PAKKAUSSELOSTE. Gyno-Trosyd 100 mg emätinpuikko, tabletti Tiokonatsoli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Gyno-Trosyd 100 mg emätinpuikko, tabletti Tiokonatsoli"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Gyno-Trosyd 100 mg emätinpuikko, tabletti Tiokonatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Gyno-Trosydiä huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. - Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja. - Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Gyno-Trosyd on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Gyno-Trosydiä 3. Miten Gyno-Trosydiä käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Gyno-Trosydin säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ GYNO-TROSYD ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Gyno-Trosyd on tarkoitettu ainoastaan hiivasienen aiheuttaman emätintulehduksen paikallishoitoon. Emätintulehduksen oireita ovat vaalea, kokkareinen valkovuoto ja lisäksi kutina ja kirvely ulkosynnyttimissä, emätin voi olla punoittava ja arka. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT GYNO-TROSYDIÄ Älä käytä Gyno-Trosydiä - jos olet allerginen (yliherkkä) tiokonatsolille, muille imidatsoliryhmän sienilääkkeille tai Gyno- Trosyd-valmisteen jollekin muulle aineelle. Ole erityisen varovainen Gyno-Trosydin suhteen Jos olet alle 16-vuotias, keskustele lääkärin kanssa ennen hoidon aloittamista. Mene lääkäriin, jos oireena oleva valkovuoto on pahanhajuista tai sen väri ei ole vaaleaa ulkosynnyttimissä on haavaumia tai syyliä sinulla ilmenee kuumetta, muita oireita, kuten vatsakipuja tai virtsavaivoja sinulla on emätintulehduksen oireita ensimmäistä kertaa emätintulehdus on uusiutunut useampaan kertaan lyhyen ajan sisällä. Älä käytä valmistetta kuukautisten aikana. Jos kuukautiset kuitenkin alkavat hoidon aikana, jatka kolmen päivän hoitokuuri loppuun. Jos sukupuolikumppanillasi on oireinen hiivasienitulehdus, on myös se hoidettava. 1

2 Gyno-Trosyd-emätinpuikon aineosat saattavat olla yhteensopimattomia kondomien ja pessaarien sisältämän kumin kanssa. Raskaus ja imetys Älä käytä Gyno-Trosydiä raskausaikana, etenkään kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana, ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa. Ei tiedetä, erittyykö Gyno-Trosyd rintamaitoon. Imetys tulisi keskeyttää hoidon ajaksi. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa, ennen mikään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. 3. MITEN GYNO-TROSYDIÄ KÄYTETÄÄN Käytä Gyno-Trosydiä tarkoin ohjeiden mukaan. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Käyttöohje Yksi emätinpuikko syvälle emättimeen kolmena peräkkäisenä iltana, ellei lääkäri toisin määrää. Käytä puikkojen asettamisessa apuna asetinta (pakkauksessa). Useimmiten kolmen päivän hoito on riittävä. Joskus kolmen päivän uusintahoito saattaa olla tarpeen. Jos oireet eivät ole kahden peräkkäisen (hoitojen väli alle kolme päivää) hoitojakson jälkeen hävinneet, ota yhteys lääkäriin. Asettimen käyttöohje: 1. Vedä asettimen sauvaa ulospäin, kunnes se pysähtyy. Pane emätinpuikko asettimeen. 2. Asettimen käyttö on helpompaa selinmakuulla polvet koukussa. 3. Työnnä asetin puikkoineen varovasti emättimeen niin syvälle kuin mahdollista, ilman että se tuntuu epämukavalta. Paina sauvaa, jolloin emätinpuikko työntyy emättimeen. 4. Toista hoito kolmena peräkkäisenä päivänä, mieluiten illalla juuri ennen nukkumaanmenoa. 5. Irrota annostelun jälkeen asettimen sauva vetämällä se ulos asettimesta. Pese asettimen molemmat osat lämpimällä saippuavedellä (ei kiehuvalla), huuhtele ja kuivaa huolellisesti. 6. Kutina, polte tai valkovuoto voivat hävitä nopeasti, mutta on tärkeää jatkaa hoitoa kolmen päivän ajan. Jatka hoitoa, vaikka kuukautisesi alkaisivat. +kuvat Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, myös Gyno-Trosyd voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Hoidon alussa saattaa ilmetä lieviä ja ohimeneviä paikallisen ärsytyksen oireita. Yleisyysluokaltaan tuntemattomia haittavaikutuksia ovat: vatsakipu ääreisturvotus, kipu allerginen reaktio, anafylaktoidi reaktio emätintulehdus tuntoharhat 2

3 turvotus, turvotus silmiä ympäröivillä alueella, kutina, ihottuma, nokkosihottuma emättimen ja ulkosynnytinten oireet, sukupuolielinten turvotus, sukupuolielinten kutina, emätinverenvuoto Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. GYNO-TROSYDIN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä huoneenlämmössä (15 25 ºC). Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Gyno-Trosyd sisältää - Vaikuttava aine / emätinpuikko on 100 mg tiokonatsolia. - Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti 644 mg, maissitärkkelys, magnesiumstearaatti ja natriumlauryylisulfaatti. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko Valkoinen, soikea puikko. 3 emätinpuikkoa läpipainopakkauksessa ja asetin. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija Pfizer Oy Tietokuja Helsinki Valmistaja Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Heinrich-Mack-Strasse Illertissen Saksa Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

4 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Gyno-Trosyd 100 mg vaginaltablett Tiokonazol 100 mg Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Gyno-Trosyd måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd. - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Gyno-Trosyd är och vad det används för 2. Innan du använder Gyno-Trosyd 3. Hur du använder Gyno-Trosyd 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Gyno-Trosyd ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD GYNO-TROSYD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Gyno-Trosyd vaginaltablett är avsedd endast för lokal behandling av jästsvampsinfektion i slidan. Symtomen på slidinfektion är ljus vitflytning med klumpar samt klåda och sveda i de yttre könsdelarna, slidan kan vara röd och ömtålig. 2. INNAN DU ANVÄNDER GYNO-TROSYD Använd inte Gyno-Trosyd om du är allergisk (överkänslig) mot tiokonazol, andra läkemedel som tillhör svampläkemedelsklassen imidazoler eller mot något av övriga innehållsämnen i Gyno-Trosyd. Var särskilt försiktig med Gyno-Trosyd Om du är under 16 år, rådgör med läkare före behandlingen påbörjas. Sök dig till läkare om vitflytningen luktar illa eller inte har ljus färg de yttre könsdelarna dessutom har sår eller vårtor du får feber, andra symtom såsom t.ex. magsmärtor eller urineringsbesvär du har första gången symtom på infektion i slidan du haft återkommande slidinfektion flera gånger under kort tid. Använd inte detta preparat under menstruation. Om menstruation emellertid börjar under behandlingen, slutför den tre dagars behandlingskuren. Möjliga symtom på jästsvampsinfektion hos din sexualpartner bör också behandlas. Innehållsämnena i Gyno-Trosyd vaginaltabletter kan passa dåligt ihop i kombination med gummit i kondomer och pessarer. 4

5 Graviditet och amning Använd inte Gyno-Trosyd under graviditet, speciellt inte under de tre första graviditetsmånaderna, innan du har diskuterat med en läkare. Man vet inte om Gyno-Trosyd går över i modersmjölk, Amningen borde avbrytas för behandlingstiden. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel under graviditeten eller amningstiden. 3. HUR DU ANVÄNDER GYNO-TROSYD Använd alltid Gyno-Trosyd noggrant enligt anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Bruksanvisning Applicera en vaginaltablett djupt i slidan på kvällen under tre på varandra följande kvällar om inte läkare ordinerat annorlunda. Använd applikatorn (i förpackningen) vid införandet av vaginaltabletten. Oftast är tre dagars vård tillräcklig. Någon gång kan tre dagars upprepad vård vara nödvändig. Kontakta läkare om symtomen inte har försvunnit efter två på varandra följande vårdkurer (mindre än tre dagar mellan kurerna). Användning av applikatorn: +bilder 1. Dra ut kolven ur applikatorn tills den stoppar. Tryck in vaginaltabletten i applikatorn. 2. Det är lättast att använda applikatorn när du ligger på rygg med knäna uppdragna. 3. För in applikatorn med vaginaltabletten försiktigt så långt upp i slidan som möjligt utan att det känns obehagligt. Tryck in kolven för att placera vaginaltabletten i slidan. 4. Denna behandling skall pågå under tre dagar i följd, varje kväll gärna just före du lägger dig. 5. Efter appliceringen, drag ut applikatorn. Tvätta båda delarna av applikatorn i varmt (ej kokande) tvålvatten, skölj i rinnande vatten och torka omsorgsfullt. 6. Klåda, sveda eller vitflytning kan försvinna snabbt, men det är viktigt att fortsätta behandlingen under tre dagar. Fortsätt behandlingen fastän menstruationen skulle börja. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 5

6 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Gyno-Trosyd orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. I början av behandlingen kan förekomma lindriga, övergående lokala symptom på irritation. Biverkningar med okänd frekvens är: buksmärta perifert ödem, smärta allergisk reaktion, reaktion som påminner om anafylaktisk chock slidkatarr parestesi svullnad, svullnad runt ögonen, klåda, eksem, nässelutslag symptom från de yttre könsorganen, svullnad av könsorganen, klåda i könsorganen, blödningar från slidan Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR GYNO-TROSYD SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid rumstemperatur (15 25 C). Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen / vaginaltablett är tiokonazol 100 mg. - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 644 mg, majsstärkelse, magnesiumstearat och natriumlaurylsulfat. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Vit, oval vaginaltablett. 3 vaginaltabletter i blister och applikator. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Innehavare av godkännande för försäljning Pfizer Oy Datagränden Helsingfors Tillverkare Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Heinrich-Mack-Strasse Illertissen 6

7 Tyskland Denna bipacksedel godkändes senast

PAKKAUSSELOSTE. CANESTEN 200 mg ja 500 mg -emätinpuikot klotrimatsoli

PAKKAUSSELOSTE. CANESTEN 200 mg ja 500 mg -emätinpuikot klotrimatsoli PAKKAUSSELOSTE CANESTEN 200 mg ja 500 mg -emätinpuikot klotrimatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli PAKKAUSSELOSTE Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Basiron AC Wash 5% geeli bentsoyyliperoksidi

PAKKAUSSELOSTE. Basiron AC Wash 5% geeli bentsoyyliperoksidi PAKKAUSSELOSTE Basiron AC Wash 5% geeli bentsoyyliperoksidi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Precosa 250 mg kapseli, kova

PAKKAUSSELOSTE Precosa 250 mg kapseli, kova PAKKAUSSELOSTE Precosa 250 mg kapseli, kova Saccharomyces boulardii Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Voltaren Emulgel 11,6 mg/g geeli Diklofenaakkidietyyliamiini

PAKKAUSSELOSTE. Voltaren Emulgel 11,6 mg/g geeli Diklofenaakkidietyyliamiini PAKKAUSSELOSTE Voltaren Emulgel 11,6 mg/g geeli Diklofenaakkidietyyliamiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Estrioli

PAKKAUSSELOSTE. Estrioli 1 PAKKAUSSELOSTE PAUSANOL 0,5 mg -emätinpuikko Estrioli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Corsodyl 2 mg/ml liuos suuonteloon. klooriheksidiiniglukonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Corsodyl 2 mg/ml liuos suuonteloon. klooriheksidiiniglukonaatti PAKKAUSSELOSTE Corsodyl 2 mg/ml liuos suuonteloon klooriheksidiiniglukonaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vicks VapoRub voide. Levomentoli, kamferi, eukalyptusöljy, terpentiiniöljy ja tymoli

PAKKAUSSELOSTE. Vicks VapoRub voide. Levomentoli, kamferi, eukalyptusöljy, terpentiiniöljy ja tymoli PAKKAUSSELOSTE Vicks VapoRub voide Levomentoli, kamferi, eukalyptusöljy, terpentiiniöljy ja tymoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Liquifilm Tears 14 mg/ ml silmätipat, liuos. Polyvinyylialkoholi

PAKKAUSSELOSTE. Liquifilm Tears 14 mg/ ml silmätipat, liuos. Polyvinyylialkoholi PAKKAUSSELOSTE Liquifilm Tears 14 mg/ ml silmätipat, liuos Polyvinyylialkoholi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Lamisil Solo 1 % liuos iholle terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Lamisil Solo 1 % liuos iholle terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Lamisil Solo 1 % liuos iholle terbinafiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg PAKKAUSSELOSTE Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg PAKKAUSSELOSTE KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Flixonase 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio flutikasonipropionaatti

PAKKAUSSELOSTE. Flixonase 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio flutikasonipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Flixonase 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio flutikasonipropionaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ketoconazol ratiopharm 20 mg/ml shampoo

PAKKAUSSELOSTE. Ketoconazol ratiopharm 20 mg/ml shampoo PAKKAUSSELOSTE Ketoconazol ratiopharm 20 mg/ml shampoo Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fludent 0,25 mg F - imeskelytabletti Fludent Banana 0,25 mg F - imeskelytabletti natriumfluoridi

PAKKAUSSELOSTE. Fludent 0,25 mg F - imeskelytabletti Fludent Banana 0,25 mg F - imeskelytabletti natriumfluoridi PAKKAUSSELOSTE Fludent 0,25 mg F - imeskelytabletti Fludent Banana 0,25 mg F - imeskelytabletti natriumfluoridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute PAKKAUSSELOSTE Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini

PAKKAUSSELOSTE. KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini PAKKAUSSELOSTE KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Konact 20 mg/g shampoo ketokonatsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Konact 20 mg/g shampoo ketokonatsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Konact 20 mg/g shampoo ketokonatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Nizoral 20 mg/ml shampoo. ketokonatsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Nizoral 20 mg/ml shampoo. ketokonatsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Nizoral 20 mg/ml shampoo ketokonatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Histec 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Setiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Histec 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Setiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Histec 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Setiritsiinidihydrokloridi Tämä pakkauskoko on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteamien allergisten oireiden hoitoon. Ilman lääkärin tekemiä tutkimuksia

Lisätiedot