Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL Laitila Y-tunnus:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012

2 -2-

3 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL Laitila Y-tunnus: SISÄLTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18 Rahoituslaskelma 19 Tilinpäätöksen liitetiedot 20 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 26 Tilinpäätösmerkintä 26-3-

4 KATSAUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vuosi 2012 alkoi edellisen vuoden tapaan suhteellisen kylmien säiden vallitessa. Se piti sähkönsiirron VSV:n verkossa budjetoidulla tasolla. Alkuvuodesta myös elinkeinoelämän sähkönkäyttö säilyi vielä hyvällä tasolla, mutta vuoden puolivälissä Euroopan synkät talousnäkymät heijastuivat alueemme yritysten sähkönkäyttöön alentavasti. Lämmin ja sateinen syksy vähensivät myös kotitalouksien sähkönkulutusta. Vuosi päättyi normaalia kylmempään joulukuuhun, joka lisäsi kulutusta. Edellä kuvattu johti siihen, että sähköä siirrettiin VSV:n verkossa noin 370 GWh. Siirtomäärä on lähes edellisen vuoden tasolla mutta noin 10 GWh budjetoitua pienempi. Sähkön kokonaiskulutus Suomessa säilyi myös suunnilleen edellisen vuoden tasolla, vaikka metsäteollisuuden kulutus pieneni lähes 6 %. Vuoden kuluessa VSV:ssä tehtiin merkittäviä päätöksiä tietojärjestelmien uusimiseksi. Pääosin uudistukset tullaan tekemään yhteistyössä Rauman Energia Oy:n ja Lännen Omavoima Oy:n kanssa. Merkittävin uudistettava järjestelmä on asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä, jonka uusimisesta tehtiin sopimus Logica Oy:n kanssa Järjestelmä tulee käyttöön vuoden 2014 alussa. Mittaustietokanta- ja taseselvityspalvelu siirrettiin Rejlers Oy:n hoidettavaksi alkaen. Uusilla ratkaisuilla valmistaudutaan mittareiden kaukoluennan (AMR) seurauksena tulevaan tuntitasoisten kulutustietojen sujuvaan hyödyntämiseen eri toiminnoissa. Vuoden 2012 suurin yksittäinen hanke AMR tehtiin yhteistyössä Rauman Energian kanssa. Projekti on edennyt hyvin tavoitteiden mukaisesti ja aikataulullisesti ollaan jo projektisuunnitelmaa edellä. Asennukset aloitettiin keväällä koeasennusalueella Lapista ja elokuussa varsinaisilla massa-asennuksilla. Vuoden vaihteessa asennettuja mittareita oli VSV:n verkossa 8700 kpl, eli noin 37 % tavoitteen ollessa 30 %. Projektin aikataulua on pystytty nopeuttamaan ja mittarit saadaan asennettua vuoden 2013 loppuun mennessä. Tämä on hyvä asia asiakastietojärjestelmäprojektin ja taseselvityksen osalta. Sähkön hyvä toimitusvarmuus ja kilpailukykyiset siirtohinnat ovat pysyviä tavoitteita. Sähkön siirtohintojen kilpailukyky vertailuyhtiöihin nähden on pysynyt hyvänä ja siirtohinnat on pystytty pitämään valtakunnallisen keskiarvon alapuolella. Toimitusvarmuus ei edellisenä vuonna pysynyt tavoitellulla tasolla Tapani-myrskyn takia. Vuonna 2012 toimitusvarmuus oli taas hyvällä tasolla. Kuva 1. Åke Nygårdin kuva Laitilan Palttilasta. Sähkön siirtomäärällä 370 GWh VSV:n liikevaihdoksi muodostui 10,7 milj. euroa, joka on noin 4 % edellisvuotta enemmän. Tilikauden voitto ennen satunnaiseriä oli noin 2,1 milj. euroa, joka on 8,6 % edellisvuotista parempi. Tulosta heikentävät osaltaan edellisen vuoden lopun Tapani-myrskyn jälkihoidosta syntyneet noin 0,5 milj. euron lisäkulut. Vuonna 2013 VSV:n sähkönsiirron oletetaan kasvavan 380 GWh:iin. Odotus perustuu Uudessakaupungissa tapahtuvaan teollisen kulutuksen kasvuun. Kasvu nostaisi liikevaihdon 11,7 milj. euroon ja tuloksen odotetaan nousevan 2,9 milj. euron tasolle. VSV on tehnyt päätökset uudistaa keskeiset tietojärjestelmänsä. Tietojärjestelmäuudistus toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa pääosin vuoden 2013 aikana ja myös AMR-hankkeen toteutus ja kustannukset painottuvat vuodelle Edellä mainitut hankkeet muodostavat merkittävän osan vuoden 2013 investoinneista. -4-

5 12 Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika (h/vuosi) VSV 10 8 Verkkoyhtiöt maaseutu Verkkoyhtiöt koko maan keskiarvo Kuva 2. VSV:n asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika vuosina Merkittävimmät osakkuusyhtiöt Lännen Omavoima Oy Sähkön loppuasiakaskauppaa harjoittavan Lännen Omavoiman (LOV) omistavat tasaosuuksin VSV ja Rauman Energia. Vuosi 2012 oli LOV:n neljäs toimintavuosi. Euroopassa ja laajemminkin maailmalla talouden näkymät ovat synkät ja sähkönkulutus on ainakin väliaikaisesti laskussa. Kulutuksen ohella Suomen sähkömarkkinoihin vaikuttaa pohjoismainen vesitilanne sekä aluehinnan kautta valtioiden välisten siirtoyhteyksien vikaantumiset ja niiden riittämättömyys. Tilannetta monimutkaistivat myös sähkön tuontiin vaikuttaneet muutokset Venäjän sähkömarkkinoilla. LOV:n kannattavuutta rasittivat ennen markkinahintojen putoamista tehdyt johdannaissuojaukset ja trading-salkun negatiivinen tulos. Erityiseksi ongelmaksi nousivat epätasaisesti sähköä käyttävien asiakkaiden profiilikustannukset, jotka nousivat voimakkaasti. Syynä on Suomen alueen markkinahintojen aikaisempaa suurempi vaihtelu esim. yön ja päivän välillä. Sähköä pääasiassa päiväaikaan käyttävät asiakkaat aiheuttavat tässä tilanteessa myyjälle suuriakin tappioita. LOV:n sähkönmyynti oli yli 956 GWh, joka on selvästi budjetoitua enemmän. Liikevaihto 46,9 milj. euroa on edellistä vuotta pienempi alhaisen sähkön hinnan takia. Taloudellisen tulos jäi noin 1,7 milj. euroa tappiolliseksi. Tappiosta kirjautui VSV:n konsernitilinpäätökseen noin euron osuus. Vuosi 2013 tulee olemaan edelleen sähkön vähittäismyynnissä vaikea alhaisen markkinahinnan takia. Vuoden alku herättää kuitenkin toiveita paremmasta pienten aluehintaerojen sekä profiilikustannusten ja tasekustannusten kohtuullisuuden takia. Myyntimäärään ja liikevaihtoon ei tavoitella kasvua. Riskienhallintaa ja toimintaa parantamalla odotetaan saavutettavan lievästi positiivinen taloudellinen tulos. -5-

6 Tytäryhtiöt VSV-Energiapalvelu Oy VSV-Energiapalvelu Oy omistaa ja hallinnoi energiantuotanto-osuuksia. Tuotanto-osuuksista saatava sähkö myydään Suomen alueen markkinahinnalla. VSV-Energiapalvelu tekee myös hintasuojauksia sähköpörssissä turvatakseen tuotettavan sähkön hinnan. Sähkön tuotannon taloudelliseen tulokseen vaikuttavat tuotetun sähkön markkina-arvo sekä tuotantomäärät. Tuotantomääriin puolestaan vaikuttavat voimalaitostyypistä riippuen mm. sähkön markkinahinta, polttoaineen saatavuus ja hinta sekä voimalaitosten käytettävyys. Sähkön tuotannolle vuosi 2012 oli vaikea. Pohjoismaiden vesivarannot olivat lähes koko vuoden normaalia suuremmat ja samanaikaisesti sähkön kulutus pieneni lämpimien säiden ja taloudellisen taantuman johdosta. Eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta sähkön tukkumarkkinahinnat painuivat vuoden 2012 kuluessa poikkeuksellisen alas. SPOT-sähkön keskihinta Suomen alueella vuonna 2012 oli 36,64 /MWh. Kahdessa vuodessa keskihinta on pudonnut 20 /MWh eli 35 %. Myös päästöoikeuksien hinta romahti. VSV-E omistaa lauhdetuotanto-osuuksia Pohjolan Voima Oy:n hiilivoimasta ja Jyväskylän Keljonlahden biovoimalaitoksesta. Vuonna 2012 lauhdetuotanto jäi vähäiseksi sähkön alhaisen markkinahinnan takia. Keljonlahdessa tuotannon esteenä oli lisäksi polttoainepula turpeen osalta. Jatkuvan turvepulan takia Keljonlahden voimalaitokseen päätettiinkin rakentaa kivihiilen polttovalmius vuoden 2013 aikana. Vuonna 2012 VSV-E:n omistamilla tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä yhteensä 42,9 GWh, joka on 26 GWh budjetoitua vähemmän. Liikevaihtoa kertyi vain 2,2 milj. euroa, joka oli 27 % edellistä vuotta vähemmän. Liikevaihdon pieneneminen johtui sekä sähkön markkinahinnan laskusta että tuotantomäärien pienentymisestä. Sähkön alhainen markkinahinta heikensi tulosta ja tuotannon kate jäi lähes euroa tappiolle. Hintasuojauksien, osinkotulojen ja emoyhtiön antaman konserniavustuksen ansiosta tilikauden tulos nousi kuitenkin euroa voitolliseksi. VSV-E:n näkymät vuodelle 2013 Uuteenkaupunkiin valmistuu kesällä 2013 suuri ja runsaasti energiaa käyttävä soijajalostamo, jonka energian toimitukseen VSV-Energiapalvelu osallistuu. VSV-E:llä on valmiit suunnitelmat sekä ympäristö- ja rakennusluvat biopolttoaineita käyttävän CHP-voimalaitoksen rakentamiseksi Uuteenkaupunkiin. Rakentamispäätös tehtäneen kesän 2013 aikana. VSV-E saa vuoden 2013 aikana osakkuuksiensa kautta uutta tuulivoimaa yhteensä 0,85 MW ja vesivoimaa 0,28 MW. VSV-E on mukana Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeessa 5,6 MW osuudella. Ydinvoimalan rakentamispäätöstä odotetaan vuoden 2013 aikana. Vuoden 2013 alkaessa sähkön markkinahinta on edelleen alhaisella tasolla. Sähköntuotannon kannattavuuden ei näin ollen odoteta merkittävästi paranevan, vaikka Pohjoismaiden vesivarastot painuivat alle normaalitason alkuvuodesta Hintasuojauksilla pystyttäneen tuotannon tulosta jonkin verran parantamaan. Sähkön tuotannon taloudellinen tulos jäänee edelleen lievästi negatiiviseksi. Vuoden 2013 tulosta parantaa osaltaan syksyllä alkava nestekaasulla tuotetun höyryn toimitus Finnprotein Oy:lle. Vuonna 2012 lauhdesähköosuuksista saatu tuotanto oli yhteensä vain 14,3 GWh, kun budjetoitu tuotanto oli 48 GWh. VSV-E omistaa tuulivoima-osuuksia Propel Voiman ja Suomen Voiman kautta yhteensä noin 1,5 MW. Vuosi 2012 oli tuulisuudeltaan kohtalainen ja tuulivoimaosuudet tuottivat sähköä yhteensä 2,9 GWh, joka oli lähes edellisvuoden tasoa. Positiivisen tuloksen tuotantoyhtiöistä saavutti Kyröskosken Voima Oy, jonka vesivoimalaitoksesta VSV-E omistaa noin 45 %. Voimalaitoksen kokonaisteho on 11 MW. Vuoden 2013 tammikuussa voimalaitoksessa käynnistyi lisäksi uusi minimijuoksutusvelvoitteen hyödyntävä 626 kw:n tehoinen Francis-turbiini. Kyrösjärven vesitilanne oli vuonna 2012 erittäin hyvä ja voimalaitoksen vuosituotanto 57,7 GWh oli 35 % keskimääräistä suurempi. Kyröskosken Voima saavutti yhtiönä noin euron tuloksen. Valitettavasti tuotetun sähkön alhainen markkina-arvo pienensi VSV-E:lle tuotannosta syntynyttä taloudellista hyötyä. -6- Vertek Oy Vertekin kannalta vuosi lähti poikkeuksellisen hyvin alkuun, kun Tapaninpäivän myrskyt työllistivät verkonrakentajia pitkälle vuoden 2012 puolelle. Normaalisti tilauskanta on vuoden alkaessa alhainen ja lisäksi talviset sääolot haittaavat rakennustöitä. Koko vuoden 2012 ajan Vertekin tilauskanta on ollut korkea ja kasvoi syksyllä ennätykselliseksi. Kesällä suuret verkkoyhtiöt kilpailuttivat laajoja verkostojen maakaapelointiurakoita sekä käyttö- ja kunnossapitotöitään. Vertek sai erittäin suuria urakoita ja myös merkittäviä kunnossapitosopimuksia, jotka perustuvat kumppanuuteen jakeluverkkoyhtiön kanssa. Suuren tilauskannan ja muuttuneiden kumppanuuksien takia toimipisteverkostoa ja toimintatapoja uudistetaan. Suuren kasvun tuomiin riskeihin on pyritty paneutumaan huolella. Syksyllä 2011 ostetun Rauman Sähköpalvelu Oy:n tilauskanta on myös suhteellisen hyvä. Rauman Sähköpalvelu jatkaa osakekaupan jälkeenkin omana yhtiönä, johon Vertekin talotek-

7 Kuva 3. Åke Nygårdin kuva Vertekin asentajista Vilppulassa jännitetöitä tekemässä. niikkaliiketoiminta yhdistettiin. Sähköpalvelu on erikoistunut Rauman seudun suurten teollisten yritysten ja julkisen sektorin sähköasennuksiin. Yrityksen palvelut ulotetaan myös Vakka-Suomeen. Vertekin tulos pysyi koko vuoden positiivisena. Vertek-konsernin liikevaihto kohosi 15,5 milj. euroon ja tilikauden voitto oli noin euroa. Myös Vertek-konserniin kuuluvan Rauman Sähköpalvelun tulos oli selvästi voitollinen. Vuonna 2013 Vertekin liikevaihdon odotetaan kasvavan merkittävästi uusien sopimusten ja hyvän tilauskannan perusteella. Myös tuloksen odotetaan kehittyvän positiiviseen suuntaan. ja oli 8,1 milj. euroa. Tulos oli vain noin euroa positiivinen. VS Lämmön lämmöntuotanto perustuu suurimmalta osaltaan raskaaseen polttoöljyyn. Noin 45 % lämmöstä saatiin Yaran tehtaan tuotantoprosessista. Jatkossa lämmön myynti tulee kasvamaan ja öljyriippuvuudesta on päästävä eroon siirtymällä biopolttoaineisiin perustuvaan lämmönhankintaan. Suunnitelmat mittavan energiantuotantoinvestoinnin toteuttamisesta yhteistyössä VSV- E:n kanssa ovatkin pitkällä. Finnproteinille höyryä tuottava raskasöljykattilalaitos on rakenteilla ja valmistuu toukokuussa Noin 4,5 milj. euroa maksavaan laitokseen rakennetaan valmius myös nestekaasun käytölle. VS Lämpö Oy VS Lämpö Oy:n lämmön myynti jäi 110 GWh:iin, joka oli 3 GWh edellisen vuoden myyntiä pienempi. Syynä odotettua pienempään lämmönmyyntiin olivat lämmin syksy ja oletettua pienempi lämmönmyynti teollisuudelle. Liikevaihto nousi hieman edellistä vuotta suuremmaksi korkeamman lämmön hinnan takia -7- Kalannin kaukolämpöverkon rakentaminen aloitettiin liittämällä verkkoon muutama teollisuusasiakas. Vuonna 2013 VS Lämmön liikevaihto kasvaa merkittävästi, kun yhtiö aloittaa kesällä höyryntuotannon Finnprotein Oy:lle uudella öljyä/nestekaasua käyttävällä lämpökeskuksella. Autotehtaan prosessilämmön kulutuksen odotetaan myös kasvavan. Tuloksen odotetaan paranevan myynnin kasvaessa, vaikka suuret investoinnit rasittavat tulosta.

8 Enertel Oy Suunnittelutoimisto Enertelin liikevaihto on pysytellyt jo pitkään euron välillä ja tulos on ollut positiivinen. Enertel on tavoitellut kasvua sähkösuunnittelussa ja tavoitteena on myös LVI-suunnittelun aloittaminen. Tavoitteen toteutumisen on estänyt pätevien suunnitteluresurssien saatavuusongelma. Tievalaistukseen liittyvä suunnittelu on sen sijaan nousemassa merkittäväksi Enertelin osaamisalueeksi. Tällä hetkellä toimitaan kahden sähkösuunnittelijan ja yhden dokumentoijan voimin. Enertelin liikevaihto vuonna 2012 oli euroa ja tilikauden voitto noin euroa. CHP-voimalaitoshanke Uuteenkaupunkiin valmistuu kesällä 2013 suuri ja runsaasti energiaa käyttävä soijajalostamo. VSV-Energiapalvelu toimittaa ja VS Lämpö tuottaa Finnprotein Oy:n soijajalostamon tarvitseman höyryn aluksi raskaalla polttoöljyllä tai nesteytetyllä kaasulla 32 MW:n höyryntuotantolaitoksesta. VSV-E:llä on valmiit suunnitelmat sekä ympäristö ja rakennuslupa biopolttoaineita käyttävän voimalaitoksen rakentamiseksi Uuteenkaupunkiin. Rakentamispäätös tehtäneen kesän 2013 aikana. Kuva 4 ja 5. CHP-voimalaitoksen havainnekuvia. -8-

9 Organisaatio Vakka-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtajana toimii Jarmo K. Lahtinen. Johtoryhmän muodostivat hänen lisäkseen sähköverkkotoiminnan liiketoimintajohtaja Juho Jussila, tietohallintopäällikkö Antti Jyväkorpi, talousjohtaja Jukka Teinilä, Lännen Omavoima Oy:n liiketoimintajohtaja Juhani Kluuskeri ja VSV-Energiapalvelu Oy:n kehitysjohtaja Mika Salo. Omistussuhteet Vakka-Suomen Voima Oy:n omistus kertomusvuoden lopussa: - kunnat osaketta 13,1 % - yhteisöt osaketta 72,0 % - yksityiset osaketta 14,9 % yhteensä osaketta 100,0 % Laitilasta Kari Laiho Martti Ruoho Jarno Salminen Jouko Salminen Hanna Vuola Ulla-Riitta Ylenius Pyhärannasta Kari Kariaho Jorma Kekola Arto Sainio Uudestakaupungista Pentti Aitamurto Jouko Antola Arto Kallinen Matti Karhu Hannu Manneroos Timo Mäkinen Jukka Puukki Juha Salo Tarja Suves Lasse Vainio Sinikka Virtanen Heikki Wala Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 19. päivänä huhtikuuta 2012 Ravintola Laitilan Kievarissa. Saapuvilla tai edustettuna oli 25 osakasta edustaen osaketta ja ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia toimintavuoden aikana ei pidetty. Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Lasse Vainio ja varapuheenjohtajana Markku Heinonen. Hallintoneuvoston sihteerin tehtävää on hoitanut yhtiön talousjohtaja. Hallintoneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa: ja Hallitus Puheenjohtaja Raimo Aarnio, Uusikaupunki Hallintoneuvosto Eurasta Markku Heinonen Reijo Lammila Raumalta Panu Ala-Siuru Tuomo Kauppi Mauri Laihonen Erkki Leino Heikki Luukkonen -9- Varapuheenjohtaja Rami Tähtinen, Laitila Jäsenet Vesa Heino, Rauma Jari Laihonen, Rauma Kimmo Nevavuori, Uusikaupunki Leena Niemi, Uusikaupunki Heikki Peltola, Laitila Kari Ranta, Pyhäranta Hallituksessa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Jarmo K. Lahtinen. Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä sihteerinä yhtiön talousjohtaja. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 11 kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 180 asiapykälää.

10 Tarkastustoiminta Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Tapani Kulmala KHT ja varatilintarkastajana KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Talous Liikevaihto VSV:n liikevaihto tilikaudella 2012 oli 10,7 milj. euroa, joka oli noin 4 % suurempi kuin vuonna VSV-konsernin liikevaihto kasvoi 7,2 % 31,5 milj. eurosta 33,7 milj. euroon. Konserniliikevaihdon kasvu aiheutui pääasiassa Vertek alakonsernin liikevaihdon kasvusta 2,1 milj. eurolla. Kannattavuus VSV:n käyttökate oli 4,1 milj. euroa, joka oli noin euroa edellisvuotta suurempi. Budjetoidusta käyttökatteesta jäätiin noin 0,4 milj. euroa. Se johtui pääasiassa siitä, että siirretyn sähkön määrä jäi noin 10 GWh budjetoitua pienemmäksi. Emoyhtiön liikevoitto nousi 2,0 milj. eurosta 2,1 milj. euroon. Konsernin käyttökate pieneni vuoteen 2011 verrattuna 5,2 milj. eurosta 4,7 milj. euroon. Se johtui osakkuusyritysten tulosten heikkenemisestä. osakekannan ostoon. Vuoden 2013 alussa VSV on nostanut 1,5 milj. euron pankkilainan VS Lämmön kattilalaitosinvestoinnin rahoittamiseksi. Samalla konsernitilien luottolimiittejä on kasvatettu 4,0 milj. eurolla. Investoinnit VSV:n investoinnit vuonna 2012 olivat 4,1 milj. euroa, josta sähköverkon osuus oli lähes 3,9 milj. euroa. Siitä puolestaan etäluettavien sähkömittarien osuus oli 1,2 milj. euroa. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 8,2 milj. euroa. Merkittävin yksittäinen investointikohde oli VS Lämmön kattilalaitos, jonka rakentamiseen oli tilikauden vaihteeseen mennessä sitoutunut 2,2 milj. euroa. Liittymismaksut Liittymismaksuja kertyi konserniin vuona 2012 yli 1,0 milj. euroa, mikä on selvästi muutamaa edellisvuotta enemmän. Konsernin liittymismaksujen kokonaiskertymä on 22,2 milj. euroa, josta sähköliittymiä on 20,0 milj. euroa ja kaukolämpöliittymiä 2,2 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut VSV on tehnyt tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi 5,0 milj. euron suuruisen koronvaihtosopimuksen, joka ulottuu vuoden 2017 alkuun asti. Korkotaso on vuonna 2012 edelleen laskenut ja koska koronvaihtosopimusta vastaavaa lainaa ei ole toistaiseksi otettu, tehtiin koronvaihtosopimuksen arvon alenemisesta euron kulukirjaus vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Korko- ja osinkotuottoja VSV sai euroa vuonna Se oli euroa edellisvuotta vähemmän. Konsernin rahoitustulot kasvoivat ennakoitua suurempien osinkotulojen johdosta yli euroon. Konsernin rahoituskulut olivat noin euroa. Voittovarat ja niiden käyttö Tuloslaskelma osoittaa voittoa ,75 euroa. Yhtiökokouksen käytettävissä on voitonjakokelpoisia varoja yhteensä ,15 euroa. Hallitus esittää, että vuodelta 2012 jaetaan osinkoa A-osakkeille 1,70 /osake ja B-osakkeille 2,00 /osake, yhteensä ,00 euroa. Tilikauden voitosta ,75 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voittotilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Vieras pääoma Konsernitilin luottolimiitistä oli vuoden vaihteessa käytössä noin 1,7 milj. euroa. Konsernitilin luotolla on rahoitettu VSV-Energiapalvelun voimantuotantoinvestointeja. Pitkäaikaisia rahoituslainoja VSV konsernilla oli tilikauden vaiheessa noin 2,0 milj. euroa. Ne kohdistuvat pääasiassa Rauman Sähköpalvelu Oy:n -10-

11 TUNNUSLUVUT TUNNUSLUVUT Vakka-Suomen Voima Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Investoinnit Taseen loppusumma % Käyttökate liikevaihdosta 43,5 41,7 38,7 37,6 38,6 Nettorahoitustuotot liikevaihdost 3,2 2,1 1,9-0,5-0,4 Investoinnit liikevaihdosta 55,4 34,0 25,8 35,5 38,7 VSV konserni L iikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Henkilöstö

12 Liikevaihto M Emoyhtiö Konserni Liikevoitto % Emoyhtiö Konserni 22,86 29,62 31,47 33,74 22,8 21,0 19,2 19,9 9,34 10,31 10,26 10,67 9,9 8,7 7,8 4, Omavaraisuusaste, % Emoyhtiö Konserni 49,9 50,4 49,9 49,6 45,9 46,5 43,8 40,7 Omavaraisuusaste, % (liittymismaksut omassa pääomassa) Emoyhtiö Konserni 86,4 86,2 85,0 84,9 80,1 80,5 74,9 69, Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) Investoinnit, M Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö 5,1 4,6 4,9 4,9 Konserni 4,4 4,5 4,5 3,5 3,2 7,1 2,7 2,9 3,6 6,0 4,1 8,

13 Konsernituloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,10 Valmistevaraston muutos , ,95 Valmistus omaan käyttöön , ,77 Liiketoiminnan muut tuotot , ,46 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,64 Varastojen muutos , ,31 Ulkopuoliset palvelut , , , ,16 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,69 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,10 Muut henkilösivukulut , , , ,10 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,42 Liiketoiminnan muut kulut , ,78 Osuus osakkuusyritysten tuloksista , ,00 LIIKEVOITTO , ,92 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,10 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,98 Arvonmuutokset sijoituksista 932, ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,74 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,26 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,90 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,16 JA VEROJA Tuloverot Tuloverot , ,82 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,71 Vähemmistöosuus , ,58 TILIKAUDEN VOITTO , ,03-13-

14 -14-

15

16 Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Ainettomat oikeudet , ,34 Konserniliikearvo , ,99 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,33 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,44 Verkosto , ,16 Koneet ja kalusto , ,10 Muut aineelliset hyödykkeet , ,70 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat , , , ,96 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,15 Muut osakkeet ja osuudet , ,99 Saamiset osakkuusyrityksiltä , ,00 Muut saamiset , , , ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,80 Keskeneräiset tuotteet , , , ,07 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,21 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,78 Siirtosaamiset , ,35 Muut saamiset , , , ,99 Rahat ja pankkisaamiset , ,55 Vastaavaa yhteensä , ,18 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,18 Tilikauden voitto , ,03 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,39 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,19 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,22 Laskennallinen verovelka , ,85 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , , , ,36 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,13 Saadut ennakkomaksut , ,02 Ostovelat , ,99 Velat omistusyhteysyrityksille , ,55 Siirtovelat , ,28 Muut velat , , , ,24 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,60 Vastattavaa yhteensä , ,18

17 VSV Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,51 Valmistus omaan käyttöön , ,37 Liiketoiminnan muut tuotot , ,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,10 Ulkopuoliset palvelut , , , ,94 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,11 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,81 Muut henkilösivukulut , , , ,16 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,18 Liiketoiminnan muut kulut , ,02 LIIKEVOITTO , ,38 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,00 Muilta , , , ,10 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,67 Muilta , , , ,11 Arvonmuutokset pysyvien vastaavien sijoituksista 932, ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille ,23 Muille , ,22 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,37 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,90 Satunnaiset kulut , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,27 JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,00 Tuloverot , ,54 TILIKAUDEN VOITTO , ,73-17-

18 VSV Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,25 Ennakkomaksut , , ,25 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,95 Verkosto , ,62 Koneet ja kalusto , ,27 Muut aineelliset hyödykkeet , ,70 Ennakkom. ja keskener. hankin , , , ,99 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,69 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,48 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,93 Muut saamiset , , , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,34 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,77 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,33 Siirtosaamiset , ,78 Muut saamiset 124, , ,22 Rahat ja pankkisaamiset , ,89 Vastaavaa yhteensä , ,45 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,92 Tilikauden voitto , , , ,65 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,83 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,75 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,43 Lyhytaikainen Saadut ennakot 2 500, ,00 Ostovelat , ,55 Velat saman konsernin yrityksille , ,49 Velat omistusyhteysyrityksille , ,60 Siirtovelat , ,05 Muut velat , , , ,44 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,87 Vastattavaa yhteensä , ,45-18-

19 Rahoituslaskelma Emoyhtiö Konserni LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Rahoitustuotot ja kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. korottomien saamisten lis./väh Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaik. korottomien velkojen lis./väh Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista rah. kuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Liittymismaksujen lisäys Maksetut osingot Maksetut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

20 Tilinpäätöksen liitetiedot LAADINTAPERIAATTEET Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään keskihinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot. Konsernitilinpäätös Vakka-Suomen Voima Oy on Vakka-Suomen Voima -konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, lukuunottamatta kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa VSV on osakkaana. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä kohdassa "Omistukset yrityksissä" Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Osakkuusyritysten yhdistely on suoritettu pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat, samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksessä on poistoero jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poistoeron muutos on konsernituloslaskelmassa jaettu laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Emoyhtiö Konserni Liikevaihto Sähkön myynti , ,57 Sähkön siirto , , , ,01 Kaukolämpö , ,57 Verkonrakennus- ja asennustoiminta , , , ,01 Muut , , , , , , , ,10 Selvitys poistoperusteista Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 5-20 v tasapoisto Vuokrakiint. perusparannus 5 v tasapoisto Rakennukset ja rakennelmat v tasapoisto Verkosto v tasapoisto Etäluettavat sähkömittarit 10 v. tasapoisto VS Lämpö Oy:n kaukolämpöverkko 17 v tasapoisto Koneet ja kalusto 5-15 v tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet 5 v tasapoisto -20-

21 Taseen liitetiedot Emoyhtiö Konserni VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,63 Lisäykset , , , ,19 Vähennykset ,60 Hankintameno , , , ,82 Kertyneet sumupoistot , , , ,38 Tilikauden poisto , , , ,10 Kirjanpitoarvo , , , ,34 Konserniliikearvo Hankintameno , ,90 Lisäykset , ,38 Hankintameno , ,28 Kertyneet sumupoistot , ,34 Tilikauden poisto , ,95 Kirjanpitoarvo , ,99 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,00 Lisäykset , ,29 Hankintameno , ,29 Kertyneet sumupoistot , ,00 Tilikauden poisto , ,29 Kirjanpitoarvo , ,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1.1. ja Hankintameno , , , ,25 Lisäykset , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,25 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,97 Lisäykset , ,60 Hankintameno , , , ,57 Kertyneet sumupoistot , , , ,15 Tilikauden poisto , , , ,98 Kirjanpitoarvo , , , ,44 Poistoero , ,04 Poistoeron vähennys 4 285,43 Poistoero , ,61 Verkosto Hankintameno , , , ,06 Lisäykset , , , ,58 Hankintameno , , , ,64 Kertyneet sumupoistot , , , ,30 Tilikauden poisto , , , ,18 Kirjanpitoarvo , , , ,16 Poistoero , ,48 Poistoeron lisäys , ,66 Poistoero , ,14

22 Emoyhtiö Konserni Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,33 Lisäykset , , , ,52 Vähennykset , , ,74 Hankintameno , , , ,11 Kertyneet sumupoistot , , , ,13 Tilikauden poisto , , , ,88 Kirjanpitoarvo , , , ,10 Poistoero ,23 Poistoeron vähennys ,23 Poistoero Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , , , ,85 Lisäykset , ,90 Hankintameno , , , ,85 Kertyneet sumupoistot , , , ,11 Tilikauden poisto , ,04 986, ,04 Kirjanpitoarvo , , , ,70 VASTAAVAA Ennakkomaksut ja kesk.er.hankin , , , ,30 Lisäykset , , , ,61 Vähennykset , , , ,60 Kirjanpitoarvo , , , ,31 Sijoitukset Osuudet konserniyrityksissä Hankintameno 1.1. ja , ,69 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,15 Lisäykset , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,15 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,11 Lisäykset , , , ,88 Vähennykset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,99 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Lisäykset ,00 Vähennykset ,00 Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Annetut pääomalainat 1.1. ja , , , ,00 Pääasialliset lainaehdot: - lainan saaja on Lännen Omavoima Oy - laina on osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina - lainan korko on 2 % - pääoman ja koron maksamisesta ei ole saatu vakuutta -22-

23 Emoyhtiö Konserni Muut saamiset Annetut pääomalainat , ,28 Lisäykset ,36 Vähennykset , ,14 Annetut pääomalainat , ,14 Lainasaamiset , , ,00 Lisäykset , ,00 Lainasaamiset , , , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,12 Siirtosaamiset , , ,77 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , , , ,78 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja , , , ,00 Vararahasto 1.1. ja , , , ,18 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,18 Oikaisu voittovaroihin Osingonjako , , , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,18 Tilikauden voitto , , , , , , , ,21 Oma pääoma yhteensä , , , ,39 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,18 Tilikauden voitto , , , ,03 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus , ,43 Voitonjakokelpoiset varat , ,65 VASTATTAVAA Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain kpl kpl A-sarja , ,00 B-sarja , ,00 Velkojen erittely Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Poistoerosta , ,85 Velat saman konsernin yrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , ,49 Siirtovelat 7 242, , ,49 Velat omistusyhteysyrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , , , ,55-23-

24 Emoyhtiö Konserni Vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Rahalaitoslainat , ,83 Annetut vakuudet vakuuslajeittain Yrityskiinnitykset , , , ,63 Kiinteistökiinnitykset , , , ,00 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Yrityskiinnitykset , ,53 Kiinteistökiinnitykset , ,00 Muut vastuusitoumukset Takaukset samaan konserniin kuluvien yritysten puolesta , ,00 Takaukset omasta puolesta , ,00 Takaukset muiden puolesta , , , ,93 Työ- ja takuuajan vakuudet , ,79 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,28 Myöhemmin maksettavat , , , , , , , ,48 Johdannaissopimukset Muut johdannaissopimukset Sähköjohdannaiset Käypä arvo , ,28 Kohde-etuuden arvo sähköjohdannai , ,22 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina Päästöoikeusjohdannaiset Käypä arvo , ,00 Kohde-etuuden arvo sähköjohdannaisten , ,00 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina Koronvaihtosopimukset Käypä arvo , , , ,00 Kohde-etuuden arvo , , , ,35 VSV:n Koronvaihtosopimus on tehty tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi ajalle Palautuksen alainen arvonlisävero kiinteistöistä Rakennuttajalla on kiinteistöjen perusparannuksista tai uudisrakennuksista vähennetystä arvonlisäverosta 10 vuotta kestävä palautusvastuu, mikäli kiinteistö poistuu arvonlisäverollisesta käytöstä. Kiinteistö Vuosi Vähennetty alv Palautusvastuu Jäljellä oleva päättyy tarkistusvastuu Sähkötalo , ,44

25 Omistukset yrityksissä KONSERNIYRITYKSET Konsernin Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus Suunnittelutoimisto Enertel Oy, Laitila 70,0 % 70,0 % VS Lämpö Oy, Laitila 100,0 % 100,0 % Vertek Oy, Uusikaupunki 75,2 % 75,2 % VSV-Energiapalvelu Oy, Laitila 100,0 % 100,0 % Wattivakka Oy, Uusikaupunki 100,0 % 100,0 % Rauman Sähköpalvelu Oy 100,0 % Konsernin Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus OMISTUSYHTEYSYRITYKSET Osakkuusyritykset Laitilan Sähkö Oy, Laitila 49,0 % 49,0 % Laitilan Lämpö Oy, Laitila 49,0 % Satavakka Oy, Laitila 50,0 % 50,0 % Propel Voima Oy, Laitila 35,0 % Teknomeria Oy, Uusikaupunki 24,7 % 24,7 % VakkaCom Oy, Uusikaupunki 37,8 % 37,8 % Kyröskosken Voima Oy, Hämeenkyrö 44,6 % Lännen Omavoima Oy, Rauma 50,0 % 50,0 % 3D Wind Service Oy 24,9 % Konsernin Emoyhtiön Viimeksi laaditun Viimeksi laaditun omistusosuus omistusosuus tilinpäätöksen tilinpäätöksen muk. voitto muk. oma pääoma Muut omistusyhteysyritykset Kt Oy Ylistupa, Laitila 36,4 % 36,4 % 4 466, ,29 Kt Oy Laurinpelto, Laitila 25,0 % 25,0 % 10, ,08 Henkilöstö Henkilöstön tunnuslukuja Emoyhtiö Konserni Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana keskimäärin Henkilöstön keski-ikä Yli 50-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Vakinaisessa työsuhteessa olevat % Koulutuspäivät henkilöä kohti

26 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Laitilassa 28. päivänä helmikuuta 2013 Raimo Aarnio Vesa Heino Jari Laihonen Kimmo Nevavuori Leena Niemi Heikki Peltola Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen toimitusjohtaja Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Laitilassa 22. päivänä maaliskuuta 2013 Tapani Kulmala KHT -26-

27

28 Vuosikertomus 2012

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila Y-tunnus: 0134492-1

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 VUOSIKERTOMUS 2013 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 16 Tase 17 Tuloslaskelma 18 Tase

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus 4. Tilinpäätös. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Emoyhtiö. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16

Sisältö. Toimintakertomus 4. Tilinpäätös. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Emoyhtiö. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16 Sisältö Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot