Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 23 Tilinpäätösmerkintä 23 3

3 Energiavirastolle laaditun sähköverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti edetään vaiheittain kohti säävarmaa verkkoa. Ensimmäisenä tavoitteena on, ettei asemamakaava- ja sitä vastaavilla taajama-alueilla tapahdu yli 6 tunnin keskeytyksiä. Nämä alueet kattavat noin 50 % VSV:n sähkönkäyttöpaikoista. VSV:n investoinnit nousivat yli 5 milj. euroon, kun ne viime vuosina ovat olleet keskimäärin 4 milj. euron tasolla. Parina edellisenä vuotena suuri osa investoinneista kohdistui mittarien kaukoluentaprojektiin ja keskeisten tietojärjestelmien, kuten asiakkuuksien hallintajärjestelmän uusimiseen. Kertomusvuonna VSV:n investoinnit kohdistuivat jälleen sähköverkon ja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen. Säävarmuutta lisätään maakaapeloinnilla ja avojohtojen siirtämisellä teiden varsille sekä kauko-ohjattavia asemia rakentamalla. Syksyllä aloitettiin myös Lapin sähköaseman ja asemalta lähtevän verkon uudistaminen. Hankkeen kustannusarvio on noin 1,0 milj. euroa ja projekti valmistuu toukokuussa Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika h/vuosi Katsaus 2014 VSV emoyhtiön liikevaihto kasvoi noin 0,9 milj. euroa. Tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi merkittävästi ja kasvatti konsernin yhteenlasketun liikevaihdon 53,3 milj. euroon. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin 12 milj. euroa eli lähes 30 %. Kokonaisuutena myös tuloskehitys oli tyydyttävä, vaikka sähköntuotannolle vuosi oli erittäin vaikea. Tytäryhtiöt VSV-ENERGIA PA LVELU OY VAKKA-SUOMEN VOIMA OY Vuotta 2014 leimasivat talouden taantuma ja normaalia lämpimämpi sää. Valtakunnan tasolla sähkön käyttö supistui 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. voi edellisestä vuodesta 0,9 milj. euroa eli 8 %. Liikevoitto oli 2,5 milj. euroa, joka on selvästi edellistä, myrskyvahinkojen rasittamaa vuotta parempi. VSV:n verkossa sähkön käyttö oli vuoden alussa kasvussa, mutta lämmin loppuvuosi taittoi kasvua. Yleisestä kehityksestä poiketen elinkeinoelämän sähkön käyttö kehittyi VSV:n alueella erittäin positiivisesti. Varsinkin muutamat suuret teolliset asiakkaat lisäsivät sähkön käyttöään ja pitivät sähkön siirtomäärän hyvällä tasolla. Sähkön hyvä toimitusvarmuus ja kilpailukykyiset siirtohinnat ovat yhtiön tavoitteita. Sähkön siirtohintojen kilpailukyky vertailuyhtiöihin nähden on pysynyt hyvänä, vaikka siirtohintoja korotettiin alkaen noin 4 %. Vuoden siirtomäärä oli yli 383 GWh, joka oli alle budjetoidun, mutta lähes 3 % edellisen vuoden siirtoa suurempi. VSV:n liikevaihto oli 12,2 milj. euroa ja kas- 4 Viime vuosina alueellemme on osunut muutamia pahoja myrskyjä, jotka ovat koetelleet sähkön toimitusvarmuutta. Kertomusvuoden aikana pahimmilta myrskyiltä ja muilta vaikeilta sääilmiöiltä säästyttiin ja sähkön toimitusvarmuus oli erittäin hyvällä tasolla. VSV-Energiapalvelu omistaa ja hallinnoi energiantuotanto-osuuksia. Tuotanto-osuuksista saatava sähkö myydään Suomen alueen markkinahinnalla. Markkinat vaikuttavat siten oleellisesti VSV-E:n taloudelliseen tulokseen. Vesivoimalan osalta suuri tekijä on luonnollisesti myös vesimäärä. Vuoden 2014 toteutuneet spot-hinnat ( /MWh) VSV-Energiapalvelu tekee myös hintasuojauksia turvatakseen tuotettavan sähkön hinnan. Hintasuojaukseen käytettävien johdannaisten hinnat ovat kuitenkin Suomen aluehintaisinakin olleet pitkään niin alhaisia, ettei niillä ole pystynyt turvaamaan tuotannon kannattavuutta. Sähkön markkinahinta oli vuonna 2014 tuotannon kannalta liian alhainen. SPOT-sähkön hinta oli systeemihintaisena keskimäärin 29,61 /MWh ja Suomen aluehintaisena vastaavasti 36,02 /MWh. Vuonna 2014 VSV-Energiapalvelun liikevaihto oli 3,55 milj. euroa, joka on edellisvuoden tasolla. Sähkön tuotannon myynnistä saatu liikevaihto jäi pieneksi alhaisen markkinahinnan ja tuotantomäärän takia. 5 Erityisen pieneksi jäi lauhdesähkön tuotanto. VSV-Energiapalvelun omistamilla tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä vuonna 2014 yhteensä 32,0 GWh, joka oli noin 25 GWh budjetoitua vähemmän.

4 Vuoden 2016 systeemihintatuotteen hintakehitys jaksolla 01/ /2015 Vuoden 2016 aluehintatuotteen hintakehitys 11/ /2015 Sähkön tuotannon taloudellinen tulos oli tappiollinen. Tähän oli syynä sähkön alhainen markkinahinta ja siitä seurannut pieni tuotannon määrä. Tuotanto jäi niin pieneksi, ettei lauhdesähkön tuotannossa kiinteitä kuluja pystytty kattamaan sähköstä saadulla hinnalla. Tuotannon kate jäi euroa tappiolle. Tulosta paransi sähkön ja päästöoikeuksien hintasuojauksista saatu noin euron voitto. VS LÄ MPÖ OY Systeemihintaisten sähköjohdannaisten hinnat laskivat sähköpörssissä lähes koko vuoden ajan ja olivat poikkeuksellisen alhaalla. Trading-salkun avoimista johdannaisista jouduttiin tekemään arvonalennuskirjaus ja tradingsalkku heikensi tulosta noin eurolla. VS Lämmön liikevaihto oli 11,6 milj. euroa. Luvussa on mukana myös Kalannin alueen liikevaihto. Liikevaihto kasvoi 1,9 milj. euroa vuodesta 2013, mutta jäi selvästi budjetoidusta höyryntuotannon loputtua kesällä Liikevoittoa kertyi 0,9 milj. euroa, joka oli 0,3 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Yleisesti voidaan todeta, että VSV-Energiapalvelun omistamat tuotanto-osuudet ovat pääosin niin uusia, että investoinneista johtuvat kiinteät kulut lisäävät merkittävästi sähköntuotannon kokonaiskustannuksia. Tästä syystä kannattavuutta nykyisellä sähkön markkinahintatasolla ei voida saavuttaa. Syöttötariffissa olevat uudet tuulivoimaosuudet ovat kannattavia, mutta niistäkin osassa on lyhyistä laina-ajoista johtuvaa kustannusten etupainoisuutta. Höyryn myynnin päättyminen asiakkaan konkurssin takia vuoden puolivälissä aiheutti merkittävät taloudellisen tappion. VSV-Energiapalvelun tilikauden 2014 tulos käännettiin euroa voitolliseksi emoyhtiö Vakka-Suomen Voiman antamalla 2,3 milj. euron konserniavustuksella. Vakka-Suomen Voima Oy:n hallitus päätti kokouksessaan käynnistää toimenpiteet VSV-Energiapalvelu Oy:n sulauttamiseksi VS Lämpö Oy:öön. Tavoitteena on konsernirakenteen selkeyttäminen ja resurssien käytön tehostaminen. Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin ja sulautumisessa syntynyt yhtiö aloitti toimintansa uudella nimellä VSV-Energia Oy VERTE K OY Vertek emoyhtiön toiminta on laajentunut kahden kuluneen vuoden aikana huomattavasti suurten maakaapelointiurakoiden ansiosta. Liikevaihtoa kertyi 27,5 milj. euroa, mutta keskeneräisten urakoiden arvo pieneni edellisestä tilinpäätöksestä noin 9 milj. euroa eli toiminnan volyymi vuonna 2014 oli noin 18,5 milj. euroa. Liikevoitto nousi 1,6 milj. euroon, joka on hyvällä tasolla ja hieman budjetoitua parempi. Vertekin tytäryhtiö Rauman Sähköpalvelu Oy on erikoistunut suurten teollisten yritysten ja julkisen sektorin sähköasennuksiin. Sähköpalvelun tilauskanta oli vuoden alkupuolella kohtuullinen, mutta heikkeni syksyllä rakennusalan yleisen matalasuhdanteen seurauksena. Vuoden aikana kaukolämpöasiakkaille toimitettu energiamäärä oli 128 GWh. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 15 prosenttia. Lämpimät säät pienensivät lämmön myyntiä, mutta teollisuuden lämmönkulutuksen kasvun ansiosta myynti nousi budjetoidulle tasolle. Yara Suomi Oy:ltä ostettavalla prosessilämmöllä on suuri merkitys lämmön myynnin kannattavuuteen. Kertomusvuonna prosessilämpöä saatiin noin 52 GWh. Loppuosa lämmöstä eli yli 60 % tuotet- tiin raskaalla polttoöljyllä, jota kului lähes tonnia. Öljyn osuus VS Lämmön lämmönhankinnassa on kestämättömän suuri. Voimakas öljysidonnaisuus on päättymässä vuoden 2015 syksyllä, kun Uuteenkaupunkiin valmistuu 20 MW tehoinen puupolttoaineella toimiva lämpölaitos. Kalannissa puupolttoaineeseen siirryttiin jo vuoden 2014 lopulla. Vuonna 2013 alkanut höyryn tuotanto teollisuudelle loppui toukokuun lopussa. Höyryn tuotantoa varten rakennettu kaasua polttava lämpölaitos muutetaan kaukolämpöverkon vara- ja huipputehon tuotantolaitokseksi. liiketoiminnan resursointi ei ole kuitenkaan onnistunut. Sen sijaan tievalaistussaneerausten suunnittelussa Enertel on saavuttanut hyvän aseman. Enertelin liikevaihto jäi selvästi budjetoitua pienemmäksi noin euroon ja tulos jäi lievästi tappiolle. ENERTEL OY Suunnittelutoimisto Enertel on tehnyt kolmen henkilön voimin jo pitkään euron liikevaihtoa. Enertel on tavoitellut kasvua sähkösuunnittelussa ja usean vuoden ajan tavoitteena on ollut myös LVI-suunnittelun aloittaminen. Uuden Merkittävimmät osakkuusyhtiöt LÄ NNEN OMAVOIMA OY Lännen Omavoiman sähkönmyynti vuonna 2014 oli 954 GWh ja liikevaihtoa kertyi vajaat 48 milj. euroa, joka on noin 5 % edellisvuotta vähemmän. Liikevaihdon pieneneminen johtui pääasiassa sähkön myyntihintojen alenemisesta. hinta oli 51,35 euroa/mwh, se oli 31,50 euroa/mwh ja vastaavasti 29,30 euroa/mwh. Johdannaishintojen lasku kasvatti erityisesti tradingsalkun tappiota vuoden lopulla voimakkaasti. Johdannaishinnat ovat laskeneet merkittävästi vuodesta 2011 lähtien. Esimerkiksi vuosijohdannaisen ENOYR-16 Vuonna 2014 LOV:n sähkökaupan toiminnallinen tulos oli positiivinen, mutta trading-toiminnan tulos selvästi tappiollinen. Rauman Sähköpalvelun liikevaihto laski 6,5 milj. eurosta 4,0 milj. euroon, mutta tulos onnistuttiin pitämään voitollisena. Tilauskanta oli koko vuoden ajan erittäin korkea, mutta palautui normaalille tasolle vuoden päättyessä. Vuonna 2015 ei odoteta saavutettavan edellisen vuoden liikevaihtotasoa, vaan toiminta sopeutetaan hieman pienempään volyymiin. 6 7 Aiempiin tilinpäätöksiin tehtyjen alaskirjausten positiivinen vaikutus nosti kuitenkin LOV:n tuloksen euroa voitolliseksi.

5 Talous Hallinto OR G ANIS AAT I O Y H T I Ö KOKOU S LIIKEVA IHTO RA HOITUS TUOTOT JA -KU L U T Vakka-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtajana toimii Jarmo K. Lahtinen. Johtoryhmän muodostivat hänen lisäkseen sähköverkkotoiminnan liiketoimintajohtaja Juho Jussila, tietohallintopäällikkö Antti Jyväkorpi, talousjohtaja Jukka Teinilä, Lännen Omavoima Oy:n liiketoimintajohtaja Juhani Kluuskeri ja VSV-Energiapalvelu Oy:n kehitysjohtaja Mika Salo. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 29. päivänä huhtikuuta 2014 Ravintola Laitilan Kievarissa. Saapuvilla tai edustettuna oli 16 osakasta edustaen osaketta ja ääntä. VSV:n liikevaihto tilikaudella 2014 oli 12,2 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 0,9 milj. euroa. VSV-konsernin liikevaihto jatkoi vuonna 2013 alkanutta voimakasta kasvua. Liikevaihto nousi 29 % 41,2 milj. eurosta 53,3 milj. euroon. Konserniliikevaihdon kasvu aiheutui pääasiassa Vertek alakonsernin liikevaihdon kasvusta 10,7 milj. eurolla. VSV:n rahoitustuotot olivat yli euroa rahoituskuluja suuremmat. Rahoitustuottoja lisäsi erityisesti osinkotuottojen kasvu lähes eurolla. KA NNATTAVUUS VIERA S PÄ Ä OMA INVES TO IN N IT VSV:n käyttökate kasvoi 13,9 % 4,5 milj. eurosta 5,2 milj. euroon. Budjetoitu käyttökate ylittyi noin 0,35 milj. eurolla. Odotettua paremman tuloksen syntymistä edesauttoi myrskytuhokorjausten jääminen vähäisiksi vuonna Emoyhtiön liikevoitto nousi 1,7 milj. eurosta 2,5 milj. euroon. Syyskuussa 2014 VS Lämpö solmi KPA-laitoksen toimitussopimuksen ja samanaikaisesti lainasopimuksen laitoksen rahoituksesta. Vuoden 2014 loppuun mennessä VS Lämpö oli nostanut KPA-laitoksen lainaa 7,2 milj. euroa. Konsernin pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilikauden aikana noin 0,5 milj. eurolla ja pitkäaikaista lainaa oli tilikauden lopussa 8,8 milj. euroa. Konsernin lyhytaikaisten lainojen määrä pieneni tilikauden aikana 2,2 milj. euroa ja oli tilikauden lopussa 2,5 milj. euroa. VSV:n investoinnit vuonna 2014 olivat 5,6 milj. euroa. Sähköverkon osuus investoin-neista oli 5,2 milj. euroa ja siitä puolestaan etäluettavien sähkömittarien osuus 0,9 milj. euroa. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 8,4 milj. euroa, josta KPA-laitoksen osuus oli noin 2,0 milj., euroa. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia toimintavuoden aikana ei pidetty. OMIS TUS S U H T E E T Vakka-Suomen Voima Oy:n omistus kertomusvuoden lopussa: Kunnat Yhteisöt Yksityiset osaketta osaketta osaketta 13,1 % 72,0 % 14,9 % Yhteensä osaketta 100,0 % Myös konsernin kannattavuus parani edelleen. Vuonna 2014 käyttökate oli 6,9 milj. euroa, kun se vuonna 2013 oli 6,1 milj. euroa ja vuonna ,7 milj. euroa. Konsernin tulosta kasvattivat emoyhtiön lisäksi Vertekin ja VS Lämmön tulosparannukset. Vastaavasti tuotantoyhtiö VSV-Energiapalvelun vaikea vuosi vaikutti konsernitulosta pienentävästi. HAL L INTON E U V O S T O Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Lasse Vainio ja varapuheenjohtajana Markku Heinonen. Hallintoneuvoston sihteerin tehtävää on hoitanut yhtiön talousjohtaja. Hallintoneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa: ja Eurasta Markku Heinonen Reijo Lammila Pyhärannasta Kari Kariaho Jorma Kekola Arto Sainio Laitilasta Tommi Aaltonen Anne-Maria Antola-Pilppula Kari Laiho Mika Raula Jarno Salminen Jouko Salminen Hanna Vuola Raumalta Mika Katila Tuomo Kauppi Jorma Leino Heikki Luukkonen Jyrki Santala H ALL I T U S Uudestakaupungista Pentti Aitamurto Jouko Antola Arto Kallinen Matti Karhu Hannu Manneroos Timo Mäkinen Jukka Puukki Juha Salo Tarja Suves Lasse Vainio Sinikka Virtanen Heikki Wala Hallituksessa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Jarmo K. Lahtinen. Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä sihteerinä yhtiön talousjohtaja. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 10 kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 159 asiapykälää. Puheenjohtaja Raimo Aarnio, Uusikaupunki Varapuheenjohtaja Rami Tähtinen, Laitila Jäsenet Vesa Heino, Rauma Jari Laihonen, Rauma Kimmo Nevavuori, Uusikaupunki Leena Niemi, Uusikaupunki Heikki Peltola, Laitila Kari Ranta, Pyhäranta TA R K AS TUS TO IM INTA Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävas-tuullisena tilintarkastajana Tapani Kulmala KHT. 8 Konsernin nettorahoituskulut olivat noin euroa. Niihin sisältyy VSV-Energiapalvelun trading-toiminnan kuluja noin euroa. LIITT Y M IS M A KS U T VSV-konsernin liittymismaksujen määrä kasvoi vuoden 2014 aikana noin eurolla. Konsernin liittymismaksujen kokonaiskertymä on 23,6 milj. euroa, josta sähköliittymiä on 21,3 milj. euroa ja kaukolämpöliittymiä 2,3 milj. euroa. Voittovarat ja niiden käyttö Tuloslaskelma osoittaa voittoa ,53 euroa. Yhtiökokouksen käytettävissä on voitonjakokelpoisia varoja yhteensä ,93 euroa. Hallitus esittää, että vuodelta 2014 jaetaan osinkoa A-osakkeille 4,00 euroa/osake ja B-osakkeille 4,50 euroa/osake, yhteensä ,00 euroa. Tilikauden voitosta 6 023,53 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voittotilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

6 Liikevaihto M Omavaraisuusaste % Liikevoitto % Omavaraisuusaste % liittymismaksut omassa pääomassa Investoinnit M Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 10 11

7 Konsernituloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,88 Valmistevaraston muutos , ,52 Valmistus omaan käyttöön , ,41 Liiketoiminnan muut tuotot , ,79 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,26 Varastojen muutos , ,85 Ulkopuoliset palvelut , , , ,15 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,93 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,81 Muut henkilösivukulut , , , ,80 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,49 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,52 Liiketoiminnan muut kulut , ,58 Osuus osakkuusyritysten tuloksista , ,30 LIIKEVOITTO , ,85 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,95 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,65 Arvonmuutokset sijoituksista , ,39 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,92 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,14 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,90 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,04 Tuloverot Tuloverot , ,13 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,15 Vähemmistöosuus , ,19 TILIKAUDEN VOITTO , ,00 Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Ainettomat oikeudet , ,95 Konserniliikearvo , ,99 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,79 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,84 Rakennukset ja rakennelmat , ,11 Verkosto , ,36 Koneet ja kalusto , ,73 Muut aineelliset hyödykkeet , ,25 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat , , , ,26 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,92 Muut osakkeet ja osuudet , ,57 Saamiset osakkuusyrityksiltä , ,00 Muut saamiset , , , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,34 Keskeneräiset tuotteet , , , ,11 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,64 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,91 Siirtosaamiset , ,59 Muut saamiset , , , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , ,88 Vastaavaa yhteensä , ,02 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,30 Tilikauden voitto , ,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,48 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,28 PAKOLLISET VARAUKSET Takuuvaraus ,39 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,74 Laskennallinen verovelka , ,53 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , , , ,49 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,07 Saadut ennakkomaksut , ,13 Ostovelat , ,75 Velat omistusyhteysyrityksille , ,36 Siirtovelat , ,52 Muut velat , , , ,77 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,26 Vastattavaa yhteensä , ,02

8 VSV Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,97 Valmistus omaan käyttöön , ,30 Liiketoiminnan muut tuotot , ,88 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,86 Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , , , ,06 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,26 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,45 Muut henkilösivukulut , , , ,58 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,16 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0, , , ,19 Liiketoiminnan muut kulut , ,63 LIIKEVOITTO , ,69 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä ,00 Muilta , , , ,45 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,89 Muilta , , , ,95 Arvonmuutokset sijoituksista ja rahoitusarvopapereista , ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille ,51-361,11 Muille , ,82 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,16 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,90 Satunnaiset kulut , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,06 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,00 Tuloverot , ,06 TILIKAUDEN VOITTO , ,00 VSV Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,08 Ennakkomaksut , , ,13 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,31 Verkosto , ,66 Koneet ja kalusto , ,73 Muut aineelliset hyödykkeet , ,25 Ennakkom. ja keskener. hankin , , , ,34 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,69 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,48 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,93 Muut saamiset , , , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,01 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,20 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,20 Siirtosaamiset , ,96 Muut saamiset , ,37 Rahat ja pankkisaamiset , ,33 Vastaavaa yhteensä , ,27 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,40 Tilikauden voitto , , , ,40 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,58 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,75 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta ,00 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,01 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,57 Saadut ennakot , ,26 Ostovelat , ,03 Velat saman konsernin yrityksille , ,76 Velat omistusyhteysyrityksille , ,41 Siirtovelat , ,57 Muut velat , , , ,93 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,94 Vastattavaa yhteensä , ,27

9 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Rahoituslaskelma Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. korottomien saamisten lis./väh Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaik. korottomien velkojen lis./väh Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista rah. kuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) Laadintaperiaatteet Arvostusperiaatteet Tilinpäätöksen liitetiedot Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään keskihinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot. Konsernitilinpäätös Vakka-Suomen Voima Oy on Vakka-Suomen Voima-konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, lukuunottamatta kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa VSV on osakkaana. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä kohdassa "Omistukset yrityksissä" Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Osakkuusyritysten yhdistely on suoritettu pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat, samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksessä on poistoero jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poistoeron muutos on konsernituloslaskelmassa jaettu laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Ostetut tytäryhtiöosakkeet Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Konsernitilisaamiset Konsernitilivelat Liittymismaksujen lisäys Liittymismaksujen vähennys Maksetut osingot Maksetut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) Tuloslaskelman liitetiedot Emoyhtiö Konserni Liikevaihto Sähkön myynti , ,61 Sähkön siirto , , , ,58 Kaukolämpö ja höyry , ,40 Verkonrakennus- ja asennustoiminta , , , ,89 Muut , , , , , , , ,88 Selvitys poistoperusteista Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 5-20 v tasapoisto Vuokrakiint. perusparannus 5 v tasapoisto Rakennukset ja rakennelmat v tasapoisto Verkosto v tasapoisto Etäluettavat sähkömittarit 9 v tasapoisto VS Lämpö Oy:n kaukolämpöverkko 17 v tasapoisto Koneet ja kalusto 5-15 v tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet 5 v tasapoisto RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

10 Taseen liitetiedot 18 Emoyhtiö Konserni Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,33 Lisäykset , , , ,02 Vähennykset , , ,05 Hankintameno , , , ,30 Kertyneet sumupoistot , , , ,78 Tilikauden poisto , , , ,57 Kirjanpitoarvo , , , ,95 Konserniliikearvo Hankintameno , ,33 Lisäykset , ,62 Hankintameno , ,95 Kertyneet sumupoistot , ,95 Tilikauden poisto , ,01 Kirjanpitoarvo , ,99 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,23 Lisäykset , ,00 Hankintameno , ,23 Kertyneet sumupoistot , ,54 Tilikauden poisto , ,84 Kirjanpitoarvo , ,85 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1.1. ja Hankintameno 1.1. ja , , , ,84 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,57 Lisäykset , ,00 Hankintameno , , , ,57 Kertyneet sumupoistot , , , ,58 Tilikauden poisto , , , ,88 Kirjanpitoarvo , , , ,11 Poistoero 1.1. ja , ,61 Verkosto Hankintameno , , , ,54 Lisäykset , , , ,17 Hankintameno , , , ,71 Kertyneet sumupoistot , , , ,70 Tilikauden poisto , , , ,62 Arvonalentumiset , ,03 Kirjanpitoarvo , , , ,36 Poistoero , ,14 Poistoeron lisäys , , , ,14 Emoyhtiö Konserni Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,90 Lisäykset , , , ,79 Vähennykset , ,14 Hankintameno , , , ,55 Kertyneet sumupoistot , , , ,35 Tilikauden poisto , , , ,47 Kirjanpitoarvo , , , ,73 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , , , ,75 Lisäykset , , , ,54 Hankintameno , , , ,29 Kertyneet sumupoistot , , , ,94 Tilikauden poisto , , , ,10 Kirjanpitoarvo , , , ,25 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankin , , , ,04 Lisäykset , , , ,69 Vähennykset , , , ,76 Kirjanpitoarvo , , , ,97 Sijoitukset Osuudet konserniyrityksissä Hankintameno , ,69 Lisäykset ,00 Kirjanpitoarvo , ,69 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,62 Lisäykset , ,30 Kirjanpitoarvo , , , ,92 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,77 Lisäykset , ,80 Vähennykset ,00 950, ,00 950,00 Kirjanpitoarvo , , , ,57 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Lisäykset ,00 Vähennykset , ,00 Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Annetut pääomalainat , , , ,00 Lisäykset , ,00 Annetut pääomalainat , , , ,00 Pääasialliset lainaehdot: - lainojen saaja on Lännen Omavoima Oy - lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettuja pääomalainoja annetun euron lainan korko on 3 kk eur + 0,5 % annetun euron lainan korko on 3 kk eur + 2,0 % - pääoman ja koron maksamisesta ei ole saatu vakuutta

11 Taseen liitetiedot Emoyhtiö Konserni Muut saamiset Annetut pääomalainat , ,23 Lisäykset ,64 Vähennykset , ,12 Annetut pääomalainat , ,11 Lainasaamiset 1.1. ja , , , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,57 Siirtosaamiset 962,42 996,42 Konsernitilisaamiset , , , ,20 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , , , ,91 Siirtosaamiset , , , , , ,91 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja , , , ,00 Vararahasto 1.1. ja , , , ,18 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,30 Osingonjako , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,30 Tilikauden voitto , , , , , , , ,30 Oma pääoma yhteensä , , , ,48 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,30 Tilikauden voitto , , , ,00 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus , ,13 Voitonjakokelpoiset varat , ,40 Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain kpl kpl A-sarja , ,00 B-sarja , ,00 Yhteensä , ,00 Velkojen erittely Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Poistoerosta , ,53 Velat saman konsernin yrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , ,59 Siirtovelat ,00 Konsernitilivelat , , , ,76 Velat omistusyhteysyrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , , , ,36 Siirtovelat 1 418, , ,36 Vakuudet ja vastuusitoumukset Emoyhtiö Konserni Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Rahalaitoslainat , , , ,32 Annetut vakuudet vakuuslajeittain Yrityskiinnitykset , , , ,63 Kiinteistökiinnitykset , , , ,00 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Yrityskiinnitykset , ,79 Kiinteistökiinnitykset , ,00 Muut vastuusitoumukset Takaukset samaan konserniin kuluvien yritysten puolesta , ,00 Takaukset omasta puolesta , ,00 Takaukset muiden puolesta , , , ,24 Työ- ja takuuajan vakuudet , ,31 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,84 Myöhemmin maksettavat , , , , , , ,58 Johdannaissopimukset Muut johdannaissopimukset Sähköjohdannaiset Käypä arvo , ,89 Kohde-etuuden arvo sähköjohdannaisten , ,76 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina Päästöoikeusjohdannaiset Käypä arvo 9 980, ,00 Kohde-etuuden arvo päästöjohdannaisten ,00 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuonna Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Käypä arvo , , , ,00 Kohde-etuuden arvo , , , ,75 VSV-konserni on sopinut koron- ja valuutanvaihtosopimuksia suojautuakseen lainojen viitekorkojen ja valuuttalainojen osalta valuuttakurssien muutoksia vastaan. Korko- ja valuuttajohdannaisten kertyneet voitot ja tappiot kirjataan suojattavan erän oikaisuksi tuloslaskelmaan sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolla suojauksen kohteesta aiheutuva vaikutus kirjataan tuloslaskelmaan. VSV:n koronvaihtosopimus, suuruudeltaan 5,0 milj. euroa, on tehty mahdollisen voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi ajalle Se on ns. tehoton suojaus, koska sitä vastaavaa lainaa ei ole otettu. Sen arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmaan vuosittain tuotoksi tai kuluksi. Palautuksen alainen arvonlisävero kiinteistöistä Rakennuttajalla on kiinteistöjen perusparannuksista tai uudisrakennuksista vähennetystä arvonlisäverosta 10 vuotta kestävä palautusvastuu, mikäli kiinteistö poistuu arvonlisäverollisesta käytöstä. Kiinteistö Vuosi Vähennetty alv Palautusvastuu Jäljellä oleva päättyy tarkistusvastuu Sähkötalo , ,83

12 OMISTUKSET YRITYKSISSÄ Taseen liitetiedot KONSERNIYRITYKSET Konsernin Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus Suunnittelutoimisto Enertel Oy, Laitila 85,0 % 85,0 % VSV-Energia Oy, Laitila 100,0 % 100,0 % Vertek Oy, Uusikaupunki 75,2 % 75,2 % VSV-Energiapalvelu Oy, Laitila 100,0 % 100,0 % Wattivakka Oy, Uusikaupunki 100,0 % 100,0 % Rauman Sähköpalvelu Oy, Rauma 100,0 % VSV - Energiapalvelu Oy on sulautunut VS Lämpö Oy:öön, jonka nimeksi on muutettu VSV-Energia Oy. Konsernin Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus OMISTUSYHTEYSYRITYKSET Osakkuusyritykset Laitilan Sähkö Oy, Laitila 49,0 % 49,0 % Laitilan Lämpö Oy, Laitila 49,0 % Satavakka Oy, Laitila 50,0 % 50,0 % Propel Voima Oy, Laitila 35,0 % Teknomeria Oy, Uusikaupunki 24,7 % 24,7 % VakkaCom Oy, Uusikaupunki 37,8 % 37,8 % Kyröskosken Voima Oy, Hämeenkyrö 44,6 % Lännen Omavoima Oy, Rauma 50,0 % 50,0 % Konsernin Emoyhtiön Viimeksi laaditun Viimeksi laaditun omistusosuus omistusosuus tilinpäätöksen tilinpäätöksen muk. voitto muk. oma pääoma Muut omistusyhteysyritykset Kt Oy Ylistupa, Laitila 36,4 % 36,4 % 8 000, ,47 Kt Oy Laurinpelto, Laitila 25,0 % 25,0 % 0, ,10 HENKILÖSTÖ Henkilöstön tunnuslukuja Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana keskimäärin Henkilöstön keski-ikä Yli 50-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Vakinaisessa työsuhteessa olevat % Koulutuspäivät henkilöä kohti Tunnusluvut VAKKA-SUOMEN VOIMA OY VAKKA-SUOMEN VOIMA OY Liikevaihto Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto Tilikauden voitto Tilikauden Investoinnit voitto Investoinnit Taseen loppusumma Taseen loppusumma % Käyttökate % liikevaihdosta , , , , ,2 Käyttökate Nettorahoitustuotot liikevaihdosta liikevaihdosta 38,7 1,9 37,6-0,5 38,6-0,4 39,8 0,9 42,2 2,6 Nettorahoitustuotot Investoinnit liikevaihdosta liikevaihdosta 25,8 1,9 35,5-0,5 38,7-0,4 52,3 0,9 46,1 2,6 Investoinnit liikevaihdosta 25,8 35,5 38,7 52,3 46,1 VSV KONSERNI VSV KONSERNI Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Liikevaihto Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Liikevaihto Liikevoitto Laitilassa 25. päivänä helmikuuta 2015 Liikevoitto Tilikauden voitto Tilikauden voitto Henkilöstö Laitilassa 25. päivänä helmikuuta 2015 Henkilöstö Raimo Aarnio Vesa Heino Jari Laihonen Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Raimo Aarnio Vesa Heino Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Jari Laihonen Toimintakertomuksen Kimmo Nevavuori ja tilinpäätöksen Leena Niemi allekirjoitukset Heikki Peltola Laitilassa 25. päivänä helmikuuta 2015 Kimmo Nevavuori Leena Niemi Heikki Peltola Laitilassa 25. päivänä helmikuuta 2015 Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen toimitusjohtaja Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen Raimo Aarnio Vesa Heino Jari Laihonen toimitusjohtaja Raimo Aarnio Vesa Heino Jari Laihonen Kimmo Nevavuori Leena Niemi Heikki Peltola Kimmo Nevavuori Leena Niemi Heikki Peltola Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. toimitusjohtaja Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen Laitilassa 19. päivänä maaliskuuta 2015 toimitusjohtaja Laitilassa Ernst & Young 19. päivänä Oy, KHT-yhteisö maaliskuuta Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö 23 Tapani Kulmala

13 Verkostopalvelu Vo im a VSVEnergia Voima men Suo Lännen Omavoima Enertel Satavakka VERTEK RSP Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL Laitila Y-tunnus: Laitilan Lämpö O y Oy Talous Oy ima l Vo pe Pro Energi ame kla rit O Kyrö sko ske n Oy Te k Oy y a eri m o n Sähkö Oy pirkan Sata Emoyhtiö Tytäryhtiöt Osakkuusyhtiöt

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002 Power on Land and at Sea Vuosikertomus 2002 TILINPÄÄTÖS 2002 Sisältö Tilinpäätös 2002 3 Wärtsilä lyhyesti 4 Viisivuotiskatsaus 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Hallituksen toimintakertomus 14 Konsernin

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB 2 Pohjolan Liikenne -yhtiöt Sisältö Yhtiörakenne ja tunnuslukuja... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Toimialakatsaukset Tavaraliikenne... 6 Säiliöliikenne... 9

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot