Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL Laitila Y-tunnus: Tilinpäätöksen liitetiedot 21 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 27 Tilinpäätösmerkintä 27 3

3 Katsaus 2013 uksia noin asiakkaalle. Yli 24 tunnin keskeytyksen koki noin 200 asiakasta. Taajama-alueilla sähkönjakelu pystyttiin Reimaksi nimetyn myrskyn aikana pääosin turvaamaan. Saman kuun aikana koettiin vielä toinen voimakas myrsky, Eino, joka aiheutti valtakunnallisesti suurta tuhoa Eino-myrsky kuitenkin säästi VSV:n verkon pahimmilta tuhoilta, ja siitä selvittiin lyhyehköillä jakelukatkoksilla. Vakka-Suomen Voima Oy Vuoden 2013 alku oli huhtikuulle saakka säätilaltaan suhteellisen kylmä. Se piti sähkön kulutuksen ja siirron VSV:n verkossa vuoden alussa ennustettua korkeammalla tasolla. Huhtikuusta lähtien ja varsinkin vuoden lopussa oli poikkeuksellisen lämmintä ja sen seurauksena kulutus budjetoitua pienempää. Elinkeinoelämän sähkön käytössä näkyi jossain määrin taloudellinen taantuma, mutta VSV:n alueella muutamat suuret teolliset asiakkaat lisäsivät vuoden lopulla sähkön käyttöään ja pitivät sähkön siirtomäärän hyvällä tasolla. Vuoden siirtomäärä jäi alle budjetoidun 374 GWh:iin, mutta oli vajaan prosentin kahden edellisen vuoden siirtoa suurempi. Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika (h/vuosi) Vuoden pahin myrsky Seija alkoi myöhään joulukuun 12. päivänä ja jatkui läpi yön erittäin rajuna 13. päivän aamuun asti. Seija-myrsky vei sähköt noin puolelta eli asiakkaalta ja aiheutti laajaa vahinkoja VSV:n verkkoon. Vakiokorvauksia maksettiin tästä noin asiakkaalle. Myrskykorjauksista ja asiakkaille maksettavista vakiokorvauksista aiheutui yhtiölle yhteensä noin 1,2 milj. euron kustannukset. Osa myrskykorjauksista jatkuu vielä vuoden 2014 aikana. Liikevaihto oli 11,3 milj. euroa ja kasvoi edellisestä vuodesta 0,6 milj. euroa eli 5 %. Liikevoitto jäi edellistä vuotta pienemmäksi ja oli 1,7 milj. euroa. Suurin syy tuloksen heikkenemiseen olivat marraskuun kolmesta syysmyrskystä aiheutuneet kulut sekä AMR-hankkeeseen liittyvät poistot. VSV:n investoinnit nousivat lähes 6 milj. euroon, kun ne viime vuosina ovat olleet keskimäärin 4 milj. euron tasoa. Poikkeukselliset investoinnit kohdistuivat mittarien kaukoluenta -projektiin ja keskeisten tietojärjestelmien, kuten asiakkuuksien hallintajärjestelmän uusimiseen. Molemmat hankkeet saatiin onnistuneesti valmiiksi vuoden lopun seutuvilla. Verkostoinvestoinnit olivat vähän normaalia pienemmät mutta palaavat vuonna 2014 normaalille tasolle. Tavoitteena on sähkön toimitusvarmuuden parantaminen suunnitelman mukaisesti. Sähkön hyvä toimitusvarmuus ja kilpailukykyiset siirtohinnat ovat yhtiön tavoitteita. Sähkön siirtohintojen kilpailukyky vertailuyhtiöihin nähden on pysynyt hyvänä, vaikka siirtohintoja päätettiin korottaa alkaen noin 4 %. Kilpailukyky muihin yhtiöihin verrattuna säilynee entisellään, koska korotuksen syynä oli kaikkia yhtiöitä koskeva Fingrid Oy:n kantaverkkomaksujen korotus. Tytäryhtiöt VSV:n tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta merkittävästi 36 % ja oli höyrynmyynnin läpilaskutuksen eliminoinnin jälkeen noin 32,5 milj. euroa. Kokonaisuutena myös tuloskehitys oli hyvä, vaikka sähköntuotannolle vuosi oli erittäin vaikea. Marraskuulle saakka alueemme välttyi sähkönjakelua koettelevilta sääilmiöiltä ja toimitusvarmuus oli erittäin hyvällä tasolla. Marraskuun 5. päivänä alueellemme rantautui raju syysmyrsky, joka katkaisi sähköt pahimmillaan yli asiakkaalta. Yli 12 tunnin keskeytyksestä maksettiin vakiokorva- 4 Loppuvuoden 2013 myrskyt Reima, Eino, Oskari ja Seija aiheuttivat VSV:n verkkoon mittavia vahinkoja. 5

4 VSV-Energiapalvelu Oy VSV-Energiapalvelu omistaa ja hallinnoi energiantuotanto-osuuksia. Tuotanto-osuuksista saatava sähkö myydään Suomen alueen markkinahinnalla. Markkinat vaikuttavat siten oleellisesti VSV-E:n taloudelliseen tulokseen. Kyröskosken vesivoimalan osalta suuri tekijä on luonnollisesti myös vesimäärä. VSV-E tekee myös hintasuojauksia sähköpörssissä turvatakseen tuotettavan sähkön hinnan. Sähkön markkinahinta oli suurimman osan vuotta tuotannon kannalta liian alhainen. Suomen aluehinta nousi päiväjaksoilla usein selvästi NordPoolin syteemihintoja korkeammaksi. Tämä tuki ajoittain Suomen alueella tapahtuvaa sähkön tuotantoa ja vastaavasti aiheutti ongelmia sähkön loppuasiakasmyynnille. Pääasiassa turvetta käyttävää Keljonlahden voimalaitosta vaivasi alhaisen markkinahinnan lisäksi polttoainepula. Jyväskylän Voima tekikin jatkuvan turvepulan takia päätöksen merkittävästä investoinnista hiilenpolttolaitteisiin. Laitteisto valmistui vuoden 2013 syyskuussa. Laitoksen tuotantomahdollisuudet paranivat huomattavasti ja lisäksi alhaiset hiilen ja päästöoikeuksien hinnat tukivat laitoksen tuotantomahdollisuuksia. Markkinahinnat olivat kuitenkin loppuvuoden aikana niin alhaiset, ettei kiinteille kuluille saatu riittävää katetta. Kyröskosken vesivoimalaitokselle valmistui vuoden 2013 alussa teholtaan 400 kw lisäturbiini, jolla hyödynnetään jatkuvaksi muuttuneesta juoksutusvelvoitteesta seurannut ohijuoksutus. Vuosi oli kevättulvasta lähtien vuoden lopulle saakka vähäsateinen, mutta aivan vuoden lopussa jouduttiin jo ohijuoksutuksiin. Kyröskosken tuotanto jäi 25 % keskimääräistä pienemmäksi. Vuorokausisäätö on mahdollistanut tuotannon ajoittamisen aluehinnaltaan korkeille päivätunneille. Tämän vuoksi VSV-E sai Kyröskosken Voiman tuotannosta vuonna 2013 voittoa noin euroa. /MWh Vuoden 2014 systeemihintatuotteen Vuoden 2014 systeemihintajohdannaisen hintakehitys01/ / Jan 02, 2009 Feb 05, 2009 Mar 11, 2009 Apr 17, 2009 May 26, 2009 Jun 30, 2009 Aug 05, 2009 Sep 08, 2009 Oct 12, 2009 Nov 13, 2009 Dec 17, 2009 Jan 26, 2010 Mar 01, 2010 Apr 07, 2010 May 11, 2010 Jun 17, 2010 Jul 21, 2010 Aug 24, 2010 Sep 27, 2010 Oct 29, 2010 Dec 02, 2010 Jan 07, 2011 Feb 10, 2011 Mar 16, 2011 Apr 19, 2011 May 27, 2011 Jul 04, 2011 Aug 05, 2011 Sep 08, 2011 Oct 12, 2011 Nov 15, 2011 Dec 19, 2011 Jan 23, 2012 Feb 24, 2012 Mar 29, 2012 May 08, 2012 Jun 13, 2012 Jul 17, 2012 Aug 20, 2012 Sep 21, 2012 Oct 25, 2012 Nov 28, 2012 Jan 08, 2013 Feb 11, 2013 Mar 15, 2013 Apr 23, 2013 May 31, 2013 Jul 04, 2013 Aug 07, 2013 Sep 10, 2013 Oct 14, 2013 Nov 15, 2013 Dec 19, 2013 /MWh Suomen spot-hinnan kehitys 01/ / kuukausi Yleisesti voidaan todeta, että VSV-E:n omistamat tuotanto-osuudet ovat pääosin niin uusia, että investoinneista johtuvat kiinteät kulut lisäävät sähkön tuotantokustannuksia niin paljon, ettei kannattavuutta nykyisellä sähkön markkinahintatasolla saavuteta. Syöttötariffissa olevat uudet tuulivoimaosuudet ovat kannattavia, mutta osassa on laina-ajoista johtuvaa kustannusten etupainoisuutta. VSV-E:n tuotannon hintasuojaukset, päästöoikeuskauppa ja trading-toiminta olivat kokonaisuutena tulosvaikutukseltaan tappiollisia 187 t. Tappio syntyi pääosin päästökaupasta. Yhteenvetona voidaan todeta, että kuluva vuosi on ollut edellisen vuoden tapaan sähkömarkkinoilla tuotannon kannalta varsin hankala. Alhaisesta hintatasosta ja Keljonlahden voimalaitoksen turvepu- lasta johtuen VSV-E:n tuotanto-osuuksistaan saaman sähkön määrä jäi 43 GWh:iin, kun budjetoitu oli 55 GWh. Sähkön tuotannon kannattavuus oli edellisen vuoden tapaan huono, ja tulos jäi selvästi tappiolliseksi. Tulosparannusta odotettiin teollisuuden höyrynmyynnistä, joka toteutui toistaiseksi selvästi budjetoitua pienempänä. VSV myönsi VSV-E:lle tulosta parantavan euron suuruisen konserniavustuksen, jonka jälkeen tappiota jäi vielä noin euroa. VSV-Energiapalvelu on sitoutunut Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen noin 4 MW teho-osuudella. Fennovoima-hankkeeseen on sijoitettu tähän mennessä yhteensä noin euroa. 6 7

5 Vertek Oy Vertek emoyhtiön toiminta on laajentunut huomattavasti suurten maakaapelointiurakoiden ansiosta. Liikevaihtoa kertyi 14,4 milj. euroa ja lisäksi keskeneräisten urakoiden arvo kasvoi edellisestä tilinpäätöksestä yli 9 milj. euroa. Toiminnan volyymi vuonna 2013 oli noin 23,5 milj. euroa. Liikevoitto oli budjetoidulla tasolla ja nousi noin euroon. Tilauskanta oli koko vuoden ajan erittäin korkea ja oli korkea myös vuoden päättyessä. Tämä ennakoi liikevaihdon vielä kasvavan vuodelle Myös tuloksen odotetaan paranevan entisestään. Vertekin tytäryhtiö Rauman Sähköpalvelu Oy on erikoistunut suurten teollisten yritysten ja julkisen sektorin sähköasennuksiin. Sähköpalvelun tilauskanta oli vuoden lopulle saakka suhteellisen hyvä sekä Rauman että Vakka-Suomen alueella. Tilanne kuitenkin heikkeni vuoden lopulla. Rauman Sähköpalvelun liikevaihto nousi 6,5 milj. euroon ja liikevoitto oli noin euroa. Rauman Sähköpalvelu antoi Vertekille euron konserniavustuksen. Enertel Oy Suunnittelutoimisto Enertelin liikevaihto on pysytellyt jo pitkään euron välillä. Enertel on tavoitellut kasvua sähkösuunnittelussa ja usean vuoden ajan tavoitteena on ollut myös LVI-suunnittelun aloittaminen. Uuden liiketoiminnan resursointi ei ole kuitenkaan onnistunut. Sen sijaan tievalaistussaneerausten suunnittelussa Enertel on saavuttanut hyvän aseman. Tällä hetkellä toimitaan kahden sähkösuunnittelijan ja yhden piirtäjän voimin. Enertelin liikevaihto jäi selvästi budjetoitua pienemmäksi alle euroon ja tulos jäi lievästi tappiolle. VS Lämpö Oy Lämmöntarveluvulla mitattuna vuosi 2013 oli noin 11 % pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpi ja 6 % edellistä vuotta lämpimämpi. Lämmin sää pienensi luonnollisesti kaukolämmön myyntiä. Myös lämmönmyynti teollisuudelle jäi budjetoidusta, vaikka kasvoikin vuoden lopulla. Lämpöä myytiin 112 GWh, joka oli noin 9 % alle budjetoidun. Kesällä aloitettu höyryn myynti teollisuudelle jäi noin 11 GWh:iin, joka on vain murto-osa budjetoidusta sekä määrän että liikevaihdon osalta. Teollisuusmyynnin oletetaan kasvavan suunnitellulle tasolle vasta vuoden 2014 keväällä. Yaralta ostettavalla prosessilämmöllä on suuri merkitys lämmön myynnin kannattavuuteen. Kertomusvuonna prosessilämpöä saatiin normaalia vähemmän, noin 39 GWh. Loppuosa lämmöstä eli 65 % tuotettiin raskaalla polttoöljyllä. Öljyn osuus VS Lämmön lämmönhankinnassa on kestämättömän suuri. Vertailuna voidaan todeta, että valtakunnan tasolla öljyn osuus lämmön ja sen yhteydessä tuotetun sähkön polttoaineista oli vain kaksi prosenttia. VS Lämmön liikevaihto oli 9,6 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi mutta jäi selvästi budjetoidusta. Liikevoittoa kertyi 0,3 milj. euroa, joka oli budjetoitua tasoa. Tulosta heikensi ennakoitua suurempi öljyn osuus alkuvuoden lämmöntuotannossa sekä vähäinen höyryn myynti. Höyry myydään asiakkaalle VSV-Energiapalvelu Oy:n kautta. Finnproteinille höyryä tuottava nesteytettyä kaasua ja raskasta öljyä polttoaineinaan käyttävä 31 MW höyrykattilalaitos otettiin käyttöön öljypoltolla kesäkuussa Nesteytetyn kaasun polttoon siirryttiin Kolme höyrykattilaa käsittävä laitos maksoi noin 5 milj. euroa. Merkittävimmät osakkuusyhtiöt Lännen Omavoima Oy LOV:n sähkönmyynti vuonna 2013 nousi yli 959 GWh:iin ja liikevaihto 50,7 milj. euroon, joka on 8 % edellisvuotta enemmän. Johdannaishinnat ovat laskeneet pitkällä aikavälillä vuoden 2011 alusta lähtien. Viimeisin raju laskujakso alkoi kertomusvuoden lokakuun alussa, ja hinnat olivat alimmillaan vuoden päättyessä. Tämän seurauksena erityisesti tradingsalkun tappio kasvoi vuoden lopulla voimakkaasti. Tradingsalkusta tehtiinkin tilinpäätökseen noin euron alaskirjaus. Tämän lisäksi tehtiin myös hintasuojausten / MWh sulkemisiin ja tappiollisiin myyntisopimuksiin liittyvät merkittävät alaskirjaukset. Alaskirjauksien takia LOV:n tulos vuodelta 2013 jää noin euroa tappiolliseksi. Varsinaisen loppuasiakasmyynnin tulos ilman alaskirjauksia oli kuitenkin noin miljoona euroa positiivinen. Tappiollisen tuloksen takia omistajat vahvistivat LOV:n pääomarakennetta antamalla yhteensä 1,5 milj. euron suuruisen pääomalainan. Esimerkki korkeasta aluehinnasta päiväjaksolla Tunti Suomi Tanska 1 Systeemihinta 8 9

6 Organisaatio Hallintoneuvoston jäsenet Tarkastustoiminta Vieras pääoma Vakka-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtajana toimii Jarmo K. Lahtinen. Johtoryhmän muodostivat hänen lisäkseen sähköverkkotoiminnan liiketoimintajohtaja Juho Jussila, tietohallintopäällikkö Antti Jyväkorpi, talousjohtaja Jukka Teinilä, Lännen Omavoima Oy:n liiketoimintajohtaja Juhani Kluuskeri ja VSV-Energiapalvelu Oy:n kehitysjohtaja Mika Salo. Omistussuhteet Vakka-Suomen Voima Oy:n omistus kertomusvuoden lopussa: kunnat osaketta 13,1 % yhteisöt osaketta 72,0 % yksityiset osaketta 14,9 % yhteensä osaketta 100,0 % Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25. päivänä huhtikuuta 2013 Ravintola Laitilan Kievarissa. Saapuvilla tai edustettuna oli 20 osakasta edustaen osaketta ja ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen 8 ja 11 :iin hallintoneuvoston tehtäviä koskevat muutokset. Ylimääräisiä yhtiökokouksia toimintavuoden aikana ei pidetty. Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Lasse Vainio ja varapuheenjohtajana Markku Heinonen. Hallintoneuvoston sihteerin tehtävää on hoitanut yhtiön talousjohtaja. Hallintoneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa: ja Eurasta Raumalta Markku Heinonen Tuomo Kauppi Reijo Lammila Mauri Laihonen Erkki Leino Pyhärannasta Heikki Luukkonen Kari Kariaho Jyrki Santala Jorma Kekola Arto Sainio Uudestakaupungista Pentti Aitamurto Laitilasta Jouko Antola Tommi Aaltonen Arto Kallinen Anne-Maria Antola-Pilppula Matti Karhu Kari Laiho Hannu Manneroos Martti Ruoho Timo Mäkinen Jarno Salminen Jukka Puukki Jouko Salminen Juha Salo Hanna Vuola Tarja Suves Lasse Vainio Sinikka Virtanen Heikki Wala Hallitus Puheenjohtaja Raimo Aarnio, Uusikaupunki Varapuheenjohtaja Rami Tähtinen, Laitila Jäsenet Vesa Heino, Rauma Jari Laihonen, Rauma Kimmo Nevavuori, Uusikaupunki Leena Niemi, Uusikaupunki Heikki Peltola, Laitila Kari Ranta, Pyhäranta Hallituksessa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Jarmo K. Lahtinen. Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä sihteerinä yhtiön talousjohtaja. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 11 kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 175 asiapykälää. Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Tapani Kulmala KHT ja varatilintarkastajana KHT-Yhteisö Ernst & Young Oy. Talous Liikevaihto VSV:n liikevaihto tilikaudella 2013 oli 11,3 milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 0,6 milj. euroa. VSV-konsernin liikevaihto kasvoi 22 % 33,7 milj. eurosta 41,2 milj. euroon. Konserniliikevaihdon kasvu aiheutui pääasiassa Vertek alakonsernin liikevaihdon kasvusta 7,2 milj. eurolla. Kannattavuus VSV:n käyttökate kasvoi 9,2 % 4,1 milj. eurosta 4,5 milj. euroon. Budjetoidusta käyttökatteesta jäätiin kuitenkin noin 0,4 milj. euroa. Se johtui loppuvuoden myrskytuhojen aiheuttamista kustannuksista. Poistojen kasvaessa etäluentamittareiden käyttöönoton johdosta emoyhtiön liikevoitto aleni 2,1 milj. eurosta 1,7 milj. euroon. Konsernin käyttökate kasvoi vuoteen 2012 verrattuna 4,7 milj. eurosta 6,1 milj. euroon. Konsernin tulosta kasvattivat Vertekin ja VS Lämmön tulosparannukset. Rahoitustuotot ja -kulut VSV:n rahoitustuotot olivat lähes euroa rahoituskuluja suuremmat. Rahoitustuottoja lisäsi erityisesti se, että tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi tehdystä 5,0 milj. euron suuruisesta koronvaihtosopimuksesta aikaisempina vuosina tehdyt alaskirjaukset purkautuivat yli eurolla. VSV:n osinkotuotot pienenivät vuodesta 2012 noin eurolla, mutta korkotuotot vastaavasti kasvoivat noin eurolla. Konsernin osinkotuotot pienenivät eurosta euroon. Konsernin nettorahoituskulut olivat euroa. VSV-konsernin rahoitusta hoidetaan keskitetysti VSV:n toimesta. Vuoden 2013 tavanomaista suurempiin investointeihin ja tarvittavan käyttöpääoman kasvuun varauduttiin laajentamalla konsernitilien käyttöä ja kasvattamalla konsernitileihin liitettyjä luottolimiittejä 2,0 milj. eurosta 6,0 milj. euroon. Lisäksi VSV otti 1,5 milj. euron pankkilainan VS Lämmön höyrylaitosinvestoinnin rahoittamiseksi. Pitkäaikaisia rahoituslainoja VSV-konsernilla oli tilikauden vaihteessa noin 2,1 milj. euroa ja lyhytaikaisia lainoja 4,7 milj. euroa. Investoinnit VSV:n investoinnit vuonna 2013 olivat lähes 5,9 milj. euroa. Sähköverkon osuus investoinneista oli 5,4 milj. euroa ja siitä puolestaan etäluettavien sähkömittarien osuus 2,4 milj. euroa. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 9,4 milj. euroa. Merkittävin yksittäinen investointikohde oli VS Lämmön kattilalaitos. Sen kokonaiskustannus oli noin 5,2 milj. euroa, josta vuoteen 2013 kohdistui noin 3,0 milj. euroa. Liittymismaksut Liittymismaksuja kertyi konserniin noin euroa. Konsernin liittymismaksujen kokonaiskertymä on 23,0 milj. euroa, josta sähköliittymiä on 20,8 milj. euroa ja kaukolämpöliittymiä 2,2 milj. euroa. Voittovarat ja niiden käyttö Tuloslaskelma osoittaa voittoa ,00 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittotilille. Osinkoa ei jaeta

7 Liikevaihto M Omavaraisuusaste, % Liikevaihto M Omavaraisuusaste % 29,62 31,47 33,74 41,15 50,4 49,9 49,6 46,5 43,8 40,7 44,8 37,0 10,31 10,26 10,67 11, Liikevoitto % Liikevoitto % Omavaraisuusaste, % (liittymismaksut omassa pääomassa) 21,0 19,2 19,9 15,1 86,2 80,5 85,0 84,9 74,9 69,7 76,4 62,3 8,7 7,8 4,6 5, Investoinnit, M Investoinnit % 8,0 6,0 5,9 9,4 Sijoitetun pääoman tuotto % Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 4,9 4,9 (ROI) 4,4 4,5 4,5 3,5 3,5 3,3 2,7 2,9 3,6 4,

8 Liiketoiminta- ja yhteistyöverkosto Tunnusluvut VAKKA-SUOMEN VOIMA OY Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Investoinnit Taseen loppusumma % Käyttökate liikevaihdosta 41,7 38,7 37,6 38,6 39,8 Nettorahoitustuotot liikevaihdosta 2,1 1,9-0,5-0,4 0,9 Investoinnit liikevaihdosta 34,0 25,8 35,5 38,7 52,3 VSV KONSERNI Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Henkilöstö

9 Konsernituloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,39 Valmistevaraston muutos , ,01 Valmistus omaan käyttöön , ,89 Liiketoiminnan muut tuotot , ,84 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,62 Varastojen muutos , ,39 Ulkopuoliset palvelut , , , ,51 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,54 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,98 Muut henkilösivukulut , , , ,03 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,01 Liiketoiminnan muut kulut , ,08 Osuus osakkuusyritysten tuloksista , ,47 LIIKEVOITTO , ,97 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,99 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,60 Arvonmuutokset sijoituksista ,39 932,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,66 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,90 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,90 Tuloverot Tuloverot , ,57 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,54 Vähemmistöosuus , ,26 TILIKAUDEN VOITTO , ,10 Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Ainettomat oikeudet , ,55 Konserniliikearvo , ,38 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,62 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,84 Rakennukset ja rakennelmat , ,99 Verkosto , ,84 Koneet ja kalusto , ,55 Muut aineelliset hyödykkeet , ,81 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat , , , ,07 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,62 Muut osakkeet ja osuudet , ,77 Saamiset osakkuusyrityksiltä , ,00 Muut saamiset , , , ,62 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,19 Keskeneräiset tuotteet , , , ,47 Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,35 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,41 Siirtosaamiset , ,95 Muut saamiset , , , ,11 Rahat ja pankkisaamiset , ,20 Vastaavaa yhteensä , ,09 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,20 Tilikauden voitto , ,10 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,48 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,46 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,13 Laskennallinen verovelka , ,82 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , , , ,31 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,22 Saadut ennakkomaksut , ,25 Ostovelat , ,93 Velat omistusyhteysyrityksille , ,38 Siirtovelat , ,16 Muut velat , , , ,84 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,15 Vastattavaa yhteensä , ,

10 VSV Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,28 Valmistus omaan käyttöön , ,58 Liiketoiminnan muut tuotot , ,30 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,77 Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , , , ,84 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,82 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,70 Muut henkilösivukulut , , , ,44 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,56 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,19 Liiketoiminnan muut kulut , ,73 LIIKEVOITTO , ,59 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä ,00 Muilta , , , ,07 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,03 Muilta , , , ,69 Arvonmuutokset sijoituksista ja rahoitusarvopapereista ,00 932,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -361, ,23 Muille , ,73 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,39 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,00 Satunnaiset kulut , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,39 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,00 Tuloverot , ,64 TILIKAUDEN VOITTO , ,75 VSV Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,60 Ennakkomaksut , , , ,60 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,15 Verkosto , ,41 Koneet ja kalusto , ,13 Muut aineelliset hyödykkeet , ,81 Ennakkom. ja keskener. hankin , , , ,89 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,69 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,48 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,93 Muut saamiset , , , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,36 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,80 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,35 Siirtosaamiset , ,70 Muut saamiset ,37 124, ,62 Rahat ja pankkisaamiset , ,01 Vastaavaa yhteensä , ,22 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,65 Tilikauden voitto , , , ,40 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,58 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,75 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta ,00 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,15 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta ,57 Saadut ennakot 3 103, ,00 Ostovelat , ,36 Velat saman konsernin yrityksille , ,02 Velat omistusyhteysyrityksille , ,57 Siirtovelat , ,62 Muut velat , , , ,74 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,89 Vastattavaa yhteensä , ,

11 Rahoituslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Emoyhtiö Konserni Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Rahoitustuotot ja kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. korottomien saamisten lis./väh Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaik. korottomien velkojen lis./väh Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista rah. kuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Ostetut tytäryhtiöosakkeet Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Konsernitilisaamiset Konsernitilivelat Liittymismaksujen lisäys Maksetut osingot Maksetut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Tilinpäätöksen liitetiedot LAADINTAPERIAATTEET Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään keskihinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot. KONSERNITILINPÄÄTÖS Vakka-Suomen Voima Oy on Vakka-Suomen Voima-konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, lukuunottamatta kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa VSV on osakkaana. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä kohdassa "Omistukset yrityksissä". Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Osakkuusyritysten yhdistely on suoritettu pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat, samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksessä on poistoero jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poistoeron muutos on konsernituloslaskelmassa jaettu laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Tuloslaskelman liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto Sähkön myynti , ,43 Sähkön siirto , , , ,50 Kaukolämpö ja höyry , ,46 Verkonrakennus- ja asennustoiminta , , , ,94 Muut , , , , , , , ,39 Selvitys poistoperusteista Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 5-20 v tasapoisto Vuokrakiint. perusparannus 5 v tasapoisto Rakennukset ja rakennelmat v tasapoisto Verkosto v tasapoisto Etäluettavat sähkömittarit 9 v. tasapoisto VS Lämpö Oy:n kaukolämpöverkko 17 v tasapoisto Koneet ja kalusto 5-15 v tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet 5 v tasapoisto 20 21

12 Taseen liitetiedot VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,82 Lisäykset , , , ,11 Vähennykset , ,60 Hankintameno , , , ,33 Kertyneet sumupoistot , , , ,48 Tilikauden poisto , , , ,30 Kirjanpitoarvo , , , ,55 Konserniliikearvo Hankintameno , ,28 Lisäykset , ,05 Hankintameno , ,33 Kertyneet sumupoistot , ,29 Tilikauden poisto , ,66 Kirjanpitoarvo , ,38 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,29 Lisäykset , ,94 Hankintameno , ,23 Kertyneet sumupoistot , ,29 Tilikauden poisto , ,25 Kirjanpitoarvo , ,69 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1.1. ja Hankintameno , , , ,25 Lisäykset ,59 Kirjanpitoarvo , , , ,84 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,57 Lisäykset , ,00 Hankintameno , , , ,57 Kertyneet sumupoistot , , , ,13 Tilikauden poisto , , , ,45 Kirjanpitoarvo , , , ,99 Poistoero , ,61 Poistoeron vähennys Poistoero , ,61 Verkosto Hankintameno , , , ,64 Lisäykset , , , ,90 Hankintameno , , , ,54 Kertyneet sumupoistot , , , ,48 Tilikauden poisto , , , ,22 Arvonalentumiset , ,03 Kirjanpitoarvo , , , ,84 Poistoero , ,14 Poistoeron lisäys , , , , Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,11 Lisäykset , , , ,99 Vähennykset , , ,20 Hankintameno , , , ,90 Kertyneet sumupoistot , , , ,01 Tilikauden poisto , , , ,34 Kirjanpitoarvo , , , ,55 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , , , ,85 Lisäykset , , , ,90 Hankintameno , , , ,75 Kertyneet sumupoistot , , , ,15 Tilikauden poisto ,10 986, ,10 986,79 Kirjanpitoarvo , , , ,81 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankin , , , ,31 Lisäykset , , , ,75 Vähennykset , , , ,02 Kirjanpitoarvo , , , ,04 Sijoitukset Osuudet konserniyrityksissä Hankintameno , ,69 Lisäykset ,00 Kirjanpitoarvo , ,69 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,15 Lisäykset , ,47 Kirjanpitoarvo , , , ,62 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,99 Lisäykset , , ,38 Vähennykset , ,00 950, ,60 Kirjanpitoarvo , , , ,77 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Lisäykset , ,00 Vähennykset ,00 Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Annetut pääomalainat , , , ,00 Lisäykset , ,00 Annetut pääomalainat , , , ,00 Pääasialliset lainaehdot: - lainojen saaja on Lännen Omavoima Oy - lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettuja pääomalainoja annetun euron lainan korko on 3 kk eur + 0,5 % annetun euron lainan korko on 3 kk eur + 2,0 % - pääoman ja koron maksamisesta ei ole saatu vakuutta 22 23

13 Muut saamiset Annetut pääomalainat , ,14 Lisäykset ,36 Vähennykset , ,27 Annetut pääomalainat , ,23 Lainasaamiset 1.1. ja , , , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,80 Siirtosaamiset 996,42 Konsernitilisaamiset , , ,80 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , , , ,41 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja , , , ,00 Vararahasto 1.1. ja , , , ,18 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,20 Osingonjako , , , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,20 Tilikauden voitto , , , , , , , ,30 Oma pääoma yhteensä , , , ,48 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,20 Tilikauden voitto , , , ,10 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus , ,93 Voitonjakokelpoiset varat , ,40 Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain kpl kpl A-sarja , ,00 B-sarja , ,00 Yhteensä , ,00 Velkojen erittely Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Poistoerosta , ,82 Velat saman konsernin yrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , ,51 Siirtovelat 7 242,51 Konsernitilivelat , , ,02 Velat omistusyhteysyrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , , , ,38 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Rahalaitoslainat , , ,95 Annetut vakuudet vakuuslajeittain Yrityskiinnitykset , , , ,63 Kiinteistökiinnitykset , , , ,00 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Yrityskiinnitykset , ,53 Kiinteistökiinnitykset , ,00 Muut vastuusitoumukset Takaukset samaan konserniin kuluvien yritysten puolesta , ,00 Takaukset omasta puolesta , ,00 Takaukset muiden puolesta , , , ,14 Työ- ja takuuajan vakuudet , ,88 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,71 Myöhemmin maksettavat , , , , , , , ,44 Johdannaissopimukset Muut johdannaissopimukset Sähköjohdannaiset Käypä arvo , ,25 Kohde-etuuden arvo sähköjohdannaisten , ,70 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina Päästöoikeusjohdannaiset Käypä arvo , ,00 Kohde-etuuden arvo päästöjohdannaisten , ,00 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina Koronvaihtosopimukset Käypä arvo , , , ,00 Kohde-etuuden arvo , , , ,00 VSV:n Koronvaihtosopimus on tehty tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi ajalle Palautuksen alainen arvonlisävero kiinteistöistä Rakennuttajalla on kiinteistöjen perusparannuksista tai uudisrakennuksista vähennetystä arvonlisäverosta 10 vuotta kestävä palautusvastuu, mikäli kiinteistö poistuu arvonlisäverollisesta käytöstä. Kiinteistö Vuosi Vähennetty alv Palautusvastuu Jäljellä oleva päättyy tarkistusvastuu Sähkötalo , ,

14 OMISTUKSET YRITYKSISSÄ KONSERNIYRITYKSET Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus 85,0 % 100,0 % 75,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 85,0 % 100,0 % 75,2 % 100,0 % 100,0 % Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus 49,0 % 49,0 % 50,0 % 35,0 % 24,7 % 37,8 % 44,6 % 50,0 % 49,0 % Suunnittelutoimisto Enertel Oy, Laitila VS Lämpö Oy, Laitila Vertek Oy, Uusikaupunki VSV-Energiapalvelu Oy, Laitila Wattivakka Oy, Uusikaupunki Rauman Sähköpalvelu Oy Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Laitilassa 26. päivänä helmikuuta 2014 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Laitilassa 26. päivänä helmikuuta 2014 Raimo Aarnio Vesa Heino Jari Laihonen Kimmo Nevavuori Raimo Aarnio Leena Niemi Vesa Heino Heikki Peltola Jari Laihonen Kari Ranta Kimmo Nevavuori Rami LeenaTähtinen Niemi Jarmo Lahtinen Heikki K. Peltola toimitusjohtaja Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen toimitusjohtaja OMISTUSYHTEYSYRITYKSET Osakkuusyritykset Laitilan Sähkö Oy, Laitila Laitilan Lämpö Oy, Laitila Satavakka Oy, Laitila Propel Voima Oy, Laitila Teknomeria Oy, Uusikaupunki VakkaCom Oy, Uusikaupunki Kyröskosken Voima Oy, Hämeenkyrö Lännen Omavoima Oy, Rauma 50,0 % 24,7 % 37,8 % 50,0 % Tilikauden aikana Vertek Oy:n omistusosuus 3D Wind Service Oy:stä on laskenut 11,1 %:iin. Yritystä ei ole enää yhdistetty omistusyhteysyrityksenä konsernitilinpäätökseen. Muut omistusyhteysyritykset Kt Oy Ylistupa, Laitila Kt Oy Laurinpelto, Laitila Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus Viimeksi laaditun tilinpäätöksen muk. voitto Viimeksi laaditun tilinpäätöksen muk. oma pääoma 36,4 % 25,0 % 36,4 % 25,0 % 4 530,18 7, , ,94 HENKILÖSTÖ Henkilöstön tunnuslukuja Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana keskimäärin Henkilöstön keski-ikä Yli 50-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Vakinaisessa työsuhteessa olevat % Koulutuspäivät henkilöä kohti 2013 Emoyhtiö Konserni Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus Laitilassa 14. päivänä maaliskuuta 2014 Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Tapani Kulmala Laitilassa 14. päivänä maaliskuuta 2014 KHT Tapani Kulmala KHT 26

15

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila Y-tunnus: 0134492-1

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 VUOSIKERTOMUS 2013 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 16 Tase 17 Tuloslaskelma 18 Tase

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 VUOSIKERTOMUS 2012 -2- Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄLTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus 4. Tilinpäätös. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Emoyhtiö. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16

Sisältö. Toimintakertomus 4. Tilinpäätös. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Emoyhtiö. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16 Sisältö Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2010 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Sisällysluettelo Konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2012

Tilinpäätösasiakirjat 2012 Tilinpäätösasiakirjat 2012 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2009

Tilinpäätösasiakirjat 2009 Tilinpäätösasiakirjat 2009 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2009 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. PHP Holding

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2008

Tilinpäätösasiakirjat 2008 Tilinpäätösasiakirjat 2008 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2008 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. PHP Holding

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot