisia eroja ja huomiota kannattaa kiinnittää ainakin seuraaviin seikkoihin: 1. Summa, josta lasketaan, vaihtelee eri yhtiöissä. Joillakin yhtiöllä alennus vaikuttaa koko kaskovakuutusmaksuun, ja toisilla yhtiöllä alennus vaikuttaa vain johonkin kaskovakuutusmaksun osaan. 2. Pääsääntöisesti vahingoton vakuutuskausi nostaa ta 10 prosenttiyksikköä ja sattunut vahinko laskee sitä 20 prosenttiyksikköä. Jotta asiakkaan vakuutus siirtyy ylempään luokkaan ja alennusprosentti nousee, vakuutuksen tulee olla voimassa tietyn määrän päiviä vuoden aikana. Tarvittavien voimassaolopäivien määrä vaihtelee yhtiöittäin. 3. Maksimibonuksissa ja pitkään ylimmässä luokassa pysyneille kuljettajille myöntämissä erityiseduissa on eroja. Joillakin yhtiöllä on käytössään esimerkiksi niin kutsuttu turva, joka tarkoittaa, että pitkään vahingotta ajaneen kuljettajan ei laske yhden sattuneen vahingon takia. Kaskovakuutuksen alenee yleensä silloin, kun korvaus maksetaan auton ns. kolarivakuutuksesta. Vakuutuksen käyttäminen voi alentaa ta, vaikka vahinko ei olisikaan vakuutuksenottajan vika. Jos esimerkiksi tuntemattomaksi jäänyt ajoneuvo kolhii autoa parkkipaikalla ja auton kolarivakuutusta käytetään korjauskulujen maksuun, alenee. Vakuutuksenottajan lisäksi myös muiden kuljettajien aiheuttamat vahingot voivat alentaa ta. Jos siis lainaat autoasi jollekin muulle, joka kolhii sitä, alenee vakuutuksesi prosentti, jos kolhujen korjaaminen korvataan sinun vakuutuksestasi. 9 Kaskovakuutuksen laiminlyönnin seuraukset Kaskovakuutus, kuten kaikki muutkin vakuutukset, tulee aina maksaa ajallaan. Vakuutusmaksun laiminlyönti saattaa johtaa vakuutusturvan katkeamiseen ja vakuutusmaksun siirtämiseen perintätoimistolle tai ulosottoon. Autovakuutukset voivat olla myös suoraan ulosottokelpoisia ilman oikeuden päätöstä liikennevakuutusmaksujen tapaan. Tällainen vakuutus ei katkea, vaan on aina voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jolta maksu on jäänyt saamatta. 5

7 10 Kaskovakuutusten taulukko Lähtö Maksimi Bonusturva Bonuksen kasvu vuodessa Bonuksen lasku vahingon johdosta Mistä lasketaan Fennia 70 % 70 % Ei 10 % (kun vakuutus voimassa min 120 vrk vakuutuskauden aikana) Folksam Superkasko 70 % Peruskasko 60 % Superkaskossa 70 % Peruskaskossa 60 % Ei 10 % (kun vakuutus voimassa min 180 vrk vakuutuskauden aikana) If 70 % 70 % Ei 10 % (kun törmäysturva voimassa min. 140 vrk LähiTapiola 70 % 70 % Ensimmäinen vahinko ei alenna Loisto- eikä Laajakaskon ta, kun ajettu 3 vuotta ilman kolarivahinkoja 10 % (kun ajoneuvo on ollut liikenteessä min. 120 vrk vakuutuskauden aikana ) (kun korvaus maksetaan kolarivakuutuksesta) (kun korvaus maksetaan törmäysturvasta) (kun korvaus maksetaan kolarointiturvasta) (kun korvaus maksetaan kolarivakuutuksesta) Kolarivakuutuksen maksusta Kaskon perusmaksusta Törmäysturvan maksusta Kolarointiturvan maksusta Pohjantähti 70 % 70 % Ensimmäinen vahinko ei alenna ta, kun 70 % bonuksilla ajettu vähintään 2 vuotta Voimassaoloajasta riippuen Koko vuosi: 10 % 3 kk: 3 % 6 kk: 6 % 9 kk: 9 %. (kun korvaus maksetaan törmäysriskistä) Törmäysriskin maksusta POP Vakuutus, Säästöpankin vakuutukset (palvelun tuottaa Suomen Vahinkovakuutus) Pohjola 60 % (jos 0-25 % liikennevakuutuksessa) 70 % (jos yli 25 % liikennevakuutuksessa) 70 % 70 % Ei 10 % (kun ajoneuvo ollut käytössä min. 150 vrk vuoden aikana) 70 % Bonus alenee vain 10 % ensimmäisestä vahingosta, kun ollut 70 % vähintään 5 peräkkäistä vuotta Pohjolassa Turva 70 % 70 % Ensimmäinen vahinko ei alenna Liittokaskon ja jälkeen alkaneen Turvakaskon ta kun ajettu 3 vuotta ilman kolarivahinkoja 10 % (kun ajoneuvo on ollut liikenteessä min. 120 vrk vakuutuskauden aikana ) 10 % (Jos auto ollut liikenteessä min. 180 vrk) (kun korvaus maksetaan kolariturvasta) (kun korvaus maksetaan kolariturvasta) (kun korvaus maksetaan kolarointiturvasta) Kaskon perusmaksusta Kolarointiturvan maksusta Kolarointiturvan maksusta 6

8 11 Hintavertailussa käytettyjen vakuutusten sisältö Seuraavissa taulukoissa on vertailtu vakuutusyhtiöiden hintoja vapaaehtoisille kaskovakuutuksille ja lakisääteisille liikennevakuutuksille. Hintatiedot perustuvat vakuutusyhtiöiltä saatuihin esimerkkiajoneuvoille ja kuljettajille laskettuihin hintoihin. Hinnat on laskettu olettaen, että asiakkaalla ei ole erikois- tai keskittämisalennuksia eikä muita vakuutuksia yhtiössä kuin kasko- ja liikennevakuutukset. Hintoja vertaillessa vakuutuksen sisältöön kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä vakuutusten sisällössä voi olla yhtiöiden välillä huomattavia eroja. Sisällölliset erot selittävät myös osan hintojen eroista. Esimerkkien 1 ja 2 kohdalla (Nissan Qashqai ja Skoda Fabia) on vertailtu vakuutusyhtiöiden kaikille asiakkaille myönnettäviä laajimpia mahdollisia kaskovakuutuksia. Yhtiöiden vertailussa käytetyt laajimpien kaskovakuutusten hinnat sisältävät seuraavat vakuutusturvat: 1. Fennia Premiumkasko: kolari, hirvi, ilkivalta, palo, varkaus, autopalvelu, oikeusturva, lasi, keskeytys, lunastusturva, vuokra-autovakuutus, eläinvahinko, luonnonilmiö ja pysäköinti 2. Folksam Superkasko: hirvitörmäys, palo, varkaus, oikeusapu, autopalvelu, ojaan ajo, ilkivalta, törmäys, lasivakuutus, keskeytys ja laajennettu lunastusturva 3. If Huippukasko: jatkuvuus, pysäköinti, lasi, lunas, eläin, törmäys, autopalveluplus, lemmikki, varkaus, ilkivalta, hirvi, palo, vastuuturva ulkomaille, oikeusturva 4. LähiTapiola Loistokasko: laaja sijaisautovakuutus, eläintörmäys, lasi, lunastusetu, turva, kolarointi, luonnonilmiö, hirvi, palo, varkaus, ilkivalta, ulkomaan vastuuvakuutus, oikeusturva, autopalvelu ja kuluturva 5. Pohjantähti: törmäys, luonnonilmiö, eläin, ilkivalta, varkaus, palo, autopalvelu, oikeusturva, lasi ja keskeytys 6. Pop ja SP XL-turva: palo, varkaus, ilkivalta, vastuu, hinaus, eläintörmäys, oikeusturva, kolari, lasi, luonnonilmiö, rahoitus, lunastus, parkki, matkan jatkuminen ja rengas 7. Pohjola Superkasko: kolarointi, hirvi, palo, varkaus, oikeus, ulkomaan vastuu, ilkivalta, autopalvelu, pysäköinti, lasi, keskeytys ja superlunastus 8. Turva Turvakasko: lasi, lunastusetu, etu, kolarointi, luonnonilmiö, hirvi, palo, varkaus, ilkivalta, vastuuvakuutus, oikeusturva, autopalvelu Esimerkkien 3 ja 4 kohdalla (Toyota Avensis ja BMW 316) vertaillaan hiukan suppeampia ns. peruskaskoja, jotka kuitenkin kaikki sisältävät kolariturvan. Vertailtavat vakuutukset sisältävät seuraavat turvat: 9. Fennia: kolari, hirvi, ilkivalta, palo, varkaus, autopalvelu ja oikeusturva 10. Folksam: hirvitörmäys, palo, varkaus, oikeusapu, autopalvelu, ojaanajo, ilkivalta ja törmäys 11. If Etukasko: törmäys, autopalveluplus, lemmikki, varkaus, ilkivalta, hirvi, palo, vastuuturva ulkomaille, oikeusturva, liikennevakuutus 12. LähiTapiola Peruskasko: kolarointi, luonnonilmiö, hirvi, palo, varkaus, ilkivalta, ulkomaan vastuuvakuutus, oikeusturva, autopalvelu, kuluturva 13. Pohjantähti: törmäys, luonnonilmiö, eläin, ilkivalta, varkaus, palo, autopalvelu ja oikeusturva 14. Pop ja SP L-turva: palo, varkaus, ilkivalta, vastuu, hinaus, eläintörmäys, oikeusturva, kolari, lasi, luonnonilmiö, rahoitus, 15. Pohjola Kevytkasko: kolarointi, hirvi, palo, varkaus, oikeus, ulkomaan vastuu, ilkivalta ja autopalvelu. 16. Turva Peruskasko: kolarointi, luonnonilmiö, hirvi, palo, varkaus, ilkivalta, vastuuvakuutus, oikeusturva, autopalvelu Eri vakuutusyhtiöt saattavat käyttää käytännössä samasta turvasta eri nimeä tai samaa nimeä erilaisista turvista. Esimerkiksi törmäys- ja kolariturva tarkoittavat käytännössä samaa asiaa. Tutustu siis aina yhtiön omiin esitteisiin ja vakuutusehtoihin valitessasi kaskovakuutusta. Vakuutusturvien lisäksi vakuutuksen hintaan vaikuttaa myös omavastuu eli se summa, josta vakuutuksenottaja joutuu itse vahingon sattuessa vastaamaan. Vakuutus korvaa siis vain ne vahingot, jotka ylittävät vakuutuksen omavastuuosuuden. Omavastuu saattaa vaihdella sen mukaan, mistä vakuutuksen sisältämästä turvasta korvaus maksetaan. Taulukkoon on merkitty yhtiön kohdalle vertailussa käytettävän vakuutuksen kolariturvan omavastuu. Lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvattavat vahingot on määrätty liikennevakuutuslaissa. Tästä johtuen liikennevakuutuksen sisältö on kaikissa yhtiöissä sama. 7

9 12 Hintavertailutaulukot 1. Ajoneuvo: Nissan Qashqai, 1,6dCi Tekna 4WD 6M/T Driver Asst Alcantara Premie, Vuosimalli: 2014, Teho: 96 kw / 131 Hv, Omamassa: 1661kg. Kuljettaja: 59 vuotta, Oulu Vakuutusyhtiö Vapaaehtoinen autovakuutus, laajin kasko Lakisääteinen liikennevakuutus Lähtö Korkein Bonus 0 % Lähtö- Korkein Bonus 0 % Fennia 930,05 Folksam 544,22 If 747,10 LähiTapiola 611 Pohjantähti 488 Pop ja SP 577,47 930,05 544,22 747, , , , , ,30 803, () 1924,88 561,58 () 246, , ,59 822,32 659,30 803, ,97 Pohjola 787 Turva 470, , , , , ,17 822,32 2. Ajoneuvo: Skoda Fabia 1,2 TSI 85 Style (MY13) Vuosimalli: 2013, Teho: 63 kw / 86 Hv, Omamassa: 1116 kg. Kuljettaja: 40 vuotta, Helsinki Vakuutusyhtiö Vapaaehtoinen autovakuutus, laajin kasko Lakisääteinen liikennevakuutus Lähtö Korkein Bonus 0 % Lähtö- Korkein Bonus 0 % Fennia 816,09 Folksam 391 If 678,17 LähiTapiola 479 Pohjantähti 500 Pop ja SP 711,97 816, , , , ,6 1543, , , () 2373,25 510,53 () 226, , ,45 754, , ,16 Pohjola 690 Turva 359, , , , , ,8 8

10 3. Ajoneuvo: Toyota Avensis 1,8VVT-i Linea Sol Technical, Vuosimalli: 2008, Teho: 95 kw / 129 Hv, Omamassa: 1355 kg. Kuljettaja: 30 vuotta, Espoo Vakuutusyhtiö Vapaaehtoinen autovakuutus, laaja peruskasko Lakisääteinen liikennevakuutus Lähtö Korkein Bonus 0 % Lähtö- Korkein Bonus 0 % Fennia 525,72 Folksam 393 If 681,52 LähiTapiola 500 Pohjantähti 455 Pop ja SP 510,42 525, , , ,10 982,5 1932, , () 1701,40 490,58 () 223,28 744, , , , ,22 Pohjola 438 Turva 445, , , , , ,88 744,28 4. Ajoneuvo: BMW i Sport 4d (E46), Vuosimalli: 2004, Teho: 85 kw / 116 Hv, Omamassa: 1360 kg. Kuljettaja: 19 vuotta, Lievestuore Vakuutusyhtiö Vapaaehtoinen autovakuutus, laaja peruskasko Lakisääteinen liikennevakuutus Lähtö Korkein Bonus 0 % Lähtö- Korkein Bonus 0 % Fennia 639,48 Folksam 547 If 1563,01 LähiTapiola 827 Pohjantähti 453 Pop ja SP 872,95 639, , , , ,5 4549, , , () 2909, () 352, , , , , ,40 Pohjola 645 Turva 773, , , , , ,07 9

11 10

12 Liikenne- ja kaskovakuutusten hintavertailu FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu HELSINKI p

Perus- ja vertailutietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista

Perus- ja vertailutietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi Perus- ja vertailutietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista Leena Snellman, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 28.10.2010

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.6.2012 alkaen O71.124_Toyota_vakuutuksen_tuoteseloste.indd 1 11.2.2013 12.04 Sisältö 1.

Lisätiedot

TUOTESELOSTE AJONEUVO

TUOTESELOSTE AJONEUVO TUOTESELOSTE AJONEUVO 1 Voimassa 1.4.2013 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Ajoneuvovakuutus 5 Liikennevakuutus 6 Bonus alentaa vakuutusmaksua 7 Jos et käytä ajoneuvoasi 8 Liikennevakuutuksen korvaukset 8 Kasko

Lisätiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Vakuutus vertaansa vailla.

Vakuutus vertaansa vailla. Vakuutusopas. Voimassa 8.3.2010 alkaen. VAKUUTUS Vakuutus vertaansa vailla. Ainutlaatuisella MetroAuto Vakuutuksella saat vertaansa vailla olevan turvan autollesi. Vakuutuksen saat yksityishenkilönä helposti

Lisätiedot

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus 1 (14) Voimassa 1.11.2009 alkaen Vakuutuksenantaja on Tryg, asiamiehenä toimii Nordea Pankki, joka myy vakuutuksia. Tryg on Pohjoismaiden toiseksi suurin vahinkovakuuttaja

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS Vakuutusopas voimassa 15.11.201 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 Liikennevakuutus 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa?

Lisätiedot

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF AJONEUVOVAKUUTUS Sisällys Perusasiat, jotka on hyvä tietää........... 3 Valitse ajoneuvollesi paras turva...

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille 1 Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen. Sisällysluettelo LIIKENNE- JA AUTOVAKUUTUKSET

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Opel Vakuutus

Ainutlaatuinen Opel Vakuutus Ainutlaatuinen Opel Vakuutus Vakuutusopas voimassa 1.7.2012 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa? 8 Miten kaskon hinta

Lisätiedot

Kattava Vaihto+ Vakuutus

Kattava Vaihto+ Vakuutus Kattava Vaihto+ Vakuutus Vakuutusopas voimassa 1.1.2012 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa? 8 Miten kaskon hinta

Lisätiedot

TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS

TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS Vakuutusopas voimassa 15.11.201 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 Liikennevakuutus 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa?

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

Vapaaehtoisten autovakuutusten voimassaolo ulkomailla Teksti Hanna Salo, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011

Vapaaehtoisten autovakuutusten voimassaolo ulkomailla Teksti Hanna Salo, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 1 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 Vapaaehtoisten autovakuutusten voimassaolo ulkomailla Teksti Hanna Salo, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen.

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Vakuutuksenantajana on If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Volvia auto- ja liikennevakuutukset myöntää If Vahinkovakuutus Oyj,

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. SISÄLLYS Missä Autoturvan vakuutukset ovat voimassa?...4 Liikennevakuutus korvaa toiselle aiheutetut

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

STARTTI VOLVIA VAKUUTUS ON VOLVON OMA VAKUUTUS. alk.180 Vain jälleenmyyjältäsi VAKUUTUSTARJOUS VAIN VOLVO-JÄLLEENMYYJÄLTÄSI

STARTTI VOLVIA VAKUUTUS ON VOLVON OMA VAKUUTUS. alk.180 Vain jälleenmyyjältäsi VAKUUTUSTARJOUS VAIN VOLVO-JÄLLEENMYYJÄLTÄSI Asiakaspalvelu: Volvia Vakuutus Puh. 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA VAKUUTUS ON VOLVON OMA VAKUUTUS. Vakuutuksenantaja: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, Y-tunnus 1602149-8.

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEVAKUUTUS 1 Vakuutusehtojen soveltamisala 6 2 Vakuutuksen voimassaoloalue 6 3 Vakuutuksen sisältö 6 4 Vakuutussopimus

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen

POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTI PALVELUKSESSASI Pohjantähti on paikallisesti palveleva, valtakunnallinen keskinäinen vakuutusyhtiö. Olemme jo vuodesta

Lisätiedot

Vakuutukset ajoneuvollesi. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen.

Vakuutukset ajoneuvollesi. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen. Vakuutukset ajoneuvollesi TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen. Pohjolan Autoturva liikennevakuutus ja kasko ajoneuvollesi Tuoteseloste voimassa alkaen 1.1.2013. Sisällys Liikennevakuutus korvaa toiselle

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen VAKUUTUSOPAS VOIMASSA 16.5.2015 ALKAEN VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS

Lisätiedot

Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa valita huolella.

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Parasta turvaa AUTOLLESI Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa valita huolella. Kaskovakuutuksesta yleisimmin

Lisätiedot

Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissa- ja koiravakuutusten hinnoista ja vahinkojen korvaamisesta

Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissa- ja koiravakuutusten hinnoista ja vahinkojen korvaamisesta Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissa- ja koiravakuutusten hinnoista ja vahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 28.1.2015

Lisätiedot

VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA

VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA Turvaa autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen MetroAuto Vakuutus on vertaansa vailla oleva vakuutuskokonaisuus, mitä et muualta

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen

Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen A1-Autoturva 1 (25) Voimassa 1.4.2009 alkaen Vakuutuksen myöntää Tryg Forsikring A/S, Suomen sivuliike (jäljempänä Tryg) Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen 1. Vakuutusehtojen soveltamisala

Lisätiedot

Lunastus auto- ja liikennevakuutuksesta

Lunastus auto- ja liikennevakuutuksesta Lunastus auto- ja liikennevakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 24.6.2014 Mira Aarre FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Lunastus

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot