Aika: Tiistai klo Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika: Tiistai 27.4.2010 klo 11.30 13.25. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO"

Transkriptio

1 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS II/ 2010 P Ö Y T Ä K I R J A Aika: Tiistai klo Paikka: Pykälä Sivu Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO 20 2 Saapuvilla olleet 21 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 2 Pöytäkirjan tarkastus 23 3 Hallitukselle siirrettävät asiat 24 4 Kuntayhtymän toiminta ja talous 25 5 Kuntayhtymän kehittämisryhmä Lahdessa 26 6 Välittäjä 2009 hanke ja Välittäjä Häme 27 7 Tarkastuslautakunnan kokous Taloushallinnon uudistus 29 9 Turvalaitteiden hankinta Mainiemeen Navetta- ja puimalarakennusten purku Apulaisjohtajan viran muuttaminen erikoissuunnittelijan toimeksi Johtajan viran haettavaksi ilmoittaminen, liite Lomarahan maksaminen Oikaisuvaatimus 13 Kokoukset 13 Tiedoksi

2 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Pöytäkirja KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi 20 KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENET Jäsenet Henk.koht.varajäsen pj. Erkki Valta Kimmo Laiho vpj Pekka Järvinen Mika Einiö jäsen Erja Hirviniemi Irma Koskela jäsen Johanna Karrimaa Jari Nurmi jäsen Larissa Mouhu Sari Hahl jäsen Antti Mäkinen Kari Kauti jäsen Sanna Mäkinen Tarleena Patrakka MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET Mauri Poussa Tommi Räty Sirpa Rauhala Reijo Malila Sirpa Pimiä Joni Hinkkala Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston I varapj. Yhtymävaltuuston II varapj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä, sihteeri Vastaava sairaanhoitaja Vs. vastaava ohjaaja Todetaan läsnäolijat. Läsnäolijoiden nimet on alleviivattu. 26 :n käsittelyyn osallistuivat hankejohtaja Kimmo Mäkelä ja projektipäällikkö Aki Heiskanen. 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan postitse, vuorossa Pekka Järvinen ja Sanna Mäkinen Tarkastajiksi valittiin Pekka Järvinen ja Sanna Mäkinen, pykälien tarkastajaksi valittiin Erja Hirviniemi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Erkki Valta puheenjohtaja Reijo Malila pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / 2010 / 2010 / 2010 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lammilla.. Tuire Ketola, toimistosihteeri

3 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS HALLITUKSELLE SIIRRETTÄVÄT ASIAT Kuntalain 51 :n mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 15 :ssä määritellään päihdehuollon johtajan toimivalta. Päihdehuollon johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 24 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Toiminnan tunnuslukuja Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2010 yhteensä hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 37, Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan (=vahvistettu hoitopaikkaluku) kertyneet kuntoutuspäivät yhteisöittäin Arvo-yhteisö Kunto Helmi Maininki Terho Pähkinä Ei yhteisöä Yhteensä (tavoite 3 650kp) Asiakkaita oli tammi - maaliskuussa 2010 yhteensä 147 ja heille kertyi kuntoutumisjaksoja 182. Esityslistan kirjoituspäivänä asiakkaita oli 40, kokouspäivänä 34. Talouden tunnuslukuja Sisäisestä valvonnasta annetun ohjeen mukaisesti yhtymähallitusta informoidaan taloustilanteesta joka kokouksessa. Talousarvion toteutuma raportoidaan vähintään ja tilanteiden mukaan. Kunt. päivät Tulot Menot Henkilöstömenot 2 / Budjetti Tilinpäätös Talousraportti tammi-maaliskuulta saatiin kokoukseen. Ensimmäisen vuosineljänneksen toimintatuotot olivat (19,5 % budjetista) ja menot (21,2 % budjetista). Alijäämää kertyi laskennallisten poistojen ym. erien jälkeen Merkitään. Merkittiin.

5 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 25 KUNTAYHTYMÄN KEHITTÄMISRYHMÄ LAHDESSA Lahden kaupunki on kuntayhtymän toiseksi suurin omistaja ja palveluiden käyttäjä Tampereen jälkeen. Kaupungin edustajien kanssa järjestyi kumppanuusneuvottelu Paikalla olivat toimialajohtaja Markku Tervahauta, hyvinvointijohtaja Ulla Sepponen ja vastaava sosiaalityöntekijä Maija-Liisa Heikkinen, kuntayhtymästä Reijo Malila ja Aki Heiskanen. Keskustelua käytiin Lahden palvelujärjestelmän tilanteesta, palvelujen tarpeesta, kuntayhtymän tarjoamista mahdollisuuksista ja tulevaisuudennäkymistä. Lisäksi käsiteltiin Lahden osuutta Välittäjä-hankkeesta. Tapaaminen todettiin hyödylliseksi. Viimeistään keväällä 2011 on uusi tapaaminen, Välittäjä-hankkeen puitteissa aikaisemminkin. Merkitään Merkittiin. Päätettiin, että kehittämisryhmä pohtii kumppanuusneuvottelujen jatkoa syksyllä, kun Hämeenlinnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toteuttamisohjelma on valmistunut ja Välittäjä-Häme-työskentely on edennyt Riihimäellä ja Forssassa.

6 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 26 VÄLITTÄJÄ 2009 HANKE, VÄLITTÄJÄ HÄME Hankejohtaja Kimmo Mäkelä: (Mäkelä tulee kokoukseen tarkentamaan selvitystään) Välittäjä 2009 hankkeen tilanne Välittäjä 2009 hanke on edennyt suunnitellusti. Kehittämisprosesseja hankealueella on käynnissä yli 70. Hankkeessa työskentelee 35 henkilöä ja joukko kasvaa yhä. Hanke on vahvistanut odotuksien mukaan päihde- ja mielenterveystyön yhteyttä laajalla alueella. Lisäksi erityis- ja peruspalveluiden yhteys ja yhdessä tekeminen on vahvistunut hankkeen alkuvaiheen aikana jo huomattavasti. Näiden yhteyksien vahvistuminen onkin hankkeen suurimpia onnistumisia tähän saakka ja ne luovat hyvän pohjan hankkeen ja eri toimijoiden yhteistyönä toteutettaville tuloksekkaille kehittämisprosesseille. Hanketyö etenee koko Väli-Suomen alueella tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Hanke on laajenemassa Lahden kaupungissa, jossa käynnistyy oma osahanke vielä tämän kevään aikana. Projektipäällikkö Aki Heiskanen: Välittäjä 2009 Hämeen osahankkeen eteneminen Helmikuun 2010 jälkeen Hämeen osahankkeen työntekijäjoukko on lisääntynyt yhdellä, asiantuntijapalveluina Hämeenlinnan A-klinikkatoimesta ostetun henkilön työpanoksella. Riikka Aronen on aloittanut työsuhteensa osana hankkeen toteuttamista Hänen tehtävänään on peruspalveluiden päihdetyön kehittäminen kahdella terveysasemalla Hämeenlinnassa ja yhteistyön lisääminen A-klinikan ja avopalveluiden välillä sekä A-klinikan jalkautuvien työmenetelmien kehittäminen. Forssan seudulla on tehty ehkäisevän päihdetyön hyvien käytäntöjen edistämiseksi ostokokeita, joiden tuloksista tiedotetaan aikanaan. Kokonaisuutena hanke on aloittanut täyden toteuttamisvaiheensa ja aloitetut prosessit saadaan piakkoin toimimaan täysipainoisesti. Nyt hanketyön keskiössä on hankkeen toiminnan kuvaaminen kirjaamalla ne hankekortteihin. Hankekorteissa on kuvattuna prosessin toiminta konkreettisesti, sen tavoitteet, vaikutukset ja yhteistyökumppanit. Lisäksi hankkeen prosessiarviointi on käynnistynyt Minna-Kaisa Järvisen aloitettua hankkeen arviointikoordinaattorina. Merkitään. Kuultiin hankejohtaja Kimmo Mäkelän ja projektipäällikkö Aki Heiskasen selvitykset. Todettiin mm. että pitkäjänteinen hanke- ja kehittämistyö ovat tehneet kuntayhtymästä varteenotettavan ja houkuttelevan kumppanin sekä kehittämistoiminnan että kuntoutuksen saralla. Merkittiin. Päätettiin, että kuntayhtymä on mukana nykyisellä volyymilla, kun Välittäjähankkeelle haetaan Kaste-jatkorahoitusta kaudelle Päätettiin huomioida hankkeen jatkuminen vuoden 2011 budjettia ja talous- ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa.

7 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 27 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 7.4. Tarkastuslautakunnan kokoukseen osallistuivat lautakunnan puheenjohtaja Marja-Leena Lehtinen ja jäsen Kimmo Koskentausta sekä kuntatarkastaja Jorma Kesä Oy Audiator Ab:stä. Kokous kuuli myös kuntayhtymän johtajaa. Tarkastuslautakunta jätti kuntayhtymälle arviointikertomuksensa vuodelta 2009 ja pöytäkirjan kokouksesta. Lisäksi tilintarkastaja jätti yhtymävaltuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksensa vuodelta 2009 ja tilintarkastajan lausunnon koskien Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön tarkastusta. Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja toteaa, että kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti, kuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti, valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita ja että kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö hankkeen tarkastus kohdistui koko hankekauteen. Tilintarkastaja toteaa hankkeen talouden ja toteutuksen tapahtuneen oikein. Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta toteaa mm, että kuntayhtymän hallitus ja johtaja ovat antaneet selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä. Tarkastuslautakunta suosittelee, että kuntayhtymässä hyväksytään sisäisen valvonnan kirjallinen ohje. Tarkastuslautakunta kiinnitti edellisessä arviointikertomuksessa huomiota siihen, että viime vuosien myyntivoitoilla on talous pysynyt hyvänä. Jatkossa tulee kuitenkin tasapaino säilyttää normaalien toimintatuottojen turvin. Vuonna 2009 ei saatu tuloja omaisuuden myynnistä. Talous saatiin tasapainotettua normaalin toiminnan tuotoilla. Pöytäkirjaan on kirjattu mm. tilinpäätöksen käsittely: Tilintarkastaja on suorittanut kuntayhtymän tilintarkastuksen vuodelta Tilintarkastaja selostaa tarkastuslautakunnalle tilintarkastuksessa esiin tulleita asioita ja huomioita sekä laatimansa tilintarkastuskertomuksen perusteita. Tilintarkastuskertomus ei sisällä muistutuksia. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tarkastuslautakunta päätti Kuntalain 71 ja 75 :ien perusteella saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2009 kuntayhtymän valtuuston käsittelyyn ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilintarkastuskertomuksessa esitetyllä tavalla. Yhtymähallitus saattaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja kokouksen pöytäkirjan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Yhtymähallituksen hyväksyttäväksi valmistellaan sisäisen valvonnan kirjallinen ohje. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 28 TALOUSHALLINNON UUDISTUS Eteva ky, entinen Pääjärven kuntayhtymä on hoitanut kuntayhtymä taloushallinnon palveluja. Kuten hallitukselle tiedotettiin , Eteva ky on päättänyt lopettaa palvelujen myynnin tämän vuoden lopulla. Ensi vuoden alusta on taloushallinnon palveluita eli kirjanpito, reskontra-, talousarvio- ja tilinpäätöspalvelut sekä palkanlaskenta, palkkakirjanpito jne hankittava muualta. Lähiseudulta ei juuri löydy varteenotettavia yksityisiä tilitoimistoja, jotka haluaisivat perehtyä kunnalliseen taloushallintoon. Päijät-Hämeen kuntia palvelee Päijät-Tili ja Kanta-Hämeen kuntia Seutukeskus Oy Häme. Koska Seutukeskus Oy Häme sijaitsee Hämeenlinnassa ja sen omistajakunnat ovat myös kuntayhtymän jäsenkuntia, aloitettiin neuvottelut ko. toimijan kanssa. Vuonna 1999 perustettu Seutukeskus Oy Häme on kuntien omistama voittoa tuottamaton osakeyhtiö. Se tarjoaa talous- ja palkkahallinnon, hankintatoimen ja ICT-alan palveluja, projektipalveluja ja rekrytointipalveluja. Kuntayhtymällä on jo hankintatoimen ja puhelinpalvelujen sopimus oy:n kanssa. Kuntayhtymä voi siirtyä Seutukeskus Oy Hämeen palvelujen käyttäjäksi ilman kilpailutusta jäsenkuntaomistuksen perusteella. Kysymykseen voi tulla myös osaosakkuus, kertamaksu n Seutukeskus Oy Hämeeltä on pyydetty palveluista tarjous. Mahdollisen tilauksen perusteella laaditaan palvelusopimus, joka sisältää palveluiden kuvaukset, vastuunjakotaulukon, hinnat ja laskutuskäytännöt. Perittävät korvaukset sisältyvät suoritteiden määriin. Sopimus sisältää myös eri toimintojen ja palvelujen vasteajat, jotka sitovat tilaajaa ja tuottajaa. Tutustutaan tarjoukseen ja päätetään jatkosta päivätty tarjous jaettiin kokouksessa. Todettiin, että yksityisiltä tilitoimistoilta saadut vastaukset tiedusteluihin sekä Päijät-Tilit-yhteisöstä saadut tiedot ja Seutukeskus Oy Hämeen kanta osaomistajuudesta ovat yhtymähallituksen mielestä kuntayhtymän hankintaohjeen tarkoittama riittävä vaihtoehtojen kartoitus ja kilpailutus. Todettiin, että tarjouksen perusteella käyttöönottoprojektista kertyy tälle vuodelle maksettavaa n ja lisenssien hankinnasta kertaeränä n Suoritepohjainen vuosimaksu tulee ensi vuonna olemaan nykyisen laajuisen toiminnan mukaan laskettuna n , jonka lisäksi lisenssien vuosimaksut ovat n (Alv 0 %) Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Seutukeskus Oy Hämeen tarjouksen ja tehdä sen perusteella sopimuksen talous- ja palkkahallinnon palveluista. Myönnettiin kuntayhtymän johtajalle valtuudet tarvittaessa hankkia tarpeellinen määrä Seutukeskus Oy Hämeen osakkeita.

9 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Merkittiin, että Pekka Järvinen poistui kokouksesta klo Pöytäkirjan pykä- lien tarkastajaksi valittiin Erja Hirviniemi. YHTYMÄHALLITUS Hall 29 TURVALAITTEIDEN HANKINTA MAINIEMEN KUNTOUTUMISKES- KUKSEEN Viime vuonna Mainiemen kuntoutumiskeskuksen tiloihin murtauduttiin pariin otteeseen. Kustannuksia ja haittaa aiheutui mm. lukituksen uudelleenjärjestelystä. Mainiemen kuntoutumiskeskukselle tilattiin turvallisuuden kehittämissuunnitelma, jonka laati Hämeenlinnalainen Linnan Vartijat Oy. Suunnitelman mukaisista rikosilmoituslaitteista pyydettiin tarjoukset kolmelta alan liikkeeltä. Laitteiden toimittajaksi ja asentajaksi valittiin LL-Tele Oy Turengista. Kokonaishinnaksi kertyi (Alv 0 %). Hyväksytään ko. tilaus. Tilaus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 30 NAVETTA- JA PUIMALARAKENNUSTEN PURKU Kuntayhtymän kiinteistöohjelmassa navetta-sikalarakennus ja puimala-latorakennus on suunniteltu purettavan. Rakennukset ovat nyt tyhjillään ja vailla käyttöä. Navetta-sikala on peräisin 1930-luvulta. Rakennuksen puuosat tuhoutuivat v tulipalossa. Rakennus on uudelleenrakentamisen jälkeen täysin erinäköinen kuin ennen tulipaloa. Nautojen ja sikojen pito rakennuksessa lopetettiin v Tästä lähtien rakennus on ollut tyhjillään. Rakennuksen pohja ja väliholvi ovat sementti- ja betonivalua, yläosa lautarakenteinen ja katteena on pelti luvulta periytyvä puimala-latorakennus on kokonaan puurakenteinen. Pärekaton päälle on ladottu sementtitiilet. Painavan katon ja vanhojen, heikentyneiden rakenteiden johdosta esim. lumikuorma voi sortaa rakennuksen. Kumpaakaan rakennusta ei voi käyttää kuntayhtymän tarpeisiin eikä niitä voi vuokrata ulkopuolisille. Tyhjillään olevat rakennukset muodostavat turvallisuusriskin. Ormajärven osayleiskaavassa Mainiemen kuntoutumiskeskus on merkitty palvelujen ja hallinnon alueeksi. Kaavassa Mainiemi on merkitty lisäksi alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Säilytettäväksi rakennukseksi on merkitty vain Päärakennus. Rakennustarkastajan mukaan kaavasta johtuen menettelyksi muodostuu purkuluvan hakeminen. Purkutyö on tarkoitus teettää alan urakoitsijoilla. Puimala-lato puretaan tänä vuonna, kustannusarvio , navetta-sikala ensi vuonna, kustannusarvio Tiili- ja betonirakenteet kuljetetaan laitosalueella olevaan entiseen kaatopaikka-suppaan, puurakenteet pyritään hakettamaan ja pienimään polttopuuksi, metalliromu menee romunkeräykseen. Ongelmajätettä rakennuksissa ei ole. Purkualueet tasataan ja siistitään pääosin omilla maamassoilla. Haetaan rakennuksille purkulupa Hämeenlinnan kaupungilta. Puimala-lato puretaan tänä vuonna ja navetta-sikala ensi vuonna. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

11 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 31 APULAISJOHTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN ERIKOISSUUNNITTELI- JAN TOIMEKSI Kuntayhtymällä on apulaisjohtajan virka, joka on ollut täyttämättä vuodesta 1993 alkaen. Apulaisjohtaja vastasi aikanaan talous- ja henkilöstöhallinnosta ja johti tuotantotoimintaa. Apulaisjohtajan tehtävät on tarvittavilta osin siirretty kuntayhtymän johtajalle, vastaavalle ohjaajalle ja vastaavalle sairaanhoitajalle. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että apulaisjohtajan virka muutetaan erikoissuunnittelijan toimeksi. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

12 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 32 JOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN Yhtymähallitus hyväksyi alustavasti suunnitelman kuntayhtymän johtajan viran täyttämisestä. Tarkoituksena on, että nykyinen johtaja siirtyy loppuvuodesta 2010 vuosilomien jälkeen vuorotteluvapaalle ja sen jälkeen eläkkeelle joulukuussa Jotta kuntayhtymän uusi johtaja voisi ottaa viran vastaan vakituisena, on nykyinen johtaja siirrettävä erikoissuunnittelijan toimeen vuorotteluvapaan ajaksi. Kuntayhtymän johtajan virka ilmoitetaan haettavaksi elokuussa Yhtymävaltuusto päättää valinnasta syyskokouksessaan loka-marraskuussa Luonnos hakuilmoituksesta on liitteenä, Liite 1. Ilmoitus voitaisiin julkaista Helsingin Sanomissa, aluelehdissä ja työvoimahallinnon nettisivuilla sekä kuntayhtymän kotisivuilla. Yhtymähallitus päättää hakuilmoituksen sisällöstä ja hakumenettelystä. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti edellä kuvatun hakumenettelyn. Hakuilmoitus julkaistaan lehdissä Aamulehti, Helsingin Sanomat ja Hämeen Sanomat, työvoimahallinnon sivuilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. Keskusteltiin mm. hakemusten käsittelymenettelyistä ja haastatteluista ja päätettiin täsmentää käytäntöjä seuraavassa kokouksessa.

13 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 33 LOMARAHAN MAKSAMINEN KVTES:n 14 :ssä määritelty lomaraha maksetaan yleensä elokuun palkanmaksun yhteydessä, koska sen suuruus määrittyy heinäkuun varsinaisesta kuukausipalkasta. Maksupäivä voidaan myös valita paikallisesti. Vuoden 2010 lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. VUODEN 2010 KOKOUKSET Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto I Yhtymähallitus III Yhtymähallitus IV Yhtymähallitus V Yhtymävaltuusto II Yhtymähallitus VI klo 9, Mainiemi klo 13, Mainiemi klo 11.30, Mainiemi , Mainiemi (tarvittaessa) klo 13, Mainiemi klo 11.30, Mainiemi TIEDOKSI Mainiemipäivä eli avoimet ovet järjestetään yhteistyötahoille 6.5. ja oppilaitoksille syksyllä. Ilmoittautuneita 6.5. päivään on jo lähes 100. Valtakunnalliset Päihdepäivät järjestetään Espoossa Dipolissa. Kuntayhtymä ja Välittäjä-hanke järjestävät päiville esittelypisteet.

14 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymähallitus , Liite 1 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä on päihdetyötä, sen kehittämistä ja asiantuntemusta tarjoava erityistason toimija, jonka omistaa 30 Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan kuntaa. Palveluja tarjotaan koko maahan. Kuntayhtymällä on Hämeenlinnassa, Lammilla Mainiemen kuntoutumiskeskus, jossa sijaitsevat myös kuntayhtymän hallintotoimisto ja kehittämisyksikkö. Nykyisen kuntayhtymän johtajan siirtyessä muihin tehtäviin ja eläkkeelle julistetaan haettavaksi KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRKA Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa kuntayhtymän toimintaa ja hallita sen taloutta. Hän huolehtii strategian ja omistajaohjauksen toimeenpanosta ja vastaa hallitukselle ja valtuustolle niiden asettamien tavoitteiden saavuttamisesta. Kuntayhtymän johtajan keskeisiä tehtäviä ovat kuntayhtymän kehittäminen, edunvalvonta ja huolehtiminen yhteiskuntasuhteista. Hän johtaa myös Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toimintaa ja kuntayhtymän henkilöstöhallintoa. Kuntoutumisen viitekehyksenä on demokraattinen yhteisökuntoutus. Valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, näyttöä tuloksellisesta johtamisesta ja kehittämistyöstä sekä kuntayhtymän toimialan ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tuntemusta. Virka täytetään sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan Hakemukset palkkatoivomuksineen tulee toimittaa klo mennessä osoitteeseen Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä, Mainiementie 25, Lammi Sähköpostihakemukset osoitteeseen Lähempiä tietoja antavat yhtymähallituksen puheenjohtaja Erkki Valta puh ja kuntayhtymän johtaja Reijo Malila puh Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän kotisivut: Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön sivut:

15 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 34 OIKAISUVAATIMUS, MUUTOKSENHAKU Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 20, 21, 22, 23, 28, 29 ja 33. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, Lammi Yhtymähallituksenoikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella lääninoikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 28.3.2011 1. YHTYMÄHALLITUS II/ 2011 ESITYSLISTA Aika: keskiviikko 6.4.2011 klo 11.30 Paikka: Pykälä Sivu Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO 15 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 15.2.2011 1. YHTYMÄHALLITUS I/ 2011 PÖYTÄKIRJA Aika: perjantai 11.2.2011 klo 11.30 Paikka: Pykälä Sivu Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO 1 2 Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Aika: Tiistai 21.10. 2008 klo 11.30 13.15. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO

Aika: Tiistai 21.10. 2008 klo 11.30 13.15. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 21.10.2008 1. YHTYMÄHALLITUS IV/ 2008 P Ö Y T Ä K I R J A Aika: Tiistai 21.10. 2008 klo 11.30 13.15 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO Pykälä Sivu

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo (lounas klo 11.30 alkaen)

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo (lounas klo 11.30 alkaen) 1. Kokoustiedot Aika: Perjantai 30.11.2012 klo 12.00 12.45 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo (lounas klo 11.30 alkaen) Pykälä Sivu 63 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 64 4 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 26.2.2014 klo 12.30 16.03 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 11 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12 4 Pöytäkirjan tarkastus 13 5

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 Yhtymähallitus 4.5.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 Yhtymähallitus 4.5.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Yhtymähallitus 4.5.2015 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 13.30-14.40 Paikka Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 Yhtymähallitus 3.7.2014 1. Mainiementie 25, 16900 LAMMI

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 Yhtymähallitus 3.7.2014 1. Mainiementie 25, 16900 LAMMI Yhtymähallitus 3.7.2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 3.7.2014 klo 12.00 Paikka Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelintalo Mainiementie 25, 16900 LAMMI Asiat 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 12.30 14.30 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 52 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 4 Pöytäkirjan tarkastus 54 5

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 Yhtymähallitus 19.1.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 Yhtymähallitus 19.1.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Yhtymähallitus 19.1.2015 1 Kokoustiedot Aika Perjantai 16.1.2015 klo 9.00-10.30 Paikka Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 Yhtymähallitus 17.6.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Viskaali

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 Yhtymähallitus 17.6.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Viskaali Yhtymähallitus 17.6.2015 1 Kokoustiedot Aika Tiistai 16.6.2015 klo 13.30-14.35 Paikka Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Viskaali Asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 12/2014 Yhtymähallitus 11.12.2014 1. Mainiemen kuntoutumiskeskus, VAAHTERA toimistorakennus

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 12/2014 Yhtymähallitus 11.12.2014 1. Mainiemen kuntoutumiskeskus, VAAHTERA toimistorakennus Yhtymähallitus 11.12.2014 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko 10.12.2014 klo 13.00-14.25. Paikka Mainiemen kuntoutumiskeskus, VAAHTERA toimistorakennus Mainiementie 25, 16900 LAMMI Asiat 107 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 18

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja Nro Sivu Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja Valtuusto Keskuskatu 29 A, Jokioinen 4 77 Kokousaika Torstai 27.6.2013 klo 18.00-18.42 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot