Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL Laitila Y-tunnus:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012

2 -2-

3 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL Laitila Y-tunnus: SISÄLTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18 Rahoituslaskelma 19 Tilinpäätöksen liitetiedot 20 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 26 Tilinpäätösmerkintä 26-3-

4 KATSAUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vuosi 2012 alkoi edellisen vuoden tapaan suhteellisen kylmien säiden vallitessa. Se piti sähkönsiirron VSV:n verkossa budjetoidulla tasolla. Alkuvuodesta myös elinkeinoelämän sähkönkäyttö säilyi vielä hyvällä tasolla, mutta vuoden puolivälissä Euroopan synkät talousnäkymät heijastuivat alueemme yritysten sähkönkäyttöön alentavasti. Lämmin ja sateinen syksy vähensivät myös kotitalouksien sähkönkulutusta. Vuosi päättyi normaalia kylmempään joulukuuhun, joka lisäsi kulutusta. Edellä kuvattu johti siihen, että sähköä siirrettiin VSV:n verkossa noin 370 GWh. Siirtomäärä on lähes edellisen vuoden tasolla mutta noin 10 GWh budjetoitua pienempi. Sähkön kokonaiskulutus Suomessa säilyi myös suunnilleen edellisen vuoden tasolla, vaikka metsäteollisuuden kulutus pieneni lähes 6 %. Vuoden kuluessa VSV:ssä tehtiin merkittäviä päätöksiä tietojärjestelmien uusimiseksi. Pääosin uudistukset tullaan tekemään yhteistyössä Rauman Energia Oy:n ja Lännen Omavoima Oy:n kanssa. Merkittävin uudistettava järjestelmä on asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä, jonka uusimisesta tehtiin sopimus Logica Oy:n kanssa Järjestelmä tulee käyttöön vuoden 2014 alussa. Mittaustietokanta- ja taseselvityspalvelu siirrettiin Rejlers Oy:n hoidettavaksi alkaen. Uusilla ratkaisuilla valmistaudutaan mittareiden kaukoluennan (AMR) seurauksena tulevaan tuntitasoisten kulutustietojen sujuvaan hyödyntämiseen eri toiminnoissa. Vuoden 2012 suurin yksittäinen hanke AMR tehtiin yhteistyössä Rauman Energian kanssa. Projekti on edennyt hyvin tavoitteiden mukaisesti ja aikataulullisesti ollaan jo projektisuunnitelmaa edellä. Asennukset aloitettiin keväällä koeasennusalueella Lapista ja elokuussa varsinaisilla massa-asennuksilla. Vuoden vaihteessa asennettuja mittareita oli VSV:n verkossa 8700 kpl, eli noin 37 % tavoitteen ollessa 30 %. Projektin aikataulua on pystytty nopeuttamaan ja mittarit saadaan asennettua vuoden 2013 loppuun mennessä. Tämä on hyvä asia asiakastietojärjestelmäprojektin ja taseselvityksen osalta. Sähkön hyvä toimitusvarmuus ja kilpailukykyiset siirtohinnat ovat pysyviä tavoitteita. Sähkön siirtohintojen kilpailukyky vertailuyhtiöihin nähden on pysynyt hyvänä ja siirtohinnat on pystytty pitämään valtakunnallisen keskiarvon alapuolella. Toimitusvarmuus ei edellisenä vuonna pysynyt tavoitellulla tasolla Tapani-myrskyn takia. Vuonna 2012 toimitusvarmuus oli taas hyvällä tasolla. Kuva 1. Åke Nygårdin kuva Laitilan Palttilasta. Sähkön siirtomäärällä 370 GWh VSV:n liikevaihdoksi muodostui 10,7 milj. euroa, joka on noin 4 % edellisvuotta enemmän. Tilikauden voitto ennen satunnaiseriä oli noin 2,1 milj. euroa, joka on 8,6 % edellisvuotista parempi. Tulosta heikentävät osaltaan edellisen vuoden lopun Tapani-myrskyn jälkihoidosta syntyneet noin 0,5 milj. euron lisäkulut. Vuonna 2013 VSV:n sähkönsiirron oletetaan kasvavan 380 GWh:iin. Odotus perustuu Uudessakaupungissa tapahtuvaan teollisen kulutuksen kasvuun. Kasvu nostaisi liikevaihdon 11,7 milj. euroon ja tuloksen odotetaan nousevan 2,9 milj. euron tasolle. VSV on tehnyt päätökset uudistaa keskeiset tietojärjestelmänsä. Tietojärjestelmäuudistus toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa pääosin vuoden 2013 aikana ja myös AMR-hankkeen toteutus ja kustannukset painottuvat vuodelle Edellä mainitut hankkeet muodostavat merkittävän osan vuoden 2013 investoinneista. -4-

5 12 Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika (h/vuosi) VSV 10 8 Verkkoyhtiöt maaseutu Verkkoyhtiöt koko maan keskiarvo Kuva 2. VSV:n asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika vuosina Merkittävimmät osakkuusyhtiöt Lännen Omavoima Oy Sähkön loppuasiakaskauppaa harjoittavan Lännen Omavoiman (LOV) omistavat tasaosuuksin VSV ja Rauman Energia. Vuosi 2012 oli LOV:n neljäs toimintavuosi. Euroopassa ja laajemminkin maailmalla talouden näkymät ovat synkät ja sähkönkulutus on ainakin väliaikaisesti laskussa. Kulutuksen ohella Suomen sähkömarkkinoihin vaikuttaa pohjoismainen vesitilanne sekä aluehinnan kautta valtioiden välisten siirtoyhteyksien vikaantumiset ja niiden riittämättömyys. Tilannetta monimutkaistivat myös sähkön tuontiin vaikuttaneet muutokset Venäjän sähkömarkkinoilla. LOV:n kannattavuutta rasittivat ennen markkinahintojen putoamista tehdyt johdannaissuojaukset ja trading-salkun negatiivinen tulos. Erityiseksi ongelmaksi nousivat epätasaisesti sähköä käyttävien asiakkaiden profiilikustannukset, jotka nousivat voimakkaasti. Syynä on Suomen alueen markkinahintojen aikaisempaa suurempi vaihtelu esim. yön ja päivän välillä. Sähköä pääasiassa päiväaikaan käyttävät asiakkaat aiheuttavat tässä tilanteessa myyjälle suuriakin tappioita. LOV:n sähkönmyynti oli yli 956 GWh, joka on selvästi budjetoitua enemmän. Liikevaihto 46,9 milj. euroa on edellistä vuotta pienempi alhaisen sähkön hinnan takia. Taloudellisen tulos jäi noin 1,7 milj. euroa tappiolliseksi. Tappiosta kirjautui VSV:n konsernitilinpäätökseen noin euron osuus. Vuosi 2013 tulee olemaan edelleen sähkön vähittäismyynnissä vaikea alhaisen markkinahinnan takia. Vuoden alku herättää kuitenkin toiveita paremmasta pienten aluehintaerojen sekä profiilikustannusten ja tasekustannusten kohtuullisuuden takia. Myyntimäärään ja liikevaihtoon ei tavoitella kasvua. Riskienhallintaa ja toimintaa parantamalla odotetaan saavutettavan lievästi positiivinen taloudellinen tulos. -5-

6 Tytäryhtiöt VSV-Energiapalvelu Oy VSV-Energiapalvelu Oy omistaa ja hallinnoi energiantuotanto-osuuksia. Tuotanto-osuuksista saatava sähkö myydään Suomen alueen markkinahinnalla. VSV-Energiapalvelu tekee myös hintasuojauksia sähköpörssissä turvatakseen tuotettavan sähkön hinnan. Sähkön tuotannon taloudelliseen tulokseen vaikuttavat tuotetun sähkön markkina-arvo sekä tuotantomäärät. Tuotantomääriin puolestaan vaikuttavat voimalaitostyypistä riippuen mm. sähkön markkinahinta, polttoaineen saatavuus ja hinta sekä voimalaitosten käytettävyys. Sähkön tuotannolle vuosi 2012 oli vaikea. Pohjoismaiden vesivarannot olivat lähes koko vuoden normaalia suuremmat ja samanaikaisesti sähkön kulutus pieneni lämpimien säiden ja taloudellisen taantuman johdosta. Eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta sähkön tukkumarkkinahinnat painuivat vuoden 2012 kuluessa poikkeuksellisen alas. SPOT-sähkön keskihinta Suomen alueella vuonna 2012 oli 36,64 /MWh. Kahdessa vuodessa keskihinta on pudonnut 20 /MWh eli 35 %. Myös päästöoikeuksien hinta romahti. VSV-E omistaa lauhdetuotanto-osuuksia Pohjolan Voima Oy:n hiilivoimasta ja Jyväskylän Keljonlahden biovoimalaitoksesta. Vuonna 2012 lauhdetuotanto jäi vähäiseksi sähkön alhaisen markkinahinnan takia. Keljonlahdessa tuotannon esteenä oli lisäksi polttoainepula turpeen osalta. Jatkuvan turvepulan takia Keljonlahden voimalaitokseen päätettiinkin rakentaa kivihiilen polttovalmius vuoden 2013 aikana. Vuonna 2012 VSV-E:n omistamilla tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä yhteensä 42,9 GWh, joka on 26 GWh budjetoitua vähemmän. Liikevaihtoa kertyi vain 2,2 milj. euroa, joka oli 27 % edellistä vuotta vähemmän. Liikevaihdon pieneneminen johtui sekä sähkön markkinahinnan laskusta että tuotantomäärien pienentymisestä. Sähkön alhainen markkinahinta heikensi tulosta ja tuotannon kate jäi lähes euroa tappiolle. Hintasuojauksien, osinkotulojen ja emoyhtiön antaman konserniavustuksen ansiosta tilikauden tulos nousi kuitenkin euroa voitolliseksi. VSV-E:n näkymät vuodelle 2013 Uuteenkaupunkiin valmistuu kesällä 2013 suuri ja runsaasti energiaa käyttävä soijajalostamo, jonka energian toimitukseen VSV-Energiapalvelu osallistuu. VSV-E:llä on valmiit suunnitelmat sekä ympäristö- ja rakennusluvat biopolttoaineita käyttävän CHP-voimalaitoksen rakentamiseksi Uuteenkaupunkiin. Rakentamispäätös tehtäneen kesän 2013 aikana. VSV-E saa vuoden 2013 aikana osakkuuksiensa kautta uutta tuulivoimaa yhteensä 0,85 MW ja vesivoimaa 0,28 MW. VSV-E on mukana Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeessa 5,6 MW osuudella. Ydinvoimalan rakentamispäätöstä odotetaan vuoden 2013 aikana. Vuoden 2013 alkaessa sähkön markkinahinta on edelleen alhaisella tasolla. Sähköntuotannon kannattavuuden ei näin ollen odoteta merkittävästi paranevan, vaikka Pohjoismaiden vesivarastot painuivat alle normaalitason alkuvuodesta Hintasuojauksilla pystyttäneen tuotannon tulosta jonkin verran parantamaan. Sähkön tuotannon taloudellinen tulos jäänee edelleen lievästi negatiiviseksi. Vuoden 2013 tulosta parantaa osaltaan syksyllä alkava nestekaasulla tuotetun höyryn toimitus Finnprotein Oy:lle. Vuonna 2012 lauhdesähköosuuksista saatu tuotanto oli yhteensä vain 14,3 GWh, kun budjetoitu tuotanto oli 48 GWh. VSV-E omistaa tuulivoima-osuuksia Propel Voiman ja Suomen Voiman kautta yhteensä noin 1,5 MW. Vuosi 2012 oli tuulisuudeltaan kohtalainen ja tuulivoimaosuudet tuottivat sähköä yhteensä 2,9 GWh, joka oli lähes edellisvuoden tasoa. Positiivisen tuloksen tuotantoyhtiöistä saavutti Kyröskosken Voima Oy, jonka vesivoimalaitoksesta VSV-E omistaa noin 45 %. Voimalaitoksen kokonaisteho on 11 MW. Vuoden 2013 tammikuussa voimalaitoksessa käynnistyi lisäksi uusi minimijuoksutusvelvoitteen hyödyntävä 626 kw:n tehoinen Francis-turbiini. Kyrösjärven vesitilanne oli vuonna 2012 erittäin hyvä ja voimalaitoksen vuosituotanto 57,7 GWh oli 35 % keskimääräistä suurempi. Kyröskosken Voima saavutti yhtiönä noin euron tuloksen. Valitettavasti tuotetun sähkön alhainen markkina-arvo pienensi VSV-E:lle tuotannosta syntynyttä taloudellista hyötyä. -6- Vertek Oy Vertekin kannalta vuosi lähti poikkeuksellisen hyvin alkuun, kun Tapaninpäivän myrskyt työllistivät verkonrakentajia pitkälle vuoden 2012 puolelle. Normaalisti tilauskanta on vuoden alkaessa alhainen ja lisäksi talviset sääolot haittaavat rakennustöitä. Koko vuoden 2012 ajan Vertekin tilauskanta on ollut korkea ja kasvoi syksyllä ennätykselliseksi. Kesällä suuret verkkoyhtiöt kilpailuttivat laajoja verkostojen maakaapelointiurakoita sekä käyttö- ja kunnossapitotöitään. Vertek sai erittäin suuria urakoita ja myös merkittäviä kunnossapitosopimuksia, jotka perustuvat kumppanuuteen jakeluverkkoyhtiön kanssa. Suuren tilauskannan ja muuttuneiden kumppanuuksien takia toimipisteverkostoa ja toimintatapoja uudistetaan. Suuren kasvun tuomiin riskeihin on pyritty paneutumaan huolella. Syksyllä 2011 ostetun Rauman Sähköpalvelu Oy:n tilauskanta on myös suhteellisen hyvä. Rauman Sähköpalvelu jatkaa osakekaupan jälkeenkin omana yhtiönä, johon Vertekin talotek-

7 Kuva 3. Åke Nygårdin kuva Vertekin asentajista Vilppulassa jännitetöitä tekemässä. niikkaliiketoiminta yhdistettiin. Sähköpalvelu on erikoistunut Rauman seudun suurten teollisten yritysten ja julkisen sektorin sähköasennuksiin. Yrityksen palvelut ulotetaan myös Vakka-Suomeen. Vertekin tulos pysyi koko vuoden positiivisena. Vertek-konsernin liikevaihto kohosi 15,5 milj. euroon ja tilikauden voitto oli noin euroa. Myös Vertek-konserniin kuuluvan Rauman Sähköpalvelun tulos oli selvästi voitollinen. Vuonna 2013 Vertekin liikevaihdon odotetaan kasvavan merkittävästi uusien sopimusten ja hyvän tilauskannan perusteella. Myös tuloksen odotetaan kehittyvän positiiviseen suuntaan. ja oli 8,1 milj. euroa. Tulos oli vain noin euroa positiivinen. VS Lämmön lämmöntuotanto perustuu suurimmalta osaltaan raskaaseen polttoöljyyn. Noin 45 % lämmöstä saatiin Yaran tehtaan tuotantoprosessista. Jatkossa lämmön myynti tulee kasvamaan ja öljyriippuvuudesta on päästävä eroon siirtymällä biopolttoaineisiin perustuvaan lämmönhankintaan. Suunnitelmat mittavan energiantuotantoinvestoinnin toteuttamisesta yhteistyössä VSV- E:n kanssa ovatkin pitkällä. Finnproteinille höyryä tuottava raskasöljykattilalaitos on rakenteilla ja valmistuu toukokuussa Noin 4,5 milj. euroa maksavaan laitokseen rakennetaan valmius myös nestekaasun käytölle. VS Lämpö Oy VS Lämpö Oy:n lämmön myynti jäi 110 GWh:iin, joka oli 3 GWh edellisen vuoden myyntiä pienempi. Syynä odotettua pienempään lämmönmyyntiin olivat lämmin syksy ja oletettua pienempi lämmönmyynti teollisuudelle. Liikevaihto nousi hieman edellistä vuotta suuremmaksi korkeamman lämmön hinnan takia -7- Kalannin kaukolämpöverkon rakentaminen aloitettiin liittämällä verkkoon muutama teollisuusasiakas. Vuonna 2013 VS Lämmön liikevaihto kasvaa merkittävästi, kun yhtiö aloittaa kesällä höyryntuotannon Finnprotein Oy:lle uudella öljyä/nestekaasua käyttävällä lämpökeskuksella. Autotehtaan prosessilämmön kulutuksen odotetaan myös kasvavan. Tuloksen odotetaan paranevan myynnin kasvaessa, vaikka suuret investoinnit rasittavat tulosta.

8 Enertel Oy Suunnittelutoimisto Enertelin liikevaihto on pysytellyt jo pitkään euron välillä ja tulos on ollut positiivinen. Enertel on tavoitellut kasvua sähkösuunnittelussa ja tavoitteena on myös LVI-suunnittelun aloittaminen. Tavoitteen toteutumisen on estänyt pätevien suunnitteluresurssien saatavuusongelma. Tievalaistukseen liittyvä suunnittelu on sen sijaan nousemassa merkittäväksi Enertelin osaamisalueeksi. Tällä hetkellä toimitaan kahden sähkösuunnittelijan ja yhden dokumentoijan voimin. Enertelin liikevaihto vuonna 2012 oli euroa ja tilikauden voitto noin euroa. CHP-voimalaitoshanke Uuteenkaupunkiin valmistuu kesällä 2013 suuri ja runsaasti energiaa käyttävä soijajalostamo. VSV-Energiapalvelu toimittaa ja VS Lämpö tuottaa Finnprotein Oy:n soijajalostamon tarvitseman höyryn aluksi raskaalla polttoöljyllä tai nesteytetyllä kaasulla 32 MW:n höyryntuotantolaitoksesta. VSV-E:llä on valmiit suunnitelmat sekä ympäristö ja rakennuslupa biopolttoaineita käyttävän voimalaitoksen rakentamiseksi Uuteenkaupunkiin. Rakentamispäätös tehtäneen kesän 2013 aikana. Kuva 4 ja 5. CHP-voimalaitoksen havainnekuvia. -8-

9 Organisaatio Vakka-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtajana toimii Jarmo K. Lahtinen. Johtoryhmän muodostivat hänen lisäkseen sähköverkkotoiminnan liiketoimintajohtaja Juho Jussila, tietohallintopäällikkö Antti Jyväkorpi, talousjohtaja Jukka Teinilä, Lännen Omavoima Oy:n liiketoimintajohtaja Juhani Kluuskeri ja VSV-Energiapalvelu Oy:n kehitysjohtaja Mika Salo. Omistussuhteet Vakka-Suomen Voima Oy:n omistus kertomusvuoden lopussa: - kunnat osaketta 13,1 % - yhteisöt osaketta 72,0 % - yksityiset osaketta 14,9 % yhteensä osaketta 100,0 % Laitilasta Kari Laiho Martti Ruoho Jarno Salminen Jouko Salminen Hanna Vuola Ulla-Riitta Ylenius Pyhärannasta Kari Kariaho Jorma Kekola Arto Sainio Uudestakaupungista Pentti Aitamurto Jouko Antola Arto Kallinen Matti Karhu Hannu Manneroos Timo Mäkinen Jukka Puukki Juha Salo Tarja Suves Lasse Vainio Sinikka Virtanen Heikki Wala Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 19. päivänä huhtikuuta 2012 Ravintola Laitilan Kievarissa. Saapuvilla tai edustettuna oli 25 osakasta edustaen osaketta ja ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia toimintavuoden aikana ei pidetty. Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Lasse Vainio ja varapuheenjohtajana Markku Heinonen. Hallintoneuvoston sihteerin tehtävää on hoitanut yhtiön talousjohtaja. Hallintoneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa: ja Hallitus Puheenjohtaja Raimo Aarnio, Uusikaupunki Hallintoneuvosto Eurasta Markku Heinonen Reijo Lammila Raumalta Panu Ala-Siuru Tuomo Kauppi Mauri Laihonen Erkki Leino Heikki Luukkonen -9- Varapuheenjohtaja Rami Tähtinen, Laitila Jäsenet Vesa Heino, Rauma Jari Laihonen, Rauma Kimmo Nevavuori, Uusikaupunki Leena Niemi, Uusikaupunki Heikki Peltola, Laitila Kari Ranta, Pyhäranta Hallituksessa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Jarmo K. Lahtinen. Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä sihteerinä yhtiön talousjohtaja. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 11 kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 180 asiapykälää.

10 Tarkastustoiminta Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Tapani Kulmala KHT ja varatilintarkastajana KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Talous Liikevaihto VSV:n liikevaihto tilikaudella 2012 oli 10,7 milj. euroa, joka oli noin 4 % suurempi kuin vuonna VSV-konsernin liikevaihto kasvoi 7,2 % 31,5 milj. eurosta 33,7 milj. euroon. Konserniliikevaihdon kasvu aiheutui pääasiassa Vertek alakonsernin liikevaihdon kasvusta 2,1 milj. eurolla. Kannattavuus VSV:n käyttökate oli 4,1 milj. euroa, joka oli noin euroa edellisvuotta suurempi. Budjetoidusta käyttökatteesta jäätiin noin 0,4 milj. euroa. Se johtui pääasiassa siitä, että siirretyn sähkön määrä jäi noin 10 GWh budjetoitua pienemmäksi. Emoyhtiön liikevoitto nousi 2,0 milj. eurosta 2,1 milj. euroon. Konsernin käyttökate pieneni vuoteen 2011 verrattuna 5,2 milj. eurosta 4,7 milj. euroon. Se johtui osakkuusyritysten tulosten heikkenemisestä. osakekannan ostoon. Vuoden 2013 alussa VSV on nostanut 1,5 milj. euron pankkilainan VS Lämmön kattilalaitosinvestoinnin rahoittamiseksi. Samalla konsernitilien luottolimiittejä on kasvatettu 4,0 milj. eurolla. Investoinnit VSV:n investoinnit vuonna 2012 olivat 4,1 milj. euroa, josta sähköverkon osuus oli lähes 3,9 milj. euroa. Siitä puolestaan etäluettavien sähkömittarien osuus oli 1,2 milj. euroa. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 8,2 milj. euroa. Merkittävin yksittäinen investointikohde oli VS Lämmön kattilalaitos, jonka rakentamiseen oli tilikauden vaihteeseen mennessä sitoutunut 2,2 milj. euroa. Liittymismaksut Liittymismaksuja kertyi konserniin vuona 2012 yli 1,0 milj. euroa, mikä on selvästi muutamaa edellisvuotta enemmän. Konsernin liittymismaksujen kokonaiskertymä on 22,2 milj. euroa, josta sähköliittymiä on 20,0 milj. euroa ja kaukolämpöliittymiä 2,2 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut VSV on tehnyt tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi 5,0 milj. euron suuruisen koronvaihtosopimuksen, joka ulottuu vuoden 2017 alkuun asti. Korkotaso on vuonna 2012 edelleen laskenut ja koska koronvaihtosopimusta vastaavaa lainaa ei ole toistaiseksi otettu, tehtiin koronvaihtosopimuksen arvon alenemisesta euron kulukirjaus vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Korko- ja osinkotuottoja VSV sai euroa vuonna Se oli euroa edellisvuotta vähemmän. Konsernin rahoitustulot kasvoivat ennakoitua suurempien osinkotulojen johdosta yli euroon. Konsernin rahoituskulut olivat noin euroa. Voittovarat ja niiden käyttö Tuloslaskelma osoittaa voittoa ,75 euroa. Yhtiökokouksen käytettävissä on voitonjakokelpoisia varoja yhteensä ,15 euroa. Hallitus esittää, että vuodelta 2012 jaetaan osinkoa A-osakkeille 1,70 /osake ja B-osakkeille 2,00 /osake, yhteensä ,00 euroa. Tilikauden voitosta ,75 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voittotilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Vieras pääoma Konsernitilin luottolimiitistä oli vuoden vaihteessa käytössä noin 1,7 milj. euroa. Konsernitilin luotolla on rahoitettu VSV-Energiapalvelun voimantuotantoinvestointeja. Pitkäaikaisia rahoituslainoja VSV konsernilla oli tilikauden vaiheessa noin 2,0 milj. euroa. Ne kohdistuvat pääasiassa Rauman Sähköpalvelu Oy:n -10-

11 TUNNUSLUVUT TUNNUSLUVUT Vakka-Suomen Voima Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Investoinnit Taseen loppusumma % Käyttökate liikevaihdosta 43,5 41,7 38,7 37,6 38,6 Nettorahoitustuotot liikevaihdost 3,2 2,1 1,9-0,5-0,4 Investoinnit liikevaihdosta 55,4 34,0 25,8 35,5 38,7 VSV konserni L iikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Henkilöstö

12 Liikevaihto M Emoyhtiö Konserni Liikevoitto % Emoyhtiö Konserni 22,86 29,62 31,47 33,74 22,8 21,0 19,2 19,9 9,34 10,31 10,26 10,67 9,9 8,7 7,8 4, Omavaraisuusaste, % Emoyhtiö Konserni 49,9 50,4 49,9 49,6 45,9 46,5 43,8 40,7 Omavaraisuusaste, % (liittymismaksut omassa pääomassa) Emoyhtiö Konserni 86,4 86,2 85,0 84,9 80,1 80,5 74,9 69, Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) Investoinnit, M Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö 5,1 4,6 4,9 4,9 Konserni 4,4 4,5 4,5 3,5 3,2 7,1 2,7 2,9 3,6 6,0 4,1 8,

13 Konsernituloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,10 Valmistevaraston muutos , ,95 Valmistus omaan käyttöön , ,77 Liiketoiminnan muut tuotot , ,46 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,64 Varastojen muutos , ,31 Ulkopuoliset palvelut , , , ,16 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,69 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,10 Muut henkilösivukulut , , , ,10 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,42 Liiketoiminnan muut kulut , ,78 Osuus osakkuusyritysten tuloksista , ,00 LIIKEVOITTO , ,92 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,10 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,98 Arvonmuutokset sijoituksista 932, ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,74 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,26 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,90 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,16 JA VEROJA Tuloverot Tuloverot , ,82 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,71 Vähemmistöosuus , ,58 TILIKAUDEN VOITTO , ,03-13-

14 -14-

15

16 Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Ainettomat oikeudet , ,34 Konserniliikearvo , ,99 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,33 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,44 Verkosto , ,16 Koneet ja kalusto , ,10 Muut aineelliset hyödykkeet , ,70 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat , , , ,96 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,15 Muut osakkeet ja osuudet , ,99 Saamiset osakkuusyrityksiltä , ,00 Muut saamiset , , , ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,80 Keskeneräiset tuotteet , , , ,07 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,21 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,78 Siirtosaamiset , ,35 Muut saamiset , , , ,99 Rahat ja pankkisaamiset , ,55 Vastaavaa yhteensä , ,18 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,18 Tilikauden voitto , ,03 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,39 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,19 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,22 Laskennallinen verovelka , ,85 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , , , ,36 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,13 Saadut ennakkomaksut , ,02 Ostovelat , ,99 Velat omistusyhteysyrityksille , ,55 Siirtovelat , ,28 Muut velat , , , ,24 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,60 Vastattavaa yhteensä , ,18

17 VSV Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,51 Valmistus omaan käyttöön , ,37 Liiketoiminnan muut tuotot , ,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,10 Ulkopuoliset palvelut , , , ,94 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,11 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,81 Muut henkilösivukulut , , , ,16 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,18 Liiketoiminnan muut kulut , ,02 LIIKEVOITTO , ,38 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,00 Muilta , , , ,10 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,67 Muilta , , , ,11 Arvonmuutokset pysyvien vastaavien sijoituksista 932, ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille ,23 Muille , ,22 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,37 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,90 Satunnaiset kulut , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,27 JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,00 Tuloverot , ,54 TILIKAUDEN VOITTO , ,73-17-

18 VSV Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,25 Ennakkomaksut , , ,25 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,95 Verkosto , ,62 Koneet ja kalusto , ,27 Muut aineelliset hyödykkeet , ,70 Ennakkom. ja keskener. hankin , , , ,99 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,69 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,48 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,93 Muut saamiset , , , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,34 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,77 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,33 Siirtosaamiset , ,78 Muut saamiset 124, , ,22 Rahat ja pankkisaamiset , ,89 Vastaavaa yhteensä , ,45 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,92 Tilikauden voitto , , , ,65 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,83 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,75 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,43 Lyhytaikainen Saadut ennakot 2 500, ,00 Ostovelat , ,55 Velat saman konsernin yrityksille , ,49 Velat omistusyhteysyrityksille , ,60 Siirtovelat , ,05 Muut velat , , , ,44 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,87 Vastattavaa yhteensä , ,45-18-

19 Rahoituslaskelma Emoyhtiö Konserni LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Rahoitustuotot ja kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. korottomien saamisten lis./väh Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaik. korottomien velkojen lis./väh Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista rah. kuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Liittymismaksujen lisäys Maksetut osingot Maksetut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

20 Tilinpäätöksen liitetiedot LAADINTAPERIAATTEET Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään keskihinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot. Konsernitilinpäätös Vakka-Suomen Voima Oy on Vakka-Suomen Voima -konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, lukuunottamatta kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa VSV on osakkaana. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä kohdassa "Omistukset yrityksissä" Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Osakkuusyritysten yhdistely on suoritettu pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat, samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksessä on poistoero jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poistoeron muutos on konsernituloslaskelmassa jaettu laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Emoyhtiö Konserni Liikevaihto Sähkön myynti , ,57 Sähkön siirto , , , ,01 Kaukolämpö , ,57 Verkonrakennus- ja asennustoiminta , , , ,01 Muut , , , , , , , ,10 Selvitys poistoperusteista Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 5-20 v tasapoisto Vuokrakiint. perusparannus 5 v tasapoisto Rakennukset ja rakennelmat v tasapoisto Verkosto v tasapoisto Etäluettavat sähkömittarit 10 v. tasapoisto VS Lämpö Oy:n kaukolämpöverkko 17 v tasapoisto Koneet ja kalusto 5-15 v tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet 5 v tasapoisto -20-

21 Taseen liitetiedot Emoyhtiö Konserni VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,63 Lisäykset , , , ,19 Vähennykset ,60 Hankintameno , , , ,82 Kertyneet sumupoistot , , , ,38 Tilikauden poisto , , , ,10 Kirjanpitoarvo , , , ,34 Konserniliikearvo Hankintameno , ,90 Lisäykset , ,38 Hankintameno , ,28 Kertyneet sumupoistot , ,34 Tilikauden poisto , ,95 Kirjanpitoarvo , ,99 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,00 Lisäykset , ,29 Hankintameno , ,29 Kertyneet sumupoistot , ,00 Tilikauden poisto , ,29 Kirjanpitoarvo , ,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1.1. ja Hankintameno , , , ,25 Lisäykset , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,25 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,97 Lisäykset , ,60 Hankintameno , , , ,57 Kertyneet sumupoistot , , , ,15 Tilikauden poisto , , , ,98 Kirjanpitoarvo , , , ,44 Poistoero , ,04 Poistoeron vähennys 4 285,43 Poistoero , ,61 Verkosto Hankintameno , , , ,06 Lisäykset , , , ,58 Hankintameno , , , ,64 Kertyneet sumupoistot , , , ,30 Tilikauden poisto , , , ,18 Kirjanpitoarvo , , , ,16 Poistoero , ,48 Poistoeron lisäys , ,66 Poistoero , ,14

22 Emoyhtiö Konserni Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,33 Lisäykset , , , ,52 Vähennykset , , ,74 Hankintameno , , , ,11 Kertyneet sumupoistot , , , ,13 Tilikauden poisto , , , ,88 Kirjanpitoarvo , , , ,10 Poistoero ,23 Poistoeron vähennys ,23 Poistoero Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , , , ,85 Lisäykset , ,90 Hankintameno , , , ,85 Kertyneet sumupoistot , , , ,11 Tilikauden poisto , ,04 986, ,04 Kirjanpitoarvo , , , ,70 VASTAAVAA Ennakkomaksut ja kesk.er.hankin , , , ,30 Lisäykset , , , ,61 Vähennykset , , , ,60 Kirjanpitoarvo , , , ,31 Sijoitukset Osuudet konserniyrityksissä Hankintameno 1.1. ja , ,69 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,15 Lisäykset , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,15 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,11 Lisäykset , , , ,88 Vähennykset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,99 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Lisäykset ,00 Vähennykset ,00 Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Annetut pääomalainat 1.1. ja , , , ,00 Pääasialliset lainaehdot: - lainan saaja on Lännen Omavoima Oy - laina on osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina - lainan korko on 2 % - pääoman ja koron maksamisesta ei ole saatu vakuutta -22-

23 Emoyhtiö Konserni Muut saamiset Annetut pääomalainat , ,28 Lisäykset ,36 Vähennykset , ,14 Annetut pääomalainat , ,14 Lainasaamiset , , ,00 Lisäykset , ,00 Lainasaamiset , , , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,12 Siirtosaamiset , , ,77 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , , , ,78 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja , , , ,00 Vararahasto 1.1. ja , , , ,18 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,18 Oikaisu voittovaroihin Osingonjako , , , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,18 Tilikauden voitto , , , , , , , ,21 Oma pääoma yhteensä , , , ,39 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,18 Tilikauden voitto , , , ,03 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus , ,43 Voitonjakokelpoiset varat , ,65 VASTATTAVAA Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain kpl kpl A-sarja , ,00 B-sarja , ,00 Velkojen erittely Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Poistoerosta , ,85 Velat saman konsernin yrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , ,49 Siirtovelat 7 242, , ,49 Velat omistusyhteysyrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , , , ,55-23-

24 Emoyhtiö Konserni Vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Rahalaitoslainat , ,83 Annetut vakuudet vakuuslajeittain Yrityskiinnitykset , , , ,63 Kiinteistökiinnitykset , , , ,00 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Yrityskiinnitykset , ,53 Kiinteistökiinnitykset , ,00 Muut vastuusitoumukset Takaukset samaan konserniin kuluvien yritysten puolesta , ,00 Takaukset omasta puolesta , ,00 Takaukset muiden puolesta , , , ,93 Työ- ja takuuajan vakuudet , ,79 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,28 Myöhemmin maksettavat , , , , , , , ,48 Johdannaissopimukset Muut johdannaissopimukset Sähköjohdannaiset Käypä arvo , ,28 Kohde-etuuden arvo sähköjohdannai , ,22 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina Päästöoikeusjohdannaiset Käypä arvo , ,00 Kohde-etuuden arvo sähköjohdannaisten , ,00 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina Koronvaihtosopimukset Käypä arvo , , , ,00 Kohde-etuuden arvo , , , ,35 VSV:n Koronvaihtosopimus on tehty tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi ajalle Palautuksen alainen arvonlisävero kiinteistöistä Rakennuttajalla on kiinteistöjen perusparannuksista tai uudisrakennuksista vähennetystä arvonlisäverosta 10 vuotta kestävä palautusvastuu, mikäli kiinteistö poistuu arvonlisäverollisesta käytöstä. Kiinteistö Vuosi Vähennetty alv Palautusvastuu Jäljellä oleva päättyy tarkistusvastuu Sähkötalo , ,44

25 Omistukset yrityksissä KONSERNIYRITYKSET Konsernin Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus Suunnittelutoimisto Enertel Oy, Laitila 70,0 % 70,0 % VS Lämpö Oy, Laitila 100,0 % 100,0 % Vertek Oy, Uusikaupunki 75,2 % 75,2 % VSV-Energiapalvelu Oy, Laitila 100,0 % 100,0 % Wattivakka Oy, Uusikaupunki 100,0 % 100,0 % Rauman Sähköpalvelu Oy 100,0 % Konsernin Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus OMISTUSYHTEYSYRITYKSET Osakkuusyritykset Laitilan Sähkö Oy, Laitila 49,0 % 49,0 % Laitilan Lämpö Oy, Laitila 49,0 % Satavakka Oy, Laitila 50,0 % 50,0 % Propel Voima Oy, Laitila 35,0 % Teknomeria Oy, Uusikaupunki 24,7 % 24,7 % VakkaCom Oy, Uusikaupunki 37,8 % 37,8 % Kyröskosken Voima Oy, Hämeenkyrö 44,6 % Lännen Omavoima Oy, Rauma 50,0 % 50,0 % 3D Wind Service Oy 24,9 % Konsernin Emoyhtiön Viimeksi laaditun Viimeksi laaditun omistusosuus omistusosuus tilinpäätöksen tilinpäätöksen muk. voitto muk. oma pääoma Muut omistusyhteysyritykset Kt Oy Ylistupa, Laitila 36,4 % 36,4 % 4 466, ,29 Kt Oy Laurinpelto, Laitila 25,0 % 25,0 % 10, ,08 Henkilöstö Henkilöstön tunnuslukuja Emoyhtiö Konserni Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana keskimäärin Henkilöstön keski-ikä Yli 50-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Vakinaisessa työsuhteessa olevat % Koulutuspäivät henkilöä kohti

26 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Laitilassa 28. päivänä helmikuuta 2013 Raimo Aarnio Vesa Heino Jari Laihonen Kimmo Nevavuori Leena Niemi Heikki Peltola Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen toimitusjohtaja Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Laitilassa 22. päivänä maaliskuuta 2013 Tapani Kulmala KHT -26-

27

28 Vuosikertomus 2012

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2015

Tilinpäätösasiakirjat 2015 Tilinpäätösasiakirjat 2015 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2015 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot