LIIKKUVAN LAPSEN RAVITSEMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKKUVAN LAPSEN RAVITSEMUS"

Transkriptio

1 LIIKKUVAN LAPSEN RAVITSEMUS

2 2

3 Hlsko -lkutkouluhke Suome Työväe Urhelulto Hlskohkkee tvottee o lsätä lste fyysstä, psyykkstä j soslst hyvvot j smll lsätä lste omehtose lku määrää. Hlsko- lkutkoulut trjovt lpslle mopuolst lkkumse lo lekomsuutt uohtmtt. Hlskoperheesee kuuluu myös lkutpusto. Hlsko -lkutpusto tutustutt j kust lps sekä perhetä lkkumsee sekä mhdollst yhtesöllse tom perhede keske. Lku tuottmt elämykset, lo j kokemukset ovt keskesä tvottet Hlsko hkkeess. Hlsko- lkutkoulu keskesä teemo ovt lku, rvo j ue merktys lpselle. Tässä estteessä kästtelemme rvo merktystä ksvvlle j lkkuvlle lpselle. Rvtsemustottumukset omksut jo vrhslpsuudess. Trpeeks mopuole, sääölle j terveelle ruokvlo o ksvvlle lpselle tärkeä s j sllä edstetää hyvvot. 3 Hlsko-lsko hlu tutustutt lpset j vhemmt värkkääsee ksvste, mrjoje j hedelme mlm. Tuorede ksvste ssällyttäme joksee ter o suosteltv. Hlsko ve lpset mopuolse rvtsemukse j uuse mkuje äärelle sllä tärkeää o ohjt lst mstelem uus mkuj. Estteessä trjot terveellsä j mstuv vhtoehtoj herkkuhetk. Stä löytyy helppoj j ee kkke opet sekä terveellsä ruokohjet rkee j juhl, jotk sopvt lpslle ku kusllek. Yhteset terhetket vkuttvt koko perhee hyvvot. Hlsko -lkutkouluhke

4 Lkkuv lpse rvtsemus Lkkuv lpse ruokvloss oudtet lutsmll pertett j ktetää huomot ruok-ede ldukkuutee. Sääölle terrytm tk jksmse. Ksvv j lkkuv lps vo trvt pävä k velä yhde ylmääräse välpl joko ee pävällstä t se jälkee. Tukev ter o premp jott lkkumse jälkee ku juur ee lkut. Lkkum e kutek kt lähteä älkäseä. 4

5 Lduks ruokvlo ä Hedelymvä o h ee välplstuks! hrr Lduks ruokvlo ssältää mopuolsest ksvks, hedelmä t mrjoj joksell terll täysjyvävlj vähärsvs mtotuottet vhtelevst joko vähärsvst lh, er klljej, kmu t plkoksvej pehmetä ksvöljyjä Ksvste kver syödää kl k khdest vkoss j lsäks o hyvä herkutell brolerll, klkkull j plkoksvell. 5 Lpse p kuuluu v ävää s ter : Amup l Lous Iltpäv ä välp l Päväll e Iltpl

6 s Juomk mää vettä, pto! t m Lutsmll Lutsmll o ov puväle hvollstm se, mstä suostuste muke ruokvlo koostuu. Käytä lutsmll ä: J lute melessäs eljää yhtä suuree os. Täytä lutselles Kks eljäsos (el puolet lutsest) ksvks, kute rstett, sltt t lämmtä ksvslsäkettä Yks eljäsos hlhydrttej el peru, täysjyvärsä t täysjyväpst Yks eljäsos prote, kute kl, lh t kmu Ksvsruokvloss prote osuus korvt plkoksvell, pähköllä j semeä ssältävällä ruoll. 6

7 7

8 ATERIOILLA RYTMIÄ PÄIVÄÄN Välpl Lous Puollt päv syödää lous. Ot lutselles ruok lutsmll muksest, st juur sopvss suhteess kkk trvtsems rvtoet. Amupl Yö jäljltä vtss o tyhjä. Kuolle me tk se, että jkst touhut koko mupävä ekä msu huutele ruok ee loust. 8 Iltpävällä o välpl k, sllä eerg o rtettävä pävällsee skk. Välpl jälkee hrrstukset sujuvt ku lekte. Pävälle Pävälle o koko perhee yhtee terhetk. Pävällse k o hyvä vht kuulumset, ee ku juokset jällee phlle pomppm! Iltpl Iltplll keho kp rvto plutuksee pävä skrest. Yötä vste e kutek kt syödä rskst t levollset yöuet kärsvät.

9 KASVIKSET OVAT HERKKUA! Ksvks, mrjoj j hedelmä tuls syödä jok pävä vs om käde kokost kourllst. Lehtvhekset Vrsksvt Spulksvt Plkoksvt Klt Mukulksvt Mustevhekset Mrjt Hedelmät Seet Ksvks e vo syödä lk j tä tulsk oll joksell terll. Rkk mkuset ksvkset, kute porkk, pprk, kurkku j kukkkl sekä mrjt j hedelmät sopvt popsttvks sellse. Ksvks vo hyödytää ruo vlmstuksess j e sopvt hyv myös levot! 9

10 HYVÄT HIILARIT suos ätä! Ksvkset Mrjt Hedelmät Täysjyvävljt Täysjyvärs Kvo Peru, bttt Täysjyväpst Kutulsät j leseet Hyvä hlhydrtte lähtetä ovt myös tttr j hrss. Tttr j hrss ovt luotsest gluteettom vljoj. Hlhydrtt koostuvt sokerest, tärkkelyksestä j kudust. Ksvkset, mrjt j hedelmät ssältävät luotsest soker, jok tekee stä herkullse mkus. Hyvä hlhydrttej s most ruok-est j e tomvt ovllse eerglähteeä. Syö pävttä ksvks, mrjoj j hedelmä sekä täysjyvävljoj, sllä ssä o vts hellvä kutuj. 10 Speltt, el lkuvehä, o terveelle hlhydrtt. Kvo o rvteks lsä mopuolsee ruokvloo j kelpo vhtoehto rslle.

11 HUONOT HIILARIT syö hrvo Hmpurlstert Vle lepä Vlkoe pst Vlkoe rs Pullt j pstejt Vert j tortut Huoot hlhydrtt ovt ptkälle jlostettuj ruok-et, joss e ole jäljellä juur lk kutuj t rvtoet. Huooj hlret ssältävä ruok ktt välttää, sllä e ostvt opest veresoker j luovuttvt pljo eerg. Huoot hlrt evät kutek pdä älkää evätkä melle kehomme trvtsem vtmej j kveäset. 11 Pljo lsättyä soker ssältävät tuotteet ovt huooj hlhydrtte lähtetä. Plosoker ssältävä ruok löydät svult 16.

12 HYVÄT PROTEIINIT suos ätä! Loh, vlkoset klt j äyräset Klkku j broler Rst j poro Kmu Rejuusto j rhk Nut j lmms Mustth, Soj j tofu että prote s myös Plkoksvt ksvku Lsst tuottest. Suos pääsäätösest vähärsvs prote lähtetä. Myös rsve kl o erome prote lähde, sllä klrsv o pehmeää el terveellstä rsv. Pust lh se sj tuls syödä kohtuudell v kerr vkoss. Prote e tuls syödä lk. Lutsmll muke ruoklu tk rttävä prote s. 12

13 HUONOT PROTEIINIT syö hrvo Lekkeleet Nkt j mkkrt Grhm- j lhprkt Moet lhjlosteet j eekset ssältävät hyv vähä ldukst prote, mutt pljo kovetettu rsv, suol sekä vlkos hlhydrttej. Rvtorvolt ämä tuotteet ovt köyhä, vkk e ssältävät pljo eerg. Sks tä e tuls syödä ku stusest. Lste suosmt kt j mkkrt ssältävät use htlls lsäet, kute trttejä j fosftt, jote trkkle tuoteselostet huolellsest j vltse v trtttömä j fosftttom tuottet. 13

14 HYVÄT, PEHMEÄT RASVAT Ruokvlo tuls ssältää 2/3 pehmeää rsv. Ksvöljyt ovt terveelle vhtoehto ruo-ltoss. Semeet, pähkät j mtelt ovt eroms välploj j sopvt hyv sltteh. Nssä o pehmeää rsv, mutt myös pljo eerg. Sopv määrä o pe kourlle pävässä. Myös rsve kl o pehmeä rsv lähde. S Avokdo o luoost rsvptoe hedelmä, jot vo käyttää sltess j prtelössä. Vkk vokdoss ok pljo eerg, se o vrse terveyspomm! 14 E ASTIK TINK ALAA öljyä olv u t s eh ryp 1 dl struu m dl 1/3 kovetkk e t vl yrttejä, kut et Tuor t bslk ppperslj lle must pyse Hyp pur ää keske. t e s k e koo Sekot lt jouk s j lsää

15 KOVAT RASVAT Kov el tyydyttyee rsv osuus ruokvlost tuls oll vähäe, etää kolmes pävttäsestä rsvsst. Suur os kovst rsvst sd plorsv eläperässtä tuottest, kute lhst, mkkrst, mdost, juustost j levosst. Pokkeukse elärsvost o klrsv, jok o pehmeää rsv j ste terveellstä. Ksvku tuottest kookosrsvt ovt kov rsvoj. Kermlle, jogurtlle j molle mulle mtotuottelle löytyy myös ksvsvhtoehto, jotk vlmstet use sojpvust, rsstä t kurst. 15 Vo Kerm, smet j rskkerm Jogurtt Juustot Rsve lh Prkt Kookosrsv- j öljy

16 PIILOSOKERI o Yks sl sokerpv p6g 2, Krkt, mkeset j vrvotusjuomt ssältävät pljo soker, mutt v 9% sokerst tulee herkkuje muk. Khdeks lst kymmeestä syö pävttä lk soker. Sokerst ylttyy jo yl 2-vuotll lpsll. Moet rkpävä eltrvkkeet ovt vrss plosokerpommej. Tälls ovt esmerkks sokerodut mehut, murot, jogurtt, jäätelöt, kko j vukkt. Testkö, että g krkkpussss o 33 sokerpl! 1 rkl sokerotu kkojuhett o 1,7 sokerpl! 0,5 l kolpulloss o 21 sokerpl! 2 dl sokeroduss pllmehuss o Itsetehty popcor käy krkst. 8,5 sokerpl! Kkojuhett s sokeromttom j 2 dl mustetuss jogurttpurkllsess hujll vo mkeutt. Kol vo vht o 9 sokerpl! tuorepurstettuu hedelmämehuu j jogurt vot must lempmrjolls. Amsmuross 30 g oksess 5 sokerpl!

17 PIILOSUOLA Ihmse elmstö trvtsee trum v 0,5 grmm vuorokudess j se s eltrvkkede ssältämästä plosuolst, kute levästä. Suol pävttä stsuostus o 2-10 vuotll lpsll etää 3-4 grmm. st Mkup tottuuolsee vähäsu ruok Suol käyttäme o tottumskysymys. Ruok vo tutu muttomlt, jos suol o opput käyttämää russt j se käyttöä lk vähetämää. Suol sjst ruok vo must mull tvo, kute tuorell yrtellä j ksvksll. Testkö, että 17 Peessä 100 g perulstuoksess o 1,4 g suol! Ruokluskllsess sojkstkett o 2,79 g suol! Vlmss musteseoksss vo oll jop 80 % suol! Yhdessä lemkuutoss vo suol osuus oll jop 5 g! Kstkejuhepussess suol osuus vo oust 10 g / 100 g juhett! Dppkstkkess suol o jop 4,9 g / 100 g

18 HALISKON KASVISKARTTA Kuk mot er värä löydät lst hedelmstä, mrjost j ksvksst? Tedätkö mut ksvks, hedelmä t mrjoj? 18

19 HALISKON KASVISKARTTA Hedelmä As Appels Aprkoos Avokdo B Grepp Guv Kv Luumu Mdr Mgo Melo Ome Perskk Pääryä Struu Ttel Vku Vrypäle Vergrepp 19 Vheshedelmä Kesäkurpts Kurkku Kurpts Mukoso Pprk Tomtt Lehtvheks Kkl Ltv-rtsokk Lehtsltt Lehtseller Mss Nokkoe Prs Perslj Ptt Rprper Slttfekol Klej Kukkkl Kyssäkl Lehtkl Pukl Ruusukl Vlkokl Juur- j mukulksvej Bttt Ikväär Juurseller Lttu M-rtsokk Mustjuur Nurs Plsterkk Porkk Pujuur Rets Seä Herkkuse Herkkuttt Ktrell Korvse Stkese Mrjoj Hll Krplo Krve Mskk Mustherukk Mustkk Phljmrj Puherukk Puolukk Tyrmrj Vdelm Plkoksvej Here Lss Ppu

20 SUOJARAVINTOAINEET Vtmej j kveäset kutsut suojrvtoeks. Ne ovt eltärketä j e tulee sd rvost, sllä elmstö e pysty tä tse tuottm. Mopuole j värkäs ruokvlo, joss ksvks, hedelmä j mrjoj syödää pljo, rttää usemmte turvm rttävä suojrvtoede trpee. Lkkuv lpsll ruokvloss eteek klsum, D-vtm j rud rttävää st o syytä kttää huomot. Klsum meytymsee vkutt rttävä D-vtm st. Uus D-vtm stsuostus yl 2-vuotlle lpslle j uorlle o 10 µg pävässä 20 Klsum s most lähtestä: mtotuottest, semestä, mtelest, pähköstä, täysjyvävljost, ruotoee syötävstä klost, vhrestä vheksst j pvust.

21 HALISKON HERKKURESEPTI HALIS KON CASH EW K ERMA 1 dl : c s hew pä. 1 h k, Hu 5 2 dl vett ötä j lo tusves ä V j ljsok Str uumer ehu h lutes 1. Lot s pähk 2. K ötä ve d sekot lotusves p dessä k os j t 3. Lsä tmee j juh lt pähk ut. ä pähk mu ä vettä. Sekot öh mus rumseks t suv sekot joko tehos teet j tlkk seokseks. tmell ekott vot oh e k t u o kerm hkek mess t pksu s u smoot de päätät sopvks. Vede vu he k. l er! sä. Nut Oke ker l m kerm Vhte vkk lu ke rm ht use k ookosm st vk k to. Käytä p lsäämä ll v k erms ä joukkoo t os. 21

22 SYYSRESEPTI EP NT R UO O: R UU ä, m,p L to ves) ttr, HA m (, ttä mehu ur, t s.) e t s m l e to, t (k lese y ose, d m s 2 e l r 1 tel hut, ku (mrj urtt, g m dl lj ttä jo 1 e o ttu. t v v y u o tä jä ä, k el -2 dl ose, lu k.1 äs päh edelm, h k) eme ää rh rkl s m l y -3 ä 2 edelm et k e t s k l e e h llll o j t ä ko see me e y S ä t 1. estee m olet kku. j u kpp mull jää ut! 2. N erg e O ISK 22

23 TALVIRESEPTI HALIS KON AURI NKOI SET A 3 p PPELS p e l IINIT:. 0 s,5 dl 1-2 ppels r V kl huj st purs tettu lj mehu joulu soker (vo s m ltt rp ustet ukse ) 1. Kuo r 2. Pur j vplo 3. Sek st ppels ppelst. o 4. K t mehuu st mehu. d h ppels mustettu uj j m ustee vetäyt vpled mehu t. e pää yä jää ll kps s e j k t Hupp u uhyvä. ä es ker mv m hdo k erkks c shew ss kerm. t 23

24 th Huom t suure o, jos ok osk jot o el t herkut ä! eemm ON HALISK KEVÄTRESEPTI SUPER NUKAS AVA SUKLA klölle 1-2 he do sä vok p y k 1 ojuhett k 1 b l mto k 0,75 d rkl to tumm 2 j lt s k e l 1,5 p e v. 1 cm sell pkstme t o b lut 1. Vpl se kestävällä et pkk tuks. kstue vokdo p t v o k vpleet kv. Irrot j lt ost 2. Ku b se vokdo j p usk vull lede hlk h kuorest l bvp l e hedelmä tehosekottme sett joko o /. kulhoo kss. Tee s hosekottmell e o t j md ottmell t ot. k k suvse kojuhe j se s k o vlm 3. Lsää uks e terveell j ä v y Superh vks. uttt 24 suklv

25 KESÄRESEPTI HALISK ON VÄL IPALAS MOOTH 1 b 1-2 dl m pkstem rjoj (vovt oll rjoj Kour lle m t tuoret) telet dl) (o 0,5 1-2 dl vettä (hu j mu steeks) 1. Seko t k tehoseko kk ekset smoothe ttmess j ut h! Mtelt v myös ve o hlutess jä de vo k t orvt m tää pos j mdoll telm yms. doll, 25 IE:

26 LAPSEN ENERGIANTARVE Lpset ovt luoost kov lkkum j hedä eergtrpees o suhteess suuremp ku kuse. Ikä, sukupuol, po j lkulle ktvsuus vkuttvt kkk lpse eergtrpeesee. Mopuole, terveelle ruok tk lpse ksvu, kehtykse j jksmse. Eergtrpee tkvt sääölle ruoklurytm sekä lutsmll muke terode koostme. Myös rttävästä levost j yöuest o huolehdttv. Arvotu eergtrve /vrk 4-5v kcl 6-9v kcl 10-13v kcl v kcl 26

27 LIIKUNTA Lkut o luoolle os lste elämää. Lkkumse tuls oll husk j lo tuottv sekä edetä lste ehdoll. Mopuole lkut tukee lpse kehtystä j lsää myös tedollste ttoje oppmst. Lpse lotettu ktve lkut lsää todeäkösyyttä lkkumsee myös kuse. Ohjttu hrrstme o hyvä lsä lkkumsee mutt tärkeää o lpse lkkume vp-jll phll, kouluss j koto. Lpslle suostell repst j mopuolst lkkumst vähtää 2 tut pävässä. Hlsko -lkutkouluss lpset pääsevät hrjottelem motors perusttoj mopuolsest j lekomsest tvotteellsess ohjuksess koulutettuje ohjje kss. Lkkume lsää hyvvot. Ptkä stumsjksoj tuls välttää sllä stumse ptkä kokoskesto j ertysest se yhtäjksosuus o htllst terveydelle. Hlsko -lkutkouluhke Hlsko Lkutkouluhkkee järjestää Suome Työväe Urhelultto TUL ry. Hkett o muk tukemss Opetus- j kulttuurmsterö (OKM). Logo pt v lehtee? cmyk elvär el prosessvärlogo, jok käy elvärs potuottes, esm. leht-lmotukset bw mustvlkoe logo, jok käy potuottes sekä sähkösee vesttää (ett, ppt-klvot je) eg eglogo el vlkoe logo, jok käy potuottes j o prhmmll vhv värtust kss PMS 27 pms el ptoe-värkrtsto muk määrtelty logo, jok käy ertysest tekstl-, muov- j muullek ku ppermterlelle, esm t-pdt, muovksot je. Vod käyttää yksvärptukse myös muss potuottess rgb

28 HALISKO LIIKUTTAA LAPSIA! L TU E MU K AA N! Hlsko -lkutkoulu hkkeess toteutet mopuols j osllstujlle edulls lkutkouluj er puolll Suome vuotlle tytölle j pojlle Kuvttut Oo Ohvo Suome Työväe Urhelultto TUL ry Htsjktu Helsk Puh. (09) Lähteet: 28 NutrCoch / Terveys löytyy lutselt Kkkolmmte Vlkekosk Fel Vlto rvtsemuseuvottelukut 2005 Helsk. Suomlset rvtsemussuostukset -rvto j lkut tspoo Vrhsksvtukse lku suostukset -sosl- j terveysmsterö, opetusmsterö, Nuor Suom ry. Helsk 2005 Muutost lkkeellä! Vltkullset yhteset ljukset terveyttä j hyvvot edstävää lkut Sosl- j terveysmsterö julksuj 2013:10. Tmpere 2013.

ANANAS-POSSUPATA 3 RIISI, KEITETTY, TUMMA. Raaste: porkkana, retikka. Maito rasvaton

ANANAS-POSSUPATA 3 RIISI, KEITETTY, TUMMA. Raaste: porkkana, retikka. Maito rasvaton mnnt Louns ANANAS-POSSUPATA 3 Sk 0-kuuto kypsä, Ves, Spul kuuto, Anns pl, omss lemessään, Kerm vsp lktooston, Msstärkkelys, Anns sälyke lem, Lhlemjuhe vähäsuolnen, Vlkospulrouhe, Perslj, Pprk juhe, Kstkkeenruskstj,

Lisätiedot

TOMAATTINEN LINSSI-KASVISRISOTTO. juuresleipä. Juusto Edam sk-viipale

TOMAATTINEN LINSSI-KASVISRISOTTO. juuresleipä. Juusto Edam sk-viipale mnnt Louns TOMAATTINEN LINSSI-KASVISRISOTTO Tomttmursk, Ves, Herne pkstettu, Rs rsotto, Lnss vhreä, Spul kuuto, Rypsöljy,, Chljuhe, Ksvslemjuhe, Vlkospulrouhe, Mustpppur rouhe, Oregno, Bslk kuvttu Energ

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Maito rasvaton. Broilerohratto. Salaatti: kiinankaali, mandariini. Näkkileipä ruis

Maito rasvaton. Broilerohratto. Salaatti: kiinankaali, mandariini. Näkkileipä ruis mnnt Louns Mto rsvton Aneost: Mto rsvton (mto) Energ 27 kcl Rsv rsv Akusen vtteellnen päväsnt Brolerohrtto Broler sukle kypsä, Ves, Perskk kuuto, sälyke, Kerm vsp lktooston, Ohrsuurmo rkottu, Rypsöljy,

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

Maito rasvaton BROILERGULASSI 6 RIISI, KEITETTY, TUMMA. Salaatti: a-sal, persikka, persilja

Maito rasvaton BROILERGULASSI 6 RIISI, KEITETTY, TUMMA. Salaatti: a-sal, persikka, persilja mnnt Louns Mto rsvton Aneost: Mto rsvton (mto) Energ 27 kcl Rsv rsv Akusen vtteellnen päväsnt BROILERGULASSI 6 Broler sukle kypsä, Ves, Porkkn sukle, Pprk sukle, Spul kuuto, Purjovpleet pkste, Msstärkkelys,

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Maito rasvaton KAHDEN KALAN RISOTTO. Salaatti: a-sal, tomaatti. Näkkileipä ruis

Maito rasvaton KAHDEN KALAN RISOTTO. Salaatti: a-sal, tomaatti. Näkkileipä ruis mnnt Louns Mto rsvton Aneost: Mto rsvton (mto) 27 kcl Rsv rsv Akusen vtteellnen päväsnt KAHDEN KALAN RISOTTO Ves, Khden kln sekotus, Rs, ptkä, tumm, prboled, Herne pkstettu, Pprk kuuto, Porkkn sukle, Purjovpleet

Lisätiedot

HEDELMÄINEN BROILERKASTIKE 5 RIISI, KEITETTY, TUMMA. Salaatti: kiinankaali, herne, kukkakaali. Maito rasvaton

HEDELMÄINEN BROILERKASTIKE 5 RIISI, KEITETTY, TUMMA. Salaatti: kiinankaali, herne, kukkakaali. Maito rasvaton mnnt Louns HEDELMÄINEN BROILERKASTIKE 5 Broler sukle kypsä, Ves, Omen kuuto, Kerm vsp lktooston, Perskk kuuto, sälyke, Anns pl, omss lemessään, Msstärkkelys, Knlemjuhe, Vlkospulrouhe, Curry, Pprk juhe,

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

HEDELMÄINEN BROILERKASTIKE 5 RIISI, KEITETTY, TUMMA. Salaatti: kiinankaali, kurkku, retiisi. Arla Luonto + Vaniljajogurtti

HEDELMÄINEN BROILERKASTIKE 5 RIISI, KEITETTY, TUMMA. Salaatti: kiinankaali, kurkku, retiisi. Arla Luonto + Vaniljajogurtti mnnt Louns HEDELMÄINEN BROILERKASTIKE 5 Broler sukle kypsä, Ves, Omen kuuto, Kerm vsp lktooston, Perskk kuuto, sälyke, Anns pl, omss lemessään, Msstärkkelys, Knlemjuhe, Vlkospulrouhe, Curry, Pprk juhe,

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

S-market Sykkeen Herkkukeittiöstä voit tilata helposti suolaiset ja makeat herkut arkeen ja juhlaan.

S-market Sykkeen Herkkukeittiöstä voit tilata helposti suolaiset ja makeat herkut arkeen ja juhlaan. Heruettö S-mret Syeen Heruettöstä vot tlt helpost suolset j met herut reen j juhln. Tässä nsoss errotn er vhtoehdost. Teemme uj myös täysn sn toveden mun. Tluset j lsätedot myymälästä t puhelmtse, p. 044-0840

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

TERVEELLISET VÄLIPALAT

TERVEELLISET VÄLIPALAT LÄHTEET TERVEELLISET VÄLIPALAT Opasleh nen 1-2 luokkalaisille h p://www.diabetes.fi/diabetes etoa/ruoka h p://www.kasvikset.fi/ h p://www.pienipaatospaivassa.fi/ h p://www.sydanlii o.fi/ Arffman S., Partanen

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

KAHDEN KALAN RISOTTO. Kaurapuikula, paahto. Banaani

KAHDEN KALAN RISOTTO. Kaurapuikula, paahto. Banaani mnnt Louns KAHDEN KALAN RISOTTO Ves, Khden kln sekotus, Rs, ptkä, tumm, prboled, Herne pkstettu, Pprk kuuto, Porkkn sukle, Purjovpleet pkste, Spul kuuto, Rypsöljy, Struunmehutvste, Sojkstke, Kllemjuhe,

Lisätiedot

KUSTANNUSPAIKAT 1.9.2015 TUTKINNOT OSAAMISALAT (lähihoitaja) HUOMIO Kustannuspaikan numero

KUSTANNUSPAIKAT 1.9.2015 TUTKINNOT OSAAMISALAT (lähihoitaja) HUOMIO Kustannuspaikan numero KUSTANNUSPAIKAT 1.9.2015 TUTKINNOT OSAAMISALAT (lähhot) HUOMIO Vstuulue Ktpk umero Ktpk m Pkkkut rpeutt t et Kot tpl. t o- vp Ertysplvelut 5502 Astutplv. Mätsälä Kyllä Kyllä 1.6.-31.7. Asume 3120 Askol

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ravitsemus. 28.3.2013 Suvi Erkkilä Ravitsemustieteen opiskelija Itä-Suomen Yliopisto

Nuoren urheilijan ravitsemus. 28.3.2013 Suvi Erkkilä Ravitsemustieteen opiskelija Itä-Suomen Yliopisto Nuoren urheilijan ravitsemus 28.3.2013 Suvi Erkkilä Ravitsemustieteen opiskelija Itä-Suomen Yliopisto Mitä kaikkea huomioitava? Kokonaisuus Ateriarytmi Riittävä energiansaanti Nestetasapaino + Välipalaesimerkkejä

Lisätiedot

Vir tasalmen Viljatuotteen

Vir tasalmen Viljatuotteen i t s v k u m t s k u M Vir tslmen Viljtuotteen gluteenittomill juhoill j juhoseoksill uusi re se pte jä 2015 Lisää tuotteistmme j reseptejä www.virtslmenviljtuote.fi Kinkkupiirkk pohj: k mitorhk 100 g

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Ravitsemuksen ABC Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Tulossa La 25.10. La 8.11. La 15.11. La 22.11. La 29.11. Energiaravintoaineiden kirjo: energian tarve ja

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä Suomen metsäkeskus Zonton j luonnonhodon lueellnen suunnttelu ykstysmetsssä Johtv luonnonhodon sntuntj Mtt Seppälä METSO j Zonton semnr Ksvu j vkuttvuutt METSO luonnonhotoon 2014-2016 Zonton kehttämsen

Lisätiedot

JARRUDYNAMOMETRIN LASKENTAOHJELIITE

JARRUDYNAMOMETRIN LASKENTAOHJELIITE LIITE JARRUDYNAMOMETRIN LASKENTAOHJELIITE Jrruje surtuskyvy määrtys jrrudymmetrllä Määräksktsstuksess rsk kurm-ut j erävuu jrrujärjestelmä surtuskyky määrtetää jrrudymmetrmttuksll. Jrrujärjestelmä mttussuurede

Lisätiedot

solmujoukko V omassa säiliössä (sekvenssi) kaarijoukko E kaarialkio-säiliössä kussakin kaarialkiossa viite sen alku- ja loppusolmuun

solmujoukko V omassa säiliössä (sekvenssi) kaarijoukko E kaarialkio-säiliössä kussakin kaarialkiossa viite sen alku- ja loppusolmuun Grf-tetorkenteen toteutus Grfn toteutus? Perustp : krlst e f Tetorkenteet, syksy 7 Grf-tetorkenteen toteutus Perusopertoen työmäärä krlstss...: ovtko solmut u j v verekkäsä?: O(m) solmun lsäys: O() solmun

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015 rkkoumm kut dyskuttkk tom öyry Fd y / kko rms M - D M yrkv j oktty strbyt, strbykr, oktyt, oktytörmä, oktyoku jk-t, ysäkötut tuuokk strbyt o v mt, jok muuttuu kduks o yrkv j okty kv-u ääktu j v myös joukkokttä

Lisätiedot

KUSTANNUSPAIKAT 1.9.2015 TUTKINNOT OSAAMISALAT (lähihoitaja) HUOMIO Kustannuspaikan numero

KUSTANNUSPAIKAT 1.9.2015 TUTKINNOT OSAAMISALAT (lähihoitaja) HUOMIO Kustannuspaikan numero KUSTANNUSPAIKAT 1.9.2015 TUTKINNOT OSAAMISALAT (lähhot) HUOMIO Vstuulue Ktpk umero Ktpk m Pkkkut Fysote t et Kot tpl. t o- vp Ertysplvelut 5502 Astutplv. Mätsälä Kyllä Kyllä 1.6.-31.7. Asume 3120 Askol

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen Soke roe Mkäl lmöö lyy uuu (okuu), uhu ok roee. Soke roe vod myö ähdä oukko umuuu X() oll o ey relo x(). Proe o oääre, o e lolle omuude evä muuu myöä (em. odourvo, vr). Ak vo oll kuv dkree, mo X() Mrkov

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Harjoituksen pituus: 90min 3.10 klo 10 12

Harjoituksen pituus: 90min 3.10 klo 10 12 Pallollse puolustae: Sokea ja ta käspallo/ Lppupallo Tavote: aalteo estäe sjottue puolustavalle puolelle, potku ta heto estäe, syöttäse estäe rstäe taklaus, pae tla vottase estäe sjottue puolustavalle

Lisätiedot

10. VAKIOLÄMPÖTILASSA JA VAKIOPAINEESSA TAPAHTUVAN PROSESSIN MINIMI- JA MAKSIMI-TYÖMÄÄRÄ

10. VAKIOLÄMPÖTILASSA JA VAKIOPAINEESSA TAPAHTUVAN PROSESSIN MINIMI- JA MAKSIMI-TYÖMÄÄRÄ 32 0. VAKIOLÄMPÖTILASSA JA VAKIOPAINEESSA TAPAHTUVAN PROSESSIN MINIMI- JA MAKSIMI-TYÖMÄÄRÄ 0. M- j kstyö Trkstell vkoläpötlss j vkopeess tphtuv prosess P:A f B. Terodyk esäe pääsäätö o D U = Q(P) - W(P),

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Lasten ravitsemus ravitsemussuositusten näkökulmasta. Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki Kylän Kattaus liikelaitos Jyväskylän kaupunki

Lasten ravitsemus ravitsemussuositusten näkökulmasta. Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki Kylän Kattaus liikelaitos Jyväskylän kaupunki Lasten ravitsemus ravitsemussuositusten näkökulmasta Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki Kylän Kattaus liikelaitos Jyväskylän kaupunki 10.11.2017 Enemmistö lapsista voi hyvin ravitsemuksen näkökulmasta

Lisätiedot

Ikäihmisen ravitsemus

Ikäihmisen ravitsemus Ikäihmisen ravitsemus Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans www.ravitsemusbalans.fi Puh. 044 2525 311, nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Mitä muutoksia ikä voi tuoda syömiseen? Nälän

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls JP-SÄHKÖ OY ASUINRAKENNUS SAMI JA MARJU AIRAKSINEN MAAHERRANKATU 23 A PORRASKATU 3 50100 MIKKELI 50100 MIKKELI gsm. +358 400 152 425 PÄIVÄYS: 07.10.2010/MJM Piirustusluettelo MUUT.PV. PIIR. N:o 025310-S010

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8 I P A L K u 2 0 2 j n m 0.. y 3 Sy Vom ä vero Eegrd r P ä www.eegrd.f l yn y Kto jouet etttr OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lää vull 8 Tuotenro. 278 (25 + 229 + 00 l 03) Sätytelne +

Lisätiedot

perustettu vuonna 1927

perustettu vuonna 1927 perustettu vuonna 1927 RAVINNON MERKITYS Ravinto ja liikunta Kova liikuntaharrastus yhdessä puutteellisen ruokavalion kanssa voi olla riski kasvulle, kehitykselle ja terveydelle!!! Energian riittämättömän

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 sekä talousarvio vuodelle 2010 KHALL 532

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 sekä talousarvio vuodelle 2010 KHALL 532 V 167 02122009 K 532 07122009 V 193 16122009 T- 2010-2012 2010 KHALL 532 V 02122009 168, 169, 170 171 : YLEISHALLINTO /, (H 2122009 /ö 168 ) V *,, * - S * ö, öö 2010 *, ö, * M ö * L- L T Höö M K L ; -

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

MATRIISILASKENNAN PERUSTEET. Timo Mäkelä

MATRIISILASKENNAN PERUSTEET. Timo Mäkelä MTRIISILSKENNN PERUSTEET Tmo Mäkelä Mtrslske perusteet SISÄLLYS:. PERUSSIOIT.... MÄÄRITELMIÄ.... MTRIISITYYPPEJÄ.... LSKUTOIMITUKSET.... MTRIISIN KERTOMINEN LUVULL.... YHTEEN- J VÄHENNYSLSKU.... KERTOLSKU....

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Ruokakauppa. Tavallista parempi. Pa ra s ta joulu. Tuore ruodoton kirjolohifilee/ färsk benfri regnbågslaxfilé -25 % -25 % -14 %

Ruokakauppa. Tavallista parempi. Pa ra s ta joulu. Tuore ruodoton kirjolohifilee/ färsk benfri regnbågslaxfilé -25 % -25 % -14 % VK 50/15, POHJANMAA, -K Tvllist prempi Ruokkupp P r s t joulu ss on odo tus -5 % 399 RS/ASK Kriniemen Knnpojn minuuttipihvit/ minutbiffr v kyckling 330-390 g (10,3-1,09/) Ilmn kortti/utn kort 5,35 rs/sk

Lisätiedot

Paahda ruisleipäviipaleita ja laita porkkanapestotahnaa leivän päälle, koristele persiljalla.

Paahda ruisleipäviipaleita ja laita porkkanapestotahnaa leivän päälle, koristele persiljalla. MENU 2 Ruisleipää porkkanapestolla Uuniperunaa kirjolohitäytteellä ja vihersalaattia Mustikkapiirakkaa ja tofujäätelöä Ohjeet ovat 4 :lle Ruisleipää porkkanapestolla Paahda ruisleipäviipaleita ja laita

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAKORTTELIT 1000+1 1/5

KOUVOLAN KESKUSTAKORTTELIT 1000+1 1/5 KOUVOLN KESKUSTKORTTELT 00+1 1/ KHVLN TERSS JORMPP TORPRKKN POLKUPYÖRÄ- PRKK LEHMUSRV GRNTT- KVEYS HUOLTO STUSKELU- PORTT KHVL J TERSS SSÄÄNKÄYNT TORPRKKN STUSKELU- - PORTT +77.6 POHJOLTORN KORTTEL UUS

Lisätiedot

Ruokakauppa. Tavallista parempi HALPA HINTA. joka päivä. meillä ruokakorisi hinta on. tuntuvasti halvempi. Kermajuustot 900 g-1 kg (3,99-4,43 kg)

Ruokakauppa. Tavallista parempi HALPA HINTA. joka päivä. meillä ruokakorisi hinta on. tuntuvasti halvempi. Kermajuustot 900 g-1 kg (3,99-4,43 kg) V 6LV/5, VLTUNNLLINEN Tavallita parempi Ruokakauppa meillä ruokakorii hinta on joka päivä HLP HINT tuntuvati halvempi LLE YMPILLÄ OO PERHEELLE ermajuutot 9 g- kg (3,-4,43 kg) 3-3-37 % Libero teippi- ja

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Viipurilaisen Asikkalan Ratas- ruisleipää, porkkanapestolla Uuniperunaa kirjolohitäytteellä ja vihersalaattia Mustikkapiirakkaa ja tofujäätelöä

Viipurilaisen Asikkalan Ratas- ruisleipää, porkkanapestolla Uuniperunaa kirjolohitäytteellä ja vihersalaattia Mustikkapiirakkaa ja tofujäätelöä VOITTAJAMENU: Viipurilaisen Asikkalan Ratas- ruisleipää, porkkanapestolla Uuniperunaa kirjolohitäytteellä ja vihersalaattia Mustikkapiirakkaa ja tofujäätelöä Ohjeet ovat 4 :lle Ruisleipää porkkanapestolla,

Lisätiedot

1: :165 1: : : : :130 1: :163 1:114 1:113 1: II et-m 1.

1: :165 1: : : : :130 1: :163 1:114 1:113 1: II et-m 1. :. : : kt. : : ykyinen tievlokeskus ijinti trkistettv : :. luo- : :.. : /k /k.. : : : :....... :.. : k.. :...... : : : : :. K. KO R. P K HPO. R H %. PO % KUJ P. % vk Muuntos....... OLK U U U LK istutettv

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA HYVÄÄ TEKEVIEN HERKKUJEN ÄÄREEN!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA HYVÄÄ TEKEVIEN HERKKUJEN ÄÄREEN! AURINKONIEMEN MAATILATORI avaa ovensa elokuussa 2011 luomun ja lähruuan myyjänä! Tarkemmat tedot ja aukoloajat löydät osotteesta www.aurnkonem.f SADONKORJUU AURINKONIEMESSÄ 13. 14.8.2011 Sadonkorjuu-tapahtuman

Lisätiedot

RAVINTO 23.01.2010. Matti Lehtonen

RAVINTO 23.01.2010. Matti Lehtonen RAVINTO 23.01.2010 Ihminen on psyko-fyysinen kokonaisuus: Koulu / työ Koti - perhe Tunteet Minä kuva Ihminen Kaverit Fyysinen kuormitus / rytmitys Ravinto / nesteet Uni Kun kaikki ulkokehän n pallot ovat

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

Base unweighted Base weighted TK2 - TK2. Kuinka usein luette kemikaalien varoitusmerkit ja käyttöohjeet?

Base unweighted Base weighted TK2 - TK2. Kuinka usein luette kemikaalien varoitusmerkit ja käyttöohjeet? 17773 Telebus 48a-48b 2017 Taloustutkmus Oy Total Sukupuol All ntervews Nanen Mes Base unweghted 1006 498 508 Base weghted 4298 2155 2144 TK1 - TK1. Mssä määrn tetä huolestuttaa altstumnen kemkaalelle

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Kananmuna sisältää muun muassa D-vitamiina ja runsaasti proteiinia

Kananmuna sisältää muun muassa D-vitamiina ja runsaasti proteiinia Jogurtti luomuhillolla on parempi vaihtoehto kuin puuro tai aamumurot. Tutkijat ovat yhä enenevästi havainneet, mitä näiden viljojen gluteeni aiheuttaa terveydellemme. Gluteeni on syyllinen yli 150 eri

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

Training With Ilona Basic: Ruokavalio

Training With Ilona Basic: Ruokavalio Training With Ilona Basic: Ruokavalio Aamupala (kokoa alta, tai valitse smoothie tai pannarit) Valitse hedelmä: Puurohiutale 40 g Ruisleipä 50 g Sokeroimaton mysli 40 g 4 valkuaista (munakas tai lisää

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ

SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ 5.2.2006 Tejät: Mtt Näsä (000000) Rmo Vomsto (0000001) Ssäysetteo 1.Johdto...1 2.Mtä tttt?...3 3.Johtoäätöset...4 4.Lähteet...4 1.Johdto Työssä tttt 16 32 eöste stoje htoj

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

Herkkuja joka makuun ja hyvään tarkoitukseen! Ostamalla tuet. Myyjän nimi. Myyntikamppanjan tarkoitus. Kiitos tuestasi!

Herkkuja joka makuun ja hyvään tarkoitukseen! Ostamalla tuet. Myyjän nimi. Myyntikamppanjan tarkoitus. Kiitos tuestasi! Herkkj jok mkn j hyvään trkoitkseen! Ostmll tet Myyntikmppnjn trkoits Pikkvelje Myyjän nimi n Prs To ffeesekoit Pikkvelje n Prs To ffeesekoit on yhdiste s lmä Engl nnin toffe j hedelm it ätoffeit Rt sisältävät

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

spomffioimmu ALKURUOKIA JA PIENEEN NALKAAN **** HOTELLT ju talon leipiiä (* voiduan valmistaa myös gluteenittomana)

spomffioimmu ALKURUOKIA JA PIENEEN NALKAAN **** HOTELLT ju talon leipiiä (* voiduan valmistaa myös gluteenittomana) **** HOTELLT spomffioimmu ALKURUOKIA JA PIENEEN NALKAAN 1. Muikkulautanen (L)* - marinoituja savuntuikkuja ja punasipuliu, kirkasta perunas al aattia, r u is nap p ej a r uo lt o s ip ul ita h n a I lu

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Ruokakauppa. Tavallista parempi. Katso itsenäisyyspäivän 6.12. kauppakohtaiset aukioloajat k-supermarket.fi. -24 % Etu K-Plussa-kortilla -21 %

Ruokakauppa. Tavallista parempi. Katso itsenäisyyspäivän 6.12. kauppakohtaiset aukioloajat k-supermarket.fi. -24 % Etu K-Plussa-kortilla -21 % VK 49/15, UUSIMAA Tvllist prempi Ruokkupp hyvää itsenäisyyspäivää Ktso itsenäisyyspäivän 6.12. kuppkohtiset ukiolojt k-supermrket.fi -21 % KG 599 HK Ryipos kinkkurull nhton, tuoresuolttu n. 2-4 RS 599HK

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Pureskeltua tietoa hampaiden hyväksi

Pureskeltua tietoa hampaiden hyväksi Tiedonjanoon www.maitojaterveys.fi www.otamaidostamallia.fi Maa- ja metsätalousministeriön osittain rahoittama. 2007 Pureskeltua tietoa hampaiden hyväksi Oman suusi hammashoitaja olet sinä! Fluorikylpy

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot