DULCO turb C Sameusanturi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DULCO turb C Sameusanturi"

Transkriptio

1 Asennus- ja käyttöopas DULCO turb C Sameusanturi Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista! Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! Osan nro BA DT /13 FI

2 Täydentävät ohjeet Yleinen tasa-arvoinen käsittely Tässä asiakirjassa pyritään asiasisällön ymmärtämisen helpottamiseksi noudattamaan samaa kaavaa, kun puhutaan ihmisistä. Naisista ja miehistä puhutaan samalla tavalla (kääntäjän huomautus: tämä koskee lähinnä kieliä, joissa naisten ja miesten välillä tehdään ero puhuttaessa yksikön kolmannessa persoonassa). Pyydämme naispuolisia lukijoita ymmärtämään tämän yksinkertaistuksen. Täydennetyt ohjeet Lue täydennetyt ohjeet läpi. Tekstissä ovat erityisesti korostettuina: Luettelot Käsittelyohjeet ð Käsittelyohjeiden tulokset Lisätiedot Lisätiedot sisältävät tärkeitä ohjeita laitteen oikeanlaisesta toiminnasta tai niissä on käyttöä helpottavia ohjeita. Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeisiin sisältyy riskitilanteiden täydellinen kuvaus, katso Ä Luku 1.1 Turvaohjeiden merkintä sivulla 5 2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto Turvaohjeiden merkintä Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset Turvallisuus ja vastuu Yleiset turvallisuusohjeet Määräystenmukainen käyttö Toiminnan kuvaus / tuotteen tunnistus Toimituksen sisältö Asennus ja säätö Seinäasennus Hydraulinen asennus Sähköasennus Käyttökaavio Laitteen yleiskatsaus / käyttöelementit Käyttörakenteen yleiskuvaus Käyttöönotto Kuivausaineen asettaminen Rutiininomainen mittaus Pääsykoodi Laitekonfiguraatio Ulostulon valinta Vikavirran (ERLV) asettaminen Hälytyksen konfigurointi OFFSET-asetus Laajennetut asetukset Käyttö Anturin kalibrointi Vakioliuokset kalibrointiin Kalibroinnin suorittaminen Huolto, virheenpoisto ja korjaus Ohjeita virheiden poistoon Järjestelmän virheilmoitukset

4 Sisällysluettelo Virhe prosessissa Varaosat ja lisävarusteet Noudatetut standardit Vanhojen osien hävitys Vaatimustenmukaisuusvakuutus Hakemisto

5 Johdanto 1 Johdanto Tiedot ja toiminnot Tässä käyttöohjeessa kuvataan DULCO turb C -sameusanturin tekniset tiedot ja toiminnot. 1.1 Turvaohjeiden merkintä Johdanto Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotteen tekniset tiedot ja toiminnot. Käyttöohje sisältää yksityiskohtaiset turvaohjeet, ja se on jaettu selkeisiin toimintavaiheisiin. Turvaohjeet ja ohjeet jakautuvat seuraavan kaavion mukaisesti. Tässä käytetään erilaisia kuvamerkkejä tilanteen mukaan. Tässä esitetyt kuvamerkit ovat vain esimerkkejä. VAARA! Vaaran tyyppi ja lähde Seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Vaara! Kuvaa välittömästi uhkaavaa vaaraa. Kun tätä ei vältetä, seurauksena ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. VAROITUS! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varoitus! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. HUOMIO! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Kevyet tai vähäiset vammat. Omaisuusvahingot. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varo! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vähäiset vammat. Sitä voidaan käyttää myös varoituksena omaisuusvahingoista. 5

6 Johdanto OHJE! Vaaran tyyppi ja lähde Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Ohje! Kuvaa mahdollisesti haitallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, tuote tai jokin osa sen ympäristöstä voi vaurioitua. Tiedon tyyppi Käyttövinkkejä ja lisätietoja. Tiedon lähde. Lisätoimenpiteet. Tietoa! Kuvaa käyttövinkkejä ja muita erityisen hyödyllisiä tietoja. Tämä ei ole vaarallisen tai haitallisen tilanteen huomiosana. 6

7 Johdanto 1.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset VAROITUS! Loukkaantumisvaara, jos henkilöstö ei ole riittävän pätevää! Laitteiston/laitteen omistaja vastaa siitä, että pätevyysvaatimuksia noudatetaan. Jos epäpätevät henkilöt työskentelevät laitteen parissa tai oleskelevat laitteen vaarallisilla alueilla, on olemassa vakavien vammautumisten ja esinevahinkojen vaara. Kaikki työt on sen vuoksi uskottava ainoastaan pätevien henkilöiden tehtäväksi. Huolehdi siitä, että epäpätevät henkilöt eivät pääse vaarallisille alueille. Koulutus opastettava henkilö koulutettu käyttäjä koulutetut ammattihenkilöt Määritelmä Opastettuina henkilöinä pidetään henkilöitä, jotka ovat saaneet ja saavat ohjausta ja opetusta heille annettaviin työtehtäviin ja niihin mahdollisesti sisältyviin vaaroihin/riskeihin ja joille on annettu koulutusta näissä töissä vaadittavista suojalaitteista ja varotoimenpiteistä. Koulutettuina käyttäjinä pidetään henkilöitä, jotka täyttävät opastetun henkilön vaatimukset ja ovat sen lisäksi suorittaneet ProMinentin tai sen valtuuttaman kumppanin järjestämän laitekohtaisen koulutuksen. Ammattihenkilöt ovat henkilöitä, jotka koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten määräysten tuntemisen nojalla omaavat riittävät tiedot ja taidot kyetäkseen tunnistamaan ja arvioimaan mahdolliset vaarat/riskit. Ammatillisen koulutuksen suorittamisena voidaan pitää myös useita vuosia kestänyttä menestyksellistä toimintaa kyseisissä työtehtävissä. 7

8 Johdanto Koulutus valtuutetut sähköasentajat Määritelmä Valtuutetut sähköasentajat ovat henkilöitä, jotka ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten normien ja määräysten tuntemuksen nojalla ovat siinä asemassa, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti sähkölaitteiden parissa ja tunnistamaan ja välttämään mahdolliset vaarat. Valtuutetuilla sähköasentajilla on tehtäviinsä soveltuva erikoiskoulutus ja he tuntevat asianmukaiset normit ja määräykset. Valtuutettujen sähköasentajien on täytettävä voimassa olevat lakiin kirjatut tapaturmantorjuntamääräykset. asiakaspalvelu Asiakaspalvelulla tarkoitetaan huoltoteknikoita, jotka ProMinent on kouluttanut ja valtuuttanut työskentelemään laitteiston parissa. Huomautus koneen haltijalle Noudata voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita yleisesti hyväksyttyjä turvateknisiä sääntöjä! 8

9 Turvallisuus ja vastuu 2 Turvallisuus ja vastuu 2.1 Yleiset turvallisuusohjeet VAROITUS! Sähköjännitettä johtavat osat! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen Toimenpiteet: Katkaise virransyöttö ennen kotelon avaamista Vaurioituneet, vialliset tai manipuloidut laitteet on kytkettävä jännitteettömiksi VAROITUS! Käyttövirhe! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. Vain riittävän pätevät ja asiantuntevat henkilöt saavat käyttää laitetta Huomioi myös säätimen ja lisälaitteiden sekä muiden mahdollisten rakenneryhmien, kuten antureiden, mittausvesipumppujen jne. käyttöohjeet. Koneen haltija on vastuussa sitä, että henkilöstö on pätevää VAROITUS! Asiaton käyttö! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. Toimenpiteet: Varmista laite asiatonta käyttöä vastaan HUOMIO! Sähköhäiriöt Mahdollinen seuraus: Esinevahinkoja tai jopa laitteen rikkoutuminen Virtajohtoa ja datakaapelia ei saa linjata kulkemaan yhdessä häiriöitä aiheuttavien johtojen kanssa Toimenpiteet: Järjestä asianmukaiset häiriönsuojaukset 9

10 Turvallisuus ja vastuu OHJE! Asianmukainen käyttö Tuotteen tai sen ympäristön vahingoittuminen. Laitetta ei ole tarkoitettu kaasumaisten tai kiinteiden aineiden mittaamiseen tai säätelyyn. Laitetta saa käyttää vain noudattaen tässä käyttöohjeessa ja yksittäisten komponenttien käyttöohjeissa määritettyjä teknisiä tietoja ja spesifikaatioita. 2.2 Määräystenmukainen käyttö OHJE! Määräystenmukainen käyttö Laite on tarkoitettu veden sameuden mittaamiseen. Laitetta saa käyttää vain noudattaen tässä käyttöohjeessa ja yksittäisten komponenttien (kuten esim. säätimet, anturit, lisälaitteet, kalibrointilaite, annostelupumppu jne.) käyttöohjeissa määritettyjä teknisiä tietoja ja spesifikaatioita. Kaikki muu käyttö tai muutostyöt on kielletty. OHJE! Antureiden moitteeton toiminta Tuotteen tai sen ympäristön vahingoittuminen. Asianmukainen mittaus ja säätely on mahdollista vain, kun anturit toimivat moitteettomasti Anturi on tarkastettava ja kalibroitava säännöllisesti 10

11 Toiminnan kuvaus / tuotteen tunnistus 3 Toiminnan kuvaus / tuotteen tunnistus Toiminnan lyhyt kuvaus DULCO turb C on kehitetty sameutta aiheuttavien aineiden online-mittaukseen raakavedestä, prosessivedestä ja puhdistetusta prosessivedestä juomaveden käsittelyssä. Tuotesarjaan DULCO turb C kuulu neljä laitetyyppiä: Tyypit TUC 1 ja TUC 3 työskentelevät infrapunavalolla ja täyttävät kansainvälisten standardien ISO 7027 ja EN määräykset. Tyypit TUC 2 ja TUC 4 työskentelevät valkoisella valolla ja täyttävät USA-standardin US EPA Molemmat laitemallit voidaan toteuttaa ultraäänipuhdistuksella (TUC 3 / TUC 4) tai ilman ultraäänipuhdistusta (TUC 1 / TUC 2). Mittausmaljan ultraäänipuhdistus pidentää kalibrointi- ja huoltovälejä kerrostumia muodostavissa aineissa. DULCO turb C Osan numero ISO 7027 DIN EN US EPA Ultraäänipuhdistus TUC Infrapuna Ei TUC Valkoinen valo Ei TUC Infrapuna Kyllä TUC Valkoinen valo Kyllä Tulonpuoleinen painesäädin on vakiona. DULCO turb C:n painesäädin vähentää painetta jopa 13,8 baarista (200 PSI) 1,0 baariin (15 PSI). Tekniset tiedot Mittausalue Tarkkuusraja NTU ± 2 % näytetystä arvosta tai ± 0.02 NTU alle 40 NTU riippuen siitä, kumpi arvo on suurempi ± 5 % näytetystä arvosta yli 40 NTU 11

12 Toiminnan kuvaus / tuotteen tunnistus Resoluutio Vasteaika Näyttö Hälytys Analoginen lähtö Kommunikaatioliitäntä Enimmäisvedenpaine Virtausmäärä 0,0001 NTU alle 10 NTU säädettävä Monirivinen LCD-näyttö, jossa taustavalaistus Kaksi ohjelmoitavaa hälytystä, VAC, 2 A malli C rele ma, 600 Ω Kaksisuuntainen RS-485, Modbus 6 l/h l/h Käyttölämpötila 1 C C Välittäjäaineeseen koskeva aine Jännitteensyöttö Galvaaninen erotus Integroitu paineensäädin säätää 1380 kpa (200 PSI). Virtausmäärästä riippuen Ympäristöolosuhteet polyamidi (PA), silikoni, polypropyleeni (PP), jaloteräs, borosilikaattilasi VAC, Hz, 80VA kaksoiseristetty, häiriösuure ylijänniteluokka II Ei sovellu ulkona käytettäväksi. Käyttökorkeus enintään 2000 m ( NN:n kanssa). Suojaustapa IP 66 suurin suhteellinen ilmankosteus 95 % (ei kondensoiva). Vastaa seuraavia normeja Lähetyksen paino USEPA mallissa infrapuna ; ISO 7027 tai EN mallissa valkoinen valo n. 2,5 kg 12

13 Toiminnan kuvaus / tuotteen tunnistus Lisävaruste: ultraäänipuhdistus (TUC 3 / TUC 4) Lisävarustetta ultraäänipuhdistus käytetään maljan jatkuvaan puhdistamiseen. Sitä ei voi käyttää jo likaantuneiden maljojen puhdistamiseen tai manuaalisen puhdistuksen sijaan. Manuaalisen puhdistuksen puhdistusvälit voivat kuitenkin tämän järjestelmän myötä pidentyä huomattavasti. Laitetta käytettäessä on käytettävä maljaa, jossa on ultraäänitunnistin. Järjestelmä lähettää ultraäänitaajuuden jousen kautta pietsotunnistimelle, joka on liitetty virtausmaljan pohjaan. Maljan tunnistusjärjestelmä työskentelee vain käyttötavalla [AUTO]. Järjestelmä voi tunnistaa seuraavia virhetiloja: Väärä malja asennettu Virhe tunnistimessa Tunnistimella ei yhteyttä jouseen Virheen sattuessa näkyy LCD-näytön alaosassa ilmoitus [CLN]. Annetaan hälytys ja 2 ma virtauslähtöön. Hälytysrele laukeaa, kun hälytystoiminto [ALM1/ALM2] on asennossa [ERROR] ma lähtö asetetaan arvoon 0, 2, 4 ma, kun [virhetaso] [ERLV] on asetettu vastaavalle ma-tasolle (0, 2, 4 ma). Liitäntä RS-485 DULCO turb C voi tarjota peruskommunikaatiotoimintoja yksinkertaisilla ohjelmilla kuten esim. [Hilgraeve HyperTerminal] (useimmissa [Microsoft Windows -ohjelmisto]-paketeissa). Voit myös käyttää [Visual Basicia] tai muita ohjelmia. 13

14 Toiminnan kuvaus / tuotteen tunnistus 3.1 Toimituksen sisältö Pakkausmateriaali Hävitä pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti. Kaikissa pakkauksen osissa on kierrätysmerkki. Seuraavat osat kuuluvat DULCO turb C:n toimituksen vakiosisältöön: Nimike Lukumäärä DULCO turb C, liitäntäkotelo ja integroidut virtausvarusteet 1 Käyttöohje 1 Kuivausainepaketti 1 Malja 1 Letkusarja: 1 Sulkuliitin (1 kpl) Vastapaineventtiili (1 kpl) Liitosletkut liitäntäkappaleilla paineensäätimeen (2 kpl) Ilmausruuvi (käytetään paineenalaisissa järjestelmissä) (1 kpl) Poista DULCO turb C pakkauslaatikosta. Tarkasta huolellisesti kaikki rakenneosat. Varmista, ettei kuljetuksen aikana ole syntynyt mitään näkyviä vaurioita. Jos saadut rakenneosat eivät sovi tilaukseen, ota välittömästi yhteyttä paikalliseen myyjään tai ProMinent-asiakaspalveluosastoon. 14

15 Asennus ja säätö 4 Asennus ja säätö OHJE! Kuivausaine Laitteen mahdolliset virhetoiminnot laitteessa olevan kosteuden vuoksi. Asenna ennen käyttöönottoa kuivausainepussi, katso Ä Luku 6.1 Kuivausaineen asettaminen sivulla 28 OHJE! Asennuspaikka Jätä johdolle ja välttämättömille töille riittävästi tilaa Pakkausmateriaali Hävitä pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti. Kaikissa pakkauksen osissa on kierrätysmerkki. Asennuspaikka ja ehdot Sähköasennuksen saa suorittaa vasta mekaanisen asennuksen jälkeen Varmista, että käytössä tarvittaviin ohjaimiin yms. pääsee helposti käsiksi Huomioi turvallinen ja tärinätön kiinnitys Vältä suoraa auringonsäteilyä Sallittu anturin ympäristön lämpötila asennuspaikalla: C, kun suhteellinen ilmankosteus on korkeintaan 95 % (ei kondensoiva) Huomioi liitettyjen osien sallittu ympäristön lämpötila Näytönluku- ja käyttöpaikka Asenna laite näytönluvun ja käytön kannalta suotuisaan paikkaan (mieluiten silmien korkeudelle) 15

16 Asennus ja säätö 4.1 Seinäasennus Mekaaninen asennus OHJE! Etäisyys näytteenottopaikkaan Aseta anturi korkeintaan 3 metrin päähän näytteenottopaikasta. Vain näin voidaan taata järjestelmän nopea reaktioaika. Vapaa tila anturin ympärillä Jätä anturin ympärille vähintään 200 mm vapaata tilaa anturille tehtäviä tarvittavia töitä varten. Kiinnitä anturi neljällä M6-ruuvilla ja liitäntäkotelo kahdella M4-ruuvilla. 16

17 Asennus ja säätö Kuva. 1: Piirros ei ole mittakaavassa. Se toimii ainoastaan tiedottavana. Kaikki arvot millimetreinä. A B Liitäntäkotelo DULCO turb C -kotelo 17

18 Asennus ja säätö Kuva. 2: Piirros ei ole mittakaavassa. Se toimii ainoastaan tiedottavana. Kaikki arvot millimetreinä. A B Liitäntäkotelo DULCO turb C -kotelo 1. Kiinnitä liitäntäkotelo (A) kahdella M4-ruuvilla seinään 2. Kiinnitä DULCO turb C -kotelo (B) liitäntäkotelon yläpuolelle neljällä M6-ruuvilla seinään 18

19 Asennus ja säätö 4.2 Hydraulinen asennus HUOMIO! Vapaa ulostulo anturilähdöstä Johda anturin läpi virrannut mittausvesi vapaaseen ulostuloon. Mittausvettä ei saa johtaa takaisin prosessiin. Sallitut käyttöparametrit nesteen enimmäislämpötila 50 C enimmäispaine 13,8 bar virtaus l/h HUOMIO! Leväkasvu valon vaikutuksesta Mahdollista levän kasvua sopimattomissa letkuissa. Jos asennus on alttiina voimakkaalle valolle, käytä valoa läpipäästämättömiä letkuja. Näin estät levän kasvun asennukseen. Ilmausruuvin epätiiviys Käyttöönotossa voi esiintyä ilmausruuvin reiässä kevyttä epätiiviyttä. Tämä supistuu, kun normaali virtaus on aikaansaatu. Asennuksissa, jotka ovat jatkuvasti epätiiviitä tämän kohdan korkean paineen vuoksi, suosittelemme sulkemaan reiän mukana toimitetulla tiivistysruuvilla. Vapaan ulostulon takaamiseksi täytyy toisessa kohtaa ulostuloa olla ilman sisäänja poisvirtaus mahdollista ali- tai yläpaineen välttämiseksi. 19

20 Asennus ja säätö Kuva. 3: Anturin suositellut johdot I. Virtausyksikkö II. Anturiyksikkö ja käyttöosa III. Liitäntäkotelo 1. Vastapaineventtiili Virtauksen säätämiseen ja pienten ilmakuplien poistamiseen 4. Letkunliitin. Sisähalkaisija 4,75 mm, ulkohalkaisija 8 mm. Letkuliitäntä näytteenottopaikkaan 5. Yksityiskohta: letku 6. Yksityiskohta: letkunliittimen kiinnitysmutteri 7. Yksityiskohta: letkunliittimen sisäosa 20

21 Asennus ja säätö 2. Ilmausruuvi. Käytetään paineen alaisissa järjestelmissä. Jää pois paineettomissa järjestelmissä 3. Letkunliitin. Sisähalkaisija 4,75 mm, ulkohalkaisija 8 mm. Letkuliitäntä vapaaseen mittausveden ulostuloon 8. Sulkuliitin. Tulon sulkemiseen hätätapauksissa tai tarvittavien töiden aikana 4.3 Sähköasennus VAROITUS! Sähköjännitettä johtavat osat! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen Toimenpiteet: Katkaise virransyöttö ennen kotelon avaamista Vaurioituneet, vialliset tai manipuloidut laitteet on kytkettävä jännitteettömiksi Laitteiston omistajan vastuulla on soveltuvien erotuslaitteiden (hätäpysäytyskytkimen tms.) asentaminen. OHJE! Älä johda RS-485-johtoa samaan johtokanavaan, jossa verkkojohto on. Tämä voi aiheuttaa häiriövaikutuksen. DULCO turb C:n signaalijohtoja ei saa sijoittaa kulkemaan yhdessä häiriöitä aiheuttavien johtojen kanssa. Häiriöt saattavat aiheuttaa DULCO turb C:n virhetoimintoja. 21

22 Asennus ja säätö RS-485 Digitaalinen liitäntä RS-485 (2 johtoa / vuorosuuntainen) on symmetrisen signaalinsiirron ansiosta hyvin sähkömagneettisia häiriöitä kestävä. Näin ollen voidaan käyttää jopa 900 m pituisia johtoja. Väylän viimeisen laitteen vastuksen täytyy olla 120 ohmia signaalien sekoittumisen estämiseksi. Vaurioiden välttämiseksi erota ja liitä RS-485-liitännän johdot vain silloin, kun DULCO turb C on kytketty pois päältä. A0518 Kuva. 4: Anturin johtojen järjestys I. Verkkojohdon ruuviliitos (toimitetaan ilman verkkojohtoa) II. Hälytysjohdon ruuviliitos III. Anturijohdon ruuviliitos 1. Liittimet hälytys 1 ja hälytys 2 (0,25-1,5 mm 2 ) enintään 2 ampeeria 2. Liitin 4-20 ma / RS 485 (0,25-1,5 mm 2 ) 3. Liitäntäkotelo 4. Nestetiivis ruuviliitos 5. Anturijohto 6. Verkkojohdon liitin (0,25-1,5 mm 2 ) 22

23 Asennus ja säätö Liitäntäkotelossa kaikki liittimet on merkitty selkeästi. Toimitettaessa kaikissa johtojen läpivienneissä on tulpat. Nämä on tarpeen mukaan poistettava. Poista eristys kaikista johdoista 6 mm pituudelta. Varusta kaikki johdot vedonpoistolla. Syöttöjännite: VAC, kun Hz 1. Irrota neljä koteloruuvia liitäntäkotelon nurkista 2. Nosta liitäntäkotelon kansi pois 3. Poista tulpat käytetyistä ruuviliitoksista 4. Johda johdot ruuviliitoksiin 5. Liitä johdot niille merkittyihin liittimiin 6. Kiristä ruuviliitosten kiinnitysruuvit niin kireälle, että ne ovat tiiviitä 7. Aseta liitäntäkotelon kansi liitäntäkotelon päälle 8. Kiristä kotelon ruuvit käsin 9. Tarkasta vielä tiivisteiden ja ruuviliitosten kiinnitys. Vain kun asennus on oikein, saavutetaan suojausluokka IP 66 23

24 Käyttökaavio 5 Käyttökaavio 5.1 Laitteen yleiskatsaus / käyttöelementit Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 1.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 Kuva. 5: Laitteen yleiskatsaus / käyttöelementit 1. LCD-näyttö 2. YLÖS-painike 3. ALAS-painike 4. ENTER-painike 5. MODE/EXIT-painike Toiminta LCD-näyttö YLÖS-painike ALAS-painike Kuvaus LCD-näytöllä näytetään kunkin käyttötilan parametrit. Näytetyn lukuarvon korottaminen Näytetyn lukuarvon laskeminen 24

25 Käyttökaavio Toiminta ENTER-painike MODE/EXIT-painike Kuvaus Näytetyn arvon tai tilan käyttöönotto, vahvistus tai tallentaminen. Kolmen valittavissa olevan käyttötilan [CAL], [CONFIG] ja [AUTO] (mittaus) valinta ja poisvalinta 5.2 Käyttörakenteen yleiskuvaus Anturissa on kolme käyttötapaa, jotka voit valita MODE/EXIT-painikkeella: [AUTO]: vakiokäyttötapa, näyttää ajankohtaisen mitatun arvon [CAL]: kalibrointitila kalibrointikulun läpivirtaukseen [CONFIG]: konfigurointitila asiakaskohtaisten asetusten konfigurointiin. Automaattinen vaihto tilaan [AUTO], jos 15 minuutin aikana ei tehdä valintoja 25

26 Käyttökaavio Kuva. 6: Käyttörakenteen yleiskuvaus 26

27 Käyttökaavio Konfigurointivalikko Konfigurointivalikko on jaettu useisiin alavalikoihin, jotta konfigurointi olisi helpompaa. Seuraavat alavalikot ovat käytettävissä: Ulostulon valinta [O/P] Konfiguraatio ma-liitäntä [ERLV] Hälytyksen konfiguraatio [ALM1 / ALM2] Offsetin konfiguraatio [OFST] Käyttösuojauksen konfiguraatio [CODE] Laajennetut asetukset [EXTD] Asetusten asettaminen konfigurointivalikossa on kuvattu täällä Ä Luku 6.4 Laitekonfiguraatio sivulla 33. Laajennetut asetukset on koottu yhteen ryhmään, jotta et muuttaisi niitä epähuomiossa: Vastenopeus [RESP] Näytön tarkkuus [RES] LCD-valaistuksen kirkkaus [BRT] Näytetyt yksiköt [UNIT] Ultraäänipuhdistus [CLN] RS-485-parametrit [BITS] Kuivausainehälytys [DESC] Laajennettujen asetusten asettaminen konfigurointivalikossa on kuvattu täällä Ä Luku Laajennetut asetukset sivulla

28 Käyttöönotto 6 Käyttöönotto Mittayksikkö NTU (valinnaisesti FNU) NTU (Nephelometric Turbidity Unit) on nesteiden sameusmittausten mittayksikkö. Vaihtoehtoisesti mittausarvona voi olla FNU (Formazine Nephelometric Unit), katso Ä Yksiköt sivulla 44. Muuntaminen tapahtuu suhteella 1:1. Yli 1000 NTU mittausarvot ovat tämän anturin mittausalueen ulkopuolella. Yli 1100 NTU mittausarvot osoitetaan näytön vilkkumisella ja ilmoituksella, joka kertoo liian korkeasta mittausarvosta. Anturin normaalitoiminnan aikana kohdan [AUTO] vieressä on nuoli. Tässä tilassa alemmalla rivillä näytetään mittayksikkö ja ylemmällä rivillä ajankohtainen mittausarvo. Kuva. 7: Näyttö automaattikäytössä 6.1 Kuivausaineen asettaminen Poista kuljetustuki Ennen ensimmäistä kuivausainepussin asettamista täytyy kuljetustuki poistaa. Tämän putket voit lopuksi hävittää. 28

29 Käyttöönotto DULCO turb C on varustettu kosteudenpoistolaitteella. Kuivausainepussi anturissa kuivaa ilman. Ilman lämmittämiseen käytetään anturin poistolämpöä. Anturin sisään asennettu tuuletin generoi lämmitetyn ilman optisen suojaputken ja maljan ympärille. DULCO turb C valvoo jatkuvasti kuivausainepussin tilaa. Heti kun kuivausaine on vaihdettava, tämä näytetään LCD-näytön alarivillä; Varoitus [DESC] (tarkoittaa Desiccant kuivausaine). Varakuivausainepusseja saat Prominentilta tai paikalliselta yhteyshenkilöltäsi. Kyllästetty kuivausaine voi laukaista hälytyksen ilmoittamaan tulevasta vaihdosta. Katso Ä Kuivausainehälytys sivulla 47 29

30 Käyttöönotto OHJE! Anturikotelon tiiviste Kuivausaineen ennenaikaisen kyllästymisen mahdollisuus. Vahingoittunut tiiviste voi johtaa ennenaikaiseen kuivausaineen kyllästymiseen. Tarkasta tämä tiiviste aina vaihtaessasi kuivausaineen. Korjaa tiivisteen asento tai vaihda se tarvittaessa. 1. Irrota neljä ruuvia kotelon nurkista ja poista anturin yläosa Kuva. 8: Kuivausaineen asettaminen 2. Aseta kuivausainepussi heti pakkauksen avaamisen jälkeen paikoilleen ennenaikaisen kyllästymisen välttämiseksi. Ota uusi kuivausainepussi (2) pois pakkauksesta ja aseta se yhdessä kosteudenilmaisukortin (3) kanssa anturin alaosaan (1). Aseta kosteudenilmaisukortti (3) uuteen kuivausainepussiin (2). 3. Aseta yläosa takaisin alaosan päälle ja kiristä neljä ruuvia käsin ð Jotta uuden kuivausaineen tunnistaminen olisi mahdollista, anturi on nollattava. Irrota tätä varten anturin liitäntäjohto 2 sekunnin ajaksi anturista ja liitä sen jälleen paikoilleen. Muutoin LCD-näytölle saattaa tulla varoitus [DESC]. 30

31 Käyttöönotto 6.2 Rutiininomainen mittaus Rutiinimittaus: Sameus on n minuuttia mittauksen aloituksen / käyttöönoton jälkeen mitattavissa oikein (lämmitysvaiheen jälkeen). Kun jatkuva prosessivesivirtaus kulkee anturin läpi, anturi näyttää näytteen mitatun sameustason LCD-näytöllä. Lisäksi annetaan 4-20 masignaali tai digitaalinen signaali valitun lisäasetuksen mukaan. 31

32 Käyttöönotto 6.3 Pääsykoodi Tätä pääsykoodia ei voi muuttaa. Konfigurointivalikossa voit aktivoida anturin pääsykoodin. Jos pääsykoodi on aktivoitu, LCD-näytöllä alhaalla vasemmalla näkyy avain -symboli (1), kun painat [MODE/EXIT]-painiketta. A0519 Kuva. 9: Pääsykoodi Jos pääsykoodin numero vilkkuu, voit muuttaa tätä numeroa YLÖS- tai ALAS-painikkeilla ja vahvistaa ENTER-painikkeella. Pääsykoodin syöttö Sinun on annettava pääsykoodi (333) päästäksesi valikoihin CAL tai CONFIG. 1. Pääsykoodin ensimmäinen numero vilkkuu. Valitse YLÖS- tai ALAS-painikkeilla oikea numero ja vahvista ENTER-painikkeella ð Pääsykoodin toinen numero vilkkuu. 2. Valitse YLÖS- tai ALAS-painikkeilla oikea numero ja vahvista ENTER-painikkeella ð Pääsykoodin kolmas numero vilkkuu. 3. Valitse YLÖS- tai ALAS-painikkeilla oikea numero ja vahvista ENTER-painikkeella 32

33 Käyttöönotto ð Jos olet valinnut oikean pääsykoodin, pääset anturin kalibrointitilaan. Jos pääsykoodi ei ole oikein, anturi palaa takaisin AUTO-tilaan. 6.4 Laitekonfiguraatio Ulostulon valinta A0530 Kuva. 10: Ulostulon valinta Toiminta Lisäasetukset Info Ulostulo (O/P) 4-20 ma 4-20 ma 485 off Arvo 4 ma NTU Alemman sameusraja-arvon (LOLM) valinta, joka vastaa ulostuloarvoa 4 ma. Arvo 20 ma NTU Ylemmän sameusraja-arvon (UPLM) valinta, joka vastaa ulostuloarvoa 20 ma. 33

34 Käyttöönotto Toiminta Lisäasetukset Info = arvoa 20 ma korkeampi NTU-arvo voidaan antaa ulostulovirran etumerkkiin palaamiseksi = arvoa 4 ma alhaisempi NTU-arvo voidaan antaa ulostulovirran etumerkkiin palaamiseksi 485 Baud Baud-arvo I/O-liitännän siirtonopeuden valinta Addr Laiteosoitteen valinta MBUS ASCII RTU ASCII- tai RTU-valinta Vikavirran (ERLV) asettaminen A0625 Kuva. 11: Vikavirran (ERLV) asettaminen 34

35 Käyttöönotto Jos DULCO turb C:ssä esiintyy järjestelmävirhe, voidaan toiminnon [ERLV ON] ollessa päällä, 4-20 ma signaaliulostuloa hyödyntää ongelman näyttämiseksi. Tätä varten voidaan valita vikavirrat 4,00 ma, 2,00 ma ja 0 ma. Virhetapauksessa annetaan näin asetettu virta-arvo ohjaukselle, riippumatta siitä, mikä mittausarvo on. Kun toiminto kytketään pois päältä [OFF], virhetila ei vaikuta signaaliulostuloon 4-20 ma. Valitse haluamasi vikavirrat painikkeilla ja, paina sitten painiketta vahvistaaksesi valitsemasi asetuksen. Toiminta Lisäasetukset Info Error Level (ERLV) OFF 0 ma 2 ma 4 ma Hälytyksen konfigurointi Anturissa on kaksi toisistaan riippumattomasti ohjelmoitavaa hälytysrelettä. Jotta voit konfiguroida molemmat hälytykset täysin, sinun on annettava kolme tietoa: Hälytystoiminto: HI, LO, OFF tai ERROR Hälytysraja-arvo (raja-arvo, jolloin hälytys aktivoituu) Hälytysviive (kuinka kauan raja-arvon on oltava ylitetty, ennen kuin hälytys aktivoituu ja aikaväli, ennen kuin hälytys nollautuu) Toiminto hälytys Hälytyksen laukaisu sisäisen järjestelmävirheen sattuessa Releet antavat asetetuista sameusarvoista riippumatta hälytyksen, jos laitteessa on sisäinen järjestelmävirhe. 35

36 Käyttöönotto Voit joko sammuttaa hälytystoiminnon (OFF) tai ohjelmoida sen siten, että se työskentelee jollain seuraavista tavoista: Hälytys HI: Rele laukaisee hälytyksen, jos sameusarvo ylittää ohjelmoidun hälytysraja-arvon vähintään yhdellä esimääritetyllä aikavälillä Hälytys LO: Rele laukaisee hälytyksen, jos sameusarvo alittaa ohjelmoidun hälytysraja-arvon vähintään yhdellä esimääritetyllä aikavälillä Hälytys ERROR: Rele laukaisee hälytyksen, jos laitteessa on sisäinen järjestelmävirhe sameus alittaa hälytysraja-arvon vain 4 sekunnin ajan, hälytystä ei poisteta. Heti kun sameus on ollut vähintään 5 sekunnin ajan hälytysraja-arvon alapuolella, anturi poistaa hälytyksen. Raja-arvo hälytys Sameuden kynnysarvoa, jossa hälytys laukaistaan, nimitetään hälytysraja-arvoksi. Voit asettaa raja-arvon laitteen koko näyttöalueelle 0,01 NTU:n jaksoissa. Viiveaika hälytys Hälytyksen viiveaika estää laukaisemasta hälytystä, jos sameus ylittää tai alittaa lyhyesti rajaarvon. Viiveaikojen toiminto toimii seuraavasti: Viiveaika hälytys päälle : Sameuden täytyy ylittää hälytysraja-arvo vähintään tässä asetetun sekuntimäärän ajan, ennen kuin hälytys laukaistaan. Jos ajaksi viive hälytys päälle on asetettu 5 sekuntia ja sameus ylittää hälytysraja-arvon vain 4 sekunnin ajan, hälytystä ei laukaista. Jos sameus kuitenkin ylittää hälytysrajaarvon 5 sekuntia tai pidempään, anturi laukaisee hälytyksen. Viiveaika hälytys pois : Sameuden täytyy alittaa hälytysraja-arvo vähintään tässä asetetun sekuntimäärän ajan, ennen kuin hälytys poistetaan. Jos ajaksi viive hälytys pois on asetettu 5 sekuntia ja 36

37 Käyttöönotto Valikko hälytys A0531 Kuva. 12: Valikko hälytys Toiminta Lisäasetukset Info Hälytys 1 (ALM1) tai Hälytys 2 (ALM2) HI LO OFF ERROR Valitse hälytystoiminto Raja-arvo (S/P) NTU Aseta hälytysraja-arvo Viiveaika hälytys päälle (DLY ) s Aseta toiminto viive hälytys päälle sekuntimäärän jälkeen päälle. Viiveaika hälytys pois (DLY ) s Aseta toiminto viive hälytys pois sekuntimäärän jälkeen päälle. 37

38 Käyttöönotto OFFSET-asetus OFFSET-symboli näytetään, kun offset-asetusta käytetään. Enimmäisoffset on 1.00 NTU. Jos laitteen poikkeama on enemmän kuin 1 NTU, täydellinen kalibrointi on suositeltavaa. A0624 Kuva. 13: OFFSET-asetus 38

39 Käyttöönotto Tietyissä tilanteissa saattaa olla toivottavaa käyttää offset-kerrointa laitteen tasaamiseen täydellisen kalibroinnin suorittamisen sijaan (kuten kuvattu Ä Luku 7.1 Anturin kalibrointi sivulla 50). Tätä menettelytapaa ei suositella säännöllisen kalibroinnin sijaan, mutta sitä voidaan käyttää, jos halutaan tasata kokemuksen mukaan pieniä poikkeamia, kun mittauskäyttö ei saa keskeytyä. Tällä tasausmetodilla laite näyttää vain näytearvon välittömässä läheisyydessä tarkat sameusarvot eikä koko mittausalueella. Aseta offset seuraavasti: 1. Ota näyte prosessivedestä, jota laite valvoo, ja kirjaa ylös laitteen ilmoittamat sameusarvot 2. Mittaa näytteen sameusarvo kalibroidulla sameusmittauksen käsi-, laboratoriomittauslaitteella (viitelaite) 3. Vertaa laitteen ilmoittamia sameusarvoja viitelaitteella mitattuihin arvoihin. Jos arvot ovat hyvin lähellä toisiaan (riippuen viitelaitteen tarkkuudesta), ei mitään offset-sovitusta tai kalibrointia tarvita ja menettely voidaan lopettaa tähän kohtaan ð Jos arvot taas poikkeavat huomattavasti toisistaan (kuitenkin alle 1 NTU), jatka tässä kuvattua menettelyä laitteen sameusarvon parantamiseksi, siten että se kalibrointien välillä vastaa laboratorioarvoa. 4. Valitse offset-toiminto painamalla painiketta [MODE/EXIT] kunnes nuoli on kohdan [CONFIG] vieressä 5. Paina painiketta, kunnes [OFST] näkyy alimmalla rivillä ð Tällä hetkellä näytön ylempi rivi näyttää offset-toiminnon käyttötilan. 6. Jos toiminto on pois päältä, kytket se päälle [ON] painamalla painiketta tai 7. Valitse haluamasi offset-arvo painikkeilla tai ð Paina painiketta hyväksyäksesi arvon. Ero DULCO turb C -mitatun NTU-arvon ja viitelaitteella mitatun arvon välillä on offset. Jos DULCO turb C esimerkiksi mittaa prosessiveden arvoksi NTU, kun taas viitelaite antaa näytteen arvoksi NTU, offset-arvon antaminen johtaisi siihen, että DULCO turb C näyttäisi arvon NTU 8. Offset-konfigurointi on näin suoritettu. Tällä hetkellä laite on konfigurointitilassa [CONFIG]. Paina painiketta [MODE/EXIT] palataksesi käyttötapaan [AUTO] 39

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

DULCO turb C -sameusanturi Tyypit: TUC 1, TUC 2, TUC 3, TUC 4

DULCO turb C -sameusanturi Tyypit: TUC 1, TUC 2, TUC 3, TUC 4 Asennus- ja käyttöopas DULCO turb C -sameusanturi Tyypit: TUC 1, TUC 2, TUC 3, TUC 4 FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu FI A0380 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Käyttöopas DULCO flex DFCa Letkupumppu

Käyttöopas DULCO flex DFCa Letkupumppu Käyttöopas DULCO flex DFCa Letkupumppu FI A0374 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista.

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

9/2015 SAUNAN OHJAUSKESKUS A2-15

9/2015 SAUNAN OHJAUSKESKUS A2-15 9/2015 SAUNAN OHJAUSKESKUS A2-15 Asennusohje Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Osa 1 Asennusohje YLEISET TURVAOHJEET... 3 1 Saunan ohjauskeskuksen asennuksen valmistelu... 4 2 Saunan ohjauskeskuksen asennus...

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O fi Smoke Alarm Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Graphics 4 2 Johdanto 6 3 Kiinnitys 7 4 Ylläpito 9 5 Tekniset tiedot 10 6 Asiakaspalvelu 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE engcon DC2

ASENNUSOHJE engcon DC2 ASENNUSOHJE engcon DC2 Versio 201602 Tuotenro 841606 KONEKOHTAINEN CATERPILLAR M313D M322D Alkuperäinen käyttöohje Ohjekirja 1 Johdanto 1.1 Yleistä Tämän asennusohjeen tarkoituksena on antaa tarvittavat

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot