Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL Laitila Y-tunnus: Tilinpäätöksen liitetiedot 21 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 27 Tilinpäätösmerkintä 27 3

3 Katsaus 2013 uksia noin asiakkaalle. Yli 24 tunnin keskeytyksen koki noin 200 asiakasta. Taajama-alueilla sähkönjakelu pystyttiin Reimaksi nimetyn myrskyn aikana pääosin turvaamaan. Saman kuun aikana koettiin vielä toinen voimakas myrsky, Eino, joka aiheutti valtakunnallisesti suurta tuhoa Eino-myrsky kuitenkin säästi VSV:n verkon pahimmilta tuhoilta, ja siitä selvittiin lyhyehköillä jakelukatkoksilla. Vakka-Suomen Voima Oy Vuoden 2013 alku oli huhtikuulle saakka säätilaltaan suhteellisen kylmä. Se piti sähkön kulutuksen ja siirron VSV:n verkossa vuoden alussa ennustettua korkeammalla tasolla. Huhtikuusta lähtien ja varsinkin vuoden lopussa oli poikkeuksellisen lämmintä ja sen seurauksena kulutus budjetoitua pienempää. Elinkeinoelämän sähkön käytössä näkyi jossain määrin taloudellinen taantuma, mutta VSV:n alueella muutamat suuret teolliset asiakkaat lisäsivät vuoden lopulla sähkön käyttöään ja pitivät sähkön siirtomäärän hyvällä tasolla. Vuoden siirtomäärä jäi alle budjetoidun 374 GWh:iin, mutta oli vajaan prosentin kahden edellisen vuoden siirtoa suurempi. Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika (h/vuosi) Vuoden pahin myrsky Seija alkoi myöhään joulukuun 12. päivänä ja jatkui läpi yön erittäin rajuna 13. päivän aamuun asti. Seija-myrsky vei sähköt noin puolelta eli asiakkaalta ja aiheutti laajaa vahinkoja VSV:n verkkoon. Vakiokorvauksia maksettiin tästä noin asiakkaalle. Myrskykorjauksista ja asiakkaille maksettavista vakiokorvauksista aiheutui yhtiölle yhteensä noin 1,2 milj. euron kustannukset. Osa myrskykorjauksista jatkuu vielä vuoden 2014 aikana. Liikevaihto oli 11,3 milj. euroa ja kasvoi edellisestä vuodesta 0,6 milj. euroa eli 5 %. Liikevoitto jäi edellistä vuotta pienemmäksi ja oli 1,7 milj. euroa. Suurin syy tuloksen heikkenemiseen olivat marraskuun kolmesta syysmyrskystä aiheutuneet kulut sekä AMR-hankkeeseen liittyvät poistot. VSV:n investoinnit nousivat lähes 6 milj. euroon, kun ne viime vuosina ovat olleet keskimäärin 4 milj. euron tasoa. Poikkeukselliset investoinnit kohdistuivat mittarien kaukoluenta -projektiin ja keskeisten tietojärjestelmien, kuten asiakkuuksien hallintajärjestelmän uusimiseen. Molemmat hankkeet saatiin onnistuneesti valmiiksi vuoden lopun seutuvilla. Verkostoinvestoinnit olivat vähän normaalia pienemmät mutta palaavat vuonna 2014 normaalille tasolle. Tavoitteena on sähkön toimitusvarmuuden parantaminen suunnitelman mukaisesti. Sähkön hyvä toimitusvarmuus ja kilpailukykyiset siirtohinnat ovat yhtiön tavoitteita. Sähkön siirtohintojen kilpailukyky vertailuyhtiöihin nähden on pysynyt hyvänä, vaikka siirtohintoja päätettiin korottaa alkaen noin 4 %. Kilpailukyky muihin yhtiöihin verrattuna säilynee entisellään, koska korotuksen syynä oli kaikkia yhtiöitä koskeva Fingrid Oy:n kantaverkkomaksujen korotus. Tytäryhtiöt VSV:n tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta merkittävästi 36 % ja oli höyrynmyynnin läpilaskutuksen eliminoinnin jälkeen noin 32,5 milj. euroa. Kokonaisuutena myös tuloskehitys oli hyvä, vaikka sähköntuotannolle vuosi oli erittäin vaikea. Marraskuulle saakka alueemme välttyi sähkönjakelua koettelevilta sääilmiöiltä ja toimitusvarmuus oli erittäin hyvällä tasolla. Marraskuun 5. päivänä alueellemme rantautui raju syysmyrsky, joka katkaisi sähköt pahimmillaan yli asiakkaalta. Yli 12 tunnin keskeytyksestä maksettiin vakiokorva- 4 Loppuvuoden 2013 myrskyt Reima, Eino, Oskari ja Seija aiheuttivat VSV:n verkkoon mittavia vahinkoja. 5

4 VSV-Energiapalvelu Oy VSV-Energiapalvelu omistaa ja hallinnoi energiantuotanto-osuuksia. Tuotanto-osuuksista saatava sähkö myydään Suomen alueen markkinahinnalla. Markkinat vaikuttavat siten oleellisesti VSV-E:n taloudelliseen tulokseen. Kyröskosken vesivoimalan osalta suuri tekijä on luonnollisesti myös vesimäärä. VSV-E tekee myös hintasuojauksia sähköpörssissä turvatakseen tuotettavan sähkön hinnan. Sähkön markkinahinta oli suurimman osan vuotta tuotannon kannalta liian alhainen. Suomen aluehinta nousi päiväjaksoilla usein selvästi NordPoolin syteemihintoja korkeammaksi. Tämä tuki ajoittain Suomen alueella tapahtuvaa sähkön tuotantoa ja vastaavasti aiheutti ongelmia sähkön loppuasiakasmyynnille. Pääasiassa turvetta käyttävää Keljonlahden voimalaitosta vaivasi alhaisen markkinahinnan lisäksi polttoainepula. Jyväskylän Voima tekikin jatkuvan turvepulan takia päätöksen merkittävästä investoinnista hiilenpolttolaitteisiin. Laitteisto valmistui vuoden 2013 syyskuussa. Laitoksen tuotantomahdollisuudet paranivat huomattavasti ja lisäksi alhaiset hiilen ja päästöoikeuksien hinnat tukivat laitoksen tuotantomahdollisuuksia. Markkinahinnat olivat kuitenkin loppuvuoden aikana niin alhaiset, ettei kiinteille kuluille saatu riittävää katetta. Kyröskosken vesivoimalaitokselle valmistui vuoden 2013 alussa teholtaan 400 kw lisäturbiini, jolla hyödynnetään jatkuvaksi muuttuneesta juoksutusvelvoitteesta seurannut ohijuoksutus. Vuosi oli kevättulvasta lähtien vuoden lopulle saakka vähäsateinen, mutta aivan vuoden lopussa jouduttiin jo ohijuoksutuksiin. Kyröskosken tuotanto jäi 25 % keskimääräistä pienemmäksi. Vuorokausisäätö on mahdollistanut tuotannon ajoittamisen aluehinnaltaan korkeille päivätunneille. Tämän vuoksi VSV-E sai Kyröskosken Voiman tuotannosta vuonna 2013 voittoa noin euroa. /MWh Vuoden 2014 systeemihintatuotteen Vuoden 2014 systeemihintajohdannaisen hintakehitys01/ / Jan 02, 2009 Feb 05, 2009 Mar 11, 2009 Apr 17, 2009 May 26, 2009 Jun 30, 2009 Aug 05, 2009 Sep 08, 2009 Oct 12, 2009 Nov 13, 2009 Dec 17, 2009 Jan 26, 2010 Mar 01, 2010 Apr 07, 2010 May 11, 2010 Jun 17, 2010 Jul 21, 2010 Aug 24, 2010 Sep 27, 2010 Oct 29, 2010 Dec 02, 2010 Jan 07, 2011 Feb 10, 2011 Mar 16, 2011 Apr 19, 2011 May 27, 2011 Jul 04, 2011 Aug 05, 2011 Sep 08, 2011 Oct 12, 2011 Nov 15, 2011 Dec 19, 2011 Jan 23, 2012 Feb 24, 2012 Mar 29, 2012 May 08, 2012 Jun 13, 2012 Jul 17, 2012 Aug 20, 2012 Sep 21, 2012 Oct 25, 2012 Nov 28, 2012 Jan 08, 2013 Feb 11, 2013 Mar 15, 2013 Apr 23, 2013 May 31, 2013 Jul 04, 2013 Aug 07, 2013 Sep 10, 2013 Oct 14, 2013 Nov 15, 2013 Dec 19, 2013 /MWh Suomen spot-hinnan kehitys 01/ / kuukausi Yleisesti voidaan todeta, että VSV-E:n omistamat tuotanto-osuudet ovat pääosin niin uusia, että investoinneista johtuvat kiinteät kulut lisäävät sähkön tuotantokustannuksia niin paljon, ettei kannattavuutta nykyisellä sähkön markkinahintatasolla saavuteta. Syöttötariffissa olevat uudet tuulivoimaosuudet ovat kannattavia, mutta osassa on laina-ajoista johtuvaa kustannusten etupainoisuutta. VSV-E:n tuotannon hintasuojaukset, päästöoikeuskauppa ja trading-toiminta olivat kokonaisuutena tulosvaikutukseltaan tappiollisia 187 t. Tappio syntyi pääosin päästökaupasta. Yhteenvetona voidaan todeta, että kuluva vuosi on ollut edellisen vuoden tapaan sähkömarkkinoilla tuotannon kannalta varsin hankala. Alhaisesta hintatasosta ja Keljonlahden voimalaitoksen turvepu- lasta johtuen VSV-E:n tuotanto-osuuksistaan saaman sähkön määrä jäi 43 GWh:iin, kun budjetoitu oli 55 GWh. Sähkön tuotannon kannattavuus oli edellisen vuoden tapaan huono, ja tulos jäi selvästi tappiolliseksi. Tulosparannusta odotettiin teollisuuden höyrynmyynnistä, joka toteutui toistaiseksi selvästi budjetoitua pienempänä. VSV myönsi VSV-E:lle tulosta parantavan euron suuruisen konserniavustuksen, jonka jälkeen tappiota jäi vielä noin euroa. VSV-Energiapalvelu on sitoutunut Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen noin 4 MW teho-osuudella. Fennovoima-hankkeeseen on sijoitettu tähän mennessä yhteensä noin euroa. 6 7

5 Vertek Oy Vertek emoyhtiön toiminta on laajentunut huomattavasti suurten maakaapelointiurakoiden ansiosta. Liikevaihtoa kertyi 14,4 milj. euroa ja lisäksi keskeneräisten urakoiden arvo kasvoi edellisestä tilinpäätöksestä yli 9 milj. euroa. Toiminnan volyymi vuonna 2013 oli noin 23,5 milj. euroa. Liikevoitto oli budjetoidulla tasolla ja nousi noin euroon. Tilauskanta oli koko vuoden ajan erittäin korkea ja oli korkea myös vuoden päättyessä. Tämä ennakoi liikevaihdon vielä kasvavan vuodelle Myös tuloksen odotetaan paranevan entisestään. Vertekin tytäryhtiö Rauman Sähköpalvelu Oy on erikoistunut suurten teollisten yritysten ja julkisen sektorin sähköasennuksiin. Sähköpalvelun tilauskanta oli vuoden lopulle saakka suhteellisen hyvä sekä Rauman että Vakka-Suomen alueella. Tilanne kuitenkin heikkeni vuoden lopulla. Rauman Sähköpalvelun liikevaihto nousi 6,5 milj. euroon ja liikevoitto oli noin euroa. Rauman Sähköpalvelu antoi Vertekille euron konserniavustuksen. Enertel Oy Suunnittelutoimisto Enertelin liikevaihto on pysytellyt jo pitkään euron välillä. Enertel on tavoitellut kasvua sähkösuunnittelussa ja usean vuoden ajan tavoitteena on ollut myös LVI-suunnittelun aloittaminen. Uuden liiketoiminnan resursointi ei ole kuitenkaan onnistunut. Sen sijaan tievalaistussaneerausten suunnittelussa Enertel on saavuttanut hyvän aseman. Tällä hetkellä toimitaan kahden sähkösuunnittelijan ja yhden piirtäjän voimin. Enertelin liikevaihto jäi selvästi budjetoitua pienemmäksi alle euroon ja tulos jäi lievästi tappiolle. VS Lämpö Oy Lämmöntarveluvulla mitattuna vuosi 2013 oli noin 11 % pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpi ja 6 % edellistä vuotta lämpimämpi. Lämmin sää pienensi luonnollisesti kaukolämmön myyntiä. Myös lämmönmyynti teollisuudelle jäi budjetoidusta, vaikka kasvoikin vuoden lopulla. Lämpöä myytiin 112 GWh, joka oli noin 9 % alle budjetoidun. Kesällä aloitettu höyryn myynti teollisuudelle jäi noin 11 GWh:iin, joka on vain murto-osa budjetoidusta sekä määrän että liikevaihdon osalta. Teollisuusmyynnin oletetaan kasvavan suunnitellulle tasolle vasta vuoden 2014 keväällä. Yaralta ostettavalla prosessilämmöllä on suuri merkitys lämmön myynnin kannattavuuteen. Kertomusvuonna prosessilämpöä saatiin normaalia vähemmän, noin 39 GWh. Loppuosa lämmöstä eli 65 % tuotettiin raskaalla polttoöljyllä. Öljyn osuus VS Lämmön lämmönhankinnassa on kestämättömän suuri. Vertailuna voidaan todeta, että valtakunnan tasolla öljyn osuus lämmön ja sen yhteydessä tuotetun sähkön polttoaineista oli vain kaksi prosenttia. VS Lämmön liikevaihto oli 9,6 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi mutta jäi selvästi budjetoidusta. Liikevoittoa kertyi 0,3 milj. euroa, joka oli budjetoitua tasoa. Tulosta heikensi ennakoitua suurempi öljyn osuus alkuvuoden lämmöntuotannossa sekä vähäinen höyryn myynti. Höyry myydään asiakkaalle VSV-Energiapalvelu Oy:n kautta. Finnproteinille höyryä tuottava nesteytettyä kaasua ja raskasta öljyä polttoaineinaan käyttävä 31 MW höyrykattilalaitos otettiin käyttöön öljypoltolla kesäkuussa Nesteytetyn kaasun polttoon siirryttiin Kolme höyrykattilaa käsittävä laitos maksoi noin 5 milj. euroa. Merkittävimmät osakkuusyhtiöt Lännen Omavoima Oy LOV:n sähkönmyynti vuonna 2013 nousi yli 959 GWh:iin ja liikevaihto 50,7 milj. euroon, joka on 8 % edellisvuotta enemmän. Johdannaishinnat ovat laskeneet pitkällä aikavälillä vuoden 2011 alusta lähtien. Viimeisin raju laskujakso alkoi kertomusvuoden lokakuun alussa, ja hinnat olivat alimmillaan vuoden päättyessä. Tämän seurauksena erityisesti tradingsalkun tappio kasvoi vuoden lopulla voimakkaasti. Tradingsalkusta tehtiinkin tilinpäätökseen noin euron alaskirjaus. Tämän lisäksi tehtiin myös hintasuojausten / MWh sulkemisiin ja tappiollisiin myyntisopimuksiin liittyvät merkittävät alaskirjaukset. Alaskirjauksien takia LOV:n tulos vuodelta 2013 jää noin euroa tappiolliseksi. Varsinaisen loppuasiakasmyynnin tulos ilman alaskirjauksia oli kuitenkin noin miljoona euroa positiivinen. Tappiollisen tuloksen takia omistajat vahvistivat LOV:n pääomarakennetta antamalla yhteensä 1,5 milj. euron suuruisen pääomalainan. Esimerkki korkeasta aluehinnasta päiväjaksolla Tunti Suomi Tanska 1 Systeemihinta 8 9

6 Organisaatio Hallintoneuvoston jäsenet Tarkastustoiminta Vieras pääoma Vakka-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtajana toimii Jarmo K. Lahtinen. Johtoryhmän muodostivat hänen lisäkseen sähköverkkotoiminnan liiketoimintajohtaja Juho Jussila, tietohallintopäällikkö Antti Jyväkorpi, talousjohtaja Jukka Teinilä, Lännen Omavoima Oy:n liiketoimintajohtaja Juhani Kluuskeri ja VSV-Energiapalvelu Oy:n kehitysjohtaja Mika Salo. Omistussuhteet Vakka-Suomen Voima Oy:n omistus kertomusvuoden lopussa: kunnat osaketta 13,1 % yhteisöt osaketta 72,0 % yksityiset osaketta 14,9 % yhteensä osaketta 100,0 % Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25. päivänä huhtikuuta 2013 Ravintola Laitilan Kievarissa. Saapuvilla tai edustettuna oli 20 osakasta edustaen osaketta ja ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen 8 ja 11 :iin hallintoneuvoston tehtäviä koskevat muutokset. Ylimääräisiä yhtiökokouksia toimintavuoden aikana ei pidetty. Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Lasse Vainio ja varapuheenjohtajana Markku Heinonen. Hallintoneuvoston sihteerin tehtävää on hoitanut yhtiön talousjohtaja. Hallintoneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa: ja Eurasta Raumalta Markku Heinonen Tuomo Kauppi Reijo Lammila Mauri Laihonen Erkki Leino Pyhärannasta Heikki Luukkonen Kari Kariaho Jyrki Santala Jorma Kekola Arto Sainio Uudestakaupungista Pentti Aitamurto Laitilasta Jouko Antola Tommi Aaltonen Arto Kallinen Anne-Maria Antola-Pilppula Matti Karhu Kari Laiho Hannu Manneroos Martti Ruoho Timo Mäkinen Jarno Salminen Jukka Puukki Jouko Salminen Juha Salo Hanna Vuola Tarja Suves Lasse Vainio Sinikka Virtanen Heikki Wala Hallitus Puheenjohtaja Raimo Aarnio, Uusikaupunki Varapuheenjohtaja Rami Tähtinen, Laitila Jäsenet Vesa Heino, Rauma Jari Laihonen, Rauma Kimmo Nevavuori, Uusikaupunki Leena Niemi, Uusikaupunki Heikki Peltola, Laitila Kari Ranta, Pyhäranta Hallituksessa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Jarmo K. Lahtinen. Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä sihteerinä yhtiön talousjohtaja. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 11 kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 175 asiapykälää. Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Tapani Kulmala KHT ja varatilintarkastajana KHT-Yhteisö Ernst & Young Oy. Talous Liikevaihto VSV:n liikevaihto tilikaudella 2013 oli 11,3 milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 0,6 milj. euroa. VSV-konsernin liikevaihto kasvoi 22 % 33,7 milj. eurosta 41,2 milj. euroon. Konserniliikevaihdon kasvu aiheutui pääasiassa Vertek alakonsernin liikevaihdon kasvusta 7,2 milj. eurolla. Kannattavuus VSV:n käyttökate kasvoi 9,2 % 4,1 milj. eurosta 4,5 milj. euroon. Budjetoidusta käyttökatteesta jäätiin kuitenkin noin 0,4 milj. euroa. Se johtui loppuvuoden myrskytuhojen aiheuttamista kustannuksista. Poistojen kasvaessa etäluentamittareiden käyttöönoton johdosta emoyhtiön liikevoitto aleni 2,1 milj. eurosta 1,7 milj. euroon. Konsernin käyttökate kasvoi vuoteen 2012 verrattuna 4,7 milj. eurosta 6,1 milj. euroon. Konsernin tulosta kasvattivat Vertekin ja VS Lämmön tulosparannukset. Rahoitustuotot ja -kulut VSV:n rahoitustuotot olivat lähes euroa rahoituskuluja suuremmat. Rahoitustuottoja lisäsi erityisesti se, että tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi tehdystä 5,0 milj. euron suuruisesta koronvaihtosopimuksesta aikaisempina vuosina tehdyt alaskirjaukset purkautuivat yli eurolla. VSV:n osinkotuotot pienenivät vuodesta 2012 noin eurolla, mutta korkotuotot vastaavasti kasvoivat noin eurolla. Konsernin osinkotuotot pienenivät eurosta euroon. Konsernin nettorahoituskulut olivat euroa. VSV-konsernin rahoitusta hoidetaan keskitetysti VSV:n toimesta. Vuoden 2013 tavanomaista suurempiin investointeihin ja tarvittavan käyttöpääoman kasvuun varauduttiin laajentamalla konsernitilien käyttöä ja kasvattamalla konsernitileihin liitettyjä luottolimiittejä 2,0 milj. eurosta 6,0 milj. euroon. Lisäksi VSV otti 1,5 milj. euron pankkilainan VS Lämmön höyrylaitosinvestoinnin rahoittamiseksi. Pitkäaikaisia rahoituslainoja VSV-konsernilla oli tilikauden vaihteessa noin 2,1 milj. euroa ja lyhytaikaisia lainoja 4,7 milj. euroa. Investoinnit VSV:n investoinnit vuonna 2013 olivat lähes 5,9 milj. euroa. Sähköverkon osuus investoinneista oli 5,4 milj. euroa ja siitä puolestaan etäluettavien sähkömittarien osuus 2,4 milj. euroa. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 9,4 milj. euroa. Merkittävin yksittäinen investointikohde oli VS Lämmön kattilalaitos. Sen kokonaiskustannus oli noin 5,2 milj. euroa, josta vuoteen 2013 kohdistui noin 3,0 milj. euroa. Liittymismaksut Liittymismaksuja kertyi konserniin noin euroa. Konsernin liittymismaksujen kokonaiskertymä on 23,0 milj. euroa, josta sähköliittymiä on 20,8 milj. euroa ja kaukolämpöliittymiä 2,2 milj. euroa. Voittovarat ja niiden käyttö Tuloslaskelma osoittaa voittoa ,00 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittotilille. Osinkoa ei jaeta

7 Liikevaihto M Omavaraisuusaste, % Liikevaihto M Omavaraisuusaste % 29,62 31,47 33,74 41,15 50,4 49,9 49,6 46,5 43,8 40,7 44,8 37,0 10,31 10,26 10,67 11, Liikevoitto % Liikevoitto % Omavaraisuusaste, % (liittymismaksut omassa pääomassa) 21,0 19,2 19,9 15,1 86,2 80,5 85,0 84,9 74,9 69,7 76,4 62,3 8,7 7,8 4,6 5, Investoinnit, M Investoinnit % 8,0 6,0 5,9 9,4 Sijoitetun pääoman tuotto % Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 4,9 4,9 (ROI) 4,4 4,5 4,5 3,5 3,5 3,3 2,7 2,9 3,6 4,

8 Liiketoiminta- ja yhteistyöverkosto Tunnusluvut VAKKA-SUOMEN VOIMA OY Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Investoinnit Taseen loppusumma % Käyttökate liikevaihdosta 41,7 38,7 37,6 38,6 39,8 Nettorahoitustuotot liikevaihdosta 2,1 1,9-0,5-0,4 0,9 Investoinnit liikevaihdosta 34,0 25,8 35,5 38,7 52,3 VSV KONSERNI Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Henkilöstö

9 Konsernituloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,39 Valmistevaraston muutos , ,01 Valmistus omaan käyttöön , ,89 Liiketoiminnan muut tuotot , ,84 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,62 Varastojen muutos , ,39 Ulkopuoliset palvelut , , , ,51 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,54 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,98 Muut henkilösivukulut , , , ,03 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,01 Liiketoiminnan muut kulut , ,08 Osuus osakkuusyritysten tuloksista , ,47 LIIKEVOITTO , ,97 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,99 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,60 Arvonmuutokset sijoituksista ,39 932,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,66 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,90 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,90 Tuloverot Tuloverot , ,57 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,54 Vähemmistöosuus , ,26 TILIKAUDEN VOITTO , ,10 Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Ainettomat oikeudet , ,55 Konserniliikearvo , ,38 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,62 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,84 Rakennukset ja rakennelmat , ,99 Verkosto , ,84 Koneet ja kalusto , ,55 Muut aineelliset hyödykkeet , ,81 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat , , , ,07 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,62 Muut osakkeet ja osuudet , ,77 Saamiset osakkuusyrityksiltä , ,00 Muut saamiset , , , ,62 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,19 Keskeneräiset tuotteet , , , ,47 Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,35 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,41 Siirtosaamiset , ,95 Muut saamiset , , , ,11 Rahat ja pankkisaamiset , ,20 Vastaavaa yhteensä , ,09 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,20 Tilikauden voitto , ,10 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,48 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,46 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,13 Laskennallinen verovelka , ,82 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , , , ,31 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,22 Saadut ennakkomaksut , ,25 Ostovelat , ,93 Velat omistusyhteysyrityksille , ,38 Siirtovelat , ,16 Muut velat , , , ,84 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,15 Vastattavaa yhteensä , ,

10 VSV Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,28 Valmistus omaan käyttöön , ,58 Liiketoiminnan muut tuotot , ,30 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,77 Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , , , ,84 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,82 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,70 Muut henkilösivukulut , , , ,44 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,56 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,19 Liiketoiminnan muut kulut , ,73 LIIKEVOITTO , ,59 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä ,00 Muilta , , , ,07 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,03 Muilta , , , ,69 Arvonmuutokset sijoituksista ja rahoitusarvopapereista ,00 932,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -361, ,23 Muille , ,73 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,39 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,00 Satunnaiset kulut , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,39 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,00 Tuloverot , ,64 TILIKAUDEN VOITTO , ,75 VSV Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,60 Ennakkomaksut , , , ,60 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,15 Verkosto , ,41 Koneet ja kalusto , ,13 Muut aineelliset hyödykkeet , ,81 Ennakkom. ja keskener. hankin , , , ,89 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,69 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,48 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,93 Muut saamiset , , , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,36 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,80 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,35 Siirtosaamiset , ,70 Muut saamiset ,37 124, ,62 Rahat ja pankkisaamiset , ,01 Vastaavaa yhteensä , ,22 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,65 Tilikauden voitto , , , ,40 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,58 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,75 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta ,00 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,15 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta ,57 Saadut ennakot 3 103, ,00 Ostovelat , ,36 Velat saman konsernin yrityksille , ,02 Velat omistusyhteysyrityksille , ,57 Siirtovelat , ,62 Muut velat , , , ,74 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,89 Vastattavaa yhteensä , ,

11 Rahoituslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Emoyhtiö Konserni Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Rahoitustuotot ja kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. korottomien saamisten lis./väh Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaik. korottomien velkojen lis./väh Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista rah. kuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Ostetut tytäryhtiöosakkeet Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Konsernitilisaamiset Konsernitilivelat Liittymismaksujen lisäys Maksetut osingot Maksetut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Tilinpäätöksen liitetiedot LAADINTAPERIAATTEET Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään keskihinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot. KONSERNITILINPÄÄTÖS Vakka-Suomen Voima Oy on Vakka-Suomen Voima-konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, lukuunottamatta kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa VSV on osakkaana. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä kohdassa "Omistukset yrityksissä". Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Osakkuusyritysten yhdistely on suoritettu pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat, samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksessä on poistoero jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poistoeron muutos on konsernituloslaskelmassa jaettu laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Tuloslaskelman liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto Sähkön myynti , ,43 Sähkön siirto , , , ,50 Kaukolämpö ja höyry , ,46 Verkonrakennus- ja asennustoiminta , , , ,94 Muut , , , , , , , ,39 Selvitys poistoperusteista Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 5-20 v tasapoisto Vuokrakiint. perusparannus 5 v tasapoisto Rakennukset ja rakennelmat v tasapoisto Verkosto v tasapoisto Etäluettavat sähkömittarit 9 v. tasapoisto VS Lämpö Oy:n kaukolämpöverkko 17 v tasapoisto Koneet ja kalusto 5-15 v tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet 5 v tasapoisto 20 21

12 Taseen liitetiedot VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,82 Lisäykset , , , ,11 Vähennykset , ,60 Hankintameno , , , ,33 Kertyneet sumupoistot , , , ,48 Tilikauden poisto , , , ,30 Kirjanpitoarvo , , , ,55 Konserniliikearvo Hankintameno , ,28 Lisäykset , ,05 Hankintameno , ,33 Kertyneet sumupoistot , ,29 Tilikauden poisto , ,66 Kirjanpitoarvo , ,38 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,29 Lisäykset , ,94 Hankintameno , ,23 Kertyneet sumupoistot , ,29 Tilikauden poisto , ,25 Kirjanpitoarvo , ,69 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1.1. ja Hankintameno , , , ,25 Lisäykset ,59 Kirjanpitoarvo , , , ,84 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,57 Lisäykset , ,00 Hankintameno , , , ,57 Kertyneet sumupoistot , , , ,13 Tilikauden poisto , , , ,45 Kirjanpitoarvo , , , ,99 Poistoero , ,61 Poistoeron vähennys Poistoero , ,61 Verkosto Hankintameno , , , ,64 Lisäykset , , , ,90 Hankintameno , , , ,54 Kertyneet sumupoistot , , , ,48 Tilikauden poisto , , , ,22 Arvonalentumiset , ,03 Kirjanpitoarvo , , , ,84 Poistoero , ,14 Poistoeron lisäys , , , , Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,11 Lisäykset , , , ,99 Vähennykset , , ,20 Hankintameno , , , ,90 Kertyneet sumupoistot , , , ,01 Tilikauden poisto , , , ,34 Kirjanpitoarvo , , , ,55 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , , , ,85 Lisäykset , , , ,90 Hankintameno , , , ,75 Kertyneet sumupoistot , , , ,15 Tilikauden poisto ,10 986, ,10 986,79 Kirjanpitoarvo , , , ,81 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankin , , , ,31 Lisäykset , , , ,75 Vähennykset , , , ,02 Kirjanpitoarvo , , , ,04 Sijoitukset Osuudet konserniyrityksissä Hankintameno , ,69 Lisäykset ,00 Kirjanpitoarvo , ,69 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,15 Lisäykset , ,47 Kirjanpitoarvo , , , ,62 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,99 Lisäykset , , ,38 Vähennykset , ,00 950, ,60 Kirjanpitoarvo , , , ,77 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Lisäykset , ,00 Vähennykset ,00 Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Annetut pääomalainat , , , ,00 Lisäykset , ,00 Annetut pääomalainat , , , ,00 Pääasialliset lainaehdot: - lainojen saaja on Lännen Omavoima Oy - lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettuja pääomalainoja annetun euron lainan korko on 3 kk eur + 0,5 % annetun euron lainan korko on 3 kk eur + 2,0 % - pääoman ja koron maksamisesta ei ole saatu vakuutta 22 23

13 Muut saamiset Annetut pääomalainat , ,14 Lisäykset ,36 Vähennykset , ,27 Annetut pääomalainat , ,23 Lainasaamiset 1.1. ja , , , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,80 Siirtosaamiset 996,42 Konsernitilisaamiset , , ,80 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , , , ,41 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja , , , ,00 Vararahasto 1.1. ja , , , ,18 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,20 Osingonjako , , , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,20 Tilikauden voitto , , , , , , , ,30 Oma pääoma yhteensä , , , ,48 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,20 Tilikauden voitto , , , ,10 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus , ,93 Voitonjakokelpoiset varat , ,40 Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain kpl kpl A-sarja , ,00 B-sarja , ,00 Yhteensä , ,00 Velkojen erittely Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Poistoerosta , ,82 Velat saman konsernin yrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , ,51 Siirtovelat 7 242,51 Konsernitilivelat , , ,02 Velat omistusyhteysyrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , , , ,38 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Rahalaitoslainat , , ,95 Annetut vakuudet vakuuslajeittain Yrityskiinnitykset , , , ,63 Kiinteistökiinnitykset , , , ,00 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Yrityskiinnitykset , ,53 Kiinteistökiinnitykset , ,00 Muut vastuusitoumukset Takaukset samaan konserniin kuluvien yritysten puolesta , ,00 Takaukset omasta puolesta , ,00 Takaukset muiden puolesta , , , ,14 Työ- ja takuuajan vakuudet , ,88 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,71 Myöhemmin maksettavat , , , , , , , ,44 Johdannaissopimukset Muut johdannaissopimukset Sähköjohdannaiset Käypä arvo , ,25 Kohde-etuuden arvo sähköjohdannaisten , ,70 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina Päästöoikeusjohdannaiset Käypä arvo , ,00 Kohde-etuuden arvo päästöjohdannaisten , ,00 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina Koronvaihtosopimukset Käypä arvo , , , ,00 Kohde-etuuden arvo , , , ,00 VSV:n Koronvaihtosopimus on tehty tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi ajalle Palautuksen alainen arvonlisävero kiinteistöistä Rakennuttajalla on kiinteistöjen perusparannuksista tai uudisrakennuksista vähennetystä arvonlisäverosta 10 vuotta kestävä palautusvastuu, mikäli kiinteistö poistuu arvonlisäverollisesta käytöstä. Kiinteistö Vuosi Vähennetty alv Palautusvastuu Jäljellä oleva päättyy tarkistusvastuu Sähkötalo , ,

14 OMISTUKSET YRITYKSISSÄ KONSERNIYRITYKSET Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus 85,0 % 100,0 % 75,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 85,0 % 100,0 % 75,2 % 100,0 % 100,0 % Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus 49,0 % 49,0 % 50,0 % 35,0 % 24,7 % 37,8 % 44,6 % 50,0 % 49,0 % Suunnittelutoimisto Enertel Oy, Laitila VS Lämpö Oy, Laitila Vertek Oy, Uusikaupunki VSV-Energiapalvelu Oy, Laitila Wattivakka Oy, Uusikaupunki Rauman Sähköpalvelu Oy Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Laitilassa 26. päivänä helmikuuta 2014 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Laitilassa 26. päivänä helmikuuta 2014 Raimo Aarnio Vesa Heino Jari Laihonen Kimmo Nevavuori Raimo Aarnio Leena Niemi Vesa Heino Heikki Peltola Jari Laihonen Kari Ranta Kimmo Nevavuori Rami LeenaTähtinen Niemi Jarmo Lahtinen Heikki K. Peltola toimitusjohtaja Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen toimitusjohtaja OMISTUSYHTEYSYRITYKSET Osakkuusyritykset Laitilan Sähkö Oy, Laitila Laitilan Lämpö Oy, Laitila Satavakka Oy, Laitila Propel Voima Oy, Laitila Teknomeria Oy, Uusikaupunki VakkaCom Oy, Uusikaupunki Kyröskosken Voima Oy, Hämeenkyrö Lännen Omavoima Oy, Rauma 50,0 % 24,7 % 37,8 % 50,0 % Tilikauden aikana Vertek Oy:n omistusosuus 3D Wind Service Oy:stä on laskenut 11,1 %:iin. Yritystä ei ole enää yhdistetty omistusyhteysyrityksenä konsernitilinpäätökseen. Muut omistusyhteysyritykset Kt Oy Ylistupa, Laitila Kt Oy Laurinpelto, Laitila Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus Viimeksi laaditun tilinpäätöksen muk. voitto Viimeksi laaditun tilinpäätöksen muk. oma pääoma 36,4 % 25,0 % 36,4 % 25,0 % 4 530,18 7, , ,94 HENKILÖSTÖ Henkilöstön tunnuslukuja Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana keskimäärin Henkilöstön keski-ikä Yli 50-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Vakinaisessa työsuhteessa olevat % Koulutuspäivät henkilöä kohti 2013 Emoyhtiö Konserni Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus Laitilassa 14. päivänä maaliskuuta 2014 Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Tapani Kulmala Laitilassa 14. päivänä maaliskuuta 2014 KHT Tapani Kulmala KHT 26

15

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot