LUKU I TEHTÄVÄT. Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKU I TEHTÄVÄT. Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa."

Transkriptio

1 LUKU I TEHTÄVÄT A. NÄKEMYS TAVOITTEESTAMME Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa. B. NÄKEMYS TEHTÄVÄSTÄMME Mahdollistaa vapaaehtoisten palvelutyö paikkakunnillaan, vastata humanitäärisiin tarpeisiin, rohkaista rauhaan ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä lionsklubien välityksellä. C. LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN HYVÄKSYTYT PALVELUOHJELMAT 1. Lionismin suuri kansainvälinen palvelusitoumus on: SightFirst: Lionit toimivat sokeuden ehkäisemiseksi ja parantamiseksi. 2. Lionsklubien kansainvälisen järjestön suuret palveluluokat ja hyväksytyt ohjelmat ovat: a. Yhteisöpalvelut (kansalais-, kulttuuri-, opetus-, terveys-, yleisö-, virkistys- ja sosiaalipalvelut) Kotien rakentaminen sokeille ja vammaisille Habitat for Humanity - järjestön kanssa Lionit työssä b. Hätäapu ja -valmius Lionien ALERT-ohjelma Lionilta lionille: Resurssiavustustietokanta c. Ympäristönsuojelupalvelut Lionien ympäristövalokuvakilpailu Lionien vihreä tiimi d. Terveys ja hyvinvointi (1) Diabetestiedotus ja -toiminta Yhteisövalistus Diabetesseulonta Lionien näönhuollon terveysohjelma (LEHP) Sivu 1

2 Virkistysleirit diabeetikoille Strides: Lionien kävely diabetestiedotuksen hyväksi (2) Kuuloaistin suojelu, tiedotus ja toiminta Kuulolaitteiden kierrätysohjelma (HARP) Kuulovammaisten palvelukoirat Kuuloseulonnat Virkistysleirit sokeille ja näkövammaisille Tukipalveluiden järjestäminen kuuroille ja kuulovammaisille. (3) Näönsuojelu, tiedotus ja toiminta Lasten silmätarkastukset (kehittyneet maat) Koulutuspalvelut sokeille Silmälasien kierrätys Helen Kellerin päivä Lionien silmäpankit Heikkonäköisyysprojektit Virkistysleirit sokeille ja näkövammaisille SightFirst Special Olympics -tapahtuman Opening Eyes -ohjelma Sokeiden ja näkövammaisten tukipalvelut Näköseulat Valkoisen kepin päivä Maailman näköpäivä e. Kansainväliset suhteet Kansainvälinen ystävyysklubitoiminta Lionien päivä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa f. Lionien tilaisuudet nuorisolle Kansainvälinen rauhanjulistekilpailu lionien kansainvälinen nuorisoleiri- ja nuorisovaihto-ohjelma Leoklubit Lions-Quest. Lionien nuorten johtajien palvelupalkinnot g. Lionien palvelut lapsille Lapset etusijalla Lionien maailmanlaajuinen symposiumohjelma lasten hyväksi 3. Lionsklubien kansainvälinen järjestö tukee näiden palveluluokkien ja hyväksyttyjen palveluohjelmien toteutusta jakamalla tietoa ja auttamalla järjestämistoimissa. Näiden ohjelmien lisäksi lionsklubit ja -piirit voivat järjestää monenlaisia palveluaktiviteetteja vastatakseen asiaankuuluvasti paikkakuntiensa Sivu 2

3 erityisiin ja humanitäärisiin tarpeisiin Lionsklubien kansainvälise järjestön säätiön (LCIF) tuella. 4. Järjestön tulee julkaista kappaleessa B.2. luettelo hyväksytyistä lionspalveluohjelmista näissä seitsemässä palveluluokassa. Palveluaktiviteettitoimikunta tarkastaa kaikkien projektien asianmukaisuuden ja esittää ne hallituksen hyväksyttäväksi, seuraavien kriteerien täyttämisen perusteella: a. Ne edustavat "Me palvelemme"-mottoa, ja ovat tavalla tai toisella oleellisia lionsklubeille kaikkialla maailmassa. b. Niillä vastataan tärkeään yhteisölliseen tai humantääriseen tarpeeseen. c. Ne tuottavat mitattavia tuloksia, joista on hyötyä palvelun vastaanottajille. d. Ne edellyttävät lionien osallistumista "omin käsin". e. Niissä on lionsjäseniä johtotehtvissä f. Ne edistävät lionien palvelutehtävän tunnettuutta yleisön keskuudessa g. Ne ovat toteutettavissa ja toistettavissa ympäristöystävällisesti. D. NÄÖNSUOJELU JA TYÖ SOKEIDEN KANSSA Tämän suuraktiviteetin tarkoituksena on tarjota ohjelmia ja avustusta sokeiden ja näkövammaisten auttamiseksi ja estettävissä ja parannettavissa olevan sokeuden poistamiseksi Lions SightFirst-ohjelman välityksellä. Alla olevat ohjelmat täydentävät SightFirstiin kuuluvia ohjelmia, jotka keskittyvät estettävissä ja parannettavissa olevan sokeuden pääsyihin, kuten kaihiin, trakoomaan, onkosersiaasiin (jokisokeus), glaukoomaan ja diabeettiseen retinopatiaan. 1. Lionsklubien kansainvälisen järjestön silmäpankkiohjelma a. Ohjelman kuvaus: Lionklubien kansainvälisen järjestön Silmäpankkiohjelma hyväksyttiin Järjestön viralliseksi palveluaktiviteetiksi maaliskuussa b. Laajuus: (1) Lionsklubien kansainvälisen järjestön hallitus laatii ohjelman toiminnalle perussäännöt joita voidaan mukauttaa tarpeen vaatiessa, aika ajoin. (2) Lionien silmäpankkien kaikkien aktiviteettien, projektien ja ohjelmien suorittaminen tulee tapahtua sopusoinnussa kansainvälisen hallituksen sääntöjen ja niihin ajoittain tehtyjen muutosten kanssa. Vain Järjestön kansainvälisellä hallituksella on valta tehdä muutoksia silmäpankkien toimintasääntöihin. Sivu 3

4 (3) Jokainen Lions Silmäpankki hyväksyy toimintasäännöt ja sääntömuutokset, jotka ovat yhdenmukaiset Lionsklubien kansainvälisen järjestön perustamien sääntöjen kanssa. Nämä toimintasäännöt ja niihin tehtävät muutokset vaativat kansainvälisen hallituksen hyväksynnän. c. Ohjelman tavoitteet: (1) Selventää lionien silmäpankkitoiminnankuvaa ja -tarkoituksia kansainvälisellä tasolla; rohkaista, mainostaa, tehostaa ja laajentaa lionien silmäpankkitoimintaa kansainvälisesti niin, että voidaan saada korkealaatuista silmäkudosta sarveiskalvon siirtoihin, tutkimukseen ja muihin lääketieteellisiin tarkoituksiin. (2) Kehittää kansainvälinen toimintarakenne nykyisten lionien silmäpankkien keskinäisellä yhteistyöllä, ja sen kautta saada lionien silmäpankkitoiminnalle sen ansaitsema kansainvälinen tunnustus. (3) Lions-liikemerkin ja tunnuksen suojeleminen ja tunnettuuden lisääminen. (4) Lionien Silmäpankkien toiminnan ja palvelun mainostaminen ja julkisuuden lisääminen. (5) Toimia keskeisenä tiedonlähteenä. (6) Avustaa uusien Lions Silmäpankkien perustamisessa ympäri maailmaa. Perusteilla olevat Lionien Silmäpankit voivat pyytää neuvoa nykyisiltä Silmäpankeilta jotka ovat sopineet tämän tyyppisen avustuksen antamisesta. d. Nimi ja/tai tunnus: (1) Tämän ohjelman virallinen nimi on The Lions Clubs International Eye Bank Program ja kaikkia sen alla toimivia silmäpankkeja kutsutaan nimellä Lions Eye Banks (Lions Silmäpankit). (2) Lions-nimi ja -tunnus ovat Järjestön rekisteröimiä liikemerkkejä ja niiden käyttöoikeus kuuluu yksinomaan Lionsklubien kansainväliselle järjestölle, kuten myös kuuluu velvollisuus näiden liikemerkkien käyttöoikeuden suojelemisesta ja säilyttämisestä. (3) "Lions"-nimi tulee sisältyä jokaisen perustettavan Lions Silmäpankin nimeen. Samoin Lions-nimen ja/tai -merkin tulee olla selkeästi näkyvissä ja huomattavalla paikalla Silmäpankin toimitiloissa, sen kirjelomakkeissa ja kaikissa Silmäpankin julkaisuissa. (4) Lions Clubs Internationalin edustajat voivat vierailla ajoittain Lions Silmäpankeissa varmistaakseen, että Lions-nimi ja/tai -merkki ovat esillä ja että niitä käytetään oikein. e. Valvonta: (1) Valtaosan Silmäpankin hallituksen jäsenistä tulee olla hyvässä asemassa olevia lionsjäseniä jotka ovat hyvässä asemassa olevien lionsklubien jäseniä Lionsklubien kansainvälisessä järjestössä. Sivu 4

5 (2) Jokaisen Lionien silmäpankin hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla hyvässä asemassa olevia jäseniä lionsklubeissa, jotka ovat Lionsklubien kansainvälisen järjestön hyvässä asemassa olevia jäsenklubeja. (3) Jokaisen Lions Silmäpankin tulee toimittaa Lionsklubien kansainväliselle järjestölle vuosittain, 15. syyskuuta mennessä, raportti toiminnastaan ja aktiviteeteistään sisältäen listan Silmäpankin hallituksen jäsenistä sekä kopion voimassaolevasta yhtiöjärjestyksestä ja toimintasäännöistä. Tämän vaatimuksen toistuva laiminlyönti johtaa toimintaluvan sekä Järjestön nimen ja tunnuksen käyttöoikeuden lakkauttamiseen. f. Toiminnan tukeminen (sponsorointi): (1) Jokaisen Lions Silmäpankin tulee olla lionsklubin, lionspiirin tai moninkertaispiirin sponsoroima ja oikeutettu käyttämään Lions-nimeä ja -tunnusta niin kauvan kun sen toiminta on ohjelman sääntöjen mukaista. (2) Lionsklubien kansainvälinen järjestö antaa Lions Silmäpankille toimiluvan ja oikeuden käyttää Lions-nimeä ja/tai -tunnusta, niin kauan kuin se toimii ohjelman sääntöjen mukaisesti ja täyttää Lions-nimen ja - tunnuksen käyttöön oikeuttavat kriteerit. (3) Niiden lionsklubien, piirien tai moninkertaispiirien lukumäärää, jotka yhdessä tukevat samaa Lions Silmäpankkia, ei ole rajoitettu. (4) Lions Silmäpankin perustamista rohkaistaan erityisesti alueilla joilla ei vielä sellaista ole. (5) Lionsklubin tai -jäsenen tuki Lions Silmäpankille perustuu aina vapaaehtoisuuteen. g. Toiminta: Lions Silmäpankin tulee hakeutua yhteistyösuhteeseen paikallisen sairaalan tai muun lääketieteellisen laitoksen kanssa ja toimia näiden antamien ohjeiden sekä paikallisten terveydenhuollon lakien ja asetusten mukaisesti. h. Vakuutus: Jokaisella Lions Siilmäpankilla tulee olla riittävä vakuutus, joka vähimmillään kattaa kokonaisvastuun, omaisuusvahingon, työtapaturmat sekä hoitovirheet. Tällainen vakuutus vaaditaan Järjestön yleisen vastuuvakuutuksen lisäksi. i. Julkistaminen ja PR-toiminta: (1) Lions Silmäpankkeja kannustetaan lähettämään julkaistaviksi sopivia tietoja Lionsklubien kansainväliselle järjestölle, joka käyttää näitä tietoja ohjelman edistämiseen sekä uutisvaihtoon. Sivu 5

6 (2) Lions Silmäpankkeja kannustetaan jakamaan tietoja Lionsklubien kansainvälisen järjestön sekä muiden Lions Silmäpankkien kanssa aina kun tällaiset tiedot voisivat jollain tavalla edistää ohjelman tavoitteita. j. Lions Silmäpankkiviikko Lionsklubien kansainvälinen järjestö tulee vuosittain viettämään Lions Silmäpankkiviikkoa joulukuun ensimmäisellä viikolla, Silmäpankkiohjelman tunnettuuden lisäämiseksi sekä sarveiskalvolahjoitusten lisäämisen tueksi. 2. A-vitamiinin puutos Lionsklubeja ja -piirejä kannustetaan osallistumaan kansainvälisten terveysjärjestöjen ohjelmiin, joiden tarkoituksena on torjua A- vitamiinin puutteen aiheuttama sokeutumista (=kseroftalmia). 3. Lionsklubien kansainvälisen järjestön Silmälasienkierrätysohjelma a. Apurahaohjelma Lionsklubien kansainvälisen järjestön Silmälasienkierrätysohjelmaa toteutetaan yksinomaisesti Lionsklubien kansainvälisen järjestön hallituksen ajoittain määrittämän toimintaperiaatteen mukaisesti. b. Laajuus (1) Lions Clubs Internationalin hallitus määrittelee Lions Clubs Internationalin silmälasien kierrätysohjelman toimintasäännöt, joita päivitetään ajoittain. (2) Lionien silmälasien kierrätysohjelman kaikkien aktiviteettien, projektien ja ohjelmien suorittaminen tulee tapahtua sopusoinnussa kansainvälisen hallituksen sääntöjen ja niihin ajoittain tehtyjen muutosten kanssa. Vain järjestön kansainvälisellä hallituksella on valta tehdä muutoksia silmälasien kierrätysohjelman sääntöihin. (3) Jokainen Lions silmälasien kierrätyskeskus (LERC) hyväksyy toimintasäännöt ja sääntömuutokset, jotka ovat yhdenmukaiset Lionsklubien kansainvälisen järjestön asettamien sääntöjen kanssa. Nämä toimintasäännöt ja niihin tehtävät muutokset vaativat kansainvälisen hallituksen hyväksynnän. c. Ohjelman tavoitteet (1) Perustaa kansainvälinen silmälasienkierrätysohjelma, jolla edistetään silmälasilahjoituksia, niiden keräämistä, kunnostusta ja jakelua. (2) Edistää näönhuoltoa jakamalla tarkastettuja ja käyttökelpoisia silmälaseja eri puolilla maailmaa tarpeen mukaan, järjestön infrastruktuurin ja muiden kanavien välityksellä. Sivu 6

7 (3) Pitää kirjaa Lionien silmälasienkierrätyskeskuksissa lahjoituksina saaduista ja tarkastetuista sekä jaetuista silmälaseista. (4) Edistää viestintää Lionien silmälasienkierrätyskeskusten välillä. (5) Tunnistaa silmälasien kierrätystä harrastavat lionit. (6) Edistää Lionsklubien kansainvälisen järjestön silmälasienkierrätysohjelman kansainvälistä laajenemista. d. Järjestön nimi ja tunnus (1) Tämän ohjelman virallinen nimi on The Lions Clubs International Eyeglass Recycling Program ja kaikkia sen alla toimivia silmälasienkierrätyskeskuksia kutsutaan nimellä Lions Eyeglass Recycling Center (Lions Silmälasienkierrätyskeskus). (2) Lions-nimi ja -tunnus ovat järjestön rekisteröimiä liikemerkkejä ja niiden käyttöoikeus kuuluu yksinomaan Lionsklubien kansainväliselle järjestölle. Kaikki Lions-nimen ja -tunnuksen käyttöoikeudet kuten myös velvollisuus käyttöoikeuden suojelemisesta ja säilyttämisestä kuuluvat yksinomaan Lionsklubien kansainväliselle järjestölle. (3) "Lions"-nimi tulee sisältyä jokaisen perustettavan Silmälasienkierrätyskeskuksen nimeen. Lisäksi Lions-nimen ja -tunnuksen tulee olla esillä selkeästi Lionien silmälasienkierrätyskeskuksen tiloissa, sekä sen virallisissa kirjelomakkeissa, silmälasipakkauksissa ja julkaisuissa. e. Sponsorointi (1) Lionspiirien ja moninkertaispiirin tulee yhdessä tai erikseen sponsoroida Lionien silmälasien kierrätyskeskuksia (LERC). Niiden lionsklubien, piirien tai moninkertaispiirien lukumäärää, jotka yhdessä tukevat samaa kierrätyskeskusta, ei ole rajoitettu. (2) Vain yksi kierrätyskeskus voidaan hyväksyä jokaiseen moninkertaispiiriin. Kierrätyskeskuksen pääpaikalla on oikeus perustaa satelliittipisteitä tarpeen mukaan, mutta vain kierrätyskeskuksen oman alueen moninkertaispiirissä tai yksittäispiirissä. LERC-päätoimipisteen tulee perustaa organisaatiorakenne, jossa lionit ovat jäseniä ja siinä on edustajat sijaintipaikan moninkertais- tai yksittäispiiristä, jossa se on perustettu. Hyväksytty LERC-johtaja, pääjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja toimii jokaisen moninkertaispiiriin perustetun satelliittipisteen hallituksen jäsenenä. (3) Jotta lionien silmälasien kierrätyskeskus hyväksytään virallisesti LERCkeskuksena, sen pitää täyttää säätiön perustamisen vaatimukset kuten on määritelty LCI:n tuotemerkkisäännöissä ja sen tulee noudattaa hallituksen sääntöjä, joita hallitus päivittää aika ajoin. (4) Lionsklubeja alueilla, joilla ei ole kierrätystoimintaa, rohkaistaan tukemaan muiden alueiden kierrätyskeskuksia. Sivu 7

8 f. LERC-sääntöjen noudattaminen: Jokaisen hyväksytyn LERC-keskuksen tulee noudattaa LCI n hallituksen asettamia sääntöjä. Jos LERC-keskus ei noudata näitä sääntöjä, LCI voi suorittaa jonkun seuraavista toimenpiteistä: (1) LCI voi kumota keskuksen aseman virallisena LCI:n silmälasienkierrätyskeskuksena. (2) LCI voi evätä keskuksen apurahahakemukset LCIF-apurahaa varten. (3) LCI voi kumota keskuksen oikeuden käyttää Lions-tunnusta toiminnassaan. E. TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 1. Diabetesseulonta: Lionsklubeja kannustetaan tekemään yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa yhteisten diabetesseulontojen järjestämiseksi palveluaktiviteettina sekä diabeettisen retinopatian ja glaukooman testaamiseksi samassa tilaisuudessa silloin kun tällaista aktiviteettia ollaan suorittamassa. Lionien tulee noudattaa paikallisia terveydenhuollon lakeja ja sääntöjä, jotka ovat voimassa alueella, jossa seulontoja suoritetaan. Verikokeen ottamisen voi tavallisesti suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattilainen. 2. Diabetestiedotuskuukausi: Marraskuuta tulee mainostaa diabetestiedotuskuukautena. 3. Ensisijainen terveydenhuolto: Lionsklubeja kannustetaan järjestämään perusterveydenhoito-ohjelma yhteistyössä vakiintuneitten terveydenhoitojärjestöjen kanssa lievittämään nälän, huonon terveyden ja sairauksien aiheuttamia ongelmia maailmassa. F. PALKITSEMINEN ERITTÄIN HYVÄSTÄ SUORITUKSESTA (NÄÖNSUOJELU, TIEDOTUS JA TOIMINTA) Asianmukainen palkinto toimitetaan vuosittain piirikuvernööreille, jotta nämä voivat luovuttaa sen sille lionsklubille, joka on piirissä on ansainnut palkinnon työstä Näönsuojelun ja yhteistyö näkövammaisten kanssa -ohjelmassa. Näkötoiminnanjohtajien palkinnot 1. Piirin NÄKÖtoiminnanjohtajan palkinto Piirikuvernöörille toimitetaan vuosittain sopiva palkinto piirin johtajalle luovutettavaksi, tunnustuksena hänen saavutuksistaan ja tekemästään työstä. Sivu 8

9 2. Moninkertaispiirin NÄKÖtoiminnanjohtajan palkinto Kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle toimitetaan vuosittain sopiva palkinto moninkertaispiirin johtajalle luovutettavaksi, tunnustuksena hänen saavutuksistaan ja tekemästään työstä. G. PIIRIN KUULOTOIMINNANJOHTAJAN PALKINTO Piirikuvernöörille toimitetaan vuosittain sopiva palkinto piirin johtajalle luovutettavaksi, tunnustuksena hänen saavutuksistaan ja tekemästään työstä. H. OHJEET JÄRJESTÖN KANSAINVÄLISTEN PALVELUOHJELMIEN EHDOTTAMISEEN Määritelmä: Järjestön kansainvälinen palveluohjelma pyrkii huolehtimaan määrätystä humanitäärisestä tarpeesta, liittyy lionsklubien palvelutehtävään kautta maailman, ja siihen voi liittyä yhteistyö toisten humanitääristen järjestöjen kanssa. Hallituksen hyväksymät ohjeet ja lähdemateriaalit tukevat sellaisia ohjelmia. Asiaankuuluvuus: Vähintään kahden moninkertais- tai yksittäispiirin (ei osapiirin) tulee hyväksyä ja panna toimeen lionsklubien jäsenten lähettämät ehdotukset. Eilionsklubien jäsenien tai muiden järjestöjen lähettämien ehdotusten on oltava luonteeltaan sellaisia, että ne sopivat lionsklubien palvelutavoitteisiin. Ehdotetun ohjelman ei tule toistaa/olla päällekkäinen eikä myöskään olla ristiriidassa minkään järjestön nykyisen ohjelman kanssa. Tehtävä: Jokaisella ehdotetulla ohjelmalla tulee olla selkeä lausunto tehtävästä. Tehtävälausunnon tulee sisältää mitattavissa olevat tavoitteet joiden perusteella ohjelman onnistuminen on arvioitavissa. Näihin tavoitteisiin tulee sisältyä väliaikaisia mittapuita, joiden avulla ajoittaista edistystä voidaan mitata. Ajanjakso: Ohjelman tulee kestää korkeintaan kolme vuotta siitä hetkestä kun sille saadaan hyväksyntä. Ohjelman kestoa voidaan pidentää kansainvälisen hallituksen päätöksellä. Ohjelman päättyminen ajoitetaan järjestön toimivuoden päättymiseen. Budjetti: Ennen ohjelmaehdotuksen lähettämistä tulee laatia ehdotelma budjetista, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot projektien kuluista, mahdollisen hallintohenkilökunnan palkoista ja rahoitusvaatimuksista. Budjetti tulee laatia henkilökunnan toimesta tai yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Jos ohjelma hyväksytään, tulee budjettiraportti toimittaa vuosittain Palveluaktiviteettien toimikunnalle Järjestön loka-/marraskuun hallituksen kokoukseen. Julkistoiminta: Ehdotuksen tulee sisältää tarkka kuvaus PR-suunnitelmasta ja ohjelman tunnettuuden kasvattamisesta. Sivu 9

10 Johtaminen: Kaikissa ohjelmissa, joihin sisältyy yhteistyö toisten järjestöjen kanssa, tulee lioneilla säilyä selkeästi määritelty johtamisrooli. Raportointi: Edistysraportti ohjelman toiminnasta tulee esittää vuosittain palveluaktiviteettitoimikunnalle loka/marraskuun hallituksen kokouksessa. I. LIONIEN TILAISUUDET NUORILLE (NUORISO) PALKINTO-OHJELMA 1. Lionien tilaisuudet nuorille (nuorisotyön) johtajan palkinto a. Palvelutunnustus: Nuorisotyössä esimerkillisesti toimineelle johtajalle voidaan myöntää Lionien tilaisuudet nuorisolle (Nuorisotyön) palkinto. Tämän palkinnon myöntämiskriteerinä on nuorisoaktiviteettien edistäminen ja ylläpitäminen piirin tai moninkertaispiirin alueella. b. Kelpoisuus: Saadakseen palkinnon piirin tai moninkertaispiirin nuorisotyönjohtajan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: (1) Luonnostella ja toteuttaa toimintasuunnitelma piirille/moninkertaispiirille. (2) Tiedottaa lioneille mahdollisuuksista osallistua nuorisotyöhön piirin tai moninkertaispiirin alueella. Motivoida klubeja henkilökohtaisin vierailuin tai uutiskirjeiden välityksellä osallistumaan Lionien tilaisuudet nuorisolle -tyyppisiin aktiviteetteihin. 2. Osallistumistodistus Kriteereistä riippuen piirikuvernööri tai moninkertaispiirin puheenjohtaja voi myöntää johtajille kunniakirjat. Tämä todistus on tarkoitettu klubeille, piireille ja moninkertaispiireille heidän halutessaan antaa tunnustusta henkilöille jotka ovat olleet mukana nuorisotyöaktiviteeteissä. Todistuksia voi ostaa Klubietarvikeosastolta kansainvälisessä päämajassa. 3. Nuorten johtajien palvelupalkinto Tämä palkinto voidaan myöntää lionsklubien toimesta ja Lionsklubien kansainvälisen järjestön puolesta nuorille jotka ovat suorittaneet tietyn määrän palvelutyötunteja paikkakunnalla. J. DIABETESTIEDOTUKSEN KANNUSTUSOHJELMA Sivu 10

11 1. Diabetestiedotuksen kannustuspalkinto Piirikuvernöörille toimitetaan vuosittain sopiva palkinto piirin johtajalle luovutettavaksi, tunnustuksena hänen saavutuksistaan ja tekemästään työstä. 2. Diabetestiedotuksen New Horizons -palkinto Asianmukainen palkinto toimitetaan vuosittain piirikuvernööreille, jotta nämä voivat luovuttaa sen sille lionsklubille, joka on piirissä on ansainnut palkinnon työstä Diabetestiedotusohjelmassa. 3. STRIDES.. PALKINTO LIONIEN KÄVELYTEMPAUKSESTA DIABETESTIEDOTUKSEN HYVÄKSI Kun kriteerien täyttyminen on tarkistettu, Strides-kävelyn järjestäneet lionsklubit, piirit ja moninkertaispiirit saavat kertaluontoisen lippumerkkipalkinnon. Myöhempinä vuosina, joina Strides-kävely järjestetään, järjestäjälle myönnetään kävelyn järjestämistoimivuodella merkitty chevron-merkki. 4. Moninkertaispiirin diabetestiedotusjohtajan palkinto Kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle toimitetaan vuosittain sopiva palkinto moninkertaispiirin johtajalle luovutettavaksi, tunnustuksena hänen saavutuksistaan ja tekemästään työstä. K. LIONSKLUBIEN YHTEISÖ- JA KULTTUURIAKTIVITEETTIPALKINTO 1. Palkinnon kuvaus: Tämä jokavuotinen palkinto luovutetaan tunnustuksena klubille, joka on ollut piirissä kaikkein aktiivisin järjestämään tehokkaita yhteisökulttuuriaktiviteetteja. 2. Osallistumisoikeus ja valinta: Kaikki piirin klubit ovat oikeutettuja osallistumaan. Piirikuvernööri luovuttaa palkinnon Lions Clubs Internationalin puolesta joka vuosi yhdelle piirin lionsklubeista. Piirikuvernööri valitsee vastaanottavan klubin neuvoteltuaan piirin kulttuuri- ja yhteisöaktiviteettijohtajan kanssa ja lioneista kokoamansa valintapaneelin kanssa, mikäli tällainen on katsottu tarpeelliseksi perustaa. 3. Palkinto: Asianmukainen palkinto toimitetaan vuosittain piirikuvernööreille, jotta nämä voivat luovuttaa sen sille lionsklubille, joka on piirissä parhaiten suorittanut yhteisö- ja kulttuuriaktiviteetteja kyseisen vuoden aikana. 4. Kriteerit: Palkintoehdokkaiksi asetettujen lionsklubien menestystä yhteisö- ja kulttuuriaktiviteettien järjestämisessä arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella: a. Muiden palveleminen: Lionsklubin kulttuuri- ja yhteisöaktiviteetteja suunnitellaan, järjestetään ja toteutetaan, jotta niistä on hyötyä ihmisille tiedon, asenteiden, arvojen, taitojen tai yhteisymmärryksen ja yhteistyön muodossa. Sivu 11

12 b. Osallistuminen: Lionsklubin kulttuuri- ja yhteisöaktiviteetteja suunnitellaan, järjestetään ja toteutetaan, jotta täytetään lionien kolmas tavoite: "osoittaa aktiivista harrastusta yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä, sosiaalista ja siveellistä menestystä kohtaan". c. Omaperäisyys: Tämän kategorian haaste on siinä, miten lionsklubit kehittävät sellaisia tuoreita, uusia ja jännittäviä kulttuuri- ja yhteisöaktiviteetteja, jotka vetävät puoleensa yhteisön mielenkiinnon ja saavat sen jäsenet osallistumaan. d. Tulokset: Lionsklubi järjestää ja kehittää kulttuuri- ja yhteisöaktiviteetteja parantaakseen elämänlaatua mitattavissa olevilla tavoilla. e. PR-toiminta: Tämän kategorian haaste on siinä, miten lionsklubit parantavat imagoaan mainostamalla kulttuuri- ja yhteisöaktiviteettejaan tiedotusvälineissä ja muilla keinoin. L. LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN KUULOLAITTEIDEN KIERRÄTYSOHJELMA 1. Apurahaohjelma Lions Clubs Internationalin kuulolaitepankkiohjelma (HARP, Hearing Aid Bank Program) toteutetaan yksinomaisesti Lions Clubs Internationalin hallituksen ajoittain määrittämän toimintaperiaatteen mukaisesti. 2. Ohjelman tavoitteet a. Perustaa kansainvälinen kuulolaitteiden kierrätysohjelma, jolla edistetään lahjoitettujen kuulolaitteiden keräämistä, kunnostusta ja jakelua. b. Tarjota klubeille keino tarjota kuulolaiteapua edullisesti. c. Edistää käytettyjä kuulolaitteita keräävien lionien välistä tiedonvaihtoa. d. Samaistaa lionit tiiviisti kuulolaitteiden kierrätykseen ja jakeluun. e. Edistää Lions Clubs Internationalin kuulolaitteiden kierrätysohjelman kansainvälistä laajenemista. 3. Järjestön nimi ja tunnus a. Tämän ohjelman virallinen nimi on The Lions Clubs International Hearing Aid Recycling Program ja kaikkia sen alla toimivia kuulolaitteidenkierrätyskeskuksia kutsutaan nimellä Lions Hearing Aid Recycling Center (Lions Kuulolaitteidenkierrätyskeskus). b. Lions-nimi ja -tunnus ovat Järjestön rekisteröimiä liikemerkkejä ja niiden käyttöoikeus kuuluu yksinomaan Lionsklubien kansainväliselle järjestölle. Kaikki Lions-nimen ja -tunnuksen käyttöoikeudet kuten myös velvollisuus käyttöoikeuden suojelemisesta ja säilyttämisestä kuuluvat yksinomaan Lionsklubien kansainväliselle järjestölle. Sivu 12

13 c. "Lions"-nimi tulee sisältyä jokaisen perustettavan Silmälaskienkierrätyskeskuksen nimeen. Lisäksi, Lions-nimen ja -tunnuksen tulee olla esillä selkeästi Lionien kuulolaitteidenkierrätyskeskuksen tiloissa, sekä sen virallisissa kirjelomakkeissa, pakkausmateriaaleissa ja julkaisuissa. 4. Valvonta ja toiminta a. Lionien kuulolaitteiden kierrätyskeskusten tulee lähettää säännöllisesti raportteja Lions Clubs Internationalille kerättyjen ja kunnostettujen kuulolaitteiden määristä, jotka on jaettu niitä tarvitseville ihmisille. b. Alan terveydenhuollon ammattilaisten tulee luovuttaa kuulolaitteet tarkoin paikallisten ja kansallisten terveydenhuollon sääntöjen ja määräysten mukaisesti. c. Kuulolaitteet tulee ohjata ensisijaisesti lionsprojektien tarpeisiin. d. Muiden humanitääristen järjestöjen projekteihin voidaan luovuttaa kuulolaitteita sillä ehdolla, että ne jaetaan käyttäjille veloituksetta. 5. Sponsorointi a. Lionsklubit, -piirit, -moninkertaispiirit ja -säätiöt voivat yksinään tai yhdessä sponsoroida Lionien kuulolaitteiden kierrätyskeskuksia. b. Lioneita kannustetaan tukemaan kierrätyskeskusten perustamista erityisesti niille alueille joilla sellaisia ei vielä ole. 6. Vakuutus Jokaisen kuulolaitteiden kierrätyskeskuksen tulee hankkia toiminalleen sopiva vakuutusturva. Tällainen vakuutus vaaditaan Järjestön yleisen vastuuvakuutuksen lisäksi. 7. Mainostus ja yleisölle tiedottaminen a. Lionsklubien kansainvälisen järjestön tulee mainostaa kuulolaitteiden kierrätyksen käsitettä ja sen laajentamista. b. Lionien kuulolaitteidenkierrätyskeskuksia rohkaistaan tiedottamaan toiminnastaan ja lionien osallistumisesta kuulolaitteiden kierrätykseen. Keskuksia kannustetaan myös lähettämään uutisjuttuja toiminnastaan Lionsklubien kansainväliseen päämajaan julkaisua varten. c. Lionien Kuulolaitteidenkierrätyskeskuksia rohkaistaan jakamaan tietoa toiminnastaan lionsjäsenille joita saattaisi mahdollisesti kiinnostaan toimintaan osallistuminen. d. Lionien Kuulolaitteiden kierrätyskeskuksia rohkaistaan solmimaan yhteistyösuhteita paikallisten terveysviranomaisten ja -järjestöjen kanssa milloin soveliasta. Sivu 13

14 M. LIONIEN PERHEKUUKAUSI Toukokuuta vietetään Lionien perhekuukautena. N. SYRJINNÄN VASTAISUUDEN PERIAATE - Palveluaktiviteetit Lions Clubs International noudattaa rodun, ihonvärin, uskonnon, kansallisen alkuperän, sukupuolen, aviosäädyn, iän, vammaisuuden, veteraanistatuksen tai muun laillisesti suojellun statuksen perusteella syrjintää vastustavaa periaatetta kaikissa ohjelmissaan ja aktiviteeteissaan. Kansainvälinen hallitus on sitoutunut syrjinnän vastaiseen periaatteeseen ja kehottaa jokaista lionsklubia ylläpitämään ja noudattamaan eettisen toiminnan sääntöä ja Lionsklubien kansainvälisen järjestön päämääriä perustamalla kaiken palvelutyönsä ystävyyteen ja palveluhenkeen syrjimättä yhtäkään yhteiskuntaryhmää. O. LIONIEN YMPÄRISTÖVALOKUVAKILPAILU 1. Kuvaus: Lionien ympäristövalokuvakilpailu on tilaisuus esittää alkuperäisen valokuvan avulla lionien kiintymys luontoon ja sitoutuminen sen suojelemiseen ja säilyttämiseen omalla asuinseudullaan. 2. Kelpoisuus: Kilpailu on avoin kaikille jäsenmaksunsa maksaneille lioneille. Tarkemmat säännöt löytyvät LCI:n verkkosivuilta. 3. Kilpailun palkinto: Voittajat saavat sopivan palkinnon ja heidän ottamansa valokuva julkaistaan Kansainvälisessä vuosikokouksessa. P. LIONIEN PALVELUT LAPSILLE -PALKINNOT 1. Piirin Lionien palvelut lapsille -johtajan palkinto a. Palvelutunnustus: Erinomaisesta toiminnasta ojennetaan palkinto ohjelman toimialajohtajalle. Palkintokriteerinä on piirin alueella lasten hyväksi suoritettujen palveluprojektien toteuttaminen ja onnistuminen. Palkinto on kaunis palkintotodistus jossa on Lionein palvelut lapsille -ohjelman logo. Palkintotodistukset lähetetään vuosittain piirikuvernööreille jotta he voivat ojentaa ne kriteerit parhaiten täyttäville toimialajohtajille. b. Kelpoisuus: Saadakseen palkinnon piirin Lionein palvelut lapsille -johtajan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Sivu 14

15 (1) On laatinut ja toteuttanut toimintasuunnitelman piirissä (2) On motivoinut muita jäseniä ja klubeja joko henkilökohtaisilla vierailuilla tai uutiskirjeiden avulla osallistumaan Lionein palvelut lapsille -ohjelman tavoitteisiin. (3) On lisännyt ohjelman tunnettuutta piirissä ja tiedottanut klubeille mahdollisuudesta osallistua avun tarpeessa olevien lasten auttamiseen. (4) Toimitti piirikuvernöörille selvityksen edellä lueteltujen kriteerien 1, 2 ja 3 täyttymisestä. 2. Moninkertaispiirin Lionien palvelut lapsille -johtajan palkinto a. Palvelutunnustus: Erinomaisesta toiminnasta ojennetaan palkinto moninkertaispiirin toimialajohtajalle. Palkintotodistukset lähetetään vuosittain kuvernöörineuvoston puheenjohtajille jotta he voivat ojentaa ne kriteerit parhaiten täyttäville toimialajohtajille. b. Kelpoisuus: Saadakseen palkinnon moninkertaispiirin Lionein palvelut lapsille -johtajan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: (1) On laatinut ja toteuttanut toimintasuunnitelman moninkertaispiirissä. (2) On motivoinut useita piirejä toteuttamaan Lionien palvelut lapsille - ohjelmaa. (3) On lisännyt ohjelman tunnettuutta moninkertaispiirin alueella ja tiedottanut piireille mahdollisuudesta osallistua avun tarpeessa olevien lasten auttamiseen. (4) Toimitti kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle selvityksen edellä lueteltujen kriteerien 1, 2 ja 3 täyttymisestä. Q. LIONSPIIRIN YMPÄRISTÖNSUOJELUJOHTAJAN PALKINTO Piirikuvernöörille toimitetaan vuosittain sopiva palkinto piirin johtajalle luovutettavaksi, tunnustuksena hänen työstään ja Liitteessä A mainittujen kriteerien täyttymisetsä. R. LIONS ALERT LIPPUMERKKIPALKINTO Lions Alert lippumerkillä kannustetaan klubeja osallistumaan ALERT -ohjelmaan. Lippumerkin saa kerran ja se voidaan myöntää klubille, piirille tai moninkertaispiirille joka on toimittanut kansainväliseen päämajaan selvityksen hätävalmiussuunnitelmasta omalla paikkakunnallaan. S. ALERT-JOHTAJAN PALKINNOT Sivu 15

16 1. Piirin ALERT-johtajan palkinto Piirikuvernöörille toimitetaan vuosittain sopivat palkinnot ALERT-johtajille luovutettavaksi tunnustuksena heidän työstään ja palkintokrieetien täyttämisestä. 2. Moninkertaispiirin ALERT-johtajan palkinto Kuvernöörineuvostojen puheenjohtajille toimitetaan vuosittain sopivat palkinnot ALERT-johtajille luovutettavaksi tunnustuksena heidän työstään ja palkintokrieetien täyttämisestä. Sivu 16

17 Piirin ympäristöpalkinnon kriteerit Palkinto tulee ojentaa piirin ympäristönsuojeluohtajalle menestyksellisen toimikauden suorittamisesta. Ympäristönsuojelujohtaja on voinut toteuttaa yhden tai useamman seuraavista ohjelmista ypäristön hyväksi. Lionien ympäristövalokuvakilpailu piiritasolla ml Perhepuun istutusprojekti Paikkakunnan siivouskampanja Ympäristöaiheinen yleisölle avoin seminaari tai muu ohjelma Kierrätysprojekti Vedenpuhdistusprojekti Muista projekti-ideoista voi lukea lionien verkkosivuilta osoitteesta: tai ottamalla yhteyttä: Sivu 17

LUKU I AKTIVITEETIT. Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa.

LUKU I AKTIVITEETIT. Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa. LUKU I AKTIVITEETIT A. NÄKEMYS TAVOITTEESTAMME Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa. B. NÄKEMYS TEHTÄVÄSTÄMME Mahdollistaa vapaaehtoisten palvelutyö paikkakunnillaan,

Lisätiedot

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä Tavoitteet Mikä on 100-vuotisjuhlan palveluhaaste? 100-vuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun 100 vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään yksi

Lisätiedot

PALVELUAKTIVITEETIT. Lionien hyväksytyt palveluohjelmat. Luku 15. Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa:

PALVELUAKTIVITEETIT. Lionien hyväksytyt palveluohjelmat. Luku 15. Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa: Luku 15 PALVELUAKTIVITEETIT Lionien hyväksytyt palveluohjelmat Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa: 1. Yhteisöpalvelu i. Lionit toiminnassa 2. Katastrofiapu ja -valmius i. Lions ALERT -ohjelma

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja.

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. LCIF piirikoordinaattorin tiedote 3 klubeille - Helmikuu 2010 LCIF:n KAUTTA ANOTTAVAT APURAHAT Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. Nämä

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

PIIRIN TOIMIKUNNAT. Toimikunnat auttavat piirin virkailijoita saavuttamaan tavoitteet yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa.

PIIRIN TOIMIKUNNAT. Toimikunnat auttavat piirin virkailijoita saavuttamaan tavoitteet yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa. PIIRIN TOIMIKUNNAT Toimikunnat auttavat piirin virkailijoita saavuttamaan tavoitteet yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa. Piirissä on 17 Kansainvälisen Lions-järjestön toimikuntaa. Nimitä virkoihin

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

2015-2016 Sisällysluettelo

2015-2016 Sisällysluettelo 2015-2016 Sisällysluettelo I. Piirikuvernöörin tiimi Piirikuvernööri... I-1 Ensimmäinen varapiirikuvernööri... I-2 Toinen varapiirikuvernööri... I-4 Tehokkaat piirikuvernööritiimit... I-6 II. Kansainvälinen

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry Aktiviteettitapahtumien raportointi Käyttäjäohje Versio 1.0 24.10.2014

Suomen Lions-liitto ry Aktiviteettitapahtumien raportointi Käyttäjäohje Versio 1.0 24.10.2014 Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Käyttäjäohje Versio 1.0 24.10.2014 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti tai muullakaan muodoin toimittamalla,

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

Lions-järjestö perustettiin Chicagossa

Lions-järjestö perustettiin Chicagossa Lions-järjestö perustettiin Chicagossa 7.6.1917 Melvin Jones 1879-1961 7.5.2014 PV MERKKIPAALUJA 1917 Järjestö perustettiin USA:ssa 1920 Järjestöstä tuli kansainvälinen, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen

Lisätiedot

Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 DC Pirkko Kokkonen 18.7.08

Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 DC Pirkko Kokkonen 18.7.08 Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 Nuorisotyötoimikunta jakaantuu neljään osa-alueeseen: Nuorisovaihto, Lions Quest, Päihteiden vastainen työ ja Leo-toiminta. Osa-alueiden vetäjät ovat Ulla

Lisätiedot

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ - SYNTYI 7.3.1906 ARNE RITARI - VAIKUTTI SUOMEN 1.LIONSKLUBIN LC HELSINKI/HELSINGFORS 14.8.1950 PERUSTAMISEEN. ARNE RITARI - SÄÄTIÖ PERUSTETTU KUVERNÖÖRINEUVOSTON PÄÄTÖKSELLÄ 1986 TARKOITUS TUKEA JA EDISTÄÄ

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Valloitamme uusia vuoria - Tue nuorta itsenäisyyteen Lions Clubs International District 107-I-Finland

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Lisätiedot

Arne Ritari säätiö rs.

Arne Ritari säätiö rs. Arne Ritari säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston

Lisätiedot

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 Lions Clubs International MD 107 Finland HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 100 milj. palvelutekoa, Suomi 1,8 milj. RAPORTOINTI! 5 milj Suomen nuorisolle 100 v. syntymävuonna 1.3.2015 Ari LBI Lindell,

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA TAVALLISTEN APURAHOJEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA SÄÄNNÖT TEHTÄVÄLAUSUNTO JA APURAHOJEN TÄRKEYSJÄRJESTYS LCIF:n tavalliset apurahat antavat rahoitusta

Lisätiedot

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Piirikuvernööri Heikki Saarinen Sinun.. Kyvykkyytesi ja kehityshalusi on huomattu, siksi olen valinnut juuri Sinut omaan piirihallitukseeni Tehtävä on vaativa

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

107 N-PIIRI PTS

107 N-PIIRI PTS Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 24.4.2010 107 NPIIRI PTS 2010 2015 www.lions.fi/n Npiiri/ Holopainen Tuomo/ Ruissalo Jouko/Tuomikoski Antti/ Viinikainen Esko 1 Vaikka Lionstoiminta on vakaalla

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE Tämä ei ole mikään salaisuus. Tehokkaimmat lionsklubit pyrkivät jatkuvasti tunnistamaan tapoja, joilla laajentaa niiden antaman humanitäärisen

Lisätiedot

Malli Lionspiirin 107-X ohjesäännöksi

Malli Lionspiirin 107-X ohjesäännöksi Malli Lionspiirin 107-X ohjesäännöksi Viimeksi päivitetty 26.02.2013 14:34 1. NIMI Piirin nimi on LIONS-PIIRI 107-. Ohjesäännössä yhdistystä nimitetään piiriksi. Piirin toimintaalue on Lions Clubs Internationalin

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Lions Clubs International Palveluaktiviteetti-ilmoitus Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Palveluaktiviteetti-ilmoitus Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten lisään aktiviteetin? V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit. Palveluaktiviteetit -sivulla pääset klikkaamaan Lisää aktiviteetti -painiketta.

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

107 G-PIIRIN STRATEGIA. Hyväksytty piirihallituksessa

107 G-PIIRIN STRATEGIA. Hyväksytty piirihallituksessa 107 G-PIIRIN STRATEGIA 2013 2016 Hyväksytty piirihallituksessa 22.2.2014 Sivu 2 / 7 Sisällysluettelo 1. Missio... 3 2. Perusarvot... 3 3. Nykytila-analyysi... 3 4. Pelikenttä... 4 5. Visio ja päämäärät...

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit.

V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit. K: Miten lisään aktiviteetin? V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit. Palveluaktiviteetit -sivulla pääset klikkaamaan Lisää aktiviteetti -painiketta.

Lisätiedot

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin KLUBITASO Klubi Tehtävä Klubin jäsenjohtaja Klubin 1. varapresidentti Klubin rahastonhoitaja Presidentti Sihteeri ALUE- JA LOHKOTASO Lohko Lohko-taso Lohkon puheenjohtaja Alue Alue-taso Alueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

LUKU III HALLITUS. Pöytäkirjojen tiivistelmät käännetään järjestön virallisille kielille.

LUKU III HALLITUS. Pöytäkirjojen tiivistelmät käännetään järjestön virallisille kielille. LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset a. Muistiinpanot: Yksi tai useampi pöytäkirjanpitäjä laativat pöytäkirjat jokaisessa hallituksen kokouksissa tai se tehdään jollain

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ (LCIF)

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ (LCIF) LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ (LCIF) 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA Puh: +1 630-468-6901 Faksi: +1 630-571-5735 lcif@lionsclubs.org www.lcif.org LCIF:n tehtävä Tukea paikkakuntiaan

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 22.8.2016 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä 1986. Tavoitteena on

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015. Presidentti Joe Preston

Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015. Presidentti Joe Preston Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015 Presidentti Joe Preston lauma (pride of lions) on Leijonien leijonaperhe, jollaisia elää Afrikan keskiosien savannialueilla. Jokaisella lauman jäsenellä

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Piirin tavoitteet & toimintasuunnitelmat Miten hakea vahvistus asetetuille tavoitteille

Piirin tavoitteet & toimintasuunnitelmat Miten hakea vahvistus asetetuille tavoitteille Jotta piirin johtajakoulutuksen kehitystavoitteet ja toimintasuunnitelmat katsotaan olevan lopullisia, ne on vahvistettava seuraavan suunnitelman mukaisesti*: Johtajakoulutuksen kehittämistavoitteet Toinen

Lisätiedot

LUKU XXII XXIII NUORISO-OHJELMAT. ARTIKLA I Nimi. Tämän organisaation nimi on leoklubi. ARTIKLA II Tarkoitus

LUKU XXII XXIII NUORISO-OHJELMAT. ARTIKLA I Nimi. Tämän organisaation nimi on leoklubi. ARTIKLA II Tarkoitus LUKU XXII XXIII NUORISO-OHJELMAT A. LEOKLUBIN MALLISÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNTÖ ARTIKLA I Nimi Tämän organisaation nimi on leoklubi ARTIKLA II Tarkoitus Edistää paikkakunnan nuorten keskuudessa palvelutoimintaa,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS PORTOROZ, SLOVENIA MAALISKUUTA 2006

TIIVISTELMÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS PORTOROZ, SLOVENIA MAALISKUUTA 2006 TIIVISTELMÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS PORTOROZ, SLOVENIA 23. - 28. MAALISKUUTA 2006 SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNTÖ 1. Hyväksyttiin kahden vuoden lakkautus moninkertaispiiri 322:n (Intia) rojaltimaksuille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

LIONIEN MENTORI- OHJELMA

LIONIEN MENTORI- OHJELMA LIONIEN MENTORI- OHJELMA Jatkotason mentoriopas SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Mentoroitavalle 3 Mentorille 4 Lionien mentoriohjelma Perustason mentoriohjelma 5 Jatkotason mentoriohjelma 5 Mentoroimisesta Menestyksellinen

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Lions Clubs International

Lions Clubs International LIONS-PIIRIN 107-I OHJESÄÄNTÖ 1. NIMI Yhdistyksen nimi on LIONS-PIIRI 107- I ja sen kotipaikka käsittää Oulun, Raahen ja Kainuun talousalueet, pois lukien Koillismaan kunnat Pudasjärvi, Kuusamo, Taivalkoski

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland LOHKON PUHEENJOHTAJA ALUEEN PUHEENJOHTAJA

Lions Clubs International MD 107 Finland LOHKON PUHEENJOHTAJA ALUEEN PUHEENJOHTAJA LOHKON PUHEENJOHTAJA ALUEEN PUHEENJOHTAJA 1 KOULUTUKSEN TAVOITE: Tiedät tehtäväsi tärkeyden Tiedät siihen kuuluvan byrokratian Sitoudut hoitamaan tehtävän Tiedät mistä olet vastuussa 2 Piirikuvernöörisi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä 1986. Tavoitteena on

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Lähdetkö mukaan tekemään hyvää kanssamme?

Lähdetkö mukaan tekemään hyvää kanssamme? Lähdetkö mukaan tekemään hyvää kanssamme? Lions-kampanjat kaudella 2016-1. Punainen Sulka 2017 Lions-liiton rekisteröity tuotemerkki Lionit ovat vuodesta 1972 keränneet Punainen Sulka kampanjoissa noin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI. Piirikuvernööri. Luku 1

PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI. Piirikuvernööri. Luku 1 Luku 1 PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa ihmisiltä vaaditaan perheen, työasioiden ja vapaaehtoisvirkojen yhä tehokkaampaa yhteensovittamista. Vaikka piirikuvernöörin rooli

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Iltakoulussa 17.9.2009 Työjärjestyksen tila Ensimmäinen luonnos laadittu keväällä yhdistyvissä ylioppilaskunnissa Käsitelty viime iltakoulussa Pöydällä jokunen muutosesitys Muutosesitykset

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi?

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi? Lohkon puheenjohtajan valmennus 2016-2017 - tiedätkö mikä on vastuusi? Taito määrää sen, mitä kykenee tekemään. Motivaatio ratkaisee, mitä tekee. Asenteesta riippuu, kuinka hyvin sen pystyy tekemään 2016-2017

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

Lionstoiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Pääsihteeri Markus Flaaming

Lionstoiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Pääsihteeri Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta, organisaatio ja arvot Pääsihteeri Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta Melvin Jones 1917 Järjestömme perustajan Melvin Jonesin ajatuksissa rupesivat jo aikaisin kysymykset askarruttamaan

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Organisaatio Mitä titteleiden takana?

Organisaatio Mitä titteleiden takana? Lions Clubs International MD 107 Finland Organisaatio Mitä titteleiden takana? Uusien leijonien koulutus- ja keskustelutilaisuus 3.10.2013 DC Leena Lehtonen LION-ORGANISAATIO Lionit Lions-klubit Piirit

Lisätiedot

LAPSET ETUSIJALLA. Suunnitteluopas

LAPSET ETUSIJALLA. Suunnitteluopas LAPSET ETUSIJALLA Suunnitteluopas JOHDANTO Lionit ympäri maailmaa osallistuvat aktiivisesti lasten auttamiseen ja erityisesti sellaisten lasten, jotka joutuvat elämään vaikeissa olosuhteissa. Lionit ovat

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

107 G-PIIRIN STRATEGIA

107 G-PIIRIN STRATEGIA 107 G-PIIRIN STRATEGIA 2015-2018 Hyväksytty piirihallituksessa 09.04.2016 Sivu 2 / 9 Sisällysluettelo 1. Missio...3 2. Perusarvot...3 3. Nykytila-analyysi...3 4. Pelikenttä...4 5. Visio ja päämäärät...4

Lisätiedot