LIIKKUVAN LAPSEN RAVITSEMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKKUVAN LAPSEN RAVITSEMUS"

Transkriptio

1 LIIKKUVAN LAPSEN RAVITSEMUS

2 2

3 Hlsko -lkutkouluhke Suome Työväe Urhelulto Hlskohkkee tvottee o lsätä lste fyysstä, psyykkstä j soslst hyvvot j smll lsätä lste omehtose lku määrää. Hlsko- lkutkoulut trjovt lpslle mopuolst lkkumse lo lekomsuutt uohtmtt. Hlskoperheesee kuuluu myös lkutpusto. Hlsko -lkutpusto tutustutt j kust lps sekä perhetä lkkumsee sekä mhdollst yhtesöllse tom perhede keske. Lku tuottmt elämykset, lo j kokemukset ovt keskesä tvottet Hlsko hkkeess. Hlsko- lkutkoulu keskesä teemo ovt lku, rvo j ue merktys lpselle. Tässä estteessä kästtelemme rvo merktystä ksvvlle j lkkuvlle lpselle. Rvtsemustottumukset omksut jo vrhslpsuudess. Trpeeks mopuole, sääölle j terveelle ruokvlo o ksvvlle lpselle tärkeä s j sllä edstetää hyvvot. 3 Hlsko-lsko hlu tutustutt lpset j vhemmt värkkääsee ksvste, mrjoje j hedelme mlm. Tuorede ksvste ssällyttäme joksee ter o suosteltv. Hlsko ve lpset mopuolse rvtsemukse j uuse mkuje äärelle sllä tärkeää o ohjt lst mstelem uus mkuj. Estteessä trjot terveellsä j mstuv vhtoehtoj herkkuhetk. Stä löytyy helppoj j ee kkke opet sekä terveellsä ruokohjet rkee j juhl, jotk sopvt lpslle ku kusllek. Yhteset terhetket vkuttvt koko perhee hyvvot. Hlsko -lkutkouluhke

4 Lkkuv lpse rvtsemus Lkkuv lpse ruokvloss oudtet lutsmll pertett j ktetää huomot ruok-ede ldukkuutee. Sääölle terrytm tk jksmse. Ksvv j lkkuv lps vo trvt pävä k velä yhde ylmääräse välpl joko ee pävällstä t se jälkee. Tukev ter o premp jott lkkumse jälkee ku juur ee lkut. Lkkum e kutek kt lähteä älkäseä. 4

5 Lduks ruokvlo ä Hedelymvä o h ee välplstuks! hrr Lduks ruokvlo ssältää mopuolsest ksvks, hedelmä t mrjoj joksell terll täysjyvävlj vähärsvs mtotuottet vhtelevst joko vähärsvst lh, er klljej, kmu t plkoksvej pehmetä ksvöljyjä Ksvste kver syödää kl k khdest vkoss j lsäks o hyvä herkutell brolerll, klkkull j plkoksvell. 5 Lpse p kuuluu v ävää s ter : Amup l Lous Iltpäv ä välp l Päväll e Iltpl

6 s Juomk mää vettä, pto! t m Lutsmll Lutsmll o ov puväle hvollstm se, mstä suostuste muke ruokvlo koostuu. Käytä lutsmll ä: J lute melessäs eljää yhtä suuree os. Täytä lutselles Kks eljäsos (el puolet lutsest) ksvks, kute rstett, sltt t lämmtä ksvslsäkettä Yks eljäsos hlhydrttej el peru, täysjyvärsä t täysjyväpst Yks eljäsos prote, kute kl, lh t kmu Ksvsruokvloss prote osuus korvt plkoksvell, pähköllä j semeä ssältävällä ruoll. 6

7 7

8 ATERIOILLA RYTMIÄ PÄIVÄÄN Välpl Lous Puollt päv syödää lous. Ot lutselles ruok lutsmll muksest, st juur sopvss suhteess kkk trvtsems rvtoet. Amupl Yö jäljltä vtss o tyhjä. Kuolle me tk se, että jkst touhut koko mupävä ekä msu huutele ruok ee loust. 8 Iltpävällä o välpl k, sllä eerg o rtettävä pävällsee skk. Välpl jälkee hrrstukset sujuvt ku lekte. Pävälle Pävälle o koko perhee yhtee terhetk. Pävällse k o hyvä vht kuulumset, ee ku juokset jällee phlle pomppm! Iltpl Iltplll keho kp rvto plutuksee pävä skrest. Yötä vste e kutek kt syödä rskst t levollset yöuet kärsvät.

9 KASVIKSET OVAT HERKKUA! Ksvks, mrjoj j hedelmä tuls syödä jok pävä vs om käde kokost kourllst. Lehtvhekset Vrsksvt Spulksvt Plkoksvt Klt Mukulksvt Mustevhekset Mrjt Hedelmät Seet Ksvks e vo syödä lk j tä tulsk oll joksell terll. Rkk mkuset ksvkset, kute porkk, pprk, kurkku j kukkkl sekä mrjt j hedelmät sopvt popsttvks sellse. Ksvks vo hyödytää ruo vlmstuksess j e sopvt hyv myös levot! 9

10 HYVÄT HIILARIT suos ätä! Ksvkset Mrjt Hedelmät Täysjyvävljt Täysjyvärs Kvo Peru, bttt Täysjyväpst Kutulsät j leseet Hyvä hlhydrtte lähtetä ovt myös tttr j hrss. Tttr j hrss ovt luotsest gluteettom vljoj. Hlhydrtt koostuvt sokerest, tärkkelyksestä j kudust. Ksvkset, mrjt j hedelmät ssältävät luotsest soker, jok tekee stä herkullse mkus. Hyvä hlhydrttej s most ruok-est j e tomvt ovllse eerglähteeä. Syö pävttä ksvks, mrjoj j hedelmä sekä täysjyvävljoj, sllä ssä o vts hellvä kutuj. 10 Speltt, el lkuvehä, o terveelle hlhydrtt. Kvo o rvteks lsä mopuolsee ruokvloo j kelpo vhtoehto rslle.

11 HUONOT HIILARIT syö hrvo Hmpurlstert Vle lepä Vlkoe pst Vlkoe rs Pullt j pstejt Vert j tortut Huoot hlhydrtt ovt ptkälle jlostettuj ruok-et, joss e ole jäljellä juur lk kutuj t rvtoet. Huooj hlret ssältävä ruok ktt välttää, sllä e ostvt opest veresoker j luovuttvt pljo eerg. Huoot hlrt evät kutek pdä älkää evätkä melle kehomme trvtsem vtmej j kveäset. 11 Pljo lsättyä soker ssältävät tuotteet ovt huooj hlhydrtte lähtetä. Plosoker ssältävä ruok löydät svult 16.

12 HYVÄT PROTEIINIT suos ätä! Loh, vlkoset klt j äyräset Klkku j broler Rst j poro Kmu Rejuusto j rhk Nut j lmms Mustth, Soj j tofu että prote s myös Plkoksvt ksvku Lsst tuottest. Suos pääsäätösest vähärsvs prote lähtetä. Myös rsve kl o erome prote lähde, sllä klrsv o pehmeää el terveellstä rsv. Pust lh se sj tuls syödä kohtuudell v kerr vkoss. Prote e tuls syödä lk. Lutsmll muke ruoklu tk rttävä prote s. 12

13 HUONOT PROTEIINIT syö hrvo Lekkeleet Nkt j mkkrt Grhm- j lhprkt Moet lhjlosteet j eekset ssältävät hyv vähä ldukst prote, mutt pljo kovetettu rsv, suol sekä vlkos hlhydrttej. Rvtorvolt ämä tuotteet ovt köyhä, vkk e ssältävät pljo eerg. Sks tä e tuls syödä ku stusest. Lste suosmt kt j mkkrt ssältävät use htlls lsäet, kute trttejä j fosftt, jote trkkle tuoteselostet huolellsest j vltse v trtttömä j fosftttom tuottet. 13

14 HYVÄT, PEHMEÄT RASVAT Ruokvlo tuls ssältää 2/3 pehmeää rsv. Ksvöljyt ovt terveelle vhtoehto ruo-ltoss. Semeet, pähkät j mtelt ovt eroms välploj j sopvt hyv sltteh. Nssä o pehmeää rsv, mutt myös pljo eerg. Sopv määrä o pe kourlle pävässä. Myös rsve kl o pehmeä rsv lähde. S Avokdo o luoost rsvptoe hedelmä, jot vo käyttää sltess j prtelössä. Vkk vokdoss ok pljo eerg, se o vrse terveyspomm! 14 E ASTIK TINK ALAA öljyä olv u t s eh ryp 1 dl struu m dl 1/3 kovetkk e t vl yrttejä, kut et Tuor t bslk ppperslj lle must pyse Hyp pur ää keske. t e s k e koo Sekot lt jouk s j lsää

15 KOVAT RASVAT Kov el tyydyttyee rsv osuus ruokvlost tuls oll vähäe, etää kolmes pävttäsestä rsvsst. Suur os kovst rsvst sd plorsv eläperässtä tuottest, kute lhst, mkkrst, mdost, juustost j levosst. Pokkeukse elärsvost o klrsv, jok o pehmeää rsv j ste terveellstä. Ksvku tuottest kookosrsvt ovt kov rsvoj. Kermlle, jogurtlle j molle mulle mtotuottelle löytyy myös ksvsvhtoehto, jotk vlmstet use sojpvust, rsstä t kurst. 15 Vo Kerm, smet j rskkerm Jogurtt Juustot Rsve lh Prkt Kookosrsv- j öljy

16 PIILOSOKERI o Yks sl sokerpv p6g 2, Krkt, mkeset j vrvotusjuomt ssältävät pljo soker, mutt v 9% sokerst tulee herkkuje muk. Khdeks lst kymmeestä syö pävttä lk soker. Sokerst ylttyy jo yl 2-vuotll lpsll. Moet rkpävä eltrvkkeet ovt vrss plosokerpommej. Tälls ovt esmerkks sokerodut mehut, murot, jogurtt, jäätelöt, kko j vukkt. Testkö, että g krkkpussss o 33 sokerpl! 1 rkl sokerotu kkojuhett o 1,7 sokerpl! 0,5 l kolpulloss o 21 sokerpl! 2 dl sokeroduss pllmehuss o Itsetehty popcor käy krkst. 8,5 sokerpl! Kkojuhett s sokeromttom j 2 dl mustetuss jogurttpurkllsess hujll vo mkeutt. Kol vo vht o 9 sokerpl! tuorepurstettuu hedelmämehuu j jogurt vot must lempmrjolls. Amsmuross 30 g oksess 5 sokerpl!

17 PIILOSUOLA Ihmse elmstö trvtsee trum v 0,5 grmm vuorokudess j se s eltrvkkede ssältämästä plosuolst, kute levästä. Suol pävttä stsuostus o 2-10 vuotll lpsll etää 3-4 grmm. st Mkup tottuuolsee vähäsu ruok Suol käyttäme o tottumskysymys. Ruok vo tutu muttomlt, jos suol o opput käyttämää russt j se käyttöä lk vähetämää. Suol sjst ruok vo must mull tvo, kute tuorell yrtellä j ksvksll. Testkö, että 17 Peessä 100 g perulstuoksess o 1,4 g suol! Ruokluskllsess sojkstkett o 2,79 g suol! Vlmss musteseoksss vo oll jop 80 % suol! Yhdessä lemkuutoss vo suol osuus oll jop 5 g! Kstkejuhepussess suol osuus vo oust 10 g / 100 g juhett! Dppkstkkess suol o jop 4,9 g / 100 g

18 HALISKON KASVISKARTTA Kuk mot er värä löydät lst hedelmstä, mrjost j ksvksst? Tedätkö mut ksvks, hedelmä t mrjoj? 18

19 HALISKON KASVISKARTTA Hedelmä As Appels Aprkoos Avokdo B Grepp Guv Kv Luumu Mdr Mgo Melo Ome Perskk Pääryä Struu Ttel Vku Vrypäle Vergrepp 19 Vheshedelmä Kesäkurpts Kurkku Kurpts Mukoso Pprk Tomtt Lehtvheks Kkl Ltv-rtsokk Lehtsltt Lehtseller Mss Nokkoe Prs Perslj Ptt Rprper Slttfekol Klej Kukkkl Kyssäkl Lehtkl Pukl Ruusukl Vlkokl Juur- j mukulksvej Bttt Ikväär Juurseller Lttu M-rtsokk Mustjuur Nurs Plsterkk Porkk Pujuur Rets Seä Herkkuse Herkkuttt Ktrell Korvse Stkese Mrjoj Hll Krplo Krve Mskk Mustherukk Mustkk Phljmrj Puherukk Puolukk Tyrmrj Vdelm Plkoksvej Here Lss Ppu

20 SUOJARAVINTOAINEET Vtmej j kveäset kutsut suojrvtoeks. Ne ovt eltärketä j e tulee sd rvost, sllä elmstö e pysty tä tse tuottm. Mopuole j värkäs ruokvlo, joss ksvks, hedelmä j mrjoj syödää pljo, rttää usemmte turvm rttävä suojrvtoede trpee. Lkkuv lpsll ruokvloss eteek klsum, D-vtm j rud rttävää st o syytä kttää huomot. Klsum meytymsee vkutt rttävä D-vtm st. Uus D-vtm stsuostus yl 2-vuotlle lpslle j uorlle o 10 µg pävässä 20 Klsum s most lähtestä: mtotuottest, semestä, mtelest, pähköstä, täysjyvävljost, ruotoee syötävstä klost, vhrestä vheksst j pvust.

21 HALISKON HERKKURESEPTI HALIS KON CASH EW K ERMA 1 dl : c s hew pä. 1 h k, Hu 5 2 dl vett ötä j lo tusves ä V j ljsok Str uumer ehu h lutes 1. Lot s pähk 2. K ötä ve d sekot lotusves p dessä k os j t 3. Lsä tmee j juh lt pähk ut. ä pähk mu ä vettä. Sekot öh mus rumseks t suv sekot joko tehos teet j tlkk seokseks. tmell ekott vot oh e k t u o kerm hkek mess t pksu s u smoot de päätät sopvks. Vede vu he k. l er! sä. Nut Oke ker l m kerm Vhte vkk lu ke rm ht use k ookosm st vk k to. Käytä p lsäämä ll v k erms ä joukkoo t os. 21

22 SYYSRESEPTI EP NT R UO O: R UU ä, m,p L to ves) ttr, HA m (, ttä mehu ur, t s.) e t s m l e to, t (k lese y ose, d m s 2 e l r 1 tel hut, ku (mrj urtt, g m dl lj ttä jo 1 e o ttu. t v v y u o tä jä ä, k el -2 dl ose, lu k.1 äs päh edelm, h k) eme ää rh rkl s m l y -3 ä 2 edelm et k e t s k l e e h llll o j t ä ko see me e y S ä t 1. estee m olet kku. j u kpp mull jää ut! 2. N erg e O ISK 22

23 TALVIRESEPTI HALIS KON AURI NKOI SET A 3 p PPELS p e l IINIT:. 0 s,5 dl 1-2 ppels r V kl huj st purs tettu lj mehu joulu soker (vo s m ltt rp ustet ukse ) 1. Kuo r 2. Pur j vplo 3. Sek st ppels ppelst. o 4. K t mehuu st mehu. d h ppels mustettu uj j m ustee vetäyt vpled mehu t. e pää yä jää ll kps s e j k t Hupp u uhyvä. ä es ker mv m hdo k erkks c shew ss kerm. t 23

24 th Huom t suure o, jos ok osk jot o el t herkut ä! eemm ON HALISK KEVÄTRESEPTI SUPER NUKAS AVA SUKLA klölle 1-2 he do sä vok p y k 1 ojuhett k 1 b l mto k 0,75 d rkl to tumm 2 j lt s k e l 1,5 p e v. 1 cm sell pkstme t o b lut 1. Vpl se kestävällä et pkk tuks. kstue vokdo p t v o k vpleet kv. Irrot j lt ost 2. Ku b se vokdo j p usk vull lede hlk h kuorest l bvp l e hedelmä tehosekottme sett joko o /. kulhoo kss. Tee s hosekottmell e o t j md ottmell t ot. k k suvse kojuhe j se s k o vlm 3. Lsää uks e terveell j ä v y Superh vks. uttt 24 suklv

25 KESÄRESEPTI HALISK ON VÄL IPALAS MOOTH 1 b 1-2 dl m pkstem rjoj (vovt oll rjoj Kour lle m t tuoret) telet dl) (o 0,5 1-2 dl vettä (hu j mu steeks) 1. Seko t k tehoseko kk ekset smoothe ttmess j ut h! Mtelt v myös ve o hlutess jä de vo k t orvt m tää pos j mdoll telm yms. doll, 25 IE:

26 LAPSEN ENERGIANTARVE Lpset ovt luoost kov lkkum j hedä eergtrpees o suhteess suuremp ku kuse. Ikä, sukupuol, po j lkulle ktvsuus vkuttvt kkk lpse eergtrpeesee. Mopuole, terveelle ruok tk lpse ksvu, kehtykse j jksmse. Eergtrpee tkvt sääölle ruoklurytm sekä lutsmll muke terode koostme. Myös rttävästä levost j yöuest o huolehdttv. Arvotu eergtrve /vrk 4-5v kcl 6-9v kcl 10-13v kcl v kcl 26

27 LIIKUNTA Lkut o luoolle os lste elämää. Lkkumse tuls oll husk j lo tuottv sekä edetä lste ehdoll. Mopuole lkut tukee lpse kehtystä j lsää myös tedollste ttoje oppmst. Lpse lotettu ktve lkut lsää todeäkösyyttä lkkumsee myös kuse. Ohjttu hrrstme o hyvä lsä lkkumsee mutt tärkeää o lpse lkkume vp-jll phll, kouluss j koto. Lpslle suostell repst j mopuolst lkkumst vähtää 2 tut pävässä. Hlsko -lkutkouluss lpset pääsevät hrjottelem motors perusttoj mopuolsest j lekomsest tvotteellsess ohjuksess koulutettuje ohjje kss. Lkkume lsää hyvvot. Ptkä stumsjksoj tuls välttää sllä stumse ptkä kokoskesto j ertysest se yhtäjksosuus o htllst terveydelle. Hlsko -lkutkouluhke Hlsko Lkutkouluhkkee järjestää Suome Työväe Urhelultto TUL ry. Hkett o muk tukemss Opetus- j kulttuurmsterö (OKM). Logo pt v lehtee? cmyk elvär el prosessvärlogo, jok käy elvärs potuottes, esm. leht-lmotukset bw mustvlkoe logo, jok käy potuottes sekä sähkösee vesttää (ett, ppt-klvot je) eg eglogo el vlkoe logo, jok käy potuottes j o prhmmll vhv värtust kss PMS 27 pms el ptoe-värkrtsto muk määrtelty logo, jok käy ertysest tekstl-, muov- j muullek ku ppermterlelle, esm t-pdt, muovksot je. Vod käyttää yksvärptukse myös muss potuottess rgb

28 HALISKO LIIKUTTAA LAPSIA! L TU E MU K AA N! Hlsko -lkutkoulu hkkeess toteutet mopuols j osllstujlle edulls lkutkouluj er puolll Suome vuotlle tytölle j pojlle Kuvttut Oo Ohvo Suome Työväe Urhelultto TUL ry Htsjktu Helsk Puh. (09) Lähteet: 28 NutrCoch / Terveys löytyy lutselt Kkkolmmte Vlkekosk Fel Vlto rvtsemuseuvottelukut 2005 Helsk. Suomlset rvtsemussuostukset -rvto j lkut tspoo Vrhsksvtukse lku suostukset -sosl- j terveysmsterö, opetusmsterö, Nuor Suom ry. Helsk 2005 Muutost lkkeellä! Vltkullset yhteset ljukset terveyttä j hyvvot edstävää lkut Sosl- j terveysmsterö julksuj 2013:10. Tmpere 2013.

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta.

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta. LEPUSKI /.. Ilmestyyt vuodesta Palaut tl, se psara Juhlakrjajulkasutlasuus pe. klo ppävaara krkko Coctal-tarjolut, muskkajahaastatteluja. Pakalla krjalja KAISA RAITTILA ja valokuvaaja JANI LAUKKANEN sekä

Lisätiedot

Autot. Sisartaan. kauniimpi. Autonvalmistaja. & liikenne. Lappi ja pärinä

Autot. Sisartaan. kauniimpi. Autonvalmistaja. & liikenne. Lappi ja pärinä PERJANTAINA 9.12.2011 Atot & kenne 31 Lpp j pärnä Erset jo- j testkeskkset tovt rh Lppn. Mtt pohjosess nstä knsten. SIVU 33 Tottjt: Tmo Nemnen (014) 622 265, Mrtt Rt 622 240 sähköpost: totjkenne@kesksomnen.f,

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

LUETAAN YHDESSÄ. Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme

LUETAAN YHDESSÄ. Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme 1 LUETAAN YHDESSÄ Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme 2 Lukijalle Tällä pienellä kirjasella on kiinnostava, sanoisiko pitkä historia. Kun me muutamat UNIFEMin paikallistoimikunnan jäsenet

Lisätiedot

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 3/2013 Irtoumero 7 Kolumistivieraaa Heli Laakso Yhteistä iloa Tampere kulttuuripäivillä Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 13.9.2013, 52. vuosikerta,

Lisätiedot

Kraft Drift. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 7 8/2015

Kraft Drift. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 7 8/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 7 8/2015 Tere tulemast puol vuossataa lavalkennettä Hk Tallnna Tallnnan satamassa hukeat matkustajamäärät s. 20 23 Tere tulemast men nu börjar

Lisätiedot

Hyvinvointijumppa. t v. Suomussalmella 3. 9.2.2014 HYVINVOINTIVIIKON. TAPAHTUMAKALENTERI Suomussalmella. Torstai 6.2. Maanantai 3.2. Tiistai 4.2.

Hyvinvointijumppa. t v. Suomussalmella 3. 9.2.2014 HYVINVOINTIVIIKON. TAPAHTUMAKALENTERI Suomussalmella. Torstai 6.2. Maanantai 3.2. Tiistai 4.2. H Maaata 3.2. Sumussalmella Htjumppa INO ISOJÄRVI kl 9-17 Sumussalme ptee Lähhtajapskeljat tekeät ereskerja erepaemttauksa sekä dabetesrskkarttuksa kl 9-17 Smaset Ra esttelee Better Bdes urheluaatteta

Lisätiedot

Uuden opettajan opas

Uuden opettajan opas Uuden opettajan opas Ssällys 1 Opettajan työn hakemnen 4 1.1 Kuka vo saada vaknasen opettajan pakan? 5 1.2 Ulkomalla suortetun tutknnon tunnustamnen 6 1.3 Kunka hakemus tehdään? 7 1.4 Ansoluettelo el currculum

Lisätiedot

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii!

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! www.lvi-dahl.fi LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! Tarvitset vain PC:n ja verkkoyhteyden. Jos sinulla ei vielä ole tarvit tavia käyttäjätunnusta ja salasanaa, saat ne helposti esimerkiksi

Lisätiedot

Vähikkälän Viesti 2/2012

Vähikkälän Viesti 2/2012 Vhkkn Ves 2/2012 j u u o J Hyv s Onne! 3 1 0 2 o u V Uu VÄHIKKÄLÄN VIESTI 2/2012 TALVINEN TERVEHDYS KESKELTÄ KYLÄÄ T krjoessn vnen Vhkk nyyyy rmmsen kunn krpen pkkspvn snsess voss. Lun j pkks on jo monen

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 CdillcNEWS Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 Club of Fild Kesä tphtumktsus Pimpmobile by Wisco Cdillc CdV 1971 Esittelyssä Cdillc Allté Projekti Holley Projectio

Lisätiedot

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely Kansanvälsen konsernn verosuunnttelu ja tuloksenjärjestely Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Talousteteden latos Tampereen ylopsto Toukokuu 2007 Pekka Kleemola TIIVISTELMÄ Tampereen ylopsto Talousteteden

Lisätiedot

SELKOESITE RUOKAVALIO- OPAS. Ohjeita Parkinsonin tautia sairastavalle

SELKOESITE RUOKAVALIO- OPAS. Ohjeita Parkinsonin tautia sairastavalle SELKOESITE RUOKAVALIO- OPAS Ohjeita Parkinsonin tautia sairastavalle SELKOESITE Ruokavalio-opas Ohjeita Parkinsonin tautia sairastavalle 2014 Marjaana Puustinen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Materiaali

Lisätiedot

Kraft Drift. Meriteollisuusuudessa nyt hyvää meininkiä. Skeppsbyggarna erbjuds nu. framgång och framtid. s. 20 23

Kraft Drift. Meriteollisuusuudessa nyt hyvää meininkiä. Skeppsbyggarna erbjuds nu. framgång och framtid. s. 20 23 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 5 6/2015 Meyer telakkayhtön vuotunen alhankntojen arvo 2 mljarda euroa Merteollsuusuudessa nyt hyvää mennkä s. 20 23 Varvsbolaget Meyers årlga

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousteteden tedekunta AIKA- IKÄ- JA KOHORTTIVAIKUTUKSET KOTITALOUKSIEN RAHOITUSVARALLISUUDEN RAKENTEISIIN SUOMESSA VUOSINA 1994 2004 Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Maalskuu

Lisätiedot

RolljqlSêS~å'.~r~ì~lI,il;îktlJl~~S~ljj

RolljqlSêS~å'.~r~ì~lI,il;îktlJl~~S~ljj Lte 3a m.,ka1!ly'jl ~~".,',;;"~~~~,~'~,,,,-,,'",,,,,,,,,,,,,,,',,,,..-'-'''''''''''''."".~..."._-"~-,...~,-,,,,~..,,-.._- RolljqlSêS~å'.~r~ì~l,l;îktlJl~~S~ljj K()lkùrsslrkosten ennakodaan lsään yvän, tapaukset

Lisätiedot

Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat

Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat Satuasmuuttujat ja todeäkösyysjakaumat Todeäkösyyslasketa: Satuasmuuttujat ja todeäkösyysjakaumat 9. Satuasmuuttujat ja todeäkösyysjakaumat 0. Kertymäfukto. Jakaume tuusluvut. Moulotteset satuasmuuttujat

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä TALVINEN SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN LEHTI 2014 2013 2 14 6 12 9 Trvtuo u Syött! Syöttä tphtuu: Hun, Vuht j Krnv Hhtou : hhdon ytä jo y 30 vuott Rdo Novn vä nnotu Syötttä

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

Finlands museiförbund håller sitt 92. årsmöte tisdagen den 19. maj 2015 kl 14 i Villmanstrand,

Finlands museiförbund håller sitt 92. årsmöte tisdagen den 19. maj 2015 kl 14 i Villmanstrand, S U O M E N M U S E O L I I T T O F I N L A N D S M U S E I F Ö R B U N D F I N N I S H M U S E U M S A S S O C I A T I O N An n a n k a t u 1 6 B 5 0, F I - 0 0 1 2 0 H e l s i n k i, F i n l a n d +

Lisätiedot

Kollektiivinen korvausvastuu

Kollektiivinen korvausvastuu Kollektvnen korvausvastuu Sar Ropponen 4.9.00 pävtetty 3..03 Ssällysluettelo JOHDANTO... KORVAUSVASTUUSEEN LIITTYVÄT KÄSITTEET VAHINKOVAKUUTUKSESSA... 3. MERKINNÄT... 3. VAHINGON SELVIÄMINEN JA KORVAUSVASTUU...

Lisätiedot

L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä.

L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä. L s e n 2010 vuos k l n k o d e n k e r o m u s Lsenklnkoden Kumm ry yhdessä eemme hmeä. Lsenklnkoden Kumm ry on 1993 peruseu hyvänekeväsyysjärjesö, jok ukee Suomen vä ylopsolls lsenklnkk, kehys- j ukmusyöä

Lisätiedot

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 4/2015 Saksalasten torpedo pakott USA:n sotaan 100 vuotta RMS Lustanan upottamsesta s. 20 23 Den tyska torpeden förde USA n världskrget 100 år

Lisätiedot