Sisältö. Toimintakertomus 4. Tilinpäätös. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Emoyhtiö. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Toimintakertomus 4. Tilinpäätös. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Emoyhtiö. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16"

Transkriptio

1

2 Sisältö Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 22 Tilinpäätösmerkintä

3 KATSAUS 2011 Vakka-Suomen Voima Oy Vakka-Suomen Voiman liiketoiminnan muodostaa jakeluverkossa tapahtuva sähkön siirto noin asiakkaalle. Muuta energiaan liittyvää liiketoimintaa harjoitetaan tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta. Vuosi 2011 alkoi edellisen vuoden tapaan kylmien säiden vallitessa. Se piti sähkönsiirron VSV:n verkossa alkuvuodesta lähes edellisen ennätysvuoden tasolla. Vastaavasti vuoden loppu oli sateinen ja lämmin vähentäen varsinkin kotitalouksien sähkönkulutusta. Alueemme elinkeinoelämän sähkön käyttö säilyi edellisen vuoden tasolla vuoden loppuun saakka, vaikka Euroopassa ja laajemminkin maailmalla talouden näkymät synkkenivät syksyn kuluessa. Valtakunnantasolla lämmin loppuvuosi ja teollisuustuotannon hiipuminen käänsivät sähkön kulutuksen 3,8 % miinukselle. Teollisuuden sähkön kulutus väheni 2 % ja muu kulutus reilut 5 %. Talousnäkymien heikentyessä myös sähköenergian markkinahinnat kääntyivät syksyllä laskuun. Loppuvuoden lämpimien säiden seurauksena sähkön siirto VSV:n verkossa laski edelliseen vuoteen verrattuna 4,6 % jääden 371 GWh:iin, kun se edellisenä vuonna oli 389 GWh. Budjetoitua pienempi siirtomäärä söi sekä suunniteltua liikevaihtoa että tulosta. Liikevaihto jäi noin euroa budjetoidusta ja oli 10,3 milj. euroa. VSV:n nettotulos jäi noin 1,7 milj. euroon. Suurin syy budjetoitua heikompaan tulokseen olivat Tapaninpäivän myrskyn aiheuttamat lähes euron ylimääräiset kustannukset. Sähkön hyvä toimitusvarmuus ja kilpailukykyiset siirtohinnat ovat olleet VSV:n pysyviä tavoitteita. Sähkön siirtohintojen kilpailukyky vertailuyhtiöihin nähden on ollut hyvä ja siirtohinnat on pystytty pitämään valtakunnallisen keskiarvon alapuolella. Toimitusvarmuuden osalta on parantamisen varaa, vaikka sähköverkon korvausinvestoinneista, valvonnasta, automaatiosta, tarkastuksista ja raivauksista on huolehdittu hyvin. Sähkön toimitusvarmuutta on viime aikoina rasittaneet poikkeukselliset vauriot. Edellisen vuoden lopulla rikkoutui Laitilan päämuuntaja aiheuttaen merkittävän keskeytyksen. Kertomusvuoden kesällä raju ukkosrintama ylitti alueemme rikkoen jakelumuuntajia ja aiheuttaen keskeytyksiä. Aivan vuoden lopulla jouduttiin Tapaninpäivän yönä alkaneen myrskyn kouriin. Merialueella tuuli ylsi 35 m/s lukemiin. Myrsky aiheutti VSV:n verkossa ennennäkemätöntä tuhoa. Pahimmillaan sähköt katkesivat noin asiakkaalta eli yli puolelta VSV:n asiakkaista. Myrskyn tuloon osattiin varautua ja häiriöalueet saatiin suhteellisen nopeasti rajattua. Tästä huolimatta yli 12 tunnin ajan ilman sähköä oli lähes asiakasta. Koko keskijänniteverkko saatiin toimintakuntoon kolmessa päivässä ja pienjänniteverkko pääosin viidessä päivässä. Tapaninpäivän myrsky aiheutti eräiden sähköyhtiöiden alueella asiakkaille erittäin pitkiä sähkökatkoksia ja suuria taloudellisia menetyksiä. Ylipitkien sähkökatkosten takia valtiovallan taholta onkin odotettavissa uusia verkonhaltijoita koskevia määräyksiä. Edellisen kerran verkkomme joutui rajun myrskyn kohteeksi vuonna 2001, jolloin valtakunnallisestikin tuhoisa Janika-myrsky tuhosi laajasti myös VSV:n verkkoa. Tytäryhtiöt VSV-Energiapalvelu Oy VSV-Energiapalvelu omistaa ja hallinnoi energiantuotantoosuuksia. Osakkuuksiensa kautta yhtiö saa sekä biopolttoaineilla että hiilellä tuotettua lauhdesähköä, vesivoimaa ja tuulivoimaa. Sähkön tuotannon taloudelliseen tulokseen vaikuttavat tuotetun sähkön markkina-arvo eli siitä saatava hinta, tuotantomäärät ja siihen vaikuttava voimalaitosten käytettävyys. Sähkön markkina-arvo määräytyy lähinnä Suomen hinta-alueen SPOT-hinnan perusteella. Hintavaihteluilta pyritään suojautumaan käymällä johdannaiskauppaa sähköpörssissä. Vuonna 2011 sähkön markkinahinta oli koko alkuvuoden ajan suhteellisen korkea, mikä edesauttoi taloudellisen tuloksen tekemistä tuotannolla. VSV-E:n tuotanto-osuuksien tuotantomäärät olivat myös hyvällä tasolla ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Poikkeuksena huonoon suuntaan oli Kyröskosken vesivoiman tuotanto, joka alkuvuoden osalta oli vain noin 60 % normaalista. Syyskuusta alkaen loppuvuosi oli VSV-E:n sähköntuotannossa huono. Sähkön markkinahinta painui alas pohjoismaisten vesivarantojen noustua normaalia suuremmiksi ja Euroopan taloustilanteen synkentyessä. Samaan suuntaan vaikutti myös loppuvuoden erittäin lämmin sääjakso, joka vähensi sähkön kulutusta. Vuonna 2011 VSV-E:n tuotannosta saatu keskimääräinen markkinahinta oli lähes 20 % alempi kuin edellisenä vuonna. Tehdyt sähkönhintasuojaukset paransivat vähän tilannetta mutta päästöoikeuksien osalta suojaukset päätyivät selvästi tappiollisiksi päästöhintojen romahdettua. Lauhdesähköä tuotetaan pääsääntöisesti vain silloin, kun sen tuotanto on markkinahintaan verrattuna kannattavaa. Lauhdesähkön tuotanto oli alkuvuoden 2011 aikana kannattavaa, mutta loppuvuoden hintataso oli tuotannolle liian alhainen. Ensimmäistä täyttä vuottaan toimineessa Keljonlahden voimalaitoksessa lauhdesähkön tuotantoa haittasi myös kesän sateista aiheutunut pula turvepolttoaineesta. VSV-E omistaa tuulivoima-osuuksia yhteensä noin 1,5 MW. Vuosi 2011 oli tuulisuudeltaan kohtalainen ja tuulivoimaosuudet tuottivat sähköä yhteensä 3,1 GWh, joka on 40 % edellisvuotta enemmän. Vesivoiman tuotannon kannalta vuosi oli kaksijakoinen. Alkuvuodesta sähköstä olisi saatu hyvä hinta, mutta vettä oli poikkeuksellisen vähän. Aivan vuoden lopulla satoi runsaasti, mutta sähkön markkinahinta oli alhainen. Kyröskosken koko vuoden tuotanto jäi 88 %:iin keskivesivuoden tuotannosta. Vuonna 2011 VSV-E:n omistamilla tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä yhteensä 53,5 GWh. Määrä on budjetoitua vähemmän mutta 42 % enemmän kuin vuonna Liikevaihto oli 3,0 milj. euroa, joka on 25 % edellistä vuotta suurempi. Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti se, että Keljonlahden uusi voimalaitos ehti edellisenä vuonna olla tuotannossa vain pari kuukautta. VSV-E:n tulos oli selvästi edellisvuotta heikompi ja olisi ilman konserniavustusta painunut tappiolliseksi. Nettotulos oli euroa tappiollinen, kun se edellisenä vuonna oli voitollinen euroa. Uudenkaupungin CHP-voimalaitoksen rakentamiseen liittyvä suunnittelu ja muu valmistelu etenivät tarjouspyyntövaiheeseen. Lisäksi Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistoon ja Suomen Voiman hankkeisiin liittyvät selvitykset jatkuivat. Selvityksistä aiheutui VSV-E:lle merkittäviä kustannuksia. Kertomusvuoden aikana tehtiin osakepääomasijoituksia sähköntuotantohankkeisiin Suomen Voima Oy:n kautta yhteensä euroa. Sijoitukset liittyvät Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen, Mäkelänkankaan tuulipuistoon ja Norjan pienvesivoimaan. Vertek Oy Verkonrakennusyhtiöille tavanomaiseen tapaan Vertekin tilauskanta oli vuoden alkaessa hyvin alhainen ja lisäksi talvi haittasi rakennustöitä. Kesään tultaessa tilauskanta nousi voimakkaasti ja säilyi korkeana vuoden loppuun saakka. Porin voimajohtoyksikkö ei saavuttanut riittävää työkantaa muutaman vuoden olemassaolonsa aikana. Yksikön tuottamien tappioiden takia tehtiin päätös yksikön lopettamisesta. Päätös merkitsi samalla voimajohtoliiketoiminnan oleellista supistamista. Alkukesällä Vertek aloitti neuvottelut Rauman Sähköpalvelu Oy:n ostamisesta. Neuvottelut johtivat sopimukseen, jolla koko Sähköpalvelun osakekanta siirtyi Vertekin omistukseen Rauman Sähköpalvelu jatkaa osakekaupan jälkeenkin omana yhtiönä, johon Vertekin talotekniikkaliiketoiminta yhdistettiin. Sähköpalvelu on hyvin menestynyt yritys, jonka liikevaihto on noin 5 milj. euroa. Se on erikoistunut 4 5

4 Rauman seudun suurten teollisten yritysten ja julkisen sektorin sähköasennuksiin. Vertek teki kesästä lähtien positiivista tulosta ja tilauskanta oli koko vuoden loppupuoliskon ajan hyvä. Vertekin liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla noin 11 milj. euroa. Tulos jäi nollatasolle, kun se edellisenä vuonna oli yli euroa. Vertek-alakonsernin liikevaihto oli 13,4 milj. euroa ja tulos jäi liikearvopoiston takia hivenen tappiolle Rauman Sähköpalvelun positiivisesta tuloksesta huolimatta. VS Lämpö Oy VS Lämpö Oy:n lämmön myynti jäi viidenneksen edellistä vuotta pienemmäksi ja oli vain 113 GWh. Myynnin laskuun oli syynä poikkeuksellisen lämmin loppuvuosi. Koko vuoden keskilämpötila oli peräti 2,5 o C edellistä vuotta korkeampi. Liikevaihto jäi noin euroa budjetoidusta ja oli 7,8 milj. euroa. Nettotulos oli euroa, joka oli selvästi budjetoitua ja edellistä vuotta heikompi. VS Lämmön lämmöntuotanto perustuu suurimmalta osaltaan raskaaseen polttoöljyyn. Peruslämpöä saadaan Yaran tehtaan tuotantoprosessista, mutta suurin osa myytävästä lämmöstä joudutaan tuottamaan raskaalla polttoöljyllä. VS Lämmölle on välttämätöntä päästä biopolttoaineisiin perustuvaan lämmönhankintaan. Suunnitelmat mittavan energiantuotantoinvestoinnin toteuttamisesta yhteistyössä VSV-E:n kanssa ovatkin pitkällä. Enertel Oy Suunnittelutoimisto Enertelin liikevaihto on pysytellyt jo pitkään vähän yli euron tasolla ja tulos on ollut vuosittain positiivinen. Enertel on tavoitellut kasvua sähkösuunnittelussa ja usean vuoden ajan tavoitteena on ollut myös LVI-suunnittelun aloittaminen. Tämän vuoden kesällä päästiin käynnistämään LVI-suunnittelu ja uuden osa-alueen liiketoimintanäkymät näyttävät hyviltä. Enertel toimi kahden sähkösuunnittelijan ja yhden LVI-suunnittelijan voimin. Tilauskanta on ollut hyvä ja liikevaihtoa kertyi euroa. Taloudellin tulos oli lievästi tappiollinen. Merkittävimmät osakkuusyhtiöt Lännen Omavoima Oy Sähkön loppuasiakaskauppaa harjoittavan Lännen Omavoiman omistavat tasaosuuksin Vakka-Suomen Voima ja Rauman Energia. Vuosi 2011 oli Lännen Omavoiman kolmas toimintavuosi. LOV:n sähkönmyynti oli 871 GWh, joka jäi lämpimän loppuvuoden takia budjetoidusta mutta on yli 20 GWh edellisvuoden myyntimäärää suurempi. Liikevaihtoa kertyi 47,1 milj. euroa. Taloudellinen nettotulos nousi noin 1,0 milj. euroa voitolliseksi. Näkymät vuoteen 2012 Euroopan talousvaikeudet varjostavat vuoden 2012 näkymiä, vaikka omalla toimialueellamme monien VSV:n harjoittamien liiketoimintojen näkymät ovatkin vuoden alkaessa vielä hyvät. Heikot talousnäkymät vähentävät yleensä energian käyttöä, mutta Vakka-Suomen alueella on käynnistynyt investointeja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia myös energiasektorille. VSV:n liikevaihdon odotetaan hieman kasvavan ja tuloksen olevan parempi kuin vuonna 2011, jolloin Tapaninpäivän myrsky aiheutti suuret kulut. Siirtoliiketoiminnassa kaukoluettavien mittarien asennukset alkavat ja etenevät sen jälkeen täydellä teholla. AMR-hanke on vuosina 2012 ja 2013 merkittävin verkkoliiketoiminnan yksittäinen investointikohde. VSV-E ja VS Lämpö valmistautuvat investoimaan Uudessakaupungissa höyryntuotantoon aluksi öljyllä ja seuraavassa vaiheessa höyryn, lämmön ja sähkön tuotantoon CHP-voimalaitoksessa biopolttoaineilla. VSV-E on lisäksi mukana kehittämässä tuulivoimahankkeita useissa kohteissa yhteistyössä muiden yhtiöiden kanssa. Yhteishankkeista Haminan Mäkelänkankaan tuulipuisto valmistuu keväällä 2012 ja Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistolle suunnitellaan haettavaksi rakennuslupaa vuoden lopulla. Fennovoiman ydinvoimahankkeen suunnitelmat täsmentyvät, kun laitosvaihtoehdoista saadut tarjoukset käsitellään. VSV-E:n sähköntuotanto toteutui vuoden 2012 alussa suunnitelman mukaan, kun vettä sekä polttoaineita oli riittävästi ja sähkön markkinahintakin hyvällä tasolla. Epävarmuutta aiheuttaa markkinasähkön alhainen hintanäkymä keväästä eteenpäin. Se voi tehdä lauhdesähkön tuotannon kannattamattomaksi ja muutoinkin pienentää tuotannosta saatavia tuloja. Tuotannon hintasuojauksia vuoden 2012 alkaessa ei ole, joten ollaan markkinahintojen kehityksen varassa. Hintasuojauksia purettaessa on kuitenkin syntynyt lähes euron voitto, joka parantaa alkaneen vuoden tulosta. Kokonaisuutena vuonna 2012 VSV-E:n tuotanto-osuuksilla odotetaan tuotettavan hieman suurempi energiamäärä kuin vuonna Vertekin tilauskanta oli vuoden alkaessa poikkeuksellisen hyvä, vuodenvaihteen myrskyjen siirrettyä verkkoyhtiöiden töitä eteenpäin. Tehdyn yrityskaupan ja toimipistejärjestelyjen tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen ja kannattavuuden parantuminen. Vuoden 2012 liikevaihdoksi arvioidaan yli 15 milj. euroa ja taloudellisen tuloksen oletetaan olevan selvästi positiivinen. Lännen Omavoima Oy toimii sähkökaupassa, jossa kilpailu on kovaa ja riskit suuret. Euroopan talousnäkymien ja poikkeuksellisen runsaiden vesivarantojen takia sähkön hinnat ovat laskeneet vuoden 2011 kesästä alkaen voimakkaasti. Suuret markkinasähkön hinnanvaihtelut ovat omiaan suurentamaan riskejä, mutta antavat myös mahdollisuuksia onnistua sähkömarkkinoilla. Vuoden 2012 alkaessa LOV:n tulosnäkymä on suhteellisen hyvä ja toimitusvelvollisten asiakkaiden hintoja voitiin alentaa keskimäärin 14 %. 6 7

5 Organisaatio Vakka-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtajana toimii Jarmo K. Lahtinen. Johtoryhmän muodostivat hänen lisäkseen sähköverkkotoiminnan liiketoimintajohtaja Juho Jussila, tietohallintopäällikkö Antti Jyväkorpi, kehitysjohtaja Mika Salo, talousjohtaja Jukka Teinilä ja Lännen Omavoima Oy:n liiketoimintajohtaja Juhani Kluuskeri. Omistussuhteet Vakka-Suomen Voima Oy:n omistus kertomusvuoden lopussa: kunnat osaketta 13,1 % yhteisöt osaketta 72,0 % yksityiset osaketta 14,9 % yhteensä osaketta 100,0 % Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 6. päivänä huhtikuuta 2011 Ravintola Laitilan Kievarissa. Saapuvilla tai edustettuna oli 23 osakasta edustaen osaketta ja ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia toimintavuoden aikana ei pidetty. Hallintoneuvosto Eurasta Markku Heinonen Reijo Lammila Laitilasta Markku Pilppula Martti Ruoho Jouko Salminen Rami Tähtinen Hanna Vuola Ulla-Riitta Ylenius Pyhärannasta Kari Kariaho Jorma Kekola Arto Sainio Raumalta Panu Ala-Siuru Tuomo Kauppi Mauri Laihonen Erkki Leino Heikki Luukkonen Uudestakaupungista Pentti Aitamurto Jouko Antola Arto Kallinen Matti Karhu Hannu Manneroos Timo Mäkinen Leena Niemi Jukka Puukki Tarja Suves Lasse Vainio Sinikka Virtanen Heikki Wala Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Lasse Vainio ja varapuheenjohtajana Markku Heinonen. Hallintoneuvoston sihteerin tehtävää on hoitanut yhtiön talousjohtaja. Hallintoneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa: ja Hallitus puheenjohtaja - Raimo Aarnio, Uusikaupunki varapuheenjohtaja - Heikki Nuortio, Laitila jäsenet - Vesa Heino, Rauma - Jari Laihonen, Rauma - Kimmo Nevavuori, Uusikaupunki - Heikki Peltola, Laitila - Kari Ranta, Pyhäranta - Seppo Ylänen, Uusikaupunki Hallituksessa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Jarmo K. Lahtinen. Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä sihteerinä yhtiön talousjohtaja. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 11 kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 195 asiapykälää. Tarkastustoiminta Varsinaisina tilintarkastajana on toiminut Tapani Kulmala KHT ja varatilintarkastajana KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Talous Liikevaihto VSV:n liikevaihto tilikaudella 2011 oli 10,3 milj. euroa, joka oli samaa tasoa kuin vuonna VSV-konsernin liikevaihto kasvoi 6,2 % 29,6 milj. eurosta 31,5 milj. euroon. Konserniliikevaihtoa kasvatti Rauman Sähköpalvelu Oy:n liittäminen konserniin syyskuusta 2011 alkaen. Kannattavuus VSV:n käyttökate oli 3,9 milj. euroa, joka oli hieman edellisvuotta pienempi ja jäi budjetista noin 0,9 milj. euroa. Ilman loppuvuoden myrskyistä aiheutuneita kustannuksia kannattavuus olisi ollut selvästi edellisvuotta parempi. Liikevoitto pieneni 2,2 milj. eurosta 2,0 milj. euroon. Konsernin käyttökate oli vuoden 2010 tapaan 5,2 milj. euroa. Tytäryhtiöiden kannattavuus heikkeni, mutta vastaavasti osakkuusyritykset paransivat konsernin käyttökatetta 0,6 milj. eurolla. Osakkuusyritysten tuloksista konsernitulokseen lasketaan omistusosuutta vastaava osuus. Osakkuusyrityksistä tulostaan paransi erityisesti Lännen Omavoima Oy. Konsernin liikevoitto oli 2,4 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut VSV on tehnyt tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi 5,0 milj. euron suuruisen koronvaihtosopimuksen, joka ulottuu vuoden 2017 alkuun asti. Korkotason laskiessa sopimuksen käypä arvo painui tappiolliseksi ja koska sitä vastaavaa lainaa ei ole toistaiseksi otettu, kirjattiin koronvaihtosopimuksen negatiivinen arvo euroa kuluksi vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Korko- ja osinkotuottoja VSV sai euroa vuonna Se oli euroa edellisvuotta enemmän. Konsernin nettorahoituskulut olivat noin euroa. Vieras pääoma VSV maksoi vuoden 2011 aikana pankkilainansa loppuun. Konsernitilin luottolimiitistä oli vuoden vaihteessa käytössä noin 1,4 milj. euroa. Konsernitilin luotolla on rahoitettu VSV-Energiapalvelun voimantuotantoinvestointeja. Pitkäaikaisia rahoituslainoja VSV konsernilla on noin 2,3 milj. euroa. Ne kohdistuvat pääasiassa Rauman Sähköpalvelu Oy:n osakekannan ostoon. Investoinnit VSV:n investoinnit vuonna 2011 olivat 3,6 milj. euroa, josta sähköverkon osuus oli lähes 3,5 milj. euroa. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 6,0 milj. euroa, mikä tarkoittaa sitä, että investoinnit olivat kaksinkertaiset edellisvuoteen verrattuna. Merkittävin yksittäinen investointikohde oli Rauman Sähköpalvelu Oy:n osto. VSV-Energiapalvelu Oy investoi sähköntuotanto-osuuksiin yli 0,8 milj. euroa. Liittymismaksut Liittymismaksuja kertyi konserniin vuosien 2010 ja 2009 tapaan yli 0,6 milj. euroa. Konsernin liittymismaksujen kokonaiskertymä on 21,2 milj. euroa, josta sähköliittymiä on 19,1 milj. euroa ja kaukolämpöliittymiä 2,1 milj. euroa. Voittovarat ja niiden käyttö Tuloslaskelma osoittaa voittoa ,73 euroa. Yhtiökokouksen käytettävissä on voitonjakokelpoisia varoja yhteensä ,65 euroa. Hallitus esittää, että vuodelta 2011 jaetaan osinkoa A-osakkeille 2,60 /osake ja B-osakkeille 2,90 /osake, yhteensä ,00. Tilikauden voitosta ,73 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voittotilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. 8 9

6 Liikevaihto M M M Vakka-Suomen Voima M Tunnusluvut Konserni M M 0 M Vakka-Suomen Voima Oy Liikevoitto % Sijoitetun pääoman tuotto% (ROI) % 7% Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Investoinnit Taseen loppusumma % Käyttökate liikevaihdosta 44,7 43,5 41,7 38,7 37,6 Nettorahoitustuotot liikevaihdosta Investoinnit liikevaihdosta 2,1 3,2 2,1 1,9-0,5 28,2 55,4 34,0 25,8 35,5 6% 20% 5% 15% 2% 5% 1% 0% Liikevoitto Tilikauden voitto Henkilöstö Investoinnit 60% 8M 7M 50% % 2011 Omavaraisuusaste VSV konserni % 10% Liikevaihto 4% 6M 40% 5M % 4M 3M 20% 2M 10% 0% 10 1M M

7 KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE VASTAAVAA LIIKEVAIHTO , ,96 Valmistevaraston muutos , ,37 Valmistus omaan käyttöön , ,83 Liiketoiminnan muut tuotot , ,15 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,77 Varastojen muutos , ,68 Ulkopuoliset palvelut , , , ,30 Henkilöstökulut Poistot Palkat ja palkkiot , ,96 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , , , ,88 Suunnitelman mukaiset poistot , ,55 Liiketoiminnan muut kulut , ,25 Osuus osakkuusyritysten tuloksista , ,09 LIIKEVOITTO , ,50 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,32 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,39 Arvonmuutokset sijoituksista ,00-835,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,41 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,80 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,80 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,60 Tuloverot Tuloverot , ,57 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,84 Vähemmistöosuus , ,11 TILIKAUDEN VOITTO , ,65 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Ainettomat oikeudet , ,25 Konserniliikearvo , ,56 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,81 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,82 Verkosto , ,76 Koneet ja kalusto , ,20 Muut aineelliset hyödykkeet 6 868, ,74 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat , , , ,07 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,15 Muut osakkeet ja osuudet , ,11 Saamiset osakkuusyrityksiltä , ,00 Muut saamiset , , , ,54 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,12 Keskeneräiset tuotteet , , , ,33 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,25 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,71 Siirtosaamiset , ,58 Muut saamiset , , , ,55 Rahat ja pankkisaamiset , ,54 Vastaavaa yhteensä , ,84 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,53 Tilikauden voitto , ,65 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,36 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,76 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,37 Laskennallinen verovelka , ,97 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , , , ,63 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,34 Saadut ennakkomaksut , ,29 Ostovelat , ,24 Velat omistusyhteysyrityksille , ,74 Siirtovelat , ,37 Muut velat , , , ,09 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,72 Vastattavaa yhteensä , ,

8 VSV TULOSLASKELMA VSV TASE LIIKEVAIHTO , ,43 Valmistus omaan käyttöön , ,12 Liiketoiminnan muut tuotot , ,56 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,75 Varastojen muutos ,09 Ulkopuoliset palvelut , , , ,92 Henkilöstökulut Poistot Palkat ja palkkiot , ,22 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,04 Muut henkilösivukulut , , , ,01 Suunnitelman mukaiset poistot , ,32 Liiketoiminnan muut kulut , ,23 LIIKEVOITTO , ,63 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,00 Muilta , , , ,32 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,00 Muilta , , , ,02 Arvonmuutokset pysyvien vastaavien sijoituksista ,00-835,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -461,31 Muille , ,36 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,30 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,80 Satunnaiset kulut ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,10 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,00 Tuloverot , ,35 TILIKAUDEN VOITTO , ,75 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,68 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,17 Verkosto , ,89 Koneet ja kalusto , ,53 Muut aineelliset hyödykkeet 6 868, ,74 Ennakkom. ja keskener. hankin , , , ,58 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,69 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,48 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,85 Muut saamiset , , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,34 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,02 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,91 Siirtosaamiset , , , ,19 Rahat ja pankkisaamiset , ,07 Vastaavaa yhteensä , ,54 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,17 Tilikauden voitto , , , ,92 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,10 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,75 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,43 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta ,00 Saadut ennakot 2 500, ,00 Ostovelat , ,90 Velat saman konsernin yrityksille , ,28 Velat omistusyhteysyrityksille , ,78 Siirtovelat , ,46 Muut velat , , , ,26 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,69 Vastattavaa yhteensä , ,

9 RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Emoyhtiö Konserni LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Rahoitustuotot ja kulut Aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. korottomien saamisten lis./väh Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaik. korottomien velkojen lis./väh Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja LAADINTAPERIAATTEET Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään keskihinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot. Konsernitilinpäätös Vakka-Suomen Voima Oy on Vakka-Suomen Voima-konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, lukuunottamatta kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa VSV on osakkaana. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä kohdassa Omistukset yrityksissä Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Osakkuusyritysten yhdistely on suoritettu pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat, samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Maksetut korot ja maksut muista rah. kuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) Konsernitilinpäätöksessä on poistoero jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poistoeron muutos on konsernituloslaskelmassa jaettu laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista 20 Saadut osingot investoinneista INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Liittymismaksujen lisäys Maksetut osingot Maksetut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Emoyhtiö Konserni Liikevaihto Sähkön myynti , ,18 Sähkön siirto , , , ,98 Kaukolämpö , ,67 Verkonrakennus- ja asennustoiminta , , , ,53 Muut , , , , , , , ,96 Selvitys poistoperusteista Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 5-20 v tasapoisto Vuokrakiint. perusparannus 5 v tasapoisto Rakennukset ja rakennelmat v tasapoisto Verkosto v tasapoisto VS Lämpö Oy:n kaukolämpöverkko 17 v tasapoisto Koneet ja kalusto 5-15 v tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet 5 v tasapoisto Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

10 TASEEN LIITETIEDOT Emoyhtiö Konserni VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,23 Lisäykset , , , ,40 Hankintameno , , , ,63 Kertyneet sumupoistot , , , ,91 Tilikauden poisto , , , ,47 Kirjanpitoarvo , , , ,25 Konserniliikearvo Hankintameno , ,90 Lisäykset ,38 Hankintameno , ,90 Kertyneet sumupoistot , ,56 Tilikauden poisto , ,78 Kirjanpitoarvo , ,56 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno ,00 Lisäykset , ,00 Hankintameno , ,00 Kertyneet sumupoistot ,00 Tilikauden poisto , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , , , ,53 Lisäykset , ,00 447,72 Kirjanpitoarvo , , , ,25 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,55 Lisäykset , , , ,42 Hankintameno , , , ,97 Kertyneet sumupoistot , , , ,57 Tilikauden poisto , , , ,58 Kirjanpitoarvo , , , ,82 Poistoero , ,10 Poistoeron vähennys 4 285, ,06 Poistoero , ,04 Verkosto Hankintameno , , , ,40 Lisäykset , , , ,66 Hankintameno , , , ,06 Kertyneet sumupoistot , , , ,71 Tilikauden poisto , , , ,59 Kirjanpitoarvo , , , ,76 Poistoero , ,42 Poistoeron lisäys , ,06 Poistoero , ,48 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,59 Lisäykset , , , ,74 Vähennykset , , ,00 Hankintameno , , , ,33 Kertyneet sumupoistot , , , ,25 Vähennysten kert. poistot , ,00 Tilikauden poisto , , , ,88 Kirjanpitoarvo , , , ,20 Poistoero , ,23 Poistoeron vähennys ,23 Poistoero ,23 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , , , ,85 Lisäykset , ,00 Hankintameno , , , ,85 Kertyneet sumupoistot , , , ,85 Tilikauden poisto ,04 756, ,04 756,26 Kirjanpitoarvo , , , ,74 Emoyhtiö Konserni VASTAAVAA Ennakkomaksut ja kesk.er.hankin , , , ,38 Lisäykset , , , ,00 Vähennykset , , , ,08 Kirjanpitoarvo , , , ,30 Sijoitukset Osuudet konserniyrityksissä Hankintameno 1.1. ja , ,69 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,24 Lisäykset ,00 Vähennykset ,09 Kirjanpitoarvo , , , ,15 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,71 Lisäykset , , , ,40 Vähennykset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,11 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Vähennykset , ,00 Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Annetut pääomalainat , ,00 Lisäykset , ,00 Annetut pääomalainat , , , ,00 Pääasialliset lainaehdot: - lainan saaja on Lännen Omavoima Oy - laina on osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina - lainan korko on 2 % - pääoman ja koron maksamisesta ei ole saatu vakuutta Muut saamiset Annetut pääomalainat , ,48 Vähennykset , ,20 Annetut pääomalainat , ,28 Lainasaamiset , ,00 Lisäykset , ,00 Lainasaamiset , , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,02 Siirtosaamiset , , ,02 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , , , ,20 Siirtosaamiset , , , , , ,71 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja , , , ,00 Vararahasto 1.1. ja , , , ,18 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,53 Oikaisu voittovaroihin -162,00 Osingonjako , , , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,53 Tilikauden voitto , , , , , , , ,18 Oma pääoma yhteensä , , , ,36 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,53 Tilikauden voitto , , , ,65 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus , ,13 Voitonjakokelpoiset varat , ,

11 Emoyhtiö Konserni VASTATTAVAA Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain kpl kpl Velkojen erittely Laskennallinen verovelka A-sarja , ,00 B-sarja , ,00 Yhteensä , ,00 Pitkäaikainen Poistoerosta , ,97 Velat saman konsernin yrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , ,28 Velat omistusyhteysyrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , , , ,74 Vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnityksiä Rahalaitoslainat , , ,67 Annetut vakuudet vakuuslajeittain Yrityskiinnitykset , , , ,63 Kiinteistökiinnitykset , , , ,00 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Yrityskiinnitykset , , , ,53 Kiinteistökiinnitykset , , , ,00 Muut vastuusitoumukset Takaukset muiden puolesta , , , ,67 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,65 Myöhemmin maksettavat , , , , , , , ,43 Johdannaissopimukset Muut johdannaissopimukset Sähköjohdannaiset Käypä arvo , ,28 Kohde-etuuden arvo sähköjohdannaisten tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina Päästöoikeusjohdannaiset Käypä arvo ,00 Kohde-etuuden arvo sähköjohdannaisten ,00 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna , ,00 Palautuksen alainen arvonlisävero kiinteistöistä Rakennuttajalla on kiinteistöjen perusparannuksista tai uudisrakennuksista vähennetystä arvonlisäverosta 10 vuotta kestävä palautusvastuu, mikäli kiinteistö poistuu arvonlisäverollisesta käytöstä. Kiinteistö Vuosi Vähennetty alv Palautusvastuu päättyy Jäljellä oleva tarkistusvastuu Sähkötalo , ,24 Omistukset yrityksissä KONSERNIYRITYKSET Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus Suunnittelutoimisto Enertel Oy, Laitila 70,0 % 70,0 % VS Lämpö Oy, Laitila 100,0 % 100,0 % Vertek Oy, Uusikaupunki 75,2 % 75,2 % VSV-Energiapalvelu Oy, Laitila 100,0 % 100,0 % Wattivakka Oy, Uusikaupunki 100,0 % 100,0 % Rauman Sähköpalvelu Oy, Rauma 100,0 % Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus OMISTUSYHTEYSYRITYKSET Osakkuusyritykset Laitilan Sähkö Oy, Laitila 49,0 % 49,0 % Laitilan Lämpö Oy, Laitila 49,0 % Satavakka Oy, Laitila 50,0 % 50,0 % Propel Voima Oy, Laitila 35,0 % Teknomeria Oy, Uusikaupunki 24,7 % 24,7 % VakkaCom Oy, Uusikaupunki 37,8 % 37,8 % Kyröskosken Voima Oy, Hämeenkyrö 44,6 % Lännen Omavoima Oy, Rauma 50,0 % 50,0 % 3D Wind Service Oy 24,9 % Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus Viimeksi laaditun tilinpäätöksen muk. voitto Viimeksi laaditun tilinpäätöksen muk. oma pääoma Muut omistusyhteysyritykset Kt Oy Ylistupa, Laitila 36,4 % 36,4 % 4 466, ,29 Kt Oy Laurinpelto, Laitila 25,0 % 25,0 % 11, ,71 Henkilöstö Henkilöstön tunnuslukuja Emoyhtiö Konserni Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana keskimäärin Henkilöstön keski-ikä Yli 50-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Vakinaisessa työsuhteessa olevat % Koulutuspäivät henkilöä kohti Sopimukset erääntyvät vuosina Koronvaihtosopimukset Käypä arvo , , , ,00 Kohde-etuuden arvo , , , ,00 VSV:n Koronvaihtosopimus on tehty tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi ajalle

12 Laitilassa 29. päivänä helmikuuta 2012 Raimo Aarnio Vesa Heino Jari Laihonen Kimmo Nevavuori Leena Niemi Heikki Peltola Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen toimitusjohtaja Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Laitilassa 15. päivänä maaliskuuta 2012 Tapani Kulmala KHT VSV:n liiketoimintaja yhteistyöverkko Emoyhtiö tytäryhtiöt Osakkuusyhtiöt 22

13

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot