LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKONAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKONAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA"

Transkriptio

1 HALLITUS LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKONAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA 275/02/08/00/12/2010 HALL 124 HUS:n valtuusto päätti hyväksyä aiesopimuksen tehtäväksi Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd - Uuden Lastensairaalan Tukisäätiön kanssa, ja että HUS sitoutuu myöntämään 40 milj. euroa säätiölle Uuden Lastensairaalan rakennuttamista varten. Aiesopimuksen mukaan HUS vuokraa määräalan Uuden Lastensairaalan rakentamista varten. Meilahden sairaala-alueesta tehtyjen maankäyttösuunnitelmien ja meneillään olevan Meilahden sairaala-alueen asemakaavan muutoksen perusteella Uuden Lastensairaalan sijoituspaikka tulee olemaan nykyisen HUS-Logistiikan keskusvaraston paikalla. Aiesopimuksen mukaan osapuolten tavoitteena on, että Uusi Lastensairaala voi aloittaa toimintansa osana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia joulukuussa Aikataulu edellyttää, että nykyinen Meilahdessa sijaitseva HUS-Logistiikan keskusvarastotoiminnot siirretään pois Meilahdesta vuoden 2014 loppupuolella. HUS-Logistiikka -liikelaitos on usean vuoden ajan valmistellut uuden keskusvaraston/ logistiikkakeskuksen hanketta, jonka tavoitteena on hoito- ja yleistarvikkeiden varastojen keskittäminen koko HUS-alueella yhteen toimipisteeseen, hankinnan ja varastoinnin tehokkuuden ja toimintarutiinien kehittäminen sekä ja mm. potilasosastojen tarvikevarastojen täyttöpalvelujen laajentaminen. Kaikki HUS:n toimintayksiköiden tarvitsema lääkintä- ja yleismateriaali kuten toimisto-, it- ja siivoustarvikkeet varastoidaan tai välitetään HUS-Logistiikan keskusvarastojen kautta. Toimitettavan materiaalin vuotuinen arvo on 130 milj. euroa. Lisäksi HUS-Logistiikalla on asiakkaina 20 kuntayhtymän jäsenkuntaa, joille toimitetaan tuotteita lähes 10 milj. eurolla vuodessa. Viime vuosina varastojen toiminta- ja työskentelytapoja on yhdenmukaistettu ja toimintaa voidaan nyt seurata useiden taloudellisten ja toiminnallisten mittareiden avulla. Varastot eroavat toisistaan koon, liikevaihdon, toiminnan volyymin ja henkilöstömäärän suhteen, mikä heijastuu suoraan niiden talouden ja toiminnan tunnusluvuissa. Lisäksi HUS:lla on kriittisen lääkintämateriaalin osalta laaja varmuusvarastointivelvoite. HUS-Logistiikalla on varastot ja henkilökuntaa kaikilla sairaanhoitoalueilla. HYKS:ssä toiminta on keskitetty Meilahden

2 Hankkeen esiselvitysvaihe Muut selvitykset alueen varastoon sekä Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa oleviin varastoihin. Lisäksi liikelaitoksella on ollut vuodesta 2008 lähtien hoito- ja yleistarvikevarastot Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaalakiinteistöissä. Hyvinkään varasto on lakkautettu 5/13 Raviolin ja Hyvinkään kaupungin yhteiskeittiöhankkeen tilatarpeen vuoksi. HUS-Logistiikka -liikelaitokselle konsernissa asetettujen taloudellisten ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi liikelaitos teetti vuonna 2009 esiselvityksen uuden keskitetyn logistiikkakeskuksen perustamisesta, saatavista hyödyistä ja toiminnan edelleen tehostamisesta. Tämän ulkopuolisen asiantuntijaselvityksen (EP-Logistics Oy) mukaan varastojen yhdistäminen on HUS:lle taloudellisesti kannattavaa, keskittämisen vaikutukset palvelutasoon ovat myönteisiä, henkilöstömäärää voidaan vähentää merkittävästi ja hankkeella on myös myönteisiä ympäristövaikutuksia. HUS-Logistiikan ja em. selvityksen laskelmat seitsemän hajautetun varaston keskittämisestä osoittavat liikelaitokselle seuraavia vuotuisia kustannussäästöjä: varastoinnin ja henkilöstökuluissa euroa, ja hankintojen keskittämisedut euroa, yhteensä euroa vuodessa. Hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja tavoitteiden toteutuminen arvioidaan lopullisesti uuden logistiikkakeskuksen toimittua yhden vuoden. Hallituksen liiketoimintajaosto ja HUS-Logistiikan johtokunta ovat käsitelleet hanketta useaan kertaan ja puoltavat hankkeen toteuttamista. Myös hankkeesta pyydetyt lausunnot ovat tukeneet hankkeen edistämistä. HUS-Tilakeskuksen lausunnossa todettiin, että pääosalle vapautuvista keskusvarastotiloista voidaan osoittaa muuta käyttöä. Keskittämisen myötä vapautuvien varastotilojen yhteismäärä oli hum2. HUS-Logistiikan henkilöstön aseman suhteen ei selvityksissä ja lausunnoissa ilmennyt erityisiä kysymyksiä. Hankkeen henkilöstövaikutukset on käsitelty normaalin yhteistoimintamenettelyn kautta. HUS-Logistiikan suunnitelman mukaan vapautuva 14 henkilön resurssi pystytään sopeuttamaan hankkeen valmistelun ja toteutuksen aikana. Henkilöstöä on informoitu hankkeen etenemisestä; asiaa käsiteltiin HUS-Logistiikan yhteistyötoimikunnassa mm , ja Logistiikkakeskusinvestoinnin toteutus- ja rahoitusvaihtoehtojen vertailu toteutettiin yhteistyössä Kuntarahoitus Oy:n tytäryhtiön Inspira Oy:n kanssa maaliskuussa Selvityksen perusteella parhaaksi vaihtoehdoksi päädyttiin HUS omaan rakentamiseen

3 Lisäksi EP-Logistics Oy teki erillisen selvityksen ulkoistusvaihtoehdosta, jossa keskitetty ratkaisu omana toimintana osoittautui huomattavasti ulkoistusta edullisemmaksi ratkaisuksi Tilamitoitus Logistiikkakeskuksen tilamitoitus on tehty nykytilanteen analysoinnin ja Meilahden varastomäärien perusteella, huomioiden lisäksi puuttuvien HUS jäsenkunta-asiakkaiden tarpeet. Kokonaispinta-ala on n m2, korkeata varastoa (h=9m) on 2700 m2, pientavaravarastoa 3 kerrosta 900 m2/krs, terminaalialueita 1200 m2 (hmin= 3,6m), toimisto- ja sosiaalitilat 1200 m2. EP-Logistics Oy päivitti tilamitoituksen 12/2012 vastaamaan kasvaneita volyymejä sekä hajallaan olevan varmuusvarastoinnin keskittämistä ja sitä tilapotentiaalia, mitä tilastoihin perustuva kulutuksen kasvu ja nykyisten ja uusien jäsenkunta-asiakkaiden tarpeet edellyttävät. HUS:lla ja jäsenkunnilla on varmuusvarastointivelvotteita pandemiaan ja valtion huoltovarmuuskeskuksen kanssa tehtyjen sopimuksien perusteella mahdollisten kriisien varautumista varten. Logistiikkakeskukseen saadaan keskitettyä myös nämä varmuusvarasto tuotteet ja siten ne saadaan osaksi tarvikkeiden normaalia kiertoa, jolloin ne säilyvät uusina ja käyttökelpoisina. Vuokratila vaihtoehdot HUS-Tilakeskus selvitti logistiikkatilojen vuokramarkkinatilannetta heinäkuussa Vuokratilojen tarjonta selvitettiin uudelleen marraskuussa 2012 HUS-Tilakeskuksen toimesta ja myöhemmin helmikuussa 2013 HUS-Kiinteistöt Oy:n toimesta. Kummassakaan selvityksessä ei löytynyt tarkoitukseen soveltuvia tiloja. Tilakeskus teetti vielä elokuussa 2013 alan johtaviin asiantuntijoihin kuuluvalla Jone Lang Lasallella selvityksen tämän hetken logistiikkamarkkinatilanteesta. Konsultin esittämät potentiaaliset kohteet ovat pääosin sisältyneet Tilakeskuksen ja HUS-Kiinteistöt Oy:n kartoituksiin, joissa tilat (koko, laatu, luonne) tai niiden sijainti on todettu soveltumattomiksi HUS Logistiikkakeskuksen tarpeisiin. Selvitykset ovat nähtävänä kokouksessa. Koska valmiita HUS:n käyttöön soveltuvia vuokratiloja ei ole ollut tarjolla ja tehtyjen selvitysten mukaan omaan taseeseen rakennettu logistiikkakeskus on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto, otettiin uusi logistiikkakeskushanke HUS:n vuosien investointiohjelmaan, jonka hallitus hyväksyi kokouksessaan HUS:n vuosien 2013 talousarvioon ja vuosien investointiohjelmaan on varattu 9,4 M määräraha uudelle logistiikkakeskukselle.

4 Vapautuvat tilat Uuden logistiikkakeskuksen valmistuttua vapautuu tilaa yhteensä 6637 m2. Vapautuvien tilojen HUS:n sisäiset vuokrat ovat nyt yhteensä /kk ja n. 1,53 milj. euroa vuodessa. Vapautuvat tilat sijaitsevat seuraavasti: hum2 vuokra /kk Meilahti Jorvi Peijas Hyvinkää Lohja Porvoo Raasepori Yht Tiloista suurin, eli 3200 m2 sijaitsee Meilahdessa, missä keskusvaraston paikka tarvitaan Uuden Lastensairaalan rakennuspaikaksi. Jorvissa vapautuu n m2. Osa Jorvin tiloista voidaan hyödyntää keittiön ja lounasravintolan lisätilana kun Espoon sairaalan rakentamisen myötä toimintakapasiteetti kasvaa. Peijaksen sairaalan vapautuvat tilat hyödynnetään pääosin operatiivisen yksikön ja lääkintätekniikan toimitiloina. Hyvinkään sairaalan varasto on jo nyt siirretty tilapäisesti Meilahteen kun tilat Hyvinkäällä tarvitaan HUS:n ja Hyvinkään kaupungin yhteiskeittiön lisätiloiksi. Lohjan, Porvoon ja Raaseporin osalta tilojen käytöstä ei vielä ole suunnitelmia. Investointihankkeen kilpailuttaminen ja toteuttaminen Tehtyjen selvitysten perusteella logistiikkakeskuksen edullisin sijainti on Vihdintien ja Tuusulantien välissä optimisijainnin ollessa Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän risteyksen kohdalla. Tehtyjen selvitysten perusteella ilmeni, että alueella ei ole vapaassa myynnissä olevia logistiikkakeskusten rakentamiseen soveltuvia ja kaavoitettuja tontteja. Vantaalla logistiikkakeskusten rakentamiseen soveltuvat kiinteistöt ovat rakennusliikkeiden hallussa ja ne myyvät niitä vain rakennettuina. HUS:ssa kiinteistöt ovat kuntayhtymän omistuksessa. Liikelaitosten taseeseen kirjataan vain irtainta omaisuutta (koneet ja laitteet). Koska hankkeen luonteesta johtuen rakennettava rakennus on tulevan käyttäjän toiveiden mukaisesti rakennettu, pitää hankinnassa noudattaa julkisten hankintojen mukaista menettelyä. Hankintamenettelyksi valittiin EU-kynnysarvon ylittävänä kilpailullinen neuvottelumenettely ja valintaperusteeksi kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, vertailuperusteiden

5 painoarvoineen ollen hinta (40%), tontin logistinen sijainti ja liittymät liikenneverkkoon (35%), joukkoliikenneyhteydet (15%) ja rakennuksen tekniset ominaisuudet (10%). Hankinta poikkeaa normaalista rakennusurakasta siten, että logistiikkakeskuksen suunnittelun ja rakentamisen lisäksi tarjoajalta edellytettiin myös rakennushankkeelle sopivan tontin osoittamista HUS:n etukäteen määrittelemältä alueelta. HUS-Tilakeskus ja HUS-Logistiikka käynnistivät hankkeen kilpailuttamisen HILMA ilmoituksella Hankintailmoituksella kutsuttiin hankkeeseen osallistujia. Osallistumishakemukset pyydettiin mennessä. Hankinnassa edellytettiin, että tarjoajalla on osoittaa tontti, jolle tarjoaja rakentaa osallistumisilmoituksessa määritellyn logistiikkakeskuksen. Osallistumisilmoituksen mukaan itsenäiseksi muodostettava tontti ja rakennettava rakennus siirtyvät hankintaprosessissa HUS:n omistukseen. Osallistumisilmoituksessa edellytettiin toimittajien vakavaraisuutta, kokemusta vastaavista logistiikkahankkeista, tontin sijaintia määritellyllä alueella. Ilmoituksen liitteenä oli tehdyt selvitykset, tarkemmat spesifikaatiot ja alustavat hankesuunnitelmat. Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen jätti viisi (5) yritystä; Jatke Oy, Rakennusyhtiö Hartela, Skanska Talonrakennus Oy, SRV Yhtiöt Oyj ja YIT Rakennus Oy. HUS-Tilakeskuksen johtaja valitsi päätöksellään 31, neuvottelumenettelyyn ja tarjouskilpailuun Skanska Talonrakennus Oy:n, SRV Yhtiöt Oyj:n ja YIT Rakennus Oy:n. Jatke Oy ei toimittanut kaikkia vaadittuja selvityksiä eikä täyttänyt kaikkia yritykselle asetettuja vaatimuksia. Rakennusyhtiö Hartelan tarjoamien tonttien asemakaava tilanne ei mahdollista HUS edellyttämää rakentamisen aikataulua. Nämä kaksi yritystä suljettiin pois kilpailusta, koska eivät täyttäneet osallistumispyynnön kaikkia vaatimuksia. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn mukaisia neuvotteluja jatkettiin Skanska Talonrakennus Oy:n, SRV Yhtiöt Oyj:n (SRV), YIT Rakennus Oy:n (YIT) kanssa ja heille toimitettiin lopullinen tarjouspyyntö. Tarjous pyydettiin erikseen tontista sekä rakennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisvastuurakentamis (KVR)-urakkamuodolla kiinteään kokonaishintaan. Rakennuksen lämmittämisestä pyydettiin vaihtoehtoiset tarjoukset maalämmöllä ja kaukolämmöllä. Tarjouspyynnössä HUS pidätti oikeuden päättää lopullisista lämmitysratkaisuista ja tarjouskilpailun voittaneen osalta valita tarjouspyyntöä edullisempia ratkaisuja taikka jättää tiettyjä rakennustapaselosteen (tilaohjelman) osioita ja ratkaisuja toteuttamatta taikka kilpailuttaa niitä kolmannella osapuolella, jolloin hankinnan kokonaishinta tulee alentaa vastaavasti. Skanska Talonrakennus Oy ilmoitti tarjousajan kuluessa, että se

6 ei jätä tarjousta tarjouskilpailuun, koska ei pysty täyttämään tarjouspyynnön kaikkia vaatimuksia. Tarjouspyynnön määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset SRV:ltä ja YIT:ltä. SRV:n ja YIT:n kanssa käytiin vielä tarjouksia täsmentäviä neuvotteluja viikolla 27. Tarjousvertailu HUS-Tilakeskus ja HUS-Logistiikka on käynyt läpi saadut tarjoukset ja ne vastaavat muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön vaatimuksia. Saatuja tarjouksia verrattiin tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti. Hinnan painoarvo oli 40% ja tarjouspyynnössä kerrottiin, että vertailuhintana käytetään tontin ja rakennusurakan yhteishintaa sekä laskennallisia käyttökustannuksia viidentoista vuoden ajalta. SRV:n tarjouksessa tontin ja rakennusurakan hinta oli ja laskennalliset käyttökustannukset 15 vuodelle YIT:n tarjouksessa tontti ja rakennusurakka oli ja käyttökustannukset Vertailuun otettiin tarjouksen vaihtoehdoista halvempi vaihtoehto, joka molemmilla tarjoajalla oli toteutettu kaukolämmöllä. Laadullisia ominaisuuksia arvioitiin seuraavien tarjouspyynnössä kerrottujen kriteerien avulla. 1. Tontin logistinen sijainti ja liittymät liikenneverkkoon (tontin sijaintia lähellä ennalta määriteltyä optimisijaintia sekä pääliikenneväyliä ja sujuvat liittymät tontilta pääliikenneväylille) oli painotettu 35% seuraavasti: a) Kohdetontin sijainti lähellä optimisijaintia. Kohdetontin etäisyys tuli ilmoittaa kilometrein optimipisteestä linnuntietä 100 m tarkkuudella. Etäisyys tuli mitata tontin sisäänajopisteestä tarjouspyynnössä ilmoitettuun optimipisteeseen. Lyhyin matka sai maksimipisteet, muut suhteutettiin alenevasti siihen. Painoarvo-osuus 80%. b) Kohdetontin sijainti lähellä pääliikenneväyliä, sujuvat liittymät tontilta lähimmälle pääliikenneväylälle. Kohdetontilta tuli olla sujuvat liittymät lähimmälle tarjouspyynnössä kerrotulle pääliikenneväylälle. Etäisyys tuli ilmoittaa kilometrein 100 metrin tarkkuudella tontin sisäänajopisteestä rekalla ajaen nykyistä tai suunniteltua tietä pitkin. Lyhyin matka sai maksimipisteet ja muut suhteutettiin alenevasti siihen. Painoarvo-osuus 20%. Kohdetontin etäisyys optimipisteestä Kohdetontilta sujuvat liittymät, etäisyys pääliikenneväylälle SRV 0,4 km 0,7 km YIT 2,3 km 1,4 km

7 2. Joukkoliikenneyhteyksiä tontille arvioitiin työntekijöiden kulkuyhteyksien avulla julkista liikennettä käyttäen, raideliikennettä painottaen, painoarvo 15%. a) Toimittajan tuli ilmoittaa matka Helsingin rautatieasemalta minuutein tontille käyttäen julkista liikennettä siten, että matkustaja on perillä arkiaamuna klo Nopein matka sai maksimipisteet ja muut suhteutettiin alenevasti siihen. Mittaamisessa käytettiin HSL reittiopasta. Painoarvo-osuus 70%. b) Toimittajan tuli ilmoittaa etäisyys kilometreissä 100 m tarkkuudella linnunteitse kohdetontista lähimpään raideliikenneasemaan (joko olemassa oleva asema taikka tuleva asema, jonka rakentamisesta on päätös olemassa). Lyhyin matka sai maksimipisteet ja muut suhteutettiin alenevasti siihen. Painoarvo-osuus 30%. Matkustusaika Helsingin rautatieasemalta tontille Kohdetontin etäisyys lähimmälle raideliikenneasemalle SRV 34 minuuttia 0,6 km YIT 50 minuuttia 2,7 km 3. Rakennuksen teknisiä ominaisuuksia arvioitiin energiatehokkuuden toteuttamissuunnitelman ja tilan muunneltavuudesta tarjoajien tekemien suunnitelmien avulla, painoarvo 10 %. a) Suunnitelmaa energiatehokkuuden toteuttamisesta, painoarvo-osuus 50%, arvioitiin tarjoajan suunnitelman perusteella; miten urakassa käytännössä voidaan toteuttaa HUS:n energiatehokkuusvaatimukset, esimerkiksi laitteiden ja teknisten ratkaisujen avulla. b) Suunnitelmaa tilan muunneltavuudesta, painoarvo-osuus 50%, arvioitiin varaston hyllyjärjestelmien ja toimistotilojen osalta. Suunnitelmille annettiin pisteet asteikolla 0-2 (0 = suunnitelma ei vastaa pyydettyä, sisältö on olennaisesti puutteellinen tai keskivertotasoa selkeästi huonompi, 1 = suunnitelman sisältö keskivertoinen, 2 = suunnitelman sisältö erinomainen, innovatiivinen ja edistää tavoitteiden saavuttamista). Suunnitelma energiatehokkuudesta Suunnitelma tilan muunneltavuudesta SRV 0 pistettä 1 pistettä YIT 1 pistettä 1 pistettä SRV oli sisällyttänyt energiatehokkuuden toteuttamisen suunnitelmaan vertailun maalämmön ja kaukolämmön välillä. Vertailu oli hyvin laadittu, mutta sisältö ei ollut sitä mitä odotettiin,

8 ratkaisujen esittäminen miten HUS:n energiatehokkuusvaatimukset saavutetaan. SRV:n tarjouksessaan ilmoittama kiinteistön energiakulutus eri vaihtoehdoilla oli lisäksi 10-26% suurempi kuin YIT:llä. YIT oli pohtinut energiatehokkuuden toteuttamisen suunnitelmassa erilaisia teknisiä ratkaisuja, joilla on vaikutusta kiinteistön energiankulutukseen. Suunnitelmassa ei ollut mitään uutta HUS:n energiatehokkuuden suunnitteluohjeeseen nähden, mutta YIT oli ymmärtänyt pyydetyn selosteen oikein. YIT:n ilmoittama energiankulutus kiinteistölle oli pienempi kuin kilpailijalla. Suunnitelma tilan muunneltavuudesta nyt toteutettavan kiinteistön osalta oli kummallakin lähes samanlainen. Korkean varaston alueelle on sijoitettuna hyllyjen sijoittelua haittaavia pilareita mahdollisimman vähän. Toimistoalue on toteutettu modulaarisesti. Väliseinä- ja nauhaikkunajaot tukevat toimistohuoneiden myöhempää muunneltavuutta, niiden lisäämistä tai poistamista. Talotekniikka asennetaan siten, että talotekniikka-asennukset tukevat moduuliajattelua ja työhuoneiden lisääminen tai poistaminen voidaan toteuttaa ilman suuria taloteknisiä muutostöitä. Tontin käytössä oli eroa. SRV oli sijoittanut laajennusvarauksen (1000 kem2) rakennuksen taakse, jolloin sen käyttö mahdollisten HUS:n muiden yksiköiden toimintaan on hankalaa. YIT oli sijoittanut laajennusvarauksen rakennuksen päätyyn, jolloin laajennusosalla voi olla oma lastauslaituri ja sisäänkäynti, tämä on parempi ratkaisu. Laajennusvarauksen sijoitusta voidaan kuitenkin suunnittelun käynnistyessä muuttaa SRV:n kohdalla. Laadullisen vertailun pisteytys toteutettiin tarjouspyynnön mukaisesti siten, että paras arvo sai maksimipisteet ja muut tarjoukset suhteutettiin siihen annetuin osapainotuksin ja painotuksin. Lopulliset painotetut pisteet SRV YIT Vertailuhinta 4,00 3,72 Logistinen sijainti 3,50 0,84 Joukkoliikenneyhteydet 1,50 0,81 Energiatehokkuus ja 1,00 2,00 muunneltavuus Yhteensä 10,00 7,37 Tarjousvertailun perusteella on siis SRV:n tarjous kokonaistaloudellisesti edullisempi. Lämmitystavan valinta Tarjousta pyydettiin sekä maalämpö- että kaukolämpövaihtoehdoille. Ensisijainen vaihtoehto on maalämpö, mutta HUS pidätti oikeuden vapaasti valita kumpi vaihtoehto toteutetaan.

9 Tarjouserittelyiden perusteella voidaan todeta, että maalämmön ja kaukolämmön hintaero SRV:llä on tarjouspyynnön mukaisessa ratkaisussa euroa. Maalämpö on kaukolämpöön nähden kalliimpi hankkia. Maalämmön investoinnin takaisinmaksuaika logistiikkakeskuksen osalta on noin 13 vuotta, kun huomioidaan energiamuotojen käyttökustannukset ja 2% energian hinnannousu vuosittain. HUS:lla on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa energiansäästösopimus, joka velvoittaa kaikkiin energiankulutusta pienentäviin toimenpiteisiin ja EU:n ympäristöpolitiikka velvoittaa julkisen sektorin toimimaan edelläkävijänä primäärienergian kulutuksen pienentämiseksi. Maalämpöjärjestelmää voidaan hyödyntää myös jäähdyttämiseen käyttämällä maaperään varastoitunutta kylmyyttä logistiikkakeskuksen kesäaikaiseen jäähdyttämiseen. Arvioitaessa lämmitysvaihtoehtoja pitkäaikaisen kokonaistaloudellisuuden perusteella on HUS:n strategian ja ympäristöpolitiikan mukaista valita maalämmön hyödyntämiseen perustuva vaihtoehto. Tontti Osallistumisilmoituksessa ja tarjouksessa edellytettiin, että muodostettavaan ja HUS:lle myytävään tonttiin jää 1000 kem2 käyttämätöntä rakennusoikeutta tulevia käyttötarpeita varten. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen SVR:n tarjoama määräala/ tontti sijaitsee Martinlaaksossa osoitteessa Martinkyläntie 7 (Uutistie) Vantaa. Kohde sijaitsee Kehä III:n ja Hämeenlinnan väylän risteyksen sekä Martinlaakson rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Tarjottu määräala on tällä hetkellä SRV:n kokonaan omistaman Kiinteistö Oy Vantaan Toimitalot, omistuksessa. Määräala on osa tontista , jonka kokonaispinta-ala on n. 5,4 ha ja rakennusoikeuden määrä kem2. Tontista erotetaan n m2 määräala, joka muodostetaan omaksi tontiksi, jonka HUS ostaa. Täsmennetyn tarjouksen mukaan muodostettavalla tontilla on rakennusoikeutta kem2. Tontin hinta on (alv0%). Tontin hinta määräytyy rakennusoikeuden määrän mukaan, rakennusoikeuden hinnan ollessa 250 /kem2. Mikäli tontin lopullinen rakennusoikeus poikkeaa kem2 muutetaan lopullista kauppahintaa vastaavasti. Määräalan kartta on liitteenä 5 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen liitteenä. Kiinteistö Oy Vantaan Toimitalot ja HUS-kuntayhtymän välille tehdään kiinteistökaupan esisopimus, minkä jälkeen SRV vastaa lohkomistoimituksesta. Lohkomistoimituksen tuloksena syntyvästä erillisestä kiinteistöstä allekirjoitetaan lopullinen kiinteistön kauppakirja. Kiinteistökaupan esisopimus ja kiinteistökaupan kauppakirja ovat liitteinä 5 ja 6.

10 KVR - sopimus Logistiikkakeskus toteutetaan "avaimet käteen" periaatteella ns. kokonaisvastuurakentamis- eli KVR-urakkana. Tarjouspyynnön mukaan KVR-urakkasopimus tehdään KVR-urakkasopimuspohjaa käyttäen (sopimuslomake RT 80278) ja urakkasopimuksen tulee sisältää tarjouspyynnön sekä sen liitteenä olevan urakkaohjelman mukaiset ehdot. Lisäksi urakkaan sovelletaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (sopimuslomake RT ) tarjouspyynnön mukaisine poikkeuksineen. Toteuttaja vastaa rakennusluvan ja muiden lupien ja suostumusten hankkimisesta ja tästä aiheutuvista kuluista (mukaan lukien lupien edellyttämistä viranomaisten katselmuksista ja mittauksista) sekä kaikista liittymismaksuista ja muista kustannuksista, jotka aiheutuvat rakennuksen ja kiinteistön käyttökuntoiseksi saattamisesta. Valittavan urakoitsijan tulee suunnitella kustannuksellaan ja yhteistyössä HUS:n kanssa tarjouspyynnön ja tarjouksen mukainen logistiikkakeskusrakennus. HUS hyväksyy hankkeen rakennuslupapiirustukset ja muut KVR-urakkasopimuksessa ja urakkaohjelmassa mainitut suunnitelmat. Tarjouksessa ilmoitetut hinnat ovat kiinteät ja ne sisältävät koko hankinnasta maksettavan korvauksen (mukaan lukien mm. kaikki suunnittelu-, rakentamis-, lupa-, viranomais-, liittymismaksu- ja muut urakoitsijan vastuulla olevat toimenpiteet, sekä kaikki tarjouspyynnön liitteenä olevan rakennustapaselosteen mukaiset rakennelmat, rakenteet, varusteet, kalusteet, koneet, laitteet ja järjestelmät). Kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen antaneen SRV:n kokonaishintatarjous oli maalämpövaihtoehdolla euroa ja kaukolämpövaihtoehdolla euroa (alv0%). Tarjoukseen sisältyy varastohyllyt, joiden hinta on euroa (alv0%) HUS-Logistiikan tekemien selvitysten perusteella varastohyllyjärjestelmät, kuormalavahyllyt ja pientarvikehyllyt, on järkevää eriyttää erilliseksi hankinnaksi hyllyjen muunneltavuuden ja takuun vuoksi. Lisäksi selvitetään vielä onko mahdollista hyödyntää käytöstä poisjäävien varastojen hyllyjä. SRV:n tarjous logistiikkakeskuksen rakentamisesta ilman varastohyllyjä maalämpövaihtoehdon mukaisesti on yhteensä euroa (alv 0%). Varastohyllyjen hankinta toteutetaan HUS-Logistiikka liikelaitoksen omana investointina. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi tontti rakennusurakka muodostuu yhteensä

11 euroa + alv. Hankintatavasta, kiinteä kokonaishintainen KVR-urakka, johtuen hankintapäätökseen ei sisälly lisä- ja muutostyövarauksia vaan mahdollisista lisä- ja muutostöistä päätetään tarvittaessa erikseen. Hankkeen suunnittelu käynnistyy heti, kun hankintapäätös on tehty. Rakentaminen aloitetaan loppuvuodesta 2013, jotta Meilahden alueen keskusvarasto voidaan muuttaa uuteen logistiikkakeskukseen loka-marraskuussa Muiden sairaanhoitoalueiden keskusvarastotoiminnot siirretään uuteen logistiikkakeskukseen vuoden 2015 aikana. Hallintosäännön mukaan hallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta ja hankinnoista, joiden kokonaiskustannus on yli miljoona euroa. Päätösesitys Hallitus päättää 1. että HUS-kuntayhtymä tekee kiinteistökaupan esisopimuksen n m2 suuruisen määräalan ostamisesta Kiinteistö Oy Vantaan Toimitalot nimiseltä yhtiöltä (y-tunnus ) Vantaan kaupungissa sijaitsevasta kiinteistöstä liitteenä 5 olevan esisopimusluonnoksen ja sijaintipiirroksen mukaisin ehdoin, 2. että HUS-kuntayhtymä kohdassa 1 mainitun esisopimuksen mukaisten lopullisen kaupan edellytysten täytyttyä ostaa Kiinteistö Oy Vantaan Toimitalot nimiseltä yhtiöltä (y-tunnus ) kohdassa 1. mainitusta n m2 suuruisesta määräalasta kiinteistöstä muodostetun itsenäisen tontin yhteensä miljoona kahdeksansataatuhatta ( ) euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä 6 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Tonttiin kuuluu 7200 kem2 rakennusoikeutta, 3. että HUS-kuntayhtymä tekee SRV Yhtiöt Oyj:n (y-tunnus ) kanssa KVR-rakennusurakkasopimuksen hankkeen tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyn logistiikkakeskuksen rakentamisesta euroa + alv urakkasummasta tarjouspyynnön mukaisin ehdoin, 4. oikeuttaa HUS:n kiinteistöjohtaja Hannu Lähteenmäen laatimaan lopullisen kohdassa 3 mainitun KVR-rakennusurakkasopimuksen tämän päätöksen ja tarjouspyynnön mukaisin ehdoin, 5. oikeuttaa HUS:n kiinteistöjohtaja Hannu Lähteenmäen sopimaan vähäisiä muutoksia kohdissa 1, 2 ja 3 mainittuihin sopimuksiin, 6. oikeuttaa kiinteistöjohtaja Hannu Lähteenmäen päättämään, ovatko lopullisen kiinteistökaupan edellytykset täyttyneet esisopimuksen ehtojen mukaisesti, päättämään muista esisopimuksessa mainituista ostajan oikeuksien käytöstä sekä

12 vahvistamaan kiinteistökaupan lopullinen maksuaikataulu, 7. oikeuttaa kiinteistöjohtaja Hannu Lähteenmäen ja kiinteistöpäällikkö Timo Peltoniemen allekirjoittamaan kohdissa 1, 2 ja 3 mainitut sopimukset, 8. tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Päätös Ote Esitys hyväksyttiin. HUS-Tilakeskus, HUS-Logistiikka, SRV Yhtiöt Oyj, YIT Rakennus Oy Lisätietoja kiinteistöjohtaja Hannu Lähteenmäki, p , HUS-Logistiikka liikelaitoksen toimitusjohtaja Markku Laakso, p

Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta 66 28.05.2014 LOGISTIIKKAKESKUSHANKE EUSAIR 66

Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta 66 28.05.2014 LOGISTIIKKAKESKUSHANKE EUSAIR 66 Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta 66 28.05.2014 LOGISTIIKKAKESKUSHANKE EUSAIR 66 LOGISTIIKKAKESKUS-HANKKEEN TOTEUT TAMINEN Hankkeen esiselvitysvaihe HUS-Logistiikka -liikelaitos

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/2012 1 (50) HANKINTAOHJE. Yhtymähallinto 29.3.2012

HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/2012 1 (50) HANKINTAOHJE. Yhtymähallinto 29.3.2012 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/2012 1 (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto 29.3.2012 HANKINTAOHJE HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/2012 2 (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hallitus 25.5.2010 liite 1 82.5.2010/ OK, LT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleiset hankintaohjeet ja niiden soveltaminen...2 2. Sairaanhoitopiirin hankintojen

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU Alustava hankekuvaus xx.x.2014 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TOTEUTUSMENETTELY... 1 2 YLEISTÄ... 3 2.1 Jätkäsaaren alue ja sen rakentuminen... 3 2.2 Bunkkerin kiinteistö ja

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

Vaso/Soininen -hankintaklinikka. Tulosraportti 17.11.2011

Vaso/Soininen -hankintaklinikka. Tulosraportti 17.11.2011 Vaso/Soininen -hankintaklinikka Tulosraportti 17.11.2011 2 Sisällysluettelo Vaso/Soininen -hankintaklinikan tulosraportti Klinikan osallistujat...3 1. Johdanto...4 2. Hankkeen tavoitteiden määrittely...5

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

1. Kilpailun tarkoitus

1. Kilpailun tarkoitus kau kaupunkirakennepalvelut 09.11.2012 1 KANKAAN VANHAN PAPERITEHTAAN TONTINLUOVUTUS- JA TOTEUTUSKILPAILUN 1. Kilpailun tarkoitus Kangas on Jyväskylän merkittävin kehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) Talous- ja konsernijaosto AIKA 16.03.2015 klo 08:30-11:00 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 11 SOSIAALIHUOLLON,

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. Timo Kivistö. Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi. 2013, Timo Kivisto Consulting Oy

Julkiset hankinnat. Timo Kivistö. Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi. 2013, Timo Kivisto Consulting Oy Julkiset hankinnat Timo Kivistö Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 1 1. Julkiset hankinnat 2. Hankintojen sääntely 3. Hankintamenettelyt 4. Hankintaprosessi

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.01.2012. Voimassa 01.02.2012 alkaen. Johdanto Laki julkisista hankinnoista (2007/348), jäljempänä hankintalaki, on tullut voimaan 1.6.2007.

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Juha Terho/ RKo 26.6.2015 Lausunto 1 (28) kirjaamo@tem.fi Lausuntopyyntö TEM/2221/00.04.01/2013 Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (<SM>) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () VALTUUSTO AIKA 11.12.2013 klo 09:00-12:09 Kokous keskeytettynä ryhmäkokousten ajaksi klo 10:50-11:28 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink.

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

28.5.2013 Tarkistettu 30.5.2013, muutokset s. 2, 6, 8 ja 9 merkitty alleviivauksin

28.5.2013 Tarkistettu 30.5.2013, muutokset s. 2, 6, 8 ja 9 merkitty alleviivauksin Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 1 28.5.2013 Tarkistettu 30.5.2013, muutokset s. 2, 6, 8 ja 9 merkitty alleviivauksin Alla mainitut sopijapuolet ovat tänään [päiväys täydennetään] 2013 tehneet seuraavansisältöisen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus x.x.2013

Kaupunginhallitus x.x.2013 HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus x.x.2013 Sisällys Määritelmiä ja käsitteitä 4 1.Yleistä 9 1.1. Hankintojen soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen hankintayhteistyö

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot