Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL Laitila Y-tunnus: Tilinpäätöksen liitetiedot 21 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 27 Tilinpäätösmerkintä 27 3

3 Katsaus 2013 uksia noin asiakkaalle. Yli 24 tunnin keskeytyksen koki noin 200 asiakasta. Taajama-alueilla sähkönjakelu pystyttiin Reimaksi nimetyn myrskyn aikana pääosin turvaamaan. Saman kuun aikana koettiin vielä toinen voimakas myrsky, Eino, joka aiheutti valtakunnallisesti suurta tuhoa Eino-myrsky kuitenkin säästi VSV:n verkon pahimmilta tuhoilta, ja siitä selvittiin lyhyehköillä jakelukatkoksilla. Vakka-Suomen Voima Oy Vuoden 2013 alku oli huhtikuulle saakka säätilaltaan suhteellisen kylmä. Se piti sähkön kulutuksen ja siirron VSV:n verkossa vuoden alussa ennustettua korkeammalla tasolla. Huhtikuusta lähtien ja varsinkin vuoden lopussa oli poikkeuksellisen lämmintä ja sen seurauksena kulutus budjetoitua pienempää. Elinkeinoelämän sähkön käytössä näkyi jossain määrin taloudellinen taantuma, mutta VSV:n alueella muutamat suuret teolliset asiakkaat lisäsivät vuoden lopulla sähkön käyttöään ja pitivät sähkön siirtomäärän hyvällä tasolla. Vuoden siirtomäärä jäi alle budjetoidun 374 GWh:iin, mutta oli vajaan prosentin kahden edellisen vuoden siirtoa suurempi. Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika (h/vuosi) Vuoden pahin myrsky Seija alkoi myöhään joulukuun 12. päivänä ja jatkui läpi yön erittäin rajuna 13. päivän aamuun asti. Seija-myrsky vei sähköt noin puolelta eli asiakkaalta ja aiheutti laajaa vahinkoja VSV:n verkkoon. Vakiokorvauksia maksettiin tästä noin asiakkaalle. Myrskykorjauksista ja asiakkaille maksettavista vakiokorvauksista aiheutui yhtiölle yhteensä noin 1,2 milj. euron kustannukset. Osa myrskykorjauksista jatkuu vielä vuoden 2014 aikana. Liikevaihto oli 11,3 milj. euroa ja kasvoi edellisestä vuodesta 0,6 milj. euroa eli 5 %. Liikevoitto jäi edellistä vuotta pienemmäksi ja oli 1,7 milj. euroa. Suurin syy tuloksen heikkenemiseen olivat marraskuun kolmesta syysmyrskystä aiheutuneet kulut sekä AMR-hankkeeseen liittyvät poistot. VSV:n investoinnit nousivat lähes 6 milj. euroon, kun ne viime vuosina ovat olleet keskimäärin 4 milj. euron tasoa. Poikkeukselliset investoinnit kohdistuivat mittarien kaukoluenta -projektiin ja keskeisten tietojärjestelmien, kuten asiakkuuksien hallintajärjestelmän uusimiseen. Molemmat hankkeet saatiin onnistuneesti valmiiksi vuoden lopun seutuvilla. Verkostoinvestoinnit olivat vähän normaalia pienemmät mutta palaavat vuonna 2014 normaalille tasolle. Tavoitteena on sähkön toimitusvarmuuden parantaminen suunnitelman mukaisesti. Sähkön hyvä toimitusvarmuus ja kilpailukykyiset siirtohinnat ovat yhtiön tavoitteita. Sähkön siirtohintojen kilpailukyky vertailuyhtiöihin nähden on pysynyt hyvänä, vaikka siirtohintoja päätettiin korottaa alkaen noin 4 %. Kilpailukyky muihin yhtiöihin verrattuna säilynee entisellään, koska korotuksen syynä oli kaikkia yhtiöitä koskeva Fingrid Oy:n kantaverkkomaksujen korotus. Tytäryhtiöt VSV:n tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta merkittävästi 36 % ja oli höyrynmyynnin läpilaskutuksen eliminoinnin jälkeen noin 32,5 milj. euroa. Kokonaisuutena myös tuloskehitys oli hyvä, vaikka sähköntuotannolle vuosi oli erittäin vaikea. Marraskuulle saakka alueemme välttyi sähkönjakelua koettelevilta sääilmiöiltä ja toimitusvarmuus oli erittäin hyvällä tasolla. Marraskuun 5. päivänä alueellemme rantautui raju syysmyrsky, joka katkaisi sähköt pahimmillaan yli asiakkaalta. Yli 12 tunnin keskeytyksestä maksettiin vakiokorva- 4 Loppuvuoden 2013 myrskyt Reima, Eino, Oskari ja Seija aiheuttivat VSV:n verkkoon mittavia vahinkoja. 5

4 VSV-Energiapalvelu Oy VSV-Energiapalvelu omistaa ja hallinnoi energiantuotanto-osuuksia. Tuotanto-osuuksista saatava sähkö myydään Suomen alueen markkinahinnalla. Markkinat vaikuttavat siten oleellisesti VSV-E:n taloudelliseen tulokseen. Kyröskosken vesivoimalan osalta suuri tekijä on luonnollisesti myös vesimäärä. VSV-E tekee myös hintasuojauksia sähköpörssissä turvatakseen tuotettavan sähkön hinnan. Sähkön markkinahinta oli suurimman osan vuotta tuotannon kannalta liian alhainen. Suomen aluehinta nousi päiväjaksoilla usein selvästi NordPoolin syteemihintoja korkeammaksi. Tämä tuki ajoittain Suomen alueella tapahtuvaa sähkön tuotantoa ja vastaavasti aiheutti ongelmia sähkön loppuasiakasmyynnille. Pääasiassa turvetta käyttävää Keljonlahden voimalaitosta vaivasi alhaisen markkinahinnan lisäksi polttoainepula. Jyväskylän Voima tekikin jatkuvan turvepulan takia päätöksen merkittävästä investoinnista hiilenpolttolaitteisiin. Laitteisto valmistui vuoden 2013 syyskuussa. Laitoksen tuotantomahdollisuudet paranivat huomattavasti ja lisäksi alhaiset hiilen ja päästöoikeuksien hinnat tukivat laitoksen tuotantomahdollisuuksia. Markkinahinnat olivat kuitenkin loppuvuoden aikana niin alhaiset, ettei kiinteille kuluille saatu riittävää katetta. Kyröskosken vesivoimalaitokselle valmistui vuoden 2013 alussa teholtaan 400 kw lisäturbiini, jolla hyödynnetään jatkuvaksi muuttuneesta juoksutusvelvoitteesta seurannut ohijuoksutus. Vuosi oli kevättulvasta lähtien vuoden lopulle saakka vähäsateinen, mutta aivan vuoden lopussa jouduttiin jo ohijuoksutuksiin. Kyröskosken tuotanto jäi 25 % keskimääräistä pienemmäksi. Vuorokausisäätö on mahdollistanut tuotannon ajoittamisen aluehinnaltaan korkeille päivätunneille. Tämän vuoksi VSV-E sai Kyröskosken Voiman tuotannosta vuonna 2013 voittoa noin euroa. /MWh Vuoden 2014 systeemihintatuotteen Vuoden 2014 systeemihintajohdannaisen hintakehitys01/ / Jan 02, 2009 Feb 05, 2009 Mar 11, 2009 Apr 17, 2009 May 26, 2009 Jun 30, 2009 Aug 05, 2009 Sep 08, 2009 Oct 12, 2009 Nov 13, 2009 Dec 17, 2009 Jan 26, 2010 Mar 01, 2010 Apr 07, 2010 May 11, 2010 Jun 17, 2010 Jul 21, 2010 Aug 24, 2010 Sep 27, 2010 Oct 29, 2010 Dec 02, 2010 Jan 07, 2011 Feb 10, 2011 Mar 16, 2011 Apr 19, 2011 May 27, 2011 Jul 04, 2011 Aug 05, 2011 Sep 08, 2011 Oct 12, 2011 Nov 15, 2011 Dec 19, 2011 Jan 23, 2012 Feb 24, 2012 Mar 29, 2012 May 08, 2012 Jun 13, 2012 Jul 17, 2012 Aug 20, 2012 Sep 21, 2012 Oct 25, 2012 Nov 28, 2012 Jan 08, 2013 Feb 11, 2013 Mar 15, 2013 Apr 23, 2013 May 31, 2013 Jul 04, 2013 Aug 07, 2013 Sep 10, 2013 Oct 14, 2013 Nov 15, 2013 Dec 19, 2013 /MWh Suomen spot-hinnan kehitys 01/ / kuukausi Yleisesti voidaan todeta, että VSV-E:n omistamat tuotanto-osuudet ovat pääosin niin uusia, että investoinneista johtuvat kiinteät kulut lisäävät sähkön tuotantokustannuksia niin paljon, ettei kannattavuutta nykyisellä sähkön markkinahintatasolla saavuteta. Syöttötariffissa olevat uudet tuulivoimaosuudet ovat kannattavia, mutta osassa on laina-ajoista johtuvaa kustannusten etupainoisuutta. VSV-E:n tuotannon hintasuojaukset, päästöoikeuskauppa ja trading-toiminta olivat kokonaisuutena tulosvaikutukseltaan tappiollisia 187 t. Tappio syntyi pääosin päästökaupasta. Yhteenvetona voidaan todeta, että kuluva vuosi on ollut edellisen vuoden tapaan sähkömarkkinoilla tuotannon kannalta varsin hankala. Alhaisesta hintatasosta ja Keljonlahden voimalaitoksen turvepu- lasta johtuen VSV-E:n tuotanto-osuuksistaan saaman sähkön määrä jäi 43 GWh:iin, kun budjetoitu oli 55 GWh. Sähkön tuotannon kannattavuus oli edellisen vuoden tapaan huono, ja tulos jäi selvästi tappiolliseksi. Tulosparannusta odotettiin teollisuuden höyrynmyynnistä, joka toteutui toistaiseksi selvästi budjetoitua pienempänä. VSV myönsi VSV-E:lle tulosta parantavan euron suuruisen konserniavustuksen, jonka jälkeen tappiota jäi vielä noin euroa. VSV-Energiapalvelu on sitoutunut Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen noin 4 MW teho-osuudella. Fennovoima-hankkeeseen on sijoitettu tähän mennessä yhteensä noin euroa. 6 7

5 Vertek Oy Vertek emoyhtiön toiminta on laajentunut huomattavasti suurten maakaapelointiurakoiden ansiosta. Liikevaihtoa kertyi 14,4 milj. euroa ja lisäksi keskeneräisten urakoiden arvo kasvoi edellisestä tilinpäätöksestä yli 9 milj. euroa. Toiminnan volyymi vuonna 2013 oli noin 23,5 milj. euroa. Liikevoitto oli budjetoidulla tasolla ja nousi noin euroon. Tilauskanta oli koko vuoden ajan erittäin korkea ja oli korkea myös vuoden päättyessä. Tämä ennakoi liikevaihdon vielä kasvavan vuodelle Myös tuloksen odotetaan paranevan entisestään. Vertekin tytäryhtiö Rauman Sähköpalvelu Oy on erikoistunut suurten teollisten yritysten ja julkisen sektorin sähköasennuksiin. Sähköpalvelun tilauskanta oli vuoden lopulle saakka suhteellisen hyvä sekä Rauman että Vakka-Suomen alueella. Tilanne kuitenkin heikkeni vuoden lopulla. Rauman Sähköpalvelun liikevaihto nousi 6,5 milj. euroon ja liikevoitto oli noin euroa. Rauman Sähköpalvelu antoi Vertekille euron konserniavustuksen. Enertel Oy Suunnittelutoimisto Enertelin liikevaihto on pysytellyt jo pitkään euron välillä. Enertel on tavoitellut kasvua sähkösuunnittelussa ja usean vuoden ajan tavoitteena on ollut myös LVI-suunnittelun aloittaminen. Uuden liiketoiminnan resursointi ei ole kuitenkaan onnistunut. Sen sijaan tievalaistussaneerausten suunnittelussa Enertel on saavuttanut hyvän aseman. Tällä hetkellä toimitaan kahden sähkösuunnittelijan ja yhden piirtäjän voimin. Enertelin liikevaihto jäi selvästi budjetoitua pienemmäksi alle euroon ja tulos jäi lievästi tappiolle. VS Lämpö Oy Lämmöntarveluvulla mitattuna vuosi 2013 oli noin 11 % pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpi ja 6 % edellistä vuotta lämpimämpi. Lämmin sää pienensi luonnollisesti kaukolämmön myyntiä. Myös lämmönmyynti teollisuudelle jäi budjetoidusta, vaikka kasvoikin vuoden lopulla. Lämpöä myytiin 112 GWh, joka oli noin 9 % alle budjetoidun. Kesällä aloitettu höyryn myynti teollisuudelle jäi noin 11 GWh:iin, joka on vain murto-osa budjetoidusta sekä määrän että liikevaihdon osalta. Teollisuusmyynnin oletetaan kasvavan suunnitellulle tasolle vasta vuoden 2014 keväällä. Yaralta ostettavalla prosessilämmöllä on suuri merkitys lämmön myynnin kannattavuuteen. Kertomusvuonna prosessilämpöä saatiin normaalia vähemmän, noin 39 GWh. Loppuosa lämmöstä eli 65 % tuotettiin raskaalla polttoöljyllä. Öljyn osuus VS Lämmön lämmönhankinnassa on kestämättömän suuri. Vertailuna voidaan todeta, että valtakunnan tasolla öljyn osuus lämmön ja sen yhteydessä tuotetun sähkön polttoaineista oli vain kaksi prosenttia. VS Lämmön liikevaihto oli 9,6 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi mutta jäi selvästi budjetoidusta. Liikevoittoa kertyi 0,3 milj. euroa, joka oli budjetoitua tasoa. Tulosta heikensi ennakoitua suurempi öljyn osuus alkuvuoden lämmöntuotannossa sekä vähäinen höyryn myynti. Höyry myydään asiakkaalle VSV-Energiapalvelu Oy:n kautta. Finnproteinille höyryä tuottava nesteytettyä kaasua ja raskasta öljyä polttoaineinaan käyttävä 31 MW höyrykattilalaitos otettiin käyttöön öljypoltolla kesäkuussa Nesteytetyn kaasun polttoon siirryttiin Kolme höyrykattilaa käsittävä laitos maksoi noin 5 milj. euroa. Merkittävimmät osakkuusyhtiöt Lännen Omavoima Oy LOV:n sähkönmyynti vuonna 2013 nousi yli 959 GWh:iin ja liikevaihto 50,7 milj. euroon, joka on 8 % edellisvuotta enemmän. Johdannaishinnat ovat laskeneet pitkällä aikavälillä vuoden 2011 alusta lähtien. Viimeisin raju laskujakso alkoi kertomusvuoden lokakuun alussa, ja hinnat olivat alimmillaan vuoden päättyessä. Tämän seurauksena erityisesti tradingsalkun tappio kasvoi vuoden lopulla voimakkaasti. Tradingsalkusta tehtiinkin tilinpäätökseen noin euron alaskirjaus. Tämän lisäksi tehtiin myös hintasuojausten / MWh sulkemisiin ja tappiollisiin myyntisopimuksiin liittyvät merkittävät alaskirjaukset. Alaskirjauksien takia LOV:n tulos vuodelta 2013 jää noin euroa tappiolliseksi. Varsinaisen loppuasiakasmyynnin tulos ilman alaskirjauksia oli kuitenkin noin miljoona euroa positiivinen. Tappiollisen tuloksen takia omistajat vahvistivat LOV:n pääomarakennetta antamalla yhteensä 1,5 milj. euron suuruisen pääomalainan. Esimerkki korkeasta aluehinnasta päiväjaksolla Tunti Suomi Tanska 1 Systeemihinta 8 9

6 Organisaatio Hallintoneuvoston jäsenet Tarkastustoiminta Vieras pääoma Vakka-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtajana toimii Jarmo K. Lahtinen. Johtoryhmän muodostivat hänen lisäkseen sähköverkkotoiminnan liiketoimintajohtaja Juho Jussila, tietohallintopäällikkö Antti Jyväkorpi, talousjohtaja Jukka Teinilä, Lännen Omavoima Oy:n liiketoimintajohtaja Juhani Kluuskeri ja VSV-Energiapalvelu Oy:n kehitysjohtaja Mika Salo. Omistussuhteet Vakka-Suomen Voima Oy:n omistus kertomusvuoden lopussa: kunnat osaketta 13,1 % yhteisöt osaketta 72,0 % yksityiset osaketta 14,9 % yhteensä osaketta 100,0 % Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25. päivänä huhtikuuta 2013 Ravintola Laitilan Kievarissa. Saapuvilla tai edustettuna oli 20 osakasta edustaen osaketta ja ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen 8 ja 11 :iin hallintoneuvoston tehtäviä koskevat muutokset. Ylimääräisiä yhtiökokouksia toimintavuoden aikana ei pidetty. Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Lasse Vainio ja varapuheenjohtajana Markku Heinonen. Hallintoneuvoston sihteerin tehtävää on hoitanut yhtiön talousjohtaja. Hallintoneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa: ja Eurasta Raumalta Markku Heinonen Tuomo Kauppi Reijo Lammila Mauri Laihonen Erkki Leino Pyhärannasta Heikki Luukkonen Kari Kariaho Jyrki Santala Jorma Kekola Arto Sainio Uudestakaupungista Pentti Aitamurto Laitilasta Jouko Antola Tommi Aaltonen Arto Kallinen Anne-Maria Antola-Pilppula Matti Karhu Kari Laiho Hannu Manneroos Martti Ruoho Timo Mäkinen Jarno Salminen Jukka Puukki Jouko Salminen Juha Salo Hanna Vuola Tarja Suves Lasse Vainio Sinikka Virtanen Heikki Wala Hallitus Puheenjohtaja Raimo Aarnio, Uusikaupunki Varapuheenjohtaja Rami Tähtinen, Laitila Jäsenet Vesa Heino, Rauma Jari Laihonen, Rauma Kimmo Nevavuori, Uusikaupunki Leena Niemi, Uusikaupunki Heikki Peltola, Laitila Kari Ranta, Pyhäranta Hallituksessa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Jarmo K. Lahtinen. Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä sihteerinä yhtiön talousjohtaja. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 11 kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 175 asiapykälää. Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Tapani Kulmala KHT ja varatilintarkastajana KHT-Yhteisö Ernst & Young Oy. Talous Liikevaihto VSV:n liikevaihto tilikaudella 2013 oli 11,3 milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 0,6 milj. euroa. VSV-konsernin liikevaihto kasvoi 22 % 33,7 milj. eurosta 41,2 milj. euroon. Konserniliikevaihdon kasvu aiheutui pääasiassa Vertek alakonsernin liikevaihdon kasvusta 7,2 milj. eurolla. Kannattavuus VSV:n käyttökate kasvoi 9,2 % 4,1 milj. eurosta 4,5 milj. euroon. Budjetoidusta käyttökatteesta jäätiin kuitenkin noin 0,4 milj. euroa. Se johtui loppuvuoden myrskytuhojen aiheuttamista kustannuksista. Poistojen kasvaessa etäluentamittareiden käyttöönoton johdosta emoyhtiön liikevoitto aleni 2,1 milj. eurosta 1,7 milj. euroon. Konsernin käyttökate kasvoi vuoteen 2012 verrattuna 4,7 milj. eurosta 6,1 milj. euroon. Konsernin tulosta kasvattivat Vertekin ja VS Lämmön tulosparannukset. Rahoitustuotot ja -kulut VSV:n rahoitustuotot olivat lähes euroa rahoituskuluja suuremmat. Rahoitustuottoja lisäsi erityisesti se, että tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi tehdystä 5,0 milj. euron suuruisesta koronvaihtosopimuksesta aikaisempina vuosina tehdyt alaskirjaukset purkautuivat yli eurolla. VSV:n osinkotuotot pienenivät vuodesta 2012 noin eurolla, mutta korkotuotot vastaavasti kasvoivat noin eurolla. Konsernin osinkotuotot pienenivät eurosta euroon. Konsernin nettorahoituskulut olivat euroa. VSV-konsernin rahoitusta hoidetaan keskitetysti VSV:n toimesta. Vuoden 2013 tavanomaista suurempiin investointeihin ja tarvittavan käyttöpääoman kasvuun varauduttiin laajentamalla konsernitilien käyttöä ja kasvattamalla konsernitileihin liitettyjä luottolimiittejä 2,0 milj. eurosta 6,0 milj. euroon. Lisäksi VSV otti 1,5 milj. euron pankkilainan VS Lämmön höyrylaitosinvestoinnin rahoittamiseksi. Pitkäaikaisia rahoituslainoja VSV-konsernilla oli tilikauden vaihteessa noin 2,1 milj. euroa ja lyhytaikaisia lainoja 4,7 milj. euroa. Investoinnit VSV:n investoinnit vuonna 2013 olivat lähes 5,9 milj. euroa. Sähköverkon osuus investoinneista oli 5,4 milj. euroa ja siitä puolestaan etäluettavien sähkömittarien osuus 2,4 milj. euroa. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 9,4 milj. euroa. Merkittävin yksittäinen investointikohde oli VS Lämmön kattilalaitos. Sen kokonaiskustannus oli noin 5,2 milj. euroa, josta vuoteen 2013 kohdistui noin 3,0 milj. euroa. Liittymismaksut Liittymismaksuja kertyi konserniin noin euroa. Konsernin liittymismaksujen kokonaiskertymä on 23,0 milj. euroa, josta sähköliittymiä on 20,8 milj. euroa ja kaukolämpöliittymiä 2,2 milj. euroa. Voittovarat ja niiden käyttö Tuloslaskelma osoittaa voittoa ,00 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittotilille. Osinkoa ei jaeta

7 Liikevaihto M Omavaraisuusaste, % Liikevaihto M Omavaraisuusaste % 29,62 31,47 33,74 41,15 50,4 49,9 49,6 46,5 43,8 40,7 44,8 37,0 10,31 10,26 10,67 11, Liikevoitto % Liikevoitto % Omavaraisuusaste, % (liittymismaksut omassa pääomassa) 21,0 19,2 19,9 15,1 86,2 80,5 85,0 84,9 74,9 69,7 76,4 62,3 8,7 7,8 4,6 5, Investoinnit, M Investoinnit % 8,0 6,0 5,9 9,4 Sijoitetun pääoman tuotto % Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 4,9 4,9 (ROI) 4,4 4,5 4,5 3,5 3,5 3,3 2,7 2,9 3,6 4,

8 Liiketoiminta- ja yhteistyöverkosto Tunnusluvut VAKKA-SUOMEN VOIMA OY Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Investoinnit Taseen loppusumma % Käyttökate liikevaihdosta 41,7 38,7 37,6 38,6 39,8 Nettorahoitustuotot liikevaihdosta 2,1 1,9-0,5-0,4 0,9 Investoinnit liikevaihdosta 34,0 25,8 35,5 38,7 52,3 VSV KONSERNI Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Henkilöstö

9 Konsernituloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,39 Valmistevaraston muutos , ,01 Valmistus omaan käyttöön , ,89 Liiketoiminnan muut tuotot , ,84 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,62 Varastojen muutos , ,39 Ulkopuoliset palvelut , , , ,51 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,54 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,98 Muut henkilösivukulut , , , ,03 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,01 Liiketoiminnan muut kulut , ,08 Osuus osakkuusyritysten tuloksista , ,47 LIIKEVOITTO , ,97 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,99 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,60 Arvonmuutokset sijoituksista ,39 932,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,66 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,90 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,90 Tuloverot Tuloverot , ,57 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,54 Vähemmistöosuus , ,26 TILIKAUDEN VOITTO , ,10 Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Ainettomat oikeudet , ,55 Konserniliikearvo , ,38 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,62 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,84 Rakennukset ja rakennelmat , ,99 Verkosto , ,84 Koneet ja kalusto , ,55 Muut aineelliset hyödykkeet , ,81 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat , , , ,07 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,62 Muut osakkeet ja osuudet , ,77 Saamiset osakkuusyrityksiltä , ,00 Muut saamiset , , , ,62 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,19 Keskeneräiset tuotteet , , , ,47 Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,35 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,41 Siirtosaamiset , ,95 Muut saamiset , , , ,11 Rahat ja pankkisaamiset , ,20 Vastaavaa yhteensä , ,09 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,20 Tilikauden voitto , ,10 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,48 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,46 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,13 Laskennallinen verovelka , ,82 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , , , ,31 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,22 Saadut ennakkomaksut , ,25 Ostovelat , ,93 Velat omistusyhteysyrityksille , ,38 Siirtovelat , ,16 Muut velat , , , ,84 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,15 Vastattavaa yhteensä , ,

10 VSV Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,28 Valmistus omaan käyttöön , ,58 Liiketoiminnan muut tuotot , ,30 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,77 Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , , , ,84 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,82 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,70 Muut henkilösivukulut , , , ,44 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,56 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,19 Liiketoiminnan muut kulut , ,73 LIIKEVOITTO , ,59 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä ,00 Muilta , , , ,07 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,03 Muilta , , , ,69 Arvonmuutokset sijoituksista ja rahoitusarvopapereista ,00 932,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -361, ,23 Muille , ,73 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,39 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,00 Satunnaiset kulut , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,39 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,00 Tuloverot , ,64 TILIKAUDEN VOITTO , ,75 VSV Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,60 Ennakkomaksut , , , ,60 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,15 Verkosto , ,41 Koneet ja kalusto , ,13 Muut aineelliset hyödykkeet , ,81 Ennakkom. ja keskener. hankin , , , ,89 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,69 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,48 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,93 Muut saamiset , , , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,36 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,80 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,35 Siirtosaamiset , ,70 Muut saamiset ,37 124, ,62 Rahat ja pankkisaamiset , ,01 Vastaavaa yhteensä , ,22 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,65 Tilikauden voitto , , , ,40 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,58 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,75 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta ,00 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,15 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta ,57 Saadut ennakot 3 103, ,00 Ostovelat , ,36 Velat saman konsernin yrityksille , ,02 Velat omistusyhteysyrityksille , ,57 Siirtovelat , ,62 Muut velat , , , ,74 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,89 Vastattavaa yhteensä , ,

11 Rahoituslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Emoyhtiö Konserni Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Rahoitustuotot ja kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. korottomien saamisten lis./väh Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaik. korottomien velkojen lis./väh Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista rah. kuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Ostetut tytäryhtiöosakkeet Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Konsernitilisaamiset Konsernitilivelat Liittymismaksujen lisäys Maksetut osingot Maksetut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Tilinpäätöksen liitetiedot LAADINTAPERIAATTEET Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään keskihinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot. KONSERNITILINPÄÄTÖS Vakka-Suomen Voima Oy on Vakka-Suomen Voima-konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, lukuunottamatta kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa VSV on osakkaana. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä kohdassa "Omistukset yrityksissä". Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Osakkuusyritysten yhdistely on suoritettu pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat, samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksessä on poistoero jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poistoeron muutos on konsernituloslaskelmassa jaettu laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Tuloslaskelman liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto Sähkön myynti , ,43 Sähkön siirto , , , ,50 Kaukolämpö ja höyry , ,46 Verkonrakennus- ja asennustoiminta , , , ,94 Muut , , , , , , , ,39 Selvitys poistoperusteista Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 5-20 v tasapoisto Vuokrakiint. perusparannus 5 v tasapoisto Rakennukset ja rakennelmat v tasapoisto Verkosto v tasapoisto Etäluettavat sähkömittarit 9 v. tasapoisto VS Lämpö Oy:n kaukolämpöverkko 17 v tasapoisto Koneet ja kalusto 5-15 v tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet 5 v tasapoisto 20 21

12 Taseen liitetiedot VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,82 Lisäykset , , , ,11 Vähennykset , ,60 Hankintameno , , , ,33 Kertyneet sumupoistot , , , ,48 Tilikauden poisto , , , ,30 Kirjanpitoarvo , , , ,55 Konserniliikearvo Hankintameno , ,28 Lisäykset , ,05 Hankintameno , ,33 Kertyneet sumupoistot , ,29 Tilikauden poisto , ,66 Kirjanpitoarvo , ,38 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,29 Lisäykset , ,94 Hankintameno , ,23 Kertyneet sumupoistot , ,29 Tilikauden poisto , ,25 Kirjanpitoarvo , ,69 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1.1. ja Hankintameno , , , ,25 Lisäykset ,59 Kirjanpitoarvo , , , ,84 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,57 Lisäykset , ,00 Hankintameno , , , ,57 Kertyneet sumupoistot , , , ,13 Tilikauden poisto , , , ,45 Kirjanpitoarvo , , , ,99 Poistoero , ,61 Poistoeron vähennys Poistoero , ,61 Verkosto Hankintameno , , , ,64 Lisäykset , , , ,90 Hankintameno , , , ,54 Kertyneet sumupoistot , , , ,48 Tilikauden poisto , , , ,22 Arvonalentumiset , ,03 Kirjanpitoarvo , , , ,84 Poistoero , ,14 Poistoeron lisäys , , , , Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,11 Lisäykset , , , ,99 Vähennykset , , ,20 Hankintameno , , , ,90 Kertyneet sumupoistot , , , ,01 Tilikauden poisto , , , ,34 Kirjanpitoarvo , , , ,55 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , , , ,85 Lisäykset , , , ,90 Hankintameno , , , ,75 Kertyneet sumupoistot , , , ,15 Tilikauden poisto ,10 986, ,10 986,79 Kirjanpitoarvo , , , ,81 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankin , , , ,31 Lisäykset , , , ,75 Vähennykset , , , ,02 Kirjanpitoarvo , , , ,04 Sijoitukset Osuudet konserniyrityksissä Hankintameno , ,69 Lisäykset ,00 Kirjanpitoarvo , ,69 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,15 Lisäykset , ,47 Kirjanpitoarvo , , , ,62 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,99 Lisäykset , , ,38 Vähennykset , ,00 950, ,60 Kirjanpitoarvo , , , ,77 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Lisäykset , ,00 Vähennykset ,00 Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Annetut pääomalainat , , , ,00 Lisäykset , ,00 Annetut pääomalainat , , , ,00 Pääasialliset lainaehdot: - lainojen saaja on Lännen Omavoima Oy - lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettuja pääomalainoja annetun euron lainan korko on 3 kk eur + 0,5 % annetun euron lainan korko on 3 kk eur + 2,0 % - pääoman ja koron maksamisesta ei ole saatu vakuutta 22 23

13 Muut saamiset Annetut pääomalainat , ,14 Lisäykset ,36 Vähennykset , ,27 Annetut pääomalainat , ,23 Lainasaamiset 1.1. ja , , , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,80 Siirtosaamiset 996,42 Konsernitilisaamiset , , ,80 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , , , ,41 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja , , , ,00 Vararahasto 1.1. ja , , , ,18 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,20 Osingonjako , , , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,20 Tilikauden voitto , , , , , , , ,30 Oma pääoma yhteensä , , , ,48 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,20 Tilikauden voitto , , , ,10 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus , ,93 Voitonjakokelpoiset varat , ,40 Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain kpl kpl A-sarja , ,00 B-sarja , ,00 Yhteensä , ,00 Velkojen erittely Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Poistoerosta , ,82 Velat saman konsernin yrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , ,51 Siirtovelat 7 242,51 Konsernitilivelat , , ,02 Velat omistusyhteysyrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , , , ,38 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Rahalaitoslainat , , ,95 Annetut vakuudet vakuuslajeittain Yrityskiinnitykset , , , ,63 Kiinteistökiinnitykset , , , ,00 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Yrityskiinnitykset , ,53 Kiinteistökiinnitykset , ,00 Muut vastuusitoumukset Takaukset samaan konserniin kuluvien yritysten puolesta , ,00 Takaukset omasta puolesta , ,00 Takaukset muiden puolesta , , , ,14 Työ- ja takuuajan vakuudet , ,88 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,71 Myöhemmin maksettavat , , , , , , , ,44 Johdannaissopimukset Muut johdannaissopimukset Sähköjohdannaiset Käypä arvo , ,25 Kohde-etuuden arvo sähköjohdannaisten , ,70 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina Päästöoikeusjohdannaiset Käypä arvo , ,00 Kohde-etuuden arvo päästöjohdannaisten , ,00 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina Koronvaihtosopimukset Käypä arvo , , , ,00 Kohde-etuuden arvo , , , ,00 VSV:n Koronvaihtosopimus on tehty tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi ajalle Palautuksen alainen arvonlisävero kiinteistöistä Rakennuttajalla on kiinteistöjen perusparannuksista tai uudisrakennuksista vähennetystä arvonlisäverosta 10 vuotta kestävä palautusvastuu, mikäli kiinteistö poistuu arvonlisäverollisesta käytöstä. Kiinteistö Vuosi Vähennetty alv Palautusvastuu Jäljellä oleva päättyy tarkistusvastuu Sähkötalo , ,

14 OMISTUKSET YRITYKSISSÄ KONSERNIYRITYKSET Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus 85,0 % 100,0 % 75,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 85,0 % 100,0 % 75,2 % 100,0 % 100,0 % Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus 49,0 % 49,0 % 50,0 % 35,0 % 24,7 % 37,8 % 44,6 % 50,0 % 49,0 % Suunnittelutoimisto Enertel Oy, Laitila VS Lämpö Oy, Laitila Vertek Oy, Uusikaupunki VSV-Energiapalvelu Oy, Laitila Wattivakka Oy, Uusikaupunki Rauman Sähköpalvelu Oy Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Laitilassa 26. päivänä helmikuuta 2014 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Laitilassa 26. päivänä helmikuuta 2014 Raimo Aarnio Vesa Heino Jari Laihonen Kimmo Nevavuori Raimo Aarnio Leena Niemi Vesa Heino Heikki Peltola Jari Laihonen Kari Ranta Kimmo Nevavuori Rami LeenaTähtinen Niemi Jarmo Lahtinen Heikki K. Peltola toimitusjohtaja Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen toimitusjohtaja OMISTUSYHTEYSYRITYKSET Osakkuusyritykset Laitilan Sähkö Oy, Laitila Laitilan Lämpö Oy, Laitila Satavakka Oy, Laitila Propel Voima Oy, Laitila Teknomeria Oy, Uusikaupunki VakkaCom Oy, Uusikaupunki Kyröskosken Voima Oy, Hämeenkyrö Lännen Omavoima Oy, Rauma 50,0 % 24,7 % 37,8 % 50,0 % Tilikauden aikana Vertek Oy:n omistusosuus 3D Wind Service Oy:stä on laskenut 11,1 %:iin. Yritystä ei ole enää yhdistetty omistusyhteysyrityksenä konsernitilinpäätökseen. Muut omistusyhteysyritykset Kt Oy Ylistupa, Laitila Kt Oy Laurinpelto, Laitila Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus Viimeksi laaditun tilinpäätöksen muk. voitto Viimeksi laaditun tilinpäätöksen muk. oma pääoma 36,4 % 25,0 % 36,4 % 25,0 % 4 530,18 7, , ,94 HENKILÖSTÖ Henkilöstön tunnuslukuja Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana keskimäärin Henkilöstön keski-ikä Yli 50-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Vakinaisessa työsuhteessa olevat % Koulutuspäivät henkilöä kohti 2013 Emoyhtiö Konserni Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus Laitilassa 14. päivänä maaliskuuta 2014 Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Tapani Kulmala Laitilassa 14. päivänä maaliskuuta 2014 KHT Tapani Kulmala KHT 26

15

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila Y-tunnus: 0134492-1

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 VUOSIKERTOMUS 2013 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 16 Tase 17 Tuloslaskelma 18 Tase

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 VUOSIKERTOMUS 2012 -2- Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄLTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus 4. Tilinpäätös. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Emoyhtiö. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16

Sisältö. Toimintakertomus 4. Tilinpäätös. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Emoyhtiö. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16 Sisältö Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot