Sisältö. Toimintakertomus 4. Tilinpäätös. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Emoyhtiö. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Toimintakertomus 4. Tilinpäätös. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Emoyhtiö. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16"

Transkriptio

1

2 Sisältö Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 22 Tilinpäätösmerkintä

3 KATSAUS 2011 Vakka-Suomen Voima Oy Vakka-Suomen Voiman liiketoiminnan muodostaa jakeluverkossa tapahtuva sähkön siirto noin asiakkaalle. Muuta energiaan liittyvää liiketoimintaa harjoitetaan tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta. Vuosi 2011 alkoi edellisen vuoden tapaan kylmien säiden vallitessa. Se piti sähkönsiirron VSV:n verkossa alkuvuodesta lähes edellisen ennätysvuoden tasolla. Vastaavasti vuoden loppu oli sateinen ja lämmin vähentäen varsinkin kotitalouksien sähkönkulutusta. Alueemme elinkeinoelämän sähkön käyttö säilyi edellisen vuoden tasolla vuoden loppuun saakka, vaikka Euroopassa ja laajemminkin maailmalla talouden näkymät synkkenivät syksyn kuluessa. Valtakunnantasolla lämmin loppuvuosi ja teollisuustuotannon hiipuminen käänsivät sähkön kulutuksen 3,8 % miinukselle. Teollisuuden sähkön kulutus väheni 2 % ja muu kulutus reilut 5 %. Talousnäkymien heikentyessä myös sähköenergian markkinahinnat kääntyivät syksyllä laskuun. Loppuvuoden lämpimien säiden seurauksena sähkön siirto VSV:n verkossa laski edelliseen vuoteen verrattuna 4,6 % jääden 371 GWh:iin, kun se edellisenä vuonna oli 389 GWh. Budjetoitua pienempi siirtomäärä söi sekä suunniteltua liikevaihtoa että tulosta. Liikevaihto jäi noin euroa budjetoidusta ja oli 10,3 milj. euroa. VSV:n nettotulos jäi noin 1,7 milj. euroon. Suurin syy budjetoitua heikompaan tulokseen olivat Tapaninpäivän myrskyn aiheuttamat lähes euron ylimääräiset kustannukset. Sähkön hyvä toimitusvarmuus ja kilpailukykyiset siirtohinnat ovat olleet VSV:n pysyviä tavoitteita. Sähkön siirtohintojen kilpailukyky vertailuyhtiöihin nähden on ollut hyvä ja siirtohinnat on pystytty pitämään valtakunnallisen keskiarvon alapuolella. Toimitusvarmuuden osalta on parantamisen varaa, vaikka sähköverkon korvausinvestoinneista, valvonnasta, automaatiosta, tarkastuksista ja raivauksista on huolehdittu hyvin. Sähkön toimitusvarmuutta on viime aikoina rasittaneet poikkeukselliset vauriot. Edellisen vuoden lopulla rikkoutui Laitilan päämuuntaja aiheuttaen merkittävän keskeytyksen. Kertomusvuoden kesällä raju ukkosrintama ylitti alueemme rikkoen jakelumuuntajia ja aiheuttaen keskeytyksiä. Aivan vuoden lopulla jouduttiin Tapaninpäivän yönä alkaneen myrskyn kouriin. Merialueella tuuli ylsi 35 m/s lukemiin. Myrsky aiheutti VSV:n verkossa ennennäkemätöntä tuhoa. Pahimmillaan sähköt katkesivat noin asiakkaalta eli yli puolelta VSV:n asiakkaista. Myrskyn tuloon osattiin varautua ja häiriöalueet saatiin suhteellisen nopeasti rajattua. Tästä huolimatta yli 12 tunnin ajan ilman sähköä oli lähes asiakasta. Koko keskijänniteverkko saatiin toimintakuntoon kolmessa päivässä ja pienjänniteverkko pääosin viidessä päivässä. Tapaninpäivän myrsky aiheutti eräiden sähköyhtiöiden alueella asiakkaille erittäin pitkiä sähkökatkoksia ja suuria taloudellisia menetyksiä. Ylipitkien sähkökatkosten takia valtiovallan taholta onkin odotettavissa uusia verkonhaltijoita koskevia määräyksiä. Edellisen kerran verkkomme joutui rajun myrskyn kohteeksi vuonna 2001, jolloin valtakunnallisestikin tuhoisa Janika-myrsky tuhosi laajasti myös VSV:n verkkoa. Tytäryhtiöt VSV-Energiapalvelu Oy VSV-Energiapalvelu omistaa ja hallinnoi energiantuotantoosuuksia. Osakkuuksiensa kautta yhtiö saa sekä biopolttoaineilla että hiilellä tuotettua lauhdesähköä, vesivoimaa ja tuulivoimaa. Sähkön tuotannon taloudelliseen tulokseen vaikuttavat tuotetun sähkön markkina-arvo eli siitä saatava hinta, tuotantomäärät ja siihen vaikuttava voimalaitosten käytettävyys. Sähkön markkina-arvo määräytyy lähinnä Suomen hinta-alueen SPOT-hinnan perusteella. Hintavaihteluilta pyritään suojautumaan käymällä johdannaiskauppaa sähköpörssissä. Vuonna 2011 sähkön markkinahinta oli koko alkuvuoden ajan suhteellisen korkea, mikä edesauttoi taloudellisen tuloksen tekemistä tuotannolla. VSV-E:n tuotanto-osuuksien tuotantomäärät olivat myös hyvällä tasolla ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Poikkeuksena huonoon suuntaan oli Kyröskosken vesivoiman tuotanto, joka alkuvuoden osalta oli vain noin 60 % normaalista. Syyskuusta alkaen loppuvuosi oli VSV-E:n sähköntuotannossa huono. Sähkön markkinahinta painui alas pohjoismaisten vesivarantojen noustua normaalia suuremmiksi ja Euroopan taloustilanteen synkentyessä. Samaan suuntaan vaikutti myös loppuvuoden erittäin lämmin sääjakso, joka vähensi sähkön kulutusta. Vuonna 2011 VSV-E:n tuotannosta saatu keskimääräinen markkinahinta oli lähes 20 % alempi kuin edellisenä vuonna. Tehdyt sähkönhintasuojaukset paransivat vähän tilannetta mutta päästöoikeuksien osalta suojaukset päätyivät selvästi tappiollisiksi päästöhintojen romahdettua. Lauhdesähköä tuotetaan pääsääntöisesti vain silloin, kun sen tuotanto on markkinahintaan verrattuna kannattavaa. Lauhdesähkön tuotanto oli alkuvuoden 2011 aikana kannattavaa, mutta loppuvuoden hintataso oli tuotannolle liian alhainen. Ensimmäistä täyttä vuottaan toimineessa Keljonlahden voimalaitoksessa lauhdesähkön tuotantoa haittasi myös kesän sateista aiheutunut pula turvepolttoaineesta. VSV-E omistaa tuulivoima-osuuksia yhteensä noin 1,5 MW. Vuosi 2011 oli tuulisuudeltaan kohtalainen ja tuulivoimaosuudet tuottivat sähköä yhteensä 3,1 GWh, joka on 40 % edellisvuotta enemmän. Vesivoiman tuotannon kannalta vuosi oli kaksijakoinen. Alkuvuodesta sähköstä olisi saatu hyvä hinta, mutta vettä oli poikkeuksellisen vähän. Aivan vuoden lopulla satoi runsaasti, mutta sähkön markkinahinta oli alhainen. Kyröskosken koko vuoden tuotanto jäi 88 %:iin keskivesivuoden tuotannosta. Vuonna 2011 VSV-E:n omistamilla tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä yhteensä 53,5 GWh. Määrä on budjetoitua vähemmän mutta 42 % enemmän kuin vuonna Liikevaihto oli 3,0 milj. euroa, joka on 25 % edellistä vuotta suurempi. Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti se, että Keljonlahden uusi voimalaitos ehti edellisenä vuonna olla tuotannossa vain pari kuukautta. VSV-E:n tulos oli selvästi edellisvuotta heikompi ja olisi ilman konserniavustusta painunut tappiolliseksi. Nettotulos oli euroa tappiollinen, kun se edellisenä vuonna oli voitollinen euroa. Uudenkaupungin CHP-voimalaitoksen rakentamiseen liittyvä suunnittelu ja muu valmistelu etenivät tarjouspyyntövaiheeseen. Lisäksi Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistoon ja Suomen Voiman hankkeisiin liittyvät selvitykset jatkuivat. Selvityksistä aiheutui VSV-E:lle merkittäviä kustannuksia. Kertomusvuoden aikana tehtiin osakepääomasijoituksia sähköntuotantohankkeisiin Suomen Voima Oy:n kautta yhteensä euroa. Sijoitukset liittyvät Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen, Mäkelänkankaan tuulipuistoon ja Norjan pienvesivoimaan. Vertek Oy Verkonrakennusyhtiöille tavanomaiseen tapaan Vertekin tilauskanta oli vuoden alkaessa hyvin alhainen ja lisäksi talvi haittasi rakennustöitä. Kesään tultaessa tilauskanta nousi voimakkaasti ja säilyi korkeana vuoden loppuun saakka. Porin voimajohtoyksikkö ei saavuttanut riittävää työkantaa muutaman vuoden olemassaolonsa aikana. Yksikön tuottamien tappioiden takia tehtiin päätös yksikön lopettamisesta. Päätös merkitsi samalla voimajohtoliiketoiminnan oleellista supistamista. Alkukesällä Vertek aloitti neuvottelut Rauman Sähköpalvelu Oy:n ostamisesta. Neuvottelut johtivat sopimukseen, jolla koko Sähköpalvelun osakekanta siirtyi Vertekin omistukseen Rauman Sähköpalvelu jatkaa osakekaupan jälkeenkin omana yhtiönä, johon Vertekin talotekniikkaliiketoiminta yhdistettiin. Sähköpalvelu on hyvin menestynyt yritys, jonka liikevaihto on noin 5 milj. euroa. Se on erikoistunut 4 5

4 Rauman seudun suurten teollisten yritysten ja julkisen sektorin sähköasennuksiin. Vertek teki kesästä lähtien positiivista tulosta ja tilauskanta oli koko vuoden loppupuoliskon ajan hyvä. Vertekin liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla noin 11 milj. euroa. Tulos jäi nollatasolle, kun se edellisenä vuonna oli yli euroa. Vertek-alakonsernin liikevaihto oli 13,4 milj. euroa ja tulos jäi liikearvopoiston takia hivenen tappiolle Rauman Sähköpalvelun positiivisesta tuloksesta huolimatta. VS Lämpö Oy VS Lämpö Oy:n lämmön myynti jäi viidenneksen edellistä vuotta pienemmäksi ja oli vain 113 GWh. Myynnin laskuun oli syynä poikkeuksellisen lämmin loppuvuosi. Koko vuoden keskilämpötila oli peräti 2,5 o C edellistä vuotta korkeampi. Liikevaihto jäi noin euroa budjetoidusta ja oli 7,8 milj. euroa. Nettotulos oli euroa, joka oli selvästi budjetoitua ja edellistä vuotta heikompi. VS Lämmön lämmöntuotanto perustuu suurimmalta osaltaan raskaaseen polttoöljyyn. Peruslämpöä saadaan Yaran tehtaan tuotantoprosessista, mutta suurin osa myytävästä lämmöstä joudutaan tuottamaan raskaalla polttoöljyllä. VS Lämmölle on välttämätöntä päästä biopolttoaineisiin perustuvaan lämmönhankintaan. Suunnitelmat mittavan energiantuotantoinvestoinnin toteuttamisesta yhteistyössä VSV-E:n kanssa ovatkin pitkällä. Enertel Oy Suunnittelutoimisto Enertelin liikevaihto on pysytellyt jo pitkään vähän yli euron tasolla ja tulos on ollut vuosittain positiivinen. Enertel on tavoitellut kasvua sähkösuunnittelussa ja usean vuoden ajan tavoitteena on ollut myös LVI-suunnittelun aloittaminen. Tämän vuoden kesällä päästiin käynnistämään LVI-suunnittelu ja uuden osa-alueen liiketoimintanäkymät näyttävät hyviltä. Enertel toimi kahden sähkösuunnittelijan ja yhden LVI-suunnittelijan voimin. Tilauskanta on ollut hyvä ja liikevaihtoa kertyi euroa. Taloudellin tulos oli lievästi tappiollinen. Merkittävimmät osakkuusyhtiöt Lännen Omavoima Oy Sähkön loppuasiakaskauppaa harjoittavan Lännen Omavoiman omistavat tasaosuuksin Vakka-Suomen Voima ja Rauman Energia. Vuosi 2011 oli Lännen Omavoiman kolmas toimintavuosi. LOV:n sähkönmyynti oli 871 GWh, joka jäi lämpimän loppuvuoden takia budjetoidusta mutta on yli 20 GWh edellisvuoden myyntimäärää suurempi. Liikevaihtoa kertyi 47,1 milj. euroa. Taloudellinen nettotulos nousi noin 1,0 milj. euroa voitolliseksi. Näkymät vuoteen 2012 Euroopan talousvaikeudet varjostavat vuoden 2012 näkymiä, vaikka omalla toimialueellamme monien VSV:n harjoittamien liiketoimintojen näkymät ovatkin vuoden alkaessa vielä hyvät. Heikot talousnäkymät vähentävät yleensä energian käyttöä, mutta Vakka-Suomen alueella on käynnistynyt investointeja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia myös energiasektorille. VSV:n liikevaihdon odotetaan hieman kasvavan ja tuloksen olevan parempi kuin vuonna 2011, jolloin Tapaninpäivän myrsky aiheutti suuret kulut. Siirtoliiketoiminnassa kaukoluettavien mittarien asennukset alkavat ja etenevät sen jälkeen täydellä teholla. AMR-hanke on vuosina 2012 ja 2013 merkittävin verkkoliiketoiminnan yksittäinen investointikohde. VSV-E ja VS Lämpö valmistautuvat investoimaan Uudessakaupungissa höyryntuotantoon aluksi öljyllä ja seuraavassa vaiheessa höyryn, lämmön ja sähkön tuotantoon CHP-voimalaitoksessa biopolttoaineilla. VSV-E on lisäksi mukana kehittämässä tuulivoimahankkeita useissa kohteissa yhteistyössä muiden yhtiöiden kanssa. Yhteishankkeista Haminan Mäkelänkankaan tuulipuisto valmistuu keväällä 2012 ja Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistolle suunnitellaan haettavaksi rakennuslupaa vuoden lopulla. Fennovoiman ydinvoimahankkeen suunnitelmat täsmentyvät, kun laitosvaihtoehdoista saadut tarjoukset käsitellään. VSV-E:n sähköntuotanto toteutui vuoden 2012 alussa suunnitelman mukaan, kun vettä sekä polttoaineita oli riittävästi ja sähkön markkinahintakin hyvällä tasolla. Epävarmuutta aiheuttaa markkinasähkön alhainen hintanäkymä keväästä eteenpäin. Se voi tehdä lauhdesähkön tuotannon kannattamattomaksi ja muutoinkin pienentää tuotannosta saatavia tuloja. Tuotannon hintasuojauksia vuoden 2012 alkaessa ei ole, joten ollaan markkinahintojen kehityksen varassa. Hintasuojauksia purettaessa on kuitenkin syntynyt lähes euron voitto, joka parantaa alkaneen vuoden tulosta. Kokonaisuutena vuonna 2012 VSV-E:n tuotanto-osuuksilla odotetaan tuotettavan hieman suurempi energiamäärä kuin vuonna Vertekin tilauskanta oli vuoden alkaessa poikkeuksellisen hyvä, vuodenvaihteen myrskyjen siirrettyä verkkoyhtiöiden töitä eteenpäin. Tehdyn yrityskaupan ja toimipistejärjestelyjen tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen ja kannattavuuden parantuminen. Vuoden 2012 liikevaihdoksi arvioidaan yli 15 milj. euroa ja taloudellisen tuloksen oletetaan olevan selvästi positiivinen. Lännen Omavoima Oy toimii sähkökaupassa, jossa kilpailu on kovaa ja riskit suuret. Euroopan talousnäkymien ja poikkeuksellisen runsaiden vesivarantojen takia sähkön hinnat ovat laskeneet vuoden 2011 kesästä alkaen voimakkaasti. Suuret markkinasähkön hinnanvaihtelut ovat omiaan suurentamaan riskejä, mutta antavat myös mahdollisuuksia onnistua sähkömarkkinoilla. Vuoden 2012 alkaessa LOV:n tulosnäkymä on suhteellisen hyvä ja toimitusvelvollisten asiakkaiden hintoja voitiin alentaa keskimäärin 14 %. 6 7

5 Organisaatio Vakka-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtajana toimii Jarmo K. Lahtinen. Johtoryhmän muodostivat hänen lisäkseen sähköverkkotoiminnan liiketoimintajohtaja Juho Jussila, tietohallintopäällikkö Antti Jyväkorpi, kehitysjohtaja Mika Salo, talousjohtaja Jukka Teinilä ja Lännen Omavoima Oy:n liiketoimintajohtaja Juhani Kluuskeri. Omistussuhteet Vakka-Suomen Voima Oy:n omistus kertomusvuoden lopussa: kunnat osaketta 13,1 % yhteisöt osaketta 72,0 % yksityiset osaketta 14,9 % yhteensä osaketta 100,0 % Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 6. päivänä huhtikuuta 2011 Ravintola Laitilan Kievarissa. Saapuvilla tai edustettuna oli 23 osakasta edustaen osaketta ja ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia toimintavuoden aikana ei pidetty. Hallintoneuvosto Eurasta Markku Heinonen Reijo Lammila Laitilasta Markku Pilppula Martti Ruoho Jouko Salminen Rami Tähtinen Hanna Vuola Ulla-Riitta Ylenius Pyhärannasta Kari Kariaho Jorma Kekola Arto Sainio Raumalta Panu Ala-Siuru Tuomo Kauppi Mauri Laihonen Erkki Leino Heikki Luukkonen Uudestakaupungista Pentti Aitamurto Jouko Antola Arto Kallinen Matti Karhu Hannu Manneroos Timo Mäkinen Leena Niemi Jukka Puukki Tarja Suves Lasse Vainio Sinikka Virtanen Heikki Wala Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Lasse Vainio ja varapuheenjohtajana Markku Heinonen. Hallintoneuvoston sihteerin tehtävää on hoitanut yhtiön talousjohtaja. Hallintoneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa: ja Hallitus puheenjohtaja - Raimo Aarnio, Uusikaupunki varapuheenjohtaja - Heikki Nuortio, Laitila jäsenet - Vesa Heino, Rauma - Jari Laihonen, Rauma - Kimmo Nevavuori, Uusikaupunki - Heikki Peltola, Laitila - Kari Ranta, Pyhäranta - Seppo Ylänen, Uusikaupunki Hallituksessa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Jarmo K. Lahtinen. Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä sihteerinä yhtiön talousjohtaja. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 11 kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 195 asiapykälää. Tarkastustoiminta Varsinaisina tilintarkastajana on toiminut Tapani Kulmala KHT ja varatilintarkastajana KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Talous Liikevaihto VSV:n liikevaihto tilikaudella 2011 oli 10,3 milj. euroa, joka oli samaa tasoa kuin vuonna VSV-konsernin liikevaihto kasvoi 6,2 % 29,6 milj. eurosta 31,5 milj. euroon. Konserniliikevaihtoa kasvatti Rauman Sähköpalvelu Oy:n liittäminen konserniin syyskuusta 2011 alkaen. Kannattavuus VSV:n käyttökate oli 3,9 milj. euroa, joka oli hieman edellisvuotta pienempi ja jäi budjetista noin 0,9 milj. euroa. Ilman loppuvuoden myrskyistä aiheutuneita kustannuksia kannattavuus olisi ollut selvästi edellisvuotta parempi. Liikevoitto pieneni 2,2 milj. eurosta 2,0 milj. euroon. Konsernin käyttökate oli vuoden 2010 tapaan 5,2 milj. euroa. Tytäryhtiöiden kannattavuus heikkeni, mutta vastaavasti osakkuusyritykset paransivat konsernin käyttökatetta 0,6 milj. eurolla. Osakkuusyritysten tuloksista konsernitulokseen lasketaan omistusosuutta vastaava osuus. Osakkuusyrityksistä tulostaan paransi erityisesti Lännen Omavoima Oy. Konsernin liikevoitto oli 2,4 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut VSV on tehnyt tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi 5,0 milj. euron suuruisen koronvaihtosopimuksen, joka ulottuu vuoden 2017 alkuun asti. Korkotason laskiessa sopimuksen käypä arvo painui tappiolliseksi ja koska sitä vastaavaa lainaa ei ole toistaiseksi otettu, kirjattiin koronvaihtosopimuksen negatiivinen arvo euroa kuluksi vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Korko- ja osinkotuottoja VSV sai euroa vuonna Se oli euroa edellisvuotta enemmän. Konsernin nettorahoituskulut olivat noin euroa. Vieras pääoma VSV maksoi vuoden 2011 aikana pankkilainansa loppuun. Konsernitilin luottolimiitistä oli vuoden vaihteessa käytössä noin 1,4 milj. euroa. Konsernitilin luotolla on rahoitettu VSV-Energiapalvelun voimantuotantoinvestointeja. Pitkäaikaisia rahoituslainoja VSV konsernilla on noin 2,3 milj. euroa. Ne kohdistuvat pääasiassa Rauman Sähköpalvelu Oy:n osakekannan ostoon. Investoinnit VSV:n investoinnit vuonna 2011 olivat 3,6 milj. euroa, josta sähköverkon osuus oli lähes 3,5 milj. euroa. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 6,0 milj. euroa, mikä tarkoittaa sitä, että investoinnit olivat kaksinkertaiset edellisvuoteen verrattuna. Merkittävin yksittäinen investointikohde oli Rauman Sähköpalvelu Oy:n osto. VSV-Energiapalvelu Oy investoi sähköntuotanto-osuuksiin yli 0,8 milj. euroa. Liittymismaksut Liittymismaksuja kertyi konserniin vuosien 2010 ja 2009 tapaan yli 0,6 milj. euroa. Konsernin liittymismaksujen kokonaiskertymä on 21,2 milj. euroa, josta sähköliittymiä on 19,1 milj. euroa ja kaukolämpöliittymiä 2,1 milj. euroa. Voittovarat ja niiden käyttö Tuloslaskelma osoittaa voittoa ,73 euroa. Yhtiökokouksen käytettävissä on voitonjakokelpoisia varoja yhteensä ,65 euroa. Hallitus esittää, että vuodelta 2011 jaetaan osinkoa A-osakkeille 2,60 /osake ja B-osakkeille 2,90 /osake, yhteensä ,00. Tilikauden voitosta ,73 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voittotilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. 8 9

6 Liikevaihto M M M Vakka-Suomen Voima M Tunnusluvut Konserni M M 0 M Vakka-Suomen Voima Oy Liikevoitto % Sijoitetun pääoman tuotto% (ROI) % 7% Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Investoinnit Taseen loppusumma % Käyttökate liikevaihdosta 44,7 43,5 41,7 38,7 37,6 Nettorahoitustuotot liikevaihdosta Investoinnit liikevaihdosta 2,1 3,2 2,1 1,9-0,5 28,2 55,4 34,0 25,8 35,5 6% 20% 5% 15% 2% 5% 1% 0% Liikevoitto Tilikauden voitto Henkilöstö Investoinnit 60% 8M 7M 50% % 2011 Omavaraisuusaste VSV konserni % 10% Liikevaihto 4% 6M 40% 5M % 4M 3M 20% 2M 10% 0% 10 1M M

7 KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE VASTAAVAA LIIKEVAIHTO , ,96 Valmistevaraston muutos , ,37 Valmistus omaan käyttöön , ,83 Liiketoiminnan muut tuotot , ,15 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,77 Varastojen muutos , ,68 Ulkopuoliset palvelut , , , ,30 Henkilöstökulut Poistot Palkat ja palkkiot , ,96 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , , , ,88 Suunnitelman mukaiset poistot , ,55 Liiketoiminnan muut kulut , ,25 Osuus osakkuusyritysten tuloksista , ,09 LIIKEVOITTO , ,50 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,32 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,39 Arvonmuutokset sijoituksista ,00-835,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,41 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,80 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,80 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,60 Tuloverot Tuloverot , ,57 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,84 Vähemmistöosuus , ,11 TILIKAUDEN VOITTO , ,65 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Ainettomat oikeudet , ,25 Konserniliikearvo , ,56 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,81 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,82 Verkosto , ,76 Koneet ja kalusto , ,20 Muut aineelliset hyödykkeet 6 868, ,74 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat , , , ,07 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,15 Muut osakkeet ja osuudet , ,11 Saamiset osakkuusyrityksiltä , ,00 Muut saamiset , , , ,54 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,12 Keskeneräiset tuotteet , , , ,33 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,25 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,71 Siirtosaamiset , ,58 Muut saamiset , , , ,55 Rahat ja pankkisaamiset , ,54 Vastaavaa yhteensä , ,84 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,53 Tilikauden voitto , ,65 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,36 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,76 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,37 Laskennallinen verovelka , ,97 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , , , ,63 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,34 Saadut ennakkomaksut , ,29 Ostovelat , ,24 Velat omistusyhteysyrityksille , ,74 Siirtovelat , ,37 Muut velat , , , ,09 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,72 Vastattavaa yhteensä , ,

8 VSV TULOSLASKELMA VSV TASE LIIKEVAIHTO , ,43 Valmistus omaan käyttöön , ,12 Liiketoiminnan muut tuotot , ,56 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,75 Varastojen muutos ,09 Ulkopuoliset palvelut , , , ,92 Henkilöstökulut Poistot Palkat ja palkkiot , ,22 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,04 Muut henkilösivukulut , , , ,01 Suunnitelman mukaiset poistot , ,32 Liiketoiminnan muut kulut , ,23 LIIKEVOITTO , ,63 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,00 Muilta , , , ,32 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,00 Muilta , , , ,02 Arvonmuutokset pysyvien vastaavien sijoituksista ,00-835,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -461,31 Muille , ,36 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,30 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,80 Satunnaiset kulut ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,10 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,00 Tuloverot , ,35 TILIKAUDEN VOITTO , ,75 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,68 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,17 Verkosto , ,89 Koneet ja kalusto , ,53 Muut aineelliset hyödykkeet 6 868, ,74 Ennakkom. ja keskener. hankin , , , ,58 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,69 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,48 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,85 Muut saamiset , , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,34 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,02 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,91 Siirtosaamiset , , , ,19 Rahat ja pankkisaamiset , ,07 Vastaavaa yhteensä , ,54 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,17 Tilikauden voitto , , , ,92 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,10 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,75 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,43 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta ,00 Saadut ennakot 2 500, ,00 Ostovelat , ,90 Velat saman konsernin yrityksille , ,28 Velat omistusyhteysyrityksille , ,78 Siirtovelat , ,46 Muut velat , , , ,26 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,69 Vastattavaa yhteensä , ,

9 RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Emoyhtiö Konserni LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Rahoitustuotot ja kulut Aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. korottomien saamisten lis./väh Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaik. korottomien velkojen lis./väh Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja LAADINTAPERIAATTEET Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään keskihinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot. Konsernitilinpäätös Vakka-Suomen Voima Oy on Vakka-Suomen Voima-konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, lukuunottamatta kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa VSV on osakkaana. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä kohdassa Omistukset yrityksissä Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Osakkuusyritysten yhdistely on suoritettu pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat, samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Maksetut korot ja maksut muista rah. kuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) Konsernitilinpäätöksessä on poistoero jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poistoeron muutos on konsernituloslaskelmassa jaettu laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista 20 Saadut osingot investoinneista INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Liittymismaksujen lisäys Maksetut osingot Maksetut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Emoyhtiö Konserni Liikevaihto Sähkön myynti , ,18 Sähkön siirto , , , ,98 Kaukolämpö , ,67 Verkonrakennus- ja asennustoiminta , , , ,53 Muut , , , , , , , ,96 Selvitys poistoperusteista Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 5-20 v tasapoisto Vuokrakiint. perusparannus 5 v tasapoisto Rakennukset ja rakennelmat v tasapoisto Verkosto v tasapoisto VS Lämpö Oy:n kaukolämpöverkko 17 v tasapoisto Koneet ja kalusto 5-15 v tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet 5 v tasapoisto Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

10 TASEEN LIITETIEDOT Emoyhtiö Konserni VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,23 Lisäykset , , , ,40 Hankintameno , , , ,63 Kertyneet sumupoistot , , , ,91 Tilikauden poisto , , , ,47 Kirjanpitoarvo , , , ,25 Konserniliikearvo Hankintameno , ,90 Lisäykset ,38 Hankintameno , ,90 Kertyneet sumupoistot , ,56 Tilikauden poisto , ,78 Kirjanpitoarvo , ,56 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno ,00 Lisäykset , ,00 Hankintameno , ,00 Kertyneet sumupoistot ,00 Tilikauden poisto , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , , , ,53 Lisäykset , ,00 447,72 Kirjanpitoarvo , , , ,25 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,55 Lisäykset , , , ,42 Hankintameno , , , ,97 Kertyneet sumupoistot , , , ,57 Tilikauden poisto , , , ,58 Kirjanpitoarvo , , , ,82 Poistoero , ,10 Poistoeron vähennys 4 285, ,06 Poistoero , ,04 Verkosto Hankintameno , , , ,40 Lisäykset , , , ,66 Hankintameno , , , ,06 Kertyneet sumupoistot , , , ,71 Tilikauden poisto , , , ,59 Kirjanpitoarvo , , , ,76 Poistoero , ,42 Poistoeron lisäys , ,06 Poistoero , ,48 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,59 Lisäykset , , , ,74 Vähennykset , , ,00 Hankintameno , , , ,33 Kertyneet sumupoistot , , , ,25 Vähennysten kert. poistot , ,00 Tilikauden poisto , , , ,88 Kirjanpitoarvo , , , ,20 Poistoero , ,23 Poistoeron vähennys ,23 Poistoero ,23 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , , , ,85 Lisäykset , ,00 Hankintameno , , , ,85 Kertyneet sumupoistot , , , ,85 Tilikauden poisto ,04 756, ,04 756,26 Kirjanpitoarvo , , , ,74 Emoyhtiö Konserni VASTAAVAA Ennakkomaksut ja kesk.er.hankin , , , ,38 Lisäykset , , , ,00 Vähennykset , , , ,08 Kirjanpitoarvo , , , ,30 Sijoitukset Osuudet konserniyrityksissä Hankintameno 1.1. ja , ,69 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,24 Lisäykset ,00 Vähennykset ,09 Kirjanpitoarvo , , , ,15 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,71 Lisäykset , , , ,40 Vähennykset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,11 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Vähennykset , ,00 Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Annetut pääomalainat , ,00 Lisäykset , ,00 Annetut pääomalainat , , , ,00 Pääasialliset lainaehdot: - lainan saaja on Lännen Omavoima Oy - laina on osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina - lainan korko on 2 % - pääoman ja koron maksamisesta ei ole saatu vakuutta Muut saamiset Annetut pääomalainat , ,48 Vähennykset , ,20 Annetut pääomalainat , ,28 Lainasaamiset , ,00 Lisäykset , ,00 Lainasaamiset , , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,02 Siirtosaamiset , , ,02 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , , , ,20 Siirtosaamiset , , , , , ,71 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja , , , ,00 Vararahasto 1.1. ja , , , ,18 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,53 Oikaisu voittovaroihin -162,00 Osingonjako , , , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,53 Tilikauden voitto , , , , , , , ,18 Oma pääoma yhteensä , , , ,36 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,53 Tilikauden voitto , , , ,65 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus , ,13 Voitonjakokelpoiset varat , ,

11 Emoyhtiö Konserni VASTATTAVAA Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain kpl kpl Velkojen erittely Laskennallinen verovelka A-sarja , ,00 B-sarja , ,00 Yhteensä , ,00 Pitkäaikainen Poistoerosta , ,97 Velat saman konsernin yrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , ,28 Velat omistusyhteysyrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , , , ,74 Vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnityksiä Rahalaitoslainat , , ,67 Annetut vakuudet vakuuslajeittain Yrityskiinnitykset , , , ,63 Kiinteistökiinnitykset , , , ,00 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Yrityskiinnitykset , , , ,53 Kiinteistökiinnitykset , , , ,00 Muut vastuusitoumukset Takaukset muiden puolesta , , , ,67 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,65 Myöhemmin maksettavat , , , , , , , ,43 Johdannaissopimukset Muut johdannaissopimukset Sähköjohdannaiset Käypä arvo , ,28 Kohde-etuuden arvo sähköjohdannaisten tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina Päästöoikeusjohdannaiset Käypä arvo ,00 Kohde-etuuden arvo sähköjohdannaisten ,00 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna , ,00 Palautuksen alainen arvonlisävero kiinteistöistä Rakennuttajalla on kiinteistöjen perusparannuksista tai uudisrakennuksista vähennetystä arvonlisäverosta 10 vuotta kestävä palautusvastuu, mikäli kiinteistö poistuu arvonlisäverollisesta käytöstä. Kiinteistö Vuosi Vähennetty alv Palautusvastuu päättyy Jäljellä oleva tarkistusvastuu Sähkötalo , ,24 Omistukset yrityksissä KONSERNIYRITYKSET Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus Suunnittelutoimisto Enertel Oy, Laitila 70,0 % 70,0 % VS Lämpö Oy, Laitila 100,0 % 100,0 % Vertek Oy, Uusikaupunki 75,2 % 75,2 % VSV-Energiapalvelu Oy, Laitila 100,0 % 100,0 % Wattivakka Oy, Uusikaupunki 100,0 % 100,0 % Rauman Sähköpalvelu Oy, Rauma 100,0 % Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus OMISTUSYHTEYSYRITYKSET Osakkuusyritykset Laitilan Sähkö Oy, Laitila 49,0 % 49,0 % Laitilan Lämpö Oy, Laitila 49,0 % Satavakka Oy, Laitila 50,0 % 50,0 % Propel Voima Oy, Laitila 35,0 % Teknomeria Oy, Uusikaupunki 24,7 % 24,7 % VakkaCom Oy, Uusikaupunki 37,8 % 37,8 % Kyröskosken Voima Oy, Hämeenkyrö 44,6 % Lännen Omavoima Oy, Rauma 50,0 % 50,0 % 3D Wind Service Oy 24,9 % Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus Viimeksi laaditun tilinpäätöksen muk. voitto Viimeksi laaditun tilinpäätöksen muk. oma pääoma Muut omistusyhteysyritykset Kt Oy Ylistupa, Laitila 36,4 % 36,4 % 4 466, ,29 Kt Oy Laurinpelto, Laitila 25,0 % 25,0 % 11, ,71 Henkilöstö Henkilöstön tunnuslukuja Emoyhtiö Konserni Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana keskimäärin Henkilöstön keski-ikä Yli 50-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Vakinaisessa työsuhteessa olevat % Koulutuspäivät henkilöä kohti Sopimukset erääntyvät vuosina Koronvaihtosopimukset Käypä arvo , , , ,00 Kohde-etuuden arvo , , , ,00 VSV:n Koronvaihtosopimus on tehty tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi ajalle

12 Laitilassa 29. päivänä helmikuuta 2012 Raimo Aarnio Vesa Heino Jari Laihonen Kimmo Nevavuori Leena Niemi Heikki Peltola Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen toimitusjohtaja Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Laitilassa 15. päivänä maaliskuuta 2012 Tapani Kulmala KHT VSV:n liiketoimintaja yhteistyöverkko Emoyhtiö tytäryhtiöt Osakkuusyhtiöt 22

13

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila Y-tunnus: 0134492-1

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 VUOSIKERTOMUS 2013 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 16 Tase 17 Tuloslaskelma 18 Tase

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 VUOSIKERTOMUS 2012 -2- Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄLTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot