Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2

3 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 23 Tilinpäätösmerkintä 23 3

4 Katsaus 2014 VAKKA-SUOMEN VOIMA OY Vuotta 2014 leimasivat talouden taantuma ja normaalia lämpimämpi sää. Valtakunnan tasolla sähkön käyttö supistui 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. voi edellisestä vuodesta 0,9 milj. euroa eli 8 %. Liikevoitto oli 2,5 milj. euroa, joka on selvästi edellistä, myrskyvahinkojen rasittamaa vuotta parempi. VSV:n verkossa sähkön käyttö oli vuoden alussa kasvussa, mutta lämmin loppuvuosi taittoi kasvua. Yleisestä kehityksestä poiketen elinkeinoelämän sähkön käyttö kehittyi VSV:n alueella erittäin positiivisesti. Varsinkin muutamat suuret teolliset asiakkaat lisäsivät sähkön käyttöään ja pitivät sähkön siirtomäärän hyvällä tasolla. Sähkön hyvä toimitusvarmuus ja kilpailukykyiset siirtohinnat ovat yhtiön tavoitteita. Sähkön siirtohintojen kilpailukyky vertailuyhtiöihin nähden on pysynyt hyvänä, vaikka siirtohintoja korotettiin alkaen noin 4 %. Vuoden siirtomäärä oli yli 383 GWh, joka oli alle budjetoidun, mutta lähes 3 % edellisen vuoden siirtoa suurempi. VSV:n liikevaihto oli 12,2 milj. euroa ja kas- 4 Viime vuosina alueellemme on osunut muutamia pahoja myrskyjä, jotka ovat koetelleet sähkön toimitusvarmuutta. Kertomusvuoden aikana pahimmilta myrskyiltä ja muilta vaikeilta sääilmiöiltä säästyttiin ja sähkön toimitusvarmuus oli erittäin hyvällä tasolla.

5 Energiavirastolle laaditun sähköverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti edetään vaiheittain kohti säävarmaa verkkoa. Ensimmäisenä tavoitteena on, ettei asemamakaava- ja sitä vastaavilla taajama-alueilla tapahdu yli 6 tunnin keskeytyksiä. Nämä alueet kattavat noin 50 % VSV:n sähkönkäyttöpaikoista. VSV:n investoinnit nousivat yli 5 milj. euroon, kun ne viime vuosina ovat olleet keskimäärin 4 milj. euron tasolla. Parina edellisenä vuotena suuri osa investoinneista kohdistui mittarien kaukoluentaprojektiin ja keskeisten tietojärjestelmien, kuten asiakkuuksien hallintajärjestelmän uusimiseen. Kertomusvuonna VSV:n investoinnit kohdistuivat jälleen sähköverkon ja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen. Säävarmuutta lisätään maakaapeloinnilla ja avojohtojen siirtämisellä teiden varsille sekä kauko-ohjattavia asemia rakentamalla. Syksyllä aloitettiin myös Lapin sähköaseman ja asemalta lähtevän verkon uudistaminen. Hankkeen kustannusarvio on noin 1,0 milj. euroa ja projekti valmistuu toukokuussa Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika h/vuosi VSV emoyhtiön liikevaihto kasvoi noin 0,9 milj. euroa. Tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi merkittävästi ja kasvatti konsernin yhteenlasketun liikevaihdon 53,3 milj. euroon. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin 12 milj. euroa eli lähes 30 %. Kokonaisuutena myös tuloskehitys oli tyydyttävä, vaikka sähköntuotannolle vuosi oli erittäin vaikea. Tytäryhtiöt VSV-ENERGIAPALVELU OY VSV-Energiapalvelu omistaa ja hallinnoi energiantuotanto-osuuksia. Tuotanto-osuuksista saatava sähkö myydään Suomen alueen markkinahinnalla. Markkinat vaikuttavat siten oleellisesti VSV-E:n taloudelliseen tulokseen. Vesivoimalan osalta suuri tekijä on luonnollisesti myös vesimäärä. Vuoden 2014 toteutuneet spot-hinnat ( /MWh) VSV-Energiapalvelu tekee myös hintasuojauksia turvatakseen tuotettavan sähkön hinnan. Hintasuojaukseen käytettävien johdannaisten hinnat ovat kuitenkin Suomen aluehintaisinakin olleet pitkään niin alhaisia, ettei niillä ole pystynyt turvaamaan tuotannon kannattavuutta. Sähkön markkinahinta oli vuonna 2014 tuotannon kannalta liian alhainen. SPOT-sähkön hinta oli systeemihintaisena keskimäärin 29,61 /MWh ja Suomen aluehintaisena vastaavasti 36,02 /MWh. Vuonna 2014 VSV-Energiapalvelun liikevaihto oli 3,55 milj. euroa, joka on edellisvuoden tasolla. Sähkön tuotannon myynnistä saatu liikevaihto jäi pieneksi alhaisen markkinahinnan ja tuotantomäärän takia. Erityisen pieneksi jäi lauhdesähkön tuotanto. VSV-Energiapalvelun omistamilla tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä vuonna 2014 yhteensä 32,0 GWh, joka oli noin 25 GWh budjetoitua vähemmän. 5

6 Vuoden 2016 systeemihintatuotteen hintakehitys jaksolla 01/ /2015 Sähkön tuotannon taloudellinen tulos oli tappiollinen. Tähän oli syynä sähkön alhainen markkinahinta ja siitä seurannut pieni tuotannon määrä. Tuotanto jäi niin pieneksi, ettei lauhdesähkön tuotannossa kiinteitä kuluja pystytty kattamaan sähköstä saadulla hinnalla. Tuotannon kate jäi euroa tappiolle. Tulosta paransi sähkön ja päästöoikeuksien hintasuojauksista saatu noin euron voitto. Systeemihintaisten sähköjohdannaisten hinnat laskivat sähköpörssissä lähes koko vuoden ajan ja olivat poikkeuksellisen alhaalla. Trading-salkun avoimista johdannaisista jouduttiin tekemään arvonalennuskirjaus ja tradingsalkku heikensi tulosta noin eurolla. Vuoden 2016 aluehintatuotteen hintakehitys 11/ /2015 Yleisesti voidaan todeta, että VSV-Energiapalvelun omistamat tuotanto-osuudet ovat pääosin niin uusia, että investoinneista johtuvat kiinteät kulut lisäävät merkittävästi sähköntuotannon kokonaiskustannuksia. Tästä syystä kannattavuutta nykyisellä sähkön markkinahintatasolla ei voida saavuttaa. Syöttötariffissa olevat uudet tuulivoimaosuudet ovat kannattavia, mutta niistäkin osassa on lyhyistä laina-ajoista johtuvaa kustannusten etupainoisuutta. Höyryn myynnin päättyminen asiakkaan konkurssin takia vuoden puolivälissä aiheutti merkittävät taloudellisen tappion. VSV-Energiapalvelun tilikauden 2014 tulos käännettiin euroa voitolliseksi emoyhtiö Vakka-Suomen Voiman antamalla 2,3 milj. euron konserniavustuksella. Vakka-Suomen Voima Oy:n hallitus päätti kokouksessaan käynnistää toimenpiteet VSV-Energiapalvelu Oy:n sulauttamiseksi VS Lämpö Oy:öön. Tavoitteena on konsernirakenteen selkeyttäminen ja resurssien käytön tehostaminen. Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin ja sulautumisessa syntynyt yhtiö aloitti toimintansa uudella nimellä VSV-Energia Oy VERTEK OY Vertek emoyhtiön toiminta on laajentunut kahden kuluneen vuoden aikana huomattavasti suurten maakaapelointiurakoiden ansiosta. Liikevaihtoa kertyi 27,5 milj. euroa, mutta keskeneräisten urakoiden arvo pieneni edellisestä tilinpäätöksestä noin 9 milj. euroa eli toiminnan volyymi vuonna 2014 oli noin 18,5 milj. euroa. Liikevoitto nousi 1,6 milj. euroon, joka on hyvällä tasolla ja hieman budjetoitua parempi. Tilauskanta oli koko vuoden ajan erittäin korkea, mutta palautui normaalille tasolle vuoden päättyessä. Vuonna 2015 ei odoteta saavutettavan edellisen vuoden liikevaihtotasoa, vaan toiminta sopeutetaan hieman pienempään volyymiin. Vertekin tytäryhtiö Rauman Sähköpalvelu Oy on erikoistunut suurten teollisten yritysten ja julkisen sektorin sähköasennuksiin. Sähköpalvelun tilauskanta oli vuoden alkupuolella kohtuullinen, mutta heikkeni syksyllä rakennusalan yleisen matalasuhdanteen seurauksena. Rauman Sähköpalvelun liikevaihto laski 6,5 milj. eurosta 4,0 milj. euroon, mutta tulos onnistuttiin pitämään voitollisena. 6

7 VS LÄMPÖ OY Vuoden aikana kaukolämpöasiakkaille toimitettu energiamäärä oli 128 GWh. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 15 prosenttia. Lämpimät säät pienensivät lämmön myyntiä, mutta teollisuuden lämmönkulutuksen kasvun ansiosta myynti nousi budjetoidulle tasolle. VS Lämmön liikevaihto oli 11,6 milj. euroa. Luvussa on mukana myös Kalannin alueen liikevaihto. Liikevaihto kasvoi 1,9 milj. euroa vuodesta 2013, mutta jäi selvästi budjetoidusta höyryntuotannon loputtua kesällä Liikevoittoa kertyi 0,9 milj. euroa, joka oli 0,3 milj. euroa budjetoitua vähemmän. tiin raskaalla polttoöljyllä, jota kului lähes tonnia. Öljyn osuus VS Lämmön lämmönhankinnassa on kestämättömän suuri. Voimakas öljysidonnaisuus on päättymässä vuoden 2015 syksyllä, kun Uuteenkaupunkiin valmistuu 20 MW tehoinen puupolttoaineella toimiva lämpölaitos. Kalannissa puupolttoaineeseen siirryttiin jo vuoden 2014 lopulla. Vuonna 2013 alkanut höyryn tuotanto teollisuudelle loppui toukokuun lopussa. Höyryn tuotantoa varten rakennettu kaasua polttava lämpölaitos muutetaan kaukolämpöverkon vara- ja huipputehon tuotantolaitokseksi. ENERTEL OY Suunnittelutoimisto Enertel on tehnyt kolmen henkilön voimin jo pitkään euron liikevaihtoa. Enertel on tavoitellut kasvua sähkösuunnittelussa ja usean vuoden ajan tavoitteena on ollut myös LVI-suunnittelun aloittaminen. Uuden Yara Suomi Oy:ltä ostettavalla prosessilämmöllä on suuri merkitys lämmön myynnin kannattavuuteen. Kertomusvuonna prosessilämpöä saatiin noin 52 GWh. Loppuosa lämmöstä eli yli 60 % tuotetliiketoiminnan resursointi ei ole kuitenkaan onnistunut. Sen sijaan tievalaistussaneerausten suunnittelussa Enertel on saavuttanut hyvän aseman. Enertelin liikevaihto jäi selvästi budjetoitua pienemmäksi noin euroon ja tulos jäi lievästi tappiolle. Merkittävimmät osakkuusyhtiöt LÄNNEN OMAVOIMA OY Lännen Omavoiman sähkönmyynti vuonna 2014 oli 954 GWh ja liikevaihtoa kertyi vajaat 48 milj. euroa, joka on noin 5 % edellisvuotta vähemmän. Liikevaihdon pieneneminen johtui pääasiassa sähkön myyntihintojen alenemisesta. Johdannaishinnat ovat laskeneet merkittävästi vuodesta 2011 lähtien. Esimerkiksi vuosijohdannaisen ENOYR-16 hinta oli 51,35 euroa/mwh, se oli 31,50 euroa/mwh ja vastaavasti 29,30 euroa/mwh. Johdannaishintojen lasku kasvatti erityisesti tradingsalkun tappiota vuoden lopulla voimakkaasti. Vuonna 2014 LOV:n sähkökaupan toiminnallinen tulos oli positiivinen, mutta trading-toiminnan tulos selvästi tappiollinen. Aiempiin tilinpäätöksiin tehtyjen alaskirjausten positiivinen vaikutus nosti kuitenkin LOV:n tuloksen euroa voitolliseksi. 7

8 Hallinto ORGANISAATIO Vakka-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtajana toimii Jarmo K. Lahtinen. Johtoryhmän muodostivat hänen lisäkseen sähköverkkotoiminnan liiketoimintajohtaja Juho Jussila, tietohallintopäällikkö Antti Jyväkorpi, talousjohtaja Jukka Teinilä, Lännen Omavoima Oy:n liiketoimintajohtaja Juhani Kluuskeri ja VSV-Energiapalvelu Oy:n kehitysjohtaja Mika Salo. YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous pidettiin 29. päivänä huhtikuuta 2014 Ravintola Laitilan Kievarissa. Saapuvilla tai edustettuna oli 16 osakasta edustaen osaketta ja ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia toimintavuoden aikana ei pidetty. OMISTUSSUHTEET Vakka-Suomen Voima Oy:n omistus kertomusvuoden lopussa: Kunnat osaketta 13,1 % Yhteisöt osaketta 72,0 % Yksityiset osaketta 14,9 % Yhteensä osaketta 100,0 % HALLINTONEUVOSTO Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Lasse Vainio ja varapuheenjohtajana Markku Heinonen. Hallintoneuvoston sihteerin tehtävää on hoitanut yhtiön talousjohtaja. Hallintoneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa: ja Eurasta Markku Heinonen Reijo Lammila Pyhärannasta Kari Kariaho Jorma Kekola Arto Sainio Laitilasta Tommi Aaltonen Anne-Maria Antola-Pilppula Kari Laiho Mika Raula Jarno Salminen Jouko Salminen Hanna Vuola TARKASTUS TOIMINTA Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävas-tuullisena tilintarkastajana Tapani Kulmala KHT. Raumalta Mika Katila Tuomo Kauppi Jorma Leino Heikki Luukkonen Jyrki Santala Uudestakaupungista Pentti Aitamurto Jouko Antola Arto Kallinen Matti Karhu Hannu Manneroos Timo Mäkinen Jukka Puukki Juha Salo Tarja Suves Lasse Vainio Sinikka Virtanen Heikki Wala HALLITUS Hallituksessa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Jarmo K. Lahtinen. Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä sihteerinä yhtiön talousjohtaja. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 10 kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 159 asiapykälää. Puheenjohtaja Raimo Aarnio, Uusikaupunki Varapuheenjohtaja Rami Tähtinen, Laitila Jäsenet Vesa Heino, Rauma Jari Laihonen, Rauma Kimmo Nevavuori, Uusikaupunki Leena Niemi, Uusikaupunki Heikki Peltola, Laitila Kari Ranta, Pyhäranta 8

9 Talous LIIKEVAIHTO VSV:n liikevaihto tilikaudella 2014 oli 12,2 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 0,9 milj. euroa. VSV-konsernin liikevaihto jatkoi vuonna 2013 alkanutta voimakasta kasvua. Liikevaihto nousi 29 % 41,2 milj. eurosta 53,3 milj. euroon. Konserniliikevaihdon kasvu aiheutui pääasiassa Vertek alakonsernin liikevaihdon kasvusta 10,7 milj. eurolla. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VSV:n rahoitustuotot olivat yli euroa rahoituskuluja suuremmat. Rahoitustuottoja lisäsi erityisesti osinkotuottojen kasvu lähes eurolla. Konsernin nettorahoituskulut olivat noin euroa. Niihin sisältyy VSV-Energiapalvelun trading-toiminnan kuluja noin euroa. KANNATTAVUUS VIERAS PÄÄOMA INVESTOINNIT VSV:n käyttökate kasvoi 13,9 % 4,5 milj. eurosta 5,2 milj. euroon. Budjetoitu käyttökate ylittyi noin 0,35 milj. eurolla. Odotettua paremman tuloksen syntymistä edesauttoi myrskytuhokorjausten jääminen vähäisiksi vuonna Emoyhtiön liikevoitto nousi 1,7 milj. eurosta 2,5 milj. euroon. Myös konsernin kannattavuus parani edelleen. Vuonna 2014 käyttökate oli 6,9 milj. euroa, kun se vuonna 2013 oli 6,1 milj. euroa ja vuonna ,7 milj. euroa. Konsernin tulosta kasvattivat emoyhtiön lisäksi Vertekin ja VS Lämmön tulosparannukset. Vastaavasti tuotantoyhtiö VSV-Energiapalvelun vaikea vuosi vaikutti konsernitulosta pienentävästi. Syyskuussa 2014 VS Lämpö solmi KPA-laitoksen toimitussopimuksen ja samanaikaisesti lainasopimuksen laitoksen rahoituksesta. Vuoden 2014 loppuun mennessä VS Lämpö oli nostanut KPA-laitoksen lainaa 7,2 milj. euroa. Konsernin pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilikauden aikana noin 0,5 milj. eurolla ja pitkäaikaista lainaa oli tilikauden lopussa 8,8 milj. euroa. Konsernin lyhytaikaisten lainojen määrä pieneni tilikauden aikana 2,2 milj. euroa ja oli tilikauden lopussa 2,5 milj. euroa. Voittovarat ja niiden käyttö VSV:n investoinnit vuonna 2014 olivat 5,6 milj. euroa. Sähköverkon osuus investoin-neista oli 5,2 milj. euroa ja siitä puolestaan etäluettavien sähkömittarien osuus 0,9 milj. euroa. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 8,4 milj. euroa, josta KPA-laitoksen osuus oli noin 2,0 milj., euroa. LIITTYMISMAKSUT VSV-konsernin liittymismaksujen määrä kasvoi vuoden 2014 aikana noin eurolla. Konsernin liittymismaksujen kokonaiskertymä on 23,6 milj. euroa, josta sähköliittymiä on 21,3 milj. euroa ja kaukolämpöliittymiä 2,3 milj. euroa. Tuloslaskelma osoittaa voittoa ,53 euroa. Yhtiökokouksen käytettävissä on voitonjakokelpoisia varoja yhteensä ,93 euroa. Hallitus esittää, että vuodelta 2014 jaetaan osinkoa A-osakkeille 4,00 euroa/osake ja B-osakkeille 4,50 euroa/osake, yhteensä ,00 euroa. Tilikauden voitosta 6 023,53 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voittotilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

10 Liikevaihto M Liikevoitto % Investoinnit M 10

11 Omavaraisuusaste % Omavaraisuusaste % liittymismaksut omassa pääomassa Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 11

12 Konsernituloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,88 Valmistevaraston muutos , ,52 Valmistus omaan käyttöön , ,41 Liiketoiminnan muut tuotot , ,79 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,26 Varastojen muutos , ,85 Ulkopuoliset palvelut , , , ,15 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,93 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,81 Muut henkilösivukulut , , , ,80 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,49 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,52 Liiketoiminnan muut kulut , ,58 Osuus osakkuusyritysten tuloksista , ,30 LIIKEVOITTO , ,85 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,95 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,65 Arvonmuutokset sijoituksista , ,39 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,92 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,14 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,90 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,04 Tuloverot Tuloverot , ,13 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,15 Vähemmistöosuus , ,19 TILIKAUDEN VOITTO , ,00 12

13 Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Ainettomat oikeudet , ,95 Konserniliikearvo , ,99 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,79 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,84 Rakennukset ja rakennelmat , ,11 Verkosto , ,36 Koneet ja kalusto , ,73 Muut aineelliset hyödykkeet , ,25 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat , , , ,26 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,92 Muut osakkeet ja osuudet , ,57 Saamiset osakkuusyrityksiltä , ,00 Muut saamiset , , , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,34 Keskeneräiset tuotteet , , , ,11 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,64 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,91 Siirtosaamiset , ,59 Muut saamiset , , , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , ,88 Vastaavaa yhteensä , ,02 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,30 Tilikauden voitto , ,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,48 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,28 PAKOLLISET VARAUKSET Takuuvaraus ,39 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,74 Laskennallinen verovelka , ,53 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , , , ,49 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,07 Saadut ennakkomaksut , ,13 Ostovelat , ,75 Velat omistusyhteysyrityksille , ,36 Siirtovelat , ,52 Muut velat , , , ,77 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,26 Vastattavaa yhteensä , ,02

14 VSV Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,97 Valmistus omaan käyttöön , ,30 Liiketoiminnan muut tuotot , ,88 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,86 Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , , , ,06 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,26 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,45 Muut henkilösivukulut , , , ,58 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,16 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0, , , ,19 Liiketoiminnan muut kulut , ,63 LIIKEVOITTO , ,69 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä ,00 Muilta , , , ,45 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,89 Muilta , , , ,95 Arvonmuutokset sijoituksista ja rahoitusarvopapereista , ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille ,51-361,11 Muille , ,82 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,16 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,90 Satunnaiset kulut , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,06 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,00 Tuloverot , ,06 TILIKAUDEN VOITTO , ,00 14

15 VSV Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,08 Ennakkomaksut , , ,13 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,31 Verkosto , ,66 Koneet ja kalusto , ,73 Muut aineelliset hyödykkeet , ,25 Ennakkom. ja keskener. hankin , , , ,34 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,69 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,48 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,93 Muut saamiset , , , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,01 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,20 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,20 Siirtosaamiset , ,96 Muut saamiset , ,37 Rahat ja pankkisaamiset , ,33 Vastaavaa yhteensä , ,27 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,40 Tilikauden voitto , , , ,40 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,58 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,75 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta ,00 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,01 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,57 Saadut ennakot , ,26 Ostovelat , ,03 Velat saman konsernin yrityksille , ,76 Velat omistusyhteysyrityksille , ,41 Siirtovelat , ,57 Muut velat , , , ,93 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,94 Vastattavaa yhteensä , ,27

16 Rahoituslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. korottomien saamisten lis./väh Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaik. korottomien velkojen lis./väh Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista rah. kuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Ostetut tytäryhtiöosakkeet Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Konsernitilisaamiset Konsernitilivelat Liittymismaksujen lisäys Liittymismaksujen vähennys Maksetut osingot Maksetut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

17 Laadintaperiaatteet Arvostusperiaatteet Tilinpäätöksen liitetiedot Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään keskihinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot. Konsernitilinpäätös Vakka-Suomen Voima Oy on Vakka-Suomen Voima-konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, lukuunottamatta kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa VSV on osakkaana. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä kohdassa "Omistukset yrityksissä" Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Osakkuusyritysten yhdistely on suoritettu pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat, samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksessä on poistoero jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poistoeron muutos on konsernituloslaskelmassa jaettu laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Tuloslaskelman liitetiedot Emoyhtiö Konserni Liikevaihto Sähkön myynti , ,61 Sähkön siirto , , , ,58 Kaukolämpö ja höyry , ,40 Verkonrakennus- ja asennustoiminta , , , ,89 Muut , , , , , , , ,88 Selvitys poistoperusteista Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 5-20 v tasapoisto Vuokrakiint. perusparannus 5 v tasapoisto Rakennukset ja rakennelmat v tasapoisto Verkosto v tasapoisto Etäluettavat sähkömittarit 9 v tasapoisto VS Lämpö Oy:n kaukolämpöverkko 17 v tasapoisto Koneet ja kalusto 5-15 v tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet 5 v tasapoisto 17

18 Taseen liitetiedot Emoyhtiö Konserni Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,33 Lisäykset , , , ,02 Vähennykset , , ,05 Hankintameno , , , ,30 Kertyneet sumupoistot , , , ,78 Tilikauden poisto , , , ,57 Kirjanpitoarvo , , , ,95 Konserniliikearvo Hankintameno , ,33 Lisäykset , ,62 Hankintameno , ,95 Kertyneet sumupoistot , ,95 Tilikauden poisto , ,01 Kirjanpitoarvo , ,99 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,23 Lisäykset , ,00 Hankintameno , ,23 Kertyneet sumupoistot , ,54 Tilikauden poisto , ,84 Kirjanpitoarvo , ,85 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1.1. ja Hankintameno 1.1. ja , , , ,84 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,57 Lisäykset , ,00 Hankintameno , , , ,57 Kertyneet sumupoistot , , , ,58 Tilikauden poisto , , , ,88 Kirjanpitoarvo , , , ,11 Poistoero 1.1. ja , ,61 Verkosto Hankintameno , , , ,54 Lisäykset , , , ,17 Hankintameno , , , ,71 Kertyneet sumupoistot , , , ,70 Tilikauden poisto , , , ,62 Arvonalentumiset , ,03 Kirjanpitoarvo , , , ,36 Poistoero , ,14 Poistoeron lisäys , , , ,14 18

19 Emoyhtiö Konserni Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,90 Lisäykset , , , ,79 Vähennykset , ,14 Hankintameno , , , ,55 Kertyneet sumupoistot , , , ,35 Tilikauden poisto , , , ,47 Kirjanpitoarvo , , , ,73 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , , , ,75 Lisäykset , , , ,54 Hankintameno , , , ,29 Kertyneet sumupoistot , , , ,94 Tilikauden poisto , , , ,10 Kirjanpitoarvo , , , ,25 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankin , , , ,04 Lisäykset , , , ,69 Vähennykset , , , ,76 Kirjanpitoarvo , , , ,97 Sijoitukset Osuudet konserniyrityksissä Hankintameno , ,69 Lisäykset ,00 Kirjanpitoarvo , ,69 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,62 Lisäykset , ,30 Kirjanpitoarvo , , , ,92 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,77 Lisäykset , ,80 Vähennykset ,00 950, ,00 950,00 Kirjanpitoarvo , , , ,57 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Lisäykset ,00 Vähennykset , ,00 Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Annetut pääomalainat , , , ,00 Lisäykset , ,00 Annetut pääomalainat , , , ,00 Pääasialliset lainaehdot: - lainojen saaja on Lännen Omavoima Oy - lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettuja pääomalainoja annetun euron lainan korko on 3 kk eur + 0,5 % annetun euron lainan korko on 3 kk eur + 2,0 % - pääoman ja koron maksamisesta ei ole saatu vakuutta

20 Taseen liitetiedot Emoyhtiö Konserni Muut saamiset Annetut pääomalainat , ,23 Lisäykset ,64 Vähennykset , ,12 Annetut pääomalainat , ,11 Lainasaamiset 1.1. ja , , , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,57 Siirtosaamiset 962,42 996,42 Konsernitilisaamiset , , , ,20 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , , , ,91 Siirtosaamiset , , , , , ,91 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja , , , ,00 Vararahasto 1.1. ja , , , ,18 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,30 Osingonjako , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,30 Tilikauden voitto , , , , , , , ,30 Oma pääoma yhteensä , , , ,48 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,30 Tilikauden voitto , , , ,00 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus , ,13 Voitonjakokelpoiset varat , ,40 Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain kpl kpl A-sarja , ,00 B-sarja , ,00 Yhteensä , ,00 Velkojen erittely Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Poistoerosta , ,53 Velat saman konsernin yrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , ,59 Siirtovelat ,00 Konsernitilivelat , , , ,76 Velat omistusyhteysyrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , , , ,36 Siirtovelat 1 418, , ,36

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 10 Konsernin tase 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

F-Secure Oyj. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on ollut Helsingin pörssin päälistalla marraskuusta 1999 lähtien. Yrityk- F-Secure Oyj

F-Secure Oyj. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on ollut Helsingin pörssin päälistalla marraskuusta 1999 lähtien. Yrityk- F-Secure Oyj Vuosikertomus 2004 Sisältö F-Secure lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2004 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot