DULCO turb C Sameusanturi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DULCO turb C Sameusanturi"

Transkriptio

1 Asennus- ja käyttöopas DULCO turb C Sameusanturi Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista! Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! Osan nro BA DT /13 FI

2 Täydentävät ohjeet Yleinen tasa-arvoinen käsittely Tässä asiakirjassa pyritään asiasisällön ymmärtämisen helpottamiseksi noudattamaan samaa kaavaa, kun puhutaan ihmisistä. Naisista ja miehistä puhutaan samalla tavalla (kääntäjän huomautus: tämä koskee lähinnä kieliä, joissa naisten ja miesten välillä tehdään ero puhuttaessa yksikön kolmannessa persoonassa). Pyydämme naispuolisia lukijoita ymmärtämään tämän yksinkertaistuksen. Täydennetyt ohjeet Lue täydennetyt ohjeet läpi. Tekstissä ovat erityisesti korostettuina: Luettelot Käsittelyohjeet ð Käsittelyohjeiden tulokset Lisätiedot Lisätiedot sisältävät tärkeitä ohjeita laitteen oikeanlaisesta toiminnasta tai niissä on käyttöä helpottavia ohjeita. Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeisiin sisältyy riskitilanteiden täydellinen kuvaus, katso Ä Luku 1.1 Turvaohjeiden merkintä sivulla 5 2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto Turvaohjeiden merkintä Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset Turvallisuus ja vastuu Yleiset turvallisuusohjeet Määräystenmukainen käyttö Toiminnan kuvaus / tuotteen tunnistus Toimituksen sisältö Asennus ja säätö Seinäasennus Hydraulinen asennus Sähköasennus Käyttökaavio Laitteen yleiskatsaus / käyttöelementit Käyttörakenteen yleiskuvaus Käyttöönotto Kuivausaineen asettaminen Rutiininomainen mittaus Pääsykoodi Laitekonfiguraatio Ulostulon valinta Vikavirran (ERLV) asettaminen Hälytyksen konfigurointi OFFSET-asetus Laajennetut asetukset Käyttö Anturin kalibrointi Vakioliuokset kalibrointiin Kalibroinnin suorittaminen Huolto, virheenpoisto ja korjaus Ohjeita virheiden poistoon Järjestelmän virheilmoitukset

4 Sisällysluettelo Virhe prosessissa Varaosat ja lisävarusteet Noudatetut standardit Vanhojen osien hävitys Vaatimustenmukaisuusvakuutus Hakemisto

5 Johdanto 1 Johdanto Tiedot ja toiminnot Tässä käyttöohjeessa kuvataan DULCO turb C -sameusanturin tekniset tiedot ja toiminnot. 1.1 Turvaohjeiden merkintä Johdanto Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotteen tekniset tiedot ja toiminnot. Käyttöohje sisältää yksityiskohtaiset turvaohjeet, ja se on jaettu selkeisiin toimintavaiheisiin. Turvaohjeet ja ohjeet jakautuvat seuraavan kaavion mukaisesti. Tässä käytetään erilaisia kuvamerkkejä tilanteen mukaan. Tässä esitetyt kuvamerkit ovat vain esimerkkejä. VAARA! Vaaran tyyppi ja lähde Seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Vaara! Kuvaa välittömästi uhkaavaa vaaraa. Kun tätä ei vältetä, seurauksena ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. VAROITUS! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varoitus! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. HUOMIO! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Kevyet tai vähäiset vammat. Omaisuusvahingot. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varo! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vähäiset vammat. Sitä voidaan käyttää myös varoituksena omaisuusvahingoista. 5

6 Johdanto OHJE! Vaaran tyyppi ja lähde Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Ohje! Kuvaa mahdollisesti haitallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, tuote tai jokin osa sen ympäristöstä voi vaurioitua. Tiedon tyyppi Käyttövinkkejä ja lisätietoja. Tiedon lähde. Lisätoimenpiteet. Tietoa! Kuvaa käyttövinkkejä ja muita erityisen hyödyllisiä tietoja. Tämä ei ole vaarallisen tai haitallisen tilanteen huomiosana. 6

7 Johdanto 1.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset VAROITUS! Loukkaantumisvaara, jos henkilöstö ei ole riittävän pätevää! Laitteiston/laitteen omistaja vastaa siitä, että pätevyysvaatimuksia noudatetaan. Jos epäpätevät henkilöt työskentelevät laitteen parissa tai oleskelevat laitteen vaarallisilla alueilla, on olemassa vakavien vammautumisten ja esinevahinkojen vaara. Kaikki työt on sen vuoksi uskottava ainoastaan pätevien henkilöiden tehtäväksi. Huolehdi siitä, että epäpätevät henkilöt eivät pääse vaarallisille alueille. Koulutus opastettava henkilö koulutettu käyttäjä koulutetut ammattihenkilöt Määritelmä Opastettuina henkilöinä pidetään henkilöitä, jotka ovat saaneet ja saavat ohjausta ja opetusta heille annettaviin työtehtäviin ja niihin mahdollisesti sisältyviin vaaroihin/riskeihin ja joille on annettu koulutusta näissä töissä vaadittavista suojalaitteista ja varotoimenpiteistä. Koulutettuina käyttäjinä pidetään henkilöitä, jotka täyttävät opastetun henkilön vaatimukset ja ovat sen lisäksi suorittaneet ProMinentin tai sen valtuuttaman kumppanin järjestämän laitekohtaisen koulutuksen. Ammattihenkilöt ovat henkilöitä, jotka koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten määräysten tuntemisen nojalla omaavat riittävät tiedot ja taidot kyetäkseen tunnistamaan ja arvioimaan mahdolliset vaarat/riskit. Ammatillisen koulutuksen suorittamisena voidaan pitää myös useita vuosia kestänyttä menestyksellistä toimintaa kyseisissä työtehtävissä. 7

8 Johdanto Koulutus valtuutetut sähköasentajat Määritelmä Valtuutetut sähköasentajat ovat henkilöitä, jotka ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten normien ja määräysten tuntemuksen nojalla ovat siinä asemassa, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti sähkölaitteiden parissa ja tunnistamaan ja välttämään mahdolliset vaarat. Valtuutetuilla sähköasentajilla on tehtäviinsä soveltuva erikoiskoulutus ja he tuntevat asianmukaiset normit ja määräykset. Valtuutettujen sähköasentajien on täytettävä voimassa olevat lakiin kirjatut tapaturmantorjuntamääräykset. asiakaspalvelu Asiakaspalvelulla tarkoitetaan huoltoteknikoita, jotka ProMinent on kouluttanut ja valtuuttanut työskentelemään laitteiston parissa. Huomautus koneen haltijalle Noudata voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita yleisesti hyväksyttyjä turvateknisiä sääntöjä! 8

9 Turvallisuus ja vastuu 2 Turvallisuus ja vastuu 2.1 Yleiset turvallisuusohjeet VAROITUS! Sähköjännitettä johtavat osat! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen Toimenpiteet: Katkaise virransyöttö ennen kotelon avaamista Vaurioituneet, vialliset tai manipuloidut laitteet on kytkettävä jännitteettömiksi VAROITUS! Käyttövirhe! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. Vain riittävän pätevät ja asiantuntevat henkilöt saavat käyttää laitetta Huomioi myös säätimen ja lisälaitteiden sekä muiden mahdollisten rakenneryhmien, kuten antureiden, mittausvesipumppujen jne. käyttöohjeet. Koneen haltija on vastuussa sitä, että henkilöstö on pätevää VAROITUS! Asiaton käyttö! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. Toimenpiteet: Varmista laite asiatonta käyttöä vastaan HUOMIO! Sähköhäiriöt Mahdollinen seuraus: Esinevahinkoja tai jopa laitteen rikkoutuminen Virtajohtoa ja datakaapelia ei saa linjata kulkemaan yhdessä häiriöitä aiheuttavien johtojen kanssa Toimenpiteet: Järjestä asianmukaiset häiriönsuojaukset 9

10 Turvallisuus ja vastuu OHJE! Asianmukainen käyttö Tuotteen tai sen ympäristön vahingoittuminen. Laitetta ei ole tarkoitettu kaasumaisten tai kiinteiden aineiden mittaamiseen tai säätelyyn. Laitetta saa käyttää vain noudattaen tässä käyttöohjeessa ja yksittäisten komponenttien käyttöohjeissa määritettyjä teknisiä tietoja ja spesifikaatioita. 2.2 Määräystenmukainen käyttö OHJE! Määräystenmukainen käyttö Laite on tarkoitettu veden sameuden mittaamiseen. Laitetta saa käyttää vain noudattaen tässä käyttöohjeessa ja yksittäisten komponenttien (kuten esim. säätimet, anturit, lisälaitteet, kalibrointilaite, annostelupumppu jne.) käyttöohjeissa määritettyjä teknisiä tietoja ja spesifikaatioita. Kaikki muu käyttö tai muutostyöt on kielletty. OHJE! Antureiden moitteeton toiminta Tuotteen tai sen ympäristön vahingoittuminen. Asianmukainen mittaus ja säätely on mahdollista vain, kun anturit toimivat moitteettomasti Anturi on tarkastettava ja kalibroitava säännöllisesti 10

11 Toiminnan kuvaus / tuotteen tunnistus 3 Toiminnan kuvaus / tuotteen tunnistus Toiminnan lyhyt kuvaus DULCO turb C on kehitetty sameutta aiheuttavien aineiden online-mittaukseen raakavedestä, prosessivedestä ja puhdistetusta prosessivedestä juomaveden käsittelyssä. Tuotesarjaan DULCO turb C kuulu neljä laitetyyppiä: Tyypit TUC 1 ja TUC 3 työskentelevät infrapunavalolla ja täyttävät kansainvälisten standardien ISO 7027 ja EN määräykset. Tyypit TUC 2 ja TUC 4 työskentelevät valkoisella valolla ja täyttävät USA-standardin US EPA Molemmat laitemallit voidaan toteuttaa ultraäänipuhdistuksella (TUC 3 / TUC 4) tai ilman ultraäänipuhdistusta (TUC 1 / TUC 2). Mittausmaljan ultraäänipuhdistus pidentää kalibrointi- ja huoltovälejä kerrostumia muodostavissa aineissa. DULCO turb C Osan numero ISO 7027 DIN EN US EPA Ultraäänipuhdistus TUC Infrapuna Ei TUC Valkoinen valo Ei TUC Infrapuna Kyllä TUC Valkoinen valo Kyllä Tulonpuoleinen painesäädin on vakiona. DULCO turb C:n painesäädin vähentää painetta jopa 13,8 baarista (200 PSI) 1,0 baariin (15 PSI). Tekniset tiedot Mittausalue Tarkkuusraja NTU ± 2 % näytetystä arvosta tai ± 0.02 NTU alle 40 NTU riippuen siitä, kumpi arvo on suurempi ± 5 % näytetystä arvosta yli 40 NTU 11

12 Toiminnan kuvaus / tuotteen tunnistus Resoluutio Vasteaika Näyttö Hälytys Analoginen lähtö Kommunikaatioliitäntä Enimmäisvedenpaine Virtausmäärä 0,0001 NTU alle 10 NTU säädettävä Monirivinen LCD-näyttö, jossa taustavalaistus Kaksi ohjelmoitavaa hälytystä, VAC, 2 A malli C rele ma, 600 Ω Kaksisuuntainen RS-485, Modbus 6 l/h l/h Käyttölämpötila 1 C C Välittäjäaineeseen koskeva aine Jännitteensyöttö Galvaaninen erotus Integroitu paineensäädin säätää 1380 kpa (200 PSI). Virtausmäärästä riippuen Ympäristöolosuhteet polyamidi (PA), silikoni, polypropyleeni (PP), jaloteräs, borosilikaattilasi VAC, Hz, 80VA kaksoiseristetty, häiriösuure ylijänniteluokka II Ei sovellu ulkona käytettäväksi. Käyttökorkeus enintään 2000 m ( NN:n kanssa). Suojaustapa IP 66 suurin suhteellinen ilmankosteus 95 % (ei kondensoiva). Vastaa seuraavia normeja Lähetyksen paino USEPA mallissa infrapuna ; ISO 7027 tai EN mallissa valkoinen valo n. 2,5 kg 12

13 Toiminnan kuvaus / tuotteen tunnistus Lisävaruste: ultraäänipuhdistus (TUC 3 / TUC 4) Lisävarustetta ultraäänipuhdistus käytetään maljan jatkuvaan puhdistamiseen. Sitä ei voi käyttää jo likaantuneiden maljojen puhdistamiseen tai manuaalisen puhdistuksen sijaan. Manuaalisen puhdistuksen puhdistusvälit voivat kuitenkin tämän järjestelmän myötä pidentyä huomattavasti. Laitetta käytettäessä on käytettävä maljaa, jossa on ultraäänitunnistin. Järjestelmä lähettää ultraäänitaajuuden jousen kautta pietsotunnistimelle, joka on liitetty virtausmaljan pohjaan. Maljan tunnistusjärjestelmä työskentelee vain käyttötavalla [AUTO]. Järjestelmä voi tunnistaa seuraavia virhetiloja: Väärä malja asennettu Virhe tunnistimessa Tunnistimella ei yhteyttä jouseen Virheen sattuessa näkyy LCD-näytön alaosassa ilmoitus [CLN]. Annetaan hälytys ja 2 ma virtauslähtöön. Hälytysrele laukeaa, kun hälytystoiminto [ALM1/ALM2] on asennossa [ERROR] ma lähtö asetetaan arvoon 0, 2, 4 ma, kun [virhetaso] [ERLV] on asetettu vastaavalle ma-tasolle (0, 2, 4 ma). Liitäntä RS-485 DULCO turb C voi tarjota peruskommunikaatiotoimintoja yksinkertaisilla ohjelmilla kuten esim. [Hilgraeve HyperTerminal] (useimmissa [Microsoft Windows -ohjelmisto]-paketeissa). Voit myös käyttää [Visual Basicia] tai muita ohjelmia. 13

14 Toiminnan kuvaus / tuotteen tunnistus 3.1 Toimituksen sisältö Pakkausmateriaali Hävitä pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti. Kaikissa pakkauksen osissa on kierrätysmerkki. Seuraavat osat kuuluvat DULCO turb C:n toimituksen vakiosisältöön: Nimike Lukumäärä DULCO turb C, liitäntäkotelo ja integroidut virtausvarusteet 1 Käyttöohje 1 Kuivausainepaketti 1 Malja 1 Letkusarja: 1 Sulkuliitin (1 kpl) Vastapaineventtiili (1 kpl) Liitosletkut liitäntäkappaleilla paineensäätimeen (2 kpl) Ilmausruuvi (käytetään paineenalaisissa järjestelmissä) (1 kpl) Poista DULCO turb C pakkauslaatikosta. Tarkasta huolellisesti kaikki rakenneosat. Varmista, ettei kuljetuksen aikana ole syntynyt mitään näkyviä vaurioita. Jos saadut rakenneosat eivät sovi tilaukseen, ota välittömästi yhteyttä paikalliseen myyjään tai ProMinent-asiakaspalveluosastoon. 14

15 Asennus ja säätö 4 Asennus ja säätö OHJE! Kuivausaine Laitteen mahdolliset virhetoiminnot laitteessa olevan kosteuden vuoksi. Asenna ennen käyttöönottoa kuivausainepussi, katso Ä Luku 6.1 Kuivausaineen asettaminen sivulla 28 OHJE! Asennuspaikka Jätä johdolle ja välttämättömille töille riittävästi tilaa Pakkausmateriaali Hävitä pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti. Kaikissa pakkauksen osissa on kierrätysmerkki. Asennuspaikka ja ehdot Sähköasennuksen saa suorittaa vasta mekaanisen asennuksen jälkeen Varmista, että käytössä tarvittaviin ohjaimiin yms. pääsee helposti käsiksi Huomioi turvallinen ja tärinätön kiinnitys Vältä suoraa auringonsäteilyä Sallittu anturin ympäristön lämpötila asennuspaikalla: C, kun suhteellinen ilmankosteus on korkeintaan 95 % (ei kondensoiva) Huomioi liitettyjen osien sallittu ympäristön lämpötila Näytönluku- ja käyttöpaikka Asenna laite näytönluvun ja käytön kannalta suotuisaan paikkaan (mieluiten silmien korkeudelle) 15

16 Asennus ja säätö 4.1 Seinäasennus Mekaaninen asennus OHJE! Etäisyys näytteenottopaikkaan Aseta anturi korkeintaan 3 metrin päähän näytteenottopaikasta. Vain näin voidaan taata järjestelmän nopea reaktioaika. Vapaa tila anturin ympärillä Jätä anturin ympärille vähintään 200 mm vapaata tilaa anturille tehtäviä tarvittavia töitä varten. Kiinnitä anturi neljällä M6-ruuvilla ja liitäntäkotelo kahdella M4-ruuvilla. 16

17 Asennus ja säätö Kuva. 1: Piirros ei ole mittakaavassa. Se toimii ainoastaan tiedottavana. Kaikki arvot millimetreinä. A B Liitäntäkotelo DULCO turb C -kotelo 17

18 Asennus ja säätö Kuva. 2: Piirros ei ole mittakaavassa. Se toimii ainoastaan tiedottavana. Kaikki arvot millimetreinä. A B Liitäntäkotelo DULCO turb C -kotelo 1. Kiinnitä liitäntäkotelo (A) kahdella M4-ruuvilla seinään 2. Kiinnitä DULCO turb C -kotelo (B) liitäntäkotelon yläpuolelle neljällä M6-ruuvilla seinään 18

19 Asennus ja säätö 4.2 Hydraulinen asennus HUOMIO! Vapaa ulostulo anturilähdöstä Johda anturin läpi virrannut mittausvesi vapaaseen ulostuloon. Mittausvettä ei saa johtaa takaisin prosessiin. Sallitut käyttöparametrit nesteen enimmäislämpötila 50 C enimmäispaine 13,8 bar virtaus l/h HUOMIO! Leväkasvu valon vaikutuksesta Mahdollista levän kasvua sopimattomissa letkuissa. Jos asennus on alttiina voimakkaalle valolle, käytä valoa läpipäästämättömiä letkuja. Näin estät levän kasvun asennukseen. Ilmausruuvin epätiiviys Käyttöönotossa voi esiintyä ilmausruuvin reiässä kevyttä epätiiviyttä. Tämä supistuu, kun normaali virtaus on aikaansaatu. Asennuksissa, jotka ovat jatkuvasti epätiiviitä tämän kohdan korkean paineen vuoksi, suosittelemme sulkemaan reiän mukana toimitetulla tiivistysruuvilla. Vapaan ulostulon takaamiseksi täytyy toisessa kohtaa ulostuloa olla ilman sisäänja poisvirtaus mahdollista ali- tai yläpaineen välttämiseksi. 19

20 Asennus ja säätö Kuva. 3: Anturin suositellut johdot I. Virtausyksikkö II. Anturiyksikkö ja käyttöosa III. Liitäntäkotelo 1. Vastapaineventtiili Virtauksen säätämiseen ja pienten ilmakuplien poistamiseen 4. Letkunliitin. Sisähalkaisija 4,75 mm, ulkohalkaisija 8 mm. Letkuliitäntä näytteenottopaikkaan 5. Yksityiskohta: letku 6. Yksityiskohta: letkunliittimen kiinnitysmutteri 7. Yksityiskohta: letkunliittimen sisäosa 20

21 Asennus ja säätö 2. Ilmausruuvi. Käytetään paineen alaisissa järjestelmissä. Jää pois paineettomissa järjestelmissä 3. Letkunliitin. Sisähalkaisija 4,75 mm, ulkohalkaisija 8 mm. Letkuliitäntä vapaaseen mittausveden ulostuloon 8. Sulkuliitin. Tulon sulkemiseen hätätapauksissa tai tarvittavien töiden aikana 4.3 Sähköasennus VAROITUS! Sähköjännitettä johtavat osat! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen Toimenpiteet: Katkaise virransyöttö ennen kotelon avaamista Vaurioituneet, vialliset tai manipuloidut laitteet on kytkettävä jännitteettömiksi Laitteiston omistajan vastuulla on soveltuvien erotuslaitteiden (hätäpysäytyskytkimen tms.) asentaminen. OHJE! Älä johda RS-485-johtoa samaan johtokanavaan, jossa verkkojohto on. Tämä voi aiheuttaa häiriövaikutuksen. DULCO turb C:n signaalijohtoja ei saa sijoittaa kulkemaan yhdessä häiriöitä aiheuttavien johtojen kanssa. Häiriöt saattavat aiheuttaa DULCO turb C:n virhetoimintoja. 21

22 Asennus ja säätö RS-485 Digitaalinen liitäntä RS-485 (2 johtoa / vuorosuuntainen) on symmetrisen signaalinsiirron ansiosta hyvin sähkömagneettisia häiriöitä kestävä. Näin ollen voidaan käyttää jopa 900 m pituisia johtoja. Väylän viimeisen laitteen vastuksen täytyy olla 120 ohmia signaalien sekoittumisen estämiseksi. Vaurioiden välttämiseksi erota ja liitä RS-485-liitännän johdot vain silloin, kun DULCO turb C on kytketty pois päältä. A0518 Kuva. 4: Anturin johtojen järjestys I. Verkkojohdon ruuviliitos (toimitetaan ilman verkkojohtoa) II. Hälytysjohdon ruuviliitos III. Anturijohdon ruuviliitos 1. Liittimet hälytys 1 ja hälytys 2 (0,25-1,5 mm 2 ) enintään 2 ampeeria 2. Liitin 4-20 ma / RS 485 (0,25-1,5 mm 2 ) 3. Liitäntäkotelo 4. Nestetiivis ruuviliitos 5. Anturijohto 6. Verkkojohdon liitin (0,25-1,5 mm 2 ) 22

23 Asennus ja säätö Liitäntäkotelossa kaikki liittimet on merkitty selkeästi. Toimitettaessa kaikissa johtojen läpivienneissä on tulpat. Nämä on tarpeen mukaan poistettava. Poista eristys kaikista johdoista 6 mm pituudelta. Varusta kaikki johdot vedonpoistolla. Syöttöjännite: VAC, kun Hz 1. Irrota neljä koteloruuvia liitäntäkotelon nurkista 2. Nosta liitäntäkotelon kansi pois 3. Poista tulpat käytetyistä ruuviliitoksista 4. Johda johdot ruuviliitoksiin 5. Liitä johdot niille merkittyihin liittimiin 6. Kiristä ruuviliitosten kiinnitysruuvit niin kireälle, että ne ovat tiiviitä 7. Aseta liitäntäkotelon kansi liitäntäkotelon päälle 8. Kiristä kotelon ruuvit käsin 9. Tarkasta vielä tiivisteiden ja ruuviliitosten kiinnitys. Vain kun asennus on oikein, saavutetaan suojausluokka IP 66 23

24 Käyttökaavio 5 Käyttökaavio 5.1 Laitteen yleiskatsaus / käyttöelementit Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 1.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 Kuva. 5: Laitteen yleiskatsaus / käyttöelementit 1. LCD-näyttö 2. YLÖS-painike 3. ALAS-painike 4. ENTER-painike 5. MODE/EXIT-painike Toiminta LCD-näyttö YLÖS-painike ALAS-painike Kuvaus LCD-näytöllä näytetään kunkin käyttötilan parametrit. Näytetyn lukuarvon korottaminen Näytetyn lukuarvon laskeminen 24

25 Käyttökaavio Toiminta ENTER-painike MODE/EXIT-painike Kuvaus Näytetyn arvon tai tilan käyttöönotto, vahvistus tai tallentaminen. Kolmen valittavissa olevan käyttötilan [CAL], [CONFIG] ja [AUTO] (mittaus) valinta ja poisvalinta 5.2 Käyttörakenteen yleiskuvaus Anturissa on kolme käyttötapaa, jotka voit valita MODE/EXIT-painikkeella: [AUTO]: vakiokäyttötapa, näyttää ajankohtaisen mitatun arvon [CAL]: kalibrointitila kalibrointikulun läpivirtaukseen [CONFIG]: konfigurointitila asiakaskohtaisten asetusten konfigurointiin. Automaattinen vaihto tilaan [AUTO], jos 15 minuutin aikana ei tehdä valintoja 25

26 Käyttökaavio Kuva. 6: Käyttörakenteen yleiskuvaus 26

27 Käyttökaavio Konfigurointivalikko Konfigurointivalikko on jaettu useisiin alavalikoihin, jotta konfigurointi olisi helpompaa. Seuraavat alavalikot ovat käytettävissä: Ulostulon valinta [O/P] Konfiguraatio ma-liitäntä [ERLV] Hälytyksen konfiguraatio [ALM1 / ALM2] Offsetin konfiguraatio [OFST] Käyttösuojauksen konfiguraatio [CODE] Laajennetut asetukset [EXTD] Asetusten asettaminen konfigurointivalikossa on kuvattu täällä Ä Luku 6.4 Laitekonfiguraatio sivulla 33. Laajennetut asetukset on koottu yhteen ryhmään, jotta et muuttaisi niitä epähuomiossa: Vastenopeus [RESP] Näytön tarkkuus [RES] LCD-valaistuksen kirkkaus [BRT] Näytetyt yksiköt [UNIT] Ultraäänipuhdistus [CLN] RS-485-parametrit [BITS] Kuivausainehälytys [DESC] Laajennettujen asetusten asettaminen konfigurointivalikossa on kuvattu täällä Ä Luku Laajennetut asetukset sivulla

28 Käyttöönotto 6 Käyttöönotto Mittayksikkö NTU (valinnaisesti FNU) NTU (Nephelometric Turbidity Unit) on nesteiden sameusmittausten mittayksikkö. Vaihtoehtoisesti mittausarvona voi olla FNU (Formazine Nephelometric Unit), katso Ä Yksiköt sivulla 44. Muuntaminen tapahtuu suhteella 1:1. Yli 1000 NTU mittausarvot ovat tämän anturin mittausalueen ulkopuolella. Yli 1100 NTU mittausarvot osoitetaan näytön vilkkumisella ja ilmoituksella, joka kertoo liian korkeasta mittausarvosta. Anturin normaalitoiminnan aikana kohdan [AUTO] vieressä on nuoli. Tässä tilassa alemmalla rivillä näytetään mittayksikkö ja ylemmällä rivillä ajankohtainen mittausarvo. Kuva. 7: Näyttö automaattikäytössä 6.1 Kuivausaineen asettaminen Poista kuljetustuki Ennen ensimmäistä kuivausainepussin asettamista täytyy kuljetustuki poistaa. Tämän putket voit lopuksi hävittää. 28

29 Käyttöönotto DULCO turb C on varustettu kosteudenpoistolaitteella. Kuivausainepussi anturissa kuivaa ilman. Ilman lämmittämiseen käytetään anturin poistolämpöä. Anturin sisään asennettu tuuletin generoi lämmitetyn ilman optisen suojaputken ja maljan ympärille. DULCO turb C valvoo jatkuvasti kuivausainepussin tilaa. Heti kun kuivausaine on vaihdettava, tämä näytetään LCD-näytön alarivillä; Varoitus [DESC] (tarkoittaa Desiccant kuivausaine). Varakuivausainepusseja saat Prominentilta tai paikalliselta yhteyshenkilöltäsi. Kyllästetty kuivausaine voi laukaista hälytyksen ilmoittamaan tulevasta vaihdosta. Katso Ä Kuivausainehälytys sivulla 47 29

30 Käyttöönotto OHJE! Anturikotelon tiiviste Kuivausaineen ennenaikaisen kyllästymisen mahdollisuus. Vahingoittunut tiiviste voi johtaa ennenaikaiseen kuivausaineen kyllästymiseen. Tarkasta tämä tiiviste aina vaihtaessasi kuivausaineen. Korjaa tiivisteen asento tai vaihda se tarvittaessa. 1. Irrota neljä ruuvia kotelon nurkista ja poista anturin yläosa Kuva. 8: Kuivausaineen asettaminen 2. Aseta kuivausainepussi heti pakkauksen avaamisen jälkeen paikoilleen ennenaikaisen kyllästymisen välttämiseksi. Ota uusi kuivausainepussi (2) pois pakkauksesta ja aseta se yhdessä kosteudenilmaisukortin (3) kanssa anturin alaosaan (1). Aseta kosteudenilmaisukortti (3) uuteen kuivausainepussiin (2). 3. Aseta yläosa takaisin alaosan päälle ja kiristä neljä ruuvia käsin ð Jotta uuden kuivausaineen tunnistaminen olisi mahdollista, anturi on nollattava. Irrota tätä varten anturin liitäntäjohto 2 sekunnin ajaksi anturista ja liitä sen jälleen paikoilleen. Muutoin LCD-näytölle saattaa tulla varoitus [DESC]. 30

31 Käyttöönotto 6.2 Rutiininomainen mittaus Rutiinimittaus: Sameus on n minuuttia mittauksen aloituksen / käyttöönoton jälkeen mitattavissa oikein (lämmitysvaiheen jälkeen). Kun jatkuva prosessivesivirtaus kulkee anturin läpi, anturi näyttää näytteen mitatun sameustason LCD-näytöllä. Lisäksi annetaan 4-20 masignaali tai digitaalinen signaali valitun lisäasetuksen mukaan. 31

32 Käyttöönotto 6.3 Pääsykoodi Tätä pääsykoodia ei voi muuttaa. Konfigurointivalikossa voit aktivoida anturin pääsykoodin. Jos pääsykoodi on aktivoitu, LCD-näytöllä alhaalla vasemmalla näkyy avain -symboli (1), kun painat [MODE/EXIT]-painiketta. A0519 Kuva. 9: Pääsykoodi Jos pääsykoodin numero vilkkuu, voit muuttaa tätä numeroa YLÖS- tai ALAS-painikkeilla ja vahvistaa ENTER-painikkeella. Pääsykoodin syöttö Sinun on annettava pääsykoodi (333) päästäksesi valikoihin CAL tai CONFIG. 1. Pääsykoodin ensimmäinen numero vilkkuu. Valitse YLÖS- tai ALAS-painikkeilla oikea numero ja vahvista ENTER-painikkeella ð Pääsykoodin toinen numero vilkkuu. 2. Valitse YLÖS- tai ALAS-painikkeilla oikea numero ja vahvista ENTER-painikkeella ð Pääsykoodin kolmas numero vilkkuu. 3. Valitse YLÖS- tai ALAS-painikkeilla oikea numero ja vahvista ENTER-painikkeella 32

33 Käyttöönotto ð Jos olet valinnut oikean pääsykoodin, pääset anturin kalibrointitilaan. Jos pääsykoodi ei ole oikein, anturi palaa takaisin AUTO-tilaan. 6.4 Laitekonfiguraatio Ulostulon valinta A0530 Kuva. 10: Ulostulon valinta Toiminta Lisäasetukset Info Ulostulo (O/P) 4-20 ma 4-20 ma 485 off Arvo 4 ma NTU Alemman sameusraja-arvon (LOLM) valinta, joka vastaa ulostuloarvoa 4 ma. Arvo 20 ma NTU Ylemmän sameusraja-arvon (UPLM) valinta, joka vastaa ulostuloarvoa 20 ma. 33

34 Käyttöönotto Toiminta Lisäasetukset Info = arvoa 20 ma korkeampi NTU-arvo voidaan antaa ulostulovirran etumerkkiin palaamiseksi = arvoa 4 ma alhaisempi NTU-arvo voidaan antaa ulostulovirran etumerkkiin palaamiseksi 485 Baud Baud-arvo I/O-liitännän siirtonopeuden valinta Addr Laiteosoitteen valinta MBUS ASCII RTU ASCII- tai RTU-valinta Vikavirran (ERLV) asettaminen A0625 Kuva. 11: Vikavirran (ERLV) asettaminen 34

35 Käyttöönotto Jos DULCO turb C:ssä esiintyy järjestelmävirhe, voidaan toiminnon [ERLV ON] ollessa päällä, 4-20 ma signaaliulostuloa hyödyntää ongelman näyttämiseksi. Tätä varten voidaan valita vikavirrat 4,00 ma, 2,00 ma ja 0 ma. Virhetapauksessa annetaan näin asetettu virta-arvo ohjaukselle, riippumatta siitä, mikä mittausarvo on. Kun toiminto kytketään pois päältä [OFF], virhetila ei vaikuta signaaliulostuloon 4-20 ma. Valitse haluamasi vikavirrat painikkeilla ja, paina sitten painiketta vahvistaaksesi valitsemasi asetuksen. Toiminta Lisäasetukset Info Error Level (ERLV) OFF 0 ma 2 ma 4 ma Hälytyksen konfigurointi Anturissa on kaksi toisistaan riippumattomasti ohjelmoitavaa hälytysrelettä. Jotta voit konfiguroida molemmat hälytykset täysin, sinun on annettava kolme tietoa: Hälytystoiminto: HI, LO, OFF tai ERROR Hälytysraja-arvo (raja-arvo, jolloin hälytys aktivoituu) Hälytysviive (kuinka kauan raja-arvon on oltava ylitetty, ennen kuin hälytys aktivoituu ja aikaväli, ennen kuin hälytys nollautuu) Toiminto hälytys Hälytyksen laukaisu sisäisen järjestelmävirheen sattuessa Releet antavat asetetuista sameusarvoista riippumatta hälytyksen, jos laitteessa on sisäinen järjestelmävirhe. 35

36 Käyttöönotto Voit joko sammuttaa hälytystoiminnon (OFF) tai ohjelmoida sen siten, että se työskentelee jollain seuraavista tavoista: Hälytys HI: Rele laukaisee hälytyksen, jos sameusarvo ylittää ohjelmoidun hälytysraja-arvon vähintään yhdellä esimääritetyllä aikavälillä Hälytys LO: Rele laukaisee hälytyksen, jos sameusarvo alittaa ohjelmoidun hälytysraja-arvon vähintään yhdellä esimääritetyllä aikavälillä Hälytys ERROR: Rele laukaisee hälytyksen, jos laitteessa on sisäinen järjestelmävirhe sameus alittaa hälytysraja-arvon vain 4 sekunnin ajan, hälytystä ei poisteta. Heti kun sameus on ollut vähintään 5 sekunnin ajan hälytysraja-arvon alapuolella, anturi poistaa hälytyksen. Raja-arvo hälytys Sameuden kynnysarvoa, jossa hälytys laukaistaan, nimitetään hälytysraja-arvoksi. Voit asettaa raja-arvon laitteen koko näyttöalueelle 0,01 NTU:n jaksoissa. Viiveaika hälytys Hälytyksen viiveaika estää laukaisemasta hälytystä, jos sameus ylittää tai alittaa lyhyesti rajaarvon. Viiveaikojen toiminto toimii seuraavasti: Viiveaika hälytys päälle : Sameuden täytyy ylittää hälytysraja-arvo vähintään tässä asetetun sekuntimäärän ajan, ennen kuin hälytys laukaistaan. Jos ajaksi viive hälytys päälle on asetettu 5 sekuntia ja sameus ylittää hälytysraja-arvon vain 4 sekunnin ajan, hälytystä ei laukaista. Jos sameus kuitenkin ylittää hälytysrajaarvon 5 sekuntia tai pidempään, anturi laukaisee hälytyksen. Viiveaika hälytys pois : Sameuden täytyy alittaa hälytysraja-arvo vähintään tässä asetetun sekuntimäärän ajan, ennen kuin hälytys poistetaan. Jos ajaksi viive hälytys pois on asetettu 5 sekuntia ja 36

37 Käyttöönotto Valikko hälytys A0531 Kuva. 12: Valikko hälytys Toiminta Lisäasetukset Info Hälytys 1 (ALM1) tai Hälytys 2 (ALM2) HI LO OFF ERROR Valitse hälytystoiminto Raja-arvo (S/P) NTU Aseta hälytysraja-arvo Viiveaika hälytys päälle (DLY ) s Aseta toiminto viive hälytys päälle sekuntimäärän jälkeen päälle. Viiveaika hälytys pois (DLY ) s Aseta toiminto viive hälytys pois sekuntimäärän jälkeen päälle. 37

38 Käyttöönotto OFFSET-asetus OFFSET-symboli näytetään, kun offset-asetusta käytetään. Enimmäisoffset on 1.00 NTU. Jos laitteen poikkeama on enemmän kuin 1 NTU, täydellinen kalibrointi on suositeltavaa. A0624 Kuva. 13: OFFSET-asetus 38

39 Käyttöönotto Tietyissä tilanteissa saattaa olla toivottavaa käyttää offset-kerrointa laitteen tasaamiseen täydellisen kalibroinnin suorittamisen sijaan (kuten kuvattu Ä Luku 7.1 Anturin kalibrointi sivulla 50). Tätä menettelytapaa ei suositella säännöllisen kalibroinnin sijaan, mutta sitä voidaan käyttää, jos halutaan tasata kokemuksen mukaan pieniä poikkeamia, kun mittauskäyttö ei saa keskeytyä. Tällä tasausmetodilla laite näyttää vain näytearvon välittömässä läheisyydessä tarkat sameusarvot eikä koko mittausalueella. Aseta offset seuraavasti: 1. Ota näyte prosessivedestä, jota laite valvoo, ja kirjaa ylös laitteen ilmoittamat sameusarvot 2. Mittaa näytteen sameusarvo kalibroidulla sameusmittauksen käsi-, laboratoriomittauslaitteella (viitelaite) 3. Vertaa laitteen ilmoittamia sameusarvoja viitelaitteella mitattuihin arvoihin. Jos arvot ovat hyvin lähellä toisiaan (riippuen viitelaitteen tarkkuudesta), ei mitään offset-sovitusta tai kalibrointia tarvita ja menettely voidaan lopettaa tähän kohtaan ð Jos arvot taas poikkeavat huomattavasti toisistaan (kuitenkin alle 1 NTU), jatka tässä kuvattua menettelyä laitteen sameusarvon parantamiseksi, siten että se kalibrointien välillä vastaa laboratorioarvoa. 4. Valitse offset-toiminto painamalla painiketta [MODE/EXIT] kunnes nuoli on kohdan [CONFIG] vieressä 5. Paina painiketta, kunnes [OFST] näkyy alimmalla rivillä ð Tällä hetkellä näytön ylempi rivi näyttää offset-toiminnon käyttötilan. 6. Jos toiminto on pois päältä, kytket se päälle [ON] painamalla painiketta tai 7. Valitse haluamasi offset-arvo painikkeilla tai ð Paina painiketta hyväksyäksesi arvon. Ero DULCO turb C -mitatun NTU-arvon ja viitelaitteella mitatun arvon välillä on offset. Jos DULCO turb C esimerkiksi mittaa prosessiveden arvoksi NTU, kun taas viitelaite antaa näytteen arvoksi NTU, offset-arvon antaminen johtaisi siihen, että DULCO turb C näyttäisi arvon NTU 8. Offset-konfigurointi on näin suoritettu. Tällä hetkellä laite on konfigurointitilassa [CONFIG]. Paina painiketta [MODE/EXIT] palataksesi käyttötapaan [AUTO] 39

DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm

DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm Asennus- ja käyttöopas DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm A1265 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta!

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin

Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin A0207 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu A0380 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa Käyttöopas Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: 80651804 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! - Alkuperäinen käyttöohje

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 geotherm plus VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 NO, FI, PL Käyttäjälle Käyttöohjeet geotherm plus Lämpöpumppu ja integroitu juomavesivaraaja VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 07 994

Lisätiedot

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasive and noninvasive ventilator User Guide Suomi Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Paineenpitoasema Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Sisällysluettelo Yleistä Asennus Yleiskuva, ohjausyksikön tyyppimerkintä 3 Ohjauspaneeli 4 Yleiset turvallisuusohjeet 5 Toimituksen laajuus

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

Käyttäjälle. Käyttöohjeet. geotherm. Lämpöpumppu VWS/VWW

Käyttäjälle. Käyttöohjeet. geotherm. Lämpöpumppu VWS/VWW geotherm NO; FI; PL Käyttäjälle Käyttöohjeet geotherm Lämpöpumppu VWS/VWW FI Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleistä... 3 Tyyppikilpi...3 1 Dokumentteja koskevia ohjeita... 3 1.1 Asiakirjojen säilyttäminen...3

Lisätiedot

Tekninen käsikirja System Access Point

Tekninen käsikirja System Access Point 1673-1-8551 18.7.2014 Tekninen käsikirja System Access Point SAP-S-1-84 SAP-S-127.1 ABB-free@home Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Käytetyt symbolit 4 2.2 Määräysten mukainen

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 808 418 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 2 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Ohjeita tämän oppaan käyttämiseen

Ohjeita tämän oppaan käyttämiseen Ohjeita tämän oppaan käyttämiseen Pidä tätä opasta aina saatavilla PC:n lähellä. Säilytä opasta ja pakkausta hyvin voidaksesi antaa ne jälleen uudelle omistajalle luovuttaessasi PC:n. Olemme pyrkineet

Lisätiedot

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan.

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Laitteisto Comfort Nämä asennus- ja käyttöohjeet ovat osa tuotetta. > Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Tämä on käännös

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

Ettan Digester. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Ettan Digester. Käyttöohjeet. Käännetty englannista Ettan Digester Käyttöohjeet Käännetty englannista Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Käyttöohjeet 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Käyttöohjeet 51119804 12.14 s AMW 22 AMW 22p Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.4 suomi - 02/2007 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat

Lisätiedot

Käyttöohje. PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01

Käyttöohje. PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01 Käyttöohje PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01 9 1 2 10 3 11 4 5! Print 12 13 6 7 Store Menu 14 15 16 8 2 GOSSEN-METRAWATT GMBH 1 Paperirulla 2 Värinauha 3 RS232-liitin 4 Paperin ulostulo terävällä

Lisätiedot

Compress EHP 3500/5000/6000

Compress EHP 3500/5000/6000 6 720 643 475-01.1I 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot