LUKU I TEHTÄVÄT. Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKU I TEHTÄVÄT. Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa."

Transkriptio

1 LUKU I TEHTÄVÄT A. NÄKEMYS TAVOITTEESTAMME Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa. B. NÄKEMYS TEHTÄVÄSTÄMME Mahdollistaa vapaaehtoisten palvelutyö paikkakunnillaan, vastata humanitäärisiin tarpeisiin, rohkaista rauhaan ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä lionsklubien välityksellä. C. LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN HYVÄKSYTYT PALVELUOHJELMAT 1. Lionismin suuri kansainvälinen palvelusitoumus on: SightFirst: Lionit toimivat sokeuden ehkäisemiseksi ja parantamiseksi. 2. Lionsklubien kansainvälisen järjestön suuret palveluluokat ja hyväksytyt ohjelmat ovat: a. Yhteisöpalvelut (kansalais-, kulttuuri-, opetus-, terveys-, yleisö-, virkistys- ja sosiaalipalvelut) Kotien rakentaminen sokeille ja vammaisille Habitat for Humanity - järjestön kanssa Lionit työssä b. Hätäapu ja -valmius Lionien ALERT-ohjelma Lionilta lionille: Resurssiavustustietokanta c. Ympäristönsuojelupalvelut Lionien ympäristövalokuvakilpailu Lionien vihreä tiimi d. Terveys ja hyvinvointi (1) Diabetestiedotus ja -toiminta Yhteisövalistus Diabetesseulonta Lionien näönhuollon terveysohjelma (LEHP) Sivu 1

2 Virkistysleirit diabeetikoille Strides: Lionien kävely diabetestiedotuksen hyväksi (2) Kuuloaistin suojelu, tiedotus ja toiminta Kuulolaitteiden kierrätysohjelma (HARP) Kuulovammaisten palvelukoirat Kuuloseulonnat Virkistysleirit sokeille ja näkövammaisille Tukipalveluiden järjestäminen kuuroille ja kuulovammaisille. (3) Näönsuojelu, tiedotus ja toiminta Lasten silmätarkastukset (kehittyneet maat) Koulutuspalvelut sokeille Silmälasien kierrätys Helen Kellerin päivä Lionien silmäpankit Heikkonäköisyysprojektit Virkistysleirit sokeille ja näkövammaisille SightFirst Special Olympics -tapahtuman Opening Eyes -ohjelma Sokeiden ja näkövammaisten tukipalvelut Näköseulat Valkoisen kepin päivä Maailman näköpäivä e. Kansainväliset suhteet Kansainvälinen ystävyysklubitoiminta Lionien päivä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa f. Lionien tilaisuudet nuorisolle Kansainvälinen rauhanjulistekilpailu lionien kansainvälinen nuorisoleiri- ja nuorisovaihto-ohjelma Leoklubit Lions-Quest. Lionien nuorten johtajien palvelupalkinnot g. Lionien palvelut lapsille Lapset etusijalla Lionien maailmanlaajuinen symposiumohjelma lasten hyväksi 3. Lionsklubien kansainvälinen järjestö tukee näiden palveluluokkien ja hyväksyttyjen palveluohjelmien toteutusta jakamalla tietoa ja auttamalla järjestämistoimissa. Näiden ohjelmien lisäksi lionsklubit ja -piirit voivat järjestää monenlaisia palveluaktiviteetteja vastatakseen asiaankuuluvasti paikkakuntiensa Sivu 2

3 erityisiin ja humanitäärisiin tarpeisiin Lionsklubien kansainvälise järjestön säätiön (LCIF) tuella. 4. Järjestön tulee julkaista kappaleessa B.2. luettelo hyväksytyistä lionspalveluohjelmista näissä seitsemässä palveluluokassa. Palveluaktiviteettitoimikunta tarkastaa kaikkien projektien asianmukaisuuden ja esittää ne hallituksen hyväksyttäväksi, seuraavien kriteerien täyttämisen perusteella: a. Ne edustavat "Me palvelemme"-mottoa, ja ovat tavalla tai toisella oleellisia lionsklubeille kaikkialla maailmassa. b. Niillä vastataan tärkeään yhteisölliseen tai humantääriseen tarpeeseen. c. Ne tuottavat mitattavia tuloksia, joista on hyötyä palvelun vastaanottajille. d. Ne edellyttävät lionien osallistumista "omin käsin". e. Niissä on lionsjäseniä johtotehtvissä f. Ne edistävät lionien palvelutehtävän tunnettuutta yleisön keskuudessa g. Ne ovat toteutettavissa ja toistettavissa ympäristöystävällisesti. D. NÄÖNSUOJELU JA TYÖ SOKEIDEN KANSSA Tämän suuraktiviteetin tarkoituksena on tarjota ohjelmia ja avustusta sokeiden ja näkövammaisten auttamiseksi ja estettävissä ja parannettavissa olevan sokeuden poistamiseksi Lions SightFirst-ohjelman välityksellä. Alla olevat ohjelmat täydentävät SightFirstiin kuuluvia ohjelmia, jotka keskittyvät estettävissä ja parannettavissa olevan sokeuden pääsyihin, kuten kaihiin, trakoomaan, onkosersiaasiin (jokisokeus), glaukoomaan ja diabeettiseen retinopatiaan. 1. Lionsklubien kansainvälisen järjestön silmäpankkiohjelma a. Ohjelman kuvaus: Lionklubien kansainvälisen järjestön Silmäpankkiohjelma hyväksyttiin Järjestön viralliseksi palveluaktiviteetiksi maaliskuussa b. Laajuus: (1) Lionsklubien kansainvälisen järjestön hallitus laatii ohjelman toiminnalle perussäännöt joita voidaan mukauttaa tarpeen vaatiessa, aika ajoin. (2) Lionien silmäpankkien kaikkien aktiviteettien, projektien ja ohjelmien suorittaminen tulee tapahtua sopusoinnussa kansainvälisen hallituksen sääntöjen ja niihin ajoittain tehtyjen muutosten kanssa. Vain Järjestön kansainvälisellä hallituksella on valta tehdä muutoksia silmäpankkien toimintasääntöihin. Sivu 3

4 (3) Jokainen Lions Silmäpankki hyväksyy toimintasäännöt ja sääntömuutokset, jotka ovat yhdenmukaiset Lionsklubien kansainvälisen järjestön perustamien sääntöjen kanssa. Nämä toimintasäännöt ja niihin tehtävät muutokset vaativat kansainvälisen hallituksen hyväksynnän. c. Ohjelman tavoitteet: (1) Selventää lionien silmäpankkitoiminnankuvaa ja -tarkoituksia kansainvälisellä tasolla; rohkaista, mainostaa, tehostaa ja laajentaa lionien silmäpankkitoimintaa kansainvälisesti niin, että voidaan saada korkealaatuista silmäkudosta sarveiskalvon siirtoihin, tutkimukseen ja muihin lääketieteellisiin tarkoituksiin. (2) Kehittää kansainvälinen toimintarakenne nykyisten lionien silmäpankkien keskinäisellä yhteistyöllä, ja sen kautta saada lionien silmäpankkitoiminnalle sen ansaitsema kansainvälinen tunnustus. (3) Lions-liikemerkin ja tunnuksen suojeleminen ja tunnettuuden lisääminen. (4) Lionien Silmäpankkien toiminnan ja palvelun mainostaminen ja julkisuuden lisääminen. (5) Toimia keskeisenä tiedonlähteenä. (6) Avustaa uusien Lions Silmäpankkien perustamisessa ympäri maailmaa. Perusteilla olevat Lionien Silmäpankit voivat pyytää neuvoa nykyisiltä Silmäpankeilta jotka ovat sopineet tämän tyyppisen avustuksen antamisesta. d. Nimi ja/tai tunnus: (1) Tämän ohjelman virallinen nimi on The Lions Clubs International Eye Bank Program ja kaikkia sen alla toimivia silmäpankkeja kutsutaan nimellä Lions Eye Banks (Lions Silmäpankit). (2) Lions-nimi ja -tunnus ovat Järjestön rekisteröimiä liikemerkkejä ja niiden käyttöoikeus kuuluu yksinomaan Lionsklubien kansainväliselle järjestölle, kuten myös kuuluu velvollisuus näiden liikemerkkien käyttöoikeuden suojelemisesta ja säilyttämisestä. (3) "Lions"-nimi tulee sisältyä jokaisen perustettavan Lions Silmäpankin nimeen. Samoin Lions-nimen ja/tai -merkin tulee olla selkeästi näkyvissä ja huomattavalla paikalla Silmäpankin toimitiloissa, sen kirjelomakkeissa ja kaikissa Silmäpankin julkaisuissa. (4) Lions Clubs Internationalin edustajat voivat vierailla ajoittain Lions Silmäpankeissa varmistaakseen, että Lions-nimi ja/tai -merkki ovat esillä ja että niitä käytetään oikein. e. Valvonta: (1) Valtaosan Silmäpankin hallituksen jäsenistä tulee olla hyvässä asemassa olevia lionsjäseniä jotka ovat hyvässä asemassa olevien lionsklubien jäseniä Lionsklubien kansainvälisessä järjestössä. Sivu 4

5 (2) Jokaisen Lionien silmäpankin hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla hyvässä asemassa olevia jäseniä lionsklubeissa, jotka ovat Lionsklubien kansainvälisen järjestön hyvässä asemassa olevia jäsenklubeja. (3) Jokaisen Lions Silmäpankin tulee toimittaa Lionsklubien kansainväliselle järjestölle vuosittain, 15. syyskuuta mennessä, raportti toiminnastaan ja aktiviteeteistään sisältäen listan Silmäpankin hallituksen jäsenistä sekä kopion voimassaolevasta yhtiöjärjestyksestä ja toimintasäännöistä. Tämän vaatimuksen toistuva laiminlyönti johtaa toimintaluvan sekä Järjestön nimen ja tunnuksen käyttöoikeuden lakkauttamiseen. f. Toiminnan tukeminen (sponsorointi): (1) Jokaisen Lions Silmäpankin tulee olla lionsklubin, lionspiirin tai moninkertaispiirin sponsoroima ja oikeutettu käyttämään Lions-nimeä ja -tunnusta niin kauvan kun sen toiminta on ohjelman sääntöjen mukaista. (2) Lionsklubien kansainvälinen järjestö antaa Lions Silmäpankille toimiluvan ja oikeuden käyttää Lions-nimeä ja/tai -tunnusta, niin kauan kuin se toimii ohjelman sääntöjen mukaisesti ja täyttää Lions-nimen ja - tunnuksen käyttöön oikeuttavat kriteerit. (3) Niiden lionsklubien, piirien tai moninkertaispiirien lukumäärää, jotka yhdessä tukevat samaa Lions Silmäpankkia, ei ole rajoitettu. (4) Lions Silmäpankin perustamista rohkaistaan erityisesti alueilla joilla ei vielä sellaista ole. (5) Lionsklubin tai -jäsenen tuki Lions Silmäpankille perustuu aina vapaaehtoisuuteen. g. Toiminta: Lions Silmäpankin tulee hakeutua yhteistyösuhteeseen paikallisen sairaalan tai muun lääketieteellisen laitoksen kanssa ja toimia näiden antamien ohjeiden sekä paikallisten terveydenhuollon lakien ja asetusten mukaisesti. h. Vakuutus: Jokaisella Lions Siilmäpankilla tulee olla riittävä vakuutus, joka vähimmillään kattaa kokonaisvastuun, omaisuusvahingon, työtapaturmat sekä hoitovirheet. Tällainen vakuutus vaaditaan Järjestön yleisen vastuuvakuutuksen lisäksi. i. Julkistaminen ja PR-toiminta: (1) Lions Silmäpankkeja kannustetaan lähettämään julkaistaviksi sopivia tietoja Lionsklubien kansainväliselle järjestölle, joka käyttää näitä tietoja ohjelman edistämiseen sekä uutisvaihtoon. Sivu 5

6 (2) Lions Silmäpankkeja kannustetaan jakamaan tietoja Lionsklubien kansainvälisen järjestön sekä muiden Lions Silmäpankkien kanssa aina kun tällaiset tiedot voisivat jollain tavalla edistää ohjelman tavoitteita. j. Lions Silmäpankkiviikko Lionsklubien kansainvälinen järjestö tulee vuosittain viettämään Lions Silmäpankkiviikkoa joulukuun ensimmäisellä viikolla, Silmäpankkiohjelman tunnettuuden lisäämiseksi sekä sarveiskalvolahjoitusten lisäämisen tueksi. 2. A-vitamiinin puutos Lionsklubeja ja -piirejä kannustetaan osallistumaan kansainvälisten terveysjärjestöjen ohjelmiin, joiden tarkoituksena on torjua A- vitamiinin puutteen aiheuttama sokeutumista (=kseroftalmia). 3. Lionsklubien kansainvälisen järjestön Silmälasienkierrätysohjelma a. Apurahaohjelma Lionsklubien kansainvälisen järjestön Silmälasienkierrätysohjelmaa toteutetaan yksinomaisesti Lionsklubien kansainvälisen järjestön hallituksen ajoittain määrittämän toimintaperiaatteen mukaisesti. b. Laajuus (1) Lions Clubs Internationalin hallitus määrittelee Lions Clubs Internationalin silmälasien kierrätysohjelman toimintasäännöt, joita päivitetään ajoittain. (2) Lionien silmälasien kierrätysohjelman kaikkien aktiviteettien, projektien ja ohjelmien suorittaminen tulee tapahtua sopusoinnussa kansainvälisen hallituksen sääntöjen ja niihin ajoittain tehtyjen muutosten kanssa. Vain järjestön kansainvälisellä hallituksella on valta tehdä muutoksia silmälasien kierrätysohjelman sääntöihin. (3) Jokainen Lions silmälasien kierrätyskeskus (LERC) hyväksyy toimintasäännöt ja sääntömuutokset, jotka ovat yhdenmukaiset Lionsklubien kansainvälisen järjestön asettamien sääntöjen kanssa. Nämä toimintasäännöt ja niihin tehtävät muutokset vaativat kansainvälisen hallituksen hyväksynnän. c. Ohjelman tavoitteet (1) Perustaa kansainvälinen silmälasienkierrätysohjelma, jolla edistetään silmälasilahjoituksia, niiden keräämistä, kunnostusta ja jakelua. (2) Edistää näönhuoltoa jakamalla tarkastettuja ja käyttökelpoisia silmälaseja eri puolilla maailmaa tarpeen mukaan, järjestön infrastruktuurin ja muiden kanavien välityksellä. Sivu 6

7 (3) Pitää kirjaa Lionien silmälasienkierrätyskeskuksissa lahjoituksina saaduista ja tarkastetuista sekä jaetuista silmälaseista. (4) Edistää viestintää Lionien silmälasienkierrätyskeskusten välillä. (5) Tunnistaa silmälasien kierrätystä harrastavat lionit. (6) Edistää Lionsklubien kansainvälisen järjestön silmälasienkierrätysohjelman kansainvälistä laajenemista. d. Järjestön nimi ja tunnus (1) Tämän ohjelman virallinen nimi on The Lions Clubs International Eyeglass Recycling Program ja kaikkia sen alla toimivia silmälasienkierrätyskeskuksia kutsutaan nimellä Lions Eyeglass Recycling Center (Lions Silmälasienkierrätyskeskus). (2) Lions-nimi ja -tunnus ovat järjestön rekisteröimiä liikemerkkejä ja niiden käyttöoikeus kuuluu yksinomaan Lionsklubien kansainväliselle järjestölle. Kaikki Lions-nimen ja -tunnuksen käyttöoikeudet kuten myös velvollisuus käyttöoikeuden suojelemisesta ja säilyttämisestä kuuluvat yksinomaan Lionsklubien kansainväliselle järjestölle. (3) "Lions"-nimi tulee sisältyä jokaisen perustettavan Silmälasienkierrätyskeskuksen nimeen. Lisäksi Lions-nimen ja -tunnuksen tulee olla esillä selkeästi Lionien silmälasienkierrätyskeskuksen tiloissa, sekä sen virallisissa kirjelomakkeissa, silmälasipakkauksissa ja julkaisuissa. e. Sponsorointi (1) Lionspiirien ja moninkertaispiirin tulee yhdessä tai erikseen sponsoroida Lionien silmälasien kierrätyskeskuksia (LERC). Niiden lionsklubien, piirien tai moninkertaispiirien lukumäärää, jotka yhdessä tukevat samaa kierrätyskeskusta, ei ole rajoitettu. (2) Vain yksi kierrätyskeskus voidaan hyväksyä jokaiseen moninkertaispiiriin. Kierrätyskeskuksen pääpaikalla on oikeus perustaa satelliittipisteitä tarpeen mukaan, mutta vain kierrätyskeskuksen oman alueen moninkertaispiirissä tai yksittäispiirissä. LERC-päätoimipisteen tulee perustaa organisaatiorakenne, jossa lionit ovat jäseniä ja siinä on edustajat sijaintipaikan moninkertais- tai yksittäispiiristä, jossa se on perustettu. Hyväksytty LERC-johtaja, pääjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja toimii jokaisen moninkertaispiiriin perustetun satelliittipisteen hallituksen jäsenenä. (3) Jotta lionien silmälasien kierrätyskeskus hyväksytään virallisesti LERCkeskuksena, sen pitää täyttää säätiön perustamisen vaatimukset kuten on määritelty LCI:n tuotemerkkisäännöissä ja sen tulee noudattaa hallituksen sääntöjä, joita hallitus päivittää aika ajoin. (4) Lionsklubeja alueilla, joilla ei ole kierrätystoimintaa, rohkaistaan tukemaan muiden alueiden kierrätyskeskuksia. Sivu 7

8 f. LERC-sääntöjen noudattaminen: Jokaisen hyväksytyn LERC-keskuksen tulee noudattaa LCI n hallituksen asettamia sääntöjä. Jos LERC-keskus ei noudata näitä sääntöjä, LCI voi suorittaa jonkun seuraavista toimenpiteistä: (1) LCI voi kumota keskuksen aseman virallisena LCI:n silmälasienkierrätyskeskuksena. (2) LCI voi evätä keskuksen apurahahakemukset LCIF-apurahaa varten. (3) LCI voi kumota keskuksen oikeuden käyttää Lions-tunnusta toiminnassaan. E. TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 1. Diabetesseulonta: Lionsklubeja kannustetaan tekemään yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa yhteisten diabetesseulontojen järjestämiseksi palveluaktiviteettina sekä diabeettisen retinopatian ja glaukooman testaamiseksi samassa tilaisuudessa silloin kun tällaista aktiviteettia ollaan suorittamassa. Lionien tulee noudattaa paikallisia terveydenhuollon lakeja ja sääntöjä, jotka ovat voimassa alueella, jossa seulontoja suoritetaan. Verikokeen ottamisen voi tavallisesti suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattilainen. 2. Diabetestiedotuskuukausi: Marraskuuta tulee mainostaa diabetestiedotuskuukautena. 3. Ensisijainen terveydenhuolto: Lionsklubeja kannustetaan järjestämään perusterveydenhoito-ohjelma yhteistyössä vakiintuneitten terveydenhoitojärjestöjen kanssa lievittämään nälän, huonon terveyden ja sairauksien aiheuttamia ongelmia maailmassa. F. PALKITSEMINEN ERITTÄIN HYVÄSTÄ SUORITUKSESTA (NÄÖNSUOJELU, TIEDOTUS JA TOIMINTA) Asianmukainen palkinto toimitetaan vuosittain piirikuvernööreille, jotta nämä voivat luovuttaa sen sille lionsklubille, joka on piirissä on ansainnut palkinnon työstä Näönsuojelun ja yhteistyö näkövammaisten kanssa -ohjelmassa. Näkötoiminnanjohtajien palkinnot 1. Piirin NÄKÖtoiminnanjohtajan palkinto Piirikuvernöörille toimitetaan vuosittain sopiva palkinto piirin johtajalle luovutettavaksi, tunnustuksena hänen saavutuksistaan ja tekemästään työstä. Sivu 8

9 2. Moninkertaispiirin NÄKÖtoiminnanjohtajan palkinto Kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle toimitetaan vuosittain sopiva palkinto moninkertaispiirin johtajalle luovutettavaksi, tunnustuksena hänen saavutuksistaan ja tekemästään työstä. G. PIIRIN KUULOTOIMINNANJOHTAJAN PALKINTO Piirikuvernöörille toimitetaan vuosittain sopiva palkinto piirin johtajalle luovutettavaksi, tunnustuksena hänen saavutuksistaan ja tekemästään työstä. H. OHJEET JÄRJESTÖN KANSAINVÄLISTEN PALVELUOHJELMIEN EHDOTTAMISEEN Määritelmä: Järjestön kansainvälinen palveluohjelma pyrkii huolehtimaan määrätystä humanitäärisestä tarpeesta, liittyy lionsklubien palvelutehtävään kautta maailman, ja siihen voi liittyä yhteistyö toisten humanitääristen järjestöjen kanssa. Hallituksen hyväksymät ohjeet ja lähdemateriaalit tukevat sellaisia ohjelmia. Asiaankuuluvuus: Vähintään kahden moninkertais- tai yksittäispiirin (ei osapiirin) tulee hyväksyä ja panna toimeen lionsklubien jäsenten lähettämät ehdotukset. Eilionsklubien jäsenien tai muiden järjestöjen lähettämien ehdotusten on oltava luonteeltaan sellaisia, että ne sopivat lionsklubien palvelutavoitteisiin. Ehdotetun ohjelman ei tule toistaa/olla päällekkäinen eikä myöskään olla ristiriidassa minkään järjestön nykyisen ohjelman kanssa. Tehtävä: Jokaisella ehdotetulla ohjelmalla tulee olla selkeä lausunto tehtävästä. Tehtävälausunnon tulee sisältää mitattavissa olevat tavoitteet joiden perusteella ohjelman onnistuminen on arvioitavissa. Näihin tavoitteisiin tulee sisältyä väliaikaisia mittapuita, joiden avulla ajoittaista edistystä voidaan mitata. Ajanjakso: Ohjelman tulee kestää korkeintaan kolme vuotta siitä hetkestä kun sille saadaan hyväksyntä. Ohjelman kestoa voidaan pidentää kansainvälisen hallituksen päätöksellä. Ohjelman päättyminen ajoitetaan järjestön toimivuoden päättymiseen. Budjetti: Ennen ohjelmaehdotuksen lähettämistä tulee laatia ehdotelma budjetista, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot projektien kuluista, mahdollisen hallintohenkilökunnan palkoista ja rahoitusvaatimuksista. Budjetti tulee laatia henkilökunnan toimesta tai yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Jos ohjelma hyväksytään, tulee budjettiraportti toimittaa vuosittain Palveluaktiviteettien toimikunnalle Järjestön loka-/marraskuun hallituksen kokoukseen. Julkistoiminta: Ehdotuksen tulee sisältää tarkka kuvaus PR-suunnitelmasta ja ohjelman tunnettuuden kasvattamisesta. Sivu 9

10 Johtaminen: Kaikissa ohjelmissa, joihin sisältyy yhteistyö toisten järjestöjen kanssa, tulee lioneilla säilyä selkeästi määritelty johtamisrooli. Raportointi: Edistysraportti ohjelman toiminnasta tulee esittää vuosittain palveluaktiviteettitoimikunnalle loka/marraskuun hallituksen kokouksessa. I. LIONIEN TILAISUUDET NUORILLE (NUORISO) PALKINTO-OHJELMA 1. Lionien tilaisuudet nuorille (nuorisotyön) johtajan palkinto a. Palvelutunnustus: Nuorisotyössä esimerkillisesti toimineelle johtajalle voidaan myöntää Lionien tilaisuudet nuorisolle (Nuorisotyön) palkinto. Tämän palkinnon myöntämiskriteerinä on nuorisoaktiviteettien edistäminen ja ylläpitäminen piirin tai moninkertaispiirin alueella. b. Kelpoisuus: Saadakseen palkinnon piirin tai moninkertaispiirin nuorisotyönjohtajan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: (1) Luonnostella ja toteuttaa toimintasuunnitelma piirille/moninkertaispiirille. (2) Tiedottaa lioneille mahdollisuuksista osallistua nuorisotyöhön piirin tai moninkertaispiirin alueella. Motivoida klubeja henkilökohtaisin vierailuin tai uutiskirjeiden välityksellä osallistumaan Lionien tilaisuudet nuorisolle -tyyppisiin aktiviteetteihin. 2. Osallistumistodistus Kriteereistä riippuen piirikuvernööri tai moninkertaispiirin puheenjohtaja voi myöntää johtajille kunniakirjat. Tämä todistus on tarkoitettu klubeille, piireille ja moninkertaispiireille heidän halutessaan antaa tunnustusta henkilöille jotka ovat olleet mukana nuorisotyöaktiviteeteissä. Todistuksia voi ostaa Klubietarvikeosastolta kansainvälisessä päämajassa. 3. Nuorten johtajien palvelupalkinto Tämä palkinto voidaan myöntää lionsklubien toimesta ja Lionsklubien kansainvälisen järjestön puolesta nuorille jotka ovat suorittaneet tietyn määrän palvelutyötunteja paikkakunnalla. J. DIABETESTIEDOTUKSEN KANNUSTUSOHJELMA Sivu 10

11 1. Diabetestiedotuksen kannustuspalkinto Piirikuvernöörille toimitetaan vuosittain sopiva palkinto piirin johtajalle luovutettavaksi, tunnustuksena hänen saavutuksistaan ja tekemästään työstä. 2. Diabetestiedotuksen New Horizons -palkinto Asianmukainen palkinto toimitetaan vuosittain piirikuvernööreille, jotta nämä voivat luovuttaa sen sille lionsklubille, joka on piirissä on ansainnut palkinnon työstä Diabetestiedotusohjelmassa. 3. STRIDES.. PALKINTO LIONIEN KÄVELYTEMPAUKSESTA DIABETESTIEDOTUKSEN HYVÄKSI Kun kriteerien täyttyminen on tarkistettu, Strides-kävelyn järjestäneet lionsklubit, piirit ja moninkertaispiirit saavat kertaluontoisen lippumerkkipalkinnon. Myöhempinä vuosina, joina Strides-kävely järjestetään, järjestäjälle myönnetään kävelyn järjestämistoimivuodella merkitty chevron-merkki. 4. Moninkertaispiirin diabetestiedotusjohtajan palkinto Kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle toimitetaan vuosittain sopiva palkinto moninkertaispiirin johtajalle luovutettavaksi, tunnustuksena hänen saavutuksistaan ja tekemästään työstä. K. LIONSKLUBIEN YHTEISÖ- JA KULTTUURIAKTIVITEETTIPALKINTO 1. Palkinnon kuvaus: Tämä jokavuotinen palkinto luovutetaan tunnustuksena klubille, joka on ollut piirissä kaikkein aktiivisin järjestämään tehokkaita yhteisökulttuuriaktiviteetteja. 2. Osallistumisoikeus ja valinta: Kaikki piirin klubit ovat oikeutettuja osallistumaan. Piirikuvernööri luovuttaa palkinnon Lions Clubs Internationalin puolesta joka vuosi yhdelle piirin lionsklubeista. Piirikuvernööri valitsee vastaanottavan klubin neuvoteltuaan piirin kulttuuri- ja yhteisöaktiviteettijohtajan kanssa ja lioneista kokoamansa valintapaneelin kanssa, mikäli tällainen on katsottu tarpeelliseksi perustaa. 3. Palkinto: Asianmukainen palkinto toimitetaan vuosittain piirikuvernööreille, jotta nämä voivat luovuttaa sen sille lionsklubille, joka on piirissä parhaiten suorittanut yhteisö- ja kulttuuriaktiviteetteja kyseisen vuoden aikana. 4. Kriteerit: Palkintoehdokkaiksi asetettujen lionsklubien menestystä yhteisö- ja kulttuuriaktiviteettien järjestämisessä arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella: a. Muiden palveleminen: Lionsklubin kulttuuri- ja yhteisöaktiviteetteja suunnitellaan, järjestetään ja toteutetaan, jotta niistä on hyötyä ihmisille tiedon, asenteiden, arvojen, taitojen tai yhteisymmärryksen ja yhteistyön muodossa. Sivu 11

12 b. Osallistuminen: Lionsklubin kulttuuri- ja yhteisöaktiviteetteja suunnitellaan, järjestetään ja toteutetaan, jotta täytetään lionien kolmas tavoite: "osoittaa aktiivista harrastusta yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä, sosiaalista ja siveellistä menestystä kohtaan". c. Omaperäisyys: Tämän kategorian haaste on siinä, miten lionsklubit kehittävät sellaisia tuoreita, uusia ja jännittäviä kulttuuri- ja yhteisöaktiviteetteja, jotka vetävät puoleensa yhteisön mielenkiinnon ja saavat sen jäsenet osallistumaan. d. Tulokset: Lionsklubi järjestää ja kehittää kulttuuri- ja yhteisöaktiviteetteja parantaakseen elämänlaatua mitattavissa olevilla tavoilla. e. PR-toiminta: Tämän kategorian haaste on siinä, miten lionsklubit parantavat imagoaan mainostamalla kulttuuri- ja yhteisöaktiviteettejaan tiedotusvälineissä ja muilla keinoin. L. LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN KUULOLAITTEIDEN KIERRÄTYSOHJELMA 1. Apurahaohjelma Lions Clubs Internationalin kuulolaitepankkiohjelma (HARP, Hearing Aid Bank Program) toteutetaan yksinomaisesti Lions Clubs Internationalin hallituksen ajoittain määrittämän toimintaperiaatteen mukaisesti. 2. Ohjelman tavoitteet a. Perustaa kansainvälinen kuulolaitteiden kierrätysohjelma, jolla edistetään lahjoitettujen kuulolaitteiden keräämistä, kunnostusta ja jakelua. b. Tarjota klubeille keino tarjota kuulolaiteapua edullisesti. c. Edistää käytettyjä kuulolaitteita keräävien lionien välistä tiedonvaihtoa. d. Samaistaa lionit tiiviisti kuulolaitteiden kierrätykseen ja jakeluun. e. Edistää Lions Clubs Internationalin kuulolaitteiden kierrätysohjelman kansainvälistä laajenemista. 3. Järjestön nimi ja tunnus a. Tämän ohjelman virallinen nimi on The Lions Clubs International Hearing Aid Recycling Program ja kaikkia sen alla toimivia kuulolaitteidenkierrätyskeskuksia kutsutaan nimellä Lions Hearing Aid Recycling Center (Lions Kuulolaitteidenkierrätyskeskus). b. Lions-nimi ja -tunnus ovat Järjestön rekisteröimiä liikemerkkejä ja niiden käyttöoikeus kuuluu yksinomaan Lionsklubien kansainväliselle järjestölle. Kaikki Lions-nimen ja -tunnuksen käyttöoikeudet kuten myös velvollisuus käyttöoikeuden suojelemisesta ja säilyttämisestä kuuluvat yksinomaan Lionsklubien kansainväliselle järjestölle. Sivu 12

13 c. "Lions"-nimi tulee sisältyä jokaisen perustettavan Silmälaskienkierrätyskeskuksen nimeen. Lisäksi, Lions-nimen ja -tunnuksen tulee olla esillä selkeästi Lionien kuulolaitteidenkierrätyskeskuksen tiloissa, sekä sen virallisissa kirjelomakkeissa, pakkausmateriaaleissa ja julkaisuissa. 4. Valvonta ja toiminta a. Lionien kuulolaitteiden kierrätyskeskusten tulee lähettää säännöllisesti raportteja Lions Clubs Internationalille kerättyjen ja kunnostettujen kuulolaitteiden määristä, jotka on jaettu niitä tarvitseville ihmisille. b. Alan terveydenhuollon ammattilaisten tulee luovuttaa kuulolaitteet tarkoin paikallisten ja kansallisten terveydenhuollon sääntöjen ja määräysten mukaisesti. c. Kuulolaitteet tulee ohjata ensisijaisesti lionsprojektien tarpeisiin. d. Muiden humanitääristen järjestöjen projekteihin voidaan luovuttaa kuulolaitteita sillä ehdolla, että ne jaetaan käyttäjille veloituksetta. 5. Sponsorointi a. Lionsklubit, -piirit, -moninkertaispiirit ja -säätiöt voivat yksinään tai yhdessä sponsoroida Lionien kuulolaitteiden kierrätyskeskuksia. b. Lioneita kannustetaan tukemaan kierrätyskeskusten perustamista erityisesti niille alueille joilla sellaisia ei vielä ole. 6. Vakuutus Jokaisen kuulolaitteiden kierrätyskeskuksen tulee hankkia toiminalleen sopiva vakuutusturva. Tällainen vakuutus vaaditaan Järjestön yleisen vastuuvakuutuksen lisäksi. 7. Mainostus ja yleisölle tiedottaminen a. Lionsklubien kansainvälisen järjestön tulee mainostaa kuulolaitteiden kierrätyksen käsitettä ja sen laajentamista. b. Lionien kuulolaitteidenkierrätyskeskuksia rohkaistaan tiedottamaan toiminnastaan ja lionien osallistumisesta kuulolaitteiden kierrätykseen. Keskuksia kannustetaan myös lähettämään uutisjuttuja toiminnastaan Lionsklubien kansainväliseen päämajaan julkaisua varten. c. Lionien Kuulolaitteidenkierrätyskeskuksia rohkaistaan jakamaan tietoa toiminnastaan lionsjäsenille joita saattaisi mahdollisesti kiinnostaan toimintaan osallistuminen. d. Lionien Kuulolaitteiden kierrätyskeskuksia rohkaistaan solmimaan yhteistyösuhteita paikallisten terveysviranomaisten ja -järjestöjen kanssa milloin soveliasta. Sivu 13

14 M. LIONIEN PERHEKUUKAUSI Toukokuuta vietetään Lionien perhekuukautena. N. SYRJINNÄN VASTAISUUDEN PERIAATE - Palveluaktiviteetit Lions Clubs International noudattaa rodun, ihonvärin, uskonnon, kansallisen alkuperän, sukupuolen, aviosäädyn, iän, vammaisuuden, veteraanistatuksen tai muun laillisesti suojellun statuksen perusteella syrjintää vastustavaa periaatetta kaikissa ohjelmissaan ja aktiviteeteissaan. Kansainvälinen hallitus on sitoutunut syrjinnän vastaiseen periaatteeseen ja kehottaa jokaista lionsklubia ylläpitämään ja noudattamaan eettisen toiminnan sääntöä ja Lionsklubien kansainvälisen järjestön päämääriä perustamalla kaiken palvelutyönsä ystävyyteen ja palveluhenkeen syrjimättä yhtäkään yhteiskuntaryhmää. O. LIONIEN YMPÄRISTÖVALOKUVAKILPAILU 1. Kuvaus: Lionien ympäristövalokuvakilpailu on tilaisuus esittää alkuperäisen valokuvan avulla lionien kiintymys luontoon ja sitoutuminen sen suojelemiseen ja säilyttämiseen omalla asuinseudullaan. 2. Kelpoisuus: Kilpailu on avoin kaikille jäsenmaksunsa maksaneille lioneille. Tarkemmat säännöt löytyvät LCI:n verkkosivuilta. 3. Kilpailun palkinto: Voittajat saavat sopivan palkinnon ja heidän ottamansa valokuva julkaistaan Kansainvälisessä vuosikokouksessa. P. LIONIEN PALVELUT LAPSILLE -PALKINNOT 1. Piirin Lionien palvelut lapsille -johtajan palkinto a. Palvelutunnustus: Erinomaisesta toiminnasta ojennetaan palkinto ohjelman toimialajohtajalle. Palkintokriteerinä on piirin alueella lasten hyväksi suoritettujen palveluprojektien toteuttaminen ja onnistuminen. Palkinto on kaunis palkintotodistus jossa on Lionein palvelut lapsille -ohjelman logo. Palkintotodistukset lähetetään vuosittain piirikuvernööreille jotta he voivat ojentaa ne kriteerit parhaiten täyttäville toimialajohtajille. b. Kelpoisuus: Saadakseen palkinnon piirin Lionein palvelut lapsille -johtajan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Sivu 14

15 (1) On laatinut ja toteuttanut toimintasuunnitelman piirissä (2) On motivoinut muita jäseniä ja klubeja joko henkilökohtaisilla vierailuilla tai uutiskirjeiden avulla osallistumaan Lionein palvelut lapsille -ohjelman tavoitteisiin. (3) On lisännyt ohjelman tunnettuutta piirissä ja tiedottanut klubeille mahdollisuudesta osallistua avun tarpeessa olevien lasten auttamiseen. (4) Toimitti piirikuvernöörille selvityksen edellä lueteltujen kriteerien 1, 2 ja 3 täyttymisestä. 2. Moninkertaispiirin Lionien palvelut lapsille -johtajan palkinto a. Palvelutunnustus: Erinomaisesta toiminnasta ojennetaan palkinto moninkertaispiirin toimialajohtajalle. Palkintotodistukset lähetetään vuosittain kuvernöörineuvoston puheenjohtajille jotta he voivat ojentaa ne kriteerit parhaiten täyttäville toimialajohtajille. b. Kelpoisuus: Saadakseen palkinnon moninkertaispiirin Lionein palvelut lapsille -johtajan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: (1) On laatinut ja toteuttanut toimintasuunnitelman moninkertaispiirissä. (2) On motivoinut useita piirejä toteuttamaan Lionien palvelut lapsille - ohjelmaa. (3) On lisännyt ohjelman tunnettuutta moninkertaispiirin alueella ja tiedottanut piireille mahdollisuudesta osallistua avun tarpeessa olevien lasten auttamiseen. (4) Toimitti kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle selvityksen edellä lueteltujen kriteerien 1, 2 ja 3 täyttymisestä. Q. LIONSPIIRIN YMPÄRISTÖNSUOJELUJOHTAJAN PALKINTO Piirikuvernöörille toimitetaan vuosittain sopiva palkinto piirin johtajalle luovutettavaksi, tunnustuksena hänen työstään ja Liitteessä A mainittujen kriteerien täyttymisetsä. R. LIONS ALERT LIPPUMERKKIPALKINTO Lions Alert lippumerkillä kannustetaan klubeja osallistumaan ALERT -ohjelmaan. Lippumerkin saa kerran ja se voidaan myöntää klubille, piirille tai moninkertaispiirille joka on toimittanut kansainväliseen päämajaan selvityksen hätävalmiussuunnitelmasta omalla paikkakunnallaan. S. ALERT-JOHTAJAN PALKINNOT Sivu 15

16 1. Piirin ALERT-johtajan palkinto Piirikuvernöörille toimitetaan vuosittain sopivat palkinnot ALERT-johtajille luovutettavaksi tunnustuksena heidän työstään ja palkintokrieetien täyttämisestä. 2. Moninkertaispiirin ALERT-johtajan palkinto Kuvernöörineuvostojen puheenjohtajille toimitetaan vuosittain sopivat palkinnot ALERT-johtajille luovutettavaksi tunnustuksena heidän työstään ja palkintokrieetien täyttämisestä. Sivu 16

17 Piirin ympäristöpalkinnon kriteerit Palkinto tulee ojentaa piirin ympäristönsuojeluohtajalle menestyksellisen toimikauden suorittamisesta. Ympäristönsuojelujohtaja on voinut toteuttaa yhden tai useamman seuraavista ohjelmista ypäristön hyväksi. Lionien ympäristövalokuvakilpailu piiritasolla ml Perhepuun istutusprojekti Paikkakunnan siivouskampanja Ympäristöaiheinen yleisölle avoin seminaari tai muu ohjelma Kierrätysprojekti Vedenpuhdistusprojekti Muista projekti-ideoista voi lukea lionien verkkosivuilta osoitteesta: tai ottamalla yhteyttä: Sivu 17

LUKU I AKTIVITEETIT. Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa.

LUKU I AKTIVITEETIT. Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa. LUKU I AKTIVITEETIT A. NÄKEMYS TAVOITTEESTAMME Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa. B. NÄKEMYS TEHTÄVÄSTÄMME Mahdollistaa vapaaehtoisten palvelutyö paikkakunnillaan,

Lisätiedot

Satavuotisjuhlan WWS-päivämäärä Teema

Satavuotisjuhlan WWS-päivämäärä Teema Tavoitteet Mikä on Satavuotisjuhlan palveluhaaste? Satavuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun sataa vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään

Lisätiedot

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Yleiskatsaus symposiumohjelmasta Lionien palvelut lapsille symposiumohjelman puitteissa voidaan myöntää: yksi (1) symposiumi

Lisätiedot

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä Tavoitteet Mikä on 100-vuotisjuhlan palveluhaaste? 100-vuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun 100 vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään yksi

Lisätiedot

PALVELUAKTIVITEETIT. Lionien hyväksytyt palveluohjelmat. Luku 15. Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa:

PALVELUAKTIVITEETIT. Lionien hyväksytyt palveluohjelmat. Luku 15. Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa: Luku 15 PALVELUAKTIVITEETIT Lionien hyväksytyt palveluohjelmat Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa: 1. Yhteisöpalvelu i. Lionit toiminnassa 2. Katastrofiapu ja -valmius i. Lions ALERT -ohjelma

Lisätiedot

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu Luku 15 PALVELUAKTIVITEETIT Lionien hyväksytyt palveluohjelmat Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa: Yhteisöpalvelu Katastrofiapu ja -valmius Ympäristönsuojelupalvelu Terveys ja hyvinvointi

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry Tapahtumien raportointi Tapahtumien tallennuksessa käytettävät koodit Versio 1.1 10.11.2014

Suomen Lions-liitto ry Tapahtumien raportointi Tapahtumien tallennuksessa käytettävät koodit Versio 1.1 10.11.2014 Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Tapahtumien raportointi Tapahtumien tallennuksessa käytettävät koodit Versio 1.1 10.11.2014 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu Luku 15 PALVELUAKTIVITEETIT Lionien hyväksytyt palveluohjelmat Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa: 1. Yhteisöpalvelu 2. Katastrofiapu ja -valmius 3. Ympäristönsuojelu 4. Terveys ja hyvinvointi

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Montako pistekeruumallia on olemassa? Malleja on kaksi, Track A ja Track B, jotka perustuvat oman piirisi jäsenyystrendeihin. Jokainen piiri on merkitty joko Track A tai Track B -kategoriaan. 2. Miksi

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

PIIRIN TOIMIKUNNAT. Toimikunnat auttavat piirin virkailijoita saavuttamaan tavoitteet yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa.

PIIRIN TOIMIKUNNAT. Toimikunnat auttavat piirin virkailijoita saavuttamaan tavoitteet yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa. PIIRIN TOIMIKUNNAT Toimikunnat auttavat piirin virkailijoita saavuttamaan tavoitteet yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa. Piirissä on 17 Kansainvälisen Lions-järjestön toimikuntaa. Nimitä virkoihin

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja.

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. LCIF piirikoordinaattorin tiedote 3 klubeille - Helmikuu 2010 LCIF:n KAUTTA ANOTTAVAT APURAHAT Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. Nämä

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Käsiteltiin Grant Thorntonin ilmoittamat tulokset

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut moninkertaispiirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO MERKKIPAALUJA 1917 Järjestö perustettiin USA:ssa 1920 Järjestöstä tuli kansainvälinen, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen klubi 1931

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus Uudet piirit, jotka muodostetaan yhden tai useamman ylimenokauden piirin yhteenliittämisen seurauksena,

Lisätiedot

KOHENNA UUDISTA SYTYTÄ UUDELLEEN ELVYTÄ PALAA ALKUUN Lions-opastuksen kertaussarja Kansainvälinen järjestösi

KOHENNA UUDISTA SYTYTÄ UUDELLEEN ELVYTÄ PALAA ALKUUN Lions-opastuksen kertaussarja Kansainvälinen järjestösi KOHENNA UUDISTA SYTYTÄ UUDELLEEN ELVYTÄ PALAA ALKUUN Lions-opastuksen kertaussarja Kansainvälinen järjestösi Sarjassa on viisi osaa, jotka kattavat seuraavat aiheet: Kunniakas historiamme Mistä me tulimme

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I AKTIVITEETIT LUKU II - HALLITUKSEN TOIMIKUNNAT

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I AKTIVITEETIT LUKU II - HALLITUKSEN TOIMIKUNNAT SISÄLLYSLUETTELO LUKU I AKTIVITEETIT Näkemys tavoitteestamme...a. Näkemys tehtävästämme...b. LCI:n hyväksytyt palveluohjelmat...c. Näönsuojelu ja yhteistyö sokeiden kanssa...d. Terveys- ja hyvinvointipalvelut...e.

Lisätiedot

2015-2016 Sisällysluettelo

2015-2016 Sisällysluettelo 2015-2016 Sisällysluettelo I. Piirikuvernöörin tiimi Piirikuvernööri... I-1 Ensimmäinen varapiirikuvernööri... I-2 Toinen varapiirikuvernööri... I-4 Tehokkaat piirikuvernööritiimit... I-6 II. Kansainvälinen

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja.

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. LCIF piirikoordinaattorin tiedote Päivitetty Joulukuu 2011 LCIF:n KAUTTA ANOTTAVAT APURAHAT Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. Miljoonat

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt

Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt 1. Yleiset tavaramerkkisäännöt. Varmistaakseen lainsuojan sekä järjestöllemme että sen jäsenille, klubeille ja piireille (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiirit,

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KRITEERIT

UUDEN KLUBIN KRITEERIT UUDEN KLUBIN KRITEERIT 1. Hakemus Uuden klubin perustamiskirjahakemuksen järjestölle voi tehdä mikä tahansa ryhmä, klubi tai yhdistys, joka on järjestäytynyt asianmukaisesti ja valinnut virkailijat. Hakemus,

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin KLUBITASO Klubi Tehtävä Klubin jäsenjohtaja Klubin 1. varapresidentti Klubin rahastonhoitaja Presidentti Sihteeri ALUE- JA LOHKOTASO Lohko Lohko-taso Lohkon puheenjohtaja Alue Alue-taso Alueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille. Lions -palvelutoimintaa Kotimaisia ja kansainvälisiä aktiviteetteja

Lions tietoa uusille jäsenille. Lions -palvelutoimintaa Kotimaisia ja kansainvälisiä aktiviteetteja Lions tietoa uusille jäsenille Lions -palvelutoimintaa Kotimaisia ja kansainvälisiä aktiviteetteja Nuorisotyö Nuorisovaihto Nuorisovaihto on 17-21 -vuotiaiden nuorten, kesäaikana tapahtuvaa 3-6 viikon

Lisätiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot 2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot MIKÄ ON GLT:N PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA? Tämän ohjelman kautta tarjotaan taloudellista tukea tärkeiden koulutus-

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry Aktiviteettitapahtumien raportointi Käyttäjäohje Versio 1.0 24.10.2014

Suomen Lions-liitto ry Aktiviteettitapahtumien raportointi Käyttäjäohje Versio 1.0 24.10.2014 Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Käyttäjäohje Versio 1.0 24.10.2014 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti tai muullakaan muodoin toimittamalla,

Lisätiedot

Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Markus Flaaming

Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Markus Flaaming Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta Melvin Jones 1917 Järjestömme perustajan Melvin Jonesin ajatuksissa rupesivat jo aikaisin kysymykset askarruttamaan

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS

KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS Me välitämme. Me palvelemme. Me saamme aikaan. KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS Yleiskatsaus Kansainvälisen avun apurahojen (IAG)

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu. 13.2.2008 Nuoret lähettiläät PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1

21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu. 13.2.2008 Nuoret lähettiläät PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1 21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu 13.2.2008 PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1 TAPAHTUMAHISTORIA 21 vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu on yksi Lionsjärjestön nuoriso-ohjelmista. Kilpailu on yleinen

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Luku 2 KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Kansainvälinen päämaja on tärkeä resurssi kaikille lioneille. Koko kansainvälisen päämajan henkilökunta on valmiina tarjoamaan piirikuvernööreille apua ja neuvoja, milloin

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 107-N Piirikuvernöörin katsaus 05.02.2008 DG Markku Talvio

LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 107-N Piirikuvernöörin katsaus 05.02.2008 DG Markku Talvio LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 107-N Piirikuvernöörin katsaus 05.02.2008 DG Markku Talvio Lionismin ydin Mitä jos nämä henkilöt jotka ovat menestyneet motivoituneisuutensa, älykkyytensä ja kunnianhimonsa

Lisätiedot

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (For International Office

Lisätiedot

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ - SYNTYI 7.3.1906 ARNE RITARI - PERUSTI SUOMEN 1.LIONSKLUBIN LC HELSINKI/HELSINGFORS 14.8.1950 ARNE RITARI - SÄÄTIÖ PERUSTETTU KUVERNÖÖRINEUVOSTON PÄÄTÖKSELLÄ 1986 TARKOITUS TUKEA JA EDISTÄÄ SUOMEN LIONSKLUBIEN

Lisätiedot

Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa

Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa Työkirja Tervetuloa Toisen varapiirikuvernöörin verkkokoulutukseen! Onneksi olkoon nimityksestäsi toiseksi varapiirikuvernööriksi. Tämä kurssi on suunniteltu

Lisätiedot

Satavuotisjuhlan suunnitteluopas klubille

Satavuotisjuhlan suunnitteluopas klubille Satavuotisjuhlan suunnitteluopas klubille Johtaminen palvelun kautta Uudet jäsenet vaikutuksen kasvattamiseksi Paikkakunnalla tiedottaminen Tulkaa mukaan satavuotisjuhliin! Satavuotisjuhlat tuovat lionit

Lisätiedot

LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET. 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset. a. Muistiinpanot:

LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET. 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset. a. Muistiinpanot: LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset a. Muistiinpanot: Yksi tai useampi pöytäkirjanpitäjä laativat pöytäkirjat jokaisessa hallituksen kokouksissa tai se tehdään jollain

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

A. LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN TAVARAMERKKISÄÄNNÖT

A. LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN TAVARAMERKKISÄÄNNÖT A. LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN TAVARAMERKKISÄÄNNÖT 1. YLEISET TAVARAMERKKISÄÄNNÖT. Varmistaakseen lainsuojan sekä järjestöllemme että sen jäsenille, klubeille ja piireille (yksittäis-, osa- ja

Lisätiedot

Lions-järjestö perustettiin Chicagossa

Lions-järjestö perustettiin Chicagossa Lions-järjestö perustettiin Chicagossa 7.6.1917 Melvin Jones 1879-1961 7.5.2014 PV MERKKIPAALUJA 1917 Järjestö perustettiin USA:ssa 1920 Järjestöstä tuli kansainvälinen, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen Strategiset tavoitteet 2014-2019 Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja 2014 2015 Copyright Rastor Oy Lions-liiton strategia 2014-2019 Strategiset linjaukset Kriittiset menestystekijät Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT 16 21.

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT 16 21. VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT 16 21. HUHTIKUUTA, 2011 1. Fukuoka, Japani valittiin kansainväliseksi vuosikokouskaupungiksi

Lisätiedot

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja edistymisraportit Usein kysyttyjä kysymyksiä

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja edistymisraportit Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat... 1 Maailmanlaajuisen toimintaryhmän... 4 Katso tai tulosta Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja... 5 Maailmanlaajuisen

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Valloitamme uusia vuoria - Tue nuorta itsenäisyyteen Lions Clubs International District 107-I-Finland

Lisätiedot

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat).

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

Julkaisut ja logot Useimmat julkaisut (järjestön virallisilla kielillä) ja logot ovat ladattavissa järjestön verkkosivulla. (Hakusana Logo).

Julkaisut ja logot Useimmat julkaisut (järjestön virallisilla kielillä) ja logot ovat ladattavissa järjestön verkkosivulla. (Hakusana Logo). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA TAVALLISTEN APURAHOJEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA SÄÄNNÖT TEHTÄVÄLAUSUNTO JA APURAHOJEN TÄRKEYSJÄRJESTYS LCIF:n tavalliset apurahat antavat rahoitusta

Lisätiedot

Piirikuvernöörin korvaussäännöt

Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörit voivat hakea korvausta seuraavista menoista. Kaikki matkat tulee tehdä mahdollisimman edullisesti. 1. KORVATTAVAT TAPAHTUMAT a. KLUBIVIERAILUT Jotta varmistetaan

Lisätiedot

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ - SYNTYI 7.3.1906 ARNE RITARI - VAIKUTTI SUOMEN 1.LIONSKLUBIN LC HELSINKI/HELSINGFORS 14.8.1950 PERUSTAMISEEN. ARNE RITARI - SÄÄTIÖ PERUSTETTU KUVERNÖÖRINEUVOSTON PÄÄTÖKSELLÄ 1986 TARKOITUS TUKEA JA EDISTÄÄ

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

Malli Lionspiirin 107-X ohjesäännöksi

Malli Lionspiirin 107-X ohjesäännöksi Malli Lionspiirin 107-X ohjesäännöksi Viimeksi päivitetty 26.02.2013 14:34 1. NIMI Piirin nimi on LIONS-PIIRI 107-. Ohjesäännössä yhdistystä nimitetään piiriksi. Piirin toimintaalue on Lions Clubs Internationalin

Lisätiedot

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ Lions Clubs International MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ RESURSSIOPAS Tervetuloa Lionsklubien kansainvälisen järjestön Maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään (GMT). Asemasi GMT:ssä on kriittisen tärkeä

Lisätiedot

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 Lions Clubs International MD 107 Finland HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 100 milj. palvelutekoa, Suomi 1,8 milj. RAPORTOINTI! 5 milj Suomen nuorisolle 100 v. syntymävuonna 1.3.2015 Ari LBI Lindell,

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 KLUBIN NIMI... 2 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU... 2 3 HALLITUS... 2 4 PRESIDENTTI... 2 5 VARAPRESIDENTTI... 3 6 SIHTEERI... 3

Lisätiedot

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS Johdanto lionismiin SISÄLLYSLUETTELO Uuden jäsenen perehdytystilaisuuden sisältö...2 Keitä lionit ovat...2 Oma klubisi...3 Historia...3 Klubivirkailijat...4 Perinteet...4

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE Tämä ei ole mikään salaisuus. Tehokkaimmat lionsklubit pyrkivät jatkuvasti tunnistamaan tapoja, joilla laajentaa niiden antaman humanitäärisen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS WIEN, ITÄVALTA 18 21. MAALISKUUTA, 2008

TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS WIEN, ITÄVALTA 18 21. MAALISKUUTA, 2008 KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS WIEN, ITÄVALTA 18 21. MAALISKUUTA, 2008 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin päätöslauselma raportoitavaksi vuoden 2008 kansainvälisessä vuosikongressissa,

Lisätiedot

Webkoulutus 10.11.2012

Webkoulutus 10.11.2012 Webkoulutus 10.11.2012 Yleistä kotisivuista Ohjelma Lions liiton ohjeet websivuista Kotisivut Lions-liiton palvelimella Kotisivujen pohjamateriaali Kompozer ohjelma ja sen käyttö 10.11.2011 DC Mika Mustonen

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Lions Clubs Internationalin ja Lions Clubs International

Lisätiedot

Arne Ritari säätiö rs.

Arne Ritari säätiö rs. Arne Ritari säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston

Lisätiedot

Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 DC Pirkko Kokkonen 18.7.08

Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 DC Pirkko Kokkonen 18.7.08 Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 Nuorisotyötoimikunta jakaantuu neljään osa-alueeseen: Nuorisovaihto, Lions Quest, Päihteiden vastainen työ ja Leo-toiminta. Osa-alueiden vetäjät ovat Ulla

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I PALVELU

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I PALVELU SISÄLLYSLUETTELO LUKU I PALVELU Esittely...A. Määritelmät...B. Palvelurakenne...C. Tunnusomaisten palveluprojektien arvioinnit...d. Ehdotukset uusista tunnusomaisista palveluprojekteista...e. LUKU II -

Lisätiedot

Leojen johtajakoulutuksen apurahaohjelma. Hakemus ja ohjeet

Leojen johtajakoulutuksen apurahaohjelma. Hakemus ja ohjeet Leojen johtajakoulutuksen apurahaohjelma Hakemus ja ohjeet Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 Tarkoitus... 3 Leojen johtajakoulutuskonferenssit... 3 Logistiikka...

Lisätiedot

V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit.

V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit. K: Miten lisään aktiviteetin? V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit. Palveluaktiviteetit -sivulla pääset klikkaamaan Lisää aktiviteetti -painiketta.

Lisätiedot

LUKU III HALLITUS. Pöytäkirjojen tiivistelmät käännetään järjestön virallisille kielille.

LUKU III HALLITUS. Pöytäkirjojen tiivistelmät käännetään järjestön virallisille kielille. LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset a. Muistiinpanot: Yksi tai useampi pöytäkirjanpitäjä laativat pöytäkirjat jokaisessa hallituksen kokouksissa tai se tehdään jollain

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ (LCIF)

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ (LCIF) LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ (LCIF) 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA Puh: +1 630-468-6901 Faksi: +1 630-571-5735 lcif@lionsclubs.org www.lcif.org LCIF:n tehtävä Tukea paikkakuntiaan

Lisätiedot

PALKINNOT. Palveluaktiviteettipalkinnot. Luku 16

PALKINNOT. Palveluaktiviteettipalkinnot. Luku 16 PALKINNOT Palveluaktiviteettipalkinnot 100 % leoklubin presidentin palkinto Leoklubin kummina toimivan lionsklubin presidentti myöntää tämän kunniakirjan toimivuotensa aikana myöntämisperusteet täyttävälle

Lisätiedot

Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015. Presidentti Joe Preston

Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015. Presidentti Joe Preston Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015 Presidentti Joe Preston lauma (pride of lions) on Leijonien leijonaperhe, jollaisia elää Afrikan keskiosien savannialueilla. Jokaisella lauman jäsenellä

Lisätiedot

107 N-PIIRI PTS

107 N-PIIRI PTS Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 24.4.2010 107 NPIIRI PTS 2010 2015 www.lions.fi/n Npiiri/ Holopainen Tuomo/ Ruissalo Jouko/Tuomikoski Antti/ Viinikainen Esko 1 Vaikka Lionstoiminta on vakaalla

Lisätiedot

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin KLUBITASO Klubi Tehtävä Klubin jäsenjohtaja Klubin 1. varapresidentti Klubin rahastonhoitaja Presidentti Sihteeri ALUE- JA LOHKOTASO Lohko Lohko-taso Lohkon puheenjohtaja Alue Alue-taso Alueen puheenjohtaja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS PORTOROZ, SLOVENIA MAALISKUUTA 2006

TIIVISTELMÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS PORTOROZ, SLOVENIA MAALISKUUTA 2006 TIIVISTELMÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS PORTOROZ, SLOVENIA 23. - 28. MAALISKUUTA 2006 SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNTÖ 1. Hyväksyttiin kahden vuoden lakkautus moninkertaispiiri 322:n (Intia) rojaltimaksuille

Lisätiedot

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Piirikuvernööri Heikki Saarinen Sinun.. Kyvykkyytesi ja kehityshalusi on huomattu, siksi olen valinnut juuri Sinut omaan piirihallitukseeni Tehtävä on vaativa

Lisätiedot

Lions Clubs International Palveluaktiviteetti-ilmoitus Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Palveluaktiviteetti-ilmoitus Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten lisään aktiviteetin? V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit. Palveluaktiviteetit -sivulla pääset klikkaamaan Lisää aktiviteetti -painiketta.

Lisätiedot

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun TEE SIITÄ TOTTA Opas klubiprojektin suunnitteluun TAVOITTEISTA TOTTA! Lionsklubit jotka järjestävät mielekkäitä palveluprojekteja, saavat aikaan merkittäviä asioita paikkakunnillaan joilla ne palvelevat.

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Luku 2 2014-2015 muutokset eivät ole saatavilla ennen heinäkuuta, 2014. KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Kansainvälinen päämaja on tärkeä resurssi kaikille lioneille. Saatat olla yhteydessä tiettyihin jaostoihin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Punainen Sulka

Punainen Sulka Punainen Sulka 2017 19.3.2016 30.6.2017 Tommi Virtanen Punainen Sulka piirikoordinaattori Lions-piiri 107A tommi.virtanen@lions.fi www.lions-piiri107a.fi Lions Clubs International MD 107 Finland Tunnetuin

Lisätiedot

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt!

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Lions Clubs International MD 107 Finland Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Aktiviteetti lionsklubeille Netin turvallinen käyttö perheissä 1 Leijonien oma palveluaktiviteetti! Netin turvallinen käyttö

Lisätiedot

Organisaatio Mitä titteleiden takana?

Organisaatio Mitä titteleiden takana? Lions Clubs International MD 107 Finland Organisaatio Mitä titteleiden takana? Uusien leijonien koulutus- ja keskustelutilaisuus 3.10.2013 DC Leena Lehtonen LION-ORGANISAATIO Lionit Lions-klubit Piirit

Lisätiedot

LIONIEN MENTORI- OHJELMA

LIONIEN MENTORI- OHJELMA LIONIEN MENTORI- OHJELMA Jatkotason mentoriopas SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Mentoroitavalle 3 Mentorille 4 Lionien mentoriohjelma Perustason mentoriohjelma 5 Jatkotason mentoriohjelma 5 Mentoroimisesta Menestyksellinen

Lisätiedot

107 G-PIIRIN STRATEGIA. Hyväksytty piirihallituksessa

107 G-PIIRIN STRATEGIA. Hyväksytty piirihallituksessa 107 G-PIIRIN STRATEGIA 2013 2016 Hyväksytty piirihallituksessa 22.2.2014 Sivu 2 / 7 Sisällysluettelo 1. Missio... 3 2. Perusarvot... 3 3. Nykytila-analyysi... 3 4. Pelikenttä... 4 5. Visio ja päämäärät...

Lisätiedot