HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (59) SAIRAANHOITOPIIRI. Uudenmaan Sairaalapesula Oy, Isonkiventie 8, Kerava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (59) SAIRAANHOITOPIIRI. Uudenmaan Sairaalapesula Oy, Isonkiventie 8, 04250 Kerava"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (59) HALLITUS AIKA klo 16:00-18:30 PAIKKA Uudenmaan Sairaalapesula Oy, Isonkiventie 8, Kerava KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 118 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 119 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN HALLITUKSEN KÄSITTELEMÄKSI OTTAMAN TOIMITUSJOHTA- JAN KEHITTÄMISJOHTAJAN VALINTAA KOSKE- VAN PÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 120 IMMUNOKEMIAN ANALYTIIKAN HANKINTA HUS- LABIIN TARJOUSPYYNNÖLLÄ: IMMUNOANALY- TIIKKA HUSLABIN OMILLA LAITTEILLA 121 LEIKKAUSSALIEN KUVANSIIRTOJÄRJESTELMÄT JA NIDEN YLLÄPITO; TARJOUSTEN KÄSITTELY, VERTAILU JA HANKINTAPÄÄTÖS 122 MÄÄRÄALAN MYYMINEN LOHJAN KAUPUNGILLE LYLYISTEN KYLÄN UUSI-HONTTI -NIMISESTÄ KIINTEISTÖSTÄ 123 MÄÄRÄALAN VUOKRAAMINEN JORVIN SAIRAA- LAN TONTISTA KIINTEISTÖ OY ESPOON SAIRAA- LALLE 124 LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAU- PAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKO- NAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA 125 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKKEI- TA KOSKEVA KAUPPA ESPOON KAUPUNGIN KANSSA INFO-OSUUS PSYKIATRISEN SAIRAALAHOIDON ALUEELLISET TAVOITEMITOITUKSET JA PSYKIATRIAN HALLIN- TOMALLI MUUT ASIAT 52

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (59) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 16:00-18:30 puheenjohtaja Grönfors Eija 16:00-18:30 varajäsen Heinimäki Heikki 16:00-18:30 jäsen Ikävalko Suzan 16:00-18:30 jäsen Karma Pekka 16:00-18:30 jäsen Laine Leena 16:00-18:30 jäsen Luhtanen Leena 16:00-18:30 jäsen Långvik Berndt 16:00-18:30 jäsen Niemi Marika 16:00-18:30 jäsen Mervaala Eero 16:00-18:30 varajäsen Oksanen Jari 16:00-18:30 jäsen Puurunen Merja 16:00-18:30 varajäsen Ranki Risto 16:00-18:30 jäsen Taipale Ilkka 16:00-18:30 jäsen Tuure Tuomas 16:00-18:30 jäsen Valpas Antti 16:00-18:30 jäsen Yltävä Harry 16:00-18:30 jäsen Karhu Ulla-Mari 16:00-18:30 valtuuston puheenjohtaja Könkkölä Kalle 16:00-18:30 valtuuston I vpj. Äyräväinen Irene 16:00-18:30 valtuuston II vpj , Lindén Aki 16:00-18:30 toimitusjohtaja Frostell Mari 16:00-18:30 talousjohtaja Lehtonen Lasse 16:00-18:30 hallintoylilääkäri Kauppinen Ilkka 16:00-18:30 hallintojohtaja Mäkijärvi Markku 16:00-18:30 johtajaylilääkäri Saukkomaa Johanna 16:00-18:30 viestintäjohtaja Sonkeri Outi 16:00-18:30 henkilöstöjohtaja Torppa Kaarina 16:00-18:30 hallintoylihoitaja Aarnisalo Piia - toimitusjohtaja 120 Karvo Jouni - kehittämispäällikkö 121 Lähteenmäki Hannu - kiinteistöjohtaja Laakso Markku - toimitusjohtaja 124 POISSA Renkonen Risto dekaani ALLEKIRJOITUKSET Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Ilkka Kauppinen sihteeri

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (59) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS Pekka Karma pöytäkirjantarkastaja Jari Oksanen pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Keskuskirjaamossa NÄHTÄVÄNÄ Stenbäckink. 9, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Karma ja Jari Oksanen.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (59) HALLITUS KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 17/00/02/00/01/2013 HALL HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta Tietokonetomografia (TT) -simulaattorin hankinta HYKS Medisiinisen tulosyksikön Syöpä-klinikkaryhmään, sädehoito-osastolle (vy 8828, projekti K10D400002) 37 HYKS-sairaanhoitoalueen osavuosikatsaus tammi-huhtikuu Kolmen osastonlääkärin ja kolmen erikoistuvan lääkärin viran perustaminen alkaen HYKS Medisiinisen tulosyksikön päivystys ja valvonta -klinikkaryhmään 39 Osastonlääkärin viran perustaminen HYKS Operatiivisen tulosyksikön ATEK-klinikkaryhmään HYKS-ensihoitoon 40 Hallituksen lautakuntaa koskevat asiat 41 HYKS-lautakunnan syyskauden 2013 kokoukset 42 HYKS-lautakunnan koulutukset ja seminaarit syyskaudella Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 44 Info-asiat 45 1 Muut asiat 2. Konsernijaosto Järjestäytyminen 2 Kokouskäytännöistä sopiminen 3 Syyskauden 2013 kokousaikataulu 4 Syksyn 2013 työohjelma 5 Muut asiat 3. Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta Toiminnan ja talouden seuranta tammi-huhtikuu Infoasiat 4. Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta Liikelaitosten toimitusjohtajajien toimivalta ja otto-oikeus 2 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet HUS-Desikon toimitusjohtajan päätökset 3 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet HUS-Logistiikan toimitusjohtajan päätökset 4 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet HUS-Servisin toimitusjohtajan päätökset 5 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet Raviolin toimitusjohtajan päätökset 6 Toiminnan ja talouden seuranta 1-4/2013, HUS-Desiko 7 Toiminnan ja talouden seuranta 1-4/2013, HUS-Logistiikka 8 Toiminnan ja talouden seuranta 1-4/2013, HUS-Servis 9 Toiminnan ja talouden seuranta 1-4/2013, Ravioli

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (59) HALLITUS HUS-Desiko liikelaitoksen toiminnalliset muutokset, eräiden jäsenkuntien välinehuoltotoimintojen siirtäminen osaksi HUS-Desikon toimintaa 11 Ravioli Jorvin sairaalan ja uuden Espoon sairaalan yhteistyö 12 Muut asiat 5. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Ajankohtaiskatsaus 22 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 23 Toiminnan ja talouden toteuma tammi-huhtikuulta 2013 sekä ennuste vuodelle Erikoistuvan lääkärin viran muuttaminen erikoislääkärin viraksi naistentautien ja synnytysten yksikössä 25 Hallituksen pöytäkirjat 26 Muut asiat 6. Toimitusjohtajan päätökset HUS-kuntayhtymän täydentävä tutkimuslaitehaku ja määrärahan varaaminen tutkimuslaitehankintoihin vuodelle Määräaikaisen projektipäällikön vakanssin (5B ) jatkaminen perusterveudenhuollon yksikön Kaste-ohjelmaan kuuluvaan ES- TER-hankkeeseen Määräaikaisen erikoistutkijan vakanssin (5B ) jatkaminen erikoissairaanhoidon vaikuttavuustutkimukseen Päivystysajan korvauksista yleislääketieteen erikoisalalla toimiville lääkäreille tehdyn paikallisen virkaehtosopimuksen voimassaolon jatkaminen Päätös kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttämättä jättämisestä Perusterveydenhuollon yksikön terveyden edistämisen ylilääkärin (vakanssitunnus 1A ) viran täyttö Sydän- ja keuhkokeskus HYKSin toimialajohtaja Markku Niemisen tulokseen sidotun muuttuvan palkanosan määräytyminen vuonna HYKS Operatiivisen tulosyksikön toimialajohtaja Reijo Haapiaisen tulokseen sidotun muuttuvan palkanosan määräytyminen vuonna HYKS Psykiatrian tulosyksikön toimialajohtaja Grigori Joffen tulokseen sidotun muuttuvan palkanosan määräytyminen vuonna HYKS Naisten- ja lastentautien tulosyksikön toimialajohtaja Jari Petäjän tulokseen sidotun muuttuvan palkanosan määräytyminen vuonna HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan hallintosäännön mukaisen ja talousjohtajan HYKS-sairaanhoitoalueen toimintaohjeen mukaisen päätösvallan delegointi alkaen enintään saakka Asunto Oy Lohjan Rajakumpu, Paloniementie 6 A 12, asunto-osakkeet myynti Hinnoitteluperiaatteet HYKSin kliiniset palvelut Oy:lle myytävissä palveluissa ja palvelusopimuksia koskevan päätösvallan siirto

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (59) HALLITUS Toimitusjohtajan toimivallan edelleen siirtäminen HUS Perusterveydenhuollon yksikön ylilääkärille Jorma Lauharannan verkkoyhteyksien ja etäyhteyden jatkaminen hänen siirtyessään eläkkeelle alkaen Tutkimuslaitehankinta Suomen Akatemian rahoittamaan HYKS:ssa suoritettavaan "REVIS"-tutkimukseen Työsuojeluvaltuutettujen lukumäärä, ajankäyttö ja vaalialueet toimikaudelle Päätös kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttämättä jättämisestä HUS-yhteisjärjestö JHL ry:n luottamusmiesten ajankäytön tarkistaminen Keksintöjen kaupallisen potentiaalin arviointiselvitysten hankinta Päätös kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttämättä jättmisestä Määräaikaisen projektipäällikön vakanssin (5B ) jatkaminen perusterveydenhuollon yksikön KASTE-ohjelmaan kuuluvaan ES- TER-hankkeeseen Ylilääkärin vakanssin (1A ) siirtäminen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen Psykiatrian tulosyksikön Jorvin klinikkaryhmään Päätös kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttämättä jättämisestä 7. Tietohallinnon taseyksikön johtajan päätökset Asiantuntijapalvelun hankinta CareSuite teho- ja anestesiajärjestelmän ylläpitoon Caché-lisenssin hankinta HUS RADU -sovellusta varten Alueellisen potilasrekisterin valtuutustenhallinnan järjestelmän liittäminen Kanta-palveluihin Kanta-palvelun edellyttämä rajapintamuutoksen teettäminen laboratoriojärjestelmään Navitas siirtoportaali-sovelluksen päivityksen ja Navitaksen käyttäjähallinnan uusimisen toteuttaminen 8. HUS-Tilakeskuskus tulosalueenjohtajan päätös Meilahden sairaala-alueen sähkönjakeluverkon vahvistus 9. Hallituksen puheenjohtajan päätökset Asian ottaminen hallituksen käsiteltäväksi Päätös kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttämättä jättämisestä 10. Toimitusjohtajan päätökset Henkilöstöjohtaja Outi Sonkerin ja palvelussuhdejohtaja Anne-Maria Mäkisen osallistuminen sairaanhoitopiirien henkilöstöjohdon seminaariin

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (59) HALLITUS Pertti Mäkelän osallistuminen Gartner Symposium/ITXPOON Barcelonassa Hinnoitteluperiaatteita koskevan päätöksen (tj ) täydentäminen Hyksin Kliiniset palvelut Oy:lle myytävissä palveluissa ja palvelusopimuksia koskevan päätösvallan siirto Päätösesitys Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi kohdissa 1-5 mainittujen toimielinten tekemät päätökset ja HUS:n toimitusjohtajan päätökset ajalta , tietohallinnon taseyksikön johtajan päätöset ajalta , HUS-Tilakeskus tulosalueenjohtajan päätöksen sekä hallituksen puheenjohtajan päätökset ajalta ; ja 2. ettei se ota käsiteltäväkseen HUS:n toimitusjohtajan päätöksiä :t Päätös Esitys hyväksyttiin.

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (59) HALLITUS HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN HALLITUKSEN KÄSITTELEMÄKSI OTTAMAN TOIMITUSJOH- TAJAN KEHITTÄMISJOHTAJAN VALINTAA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN VAHVISTAMI- NEN 47/00/02/00/01/2012 HALL 119 Hallituksen puheenjohtaja päätti ottaa kuntalain 51 :n nojalla HUS:n hallituksen käsiteltäväksi toimitusjohtajan päätöksen Kehittämisjohtajan (vakanssinumero 5A ) viran täyttö. Toimitusjohtaja on päättänyt, että kehittämisjohtajan virkaan 5A valitaan alkaen lääketieteen tohtori, dosentti Visa Honkanen. Hänen kokonaispalkkansa on 9500 /kk sisältäen mahdollisen autoedun ja luontoisetuna puhelinedun. Toimitusjohtajan päätös on oheismateriaalina 1. Viran hakuilmoituksen mukaisesti kehittämisjohtajan viran kelpoisuusehdot olivat tehtävään soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, vahva kokemus ja näyttö organisaation ja toiminnan kehittämisestä sekä johtamiskokemus ja virkaan vaadittava kotimaisten kielten taito. Lisäedellytyksiä oli riittävä terveydenhuollon toimialan tuntemus, näyttö menestyksellisesti johdetuista kehittämishankkeista, erinomaiset esimies- ja yhteistyötaidot sekä kyky selkeään vuorovaikutteiseen viestintään. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaan haki 49 henkilöä, joista kaksi henkilöä perui hakemuksensa ja yksi hakija ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja. Kirjallisten hakemusten perusteella haastatteluihin valittiin ne hakijat, joiden katsottiin parhaiten täyttävän avoimeksi julistetun tehtävän vaatimukset. Kaikkiaan haastateltavaksi kutsuttiin yhdeksän hakijaa. Virkaan valittu Visa Honkanen täyttää viran kelpoisuusehdon. Hakemusten, haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella haastatteluryhmä arvioi päätöksessä mainituin perustein, että Visa Honkasella on parhaat edellytykset onnistua kehittämisjohtajan tehtävässä. Päätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimuksia. Toimitusjohtaja on hallintosäännön 13 :n mukaan ollut toimivaltainen päättämään kehittämisjohtajan valinnasta. Päätös on syntynyt muodollisesti oikein eikä se muutoinkaan ole lainvastainen. Päätösesitys Hallitus päättää vahvistaa toimitusjohtajan päätöksen Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, p

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (59) HALLITUS IMMUNOKEMIAN ANALYTIIKAN HANKINTA HUSLABIIN TARJOUSPYYNNÖLLÄ: IMMUNOANALY- TIIKKA HUSLABIN OMILLA LAITTEILLA 301/02/08/00/10/2013 HALL 120 HUSLABin Kliinisen kemian ja hematologian vastuualueen ja Kliinisen mikrobiologian vastuualueen yhteisessä tarjouspyynnössä pyydettiin tarjoamaan HUSLABin immunoanalytiikan kokonaisratkaisua eräiden hormonien, syöpämerkkiaineiden ja virologian tutkimusten suorittamiseksi HUSLABin Meilahden automaatiolaboratoriossa olevalla linjastolla sekä Virologian ja immunologian laboratorioissa ja Kirurgisen sairaalan laboratorioissa nykyisin käytössä olevin laittein ja menetelmin. Immunoanalytiikan järjestämiseksi haettiin kokonaisratkaisua HUSLABissa käytössä oleville laitteille uudisrakennukseen siirtymiseen saakka. Nykyisten laitteiden jäljellä olevan käyttöiän ja niiden kapasiteetin on todettu olevan riittävät. HUS-Logistiikka pyysi keskitetysti tarjoukset immunoanalytiikan kokonaisratkaisusta tarjouspyynnöllä "Immunokemia HUSLABin omilla laitteilla". Toimittajan tuli asettaa immunoanalytiikan laboratoriotuotannon tarvitsema tuotantokapasiteetti nykyisillä analyysilaitteistoilla HUSLABin käyttöön sisältäen tarvittavat lisenssit, reagenssit, kalibraattorit, kussakin analytiikassa tarvittavat materiaalit, käyttökoulutuksen ja huollot. Hankinnan sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja sen päättymispäivä määräytyy uudisrakennuksen valmistumisen ajankohdan mukaan. Sopimusta voidaan jatkaa vuotta kuuden (6) kuukauden jaksoissa. Tarjouspyynnön liitteessä 3.1 oli lueteltu tarjouspyynnön kohteena oleva analytiikka tutkimuslukumäärineen (potilasvastausten lukumäärä vuonna 2012) sekä analytiikkaa tekevät laboratoriot tutkimusnimikkeittäin. Menetelmän vaatimat kontrollit ja niiden mittaaminen toimittajan tuli sisällyttää tarjoamaansa potilasvastauksen hintaan. Tarjoajan tuli kyetä tarjoamaan antamallaan hinnalla koko vaadittu analytiikka. Tarjouspyynnön liitteestä 3.1 ilmenee myös laboratorioiden nykyinen laitekanta ja analysaattoritarve. Määräaikaan ( klo 15.00) mennessä tarjouksen jätti yksi toimittaja, Abbott Oy, Diagnostics ( ). Tarjoaja todettiin hyvämaineiseksi, yhteistyökykyiseksi ja luotettavaksi. Hankittavan immunoanalytiikan kokonaisratkaisun tuli sisältää ehdottomina vaatimuksina asetetut toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet, jotka oli esitetty tarjouspyynnön liitteessä 3.2. Tarjoajan Abbott Diagnosticsin antama tarjous täytti ehdottomat vaatimukset. Abbott Diagnosticsin tarjoamat hinnat ovat samat kuin HUSLABin tästä analytiikasta tähän asti maksama hinta huolimatta siitä, että laitteiden vanhetessa niiden huoltotarve saattaa kasvaa. Ratkaisu on siten HUSLABille edullinen. HUSLABin Kliinisen kemian ja hematologian vastuualueen johtajan Maria Raitakarin ja Kliinisen mikrobiologian vastuualueen johtajan Martti Vaaran laatima hankintaesitys ja sen liitteenä oleva arvio saadusta tarjouksesta ovat liitteenä 1.

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (59) HALLITUS Hankinnan kokonaisarvo tarjouspyynnössä annetulla tutkimusmäärällä on / vuosi ja tarjouspyynnössä esitetyllä sopimuskaudella 3 vuotta yhteensä Liikelaitoksen johtokunta päättää alaisensa toiminnan osalta hankkeista ja hankinnoista, joiden arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on euroa. Hankinnasta päättäminen kuuluu hallintosäännön 6 :n mukaisesti hallituksen toimivaltaan. Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitoksen johtokunta päätti esittää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitukselle, että se päättäisi hankkia Immunoanalytiikan HUSLABin omilla laitteilla esityksen mukaisesti Abbot Oy:lta ja oikeuttaisi HUSLABin toimitusjohtajan solmimaan tarjoajan kanssa tarjouksen liitteenä 2 olleen hankintasopimuksen mukaisen sopimuksen. Immunoanalytiikka HUSLABin omilla laitteilla esitetään hankittavaksi Abbot Oy:ltä ja, että hankinnasta solmitaan kolmen (3) vuoden sopimus, liite 2. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Päätösesitys Hallitus päättää hankkia Immunoanalytiikan HUSLABin omilla laitteilla esityksen mukaisesti Abbot Oy:lta ja oikeuttaa HUSLABin toimitusjohtajan solmimaan tarjoajan kanssa tarjouksen liitteenä olleen hankintasopimuksen pohjalta laadittavan sopimuksen. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja HUSLABin toimitusjohtaja Piia Aarnisalo

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (59) HALLITUS LEIKKAUSSALIEN KUVANSIIRTOJÄRJESTELMÄT JA NIDEN YLLÄPITO; TARJOUSTEN KÄSITTE- LY, VERTAILU JA HANKINTAPÄÄTÖS 413/02/08/00/2013 HALL Taustaa HUS:n leikkaussaleissa on tulossa kuvansiirtojärjestelmien uushankintoja sekä olemassa olevien järjestelmien päivityksiä. Tulevia kohteita ovat 1. Meilahden sairaalan leikkausosaston 18 leikkaussalin päivittäminen vaiheittain Naistenklinikan peruskorjattavat kahdeksan leikkaussalia Naistenklinikan L-siiven saneerauksen yhteydessä Meilahden leikkausosaston videoverkko on valmistunut leikkausosaston valmistumisen yhteydessä yli kymmenen vuotta sitten. Tänä aikana videonsiirtotekniikka on digitalisoitunut ja kuvanlaadussa on siirrytty teräväpiirtoon (HD-laatu). Nykyinen kuvansiirtojärjestelmä on teknisten ominaisuuksiensa takia vanhentunut, ja analogisen standardikuvansiirron ylläpito on muuttunut haasteelliseksi komponenttien saatavuuden takia. Kuvansiirtojärjestelmän laitteet ovat olleet jatkuvassa käytössä koko olemassaolonsa ajan ja elinkaarensa päässä. Järjestelmän uusiminen on leikkaussalien sisällä välttämätöntä, jotta kuvansiirto eri kuvalähteiden ja monitorien välillä voidaan taata. Sekä Meilahden sairaalassa että Naistenklinikalla opetukseen ja erilaisia demonstraatiotapahtumia varten tarvitaan toimiva kuvansiirtojärjestelmä leikkaussaleista luentosaleihin. Kuvansiirtojärjestelmää käytetään myös päivittäiseen leikkaustoiminnan ohjaukseen. Järjestelmä on leikkaussaleissa leikkausten suorittamisen kannalta välttämätön. Lisäksi yliopistosairaalassa opetuksen ja erilaisten leikkausdemonstraatioiden mahdollistaminen on välttämätöntä. Leikkaustoiminnan päivittäisessä johtamisessa salikuvan ja leikkauskuvan näkeminen mahdollistaa reaaliaikaiset johtamistoimet, joilla leikkaustoiminnan ohjaus tehostuu. Hankintaan on valmistauduttu tarvekartoituksella leikkausosastojen henkilökunnan kanssa sekä tutustumalla markkinoilla oleviin ratkaisuvaihtoehtoihin. Kartoitusten avulla määriteltiin järjestelmän vaatimukset ja kirjoitettiin kohdekuvaukset. 2 Tarjouskilpailu HUS julkaisi HILMAssa hankintailmoituksen leikkaussalien kuvansiirtojärjestelmistä ja niiden ylläpidosta. Hankinnan kohteena on HUS:n sairaaloiden leikkaussalien kuvansiirtojärjestelmien ja niiden ylläpidon puitetoimittajuus. Hankintailmoituksen liitteinä julkaistiin kohdekuvaus ja vaatimusmäärittely, hankintasopimusluonnos sekä huolto- ja ylläpitosopimusluonnos. Molemmat sopimukset ovat voimassa ensin kolme vuotta määräaikaisena. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimukset jatkuvat toistaiseksi voimassaolevina, jolloin molemmilla sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (59) HALLITUS irtisanomisaikaa noudattaen. Hankintamenettelynä ilmoitettiin käytettävän EU-kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä. Hankinnan toteuttaminen puitetoimittajuutena mahdollistaa leikkaussalien kuvansiirtojärjestelmien hankinnan myös muihin kuin yllä mainittuihin HUS:n leikkaussaleihin. HUS ei kuitenkaan sitoudu mihinkään tiettyyn hankintamäärään. Tarjouspyynnössä vertailuhinta on laskettu neljän eri varustetason leikkaussalin esimerkkikokoonpanolla, mutta varsinaiset hankinnat on tarkoitus tehdä erillisillä tilauksilla. Esimerkkikokoonpanossa on yhteensä 28 salia, ja sillä on pyritty arvioimaan hankintojen kokonaisarvoa kolmelle vuodelle. Tarjoukset tuli toimittaa kello mennessä HUS-Logistiikka liikelaitokseen. Määräaikaan mennessä jätettiin seitsemän tarjousta: 1. Bait Partner Oü 2. Fujitsu Finland Oy 3. Karl Storz Endoscopy Suomi Oy 4. Mediatrade Oy 5. Merivaara Oy 6. Olympus Finland Oy 7. TV Tools Oy Tarjoukset tarkasteltiin kolmessa vaiheessa: 1) tarjoajia ja tarjousta koskevat vaatimukset, 2) edellisessä vaiheessa hyväksyttyjen tarjousten vaatimustenmukaisuus ja 3) edellisissä vaiheissa hyväksyttyjen tarjousten vertailu. 3 Tarjoajia ja tarjousta koskevat vaatimukset Tarjoajille ja tarjouksille oli asetettu seuraavia vaatimuksia tullakseen vertailluksi: Tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskevat vaatimukset 1-4, joihin tarjoajan tuli vastata tarjouspyynnön lomakkeilla. Tarjoajien teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset 5-6, joissa edellytettiin referenssitoimituksia sekä palvelun käyttöönoton, jatkuvuuden ja ylläpidon kannalta vaadittujen palvelutasojen puitteissa riittävää ja asiantuntevaa henkilöstöä. Tarjousten suhteen vaadittiin, että tarjous tuli laatia tarjouspyynnössä esitetyn liitteen 9 rakenteen mukaisesti, suomenkielisenä, ilman viittauksia web-sivustoille ja sen tuli olla voimassa saakka. (Hankintapäätösaikataulusta johtuen tarjoajia pyydettiin pidentämään tarjousten voimassaoloaikaa asti. Kaikki tarjoajat suostuivat voimassaoloajan pidentämiseen.) Tarjoajien tuli toimittaa seuraavat tarjouspyynnön liitteenä olleet dokumentit täytettynä: Tarjouslomake Alihankkijaa koskevat tiedot -lomake Hintalomake Laatulomake

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (59) HALLITUS Vaatimukset 1-4 Tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskevassa tarkastuksessa todettiin seuraavaa: Karl Storz Endoscopy Suomi Oy:n riskiluokitus viimeisimmällä vuosineljänneksellä on ollut 5. Tarjouspyynnön vaatimuksen 2 mukaan: "Tarjoajat, joiden riskiluokitus Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokituksessa on hiljattain (kahtena edellisenä vuosineljänneksenä) ollut 4 tai 5, hylätään." Karl Storz Endoscopy Suomi Oy tulee tämän vuoksi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle. Muut tarjoajat täyttivät vaatimukset Vaatimukset 5-6 Tarjoajien teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevassa tarkastuksessa todettiin seuraavaa: Sekä Bait Partner Oü:n, että Fujitsu Finland Oy:n toimituksista ja ylläpidosta vastaavan henkilöstön roolitus jää epäselväksi. Vaatimuksena oli esitetty, että tarjoajan tulee pystyä resursoimaan toiminnallinen ja tekninen osaaminen ja asettamaan heille varahenkilöt. Toiminnallisen ja teknisen asiantuntijan tulee olla eri henkilöitä samoin kuin näiden varahenkilöiden. Tarjouspyynnön vaatimuksen 6 mukaan: "Tarjoajan on esitettävä tarjouksessaan selvitys resursoinnista, sekä asiantuntijoiden hankinnan kohdealueen osaamisesta." Bait Partner Oü ja Fujitsu Finland Oy eivät ole eritelleet henkilöstöä tai heidän osaamistaan, joten ne tulee sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle. Muut tarjoajat täyttivät vaatimukset Tarjousten yhteismitallisuus, minimivaatimusten täyttyminen Ensimmäisessä vaiheessa hyväksytyille tarjouksille tehtiin vaatimustenmukaisuustarkastelu. Tarjoajia edellytettiin sitoutumaan Kohdekuvaus ja vaatimusmäärittely -dokumentin (tarjouspyynnön liite 3) vaatimuksiin. Hankintayksikkö arvioi minimivaatimusten mukaisuutta muun tarjousdokumentaation (tarjousdokumentti, laite- ja järjestelmäesitteet) perusteella. Tarjousten vaatimustenmukaisuustarkastelussa todettiin seuraavaa: 4.1 Mediatrade Oy Mediatrade Oy:n tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (59) HALLITUS Merivaara Oy Merivaara Oy:n tarjous on tarjouspyynnön mukainen. 4.3 Olympus Finland Oy Tarjotussa järjestelmässä on kolme käyttöliittymää kussakin leikkaussalissa: Kosketusnäyttö videoreititystä ja siihen liittyviä toimintoja varten Kosketusnäyttö valaisimien ja medical-laitteiden ohjauksiin Tallennuksen ohjaus sali-pc:lle asennettavalla client-ohjelmalla Tarjouksessa on mainittu eri kielien valintamahdollisuus vain videoreititystä ohjaavalle kosketusnäytölle. Kolme eri käyttöliittymää on merkittävä asia järjestelmän käytettävyyden kannalta ja lisää entisestään laitemäärää paljon laitteita sisältävässä leikkaussalissa. Tarjouspyynnössä sanotaan: "Järjestelmän perustoimintoja kuten kuvien reititystä, tallennusta ja yhteyksiä luentosaleihin ja etäkonsultointiin ohjataan salikohtaisten kosketusnäyttöjen kautta. ( ) Kosketusnäytölle tulee merkitä yksiselitteisesti ja selkeästi leikkaussalin pisteet sekä symbolein että selväkielisin suomenkielisin tekstein. Kuvalähteiden ja monitorien nimiä tulee pystyä muokkaamaan, koska eri saleissa on erilaisia laitteita. Käyttöliittymän muokkaus saliin sopivaksi tulee hyväksyttää käyttäjillä ja siinä tulee huomioida käyttäjien toiveet ja kommentit." Tarjouspyynnössä sanotaan myös: "Salin kosketusnäytöllä ohjattavia toimintoja ovat muiden muassa: videon tallennuksen ohjaus kosketusnäytöllä kuvien otto ja tallennus kosketusnäytöllä salikohtaisen tallentimen ohjaus" Tarjouspyynnön mukaan tallennustoimintoja tulee voida ohjata keskitetysti kosketusnäytöltä. Olympus Finland Oy:n ratkaisussa käytetään kolmea eri käyttöliittymää, joten tarjous on tarjouspyynnön vaatimusten vastainen ja se tulee hylätä. 4.4 TV Tools Oy Hintalomakkeen leikkaussalien taulukkoja ei ole täytetty laitetyyppien osalta, vaan on viitattu erilliseen laitelistaan. Hintalomakkeen yhteenvetovälilehdellä ei ole ilmoitettu laitetyyppejä tai viittauksia erilliseen laitelistaan. Tarjottu järjestelmä on 3G-SDI-pohjainen. Tarjouksessa tallennuksen kapasiteetti on vain yksi lähtö/sali - vaatimus oli 2 HD lähtöä + still kuva/sali. Tarjouspyynnössä edellytetään: "Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen ja se tulee laatia tarjouspyynnössä ja sen liitteissä annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarjouspyynnön vastaiset, ehdolliset ja myöhästyneet tar-

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (59) HALLITUS joukset suljetaan pois tarjouskilpailusta." TV Tools Oy:n laitelista ei noudata hintakaavakkeen erittelyn muotoa, ja siitä ei pysty kohtuudella toteamaan tarjouspyynnön mukaisuutta eikä kunkin position sisältöä ja hintojen muodostumista. Tarjouspyynnössä sanotaan: "Kuvansiirtojärjestelmä toteutetaan HD-laatuisena, jolla tässä kohteessa käsitetään DVI Progressive (CEA) -tasoa". TV Tools Oy:n tarjouksesta ei ilmene, että täyttääkö tarjottu 3G-SDI-pohjainen järjestelmä vaaditun DVI- tason kuvanlaadultaan. Tarjouspyynnössä sanotaan: "Still-kuvia tulee olla mahdollista tallentaa samanaikaisesti (kahden) videotallennusten kanssa niin, että videotallennukset eivät vaikuta still-kuvien ottoon." TV Tools Oy:n tarjouksessa on vain yksi tallennuslähtö leikkaussalista, joten vaatimus ei täyty. Yllä olevan mukaan TV Tools Oy:n tarjous on tarjouspyynnön vaatimusten vastainen, joten tarjous tulee hylätä. 5 Tarjousten pisteytys ja vertailu Ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa hyväksytyistä tarjouksista valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi osoittautunut tarjous seuraavin kriteerein: Vertailuhinta 60 %, Laatu 40 %. 5.1 Hinta Vertailuhinnat laskettiin tarjouspyynnön liitteessä 4 ilmoitettujen tietojen perusteella, jotka tarjoajien tuli täyttää. Vertailuhinnat muodostuivat esimerkkisalien tilausmäärien ja huolto- sekä ylläpitokulujen mukaan. Vertailuhintaan laskettiin lisäksi myös tuntihintakori, jolla kysyttiin tuntihinnat tuntimäärineen erilaisille töille. Yksikköhinnat pyydettiin tarjouspyynnön hintalomakkeen taulukoiden mukaisesti. Alimmasta vertailuhinnasta annettiin 60 hintapistettä. Muiden tarjousten hintapisteet laskettiin seuraavalla kaavalla: alin hinta / tarjottu hinta x 60. Hintalomakkeen vastausten mukaisesti lasketut vertailuhinnat hyväksytyille tarjouksille: Tarjoaja Vertailuhinta Mediatrade Oy Merivaara Oy ,38 Tarjoajat saivat hintapisteitä tarjouspyynnön laskentaperusteen mukaan seuraavasti: Tarjoaja Hintapisteet Mediatrade Oy 28,96 Merivaara Oy 60

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (59) HALLITUS Laatu Tarjousten laatupisteet määräytyivät tarjousten laatuarvioinnin perustana olevien laatukriteereiden mukaisesti. Laatukriteerit määriteltiin tarjouspyynnön liitteenä olleessa (oheismateriaali 2) laatulomakkeessa, joka tarjoajien tuli täyttää osaltaan. 5.3 Kokonaistaloudellinen edullisuus Korkeimmista laatulomakkeen laatupisteistä annettiin 40 laatupistettä. Muiden tarjousten laatupisteet laskettiin seuraavalla kaavalla: tarjoajan laatupisteet / korkeimmat laatupisteet x 40. Hankintayksikkö arvioi laatukriteereiden täyttymisen tarjousdokumentaation (tarjousdokumentti, laite- ja järjestelmäesitteet) perusteella. Molemmat tarjoajat ovat täyttäneet laatulomakkeet asianmukaisesti ja vastanneet jokaiseen kysymykseen myöntävästi. Tähän perustuen molemmat tarjoajat saivat laatukriteereistä täydet pisteet. Tarjoajat saivat laatupisteitä seuraavasti: Tarjoaja Laatupisteet Mediatrade Oy 40 Merivaara Oy 40 Tarjousten kokonaistaloudellinen edullisuus ja paremmuusjärjestys määräytyivät laskemalla hintapisteet ja laatupisteet yhteen. Tarjoaja Hintapisteet Laatupisteet Yhteensä Mediatrade Oy 28, ,96 Merivaara Oy Tarjouspyynnön valintaperusteen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on Merivaara Oy:n tarjous. 6 Voittaneen tarjouksen tarkempi arviointi Tarjouspyynnössä sanotaan: "Voittaneen tarjouksen tehnyt toimittaja kutsutaan tarkempaan arviointiin. Tilaisuudessa todennetaan järjestelmän vaatimustenmukaisuus, arvioidaan kuvansiirron viive leikkaussalin sisällä, katselmoidaan leikkaussaliin tuleva käyttöliittymä, esitellään toimitusprosessi sekä huolto- ja ylläpito. Jos tarkempi arviointi ei mene läpi, tarjous hylätään, ja tilaaja kutsuu toiseksi tulleen tarjouksen tehneen toimittajan samaan arviointimenettelyyn." Arviointi järjestettiin kahdessa osassa. Ensimmäinen arviointi pidettiin Merivaara Oy:n toimistolla ja siinä katselmoitiin kuvansiirtojärjestelmän demoympäristössä seuraavat asiat alla olevan taulukon mukaisesti:

LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKONAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA

LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKONAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA HALLITUS 124 26.08.2013 LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKONAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA 275/02/08/00/12/2010 HALL 124 HUS:n valtuusto päätti

Lisätiedot

Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta 66 28.05.2014 LOGISTIIKKAKESKUSHANKE EUSAIR 66

Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta 66 28.05.2014 LOGISTIIKKAKESKUSHANKE EUSAIR 66 Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta 66 28.05.2014 LOGISTIIKKAKESKUSHANKE EUSAIR 66 LOGISTIIKKAKESKUS-HANKKEEN TOTEUT TAMINEN Hankkeen esiselvitysvaihe HUS-Logistiikka -liikelaitos

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) HALLITUS AIKA 23.03.2015 klo 08:30-11:15 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 27 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) Talous- ja konsernijaosto AIKA 16.03.2015 klo 08:30-11:00 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 11 SOSIAALIHUOLLON,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (<SM>) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () VALTUUSTO AIKA 11.12.2013 klo 09:00-12:09 Kokous keskeytettynä ryhmäkokousten ajaksi klo 10:50-11:28 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 (39) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 (39) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 (39) HALLITUS AIKA 12.11.2012 klo 08:30-14:45 Tauko klo 9:55-10:50 ja klo 11:40-12:20 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/2012 1 (50) HANKINTAOHJE. Yhtymähallinto 29.3.2012

HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/2012 1 (50) HANKINTAOHJE. Yhtymähallinto 29.3.2012 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/2012 1 (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto 29.3.2012 HANKINTAOHJE HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/2012 2 (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Esitys muutoksiksi 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418 Kunnanhallitus 17.08.2015 Aika 17.08.2015 klo 14:00-15:33 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 191 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hallitus 25.5.2010 liite 1 82.5.2010/ OK, LT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleiset hankintaohjeet ja niiden soveltaminen...2 2. Sairaanhoitopiirin hankintojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Teknisen palvelun lautakunta 16.05.2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Teknisen palvelun lautakunta 16.05.2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA ESITYSLISTA 7-2013 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Tukkutori, Flavour Studio, Työpajankatu 2 Käsitellään Tällä esityslistalla

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) SAIRAANHOITOPIIRI. Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) SAIRAANHOITOPIIRI. Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAU Aika 19.08.2014 klo 17:00-18:00 Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 54

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

20.2.2015 mennessä Tarjousten määräaika 16.03.2015 klo 15.00 Tarjouksen voimassaoloaika

20.2.2015 mennessä Tarjousten määräaika 16.03.2015 klo 15.00 Tarjouksen voimassaoloaika Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 8 pp.kk.vvvv 1 (17) Tarjouspyyntö Hankinnan nimi Hankintayksikkö Hankintamenettely Hankintalaji Hankinnan arvo Puhelinvaihteiden huolto ja ylläpito Helsingin

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU Alustava hankekuvaus xx.x.2014 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TOTEUTUSMENETTELY... 1 2 YLEISTÄ... 3 2.1 Jätkäsaaren alue ja sen rakentuminen... 3 2.2 Bunkkerin kiinteistö ja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot