Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 23 Tilinpäätösmerkintä 23 3

3 Energiavirastolle laaditun sähköverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti edetään vaiheittain kohti säävarmaa verkkoa. Ensimmäisenä tavoitteena on, ettei asemamakaava- ja sitä vastaavilla taajama-alueilla tapahdu yli 6 tunnin keskeytyksiä. Nämä alueet kattavat noin 50 % VSV:n sähkönkäyttöpaikoista. VSV:n investoinnit nousivat yli 5 milj. euroon, kun ne viime vuosina ovat olleet keskimäärin 4 milj. euron tasolla. Parina edellisenä vuotena suuri osa investoinneista kohdistui mittarien kaukoluentaprojektiin ja keskeisten tietojärjestelmien, kuten asiakkuuksien hallintajärjestelmän uusimiseen. Kertomusvuonna VSV:n investoinnit kohdistuivat jälleen sähköverkon ja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen. Säävarmuutta lisätään maakaapeloinnilla ja avojohtojen siirtämisellä teiden varsille sekä kauko-ohjattavia asemia rakentamalla. Syksyllä aloitettiin myös Lapin sähköaseman ja asemalta lähtevän verkon uudistaminen. Hankkeen kustannusarvio on noin 1,0 milj. euroa ja projekti valmistuu toukokuussa Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika h/vuosi Katsaus 2014 VSV emoyhtiön liikevaihto kasvoi noin 0,9 milj. euroa. Tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi merkittävästi ja kasvatti konsernin yhteenlasketun liikevaihdon 53,3 milj. euroon. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin 12 milj. euroa eli lähes 30 %. Kokonaisuutena myös tuloskehitys oli tyydyttävä, vaikka sähköntuotannolle vuosi oli erittäin vaikea. Tytäryhtiöt VSV-ENERGIA PA LVELU OY VAKKA-SUOMEN VOIMA OY Vuotta 2014 leimasivat talouden taantuma ja normaalia lämpimämpi sää. Valtakunnan tasolla sähkön käyttö supistui 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. voi edellisestä vuodesta 0,9 milj. euroa eli 8 %. Liikevoitto oli 2,5 milj. euroa, joka on selvästi edellistä, myrskyvahinkojen rasittamaa vuotta parempi. VSV:n verkossa sähkön käyttö oli vuoden alussa kasvussa, mutta lämmin loppuvuosi taittoi kasvua. Yleisestä kehityksestä poiketen elinkeinoelämän sähkön käyttö kehittyi VSV:n alueella erittäin positiivisesti. Varsinkin muutamat suuret teolliset asiakkaat lisäsivät sähkön käyttöään ja pitivät sähkön siirtomäärän hyvällä tasolla. Sähkön hyvä toimitusvarmuus ja kilpailukykyiset siirtohinnat ovat yhtiön tavoitteita. Sähkön siirtohintojen kilpailukyky vertailuyhtiöihin nähden on pysynyt hyvänä, vaikka siirtohintoja korotettiin alkaen noin 4 %. Vuoden siirtomäärä oli yli 383 GWh, joka oli alle budjetoidun, mutta lähes 3 % edellisen vuoden siirtoa suurempi. VSV:n liikevaihto oli 12,2 milj. euroa ja kas- 4 Viime vuosina alueellemme on osunut muutamia pahoja myrskyjä, jotka ovat koetelleet sähkön toimitusvarmuutta. Kertomusvuoden aikana pahimmilta myrskyiltä ja muilta vaikeilta sääilmiöiltä säästyttiin ja sähkön toimitusvarmuus oli erittäin hyvällä tasolla. VSV-Energiapalvelu omistaa ja hallinnoi energiantuotanto-osuuksia. Tuotanto-osuuksista saatava sähkö myydään Suomen alueen markkinahinnalla. Markkinat vaikuttavat siten oleellisesti VSV-E:n taloudelliseen tulokseen. Vesivoimalan osalta suuri tekijä on luonnollisesti myös vesimäärä. Vuoden 2014 toteutuneet spot-hinnat ( /MWh) VSV-Energiapalvelu tekee myös hintasuojauksia turvatakseen tuotettavan sähkön hinnan. Hintasuojaukseen käytettävien johdannaisten hinnat ovat kuitenkin Suomen aluehintaisinakin olleet pitkään niin alhaisia, ettei niillä ole pystynyt turvaamaan tuotannon kannattavuutta. Sähkön markkinahinta oli vuonna 2014 tuotannon kannalta liian alhainen. SPOT-sähkön hinta oli systeemihintaisena keskimäärin 29,61 /MWh ja Suomen aluehintaisena vastaavasti 36,02 /MWh. Vuonna 2014 VSV-Energiapalvelun liikevaihto oli 3,55 milj. euroa, joka on edellisvuoden tasolla. Sähkön tuotannon myynnistä saatu liikevaihto jäi pieneksi alhaisen markkinahinnan ja tuotantomäärän takia. 5 Erityisen pieneksi jäi lauhdesähkön tuotanto. VSV-Energiapalvelun omistamilla tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä vuonna 2014 yhteensä 32,0 GWh, joka oli noin 25 GWh budjetoitua vähemmän.

4 Vuoden 2016 systeemihintatuotteen hintakehitys jaksolla 01/ /2015 Vuoden 2016 aluehintatuotteen hintakehitys 11/ /2015 Sähkön tuotannon taloudellinen tulos oli tappiollinen. Tähän oli syynä sähkön alhainen markkinahinta ja siitä seurannut pieni tuotannon määrä. Tuotanto jäi niin pieneksi, ettei lauhdesähkön tuotannossa kiinteitä kuluja pystytty kattamaan sähköstä saadulla hinnalla. Tuotannon kate jäi euroa tappiolle. Tulosta paransi sähkön ja päästöoikeuksien hintasuojauksista saatu noin euron voitto. VS LÄ MPÖ OY Systeemihintaisten sähköjohdannaisten hinnat laskivat sähköpörssissä lähes koko vuoden ajan ja olivat poikkeuksellisen alhaalla. Trading-salkun avoimista johdannaisista jouduttiin tekemään arvonalennuskirjaus ja tradingsalkku heikensi tulosta noin eurolla. VS Lämmön liikevaihto oli 11,6 milj. euroa. Luvussa on mukana myös Kalannin alueen liikevaihto. Liikevaihto kasvoi 1,9 milj. euroa vuodesta 2013, mutta jäi selvästi budjetoidusta höyryntuotannon loputtua kesällä Liikevoittoa kertyi 0,9 milj. euroa, joka oli 0,3 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Yleisesti voidaan todeta, että VSV-Energiapalvelun omistamat tuotanto-osuudet ovat pääosin niin uusia, että investoinneista johtuvat kiinteät kulut lisäävät merkittävästi sähköntuotannon kokonaiskustannuksia. Tästä syystä kannattavuutta nykyisellä sähkön markkinahintatasolla ei voida saavuttaa. Syöttötariffissa olevat uudet tuulivoimaosuudet ovat kannattavia, mutta niistäkin osassa on lyhyistä laina-ajoista johtuvaa kustannusten etupainoisuutta. Höyryn myynnin päättyminen asiakkaan konkurssin takia vuoden puolivälissä aiheutti merkittävät taloudellisen tappion. VSV-Energiapalvelun tilikauden 2014 tulos käännettiin euroa voitolliseksi emoyhtiö Vakka-Suomen Voiman antamalla 2,3 milj. euron konserniavustuksella. Vakka-Suomen Voima Oy:n hallitus päätti kokouksessaan käynnistää toimenpiteet VSV-Energiapalvelu Oy:n sulauttamiseksi VS Lämpö Oy:öön. Tavoitteena on konsernirakenteen selkeyttäminen ja resurssien käytön tehostaminen. Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin ja sulautumisessa syntynyt yhtiö aloitti toimintansa uudella nimellä VSV-Energia Oy VERTE K OY Vertek emoyhtiön toiminta on laajentunut kahden kuluneen vuoden aikana huomattavasti suurten maakaapelointiurakoiden ansiosta. Liikevaihtoa kertyi 27,5 milj. euroa, mutta keskeneräisten urakoiden arvo pieneni edellisestä tilinpäätöksestä noin 9 milj. euroa eli toiminnan volyymi vuonna 2014 oli noin 18,5 milj. euroa. Liikevoitto nousi 1,6 milj. euroon, joka on hyvällä tasolla ja hieman budjetoitua parempi. Vertekin tytäryhtiö Rauman Sähköpalvelu Oy on erikoistunut suurten teollisten yritysten ja julkisen sektorin sähköasennuksiin. Sähköpalvelun tilauskanta oli vuoden alkupuolella kohtuullinen, mutta heikkeni syksyllä rakennusalan yleisen matalasuhdanteen seurauksena. Vuoden aikana kaukolämpöasiakkaille toimitettu energiamäärä oli 128 GWh. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 15 prosenttia. Lämpimät säät pienensivät lämmön myyntiä, mutta teollisuuden lämmönkulutuksen kasvun ansiosta myynti nousi budjetoidulle tasolle. Yara Suomi Oy:ltä ostettavalla prosessilämmöllä on suuri merkitys lämmön myynnin kannattavuuteen. Kertomusvuonna prosessilämpöä saatiin noin 52 GWh. Loppuosa lämmöstä eli yli 60 % tuotet- tiin raskaalla polttoöljyllä, jota kului lähes tonnia. Öljyn osuus VS Lämmön lämmönhankinnassa on kestämättömän suuri. Voimakas öljysidonnaisuus on päättymässä vuoden 2015 syksyllä, kun Uuteenkaupunkiin valmistuu 20 MW tehoinen puupolttoaineella toimiva lämpölaitos. Kalannissa puupolttoaineeseen siirryttiin jo vuoden 2014 lopulla. Vuonna 2013 alkanut höyryn tuotanto teollisuudelle loppui toukokuun lopussa. Höyryn tuotantoa varten rakennettu kaasua polttava lämpölaitos muutetaan kaukolämpöverkon vara- ja huipputehon tuotantolaitokseksi. liiketoiminnan resursointi ei ole kuitenkaan onnistunut. Sen sijaan tievalaistussaneerausten suunnittelussa Enertel on saavuttanut hyvän aseman. Enertelin liikevaihto jäi selvästi budjetoitua pienemmäksi noin euroon ja tulos jäi lievästi tappiolle. ENERTEL OY Suunnittelutoimisto Enertel on tehnyt kolmen henkilön voimin jo pitkään euron liikevaihtoa. Enertel on tavoitellut kasvua sähkösuunnittelussa ja usean vuoden ajan tavoitteena on ollut myös LVI-suunnittelun aloittaminen. Uuden Merkittävimmät osakkuusyhtiöt LÄ NNEN OMAVOIMA OY Lännen Omavoiman sähkönmyynti vuonna 2014 oli 954 GWh ja liikevaihtoa kertyi vajaat 48 milj. euroa, joka on noin 5 % edellisvuotta vähemmän. Liikevaihdon pieneneminen johtui pääasiassa sähkön myyntihintojen alenemisesta. hinta oli 51,35 euroa/mwh, se oli 31,50 euroa/mwh ja vastaavasti 29,30 euroa/mwh. Johdannaishintojen lasku kasvatti erityisesti tradingsalkun tappiota vuoden lopulla voimakkaasti. Johdannaishinnat ovat laskeneet merkittävästi vuodesta 2011 lähtien. Esimerkiksi vuosijohdannaisen ENOYR-16 Vuonna 2014 LOV:n sähkökaupan toiminnallinen tulos oli positiivinen, mutta trading-toiminnan tulos selvästi tappiollinen. Rauman Sähköpalvelun liikevaihto laski 6,5 milj. eurosta 4,0 milj. euroon, mutta tulos onnistuttiin pitämään voitollisena. Tilauskanta oli koko vuoden ajan erittäin korkea, mutta palautui normaalille tasolle vuoden päättyessä. Vuonna 2015 ei odoteta saavutettavan edellisen vuoden liikevaihtotasoa, vaan toiminta sopeutetaan hieman pienempään volyymiin. 6 7 Aiempiin tilinpäätöksiin tehtyjen alaskirjausten positiivinen vaikutus nosti kuitenkin LOV:n tuloksen euroa voitolliseksi.

5 Talous Hallinto OR G ANIS AAT I O Y H T I Ö KOKOU S LIIKEVA IHTO RA HOITUS TUOTOT JA -KU L U T Vakka-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtajana toimii Jarmo K. Lahtinen. Johtoryhmän muodostivat hänen lisäkseen sähköverkkotoiminnan liiketoimintajohtaja Juho Jussila, tietohallintopäällikkö Antti Jyväkorpi, talousjohtaja Jukka Teinilä, Lännen Omavoima Oy:n liiketoimintajohtaja Juhani Kluuskeri ja VSV-Energiapalvelu Oy:n kehitysjohtaja Mika Salo. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 29. päivänä huhtikuuta 2014 Ravintola Laitilan Kievarissa. Saapuvilla tai edustettuna oli 16 osakasta edustaen osaketta ja ääntä. VSV:n liikevaihto tilikaudella 2014 oli 12,2 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 0,9 milj. euroa. VSV-konsernin liikevaihto jatkoi vuonna 2013 alkanutta voimakasta kasvua. Liikevaihto nousi 29 % 41,2 milj. eurosta 53,3 milj. euroon. Konserniliikevaihdon kasvu aiheutui pääasiassa Vertek alakonsernin liikevaihdon kasvusta 10,7 milj. eurolla. VSV:n rahoitustuotot olivat yli euroa rahoituskuluja suuremmat. Rahoitustuottoja lisäsi erityisesti osinkotuottojen kasvu lähes eurolla. KA NNATTAVUUS VIERA S PÄ Ä OMA INVES TO IN N IT VSV:n käyttökate kasvoi 13,9 % 4,5 milj. eurosta 5,2 milj. euroon. Budjetoitu käyttökate ylittyi noin 0,35 milj. eurolla. Odotettua paremman tuloksen syntymistä edesauttoi myrskytuhokorjausten jääminen vähäisiksi vuonna Emoyhtiön liikevoitto nousi 1,7 milj. eurosta 2,5 milj. euroon. Syyskuussa 2014 VS Lämpö solmi KPA-laitoksen toimitussopimuksen ja samanaikaisesti lainasopimuksen laitoksen rahoituksesta. Vuoden 2014 loppuun mennessä VS Lämpö oli nostanut KPA-laitoksen lainaa 7,2 milj. euroa. Konsernin pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilikauden aikana noin 0,5 milj. eurolla ja pitkäaikaista lainaa oli tilikauden lopussa 8,8 milj. euroa. Konsernin lyhytaikaisten lainojen määrä pieneni tilikauden aikana 2,2 milj. euroa ja oli tilikauden lopussa 2,5 milj. euroa. VSV:n investoinnit vuonna 2014 olivat 5,6 milj. euroa. Sähköverkon osuus investoin-neista oli 5,2 milj. euroa ja siitä puolestaan etäluettavien sähkömittarien osuus 0,9 milj. euroa. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 8,4 milj. euroa, josta KPA-laitoksen osuus oli noin 2,0 milj., euroa. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia toimintavuoden aikana ei pidetty. OMIS TUS S U H T E E T Vakka-Suomen Voima Oy:n omistus kertomusvuoden lopussa: Kunnat Yhteisöt Yksityiset osaketta osaketta osaketta 13,1 % 72,0 % 14,9 % Yhteensä osaketta 100,0 % Myös konsernin kannattavuus parani edelleen. Vuonna 2014 käyttökate oli 6,9 milj. euroa, kun se vuonna 2013 oli 6,1 milj. euroa ja vuonna ,7 milj. euroa. Konsernin tulosta kasvattivat emoyhtiön lisäksi Vertekin ja VS Lämmön tulosparannukset. Vastaavasti tuotantoyhtiö VSV-Energiapalvelun vaikea vuosi vaikutti konsernitulosta pienentävästi. HAL L INTON E U V O S T O Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Lasse Vainio ja varapuheenjohtajana Markku Heinonen. Hallintoneuvoston sihteerin tehtävää on hoitanut yhtiön talousjohtaja. Hallintoneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa: ja Eurasta Markku Heinonen Reijo Lammila Pyhärannasta Kari Kariaho Jorma Kekola Arto Sainio Laitilasta Tommi Aaltonen Anne-Maria Antola-Pilppula Kari Laiho Mika Raula Jarno Salminen Jouko Salminen Hanna Vuola Raumalta Mika Katila Tuomo Kauppi Jorma Leino Heikki Luukkonen Jyrki Santala H ALL I T U S Uudestakaupungista Pentti Aitamurto Jouko Antola Arto Kallinen Matti Karhu Hannu Manneroos Timo Mäkinen Jukka Puukki Juha Salo Tarja Suves Lasse Vainio Sinikka Virtanen Heikki Wala Hallituksessa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Jarmo K. Lahtinen. Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä sihteerinä yhtiön talousjohtaja. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 10 kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 159 asiapykälää. Puheenjohtaja Raimo Aarnio, Uusikaupunki Varapuheenjohtaja Rami Tähtinen, Laitila Jäsenet Vesa Heino, Rauma Jari Laihonen, Rauma Kimmo Nevavuori, Uusikaupunki Leena Niemi, Uusikaupunki Heikki Peltola, Laitila Kari Ranta, Pyhäranta TA R K AS TUS TO IM INTA Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävas-tuullisena tilintarkastajana Tapani Kulmala KHT. 8 Konsernin nettorahoituskulut olivat noin euroa. Niihin sisältyy VSV-Energiapalvelun trading-toiminnan kuluja noin euroa. LIITT Y M IS M A KS U T VSV-konsernin liittymismaksujen määrä kasvoi vuoden 2014 aikana noin eurolla. Konsernin liittymismaksujen kokonaiskertymä on 23,6 milj. euroa, josta sähköliittymiä on 21,3 milj. euroa ja kaukolämpöliittymiä 2,3 milj. euroa. Voittovarat ja niiden käyttö Tuloslaskelma osoittaa voittoa ,53 euroa. Yhtiökokouksen käytettävissä on voitonjakokelpoisia varoja yhteensä ,93 euroa. Hallitus esittää, että vuodelta 2014 jaetaan osinkoa A-osakkeille 4,00 euroa/osake ja B-osakkeille 4,50 euroa/osake, yhteensä ,00 euroa. Tilikauden voitosta 6 023,53 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voittotilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

6 Liikevaihto M Omavaraisuusaste % Liikevoitto % Omavaraisuusaste % liittymismaksut omassa pääomassa Investoinnit M Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 10 11

7 Konsernituloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,88 Valmistevaraston muutos , ,52 Valmistus omaan käyttöön , ,41 Liiketoiminnan muut tuotot , ,79 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,26 Varastojen muutos , ,85 Ulkopuoliset palvelut , , , ,15 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,93 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,81 Muut henkilösivukulut , , , ,80 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,49 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,52 Liiketoiminnan muut kulut , ,58 Osuus osakkuusyritysten tuloksista , ,30 LIIKEVOITTO , ,85 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,95 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,65 Arvonmuutokset sijoituksista , ,39 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,92 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,14 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,90 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,04 Tuloverot Tuloverot , ,13 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,15 Vähemmistöosuus , ,19 TILIKAUDEN VOITTO , ,00 Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Ainettomat oikeudet , ,95 Konserniliikearvo , ,99 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,79 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,84 Rakennukset ja rakennelmat , ,11 Verkosto , ,36 Koneet ja kalusto , ,73 Muut aineelliset hyödykkeet , ,25 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat , , , ,26 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä , ,92 Muut osakkeet ja osuudet , ,57 Saamiset osakkuusyrityksiltä , ,00 Muut saamiset , , , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,34 Keskeneräiset tuotteet , , , ,11 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,64 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,91 Siirtosaamiset , ,59 Muut saamiset , , , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , ,88 Vastaavaa yhteensä , ,02 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,30 Tilikauden voitto , ,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,48 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,28 PAKOLLISET VARAUKSET Takuuvaraus ,39 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,74 Laskennallinen verovelka , ,53 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , , , ,49 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,07 Saadut ennakkomaksut , ,13 Ostovelat , ,75 Velat omistusyhteysyrityksille , ,36 Siirtovelat , ,52 Muut velat , , , ,77 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,26 Vastattavaa yhteensä , ,02

8 VSV Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,97 Valmistus omaan käyttöön , ,30 Liiketoiminnan muut tuotot , ,88 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,86 Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , , , ,06 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,26 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,45 Muut henkilösivukulut , , , ,58 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,16 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0, , , ,19 Liiketoiminnan muut kulut , ,63 LIIKEVOITTO , ,69 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä ,00 Muilta , , , ,45 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,89 Muilta , , , ,95 Arvonmuutokset sijoituksista ja rahoitusarvopapereista , ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille ,51-361,11 Muille , ,82 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,16 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,90 Satunnaiset kulut , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,06 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,00 Tuloverot , ,06 TILIKAUDEN VOITTO , ,00 VSV Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,08 Ennakkomaksut , , ,13 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset ja rakennelmat , ,31 Verkosto , ,66 Koneet ja kalusto , ,73 Muut aineelliset hyödykkeet , ,25 Ennakkom. ja keskener. hankin , , , ,34 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,69 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,48 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,93 Muut saamiset , , , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,01 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,20 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,20 Siirtosaamiset , ,96 Muut saamiset , ,37 Rahat ja pankkisaamiset , ,33 Vastaavaa yhteensä , ,27 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto , ,40 Tilikauden voitto , , , ,40 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,58 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,75 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta ,00 Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,01 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,57 Saadut ennakot , ,26 Ostovelat , ,03 Velat saman konsernin yrityksille , ,76 Velat omistusyhteysyrityksille , ,41 Siirtovelat , ,57 Muut velat , , , ,93 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,94 Vastattavaa yhteensä , ,27

9 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Rahoituslaskelma Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. korottomien saamisten lis./väh Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaik. korottomien velkojen lis./väh Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista rah. kuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) Laadintaperiaatteet Arvostusperiaatteet Tilinpäätöksen liitetiedot Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään keskihinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot. Konsernitilinpäätös Vakka-Suomen Voima Oy on Vakka-Suomen Voima-konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, lukuunottamatta kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa VSV on osakkaana. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä kohdassa "Omistukset yrityksissä" Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Osakkuusyritysten yhdistely on suoritettu pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat, samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksessä on poistoero jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poistoeron muutos on konsernituloslaskelmassa jaettu laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Ostetut tytäryhtiöosakkeet Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Konsernitilisaamiset Konsernitilivelat Liittymismaksujen lisäys Liittymismaksujen vähennys Maksetut osingot Maksetut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) Tuloslaskelman liitetiedot Emoyhtiö Konserni Liikevaihto Sähkön myynti , ,61 Sähkön siirto , , , ,58 Kaukolämpö ja höyry , ,40 Verkonrakennus- ja asennustoiminta , , , ,89 Muut , , , , , , , ,88 Selvitys poistoperusteista Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 5-20 v tasapoisto Vuokrakiint. perusparannus 5 v tasapoisto Rakennukset ja rakennelmat v tasapoisto Verkosto v tasapoisto Etäluettavat sähkömittarit 9 v tasapoisto VS Lämpö Oy:n kaukolämpöverkko 17 v tasapoisto Koneet ja kalusto 5-15 v tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet 5 v tasapoisto RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

10 Taseen liitetiedot 18 Emoyhtiö Konserni Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,33 Lisäykset , , , ,02 Vähennykset , , ,05 Hankintameno , , , ,30 Kertyneet sumupoistot , , , ,78 Tilikauden poisto , , , ,57 Kirjanpitoarvo , , , ,95 Konserniliikearvo Hankintameno , ,33 Lisäykset , ,62 Hankintameno , ,95 Kertyneet sumupoistot , ,95 Tilikauden poisto , ,01 Kirjanpitoarvo , ,99 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,23 Lisäykset , ,00 Hankintameno , ,23 Kertyneet sumupoistot , ,54 Tilikauden poisto , ,84 Kirjanpitoarvo , ,85 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1.1. ja Hankintameno 1.1. ja , , , ,84 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,57 Lisäykset , ,00 Hankintameno , , , ,57 Kertyneet sumupoistot , , , ,58 Tilikauden poisto , , , ,88 Kirjanpitoarvo , , , ,11 Poistoero 1.1. ja , ,61 Verkosto Hankintameno , , , ,54 Lisäykset , , , ,17 Hankintameno , , , ,71 Kertyneet sumupoistot , , , ,70 Tilikauden poisto , , , ,62 Arvonalentumiset , ,03 Kirjanpitoarvo , , , ,36 Poistoero , ,14 Poistoeron lisäys , , , ,14 Emoyhtiö Konserni Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,90 Lisäykset , , , ,79 Vähennykset , ,14 Hankintameno , , , ,55 Kertyneet sumupoistot , , , ,35 Tilikauden poisto , , , ,47 Kirjanpitoarvo , , , ,73 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , , , ,75 Lisäykset , , , ,54 Hankintameno , , , ,29 Kertyneet sumupoistot , , , ,94 Tilikauden poisto , , , ,10 Kirjanpitoarvo , , , ,25 Ennakkomaksut ja kesk.er.hankin , , , ,04 Lisäykset , , , ,69 Vähennykset , , , ,76 Kirjanpitoarvo , , , ,97 Sijoitukset Osuudet konserniyrityksissä Hankintameno , ,69 Lisäykset ,00 Kirjanpitoarvo , ,69 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,62 Lisäykset , ,30 Kirjanpitoarvo , , , ,92 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,77 Lisäykset , ,80 Vähennykset ,00 950, ,00 950,00 Kirjanpitoarvo , , , ,57 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Lisäykset ,00 Vähennykset , ,00 Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Annetut pääomalainat , , , ,00 Lisäykset , ,00 Annetut pääomalainat , , , ,00 Pääasialliset lainaehdot: - lainojen saaja on Lännen Omavoima Oy - lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettuja pääomalainoja annetun euron lainan korko on 3 kk eur + 0,5 % annetun euron lainan korko on 3 kk eur + 2,0 % - pääoman ja koron maksamisesta ei ole saatu vakuutta

11 Taseen liitetiedot Emoyhtiö Konserni Muut saamiset Annetut pääomalainat , ,23 Lisäykset ,64 Vähennykset , ,12 Annetut pääomalainat , ,11 Lainasaamiset 1.1. ja , , , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,57 Siirtosaamiset 962,42 996,42 Konsernitilisaamiset , , , ,20 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , , , ,91 Siirtosaamiset , , , , , ,91 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja , , , ,00 Vararahasto 1.1. ja , , , ,18 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,30 Osingonjako , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,30 Tilikauden voitto , , , , , , , ,30 Oma pääoma yhteensä , , , ,48 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,30 Tilikauden voitto , , , ,00 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus , ,13 Voitonjakokelpoiset varat , ,40 Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain kpl kpl A-sarja , ,00 B-sarja , ,00 Yhteensä , ,00 Velkojen erittely Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Poistoerosta , ,53 Velat saman konsernin yrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , ,59 Siirtovelat ,00 Konsernitilivelat , , , ,76 Velat omistusyhteysyrityksille Lyhytaikainen Ostovelat , , , ,36 Siirtovelat 1 418, , ,36 Vakuudet ja vastuusitoumukset Emoyhtiö Konserni Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Rahalaitoslainat , , , ,32 Annetut vakuudet vakuuslajeittain Yrityskiinnitykset , , , ,63 Kiinteistökiinnitykset , , , ,00 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Yrityskiinnitykset , ,79 Kiinteistökiinnitykset , ,00 Muut vastuusitoumukset Takaukset samaan konserniin kuluvien yritysten puolesta , ,00 Takaukset omasta puolesta , ,00 Takaukset muiden puolesta , , , ,24 Työ- ja takuuajan vakuudet , ,31 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,84 Myöhemmin maksettavat , , , , , , ,58 Johdannaissopimukset Muut johdannaissopimukset Sähköjohdannaiset Käypä arvo , ,89 Kohde-etuuden arvo sähköjohdannaisten , ,76 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina Päästöoikeusjohdannaiset Käypä arvo 9 980, ,00 Kohde-etuuden arvo päästöjohdannaisten ,00 tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuonna Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Käypä arvo , , , ,00 Kohde-etuuden arvo , , , ,75 VSV-konserni on sopinut koron- ja valuutanvaihtosopimuksia suojautuakseen lainojen viitekorkojen ja valuuttalainojen osalta valuuttakurssien muutoksia vastaan. Korko- ja valuuttajohdannaisten kertyneet voitot ja tappiot kirjataan suojattavan erän oikaisuksi tuloslaskelmaan sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolla suojauksen kohteesta aiheutuva vaikutus kirjataan tuloslaskelmaan. VSV:n koronvaihtosopimus, suuruudeltaan 5,0 milj. euroa, on tehty mahdollisen voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi ajalle Se on ns. tehoton suojaus, koska sitä vastaavaa lainaa ei ole otettu. Sen arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmaan vuosittain tuotoksi tai kuluksi. Palautuksen alainen arvonlisävero kiinteistöistä Rakennuttajalla on kiinteistöjen perusparannuksista tai uudisrakennuksista vähennetystä arvonlisäverosta 10 vuotta kestävä palautusvastuu, mikäli kiinteistö poistuu arvonlisäverollisesta käytöstä. Kiinteistö Vuosi Vähennetty alv Palautusvastuu Jäljellä oleva päättyy tarkistusvastuu Sähkötalo , ,83

12 OMISTUKSET YRITYKSISSÄ Taseen liitetiedot KONSERNIYRITYKSET Konsernin Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus Suunnittelutoimisto Enertel Oy, Laitila 85,0 % 85,0 % VSV-Energia Oy, Laitila 100,0 % 100,0 % Vertek Oy, Uusikaupunki 75,2 % 75,2 % VSV-Energiapalvelu Oy, Laitila 100,0 % 100,0 % Wattivakka Oy, Uusikaupunki 100,0 % 100,0 % Rauman Sähköpalvelu Oy, Rauma 100,0 % VSV - Energiapalvelu Oy on sulautunut VS Lämpö Oy:öön, jonka nimeksi on muutettu VSV-Energia Oy. Konsernin Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus OMISTUSYHTEYSYRITYKSET Osakkuusyritykset Laitilan Sähkö Oy, Laitila 49,0 % 49,0 % Laitilan Lämpö Oy, Laitila 49,0 % Satavakka Oy, Laitila 50,0 % 50,0 % Propel Voima Oy, Laitila 35,0 % Teknomeria Oy, Uusikaupunki 24,7 % 24,7 % VakkaCom Oy, Uusikaupunki 37,8 % 37,8 % Kyröskosken Voima Oy, Hämeenkyrö 44,6 % Lännen Omavoima Oy, Rauma 50,0 % 50,0 % Konsernin Emoyhtiön Viimeksi laaditun Viimeksi laaditun omistusosuus omistusosuus tilinpäätöksen tilinpäätöksen muk. voitto muk. oma pääoma Muut omistusyhteysyritykset Kt Oy Ylistupa, Laitila 36,4 % 36,4 % 8 000, ,47 Kt Oy Laurinpelto, Laitila 25,0 % 25,0 % 0, ,10 HENKILÖSTÖ Henkilöstön tunnuslukuja Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana keskimäärin Henkilöstön keski-ikä Yli 50-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Vakinaisessa työsuhteessa olevat % Koulutuspäivät henkilöä kohti Tunnusluvut VAKKA-SUOMEN VOIMA OY VAKKA-SUOMEN VOIMA OY Liikevaihto Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto Tilikauden voitto Tilikauden Investoinnit voitto Investoinnit Taseen loppusumma Taseen loppusumma % Käyttökate % liikevaihdosta , , , , ,2 Käyttökate Nettorahoitustuotot liikevaihdosta liikevaihdosta 38,7 1,9 37,6-0,5 38,6-0,4 39,8 0,9 42,2 2,6 Nettorahoitustuotot Investoinnit liikevaihdosta liikevaihdosta 25,8 1,9 35,5-0,5 38,7-0,4 52,3 0,9 46,1 2,6 Investoinnit liikevaihdosta 25,8 35,5 38,7 52,3 46,1 VSV KONSERNI VSV KONSERNI Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Liikevaihto Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Liikevaihto Liikevoitto Laitilassa 25. päivänä helmikuuta 2015 Liikevoitto Tilikauden voitto Tilikauden voitto Henkilöstö Laitilassa 25. päivänä helmikuuta 2015 Henkilöstö Raimo Aarnio Vesa Heino Jari Laihonen Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Raimo Aarnio Vesa Heino Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Jari Laihonen Toimintakertomuksen Kimmo Nevavuori ja tilinpäätöksen Leena Niemi allekirjoitukset Heikki Peltola Laitilassa 25. päivänä helmikuuta 2015 Kimmo Nevavuori Leena Niemi Heikki Peltola Laitilassa 25. päivänä helmikuuta 2015 Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen toimitusjohtaja Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen Raimo Aarnio Vesa Heino Jari Laihonen toimitusjohtaja Raimo Aarnio Vesa Heino Jari Laihonen Kimmo Nevavuori Leena Niemi Heikki Peltola Kimmo Nevavuori Leena Niemi Heikki Peltola Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. toimitusjohtaja Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen Laitilassa 19. päivänä maaliskuuta 2015 toimitusjohtaja Laitilassa Ernst & Young 19. päivänä Oy, KHT-yhteisö maaliskuuta Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö 23 Tapani Kulmala

13 Verkostopalvelu Vo im a VSVEnergia Voima men Suo Lännen Omavoima Enertel Satavakka VERTEK RSP Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL Laitila Y-tunnus: Laitilan Lämpö O y Oy Talous Oy ima l Vo pe Pro Energi ame kla rit O Kyrö sko ske n Oy Te k Oy y a eri m o n Sähkö Oy pirkan Sata Emoyhtiö Tytäryhtiöt Osakkuusyhtiöt

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila Y-tunnus: 0134492-1

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 VUOSIKERTOMUS 2013 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 16 Tase 17 Tuloslaskelma 18 Tase

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus 4. Tilinpäätös. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Emoyhtiö. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16

Sisältö. Toimintakertomus 4. Tilinpäätös. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Emoyhtiö. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16 Sisältö Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 VUOSIKERTOMUS 2012 -2- Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄLTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase

Lisätiedot