HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 (11) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, Helsinki"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) AIKA klo 14:00-15:40 PAIKKA HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 69 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-DESIKON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 70 KUNTALAIN 51.N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGISTII- KAN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 71 KUNTALAIN 51:N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVISIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 72 RAVIOLIN TOIMINNAN KILPAILUNEUTRALITEET- TISELVITYS JA JATKOTOIMENPITEET 73 SISÄISTEN VUOKRIEN LASKENTATAVAN MUU- TOS ALKAEN JA SEN VAIKUTUS LIIKE- LAITOSTEN TILAKUSTANNUKSIIN 74 LIIKELAITOSTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- JA TYÖOLOBAROMETRIKYSELYJEN TULOKSET JA SEKÄ TULOSTEN PERUSTEELLA TOTEUTETTA- VAT TOIMENPITEET MUUT ASIAT 11

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 14:00-15:40 puheenjohtaja Yltävä Harry 14:00-15:40 varapuheenjohtaja Frostell Mari 14:00-15:40 jäsen Laine Leena 14:00-15:40 jäsen Oksanen Jari 14:00-15:40 jäsen Olli Seppo 14:00-15:40 jäsen Koponen Leena 14:00-15:40 HUS-Servis, tj Laakso Markku 14:00-15:40 HUS-Logistiikka, tj Hakala-Lahtinen Pirjo 14:00-15:40 Ravioli, tj Karhumäki Tuula 14:00-15:40 HUS-Desiko, tj Kannisto Kalevi 14:00-15:40 henkilöstön edustaja Sipinen Kati 14:00-15:40 kokouksen sihteeri POISSA Saari Asko jäsen ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja Ulla-Marja Urho sihteeri Kati Sipinen

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ HUS-keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Frostell (varalle Jari Oksanen) ja Leena Laine (varalle Harry Yltävä).

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-DESI- KON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET EUSAIR Kertapalkkioiden (NOPSAT) maksaminen HUS-Desikossa vuonna Maarit Roinisen osallistuminen yliopistosairaaloiden laitoshuollon päälliköiden neuvottelupäivään Oulussa Henkilökohtaisten harkinnanvaraisen lisien maksaminen HUS-Desikossa alkaen Vakanssien siirtäminen vastuuyksiköiden välillä HUS-Desikossa Pääluottamusmiehen TVA:n mukainen palkantarkistus Korvauspäätös Korvauspäätös Korvauspäätös Tehtävälisän maksaminen HUS-Desikon palveluohjaajalle Tehtävälisän maksaminen HUS-Desikon palveluohjaajalle esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) KUNTALAIN 51.N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGIS- TIIKAN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET EUSAIR Martela Oyj:n hakintaoikaisuvaatimus HUS-Logistiikka liikelaitoksen toimitusjohtajan hankintapäätökseen 26, toimistokalusteiden hankintaan 2 vuoden ja kahden 1 vuoden optiokauden hankintakaudeksi Neuvottelumenettelyyn siirtyminen ammattikeittiölaitteet HUS Ravioli Hyvinkään sairaalan (rakennusvaihe 2) osakokonaisuuden sekoittavat padat-jäävesipankki hankinnassa HUS-Logistiikkakeskukseen tulevan kuljetinratkaisun muutoksen suorahankinta Tekomykiöiden hankinta seuraavalle vuotiskaudelle /tarjouspyynnön ryhmä A1 taivutettavat vakiotekomykiöt Linssilaatikot, koesangat, erilaiset linssit, stereokatselukiikarit, kalvoprismat, silmäkilvet ja muut tarvikkeet puitesopimuksen jatkaminen 2+2 vuoden optiokaudella Lehdet- ja kirjat välityspalvelun yhden vuoden mittaisen optiokauden käyttöönotto esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) KUNTALAIN 51:N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVISIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET EUSAIR Laskentasihteeri Tarja Juneksen vakanssin 5D nimikkeenmuutos kirjanpitäjäksi alkaen. esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, p

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) RAVIOLIN TOIMINNAN KILPAILUNEUTRALITEETTISELVITYS JA JATKOTOIMENPITEET EUSAIR 72 Alla oleva listateksti ja oheismateriaali toimitettiin erillisenä lähetyksenä pe Raviolin ja yhtymähallinnon virkamiehet ovat kevään 2014 aikana yhteistyössä laatineet selvityksen kuntalain kilpailuneutraliteettisäännösten vaikutuksista Ravioli liikelaitoksen toimintaan. Selvityksen pohja-aineistona on käytetty Kuntaliiton ja Asianajotoimisto Peltonen LMR:n marraskuussa 2013 antamia lausuntoja sekä KPMG:n joulukuussa 2013 laatimia HUS-Kuvantamisen, HUSLABin ja Raviolin mahdolliseen yhtiöittämiseen liittyviä alustavia laskelmia. HUS:n sisäisenä työnä laaditussa selvityksessä tutkittiin seuraavat järjestelyvaihtoehdot; Vaihtoehto A. Ulkoinen myynti jatkuu entisellään (ei kuitenkaan kasva), erikoissairaanhoidon palvelurakenteen muutoksen johdosta aiheutuva potilasaterioinnin väheneminen huomioitu. Vaihtoehto B1. Tilaustarjoilu ulkoisille asiakkaille lopetetaan, muutoin toiminta jatkuu nykyisellään huomioiden ulkoisen myynnin menetyksen ja potilasruokailun vähennyksen toiminnallisen sopeuttamisen. Vaihtoehto B2. Tilaustarjoilu- ja kahvilatoiminta ulkoisille asiakkaille lopetetaan, muutoin toiminta jatkuu nykyisellään huomioiden ulkoisen myynnin menetyksen ja potilasruokailun vähennyksen toiminnallisen sopeuttamisen. Vaihtoehto C. Ravioli yhtiöitetään, ulkoista myyntiä tavoitellaan lisää sairaala-alueen sisällä (linjanveto; rajataan ulkoinen myynti HUS:n sairaala-alueiden sisälle / siellä toimiville asiakkaille). Vaihtoehto D. Biomedicumin lounasravintola, kahvilatoiminta sekä tilaustarjoilu yhtiöitetään Kaikkien edellä mainittujen vaihtoehtojen yhteydessä huomioitiin erikoissairaanhoidon palvelurakenteen ja avohoidon lisääntymisen ennustettu vaikutus Raviolin potilasaterioiden volyymiin ja sitä kautta toimintatuottoihin. Erikoissairaanhoidon tavoitellun palvelurakenteen muutoksen eteneminen merkitsee Raviolin osalta tulojen merkittävää vähenemistä ja joka tapauksessa tarvetta sopeuttaa toimintoja sekä tarkastella toimintatapoja. Lisäksi selvityksessä huomioitiin jo päätetyt tai valmistelussa olevat toiminnalliset muutokset, joita ovat Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n toiminnan aloitus vuonna 2015, HUSLABin uuden toimitalon valmistuminen ja käyt-

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) töönotto vuonna 2015, jäsenkuntayhteistyön lisääntyminen Espoon kaupungin kanssa Jorviin valmistuvassa Espoon sairaalassa vuonna 2016, keskitettyyn HUS:n sisäiseen ruuanjakeluun siirtyminen ja Kirurgisessa sairaalassa toimivan tuotantokeittiön lakkauttaminen vuonna Eri vaihtoehdot ja niihin liittyvät laskelmat on tarkemmin esitetty listan liitteenä olevassa oheismateriaalissa. Selvityksen perusteella päädyttiin vaihtoehtoon A eli jatketaan nykyistä ulkoista myyntiä nykyisille kohderyhmille liikelaitosmuodossa. HUS:n sisäisen vuokran laskentamallin päivityksen yhteydessä muutettu tilojen painokertoimien muutos nostaa Ravioli liikelaitoksen vuokrakuluja. Painokertoimien muutoksesta johtuva kustannustason nousu, siltä osin kun sitä ei ole mahdollista toiminnallisesti sopeuttaa, viedään palveluhintoihin. Erikoissairaanhoidon palvelurakenteen muutoksen vaikutus Raviolin toimintaan tulee huomioida palvelurakennetta ja toimintatapoja muuttamalla siten, että Raviolin talous on tasapainossa. Nykyinen ulkoinen myynti on Raviolin toimintatuottoihin nähden vähäistä eikä sillä arvioida olevan olennaista markkinavaikutusta. Lisäksi ulkoinen myynti kohdistuu ainoastaan rajattuun asiakaskuntaan ja tapahtuu ainoastaan HUS:n sairaaloiden alueella. esitys Johtokunta merkitsee selostuksen tiedoksi ja suosittelee, että Raviolin toimintaa jatketaan nykyisessä liikelaitosmuodossa. Ulkoisen myynnin osalta tilanne arvioidaan uudelleen elokuuhun 2015 mennessä. Johtokunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja toteaa sen perusteella, ettei selvitys anna aihetta jatkotoimenpiteisiin. Lisätietoja Talousjohtaja Mari Frostell, p, Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) SISÄISTEN VUOKRIEN LASKENTATAVAN MUUTOS ALKAEN JA SEN VAIKUTUS LIIKE- LAITOSTEN TILAKUSTANNUKSIIN EUSAIR 73 HUS-Tilakeskuksen johtaja Hannu Lähteenmäki esittelee sisäisten vuokrien laskentatavan muutokset alkaen ja niiden vaikutukset liikelaitosten tilakustannuksiin. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja HUS-Tilakeskuksen johtaja Hannu Lähteenmäki, p

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) LIIKELAITOSTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- JA TYÖOLOBAROMETRIKYSELYJEN TULOKSET JA SEKÄ TULOSTEN PERUSTEELLA TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET EUSAIR 74 HUS-Desiko, HUS-Servis, HUS-Logistiikka ja Ravioli liikelaitosten toimitusjohtajat esittelevät asiakastyytyväisyys ja työolobarometrikyselyjen tulokset ja tulosten perusteella toteutettavat toimenpiteet. Liikelaitosten asiakastyytyväisyyskyselyjen ja työolobarometrin yhteenvedot liittenä. esitys Johtokunta merkitsee esitykset tiedoksi. Johtokunta merkitsi tiedoksi HUS-Desiko, HUS-Servis, HUS-Logistiikka ja Ravioli liikelaitosten asiakastyytyväisyys- ja työolobarometrikyselyjen tulokset. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p Toimitusjohtaja Markku Laakso, p Toimitusjohtaja Leena Koponen, p Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) MUUT ASIAT EUSAIR Johtokunta merkitsee tiedoksi Raviolin päivitetyn toimintaohjeen. 2. Johtokunnan seuraavat kokoukset ja työlista Aika Paikka Työsuunnitelma klo klo klo Käsiteltäviä asioita johtokunnan listalle HUS-hallintokeskus hallituksen nh HUS-hallintokeskus hallituksen nh HUS-hallintokeskus hallituksen nh HUS-hallintokeskus hallituksen nh 1-7/2014 toiminta ja talous Erva-alueen välinehuollon järjestäminen, HUS-Desiko 1-8/2014 toiminta ja talous 1-9/2014 toiminta ja talous 1-10/2014 toiminta ja talous HARPPI-hankkeen tilannekatsaus (käyttöönottovaiheessa) esitys Merkitään tiedoksi. Johtokunta merkitsi tiedoksi: 1. Raviolin päivitetyn toimintaohjeen muutamin teknisin korjauksin 2. Johtokunnan seuraavat kokoukset ja työsuunnitelman 3. Markkinaoikeuden ratkaisun, jossa Markkinaoikeus hylkäsi Intrum Justitia Oy:n tekemän valituksen perintäpalvelujen hankinnasta (Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan päätös 18, ). Lisätietoja Talousjohtaja Mari Frostell, p

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoustila Liisan tupa

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoustila Liisan tupa UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Työikäisten valmistelutoimikunta AIKA 21.08.2013 18:00-21:20 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoustila Liisan tupa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Torstai 16.4.2015 klo 17.30 PÖYTÄKIRJAN SIVU 18 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3

Torstai 16.4.2015 klo 17.30 PÖYTÄKIRJAN SIVU 18 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 3/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 16.4.2015 klo 17.30 Paikka Hyvinkään sairaala KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 18 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.5.2015

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.5.2015 Pöytäkirja 2/2015 1 Aika 05.05.2015 klo 17:30-19:16 Paikka Lammenkatu 18, Outokumpu, Monitoimitila Osallistujat Läsnä Pekkanen Niina puheenjohtaja Westman Juhani varapuheenjohtaja Laeslehto Tuula jäsen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 6/2015 197 Kunnanhallitus 13.04.2015 Aika Maanantai 13.04.2015 klo 17:30-19:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 18.7.2014 klo 15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 14.7.2014 Nro 5 / 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen

HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen Aki Linden 16.2.2015 Hallitus 23.2.2015, OHEISMATERIAALI 5 HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen HYKS tulosalueen henkilöstö muodostaa 55 % koko HUS:n henkilöstöstä

Lisätiedot