DULCO turb C Sameusanturi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DULCO turb C Sameusanturi"

Transkriptio

1 Asennus- ja käyttöopas DULCO turb C Sameusanturi Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista! Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! Osan nro BA DT /13 FI

2 Täydentävät ohjeet Yleinen tasa-arvoinen käsittely Tässä asiakirjassa pyritään asiasisällön ymmärtämisen helpottamiseksi noudattamaan samaa kaavaa, kun puhutaan ihmisistä. Naisista ja miehistä puhutaan samalla tavalla (kääntäjän huomautus: tämä koskee lähinnä kieliä, joissa naisten ja miesten välillä tehdään ero puhuttaessa yksikön kolmannessa persoonassa). Pyydämme naispuolisia lukijoita ymmärtämään tämän yksinkertaistuksen. Täydennetyt ohjeet Lue täydennetyt ohjeet läpi. Tekstissä ovat erityisesti korostettuina: Luettelot Käsittelyohjeet ð Käsittelyohjeiden tulokset Lisätiedot Lisätiedot sisältävät tärkeitä ohjeita laitteen oikeanlaisesta toiminnasta tai niissä on käyttöä helpottavia ohjeita. Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeisiin sisältyy riskitilanteiden täydellinen kuvaus, katso Ä Luku 1.1 Turvaohjeiden merkintä sivulla 5 2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto Turvaohjeiden merkintä Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset Turvallisuus ja vastuu Yleiset turvallisuusohjeet Määräystenmukainen käyttö Toiminnan kuvaus / tuotteen tunnistus Toimituksen sisältö Asennus ja säätö Seinäasennus Hydraulinen asennus Sähköasennus Käyttökaavio Laitteen yleiskatsaus / käyttöelementit Käyttörakenteen yleiskuvaus Käyttöönotto Kuivausaineen asettaminen Rutiininomainen mittaus Pääsykoodi Laitekonfiguraatio Ulostulon valinta Vikavirran (ERLV) asettaminen Hälytyksen konfigurointi OFFSET-asetus Laajennetut asetukset Käyttö Anturin kalibrointi Vakioliuokset kalibrointiin Kalibroinnin suorittaminen Huolto, virheenpoisto ja korjaus Ohjeita virheiden poistoon Järjestelmän virheilmoitukset

4 Sisällysluettelo Virhe prosessissa Varaosat ja lisävarusteet Noudatetut standardit Vanhojen osien hävitys Vaatimustenmukaisuusvakuutus Hakemisto

5 Johdanto 1 Johdanto Tiedot ja toiminnot Tässä käyttöohjeessa kuvataan DULCO turb C -sameusanturin tekniset tiedot ja toiminnot. 1.1 Turvaohjeiden merkintä Johdanto Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotteen tekniset tiedot ja toiminnot. Käyttöohje sisältää yksityiskohtaiset turvaohjeet, ja se on jaettu selkeisiin toimintavaiheisiin. Turvaohjeet ja ohjeet jakautuvat seuraavan kaavion mukaisesti. Tässä käytetään erilaisia kuvamerkkejä tilanteen mukaan. Tässä esitetyt kuvamerkit ovat vain esimerkkejä. VAARA! Vaaran tyyppi ja lähde Seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Vaara! Kuvaa välittömästi uhkaavaa vaaraa. Kun tätä ei vältetä, seurauksena ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. VAROITUS! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varoitus! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. HUOMIO! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Kevyet tai vähäiset vammat. Omaisuusvahingot. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varo! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vähäiset vammat. Sitä voidaan käyttää myös varoituksena omaisuusvahingoista. 5

6 Johdanto OHJE! Vaaran tyyppi ja lähde Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Ohje! Kuvaa mahdollisesti haitallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, tuote tai jokin osa sen ympäristöstä voi vaurioitua. Tiedon tyyppi Käyttövinkkejä ja lisätietoja. Tiedon lähde. Lisätoimenpiteet. Tietoa! Kuvaa käyttövinkkejä ja muita erityisen hyödyllisiä tietoja. Tämä ei ole vaarallisen tai haitallisen tilanteen huomiosana. 6

7 Johdanto 1.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset VAROITUS! Loukkaantumisvaara, jos henkilöstö ei ole riittävän pätevää! Laitteiston/laitteen omistaja vastaa siitä, että pätevyysvaatimuksia noudatetaan. Jos epäpätevät henkilöt työskentelevät laitteen parissa tai oleskelevat laitteen vaarallisilla alueilla, on olemassa vakavien vammautumisten ja esinevahinkojen vaara. Kaikki työt on sen vuoksi uskottava ainoastaan pätevien henkilöiden tehtäväksi. Huolehdi siitä, että epäpätevät henkilöt eivät pääse vaarallisille alueille. Koulutus opastettava henkilö koulutettu käyttäjä koulutetut ammattihenkilöt Määritelmä Opastettuina henkilöinä pidetään henkilöitä, jotka ovat saaneet ja saavat ohjausta ja opetusta heille annettaviin työtehtäviin ja niihin mahdollisesti sisältyviin vaaroihin/riskeihin ja joille on annettu koulutusta näissä töissä vaadittavista suojalaitteista ja varotoimenpiteistä. Koulutettuina käyttäjinä pidetään henkilöitä, jotka täyttävät opastetun henkilön vaatimukset ja ovat sen lisäksi suorittaneet ProMinentin tai sen valtuuttaman kumppanin järjestämän laitekohtaisen koulutuksen. Ammattihenkilöt ovat henkilöitä, jotka koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten määräysten tuntemisen nojalla omaavat riittävät tiedot ja taidot kyetäkseen tunnistamaan ja arvioimaan mahdolliset vaarat/riskit. Ammatillisen koulutuksen suorittamisena voidaan pitää myös useita vuosia kestänyttä menestyksellistä toimintaa kyseisissä työtehtävissä. 7

8 Johdanto Koulutus valtuutetut sähköasentajat Määritelmä Valtuutetut sähköasentajat ovat henkilöitä, jotka ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten normien ja määräysten tuntemuksen nojalla ovat siinä asemassa, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti sähkölaitteiden parissa ja tunnistamaan ja välttämään mahdolliset vaarat. Valtuutetuilla sähköasentajilla on tehtäviinsä soveltuva erikoiskoulutus ja he tuntevat asianmukaiset normit ja määräykset. Valtuutettujen sähköasentajien on täytettävä voimassa olevat lakiin kirjatut tapaturmantorjuntamääräykset. asiakaspalvelu Asiakaspalvelulla tarkoitetaan huoltoteknikoita, jotka ProMinent on kouluttanut ja valtuuttanut työskentelemään laitteiston parissa. Huomautus koneen haltijalle Noudata voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita yleisesti hyväksyttyjä turvateknisiä sääntöjä! 8

9 Turvallisuus ja vastuu 2 Turvallisuus ja vastuu 2.1 Yleiset turvallisuusohjeet VAROITUS! Sähköjännitettä johtavat osat! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen Toimenpiteet: Katkaise virransyöttö ennen kotelon avaamista Vaurioituneet, vialliset tai manipuloidut laitteet on kytkettävä jännitteettömiksi VAROITUS! Käyttövirhe! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. Vain riittävän pätevät ja asiantuntevat henkilöt saavat käyttää laitetta Huomioi myös säätimen ja lisälaitteiden sekä muiden mahdollisten rakenneryhmien, kuten antureiden, mittausvesipumppujen jne. käyttöohjeet. Koneen haltija on vastuussa sitä, että henkilöstö on pätevää VAROITUS! Asiaton käyttö! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. Toimenpiteet: Varmista laite asiatonta käyttöä vastaan HUOMIO! Sähköhäiriöt Mahdollinen seuraus: Esinevahinkoja tai jopa laitteen rikkoutuminen Virtajohtoa ja datakaapelia ei saa linjata kulkemaan yhdessä häiriöitä aiheuttavien johtojen kanssa Toimenpiteet: Järjestä asianmukaiset häiriönsuojaukset 9

10 Turvallisuus ja vastuu OHJE! Asianmukainen käyttö Tuotteen tai sen ympäristön vahingoittuminen. Laitetta ei ole tarkoitettu kaasumaisten tai kiinteiden aineiden mittaamiseen tai säätelyyn. Laitetta saa käyttää vain noudattaen tässä käyttöohjeessa ja yksittäisten komponenttien käyttöohjeissa määritettyjä teknisiä tietoja ja spesifikaatioita. 2.2 Määräystenmukainen käyttö OHJE! Määräystenmukainen käyttö Laite on tarkoitettu veden sameuden mittaamiseen. Laitetta saa käyttää vain noudattaen tässä käyttöohjeessa ja yksittäisten komponenttien (kuten esim. säätimet, anturit, lisälaitteet, kalibrointilaite, annostelupumppu jne.) käyttöohjeissa määritettyjä teknisiä tietoja ja spesifikaatioita. Kaikki muu käyttö tai muutostyöt on kielletty. OHJE! Antureiden moitteeton toiminta Tuotteen tai sen ympäristön vahingoittuminen. Asianmukainen mittaus ja säätely on mahdollista vain, kun anturit toimivat moitteettomasti Anturi on tarkastettava ja kalibroitava säännöllisesti 10

11 Toiminnan kuvaus / tuotteen tunnistus 3 Toiminnan kuvaus / tuotteen tunnistus Toiminnan lyhyt kuvaus DULCO turb C on kehitetty sameutta aiheuttavien aineiden online-mittaukseen raakavedestä, prosessivedestä ja puhdistetusta prosessivedestä juomaveden käsittelyssä. Tuotesarjaan DULCO turb C kuulu neljä laitetyyppiä: Tyypit TUC 1 ja TUC 3 työskentelevät infrapunavalolla ja täyttävät kansainvälisten standardien ISO 7027 ja EN määräykset. Tyypit TUC 2 ja TUC 4 työskentelevät valkoisella valolla ja täyttävät USA-standardin US EPA Molemmat laitemallit voidaan toteuttaa ultraäänipuhdistuksella (TUC 3 / TUC 4) tai ilman ultraäänipuhdistusta (TUC 1 / TUC 2). Mittausmaljan ultraäänipuhdistus pidentää kalibrointi- ja huoltovälejä kerrostumia muodostavissa aineissa. DULCO turb C Osan numero ISO 7027 DIN EN US EPA Ultraäänipuhdistus TUC Infrapuna Ei TUC Valkoinen valo Ei TUC Infrapuna Kyllä TUC Valkoinen valo Kyllä Tulonpuoleinen painesäädin on vakiona. DULCO turb C:n painesäädin vähentää painetta jopa 13,8 baarista (200 PSI) 1,0 baariin (15 PSI). Tekniset tiedot Mittausalue Tarkkuusraja NTU ± 2 % näytetystä arvosta tai ± 0.02 NTU alle 40 NTU riippuen siitä, kumpi arvo on suurempi ± 5 % näytetystä arvosta yli 40 NTU 11

12 Toiminnan kuvaus / tuotteen tunnistus Resoluutio Vasteaika Näyttö Hälytys Analoginen lähtö Kommunikaatioliitäntä Enimmäisvedenpaine Virtausmäärä 0,0001 NTU alle 10 NTU säädettävä Monirivinen LCD-näyttö, jossa taustavalaistus Kaksi ohjelmoitavaa hälytystä, VAC, 2 A malli C rele ma, 600 Ω Kaksisuuntainen RS-485, Modbus 6 l/h l/h Käyttölämpötila 1 C C Välittäjäaineeseen koskeva aine Jännitteensyöttö Galvaaninen erotus Integroitu paineensäädin säätää 1380 kpa (200 PSI). Virtausmäärästä riippuen Ympäristöolosuhteet polyamidi (PA), silikoni, polypropyleeni (PP), jaloteräs, borosilikaattilasi VAC, Hz, 80VA kaksoiseristetty, häiriösuure ylijänniteluokka II Ei sovellu ulkona käytettäväksi. Käyttökorkeus enintään 2000 m ( NN:n kanssa). Suojaustapa IP 66 suurin suhteellinen ilmankosteus 95 % (ei kondensoiva). Vastaa seuraavia normeja Lähetyksen paino USEPA mallissa infrapuna ; ISO 7027 tai EN mallissa valkoinen valo n. 2,5 kg 12

13 Toiminnan kuvaus / tuotteen tunnistus Lisävaruste: ultraäänipuhdistus (TUC 3 / TUC 4) Lisävarustetta ultraäänipuhdistus käytetään maljan jatkuvaan puhdistamiseen. Sitä ei voi käyttää jo likaantuneiden maljojen puhdistamiseen tai manuaalisen puhdistuksen sijaan. Manuaalisen puhdistuksen puhdistusvälit voivat kuitenkin tämän järjestelmän myötä pidentyä huomattavasti. Laitetta käytettäessä on käytettävä maljaa, jossa on ultraäänitunnistin. Järjestelmä lähettää ultraäänitaajuuden jousen kautta pietsotunnistimelle, joka on liitetty virtausmaljan pohjaan. Maljan tunnistusjärjestelmä työskentelee vain käyttötavalla [AUTO]. Järjestelmä voi tunnistaa seuraavia virhetiloja: Väärä malja asennettu Virhe tunnistimessa Tunnistimella ei yhteyttä jouseen Virheen sattuessa näkyy LCD-näytön alaosassa ilmoitus [CLN]. Annetaan hälytys ja 2 ma virtauslähtöön. Hälytysrele laukeaa, kun hälytystoiminto [ALM1/ALM2] on asennossa [ERROR] ma lähtö asetetaan arvoon 0, 2, 4 ma, kun [virhetaso] [ERLV] on asetettu vastaavalle ma-tasolle (0, 2, 4 ma). Liitäntä RS-485 DULCO turb C voi tarjota peruskommunikaatiotoimintoja yksinkertaisilla ohjelmilla kuten esim. [Hilgraeve HyperTerminal] (useimmissa [Microsoft Windows -ohjelmisto]-paketeissa). Voit myös käyttää [Visual Basicia] tai muita ohjelmia. 13

14 Toiminnan kuvaus / tuotteen tunnistus 3.1 Toimituksen sisältö Pakkausmateriaali Hävitä pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti. Kaikissa pakkauksen osissa on kierrätysmerkki. Seuraavat osat kuuluvat DULCO turb C:n toimituksen vakiosisältöön: Nimike Lukumäärä DULCO turb C, liitäntäkotelo ja integroidut virtausvarusteet 1 Käyttöohje 1 Kuivausainepaketti 1 Malja 1 Letkusarja: 1 Sulkuliitin (1 kpl) Vastapaineventtiili (1 kpl) Liitosletkut liitäntäkappaleilla paineensäätimeen (2 kpl) Ilmausruuvi (käytetään paineenalaisissa järjestelmissä) (1 kpl) Poista DULCO turb C pakkauslaatikosta. Tarkasta huolellisesti kaikki rakenneosat. Varmista, ettei kuljetuksen aikana ole syntynyt mitään näkyviä vaurioita. Jos saadut rakenneosat eivät sovi tilaukseen, ota välittömästi yhteyttä paikalliseen myyjään tai ProMinent-asiakaspalveluosastoon. 14

15 Asennus ja säätö 4 Asennus ja säätö OHJE! Kuivausaine Laitteen mahdolliset virhetoiminnot laitteessa olevan kosteuden vuoksi. Asenna ennen käyttöönottoa kuivausainepussi, katso Ä Luku 6.1 Kuivausaineen asettaminen sivulla 28 OHJE! Asennuspaikka Jätä johdolle ja välttämättömille töille riittävästi tilaa Pakkausmateriaali Hävitä pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti. Kaikissa pakkauksen osissa on kierrätysmerkki. Asennuspaikka ja ehdot Sähköasennuksen saa suorittaa vasta mekaanisen asennuksen jälkeen Varmista, että käytössä tarvittaviin ohjaimiin yms. pääsee helposti käsiksi Huomioi turvallinen ja tärinätön kiinnitys Vältä suoraa auringonsäteilyä Sallittu anturin ympäristön lämpötila asennuspaikalla: C, kun suhteellinen ilmankosteus on korkeintaan 95 % (ei kondensoiva) Huomioi liitettyjen osien sallittu ympäristön lämpötila Näytönluku- ja käyttöpaikka Asenna laite näytönluvun ja käytön kannalta suotuisaan paikkaan (mieluiten silmien korkeudelle) 15

16 Asennus ja säätö 4.1 Seinäasennus Mekaaninen asennus OHJE! Etäisyys näytteenottopaikkaan Aseta anturi korkeintaan 3 metrin päähän näytteenottopaikasta. Vain näin voidaan taata järjestelmän nopea reaktioaika. Vapaa tila anturin ympärillä Jätä anturin ympärille vähintään 200 mm vapaata tilaa anturille tehtäviä tarvittavia töitä varten. Kiinnitä anturi neljällä M6-ruuvilla ja liitäntäkotelo kahdella M4-ruuvilla. 16

17 Asennus ja säätö Kuva. 1: Piirros ei ole mittakaavassa. Se toimii ainoastaan tiedottavana. Kaikki arvot millimetreinä. A B Liitäntäkotelo DULCO turb C -kotelo 17

18 Asennus ja säätö Kuva. 2: Piirros ei ole mittakaavassa. Se toimii ainoastaan tiedottavana. Kaikki arvot millimetreinä. A B Liitäntäkotelo DULCO turb C -kotelo 1. Kiinnitä liitäntäkotelo (A) kahdella M4-ruuvilla seinään 2. Kiinnitä DULCO turb C -kotelo (B) liitäntäkotelon yläpuolelle neljällä M6-ruuvilla seinään 18

19 Asennus ja säätö 4.2 Hydraulinen asennus HUOMIO! Vapaa ulostulo anturilähdöstä Johda anturin läpi virrannut mittausvesi vapaaseen ulostuloon. Mittausvettä ei saa johtaa takaisin prosessiin. Sallitut käyttöparametrit nesteen enimmäislämpötila 50 C enimmäispaine 13,8 bar virtaus l/h HUOMIO! Leväkasvu valon vaikutuksesta Mahdollista levän kasvua sopimattomissa letkuissa. Jos asennus on alttiina voimakkaalle valolle, käytä valoa läpipäästämättömiä letkuja. Näin estät levän kasvun asennukseen. Ilmausruuvin epätiiviys Käyttöönotossa voi esiintyä ilmausruuvin reiässä kevyttä epätiiviyttä. Tämä supistuu, kun normaali virtaus on aikaansaatu. Asennuksissa, jotka ovat jatkuvasti epätiiviitä tämän kohdan korkean paineen vuoksi, suosittelemme sulkemaan reiän mukana toimitetulla tiivistysruuvilla. Vapaan ulostulon takaamiseksi täytyy toisessa kohtaa ulostuloa olla ilman sisäänja poisvirtaus mahdollista ali- tai yläpaineen välttämiseksi. 19

20 Asennus ja säätö Kuva. 3: Anturin suositellut johdot I. Virtausyksikkö II. Anturiyksikkö ja käyttöosa III. Liitäntäkotelo 1. Vastapaineventtiili Virtauksen säätämiseen ja pienten ilmakuplien poistamiseen 4. Letkunliitin. Sisähalkaisija 4,75 mm, ulkohalkaisija 8 mm. Letkuliitäntä näytteenottopaikkaan 5. Yksityiskohta: letku 6. Yksityiskohta: letkunliittimen kiinnitysmutteri 7. Yksityiskohta: letkunliittimen sisäosa 20

21 Asennus ja säätö 2. Ilmausruuvi. Käytetään paineen alaisissa järjestelmissä. Jää pois paineettomissa järjestelmissä 3. Letkunliitin. Sisähalkaisija 4,75 mm, ulkohalkaisija 8 mm. Letkuliitäntä vapaaseen mittausveden ulostuloon 8. Sulkuliitin. Tulon sulkemiseen hätätapauksissa tai tarvittavien töiden aikana 4.3 Sähköasennus VAROITUS! Sähköjännitettä johtavat osat! Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen Toimenpiteet: Katkaise virransyöttö ennen kotelon avaamista Vaurioituneet, vialliset tai manipuloidut laitteet on kytkettävä jännitteettömiksi Laitteiston omistajan vastuulla on soveltuvien erotuslaitteiden (hätäpysäytyskytkimen tms.) asentaminen. OHJE! Älä johda RS-485-johtoa samaan johtokanavaan, jossa verkkojohto on. Tämä voi aiheuttaa häiriövaikutuksen. DULCO turb C:n signaalijohtoja ei saa sijoittaa kulkemaan yhdessä häiriöitä aiheuttavien johtojen kanssa. Häiriöt saattavat aiheuttaa DULCO turb C:n virhetoimintoja. 21

22 Asennus ja säätö RS-485 Digitaalinen liitäntä RS-485 (2 johtoa / vuorosuuntainen) on symmetrisen signaalinsiirron ansiosta hyvin sähkömagneettisia häiriöitä kestävä. Näin ollen voidaan käyttää jopa 900 m pituisia johtoja. Väylän viimeisen laitteen vastuksen täytyy olla 120 ohmia signaalien sekoittumisen estämiseksi. Vaurioiden välttämiseksi erota ja liitä RS-485-liitännän johdot vain silloin, kun DULCO turb C on kytketty pois päältä. A0518 Kuva. 4: Anturin johtojen järjestys I. Verkkojohdon ruuviliitos (toimitetaan ilman verkkojohtoa) II. Hälytysjohdon ruuviliitos III. Anturijohdon ruuviliitos 1. Liittimet hälytys 1 ja hälytys 2 (0,25-1,5 mm 2 ) enintään 2 ampeeria 2. Liitin 4-20 ma / RS 485 (0,25-1,5 mm 2 ) 3. Liitäntäkotelo 4. Nestetiivis ruuviliitos 5. Anturijohto 6. Verkkojohdon liitin (0,25-1,5 mm 2 ) 22

23 Asennus ja säätö Liitäntäkotelossa kaikki liittimet on merkitty selkeästi. Toimitettaessa kaikissa johtojen läpivienneissä on tulpat. Nämä on tarpeen mukaan poistettava. Poista eristys kaikista johdoista 6 mm pituudelta. Varusta kaikki johdot vedonpoistolla. Syöttöjännite: VAC, kun Hz 1. Irrota neljä koteloruuvia liitäntäkotelon nurkista 2. Nosta liitäntäkotelon kansi pois 3. Poista tulpat käytetyistä ruuviliitoksista 4. Johda johdot ruuviliitoksiin 5. Liitä johdot niille merkittyihin liittimiin 6. Kiristä ruuviliitosten kiinnitysruuvit niin kireälle, että ne ovat tiiviitä 7. Aseta liitäntäkotelon kansi liitäntäkotelon päälle 8. Kiristä kotelon ruuvit käsin 9. Tarkasta vielä tiivisteiden ja ruuviliitosten kiinnitys. Vain kun asennus on oikein, saavutetaan suojausluokka IP 66 23

24 Käyttökaavio 5 Käyttökaavio 5.1 Laitteen yleiskatsaus / käyttöelementit Käyttäjän pätevyys: koulutettu henkilö, katso Ä Luku 1.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 Kuva. 5: Laitteen yleiskatsaus / käyttöelementit 1. LCD-näyttö 2. YLÖS-painike 3. ALAS-painike 4. ENTER-painike 5. MODE/EXIT-painike Toiminta LCD-näyttö YLÖS-painike ALAS-painike Kuvaus LCD-näytöllä näytetään kunkin käyttötilan parametrit. Näytetyn lukuarvon korottaminen Näytetyn lukuarvon laskeminen 24

25 Käyttökaavio Toiminta ENTER-painike MODE/EXIT-painike Kuvaus Näytetyn arvon tai tilan käyttöönotto, vahvistus tai tallentaminen. Kolmen valittavissa olevan käyttötilan [CAL], [CONFIG] ja [AUTO] (mittaus) valinta ja poisvalinta 5.2 Käyttörakenteen yleiskuvaus Anturissa on kolme käyttötapaa, jotka voit valita MODE/EXIT-painikkeella: [AUTO]: vakiokäyttötapa, näyttää ajankohtaisen mitatun arvon [CAL]: kalibrointitila kalibrointikulun läpivirtaukseen [CONFIG]: konfigurointitila asiakaskohtaisten asetusten konfigurointiin. Automaattinen vaihto tilaan [AUTO], jos 15 minuutin aikana ei tehdä valintoja 25

26 Käyttökaavio Kuva. 6: Käyttörakenteen yleiskuvaus 26

27 Käyttökaavio Konfigurointivalikko Konfigurointivalikko on jaettu useisiin alavalikoihin, jotta konfigurointi olisi helpompaa. Seuraavat alavalikot ovat käytettävissä: Ulostulon valinta [O/P] Konfiguraatio ma-liitäntä [ERLV] Hälytyksen konfiguraatio [ALM1 / ALM2] Offsetin konfiguraatio [OFST] Käyttösuojauksen konfiguraatio [CODE] Laajennetut asetukset [EXTD] Asetusten asettaminen konfigurointivalikossa on kuvattu täällä Ä Luku 6.4 Laitekonfiguraatio sivulla 33. Laajennetut asetukset on koottu yhteen ryhmään, jotta et muuttaisi niitä epähuomiossa: Vastenopeus [RESP] Näytön tarkkuus [RES] LCD-valaistuksen kirkkaus [BRT] Näytetyt yksiköt [UNIT] Ultraäänipuhdistus [CLN] RS-485-parametrit [BITS] Kuivausainehälytys [DESC] Laajennettujen asetusten asettaminen konfigurointivalikossa on kuvattu täällä Ä Luku Laajennetut asetukset sivulla

28 Käyttöönotto 6 Käyttöönotto Mittayksikkö NTU (valinnaisesti FNU) NTU (Nephelometric Turbidity Unit) on nesteiden sameusmittausten mittayksikkö. Vaihtoehtoisesti mittausarvona voi olla FNU (Formazine Nephelometric Unit), katso Ä Yksiköt sivulla 44. Muuntaminen tapahtuu suhteella 1:1. Yli 1000 NTU mittausarvot ovat tämän anturin mittausalueen ulkopuolella. Yli 1100 NTU mittausarvot osoitetaan näytön vilkkumisella ja ilmoituksella, joka kertoo liian korkeasta mittausarvosta. Anturin normaalitoiminnan aikana kohdan [AUTO] vieressä on nuoli. Tässä tilassa alemmalla rivillä näytetään mittayksikkö ja ylemmällä rivillä ajankohtainen mittausarvo. Kuva. 7: Näyttö automaattikäytössä 6.1 Kuivausaineen asettaminen Poista kuljetustuki Ennen ensimmäistä kuivausainepussin asettamista täytyy kuljetustuki poistaa. Tämän putket voit lopuksi hävittää. 28

29 Käyttöönotto DULCO turb C on varustettu kosteudenpoistolaitteella. Kuivausainepussi anturissa kuivaa ilman. Ilman lämmittämiseen käytetään anturin poistolämpöä. Anturin sisään asennettu tuuletin generoi lämmitetyn ilman optisen suojaputken ja maljan ympärille. DULCO turb C valvoo jatkuvasti kuivausainepussin tilaa. Heti kun kuivausaine on vaihdettava, tämä näytetään LCD-näytön alarivillä; Varoitus [DESC] (tarkoittaa Desiccant kuivausaine). Varakuivausainepusseja saat Prominentilta tai paikalliselta yhteyshenkilöltäsi. Kyllästetty kuivausaine voi laukaista hälytyksen ilmoittamaan tulevasta vaihdosta. Katso Ä Kuivausainehälytys sivulla 47 29

30 Käyttöönotto OHJE! Anturikotelon tiiviste Kuivausaineen ennenaikaisen kyllästymisen mahdollisuus. Vahingoittunut tiiviste voi johtaa ennenaikaiseen kuivausaineen kyllästymiseen. Tarkasta tämä tiiviste aina vaihtaessasi kuivausaineen. Korjaa tiivisteen asento tai vaihda se tarvittaessa. 1. Irrota neljä ruuvia kotelon nurkista ja poista anturin yläosa Kuva. 8: Kuivausaineen asettaminen 2. Aseta kuivausainepussi heti pakkauksen avaamisen jälkeen paikoilleen ennenaikaisen kyllästymisen välttämiseksi. Ota uusi kuivausainepussi (2) pois pakkauksesta ja aseta se yhdessä kosteudenilmaisukortin (3) kanssa anturin alaosaan (1). Aseta kosteudenilmaisukortti (3) uuteen kuivausainepussiin (2). 3. Aseta yläosa takaisin alaosan päälle ja kiristä neljä ruuvia käsin ð Jotta uuden kuivausaineen tunnistaminen olisi mahdollista, anturi on nollattava. Irrota tätä varten anturin liitäntäjohto 2 sekunnin ajaksi anturista ja liitä sen jälleen paikoilleen. Muutoin LCD-näytölle saattaa tulla varoitus [DESC]. 30

31 Käyttöönotto 6.2 Rutiininomainen mittaus Rutiinimittaus: Sameus on n minuuttia mittauksen aloituksen / käyttöönoton jälkeen mitattavissa oikein (lämmitysvaiheen jälkeen). Kun jatkuva prosessivesivirtaus kulkee anturin läpi, anturi näyttää näytteen mitatun sameustason LCD-näytöllä. Lisäksi annetaan 4-20 masignaali tai digitaalinen signaali valitun lisäasetuksen mukaan. 31

32 Käyttöönotto 6.3 Pääsykoodi Tätä pääsykoodia ei voi muuttaa. Konfigurointivalikossa voit aktivoida anturin pääsykoodin. Jos pääsykoodi on aktivoitu, LCD-näytöllä alhaalla vasemmalla näkyy avain -symboli (1), kun painat [MODE/EXIT]-painiketta. A0519 Kuva. 9: Pääsykoodi Jos pääsykoodin numero vilkkuu, voit muuttaa tätä numeroa YLÖS- tai ALAS-painikkeilla ja vahvistaa ENTER-painikkeella. Pääsykoodin syöttö Sinun on annettava pääsykoodi (333) päästäksesi valikoihin CAL tai CONFIG. 1. Pääsykoodin ensimmäinen numero vilkkuu. Valitse YLÖS- tai ALAS-painikkeilla oikea numero ja vahvista ENTER-painikkeella ð Pääsykoodin toinen numero vilkkuu. 2. Valitse YLÖS- tai ALAS-painikkeilla oikea numero ja vahvista ENTER-painikkeella ð Pääsykoodin kolmas numero vilkkuu. 3. Valitse YLÖS- tai ALAS-painikkeilla oikea numero ja vahvista ENTER-painikkeella 32

33 Käyttöönotto ð Jos olet valinnut oikean pääsykoodin, pääset anturin kalibrointitilaan. Jos pääsykoodi ei ole oikein, anturi palaa takaisin AUTO-tilaan. 6.4 Laitekonfiguraatio Ulostulon valinta A0530 Kuva. 10: Ulostulon valinta Toiminta Lisäasetukset Info Ulostulo (O/P) 4-20 ma 4-20 ma 485 off Arvo 4 ma NTU Alemman sameusraja-arvon (LOLM) valinta, joka vastaa ulostuloarvoa 4 ma. Arvo 20 ma NTU Ylemmän sameusraja-arvon (UPLM) valinta, joka vastaa ulostuloarvoa 20 ma. 33

34 Käyttöönotto Toiminta Lisäasetukset Info = arvoa 20 ma korkeampi NTU-arvo voidaan antaa ulostulovirran etumerkkiin palaamiseksi = arvoa 4 ma alhaisempi NTU-arvo voidaan antaa ulostulovirran etumerkkiin palaamiseksi 485 Baud Baud-arvo I/O-liitännän siirtonopeuden valinta Addr Laiteosoitteen valinta MBUS ASCII RTU ASCII- tai RTU-valinta Vikavirran (ERLV) asettaminen A0625 Kuva. 11: Vikavirran (ERLV) asettaminen 34

35 Käyttöönotto Jos DULCO turb C:ssä esiintyy järjestelmävirhe, voidaan toiminnon [ERLV ON] ollessa päällä, 4-20 ma signaaliulostuloa hyödyntää ongelman näyttämiseksi. Tätä varten voidaan valita vikavirrat 4,00 ma, 2,00 ma ja 0 ma. Virhetapauksessa annetaan näin asetettu virta-arvo ohjaukselle, riippumatta siitä, mikä mittausarvo on. Kun toiminto kytketään pois päältä [OFF], virhetila ei vaikuta signaaliulostuloon 4-20 ma. Valitse haluamasi vikavirrat painikkeilla ja, paina sitten painiketta vahvistaaksesi valitsemasi asetuksen. Toiminta Lisäasetukset Info Error Level (ERLV) OFF 0 ma 2 ma 4 ma Hälytyksen konfigurointi Anturissa on kaksi toisistaan riippumattomasti ohjelmoitavaa hälytysrelettä. Jotta voit konfiguroida molemmat hälytykset täysin, sinun on annettava kolme tietoa: Hälytystoiminto: HI, LO, OFF tai ERROR Hälytysraja-arvo (raja-arvo, jolloin hälytys aktivoituu) Hälytysviive (kuinka kauan raja-arvon on oltava ylitetty, ennen kuin hälytys aktivoituu ja aikaväli, ennen kuin hälytys nollautuu) Toiminto hälytys Hälytyksen laukaisu sisäisen järjestelmävirheen sattuessa Releet antavat asetetuista sameusarvoista riippumatta hälytyksen, jos laitteessa on sisäinen järjestelmävirhe. 35

36 Käyttöönotto Voit joko sammuttaa hälytystoiminnon (OFF) tai ohjelmoida sen siten, että se työskentelee jollain seuraavista tavoista: Hälytys HI: Rele laukaisee hälytyksen, jos sameusarvo ylittää ohjelmoidun hälytysraja-arvon vähintään yhdellä esimääritetyllä aikavälillä Hälytys LO: Rele laukaisee hälytyksen, jos sameusarvo alittaa ohjelmoidun hälytysraja-arvon vähintään yhdellä esimääritetyllä aikavälillä Hälytys ERROR: Rele laukaisee hälytyksen, jos laitteessa on sisäinen järjestelmävirhe sameus alittaa hälytysraja-arvon vain 4 sekunnin ajan, hälytystä ei poisteta. Heti kun sameus on ollut vähintään 5 sekunnin ajan hälytysraja-arvon alapuolella, anturi poistaa hälytyksen. Raja-arvo hälytys Sameuden kynnysarvoa, jossa hälytys laukaistaan, nimitetään hälytysraja-arvoksi. Voit asettaa raja-arvon laitteen koko näyttöalueelle 0,01 NTU:n jaksoissa. Viiveaika hälytys Hälytyksen viiveaika estää laukaisemasta hälytystä, jos sameus ylittää tai alittaa lyhyesti rajaarvon. Viiveaikojen toiminto toimii seuraavasti: Viiveaika hälytys päälle : Sameuden täytyy ylittää hälytysraja-arvo vähintään tässä asetetun sekuntimäärän ajan, ennen kuin hälytys laukaistaan. Jos ajaksi viive hälytys päälle on asetettu 5 sekuntia ja sameus ylittää hälytysraja-arvon vain 4 sekunnin ajan, hälytystä ei laukaista. Jos sameus kuitenkin ylittää hälytysrajaarvon 5 sekuntia tai pidempään, anturi laukaisee hälytyksen. Viiveaika hälytys pois : Sameuden täytyy alittaa hälytysraja-arvo vähintään tässä asetetun sekuntimäärän ajan, ennen kuin hälytys poistetaan. Jos ajaksi viive hälytys pois on asetettu 5 sekuntia ja 36

37 Käyttöönotto Valikko hälytys A0531 Kuva. 12: Valikko hälytys Toiminta Lisäasetukset Info Hälytys 1 (ALM1) tai Hälytys 2 (ALM2) HI LO OFF ERROR Valitse hälytystoiminto Raja-arvo (S/P) NTU Aseta hälytysraja-arvo Viiveaika hälytys päälle (DLY ) s Aseta toiminto viive hälytys päälle sekuntimäärän jälkeen päälle. Viiveaika hälytys pois (DLY ) s Aseta toiminto viive hälytys pois sekuntimäärän jälkeen päälle. 37

38 Käyttöönotto OFFSET-asetus OFFSET-symboli näytetään, kun offset-asetusta käytetään. Enimmäisoffset on 1.00 NTU. Jos laitteen poikkeama on enemmän kuin 1 NTU, täydellinen kalibrointi on suositeltavaa. A0624 Kuva. 13: OFFSET-asetus 38

39 Käyttöönotto Tietyissä tilanteissa saattaa olla toivottavaa käyttää offset-kerrointa laitteen tasaamiseen täydellisen kalibroinnin suorittamisen sijaan (kuten kuvattu Ä Luku 7.1 Anturin kalibrointi sivulla 50). Tätä menettelytapaa ei suositella säännöllisen kalibroinnin sijaan, mutta sitä voidaan käyttää, jos halutaan tasata kokemuksen mukaan pieniä poikkeamia, kun mittauskäyttö ei saa keskeytyä. Tällä tasausmetodilla laite näyttää vain näytearvon välittömässä läheisyydessä tarkat sameusarvot eikä koko mittausalueella. Aseta offset seuraavasti: 1. Ota näyte prosessivedestä, jota laite valvoo, ja kirjaa ylös laitteen ilmoittamat sameusarvot 2. Mittaa näytteen sameusarvo kalibroidulla sameusmittauksen käsi-, laboratoriomittauslaitteella (viitelaite) 3. Vertaa laitteen ilmoittamia sameusarvoja viitelaitteella mitattuihin arvoihin. Jos arvot ovat hyvin lähellä toisiaan (riippuen viitelaitteen tarkkuudesta), ei mitään offset-sovitusta tai kalibrointia tarvita ja menettely voidaan lopettaa tähän kohtaan ð Jos arvot taas poikkeavat huomattavasti toisistaan (kuitenkin alle 1 NTU), jatka tässä kuvattua menettelyä laitteen sameusarvon parantamiseksi, siten että se kalibrointien välillä vastaa laboratorioarvoa. 4. Valitse offset-toiminto painamalla painiketta [MODE/EXIT] kunnes nuoli on kohdan [CONFIG] vieressä 5. Paina painiketta, kunnes [OFST] näkyy alimmalla rivillä ð Tällä hetkellä näytön ylempi rivi näyttää offset-toiminnon käyttötilan. 6. Jos toiminto on pois päältä, kytket se päälle [ON] painamalla painiketta tai 7. Valitse haluamasi offset-arvo painikkeilla tai ð Paina painiketta hyväksyäksesi arvon. Ero DULCO turb C -mitatun NTU-arvon ja viitelaitteella mitatun arvon välillä on offset. Jos DULCO turb C esimerkiksi mittaa prosessiveden arvoksi NTU, kun taas viitelaite antaa näytteen arvoksi NTU, offset-arvon antaminen johtaisi siihen, että DULCO turb C näyttäisi arvon NTU 8. Offset-konfigurointi on näin suoritettu. Tällä hetkellä laite on konfigurointitilassa [CONFIG]. Paina painiketta [MODE/EXIT] palataksesi käyttötapaan [AUTO] 39

DULCO turb C -sameusanturi Tyypit: TUC 1, TUC 2, TUC 3, TUC 4

DULCO turb C -sameusanturi Tyypit: TUC 1, TUC 2, TUC 3, TUC 4 Asennus- ja käyttöopas DULCO turb C -sameusanturi Tyypit: TUC 1, TUC 2, TUC 3, TUC 4 FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko.

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko. HI98127 / Tekniset tiedot Mittausalue HI98127-2,0...16,0 ph -2,00...16,00 ph Lämpötila -5...+60 C Resoluutio HI98127 0,1 ph 0,01 ph Lämpötila 0,1 C Tarkkuus HI98127 ± 0,1 ph ± 0,001 ph Lämpötila ± 0,5

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje fin 2 1. Yleistä 3 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Talleta käyttöohje myöhempää käyttöä varten. de en 2. Tuotekuvaus it

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu FI A0380 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI BP2F FI KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Turvallisuus... 02 Tietoa laitteesta... 02 Tekniset tiedot... 03 Kuljetus ja

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Huonetermostaatti EKRTW

ASENNUSOPAS. Huonetermostaatti EKRTW ASENNUSOPAS 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Sisällys Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käynnistät yksikön. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden varalle. Laitteiden tai

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Lämpömittari TTX100/110/120

Lämpömittari TTX100/110/120 Lämpömittari TTX100/110/120 2(18) Hyvä asiakas, Onnittelut tämän Ebro tuotteen hankinnan kunniaksi. Toivottavasti tämä tuote palvelee pitkään ja tästä tuotteesta on hyötyä työntekoon. Tärkeä ja hyödyllinen

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

MicaFlex MF-PFCP Asennus- ja käyttöohje

MicaFlex MF-PFCP Asennus- ja käyttöohje 1 HUOM! Lue koko ohje huolellisesti ennen aloitusta. KÄYTTÖ MF-PFCP on paine- ja virtaussäädin sisäänrakennetulla paineanturilla. Painikkeiden,, PGM ja ESC avulla valitaan halutut funktiot, asetukset ja

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222. Käyttöohjeet. Kauppa, yritykset ja teollisuus. www.soehnle-professional.com

MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222. Käyttöohjeet. Kauppa, yritykset ja teollisuus. www.soehnle-professional.com MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222 Käyttöohjeet Kauppa, yritykset ja teollisuus wwwsoehnle-professionalcom SUOMI SISÄLLYSLUETTELO 1 Käyttöönotto s 5 Toimituksen sisältö s 5 Vaa'an sijoittaminen s

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Fortum Fiksu Sisä- ja ulkolämpötilamittarit Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Sisä- ja ulkolämpötilamittarit Käyttöohjeet Fortum Fiksu Sisä- ja ulkolämpötilamittarit Käyttöohjeet 1 Lämpötilamittarit Fortum Fiksu -järjestelmään kytkettävä paristokäyttöinen lämpötilamittari mittaa lämpötilaa ja lähettää tiedot langattomasti

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250..

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250.. Asennus- ja käyttöohjeet Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250.. Laitekuvaus Pinta-asennettava huonekoje handsfreetoiminnolla on esivalmistettu, Giraovipuhelinjärjestelmään kuuluva yksikkö.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu A0380 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Käyttöopas DULCO flex DFCa Letkupumppu

Käyttöopas DULCO flex DFCa Letkupumppu Käyttöopas DULCO flex DFCa Letkupumppu FI A0374 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista.

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tuotenro. : 1731JE Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje testo 417 Siipipyörä anemometri Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeita...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Virtalähde...6 4.

Lisätiedot

DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm

DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm Asennus- ja käyttöopas DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm A1265 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta!

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201302 ASIAKIRJA: 841701 SUOMI KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 8 1.1. Yleistä 8 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 8 2. Käyttö 10 2.1. Symbolit

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

FRWD-RANNENÄYTÖN KÄYTTÖOPAS

FRWD-RANNENÄYTÖN KÄYTTÖOPAS FRWD-RANNENÄYTÖN KÄYTTÖOPAS RANNENÄYTÖN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET» Toiminta-aika (huoneenlämmössä) - kellotilassa: 1 vuosi - mittaustilassa: 500 tuntia» Koko: leveys 46 mm, paksuus 18 mm» LCD-näyttö» Kaksi

Lisätiedot

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver fi Käyttöohje Käyttöohje STABILA on helppokäyttöinen vastaanotin laserlinjojen nopeaan mittaamiseen. Receiver n avulla voidaan vastaanottaa vain STABILA linjalaserlaitteiden lähettämiä pulssilasersäteitä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE DP-CALC 5815 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen ja akkujen asennus... 3 3 Mittarin käyttö... 3 Näppäintoiminnot...

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Carrie. ST-P-100H -kuulokepuhelin KÄYTTÖOHJE

Carrie. ST-P-100H -kuulokepuhelin KÄYTTÖOHJE Carrie ST-P-100H -kuulokepuhelin KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Toivomme, että sinulle tulee olemaan paljon iloa valitsemastasi Carrie - puhelimesta. Tutustu puhelimen toimintoihin lukemalla ohjeet ja huoltovinkit.

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 40 Pikaopas Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Näppäintoiminnot 2 1 Lämmittely Kohde Min Kesto lyöntiä /min Maks min 2 3 4 Lisävarusteet Rider 40:n toimitukseen

Lisätiedot