Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO"

Transkriptio

1 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS I/ 2011 PÖYTÄKIRJA Aika: perjantai klo Paikka: Pykälä Sivu Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO 1 2 Saapuvilla olleet 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Hallitukselle siirrettävät asiat 5 4 Asiakasmaksut Liitteet 1 ja Henkilöstö- ja taloushallinnon uudistus 7 6 Tarkastuslautakunnan kokous Kuntayhtymän johtajan työaikajärjestelyt 9 8 Palkkojen vahvistaminen 10 9 Kuntayhtymän toiminta ja talous Vuoden 2010 tilinpäätös Liite Toimintakertomus vuodelta 2010 Liite Aloite sosiaalityöntekijän toimen perustamiseksi Liite Oikaisuvaatimus, muutoksenhaku 14 Kokoukset 14 Tiedoksi 15 Liitteet

2 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä KOKOUSAIKA Perjantai klo KOKOUSPAIKKA Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi 1 KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENET Jäsenet Henk.koht.varajäsen pj. Erkki Valta Kimmo Laiho vpj Pekka Järvinen Mika Einiö jäsen Erja Hirviniemi Irma Koskela jäsen Johanna Karrimaa Jari Nurmi jäsen Larissa Mouhu Sari Hahl jäsen Antti Mäkinen Kari Kauti jäsen Sanna Mäkinen Tarleena Patrakka MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET Mauri Poussa Tommi Räty Sirpa Rauhala Kimmo Mäkelä Sirpa Pimiä Heli Soisalo Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston I varapj. Yhtymävaltuuston II varapj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä, sihteeri Vastaava sairaanhoitaja Vastaava ohjaaja Todetaan läsnäolijat. Todettiin. Läsnäolijoiden nimet on alleviivattu 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan postitse, vuorossa Esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Hirviniemi ja Antti Mäkinen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Erkki Valta puheenjohtaja Kimmo Mäkelä pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / 2011 / 2011 / 2011 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lammilla.. Tuire Ketola, toimistosihteeri

3 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS HALLITUKSELLE SIIRRETTÄVÄT ASIAT Kuntalain 51 :n mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 15 :ssä määritellään päihdehuollon johtajan toimivalta. Kuntayhtymän johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS YHTYMÄHALLITUS YHTYMÄHALLITUS Hall 5 ASIAKASMAKSUT Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu säännöllisiin, joka toinen vuosi tehtäviin indeksitarkistuksiin elokuun 2008 alusta alkaen. Valtioneuvoston asetus (958/2009) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/19929) muuttamisesta on ollut voimassa alkaen. Yhtymähallitus on kokouksessaan (16 ) vahvistanut asiakasmaksuina (asiakkaan osuus) perittäviksi ym. asetuksen mukaiset enimmäismäärät alkaen: - Päivä- ja yöhoidon maksun osalta 15 vuorokaudelta Yhtymähallitus on kokouksessa vahvistanut asiakasmaksuina (asiakkaan osuus) alkaen perittävät korvaukset saman ym. asetuksen mukaisesti: - Päivä- ja yöhoidon maksun osalta 12 vuorokaudelta Kuntayhtymän laskutuskäytäntönä on alkaen ollut päivä- ja yöhoidon maksun osalta 15 vuorokaudelta. Edellä mainitut päätökset ovat esityslistan liitteinä, liitteet 1 ja 2. Yhtymähallitus vahvistaa asiakkaan maksuosuudeksi päivä- ja yöhoidon osalta 15 vuorokaudelta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 6 HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON UUDISTUS Kuntayhtymän henkilöstö- ja taloushallinto on siirtynyt alkaen Eteva ky:ltä Seutukeskus Oy Hämeen tuottamaksi palveluksi. Vuoden alusta on kirjanpito, reskontra-, talousarvio- ja tilinpäätöspalvelut sekä palkanlaskenta, palkkakirjanpito jne. palvelut saatu Seutukeskukselta. Muutos toi mukanaan henkilöstö- ja taloushallinnon palveluiden siirtymisen sähköiseen muotoon kuuden eri tietojärjestelmän toimivana kokonaisuutena. Uusia ohjelmistoja ovat Rondo R8, Titania, Populus, Busines Planing, Raindance ja Pro e laskutus. Tietojärjestelmien käyttöönotto ja käyttökoulutukset ovat tällä hetkellä meneillään kuntayhtymän henkilöstön osalta. Muutosprojekti on seurantavaiheessa ja viimeiset rajapintaneuvottelut on käyty suunnitelman mukaisesti. Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi.

6 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Tarkastuslautakunnan kokoukseen osallistuivat lautakunnan puheenjohtaja Kimmo Koskentausta, varapuheenjohtaja Marja-Leena Lehtinen ja yhtymähallituksen puheenjohtaja Erkki Valta. Tarkastuslautakunta tutustui Mainiemen kuntoutumiskeskuksen vaikuttavuuden arviointiin kuntayhtymän johtajan esittelemänä. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisohjelma käynnistettiin Kehittämisyksikkö-hankkeessa syksyllä Tavoitteeksi asetettiin arviointi- ja palautejärjestelmän luominen, jolla toiminta ja sen tuloksellisuus tehdään näkyväksi asiakkaille, kunnille, henkilökunnalle ja hallinnolle. Arvioinnin kehittämiseen ovat osallistuneet opinnäytetöiden ja yhteistyökeskusteluiden muodossa myös Helsingin ja Tampereen yliopistot. Tällä hetkellä arviointi- ja palautetiedon kerääminen on arkea, jonka hyödyntämistä kehitetään jatkuvasti. Arviointijärjestelmän kehittäminen jatkuu edelleen ja täydentyy uusilla mittareilla sekä tiedonkeruu järjestelmillä vielä jatkossakin. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuottaman tiedon perusteella toiminnalla on merkittäviä vaikutuksia asiakkaisiin. Asiakkaiden asumistilanteessa tapahtuu huomattavaa muutosta parempaan kuntoutumisjakson aikana. Asiakkaiden fyysinen sekä psyykkinen terveydentila paranee merkittävästi ja samaan aikaan asiakkaiden ahdistus ja masentuneisuus vähenevät huomattavasti. Kuntoutumisjaksoa koskevan arvioinnin perusteella voidaan todeta, että asiakkaiden kuntoutumiseen sitoutuminen paranee kuntoutumisjakson aikana merkittävästi. Kuntoutusjaksoa arvioitaessa asteikolla 1-5 (5 = paras arvo) yli 93 % asiakkaista ilmoittaa saavansa yksilöllistä tukea arvosanoilla 3-5. Yhteisöllisen tuen riittävyyttä arvioitaessa yli 85 % asiakkaista antoi lukuarvoksi 4-5. Vertaistuen riittävyyttä kysyttäessä asiakkaista miltei 78 % arvioi sitä arvosanoilla 4-5. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminta on kaiken kaikkiaan käytössä olevien mittareiden tuottaman tiedon perusteella tukenut asiakkaiden arvioinnin mukaan merkittävästi heidän kuntoutumistaan päihdeongelmasta. Vaikuttavuuden arvioinnissa käytetään apuna vuonna 2009 hankittua arvioinnin ohjelmaa ZEF - Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi.

7 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 8 KUNTAYHTYMÄN TYÖAIKAJÄRJESTELYT Kuntayhtymän johtajana vuoden vaihteessa aloittanut Kimmo Mäkelä ehdottaa, että voisi jatkaa työskentelyä edeltäjänsä Reijo Malilan tapaan siten, että voisi hoitaa osan töistään tilanteen salliessa etätyönä (esimerkiksi 1 pvä/ viikko), johon on jo Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa totuttu. Asia oli esillä Mäkelän ollessa haastattelussa kuntayhtymän johtajan tehtävää hakiessaan ja silloin hänen toiveensa. Keskustellaan kuntayhtymän johtajan työaikajärjestelystä etätyön osalta. Kuntayhtymän johtaja voi tehdä etätyötä tarpeen ja tilanteen mukaan työtehtävien luonteen sen salliessa. Kuntayhtymän johtaja informoi henkilöstöä etätyöpäivistään.

8 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 9 PALKKOJEN VAHVISTAMINEN Kuntayhtymän johtosäännön mukaan kuntayhtymän johtaja ottaa työntekijät avoimiin toimiin ja yhtymähallitus vahvistaa palkat. Mainiemen kuntoutumiskeskukseen sairaanhoitajaksi valittiin Johanna Lahovuo Asikkalasta (10 /2011 sairaanhoitajan toimen täyttäminen). Aki Heiskasen (ollut toisissa tehtävissä v alkaen) siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen Mainiemen kuntoutumiskeskuksen vastaavaksi ohjaajaksi valittiin Heli Soisalo, joka on hoitanut vastaavan ohjaajan sijaisuutta. (18 /2011 vastaavan ohjaajan toimen täyttäminen) Pia Piispanen siirtyi Välittäjä 2009 hankkeeseen kuuluvan Hämeen osahankkeen suunnittelijan tehtävistä projektipäälliköksi Aki Heiskasen tilalle alkaen. Suunnittelijaksi Välittäjä 2009 Hämeen osahankkeeseen Pia Piispasen tilalle Mainiemen ohjaajan tehtävistä siirtyi Riikka Hyvärinen Suunnittelijaksi Sami Metsärannan tilalle Välittäjä 2009 Hämeen osahankkeeseen Mainiemen ohjaajan tehtävistä siirtyi Silja Wahlsten alkaen. Yhtymähallitus vahvistaa seuraavat palkat: Sairaanhoitaja Johanna Lahovuo alkaen toistaiseksi Peruspalkka 2119,30 /kk Vastaava ohjaaja Heli Soisalo alkaen toistaiseksi Peruspalkka 2608,13 /kk + puhelinetu Henkilökohtainen lisä 270,84 /kk Henkilökohtainen vuosis.lisä 130, 41 /kk Varsinainen palkka 3009,38 /kk Projektipäällikkö Pia Piispanen Kokonaispalkka 4178 /kk Suunnittelija Riikka Hyvärinen Kokonaispalkka 3248,00 /kk (alennus 5%) Varsinainen palkka 3086,00 Suunnittelija Silja Wahlsten Kokonaispalkka 3248 /kk Esityksen mukaisesti.

9 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 10 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2011 yhteensä hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 38, Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan (=vahvistettu hoitopaikkaluku) kertyneet kuntoutusvuorokaudet, jaksot ja asiakkaat yhteisöittäin. vrk:t jaksot asiakkaat Arvo Kunto Helmi Maininki Terho Pähkinä Perho Toteutunut yhteensä Tavoite (tammikuu) 1188 (100%) Erotus (- 15%) 2010 toteutuma tavoite (100%) 2010 erotus (- 11%) Talouden tunnuslukuja (vuodesta kulunut 8,8%) Toiminnan kulut Toiminnan tuotot (arvioitu tiliotteesta) Alijäämää/ Ylijäämää Toteutuma , , ,85 TA , , ,00 toteutuma % 5,34 7,56 TA 01/ , , ,35 Erotus (TA 01/2011) , ,51 Toteutuma , , ,00 Erotus (v 2010 tammikuuhun) , , ,85 Varat ( ) ,22 Maksuvalmius ,22 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 11 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2008 antaman yleisohjeen mukaisesti. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Yhtymähallituksen on jätettävä tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi perussäännössä mainitussa ajassa. Tarkastuslautakunta kokoontuu Talousarviossa vuodelle 2010 odotettiin hoitopäiviä kertyvän kpl. Hoitopäiviä kertyi Suoritteet eritellään tarkemmin toimintakertomuksessa. Tuloslaskelma 2010 Vuosi 2009 Vuosi Toimintatuotot Toimintakulut KÄYTTÖKATE Rahoitustuotot ja kulut Korkotulot 7 4 Muut rahoitustuotot 0,1 2 Korkokulut 0,6-0,4 Muut rahoituskulut 0,1-1 VUOSIKATE Poistot ja arvonalennukset Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys tai vähennys 0 0 Varausten lisäys tai vähennys Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot /Toimintakulut % 105,4 % 90,6% Vuosikate/Poistot 116,9 % -292,4% TASE Taseen loppusumma on ,37 (edellisenä vuonna ,56. ). Kuntayhtymän peruspääoma on ,01 Jäsenkuntien osuudet peruspääomasta esitetään taseen liitteenä.

11 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä jatkuu YHTYMÄHALLITUS Hall 11 jatkuu Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan myös kuntayhtymän toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän olennaisista taloutta koskevista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Tilinpäätös on esityslistan liitteenä, liite 3 (jaettiin kokouksessa). Tileistä ja menojen ylityksistä/alituksista annetaan valtuustolle asianmukaiset selvitykset. Hyväksytään tilit ja tilinpäätös ja allekirjoitetaan ne tilinpäätösasiakirjaan. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi. Yhtymähallitus esittää valtuustolle suunnitelman talouden vakauttamiseksi ja alijäämän kattamiseksi Esityksen mukaisesti.

12 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 12 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut v yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseksi. Ohjeen mukaan toimintakertomus on osaa tilinpäätöstä ja sekä tilinpäätös että toimintakertomus ovat välineitä sen varmentamiseksi, että tilinpäätöksen lukija saa kuntayhtymän tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan. Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään kuntalaissa. Toimintakertomukseen on ohjeen mukaisesti sisällytettävä selvitys kuntayhtymän sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehitystarpeista. Ministeriön ja Kuntaliiton antaman yleisohjeen tarkoituksena on parantaa kuntien ja kuntayhtymien toimintakertomusten vertailukelpoisuutta yhdenmukaistamalla toimintakertomusten rakennetta ja sisältöä sekä tunnuslukujen ja muiden tietojen esittämistapaa. Ohjeen mukainen toimintakertomuksen sisältö: 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 2. Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 4. Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa 5. Kuntayhtymän henkilöstö 6. Arvio merkittävimmistä riskeistä jaa epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 7. Ympäristötekijät 8. Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä 9. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kuntayhtymän toimintakertomus laaditaan ko. yleisohjetta noudattaen. Vuoden 2010 toimintakertomus on pöytäkirjaan liitteenä. Yhtymähallitus esittää toimintakertomuksen vuodelta 2010 yhtymävaltuustolle. Esityksen mukaisesti. Toimintakertomusta täydennetään tarkennuksella alijäämän suuruuteen vaikuttaneiden kustannusten kasvusta.

13 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 13 ALOITE SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TOIMEN PERUSTAMISEKSI Valtuutettu Marja-Leena Lehtinen on jättänyt aloitteen koskien sosiaalityöntekijän toimen perustamista kuntayhtymään. Perusteluna aloitteessa mainitaan kuntayhtymän sosiaalityön painottuminen yhteistyöhön kuntien sosiaalityöntekijöiden kanssa. Sosiaalityöntekijän toimenkuva maamme laitospalveluissa sisältää pääsääntöisesti asiakkaan sosiaaliturvaan sekä palveluihin liittyvää ohjausta ja suunnittelua, perheiden tukemista, tiivistä yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa ja elämänhallinnan tukemista arkielämän sujumiseksi. Työhön kuuluu myös työskentely moniammatillisten verkostojen kanssa. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa edellä mainitut asiat kuuluvat henkilöstön päivittäiseen työhön ja osaamisvaatimuksiin. Lisäksi Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa toimii kuntoutusohjaaja, joka on erityisesti perehtynyt edellä mainittuihin työn osa-alueisiin. Kuntoutumiskeskuksessa tehtävässä päihdetyössä pyritään vahvistamaan asiakkaiden viranomaissuhteita omassa kotikunnassaan ja näin saavuttamaan asiakkaalle kuntoutuksen jälkeiseen elämään riittävä tukiverkosto arjen selviytymistä parantamaan. Jäsen kuntien kanssa keskusteluissa ei ole tämän aloitteen lisäksi noussut esiin toiveita sosiaalityötekijän palveluiden lisäämiseen osaksi kuntayhtymän palveluita. Kuntayhtymän palveluiden kehittämissuunnitelmien mukaan sosiaalityöntekijän toimen perustaminen ei ole tullut esiin. Edellä mainittu aloite on esityslistan liitteenä, liite 5. Yhtymähallitus esittää kuntayhtymän valtuustolle, että aloite on tullut käsiteltyä ja ettei sosiaalityöntekijän toimen perustamiseen Mainiemen kuntoutumiskeskukseen ole aihetta ryhtyä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä VUODEN 2011 KOKOUKSET Tarkastuslautakunta klo 9-12 Mainiemi Yhtymähallitus I klo Mainiemi YTR (työpaikkakokous) klo 12 Mainiemi Tarkastuslautakunta klo 9 14 Mainiemi Yhtymähallitus II klo Mainiemi Yhtymävaltuusto I klo 13 Mainiemi TIEDOKSI Välittäjä 2013 hankkeen hakemus on jätetty Sosiaali- ja terveysministeriöön joulukuun lopulla. Rahoituspäätös on odotettavissa helmikuun lopussa. Perhekeskus Mainingin ohjaaja Tomi Pietiläinen irtisanoutui toimestaan Ohjaaja Tapio Simola siirtyi Maininkiin ohjaajaksi. Kehittämisyksikön Tampereen toimipisteen projektityöntekijä Terhi Mantere irtisanoutui

15 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 1. YHTYMÄHALLITUS Hall 16 ASIAKASMAKSUT Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin elokuun 2008 alusta. Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi. Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta (958/2009) on ollut voimassa alkaen. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen palveluja koskevat muutokset: - päivä- ja yöhoidon maksu voi olla alkaen enintään 15 vuorokaudelta - lyhytaikaisen laitoshoidon maksu enintään 32,50 hoitopäivältä - lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa periä enintään 15 hoitopäivältä maksukaton täyttymisen jälkeen alkaen asiakasmaksuina peritään maksuasetuksessa mainitut enimmäismäärät. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 2. (1/2) YHTYMÄHALLITUS Hall 74 KUNTOUTUSPALVELUIDEN JA MUIDEN PALVELUIDEN HINNAT v alkaen perittävät korvaukset: Maksu ympärivuorokautisesta laitoskuntoutuksesta Asiakasmaksu, kaikki yhteisöt - maksuasetuksen mukainen, sama kaikissa yhteisöissä Asiakasmaksu maksukaton ylityttyä 32,50 /vrk 15 /vrk Maksu ympärivuorokautisesta laitoskuntoutuksesta Arvo, Kunto, Helmi, Pähkinä ja Terho - jäsenkunnasta tuleva asiakas, kunnan osuus 117 /vrk - muusta kunnasta tuleva asiakas, bruttohinta 183 /vrk (32,50+150,50) Perhekuntoutusyhteisö Maininki - jäsenkunnasta tuleva asiakas, kunnan osuus 137 /vrk - muusta kunnasta tuleva asiakas, bruttohinta 205 /vrk (32,50+172,50) Kuntoutumisvuorokausilta lapsilta - jäsenkunnasta tuleva lapsi, kunnan osuus 137 /vrk - muusta kunnasta tuleva lapsi, bruttohinta 205 /vrk (32,50+172,50) Korvaushoidon tehostejakso -jäsenkunnasta tuleva asiakas, kunnan osuus 165,00 /vrk muusta kunnasta tuleva asiakas, bruttohinta 205 vrk (32,50+172,50) Päiväkuntoutus, asiakkaan osuus - jäsenkunta 12 /päivä - muu kunta 12 /päivä Päiväkuntoutus - jäsenkunta, kunnan osuus 88 /päivä - muu kunta, bruttohinta 114 /päivä (12+102) Avokäynti - jäsenkunta 80 /käynti + matkat - muu kunta 113 /käynti + matkat Konsultaatio - jäsenkunnat, sosiaali- tai. terv.h. perustutkinto 75 /tunti + matkat

17 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 2. (2/2) - jäsenkunnat, terapeutti tai työnohjaaja 95 /tunti + matkat - muut kunnat, sosiaali- tai terv.h. perustutkinto 80 /tunti + matkat - muut kunnat, terapeutti tai työnohjaaja 105 /tunti + matkat Koulutus- ja luentopalkkio, sosiaali- tai terv.h. tutk. 65 /tunti + matkat - korkeakoulututkinto 85 /tunti + matkat - terapeutti tai työnohjaaja 90 /tunti + matkat jatkuu. Hall 74 jatkuu. Motivointiraha asiakkaalle 1,40 /tunti Vierailijoiden ateriat Aamiainen tai iltapala -aikuinen 4,20 /ateria - lapsi 2,60 /ateria Lounas, viikonloppuateria - aikuinen 8,00 /ateria - lapsi 4-12 v 3,20 /ateria Päivällinen arkena (yleensä keitto) -aikuinen 5,90 /ateria - lapsi 4-12 v 3,20 /ateria Kahvi 2,20 /annos Vieraiden yöpyminen yhteisöissä - sisältää aamu- ja iltapalan, ei sisällä aterioita - aikuinen (18 v. ja vanhemmat) 29 /yöpymiskerta - asiakkaiden alaikäisten (alle 18 v ) lasten yöpyminen on ilmaista Talousraha - aikuista kohden enintään 40 /viikko - lasta kohden enintään 19,50 /viikko Yllä olevat hinnat otetaan käyttöön Yhtymähallitus ja valtuusto voivat tarkistaa hintoja kesken vuoden. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 5.

19 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 14 OIKAISUVAATIMUS, MUUTOKSENHAKU Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, Lammi Yhtymähallituksenoikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallintooikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 26.2.2014 klo 12.30 16.03 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 11 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12 4 Pöytäkirjan tarkastus 13 5

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 12.30 14.30 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 52 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 4 Pöytäkirjan tarkastus 54 5

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 Yhtymähallitus 19.1.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 Yhtymähallitus 19.1.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Yhtymähallitus 19.1.2015 1 Kokoustiedot Aika Perjantai 16.1.2015 klo 9.00-10.30 Paikka Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 18

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Perjantai 30.4.2010 kello 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 14 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 83 Tilikauden 2013 tilinpäätös, allekirjoitus... 2 Pykälän liite: Tilikauden 2013 tilinpäätös, tasekirja... 4 84 Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot