Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL Laitila Y-tunnus: Tilinpäätöksen liitetiedot 21 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 27 Tilinpäätösmerkintä 27 3

3 Katsaus 2013 uksia noin asiakkaalle. Yli 24 tunnin keskeytyksen koki noin 200 asiakasta. Taajama-alueilla sähkönjakelu pystyttiin Reimaksi nimetyn myrskyn aikana pääosin turvaamaan. Saman kuun aikana koettiin vielä toinen voimakas myrsky, Eino, joka aiheutti valtakunnallisesti suurta tuhoa Eino-myrsky kuitenkin säästi VSV:n verkon pahimmilta tuhoilta, ja siitä selvittiin lyhyehköillä jakelukatkoksilla. Vakka-Suomen Voima Oy Vuoden 2013 alku oli huhtikuulle saakka säätilaltaan suhteellisen kylmä. Se piti sähkön kulutuksen ja siirron VSV:n verkossa vuoden alussa ennustettua korkeammalla tasolla. Huhtikuusta lähtien ja varsinkin vuoden lopussa oli poikkeuksellisen lämmintä ja sen seurauksena kulutus budjetoitua pienempää. Elinkeinoelämän sähkön käytössä näkyi jossain määrin taloudellinen taantuma, mutta VSV:n alueella muutamat suuret teolliset asiakkaat lisäsivät vuoden lopulla sähkön käyttöään ja pitivät sähkön siirtomäärän hyvällä tasolla. Vuoden siirtomäärä jäi alle budjetoidun 374 GWh:iin, mutta oli vajaan prosentin kahden edellisen vuoden siirtoa suurempi. Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika (h/vuosi) Vuoden pahin myrsky Seija alkoi myöhään joulukuun 12. päivänä ja jatkui läpi yön erittäin rajuna 13. päivän aamuun asti. Seija-myrsky vei sähköt noin puolelta eli asiakkaalta ja aiheutti laajaa vahinkoja VSV:n verkkoon. Vakiokorvauksia maksettiin tästä noin asiakkaalle. Myrskykorjauksista ja asiakkaille maksettavista vakiokorvauksista aiheutui yhtiölle yhteensä noin 1,2 milj. euron kustannukset. Osa myrskykorjauksista jatkuu vielä vuoden 2014 aikana. Liikevaihto oli 11,3 milj. euroa ja kasvoi edellisestä vuodesta 0,6 milj. euroa eli 5 %. Liikevoitto jäi edellistä vuotta pienemmäksi ja oli 1,7 milj. euroa. Suurin syy tuloksen heikkenemiseen olivat marraskuun kolmesta syysmyrskystä aiheutuneet kulut sekä AMR-hankkeeseen liittyvät poistot. VSV:n investoinnit nousivat lähes 6 milj. euroon, kun ne viime vuosina ovat olleet keskimäärin 4 milj. euron tasoa. Poikkeukselliset investoinnit kohdistuivat mittarien kaukoluenta -projektiin ja keskeisten tietojärjestelmien, kuten asiakkuuksien hallintajärjestelmän uusimiseen. Molemmat hankkeet saatiin onnistuneesti valmiiksi vuoden lopun seutuvilla. Verkostoinvestoinnit olivat vähän normaalia pienemmät mutta palaavat vuonna 2014 normaalille tasolle. Tavoitteena on sähkön toimitusvarmuuden parantaminen suunnitelman mukaisesti. Sähkön hyvä toimitusvarmuus ja kilpailukykyiset siirtohinnat ovat yhtiön tavoitteita. Sähkön siirtohintojen kilpailukyky vertailuyhtiöihin nähden on pysynyt hyvänä, vaikka siirtohintoja päätettiin korottaa alkaen noin 4 %. Kilpailukyky muihin yhtiöihin verrattuna säilynee entisellään, koska korotuksen syynä oli kaikkia yhtiöitä koskeva Fingrid Oy:n kantaverkkomaksujen korotus. Tytäryhtiöt VSV:n tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta merkittävästi 36 % ja oli höyrynmyynnin läpilaskutuksen eliminoinnin jälkeen noin 32,5 milj. euroa. Kokonaisuutena myös tuloskehitys oli hyvä, vaikka sähköntuotannolle vuosi oli erittäin vaikea. Marraskuulle saakka alueemme välttyi sähkönjakelua koettelevilta sääilmiöiltä ja toimitusvarmuus oli erittäin hyvällä tasolla. Marraskuun 5. päivänä alueellemme rantautui raju syysmyrsky, joka katkaisi sähköt pahimmillaan yli asiakkaalta. Yli 12 tunnin keskeytyksestä maksettiin vakiokorva- 4 Loppuvuoden 2013 myrskyt Reima, Eino, Oskari ja Seija aiheuttivat VSV:n verkkoon mittavia vahinkoja. 5

4 VSV-Energiapalvelu Oy VSV-Energiapalvelu omistaa ja hallinnoi energiantuotanto-osuuksia. Tuotanto-osuuksista saatava sähkö myydään Suomen alueen markkinahinnalla. Markkinat vaikuttavat siten oleellisesti VSV-E:n taloudelliseen tulokseen. Kyröskosken vesivoimalan osalta suuri tekijä on luonnollisesti myös vesimäärä. VSV-E tekee myös hintasuojauksia sähköpörssissä turvatakseen tuotettavan sähkön hinnan. Sähkön markkinahinta oli suurimman osan vuotta tuotannon kannalta liian alhainen. Suomen aluehinta nousi päiväjaksoilla usein selvästi NordPoolin syteemihintoja korkeammaksi. Tämä tuki ajoittain Suomen alueella tapahtuvaa sähkön tuotantoa ja vastaavasti aiheutti ongelmia sähkön loppuasiakasmyynnille. Pääasiassa turvetta käyttävää Keljonlahden voimalaitosta vaivasi alhaisen markkinahinnan lisäksi polttoainepula. Jyväskylän Voima tekikin jatkuvan turvepulan takia päätöksen merkittävästä investoinnista hiilenpolttolaitteisiin. Laitteisto valmistui vuoden 2013 syyskuussa. Laitoksen tuotantomahdollisuudet paranivat huomattavasti ja lisäksi alhaiset hiilen ja päästöoikeuksien hinnat tukivat laitoksen tuotantomahdollisuuksia. Markkinahinnat olivat kuitenkin loppuvuoden aikana niin alhaiset, ettei kiinteille kuluille saatu riittävää katetta. Kyröskosken vesivoimalaitokselle valmistui vuoden 2013 alussa teholtaan 400 kw lisäturbiini, jolla hyödynnetään jatkuvaksi muuttuneesta juoksutusvelvoitteesta seurannut ohijuoksutus. Vuosi oli kevättulvasta lähtien vuoden lopulle saakka vähäsateinen, mutta aivan vuoden lopussa jouduttiin jo ohijuoksutuksiin. Kyröskosken tuotanto jäi 25 % keskimääräistä pienemmäksi. Vuorokausisäätö on mahdollistanut tuotannon ajoittamisen aluehinnaltaan korkeille päivätunneille. Tämän vuoksi VSV-E sai Kyröskosken Voiman tuotannosta vuonna 2013 voittoa noin euroa. /MWh Vuoden 2014 systeemihintatuotteen Vuoden 2014 systeemihintajohdannaisen hintakehitys01/ / Jan 02, 2009 Feb 05, 2009 Mar 11, 2009 Apr 17, 2009 May 26, 2009 Jun 30, 2009 Aug 05, 2009 Sep 08, 2009 Oct 12, 2009 Nov 13, 2009 Dec 17, 2009 Jan 26, 2010 Mar 01, 2010 Apr 07, 2010 May 11, 2010 Jun 17, 2010 Jul 21, 2010 Aug 24, 2010 Sep 27, 2010 Oct 29, 2010 Dec 02, 2010 Jan 07, 2011 Feb 10, 2011 Mar 16, 2011 Apr 19, 2011 May 27, 2011 Jul 04, 2011 Aug 05, 2011 Sep 08, 2011 Oct 12, 2011 Nov 15, 2011 Dec 19, 2011 Jan 23, 2012 Feb 24, 2012 Mar 29, 2012 May 08, 2012 Jun 13, 2012 Jul 17, 2012 Aug 20, 2012 Sep 21, 2012 Oct 25, 2012 Nov 28, 2012 Jan 08, 2013 Feb 11, 2013 Mar 15, 2013 Apr 23, 2013 May 31, 2013 Jul 04, 2013 Aug 07, 2013 Sep 10, 2013 Oct 14, 2013 Nov 15, 2013 Dec 19, 2013 /MWh Suomen spot-hinnan kehitys 01/ / kuukausi Yleisesti voidaan todeta, että VSV-E:n omistamat tuotanto-osuudet ovat pääosin niin uusia, että investoinneista johtuvat kiinteät kulut lisäävät sähkön tuotantokustannuksia niin paljon, ettei kannattavuutta nykyisellä sähkön markkinahintatasolla saavuteta. Syöttötariffissa olevat uudet tuulivoimaosuudet ovat kannattavia, mutta osassa on laina-ajoista johtuvaa kustannusten etupainoisuutta. VSV-E:n tuotannon hintasuojaukset, päästöoikeuskauppa ja trading-toiminta olivat kokonaisuutena tulosvaikutukseltaan tappiollisia 187 t. Tappio syntyi pääosin päästökaupasta. Yhteenvetona voidaan todeta, että kuluva vuosi on ollut edellisen vuoden tapaan sähkömarkkinoilla tuotannon kannalta varsin hankala. Alhaisesta hintatasosta ja Keljonlahden voimalaitoksen turvepu- lasta johtuen VSV-E:n tuotanto-osuuksistaan saaman sähkön määrä jäi 43 GWh:iin, kun budjetoitu oli 55 GWh. Sähkön tuotannon kannattavuus oli edellisen vuoden tapaan huono, ja tulos jäi selvästi tappiolliseksi. Tulosparannusta odotettiin teollisuuden höyrynmyynnistä, joka toteutui toistaiseksi selvästi budjetoitua pienempänä. VSV myönsi VSV-E:lle tulosta parantavan euron suuruisen konserniavustuksen, jonka jälkeen tappiota jäi vielä noin euroa. VSV-Energiapalvelu on sitoutunut Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen noin 4 MW teho-osuudella. Fennovoima-hankkeeseen on sijoitettu tähän mennessä yhteensä noin euroa. 6 7

5 Vertek Oy Vertek emoyhtiön toiminta on laajentunut huomattavasti suurten maakaapelointiurakoiden ansiosta. Liikevaihtoa kertyi 14,4 milj. euroa ja lisäksi keskeneräisten urakoiden arvo kasvoi edellisestä tilinpäätöksestä yli 9 milj. euroa. Toiminnan volyymi vuonna 2013 oli noin 23,5 milj. euroa. Liikevoitto oli budjetoidulla tasolla ja nousi noin euroon. Tilauskanta oli koko vuoden ajan erittäin korkea ja oli korkea myös vuoden päättyessä. Tämä ennakoi liikevaihdon vielä kasvavan vuodelle Myös tuloksen odotetaan paranevan entisestään. Vertekin tytäryhtiö Rauman Sähköpalvelu Oy on erikoistunut suurten teollisten yritysten ja julkisen sektorin sähköasennuksiin. Sähköpalvelun tilauskanta oli vuoden lopulle saakka suhteellisen hyvä sekä Rauman että Vakka-Suomen alueella. Tilanne kuitenkin heikkeni vuoden lopulla. Rauman Sähköpalvelun liikevaihto nousi 6,5 milj. euroon ja liikevoitto oli noin euroa. Rauman Sähköpalvelu antoi Vertekille euron konserniavustuksen. Enertel Oy Suunnittelutoimisto Enertelin liikevaihto on pysytellyt jo pitkään euron välillä. Enertel on tavoitellut kasvua sähkösuunnittelussa ja usean vuoden ajan tavoitteena on ollut myös LVI-suunnittelun aloittaminen. Uuden liiketoiminnan resursointi ei ole kuitenkaan onnistunut. Sen sijaan tievalaistussaneerausten suunnittelussa Enertel on saavuttanut hyvän aseman. Tällä hetkellä toimitaan kahden sähkösuunnittelijan ja yhden piirtäjän voimin. Enertelin liikevaihto jäi selvästi budjetoitua pienemmäksi alle euroon ja tulos jäi lievästi tappiolle. VS Lämpö Oy Lämmöntarveluvulla mitattuna vuosi 2013 oli noin 11 % pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpi ja 6 % edellistä vuotta lämpimämpi. Lämmin sää pienensi luonnollisesti kaukolämmön myyntiä. Myös lämmönmyynti teollisuudelle jäi budjetoidusta, vaikka kasvoikin vuoden lopulla. Lämpöä myytiin 112 GWh, joka oli noin 9 % alle budjetoidun. Kesällä aloitettu höyryn myynti teollisuudelle jäi noin 11 GWh:iin, joka on vain murto-osa budjetoidusta sekä määrän että liikevaihdon osalta. Teollisuusmyynnin oletetaan kasvavan suunnitellulle tasolle vasta vuoden 2014 keväällä. Yaralta ostettavalla prosessilämmöllä on suuri merkitys lämmön myynnin kannattavuuteen. Kertomusvuonna prosessilämpöä saatiin normaalia vähemmän, noin 39 GWh. Loppuosa lämmöstä eli 65 % tuotettiin raskaalla polttoöljyllä. Öljyn osuus VS Lämmön lämmönhankinnassa on kestämättömän suuri. Vertailuna voidaan todeta, että valtakunnan tasolla öljyn osuus lämmön ja sen yhteydessä tuotetun sähkön polttoaineista oli vain kaksi prosenttia. VS Lämmön liikevaihto oli 9,6 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi mutta jäi selvästi budjetoidusta. Liikevoittoa kertyi 0,3 milj. euroa, joka oli budjetoitua tasoa. Tulosta heikensi ennakoitua suurempi öljyn osuus alkuvuoden lämmöntuotannossa sekä vähäinen höyryn myynti. Höyry myydään asiakkaalle VSV-Energiapalvelu Oy:n kautta. Finnproteinille höyryä tuottava nesteytettyä kaasua ja raskasta öljyä polttoaineinaan käyttävä 31 MW höyrykattilalaitos otettiin käyttöön öljypoltolla kesäkuussa Nesteytetyn kaasun polttoon siirryttiin Kolme höyrykattilaa käsittävä laitos maksoi noin 5 milj. euroa. Merkittävimmät osakkuusyhtiöt Lännen Omavoima Oy LOV:n sähkönmyynti vuonna 2013 nousi yli 959 GWh:iin ja liikevaihto 50,7 milj. euroon, joka on 8 % edellisvuotta enemmän. Johdannaishinnat ovat laskeneet pitkällä aikavälillä vuoden 2011 alusta lähtien. Viimeisin raju laskujakso alkoi kertomusvuoden lokakuun alussa, ja hinnat olivat alimmillaan vuoden päättyessä. Tämän seurauksena erityisesti tradingsalkun tappio kasvoi vuoden lopulla voimakkaasti. Tradingsalkusta tehtiinkin tilinpäätökseen noin euron alaskirjaus. Tämän lisäksi tehtiin myös hintasuojausten / MWh sulkemisiin ja tappiollisiin myyntisopimuksiin liittyvät merkittävät alaskirjaukset. Alaskirjauksien takia LOV:n tulos vuodelta 2013 jää noin euroa tappiolliseksi. Varsinaisen loppuasiakasmyynnin tulos ilman alaskirjauksia oli kuitenkin noin miljoona euroa positiivinen. Tappiollisen tuloksen takia omistajat vahvistivat LOV:n pääomarakennetta antamalla yhteensä 1,5 milj. euron suuruisen pääomalainan. Esimerkki korkeasta aluehinnasta päiväjaksolla Tunti Suomi Tanska 1 Systeemihinta 8 9

6 Organisaatio Hallintoneuvoston jäsenet Tarkastustoiminta Vieras pääoma Vakka-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtajana toimii Jarmo K. Lahtinen. Johtoryhmän muodostivat hänen lisäkseen sähköverkkotoiminnan liiketoimintajohtaja Juho Jussila, tietohallintopäällikkö Antti Jyväkorpi, talousjohtaja Jukka Teinilä, Lännen Omavoima Oy:n liiketoimintajohtaja Juhani Kluuskeri ja VSV-Energiapalvelu Oy:n kehitysjohtaja Mika Salo. Omistussuhteet Vakka-Suomen Voima Oy:n omistus kertomusvuoden lopussa: kunnat osaketta 13,1 % yhteisöt osaketta 72,0 % yksityiset osaketta 14,9 % yhteensä osaketta 100,0 % Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25. päivänä huhtikuuta 2013 Ravintola Laitilan Kievarissa. Saapuvilla tai edustettuna oli 20 osakasta edustaen osaketta ja ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen 8 ja 11 :iin hallintoneuvoston tehtäviä koskevat muutokset. Ylimääräisiä yhtiökokouksia toimintavuoden aikana ei pidetty. Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Lasse Vainio ja varapuheenjohtajana Markku Heinonen. Hallintoneuvoston sihteerin tehtävää on hoitanut yhtiön talousjohtaja. Hallintoneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa: ja Eurasta Raumalta Markku Heinonen Tuomo Kauppi Reijo Lammila Mauri Laihonen Erkki Leino Pyhärannasta Heikki Luukkonen Kari Kariaho Jyrki Santala Jorma Kekola Arto Sainio Uudestakaupungista Pentti Aitamurto Laitilasta Jouko Antola Tommi Aaltonen Arto Kallinen Anne-Maria Antola-Pilppula Matti Karhu Kari Laiho Hannu Manneroos Martti Ruoho Timo Mäkinen Jarno Salminen Jukka Puukki Jouko Salminen Juha Salo Hanna Vuola Tarja Suves Lasse Vainio Sinikka Virtanen Heikki Wala Hallitus Puheenjohtaja Raimo Aarnio, Uusikaupunki Varapuheenjohtaja Rami Tähtinen, Laitila Jäsenet Vesa Heino, Rauma Jari Laihonen, Rauma Kimmo Nevavuori, Uusikaupunki Leena Niemi, Uusikaupunki Heikki Peltola, Laitila Kari Ranta, Pyhäranta Hallituksessa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Jarmo K. Lahtinen. Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä sihteerinä yhtiön talousjohtaja. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 11 kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 175 asiapykälää. Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Tapani Kulmala KHT ja varatilintarkastajana KHT-Yhteisö Ernst & Young Oy. Talous Liikevaihto VSV:n liikevaihto tilikaudella 2013 oli 11,3 milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 0,6 milj. euroa. VSV-konsernin liikevaihto kasvoi 22 % 33,7 milj. eurosta 41,2 milj. euroon. Konserniliikevaihdon kasvu aiheutui pääasiassa Vertek alakonsernin liikevaihdon kasvusta 7,2 milj. eurolla. Kannattavuus VSV:n käyttökate kasvoi 9,2 % 4,1 milj. eurosta 4,5 milj. euroon. Budjetoidusta käyttökatteesta jäätiin kuitenkin noin 0,4 milj. euroa. Se johtui loppuvuoden myrskytuhojen aiheuttamista kustannuksista. Poistojen kasvaessa etäluentamittareiden käyttöönoton johdosta emoyhtiön liikevoitto aleni 2,1 milj. eurosta 1,7 milj. euroon. Konsernin käyttökate kasvoi vuoteen 2012 verrattuna 4,7 milj. eurosta 6,1 milj. euroon. Konsernin tulosta kasvattivat Vertekin ja VS Lämmön tulosparannukset. Rahoitustuotot ja -kulut VSV:n rahoitustuotot olivat lähes euroa rahoituskuluja suuremmat. Rahoitustuottoja lisäsi erityisesti se, että tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi tehdystä 5,0 milj. euron suuruisesta koronvaihtosopimuksesta aikaisempina vuosina tehdyt alaskirjaukset purkautuivat yli eurolla. VSV:n osinkotuotot pienenivät vuodesta 2012 noin eurolla, mutta korkotuotot vastaavasti kasvoivat noin eurolla. Konsernin osinkotuotot pienenivät eurosta euroon. Konsernin nettorahoituskulut olivat euroa. VSV-konsernin rahoitusta hoidetaan keskitetysti VSV:n toimesta. Vuoden 2013 tavanomaista suurempiin investointeihin ja tarvittavan käyttöpääoman kasvuun varauduttiin laajentamalla konsernitilien käyttöä ja kasvattamalla konsernitileihin liitettyjä luottolimiittejä 2,0 milj. eurosta 6,0 milj. euroon. Lisäksi VSV otti 1,5 milj. euron pankkilainan VS Lämmön höyrylaitosinvestoinnin rahoittamiseksi. Pitkäaikaisia rahoituslainoja VSV-konsernilla oli tilikauden vaihteessa noin 2,1 milj. euroa ja lyhytaikaisia lainoja 4,7 milj. euroa. Investoinnit VSV:n investoinnit vuonna 2013 olivat lähes 5,9 milj. euroa. Sähköverkon osuus investoinneista oli 5,4 milj. euroa ja siitä puolestaan etäluettavien sähkömittarien osuus 2,4 milj. euroa. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 9,4 milj. euroa. Merkittävin yksittäinen investointikohde oli VS Lämmön kattilalaitos. Sen kokonaiskustannus oli noin 5,2 milj. euroa, josta vuoteen 2013 kohdistui noin 3,0 milj. euroa. Liittymismaksut Liittymismaksuja kertyi konserniin noin euroa. Konsernin liittymismaksujen kokonaiskertymä on 23,0 milj. euroa, josta sähköliittymiä on 20,8 milj. euroa ja kaukolämpöliittymiä 2,2 milj. euroa. Voittovarat ja niiden käyttö Tuloslaskelma osoittaa voittoa ,00 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittotilille. Osinkoa ei jaeta

7 Liikevaihto M Omavaraisuusaste, % Liikevaihto M Omavaraisuusaste % 29,62 31,47 33,74 41,15 50,4 49,9 49,6 46,5 43,8 40,7 44,8 37,0 10,31 10,26 10,67 11, Liikevoitto % Liikevoitto % Omavaraisuusaste, % (liittymismaksut omassa pääomassa) 21,0 19,2 19,9 15,1 86,2 80,5 85,0 84,9 74,9 69,7 76,4 62,3 8,7 7,8 4,6 5, Investoinnit, M Investoinnit % 8,0 6,0 5,9 9,4 Sijoitetun pääoman tuotto % Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 4,9 4,9 (ROI) 4,4 4,5 4,5 3,5 3,5 3,3 2,7 2,9 3,6 4,

8 Liiketoiminta- ja yhteistyöverkosto Tunnusluvut VAKKA-SUOMEN VOIMA OY Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Investoinnit Taseen loppusumma % Käyttökate liikevaihdosta 41,7 38,7 37,6 38,6 39,8 Nettorahoitustuotot liikevaihdosta 2,1 1,9-0,5-0,4 0,9 Investoinnit liikevaihdosta 34,0 25,8 35,5 38,7 52,3 VSV KONSERNI Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Henkilöstö

9 Konsernituloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,39 Valmistevaraston muutos , ,01 Valmistus omaan käyttöön , ,89 Liiketoiminnan muut tuotot , ,84 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,62 Varastojen muutos , ,39 Ulkopuoliset palvelut , , , ,51 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,54 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,98 Muut henkilösivukulut , , , ,03 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,01 Liiketoiminnan muut kulut , ,08 Osuus osakkuusyritysten tuloksista , ,47 LIIKEVOITTO , ,97 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,99 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,60 Arvonmuutokset sijoituksista ,39 932,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,66 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,90 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,90 Tuloverot Tuloverot , ,57 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,54 Vähemmistöosuus , ,26 TILIKAUDEN VOITTO , ,10 Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Ainettomat oikeudet , ,55 Konserniliikearvo , ,38 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,62 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,84 Rakennukset ja rakennelmat , ,99 Verkosto , ,84 Koneet ja kalusto , ,55 Muut aineelliset hyödykkeet , ,81 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat , , , ,07 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,62 Muut osakkeet ja osuudet , ,77 Saamiset osakkuusyrityksiltä , ,00 Muut saamiset , , , ,62 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,19 Keskeneräiset tuotteet , , , ,47 Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,35 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,41 Siirtosaamiset , ,95 Muut saamiset , , , ,11 Rahat ja pankkisaamiset , ,20 Vastaavaa yhteensä , ,09 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,20 Tilikauden voitto , ,10 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,48 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,46 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,13 Laskennallinen verovelka , ,82 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , , , ,31 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,22 Saadut ennakkomaksut , ,25 Ostovelat , ,93 Velat omistusyhteysyrityksille , ,38 Siirtovelat , ,16 Muut velat , , , ,84 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,15 Vastattavaa yhteensä , ,

10 VSV Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,28 Valmistus omaan käyttöön , ,58 Liiketoiminnan muut tuotot , ,30 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,77 Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , , , ,84 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,82 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,70 Muut henkilösivukulut , , , ,44 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,56 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,19 Liiketoiminnan muut kulut , ,73 LIIKEVOITTO , ,59 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä ,00 Muilta , , , ,07 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,03 Muilta , , , ,69 Arvonmuutokset sijoituksista ja rahoitusarvopapereista ,00 932,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -361, ,23 Muille , ,73 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,39 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,00 Satunnaiset kulut , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,39 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,00 Tuloverot , ,64 TILIKAUDEN VOITTO , ,75 VSV Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,60 Ennakkomaksut , , , ,60 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,15 Verkosto , ,41 Koneet ja kalusto , ,13 Muut aineelliset hyödykkeet , ,81 Ennakkom. ja keskener. hankin , , , ,89 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,69 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,48 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,93 Muut saamiset , , , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,36 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,80 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,35 Siirtosaamiset , ,70 Muut saamiset ,37 124, ,62 Rahat ja pankkisaamiset , ,01 Vastaavaa yhteensä , ,22 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,65 Tilikauden voitto , , , ,40 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,58 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,75 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta ,00 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,15 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta ,57 Saadut ennakot 3 103, ,00 Ostovelat , ,36 Velat saman konsernin yrityksille , ,02 Velat omistusyhteysyrityksille , ,57 Siirtovelat , ,62 Muut velat , , , ,74 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,89 Vastattavaa yhteensä , ,

11 Rahoituslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Emoyhtiö Konserni Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Rahoitustuotot ja kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. korottomien saamisten lis./väh Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaik. korottomien velkojen lis./väh Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista rah. kuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Ostetut tytäryhtiöosakkeet Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Konsernitilisaamiset Konsernitilivelat Liittymismaksujen lisäys Maksetut osingot Maksetut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Tilinpäätöksen liitetiedot LAADINTAPERIAATTEET Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään keskihinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot. KONSERNITILINPÄÄTÖS Vakka-Suomen Voima Oy on Vakka-Suomen Voima-konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, lukuunottamatta kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa VSV on osakkaana. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä kohdassa "Omistukset yrityksissä". Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Osakkuusyritysten yhdistely on suoritettu pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat, samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksessä on poistoero jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poistoeron muutos on konsernituloslaskelmassa jaettu laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Tuloslaskelman liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto Sähkön myynti , ,43 Sähkön siirto , , , ,50 Kaukolämpö ja höyry , ,46 Verkonrakennus- ja asennustoiminta , , , ,94 Muut , , , , , , , ,39 Selvitys poistoperusteista Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 5-20 v tasapoisto Vuokrakiint. perusparannus 5 v tasapoisto Rakennukset ja rakennelmat v tasapoisto Verkosto v tasapoisto Etäluettavat sähkömittarit 9 v. tasapoisto VS Lämpö Oy:n kaukolämpöverkko 17 v tasapoisto Koneet ja kalusto 5-15 v tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet 5 v tasapoisto 20 21

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Konserni 2012 2011 Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 194 1 136 Lämpö GWh/a 478 460 Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Tilinpäätökset 2009 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Tilinpäätökset 2009 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Tilinpäätökset 2009 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt 2 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen Sähkölaitos Oy Tampereen Energiantuotanto Oy Tampereen Kaukolämpö Oy Tampereen Sähkönmyynti

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...1-6 Tuloslaskelmat... 7 Taseet...8-10 Rahoituslaskelmat...11 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot...12-25 Muun

Lisätiedot

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen 1 EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009 Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen Globaalin rahoituskriisin ja taloudellisen aktiviteetin vähenemisen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Vuosi 2013 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni 14 VANTAAN ENERGIA OY Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (euroa)

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 7 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Vuosi 2012 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus.. 4 Yrityshallinto. 6 Hallinto.. 7 Verkkotoiminta.. 9 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus 10 Tuloslaskelma.. 11 Tase. 12 Rahoituslaskelma..

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tilinpäätökset 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupunki Tampereen Sähkölaitos Tammerkosken Energia Oy Energiantuotanto Kaukolämpö- ja

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto kasvoi johtuen osakkuussähkön kirjauskäytännön muutoksesta, tuulivoiman liittymismaksusta ja siirtohintojen korotuksesta. Sähkön siirron

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot