LUKU I TEHTÄVÄT. Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKU I TEHTÄVÄT. Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa."

Transkriptio

1 LUKU I TEHTÄVÄT A. NÄKEMYS TAVOITTEESTAMME Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa. B. NÄKEMYS TEHTÄVÄSTÄMME Mahdollistaa vapaaehtoisten palvelutyö paikkakunnillaan, vastata humanitäärisiin tarpeisiin, rohkaista rauhaan ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä lionsklubien välityksellä. C. LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN HYVÄKSYTYT PALVELUOHJELMAT 1. Lionismin suuri kansainvälinen palvelusitoumus on: SightFirst: Lionit toimivat sokeuden ehkäisemiseksi ja parantamiseksi. 2. Lionsklubien kansainvälisen järjestön suuret palveluluokat ja hyväksytyt ohjelmat ovat: a. Yhteisöpalvelut (kansalais-, kulttuuri-, opetus-, terveys-, yleisö-, virkistys- ja sosiaalipalvelut) Kotien rakentaminen sokeille ja vammaisille Habitat for Humanity - järjestön kanssa Lionit työssä b. Hätäapu ja -valmius Lionien ALERT-ohjelma Lionilta lionille: Resurssiavustustietokanta c. Ympäristönsuojelupalvelut Lionien ympäristövalokuvakilpailu Lionien vihreä tiimi d. Terveys ja hyvinvointi (1) Diabetestiedotus ja -toiminta Yhteisövalistus Diabetesseulonta Lionien näönhuollon terveysohjelma (LEHP) Sivu 1

2 Virkistysleirit diabeetikoille Strides: Lionien kävely diabetestiedotuksen hyväksi (2) Kuuloaistin suojelu, tiedotus ja toiminta Kuulolaitteiden kierrätysohjelma (HARP) Kuulovammaisten palvelukoirat Kuuloseulonnat Virkistysleirit sokeille ja näkövammaisille Tukipalveluiden järjestäminen kuuroille ja kuulovammaisille. (3) Näönsuojelu, tiedotus ja toiminta Lasten silmätarkastukset (kehittyneet maat) Koulutuspalvelut sokeille Silmälasien kierrätys Helen Kellerin päivä Lionien silmäpankit Heikkonäköisyysprojektit Virkistysleirit sokeille ja näkövammaisille SightFirst Special Olympics -tapahtuman Opening Eyes -ohjelma Sokeiden ja näkövammaisten tukipalvelut Näköseulat Valkoisen kepin päivä Maailman näköpäivä e. Kansainväliset suhteet Kansainvälinen ystävyysklubitoiminta Lionien päivä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa f. Lionien tilaisuudet nuorisolle Kansainvälinen rauhanjulistekilpailu lionien kansainvälinen nuorisoleiri- ja nuorisovaihto-ohjelma Leoklubit Lions-Quest. Lionien nuorten johtajien palvelupalkinnot g. Lionien palvelut lapsille Lapset etusijalla Lionien maailmanlaajuinen symposiumohjelma lasten hyväksi 3. Lionsklubien kansainvälinen järjestö tukee näiden palveluluokkien ja hyväksyttyjen palveluohjelmien toteutusta jakamalla tietoa ja auttamalla järjestämistoimissa. Näiden ohjelmien lisäksi lionsklubit ja -piirit voivat järjestää monenlaisia palveluaktiviteetteja vastatakseen asiaankuuluvasti paikkakuntiensa Sivu 2

3 erityisiin ja humanitäärisiin tarpeisiin Lionsklubien kansainvälise järjestön säätiön (LCIF) tuella. 4. Järjestön tulee julkaista kappaleessa B.2. luettelo hyväksytyistä lionspalveluohjelmista näissä seitsemässä palveluluokassa. Palveluaktiviteettitoimikunta tarkastaa kaikkien projektien asianmukaisuuden ja esittää ne hallituksen hyväksyttäväksi, seuraavien kriteerien täyttämisen perusteella: a. Ne edustavat "Me palvelemme"-mottoa, ja ovat tavalla tai toisella oleellisia lionsklubeille kaikkialla maailmassa. b. Niillä vastataan tärkeään yhteisölliseen tai humantääriseen tarpeeseen. c. Ne tuottavat mitattavia tuloksia, joista on hyötyä palvelun vastaanottajille. d. Ne edellyttävät lionien osallistumista "omin käsin". e. Niissä on lionsjäseniä johtotehtvissä f. Ne edistävät lionien palvelutehtävän tunnettuutta yleisön keskuudessa g. Ne ovat toteutettavissa ja toistettavissa ympäristöystävällisesti. D. NÄÖNSUOJELU JA TYÖ SOKEIDEN KANSSA Tämän suuraktiviteetin tarkoituksena on tarjota ohjelmia ja avustusta sokeiden ja näkövammaisten auttamiseksi ja estettävissä ja parannettavissa olevan sokeuden poistamiseksi Lions SightFirst-ohjelman välityksellä. Alla olevat ohjelmat täydentävät SightFirstiin kuuluvia ohjelmia, jotka keskittyvät estettävissä ja parannettavissa olevan sokeuden pääsyihin, kuten kaihiin, trakoomaan, onkosersiaasiin (jokisokeus), glaukoomaan ja diabeettiseen retinopatiaan. 1. Lionsklubien kansainvälisen järjestön silmäpankkiohjelma a. Ohjelman kuvaus: Lionklubien kansainvälisen järjestön Silmäpankkiohjelma hyväksyttiin Järjestön viralliseksi palveluaktiviteetiksi maaliskuussa b. Laajuus: (1) Lionsklubien kansainvälisen järjestön hallitus laatii ohjelman toiminnalle perussäännöt joita voidaan mukauttaa tarpeen vaatiessa, aika ajoin. (2) Lionien silmäpankkien kaikkien aktiviteettien, projektien ja ohjelmien suorittaminen tulee tapahtua sopusoinnussa kansainvälisen hallituksen sääntöjen ja niihin ajoittain tehtyjen muutosten kanssa. Vain Järjestön kansainvälisellä hallituksella on valta tehdä muutoksia silmäpankkien toimintasääntöihin. Sivu 3

4 (3) Jokainen Lions Silmäpankki hyväksyy toimintasäännöt ja sääntömuutokset, jotka ovat yhdenmukaiset Lionsklubien kansainvälisen järjestön perustamien sääntöjen kanssa. Nämä toimintasäännöt ja niihin tehtävät muutokset vaativat kansainvälisen hallituksen hyväksynnän. c. Ohjelman tavoitteet: (1) Selventää lionien silmäpankkitoiminnankuvaa ja -tarkoituksia kansainvälisellä tasolla; rohkaista, mainostaa, tehostaa ja laajentaa lionien silmäpankkitoimintaa kansainvälisesti niin, että voidaan saada korkealaatuista silmäkudosta sarveiskalvon siirtoihin, tutkimukseen ja muihin lääketieteellisiin tarkoituksiin. (2) Kehittää kansainvälinen toimintarakenne nykyisten lionien silmäpankkien keskinäisellä yhteistyöllä, ja sen kautta saada lionien silmäpankkitoiminnalle sen ansaitsema kansainvälinen tunnustus. (3) Lions-liikemerkin ja tunnuksen suojeleminen ja tunnettuuden lisääminen. (4) Lionien Silmäpankkien toiminnan ja palvelun mainostaminen ja julkisuuden lisääminen. (5) Toimia keskeisenä tiedonlähteenä. (6) Avustaa uusien Lions Silmäpankkien perustamisessa ympäri maailmaa. Perusteilla olevat Lionien Silmäpankit voivat pyytää neuvoa nykyisiltä Silmäpankeilta jotka ovat sopineet tämän tyyppisen avustuksen antamisesta. d. Nimi ja/tai tunnus: (1) Tämän ohjelman virallinen nimi on The Lions Clubs International Eye Bank Program ja kaikkia sen alla toimivia silmäpankkeja kutsutaan nimellä Lions Eye Banks (Lions Silmäpankit). (2) Lions-nimi ja -tunnus ovat Järjestön rekisteröimiä liikemerkkejä ja niiden käyttöoikeus kuuluu yksinomaan Lionsklubien kansainväliselle järjestölle, kuten myös kuuluu velvollisuus näiden liikemerkkien käyttöoikeuden suojelemisesta ja säilyttämisestä. (3) "Lions"-nimi tulee sisältyä jokaisen perustettavan Lions Silmäpankin nimeen. Samoin Lions-nimen ja/tai -merkin tulee olla selkeästi näkyvissä ja huomattavalla paikalla Silmäpankin toimitiloissa, sen kirjelomakkeissa ja kaikissa Silmäpankin julkaisuissa. (4) Lions Clubs Internationalin edustajat voivat vierailla ajoittain Lions Silmäpankeissa varmistaakseen, että Lions-nimi ja/tai -merkki ovat esillä ja että niitä käytetään oikein. e. Valvonta: (1) Valtaosan Silmäpankin hallituksen jäsenistä tulee olla hyvässä asemassa olevia lionsjäseniä jotka ovat hyvässä asemassa olevien lionsklubien jäseniä Lionsklubien kansainvälisessä järjestössä. Sivu 4

5 (2) Jokaisen Lionien silmäpankin hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla hyvässä asemassa olevia jäseniä lionsklubeissa, jotka ovat Lionsklubien kansainvälisen järjestön hyvässä asemassa olevia jäsenklubeja. (3) Jokaisen Lions Silmäpankin tulee toimittaa Lionsklubien kansainväliselle järjestölle vuosittain, 15. syyskuuta mennessä, raportti toiminnastaan ja aktiviteeteistään sisältäen listan Silmäpankin hallituksen jäsenistä sekä kopion voimassaolevasta yhtiöjärjestyksestä ja toimintasäännöistä. Tämän vaatimuksen toistuva laiminlyönti johtaa toimintaluvan sekä Järjestön nimen ja tunnuksen käyttöoikeuden lakkauttamiseen. f. Toiminnan tukeminen (sponsorointi): (1) Jokaisen Lions Silmäpankin tulee olla lionsklubin, lionspiirin tai moninkertaispiirin sponsoroima ja oikeutettu käyttämään Lions-nimeä ja -tunnusta niin kauvan kun sen toiminta on ohjelman sääntöjen mukaista. (2) Lionsklubien kansainvälinen järjestö antaa Lions Silmäpankille toimiluvan ja oikeuden käyttää Lions-nimeä ja/tai -tunnusta, niin kauan kuin se toimii ohjelman sääntöjen mukaisesti ja täyttää Lions-nimen ja - tunnuksen käyttöön oikeuttavat kriteerit. (3) Niiden lionsklubien, piirien tai moninkertaispiirien lukumäärää, jotka yhdessä tukevat samaa Lions Silmäpankkia, ei ole rajoitettu. (4) Lions Silmäpankin perustamista rohkaistaan erityisesti alueilla joilla ei vielä sellaista ole. (5) Lionsklubin tai -jäsenen tuki Lions Silmäpankille perustuu aina vapaaehtoisuuteen. g. Toiminta: Lions Silmäpankin tulee hakeutua yhteistyösuhteeseen paikallisen sairaalan tai muun lääketieteellisen laitoksen kanssa ja toimia näiden antamien ohjeiden sekä paikallisten terveydenhuollon lakien ja asetusten mukaisesti. h. Vakuutus: Jokaisella Lions Siilmäpankilla tulee olla riittävä vakuutus, joka vähimmillään kattaa kokonaisvastuun, omaisuusvahingon, työtapaturmat sekä hoitovirheet. Tällainen vakuutus vaaditaan Järjestön yleisen vastuuvakuutuksen lisäksi. i. Julkistaminen ja PR-toiminta: (1) Lions Silmäpankkeja kannustetaan lähettämään julkaistaviksi sopivia tietoja Lionsklubien kansainväliselle järjestölle, joka käyttää näitä tietoja ohjelman edistämiseen sekä uutisvaihtoon. Sivu 5

6 (2) Lions Silmäpankkeja kannustetaan jakamaan tietoja Lionsklubien kansainvälisen järjestön sekä muiden Lions Silmäpankkien kanssa aina kun tällaiset tiedot voisivat jollain tavalla edistää ohjelman tavoitteita. j. Lions Silmäpankkiviikko Lionsklubien kansainvälinen järjestö tulee vuosittain viettämään Lions Silmäpankkiviikkoa joulukuun ensimmäisellä viikolla, Silmäpankkiohjelman tunnettuuden lisäämiseksi sekä sarveiskalvolahjoitusten lisäämisen tueksi. 2. A-vitamiinin puutos Lionsklubeja ja -piirejä kannustetaan osallistumaan kansainvälisten terveysjärjestöjen ohjelmiin, joiden tarkoituksena on torjua A- vitamiinin puutteen aiheuttama sokeutumista (=kseroftalmia). 3. Lionsklubien kansainvälisen järjestön Silmälasienkierrätysohjelma a. Apurahaohjelma Lionsklubien kansainvälisen järjestön Silmälasienkierrätysohjelmaa toteutetaan yksinomaisesti Lionsklubien kansainvälisen järjestön hallituksen ajoittain määrittämän toimintaperiaatteen mukaisesti. b. Laajuus (1) Lions Clubs Internationalin hallitus määrittelee Lions Clubs Internationalin silmälasien kierrätysohjelman toimintasäännöt, joita päivitetään ajoittain. (2) Lionien silmälasien kierrätysohjelman kaikkien aktiviteettien, projektien ja ohjelmien suorittaminen tulee tapahtua sopusoinnussa kansainvälisen hallituksen sääntöjen ja niihin ajoittain tehtyjen muutosten kanssa. Vain järjestön kansainvälisellä hallituksella on valta tehdä muutoksia silmälasien kierrätysohjelman sääntöihin. (3) Jokainen Lions silmälasien kierrätyskeskus (LERC) hyväksyy toimintasäännöt ja sääntömuutokset, jotka ovat yhdenmukaiset Lionsklubien kansainvälisen järjestön asettamien sääntöjen kanssa. Nämä toimintasäännöt ja niihin tehtävät muutokset vaativat kansainvälisen hallituksen hyväksynnän. c. Ohjelman tavoitteet (1) Perustaa kansainvälinen silmälasienkierrätysohjelma, jolla edistetään silmälasilahjoituksia, niiden keräämistä, kunnostusta ja jakelua. (2) Edistää näönhuoltoa jakamalla tarkastettuja ja käyttökelpoisia silmälaseja eri puolilla maailmaa tarpeen mukaan, järjestön infrastruktuurin ja muiden kanavien välityksellä. Sivu 6

7 (3) Pitää kirjaa Lionien silmälasienkierrätyskeskuksissa lahjoituksina saaduista ja tarkastetuista sekä jaetuista silmälaseista. (4) Edistää viestintää Lionien silmälasienkierrätyskeskusten välillä. (5) Tunnistaa silmälasien kierrätystä harrastavat lionit. (6) Edistää Lionsklubien kansainvälisen järjestön silmälasienkierrätysohjelman kansainvälistä laajenemista. d. Järjestön nimi ja tunnus (1) Tämän ohjelman virallinen nimi on The Lions Clubs International Eyeglass Recycling Program ja kaikkia sen alla toimivia silmälasienkierrätyskeskuksia kutsutaan nimellä Lions Eyeglass Recycling Center (Lions Silmälasienkierrätyskeskus). (2) Lions-nimi ja -tunnus ovat järjestön rekisteröimiä liikemerkkejä ja niiden käyttöoikeus kuuluu yksinomaan Lionsklubien kansainväliselle järjestölle. Kaikki Lions-nimen ja -tunnuksen käyttöoikeudet kuten myös velvollisuus käyttöoikeuden suojelemisesta ja säilyttämisestä kuuluvat yksinomaan Lionsklubien kansainväliselle järjestölle. (3) "Lions"-nimi tulee sisältyä jokaisen perustettavan Silmälasienkierrätyskeskuksen nimeen. Lisäksi Lions-nimen ja -tunnuksen tulee olla esillä selkeästi Lionien silmälasienkierrätyskeskuksen tiloissa, sekä sen virallisissa kirjelomakkeissa, silmälasipakkauksissa ja julkaisuissa. e. Sponsorointi (1) Lionspiirien ja moninkertaispiirin tulee yhdessä tai erikseen sponsoroida Lionien silmälasien kierrätyskeskuksia (LERC). Niiden lionsklubien, piirien tai moninkertaispiirien lukumäärää, jotka yhdessä tukevat samaa kierrätyskeskusta, ei ole rajoitettu. (2) Vain yksi kierrätyskeskus voidaan hyväksyä jokaiseen moninkertaispiiriin. Kierrätyskeskuksen pääpaikalla on oikeus perustaa satelliittipisteitä tarpeen mukaan, mutta vain kierrätyskeskuksen oman alueen moninkertaispiirissä tai yksittäispiirissä. LERC-päätoimipisteen tulee perustaa organisaatiorakenne, jossa lionit ovat jäseniä ja siinä on edustajat sijaintipaikan moninkertais- tai yksittäispiiristä, jossa se on perustettu. Hyväksytty LERC-johtaja, pääjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja toimii jokaisen moninkertaispiiriin perustetun satelliittipisteen hallituksen jäsenenä. (3) Jotta lionien silmälasien kierrätyskeskus hyväksytään virallisesti LERCkeskuksena, sen pitää täyttää säätiön perustamisen vaatimukset kuten on määritelty LCI:n tuotemerkkisäännöissä ja sen tulee noudattaa hallituksen sääntöjä, joita hallitus päivittää aika ajoin. (4) Lionsklubeja alueilla, joilla ei ole kierrätystoimintaa, rohkaistaan tukemaan muiden alueiden kierrätyskeskuksia. Sivu 7

8 f. LERC-sääntöjen noudattaminen: Jokaisen hyväksytyn LERC-keskuksen tulee noudattaa LCI n hallituksen asettamia sääntöjä. Jos LERC-keskus ei noudata näitä sääntöjä, LCI voi suorittaa jonkun seuraavista toimenpiteistä: (1) LCI voi kumota keskuksen aseman virallisena LCI:n silmälasienkierrätyskeskuksena. (2) LCI voi evätä keskuksen apurahahakemukset LCIF-apurahaa varten. (3) LCI voi kumota keskuksen oikeuden käyttää Lions-tunnusta toiminnassaan. E. TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 1. Diabetesseulonta: Lionsklubeja kannustetaan tekemään yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa yhteisten diabetesseulontojen järjestämiseksi palveluaktiviteettina sekä diabeettisen retinopatian ja glaukooman testaamiseksi samassa tilaisuudessa silloin kun tällaista aktiviteettia ollaan suorittamassa. Lionien tulee noudattaa paikallisia terveydenhuollon lakeja ja sääntöjä, jotka ovat voimassa alueella, jossa seulontoja suoritetaan. Verikokeen ottamisen voi tavallisesti suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattilainen. 2. Diabetestiedotuskuukausi: Marraskuuta tulee mainostaa diabetestiedotuskuukautena. 3. Ensisijainen terveydenhuolto: Lionsklubeja kannustetaan järjestämään perusterveydenhoito-ohjelma yhteistyössä vakiintuneitten terveydenhoitojärjestöjen kanssa lievittämään nälän, huonon terveyden ja sairauksien aiheuttamia ongelmia maailmassa. F. PALKITSEMINEN ERITTÄIN HYVÄSTÄ SUORITUKSESTA (NÄÖNSUOJELU, TIEDOTUS JA TOIMINTA) Asianmukainen palkinto toimitetaan vuosittain piirikuvernööreille, jotta nämä voivat luovuttaa sen sille lionsklubille, joka on piirissä on ansainnut palkinnon työstä Näönsuojelun ja yhteistyö näkövammaisten kanssa -ohjelmassa. Näkötoiminnanjohtajien palkinnot 1. Piirin NÄKÖtoiminnanjohtajan palkinto Piirikuvernöörille toimitetaan vuosittain sopiva palkinto piirin johtajalle luovutettavaksi, tunnustuksena hänen saavutuksistaan ja tekemästään työstä. Sivu 8

9 2. Moninkertaispiirin NÄKÖtoiminnanjohtajan palkinto Kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle toimitetaan vuosittain sopiva palkinto moninkertaispiirin johtajalle luovutettavaksi, tunnustuksena hänen saavutuksistaan ja tekemästään työstä. G. PIIRIN KUULOTOIMINNANJOHTAJAN PALKINTO Piirikuvernöörille toimitetaan vuosittain sopiva palkinto piirin johtajalle luovutettavaksi, tunnustuksena hänen saavutuksistaan ja tekemästään työstä. H. OHJEET JÄRJESTÖN KANSAINVÄLISTEN PALVELUOHJELMIEN EHDOTTAMISEEN Määritelmä: Järjestön kansainvälinen palveluohjelma pyrkii huolehtimaan määrätystä humanitäärisestä tarpeesta, liittyy lionsklubien palvelutehtävään kautta maailman, ja siihen voi liittyä yhteistyö toisten humanitääristen järjestöjen kanssa. Hallituksen hyväksymät ohjeet ja lähdemateriaalit tukevat sellaisia ohjelmia. Asiaankuuluvuus: Vähintään kahden moninkertais- tai yksittäispiirin (ei osapiirin) tulee hyväksyä ja panna toimeen lionsklubien jäsenten lähettämät ehdotukset. Eilionsklubien jäsenien tai muiden järjestöjen lähettämien ehdotusten on oltava luonteeltaan sellaisia, että ne sopivat lionsklubien palvelutavoitteisiin. Ehdotetun ohjelman ei tule toistaa/olla päällekkäinen eikä myöskään olla ristiriidassa minkään järjestön nykyisen ohjelman kanssa. Tehtävä: Jokaisella ehdotetulla ohjelmalla tulee olla selkeä lausunto tehtävästä. Tehtävälausunnon tulee sisältää mitattavissa olevat tavoitteet joiden perusteella ohjelman onnistuminen on arvioitavissa. Näihin tavoitteisiin tulee sisältyä väliaikaisia mittapuita, joiden avulla ajoittaista edistystä voidaan mitata. Ajanjakso: Ohjelman tulee kestää korkeintaan kolme vuotta siitä hetkestä kun sille saadaan hyväksyntä. Ohjelman kestoa voidaan pidentää kansainvälisen hallituksen päätöksellä. Ohjelman päättyminen ajoitetaan järjestön toimivuoden päättymiseen. Budjetti: Ennen ohjelmaehdotuksen lähettämistä tulee laatia ehdotelma budjetista, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot projektien kuluista, mahdollisen hallintohenkilökunnan palkoista ja rahoitusvaatimuksista. Budjetti tulee laatia henkilökunnan toimesta tai yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Jos ohjelma hyväksytään, tulee budjettiraportti toimittaa vuosittain Palveluaktiviteettien toimikunnalle Järjestön loka-/marraskuun hallituksen kokoukseen. Julkistoiminta: Ehdotuksen tulee sisältää tarkka kuvaus PR-suunnitelmasta ja ohjelman tunnettuuden kasvattamisesta. Sivu 9

10 Johtaminen: Kaikissa ohjelmissa, joihin sisältyy yhteistyö toisten järjestöjen kanssa, tulee lioneilla säilyä selkeästi määritelty johtamisrooli. Raportointi: Edistysraportti ohjelman toiminnasta tulee esittää vuosittain palveluaktiviteettitoimikunnalle loka/marraskuun hallituksen kokouksessa. I. LIONIEN TILAISUUDET NUORILLE (NUORISO) PALKINTO-OHJELMA 1. Lionien tilaisuudet nuorille (nuorisotyön) johtajan palkinto a. Palvelutunnustus: Nuorisotyössä esimerkillisesti toimineelle johtajalle voidaan myöntää Lionien tilaisuudet nuorisolle (Nuorisotyön) palkinto. Tämän palkinnon myöntämiskriteerinä on nuorisoaktiviteettien edistäminen ja ylläpitäminen piirin tai moninkertaispiirin alueella. b. Kelpoisuus: Saadakseen palkinnon piirin tai moninkertaispiirin nuorisotyönjohtajan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: (1) Luonnostella ja toteuttaa toimintasuunnitelma piirille/moninkertaispiirille. (2) Tiedottaa lioneille mahdollisuuksista osallistua nuorisotyöhön piirin tai moninkertaispiirin alueella. Motivoida klubeja henkilökohtaisin vierailuin tai uutiskirjeiden välityksellä osallistumaan Lionien tilaisuudet nuorisolle -tyyppisiin aktiviteetteihin. 2. Osallistumistodistus Kriteereistä riippuen piirikuvernööri tai moninkertaispiirin puheenjohtaja voi myöntää johtajille kunniakirjat. Tämä todistus on tarkoitettu klubeille, piireille ja moninkertaispiireille heidän halutessaan antaa tunnustusta henkilöille jotka ovat olleet mukana nuorisotyöaktiviteeteissä. Todistuksia voi ostaa Klubietarvikeosastolta kansainvälisessä päämajassa. 3. Nuorten johtajien palvelupalkinto Tämä palkinto voidaan myöntää lionsklubien toimesta ja Lionsklubien kansainvälisen järjestön puolesta nuorille jotka ovat suorittaneet tietyn määrän palvelutyötunteja paikkakunnalla. J. DIABETESTIEDOTUKSEN KANNUSTUSOHJELMA Sivu 10

11 1. Diabetestiedotuksen kannustuspalkinto Piirikuvernöörille toimitetaan vuosittain sopiva palkinto piirin johtajalle luovutettavaksi, tunnustuksena hänen saavutuksistaan ja tekemästään työstä. 2. Diabetestiedotuksen New Horizons -palkinto Asianmukainen palkinto toimitetaan vuosittain piirikuvernööreille, jotta nämä voivat luovuttaa sen sille lionsklubille, joka on piirissä on ansainnut palkinnon työstä Diabetestiedotusohjelmassa. 3. STRIDES.. PALKINTO LIONIEN KÄVELYTEMPAUKSESTA DIABETESTIEDOTUKSEN HYVÄKSI Kun kriteerien täyttyminen on tarkistettu, Strides-kävelyn järjestäneet lionsklubit, piirit ja moninkertaispiirit saavat kertaluontoisen lippumerkkipalkinnon. Myöhempinä vuosina, joina Strides-kävely järjestetään, järjestäjälle myönnetään kävelyn järjestämistoimivuodella merkitty chevron-merkki. 4. Moninkertaispiirin diabetestiedotusjohtajan palkinto Kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle toimitetaan vuosittain sopiva palkinto moninkertaispiirin johtajalle luovutettavaksi, tunnustuksena hänen saavutuksistaan ja tekemästään työstä. K. LIONSKLUBIEN YHTEISÖ- JA KULTTUURIAKTIVITEETTIPALKINTO 1. Palkinnon kuvaus: Tämä jokavuotinen palkinto luovutetaan tunnustuksena klubille, joka on ollut piirissä kaikkein aktiivisin järjestämään tehokkaita yhteisökulttuuriaktiviteetteja. 2. Osallistumisoikeus ja valinta: Kaikki piirin klubit ovat oikeutettuja osallistumaan. Piirikuvernööri luovuttaa palkinnon Lions Clubs Internationalin puolesta joka vuosi yhdelle piirin lionsklubeista. Piirikuvernööri valitsee vastaanottavan klubin neuvoteltuaan piirin kulttuuri- ja yhteisöaktiviteettijohtajan kanssa ja lioneista kokoamansa valintapaneelin kanssa, mikäli tällainen on katsottu tarpeelliseksi perustaa. 3. Palkinto: Asianmukainen palkinto toimitetaan vuosittain piirikuvernööreille, jotta nämä voivat luovuttaa sen sille lionsklubille, joka on piirissä parhaiten suorittanut yhteisö- ja kulttuuriaktiviteetteja kyseisen vuoden aikana. 4. Kriteerit: Palkintoehdokkaiksi asetettujen lionsklubien menestystä yhteisö- ja kulttuuriaktiviteettien järjestämisessä arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella: a. Muiden palveleminen: Lionsklubin kulttuuri- ja yhteisöaktiviteetteja suunnitellaan, järjestetään ja toteutetaan, jotta niistä on hyötyä ihmisille tiedon, asenteiden, arvojen, taitojen tai yhteisymmärryksen ja yhteistyön muodossa. Sivu 11

12 b. Osallistuminen: Lionsklubin kulttuuri- ja yhteisöaktiviteetteja suunnitellaan, järjestetään ja toteutetaan, jotta täytetään lionien kolmas tavoite: "osoittaa aktiivista harrastusta yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä, sosiaalista ja siveellistä menestystä kohtaan". c. Omaperäisyys: Tämän kategorian haaste on siinä, miten lionsklubit kehittävät sellaisia tuoreita, uusia ja jännittäviä kulttuuri- ja yhteisöaktiviteetteja, jotka vetävät puoleensa yhteisön mielenkiinnon ja saavat sen jäsenet osallistumaan. d. Tulokset: Lionsklubi järjestää ja kehittää kulttuuri- ja yhteisöaktiviteetteja parantaakseen elämänlaatua mitattavissa olevilla tavoilla. e. PR-toiminta: Tämän kategorian haaste on siinä, miten lionsklubit parantavat imagoaan mainostamalla kulttuuri- ja yhteisöaktiviteettejaan tiedotusvälineissä ja muilla keinoin. L. LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN KUULOLAITTEIDEN KIERRÄTYSOHJELMA 1. Apurahaohjelma Lions Clubs Internationalin kuulolaitepankkiohjelma (HARP, Hearing Aid Bank Program) toteutetaan yksinomaisesti Lions Clubs Internationalin hallituksen ajoittain määrittämän toimintaperiaatteen mukaisesti. 2. Ohjelman tavoitteet a. Perustaa kansainvälinen kuulolaitteiden kierrätysohjelma, jolla edistetään lahjoitettujen kuulolaitteiden keräämistä, kunnostusta ja jakelua. b. Tarjota klubeille keino tarjota kuulolaiteapua edullisesti. c. Edistää käytettyjä kuulolaitteita keräävien lionien välistä tiedonvaihtoa. d. Samaistaa lionit tiiviisti kuulolaitteiden kierrätykseen ja jakeluun. e. Edistää Lions Clubs Internationalin kuulolaitteiden kierrätysohjelman kansainvälistä laajenemista. 3. Järjestön nimi ja tunnus a. Tämän ohjelman virallinen nimi on The Lions Clubs International Hearing Aid Recycling Program ja kaikkia sen alla toimivia kuulolaitteidenkierrätyskeskuksia kutsutaan nimellä Lions Hearing Aid Recycling Center (Lions Kuulolaitteidenkierrätyskeskus). b. Lions-nimi ja -tunnus ovat Järjestön rekisteröimiä liikemerkkejä ja niiden käyttöoikeus kuuluu yksinomaan Lionsklubien kansainväliselle järjestölle. Kaikki Lions-nimen ja -tunnuksen käyttöoikeudet kuten myös velvollisuus käyttöoikeuden suojelemisesta ja säilyttämisestä kuuluvat yksinomaan Lionsklubien kansainväliselle järjestölle. Sivu 12

13 c. "Lions"-nimi tulee sisältyä jokaisen perustettavan Silmälaskienkierrätyskeskuksen nimeen. Lisäksi, Lions-nimen ja -tunnuksen tulee olla esillä selkeästi Lionien kuulolaitteidenkierrätyskeskuksen tiloissa, sekä sen virallisissa kirjelomakkeissa, pakkausmateriaaleissa ja julkaisuissa. 4. Valvonta ja toiminta a. Lionien kuulolaitteiden kierrätyskeskusten tulee lähettää säännöllisesti raportteja Lions Clubs Internationalille kerättyjen ja kunnostettujen kuulolaitteiden määristä, jotka on jaettu niitä tarvitseville ihmisille. b. Alan terveydenhuollon ammattilaisten tulee luovuttaa kuulolaitteet tarkoin paikallisten ja kansallisten terveydenhuollon sääntöjen ja määräysten mukaisesti. c. Kuulolaitteet tulee ohjata ensisijaisesti lionsprojektien tarpeisiin. d. Muiden humanitääristen järjestöjen projekteihin voidaan luovuttaa kuulolaitteita sillä ehdolla, että ne jaetaan käyttäjille veloituksetta. 5. Sponsorointi a. Lionsklubit, -piirit, -moninkertaispiirit ja -säätiöt voivat yksinään tai yhdessä sponsoroida Lionien kuulolaitteiden kierrätyskeskuksia. b. Lioneita kannustetaan tukemaan kierrätyskeskusten perustamista erityisesti niille alueille joilla sellaisia ei vielä ole. 6. Vakuutus Jokaisen kuulolaitteiden kierrätyskeskuksen tulee hankkia toiminalleen sopiva vakuutusturva. Tällainen vakuutus vaaditaan Järjestön yleisen vastuuvakuutuksen lisäksi. 7. Mainostus ja yleisölle tiedottaminen a. Lionsklubien kansainvälisen järjestön tulee mainostaa kuulolaitteiden kierrätyksen käsitettä ja sen laajentamista. b. Lionien kuulolaitteidenkierrätyskeskuksia rohkaistaan tiedottamaan toiminnastaan ja lionien osallistumisesta kuulolaitteiden kierrätykseen. Keskuksia kannustetaan myös lähettämään uutisjuttuja toiminnastaan Lionsklubien kansainväliseen päämajaan julkaisua varten. c. Lionien Kuulolaitteidenkierrätyskeskuksia rohkaistaan jakamaan tietoa toiminnastaan lionsjäsenille joita saattaisi mahdollisesti kiinnostaan toimintaan osallistuminen. d. Lionien Kuulolaitteiden kierrätyskeskuksia rohkaistaan solmimaan yhteistyösuhteita paikallisten terveysviranomaisten ja -järjestöjen kanssa milloin soveliasta. Sivu 13

14 M. LIONIEN PERHEKUUKAUSI Toukokuuta vietetään Lionien perhekuukautena. N. SYRJINNÄN VASTAISUUDEN PERIAATE - Palveluaktiviteetit Lions Clubs International noudattaa rodun, ihonvärin, uskonnon, kansallisen alkuperän, sukupuolen, aviosäädyn, iän, vammaisuuden, veteraanistatuksen tai muun laillisesti suojellun statuksen perusteella syrjintää vastustavaa periaatetta kaikissa ohjelmissaan ja aktiviteeteissaan. Kansainvälinen hallitus on sitoutunut syrjinnän vastaiseen periaatteeseen ja kehottaa jokaista lionsklubia ylläpitämään ja noudattamaan eettisen toiminnan sääntöä ja Lionsklubien kansainvälisen järjestön päämääriä perustamalla kaiken palvelutyönsä ystävyyteen ja palveluhenkeen syrjimättä yhtäkään yhteiskuntaryhmää. O. LIONIEN YMPÄRISTÖVALOKUVAKILPAILU 1. Kuvaus: Lionien ympäristövalokuvakilpailu on tilaisuus esittää alkuperäisen valokuvan avulla lionien kiintymys luontoon ja sitoutuminen sen suojelemiseen ja säilyttämiseen omalla asuinseudullaan. 2. Kelpoisuus: Kilpailu on avoin kaikille jäsenmaksunsa maksaneille lioneille. Tarkemmat säännöt löytyvät LCI:n verkkosivuilta. 3. Kilpailun palkinto: Voittajat saavat sopivan palkinnon ja heidän ottamansa valokuva julkaistaan Kansainvälisessä vuosikokouksessa. P. LIONIEN PALVELUT LAPSILLE -PALKINNOT 1. Piirin Lionien palvelut lapsille -johtajan palkinto a. Palvelutunnustus: Erinomaisesta toiminnasta ojennetaan palkinto ohjelman toimialajohtajalle. Palkintokriteerinä on piirin alueella lasten hyväksi suoritettujen palveluprojektien toteuttaminen ja onnistuminen. Palkinto on kaunis palkintotodistus jossa on Lionein palvelut lapsille -ohjelman logo. Palkintotodistukset lähetetään vuosittain piirikuvernööreille jotta he voivat ojentaa ne kriteerit parhaiten täyttäville toimialajohtajille. b. Kelpoisuus: Saadakseen palkinnon piirin Lionein palvelut lapsille -johtajan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Sivu 14

15 (1) On laatinut ja toteuttanut toimintasuunnitelman piirissä (2) On motivoinut muita jäseniä ja klubeja joko henkilökohtaisilla vierailuilla tai uutiskirjeiden avulla osallistumaan Lionein palvelut lapsille -ohjelman tavoitteisiin. (3) On lisännyt ohjelman tunnettuutta piirissä ja tiedottanut klubeille mahdollisuudesta osallistua avun tarpeessa olevien lasten auttamiseen. (4) Toimitti piirikuvernöörille selvityksen edellä lueteltujen kriteerien 1, 2 ja 3 täyttymisestä. 2. Moninkertaispiirin Lionien palvelut lapsille -johtajan palkinto a. Palvelutunnustus: Erinomaisesta toiminnasta ojennetaan palkinto moninkertaispiirin toimialajohtajalle. Palkintotodistukset lähetetään vuosittain kuvernöörineuvoston puheenjohtajille jotta he voivat ojentaa ne kriteerit parhaiten täyttäville toimialajohtajille. b. Kelpoisuus: Saadakseen palkinnon moninkertaispiirin Lionein palvelut lapsille -johtajan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: (1) On laatinut ja toteuttanut toimintasuunnitelman moninkertaispiirissä. (2) On motivoinut useita piirejä toteuttamaan Lionien palvelut lapsille - ohjelmaa. (3) On lisännyt ohjelman tunnettuutta moninkertaispiirin alueella ja tiedottanut piireille mahdollisuudesta osallistua avun tarpeessa olevien lasten auttamiseen. (4) Toimitti kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle selvityksen edellä lueteltujen kriteerien 1, 2 ja 3 täyttymisestä. Q. LIONSPIIRIN YMPÄRISTÖNSUOJELUJOHTAJAN PALKINTO Piirikuvernöörille toimitetaan vuosittain sopiva palkinto piirin johtajalle luovutettavaksi, tunnustuksena hänen työstään ja Liitteessä A mainittujen kriteerien täyttymisetsä. R. LIONS ALERT LIPPUMERKKIPALKINTO Lions Alert lippumerkillä kannustetaan klubeja osallistumaan ALERT -ohjelmaan. Lippumerkin saa kerran ja se voidaan myöntää klubille, piirille tai moninkertaispiirille joka on toimittanut kansainväliseen päämajaan selvityksen hätävalmiussuunnitelmasta omalla paikkakunnallaan. S. ALERT-JOHTAJAN PALKINNOT Sivu 15

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu Luku 15 PALVELUAKTIVITEETIT Lionien hyväksytyt palveluohjelmat Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa: 1. Yhteisöpalvelu 2. Katastrofiapu ja -valmius 3. Ympäristönsuojelu 4. Terveys ja hyvinvointi

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS Johdanto lionismiin SISÄLLYSLUETTELO Uuden jäsenen perehdytystilaisuuden sisältö...2 Keitä lionit ovat...2 Oma klubisi...3 Historia...3 Klubivirkailijat...4 Perinteet...4

Lisätiedot

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT A. SÄÄNNÖT 1. Yksittäis- ja osapiirin Mallisäännöt ja ohjesäännöt PÄÄTETÄÄN, että hallitus hyväksyy Mallisäännöt ja ohjesäännöt, jotka on esitetty Liitteessä A, yksittäis-

Lisätiedot

Luku 11 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT

Luku 11 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT Yleistietoja Lakiasiainjaosto huolehtii järjestön tavaramerkin maailmanlaajuisesta rekisteröinnistä, globaalista vakuutusohjelmasta sekä

Lisätiedot

Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi?

Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi? Luku 12 Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA Puhelin: 630-468-6901 Faksi: 630-571-5735 lcif@lionsclubs.org www.lcif.org LCIF:n tehtävä Säätiön tavoite

Lisätiedot

Klubi- virkailijan käsikirja

Klubi- virkailijan käsikirja Klubi- virkailijan käsikirja 2012-2013 Finnish Lions Clubs International Tarkoitukset ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja. KOORDINOIDAja yhdenmukaistaa lionsklubien toimintaa

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

LUKU XVI LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

LUKU XVI LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION LUKU XVI LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION A. RAKENNE 1. Tarkoitus ja tehtävälausunto a. Lions Clubs Internationalin säätiö, jota tässä kutsutaan LCIF:ksi, on julkinen, epäkaupallinen, verovapaa korporaatio,

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt

Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt 1. Yleiset tavaramerkkisäännöt. Varmistaakseen lainsuojan sekä järjestöllemme että sen jäsenille, klubeille ja piireille (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiirit,

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

LCIF:n kansainvälinen apurahaohjelma (IAG) Apurahan myöntämisperusteet ja anomuslomake

LCIF:n kansainvälinen apurahaohjelma (IAG) Apurahan myöntämisperusteet ja anomuslomake LCIF:n kansainvälinen apurahaohjelma (IAG) Apurahan myöntämisperusteet ja anomuslomake JOHDANTO Huhtikuun 1996 hallituksen kokouksessa Lions Clubs Internationalin säätiön hallitus hyväksyi uuden apurahaohjelman

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

PALKINNOT. Palveluaktiviteettipalkinnot. Luku 16

PALKINNOT. Palveluaktiviteettipalkinnot. Luku 16 PALKINNOT Palveluaktiviteettipalkinnot 100 % leoklubin presidentin palkinto Leoklubin kummina toimivan lionsklubin presidentti myöntää tämän kunniakirjan toimivuotensa aikana myöntämisperusteet täyttävälle

Lisätiedot

LIONS-VUOSIKIRJA 2014 2015 LIONS-ÅRSBOK

LIONS-VUOSIKIRJA 2014 2015 LIONS-ÅRSBOK SUOMEN LIONS-LIITTO RY FINLANDS LIONSFÖRBUND RF Lions Clubs International, MD 107 Finland LIONS-VUOSIKIRJA 2014 2015 LIONS-ÅRSBOK Lions-talo (vihitty käyttöön 2.6.1987) ISSN 1237-8348 Painoyhtymä Oy, Porvoo

Lisätiedot

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ Lions Clubs International MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ RESURSSIOPAS Tervetuloa Lionsklubien kansainvälisen järjestön Maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään (GMT). Asemasi GMT:ssä on kriittisen tärkeä

Lisätiedot

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas 2015-2016 Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas Sisällysluettelo Johdanto 1 Osa 1: Tietoja Lionsklubien kansainvälisestä järjestöstä Historia ja taustat 2 Vaalipiirit 6 Kansainvälinen päämaja 8 Kansainväliset

Lisätiedot

LUKU VIII VUOSIKOKOUS

LUKU VIII VUOSIKOKOUS LUKU VIII VUOSIKOKOUS SISÄLLYSLUETTELO A. Vuosikokouspaikan valintamenetelmä B. Vuosikokousmajoitukset ja ilmoittautuminen C. Vuosikokoustapahtumat ja aktiviteetit D. Kansainväliset perhejärjestelyt E.

Lisätiedot

LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI

LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI Lionskouluttajien koulutusinstituutti on omistettu osaavien lionskouluttajien kouluttamiseen ja heidän ryhmänsä laajentamiseen. Lukujärjestys ei painotu ainoastaan

Lisätiedot

LAPSET ETUSIJALLA. Ohjelman aktiviteettiopas

LAPSET ETUSIJALLA. Ohjelman aktiviteettiopas LAPSET ETUSIJALLA Ohjelman aktiviteettiopas JOHDANTO Kiitos lionit, kaikesta tuesta ja työstänne lasten olojen parantamiseksi yksi lapsi kerrallaan. Joka päivä lionit eripuolilla maailmaa vastaavat kutsuun

Lisätiedot

LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016. 107I-piiri Koulutustoimikunta

LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016. 107I-piiri Koulutustoimikunta LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016 107I-piiri Koulutustoimikunta KÄSIKIRJAN SISÄLTÖ 1. LIONSKLUBIN VUOSISUUNNITETELMAN KESKEISET OSAT 2. VUOSISUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ENNAKKOSUUNNITTELU 3. PRESIDENTIN VASTUUT

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS Uuden klubin kehittämisopas SISÄLLYSLUETTELO Miksi perustaa uusi lionsklubi?...2 Klubimuodon valitseminen...3-4 Vaiheet uuden klubin perustamisessa...5 Vaihe yksi: Määritelkää

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO. Luku 9. Tiliosasto. Piirikuvernööritiimin kulukorvauslaskut. Piirikuvernöörin budjetti

TALOUSHALLINTO. Luku 9. Tiliosasto. Piirikuvernööritiimin kulukorvauslaskut. Piirikuvernöörin budjetti Luku 9 TALOUSHALLINTO Talousjaoston tavoitteena on hoitaa järjestön talouspolitiikkaa, mukaan lukien pankkitoiminta, yleinen kirjanpito ja tilisaatavat. Talousjaosto pyrkii auttamaan piirikuvernöörejä

Lisätiedot

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (For International Office

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

LUKU XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet)

LUKU XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet) LUKU XX PR-TOIMINTA A. JULKAISUT 1. PR- ja viestintäjaoston (Public Relations and Communications Division) tulee tuottaa ja järjestää saatavaksi joko järjestön virallisilla verkkosivuilla tai klubitarvikkeiden

Lisätiedot

Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012

Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012 Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012 Soroptimist International of Europe (SIE), Euroopan Federaatio, on yksi neljästä Soroptimist Internationalin (SI) federaatiosta. SI on maailmanlaajuinen

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO. Seuraavassa kerrotaan, miten piirikuvernöörin budjetti määräytyy ja miten sinun tulee lähettää matka- ja toimistokululaskut.

TALOUSHALLINTO. Seuraavassa kerrotaan, miten piirikuvernöörin budjetti määräytyy ja miten sinun tulee lähettää matka- ja toimistokululaskut. TALOUSHALLINTO Talousjaoston tavoitteena on hoitaa järjestön talouspolitiikkaa, mukaan lukien pankkitoiminta, yleinen kirjanpito, tilisaatavat, budjetointi ja tilintarkastus. Talousjaosto pyrkii auttamaan

Lisätiedot