JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 159 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN liite SEURAKUNTATALON KATTOURAKAN URAKKATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSVALTUUKSIEN TÄSMENTÄMINEN INVESTOINNEISSA liite TIEDOKSI liite KOLEHTISUUNNITELMA KESÄ ELOKUU OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 223

2 KIRKKONEUVOSTO 10/2013 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Muut osallistujat Heli Alaja Henry Berg Arne Graeffe Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk (POISSA) Brita Peltokoski Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström (POISSA) Pekka Heikkilä, varajäsen Jarkko Åström Jouko Porkka, kirkkovalt. pj. Matti Auranen, kirkkovalt. vpj (POISSA) Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Mikko Lundqvist, vt. hallintosihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Mikko Lundqvist puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2013 Järvenpäässä / 2013 tarkastus Brita Peltokoski Esko Lappalainen Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1 3. Todistaa Mikko Lundqvist vt. hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 10/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 160 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on lähetetty kuriiripostina ti Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 160 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 161 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Pekka Luuk ja Esko Lappalainen. Kn 161 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Esko Lappalainen ja poissa olleen Pekka Luukin tilalle Brita Peltokoski. 162 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kn 162 Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: Liitteet nro 165/3, 165/4 ja 165/5

4 Kirkkoneuvosto 10/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto SEURAKUNTATALON KATTOURAKAN URAKKATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN Talousarviossa 2013 kirkkovaltuusto on sisällyttänyt investointisuunnitelmaa seurakuntatalon katon korjausinvestoinnin. Alustavan arkkitehtisuunnittelun jälkeen kirkkovaltuusto on hyväksynyt lisämäärärahan hankkeeseen. Yhteensä määräraha on Seurakuntatalon katto on monimuotoinen ja hanke vaativa kun kattokallistukset muutetaan nykyisestä. Kattoa joudutaan korottamaan ja siksi myös kattoikkunat uusimaan. Seurakuntatalon ympäristön salaojat kuvataan (urakkaan liittyen) ja sen jälkeen päätetään tehdäänkö erillinen salaojien uusiminen (erillishinnalla). Kiinteistöjohtokunta käsitteli suunnittelijoiden tekemät suunnitelmat huopakatteella toteutettavasta vesikatosta rakennusluvan hakemiseen ja vesikaton toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi rakennuspiirustukset huopakatteella toteutettavasta vesikatoremontista rakennusluvan hakemisen ja kilpailuttamisen osalta. Päätökset perustuvat kirkkoneuvoston ohjesääntöön ja kirkkovaltuuston hyväksymiin kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :n mukaiset päätösvaltarajojen tarkennuksiin; joiden mukaan 1) kirkkoneuvosto saa päättää hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä euroa ja 2) kirkkoneuvosto saa päättää rakennuspiirustuksien hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä euroa. Kirkkolain 10: 1 1 mom mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on päättää kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Urakkatarjouspyynnöt ovat olleet HILMAssa klo Tarjousaikana saapui viisi urakkatarjousta. Urakkatarjousten avaustilaisuus pidettiin talousjohtajan, arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan kesken Kahden parhaan urakkatarjouksen tehneiden yritysten edustajat on kutsuttu urakkaneuvotteluihin Urakkatarjousten avauspöytäkirja on liitteenä nro 155. Muilla kuin urakkaneuvotteluihin kutsutuilla ei ole mahdollisuutta tulla halvimmaksi. Urakkaneuvotteluissa varmistetaan, että tarjouksenpyytäjä ja tarjouksen tekijä ovat ymmärtäneet asiat samalla tavalla. Urakkaneuvotteluissa käytiin läpi esityslistan mukaan vesikaton uusimistyöhön liittyviä asioita. Urakkaneuvottelun aikana pyydettiin lisätyötarjousta toiselta urakoitsijalta seurakuntatalon remonttiaikaisesta sääsuojasta. Sääsuoja oli ajateltu tilaajan hankinnaksi, kuitenkin osa urakkatarjouksen jättäneistä oli jättänyt tarjouksen siitäkin. Lisäksi kummaltakin urakkaneuvotteluihin osallistuneelta urakoitsijalta pyydettiin rakennesuunnittelijan toivomuksesta lisätyötarjousta kattoikkunoiden uusimisesta alumiinisilla ikkunoilla. Lisätyötarjouksille annettiin aikaa saakka. Kirkkoneuvoston tehtävänä on valmistella kirkkovaltuustossa päätettävät asiat. Urakkaan liittyy kustannuksiin liittyviä erilaisia vaihtoehtoja. Sadevesijärjestelmän kuvaus liittyy urakkatarjouksiin. Mikäli sadevesijärjestelmä kuvauksen perusteella näyttää tar-

5 Kirkkoneuvosto 10/ vitsevan salaojien uusimista, sille on pyydetty urakkatarjousten yhteydessä erillishinta. Rakennusurakkaan kuuluvat arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja työmaakokousten kulut. Lisäksi kuluja tulee yleensä lisätöistä arviolta 5-10 %. Siksi hankkeelle on varmuuden vuoksi tarpeen pyytää lisämäärärahaa. Lisämäärärahatarpeen selvittämiseksi ja pyydettyjen lisätyötarjousten osalta asian käsittelyä on tarpeen siirtää lisäselvitysten saamiseksi. Kirkkoneuvoston tulee pitää ylimääräinen kokous ennen kirkkovaltuuston kokousta. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää siirtää asian käsittelyä lisäselvitysten hankkimiseksi. Kn 155 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Urakkaneuvotteluissa ilmeni, että kopiolaitokselta toimitetussa urakkapiirustusten nipusta AK Voutilaiselle oli puuttunut yksi piirustus koskien sadevesijärjestelmän mahdollista uusimista. Näin ollen urakkaneuvotteluissa AK Voutilaiselle annettiin mahdollisuus täydentää tarjoustaan sadevesijärjestelmän kokonaan uusimisen osalta tältä osin. AK Voutilaisen tarkennus ja sen mukainen lisähinta sisäpihan sadevesiviemäröintiin on 4.027,52 euroa (sis alv. 24 %). HILMA:ssa olleiden tarjouspyyntöjen mukaiset tarjoukset ovat seuraavat hintajärjestyksessä: Rakennus AK Voutilainen Oy Hinta_ ,02 yksikköhinta salaojien uusiminen ,80 Antti Hattunen Oy Hinta_ ,00 yksikköhinta salaojien uusiminen Grellar Trading Oy Hinta_ ,00 yksikköhinta salaojien uusiminen Rakennustoimisto Nousiainen Oy Hinta_ ,00 yksikköhinta salaojien uusiminen Jyrak Oy Hinta_ ,00 yksikköhinta salaojien uusiminen Tarjouspyynnön mukainen halvin hinta on Rakennus AK Voutilaiselta. Kokonaistarjous Rakennus AK Voutilaiselta, joka sisältää vesikaton uusimisen ja säänsuojat sekä sääsuojien pystyttämisen ja purkamisen telineineen on ,02 (ALV 24%) (hintaan ei sisälly salaojien uusiminen) on hinnaltaan halvin. Halvin hinta oli tarjouspyynnön määrittelemä valintaperuste. Kirkkovaltuuston päätöksellä seurakuntatalon vesikaton uusimiseen ja siihen liittyviin töihin on varattu investointimäärärahaa Mikäli salaojat joudutaan koko-

6 Kirkkoneuvosto 10/ naan uusimaan varattu määräraha ei riitä. Hankkeessa on myös suunnittelu- ja valvontakustannuksia arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan osalta sekä piirustuskuluja. Epävarmaa on paljonko vanhaa kattorakennetta joudutaan korjaamaan vesivahinkojen jäljiltä. Urakkaan sisältyy 100 m 2 vanhan osan korjauksia. Arkkitehti kehotti varaamaan lisätöihin 10 % varmuuden vuoksi eli Viimeisillä tiedoilla laadittu kustannusarvio pahimman vaihtoehdon toteutuessa, että kaikki salaojat joudutaan uusimaan ja katon vesivahinkojen aiheuttamat vauriot osoittautuvat laajoiksi on noin Kustannusarvion tarkistus on liitteenä nro 163. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 1) että se hyväksyy halvimman Rakennus AK Voutilaisen tarjouksen seurakuntatalon vesikaton uusimisen ja sadevesiviemäröinnin osalta. Kokonaishinta vesikattotyön ja sääsuojien osalta on ,02 sis. alv:n 24 % 2) että se hyväksyy aiemman investointimäärärahan lisäksi lisämäärärahan seurakuntatalon vesikatto - hankkeeseen. Kn 163 Päätös: Esitys (kohdat 1 2) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän päätöksen osalta kokouksessa.

7 Kirkkoneuvosto 10/ Kirkkoneuvosto KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSVALTUUKSIEN TÄSMENTÄMINEN INVESTOINNEIS- SA Kiinteistöpäällikön johtosäännön 6 mukaan hänen tehtävänään on mm. 6) toimia seurakunnan edustajana urakkaneuvotteluissa, työmaakokouksissa, turvallisuuskokouksissa ja -katselmuksissa, vastaanotto- ja takuutarkastuksissa Seurakuntatalon vesikattoremontin osalta kiinteistöjohtokunta on lisäksi päättänyt , että suunnittelupalavereihin ja myöhemmin työmaakokouksiin osallistuvat kiinteistöjohtokunnan puheenjohtaja, talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 14 mukaan johtava viranhaltija päättää hankinnoista ja palvelujen ostoista sekä allekirjoittaa sopimukset kirkkoneuvoston vahvistaman tehtävä/toimialueen osalta hyväksytyn talousarvion puitteissa, jos hankinnan tai palvelun arvo on enintään kirkkoneuvoston vahvistama määrä. Kirkkoneuvosto on päättänyt hyväksymis- ja hankintarajoista, joka investointien osalta on kiinteistöpäällikön ja talousjohtajan osalta. Investoinnin osalta riittävän joustava menettely on tarpeen. Kattourakan osalta varsinkin kesäaikana, jolloin luottamushenkilöhallintoelinten koollekutsuminen on hankalaa, on tarpeen että kiinteistöpäällikkö voi toimia riittävin valtuuksin. Lisätöiden osalta on kuitenkin todettava että kiinteistöpäällikön on hyväksyttävä lisätyötarjoukset ennen kuin niitä voidaan toteuttaa. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisessa maksuerätaulukossa suurin yksittäinen maksuerä on , joka arvonlisäveroineen on Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto vahvistaa aiemman päätöksensä kiinteistöpäällikön hankintarajojen ja hyväksymisvaltuuksien suhteen investointien osalta. Kn 164 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän päätöksen osalta kokouksessa.

8 Kirkkoneuvosto 10/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. KIERTOKIRJEET Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A10/2013 A10/2013 Kirkon työpaikkatorin palvelu jatkuu Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: kohdasta Palvelussuhde KiT:n yleiskirjeet PAPPIEN TYÖVUOROLISTAT Järvenpään seurakunnan pappien työvuorolistat kesä-syyskuu lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä, liite nro 165/2. 3. KANTTORIEN TYÖVUOROLISTAT Järvenpään seurakunnan kanttorien työvuorolistat jaetaan kirkkoneuvoston jäsenille kokouksessa, liite nro 165/3. 4. HEIKKI RUOKOSEN MATKARAPORTTI Heikki Ruokosen matkaraportti Prima Vista -kuoron Berliinin matkasta jaettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokouksessa, liite nro 165/4. 5. VEROTILITYKSET Tietoa Järvenpään seurakunnan verotilityksistä jaettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokouksessa, liite nro 165/5. Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi. Kn 165 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kirkkoneuvosto 10/ Kirkkoneuvosto KOLEHTISUUNNITELMA KESÄ ELOKUU 2013 Kirkkojärjestyksen (2:8) mukaan seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista jumalanpalvelusten kolehdeista. Suunnitelman vahvistaa kirkkoneuvosto. Osan kolehdeista kirkkohallitus ja tuomiokapituli ovat määränneet ennakolta. Suunnitelma on ohjeellinen - jos esim. paikallinen juhla edellyttää muutosta, voidaan jonkin kolehdin kohdalla tehdä siirto seuraavalle jaksolle kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä. Jampan seurakuntakodissa kerättävään kolehtiin noudatetaan samaa suunnitelmaa. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman kesä elokuuksi 2013 liitteen nro 166 mukaisena. Kn 166 päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kirkkoneuvosto 10/ Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kn 167 Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut). 168 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kn 168 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.12.2013 klo 17.30 18.03 PAIKKA: Seurakuntasali, Kirkkotie 1 Liite Asia 304 KOKOUKSEN AVAUS 408 305 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 14.5.2013 klo 18.30 20.51. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 142 KOKOUKSEN AVAUS 191 143 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 23.4.2013 klo 18.30 20.04 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 123 KOKOUKSEN AVAUS 168 124 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIRKKOVALTUUSTON ILTAKOULU

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIRKKOVALTUUSTON ILTAKOULU JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIRKKOVALTUUSTON ILTAKOULU Aika Tiistai 19.3.2013 klo 18.30 20.46 Kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen Paikka Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia Sivu 14

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.6.2013 klo 18.19 20.15 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 169 KOKOUKSEN AVAUS 228 170 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.11.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 289 KOKOUKSEN AVAUS 464 290 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 5.2.2013 klo 18.30 21.21 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 38 KOKOUKSEN AVAUS 50 39 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Torstai 29.3.2012 klo 19.30-20.20 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 105 Kokouksen avaus 162 106 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 6.11.2012 klo 18.30 21.18. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 269 KOKOUKSEN AVAUS 432 270 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.3.2015 klo 18.30 21.46 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS... 84 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.4.2015 klo 18.46 21.54 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 201 KOKOUKSEN AVAUS... 283 202 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 85. Kokouksen avaus 86. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 88. Ääntenlaskijoiden valinta 89.

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ 2010 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 25.5.2010 klo 18.30-21.00 Paikka Seurakuntasali, Kirkkotie 1-3 Liite Asia Sivu 25 Kokouksen avaus 37 26 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot