SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012

2 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL Laitila Y-tunnus: SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18 Rahoituslaskelma 19 Tilinpäätöksen liitetiedot 20 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 26 Tilinpäätösmerkintä

3 KaTSaUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vuosi 2012 alkoi edellisen vuoden tapaan suhteellisen kylmien säiden vallitessa. Se piti sähkönsiirron VSV:n verkossa budjetoidulla tasolla. Alkuvuodesta myös elinkeinoelämän sähkönkäyttö säilyi vielä hyvällä tasolla, mutta vuoden puolivälissä Euroopan synkät talousnäkymät heijastuivat alueemme yritysten sähkönkäyttöön alentavasti. Lämmin ja sateinen syksy vähensivät myös kotitalouksien sähkönkulutusta. Vuosi päättyi normaalia kylmempään joulukuuhun, joka lisäsi kulutusta. Edellä kuvattu johti siihen, että sähköä siirrettiin VSV:n verkossa noin 370 GWh. Siirtomäärä on lähes edellisen vuoden tasolla mutta noin 10 GWh budjetoitua pienempi. Sähkön kokonaiskulutus Suomessa säilyi myös suunnilleen edellisen vuoden tasolla, vaikka metsäteollisuuden kulutus pieneni lähes 6 %. Vuoden kuluessa VSV:ssä tehtiin merkittäviä päätöksiä tietojärjestelmien uusimiseksi. Pääosin uudistukset tullaan tekemään yhteistyössä Rauman Energia Oy:n ja Lännen Omavoima Oy:n kanssa. Merkittävin uudistettava järjestelmä on asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä, jonka uusimisesta tehtiin sopimus Logica Oy:n kanssa Järjestelmä tulee käyttöön vuoden 2014 alussa. Mittaustietokanta- ja taseselvityspalvelu siirrettiin Rejlers Oy:n hoidettavaksi alkaen. Uusilla ratkaisuilla valmistaudutaan mittareiden kaukoluennan (AMR) seurauksena tulevaan tuntitasoisten kulutustietojen sujuvaan hyödyntämiseen eri toiminnoissa. Vuoden 2012 suurin yksittäinen hanke AMR tehtiin yhteistyössä Rauman Energian kanssa. Projekti on edennyt hyvin tavoitteiden mukaisesti ja aikataulullisesti ollaan jo projektisuunnitelmaa edellä. Asennukset aloitettiin keväällä koeasennusalueella Lapista ja elokuussa varsinaisilla massa-asennuksilla. Vuoden vaihteessa asennettuja mittareita oli VSV:n verkossa 8700 kpl, eli noin 37 % tavoitteen ollessa 30 %. Projektin aikataulua on pystytty nopeuttamaan ja mittarit saadaan asennettua vuoden 2013 loppuun mennessä. Tämä on hyvä asia asiakastietojärjestelmäprojektin ja taseselvityksen osalta. Sähkön hyvä toimitusvarmuus ja kilpailukykyiset siirtohinnat ovat pysyviä tavoitteita. Sähkön siirtohintojen kilpailukyky vertailuyhtiöihin nähden on pysynyt hyvänä ja siirtohinnat on pystytty pitämään valtakunnallisen keskiarvon alapuolella. Toimitusvarmuus ei edellisenä vuonna pysynyt tavoitellulla tasolla Tapani-myrskyn takia. Vuonna 2012 toimitusvarmuus oli taas hyvällä tasolla. Kuva 1. Åke Nygårdin kuva Laitilan Palttilasta. Sähkön siirtomäärällä 370 GWh VSV:n liikevaihdoksi muodostui 10,7 milj. euroa, joka on noin 4 % edellisvuotta enemmän. Tilikauden voitto ennen satunnaiseriä oli noin 2,1 milj. euroa, joka on 8,6 % edellisvuotista parempi. Tulosta heikentävät osaltaan edellisen vuoden lopun Tapani-myrskyn jälkihoidosta syntyneet noin 0,5 milj. euron lisäkulut. Vuonna 2013 VSV:n sähkönsiirron oletetaan kasvavan 380 GWh:iin. Odotus perustuu Uudessakaupungissa tapahtuvaan teollisen kulutuksen kasvuun. Kasvu nostaisi liikevaihdon 11,7 milj. euroon ja tuloksen odotetaan nousevan 2,9 milj. euron tasolle. VSV on tehnyt päätökset uudistaa keskeiset tietojärjestelmänsä. Tietojärjestelmäuudistus toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa pääosin vuoden 2013 aikana ja myös AMR-hankkeen toteutus ja kustannukset painottuvat vuodelle Edellä mainitut hankkeet muodostavat merkittävän osan vuoden 2013 investoinneista Kuva 2. VSV:n asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika vuosina MERKITTÄVIMMÄT OSaKKUUSyhTIÖT Lännen Omavoima Oy Sähkön loppuasiakaskauppaa harjoittavan Lännen Omavoiman (LOV) omistavat tasaosuuksin VSV ja Rauman Energia. Vuosi 2012 oli LOV:n neljäs toimintavuosi. Euroopassa ja laajemminkin maailmalla talouden näkymät ovat synkät ja sähkönkulutus on ainakin väliaikaisesti laskussa. Kulutuksen ohella Suomen sähkömarkkinoihin vaikuttaa pohjoismainen vesitilanne sekä aluehinnan kautta valtioiden välisten siirtoyhteyksien vikaantumiset ja niiden riittämättömyys. Tilannetta monimutkaistivat myös sähkön tuontiin vaikuttaneet muutokset Venäjän sähkömarkkinoilla. Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika (h/vuosi) VSV Verkkoyhtiöt maaseutu Verkkoyhtiöt koko maan keskiarvo LOV:n kannattavuutta rasittivat ennen markkinahintojen putoamista tehdyt johdannaissuojaukset ja trading-salkun negatiivinen tulos. Erityiseksi ongelmaksi nousivat epätasaisesti sähköä käyttävien asiakkaiden profiilikustannukset, jotka nousivat voimakkaasti. Syynä on Suomen alueen markkinahintojen aikaisempaa suurempi vaihtelu esim. yön ja päivän välillä. Sähköä pääasiassa päiväaikaan käyttävät asiakkaat aiheuttavat tässä tilanteessa myyjälle suuriakin tappioita. LOV:n sähkönmyynti oli yli 956 GWh, joka on selvästi budjetoitua enemmän. Liikevaihto 46,9 milj. euroa on edellistä vuotta pienempi alhaisen sähkön hinnan takia. Taloudellisen tulos jäi noin 1,7 milj. euroa tappiolliseksi. Tappiosta kirjautui VSV:n konsernitilinpäätökseen noin euron osuus. Vuosi 2013 tulee olemaan edelleen sähkön vähittäismyynnissä vaikea alhaisen markkinahinnan takia. Vuoden alku herättää kuitenkin toiveita paremmasta pienten aluehintaerojen sekä profiilikustannusten ja tasekustannusten kohtuullisuuden takia. Myyntimäärään ja liikevaihtoon ei tavoitella kasvua. Riskienhallintaa ja toimintaa parantamalla odotetaan saavutettavan lievästi positiivinen taloudellinen tulos

4 TyTÄRyhTIÖT VSV-Energiapalvelu Oy VSV-Energiapalvelu Oy omistaa ja hallinnoi energiantuotanto-osuuksia. Tuotanto-osuuksista saatava sähkö myydään Suomen alueen markkinahinnalla. VSV-Energiapalvelu tekee myös hintasuojauksia sähköpörssissä turvatakseen tuotettavan sähkön hinnan. Sähkön tuotannon taloudelliseen tulokseen vaikuttavat tuotetun sähkön markkina-arvo sekä tuotantomäärät. Tuotantomääriin puolestaan vaikuttavat voimalaitostyypistä riippuen mm. sähkön markkinahinta, polttoaineen saatavuus ja hinta sekä voimalaitosten käytettävyys. Sähkön tuotannolle vuosi 2012 oli vaikea. Pohjoismaiden vesivarannot olivat lähes koko vuoden normaalia suuremmat ja samanaikaisesti sähkön kulutus pieneni lämpimien säiden ja taloudellisen taantuman johdosta. Eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta sähkön tukkumarkkinahinnat painuivat vuoden 2012 kuluessa poikkeuksellisen alas. SPOT-sähkön keskihinta Suomen alueella vuonna 2012 oli 36,64 /MWh. Kahdessa vuodessa keskihinta on pudonnut 20 /MWh eli 35 %. Myös päästöoikeuksien hinta romahti. VSV-E omistaa lauhdetuotanto-osuuksia Pohjolan Voima Oy:n hiilivoimasta ja Jyväskylän Keljonlahden biovoimalaitoksesta. Vuonna 2012 lauhdetuotanto jäi vähäiseksi sähkön alhaisen markkinahinnan takia. Keljonlahdessa tuotannon esteenä oli lisäksi polttoainepula turpeen osalta. Jatkuvan turvepulan takia Keljonlahden voimalaitokseen päätettiinkin rakentaa kivihiilen polttovalmius vuoden 2013 aikana. Vuonna 2012 lauhdesähköosuuksista saatu tuotanto oli yhteensä vain 14,3 GWh, kun budjetoitu tuotanto oli 48 GWh. VSV-E omistaa tuulivoima-osuuksia Propel Voiman ja Suomen Voiman kautta yhteensä noin 1,5 MW. Vuosi 2012 oli tuulisuudeltaan kohtalainen ja tuulivoimaosuudet tuottivat sähköä yhteensä 2,9 GWh, joka oli lähes edellisvuoden tasoa. Positiivisen tuloksen tuotantoyhtiöistä saavutti Kyröskosken Voima Oy, jonka vesivoimalaitoksesta VSV-E omistaa noin 45 %. Voimalaitoksen kokonaisteho on 11 MW. Vuoden 2013 tammikuussa voimalaitoksessa käynnistyi lisäksi uusi minimijuoksutusvelvoitteen hyödyntävä 626 kw:n tehoinen Francis-turbiini. Kyrösjärven vesitilanne oli vuonna 2012 erittäin hyvä ja voimalaitoksen vuosituotanto 57,7 GWh oli 35 % keskimääräistä suurempi. Kyröskosken Voima saavutti yhtiönä noin euron tuloksen. Valitettavasti tuotetun sähkön alhainen markkina-arvo pienensi VSV-E:lle tuotannosta syntynyttä taloudellista hyötyä. Vuonna 2012 VSV-E:n omistamilla tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä yhteensä 42,9 GWh, joka on 26 GWh budjetoitua vähemmän. Liikevaihtoa kertyi vain 2,2 milj. euroa, joka oli 27 % edellistä vuotta vähemmän. Liikevaihdon pieneneminen johtui sekä sähkön markkinahinnan laskusta että tuotantomäärien pienentymisestä. Sähkön alhainen markkinahinta heikensi tulosta ja tuotannon kate jäi lähes euroa tappiolle. Hintasuojauksien, osinkotulojen ja emoyhtiön antaman konserniavustuksen ansiosta tilikauden tulos nousi kuitenkin euroa voitolliseksi. VSV-E:n näkymät vuodelle 2013 Uuteenkaupunkiin valmistuu kesällä 2013 suuri ja runsaasti energiaa käyttävä soijajalostamo, jonka energian toimitukseen VSV-Energiapalvelu osallistuu. VSV-E:llä on valmiit suunnitelmat sekä ympäristö- ja rakennusluvat biopolttoaineita käyttävän CHP-voimalaitoksen rakentamiseksi Uuteenkaupunkiin. Rakentamispäätös tehtäneen kesän 2013 aikana. VSV-E saa vuoden 2013 aikana osakkuuksiensa kautta uutta tuulivoimaa yhteensä 0,85 MW ja vesivoimaa 0,28 MW. VSV-E on mukana Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeessa 5,6 MW osuudella. Ydinvoimalan rakentamispäätöstä odotetaan vuoden 2013 aikana. Vuoden 2013 alkaessa sähkön markkinahinta on edelleen alhaisella tasolla. Sähköntuotannon kannattavuuden ei näin ollen odoteta merkittävästi paranevan, vaikka Pohjoismaiden vesivarastot painuivat alle normaalitason alkuvuodesta Hintasuojauksilla pystyttäneen tuotannon tulosta jonkin verran parantamaan. Sähkön tuotannon taloudellinen tulos jäänee edelleen lievästi negatiiviseksi. Vuoden 2013 tulosta parantaa osaltaan syksyllä alkava nestekaasulla tuotetun höyryn toimitus Finnprotein Oy:lle. Vertek Oy Vertekin kannalta vuosi lähti poikkeuksellisen hyvin alkuun, kun Tapaninpäivän myrskyt työllistivät verkonrakentajia pitkälle vuoden 2012 puolelle. Normaalisti tilauskanta on vuoden alkaessa alhainen ja lisäksi talviset sääolot haittaavat rakennustöitä. Koko vuoden 2012 ajan Vertekin tilauskanta on ollut korkea ja kasvoi syksyllä ennätykselliseksi. Kesällä suuret verkkoyhtiöt kilpailuttivat laajoja verkostojen maakaapelointiurakoita sekä käyttö- ja kunnossapitotöitään. Vertek sai erittäin suuria urakoita ja myös merkittäviä kunnossapitosopimuksia, jotka perustuvat kumppanuuteen jakeluverkkoyhtiön kanssa. Suuren tilauskannan ja muuttuneiden kumppanuuksien takia toimipisteverkostoa ja toimintatapoja uudistetaan. Suuren kasvun tuomiin riskeihin on pyritty paneutumaan huolella. Kuva 3. Åke Nygårdin kuva Vertekin asentajista Vilppulassa jännitetöitä tekemässä. niikkaliiketoiminta yhdistettiin. Sähköpalvelu on erikoistunut Rauman seudun suurten teollisten yritysten ja julkisen sektorin sähköasennuksiin. Yrityksen palvelut ulotetaan myös Vakka-Suomeen. Vertekin tulos pysyi koko vuoden positiivisena. Vertek-konsernin liikevaihto kohosi 15,5 milj. euroon ja tilikauden voitto oli noin euroa. Myös Vertek-konserniin kuuluvan Rauman Sähköpalvelun tulos oli selvästi voitollinen. Vuonna 2013 Vertekin liikevaihdon odotetaan kasvavan merkittävästi uusien sopimusten ja hyvän tilauskannan perusteella. Myös tuloksen odotetaan kehittyvän positiiviseen suuntaan. VS Lämpö Oy VS Lämpö Oy:n lämmön myynti jäi 110 GWh:iin, joka oli 3 GWh edellisen vuoden myyntiä pienempi. Syynä odotettua pienempään lämmönmyyntiin olivat lämmin syksy ja oletettua pienempi lämmönmyynti teollisuudelle. Liikevaihto nousi hieman Syksyllä 2011 ostetun Rauman Sähköpalvelu Oy:n tilauskanta on myös suhteellisen hyvä. Rauman Sähköpalvelu jatkaa edellistä vuotta suuremmaksi korkeamman lämmön hinnan takia osakekaupan jälkeenkin omana yhtiönä, johon Vertekin talotek ja oli 8,1 milj. euroa. Tulos oli vain noin euroa positiivinen. VS Lämmön lämmöntuotanto perustuu suurimmalta osaltaan raskaaseen polttoöljyyn. Noin 45 % lämmöstä saatiin Yaran tehtaan tuotantoprosessista. Jatkossa lämmön myynti tulee kasvamaan ja öljyriippuvuudesta on päästävä eroon siirtymällä biopolttoaineisiin perustuvaan lämmönhankintaan. Suunnitelmat mittavan energiantuotantoinvestoinnin toteuttamisesta yhteistyössä VSV- E:n kanssa ovatkin pitkällä. Finnproteinille höyryä tuottava raskasöljykattilalaitos on rakenteilla ja valmistuu toukokuussa Noin 4,5 milj. euroa maksavaan laitokseen rakennetaan valmius myös nestekaasun käytölle. Kalannin kaukolämpöverkon rakentaminen aloitettiin liittämällä verkkoon muutama teollisuusasiakas. Vuonna 2013 VS Lämmön liikevaihto kasvaa merkittävästi, kun yhtiö aloittaa kesällä höyryntuotannon Finnprotein Oy:lle uudella öljyä/nestekaasua käyttävällä lämpökeskuksella. Autotehtaan prosessilämmön kulutuksen odotetaan myös kasvavan. Tuloksen odotetaan paranevan myynnin kasvaessa, vaikka suuret investoinnit rasittavat tulosta.

5 Enertel Oy Organisaatio Laitilasta Uudestakaupungista Suunnittelutoimisto Enertelin liikevaihto on pysytellyt jo pitkään euron välillä ja tulos on ollut positiivinen. Enertel on tavoitellut kasvua sähkösuunnittelussa ja tavoitteena on myös LVI-suunnittelun aloittaminen. Tavoitteen toteutumisen on estänyt pätevien suunnitteluresurssien saatavuusongelma. Tievalaistukseen liittyvä suunnittelu on sen sijaan nousemassa merkittäväksi Enertelin osaamisalueeksi. Tällä hetkellä toimitaan kahden sähkösuunnittelijan ja yhden dokumentoijan voimin. Enertelin liikevaihto vuonna 2012 oli euroa ja tilikauden voitto noin euroa. Vakka-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtajana toimii Jarmo K. Lahtinen. Johtoryhmän muodostivat hänen lisäkseen sähköverkkotoiminnan liiketoimintajohtaja Juho Jussila, tietohallintopäällikkö Antti Jyväkorpi, talousjohtaja Jukka Teinilä, Lännen Omavoima Oy:n liiketoimintajohtaja Juhani Kluuskeri ja VSV-Energiapalvelu Oy:n kehitysjohtaja Mika Salo. Omistussuhteet Vakka-Suomen Voima Oy:n omistus kertomusvuoden lopussa: Kari Laiho Martti Ruoho Jarno Salminen Jouko Salminen Hanna Vuola Ulla-Riitta Ylenius Pentti Aitamurto Jouko Antola Arto Kallinen Matti Karhu Hannu Manneroos Timo Mäkinen Jukka Puukki CHP-voimalaitoshanke Uuteenkaupunkiin valmistuu kesällä 2013 suuri ja runsaasti energiaa käyttävä soijajalostamo. VSV-Energiapalvelu toimittaa ja VS Lämpö tuottaa Finnprotein Oy:n soijajalostamon tarvitseman höyryn aluksi raskaalla polttoöljyllä tai nesteytetyllä kaasulla 32 MW:n höyryntuotantolaitoksesta. VSV-E:llä on valmiit suunnitelmat sekä ympäristö ja rakennuslupa biopolttoaineita käyttävän voimalaitoksen rakentamiseksi Uuteenkaupunkiin. Rakentamispäätös tehtäneen kesän 2013 aikana. Kuva 4 ja 5. CHP-voimalaitoksen havainnekuvia. Yhtiökokous - kunnat osaketta 13,1 % - yhteisöt osaketta 72,0 % - yksityiset osaketta 14,9 % yhteensä osaketta 100,0 % Varsinainen yhtiökokous pidettiin 19. päivänä huhtikuuta 2012 Ravintola Laitilan Kievarissa. Saapuvilla tai edustettuna oli 25 osakasta edustaen osaketta ja ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia toimintavuoden aikana ei pidetty. Pyhärannasta Kari Kariaho Jorma Kekola Arto Sainio Juha Salo Tarja Suves Lasse Vainio Sinikka Virtanen Heikki Wala Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Lasse Vainio ja varapuheenjohtajana Markku Heinonen. Hallintoneuvoston sihteerin tehtävää on hoitanut yhtiön talousjohtaja. Hallintoneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa: ja Hallitus Puheenjohtaja Raimo Aarnio, Uusikaupunki Hallintoneuvosto Eurasta Markku Heinonen Reijo Lammila Raumalta Panu Ala-Siuru Tuomo Kauppi Mauri Laihonen Erkki Leino Heikki Luukkonen Varapuheenjohtaja Rami Tähtinen, Laitila Jäsenet Vesa Heino, Rauma Jari Laihonen, Rauma Kimmo Nevavuori, Uusikaupunki Leena Niemi, Uusikaupunki Heikki Peltola, Laitila Kari Ranta, Pyhäranta Hallituksessa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Jarmo K. Lahtinen. Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä sihteerinä yhtiön talousjohtaja Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 11 kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 180 asiapykälää.

6 Tarkastustoiminta Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Tapani Kulmala KHT ja varatilintarkastajana KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Talous Liikevaihto VSV:n liikevaihto tilikaudella 2012 oli 10,7 milj. euroa, joka oli noin 4 % suurempi kuin vuonna VSV-konsernin liikevaihto kasvoi 7,2 % 31,5 milj. eurosta 33,7 milj. euroon. Konserniliikevaihdon kasvu aiheutui pääasiassa Vertek alakonsernin liikevaihdon kasvusta 2,1 milj. eurolla. Kannattavuus VSV:n käyttökate oli 4,1 milj. euroa, joka oli noin euroa edellisvuotta suurempi. Budjetoidusta käyttökatteesta jäätiin noin 0,4 milj. euroa. Se johtui pääasiassa siitä, että siirretyn sähkön määrä jäi noin 10 GWh budjetoitua pienemmäksi. Emoyhtiön liikevoitto nousi 2,0 milj. eurosta 2,1 milj. euroon. Konsernin käyttökate pieneni vuoteen 2011 verrattuna 5,2 milj. eurosta 4,7 milj. euroon. Se johtui osakkuusyritysten tulosten heikkenemisestä. Rahoitustuotot ja -kulut VSV on tehnyt tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi 5,0 milj. euron suuruisen koronvaihtosopimuksen, joka ulottuu vuoden 2017 alkuun asti. Korkotaso on vuonna 2012 edelleen laskenut ja koska koronvaihtosopimusta vastaavaa lainaa ei ole toistaiseksi otettu, tehtiin koronvaihtosopimuksen arvon alenemisesta euron kulukirjaus vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Korko- ja osinkotuottoja VSV sai euroa vuonna Se oli euroa edellisvuotta vähemmän. Konsernin rahoitustulot kasvoivat ennakoitua suurempien osinkotulojen johdosta yli euroon. Konsernin rahoituskulut olivat noin euroa. Vieras pääoma Konsernitilin luottolimiitistä oli vuoden vaihteessa käytössä noin 1,7 milj. euroa. Konsernitilin luotolla on rahoitettu VSV-Energiapalvelun voimantuotantoinvestointeja. Pitkäaikaisia rahoituslainoja VSV konsernilla oli tilikauden vaiheessa noin 2,0 milj. euroa. Ne kohdistuvat pääasiassa Rauman Sähköpalvelu Oy:n osakekannan ostoon. Vuoden 2013 alussa VSV on nostanut 1,5 milj. euron pankkilainan VS Lämmön kattilalaitosinvestoinnin rahoittamiseksi. Samalla konsernitilien luottolimiittejä on kasvatettu 4,0 milj. eurolla. Investoinnit VSV:n investoinnit vuonna 2012 olivat 4,1 milj. euroa, josta sähköverkon osuus oli lähes 3,9 milj. euroa. Siitä puolestaan etäluettavien sähkömittarien osuus oli 1,2 milj. euroa. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 8,2 milj. euroa. Merkittävin yksittäinen investointikohde oli VS Lämmön kattilalaitos, jonka rakentamiseen oli tilikauden vaihteeseen mennessä sitoutunut 2,2 milj. euroa. Liittymismaksut Liittymismaksuja kertyi konserniin vuona 2012 yli 1,0 milj. euroa, mikä on selvästi muutamaa edellisvuotta enemmän. Konsernin liittymismaksujen kokonaiskertymä on 22,2 milj. euroa, josta sähköliittymiä on 20,0 milj. euroa ja kaukolämpöliittymiä 2,2 milj. euroa. Voittovarat ja niiden käyttö Tuloslaskelma osoittaa voittoa ,75 euroa. Yhtiökokouksen käytettävissä on voitonjakokelpoisia varoja yhteensä ,15 euroa. Hallitus esittää, että vuodelta 2012 jaetaan osinkoa A-osakkeille 1,70 /osake ja B-osakkeille 2,00 /osake, yhteensä ,00 euroa. Tilikauden voitosta ,75 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voittotilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. TUnnUSlUVUT TUNNUSLUVUT Vakka-Suomen Voima Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Investoinnit Taseen loppusumma % Käyttökate liikevaihdosta 43,5 41,7 38,7 37,6 38,6 Nettorahoitustuotot liikevaihdost 3,2 2,1 1,9-0,5-0,4 Investoinnit liikevaihdosta 55,4 34,0 25,8 35,5 38,7 VSV konserni L iikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Henkilöstö

7 22,86 Liikevaihto M Emoyhtiö Omavaraisuusaste, % Emoyhtiö Konserni 29,62 31,47 33,74 9,34 10,31 10,26 10, Konserni 49,9 50,4 49,9 49,6 45,9 46,5 43,8 40, Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) Emoyhtiö 5,1 4,6 4,9 4,9 Konserni 4,4 4,5 4, ,5 22,8 Liikevoitto % 21,0 Emoyhtiö 9,9 8,7 7,8 Konserni 19,2 19, ,4 86,2 85,0 84,9 80,1 80,5 74, ,2 4,6 Omavaraisuusaste, % (liittymismaksut omassa pääomassa) Emoyhtiö Konserni 7,1 Investoinnit, M Emoyhtiö 2,7 2,9 3,6 Konserni 6,0 4, ,7 8,0 KOnSERnITUlOSlaSKElMa LIIKEVAIHTO , ,10 Valmistevaraston muutos , ,95 Valmistus omaan käyttöön , ,77 Liiketoiminnan muut tuotot , ,46 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,64 Varastojen muutos , ,31 Ulkopuoliset palvelut , , , ,16 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,69 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,10 Muut henkilösivukulut , , , ,10 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,42 Liiketoiminnan muut kulut , ,78 Osuus osakkuusyritysten tuloksista , ,00 LIIKEVOITTO , ,92 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,10 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,98 Arvonmuutokset sijoituksista 932, ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,74 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,26 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,90 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,16 JA VEROJA Tuloverot Tuloverot , ,82 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,71 Vähemmistöosuus , ,58 TILIKAUDEN VOITTO , ,

8 -14-

9 KOnSERnITaSE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Ainettomat oikeudet , ,34 Konserniliikearvo , ,99 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,33 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,44 Verkosto , ,16 Koneet ja kalusto , ,10 Muut aineelliset hyödykkeet , ,70 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat , , , ,96 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,15 Muut osakkeet ja osuudet , ,99 Saamiset osakkuusyrityksiltä , ,00 Muut saamiset , , , ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,80 Keskeneräiset tuotteet , , , ,07 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,21 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,78 Siirtosaamiset , ,35 Muut saamiset , , , ,99 Rahat ja pankkisaamiset , ,55 Vastaavaa yhteensä , ,18 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,18 Tilikauden voitto , ,03 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,39 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,19 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,22 Laskennallinen verovelka , ,85 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , , , ,36 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,13 Saadut ennakkomaksut , ,02 Ostovelat , ,99 Velat omistusyhteysyrityksille , ,55 Siirtovelat , ,28 Muut velat , , , ,24 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,60 Vastattavaa yhteensä , ,18 VSV TUlOSlaSKElMa LIIKEVAIHTO , ,51 Valmistus omaan käyttöön , ,37 Liiketoiminnan muut tuotot , ,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,10 Ulkopuoliset palvelut , , , ,94 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,11 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,81 Muut henkilösivukulut , , , ,16 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,18 Liiketoiminnan muut kulut , ,02 LIIKEVOITTO , ,38 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,00 Muilta , , , ,10 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,67 Muilta , , , ,11 Arvonmuutokset pysyvien vastaavien sijoituksista 932, ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille ,23 Muille , ,22 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,37 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,90 Satunnaiset kulut , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,27 JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,00 Tuloverot , ,54 TILIKAUDEN VOITTO , ,73-17-

10 VSV TaSE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,25 Ennakkomaksut , , ,25 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,95 Verkosto , ,62 Koneet ja kalusto , ,27 Muut aineelliset hyödykkeet , ,70 Ennakkom. ja keskener. hankin , , , ,99 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,69 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,48 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,93 Muut saamiset , , , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,34 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,77 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,33 Siirtosaamiset , ,78 Muut saamiset 124, , ,22 Rahat ja pankkisaamiset , ,89 Vastaavaa yhteensä , ,45 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,92 Tilikauden voitto , , , ,65 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,83 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,75 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,43 Lyhytaikainen Saadut ennakot 2 500, ,00 Ostovelat , ,55 Velat saman konsernin yrityksille , ,49 Velat omistusyhteysyrityksille , ,60 Siirtovelat , ,05 Muut velat , , , ,44 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,87 RahOITUSlaSKElMa Emoyhtiö Konserni LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Rahoitustuotot ja kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. korottomien saamisten lis./väh Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaik. korottomien velkojen lis./väh Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista rah. kuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Liittymismaksujen lisäys Maksetut osingot Maksetut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Vastattavaa yhteensä , ,

11 TIlInpÄÄTÖKSEn liitetiedot LAADINTAPERIAATTEET Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään keskihinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot. Konsernitilinpäätös Vakka-Suomen Voima Oy on Vakka-Suomen Voima -konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, lukuunottamatta kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa VSV on osakkaana. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä kohdassa "Omistukset yrityksissä" Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Osakkuusyritysten yhdistely on suoritettu pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat, samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksessä on poistoero jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poistoeron muutos on konsernituloslaskelmassa jaettu laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Emoyhtiö Konserni Liikevaihto Sähkön myynti , ,57 Sähkön siirto , , , ,01 Kaukolämpö , ,57 Verkonrakennus- ja asennustoiminta , , , ,01 Muut , , , , , , , ,10 Selvitys poistoperusteista Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 5-20 v tasapoisto Vuokrakiint. perusparannus 5 v tasapoisto Rakennukset ja rakennelmat v tasapoisto Verkosto v tasapoisto Etäluettavat sähkömittarit 10 v. tasapoisto VS Lämpö Oy:n kaukolämpöverkko 17 v tasapoisto Koneet ja kalusto 5-15 v tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet 5 v tasapoisto -20- TaSEEn liitetiedot Emoyhtiö Konserni VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,63 Lisäykset , , , ,19 Vähennykset ,60 Hankintameno , , , ,82 Kertyneet sumupoistot , , , ,38 Tilikauden poisto , , , ,10 Kirjanpitoarvo , , , ,34 Konserniliikearvo Hankintameno , ,90 Lisäykset , ,38 Hankintameno , ,28 Kertyneet sumupoistot , ,34 Tilikauden poisto , ,95 Kirjanpitoarvo , ,99 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,00 Lisäykset , ,29 Hankintameno , ,29 Kertyneet sumupoistot , ,00 Tilikauden poisto , ,29 Kirjanpitoarvo , ,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1.1. ja Hankintameno , , , ,25 Lisäykset , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,25 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,97 Lisäykset , ,60 Hankintameno , , , ,57 Kertyneet sumupoistot , , , ,15 Tilikauden poisto , , , ,98 Kirjanpitoarvo , , , ,44 Poistoero , ,04 Poistoeron vähennys 4 285,43 Poistoero , ,61 Verkosto Hankintameno , , , ,06 Lisäykset , , , ,58 Hankintameno , , , ,64 Kertyneet sumupoistot , , , ,30 Tilikauden poisto , , , ,18 Kirjanpitoarvo , , , ,16 Poistoero , ,48 Poistoeron lisäys , ,66 Poistoero , ,14

12 Emoyhtiö Konserni Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,33 Lisäykset , , , ,52 Vähennykset , , ,74 Hankintameno , , , ,11 Kertyneet sumupoistot , , , ,13 Tilikauden poisto , , , ,88 Kirjanpitoarvo , , , ,10 Poistoero ,23 Poistoeron vähennys ,23 Poistoero Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , , , ,85 Lisäykset , ,90 Hankintameno , , , ,85 Kertyneet sumupoistot , , , ,11 Tilikauden poisto , ,04 986, ,04 Kirjanpitoarvo , , , ,70 VASTAAVAA Ennakkomaksut ja kesk.er.hankin , , , ,30 Lisäykset , , , ,61 Vähennykset , , , ,60 Kirjanpitoarvo , , , ,31 Sijoitukset Osuudet konserniyrityksissä Hankintameno 1.1. ja , ,69 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,15 Lisäykset , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,15 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,11 Lisäykset , , , ,88 Vähennykset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,99 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Lisäykset ,00 Vähennykset ,00 Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Annetut pääomalainat 1.1. ja , , , ,00 Pääasialliset lainaehdot: - lainan saaja on Lännen Omavoima Oy - laina on osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina - lainan korko on 2 % - pääoman ja koron maksamisesta ei ole saatu vakuutta Emoyhtiö Konserni Muut saamiset Annetut pääomalainat , ,28 Lisäykset ,36 Vähennykset , ,14 Annetut pääomalainat , ,14 Lainasaamiset , , ,00 Lisäykset , ,00 Lainasaamiset , , , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,12 Siirtosaamiset , , ,77 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , , , ,78 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja , , , ,00 Vararahasto 1.1. ja , , , ,18 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,18 Oikaisu voittovaroihin Osingonjako , , , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,18 Tilikauden voitto , , , , , , , ,21 Oma pääoma yhteensä , , , ,39 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,18 Tilikauden voitto , , , ,03 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus , ,43 Voitonjakokelpoiset varat , ,65 VASTATTAVAA Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain kpl kpl A-sarja , ,00 B-sarja , ,00 Velkojen erittely Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Poistoerosta , ,85 Velat saman konsernin yrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , ,49 Siirtovelat 7 242, , ,49 Velat omistusyhteysyrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , , , ,

13 Emoyhtiö Konserni Vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Rahalaitoslainat , ,83 Annetut vakuudet vakuuslajeittain Yrityskiinnitykset , , , ,63 Kiinteistökiinnitykset , , , ,00 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Yrityskiinnitykset , ,53 Kiinteistökiinnitykset , ,00 Muut vastuusitoumukset Takaukset samaan konserniin kuluvien yritysten puolesta , ,00 Takaukset omasta puolesta , ,00 Takaukset muiden puolesta , , , ,93 Työ- ja takuuajan vakuudet , ,79 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,28 Myöhemmin maksettavat , , , , , , , ,48 Johdannaissopimukset Muut johdannaissopimukset Sähköjohdannaiset Käypä arvo , ,28 Kohde-etuuden arvo sähköjohdannai , ,22 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina Päästöoikeusjohdannaiset Käypä arvo , ,00 Kohde-etuuden arvo sähköjohdannaisten , ,00 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina Koronvaihtosopimukset Käypä arvo , , , ,00 Kohde-etuuden arvo , , , ,35 Omistukset yrityksissä KONSERNIYRITYKSET Konsernin Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus Suunnittelutoimisto Enertel Oy, Laitila 70,0 % 70,0 % VS Lämpö Oy, Laitila 100,0 % 100,0 % Vertek Oy, Uusikaupunki 75,2 % 75,2 % VSV-Energiapalvelu Oy, Laitila 100,0 % 100,0 % Wattivakka Oy, Uusikaupunki 100,0 % 100,0 % Rauman Sähköpalvelu Oy 100,0 % Konsernin Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus OMISTUSYHTEYSYRITYKSET Osakkuusyritykset Laitilan Sähkö Oy, Laitila 49,0 % 49,0 % Laitilan Lämpö Oy, Laitila 49,0 % Satavakka Oy, Laitila 50,0 % 50,0 % Propel Voima Oy, Laitila 35,0 % Teknomeria Oy, Uusikaupunki 24,7 % 24,7 % VakkaCom Oy, Uusikaupunki 37,8 % 37,8 % Kyröskosken Voima Oy, Hämeenkyrö 44,6 % Lännen Omavoima Oy, Rauma 50,0 % 50,0 % 3D Wind Service Oy 24,9 % Konsernin Emoyhtiön Viimeksi laaditun Viimeksi laaditun omistusosuus omistusosuus tilinpäätöksen tilinpäätöksen muk. voitto muk. oma pääoma Muut omistusyhteysyritykset Kt Oy Ylistupa, Laitila 36,4 % 36,4 % 4 466, ,29 Kt Oy Laurinpelto, Laitila 25,0 % 25,0 % 10, ,08 Henkilöstö Henkilöstön tunnuslukuja Emoyhtiö Konserni Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana keskimäärin Henkilöstön keski-ikä Yli 50-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Vakinaisessa työsuhteessa olevat % Koulutuspäivät henkilöä kohti VSV:n Koronvaihtosopimus on tehty tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi ajalle Palautuksen alainen arvonlisävero kiinteistöistä Rakennuttajalla on kiinteistöjen perusparannuksista tai uudisrakennuksista vähennetystä arvonlisäverosta 10 vuotta kestävä palautusvastuu, mikäli kiinteistö poistuu arvonlisäverollisesta käytöstä. Kiinteistö Vuosi Vähennetty alv Palautusvastuu Jäljellä oleva päättyy tarkistusvastuu Sähkötalo , ,44-25-

14 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Laitilassa 28. päivänä helmikuuta 2013 Raimo Aarnio Vesa Heino Jari Laihonen Kimmo Nevavuori Leena Niemi Heikki Peltola Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen toimitusjohtaja Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Laitilassa 22. päivänä maaliskuuta 2013 Tapani Kulmala KHT -26-

15 Vuosikertomus 2012

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot