Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO"

Transkriptio

1 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS II/ 2011 ESITYSLISTA Aika: keskiviikko klo Paikka: Pykälä Sivu Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO 15 2 Saapuvilla olleet 16 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 2 Pöytäkirjan tarkastus 18 3 Hallitukselle siirrettävät asiat 19 4 Tarkastuslautakunnan kokous 18.2 (liitteet ja 3.) 20 6 Kunnille tuotetut kuntoutusvuorokaudet Henkilöstö- ja taloushallinnon uudistus 22 8 Talouden vakauttamisohjelma 23 9 Uusien palveluiden kehittäminen Kuntayhtymän toiminta- ja talous Lomarahan maksaminen Välittäjä 2013 hanke (Liite 4.) Hankeassistentin palkan vahvistaminen 14 Kokoukset 14 Tiedoksi 15 Liitteet

2 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi 15 KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENET Jäsenet Henk.koht.varajäsen pj. Erkki Valta Kimmo Laiho vpj Pekka Järvinen Mika Einiö jäsen Erja Hirviniemi Irma Koskela jäsen Johanna Karrimaa Jari Nurmi jäsen Larissa Mouhu Sari Hahl jäsen Antti Mäkinen Kari Kauti jäsen Sanna Mäkinen Tarleena Patrakka MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET Mauri Poussa Tommi Räty Sirpa Rauhala Kimmo Mäkelä Sirpa Pimiä Heli Soisalo Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston I varapj. Yhtymävaltuuston II varapj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä, sihteeri Vastaava sairaanhoitaja Vastaava ohjaaja Päätös: Todetaan läsnäolijat. 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Päätös: Tarkastetaan postitse, vuorossa PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Erkki Valta puheenjohtaja Kimmo Mäkelä pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / 2011 / 2011 / 2011 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lammilla.. Tuire Ketola, toimistosihteeri

3 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS HALLITUKSELLE SIIRRETTÄVÄT ASIAT Kuntalain 51 :n mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 15 :ssä määritellään päihdehuollon johtajan toimivalta. Päihdehuollon johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa. Henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmässä (päätösluettelo): Muut päätökset (nähtävillä kokouksessa): : Tutkimuslupa LAMK; 4 opinnäytetyötutkimusta 23 Työsuhdevapaa; Pimiä Sirpa Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Päätös:

4 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 19 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Tarkastuslautakunnan kokoukseen osallistuivat lautakunnan puheenjohtajana Marja-Leena Lehtinen, jäseninä Kimmo Koskentausta ja Anniina Nummelin sekä kuntatarkastaja Jorma Kesä Oy Audiator Ab:stä. Kokous kuuli myös kuntayhtymän johtajaa. Lisäksi kokous kuuli kiinteistöhuollon edustajaa koskien lämpökeskuksen, lämpökanavien, viemäriverkoston ja vesijohtoverkoston kuntoa. Tarkastuslautakunta jätti kuntayhtymälle arviointikertomuksensa vuodelta 2010 ja pöytäkirjan kokouksesta. Lisäksi tilintarkastaja jätti yhtymävaltuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksensa vuodelta Tilintarkastuskertomus Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja toteaa, että kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti, kuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti, valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita ja että kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Tilintarkastaja toteaa kertomuksessaan, että kehittämistoiminnan kustannukset ovat toteutuneet n euroa talousarviota korkeampina. Tämän lisäksi kuntoutuspalveluiden tuotot alittivat talousarvion selkeästi, johtuen lähinnä hoitovuorokausien alittumisesta arvioituun nähden. myös kuntoutustoiminnan kulut alittuivat jonkin verran. Tilintarkastus ei sisällä muistutuksia. Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Arviointikertomus Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että kuntoutusvuorokausia toteutui (12 084) 10,5 % alle asetetun tavoitteen (13 500), käyttöaste oli 76,3%. Kuntoutusjaksoista keskeytyi 31,5%. Edelleen tarkastuslautakunta toteaa toimintatuottojen jääneen euroa alle tavoitteen ja kulujen jääneen euroa alle talousarvion. Tarkastuslautakunta suosittelee arviointikertomuksessaan, että kuntayhtymässä hyväksytään sisäisen valvonnan kirjallinen ohje ja laaditaan henkilöstökertomus. Kuntayhtymän toimintakertomuksen mukaan keskeiset vahinkoriskit kohdistuvat kuntayhtymän kiinteistöihin. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kuntayhtymässä teetetään pikaisesti kuntokartoitus lämpökeskuksen, lämpökanavien, viemäriverkoston ja vesijohtoverkoston kunnosta ja ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että kuntayhtymän jäsenkunnissa on tapahtunut muutoksia, josta syystä kuntayhtymän perussopimus tulee muuttaa. Tässä yhteydessä tulee arviointikertomuksen mukaan arvioida perussopimuksen muutostarpeet myös muilta osin mm. kehittämistoiminnan kustannusten jaon muuttaminen kuntoutusvuorokausiperusteisesta, mahdollisesti eroavien kuntien eron jälkeen maksettavan peruspääoman lisäksi tulisi lisätä eroavan kunnan

5 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä jatkuu YHTYMÄHALLITUS Hall 19 jatkuu vastuulle siirtää kunnan osuus jo kertyneiden ja tulevaisuudessa kertyvistä eläkeperusteisista kustannuksista. Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen yhteenvedossa, että talouden alijäämä johtui kuntoutusvuorokausien vähentymisestä, lämmityskulujen noususta sekä kehittämistoiminnan kustannusten merkittävästä noususta, jotka olivat budjetoitu virheellisesti. Tarkastuslautakunta esittää, että kuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi ryhdytään toimenpiteisiin mm. kuntoutusvuorokausien lisäämiseksi ja toiminnan sopeuttamiseksi talouden edellyttämälle tasolle. Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjaan merkittiin tilinpäätöksen käsittelyn osalta, että talouden osalta selvitettiin tarkkaan syntyneen suuren alijäämän edellä arviointikertomuksessa mainitut syyt. Tarkastuslautakunta päättää saattaa kuntalain 71 ja 75 :en mukaisesti tilintarkastuskertomuksen kuntayhtymän valtuuston käsittelyyn ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilintarkastuskertomuksessa esitetyllä tavalla. Yhtymähallitus saattaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja kokouksen pöytäkirjan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Yhtymähallituksen hyväksyttäväksi valmistellaan vuoden lopulla päivitys vuonna 2000 laaditusta sisäisen valvonnan ohjeesta. Päätös:

6 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 20 KUNNILLE TUOTETUT KUNTOUTUSVUOROKAUDET 2010 Vuonna 2010 toteutuneet kuntoutusvuorokaudet jäivät tavoitteesta 1416 vuorokautta. Kahdenkymmenen eniten kuntayhtymän palveluita ostaneen kunnan palveluhankinnoissa on tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna merkittäviä muutoksia. Kunnille tuotetut kuntoutusvuorokaudet 2010 ja Muutos / Tampere Tampere Lahti Lahti Espoo Vantaa Vantaa Espoo Kangasala Kangasala Forssa Hämeenlinna Hämeenlinna Valkeakoski Ylöjärvi Ylöjärvi Kotka Hollola Janakkala Janakkala Jämsä Tuusula Asikkala Järvenpää Valkeakoski Akaa Akaa Forssa Lempäälä Pirkkala Pirkkala Nastola Orivesi Lempäälä Nokia Kotka Tuusula Kärkölä Huittinen Mäntsälä 106 Merkitään tiedoksi Päätös:

7 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 21 HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON UUDISTUS Kuntayhtymän henkilöstö- ja taloushallinto on siirtynyt alkaen Eteva ky:ltä Seutukeskus Oy Hämeen tuottamaksi palveluksi. Vuoden alusta on kirjanpito, reskontra-, talousarvio- ja tilinpäätöspalvelut sekä palkanlaskenta, palkkakirjanpito jne. palvelut saatu Seutukeskukselta. Muutos toi mukanaan henkilöstö- ja taloushallinnon palveluiden siirtymisen sähköiseen muotoon kuuden eri tietojärjestelmän toimivana kokonaisuutena. Tietojärjestelmien käyttökoulutukset ovat henkilöstön osalta valmiit, viimeinen pidettiin perjantaina Henkilöstöhallinnon ohjelmien osalta Seutukeskukselta tulossa ollut tuotannon tuki on viivästynyt jo useaan otteeseen. Järjestelmien käyttöönotto etenee henkilöstön totutellessa uusiin ohjelmiin. Seutukeskuksen tarjoama ICT-tuki ei ole tukenut projektia kovin hyvin ja on aiheuttanut erilaisia viivästyksiä projektissa. Lisäksi projektia hidastaa Eteva:n hidas ja kangerteleva tietojen luovuttaminen Seutukeskukseen. Tämä vaikeuttaa tällä hetkellä myös kuntayhtymän talouden seurantaa tuottojen osalta. Kustannusten seuranta toimii hyvin ja reaaliajassa. Muutosprojekti on seurantavaiheessa ja viimeiset rajapintaneuvottelut on käyty suunnitelman mukaisesti ja viimeinen projektin ohjausryhmän kokous pidetään Merkitään tiedoksi Päätös:

8 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 22 TALOUDEN VAKAUTTAMISOHJELMA Kuntayhtymässä vuoden vaihteessa käynnistetty taloudenvakauttamisohjelma on edennyt kustannusten alentamiseksi suunnitellusti. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana on työskennelty kustannusten alentamiseksi ja kustannusten nousun hillitsemiseksi. Talouden vakauttaminen kustannusten osalta jatkuu yhä. Käyttötalouden toteuman mukaan tuloksia alkaa kuitenkin näkyä jo ensimmäisen vuosineljänneksen laskelmissakin. Kuntayhtymän toiminnan kuluja on saatu laskettua merkittävästi ja toimintaa on pyritty sopeuttamaan talouden edellytysten mukaiseksi. Ensimmäisen vuosineljänneksen kustannukset toteutuivat pienempänä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Jos kulut ennustetaan ensimmäisen vuosineljänneksen mukaan, koko vuoden toimintakulut toteutuvat pienempänä kuin viime vuonna. Lisäksi olemassa olevien suunnitelmien toteutuessa, kustannukset voidaan alentaa kuluvan vuoden aikana edellä mainitun lisäksi Näin ollen vuoden 2011 toimintakulut toteutuisivat pienempänä kuin vuonna Osana talouden vakauttamisohjelmaa pyritään kuntayhtymän tuottoja lisäämään kuntayhtymän toiminnan markkinoinnilla ja toiminnan sekä sen vaikutusten esittelyllä. Lisäksi kuntayhtymä kehittää uusia palveluita yhteistyössä kuntien kanssa. Merkitään tiedoksi Päätös:

9 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 23 UUSIEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kuntayhtymän taloudenvakauttamisohjelman, kehittämistoiminnan, kehittämissuunnitelman ja valtakunnallisen Mieli 2009-suunnitelman mukaisesti kuntayhtymän palveluntuotantoa laajennetaan koskemaan muitakin palveluita kuin päihdepalveluita ja ympärivuorokautista laitoskuntoutusta. Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymä aloittaa tarpeiden kartoittamisen, keskustelun, suunnittelun ja uusien palveluiden kehittämisen yhteistyössä kuntien kanssa. Päätös:

10 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 24 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2011 yhteensä hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 37, Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan (=vahvistettu hoitopaikkaluku) Tavoite kuntoutusvuorokaudet hoitojaksoja toteutui asiakkaat Q1 Toteutuma jää tavoitteesta ( koko vuonna) 488 vrk 14,66 % Toteutuma jää vuoden 2010 vastaavasta ajasta 528 vrk 15,68 % Ennuste kokovuodelle (Q1x4) vrk Talouden tunnuslukuja Toimintakulut 2011 TA toteutuma/ / TA 2011 tammikuu , , , , ,49 helmikuu , , , , ,88 maaliskuu , , , , ,49 Kehittämistoiminta kulut , , , , , ,10 (toiminnan tuottojen seuranta talousuudistuksen vaiheesta johtuen mahdotonta) laskutettu tuotot toteutuma/ tuotot 2010/ 2011 TA TA tammikuu ,33 helmikuu ,33 maaliskuu ,33 Yhteensä ,79 Merkitään tiedoksi ja jatketaan tarkkaa talouden ja toiminnan seurantaa. Toiminnan sopeuttamista talouden edellytyksien mukaiseksi jatketaan. Päätös:

11 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 25 LOMARAHAN MAKSAMINEN KVTES:n 14 :ssä määritelty lomaraha maksetaan yleensä elokuun palkanmaksun yhteydessä, koska sen suuruus määrittyy heinäkuun varsinaisesta kuukausipalkasta. Maksupäivä voidaan myös valita paikallisesti. Vuoden 2011 lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä edellisen vuoden tapaan. Päätös:

12 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Hall 26 VÄLITTÄJÄ HANKE Vuoden 2010 lopussa ministeriöön jätetty Välittäjä 2013 hankkeen hakemus on saamassa valtionavustusta. Virallinen Sosiaali- ja terveysministeriön päätös asiasta on vielä tulematta mutta julkaistun tiedotteen mukaan hankkeelle on myönnetty valtionavustus. Hankkeen valmistelusta ja yhteistyökeskusteluista hankkeen valmistelussa vastasi Kimmo Mäkelä. Hankehakemuksella haettu valtionavustus oli ja tiedotteen mukaan hankkeelle on myönnetty valtionavustusta Hankkeessa ovat mukana Etelä-pohjanmaan, Vaasan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit, Lahden kaupunki ja Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä. Hämeen päihdehuollon osuus hankkeesta on suunnitelman mukaan n. 15,96 %. Hankkeelle myönnetty valtionavustus voi olla korkeintaan 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista. näin ollen hankkeessa mukana olevien hankeosapuolten kuntarahoitusosuus on yhteensä Suunnitelman mukaisesti Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän osuus kunta hankekaudella ovat ja kuntayhtymän osahankkeen kokonaiskustannukset (vrt. Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö-hanke , toteutuneet kokonaiskustannukset ja saatu valtionavustus ). Keskustellaan hankkeen suunnittelun käynnistämisestä ja hankkeen toteuttamisesta. Valmistellaan seuraavaan yhtymähallituksen kokoukseen keskustelun pohjalta talous arvioehdotus kehittämistoiminnan jatkolle. Päätös:

13 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 27 HANKEASSISTENTIN PALKAN VAHVISTAMINEN Kuntayhtymän johtosäännön mukaan kuntayhtymän johtaja ottaa työntekijät avoimiin toimiin ja yhtymähallitus vahvistaa palkat. Välittäjä 2009 hankkeen loppuarvioinnin haastatteluiden purkamista varten valittiin osa-aikaiseksi hankeassistentiksi (9,56 h/vko) ajalle Petteri Heinonen Lahdesta. Hankkeen arviointiin liittyvät kulut kuuluvat kaikkien hankeosapuolten yhteisesti maksettaviin kuluihin. Kuntayhtymän osuus hankkeenyhteisistä kuluista on n. 30 %, joista kuntayhtymän omarahoitusosuus on 25 %. Yhtymähallitus vahvistaa Petteri Heinosen palkan: Hankeassistentti Petteri Heinonen Peruspalkka 396,92 / kk

14 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä VUODEN 2011 KOKOUKSET Tarkastuslautakunta klo 9-12 Mainiemi Yhtymähallitus I klo Mainiemi YTR (työpaikkakokous) klo 12 Mainiemi Tarkastuslautakunta klo 9 14 Mainiemi Yhtymähallitus II klo Mainiemi Yhtymävaltuusto I klo 13 Mainiemi Keskusliiton kokous Yhtymähallitus III Tarkastuslautakunta klo 12 Mainiemi TIEDOKSI Vuoden 2011 kuntatapaamiset on aloitettu Tampereen kaupungin edustajien tapaamisella. Kuntayhtymää edustivat tapaamisessa kuntayhtymän johtaja Kimmo Mäkelä ja kuntoutusohjaaja Sirpa Rinta-Jaskari. seuraavat tapaamiset ovat Lahdessa, Hämeenlinnassa ja Vantaalla.

15 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 1.

16 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 1. jatkuu

17 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 2.

18 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 2. jatkuu

19 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 2. jatkuu

20 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 3.

21 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 3. jatkuu

22 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 3. jatkuu

23 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 3. jatkuu

24 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 4. YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Hall 26 VÄLITTÄJÄ 2009 HANKE, VÄLITTÄJÄ HÄME Hankejohtaja Kimmo Mäkelä: Välittäjä 2009 hankkeen tilanne Välittäjä 2009 hanke on edennyt suunnitellusti. Kehittämisprosesseja hankealueella on käynnissä yli 70. Hankkeessa työskentelee 35 henkilöä ja joukko kasvaa yhä. Hanke on vahvistanut odotuksien mukaan päihde- ja mielenterveystyön yhteyttä laajalla alueella. Lisäksi erityis- ja peruspalveluiden yhteys ja yhdessä tekeminen on vahvistunut hankkeen alkuvaiheen aikana jo huomattavasti. Näiden yhteyksien vahvistuminen onkin hankkeen suurimpia onnistumisia tähän saakka ja ne luovat hyvän pohjan hankkeen ja eri toimijoiden yhteistyönä toteutettaville tuloksekkaille kehittämisprosesseille. Hanketyö etenee koko Väli-Suomen alueella tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Hanke on laajenemassa Lahden kaupungissa, jossa käynnistyy oma osahanke vielä tämän kevään aikana. Projektipäällikkö Aki Heiskanen: Välittäjä 2009 Hämeen osahankkeen eteneminen Helmikuun 2010 jälkeen Hämeen osahankkeen työntekijäjoukko on lisääntynyt yhdellä, asiantuntijapalveluina Hämeenlinnan A-klinikkatoimesta ostetun henkilön työpanoksella. Riikka Aronen on aloittanut työsuhteensa osana hankkeen toteuttamista Hänen tehtävänään on peruspalveluiden päihdetyön kehittäminen kahdella terveysasemalla Hämeenlinnassa ja yhteistyön lisääminen A-klinikan ja avopalveluiden välillä sekä A-klinikan jalkautuvien työmenetelmien kehittäminen. Forssan seudulla on tehty ehkäisevän päihdetyön hyvien käytäntöjen edistämiseksi ostokokeita, joiden tuloksista tiedotetaan aikanaan. Kokonaisuutena hanke on aloittanut täyden toteuttamisvaiheensa ja aloitetut prosessit saadaan piakkoin toimimaan täysipainoisesti. Nyt hanketyön keskiössä on hankkeen toiminnan kuvaaminen kirjaamalla ne hankekortteihin. Hankekorteissa on kuvattuna prosessin toiminta konkreettisesti, sen tavoitteet, vaikutukset ja yhteistyökumppanit. Lisäksi hankkeen prosessiarviointi on käynnistynyt Minna-Kaisa Järvisen aloitettua hankkeen arviointikoordinaattorina. Päätös: Merkitään. Kuultiin hankejohtaja Kimmo Mäkelän ja projektipäällikkö Aki Heiskasen selvitykset. Todettiin mm. että pitkäjänteinen hanke- ja kehittämistyö ovat tehneet kuntayhtymästä varteenotettavan ja houkuttelevan kumppanin sekä kehittämistoiminnan että kuntou tuksen saralla. Merkittiin. Valt Päätettiin, että kuntayhtymä on mukana nykyisellä volyymilla, kun Välittäjä-hankkeelle haetaan Kaste-jatkorahoitusta kaudelle Päätettiin huomioida hankkeen jatkuminen vuoden 2011 budjettia ja talous- ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Merkitään.

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 15.2.2011 1. YHTYMÄHALLITUS I/ 2011 PÖYTÄKIRJA Aika: perjantai 11.2.2011 klo 11.30 Paikka: Pykälä Sivu Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO 1 2 Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 26.2.2014 klo 12.30 16.03 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 11 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12 4 Pöytäkirjan tarkastus 13 5

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 Yhtymähallitus 4.5.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 Yhtymähallitus 4.5.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Yhtymähallitus 4.5.2015 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 13.30-14.40 Paikka Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 12.30 14.30 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 52 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 4 Pöytäkirjan tarkastus 54 5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 18

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 Yhtymähallitus 19.1.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 Yhtymähallitus 19.1.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Yhtymähallitus 19.1.2015 1 Kokoustiedot Aika Perjantai 16.1.2015 klo 9.00-10.30 Paikka Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 12/2014 Yhtymähallitus 11.12.2014 1. Mainiemen kuntoutumiskeskus, VAAHTERA toimistorakennus

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 12/2014 Yhtymähallitus 11.12.2014 1. Mainiemen kuntoutumiskeskus, VAAHTERA toimistorakennus Yhtymähallitus 11.12.2014 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko 10.12.2014 klo 13.00-14.25. Paikka Mainiemen kuntoutumiskeskus, VAAHTERA toimistorakennus Mainiementie 25, 16900 LAMMI Asiat 107 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Aika 27.03.2003 kello 13:00-14:45 Paikka Savonranta, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot