JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 142 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN liite SAIRAALASIELUNHOIDON SOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN JA LAUSUNTO YHTEISJOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖLUONNOKSESTA EDUSTAJAN VALINTA SUOMEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS RY:N VUOSIKOKOUKSEEN liite SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS liite TILINTARKASTUSMUISTIO JA SEN EDELLYTTÄMÄT TOIMET SUURELLA SYDÄMELLÄ -PALVELUUN LIITTYMINEN liite HAUTAPAIKAN LUOVUTUS liite TIEDOKSI liite VIRANHALTIJOIDEN ASEMA ORGANISAATIOSSA liite TALOUSARVION 2014 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE SEURAKUNTATALON KATTOURAKAN URAKKATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN PÄÄTOIMISEN OSA-AIKAISEN TIEDOTTAJAN VALINTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 213

2 KIRKKONEUVOSTO 9/2013 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Muut osallistujat Heli Alaja Henry Berg Arne Graeffe Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen, saapui klo 18.35, 143 Pekka Luuk (POISSA) Brita Peltokoski Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström (POISSA) Pekka Heikkilä, varajäsen Jarkko Åström Viljo Smed, varajäsen Pekka Luuk Jouko Porkka, kirkkovalt. pj. Matti Auranen, kirkkovalt. vpj Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Mikko Lundqvist, vt. hallintosihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Mikko Lundqvist puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2013 Järvenpäässä / 2013 tarkastus Henry Berg Arne Graeffe Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1 3. Todistaa Mikko Lundqvist vt. hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti on Heli Alaja (seuraavalla kerralla Henry Berg). 143 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on lähetetty kuriiripostina pe Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 143 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 144 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Henry Berg ja Arne Graeffe. Kn 144 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 145 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kn 145 Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin ja lisäyksin: Heikki Ruokosen matkakertomus poistettiin esityslistalta Tiedoksi Sijoitusten seurantaraportti Täydennetyt pykälät 155 ja 156 Liite nro 155

4 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto SAIRAALASIELUNHOIDON SOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN JA LAUSUNTO YHTEISJOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖLUONNOKSESTA Hyvinkään seurakunnan kirkkoherra Ilkka Järvinen ja talousjohtaja Jouni Lätti ovat lähestyneet seurakuntaamme päivätyllä kirjeellä seuraavasti: Tausta Uudenmaan sairaalasielunhoidon seurakuntainliiton liittovaltuusto asetti työryhmän selvittämään, onko mahdollista organisoida seurakuntainliiton tekemä sairaalasielunhoitotyö uudelleen kirkkolain 12 luvun mukaisesti. Työryhmä laati isäntäseurakuntamallin mukaisen sopimusluonnoksen, joka lähetettiin seurakuntatalouksiin lausuntokierrokselle. Työryhmä ehdotti, että isäntäseurakuntana toimisi Hyvinkään seurakunta. Lausuntopyyntöön vastasi 20 seurakuntataloutta, joista 19 otti isäntäseurakuntamalliin myönteisen kannan. Vantaan seurakuntayhtymän lausunto oli varauksellinen. Muutamassa muussa lausunnossa oli vähäisiä lähinnä talouteen liittyviä lausumia. Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto ilmoitti seurakuntainliitolle lausunnossaan , että Hyvinkään seurakunta suhtautuu myönteisesti seurakuntainliiton purkamiseen ja toiminnan uudelleen järjestämiseen. Samalla ilmoitettiin, että Hyvinkään seurakunta on valmis toimimaan isäntäseurakuntana, jos sille on riittävät edellytykset. Edellytyksiksi kirjattiin, että nyt seurakuntainliitossa mukana olevat seurakunnat riittävässä laajuudessa hyväksyvät uuden sopimuksen ja vastaavat tulevaisuudessa sairaalasielunhoidon toiminnasta aiheutuvista kuluista sopimuksen mukaan. Uudenmaan sairaalasielunhoidon seurakuntainliiton päätös Uudenmaan sairaalasielunhoidon seurakuntainliiton liittovaltuusto päätti ) Esittää Hyvinkään seurakunnalle, että se ottaa isäntäseurakuntamallin valmistellakseen uuden sairaalasielunhoidon organisaation työn nykyisessä laajuudessa yhteistyössä sijaintiseurakuntien sekä Keravan seurakunnan, Vantaan ja Espoon seurakuntayhtymien kanssa ja pyytää lausunnot lopullisesta sopimustekstistä kaikilta yhteistyöseurakunnilta ja ilmoittaa liittohallitukselle toukokuun 2013 loppuun mennessä, toteutuuko uusi organisaatiomalli vuoden 2014 alusta. 2) Esittää, että Hyvinkään seurakunta käy tarvittavat lisäneuvottelut Vantaan seurakuntayhtymän nimeämän neuvottelijan kanssa ja tarvittaessa muiden seurakuntatalouksien kanssa. 3) Antaa liittohallitukselle tehtäväksi valmistella tältä pohjalta esityksen seurakuntainliiton purkamisesta ja huolehtia siihen liittyvistä perussäännön 22 :ssä säädettyjen toimenpiteitten suorittamisesta tai mikäli uudistus ei toteudu, valmistelee talousarvion vuodelle Jatkoneuvottelut sairaalasielunhoidon organisaatiomuutossuunnitelmista

5 Kirkkoneuvosto 9/ Neuvottelu Vantaan seurakuntayhtymän ja Hyvinkään seurakunnan edustajien kesken käytiin Neuvottelussa käytiin läpi yksityiskohtaisesti Vantaan esille nostamat varaukset ja kysymykset. Neuvottelun lopputuloksena todettiin, että kahdenkeskisiä lisäkeskusteluja ei tarvita. Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittovaltuuston esityksen mukaiset yhteistyöneuvottelut nykyisten seurakuntainliiton sijaintiseurakuntien, Keravan seurakunnan sekä Vantaan ja Espoon seurakuntayhtymien edustajien kesken pidettiin 7.3. ja Yhteistyöneuvotteluihin osallistuneet seurakuntatalouksien edustajat hyväksyivät seurakuntiin lähetettävän sopimusehdotuksen sairaalasielunhoidosta ja sopimukseen liittyvän johtosääntöehdotuksen. Keskeisimmät yhteistyöneuvotteluissa esillä olleet asiat ja neuvotteluihin osallistuneiden seurakuntien edustajien ehdotus sopimuksen sisällöksi niiltä osin: - Seurakuntainliiton nykyisten toimipisteiden sairaalasielunhoito mitoitetaan sopimuksessa 2,5 työvuodeksi (nyt 3 työvuotta) ja Hyvinkään sairaalan ja laitosten sielunhoito edelleen 2 työvuodeksi. Perusteluna muutokselle on seurakuntien taloustilanteen heikkeneminen ja se, että seurakuntainliiton nykyisen johtavan sairaalasielunhoitajan virka muuttuu sairaalasielunhoidon perusviraksi, jolloin työpanosta siirtyy nykyisistä hallinnollisista tehtävistä perustyöhön. - Johtokunnan puheenjohtaja valitaan vuorokerroin sijaintiseurakuntien ja muiden sopijaseurakuntien edustajista kahdeksi vuodeksi kerrallaan. - Henkilövalinnat tekee Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto, jolle johtokunta antaa lausunnot työalalle valittavista viranhaltijoista. - Talous: - Toimintakuluja tarkastellaan kolmessa osassa: nykyisen seurakuntainliiton laitosten, Hyvinkään sairaalan ja Hyvinkään laitosten sairaalasielunhoito. Kulut jaetaan käytetyn työpanoksen suhteessa näille kolmelle osa-alueelle. Nykyisen seurakuntainliiton laitosten ja Hyvinkään sairaalan osuudet jaetaan käytettyjen hoitopäivien suhteessa sopijaseurakunnille. Hyvinkään laitosten osuus jää kokonaan Hyvinkään seurakunnalle. - Kuluihin sisällytetään sairaalasielunhoidon toimintakulut sekä sisäisen laskennan kautta saatava työalan osuus Hyvinkään seurakunnan yleishallinto- ja kiinteistökuluista. - Johtokunnan jäsenten kokouspalkkiot ja matkakulut sisällytetään sairaalasielunhoidon talousarvioon. Toimeenpanon vaiheet ja aikataulu Sopimuksen mukainen sairaalasielunhoito käynnistyy , jos sopimus hyväksytään riittävässä laajuudessa. Sopimusehdotuksessa esitetään, että uusi yhteisjohtokunta

6 Kirkkoneuvosto 9/ aloittaa kuitenkin työskentelynsä jo mm. henkilöstövalintaprosessien käynnistämisen ja talousarvio/toimintasuunnitelmaesitysten laatimisen vuoksi. Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto käsittelee sopimuksen ja kirkkoneuvosto toteaa pidettävässä kokouksessa kaikilta seurakunnilta saatujen päätösten jälkeen, ovatko seurakuntainliitossa nyt mukana olevat seurakunnat hyväksyneet riittävässä laajuudessa uuden sairaalasielunhoidon sopimuksen ja ilmoittaa Uudenmaan sairaalasielunhoidon seurakuntainliiton liittohallitukselle, toteutuuko uusi organisaatiomalli vuoden 2014 alusta. Sopimusehdotuksen hyväksyminen, lausunto johtosäännöstä ja johtokunnan jäsenten nimeäminen Hyvinkään seurakunta pyytää seurakuntaanne/seurakuntayhtymäänne 1) Käsittelemään sopimusehdotuksen sairaalasielunhoidosta ja toimittamaan hyväksytyn sopimuksen allekirjoitussivun Hyvinkään seurakuntaan. 2) Antamaan kirkkojärjestyksen 11:2 :n perusteella lausunnon yhteisjohtokunnan johtosääntöehdotuksesta. 3) Lisäksi sijaintiseurakuntia (Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula), Keravan seurakuntaa sekä Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymiä pyydetään nimeämään jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen johtokuntaan väliseksi ajaksi. Vastaukset pyydämme toimittamaan mahdollisimman nopeasti ja viimeistään mennessä Hyvinkään seurakuntaan. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen nro 146 A mukaisen sopimusluonnoksen sairaalasielunhoidosta (ja toimittaa liitteenä nro 146 B olevan allekirjoitussivun Hyvinkään seurakuntaan) 2) kirkkoneuvosto antaa kirkkojärjestyksen 11:2 :n perusteella lausunnon yhteisjohtokunnan liitteenä nro 146 C olevasta johtosääntöehdotuksesta 3) kirkkoneuvosto nimeää jäsenen ja hänelle henkilökohtainen varajäsenen yhteisjohtokuntaan väliseksi ajaksi.

7 Kirkkoneuvosto 9/ Kn 146 Päätös: Kohta 1: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kohta 2: Kirkkoneuvosto puoltaa johtosääntöehdotusta esitetyssä muodossa. Kohta 3: Yhteisjohtokuntaan väliseksi ajaksi nimettiin varsinaiseksi jäseneksi Heli Seppänen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Juhani Aarto.

8 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto EDUSTAJAN VALINTA SUOMEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS RY:N VUOSIKOKOUKSEEN Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry on lähettänyt kutsun yhdistyksen jäsenille sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona klo Seurakuntien Lapsityön Keskuksen isossa kokoushuoneessa, Itälahdenkatu 27 A, Helsinki. Seurakunnalla on oikeus lähettää kokoukseen yksi edustaja. Vuosikokouksen esityslistan mukaan kokouksessa on määrä käsitellä ja hyväksyä muun muassa vuoden 2012 vuosikertomus ja tilinpäätös, päättää jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2014 sekä suorittaa johtokunnan jäsenten vaali toimikaudelle ja neuvottelukunnan jäsenten vaali toimikaudeksi Vuonna 2012 kirkkoneuvosto delegoi päätöksellään edustajan valinnan kasvatustyölle. Pj:n esitys: Kn 147 Päätös: Kirkkoneuvosto delegoi kasvatustyölle edustajan valinnan Suomen Ev.lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:n vuosikokoukseen Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkojärjestyksessä määrätään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 :n ja 15:9 :n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata kirjanpitolain mukaista. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallitus on myös antanut ohjeen Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatiminen, jossa on noudatettavat ohjeet toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tasekirjasta. Vuonna 2012 toiminnasta voidaan nostaa perustoimintojen lisäksi esille seurakunnan 60-juhlavuosi, jäsenkehityksen kääntyminen kasvuun, seurakunnan talouden tulopohjan kehittyminen huonompaan suuntaan, Kehä IT:n alasajo ja Järvi-Datan pystyttäminen, Kirkonkulman valmistuminen ja talon sekä Elävän veden -kappelin vihkiäiset , kasvatuksen operatiivinen uudelleenorganisointi sekä rovastikunnallisen yhteistyön syventäminen. Seurakunnan toiminta on ollut laajaa ja monipuolista. Toimintakertomusosiossa noudatetaan tilintarkastajien toivomusta, että talouden lukuja esitellään toimintakertomuksessa ja arvioidaan tehtäväaloittain, luvuittain tai pääluokittain tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2012 tilinpäätöksen vuosikate on ,08 ja tilikauden tulos on ,07. Tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi ,40. Tilikauden ylijäämä ,47 siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä". Tj:n /Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto 1) kuulee selonteon vuoden 2012 toiminnasta ja taloudesta 2) käy arviointikeskustelun vuoden 2012 tasekirjan pohjalta ja kirjaa jatkoselvityksiin tai iltakouluihin otettavia aiheita 3) käsittelee yksityiskohtaisesti tasekirjan sisältämät toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liiteaineiston 4) hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen

10 Kirkkoneuvosto 9/ ) jättää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liiteaineiston tilintarkastajien tarkastettavaksi liitteen nro 111 mukaisena. Kn 111 Päätös: Esitys (kohdat 1 5 ) hyväksyttiin yksimielisesti Tilintarkastajat ovat tarkastaneet tilinpäätöksen 1.3. ja Vastuunalainen JHTT tilintarkastaja on allekirjoittanut tilinpäätöksen päivämäärällä ja antanut ns. puhtaan tilintarkastuskertomuksen Tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen hyväksymistä ja esittää vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Liitteenä nro 148 on tilintarkastuskertomus. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1) myöntää yleishallinnon pääluokalle ylitysoikeuden euroa 2) päättää kirjata aiempien vuosien ylijäämistä peruspääoman korotukseksi euroa 3) päättää kirjata tuloksesta poistoeron vähennykseksi ,40 euroa 4) päättää, että investointivaraus ,01 euroa puretaan 5) päättää siirtää ylijäämän ,47 euroa taseen vastattavaa oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä" 6) vahvistaa toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liiteaineiston eli tasekirjan vuodelta ) myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Kn 148 Päätös: Esitys (kohdat 1 7) hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto TILINTARKASTUSMUISTIO JA SEN EDELLYTTÄMÄT TOIMET Tilintarkastajat ovat päättäneet vuoden 2012 tarkastuksen Vastuunalainen JHTT tilintarkastaja on jättänyt tilinpäätöstarkastuksesta allekirjoittamansa muistion, joka on liitteenä nro 149 A. Tarkastusmuistiossa on epätäsmällinen ilmaus, kun puhutaan palkkatietojen arkistoinnista arkistokaappiin, mikä täytynee tarkoittaa seurakuntatalon arkistoholvia. Palkkakortit ja -luettelot arkistoidaan seurakunnan arkistosäännön mukaan 50 v. ajaksi. Palkka-aineistoa syntyy melko paljon arkistoitavaksi. Nykyiset tilat eivät riitä erillisen lukollisen säilytyksen järjestämiseen. Suunnitelmissa on kiinteistötoimen arkiston siirto, josta saadaan lisätilaa talous- ja henkilöstöasiakirjojen arkistoinnille. Lomapalkkavarauksessa on tapahtunut 8.227,23 ero 2009 siten, että kirjanpitäjä on tehnyt laskelmat käyttäen vertailutietona vuoden 2007 palkkoja, kun olisi pitänyt käyttää vuoden 2008 palkkoja. Kirjanpitäjä ei ole tarkastanut palkoista tulleen listan ja kirjanpidon taseen summan täsmäämistä. Virheen korjaaminen tehdään vuoden 2013 aikana ja se yksinkertaisuuden vuoksi virhe korjataan jakamalla tulos kaikille tehtäväalueille samansuuruisena. Korjauksen vaikutus on tulosta parantava. Tarkastusmuistiossa esitettyihin toimenpidesuosituksiin ja tilintarkastuksessa esille tulleeseen lomapalkkavarauksen virhekirjaukseen toimenpiteinä tehdään seuraavaa: Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää, 1) todeta, että se on esittänyt kirkkovaltuustolle, että se päättää kirjata aiempien vuosien ylijäämistä peruspääoman korotukseksi euroa tilinpäätöksessä ) että palkkojen yleiskorotuksen muutokset hyväksyy talousjohtaja 3) palkka-aineiston arkistointiin järjestetään nykyistä parempi henkilötietojen turvallisuuden säilyttävä arkistointitapa 4) tilinpäätöksen 2012 yleishallinnon pääluokalle haetaan ylitysoikeutta kirkkovaltuustolta 5) hautainhoitorahaston osalta vuoden 2013 hinnastoa on merkittävästi korotettu. Lisäksi aletaan selvittää ns. ainaishoitosopimusten määräaikaistamista, koska ainaishoitosopimusten pääomat eivät riitä nykyiseen hautainhoitoon 6) lomapalkka varauksen korjaus hyväksytään liitteen nro 149 B mukaisena tasaisena jakona kaikille tehtäväalueille, mistä maksetaan palkkoja.

12 Kirkkoneuvosto 9/ Kn 149 Päätös: Esitys (kohdat 1 6) hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto SUURELLA SYDÄMELLÄ -PALVELUUN LIITTYMINEN Vuoden 2008 helmikuussa hyväksytyssä Meidän kirkko -strategiassa vapaaehtoistoiminta nostettiin koko kirkossa tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Toukokuussa 2010 kirkkohallitus lähestyi seurakuntia kirkkoherroille osoitetulla kirjeellä, jossa seurakuntia kutsuttiin mukaan kokeiluun ja kannustettiin perustamaan oma vapaaehtoistoiminnan tiimi kehittämään toimintaa seurakunnan tarpeista käsin. Kirjeen ohjeena oli, että vapaaehtoistyötiimin jäseninä on hyvä olla sekä vapaaehtoisia ja työntekijöitä eri työaloilta. Seurakunnassamme on toiminut alkaen Kirkkohallituksen ohjeistamalla tavalla operatiivisesti koottu vapaaehtoistyöryhmä, johon kirkkoneuvosto kokouksessa ( 273) valitsi edustajikseen Heli Alajan ja Petra Teittisen. Lisäksi kirkkoneuvoston jäsen Jarkko Åström on toiminut ryhmän teknisenä asiantuntijana. Ryhmän muut jäsenet (Emilia Heinolainen, Tuija Malinen, Jari V. Niemi, Keijo Ruuskanen, Heli Seppänen, Leo Siliämaa ja Emmi Virta) koostuvat ohjeistuksen mukaisesti vapaaehtoisista ja seurakunnan työntekijöistä. Työryhmän päätehtävä on ollut Järvenpään seurakunnan nykyisen vapaaehtoistyön ja lähitulevaisuuden tarpeiden kartoittaminen sekä 1-3 vaihtoehtoisen mallin rakentaminen Järvenpään seurakunnan vapaaehtoistyön koordinoimiseksi niin, että malli voitaisiin ottaa käyttöön syyskauden 2012 alkaessa. Vapaaehtoistyöryhmä on valmistellut liitteenä nro 180 olevan koosteen työskentelynsä tuloksista keskustelulle pohjaksi. Pj:n esitys: Työryhmän liitteessä nro 180 esittämistä vaihtoehtoisista vapaaehtoistyön kehittämisen suuntaviivoista keskusteleminen ja jatkotoimenpiteistä sopiminen. Kn 180 Päätös: Kirkkoneuvosto kuuli vapaaehtoistyöryhmän jäsenen Jarkko Åströmin alustuksen vapaaehtoistyöryhmän tavoitteista ja työskentelystä. Lisäksi Åström esitteli yhden vaihtoehtoisen internet -pohjaisen välityspalvelun (Suurella Sydämellä) vapaaehtoistyön koordinoinnin apuvälineeksi. Asian käsittelyä jatketaan kirkkoneuvoston kokouksessa

14 Kirkkoneuvosto 9/ Edellisen kirkkoneuvoston kokouksen käsittely jatkuu. Pj:n esitys: Työryhmän liitteessä nro 201 esittämistä vaihtoehtoisista vapaaehtoistyön kehittämisen suuntaviivoista keskusteleminen ja jatkotoimenpiteistä sopiminen. Kn 201 Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja palata siihen kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa Edellisen kirkkoneuvoston kokouksen käsittely jatkuu. Pj:n esitys: Työryhmän liitteessä nro 236 esittämistä vaihtoehtoisista vapaaehtoistyön kehittämisen suuntaviivoista keskusteleminen ja jatkotoimenpiteistä sopiminen. Kn 236 Päätös: Kirkkoneuvosto kuuli vapaaehtoistyöryhmän jäsenen Jarkko Åströmin alustuksen ja keskusteltuaan asiasta päätti yksimielisesti, että 1. toiminta- ja taloussuunnitelmassa huomioidaan vapaaehtoistyön koordinaattorin tarve 2. kirkkoneuvosto valitsee vapaaehtoistyön koordinointityöryhmän jatkamaan nykyisen vapaaehtoistyöryhmän työtä vuosille Vapaaehtoistyön koordinointityöryhmän kokoonpano: työalojen vapaaehtoistoiminnasta vastaavat, kirkkoneuvoston edustajiksi valittiin Heli Alaja ja Jarkko Årström, lisäksi työryhmä voi kutsua tarvittaessa uusia jäseniä. Vapaaehtoistyön koordinointityöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, kokoonkutsujana toimii vapaaehtoistyön koordinaattori. 3. valtuutetaan vapaaehtoistyön koordinointityöryhmä kartoittamaan sopivia työvälineitä vapaaehtoisrekisterin hallintaan yhteistyössä rovastikunnan seurakuntien kanssa

15 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvoston asettama vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmä on kartoittanut sopivia työvälineitä vapaaehtoistyön hallintaan yhteistyössä rovastikunnan seurakuntien kanssa. Keravan seurakunta liittyy Suurella Sydämellä -palveluun ensi syksynä. Tuusulan seurakunnassa asian käsittely on kesken. Työryhmä pitää tärkeänä liittymistä Suurella Sydämellä -palveluun samanaikaisesti Keravan seurakunnan kanssa. Näin liittyminen tulisi seurakunnille edullisemmaksi (liite nro 45) ja lisäisi näkyvyyttä. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle euron lisämäärärahaa aikuistyön kustannuspaikalle Suurella Sydämellä -palveluun liittymistä varten Tuusulan ja Keravan seurakuntien kanssa keväällä Kn 45 Päätös: Asia päätettiin yksimielisesti palauttaa valmisteluun Suurella Sydämellä - palvelun teknisen toteutuksen vaihtoehtojen selvittämiseksi Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti vapaaehtoistyöryhmä on selvittänyt vaihtoehtoja palvelun tekniselle toteutukselle. Vapaaehtoistyöryhmä on laatinut hintavertailun sekä antanut perustelut palveluntarjoajan valinnalle.

16 Kirkkoneuvosto 9/ *) Foral Oy Järvenpää M & V Software Oy Rauma/Jyväskylä Tahtotila Oy Tampere Liittymishinta 1 srk 3.720, , ,00 Liittymishinta 2 srk 3.168, , ,00 Liittymishinta 3 srk 2.892, , ,00 (jos 3 seurakuntaa liittyy yhtä aikaa kevään 2013 aikana) 2.976,00 (jos 3 seurakuntaa liittyy yhtä aikaa muulloin vuoden 2013 aikana) Ylläpitokustannukset 105,40 /kk 110,36 /kk (jos vain 1 srk) 97,96 /kk (jos useampi srk) Tukipalvelut Lisäkehitystyöt Käyttökoulutus ***) 106,64 /tunti (yhden ylläpitäjän tekemät pienet kuukausittaiset tukipyynnöt sisältyvät kuukausimaksuun) erillinen tarjous tai 106,64 /tunti 106,64 /tunti + 20,00 /hlö sis. ylläpitokustannuksiin Taulukko. Suurella Sydämellä -verkkopalvelun teknisen toteutuksen tarjoukset 152,52 /kk (sis. pääkäyttäjän käyttötuen) + työntekijäkohtaiset käyttäjätunnukset ilman käyttötukea 6,20 /hlö/kk sis. ylläpitokustannuksiin (ks. edellä) **) sis. ylläpitokustannuksiin ½ pvä 570,40 1 pvä 892, ,00 /päivä ****) *) Vertailun mahdollistamiseksi hinnat on taulukoitu arvonlisäverollisina (24 %). **) Sisältyvät ylläpitokustannuksiin. Poikkeuksena kiireelliset tai pelkästään yhtä seurakuntaa koskevat kehitystyöt, jotka toteutetaan erillisellä tarjouksella. ***) Taulukossa mainitut kustannukset eivät sisällä mahdollisia matkakuluja. ****) Hinta riippuu siitä, toteuttaako koulutuksen Suurella sydämellä -verkkopalvelun pääkoordinaattori, Tahtotilan edustaja vai molemmat yhdessä Foral Oy + paikallinen, seurakunnan tunteva toimija + tällä hetkellä seurakunnan kotisivujen webhotelli ja tekninen toteuttaja M-V Software + edullisin + seurakuntaympäristö tuttu

17 Kirkkoneuvosto 9/ synergia seurakunnan suunnittelemiin Katriina-resurssienhallintajärjestelmään (tilavaraukset, vapaaehtoisrekisteri, tiedotus, seurakunnan sisäiset kalenterit) + Yhteensopivuus Kirjuriin, Suurella Sydämellä rajapinnan käytännöistä yritys sopii Kirkkohallituksen kanssa erikseen, koska Suurella sydämellä on M-V Softwarelle uusi hanke (toteutuessaan ylimääräisiä vapaaehtoisrekistereitä ei tarvita) Tahtotila + kuuden vuoden kokemus vapaaehtoistyön koordinoinnista ja verkkopalvelun käyttöönotosta + tällä hetkellä Suurella sydämellä -sivuston tekninen toteuttaja, yhteistyökumppani ka kehittäjä Vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmä*) esittää kirkkoneuvostolle M & V Softwaren tarjouksen hyväksymistä. Valinnassa painottuivat hinta, synergiaedut Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien Katrina-ohjelmiston hankintasuunnitelmien kanssa (KN ), yhteensopivuus Kirjuri-jäsentietojärjestelmän kanssa ja M & V Softwaren kasvava asema palveluntarjoajana kokonaiskirkon ohjelmistoratkaisuissa. *) Heli Alaja, Tarja Karhu (siht.), Minna Lairi, Jari Niemi, Keijo Ruuskanen, Heli Seppänen, Sami Seppänen (pj). Työryhmän jäsen Jarkko Åström ei ole jääviyssyistä osallistunut asian käsittelyyn. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1) esittää kirkkovaltuustolle euron lisämäärärahaa aikuistyön kustannuspaikalle Suurella Sydämellä -palveluun liittymistä varten Tuusulan ja Keravan seurakuntien kanssa keväällä ) hyväksyä M & V Software Oy:n tarjouksen. Edellytyksenä on, että kirkkovaltuusto hyväksyy esitetyn lisämäärärahan. Hanke voidaan toteuttaa vasta lisämäärärahan myöntämisen jälkeen. Kn 150 Päätös: Esitys (kohdat 1 2) hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto HAUTAPAIKAN LUOVUTUS Järvenpään seurakunnalta on pyydetty liitteen nro 151 mukaisia hautahautapaikkajärjestelyjä (hautapaikan luovutus). Tj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä nro 151 esitetyt hautapaikkajärjestelyt. Kn 151 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA MUISTIOT Julistusjohtokunta Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Seurakunnan virallinen edustaja Suomen Pipliaseuran vuosikokoukseen Seurakunnan viralliset edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Muiden järjestöjen kesäjuhlat Nimikkosopimuksen solmiminen Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Muut esille tulevat asiat Tiedoksi Seuraava kokous ja alkuhartauden pitäjä Oikaisuvaatimus Kokouksen päättäminen 2. KIRKOSTA EROAMISEN JA KIRKKOON LIITTYMISEN TILANNE Väestöä koskevia tilastoja lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä, liite nro 152/2. 3. JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot toukokuulta 2013 lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä, liite nro 152/3. 4. SEURAKUNTAYHTYMÄMALLI 2015 TUUSULAN ROVASTIKUN- NAN JOHDON TAPAAMINEN Tietoa Tuusulan rovastikunnan johdon tapaamisesta lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä, liite 152/4. 5. VEROTILITYKSET KUUKAUSITTAIN Järvenpään seurakunnan verotilitykset ja toteumavertailu lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä, liite nro 152/5. 6. TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU 4/2013 Tietoa talousarvion toteutumasta lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä, liite nro 152/6. 7. SIJOITUSTEN SEURANTARAPORTTI Tietoa sijoituksista jaettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokouksessa, liite nro 152/7. Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokunnan päätöksiä käsiteltäväkseen. Kn 152 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kohta 4: Tapio Tähtinen kutsutaan kirkkovaltuuston iltakouluun kertomaan seurakuntayhtymämallista.

20 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto VIRANHALTIJOIDEN ASEMA ORGANISAATIOSSA Hyväksyessään seurakunnan organisaatiouudistuksen kirkkovaltuusto hyväksyi samalla asiakirjan, jossa määriteltiin viranhaltijoiden asema. Asiakirjaa on myöhemmin päivitetty muutaman kerran (viimeksi ) kirkkoneuvoston päätöksellä. Asiakirjaan on nyt tehty uusi päivitys työnjakomuutosten ja eräiden täsmennysten takia. Lisäksi asiakirjan rakennetta on selkeytetty. Asia on käsitelty operatiivisessa johtoryhmässä Pj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy viranhaltijoiden asema organisaatiossa -asiakirjan liitteen nro 153 mukaisena. Kn 153 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kirkkoneuvosto 9/ Kirkkoneuvosto TALOUSARVION 2014 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADIN- TAOHJE Seurakunnan tulevan vuoden budjetin laadinta toteutetaan ottaen huomioon seurakunnan toimintalinjauksen painopisteitä. Seurakunnan perustoimintojen ylläpitäminen on ensisijaisen tärkeää. Toimintoja on myös koko ajan kehitettävä huomioiden seurakuntalaisten tarpeet. Toiminnot on kuitenkin sopeutettava taloustilanteeseen. Tavoitteena on talouden tasapainottaminen pitkällä aikavälillä. Seurakunnan verotulokertymä ja jäsenmäärän kehitys ovat ratkaisevia tulopuolen kehityksessä. Verotulokertymät ovat kehittyneet heikosti ja saman tilanteen arvioidaan jatkuvan vuonna Maksutaksoja esitetään korotettavaksi 4 %. Menopuolella henkilöstökulut ovat suurimmat ja palkkojen osalta arvioidaan korotuksia ensi vuodelle 1,6 %. Toimintamäärärahojen muutokseksi esitetään -2,0 %. Kirkkoneuvoston valitsema taloustyöryhmä kävi 2012 kuulemiskierroksen työaloittain henkilöstöryhmien kanssa. Samaan saattaa tulla tarvetta vuoden 2014 budjetin osalta. Myös seurakunnan strategian uudistaminen tulee ajankohtaiseksi. Liitteenä nro 154 on esitys talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeeksi. Työmuotojen tulee jättää mennessä talousarvioehdotukset 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille Kirkkohallitus ei ole esityslistan laadintaan mennessä julkaissut ohjeistusta seurakuntien vuoden 2014 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaan. Arviot verotulojen kehityksestä perustuvat Järvenpään seurakunnan verotilitystietoihin ja arviot yleisestä taloustilanteen sekä kulurakenteen muutoksesta perustuvat julkisten ennustuslaitosten arvioihin talouden kehityksestä. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeen liitteen nro 154 mukaisena. Kn 154 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin pitää iltakoulu vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyen kirkkoneuvoston kokouksen yhteydessä. Paikalle kutsutaan johtavat viranhaltijat.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.3.2015 klo 18.30 21.46 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS... 84 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.4.2015 klo 18.46 21.54 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.11.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 289 KOKOUKSEN AVAUS 464 290 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.6.2013 klo 18.19 20.15 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 169 KOKOUKSEN AVAUS 228 170 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 6.11.2012 klo 18.30 21.18. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 269 KOKOUKSEN AVAUS 432 270 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 23.4.2013 klo 18.30 20.04 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 123 KOKOUKSEN AVAUS 168 124 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Torstai 29.3.2012 klo 19.30-20.20 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 105 Kokouksen avaus 162 106 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.4.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29) AIKA Keskiviikko 8.12.2010 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 4/2015 19.5.2015 116 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 19.5.2015 kello 17.30-19.20, 19.37-21.45. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00. Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00. Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 13/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 260 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00 Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra ESITYSLISTA 1/2010 1 (21) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 14. päivänä tammikuuta 2010 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs),, Kuusankoski Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot