Sisältö. Toimintakertomus 4. Tilinpäätös. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Emoyhtiö. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Toimintakertomus 4. Tilinpäätös. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Emoyhtiö. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16"

Transkriptio

1

2 Sisältö Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 22 Tilinpäätösmerkintä

3 KATSAUS 2011 Vakka-Suomen Voima Oy Vakka-Suomen Voiman liiketoiminnan muodostaa jakeluverkossa tapahtuva sähkön siirto noin asiakkaalle. Muuta energiaan liittyvää liiketoimintaa harjoitetaan tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta. Vuosi 2011 alkoi edellisen vuoden tapaan kylmien säiden vallitessa. Se piti sähkönsiirron VSV:n verkossa alkuvuodesta lähes edellisen ennätysvuoden tasolla. Vastaavasti vuoden loppu oli sateinen ja lämmin vähentäen varsinkin kotitalouksien sähkönkulutusta. Alueemme elinkeinoelämän sähkön käyttö säilyi edellisen vuoden tasolla vuoden loppuun saakka, vaikka Euroopassa ja laajemminkin maailmalla talouden näkymät synkkenivät syksyn kuluessa. Valtakunnantasolla lämmin loppuvuosi ja teollisuustuotannon hiipuminen käänsivät sähkön kulutuksen 3,8 % miinukselle. Teollisuuden sähkön kulutus väheni 2 % ja muu kulutus reilut 5 %. Talousnäkymien heikentyessä myös sähköenergian markkinahinnat kääntyivät syksyllä laskuun. Loppuvuoden lämpimien säiden seurauksena sähkön siirto VSV:n verkossa laski edelliseen vuoteen verrattuna 4,6 % jääden 371 GWh:iin, kun se edellisenä vuonna oli 389 GWh. Budjetoitua pienempi siirtomäärä söi sekä suunniteltua liikevaihtoa että tulosta. Liikevaihto jäi noin euroa budjetoidusta ja oli 10,3 milj. euroa. VSV:n nettotulos jäi noin 1,7 milj. euroon. Suurin syy budjetoitua heikompaan tulokseen olivat Tapaninpäivän myrskyn aiheuttamat lähes euron ylimääräiset kustannukset. Sähkön hyvä toimitusvarmuus ja kilpailukykyiset siirtohinnat ovat olleet VSV:n pysyviä tavoitteita. Sähkön siirtohintojen kilpailukyky vertailuyhtiöihin nähden on ollut hyvä ja siirtohinnat on pystytty pitämään valtakunnallisen keskiarvon alapuolella. Toimitusvarmuuden osalta on parantamisen varaa, vaikka sähköverkon korvausinvestoinneista, valvonnasta, automaatiosta, tarkastuksista ja raivauksista on huolehdittu hyvin. Sähkön toimitusvarmuutta on viime aikoina rasittaneet poikkeukselliset vauriot. Edellisen vuoden lopulla rikkoutui Laitilan päämuuntaja aiheuttaen merkittävän keskeytyksen. Kertomusvuoden kesällä raju ukkosrintama ylitti alueemme rikkoen jakelumuuntajia ja aiheuttaen keskeytyksiä. Aivan vuoden lopulla jouduttiin Tapaninpäivän yönä alkaneen myrskyn kouriin. Merialueella tuuli ylsi 35 m/s lukemiin. Myrsky aiheutti VSV:n verkossa ennennäkemätöntä tuhoa. Pahimmillaan sähköt katkesivat noin asiakkaalta eli yli puolelta VSV:n asiakkaista. Myrskyn tuloon osattiin varautua ja häiriöalueet saatiin suhteellisen nopeasti rajattua. Tästä huolimatta yli 12 tunnin ajan ilman sähköä oli lähes asiakasta. Koko keskijänniteverkko saatiin toimintakuntoon kolmessa päivässä ja pienjänniteverkko pääosin viidessä päivässä. Tapaninpäivän myrsky aiheutti eräiden sähköyhtiöiden alueella asiakkaille erittäin pitkiä sähkökatkoksia ja suuria taloudellisia menetyksiä. Ylipitkien sähkökatkosten takia valtiovallan taholta onkin odotettavissa uusia verkonhaltijoita koskevia määräyksiä. Edellisen kerran verkkomme joutui rajun myrskyn kohteeksi vuonna 2001, jolloin valtakunnallisestikin tuhoisa Janika-myrsky tuhosi laajasti myös VSV:n verkkoa. Tytäryhtiöt VSV-Energiapalvelu Oy VSV-Energiapalvelu omistaa ja hallinnoi energiantuotantoosuuksia. Osakkuuksiensa kautta yhtiö saa sekä biopolttoaineilla että hiilellä tuotettua lauhdesähköä, vesivoimaa ja tuulivoimaa. Sähkön tuotannon taloudelliseen tulokseen vaikuttavat tuotetun sähkön markkina-arvo eli siitä saatava hinta, tuotantomäärät ja siihen vaikuttava voimalaitosten käytettävyys. Sähkön markkina-arvo määräytyy lähinnä Suomen hinta-alueen SPOT-hinnan perusteella. Hintavaihteluilta pyritään suojautumaan käymällä johdannaiskauppaa sähköpörssissä. Vuonna 2011 sähkön markkinahinta oli koko alkuvuoden ajan suhteellisen korkea, mikä edesauttoi taloudellisen tuloksen tekemistä tuotannolla. VSV-E:n tuotanto-osuuksien tuotantomäärät olivat myös hyvällä tasolla ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Poikkeuksena huonoon suuntaan oli Kyröskosken vesivoiman tuotanto, joka alkuvuoden osalta oli vain noin 60 % normaalista. Syyskuusta alkaen loppuvuosi oli VSV-E:n sähköntuotannossa huono. Sähkön markkinahinta painui alas pohjoismaisten vesivarantojen noustua normaalia suuremmiksi ja Euroopan taloustilanteen synkentyessä. Samaan suuntaan vaikutti myös loppuvuoden erittäin lämmin sääjakso, joka vähensi sähkön kulutusta. Vuonna 2011 VSV-E:n tuotannosta saatu keskimääräinen markkinahinta oli lähes 20 % alempi kuin edellisenä vuonna. Tehdyt sähkönhintasuojaukset paransivat vähän tilannetta mutta päästöoikeuksien osalta suojaukset päätyivät selvästi tappiollisiksi päästöhintojen romahdettua. Lauhdesähköä tuotetaan pääsääntöisesti vain silloin, kun sen tuotanto on markkinahintaan verrattuna kannattavaa. Lauhdesähkön tuotanto oli alkuvuoden 2011 aikana kannattavaa, mutta loppuvuoden hintataso oli tuotannolle liian alhainen. Ensimmäistä täyttä vuottaan toimineessa Keljonlahden voimalaitoksessa lauhdesähkön tuotantoa haittasi myös kesän sateista aiheutunut pula turvepolttoaineesta. VSV-E omistaa tuulivoima-osuuksia yhteensä noin 1,5 MW. Vuosi 2011 oli tuulisuudeltaan kohtalainen ja tuulivoimaosuudet tuottivat sähköä yhteensä 3,1 GWh, joka on 40 % edellisvuotta enemmän. Vesivoiman tuotannon kannalta vuosi oli kaksijakoinen. Alkuvuodesta sähköstä olisi saatu hyvä hinta, mutta vettä oli poikkeuksellisen vähän. Aivan vuoden lopulla satoi runsaasti, mutta sähkön markkinahinta oli alhainen. Kyröskosken koko vuoden tuotanto jäi 88 %:iin keskivesivuoden tuotannosta. Vuonna 2011 VSV-E:n omistamilla tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä yhteensä 53,5 GWh. Määrä on budjetoitua vähemmän mutta 42 % enemmän kuin vuonna Liikevaihto oli 3,0 milj. euroa, joka on 25 % edellistä vuotta suurempi. Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti se, että Keljonlahden uusi voimalaitos ehti edellisenä vuonna olla tuotannossa vain pari kuukautta. VSV-E:n tulos oli selvästi edellisvuotta heikompi ja olisi ilman konserniavustusta painunut tappiolliseksi. Nettotulos oli euroa tappiollinen, kun se edellisenä vuonna oli voitollinen euroa. Uudenkaupungin CHP-voimalaitoksen rakentamiseen liittyvä suunnittelu ja muu valmistelu etenivät tarjouspyyntövaiheeseen. Lisäksi Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistoon ja Suomen Voiman hankkeisiin liittyvät selvitykset jatkuivat. Selvityksistä aiheutui VSV-E:lle merkittäviä kustannuksia. Kertomusvuoden aikana tehtiin osakepääomasijoituksia sähköntuotantohankkeisiin Suomen Voima Oy:n kautta yhteensä euroa. Sijoitukset liittyvät Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen, Mäkelänkankaan tuulipuistoon ja Norjan pienvesivoimaan. Vertek Oy Verkonrakennusyhtiöille tavanomaiseen tapaan Vertekin tilauskanta oli vuoden alkaessa hyvin alhainen ja lisäksi talvi haittasi rakennustöitä. Kesään tultaessa tilauskanta nousi voimakkaasti ja säilyi korkeana vuoden loppuun saakka. Porin voimajohtoyksikkö ei saavuttanut riittävää työkantaa muutaman vuoden olemassaolonsa aikana. Yksikön tuottamien tappioiden takia tehtiin päätös yksikön lopettamisesta. Päätös merkitsi samalla voimajohtoliiketoiminnan oleellista supistamista. Alkukesällä Vertek aloitti neuvottelut Rauman Sähköpalvelu Oy:n ostamisesta. Neuvottelut johtivat sopimukseen, jolla koko Sähköpalvelun osakekanta siirtyi Vertekin omistukseen Rauman Sähköpalvelu jatkaa osakekaupan jälkeenkin omana yhtiönä, johon Vertekin talotekniikkaliiketoiminta yhdistettiin. Sähköpalvelu on hyvin menestynyt yritys, jonka liikevaihto on noin 5 milj. euroa. Se on erikoistunut 4 5

4 Rauman seudun suurten teollisten yritysten ja julkisen sektorin sähköasennuksiin. Vertek teki kesästä lähtien positiivista tulosta ja tilauskanta oli koko vuoden loppupuoliskon ajan hyvä. Vertekin liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla noin 11 milj. euroa. Tulos jäi nollatasolle, kun se edellisenä vuonna oli yli euroa. Vertek-alakonsernin liikevaihto oli 13,4 milj. euroa ja tulos jäi liikearvopoiston takia hivenen tappiolle Rauman Sähköpalvelun positiivisesta tuloksesta huolimatta. VS Lämpö Oy VS Lämpö Oy:n lämmön myynti jäi viidenneksen edellistä vuotta pienemmäksi ja oli vain 113 GWh. Myynnin laskuun oli syynä poikkeuksellisen lämmin loppuvuosi. Koko vuoden keskilämpötila oli peräti 2,5 o C edellistä vuotta korkeampi. Liikevaihto jäi noin euroa budjetoidusta ja oli 7,8 milj. euroa. Nettotulos oli euroa, joka oli selvästi budjetoitua ja edellistä vuotta heikompi. VS Lämmön lämmöntuotanto perustuu suurimmalta osaltaan raskaaseen polttoöljyyn. Peruslämpöä saadaan Yaran tehtaan tuotantoprosessista, mutta suurin osa myytävästä lämmöstä joudutaan tuottamaan raskaalla polttoöljyllä. VS Lämmölle on välttämätöntä päästä biopolttoaineisiin perustuvaan lämmönhankintaan. Suunnitelmat mittavan energiantuotantoinvestoinnin toteuttamisesta yhteistyössä VSV-E:n kanssa ovatkin pitkällä. Enertel Oy Suunnittelutoimisto Enertelin liikevaihto on pysytellyt jo pitkään vähän yli euron tasolla ja tulos on ollut vuosittain positiivinen. Enertel on tavoitellut kasvua sähkösuunnittelussa ja usean vuoden ajan tavoitteena on ollut myös LVI-suunnittelun aloittaminen. Tämän vuoden kesällä päästiin käynnistämään LVI-suunnittelu ja uuden osa-alueen liiketoimintanäkymät näyttävät hyviltä. Enertel toimi kahden sähkösuunnittelijan ja yhden LVI-suunnittelijan voimin. Tilauskanta on ollut hyvä ja liikevaihtoa kertyi euroa. Taloudellin tulos oli lievästi tappiollinen. Merkittävimmät osakkuusyhtiöt Lännen Omavoima Oy Sähkön loppuasiakaskauppaa harjoittavan Lännen Omavoiman omistavat tasaosuuksin Vakka-Suomen Voima ja Rauman Energia. Vuosi 2011 oli Lännen Omavoiman kolmas toimintavuosi. LOV:n sähkönmyynti oli 871 GWh, joka jäi lämpimän loppuvuoden takia budjetoidusta mutta on yli 20 GWh edellisvuoden myyntimäärää suurempi. Liikevaihtoa kertyi 47,1 milj. euroa. Taloudellinen nettotulos nousi noin 1,0 milj. euroa voitolliseksi. Näkymät vuoteen 2012 Euroopan talousvaikeudet varjostavat vuoden 2012 näkymiä, vaikka omalla toimialueellamme monien VSV:n harjoittamien liiketoimintojen näkymät ovatkin vuoden alkaessa vielä hyvät. Heikot talousnäkymät vähentävät yleensä energian käyttöä, mutta Vakka-Suomen alueella on käynnistynyt investointeja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia myös energiasektorille. VSV:n liikevaihdon odotetaan hieman kasvavan ja tuloksen olevan parempi kuin vuonna 2011, jolloin Tapaninpäivän myrsky aiheutti suuret kulut. Siirtoliiketoiminnassa kaukoluettavien mittarien asennukset alkavat ja etenevät sen jälkeen täydellä teholla. AMR-hanke on vuosina 2012 ja 2013 merkittävin verkkoliiketoiminnan yksittäinen investointikohde. VSV-E ja VS Lämpö valmistautuvat investoimaan Uudessakaupungissa höyryntuotantoon aluksi öljyllä ja seuraavassa vaiheessa höyryn, lämmön ja sähkön tuotantoon CHP-voimalaitoksessa biopolttoaineilla. VSV-E on lisäksi mukana kehittämässä tuulivoimahankkeita useissa kohteissa yhteistyössä muiden yhtiöiden kanssa. Yhteishankkeista Haminan Mäkelänkankaan tuulipuisto valmistuu keväällä 2012 ja Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistolle suunnitellaan haettavaksi rakennuslupaa vuoden lopulla. Fennovoiman ydinvoimahankkeen suunnitelmat täsmentyvät, kun laitosvaihtoehdoista saadut tarjoukset käsitellään. VSV-E:n sähköntuotanto toteutui vuoden 2012 alussa suunnitelman mukaan, kun vettä sekä polttoaineita oli riittävästi ja sähkön markkinahintakin hyvällä tasolla. Epävarmuutta aiheuttaa markkinasähkön alhainen hintanäkymä keväästä eteenpäin. Se voi tehdä lauhdesähkön tuotannon kannattamattomaksi ja muutoinkin pienentää tuotannosta saatavia tuloja. Tuotannon hintasuojauksia vuoden 2012 alkaessa ei ole, joten ollaan markkinahintojen kehityksen varassa. Hintasuojauksia purettaessa on kuitenkin syntynyt lähes euron voitto, joka parantaa alkaneen vuoden tulosta. Kokonaisuutena vuonna 2012 VSV-E:n tuotanto-osuuksilla odotetaan tuotettavan hieman suurempi energiamäärä kuin vuonna Vertekin tilauskanta oli vuoden alkaessa poikkeuksellisen hyvä, vuodenvaihteen myrskyjen siirrettyä verkkoyhtiöiden töitä eteenpäin. Tehdyn yrityskaupan ja toimipistejärjestelyjen tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen ja kannattavuuden parantuminen. Vuoden 2012 liikevaihdoksi arvioidaan yli 15 milj. euroa ja taloudellisen tuloksen oletetaan olevan selvästi positiivinen. Lännen Omavoima Oy toimii sähkökaupassa, jossa kilpailu on kovaa ja riskit suuret. Euroopan talousnäkymien ja poikkeuksellisen runsaiden vesivarantojen takia sähkön hinnat ovat laskeneet vuoden 2011 kesästä alkaen voimakkaasti. Suuret markkinasähkön hinnanvaihtelut ovat omiaan suurentamaan riskejä, mutta antavat myös mahdollisuuksia onnistua sähkömarkkinoilla. Vuoden 2012 alkaessa LOV:n tulosnäkymä on suhteellisen hyvä ja toimitusvelvollisten asiakkaiden hintoja voitiin alentaa keskimäärin 14 %. 6 7

5 Organisaatio Vakka-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtajana toimii Jarmo K. Lahtinen. Johtoryhmän muodostivat hänen lisäkseen sähköverkkotoiminnan liiketoimintajohtaja Juho Jussila, tietohallintopäällikkö Antti Jyväkorpi, kehitysjohtaja Mika Salo, talousjohtaja Jukka Teinilä ja Lännen Omavoima Oy:n liiketoimintajohtaja Juhani Kluuskeri. Omistussuhteet Vakka-Suomen Voima Oy:n omistus kertomusvuoden lopussa: kunnat osaketta 13,1 % yhteisöt osaketta 72,0 % yksityiset osaketta 14,9 % yhteensä osaketta 100,0 % Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 6. päivänä huhtikuuta 2011 Ravintola Laitilan Kievarissa. Saapuvilla tai edustettuna oli 23 osakasta edustaen osaketta ja ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia toimintavuoden aikana ei pidetty. Hallintoneuvosto Eurasta Markku Heinonen Reijo Lammila Laitilasta Markku Pilppula Martti Ruoho Jouko Salminen Rami Tähtinen Hanna Vuola Ulla-Riitta Ylenius Pyhärannasta Kari Kariaho Jorma Kekola Arto Sainio Raumalta Panu Ala-Siuru Tuomo Kauppi Mauri Laihonen Erkki Leino Heikki Luukkonen Uudestakaupungista Pentti Aitamurto Jouko Antola Arto Kallinen Matti Karhu Hannu Manneroos Timo Mäkinen Leena Niemi Jukka Puukki Tarja Suves Lasse Vainio Sinikka Virtanen Heikki Wala Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Lasse Vainio ja varapuheenjohtajana Markku Heinonen. Hallintoneuvoston sihteerin tehtävää on hoitanut yhtiön talousjohtaja. Hallintoneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa: ja Hallitus puheenjohtaja - Raimo Aarnio, Uusikaupunki varapuheenjohtaja - Heikki Nuortio, Laitila jäsenet - Vesa Heino, Rauma - Jari Laihonen, Rauma - Kimmo Nevavuori, Uusikaupunki - Heikki Peltola, Laitila - Kari Ranta, Pyhäranta - Seppo Ylänen, Uusikaupunki Hallituksessa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Jarmo K. Lahtinen. Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä sihteerinä yhtiön talousjohtaja. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 11 kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 195 asiapykälää. Tarkastustoiminta Varsinaisina tilintarkastajana on toiminut Tapani Kulmala KHT ja varatilintarkastajana KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Talous Liikevaihto VSV:n liikevaihto tilikaudella 2011 oli 10,3 milj. euroa, joka oli samaa tasoa kuin vuonna VSV-konsernin liikevaihto kasvoi 6,2 % 29,6 milj. eurosta 31,5 milj. euroon. Konserniliikevaihtoa kasvatti Rauman Sähköpalvelu Oy:n liittäminen konserniin syyskuusta 2011 alkaen. Kannattavuus VSV:n käyttökate oli 3,9 milj. euroa, joka oli hieman edellisvuotta pienempi ja jäi budjetista noin 0,9 milj. euroa. Ilman loppuvuoden myrskyistä aiheutuneita kustannuksia kannattavuus olisi ollut selvästi edellisvuotta parempi. Liikevoitto pieneni 2,2 milj. eurosta 2,0 milj. euroon. Konsernin käyttökate oli vuoden 2010 tapaan 5,2 milj. euroa. Tytäryhtiöiden kannattavuus heikkeni, mutta vastaavasti osakkuusyritykset paransivat konsernin käyttökatetta 0,6 milj. eurolla. Osakkuusyritysten tuloksista konsernitulokseen lasketaan omistusosuutta vastaava osuus. Osakkuusyrityksistä tulostaan paransi erityisesti Lännen Omavoima Oy. Konsernin liikevoitto oli 2,4 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut VSV on tehnyt tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi 5,0 milj. euron suuruisen koronvaihtosopimuksen, joka ulottuu vuoden 2017 alkuun asti. Korkotason laskiessa sopimuksen käypä arvo painui tappiolliseksi ja koska sitä vastaavaa lainaa ei ole toistaiseksi otettu, kirjattiin koronvaihtosopimuksen negatiivinen arvo euroa kuluksi vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Korko- ja osinkotuottoja VSV sai euroa vuonna Se oli euroa edellisvuotta enemmän. Konsernin nettorahoituskulut olivat noin euroa. Vieras pääoma VSV maksoi vuoden 2011 aikana pankkilainansa loppuun. Konsernitilin luottolimiitistä oli vuoden vaihteessa käytössä noin 1,4 milj. euroa. Konsernitilin luotolla on rahoitettu VSV-Energiapalvelun voimantuotantoinvestointeja. Pitkäaikaisia rahoituslainoja VSV konsernilla on noin 2,3 milj. euroa. Ne kohdistuvat pääasiassa Rauman Sähköpalvelu Oy:n osakekannan ostoon. Investoinnit VSV:n investoinnit vuonna 2011 olivat 3,6 milj. euroa, josta sähköverkon osuus oli lähes 3,5 milj. euroa. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 6,0 milj. euroa, mikä tarkoittaa sitä, että investoinnit olivat kaksinkertaiset edellisvuoteen verrattuna. Merkittävin yksittäinen investointikohde oli Rauman Sähköpalvelu Oy:n osto. VSV-Energiapalvelu Oy investoi sähköntuotanto-osuuksiin yli 0,8 milj. euroa. Liittymismaksut Liittymismaksuja kertyi konserniin vuosien 2010 ja 2009 tapaan yli 0,6 milj. euroa. Konsernin liittymismaksujen kokonaiskertymä on 21,2 milj. euroa, josta sähköliittymiä on 19,1 milj. euroa ja kaukolämpöliittymiä 2,1 milj. euroa. Voittovarat ja niiden käyttö Tuloslaskelma osoittaa voittoa ,73 euroa. Yhtiökokouksen käytettävissä on voitonjakokelpoisia varoja yhteensä ,65 euroa. Hallitus esittää, että vuodelta 2011 jaetaan osinkoa A-osakkeille 2,60 /osake ja B-osakkeille 2,90 /osake, yhteensä ,00. Tilikauden voitosta ,73 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voittotilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. 8 9

6 Liikevaihto M M M Vakka-Suomen Voima M Tunnusluvut Konserni M M 0 M Vakka-Suomen Voima Oy Liikevoitto % Sijoitetun pääoman tuotto% (ROI) % 7% Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Investoinnit Taseen loppusumma % Käyttökate liikevaihdosta 44,7 43,5 41,7 38,7 37,6 Nettorahoitustuotot liikevaihdosta Investoinnit liikevaihdosta 2,1 3,2 2,1 1,9-0,5 28,2 55,4 34,0 25,8 35,5 6% 20% 5% 15% 2% 5% 1% 0% Liikevoitto Tilikauden voitto Henkilöstö Investoinnit 60% 8M 7M 50% % 2011 Omavaraisuusaste VSV konserni % 10% Liikevaihto 4% 6M 40% 5M % 4M 3M 20% 2M 10% 0% 10 1M M

7 KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE VASTAAVAA LIIKEVAIHTO , ,96 Valmistevaraston muutos , ,37 Valmistus omaan käyttöön , ,83 Liiketoiminnan muut tuotot , ,15 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,77 Varastojen muutos , ,68 Ulkopuoliset palvelut , , , ,30 Henkilöstökulut Poistot Palkat ja palkkiot , ,96 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , , , ,88 Suunnitelman mukaiset poistot , ,55 Liiketoiminnan muut kulut , ,25 Osuus osakkuusyritysten tuloksista , ,09 LIIKEVOITTO , ,50 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,32 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,39 Arvonmuutokset sijoituksista ,00-835,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,41 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,80 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,80 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,60 Tuloverot Tuloverot , ,57 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,84 Vähemmistöosuus , ,11 TILIKAUDEN VOITTO , ,65 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Ainettomat oikeudet , ,25 Konserniliikearvo , ,56 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,81 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,82 Verkosto , ,76 Koneet ja kalusto , ,20 Muut aineelliset hyödykkeet 6 868, ,74 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat , , , ,07 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,15 Muut osakkeet ja osuudet , ,11 Saamiset osakkuusyrityksiltä , ,00 Muut saamiset , , , ,54 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,12 Keskeneräiset tuotteet , , , ,33 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,25 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,71 Siirtosaamiset , ,58 Muut saamiset , , , ,55 Rahat ja pankkisaamiset , ,54 Vastaavaa yhteensä , ,84 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,53 Tilikauden voitto , ,65 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,36 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,76 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,37 Laskennallinen verovelka , ,97 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , , , ,63 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,34 Saadut ennakkomaksut , ,29 Ostovelat , ,24 Velat omistusyhteysyrityksille , ,74 Siirtovelat , ,37 Muut velat , , , ,09 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,72 Vastattavaa yhteensä , ,

8 VSV TULOSLASKELMA VSV TASE LIIKEVAIHTO , ,43 Valmistus omaan käyttöön , ,12 Liiketoiminnan muut tuotot , ,56 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,75 Varastojen muutos ,09 Ulkopuoliset palvelut , , , ,92 Henkilöstökulut Poistot Palkat ja palkkiot , ,22 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,04 Muut henkilösivukulut , , , ,01 Suunnitelman mukaiset poistot , ,32 Liiketoiminnan muut kulut , ,23 LIIKEVOITTO , ,63 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,00 Muilta , , , ,32 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,00 Muilta , , , ,02 Arvonmuutokset pysyvien vastaavien sijoituksista ,00-835,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -461,31 Muille , ,36 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,30 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,80 Satunnaiset kulut ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,10 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,00 Tuloverot , ,35 TILIKAUDEN VOITTO , ,75 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,68 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,17 Verkosto , ,89 Koneet ja kalusto , ,53 Muut aineelliset hyödykkeet 6 868, ,74 Ennakkom. ja keskener. hankin , , , ,58 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,69 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,48 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,85 Muut saamiset , , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,34 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,02 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,91 Siirtosaamiset , , , ,19 Rahat ja pankkisaamiset , ,07 Vastaavaa yhteensä , ,54 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,17 Tilikauden voitto , , , ,92 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,10 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,75 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,43 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta ,00 Saadut ennakot 2 500, ,00 Ostovelat , ,90 Velat saman konsernin yrityksille , ,28 Velat omistusyhteysyrityksille , ,78 Siirtovelat , ,46 Muut velat , , , ,26 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,69 Vastattavaa yhteensä , ,

9 RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Emoyhtiö Konserni LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Rahoitustuotot ja kulut Aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. korottomien saamisten lis./väh Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaik. korottomien velkojen lis./väh Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja LAADINTAPERIAATTEET Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään keskihinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot. Konsernitilinpäätös Vakka-Suomen Voima Oy on Vakka-Suomen Voima-konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, lukuunottamatta kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa VSV on osakkaana. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä kohdassa Omistukset yrityksissä Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Osakkuusyritysten yhdistely on suoritettu pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat, samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Maksetut korot ja maksut muista rah. kuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) Konsernitilinpäätöksessä on poistoero jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poistoeron muutos on konsernituloslaskelmassa jaettu laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista 20 Saadut osingot investoinneista INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Liittymismaksujen lisäys Maksetut osingot Maksetut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Emoyhtiö Konserni Liikevaihto Sähkön myynti , ,18 Sähkön siirto , , , ,98 Kaukolämpö , ,67 Verkonrakennus- ja asennustoiminta , , , ,53 Muut , , , , , , , ,96 Selvitys poistoperusteista Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 5-20 v tasapoisto Vuokrakiint. perusparannus 5 v tasapoisto Rakennukset ja rakennelmat v tasapoisto Verkosto v tasapoisto VS Lämpö Oy:n kaukolämpöverkko 17 v tasapoisto Koneet ja kalusto 5-15 v tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet 5 v tasapoisto Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

10 TASEEN LIITETIEDOT Emoyhtiö Konserni VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,23 Lisäykset , , , ,40 Hankintameno , , , ,63 Kertyneet sumupoistot , , , ,91 Tilikauden poisto , , , ,47 Kirjanpitoarvo , , , ,25 Konserniliikearvo Hankintameno , ,90 Lisäykset ,38 Hankintameno , ,90 Kertyneet sumupoistot , ,56 Tilikauden poisto , ,78 Kirjanpitoarvo , ,56 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno ,00 Lisäykset , ,00 Hankintameno , ,00 Kertyneet sumupoistot ,00 Tilikauden poisto , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , , , ,53 Lisäykset , ,00 447,72 Kirjanpitoarvo , , , ,25 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,55 Lisäykset , , , ,42 Hankintameno , , , ,97 Kertyneet sumupoistot , , , ,57 Tilikauden poisto , , , ,58 Kirjanpitoarvo , , , ,82 Poistoero , ,10 Poistoeron vähennys 4 285, ,06 Poistoero , ,04 Verkosto Hankintameno , , , ,40 Lisäykset , , , ,66 Hankintameno , , , ,06 Kertyneet sumupoistot , , , ,71 Tilikauden poisto , , , ,59 Kirjanpitoarvo , , , ,76 Poistoero , ,42 Poistoeron lisäys , ,06 Poistoero , ,48 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,59 Lisäykset , , , ,74 Vähennykset , , ,00 Hankintameno , , , ,33 Kertyneet sumupoistot , , , ,25 Vähennysten kert. poistot , ,00 Tilikauden poisto , , , ,88 Kirjanpitoarvo , , , ,20 Poistoero , ,23 Poistoeron vähennys ,23 Poistoero ,23 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , , , ,85 Lisäykset , ,00 Hankintameno , , , ,85 Kertyneet sumupoistot , , , ,85 Tilikauden poisto ,04 756, ,04 756,26 Kirjanpitoarvo , , , ,74 Emoyhtiö Konserni VASTAAVAA Ennakkomaksut ja kesk.er.hankin , , , ,38 Lisäykset , , , ,00 Vähennykset , , , ,08 Kirjanpitoarvo , , , ,30 Sijoitukset Osuudet konserniyrityksissä Hankintameno 1.1. ja , ,69 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,24 Lisäykset ,00 Vähennykset ,09 Kirjanpitoarvo , , , ,15 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,71 Lisäykset , , , ,40 Vähennykset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,11 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Vähennykset , ,00 Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Annetut pääomalainat , ,00 Lisäykset , ,00 Annetut pääomalainat , , , ,00 Pääasialliset lainaehdot: - lainan saaja on Lännen Omavoima Oy - laina on osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina - lainan korko on 2 % - pääoman ja koron maksamisesta ei ole saatu vakuutta Muut saamiset Annetut pääomalainat , ,48 Vähennykset , ,20 Annetut pääomalainat , ,28 Lainasaamiset , ,00 Lisäykset , ,00 Lainasaamiset , , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,02 Siirtosaamiset , , ,02 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , , , ,20 Siirtosaamiset , , , , , ,71 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja , , , ,00 Vararahasto 1.1. ja , , , ,18 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,53 Oikaisu voittovaroihin -162,00 Osingonjako , , , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,53 Tilikauden voitto , , , , , , , ,18 Oma pääoma yhteensä , , , ,36 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,53 Tilikauden voitto , , , ,65 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus , ,13 Voitonjakokelpoiset varat , ,

11 Emoyhtiö Konserni VASTATTAVAA Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain kpl kpl Velkojen erittely Laskennallinen verovelka A-sarja , ,00 B-sarja , ,00 Yhteensä , ,00 Pitkäaikainen Poistoerosta , ,97 Velat saman konsernin yrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , ,28 Velat omistusyhteysyrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , , , ,74 Vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnityksiä Rahalaitoslainat , , ,67 Annetut vakuudet vakuuslajeittain Yrityskiinnitykset , , , ,63 Kiinteistökiinnitykset , , , ,00 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Yrityskiinnitykset , , , ,53 Kiinteistökiinnitykset , , , ,00 Muut vastuusitoumukset Takaukset muiden puolesta , , , ,67 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,65 Myöhemmin maksettavat , , , , , , , ,43 Johdannaissopimukset Muut johdannaissopimukset Sähköjohdannaiset Käypä arvo , ,28 Kohde-etuuden arvo sähköjohdannaisten tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina Päästöoikeusjohdannaiset Käypä arvo ,00 Kohde-etuuden arvo sähköjohdannaisten ,00 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna , ,00 Palautuksen alainen arvonlisävero kiinteistöistä Rakennuttajalla on kiinteistöjen perusparannuksista tai uudisrakennuksista vähennetystä arvonlisäverosta 10 vuotta kestävä palautusvastuu, mikäli kiinteistö poistuu arvonlisäverollisesta käytöstä. Kiinteistö Vuosi Vähennetty alv Palautusvastuu päättyy Jäljellä oleva tarkistusvastuu Sähkötalo , ,24 Omistukset yrityksissä KONSERNIYRITYKSET Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus Suunnittelutoimisto Enertel Oy, Laitila 70,0 % 70,0 % VS Lämpö Oy, Laitila 100,0 % 100,0 % Vertek Oy, Uusikaupunki 75,2 % 75,2 % VSV-Energiapalvelu Oy, Laitila 100,0 % 100,0 % Wattivakka Oy, Uusikaupunki 100,0 % 100,0 % Rauman Sähköpalvelu Oy, Rauma 100,0 % Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus OMISTUSYHTEYSYRITYKSET Osakkuusyritykset Laitilan Sähkö Oy, Laitila 49,0 % 49,0 % Laitilan Lämpö Oy, Laitila 49,0 % Satavakka Oy, Laitila 50,0 % 50,0 % Propel Voima Oy, Laitila 35,0 % Teknomeria Oy, Uusikaupunki 24,7 % 24,7 % VakkaCom Oy, Uusikaupunki 37,8 % 37,8 % Kyröskosken Voima Oy, Hämeenkyrö 44,6 % Lännen Omavoima Oy, Rauma 50,0 % 50,0 % 3D Wind Service Oy 24,9 % Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus Viimeksi laaditun tilinpäätöksen muk. voitto Viimeksi laaditun tilinpäätöksen muk. oma pääoma Muut omistusyhteysyritykset Kt Oy Ylistupa, Laitila 36,4 % 36,4 % 4 466, ,29 Kt Oy Laurinpelto, Laitila 25,0 % 25,0 % 11, ,71 Henkilöstö Henkilöstön tunnuslukuja Emoyhtiö Konserni Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana keskimäärin Henkilöstön keski-ikä Yli 50-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Vakinaisessa työsuhteessa olevat % Koulutuspäivät henkilöä kohti Sopimukset erääntyvät vuosina Koronvaihtosopimukset Käypä arvo , , , ,00 Kohde-etuuden arvo , , , ,00 VSV:n Koronvaihtosopimus on tehty tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi ajalle

12 Laitilassa 29. päivänä helmikuuta 2012 Raimo Aarnio Vesa Heino Jari Laihonen Kimmo Nevavuori Leena Niemi Heikki Peltola Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen toimitusjohtaja Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Laitilassa 15. päivänä maaliskuuta 2012 Tapani Kulmala KHT VSV:n liiketoimintaja yhteistyöverkko Emoyhtiö tytäryhtiöt Osakkuusyhtiöt 22

13